Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIE NAŢIONALĂ din 9 mai 2024  pentru educaţia continuă a adulţilor 2024-2030    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 9 mai 2024 pentru educaţia continuă a adulţilor 2024-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 450 bis din 16 mai 2024
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 484 din 9 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 16 mai 2024.
──────────

    Cuprins
        Cuprins
    1. INTRODUCERE
    1.1. Termeni şi concepte
    1.2. Necesitatea elaborării strategiei

    2. VIZIUNE
    3. VALORI ŞI PRINCIPII
    4. CONTEXT NAŢIONAL
    4.1. Situaţia educaţiei adulţilor în România
    4.2. Cadrul legal/corelarea cu alte acte normative deja în vigoare

    5. GRUPURI-ŢINTĂ
    6. OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE
    7. REZULTATE AŞTEPTATE
    8. INDICATORI
    9. PROCEDURI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
    10. INSTITUŢII RESPONSABILE
    11. IMPLICAŢII BUGETARE
    12. IMPLICAŢII PRIVIND CADRUL JURIDIC
    13. PLANUL DE ACŢIUNE - STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIA CONTINUĂ A ADULŢILOR 2024-2030

    Anexa Index de abrevieri
    1. INTRODUCERE
    1.1. Termeni şi concepte
     În contextul Strategiei Naţionale pentru Educaţia Continuă a Adulţilor, denumită în continuare SNECA 2024-2030, conceptele şi expresiile evidenţiate mai jos sunt definite în concordanţă cu documentele elaborate de OECD şi Comisia Europeană, cu cele adoptate de Consiliul European şi de Consiliul Uniunii Europene, precum şi cu Legea învăţământului superior, nr. 199/2023 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 5 iulie 2023, cu modificările şi completările ulterioare.
     Conform art. 180 alin. (2) din Legea nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare, "învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană în orice etapă a vieţii în contexte formale, non-formale şi informale, având ca rezultat o îmbunătăţire sau o actualizare a cunoştinţelor, a abilităţilor şi aptitudinilor, a competenţelor şi a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, socială sau legată de ocuparea forţei de muncă, inclusiv prin asigurarea unor servicii de consiliere şi orientare în carieră".
    Art. 180 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează faptul că aceasta cuprinde: "învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională, educaţia adulţilor, activităţile pentru tineret şi alte tipuri de învăţare din afara contextelor formale de educaţie şi formare".
        Educaţia continuă a adulţilor se referă la activităţi de învăţare formală, non-formală şi informală, atât cu caracter general cât şi cu caracter vocaţional, în care se angajează adulţii după ce au finalizat sau părăsit sistemele de educaţie şi formare iniţiale, indiferent de nivelul atins. Îmbunătăţirea perspectivelor de angajare, dezvoltarea personală şi profesională precum şi achiziţia de competenţe transferabile se numără printre principalele rezultate obţinute ca urmare a participării constante la programe de educaţie continuă pentru adulţi.
     În art. 180 alin.(6) din Legea nr. 199/2023, modificările şi completările, ulterioare se menţionează faptul că "educaţia adulţilor, ca o componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, reprezintă orice formă de învăţământ non-profesional, după etapa de educaţie iniţială, indiferent dacă aceasta are un caracter formal, non-formal sau informal".
        Conform UNESCO educaţia adulţilor este o componentă de bază a învăţării pe tot parcursul vieţii. Aceasta cuprinde toate formele de educaţie şi învăţare care au ca scop asigurarea participării tuturor adulţilor la viaţa societăţii şi la viaţa profesională. Ea se referă la tot ansamblul de procese de învăţare, formale, non-formale şi informale, prin care adulţii dezvoltă şi îşi îmbogăţesc capacităţile de viaţă socială şi de muncă, atât în propriul interes, cât şi în cel al comunităţilor, organizaţiilor şi societăţilor lor*1).
        *1) UNESCO, Recomandări privind Învăţarea şi Educaţia Adulţilor (Recommendation on Adult Learning and Education), 2015;

        În acest sens, Clasificarea Internaţională Standard a Nivelurilor de Educaţie ISCED*2) 2011 în varianta oficială UNESCO, oferă o serie de clarificări, după cum urmează:
        *2) Internaţional Standard Classification of Education (ISCED) 2011 disponibil, în limba engleză, aici: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-en.pdf;
        Educaţia formală este educaţia instituţionalizată, intenţionată şi planificată, care constituie sistemul de educaţie formală al unei ţări. Educaţia formală este în mod obişnuit asociată cu o structură bazată pe un parcurs, cunoscută cu denumirea de "educaţie iniţială". Totuşi, şi educaţia adulţilor poate fi recunoscută ca parte a sistemului de educaţie formală, prin programele de tip "A doua şansă".
        Educaţia non-formală este, de asemenea, instituţionalizată, intenţionată şi planificată, însă nu este în mod necesar asociată cu un parcurs continuu. În raport cu educaţia formală, aceasta este suplimentară şi se prezintă în mod normal sub formă de cursuri cu o durată mai scurtă, de ateliere sau de seminarii. Educaţia non-formală duce de cele mai multe ori la obţinerea de calificări care nu sunt recunoscute drept formale de autorităţile naţionale relevante.
        Educaţia informală nu este instituţionalizată, însă este totuşi intenţionată şi plănuită, fiind mai puţin organizată şi structurată decât educaţia formală sau non-formală. Aceasta poate include activităţi de învăţare care au loc în cadrul familiei, la locul de muncă sau în comunitatea locală sau ca parte a vieţii de zi cu zi, fiind autodirijată, dirijată de familie sau dirijată social.
        Învăţare "accidentală" sau "întâmplătoare", fiind o învăţare neintenţionată, poate apărea ca un produs secundar al activităţilor, al evenimentelor sau al comunicării zilnice, care nu sunt concepute ca activităţi educaţionale sau de învăţare intenţionate. Menţionăm şi conceptele de mai jos, care pot face parte din educaţia pentru adulţi dar în alt context decât cel al Strategiei de faţă: învăţare în timpul liber; învăţarea intergeneraţională.

        Competenţe. Definire, clasificare şi analiza competenţelor - cheie ale adulţilor
        În cadrul acestei Strategii, competenţele se referă la capacitatea unui adult de a utiliza o abilitate anume într-un context dat, fie că este vorba despre locul de muncă, despre un proces educativ sau despre activităţi din viaţa cotidiană. Conceptul de competenţă este legat de finalizarea cu succes a unei sarcini, în contextele mai sus menţionate, precum şi de ideile de responsabilitate şi de autonomie. Mai mult decât atât, competenţa presupune abilităţi, cunoştinţe, atitudini şi comportamente corelate care trebuie să funcţioneze împreună.
    Conform art. 181 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, modificările şi completările ulterioare, "învăţarea pe tot parcursul vieţii este centrată pe formarea şi dezvoltarea competenţelor. Acestea pot fi: competenţele-cheie definite prin Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, competenţe profesionale specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări şi competenţe transversale, considerate în mod obişnuit ca nefiind legate în mod specific de un anumit loc de muncă, sarcină, disciplină academică sau domeniu de cunoaştere, ci ca fiind abilităţi care pot fi utilizate într-o mare varietate de situaţii şi medii de lucru, inclusiv cele regăsite în portalul european ESCO". Mai multe detalii şi clarificări privind competenţele transversale oferă un raport recent al CEDEFOP care urmăreşte unificarea terminologică*3).
        *3) Portalul ESCO este disponibil, în limba engleză, aici: https://esco.ec.europa.eu/en

        Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii nr. 2018/C 189/01 stabileşte faptul că acestea sunt definite ca o combinaţie între cunoştinţe, aptitudini şi atitudini, unde: "(d) cunoştinţele sunt formate din fapte şi cifre, concepte, idei şi teorii deja stabilite şi care sprijină înţelegerea într-un anumit domeniu sau subiect, (e) aptitudinile sunt definite ca abilitatea şi capacitatea de a desfăşura procese şi de a utiliza cunoştinţele existente pentru obţinerea de rezultate, (f) atitudinile descriu dispoziţia şi mentalitatea de a acţiona sau de a reacţiona la idei, persoane sau situaţii".
        Cadrul de referinţă stabileşte opt competenţe-cheie*4):
        *4) Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (2018/C 189/01);
        ● competenţe de alfabetizare;
        ● competenţe multilingvistice;
        ● competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii;
        ● competenţe digitale;
        ● competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi;
        ● competenţe cetăţeneşti;
        ● competenţe antreprenoriale;
        ● competenţe de sensibilizare şi expresie culturală.

        Competenţele - cheie sunt necesare unui adult pentru a fi pe deplin integrat şi pentru a putea participa corespunzător la activităţi desfăşurate în sectoare precum: viaţa profesională, educaţie şi formare, viaţa socială şi civică. Aceste competenţe au un grad ridicat de transferabilitate şi pot fi învăţate inclusiv mai târziu în viaţa adultă. Competenţele se definesc contextual, pornind de la modalitatea în care sunt utilizate.


    1.2. Necesitatea elaborării strategiei
        Pentru 2030, România şi-a stabilit ca obiectiv o rată de 17,4% de participare a adulţilor, cu vârste cuprinse între 25-64 ani, la învăţarea pe tot parcursul vieţii. Acest procent este de trei ori mai mare decât rata de participare înregistrată în 2022*5), respectiv 5,4%. România a înregistrat o creştere a acestui indicator în ultimii ani, raportat la 1,3% în 2019, însă este încă departe de atingerea mediei europene - 11,98% în 2022.
        *5) Sursă date: Monitorul educaţiei şi formării, 2022 (Eurostat) disponibile, în limba română, aici: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/ro/country-reports/românia.html;

        Ministerul Educaţiei este principalul responsabil pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea implementării prezentului document strategic. În atingerea acestor deziderate, se vor implica instituţiile din subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, cu atribuţii în domeniul educaţiei adulţilor: Autoritatea Naţională pentru Calificări, furnizorii de educaţie din sistemul formal de educaţie, cum ar fi: unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţii de învăţământ superior ş.a. De asemenea, va colabora cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare ANOFM, partenerii sociali şi reprezentanţii societăţii civile. În planul de acţiuni al Strategiei sunt menţionate instituţiile/organizaţiile responsabile şi termenele de realizare a fiecărui obiectiv şi/sau acţiune propusă. Menţionăm că în sfera de competenţe a Ministerului Educaţiei se regăsesc atribuţii ce vizează, în principal, elaborarea împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a politicilor şi strategiilor naţionale privind educaţia adulţilor; evaluarea, coordonarea şi controlul realizării politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale - în special în ceea ce priveşte educaţia continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; îndeplinirea, în domeniul său de competenţă, a obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare direct a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora*6).
     *6) Hotărârea Guvernului României nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 333/2021, şi disponibilă aici: https://legislaţie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240343

        Ministerul Educaţiei a elaborat acest document strategic pentru perioada 2024 - 2030, pentru a răspunde următoarelor nevoi, justificând, astfel, necesitatea elaborării prezentului document:
    - de a completa, în acord cu responsabilităţile trasate de legislaţia în vigoare, iniţiativele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale privind educaţia adulţilor, astfel încât România să progreseze în demersurile de atingere a ţintelor propuse privind participarea adulţilor la forme de învăţare pe tot parcursul vieţii;
    – de a semnala nivelul scăzut al participării la învăţare a adulţilor, care duce la un deficit persistent de competenţe şi are efecte, indirecte, asupra creşterii economice a României;
    – pentru a contribui la atingerea obiectivelor şi ţintelor europene în domeniu;
    – pentru a oferi o direcţie strategică pentru utilizarea resurselor disponibile din fondurile nerambursabile ESF+ - PEO 2021-2027 şi PNRR, astfel încât să se garanteze utilizarea eficientă a acestora în direcţia obiectivelor naţionale.

        Perioada de implementare propusă este 2024-2030 astfel încât SNECA să se poată corela cu Proiectul România Educată, măsurile cuprinse în programele aferente Politicii de Coeziune*7), Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă precum şi cu alte surse de finanţare externe, de exemplu proiectul Erasmus+.
        *7) De exemplu: PEO 2021-2027 a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 9 decembrie 2022 şi prevede o finanţare de aproximativ 3,4 miliarde euro. Documentele aferente programului sunt disponibile aici: https://mfe.gov.ro/peo-21-27/

        În România, priorităţile de politici publice privind educaţia adulţilor sunt definite în cadrul legal existent:
     ● Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare
     ● Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Proiectul România Educată

     Guvernul României şi-a asumat prin Memorandum, obiectivele şi ţintele strategice în domeniul educaţiei stabilite prin Proiectul "România Educată", ceea ce va determina accelerarea procesului de reformă a educaţiei româneşti şi va crea premisele asigurării stabilităţii şi credibilităţii sistemului educaţional. Proiectul "România Educată" a fost inclus ca angajament în Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin H.G. nr. 22/2020, în care se arată că "sistemele de educaţie se află într-un proces profund de schimbare sub impactul evoluţiilor demografice, dar şi al noilor tehnologii, iar dezvoltarea competenţelor tinerei generaţii şi a adulţilor care participă la diverse activităţi de recalificare va fi cheia viitorului".
     ● Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative subsecvente. Ordonanţa defineşte drepturile adulţilor în materie de formare profesională şi creează cadrul legal general pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională care pot organiza programe de formare profesională, evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, finanţarea formării profesionale a adulţilor ş.a.
        ● Programul de Guvernare 2021 - 2024*8) care cuprinde obiective de introducere a digitalizării în toate domeniile de activitate şi la toate palierele de interacţiune cu cetăţeanul şi vizează implementarea reformelor asumate prin PNRR ş.a.
        *8) Disponibil aici https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAM-DE-GUVERNARE- 2021%E2%80%942024.pdf;

        ● Programul de Guvernare 2023-2024*9) stabileşte obiectivul: "crearea unui învăţământ axat pe competenţe şi centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităţilor de studiu".
        *9) Disponibil aici https://www.gov.ro/obiective/programul-de-guvernare-2023-2024

     ● Strategia Naţională pentru formarea adulţilor 2024 - 2027 adoptată prin H.G. nr. 1341/2023, urmăreşte să creeze, până în anul 2027, un cadru instituţional pentru accesul tuturor adulţilor la programe de formare prin care să dobândească competenţe - cheie, profesionale şi de viaţă şi să le utilizeze pentru a-şi atinge aspiraţiile de dezvoltare personală şi profesională printr-un sistem echitabil de învăţare pe tot parcursul vieţii.
        SNFA îşi propune ca obiective:
    1. Intensificarea rolului partenerilor/parteneriatelor pentru susţinerea şi dezvoltarea cadrului strategic de formare profesională a adulţilor.
    2. Îmbunătăţirea ofertelor personalizate şi specifice de învăţare.
    3. Facilitarea accesului adulţilor la dobândirea de competenţe pe tot parcursul vieţii, prin crearea unei culturi a învăţării.
    4. Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională a adulţilor şi promovarea incluziunii şi echităţii sociale în învăţarea pe tot parcursul vieţii.
    5. Dezvoltarea competenţelor verzi şi digitale ale adulţilor.


     ● Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României 2030*10) adoptată prin H.G. nr. 877/2018, denumită în continuare SNDDR 2030, reprezintă răspunsul României la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi stabileşte cadrul naţional pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, denumite în continuare ODD. În ceea ce priveşte ODD 4 - Educaţia de calitate, una dintre ţintele 2030 o constituie creşterea substanţială a numărului de tineri şi adulţi care deţin competenţe relevante, inclusiv competenţe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente şi antreprenoriatul.
     *10) Adoptată prin HG nr. 877/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/2018, este disponibilă aici https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei- 2030.pdf.
        Conform Planului de acţiuni, o direcţie prioritară de acţiune o constituie susţinerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educaţie şi formare pentru dezvoltare durabilă iar Acţiunea 11 urmăreşte dezvoltarea de instrumente destinate programelor educaţionale pentru dezvoltare durabilă în învăţământul universitar, precum şi educaţia în rândul adulţilor. Acţiunea vizează sprijinul acordat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă instituţiilor de învăţământ superior şi centrelor de formare profesională de a dezvolta programe educaţionale pentru dezvoltare durabilă: cursuri universitare, masterate, doctorate, programe postdoctorale, şi altele asemenea, şi de instruire în rândul adulţilor.
        Alte ţinte prevăzute vizează extinderea facilităţilor pentru formarea şi perfecţionarea continuă pe tot parcursul vieţii, creşterea participării la sistemele formale şi nonformale de cunoaştere, extinderea reţelei de centre comunitare de învăţare permanentă, creşterea numărului de tineri şi adulţi care deţin competenţe relevante care să le faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente şi antreprenoriatul, creşterea nivelului de educaţie financiară a cetăţenilor.

