Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 1 decembrie 1959  asupra Antarcticii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT din 1 decembrie 1959 asupra Antarcticii*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 31 iulie 1971
*) Traducere

Guvernele Argentinei, Australiei, Belgiei, Republicii Chile, Republicii Franceze, Japoniei, Noii Zeelande, Norvegiei, Uniunii Sud-Africane, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Statelor Unite ale Americii,
recunoscînd cã este în interesul întregii umanitãţi ca Antarctica sã fie rezervatã pentru totdeauna numai activitãţilor paşnice şi sã nu devinã nici teatrul, nici obiectul unor diferende internaţionale,
apreciind amploarea progreselor realizate de cãtre ştiinţã datoritã cooperãrii internaţionale în materie de cercetare ştiinţificã în Antarctica,
convinse cã este în interesul ştiinţei şi progresului umanitãţii de a stabili un cadru solid pentru continuarea şi dezvoltarea acestei cooperãri bazate pe libertatea de cercetare ştiinţificã în Antarctica, aşa cum a fost practicatã în timpul Anului Geofizic Internaţional,
convinse cã un tratat care sã rezerve Antarctica numai activitãţilor paşnice şi sã menţinã armonia internaţionalã în aceastã regiune va servi scopurilor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. I
1. În Antarctica sînt autorizate numai activitãţile paşnice. Sînt interzise, între altele, orice mãsuri cu caracter militar, cum ar fi stabilirea de baze, construirea de fortificaţii, manevrele precum şi experimentãrile de arme de orice fel.
2. Prezentul tratat nu împiedicã folosirea de personal sau de material militar pentru cercetarea ştiinţificã sau pentru orice alt scop paşnic.
ART. II
Libertatea cercetãrii ştiinţifice în Antarctica şi a cooperãrii în acest scop, aşa cum s-au practicat cu ocazia Anului Geofizic Internaţional, se vor desfãşura în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat.
ART. III
1. Pentru întãrirea cooperãrii internaţionale în Antarctica în domeniul cercetãrii ştiinţifice, aşa cum se prevede în articolul II al prezentului tratat, pãrţile contractante convin ca, în mãsura posibilitãţii, sã recurgã la:
a) schimbul de informaţii privind programele ştiinţifice în Antarctica, pentru a asigura la maximum economisirea mijloacelor şi randamentul operaţiunilor;
b) schimbul de personal ştiinţific între expediţii şi staţiuni în aceastã regiune;
c) schimbul observaţiilor şi rezultatelor ştiinţifice obţinute în Antarctica, de care se poate dispune liber.
2. În aplicarea acestor dispoziţii va fi încurajatã prin toate mijloacele cooperarea în relaţiile de lucru cu instituţiile specializate ale Naţiunilor Unite şi celelalte organizaţii internaţionale pentru care Antarctica oferã un interes ştiinţific sau tehnic.
ART. IV
1. Nici o dispoziţie din prezentul tratat nu poate fi interpretatã:
a) ca însemnînd o renunţare din partea uneia dintre pãrţile contractante la drepturile sale teritoriale suverane sau la revendicãrile teritoriale privind Antarctica, afirmate de cãtre ele anterior;
b) ca o renunţare totalã sau parţialã, din partea vreunei pãrţi contractante, la vreun temei de revendicare a suveranitãţii teritoriale în Antarctica, care ar putea rezulta din propriile sale activitãţi ori din cele ale resortisanţilor sãi în Antarctica, sau din oricare altã cauzã;
c) ca aducînd atingere poziţiei vreunei pãrţi contractante în ceea ce priveşte recunoaşterea sau nerecunoaşterea de cãtre aceastã parte a dreptului suveran, a unei revendicãri sau a unei baze de revendicare a suveranitãţii teritoriale a oricãrui alt stat în Antarctica.
2. Nici un act şi nici o activitate care ar interveni pe durata prezentului tratat nu va constitui un temei care sã permitã afirmarea, susţinerea sau contestarea unei revendicãri de suveranitate teritorialã în Antarctica, nici sã creeze drepturi suverane în aceastã regiune.
