Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIE NAŢIONALĂ din 25 mai 2022  privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 25 mai 2022 privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 535 bis din 31 mai 2022
──────────
        Aprobată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 682 din 25 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 31 mai 2022.
──────────

    Introducere
        Strategia Naţională privind Siguranţa Rutieră pentru perioada 2022-2030, denumită în continuare Strategie, este un document de politici publice care stabileşte cadrul şi planificarea implementării obiectivelor şi planurilor de acţiune în domeniul siguranţei rutiere, definite ca atare în acord cu normele şi liniile directoare ale noilor politici ale Uniunii Europene (UE).
        Scopul acestui document este de a defini coordonate pragmatice pentru iniţierea şi îndeplinirea acţiunilor viitoare, vizând ameliorarea siguranţei rutiere pentru toate categoriile de participanţi la trafic. În acest sens, cele două anexe care sunt parte integrantă a Strategiei Naţionale privind Siguranţa Rutieră pentru perioada 2022-2030, reprezintă:
    Anexa 1 - Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Siguranţa Rutieră pentru perioada 2022-2030, care cuprinde totalitatea acţiunilor proiectate pentru întreaga perioadă de opt ani în vederea atingerii scopului şi obiectivelor prezentei Strategii şi
    Anexa 2 - Programul naţional prioritar pentru perioada 2022-2024 pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Siguranţa Rutieră, care cuprinde acţiunile etapizate aferente primilor trei ani, nominalizarea entităţilor responsabile şi a resurselor necesare implementării, precum şi a referinţelor de evaluare şi monitorizare a gradului de îndeplinire a acestor acţiuni.

        Siguranţa rutieră este o responsabilitate comună, care necesită acţiuni concrete şi coordonate, iar îmbunătăţirea parametrilor specifici domeniului se poate obţine doar cu implicarea fiecăruia, atât din postura de utilizator al drumului, cât şi din cea de autoritate de reglementare şi aplicare a legislaţiei. Pentru o implementare eficientă a strategiei este nevoie de sprijinul şi implicarea tuturor actorilor cu atribuţii în siguranţa rutieră. În acţiunile conexe implementării este indispensabilă inclusiv implicarea organizaţiilor neguvernamentale, sectorului privat, autorităţilor locale, sindicatelor, patronatelor, institutelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, sferei academice, precum şi a mass media.
        Plecând de la experienţa Strategiei precedente (2016-2020), în abordarea de faţă, eforturile sunt concentrate prioritar către îmbunătăţirea comunicării privind siguranţa rutieră, printr-o mai bună coordonare şi o prezenţă crescută a experţilor din domeniu în spaţiul public, eficientizarea modului de constatare a încălcării normelor legale specifice sectorului rutier, prin implementarea sistemelor tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor, identificarea soluţiilor de finanţare pentru activităţile de siguranţă rutieră, precum şi asigurarea unei mobilităţi sigure pentru toţi participanţii la trafic, prin implementarea sistemelor automate de management al traficului.
        Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră (C.I.S.R.) este organul consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional a strategiei naţionale de siguranţă rutieră, pe baza planului de acţiuni aferent şi a programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în acest domeniu, precum şi evaluarea politicilor publice, vizând ameliorarea continuă a siguranţei rutiere.
        C.I.S.R. se compune din conducătorii sau, după caz, reprezentanţii conducătorilor ministerelor Transporturilor şi infrastructurii, Afacerilor interne, Finanţelor, Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Mediului, apelor şi pădurilor, Cercetării, inovării şi digitalizării, Sănătăţii, Educaţiei, precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute de lege. La lucrările C.I.S.R. pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României şi, după caz, reprezentanţi ai mediului universitar, ai institutelor de cercetare, organizaţiilor neguvernamentale sau ai companiilor publice ori private din domeniul siguranţei rutiere. De asemenea, la lucrările C.I.S.R. pot fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale interesate. Primul-ministru coordonează activitatea C.I.S.R, iar activitatea curentă a C.I.S.R. este condusă de ministrul transporturilor, în calitate de preşedinte.
