Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 4 aprilie 2021  între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 TRATAT din 4 aprilie 2021 între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1188 din 15 decembrie 2021
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 297 din 14 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1188 din 15 decembrie 2021.
──────────
    România şi Regatul Haşemit al Iordaniei, denumite în continuare părţi,
    dorind să reglementeze cooperarea eficientă între cele două părţi în combaterea infracţionalităţii, precum şi cu scopul de a facilita relaţiile dintre ele în acest domeniu, prin încheierea unui tratat de extrădare,
    dorind să încheie un acord reciproc prin care să îşi consolideze relaţiile în materie de extrădare, în conformitate cu principiile constituţionale ale fiecărei părţi,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Obligaţia de extrădare
    Părţile se angajează să îşi extrădeze reciproc, în condiţiile prevăzute în prezentul tratat şi în conformitate cu legile fiecărei părţi, orice persoană aflată pe teritoriul părţii solicitate şi care este învinuită sau judecată pentru o infracţiune sau este urmărită în vederea executării unei pedepse privative de libertate aplicate de autorităţile judiciare ale părţii solicitante ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.

    ART. 2
    Autorităţi centrale
    1. Autorităţi centrale sunt:
    - pentru România - Ministerul Justiţiei;
    – pentru Regatul Haşemit al Iordaniei - Ministerul Justiţiei.

    2. În aplicarea prezentului tratat, autorităţile centrale comunică direct sau prin canale diplomatice.
    3. Părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la orice modificări referitoare la autorităţile centrale.

    ART. 3
    Infracţiuni pentru care se încuviinţează extrădarea
    1. Extrădarea se încuviinţează cu privire la infracţiuni care se pedepsesc în conformitate cu legislaţia ambelor părţi cu pedepse privative de libertate de cel puţin un an sau cu o pedeapsă mai mare.
    2. În cazul în care se cere extrădarea în scopul executării pedepsei aplicate de o autoritate judiciară competentă a părţii solicitante, extrădarea va fi acordată doar dacă, în momentul primirii cererii, pedeapsa rămasă de executat este de minimum şase luni.
    3. Dacă cererea de extrădare se referă la două sau mai multe infracţiuni, fiecare dintre acestea fiind pedepsite cu închisoare conform legilor părţilor, chiar dacă numai una dintre ele corespunde condiţiilor prevăzute în prezentul articol, partea solicitată poate admite extrădarea şi pentru aceste infracţiuni.
    4. În înţelesul prezentului articol, nu are importanţă dacă infracţiunile sunt încadrate în aceeaşi categorie sau sunt denumite cu aceeaşi terminologie în legile părţilor.
    5. În cazul infracţiunilor în materie de taxe şi impozite, vamă şi schimb valutar, extrădarea nu poate fi refuzată pe motiv că legislaţia părţii solicitate nu prevede acelaşi regim de taxe şi impozite sau nu conţine acelaşi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, vamă sau schimb valutar ca legislaţia părţii solicitante.

    ART. 4
    Motive obligatorii de refuz al extrădării
    1. Extrădarea va fi refuzată în următoarele cazuri:
    a) pentru infracţiuni considerate de partea solicitată ca fiind de natură politică sau asociată unei infracţiuni de natură politică; sau
    b) dacă partea solicitată are motive serioase să considere că cererea de extrădare a fost formulată în scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de rasă, religie, naţionalitate sau de opinii politice ori că există riscul ca situaţia acestei persoane să fie agravată din oricare dintre motivele susmenţionate; sau
    c) dacă persoana a cărei extrădare este solicitată a fost judecată definitiv, graţiată sau amnistiată pentru infracţiunea sau infracţiunile care fac obiectul cererii de extrădare; sau
    d) dacă răspunderea penală sau executarea pedepsei sunt prescrise conform legii părţii solicitate. În măsura în care legislaţia sa permite, partea solicitată va ţine cont de actele întreprinse de partea solicitantă şi care întrerup sau suspendă termenul de prescripţie; sau
    e) dacă partea solicitată consideră infracţiunea pentru care se solicită extrădarea ca fiind o infracţiune militară care nu constituie infracţiune de drept comun; sau
    f) dacă partea solicitată a acordat azil persoanei a cărei extrădare se solicită.