Nici o nouã revendicare şi nici o extindere a unei revendicãri de suveranitate teritorialã afirmatã anterior nu vor trebui sã fie prezentate pe durata prezentului tratat.
ART. V
1. Orice explozie nuclearã în Antarctica precum şi eliminarea în aceastã regiune a deşeurilor radioactive sînt interzise.
2. În cazul în care se vor încheia acorduri internaţionale privind utilizarea energiei nucleare, inclusiv exploziile nucleare şi eliminarea de deşeuri radioactive, la care vor participa toate pãrţile contractante ai cãror reprezentanţi sînt abilitaţi sã participe la reuniunile prevãzute de articolul IX, regulile stabilite prin asemenea acorduri se vor aplica în Antarctica.
ART. VI
Dispoziţiile prezentului tratat se aplicã regiunii situate la sud de 60 grade latitudine sudicã, inclusiv la toate platformele glaciare; nici o dispoziţie a acestui tratat nu va putea însã prejudicia sau aduce atingere, în nici un fel, drepturilor sau exerciţiului drepturilor recunoscute oricãrui stat de dreptul internaţional în ceea ce priveşte pãrţile din marea liberã care se aflã în regiunea astfel delimitatã.
ART. VII
1. Pentru realizarea obiectivelor prezentului tratat şi respectarea prevederilor sale, fiecare dintre pãrţile contractante ai cãror reprezentanţi sînt abilitaţi sã participe la reuniunile menţionate la articolul IX al acestui tratat are dreptul sã desemneze observatori însãrcinaţi sã efectueze orice inspecţie prevãzutã în prezentul articol. Aceşti observatori vor fi aleşi dintre resortisanţii pãrţii contractante care îi desemneazã. Numele lor vor fi comunicate tuturor celorlalte pãrţi contractante abilitate sã desemneze observatori; încetarea funcţiilor lor va face obiectul unei notificãri similare.
2. Observatorii desemnaţi conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol vor avea libertate completã de acces în orice moment într-una sau în toate regiunile Antarcticii.
3. Toate regiunile Antarcticii, toate staţiunile şi instalaţiile, toate materialele aflate acolo, precum şi toate navele şi aeronavele de la punctele de debarcare şi îmbarcare de încãrcãturã sau de personal în Antarctica, vor fi accesibile în orice moment inspecţiei tuturor observatorilor desemnaţi conform dispoziţiilor din paragraful 1 al prezentului articol.
4. Fiecare parte contractantã abilitatã sã desemneze observatori poate efectua în orice moment inspecţia aerianã a uneia sau a tuturor regiunilor Antarcticii.
5. Fiecare parte contractantã trebuie ca, în momentul în care prezentul tratat intrã în vigoare în ceea ce o priveşte, sã informeze celelalte pãrţi contractante asupra celor de mai jos, iar apoi sã le notifice în prealabil:
a) toate expediţiile care se îndreaptã spre Antarctica sau se deplaseazã acolo, efectuate cu ajutorul navelor sale sau de cãtre resortisanţii sãi, toate cele care vor fi organizate pe teritoriul sãu, ori care vor porni de pe acest teritoriu;
b) existenţa tuturor staţiunilor ocupate în Antarctica de cãtre resortisanţii sãi;
c) intenţiile sale de a trimite în Antarctica, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 2 al articolului I al prezentului tratat, orice fel de personal sau material militar.
ART. VIII
1. Pentru a facilita exercitarea funcţiilor care le sînt atribuite prin prezentul tratat şi fãrã a prejudicia poziţiilor luate de cãtre pãrţile contractante în ceea ce priveşte jurisdicţia asupra tuturor celorlalte persoane în Antarctica, observatorii desemnaţi conform dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului VII şi personalul ştiinţific care face obiectul unui schimb conform paragrafului 1 (b) al articolului III al tratatului, precum şi persoanele care le sînt ataşate şi care le însoţesc, nu vor rãspunde decît în faţa jurisdicţiei pãrţii contractante ai cãrei resortisanţi sînt, în ceea ce priveşte orice acţiuni sau omisiuni în timpul şederii în Antarctica pentru îndeplinirea funcţiilor lor.