     ● Strategia naţională pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025*11) îşi propune: dezvoltarea competenţelor forţei de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi; formarea şi dezvoltarea competenţelor verzi - direcţia de acţiuni nr.1; încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier - direcţia de acţiuni nr. 5; creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii - direcţia de acţiuni nr. 10.
     *11) Strategia şi planul de acţiuni aferent au fost adoptate prin HG nr. 594/2018.


        SNECA 2024-2030 ţine cont şi se corelează şi cu documentele strategice multianuale următoare:
        ● Programul Educaţie şi Ocupare -PEO 2021 - 2027*12)
        *12) PEO 2021-2027 a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 9 decembrie 2022 şi prevede o finanţare de aproximativ 3,4 miliarde euro. Documentele aferente programului sunt disponibile aici: https://mfe.gov.ro/peo- 21-27/.
        Prioritatea 5 - îmbunătăţirea participării copiilor la educaţia antepreşcolară şi preşcolară Obiectiv specific: (f) Promovarea accesului egal la educaţie şi formare de calitate şi favorabile incluziunii, precum şi a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educaţia şi îngrijirea timpurie, educaţia şi formarea generală şi profesională până la învăţământul terţiar, precum şi educaţia adulţilor, inclusiv prin facilitarea mobilităţii în scop educaţional pentru toţi şi a accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi
        ( ) Tip de acţiune: 5.f.1. Dezvoltarea şi asigurarea calităţii sistemului de îngrijire şi educaţie timpurie a copilului
        ( ) Tip de acţiune: 5.f.3. Dezvoltarea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru îngrijirea şi educaţia timpurie a copilului

        Prioritatea 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea accesului şi a participării grupurilor dezavantajate la educaţie şi formare profesională
    Obiectivul specific: (f) Promovarea accesului egal la educaţie şi formare de calitate şi favorabile incluziunii, precum şi a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educaţia şi îngrijirea timpurie, educaţia şi formarea generală şi profesională până la învăţământul terţiar, precum şi educaţia şi învăţarea în rândul adulţilor, inclusiv prin facilitarea mobilităţii în scop educaţional pentru toţi şi a accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi
        ( ) Tip de acţiune: 6.f.4. Organizarea unor oportunităţi variate de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, în vederea asigurării unui sistem de educaţie incluziv.


        Prioritatea 7 - Creşterea calităţii ofertei de educaţie şi formare profesională pentru asigurarea echităţii sistemului şi o mai bună adaptare la dinamica pieţei muncii şi la provocările inovării şi progresului tehnologic
        Obiectivul specific: (e) Îmbunătăţirea calităţii, a caracterului incluziv, a eficacităţii şi a relevanţei pentru piaţa muncii a sistemelor de educaţie şi formare, inclusiv prin validarea învăţării nonformale şi informale, pentru a sprijini dobândirea de competenţe-cheie, inclusiv de competenţe antreprenoriale şi digitale, precum şi prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală şi a uceniciilor
        ( ) Tip de acţiune: 7.e.1. Asigurarea calităţii educaţiei pentru toţi, în corelaţie cu dinamica pieţei muncii: schimbări tehnologice şi structurale şi altele şi cu dinamica societăţii: tranziţie verde, tranziţie digitală şi altele.
        ( ) Tip de acţiune: 7.e.3. Flexibilizarea şi diversificarea oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor cheie ale elevilor.


        Prioritatea 8 - Creşterea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii învăţământului profesional şi tehnic
        Obiectiv specific: (e) Îmbunătăţirea calităţii, a caracterului incluziv, a eficacităţii şi a relevanţei pentru piaţa muncii a sistemelor de educaţie şi formare, inclusiv prin validarea învăţării nonformale şi informale, pentru a sprijini dobândirea de competenţe-cheie, inclusiv de competenţe antreprenoriale şi digitale, precum şi prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală şi a uceniciilor
        ( ) Tip de acţiune: 8.e.1. Optimizarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare a politicilor publice privind formarea profesională şi de anticipare a nevoilor de competenţe în ÎPT la nivel de sistem
        ( ) Tip de acţiune: 8.e.2. Crearea şi aplicare unui mecanism privind asigurarea calităţii învăţării la locul de muncă şi certificarea rezultatelor învăţării în formarea profesională iniţială pentru a creşte relevanţa calificărilor pentru piaţa muncii
        ( ) Tip de acţiune: 8.e.3. Creşterea calităţii şi a validităţii proceselor de predare-învăţare- evaluare în ÎPT
        ( ) Tip de acţiune: 8.e.5. Adaptarea serviciilor educaţionale adresate elevilor şi personalului didactic din ÎPT, în corelaţie cu dinamica pieţei muncii: competenţe verzi, digitale, schimbări tehnologice şi structurale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile
        ( ) Tip de acţiune: 8.e.6.Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională
        ( ) Tip de acţiune: 8.e.7. Sprijinirea mobilităţii transnaţionale Erasmus+ pentru ÎPT.


        Prioritatea 9 - Consolidarea participării populaţiei în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru facilitarea tranziţiilor şi a mobilităţii
    - măsura 9.e.1. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor, atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de furnizor - intervenţie strategică
    – măsura 9.e.3. Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare de calitate şi flexibile;
    – măsura 9.e.4. Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaţionale/ calificări profesionale conform noilor cerinţe ale pieţei muncii;
    – măsura 9.g.3. Dezvoltarea şi testarea de instrumente inovative de evaluare a competentelor dobândite în sistem nonformal şi informal pentru facilitarea mobilităţii în ocupare sau formare profesională, inclusiv prin realizarea şi testarea de instrumente digitale, la nivel sectorial;
    – măsura 9.g.4. Implementarea programului "Pachet de bază pentru persoanele fără/cu nivel scăzut de formare;
    – măsura 9.g.5. Implementarea programului "Ţine pasul" care vizează programe de actualizare a competentelor specifice ale angajaţilor ca urmare a evoluţiilor tehnologice rapide şi a apariţiei de noi competente, însoţite de serviciile de consiliere profesională;
    – măsura 9.g.7. Implementarea programului "Competente digitale pentru piaţa muncii" care vizează programe de dobândire a competentelor digitale, structurate pe niveluri, precedate de o evaluare a nivelului de competenţe digitale.

        Astfel, PEO va finanţa programe de dobândire a competenţelor digitale, programe personalizate de dobândire a competenţelor de limba română, matematică, competenţe IT de bază, calificare de nivel 1 sau/şi 2 pentru persoanele fără/cu nivel scăzut de formare, programe de actualizare a competenţelor specifice ale angajaţilor ca urmare a evoluţiilor tehnologice rapide şi a apariţiei de noi competenţe, digitalizare, schimbări în practicile/metodele de lucru, programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ce permit progresul în carieră al angajaţilor defavorizaţi.
        În plus faţă de cadrul de implementare identificat anterior la nivelul Programului Educaţie şi Ocupare, sunt vizate şi alte investiţii FSE+ care contribuie la îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi relevanţei pentru piaţa muncii a sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea de oportunităţi flexibile de perfecţionare şi recalificare pentru toţi şi îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate şi incluzive în educaţie, formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii finanţate din:
        Prioritatea 1 - Modernizarea instituţiilor pieţei muncii
        Obiectiv specific: (b) Modernizarea instituţiilor şi a serviciilor pieţei muncii pentru ca acestea să evalueze şi să anticipeze necesităţile în materie de competente, să asigure o asistenţă promptă şi personalizată şi să sprijine corelarea cererii şi a ofertei, tranziţiile şi mobilitatea pe piaţa muncii
        ( ) Tip de acţiune: 1.b.1. Crearea unui Serviciu Public de Ocupare (SPO) modern, flexibil, adaptat contextului socio-economic, accesibil şi vizibil pentru viitor - investiţie strategică


        Prioritatea 3 - Creşterea accesului pe piaţa muncii pentru toţi
        Obiectiv specific: (a) Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale;
        ( ) Tip de acţiune: 3.a.1 Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de ocupare, în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piaţa muncii

        Obiectiv specific: (d) Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor, a îmbătrânirii active şi în condiţii bune de sănătate şi a unui mediu de lucru sănătos şi bine adaptat, care să reducă riscurile la adresa sănătăţii;
        ( ) Tip de acţiune: 3.d.1. Măsuri de sprijin pentru adaptarea la schimbare a angajaţilor şi angajatorilor şi sprijinirea tranziţiilor pe piaţa muncii


        Prioritatea 4 - Antreprenoriat şi economie socială
        Obiectiv Specific (a) Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale;
        ( ) Tip de acţiune: 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul persoanelor aparţinând grupului ţintă.
        ● Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR*13) conţine o serie de investiţii şi reforme pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale adulţilor, precum: Investiţia 3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniştilor care lucrează în servicii de educaţie timpurii; Investiţia 5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România -SIIIR şi ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie - MATE şi intervenţii sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii; Investiţia 7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare pentru formarea cadrelor didactice pe baza unei programe specifice legate de agricultură elaborate de Ministerul Agriculturii şi Ministerul Educaţiei, Investiţia 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic şi Investiţia 18. Programul de formare şi îndrumare pentru managerii şi inspectorii şcolari.
        *13) Textele PNRR sunt disponibile aici: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operaţional/23/planul- naţional-de-redresare-si-rezilienta;

        ● De asemenea, dezvoltarea unui sistem de finanţare pentru ca bibliotecile să devină centre de competenţe digitale implică PNRR prin Componenta 7, Reforma 4, Investiţia 17 din CID.

        Prezenta strategie ţine cont şi se corelează şi cu iniţiativele şi priorităţile europene în vigoare:
        ● "O nouă Agendă Strategică 2019-2024"*14) - continuă eforturile europene de a crea o piaţă a muncii mai echitabilă, cu condiţii de muncă şi de viaţă mai bune, continuă protejarea libertăţilor cetăţenilor, dezvoltarea economică a Europei, construirea unei Europe verzi şi promovarea intereselor şi valorilor europene pe scena mondială.
        *14) Detalii disponibile, în limba română, aici: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press- releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/;

        ● Rezoluţia Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării, în perspectiva realizării şi dezvoltării, în continuare, a spaţiului european al educaţiei (2021-2030)*15);
        *15) Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030) este disponibilă în limba engleză aici https://eur- lex.europa.eu/legal-content/R0/ALL/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29;

        ● Rezoluţia Consiliului privind un nou plan european pentru învăţarea în rândul adulţilor (2021- 2030)*16) şi Agenda Europeană pentru învăţarea adulţilor*17)- NEEAL subliniază necesitatea creşterii semnificative a participării adulţilor la învăţarea formală, non-formală şi informală, conturând şi o nouă viziune asupra modului în care educaţia adulţilor ar trebui să se dezvolte în Europa până în anul 2030;
        *16) Rezoluţia Consiliului privind un nou plan european pentru învăţarea în rândul adulţilor (2021-2030) - (2021/C 504/02) este disponibilă în limba română aici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/R0/ALL/?uri=CELEX:32021G1214(01);
        *17) New European Agenda for Adult Learning este disponibilă, în limba engleză, aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G1214(01);

        ● Agenda Europeană pentru Competenţe -European Skills Agenda*18) îşi propune ca până în 2025, să contribuie la dezvoltarea competenţelor cetăţenilor europeni şi întreprinderilor, precum şi obiective ambiţioase privind perfecţionarea şi recalificarea persoanelor pentru asigurarea unei forţe de muncă calificate pentru o piaţă a muncii cât mai competitive;
        *18) Disponibilă în limba engleză aici: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.

        ● Strategia Europeană pentru Dezvoltare Verde - European Green Deal*19);
        *19) Detalii disponibile, în limba engleză, aici: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019- 2024/european-green-deal_en;

        ● Pilonul European al Drepturilor Sociale - European Pillar of Social Rights*20) conform căruia "orice persoană are dreptul la educaţie, formare şi învăţare incluzivă, pe tot parcursul vieţii şi de înaltă calitate, pentru a dobândi şi a menţine competenţe care să îi permită să participe deplin în societate şi să gestioneze cu succes tranziţiile pe piaţa muncii;
        *20) Detalii disponibile, în limba engleză, aici: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en;

        ● Strategia Europeană pentru Digitalizare - European Digital Strategy*21);
        *21) Detalii disponibile, în limba engleză, aici: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies;

        ● Planul European pentru Redresare şi Rezilienţă - Recovery Plan for Europe*22);
        *22) Detalii disponibile, în limba engleză, aici: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_en;

        ● Recomandarea Consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educaţia şi formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială şi rezilienţă*23);
        *23) https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/08b9af27-3465-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-ro

        ● Recomandarea Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională*24).
        *24) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/R0/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2802%29


        Toate aceste documente, de la nivel european, indică prioritatea pe care învăţarea pe tot parcursul vieţii/formarea şi educaţia continuă a adulţilor a dobândit-o în rândul politicilor educaţionale. Astfel, modelul european încurajează o abordare individuală a unui mix de oportunităţi de învăţare din mediul formal cu cele din contexte non-formale şi informale, care să garanteze flexibilitate şi adaptare la nevoile particulare ale fiecărui individ dar şi răspunsul la nevoile pieţei muncii. Ţintele stabilite la nivel european sunt:
        ● cel puţin 47 % dintre adulţii cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani ar trebui să fi participat la activităţi de învăţare în ultimele 12 luni, până în 2025;
        ● cel puţin 60 % dintre adulţii cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani ar trebui să fi participat la activităţi de învăţare în ultimele 12 luni, până în 2030.    2. VIZIUNE
        Viziunea strategică privind educaţia continuă a adulţilor în România este de a crea o cultură a învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru toate nivelurile, indiferent de vârstă, cultură sau mediile din care provin ei şi de a oferi persoanelor adulte şanse egale de a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi civică.
        Viziunea este în acord cu Declaraţia de la Osnabruck privind educaţia şi formarea profesională ca factor de stimulare a redresării şi a tranziţiilor juste către economiile verzi şi digitale (octombrie 2020), cu Planul de acţiune pentru educaţia digitală (2021-2027) şi Planul de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale 2030.
        Anul 2023 a fost denumit Anul European al Competenţelor*25), o iniţiativă a Comisiei Europene care îşi propune îmbunătăţirea şi accelerarea învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru a recupera decalajele curente faţă de ţintele naţionale şi europene stabilite pentru acest domeniu.
        *25) Comunicatul Comisiei Europene privind lansarea lucrărilor din cadrul Anului European al Competenţelor este disponibil, în limba română, aici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_6086;

        În viziunea acestei Strategii, îmbunătăţirea şi asigurarea unor oportunităţi accesibile pentru toţi adulţii de a participa la învăţarea pe tot parcursul vieţii se fundamentează pe câţiva piloni:
    - Îmbunătăţirea competenţelor - cheie: concentrarea eforturilor pe dezvoltarea competenţelor - cheie relevante pentru viitor, prin înscrierea în tendinţele globale şi europene şi stabilirea de măsuri bazate pe date concrete pentru a aborda punctele slabe identificate în ceea ce priveşte competenţele adulţilor români;
    – Anticiparea şi adaptarea la nevoile de competenţe: instituirea unui mecanism de anticipare a nevoilor de competenţă, cu o viziune prospectivă pentru identificarea şi cultivarea competenţelor pe termen mediu şi lung, inclusiv competenţe noi esenţiale în contextul tranziţiilor digitale şi ecologice;
    – Acces egal şi incluziv la educaţie: asigurarea unui cadru general care facilitează accesul la competenţe esenţiale pentru viaţa de zi cu zi, în contextul tranziţiei digitale (servicii medicale, comunicare cu autorităţile locale, servicii culturale, transport public ş.a.), la nivel de infrastructură, conţinut al programelor şi măsuri de stimulare financiară;
    – Calitate şi caracter incluziv: îmbunătăţirea calităţii şi a caracterului incluziv al educaţiei, prin combaterea şi prevenirea excluziunii sociale, civice şi culturale a grupurilor defavorizate, inclusiv a celor cu acces redus la noile tehnologii sau cu un nivel scăzut de pregătire formală.