    2. În sensul alineatului 1 al acestui articol, nu sunt considerate infracţiuni politice:
    a) ameninţarea, atentatul sau complicitatea la asasinarea, răpirea sau alte ameninţări grave la adresa vieţii şefului statului sau şefului Guvernului României sau a membrilor familiilor acestora;
    b) ameninţarea, atentatul sau complicitatea la asasinarea, răpirea sau alte ameninţări grave la adresa vieţii Majestăţii Sale, Regele Regatului Haşemit al Iordaniei, regentului, primministrului sau membrilor familiilor acestora;
    c) genocidul, crimele de război, crimele împotriva păcii şi umanităţii;
    d) orice infracţiune cu privire la care ambele părţi au obligaţia de extrădare în condiţiile unor tratate multilaterale sau de a supune cazul autorităţilor sale competente în scopul urmăririi.

    3. Partea solicitată poate decide să nu considere infracţiune politică sau asociată infracţiunilor politice orice infracţiune gravă comisă cu violenţă împotriva vieţii, integrităţii fizice sau libertăţii persoanelor ori orice infracţiune gravă împotriva proprietăţii, dacă fapta a creat un pericol colectiv la adresa persoanelor.
    4. La determinarea caracterului infracţiunii, partea solicitată va ţine cont de toate aspectele deosebit de grave ale infracţiunii, în special:
    a) dacă a generat pericol colectiv la adresa vieţii, integrităţii fizice sau libertăţii persoanelor; sau
    b) dacă infracţiunea a fost săvârşită cu cruzime.


    ART. 5
    Motive facultative de refuz al extrădării
    Extrădarea poate fi refuzată în oricare dintre următoarele împrejurări:
    a) dacă infracţiunea pentru care se solicită extrădarea este considerată conform legii părţii solicitate ca fiind comisă în tot sau în parte pe teritoriul respectivei părţi sau într-un loc supus aceluiaşi regim ca teritoriul părţii; sau
    b) dacă infracţiunea pentru care se solicită extrădarea a fost comisă în afara teritoriului părţii solicitante şi legea părţii solicitate nu permite urmărirea penală pentru respectiva infracţiune comisă în afara teritoriului său; sau
    c) dacă persoana căutată este urmărită penal de partea solicitată pentru infracţiunea sau infracţiunile pentru care se solicită extrădarea ori dacă autorităţile judiciare ale părţii solicitate au hotărât neînceperea sau încetarea urmăririi penale pentru infracţiunea sau infracţiunile respective; sau
    d) dacă persoana urmărită a fost judecată definitiv, graţiată sau amnistiată pentru infracţiunea sau infracţiunile care fac obiectul cererii de extrădare într-un stat terţ; sau
    e) dacă, în conformitate cu legea părţii solicitate, autorităţile judiciare ale părţii au competenţa de a judeca infracţiunea pentru care s-a solicitat extrădarea;
    f) dacă, pentru motive umanitare, este probabil ca extrădarea să aibă consecinţe deosebit de grave pentru persoana urmărită, în special din cauza vârstei sau sănătăţii sale.


    ART. 6
    Extrădarea propriilor cetăţeni
    1. Nu se acordă extrădarea dacă persoana urmărită este cetăţean al părţii solicitate. Cetăţenia este apreciată la data comiterii infracţiunii pentru care se solicită extrădarea.
    2. În cazul în care cetăţenia persoanei căutate este singurul motiv pentru refuzul extrădării, partea solicitantă poate cere înaintarea cazului către autorităţile competente ale părţii solicitate pentru începerea urmăririi penale, dacă aceasta consideră de cuviinţă. În acest sens se vor transmite dosarele, rapoartele şi probele privind infracţiunea, în conformitate cu prevederile art. 2 din prezentul tratat. Partea solicitată va informa cu promptitudine partea solicitantă cu privire la urmarea dată cererii. Partea solicitantă va ţine cont de soluţia pronunţată de autoritatea competentă a părţii solicitate.