        În structura C.I.S.R. funcţionează Delegaţia Permanentă Interministerială de Siguranţă Rutieră (D.P.I.S.R.) şi Secretariatul C.I.S.R. Activitatea D.P.I.S.R. se desfăşoară la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub coordonarea secretarului de stat pentru transport rutier, în cadrul următoarelor grupuri de lucru:
    a) Grupul de lucru pentru colectare şi analiză a datelor şi informare publică;
    b) Grupul de lucru pentru infrastructură şi semnalizare rutieră;
    c) Grupul de lucru pentru educaţie rutieră;
    d) Grupul de lucru pentru supravegherea circulaţiei rutiere;
    e) Grupul de lucru pentru dezvoltare urbană, mediu şi sănătate;
    f) Grupul de lucru pentru intervenţia în caz de accident;
    g) Grupul de lucru pentru vehicule rutiere;
    h) Grupul de lucru pentru transporturi rutiere, formare a conducătorilor auto şi comunicare de siguranţă rutieră.

        Activitatea C.I.S.R. se desfăşoară în reuniuni plenare ordinare care au loc, de regulă, semestrial. Primul-ministru sau preşedintele C.I.S.R. poate hotărî convocarea unor reuniuni extraordinare pentru soluţionarea unor probleme urgente. Activitatea D.P.I.S.R. este permanentă şi se desfăşoară la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sub coordonarea secretarului de stat pentru transporturi rutiere. La întâlnirile grupurilor de lucru ale D.P.I.S.R. pot fi invitaţi ca membri, fără drept de vot, specialişti şi experţi din universităţi sau institute de cercetare, experţi din organizaţii neguvernamentale (ONG-uri), din companii publice sau private interesate în problemele siguranţei rutiere.
        Deşi cadrul general determinat de H.G. nr. 437/1995, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte responsabilităţi doar în sarcina membrilor C.I.S.R., abordarea propusă este bazată pe implicarea tuturor actorilor cu responsabilităţi în acest domeniu, precum: mediul privat (în special operatorii de transport, constructorii de drumuri, producătorii de vehicule şi prestatorii de servicii de asigurare), societatea civilă reprezentată prin ONG-uri şi asociaţii, alte autorităţi/ instituţii publice centrale (Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene) sau locale (Instituţiile Prefecturii, Consiliile Judeţene) şi mediul academic.
    1. Viziune
        Având în vedere că numărul persoanelor decedate în accidente rutiere continuă să crească, la nivelul întregii lumi, UE şi-a reafirmat obiectivul pe termen lung, de a se apropia de zero decese până în 2050 - "Viziunea Zero".
        Prin aprobarea Declaraţiei de la Valleta, la obiectivul pe termen lung al UE - de apropiere de un nivel zero al deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2050 - s-a adăugat faptul că acelaşi obiectiv ar trebui atins pentru vătămările grave. De asemenea, comunicarea a propus noi ţinte intermediare de reducere a numărului de decese cauzate de accidente rutiere cu 50 % în perioada 2020-2030, precum şi de reducere a numărului de vătămări grave cu 50 % în aceeaşi perioadă.
        Pentru atingerea acestor obiective, Comisia Europeană stabileşte o nouă abordare privind siguranţa rutieră pentru deceniul 2021-2030, respectiv cea reprezentată de "sistemul sigur".
        Potrivit abordării "sistemului sigur", "decesele şi vătămările grave cauzate de accidentele rutiere nu reprezintă un preţ inevitabil al mobilităţii. Accidente se vor produce mereu, dar decesele şi vătămările grave pot fi prevenite în mare măsură. Abordarea "sistemului sigur" vizează un sistem rutier mai puţin punitiv, implică conştientizarea faptului că oamenii fac greşeli şi propune măsuri complexe pe mai multe niveluri pentru a preveni decesul persoanelor, luând în considerare caracteristicile vulnerabilităţii umane. Anumite măsuri precum construcţia optimizată a vehiculelor, îmbunătăţirea parametrilor infrastructurii rutiere, impunerea unor viteze de circulaţie reduse, pot reduce impactul accidentelor. Aplicate la nivel unitar, măsurile ar trebui să asigure un nivel de protecţie suficient chiar şi în cazul în care un element eşuează, pentru că un alt element va compensa pentru a preveni rezultatul cel mai grav. Această abordare implică o acţiune multisectorială şi multidisciplinară şi o gestionare în funcţie de obiective, ţinte încadrate în timp şi monitorizarea performanţei." (adaptare din Cadrul de politică al UE privind siguranţa rutieră 2021-2030 - Următorii paşi în direcţia "Viziunii zero", 2019)
        Prin urmare, obiectivul pe termen lung trebuie să rămână acela de a ne apropia cât mai mult de un nivel zero al deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2050 şi acelaşi obiectiv ar trebui vizat şi în ceea ce priveşte vătămările grave.