        Pentru stabilirea clară a tipurilor de competenţe abordate în cadrul SNECA şi pentru a sublinia caracterul complementar SNECA - SNFA, se clarifică mai jos tipul de competenţe per categorii de beneficiari, vizate inclusiv în Planul de acţiune aferent. Astfel, pentru personalul din învăţământul preuniversitar, SNECA vizează competenţe profesionale în domeniu şi în specialitate*26), în acord cu standardele profesionale stabilite de ME, corelate/compatibile cu ruta de profesionalizare în carieră didactică şi/sau cu dezvoltarea profesională şi personală care să răspundă tranziţiei verzi şi digitale, precum şi schimbărilor generate de o societate aflată în continuă transformare.
     *26) În conformitate cu HG nr.772/2022

     Aceste tipuri de competenţe sunt formate şi dezvoltate în condiţiile şi în termenii prevăzuţi de legislaţia-cadru aplicabilă domeniului educaţie, asigurată prin două acte legislative - Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023.
     Formarea competenţelor precizate anterior se fundamentează pe procesul complex de învăţare, cu elementele sale emergente, asociate domeniului educaţie şi nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi de actele normative subsecvente acesteia, legislaţie aplicabilă programelor de formare profesională a adulţilor, alţii decât cei încadraţi ca personal din învăţământul preuniversitar.
        SNECA vizează competenţe de tipul competenţe - cheie şi transversale (aşa cum sunt acestea menţionate în secţiunea 1.1. Termeni şi concepte), respectiv competenţe profesionale/rezultate ale învăţării dobândite în contexte de învăţare non-formale şi informale, emergente procesului de învăţare, realizat în condiţii formale, non-formale şi informale.
        Planul de acţiune vizează formarea profesională a personalul din învăţământ, iar pentru celelalte grupuri ţintă măsurile prevăzute în Planul de acţiune al strategiei au în vedere îmbunătăţirea componentelor cognitive ale competenţelor - cheie.
    Domeniul de aplicare a SNECA vizează competenţele transversale obţinute în educaţia continuă a adulţilor, exceptând programele de formare profesională a adulţilor autorizate în temeiul prevederilor OG nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. VALORI ŞI PRINCIPII
        SNECA 2024-2030 se fundamentează pe următoarele valori, în linie cu viziunea propusă:
    a. Echitate socială: prioritatea fundamentală a strategiei este asigurarea echităţii şi egalităţii de şanse în educaţia adulţilor. Aceasta implică o distribuţie justă a resurselor educaţionale şi a oportunităţilor, indiferent de situaţia socio-economică, gen, mediu de rezidenţă, regiune sau etnie. Acest angajament conduce spre reducerea decalajelor de diferite tipuri, cum ar fi cele dintre zonele rurale şi urbane, între regiuni şi între genuri, reflectând obiectivele strategiei de a promova accesibilitatea şi flexibilitatea în educaţie şi de a sprijini echitatea şi incluziunea.
    b. Libertatea personală şi autonomia: strategia subliniază importanţa libertăţii individuale şi a autonomiei personale, inclusiv identitatea şi apartenenţa la comunitate, siguranţa morală şi materială şi relaţia cu autorităţile şi furnizorii de servicii. Aceste valori susţin accesul la un loc de muncă decent, siguranţa angajabilităţii pe termen lung, gândirea critică şi participarea activă în dialogul socio-economic facilitat de noile tehnologii, reflectând angajamentul strategiei pentru îmbunătăţirea competenţelor - cheie şi digitale.
    c. Diversitate şi incluziune: strategia promovează valorile diversităţii şi incluziunii, urmărind asigurarea accesului egal la educaţie pentru toţi adulţii, indiferent de vârstă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, statut socioeconomic sau dizabilitate. Se va pune accent pe eliminarea barierelor în accesul la educaţie şi pe promovarea practicilor de învăţare care respectă şi valorizează diversitatea, aliniindu-se cu obiectivul de a promova echitatea şi incluziunea.
    d. Colaborare şi parteneriat: recunoaştem valoarea colaborării şi a parteneriatului în abordarea provocărilor complexe ale educaţiei adulţilor. Promovăm colaborarea între diferite sectoare şi actori, inclusiv guvern, societatea civilă, sectorul privat şi comunităţile locale, pentru a dezvolta şi implementa soluţii eficiente şi durabile.
    e. Transparenţă şi responsabilitate: strategia se angajează să respecte valorile transparenţei şi responsabilităţii, acţionând într-un mod transparent şi comunicând clar şi deschis despre procesele, deciziile şi rezultatele implicate.

        Aceste valori sunt esenţiale pentru realizarea obiectivelor strategiei şi reflectă angajamentul Guvernului României de a construi o societate echitabilă, incluzivă şi adaptabilă la schimbările din era digitală.
        Strategia se aliniază principiilor generale aplicabile administraţiei publice*27), respectiv:
     *27) Art. 6-13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Principiul legalităţii
        ● Principiul egalităţii
        ● Principiul transparenţei
        ● Principiul proporţionalităţii
        ● Principiul satisfacerii interesului public
        ● Principiul imparţialităţii
        ● Principiul continuităţii
        ● Principiul adaptabilităţii.

        Principii specifice educaţiei adulţilor:
        ● Accesibilitate: asigurăm că toţi adulţii au acces egal la educaţie şi la dezvoltarea competenţelor - cheie, indiferent de factori precum vârstă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, statut socioeconomic sau dizabilitate, în linie cu obiectivul de creştere a accesibilităţii şi flexibilităţii.
        ● Învăţarea pe tot parcursul vieţii/învăţare continuă: fundamentul strategiei este principiul educaţiei pe tot parcursul vieţii şi al învăţării continue. Capacitatea de a învăţa şi de a se adapta pe tot parcursul vieţii este esenţială pentru asigurarea competitivităţii individuale şi colective în era tehnologiei, în concordanţă cu obiectivul strategiei de a crea o cultură a învăţării. Sprijinim oportunităţile de învăţare continuă pentru adulţi, promovând cultura învăţării şi adaptabilitatea în era tehnologică.
        ● Colaborare bazată pe transparenţă şi responsabilitate: promovăm colaborarea intersectorială pentru dezvoltarea şi implementarea soluţiilor eficiente în educaţia adulţilor, în concordanţă cu obiectivul de consolidare a coordonării naţionale. Instituţiile responsabile de implementarea acestei strategii se angajează să colaboreze într-un mod transparent, comunicând clar şi deschis despre procesele, deciziile şi rezultatele implicate.
        ● Calitate: asigurăm calitatea învăţării şi promovăm excelenţa în toate aspectele educaţiei adulţilor, reflectând angajamentul pentru îmbunătăţirea calităţii şi incluziunii.
        ● Centrarea pe persoană: adoptăm practici de învăţare centrate pe nevoile, interesele şi aspiraţiile fiecărui adult, recunoscând unicitatea şi potenţialul individual aliniat cu obiectivul de promovare a echităţii şi incluziunii.
        ● Egalitatea de gen: toţi adulţii, indiferent de gen, trebuie să beneficieze de oportunităţi egale în procesul de învăţare şi dezvoltare. Este esenţial să recunoaştem şi să valorizăm diversitatea de experienţe, abilităţi şi perspective ale fiecărei persoane, asigurând un mediu educaţional incluziv, în care fiecare adult se simte apreciat şi încurajat să-şi atingă potenţialul maxim, fără a fi limitat de stereotipuri de gen sau bariere discriminatorii.


    4. CONTEXT NAŢIONAL
    4.1. Situaţia educaţiei adulţilor în România
        România înregistrează un decalaj faţă de ţintele europene şi naţionale stabilite în domeniul participării adulţilor la forme de educaţie continuă, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani. Astfel, proporţia persoanelor cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani care au participat la educaţie şi formare în cele 4 săptămâni de dinaintea sondajului a crescut de la 1,0 % în 2020 la 5,4 % în 2022, însă rămâne semnificativ mai redusă decât media UE - 11,9 %. Potrivit indicelui european al competenţelor, România se numără printre ţările UE cu cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte dezvoltarea şi activarea competenţelor. Mai puţin de o treime din populaţia adultă are competenţe digitale de bază sau peste nivelul de bază , faţă de 54 % în UE, iar la nivelul economiei sunt raportate deficite de forţă de muncă, inclusiv în meserii esenţiale pentru tranziţia verde, de exemplu: lucrători din domeniul construcţiilor*28).
        *28) Monitorul educaţiei şi formării 2023 https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/eb2fb21a-8cd8-11ee-8aa6-01aa75ed71a1/language-ro

        Efectele pandemiei COVID-19 continuă să fie vizibile în sub-domeniul accesului la programe de învăţare dedicate adulţilor. Incertitudinea pe piaţa forţei de muncă şi din economie au condus la o scădere semnificativă a ratei de ocupare a proaspeţilor absolvenţi de educaţie şi formare profesională de la 68,7 % în 2020 la 61,4 % în 2021, astfel că, în contrapondere, se impune transformarea şcolilor de educaţie şi formare profesională în instituţii axate mai mult pe educaţia duală, măsură care ar trebui, de asemenea, să facă aceste şcoli mai atractive.
        Contextul mai amplu al participării la educaţie, în România, este descris şi de următoarele caracteristici:
    - procentele ridicate ale elevilor din România cu vârsta de 15 ani cu competenţe scăzute de citire (40,8%), matematică (46,6%) şi ştiinţe (43,9%), precum şi o scădere a absolvenţilor de învăţământ terţiar (23,3%), aceasta rămânând cea mai scăzută din toate ţările UE;
    – între 2012 şi 2022, în România, decalajul de performanţă la matematică asociat cu statutul socioeconomic s-a mărit, în timp ce decalajul mediu în ţările OCDE a rămas stabil. În ţara noastră, odată cu creşterea incluziunii pe această perioadă de timp, se constată şi o mai mare segregare din punct de vedere al statului socioeconomic;*29)
        *29) Raport Naţional PISA 2022, https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2023/12/PISA_Raport_2022_08-12- 2023.pdf

    – rata mică de acces la educaţie timpurie pentru copiii de 0-3 ani (faţă de media UE: 35,2%);
    – rata de părăsire timpurie a şcolii se menţine aproape constantă (15,6%), la o distanţă constantă de amploarea fenomenului la nivel UE-27, unde media este de 8,5%;
    – proporţie redusă a persoanelor cu competenţe digitale generale de bază sau peste nivelul de bază: 3,1% în 2019, comparativ cu media UE de 56%;
    – ponderea elevilor din învăţământul secundar superior înscrişi în sistemul de educaţie şi formare profesională este relativ ridicată (61,7 % în 2021), ceea ce depăşeşte media UE (52,1 %). Cu toate acestea, mai puţin de 10 % din proaspeţii absolvenţi de educaţie şi formare profesională (ISCED 3-4) au beneficiat de învăţare la locul de muncă (8,4 % în 2022), cea mai scăzută rată din UE (60,1 % la nivelul UE)*30).
        *30) Monitorul educaţiei şi formării 2023 https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/eb2fb21a-8cd8-11ee-8aa6-01aa75ed71a1/language-ro    4.2. Cadrul legal - corelarea cu alte acte normative deja în vigoare
     ● Hotărârea de Guvern nr. 369/1.04.2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,*31);
     *31) Textul Hotărârii de Guvern nr. 369/1.04.2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei este disponibil aici https://www.edu.ro/proiect_HG_organizare_ME_2021;

     ● Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale*32), cu modificările şi completările ulterioare;
     *32) Textul Hotărârii de Guvern nr. 23/2022 din 5 ianuarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este disponibil aici: https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislaţie/HG_23_2022.pdf

     ● Noile legi ale educaţiei din România, respectiv Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare au fost aprobate, promulgate şi publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 613 din 05 iulie 2023, respectiv nr. 614/05.06.2023. Adoptarea acestor legi ale educaţiei a permis demararea reformelor necesare pentru sistemul de educaţie, prevăzute în Proiectul România Educată. Astfel, educaţia adulţilor, ca o componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, indiferent dacă aceasta are un caracter formal, non-formal sau informal are, pentru prima dată, un cadru legislativ.
    Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare stabilesc cadrul general şi integrator privitor la educaţia adulţilor/ învăţării pe tot parcursul vieţii, garantând şi susţinând, inclusiv financiar, participarea la educaţie şi formare profesională a adulţilor, respectiv recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării şi a competenţelor dobândite. Echitate, performanţă, investiţii, respect şi siguranţă sunt câteva dintre elementele cheie pe care pachetul legislativ le-a transpus în măsuri coerente şi predictibile. Se propun soluţii coerente, în acord cu cerinţele beneficiarilor educaţiei, având în vedere o reglementare unitară şi sistematică a domeniului, pentru rezolvarea problemelor identificate la nivelul sistemului naţional de învăţământ. Totodată, cele două legi sunt conceptualizate astfel încât România să aibă un cadru legal care să susţină procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

     ● Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formare profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde aspecte cu privire la drepturile adulţilor în materie de formare profesională, obiectivele formării profesionale a adulţilor, principiile pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor, organizarea formării profesionale a adulţilor (atribuţiile instituţiilor implicate în FPA; dispoziţii privind conţinutul programelor de FPA), autorizarea furnizorilor de formare profesională care pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională ş.a. Conform OG nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă a adulţilor organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ. Formarea profesională a adulţilor vizează calificarea/recalificarea, specializarea/perfecţionarea, dobândirea de competenţe - cheie/transversale pentru ocuparea unui loc de muncă, evoluţia în carieră, actualizarea competenţelor ca urmare a modificărilor de tehnologii sau modificărilor din economie, dobândirea de noi competenţe.
    ● Metodologia privind organizarea Programului "A doua şansă" - învăţământ primar, Metodologia privind organizarea Programului "A doua şansă" - învăţământ secundar*33)
     *33) Ordinul nr. 3062/2022 al ministrului educaţiei pentru aprobarea celor două metodologii este disponibil aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/0M_3.062_2022_ADS.pdf;
     Noile metodologii privind organizarea Programului "A doua şansă" - învăţământ primar şi învăţământ secundar - au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.062/2022. Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi de diferite vârste, care nu au finalizat învăţământul primar şi gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învăţământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

     ● Metodologia-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile
     Aprobată prin ordin de ministru 4224/06.07.2022*34), Metodologia reglementează procesul de asigurare a calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile. Programele pentru dezvoltare profesională continuă se clasifică în categorii, în funcţie de tipul de competenţe dezvoltate, de abilităţi şi deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate şi de modalitatea de validare calitativă.
     *340 Textul Ordinului nr. 4224/2022 al ministrului educaţiei este disponibil, în limba română, aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislaţie/2022/OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_ programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf;

     ● Metodologia de acordare a creditelor transferabile*35), elaborată într-un proces colaborativ între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 772/2022, stabileşte, în vederea facilitării învăţării pe tot parcursul vieţii şi a recunoaşterii competenţelor şi calificărilor în procesul de formare profesională a adulţilor, un sistem de credite transferabile utilizat în formarea profesională a adulţilor şi numărul de credite transferabile corespunzător fiecărui nivel de calificare: pentru nivelul 1 se acordă 12 credite; pentru nivelul 2 se acordă 24 de credite; pentru nivelul 3 se acordă 48 de credite; pentru nivelul 4 se acordă 72 de credite; pentru nivelul 5 se acordă 96 de credite. Volumul de muncă alocat pentru un credit în formarea profesională a adulţilor este de 30 de ore, împărţite în 15 ore didactice şi 15 ore de studiu individual.
     *35) Hotărârea Guvernului privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor s-a aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 772/2022 din 8 iunie 2022. Documentul a fost completat de prevederile Ordinul nr. 6.768 din 12 decembrie 2023;    5. GRUPURI-ŢINTĂ
        Acest tip de educaţie este deschis oricărei persoane care doreşte să dobândească, să-şi actualizeze, să-şi finalizeze sau să-şi extindă capacităţile, cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile şi competenţele, pentru dezvoltarea personală şi profesională, în cadrul unor diverse tipuri de instituţii de educaţie formală şi non-formală:
    a. Personal din învăţământul preuniversitar
    b. Adulţi cu nivel scăzut al competenţelor
    c. Adulţi cu un nivel scăzut de educaţie
    d. Pensionari care doresc să îşi crească calitatea vieţii
    e. Membri ai minorităţilor etnice - (roma)
    f. Imigranţi care doresc să se adapteze la cultura ţării adoptive
    g. Dependenţi de droguri aflaţi în programe de reabilitare
    h. Deţinuţi care fac parte din programe comunitare sau lucrează în penitenciar
    i. Şomeri şi persoane fără ocupaţie
    j. Persoane care locuiesc în comunităţi defavorizate/risc ridicat de excluziune socială
    k. Beneficiari de ajutor de incluziune
    l. Persoane aflate sau care au ieşit din concediul de creştere/îngrijire a copilului
    m. Părinţi
    n. Adulţi care doresc să îşi diversifice/completeze/dezvolte competenţele.