    ART. 7
    Pedeapsa capitală
    Dacă infracţiunea pentru care se solicită extrădarea se pedepseşte cu moartea conform legii părţii solicitante şi dacă legea părţii solicitate nu prevede pedeapsa cu moartea pentru respectiva infracţiune, extrădarea poate fi refuzată dacă partea solicitantă nu oferă garanţii considerate suficiente de către partea solicitată că pedeapsa cu moartea nu este aplicată, iar în cazul în care va fi aplicată, că nu va fi executată.

    ART. 8
    Procedura
    Cu excepţia unor prevederi contrarii ale prezentului tratat, procedurile de extrădare vor fi guvernate de legile părţii solicitate.

    ART. 9
    Cererea de extrădare şi documentele aferente
    Cererea de extrădare va fi formulată în scris şi va fi însoţită:
    1. în toate cazurile:
    a) de descrierea infracţiunilor pentru care se solicită extrădarea, cu menţionarea datei şi locului comiterii, încadrarea juridică şi dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv cele privind prescripţia, însoţite de textul dispoziţiilor legale aplicabile infracţiunii sau infracţiunilor pentru care se solicită extrădarea, pedepsele prevăzute, termenele de prescripţie a răspunderii penale şi, în cazul în care infracţiunea a fost comisă în afara teritoriului părţii solicitante, textul dispoziţiilor legale care conferă jurisdicţie acestei părţi;
    b) de o descriere exactă a persoanei urmărite, împreună cu orice altă informaţie utilă pentru stabilirea identităţii şi, dacă este posibil, a locului în care aceasta se află;

    2. în cazul unei cereri de extrădare în scopul urmăririi penale sau judecăţii, de originalul sau copia certificată a mandatului de arestare sau a oricărui alt instrument care are acelaşi efect conform legii părţii solicitante, precum şi copia actului de acuzare certificat de un judecător sau de autoritatea centrală a părţii solicitante;
    3. în cazul în care cererea de extrădare are ca obiect executarea unei pedepse:
    a) de copia certificată după hotărârea de condamnare şi după mandatul de executare a pedepsei;
    b) de declaraţie certificată cu privire la durata pedepsei care a fost impusă şi cu privire la restul pedepsei rămase de executat.    ART. 10
    Informaţii suplimentare
    1. Dacă informaţiile comunicate sunt insuficiente pentru a lua o decizie, partea solicitată poate cere informaţii suplimentare pentru extrădare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de patruzeci şi cinci (45) de zile de la primirea unei astfel de cereri.
    2. Dacă persoana căutată este în stare de arest şi informaţiile suplimentare nu sunt primite în termenul prevăzut la alineatul 1 al acestui articol, persoana poate fi eliberată din arest. Cu toate acestea, eliberarea nu va împiedica rearestarea şi extrădarea persoanei urmărite, dacă ulterior se primesc informaţiile suplimentare.

    ART. 11
    Limbi utilizate şi certificare
    1. Cererea de extrădare şi documentele anexe vor fi redactate în limba oficială a părţii solicitante şi însoţite de traduceri în limba oficială a părţii solicitate.
    2. Cererea de extrădare şi documentele aferente vor fi semnate şi ştampilate de autoritatea solicitantă. Atunci când sunt transmise direct sau prin canale diplomatice, aceste documente vor fi exceptate de la orice formalităţi de legalizare.

    ART. 12
    Regula specialităţii
    1. Persoana care a fost extrădată în condiţiile prezentului tratat nu va fi urmărită, judecată sau deţinută de partea solicitantă în vederea executării unei pedepse sau a unui mandat de arestare sau supusă oricărei alte forme de restrângere a libertăţii pentru o infracţiune săvârşită înaintea predării sale, alta decât cea pentru care a fost extrădată, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) când partea care a extrădat persoana consimte. Cererea privind acordarea consimţământului va fi înaintată împreună cu documentele prevăzute la articolul 9 din prezentul tratat şi cu înregistrarea legală a declaraţiilor făcute de persoana extrădată, în special dacă este de acord cu extinderea extrădării sau se opune. Consimţământul va fi acordat doar când infracţiunea pentru care se solicită extrădarea poate face obiectul extrădării în condiţiile prezentului tratat;
    b) având ocazia de a părăsi teritoriul părţii către care a fost extrădată, persoana urmărită nu a făcut acest lucru în şaizeci (60) de zile de la punerea sa în libertate ori s-a întors voluntar pe acel teritoriu după ce l-a părăsit.