2. Fãrã prejudiciul dispoziţiilor din paragraful 1 al prezentului articol şi pînã la adoptarea mãsurilor prevãzute în paragraful 1 (e) al articolului IX, pãrţile contractante care sînt parte la un diferend referitor la exercitarea jurisdicţiei în Antarctica vor trebui sã se consulte imediat spre a ajunge la o soluţie acceptabilã pentru ambele pãrţi.
ART. IX
1. Reprezentanţii pãrţilor contractante care sînt menţionate în preambulul prezentului tratat se vor reuni la Canberra în urmãtoarele douã luni dupã intrarea sa în vigoare şi apoi la intervale şi în locuri potrivite, pentru a schimba informaţii, a se consulta asupra chestiunilor de interes comun privind Antarctica, a studia formula şi recomanda guvernelor lor mãsurile destinate sã asigure respectarea principiilor şi urmãrirea obiectivelor prezentului tratat şi în special a unor mãsuri:
a) referitoare la utilizarea Antarcticii în scopuri exclusiv paşnice;
b) care sã faciliteze cercetarea ştiinţificã în Antarctica;
c) care sã faciliteze cooperarea ştiinţificã internaţionalã în aceastã regiune;
d) care cã faciliteze exercitarea drepturilor de inspecţie prevãzute la articolul VII al prezentului tratat;
e) referitoare la chestiuni privind exercitarea jurisdicţiei în Antarctica;
f) referitoare la protecţia şi conservarea faunei şi florei în Antarctica.
2. Fiecare parte contractantã care a aderat la prezentul tratat în conformitate cu dispoziţiile articolului XIII are dreptul sã numeascã reprezentanţi care vor participa la reuniunilor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, atît timp cît ea demonstreazã interesul pe care-l poartã Antarcticii desfãşurînd aici activitãţii substanţiale de cercetare ştiinţificã cum ar fi stabilirea unei staţiuni sau trimiterea unei expediţii.
3. Rapoartele observatorilor menţionaţi la articolul VII al prezentului tratat vor fi transmise reprezentanţilor pãrţilor contractante care participã la reuniunile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol.
4. Mãsurile prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol vor avea efect din momentul aprobãrii lor de cãtre toate pãrţile contractante ai cãror reprezentanţi au fost abilitaţi sã participe la reuniunile ţinute pentru examinarea acestor mãsuri.
5. Un anume drept sau toate drepturile stabilite de prezentul tratat pot fi exercitate din momentul intrãrii sale în vigoare, indiferent dacã a avut loc sau nu aşa cum prevede prezentul articol, o examinare, propunere sau aprobare de mãsuri care sã înlesneascã exercitarea acestor drepturi.
ART. X
Fiecare dintre pãrţile contractante se angajeazã sã ia mãsuri corespunzãtoare, compatibile cu Carta Naţiunilor Unite, pentru ca nimeni sã nu întreprindã în Antarctica nici o activitate contrarã principiilor sau scopurilor prezentului tratat.
ART. XI
1. În caz de diferend între douã sau mai multe pãrţi contractante în ce priveşte interpretarea sau aplicarea prezentului tratat, aceste pãrţi contractante se vor consulta în vederea reglementãrii diferendului pe calea negocierilor, anchetei, mediaţiunii, concilierii arbitrajului, reglementãrii judiciare sau prin orice alt mijloc paşnic ales de ele.
2. Orice diferend de aceastã naturã care nu va putea fi rezolvat astfel va trebui sã fie adus, în fiecare caz, cu asentimentul tuturor pãrţilor în cauzã, în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie în vederea rezolvãrii; cu toate acestea, imposibilitatea de a se ajunge la un acord asupra unei asemenea cãi nu va scuti întru nimic pãrţile în cauzã de obligaţia de a continua sã caute soluţionarea diferendului prin toate modurile de soluţionare paşnicã menţionate la paragraful 1 al prezentului articol.
ART. XII
1. (a) Prezentul tratat poate fi modificat sau amendat în orice moment prin acord unanim între pãrţile contractante ai cãror reprezentanţi sînt abilitaţi sã participe la reuniunile prevãzute la articolul IX. O asemenea modificare sau un asemenea amendament va intra în vigoare atunci cînd guvernul depozitar va fi primit de la toate aceste pãrţi contractante comunicarea ratificãrii lor.