    6. OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE
        SNECA 2024-2030 are în vedere atât combaterea, pe termen scurt, cât şi evitarea, pe termen lung, a situaţiilor de excluziune din viaţa socială, civică, culturală, a categoriilor de populaţie cu acces redus la noile tehnologii sau cu un nivel de pregătire formală scăzut (cei care au părăsit timpuriu şcoala). Prin educaţia continuă a adulţilor, aceştia dobândesc competenţele pentru viaţă, inclusiv cele cheie şi transversale, care au rolul de a contribui la dezvoltarea lor personală şi profesională, o dată cu creşterea capacităţii lor de a se integra social.
        Pentru prezenta strategie, Ministerul Educaţiei urmăreşte şase domenii prioritare (DP):
    1. DP 1. Guvernanţa în educaţia adulţilor
    2. DP 2. Furnizarea şi utilizarea oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii
    3. DP 3. Accesibilitate şi flexibilitate
    4. DP 4. Echitate, incluziune şi reuşită în educaţia adulţilor
    5. DP 5. Calitatea educaţiei continue a adulţilor
    6. DP 6. Tranziţia verde şi tranziţia digitală

        În corelaţie cu aceste domenii prioritare*36), obiectivele şi direcţiile de acţiune ale prezentei strategii sunt:
        *36) Corelaţia dintre domeniile prioritare, obiectivele, direcţiile de acţiune, măsurile şi instituţiile responsabile şi indicatori sunt prezentate în tabelul de la finalul documentului care prezintă Planul de acţiune
        Obiectiv 1. Consolidarea coordonării naţionale, regionale şi locale pentru promovarea unei culturi a învăţării în rândul adulţilor şi creşterea capacităţii administrative de a implementa politici publice în domeniu, cu următoarele direcţii de acţiune:
        O1.D1. Actualizarea cadrului normativ unitar de dezvoltare a sistemului de educaţie continuă a adulţilor
        O1.D2. Cartografierea nevoilor de dezvoltare în cariera didactică a personalului din învăţământul preuniversitar din perspectiva educaţiei adulţilor
        O1.D3. Dezvoltarea mecanismelor care identifică nevoia de competenţe în educaţia continuă a adulţilor

        Obiectiv 2. Dezvoltarea şi promovarea oportunităţilor din educaţia continuă a adulţilor
        O2.D1. Multiplicarea oportunităţilor din educaţia continuă a adulţilor
        O2.D2. Promovarea oportunităţilor din educaţia continuă a adulţilor

        Obiectiv 3. Creşterea accesibilităţii în educaţia continuă adulţilor şi îmbunătăţirea flexibilităţii rutelor de calificare
        O3.D1. Creşterea accesibilităţii programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru adulţi
        O3.D2. Flexibilizarea sistemului de educaţie continuă a adulţilor prin integrarea standardelor de calificare

        Obiectiv 4. Promovarea echităţii şi incluziunii în educaţia continuă adulţilor, inclusiv sprijin financiar
        O4.D1. Promovarea educaţiei continuă a adulţilor pentru persoane din medii defavorizate şi/sau cu dizabilităţi
        O4.D2. Promovarea mobilităţii cu scop de învăţare în educaţia continuă a adulţilor - Erasmus+

        Obiectiv 5. Asigurarea calităţii în educaţia continuă a adulţilor
        O5.D1. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţia continuă a adulţilor
        O5.D2. Pregătirea cadrelor necesare în educaţia continuă a adulţilor, inclusiv reglementarea de noi ocupaţii necesare domeniului

        Obiectiv 6. Stimularea dobândirii de competenţe digitale şi gestionarea cu succes a tranziţiei verzi şi digitale în educaţia adulţilor
        O6.D1. Gestionarea competenţelor verzi şi digitale pe niveluri de calificare şi domenii/sectoare
        O6.D2. Evaluarea şi certificarea competenţelor digitale şi verzi
        O6.D3. Furnizarea de competenţe verzi şi digitale pe domenii/sectoare.    7. REZULTATE AŞTEPTATE
        Implementarea strategiei va conduce la obţinerea unor rezultate concrete la nivel economic, social, de mediu şi cultural, în concordanţă cu obiectivele strategice sistemice de educaţie şi formare profesională pentru dezvoltarea durabilă.
        SNECA 2024-2030 urmăreşte să creeze o cultură a învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru toate nivelurile, indiferent de vârstă, cultură sau mediile din care provin ei. Prin intermediul Strategiei se asigură cadrul general naţional care să le permită adulţilor să se dezvolte personal şi social, să se integreze permanent pe piaţa muncii prin dezvoltarea de competenţe - cheie şi transversale, utilizabile şi în contextul digitalizării la nivel global.
        Implementarea strategiei va avea ca rezultate: îmbunătăţirea cadrului normativ naţional actual, îmbunătăţirea datelor colectate privind educaţia adulţilor, îmbunătăţirea accesului la oportunităţi de învăţare (prin creşterea numărului de centre comunitare de învăţare permanentă şi printr-o mai bună promovare a oportunităţilor existente), îmbunătăţirea evaluării de competenţe şi a recunoaşterii învăţării anterioare şi/sau a învăţării derulate în contexte nonformale şi informale (prin creşterea numărului de centre de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non formal şi informal), îmbunătăţirea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.
        Tabel 1 Contribuţia SNECA 2024-2030 la obiectivele de dezvoltare durabilă

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Obiective de │Direcţii de │
│crt.│dezvoltare │acţiune SNECA │
│ │durabilă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │O1.D1. │
│ │ │Actualizarea │
│ │Creşterea │cadrului │
│ │numărului de │normativ unitar│
│1. │tineri şi adulţi │de dezvoltare a│
│ │care deţin │sistemului de │
│ │competenţe │educaţie │
│ │ │continuă a │
│ │ │adulţilor │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │O2.D1. │
│ │ │Multiplicarea │
│ │ │oportunităţilor│
│ │ │din educaţia │
│ │ │continuă a │
│ │ │adulţilor │
│ │ │O2.D2. │
│ │ │Promovarea │
│ │ │oportunităţilor│
│ │ │din educaţia │
│ │ │continuă a │
│ │profesionale │adulţilor │
│ │relevante, │O4.D1. │
│ │capabile să │Promovarea │
│ │faciliteze │educaţiei │
│ │integrarea pe │continuă a │
│ │piaţa muncii, │adulţilor │
│ │inclusiv prin │pentru persoane│
│ │antreprenoriat │din medii │
│ │ │defavorizate şi│
│ │ │/sau cu │
│ │ │dizabilităţi │
│ │ │O6.D1. │
│ │ │Gestionarea │
│ │ │competenţelor │
│ │ │verzi şi │
│ │ │digitale pe │
│ │ │niveluri de │
│ │ │calificare şi │
│ │ │domenii/ │
│ │ │sectoare │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │O2.D1. │
│ │ │Multiplicarea │
│ │ │oportunităţilor│
│ │ │din educaţia │
│ │ │continuă a │
│ │ │adulţilor │
│ │ │O4.D1. │
│ │ │Promovarea │
│ │ │educaţiei │
│ │Dobândirea de │continuă a │
│ │cunoştinţe şi │adulţilor │
│ │competenţe │pentru persoane│
│ │necesare în │din medii │
│ │vederea │defavorizate şi│
│2. │promovării unei │/sau cu │
│ │dezvoltări │dizabilităţi │
│ │durabile a │O6.D2. Centre │
│ │economiei şi │de evaluare şi │
│ │societăţii │certificare a │
│ │ │competenţelor │
│ │ │digitale şi │
│ │ │verzi │
│ │ │O6.D3. │
│ │ │Furnizarea de │
│ │ │competente │
│ │ │verzi şi │
│ │ │digitale pe │
│ │ │domenii/ │
│ │ │sectoare │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Existenţa unui │O1.D1. │
│ │cadru-legislativ │Actualizarea │
│ │normativ modern, │cadrului │
│ │completat prin │normativ unitar│
│3. │elaborarea şi │de dezvoltare a│
│ │adoptarea de │sistemului de │
│ │documente de │educaţie │
│ │planificare │continuă a │
│ │strategică │adulţilor │
│ │specifice │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │O2.D1. │
│ │Crearea, │Multiplicarea │
│ │dezvoltarea şi │oportunităţilor│
│ │multiplicarea │din educaţia │
│ │platformelor │continuă a │
│4. │electronice │adulţilor │
│ │specifice pentru │O2.D2. │
│ │învăţământ şi │Promovarea │
│ │formare │oportunităţilor│
│ │profesională │din educaţia │
│ │ │continuă a │
│ │ │adulţilor │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Set de │O6.D1. │
│ │instrumente │Gestionarea │
│ │specifice pentru │competenţelor │
│ │încurajarea şi │verzi şi │
│ │susţinerea │digitale pe │
│ │introducerii │niveluri de │
│ │conceptului de │calificare şi │
│5 │dezvoltare │domenii/ │
│ │durabilă în │sectoare │
│ │procesele │O6.D2. │
│ │educaţionale, │Evaluarea şi │
│ │elaborat şi │certificarea │
│ │introdus │competenţelor │
│ │experimental │digitale şi │
│ │ │verzi │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │O5.D1. │
│ │ │Dezvoltarea │
│ │ │sistemului de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │calităţii în │
│ │ │educaţia │
│ │ │continuă a │
│ │ │adulţilor │
│ │ │O5.D2. │
│ │ │Pregătirea │
│ │Seturi de │cadrelor │
│ │instrumente │necesare în │
│ │specifice pentru │educaţia │
│ │încurajarea │continuă a │
│ │introducerii │adulţilor, │
│ │conceptului de │inclusiv │
│ │dezvoltare │reglementarea │
│6. │durabilă în │de noi ocupaţii│
│ │procesele │necesare │
│ │educaţionale şi │domeniului │
│ │cele de │O6.D1. │
│ │consiliere │Gestionarea │
│ │profesională, │competenţelor │
│ │validate. │verzi şi │
│ │ │digitale pe │
│ │ │niveluri de │
│ │ │calificare şi │
│ │ │domenii/ │
│ │ │sectoare │
│ │ │O6.D2. │
│ │ │Evaluarea şi │
│ │ │certificarea │
│ │ │competenţelor │
│ │ │digitale şi │
│ │ │verzi │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    8. INDICATORI
        Indicatorii stabiliţi de prezenta strategie sunt corelaţi cu indicatori la nivelul UE:
    a) Participarea adulţilor slab calificaţi la activităţi de învăţare*37)
        *37) Definiţia şi sursele indicatorului sunt similare cu cele ale indicatorului privind participarea adulţilor la activităţi de învăţare. Principala diferenţă este accentul pus pe adulţii cu un nivel scăzut de calificare, şi anume acei adulţi care au obţinut cel mult o calificare de nivel secundar inferior (sau mai jos) drept cea mai înaltă calificare educaţională formală. În consecinţă, indicatorul măsoară proporţia adulţilor cu un nivel scăzut de calificare care raportează că au participat la activităţi formale sau non-formale de educaţie şi formare pe o perioadă de 12 luni.

    b) Adulţi şomeri cu o experienţă de învăţare recentă*38)
        *38) Datele provin din ancheta UE privind forţa de muncă. "Experienţă de învăţare recentă" se referă la participarea la activităţi formale sau non-formale de educaţie şi formare

    c) Adulţi care au cel puţin competenţe digitale de bază*39)
        *39) Sursa datelor pentru acest indicator este ancheta UE privind utilizarea TIC în gospodării şi de către persoanele fizice


        Tabel 2 Indicatorii relevanţi pentru măsurile propuse în cadrul planului de acţiuni al SNECA 2024 - 2030