    2. Cu toate acestea, partea solicitantă poate lua orice măsuri necesare pentru a îndepărta persoana de pe teritoriul său sau orice măsuri necesare în conformitate cu dreptul său, inclusiv procedura în lipsă, pentru a împiedica producerea efectelor juridice ale prescripţiei.
    3. Când, în cursul procedurilor, se schimbă încadrarea juridică a infracţiunii pentru care persoana a fost extrădată, persoana extrădată va fi urmărită penal sau condamnată doar în măsura în care, conform noii încadrări, infracţiunea:
    a) este extrădabilă în condiţiile prezentului tratat; şi
    b) se referă la aceleaşi fapte ca infracţiunea pentru care a fost acordată extrădarea; şi
    c) pedeapsa maximă este egală sau mai mică decât pedeapsa pentru infracţiunea pentru care s-a acordat extrădarea.


    ART. 13
    Reextrădarea către un stat terţ
    Cu excepţia prevederilor articolului 12 alineatul 1 litera b) din prezentul tratat, reextrădarea către un stat terţ nu va fi încuviinţată fără consimţământul părţii care a acordat extrădarea. Această parte poate solicita documentele specificate în articolul 9 al prezentului tratat, precum şi înregistrarea audierii în care persoana căutată declară că este sau nu este de acord cu reextrădarea.

    ART. 14
    Arestarea provizorie
    1. În cazuri urgente, autorităţile competente ale părţii solicitante pot solicita arestarea provizorie a persoanei urmărite. Cererea de arestare provizorie se va formula în scris şi va menţiona existenţa unuia dintre documentele prevăzute în articolul 9 al prezentului tratat, în special existenţa unui mandat de arestare sau a oricărui alt document cu acelaşi efect ori a unei hotărâri executorii, precum şi intenţia de a solicita extrădarea. De asemenea, cererea de arestare provizorie trebuie să indice descrierea infracţiunii pentru care se solicită extrădarea, data, locul şi împrejurările comiterii acesteia, precum şi toate informaţiile disponibile care pot ajuta la stabilirea identităţii şi cetăţeniei persoanei urmărite şi a locului în care se află aceasta.
    2. Cererea de arestare provizorie va fi transmisă în scris către autoritatea centrală a părţii solicitate, fie pe cale diplomatică, fie prin Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (INTERPOL) ori prin orice mijloace care lasă o urmă scrisă. Prin schimb de note diplomatice, părţile pot modifica procedura arestării provizorii, în conformitate cu legile lor, pentru a îmbunătăţi celeritatea şi eficienţa procedurii.
    3. La primirea cererii prevăzute la alineatul 1 al acestui articol, autorităţile competente ale părţii solicitate o vor trata în conformitate cu legile naţionale. Partea solicitantă va fi informată cu privire la decizia luată.
    4. Persoana urmărită va fi eliberată din arestul provizoriu dacă partea solicitată nu primeşte cererea de extrădare şi documentele prevăzute la articolul 9 din prezentul tratat în termen de treizeci (30) de zile de la arestare. Cu toate acestea, persoana urmărită poate fi eliberată provizoriu în orice moment, dar partea solicitată va lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a împiedica fuga persoanei urmărite.
    5. Eliberarea în condiţiile alineatului 4 al prezentului articol nu va împiedica rearestarea şi extrădarea persoanei urmărite, dacă ulterior se primesc cererea de extrădare oficială şi documentele specificate în articolul 9 din prezentul tratat.