        Scopul "sistemului sigur" pe termen lung este prevenirea deceselor şi a rănirilor grave produse pe reţeaua rutieră. Sistemul sigur este adoptat de un număr din ce în ce mai mare de ţări şi reprezintă baza Deceniului de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru siguranţa rutieră. Implementarea acestuia necesită o implicare guvernamentală puternică şi consecventă, precum şi implicarea unor factori dintr-o gamă variată de domenii.
        În acest sens, prezenta Strategie integrează abordarea "sistemului sigur" şi recunoaşte că, deşi oamenii vor face greşeli şi pot fi implicaţi în accidente rutiere, scopul trebuie să fie întotdeauna asigurarea unui mediu care să permită atenuarea consecinţelor grave nedorite.
        Viziunea urmărită prin această strategie este Viziunea Zero, prin implementarea "sistemului sigur", cu accent pe următoarele mesaje cheie (Asociaţia Mondială de Drumuri, 2020):
    - Responsabilitatea principală a unei autorităţi cu atribuţii în domeniul rutier şi a altor entităţi şi instituţii implicate este de a sprijini utilizatorii drumurilor să ajungă la destinaţia dorită în condiţii de siguranţă.
    – Abordarea sistemului sigur se bazează pe o poziţie etică (Viziunea Zero) în care nu poate fi niciodată acceptabil ca oamenii să fie grav răniţi sau ucişi pe reţeaua rutieră. Propune un set de principii de proiectare şi funcţionare pentru a ghida acţiunile întreprinse în coordonate favorabile atingerii obiectivului asumat pe termen lung.
    – Există o responsabilitate partajată între proiectanţi, administratori de drumuri şi participanţii la trafic, pentru a circula în condiţii de siguranţă pe reţeaua rutieră.
    – Abordarea sistemului sigur îi obligă pe proiectanţii de sistem să ofere un mediu sigur şi să considere sistemul combinat ca fiind optim, faţă de abordarea tradiţională care a pus cel mai mare accent pe responsabilizarea utilizatorului drumului.
    – Proiectarea şi funcţionarea sistemului trebuie să amelioreze erorile factorului uman (utilizatorul drumului).
    – Sunt necesare strategii pentru intervenţia la nivelul întregului sistem pentru a elimina accidentele soldate cu morţi şi răniţi grav, precum şi pentru a îmbunătăţi inclusiv asistenţa de urgenţă şi cea medicală necesară victimelor accidentelor.
    – Abordarea sistemului sigur reprezintă cel mai eficient mod de a lua în considerare şi de a anihila riscurile de accidente mortale şi grave într-o reţea rutieră.
    – Utilizarea noilor tehnologii orientate atât pentru protecţia pasagerilor autovehiculelor noi/moderne cât şi pentru dezvoltarea mecanismelor de prevenire, monitorizare şi intervenţie rapidă.

        Prin punerea în aplicare a abordării "sistemului sigur", măsurile prezentate în noul cadru privind siguranţa rutieră vor avea impact real şi vor aduce îmbunătăţiri semnificative şi necesare ale performanţei în materie de siguranţă pe drumuri şi, mai presus de orice, vor salva vieţi.

    2. Informaţii generale relevante
        În această secţiune sunt prezentate o serie de date generale, relevante din punctul de vedere al traficului rutier şi al siguranţei rutiere la nivelul României, în comparaţie, acolo unde există date disponibile, cu situaţia la nivelul UE sau cu alte ţări vecine.
        În perioada 2010-2020, la nivelul Uniunii Europene, numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere a scăzut cu 36%, de la 29.600 decese la 18.800 decese, o scădere care nu atinge însă obiectivul stabilit pentru această decadă şi anume reducerea cu 50% a numărului de decese în accidente rutiere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 0. Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere în perioada 2010-2020.
        Sursa: Eu Road Safety - Result Conference 2021
        România a înregistrat o scădere constantă a numărului de decese rutiere în ultimii ani. Această tendinţă descrescătoare a numărului de decese este în linie cu cea înregistrată la nivel european, bazată pe un set standard de variabile: o scădere mai accentuată în rândul grupurilor de vârstă mică şi mijlocie, mai puţine decese pe drumurile rurale, o scădere a accidentelor pe timp de noapte.