┌───┬───────────────┬──────────────────┐
│ │OBIECTIVE │INDICATORI │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Proiecte de acte │
│ │ │normative │
│ │ │Număr de │
│ │ │certificate │
│ │ │digitale emise │
│ │ │Număr de centre de│
│ │ │evaluare şi │
│ │ │recunoaştere a │
│ │ │competenţelor │
│ │ │dobândite în │
│ │ │sistem non-formal │
│ │ │şi informal │
│ │ │înfiinţate în │
│ │ │cadrul IÎS/CCÎP/ │
│ │ │CCD │
│ │ │Număr de │
│ │ │portofolii │
│ │ │digitale ale │
│ │ │personalului din │
│ │ │învăţământul │
│ │ │preuniversitar │
│ │ │Situaţie │
│ │ │statistică │
│ │ │periodică privind │
│ │ │nevoia de formare │
│ │ │a personalului din│
│ │ │învăţământul │
│ │ │preuniversitar │
│ │Consolidarea │Instrumente de │
│ │coordonării │evaluare a │
│ │naţionale, │competenţelor │
│ │regionale si │adulţilor pentru │
│ │locale pentru │luarea unor │
│ │promovarea unei│decizii │
│ │culturi a │instituţionale │
│ │învăţării în │bazate pe dovezi │
│O1.│rândul │Situaţie │
│ │adulţilor si │statistică şi │
│ │creşterea │socio-economică şi│
│ │capacităţii │demografică │
│ │administrative │privind segmentele│
│ │de a implementa│de populaţie cu │
│ │politici │vârstă cuprinsă │
│ │publice în │între 16-65 de ani│
│ │domeniu │Situaţie │
│ │ │statistică │
│ │ │periodică privind │
│ │ │nevoile de formare│
│ │ │ale adulţilor pe │
│ │ │domenii/sectoare │
│ │ │de interes │
│ │ │Număr de acorduri │
│ │ │de parteneriat │
│ │ │încheiate │
│ │ │Număr de CCÎP │
│ │ │înfiinţate │
│ │ │Un instrument de │
│ │ │prognoză privind │
│ │ │necesarul de │
│ │ │standarde de │
│ │ │calificare pe │
│ │ │domenii de │
│ │ │activitate CAEN │
│ │ │Baze de date │
│ │ │colectate privind │
│ │ │participarea în │
│ │ │educaţia │
│ │ │adulţilor. │
│ │ │Date statistice │
│ │ │colectate pe │
│ │ │categorii │
│ │ │socio-profesionale│
│ │ │privind │
│ │ │trasabilitatea │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Proiecte de acte │
│ │ │normative │
│ │ │Număr de programe │
│ │ │postuniversitare │
│ │ │noi înregistrate │
│ │ │în RNPP │
│ │ │Număr de programe │
│ │ │de alfabetizare, │
│ │ │digitală, │
│ │ │financiară, de │
│ │ │mediu, tehnică, │
│ │ │sanitară în rândul│
│ │ │adulţilor │
│ │ │Număr de acorduri │
│ │ │de parteneriat │
│ │ │public-privat │
│ │ │încheiate │
│ │ │Număr de de centre│
│ │ │noi de evaluare şi│
│ │ │recunoaştere a │
│ │ │competenţelor în │
│ │ │sistem non-formal │
│ │ │şi informal │
│ │ │Număr de de adulţi│
│ │ │participanţi la │
│ │ │evaluare în noile │
│ │ │centre │
│ │ │Număr de programe │
│ │Dezvoltarea şi │postuniversitare │
│ │promovarea │dedicate │
│O2.│oportunităţilor│profesorilor │
│ │din educaţia │pentru competenţe │
│ │continuă a │manageriale │
│ │adulţilor │înregistrate în │
│ │ │RNPP │
│ │ │Număr de accesări │
│ │ │ale bazei de date │
│ │ │Raport statistic │
│ │ │de analiză a │
│ │ │feedback-ului │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │Număr de centre de│
│ │ │consiliere şi │
│ │ │orientare în │
│ │ │carieră în sistem │
│ │ │preuniversitar şi │
│ │ │universitar │
│ │ │Număr de de │
│ │ │beneficiari │
│ │ │efectivi ai │
│ │ │centrelor (elevi │
│ │ │şi studenţi) │
│ │ │Număr de personal │
│ │ │din învăţământul │
│ │ │preuniversitar │
│ │ │care a participat │
│ │ │la procese de │
│ │ │evaluare şi │
│ │ │recunoaştere a │
│ │ │competenţelor în │
│ │ │sistem nonformal │
│ │ │şi informal │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de │
│ │ │participanţi la │
│ │ │programe │
│ │ │Număr de de │
│ │ │comunităţi │
│ │ │defavorizate │
│ │ │reprezentate în │
│ │ │reţeaua de sprijin│
│ │ │Număr de sesiuni │
│ │ │de informare şi │
│ │ │diseminare │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │angrenate în │
│ │ │programele │
│ │ │postuniversitare │
│ │ │Număr de │
│ │ │facultăţi, licee │
│ │ │şi centre │
│ │ │comunitare care │
│ │ │folosesc resurse │
│ │ │digitale şi de │
│ │ │învăţare la │
│ │ │distanţă │
│ │ │Număr de programe │
│ │ │pentru adulţi care│
│ │ │folosesc resurse │
│ │Creşterea │digitale şi │
│ │accesibilităţii│personalizate │
│ │în educaţia │Număr de de │
│ │continuă │campanii/acţiuni │
│O3.│adulţilor şi │de informare/ │
│ │îmbunătăţirea │promovare │
│ │flexibilităţii │Număr de de │
│ │rutelor de │standarde de │
│ │calificare │calificare │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │care şi-au │
│ │ │certificat │
│ │ │competenţele │
│ │ │dobândite în │
│ │ │cadrul │
│ │ │operatorilor │
│ │ │economici │
│ │ │Număr de │
│ │ │activităţi de │
│ │ │informare cu │
│ │ │privire la cardul │
│ │ │european de │
│ │ │competenţe │
│ │ │Număr de de │
│ │ │materiale de │
│ │ │promovare în │
│ │ │format fizic sau │
│ │ │digital realizate │
│ │ │Sondaj de opinie │
│ │ │la nivelul │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │pentru analiză de │
│ │ │percepţie a │
│ │ │cardului european │
│ │ │de competenţe │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de materiale│
│ │ │informative │
│ │ │digitale adaptate │
│ │ │pentru nevoile │
│ │ │specifice ale │
│ │ │persoanelor cu │
│ │ │dizabilităţi │
│ │ │Număr de programe │
│ │ │adaptate care pot │
│ │ │fi accesate de │
│ │ │persoane cu │
│ │ │diferite │
│ │ │dizabilităţi │
│ │ │Număr de │
│ │ │beneficiari din │
│ │ │categoria persoane│
│ │ │cu dizabilităţi │
│ │ │interesaţi de │
│ │ │programele de │
│ │Promovarea │învăţare adaptate │
│ │echităţii şi │Număr de │
│ │incluziunii în │participanţi din │
│ │educaţia │categoria persoane│
│O4.│continuă │cu dizabilităţi la│
│ │adulţilor, │programele de │
│ │inclusiv │educare pentru │
│ │sprijin │adulţi │
│ │financiar │Număr de programe/│
│ │ │module de formare │
│ │ │derulate │
│ │ │Număr de personal │
│ │ │din învăţământul │
│ │ │preuniversitar │
│ │ │participant la │
│ │ │modulele de │
│ │ │formare │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │(adulţi) din │
│ │ │sistemul de │
│ │ │învăţământ care au│
│ │ │participat la │
│ │ │stagii de │
│ │ │mobilitate cu scop│
│ │ │de învăţare, în │
│ │ │programul Erasmus+│
│ │ │Proiecte de acte │
│ │ │normative │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Proiecte de acte │
│ │ │normative │
│ │ │Sistem de │
│ │ │indicatori pentru │
│ │ │evaluarea │
│ │ │calităţii în │
│ │ │centrele de │
│ │ │evaluare şi │
│ │ │recunoaştere a │
│ │ │competenţelor │
│ │ │Număr de │
│ │ │specialişti │
│ │ │formaţi │
│ │ │Număr de accesări │
│ │ │platformă digitală│
│ │ │Sistem de │
│ │ │indicatori pentru │
│ │ │evaluarea │
│ │ │calităţii │
│ │ │programelor care │
│ │ │conduc │
│ │ │la obţinerea de │
│ │Asigurarea │microcertificări │
│ │calităţii în │Sistem de │
│O5.│educaţia │indicatori pentru │
│ │continuă a │evaluarea │
│ │adulţilor │calităţii │
│ │ │Număr de │
│ │ │beneficiari │
│ │ │Număr de programe │
│ │ │de dezvoltare │
│ │ │profesională │
│ │ │desfăşurate │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │formate din │
│ │ │categoria personal│
│ │ │din învăţământul │
│ │ │preuniversitar │
│ │ │Numărul de │
│ │ │programe de │
│ │ │formare derulate │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │formate şi │
│ │ │certificate în │
│ │ │ocupaţiile │
│ │ │facilitator/tutore│
│ │ │online şi │
│ │ │facilitator al │
│ │ │învăţării │
│ │ │permanente. │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Proiect de act │
│ │ │normativ │
│ │ │Număr de standarde│
│ │ │ocupaţionale │
│ │ │actualizate cu │
│ │ │competenţe │
│ │ │digitale şi verzi │
│ │ │Număr de unităţi │
│ │ │de învăţământ │
│ │ │implicate │
│ │ │Număr de personal │
│ │ │din învăţământul │
│ │ │preuniversitar │
│ │ │format │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │certificate │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │formate │
│ │ │Număr de de │
│ │ │programe │
│ │Stimularea │dezvoltate şi │
│ │dobândirii de │furnizate │
│ │competenţe │Număr de │
│ │digitale şi │certificate │
│ │gestionarea cu │digitale emise, │
│O6.│succes a │modelul EDSC │
│ │tranziţiei │(European Digital │
│ │verzi şi │Skills │
│ │digitale în │Certification) │
│ │educaţia │Baza de date │
│ │adulţilor │colectate prin │
│ │ │intermediul │
│ │ │Platformei │
│ │ │Naţionale a │
│ │ │Competenţelor │
│ │ │Număr de │
│ │ │beneficiari ai │
│ │ │Platformei │
│ │ │Naţionale a │
│ │ │Competenţelor │
│ │ │Număr de de │
│ │ │persoane din │
│ │ │sistemul de │
│ │ │educaţie care │
│ │ │beneficiază de │
│ │ │suport şi │
│ │ │consiliere │
│ │ │Număr de persoane │
│ │ │formate │
│ │ │Număr de programe/│
│ │ │module de formare │
│ │ │derulate. │
└───┴───────────────┴──────────────────┘    9. PROCEDURI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
        În arhitectura sistemului de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei Naţionale privind Educaţia Continuă a Adulţilor din România 2024-2030 (SNECA), Ministerul Educaţiei are rolul şi responsabilitatea de a monitoriza şi evalua anual stadiul implementării Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Strategiei. ME va conlucra cu instituţiile/ organizaţiile responsabile şi/sau interesate de implementarea strategiei: autorităţi publice centrale şi locale, societatea civilă, ONG-uri, mass-media, companii private şi altele. De asemenea, ME are responsabilitatea furnizării de date şi informaţii cantitative şi calitative inclusiv prin intermediul instituţiilor aflate în coordonare/subordonare, cu privire la atingerea obiectivelor Strategiei, colaborând permanent şi asigurând transparenţă, pentru evidenţierea impactului acţiunilor întreprinse în facilitarea implementării strategiei.
     Monitorizarea şi evaluarea strategiei se va desfăşura potrivit art. 17-23 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 13-15 din Metodologia de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale aprobată prin H.G. nr. 379/2022. Monitorizarea şi evaluarea se vor desfăşura atât în timpul cât şi după etapa implementării, urmărindu-se stabilirea gradului de realizare a obiectivelor. Pe parcursul de implementare a strategiei, vor fi colectate informaţii legate de schimbările apărute în ceea ce priveşte valorile variabilelor măsurate, acolo unde este cazul. Având în vedere că progresul va fi măsurat în baza unor ţinte, la începutul etapei de planificare este necesară determinarea modalităţilor rapide de a măsura, obiectiv, schimbările posibile în cadrul acestor variabile.
        Evaluarea intermediară şi ex-post implică analizarea legăturilor dintre contribuţiile, activităţile, rezultatele acţiunii, rezultatele strategiei precum şi factorii externi, în vederea obţinerii unor informaţii cantitative şi calitative privind indicatorii de performanţă colectaţi anterior acestei etape.
        Aceste evaluări vor fi completate de rapoartele de monitorizare periodice, care vor furniza date actualizate privind progresul realizat. Totodată, este necesar ca rezultatele proceselor de monitorizare şi evaluare să fie comunicate în mod regulat şi transparent către părţile interesate, pentru a facilita implicarea lor continuă şi a asigura responsabilitatea faţă de rezultate. În plus, în scopul îmbunătăţirii continue, concluziile şi recomandările obţinute în urma monitorizării şi evaluării ar trebui luate în considerare în revizuirea şi actualizarea strategiei şi a planului de acţiune asociat.

    10. INSTITUŢII RESPONSABILE
     Instituţiile şi organizaţiile care vor fi implicate în implementarea Strategiei sunt în principal Ministerul Educaţiei şi instituţiile din subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei. Ministerul Educaţiei va colabora îndeaproape cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru obiectivele şi acţiunile complementare cu iniţiativele acestuia din urmă. Conform H.G. nr. 369/2021, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare. Totodată Ministerul Educaţiei evaluează, coordonează şi monitorizează realizarea politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare.
        Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, conform legii, elaborează, împreună cu Ministerul Educaţiei, politicile şi strategiile naţionale privind formarea profesională a adulţilor, reglementează formarea profesională la locul de muncă şi formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, respectiv exercită monitorizarea, evaluarea, autorizarea şi controlarea directă sau prin organisme abilitate a furnizorilor de formare, alţii decât cei din cadrul sistemului naţional de învăţământ.
        Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a dezvoltat Strategia Naţională pentru Formarea Adulţilor (SNFA) 2024-2027. Cele două strategii SNFA - gestionată de MMSS şi SNECA- gestionată de Ministerul Educaţiei sunt complementare, fiecare răspunzând celor 5 domenii prioritare NEAAL*40) 2030 din perspective diferite: a formării profesionale - MMSS şi perspectiva educaţiei - Ministerul Educaţiei. Ambele strategii au direcţii de acţiune distincte dar complementare, precum şi măsuri şi instrumente de intervenţie specifice în raport cu aria de competenţe a fiecărui minister. Astfel, cele două cadre strategice recunosc şi răspund nevoilor societăţii în ceea ce priveşte învăţarea pe tot parcursul vieţii dar vizează direcţii complementare şi propun măsuri şi instrumente specifice fiecăruia.
        *40) Noua agendă europeană pentru învăţarea adulţilor

        Tabel 3 Corelaţia dintre obiectivele propuse de SNECA şi instituţiile responsabile

┌────────────────────┬─────────────────┐
│OBIECTIVE │INSTITUŢII │
│ │RESPONSABILE │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │- Ministerul │
│ │Educaţiei (ME) │
│ │- Ministerul │
│ │Muncii şi │
│ │Solidarităţii │
│ │Sociale (MMSS) │
│ │- Ministerul │
│ │Dezvoltării, │
│ │Lucrărilor │
│ │Publice şi │
│ │Administraţiei │
│ │(MDLPA) │
│ │- Autoritatea │
│ │Naţională pentru │
│O1. Consolidarea │Calificări (ANC) │
│coordonării │- Agenţia Română │
│naţionale, regionale│de Asigurare a │
│şi locale pentru │Calităţii în │
│promovarea unei │Învăţământul │
│culturi a învăţării │Superior (ARACIS)│
│în rândul adulţilor │- Instituţii de │
│şi creşterea │Învăţământ │
│capacităţii │Superior (IÎS) │
│administrative de a │- Centre │
│implementa politici │comunitare de │
│publice în domeniu │învăţare │
│ │permanentă (CCÎP)│
│ │- Casa Corpului │
│ │Didactic (CCD) │
│ │- Comitetele │
│ │sectoriale (CS) │
│ │- Institutul │
│ │Naţional de │
│ │Statistică (INS) │
│ │- Autorităţi │
│ │publice │
│ │- Parteneri / │
│ │instituţii │
│ │desemnaţi/e │
│ │- Partenerii │
│ │Sociali │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │- Ministerul │
│ │Educaţiei (ME) │
│ │- Ministerul │
│ │Muncii şi │
│ │Solidarităţii │
│ │Sociale (MMSS) │
│ │- Agenţia Română │
│ │pentru Asigurarea│
│ │Calităţii în │
│ │Învăţământul │
│ │Superior (ARACIS)│
│ │- Autoritatea │
│ │Naţională pentru │
│ │Calificări (ANC) │
│ │- Unităţi de │
│O2. Dezvoltarea şi │învăţământ │
│promovarea │preuniversitar │
│oportunităţilor din │(UIP) │
│educaţia continuă a │- Instituţii de │
│adulţilor │Învăţământ │
│ │Superior (IÎS) │
│ │- Centre │
│ │comunitare de │
│ │învăţare │
│ │permanentă (CCÎP)│
│ │- Casa Corpului │
│ │Didactic (CCD) │
│ │- Agenţia │
│ │Naţională pentru │
│ │Ocuparea forţei │
│ │de Muncă (ANOFM) │
│ │- Autorităţi │
│ │publice (AP) │
│ │- Organizaţii │
│ │Nonguvernamentale│
│ │(ONG) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │- Ministerul │
│ │Educaţiei (ME) │
│ │- Ministerul │
│ │Muncii şi │
│ │Solidarităţii │
│ │Sociale (MMSS) │
│ │- Autoritatea │
│ │Naţională pentru │
│ │Calificări (ANC) │
│O3. Creşterea │- Unităţi de │
│accesibilităţii în │învăţământ │
│educaţia continuă │preuniversitar │
│adulţilor şi │(UIP) │
│îmbunătăţirea │- Instituţii de │
│flexibilităţii │Învăţământ │
│rutelor de │Superior (IÎS) │
│calificare │- Centre de │
│ │evaluare şi │
│ │recunoaştere a │
│ │competenţelor │
│ │(CERC) │
│ │- Agenţia │
│ │Naţională pentru │
│ │Ocuparea forţei │
│ │de Muncă (ANOFM) │
│ │- Autorităţi │
│ │publice (AP) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │- Ministerul │
│ │Educaţiei (ME) │
│ │- Ministerul │
│ │Muncii şi │
│ │Solidarităţii │
│ │Sociale (MMSS) │
│ │- Agenţia │
│ │Naţională pentru │
│ │Programe │
│ │Comunitare în │
│O4. Promovarea │Domeniul │
│echităţii şi │Educaţiei şi │
│incluziunii în │Formării │
│educaţia continuă │Profesionale │
│adulţilor, inclusiv │(ANPCDEFP) │
│sprijin financiar │- Autoritatea │
│ │Naţională pentru │
│ │Calificări (ANC) │
│ │- Instituţii de │
│ │Învăţământ │
│ │Superior (IÎS) │
│ │- Centre │
│ │comunitare de │
│ │învăţare │
│ │permanentă (CCÎP)│
│ │- Casa Corpului │
│ │Didactic (CCD) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │- Ministerul │
│ │Educaţiei (ME) │
│ │- Ministerul │
│ │Muncii şi │
│ │Solidarităţii │
│ │Sociale (MMSS) │
│ │- Ministerul │
│ │Culturii (MC) │
│ │- Autoritatea │
│ │Naţională pentru │
│ │Calificări (ANC) │
│ │- Agenţia Română │
│ │de Asigurare a │
│O5. Asigurarea │Calităţii în │
│calităţii în │Învăţământul │
│educaţia continuă a │Superior (ARACIS)│
│adulţilor │- Agenţia Română │
│ │de Asigurare a │
│ │Calităţii în │
│ │Învăţământul │
│ │Preuniversitar │
│ │(ARACIP) │
│ │- Instituţii de │
│ │Învăţământ │
│ │Superior (IÎS) │
│ │- Casa Corpului │
│ │Didactic (CCD) │
│ │- Furnizori de │
│ │formare în │
│ │domeniul │
│ │educaţiei │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │- Ministerul │
│ │Educaţiei (ME) │
│ │- Ministerul │
│ │Muncii şi │
│ │Solidarităţii │
│ │Sociale (MMSS) │
│ │- Autoritatea │
│ │Naţională pentru │
│ │Calificări (ANC) │
│ │- Agenţia Română │
│O6. Stimularea │de Asigurare a │
│dobândirii de │Calităţii în │
│competenţe digitale │Învăţământul │
│şi gestionarea cu │Preuniversitar │
│succes a tranziţiei │(ARACIP) │
│verzi şi digitale în│- Unităţi de │
│educaţia adulţilor │învăţământ │
│ │preuniversitar │
│ │din reţeaua │
│ │naţională a │
│ │şcolilor de │
│ │aplicaţie │
│ │- Centre │
│ │comunitare de │
│ │învăţare │
│ │permanentă (CCÎP)│
│ │- Casa Corpului │
│ │Didactic (CCD). │
└────────────────────┴─────────────────┘    11. IMPLICAŢII BUGETARE
        În ceea ce priveşte finanţarea educaţiei adulţilor, Ministerul Educaţiei nu are o linie bugetară exclusivă pentru cheltuieli destinate educaţiei adulţilor. La nivel de sistem, programele de educaţie continuă a adulţilor sunt finanţate din următoarele surse: fondurile proprii ale angajatorilor, bugetul de stat, fonduri nerambursabile din programe europene, sponsorizări, donaţii, surse externe atrase, taxe de la persoanele participante.
        Strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor 2024-2030 implică activităţi ce vor fi finanţate conform prevederilor legale şi în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, din bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinaţie şi printr-o alocare eficace şi suficientă de resurse prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, a instrumentelor financiare ale UE sau a altor surse de finanţare.
        ● Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR)
        Pentru a ajuta la repararea prejudiciilor economice şi sociale produse de pandemia de C0VID- 19, pentru a demara procesul de redresare a economiei europene şi pentru a proteja locurile de muncă existente şi a crea altele noi, Comisia Europeană a adoptat în 2020 un important plan de redresare pentru Europa, bazat pe valorificarea întregului potenţial al bugetului UE. Liderii UE au convenit asupra acestui plan de redresare şi asupra cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, trasând calea către ieşirea din criză şi punând bazele unei Europe moderne şi mai durabile. Astfel, statele membre au fost invitate să includă în planurile lor investiţii şi reforme în mai multe domenii emblematice, printre care şi Recalificare şi perfecţionare - Adaptarea sistemelor de învăţământ pentru a sprijini competenţele digitale şi educaţia şi formarea profesională pentru toate vârstele. Documentul strategic a fost elaborat de Guvernul României în acord cu cerinţele Uniunii Europene pentru a accesa fondurile din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (NextGenerationEU), în funcţie de progresele înregistrate în implementarea reformelor şi proiectelor propuse, într-un proces de monitorizare continuă din partea Comisiei Europene. Fondurile sunt alocate României sub formă de contribuţie financiară nerambursabilă (grant) şi sprijin rambursabil (împrumuturi).