    ART. 15
    Cereri concurente
    Dacă extrădarea este solicitată în acelaşi timp de una dintre părţi şi alte state, fie pentru aceeaşi infracţiune, fie pentru infracţiuni diferite, partea solicitată va lua decizia ţinând cont de toate împrejurările, în special de gravitatea faptelor şi locul săvârşirii acestora, de data fiecărei cereri, de cetăţenia persoanei urmărite şi de posibilitatea de extrădare ulterioară către un alt stat.

    ART. 16
    Hotărârea de extrădare şi predarea persoanei extrădate
    1. Autoritatea centrală a părţii solicitate va comunica cu promptitudine decizia sa privind extrădarea autorităţii centrale a părţii solicitante, direct sau prin canale diplomatice.
    2. Se vor comunica motivele respingerii cererii de extrădare în tot sau în parte.
    3. Dacă cererea de extrădare este admisă, Părţile vor conveni data şi locul predării persoanei extrădate. Partea solicitată va informa partea solicitantă cu privire la perioada de timp pentru care persoana a fost arestată în vederea extrădării.
    4. Dacă persoana căutată nu a fost preluată în termen de patruzeci şi cinci (45) de zile de la data stabilită pentru predare, persoana va fi eliberată, iar partea solicitată poate refuza ulterior extrădarea pentru aceeaşi infracţiune.
    5. Dacă circumstanţe în afara controlului său împiedică o parte să predea, respectiv să preia persoana care urmează a fi extrădată, partea respectivă va informa cealaltă parte; părţile vor conveni o nouă dată pentru predare, aplicându-se prevederile alineatului 4 al acestui articol.

    ART. 17
    Predarea condiţională sau amânată
    1. Partea solicitată poate, după aprobarea extrădării, să amâne predarea persoanei atunci când există proceduri în desfăşurare împotriva acesteia sau atunci când persoana se află în executarea unei pedepse ca urmare a săvârşirii altei infracţiuni pe teritoriul părţii solicitate, până la încheierea procedurilor sau a executării pedepsei care i-a fost aplicată.
    2. În loc de a amâna predarea, partea solicitată poate, atunci când anumite împrejurări specific o impun, să predea temporar părţii solicitante persoana a cărei extrădare a fost aprobată, în condiţii ce vor fi convenite prin acordul părţilor şi, în orice caz, cu condiţia expresă ca persoana să fie ţinută în arest şi returnată.
    3. Predarea poate fi amânată şi în cazul în care poate pune în pericol viaţa sau poate agrava starea persoanei urmărite.
    4. Dacă partea solicitată decide să amâne predarea, aceasta va comunica partea solicitantă şi va lua toate măsurile pentru a se asigura că amânarea nu împiedică predarea persoanei căutate către partea solicitantă.

    ART. 18
    Comunicarea soluţiilor date în cadrul procedurilor penale
    La cererea părţii solicitate, partea solicitantă va comunica soluţiile date în cadrul procedurii penale deschise împotriva persoanei extrădate şi va transmite o copie a hotărârii definitive.

    ART. 19
    Indisponibilizarea şi predarea bunurilor
    1. În măsura în care îi permite legea proprie, la cererea părţii solicitante, partea solicitată va indisponibiliza şi va remite acesteia obiectele şi bunurile de valoare şi documentele care:
    a) pot servi ca mijloace de probă; sau
    b) au fost dobândite prin săvârşirea infracţiunii şi, la momentul arestării, sunt găsite în posesia persoanei urmărite sau sunt descoperite ulterior.

    2. Obiectele menţionate la alineatul 1 al acestui articol vor fi remise chiar dacă, odată acordată extrădarea, aceasta nu poate avea loc din cauza decesului, dispariţiei sau evadării persoanei urmărite.
    3. În cazul în care obiectele pot fi sechestrate sau confiscate pe teritoriul părţii solicitate, aceasta va putea să le reţină temporar sau să le predea sub condiţia ca acestea să fie restituite în legătură cu o cauză aflată pe rol pe teritoriul său.
    4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere dreptului părţii solicitate sau terţilor asupra respectivelor bunuri. În cazul în care există astfel de drepturi, după îndeplinirea procedurilor, partea solicitantă va înapoia părţii solicitate respectivele bunuri cu promptitudine şi gratuit.