        Potrivit cifrelor provizorii, 18 state membre au înregistrat o scădere record a numărului deceselor în accidente rutiere în anul 2020. La nivelul Uniunii Europene, numărul persoanelor decedate a scăzut în medie cu 17% faţă de anul 2019. Amplitudinea reducerilor înregistrate nu a fost uniformă la nivelul tuturor statelor, cele mai mari scăderi fiind observate în Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Ungaria, Malta şi Slovenia. La polul opus, în cinci state membre s-a înregistrat o creştere a numărului de decese în accidente rutiere grave.
        În acest context, în intervalul 2010-2020 România a înregistrat o reducere cu 21,6% a numărului persoanelor decedate în accidente rutiere, puţin sub media europeană (care a fost de 23,7%).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 2. Evoluţia relativă (procentuală) a deceselor rutiere între 2010 şi 2020.
        Sursa: RANKING EU PROGRESS ON ROAD SAFETY. 15th Road safety performance index report
        Între 2010 şi 2019, în România, numărul de decese cauzate de accidentele rutiere a scăzut cu 22%, o scădere similară cu media Uniunii Europene (23%), care însă situează România în treimea cea mai puţin performantă dintre ţările UE.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 3. Modificarea numărului de decese rutiere în UE27, ţările AELS şi Regatul Unit (2010-2019).
        Sursa: European Automobile Clubs (EAC), Care Institute of Safety & Health Inc. (CARE) & Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT)
        În anul 2019 s-au înregistrat în România 96 de decese rutiere la un milion de locuitori. Numărul de decese la un milion de locuitori este mai mare în România în comparaţie cu ţările vecine, şi semnificativ mai mare faţă de media UE (51 decese la un milion de locuitori).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 4. Numărul de decese rutiere pe milion de locuitori (2019).
        Sursa: EAC, CARE & EUROSTAT
        Aceeaşi situaţie se poate observa şi în cazul deceselor la 10.000 de autovehicule înmatriculate, unde diferenţa este şi mai pronunţată.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 5. Numărul de decese rutiere la 10.000 de maşini înmatriculate (2018).
        Sursa: CARE & EUROSTAT
        Este de remarcat faptul că începând din 2001 se constată o tendinţă de scădere continuă a acestor valori, în concordanţă cu cele înregistrate la nivelul Uniunii Europene.
    Din analiza datelor statistice cu privire la accidentele de circulaţie înregistrate în anul 2019 reiese că în România, din numărul total de decese înregistrate în anul 2019, cea mai mare pondere o reprezintă pietonii (39%) şi şoferii/pasagerii autovehiculelor implicate în accidente de circulaţie (37%), faţă de 44% cât reprezintă ponderea şoferilor şi pasagerilor decedaţi şi 20% cât reprezintă ponderea pietonilor decedaţi ca urmare a accidentelor de circulaţie înregistrate la nivelul Uniunii Europene.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 6. Proporţia de decese rutiere după modul de transport 2019.
        Sursa: EAC, CARE & EUROSTAT
        Conform datelor statistice publicate de EAC şi EUROSTAT, începând din 2010 se poate constata că la nivelul Uniunii Europene numărul de decese înregistrate din rândul ocupanţilor vehiculelor cu două roţi cu motor a scăzut cu mai mult de jumătate. Raportându-ne la aceiaşi perioadă, este de remarcat faptul că deşi s-a înregistrat o scăderea semnificativă cu 12% a deceselor pasagerilor din automobilele angajate în accidente de circulaţie, a crescut însă cu 19% numărul de decese în rândul bicicliştilor implicaţi în accidente de circulaţie.
        În privinţa distribuţiei deceselor rutiere înregistrate în 2019 pe grupe de vârstă, se poate constata că cea referitoare la România este similară cu cea din Uniunea Europeană, cu menţiunea că datele analizate reflectă o vulnerabilitate crescută a persoanelor implicate în accidente de circulaţie înregistrate în România, care au vârsta cuprinsă între 50-64 de ani.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 7. Proporţia de decese rutiere pe grupe de vârstă (2019).
        Sursa: EAC, CARE
        Reţeaua de drumuri publice a României avea, la sfârşitul anului 2020, o lungime totală 86.791 de kilometri, din care: 17.913 km (20,6%) drumuri naţionale, 35.085 km (40,4%) drumuri judeţene şi 33.793 km (39,0%) drumuri comunale, fără a putea evidenţia străzile din lipsa datelor.