        ● Programele aferente Politicii de Coeziune 2021- 2027
        Programele care susţin Cadrul Financiar European 2021-2027 şi cuprind măsuri privind educaţia şi formarea profesională, digitalizarea, ocuparea şi statutul copiilor şi tinerilor în societate
        În perioada 2014-2020, România a investit în toate cele 11 obiective tematice ale strategiei Europa 2020, folosind resursele fondurilor europene structurale şi de investiţii (fondurilor ESI), prin intermediul programelor operaţionale 2014-2020, în continuitate cu programele aferente perioadei 2007-2013 şi cu rezultatele acestora obţinute în urma evaluărilor intermediare şi finale ale programelor.


        Pentru perioada de programare 2021-2027, în continuarea programelor aferente perioadei anterioare şi cu rezultatele acestora obţinute în urma evaluărilor intermediare şi finale, programele de interes sunt:
        ● Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 (PEO): 4,409 miliarde euro;
        ● Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF): 2,201 miliarde euro.

        În cadrul pachetului legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, lansat de Comisia Europeană (COM), sunt prevăzute o serie de "condiţii favorizante", care înlocuiesc condiţionalităţile ex-ante aferente perioadei 2014-2020, cu precizarea că, pentru viitoarea perioadă de programare, acestea sunt mai stricte şi consolidate în contextul fondului european vizat, finanţarea UE fiind restricţionată de neîndeplinirea lor conform prevederilor proiectului de Regulament (CE) general. Acest regulament prevede în Anexa III, 4 condiţii favorizante orizontale (C0) de îndeplinirea cărora depinde finanţarea tuturor obiectivelor specifice aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR),
        Fondului de Coeziune (FC) şi Fondului Social European Plus (FSE+) şi în Anexa IV, 15 condiţii favorizante sectoriale (CS) de îndeplinirea cărora depinde finanţarea unuia sau mai multor obiective specifice care vizează anumite sectoare de intervenţie.
        Din cele 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare, sursele fondurilor de interes pentru domeniul educaţiei şi formării profesionale sunt distribuite astfel: 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătăţii şi 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care vor fi sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educaţia şi ocuparea forţei de muncă.

    12. IMPLICAŢII PRIVIND CADRUL JURIDIC
        Adoptarea prezentei strategii nu va influenţa cadrul legal în vigoare, însă prin implementarea măsurilor propuse de prezentul document strategic, aşa cum reiese din Planul de acţiune al strategiei, se previzionează dezvoltarea:
        ● cadrului competenţelor - cheie şi înregistrarea rezultatelor învăţării aferente, în vederea promovării recunoaşterii în educaţia adulţilor (O1.D1);
        ● cadrului normativ privind aprobarea standardelor de referinţă pentru acordarea certificatului de competenţe transversale (O1.D1);
        ● actului normativ privind registrului naţional al certificatelor digitale (O1.D1);
        ● actului normativ privind înfiinţarea de centre de evaluare şi recunoaştere a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal în cadrul IÎS/CCÎP/CCD*41) (O1.D.2);
        *41) CCD asigură formarea continuă, respectiv evaluare competenţelor pentru personalul din învăţământul preuniversitar

        ● cadrului metodologic privind portofoliul digital al cadrului didactic (O1.D2);
        ● cadrului de recunoaştere a competenţelor dobândite în cadrul operatorilor economici (internship-uri, training-uri in-house) (O3.D2);
        ● cadrului de reglementare şi finanţare privind mobilitatea personalului din învăţământul preuniversitar cu statut de profesori mentori şi/sau formatori în sistemul educaţional (O4.D2);
        ● cadrului de reglementare privind mobilitatea personalului din învăţământul preuniversitar în sistem schimb de experienţă, atât la nivel naţional, în reţeaua şcolilor de aplicaţie şi a consorţiilor coordonate de acestea, cât şi la nivel internaţional (O4.D2);
        ● cadrului de reglementare a ocupaţiilor facilitator/tutore online şi facilitator al învăţării permanente (O5.D2);
        ● cadrului naţional actualizat privind programele pentru formare în cariera didactică/ standardele ocupaţionale şi de formare - prin adaptarea la cadrul european privind formarea în cariera didactică incluzând cadrul DigComp şi cadrul de competenţe verzi (O6.D1);
        ● planului naţional de intervenţie sistemică la nivelul personalului din învăţământul preuniversitar (IÎS/CCÎP/CCD), a formatorilor (MMSS) şi a evaluatorilor de competenţe profesionale (ANC) pentru sprijinirea tranziţiei către învăţarea digitală (mixtă, hibridă, blended learning) (O6.D3).