(b) Dupã aceea, o asemenea modificare sau un asemenea amendament va intra în vigoare faţã de orice altã parte contractantã atunci cînd o comunicare de ratificare emanînd de la aceasta va fi primitã de cãtre guvernul depozitar. Fiecare dintre aceste pãrţi contractante, a cãrei comunicare de ratificare nu va fi primitã în urmãtorii doi ani de la intrarea în vigoare a modificãrii sau amendamentului conform dispoziţiilor de la paragraful 1 (a) al prezentului articol, va fi consideratã cã a încetat sã fie parte la prezentul tratat la expirarea acestui termen.
2. (a) Dacã, la expirarea unei perioade de 30 de ani începînd de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, una dintre pãrţile contractante ai cãror reprezentanţi sînt abilitaţi sã participe la reuniunile prevãzute la articolul IX face cerere în acest sens printr-o comunicare adresatã guvernului depozitar, o conferinţã a tuturor pãrţilor contractante va fi întrunitã cît mai curînd posibil, pentru a revizui modul de funcţionare a tratatului.
(b) Orice modificare sau orice amendament la prezentul tratat, ce s-ar aproba cu ocazia unei asemenea conferinţe de cãtre majoritatea pãrţilor contractante care vor fi reprezentate, inclusiv majoritatea pãrţilor contractante ai cãror reprezentanţi sînt abilitaţi sã participe la reuniunile prevãzute la articolul IX, se va comunica tuturor pãrţilor contractante de cãtre guvernul depozitar din momentul încheierii conferinţei şi va intra în vigoare conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol.
(c) Dacã o asemenea modificare sau un asemenea amendament nu intrã în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 (a) din prezentul articol, într-un termen de doi ani de la data la care toate pãrţile contractante vor fi primit comunicarea, orice parte contractantã poate, în orice moment dupã expirarea acestui termen, sã notifice guvernului depozitar cã ea înceteazã sã fie parte la prezentul tratat; aceastã retragere va avea efect la doi ani dupã primirea acestei notificãri de cãtre guvernul depozitar.
ART. XIII
1. Prezentul tratat va fi supus ratificãrii statelor semnatare. El va rãmîne deschis aderãrii oricãrui stat membru al Naţiunilor Unite sau oricãrui alt stat care va putea fi invitat sã adere la tratat cu consimţãmîntul tuturor pãrţilor contractante ai cãror reprezentanţi sînt abilitaţi sã participe la reuniunile menţionate la articolul IX al tratatului.
2. Ratificarea prezentului tratat sau aderarea la acesta va fi efectuatã de cãtre fiecare stat în conformitate cu procedura sa constituţionalã.
3. Instrumentele de ratificare şi cele de aderare vor fi depuse la guvernul Statelor Unite ale Americii care va fi guvernul depozitar.
4. Guvernul depozitar va comunica tuturor semnatarilor şi aderenţilor data depunerii fiecãrui instrument de ratificare sau de aderare, precum şi data intrãrii în vigoare a tratatului şi orice modificare sau orice amendament care i se va aduce.
5. Cînd toate statele semnatare vor fi depus instrumentele de ratificare, prezentul tratat va intra în vigoare pentru aceste state şi pentru acele state care îşi vor depune instrumentele de aderare. Ulterior, tratatul va intra în vigoare, pentru orice stat care aderã, la data depunerii instrumentului sãu de aderare.
6. Prezentul tratat va fi înregistrat de guvernul depozitar conform dispoziţiilor articolului 102 din Carta Naţiunilor Unite.
ART. XIV
Prezentul tratat, redactat în limbile englezã, francezã, rusã şi spaniolã, fiecare versiune avînd egalã valoare, va fi depus la arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii certificate pentru conformitate guvernelor statelor semnatare sau care aderã.
Drept care subscrişii plenipotenţiari, autorizaţi în modul cuvenit, au semnat prezentul tratat.
Încheiat la Washington la 1 decembrie 1959.
---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016