    ART. 20
    Tranzit
    1. Tranzitul pe teritoriul uneia dintre părţi a unei persoane care nu este cetăţean al respectivei părţi şi care a fost predată celeilalte părţi de către un stat terţ va fi autorizat ca urmare a prezentării directe sau prin canale diplomatice a oricărora dintre documentele menţionate la articolul 9 din prezentul tratat, cu condiţia să nu existe obiecţii pe motive de ordine publică sau infracţiunea în cauză să nu fie una dintre cele pentru care nu se acordă extrădarea, potrivit articolului 4 din prezentului tratat.
    2. Tranzitul poate fi refuzat şi în toate celelalte cazuri în care poate fi refuzată extrădarea.
    3. Autorităţile părţii tranzitate au obligaţia menţinerii în custodie a persoanei în cauză pe întreaga perioadă în care aceasta rămâne pe teritoriul său.
    4. În cazul în care se folosesc mijloace de transport aerian, se aplică următoarele prevederi:
    a) dacă nu este programată aterizarea, partea solicitantă va notifica partea al cărei teritoriu urmează a fi survolat şi va certifica existenţa unuia dintre documentele prevăzute în articolul 10 din prezentul tratat. În cazul unei aterizări neplanificate, notificarea va avea efectul unei cereri de arestare provizorie, în condiţiile articolului 14 din prezentul tratat, iar partea solicitantă va transmite o cerere de tranzit obişnuită;
    b) în cazul unei aterizări planificate, partea solicitantă va transmite o cerere de tranzit obişnuită.


    ART. 21
    Cheltuieli
    1. Cheltuielile ocazionate de procedura de extrădare pe teritoriul părţii solicitate vor fi suportate de către respectiva parte până la momentul predării şi orice cheltuieli ocazionate de transportul persoanei extrădate după predare vor fi suportate de către partea solicitantă.
    2. Cheltuielile ocazionate de tranzitarea teritoriului unei părţi vor fi suportate de partea solicitantă.
    3. Dacă, în executarea unei cereri de extrădare, se constată că, pentru a răspunde cererii, este nevoie de cheltuieli extraordinare, părţile se vor consulta reciproc pentru a decide condiţiile în care se poate executa cererea.

    ART. 22
    Relaţia cu alte tratate internaţionale
    Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor stabilite în alte tratate internaţionale la care acestea sunt parte şi, în cazul României, celor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 23
    Soluţionarea diferendelor
    Orice diferend rezultat din interpretarea sau aplicarea prezentului tratat va fi soluţionat prin consultări între autorităţile centrale ale părţilor sau prin canale diplomatice.

    ART. 24
    Aplicarea în timp
    Prezentul tratat se aplică oricăror cereri de extrădare transmise înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă infracţiunile la care se referă cererile au fost comise anterior.

    ART. 25
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul tratat este încheiat pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare după treizeci (30) de zile de la data primirii prin canale diplomatice a ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    2. Prezentul tratat poate fi modificat prin acordul părţilor. Modificările intră în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 1 al acestui articol.
    3. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul tratat prin transmiterea unei notificări în acest sens celeilalte părţi. Denunţarea îşi produce efectele în termen de şase (6) luni de la primirea unei astfel de notificări.
    4. Denunţarea prezentului tratat nu va afecta drepturile şi obligaţiile care rezultă din sau au la bază prezentul tratat şi nici finalizarea procedurilor cu privire la o cerere formulată în temeiul prezentului tratat anterior ieşirii din vigoare a acestuia.

    Drept care subsemnaţii, legal împuterniciţi, semnează prezentul tratat.
    Semnat la Amman la data de 4.04.2021 în două exemplare, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate cele trei texte fiind egal autentice. În cazul oricăror diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.


                    Pentru România,
                    Bogdan Lucian Aurescu,
                    ministrul afacerilor externe
                    Pentru Regatul Haşemit al Iordaniei,
                    Ayman Safadi,
                    ministrul afacerilor externe


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016