    13. PLANUL DE ACŢIUNE - STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIA CONTINUĂ A ADULŢILOR 2024-2030

┌───────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│Direcţii de │ │Instituţii │Perioada de │Sursa de │ │ │
│acţiune │Măsuri │responsabile/ │implementare│finanţare │Rezultate │Indicatori │
│ │ │Stake- holderi │ │ │ │ │
├───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────┤
│Domeniul prioritar 1 – GUVERNANŢA ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O1. Consolidarea coordonării naţionale, regionale şi locale pentru promovarea │
│unei culturi a învăţării în rândul adulţilor şi creşterea capacităţii │
│administrative de a implementa politici publice în domeniu │
├───────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────┤
│ │O1.D1.M1. Dezvoltarea│ │ │ │ │ │
│ │unui cadru naţional │ │ │ │ │ │
│ │al competenţelor - │ │ │Accesare │ │ │
│ │cheie şi │ME │ │fonduri │Cadru naţional al │ │
│ │înregistrarea │ANC │2024-2030 │externe │competenţelor - │Proiect de act │
│ │rezultatelor │Partenerii │ │nerambursabile│cheie │normativ │
│ │învăţării aferente, │Sociali │ │Bugetul de │ │ │
│ │în vederea promovării│ │ │Stat │ │ │
│ │recunoaşterii în │ │ │ │ │ │
│O1.D1. │educaţia adulţilor │ │ │ │ │ │
│Actualizarea ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│cadrului │O1.D1.M2. Dezvoltarea│ │ │ │Aprobare act │ │
│normativ unitar│cadrului normativ │ │ │Accesare │normativ privind │ │
│de dezvoltare a│privind aprobarea │ │ │fonduri │standardele de │ │
│sistemului de │standardelor de │ME │ │externe │referinţă pentru │Proiect de act │
│educaţie │referinţă pentru │ANC │2024-2030 │nerambursabile│acordarea │normativ │
│continuă a │acordarea │ │ │Bugetul de │certificatului de │ │
│adulţilor │certificatului de │ │ │Stat │competenţe │ │
│ │competenţe │ │ │ │transversale │ │
│ │transversale*42) │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │Accesare │ │Proiect de act │
│ │O1.D1.M3. │ │ │fonduri │Aprobare act │normativ privind │
│ │Operaţionalizarea │ME │ │externe │normativ privind │registrul naţional al│
│ │registrului naţional │ANC │2024-2030 │nerambursabile│Registrul naţional │certificatelor │
│ │al certificatelor │ │ │Bugetul de │al certificatelor │digitale │
│ │digitale │ │ │Stat │digitale │Număr de certificate │
│ │ │ │ │ │ │digitale emise │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Proiect de act │
│ │ │ │ │ │ │normativ privind │
│ │ │ │ │ │ │înfiinţarea de centre│
│ │ │ │ │ │ │de evaluare a │
│ │ │ │ │ │Aprobare act │competenţelor │
│ │O1.D2.M1. Înfiinţarea│ │ │Accesare │normativ privind │dobândite în sistem │
│ │de centre de evaluare│ME │ │fonduri │înfiinţarea de │non-formal şi │
│ │a competenţelor │IÎS │ │externe │centre de evaluare a│informal în cadrul │
│ │dobândite în sistem │CCÎP │2024-2030 │nerambursabile│competenţelor │IÎS/CCÎP/CCD │
│O1.D2.Carto- │non-formal şi │CCD │ │Bugetul de │dobândite în sistem │Număr de centre de │
│grafierea │informal în cadrul │ANC │ │Stat │non-formal şi │evaluare şi │
│nevoilor de │IÎS/CCÎP/CCD │ │ │ │informal în cadrul │recunoaştere a │
│dezvoltare în │ │ │ │ │IÎS/ CCÎP/CCD │competenţelor │
│cariera │ │ │ │ │ │dobândite în sistem │
│didactică a │ │ │ │ │ │non-formal şi │
│personalului │ │ │ │ │ │informal în cadrul │
│din │ │ │ │ │ │IÎS/CCÎP/CCD │
│învăţământul ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│preuniversitar │O1.D2.M2. Dezvoltarea│ME │ │Accesare │ │Număr de portofolii │
│din perspectiva│portofoliului digital│IÎS │ │fonduri │Cadrul metodologic │digitale al │
│educaţiei │al cadrului didactic │CCÎP │2024-2030 │nerambursabile│privind portofoliul │personalului din │
│adulţilor │pentru competenţe │CCD │ │Bugetul de │ │învăţământul │
│ │ │ │ │Stat │ │preuniversitar │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O1.D2.M3. │ │ │Accesare │ │Situaţie statistică │
│ │Cartografierea │ME │ │fonduri │Date colectate de la│periodică privind │
│ │periodică a nevoilor │IÎS │ │externe │fiecare autoritate │nevoia de formare a │
│ │de formare a │CCÎP │2024-2030 │nerambursabile│Acorduri încheiate │personalului din │
│ │personalului din │CCD │ │Bugetul de │cu instituţiile │învăţământul │
│ │învăţământul │ │ │stat │implicate │preuniversitar │
│ │preuniversitar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Instrumente de │
│ │ │ │ │ │ │evaluare a │
│ │O1.D3.M1. │ │ │ │ │competenţelor │
│ │Participarea României│ │ │ │ │adulţilor pentru │
│ │la Programul │ME │ │Accesare │ │luarea unor decizii │
│ │Internaţional PIAAC │MMSS │ │fonduri │ │instituţionale bazate│
│ │„Programul pentru │INS │2024-2030 │externe │Raport naţional de │pe dovezi │
│ │Evaluarea │Parteneri / │ │nerambursabile│participare PIAAC │Situaţie statistică │
│ │Internaţională a │instituţii │ │Bugetul de │ │şi socio- economică │
│ │Competenţelor │Desemnaţi/e │ │Stat │ │şi demografică │
│ │Adulţilor“ │ │ │ │ │privind segmentele de│
│ │ │ │ │ │ │populaţie cu vârstă │
│ │ │ │ │ │ │cuprinsă între 16-65 │
│ │ │ │ │ │ │de ani │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O1.D3.M2. │ │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de formare, │ │ │Accesare │Date colectate prin │ │
│ │în prezent şi în │ME │ │fonduri │intermediul │Situaţie statistică │
│ │perspectiva 2040, pe │INS │2024-2030 │nerambursabile│instituţiilor │periodică │
│ │domenii/sectoare de │ │ │Bugetul de │implicate │ │
│ │interes pentru │ │ │Stat │ │ │
│ │personalul implicat │ │ │ │ │ │
│ │în educaţia continuă │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O1.D3.M3. Sprijinirea│ │ │ │ │ │
│ │înfiinţării şi │ │ │Accesare │Acorduri de │ │
│O1.D3. │funcţionării │ME │ │fonduri │parteneriate │Număr de acorduri de │
│Dezvoltarea │centrelor comunitare │MDRAP │2024-2030 │nerambursabile│elaborate şi │parteneriat încheiate│
│mecanismelor │de învăţare │Autorităţi │ │Bugetul de │aprobate privind │Număr de CCÎP │
│care identifică│permanentă prin │publice │ │Stat │sprijinirea │înfiinţate │
│nevoia de │parteneriate │ │ │ │înfiinţarea CCÎP │ │
│competenţe în │public-privat │ │ │ │ │ │
│educaţia ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│continuă a │ │ │ │ │Raport de cercetare │ │
│adulţilor │O1.D3.M4. Cercetare │ │ │ │la nivel naţional │ │
│ │la nivel naţional │ │ │ │pentru evaluarea │ │
│ │privind nivelul de │ │ │Accesare │nivelului de │Categorii de personal│
│ │competenţă digitală, │ME │ │fonduri │competenţă digitală,│didactic, formatori │
│ │în rândul │IÎS │2024-2030 │externe │în rândul │şi evaluatori, pe │
│ │profesorilor, │CCÎP │ │nerambursabile│profesorilor, │niveluri de │
│ │formatorilor şi │CCD │ │Bugetul de │formatorilor, │competenţă digitală │
│ │evaluatorilor şi │ │ │stat │evaluatorilor şi a │ │
│ │personalului implicat│ │ │ │personalului │ │
│ │în educaţia adulţilor│ │ │ │implicat în educaţia│ │
│ │ │ │ │ │adulţilor │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │Accesare │Elaborarea │ │
│ │ │ │ │fonduri │instrumentului de │ │
│ │O1.D3.M5. Dezvoltarea│ │ │externe │prognoză │ │
│ │unui instrument de │ │ │nerambursabile│ │ │
│ │prognoză privind │ │ ├──────────────┼────────────────────┤ │
│ │necesarul de │ │ │ │Estimare privind │ │
│ │standarde de │ME │ │ │necesarul de │ │
│ │calificare, în │ANC │2024-2030 │ │standarde de │Un instrument de │
│ │sistemul de │CS │ │ │calificare, în │prognoză │
│ │învăţământ şi în │ │ │Bugetul de │sistemul de │ │
│ │domeniile de educaţie│ │ │Stat │învăţământ şi în │ │
│ │asociate, pe domenii │ │ │ │domeniile de │ │
│ │de activitate CAEN │ │ │ │educaţie asociate, │ │
│ │ │ │ │ │pe domenii de │ │
│ │ │ │ │ │activitate în │ │
│ │ │ │ │ │următorii 5 ani. │ │
├───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────┤
│Domeniul prioritar 2 - FURNIZAREA DE OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL │
│VIEŢII │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O2. Dezvoltarea şi promovarea oportunităţilor din educaţia continuă a adulţilor │
├───────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────┤
│ │O2.D1.M1. Sprijinirea│ │ │ │ │ │
│ │şi stimularea │ │ │Accesare │ │ │
│ │dezvoltării │ME │ │fonduri │Înregistrarea de │Număr de programe │
│ │programelor │ANC │2024-2030 │externe │programe │postuniversitare noi │
│ │postuniversitare │IÎS │ │nerambursabile│postuniversitare noi│înregistrate în RNPP │
│ │pentru competenţe - │ │ │Bugetul de │în RNPP │ │
│ │cheie, transversale │ │ │Stat │ │ │
│ │şi manageriale │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O2.D1.M2. Dezvoltarea│ │ │ │Acorduri de │ │
│ │şi promovarea │ME │ │Accesare │parteneriat │Număr de programe de │
│ │programelor de │MMSS │ │fonduri │elaborate şi │alfabetizare │
│ │alfabetizare │IÎS │2024-2030 │externe │încheiate între │digitală, de mediu, │
│ │digitală, tehnică, │CCÎP │ │nerambursabile│instituţii şi │tehnică, sanitară, în│
│ │sanitară şi de mediu,│ONG │ │Bugetul de │furnizorii de │rândul adulţilor │
│ │în rândul adulţilor │ │ │Stat │educaţie şi formare │ │
│ │din categorii sociale│ │ │ │ │ │
│ │vulnerabile sau ├───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │angajaţi în sectorul │ │ │ │Implementarea de │ │
│ │serviciilor sociale43│Unităţi de │ │ │programe de │Număr de acorduri de │
│ │prin parteneriate │învăţământ │ │ │alfabetizare │parteneriat │
│O2.D1. │public- privat cu │Autorităţi │ │ │digitală, de mediu, │public-privat │
│Multiplicarea │furnizori de educaţie│publice │ │ │tehnică, sanitară, │încheiate │
│oportunităţilor│şi formare │ │ │ │în rândul adulţilor │ │
│din educaţia │profesională │ │ │ │ │ │
│continuă a ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│adulţilor │ │ │ │ │ │Proiect de act │
│ │ │ │ │ │ │normativ │
│ │O2.D1.M3. Sprijinirea│ │ │ │ │Număr de centre noi │
│ │şi extinderea reţelei│ │ │Accesare │Act normativ aprobat│de evaluare şi │
│ │de centre de evaluare│ME │ │fonduri │Implementarea │recunoaştere a │
│ │şi recunoaştere a │ANC │2024-2030 │externe │evaluării │competenţelor în │
│ │competenţelor prin │IÎS │ │nerambursabile│competenţelor în │sistem non-formal şi │
│ │înfiinţarea şi │ │ │Bugetul de │sistem non-formal şi│informal │
│ │organizarea lor în │ │ │Stat │informal │Număr de adulţi │
│ │IÎS │ │ │ │ │participanţi la │
│ │ │ │ │ │ │evaluare în noile │
│ │ │ │ │ │ │centre │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O2.D1.M4. Dezvoltarea│ │ │ │Realizarea de │ │
│ │de programe │ │ │Accesare │programe │Număr de programe │
│ │postuniversitare │ │ │fonduri │postuniversitare │postuniversitare │
│ │dedicate │ME │ │externe │dedicate │dedicate profesorilor│
│ │profesorilor, în │IÎS │2024-2030 │nerambursabile│profesorilor pentru │pentru competenţe │
│ │cadrul IÎS pentru │ │ │Bugetul de │dezvoltarea │manageriale │
│ │dezvoltarea de │ │ │Stat │competenţelor │înregistrate în RNPP │
│ │competenţe │ │ │ │manageriale │ │
│ │manageriale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O2.D2.M1. Sprijinirea│ │ │ │ │Număr de centre de │
│ │şi stimularea │ │ │Accesare │Realizarea unor │consiliere şi │
│ │dezvoltării de centre│ME │ │fonduri │activităţi continue │orientare în carieră │
│ │de consiliere şi │ANOFM │ │externe │de consiliere şi │în sistem │
│ │orientare în carieră │IÎS │2024-2030 │nerambursabile│orientare în carieră│preuniversitar şi │
│ │în sistemul │CCÎP │ │Bugetul de │în sistemul │universitar │
│O2.D2. │preuniversitar şi │CCD │ │Stat │preuniversitar şi │Număr de beneficiari │
│Promovarea │universitar │ │ │ │universitar │efectivi ai centrelor│
│oportunităţilor│ │ │ │ │ │(elevi şi studenţi) │
│din educaţia ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│continuă a │O2.D2.M2. Evaluarea │ │ │ │Construirea unui │Număr de personal din│
│adulţilor │şi recunoaşterea │ │ │Accesare │algoritm de │învăţământul │
│ │competenţelor │ │ │fonduri │recunoaştere a │preuniversitar care a│
│ │dobândite în sistem │ME │ │externe │competenţelor în │participat la procese│
│ │non- formal şi │CCD │2024-2030 │nerambursabile│sistem non-formal şi│de evaluare şi │
│ │informal pentru │ │ │Bugetul de │informal pentru │recunoaştere a │
│ │personalul din │ │ │Stat │personalul din │competenţelor în │
│ │învăţământul │ │ │ │învăţământul │sistem non-formal şi │
│ │preuniversitar │ │ │ │preuniversitar. │informal │
├───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────┤
│Domeniul prioritar 3 - ACCESIBILITATE ŞI FLEXIBILITATE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O3. Creşterea accesibilităţii în educaţia continuă adulţilor şi îmbunătăţirea │
│flexibilităţii rutelor de calificare │
├───────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conectarea │ │
│ │ │ME │ │ │comunităţilor │ │
│ │O3.D1.M1. │Unităţi de │ │ │defavorizate din │ │
│ │Identificarea │învăţământ │ │ │mediul rural la │ │
│ │liderilor de opinie │preuniversitar │ │Accesare │oportunităţile de │Număr de comunităţi │
│ │locali şi crearea │ │ │fonduri │formare existente │defavorizate │
│ │unei reţele de ├───────────────┤2024-2030 │externe ├────────────────────┤reprezentate în │
│ │sprijin în │ │ │nerambursabile│Programe de tip „A │reţeaua de sprijin │
│ │comunităţile │ │ │Bugetul de │doua şansă” sau │Număr de participanţi│
│ │defavorizate din │Autorităţi │ │Stat │programe de tip │la programe │
│ │mediul rural │publice │ │ │„zone de investiţii │ │
│ │ │ │ │ │prioritare în │ │
│ │ │ │ │ │educaţie” derulate │ │
│ │ │ │ │ │la nivel naţional. │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O3.D1.M2. Sesiuni de │ │ │ │Promovarea │ │
│ │informare/diseminare │ │ │Accesare │programelor │Număr sesiuni de │
│ │privind programele │ │ │fonduri │postuniversitare │informare şi │
│ │postuniversitare │ME │ │externe │pentru dezvoltarea │diseminare │
│ │pentru dezvoltarea │IÎS │2024-2030 │nerambursabile│competenţelor │Număr persoane │
│O3.D1. │competenţelor - │ │ │Bugetul de │Persoane angrenate │angrenate în │
│Creşterea │cheie, transversale, │ │ │Stat │în a participa la │programele │
│accesibilităţii│de management şi │ │ │ │programe │postuniversitare │
│programelor de │aplicative │ │ │ │postuniversitare │ │
│învăţare pe tot├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│parcursul │O3.D1.M3. Integrarea │ │ │ │ │Număr facultăţi, │
│vieţii pentru │şi promovarea │ │ │ │ │licee şi centre │
│adulţi │învăţării la distanţă│ │ │ │ │comunitare care │
│ │prin resurse deschise│ME │ │Accesare │Accesibilizarea │folosesc resurse │
│ │de învăţare în format│IÎS │ │fonduri │programelor de │digitale şi de │
│ │digital (MOOCs, │UIP │2024-2030 │externe │educaţie continuă │învăţare la distanţă │
│ │M-Learning, învăţare │Autorităţi │ │nerambursabile│pentru adulţi prin │Număr de programe de │
│ │personalizată prin │publice │ │Bugetul de │folosirea resurselor│educaţie continuă │
│ │intermediul AI, clase│ │ │Stat │digitale │pentru adulţi care │
│ │virtuale, învăţarea │ │ │ │ │folosesc resurse │
│ │gamificată) │ │ │ │ │digitale şi │
│ │ │ │ │ │ │personalizate │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Popularizarea │ │
│ │O3.D1.M4. Derularea │ │ │ │beneficiilor de │ │
│ │de campanii de │ │ │Accesare │participare la │ │
│ │promovare a │MMSS │ │fonduri │educaţia pe tot │Număr de campanii/ │
│ │beneficiilor de │ME │2024-2030 │externe │parcursul vieţii │acţiuni de informare/│
│ │participare la │ANOFM │ │nerambursabile│Informarea privind │promovare │
│ │activităţi de │IÎS │ │Bugetul de │oportunităţile şi │ │
│ │educaţie a adulţilor │ │ │Stat │programele de │ │
│ │ │ │ │ │învăţare pentru │ │
│ │ │ │ │ │adulţi │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │O3.D2.M1. Elaborarea │ │ │Accesare │ │ │
│ │modelului de │ │ │fonduri │Flexibilizarea şi │ │
│ │calificare flexibil │ME │2024-2030 │externe │modularizarea │Număr de standarde de│
│ │şi modular utilizat │ANC │ │nerambursabile│calificării în │calificare │
│O3.D2. │în educaţia adulţilor│ │ │Bugetul de │educaţia adulţilor │ │
│Flexibilizarea │ │ │ │Stat │ │ │
│sistemului de ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│educaţie │ │ │ │ │Obţinerea unui bun │ │
│continuă a │ │ │ │ │nivel de informare │Număr de activităţi │
│adulţilor prin │ │ │ │Accesare │privind rezultatele │de informare cu │
│integrarea │ │ │ │fonduri │şi beneficiile │privire la cardului │
│standardelor de│O3.D2.M2. Promovarea │ME │ │externe │cardului profesional│profesional european │
│calificare │cardului profesional │ANC │2024-2030 │nerambursabile│european │Număr de materiale de│
│ │european │ │ │Bugetul de │Construirea unei │promovare în format │
│ │ │ │ │Stat │atitudini favorabile│fizic sau digital │
│ │ │ │ │ │a beneficiarilor cu │realizate │
│ │ │ │ │ │privire la cardul │ │
│ │ │ │ │ │profesional european│ │
├───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────┤
│Domeniul prioritar 4 - ECHITATE, INCLUZIUNE ŞI REUŞITĂ ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O4. Promovarea echităţii şi incluziunii în educaţia continuă adulţilor, │
│inclusiv sprijin financiar │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr de │
│ │ │ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │ │ │ │informative │
│ │ │ │ │ │ │digitale │
│ │ │ │ │ │ │adaptate │
│ │ │ │ │ │ │pentru nevoile│
│ │ │ │ │ │ │specifice ale │
│ │ │ │ │ │Accesibilizarea şi │persoanelor cu│
│ │ │ │ │ │diseminarea │dizabilităţi │
│ │O4.D1.M1. Facilitarea │ │ │ │informaţiilor │Număr de │
│ │accesului pentru │ │ │Accesare │privind programele │programe │
│ │persoanele cu │ME │ │fonduri │de educare adaptate │adaptate care │
│ │dizabilităţi, adaptat │MMSS │2024-2030 │externe │pentru persoanele cu│pot fi │
│ │conform nevoilor │CCÎP │ │nerambursabile│dizabilităţi │accesate de │
│O4.D1. │fiecărei categorii, la│ │ │Bugetul de │Accesibilizarea │persoane cu │
│Promovarea │educaţia continuă a │ │ │Stat │înscrierii în │diferite │
│educaţiei │adulţilor │ │ │ │programele de │dizabilităţi │
│continuă a │ │ │ │ │educare pentru │Număr de │
│adulţilor │ │ │ │ │adulţi │beneficiari │
│pentru persoane│ │ │ │ │ │din categoria │
│din medii │ │ │ │ │ │persoane cu │
│defavorizate şi│ │ │ │ │ │dizabilităţi │
│/sau cu │ │ │ │ │ │interesaţi de │
│dizabilităţi │ │ │ │ │ │programele de │
│ │ │ │ │ │ │educare │
│ │ │ │ │ │ │adaptate. │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr de │
│ │O4.D1.M2 Dezvoltarea │ │ │ │ │programe/ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │module de │
│ │personalului din │ │ │Accesare │Programe module de │formare │
│ │învăţământul │ │ │fonduri │formare pentru │derulate │
│ │preuniver- sitar cu │ME │2024-2030 │externe │personalul din │Număr personal│
│ │scopul de a adapta │CCD │ │nerambursabile│învăţământul │din │
│ │procesul educaţional │ │ │Bugetul de │preuniversitar │învăţământul │
│ │în context │ │ │Stat │ │preuniversitar│
│ │multicultural. │ │ │ │ │participante │
│ │ │ │ │ │ │la modulele de│
│ │ │ │ │ │ │formare │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O4.D2.M1. Promovarea │ │ │ │ │ │
│ │şi asigurarea │ │ │ │ │Număr de │
│ │accesului la proiecte │ │ │ │ │persoane │
│ │de mobilitate cu scop │ │ │ │ │(adulţi) din │
│ │de învăţare finanţate │ │ │ │Creşterea numărului │sistemul de │
│ │de programul ERASMUS+,│ME │ │Accesare │de persoane (adulţi)│învăţământ │
│ │pentru adulţi │ANPCD │ │fonduri │din sistemul de │care au │
│ │(personal din │EFP │2024-2030 │Erasmus+ │învăţământ care │participat la │
│ │învăţământul │IÎS │ │Bugetul de │participă la stagii │stagii de │
│ │preuniversitar, alte │CCD │ │Stat │de mobilitate cu │mobilitate cu │
│ │tipuri de personal din│ │ │ │scop de învăţare │scop de │
│ │instituţiile de │ │ │ │ │învăţare, in │
│ │învăţământ superior, │ │ │ │ │programul │
│ │personal de conducere,│ │ │ │ │Erasmus+ │
│ │evaluatori ş.a.) │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O4.D2.M2. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │cadrului de │ │ │ │ │ │
│O4.D2. │reglementare şi │ │ │ │ │ │
│Promovarea │finanţare privind │ │ │Accesare │ │ │
│mobilităţii cu │mobilitatea │ │ │fonduri │Act normativ aprobat│ │
│scop de │personalului din │ME │2024-2030 │externe │Proceduri de │Proiect de act│
│învăţare în │învăţământul │CCD │ │nerambursabile│implementare în │normativ │
│educaţia │preuniversitar cu │ │ │Bugetul de │sistemul educaţional│ │
│continuă a │statut de profesori │ │ │Stat │ │ │
│adulţilor – │mentori şi/sau │ │ │ │ │ │
│Erasmus+ │formatori în sistemul │ │ │ │ │ │
│ │educaţional │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O4.D2.M3. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │cadrului de │ │ │ │ │ │
│ │reglementare privind │ │ │ │ │ │
│ │mobilitatea │ │ │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │ │ │
│ │învăţământul │ │ │Accesare │ │ │
│ │preuniversitar în │ │ │fonduri │Act normativ aprobat│ │
│ │sistem schimb de │ME │2024-2030 │externe │Proceduri de │Proiect de act│
│ │experienţă, atât la │CCD │ │nerambursabile│implementare în │normativ │
│ │nivel naţional, în │ │ │Bugetul de │sistemul educaţional│ │
│ │reţeaua şcolilor de │ │ │Stat │ │ │
│ │aplicaţie şi a │ │ │ │ │ │
│ │consorţiilor │ │ │ │ │ │
│ │coordonate de acestea,│ │ │ │ │ │
│ │cât şi la nivel │ │ │ │ │ │
│ │internaţional. │ │ │ │ │ │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│Domeniul prioritar 5 – CALITATEA EDUCAŢIEI CONTINUE A ADULŢILOR │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O5. Asigurarea calităţii în educaţia continuă a adulţilor │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ │O5.D1.M1. │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │Accesare │ │Număr de │
│ │asigurare a calităţii │ │ │fonduri │Programe de formare │specialişti │
│ │programelor de formare│ME │ │externe │în cariera didactică│formaţi │
│ │în cariera didactică, │CCD │2024-2030 │nerambursabile│Platforma digitală │Număr de │
│ │instruirea │ │ │Bugetul de │Act normativ aprobat│accesări │
│ │specialiştilor în │ │ │Stat │ │platformă │
│ │domeniu şi dezvoltarea│ │ │ │ │digitală │
│ │platformei digitale │ │ │ │ │ │
│ │Cariera didactică │ │ │ │ │ │
│O5.D1. ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │O5.D1.M2. Includerea │ │ │ │ │Act normativ │
│sistemului de │asigurării calităţii │ │ │ │ │cuprinzând │
│asigurare a │pentru programele │ │ │ │Asigurarea calităţii│Metodologia de│
│calităţii în │postuniversitare, care│ME │ │ │programelor │asigurare │
│educaţia │includ │ARACIS │2024-2030 │Bugetul de │postuniver-sitare, │externă a │
│continuă a │micro-certificări, în │ANC │ │Stat │care includ │calităţii, │
│adulţilor │Metodologia de │IÎS │ │ │micro-certificări │incluzând │
│ │asigurare a externă a │ │ │ │ │standardele şi│
│ │calităţii │ │ │ │ │indicatorii de│
│ │ │ │ │ │ │performanţă │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O5.D1.M3. Dezvoltarea/│ │ │Accesare │Mecanism de │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │fonduri │monitorizare a │ │
│ │capacităţii de │ME │ │externe │implementării │Număr de │
│ │monitorizare şi │CCD │2024-2030 │nerambursabile│programelor de │beneficiari │
│ │raportare a datelor │ │ │Bugetul de │formare în cariera │ │
│ │privind formarea în │ │ │Stat │didactică │ │
│ │cariera didactică │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Derularea unor │ │
│ │O5.D2.M1. Formarea │ │ │ │programe de formare │Număr de │
│ │specialiştilor în │ │ │Accesare │a specialiştilor în │specialişti/ │
│ │sisteme de calificare,│ME │ │fonduri │sisteme de │evaluatori │
│ │evaluatorilor de │ANC │2024-2030 │externe │calificare │certificaţi în│
│ │evaluatori, │Furnizori de │ │nerambursabile│Creşterea numărului │urma │
│ │evaluatorului extern │formare │ │Bugetul de │de specialişti care │programelor de│
│ │şi a evaluatorului de │ │ │Stat │pot implementa şi │formare │
│ │competenţe │ │ │ │dezvolta sisteme de │ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr de │
│ │O5.D2.M2. Dezvoltarea │ │ │ │ │programe de │
│ │profesională a │ │ │ │Dezvoltarea │dezvoltare │
│ │formatorilor, │ │ │Accesare │competenţelor de │profesională │
│ │mentorilor, │ME │ │fonduri │mentorare şi │desfăşurate │
│ │instructorilor, │CCD │2024-2030 │externe │evaluare a │Număr de │
│O5.D2. │evaluatorilor din │Furnizori de │ │nerambursabile│persoanelor din │persoane │
│Pregătirea │categoria personal din│formare │ │Bugetul de │categoria personal │formate din │
│cadrelor │învăţământul │ │ │Stat │din învăţământul │categoria │
│necesare în │preuniversitar │ │ │ │preuni-versitar │personal din │
│educaţia │ │ │ │ │ │învăţământul │
│continuă a │ │ │ │ │ │preuniversitar│
│adulţilor, ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│inclusiv │ │ │ │ │Act normativ aprobat│ │
│reglementarea │O5.D2.M3. Reglementare│ │ │Accesare │Definirea cadrului │ │
│de noi ocupaţii│ocupaţiilor │ME │ │fonduri │de competenţe şi │ │
│necesare │facilitator/tutore │MMSS │2024-2030 │externe │abilităţi pentru │Proiect de act│
│domeniului │online şi facilitator │Ministerul │ │nerambursabile│ocupaţiile tutore │normativ │
│ │al învăţării │Culturii │ │Bugetul de │online şi │ │
│ │permanente │ │ │Stat │facilitator învăţare│ │
│ │ │ │ │ │permanentă │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Numărul de │
│ │ │ │ │ │ │programe de │
│ │ │ │ │ │Dezvoltarea şi │formare │
│ │ │ │ │ │autorizarea/ │derulate │
│ │O5.D2.M4. Formarea în │ │ │Accesare │acreditarea unor │Număr de │
│ │ocupaţiile facilitator│ │ │fonduri │programe de formare │persoane │
│ │/tutore online şi │ME │2024-2030 │externe │pentru ocupaţiile │formate şi │
│ │facilitator al │ │ │nerambursabile│facilitator/ tutore │certificate în│
│ │învăţării permanente │ │ │Bugetul de │online şi │ocupaţiile │
│ │ │ │ │Stat │facilitator al │facilitator/ │
│ │ │ │ │ │învăţării permanente│tutore online │
│ │ │ │ │ │ │şi facilitator│
│ │ │ │ │ │ │al învăţării │
│ │ │ │ │ │ │permanente. │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│Domeniul prioritar 6 - TRANZIŢIA VERDE ŞI TRANZIŢIA DIGITALĂ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O6. Stimularea dobândirii de competenţe digitale şi gestionarea cu succes a │
│tranziţiei verzi şi digitale în educaţia adulţilor │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ │O6.D1.M1. Actualizarea│ │ │ │ │ │
│ │cadrului naţional │ │ │ │ │ │
│ │privind programele │ │ │ │ │ │
│ │pentru formare în │ │ │ │ │Proiect de act│
│ │cariera didactică/ │ │ │Accesare │Act normativ aprobat│normativ │
│ │standardele │ME │ │fonduri │Includerea │Număr de │
│ │ocupaţionale şi de │MMSS │ │externe │competenţelor │standarde │
│ │formare - prin │CCD │2024-2030 │nerambursabile│digitale în │ocupaţionale │
│ │adaptarea la cadrul │ANC │ │Bugetul de │standardele de │actualizate cu│
│ │european privind │ │ │Stat │formare în cariera │competenţe │
│ │formarea în cariera │ │ │ │didactică │digitale şi │
│ │didactică incluzând │ │ │ │ │verzi │
│ │cadrul DigComp şi │ │ │ │ │ │
│ │cadrul de competenţe │ │ │ │ │ │
│ │verzi │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Adaptarea │ │
│ │O6.D1.M2. Adaptarea │ │ │ │instrumentelor de │ │
│ │instrumentelor de │ │ │ │evaluare a │Număr de │
│ │evaluare a competenţei│ │ │ │competenţei │unităţi de │
│ │didactice de tip │ │ │Accesare │didactice de tip │învăţământ │
│ │SELFIE/SELFIE for │ME │ │fonduri │SELFIE/SELFIE for │implicate │
│ │TEACHERS şi TEACH la │ARACIP │2024-2030 │externe │TEACHERS şi TEACH │Număr de │
│ │toate nivelurile de │CCD │ │nerambursabile│Dezvoltarea │personal din │
│ │învăţământ şi │ │ │ │competenţelor │învăţământul │
│ │implementarea acestora│ │ │ │digitale şi verzi │preuniversitar│
│ │în unităţile de │ │ │ │ale personalul din │formate │
│ │învăţământ din România│ │ │ │învăţământul │ │
│ │ │ │ │ │preuniversitar │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│O6.D1. │O6.D1.M3. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│Gestionarea │unei reţele la nivel │ │ │ │ │ │
│competenţelor │naţional, de centre │ │ │ │ │ │
│verzi şi │pentru recunoaşterea │ │ │ │Centre de │ │
│digitale pe │competenţelor digitale│ME │ │Accesare │recunoaştere a │Număr de │
│niveluri de │în vederea obţinerii │CCÎP │2024-2030 │fonduri │competenţelor │persoane │
│calificare şi │unui certificat │CCD │ │externe │digitale la nivel de│certificate │
│domenii/ │digital pentru orice │ │ │nerambursabile│CCÎP/CCD │ │
│sectoare │persoană, inclusiv în │ │ │ │ │ │
│ │rândul personalului │ │ │ │ │ │
│ │din învăţământul │ │ │ │ │ │
│ │preuniversitar. │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Dezvoltarea şi │ │
│ │O6.D2.M1. Dezvoltarea │ │ │ │derularea unor │Număr de │
│ │profesională continuă │ │ │Accesare │programe de educaţie│persoane │
│ │în domeniile │ME │ │fonduri │continuă în │formate │
│ │educaţionale vizând │ANC │2024-2030 │externe │domeniile │Număr de │
│ │mediul, schimbările │CCD │ │nerambursabile│educaţionale vizând │programe │
│ │climatice şi │ │ │Bugetul de │mediul, schim-bările│dezvoltate şi │
│ │sustenabilitatea │ │ │Stat │climatice şi │furnizate │
│ │socială │ │ │ │sustenabilitatea │ │
│ │ │ │ │ │socială │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O6.D2.M2. Dezvoltarea │ │ │ │ │Număr de │
│ │unui centru-pilot │ │ │Accesare │ │certificate │
│ │pentru validarea │ME │ │fonduri │Centru-pilot │digitale │
│ │competenţelor digitale│ANC │2024-2030 │nerambursabile│înfiinţat │emise, modelul│
│ │după modelul EDSC │ │ │Bugetul de │ │EDSC (European│
│ │(European Digital │ │ │Stat │ │Digital Skills│
│ │Skills Certification) │ │ │ │ │Certification)│
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Operaţionalizarea │Baza de date │
│ │O6.D2.M3. Dezvoltarea │ │ │ │Platformei Naţionale│colectate prin│
│ │Platformei Naţionale a│ME │ │Accesare │a Competenţelor │intermediul │
│ │Competenţelor în │MMSS │2024-2030 │fonduri │Implementarea unui │platformei │
│ │vederea recunoaşterii │ANC │ │externe │sistem digital de │Număr │
│ │calificărilor │ │ │nerambursabile│centralizare şi │beneficiari ai│
│ │ │ │ │ │recunoaştere a │platformei │
│ │ │ │ │ │calificărilor │ │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O6.D3.M1. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │unui plan naţional de │ │ │ │ │ │
│ │intervenţie sistemică │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │ │ │
│ │învăţământul │ME │ │Accesare │Plan naţional de │Număr de │
│ │universitar/ │MMSS │ │fonduri │intervenţie │persoane din │
│ │preuniversitar, a │ANC │ │externe │sistemică pentru │sistemul de │
│ │formatorilor şi │CCÎP │2024-2030 │nerambursabile│sprijinirea │educaţie care │
│ │evaluatorilor de │CCD │ │Bugetul de │tranziţiei către │beneficiază de│
│ │competenţe │IÎS │ │Stat │învăţarea digitală │suport şi │
│ │profesionale pentru │ │ │ │ │consiliere │
│ │sprijinirea tranziţiei│ │ │ │ │ │
│ │către învăţarea │ │ │ │ │ │
│ │digitală (mixtă, │ │ │ │ │ │
│ │hibridă, blended │ │ │ │ │ │
│ │learning). │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O6.D3.M2. Formarea │ │ │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │ │ │
│ │învăţământul │ │ │ │ │ │
│ │preuniversitar în │ │ │ │ │ │
│ │domeniile educaţionale│ │ │ │ │ │
│O6.D3. │care vizează │ME │ │ │ │Număr de │
│Furnizarea de │digitalizarea, mediul,│CCD, │ │Accesare │ │persoane │
│competente │schimbările climatice │unităţi de │ │fonduri │Implementarea unor │formate │
│verzi şi │şi sustena- bilitatea │învăţământ │ │externe │programe de formare │Număr de │
│digitale pe │socială, în sistem │preuniversitar│2024-2030 │nerambursabile│a personalului din │programe/ │
│domenii/ │mentoral, la nivelul │din reţeaua │ │Bugetul de │învăţământul │module de │
│sectoare │comunităţii de │naţională a │ │Stat │preuniversitar │formare │
│ │învăţare/ practică, │şcolilor de │ │ │ │derulate │
│ │prin implicarea │aplicaţie │ │ │ │ │
│ │profesorilor mentori, │ │ │ │ │ │
│ │membri ai Corpului │ │ │ │ │ │
│ │naţional de formatori │ │ │ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │ │ │
│ │mentoratului didactic │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │O6.D3.M3. Formarea │ │ │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │ │ │
│ │învăţământul │ │ │ │ │ │
│ │preuniversitar în │ │ │ │ │ │
│ │domeniile educaţionale│ │ │Accesare │ │Număr de │
│ │care vizează educaţia │ │ │fonduri │Implementarea unor │persoane │
│ │timpurie, utilizarea │ME │ │externe │programe de formare │formate │
│ │aplicaţiilor │Furnizori │2024-2030 │nerambursabile│a personalului din │Număr de │
│ │informatice integrate,│privaţi/ │ │şi │învăţământul │programe/ │
│ │învăţământul liceal │publici │ │rambursabile │preuniversitar │module de │
│ │agricol, pedagogia │ │ │Bugetul de │ │formare │
│ │digitală, precum şi │ │ │Stat │ │derulate │
│ │leadership-ul │ │ │ │ │ │
│ │instituţional, │ │ │ │ │ │
│ │financiar şi de │ │ │ │ │ │
│ │resurse umane. │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┘