        Conform datelor publicate de EUROSTAT în 2019, atât densitatea drumurilor cât şi a autostrăzilor din România (358 km/1000 kmp, respectiv 3 km/1000 kmp) este mult inferioară mediei din Uniunea Europeană, caracterizată de o densitate a drumurilor de 944 km/1000 kmp şi de 17 km/1000 kmp a autostrăzilor.
        Conform datelor de la finele anului 2020, din lungimea totală a drumurilor, doar 45,2% erau modernizate şi aveau suprafeţe asfaltice de tip greu şi mijlociu (39.189 km), iar 24,9% aveau îmbrăcăminţi rutiere uşoare (21.651 km). La aceiaşi dată, aproximativ o cincime din drumuri (19,7% din lungimea totală - 17.052 km) erau pietruite, iar 10,3% (8.899 km) erau de pământ. Faţă de anul precedent, lungimea totală a drumurilor din România s-a menţinut relativ constantă, însă se poate remarca o uşoară creştere (cu 6,2%) a numărului de kilometri de autostradă (de la 866 km la 920 km).
        Conform Raportului Forumului Economic Mondial publicat în 2019, România se situează pe locul 119 din 141 ţări analizate şi pe ultimul loc în Uniunea Europeană, atât prin prisma calităţii infrastructurii rutiere, cât şi a numărului de km de autostradă, raportat la 100.000 de locuitori.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 8. Calitatea infrastructurii rutiere (1 = extrem de slabă, 7 = printre cele mai bune din lume.
        Sursa: Forumul Economic Mondial, Sondajul Opiniei Executivului (2017-2018)
        Deficitul de infrastructură se reflectă într-o mobilitate redusă, conectivitate insuficientă la nivelul anumitor regiuni, slabă interconectare a principalelor centre economice şi urbane, trafic de tranzit ridicat la nivelul a numeroase localităţi care nu beneficiază de variante de ocolire, timpi mari de parcurs, blocaje în trafic.
        Creşterea volumului de trafic pe fondul unei dinamici lente de dezvoltare a infrastructurii rutiere poate influenţa în mod negativ evoluţia numărului de accidente rutiere, putând reprezenta un indicator predictiv în domeniul siguranţei rutiere.
        Analiza evoluţiei numărului de vehicule înmatriculate în România în ultimii zece ani relevă o creştere continuă atât a numărului de autoturisme, cât şi a numărului de vehicule în general.
        Astfel, la sfârşitul anului 2020 parcul auto de autoturisme era mai mare cu 2.968.445 unităţi faţă de cel înregistrat la finele anului 2010 - ceea ce înseamnă o creştere cu 69%, iar pe ansamblu, la sfârşitul anului 2020 numărul vehiculelor înmatriculate era cu 3.803.099 mai mare faţă de cel înregistrat la finele anului 2010 - ceea ce înseamnă o creştere cu 70% a parcului de vehicule în ultimii 10 ani.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 9. Evoluţia parcului de vehicule înmatriculate în perioada 2010-2020
    Sursa: Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.)/Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.)
        Vechimea medie a autoturismelor din România a fost de 15,9 ani în 2020, plasându-se printre ţările din UE cu cele mai vechi flote de autoturisme, alături de Lituania şi Estonia. Această vechime ridicată a autovehiculelor determină ca starea tehnică a acestora să fie de multe ori necorespunzătoare pentru asigurarea unui grad ridicat de siguranţă în circulaţia pe drumurile publice.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, în ceea ce priveşte rata de motorizare, exprimată prin numărul de autoturisme la 1000 de locuitori, România se afla pe ultimul loc în anul 2019 (357 de autoturisme/1.000 locuitori), mult sub media din UE. Alături de ţara noastră, cele mai mici rate de motorizare din Uniunea Europeană se înregistrau în Letonia şi Ungaria (sub 400 de autoturisme la 1000 de locuitori)
        La sfârşitul anului 2020 numărul deţinătorilor de permis de conducere era de 8.065.846 de persoane, ceea ce reprezintă 41,7% din totalul populaţiei ţării şi 51,4% din populaţia adultă. Asta înseamnă că una din 2 persoane adulte din România deţine permis de conducere.
        În privinţa evoluţiei numărului deţinătorilor de permis de conducere, se poate observa o creştere continuă. Dacă la finele anului 2011 erau 6.431.415 de deţinători de permise de conducere, la finele anului 2020 numărul acestora era de 8.065.846. Astfel, în perioada respectivă numărului deţinătorilor de permise de conducere a crescut cu 25,4%.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 10. Evoluţia numărului de deţinători de permise de conducere în decada 2011-2020.