    *42) Domeniul de aplicare a SNECA vizează competenţele transversale obţinute în educaţia continuă a adulţilor, exceptând programele de formare profesională a adulţilor autorizate în temeiul prevederilor OG nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        *43) părinţi, tutori, îngrijitori, deţinuţi, angajaţi cu locuri de muncă slab calificaţi, persoane defavorizate/risc de excluziune, şomeri, solicitanţi de ajutor social, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice

    ANEXA 1

        Index de abrevieri
        ANC - Autoritatea Naţională pentru Calificări
        ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă
        ANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
        ARACIS - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
        ARACIP - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
        AP - Autorităţi publice
        CCD - Casa Corpului Didactic
        CCÎP - Centre comunitare de învăţare permanentă
        CDI - Centre de documentare şi informare
        CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
        CERC - Centre de evaluare şi recunoaştere a competenţelor
        CGMB - Consiliul General al Municipiului Bucureşti
        CID - Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021
        CNDÎPT - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
        CJ - Consilii Judeţene
        CJRAE/ CMBRAE - Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrul
        Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
        CS - Comitetele Sectoriale
        CNC - Cadrul Naţional al Calificărilor
        CNPEE - Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie
        EDD - Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă
        e-PASS - Programul de evaluare a competenţelor şi abilităţilor necesare în viaţa zilnică
        FC - Fond de Coeziune
        FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
        FSE - Fond Social European Plus
        IÎS - Instituţii de Învăţământ Superior
        INS - Institutului Naţional de Statistică
        ISCED - Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei
        MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
        ME - Ministerul Educaţiei
        MF - Ministerul Finanţelor
        MMSS - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
        MS - Ministerul Sănătăţii
        NEAAL - Noua agendă europeană pentru învăţarea adulţilor
        ODD - Obiective de Dezvoltare Durabilă
        ONG - Organizaţie / Organizaţii Non-guvernamentale
        OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
        PE - Parlamentul European
        PIAAC - Programul Internaţional de Evaluare a Competenţelor Adulţilor
        PISA - Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor
        PNRR - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
        PEO - Programul Educaţie şi Ocupare
        PIDS - Programul Incluziune şi Demnitate Socială
        PCIDIF - Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare
        RNPP - Registrul naţional al programelor postuniversitare
        SEE - Spaţiul Economic European
        SNFA - Strategia Naţională pentru Formarea Adulţilor 2024-2027
        SNDDR - Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României
        STEP - Abilităţi pentru creşterea angajabilităţii şi a productivităţii
        TAPI - Tablet Assisted Personal Interview (interviu faţă-în-faţă, asistat de tabletă)
        UE - Uniunea Europeană
        UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
        UIP - Unităţi de învăţământ preuniversitar

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016