        Sursa: D.R.P.C.I.V.
        Prin prisma analizei datelor din tabelul de mai jos, care relevă ponderea deţinătorilor de permis de conducere din numărul total de cetăţeni cu vârsta cuprinsă în intervalele precizate în tabel, se poate concluziona că peste 65% din cei tineri, din categoriile de vârstă de 21-30 de ani şi 31-50 de ani, sunt deţinători de permis de conducere. În acest context se poate remarca şi faptul că mai mult de o treime dintre tinerii până în 21 de ani sunt posesori de permis de conducere.

┌─────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Numărul │Ponderea │
│ │deţinătorilor │deţinătorilor │
│Categorii│de permis │de permis │
│de vârstă│de conducere, │de conducere │
│ │pe categorii │în categoria │
│ │de vârstă │de vârstă* │
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│până în │218.479 │35,8% │
│21 de ani│ │ │
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│21-30 ani│1.273.007 │67,7% │
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│31-50 ani│3.587.153 │65,9% │
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│51-70 ani│2.255.795 │42,7% │
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│≥ 71 ani │731.412 │32,9% │
└─────────┴──────────────┴──────────────┘

        Figura 11. Ponderea deţinătorilor de permis de conducere.
        Sursa: DRPCIV şi INS, *din populaţia adultă

    3. Priorităţi, politici şi cadrul juridic existent
        Anul 2012 a constituit un debut pentru autorităţile române în sensul elaborării unui proiect de strategie naţională menită să reducă mortalitatea provenită din accidentele de circulaţie şi să creeze un climat de siguranţă în rândul participanţilor la trafic. Ulterior, în anul 2016, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 755 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 902 din 9 noiembrie 2016. Astfel, începând cu anul 2016, politica de siguranţă rutieră a devenit un obiectiv important, imperativ şi de maximă prioritate, asumat şi prevăzut în documentele strategice ale statului român.
        Politicile naţionale de siguranţă a traficului rutier reprezintă cele mai importante instrumente care precizează direcţiile de urmat pentru implementarea de soluţii de siguranţă rutieră pe drumurile intens circulate şi/sau periculoase, iar documentul precedent de politici publice - Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră - a fost elaborat doar pentru perioada 2016-2020, astfel că în prezent nu există un document care să însumeze toate necesităţile de intervenţie din domeniul siguranţei rutiere, rol care îi revine Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră.
        În plus, Constituţia României garantează conform art. 34 şi art. 35:
        ● dreptul la ocrotirea sănătăţii - statul fiind obligat să ia măsuri pentru asigurarea sănătăţii publice, pentru organizarea asistenţei medicale în caz de accidente şi luarea de măsuri de protecţie a sănătăţii fizice a persoanei, şi
        ● dreptul la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

        Priorităţile Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră pentru perioada 2022 - 2030, de reducere a numărului de victime ale accidentelor rutiere şi de creştere a parametrilor siguranţei rutiere sunt în strânsă legătură cu obiectivele Programului de Guvernare, privind creşterea investiţiilor finanţate din bugetul de stat şi prioritizarea investiţiilor în domeniul transporturilor, astfel încât să reflecte nevoile de conectivitate şi de mobilitate, de reducere a congestiei şi de asigurare a unei reţele rutiere de transport modernă, eficientă şi sigură, cu obiectivele prevăzute în Master Planul General de Transport al României, precum şi cu obiectivele europene transpuse în legislaţia română prin Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie, care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, republicată.
    Obiectivele şi priorităţile Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră pentru perioada 2022 - 2030 sunt totodată în coordonare şi completează obiectivele şi acţiunile prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi în alte strategii de nivel naţional (Strategia Naţională pentru implementarea Sistemelor Inteligente de Transport, Programul Investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, Planuri de mobilitate urbană, Strategii din domeniul protecţiei mediului privind eliminarea treptată din registrul naţional a vehiculelor vechi/deficitare etc.)
        Aprobarea prezentei strategii de către Guvernul României este o expresie elocventă a continuităţii preocupărilor în domeniul siguranţei rutiere şi a unui angajament instituţional responsabil, dedicat ameliorării continue a riscurilor circulaţiei pe drumurile publice din România, bazat pe valorificarea pragmatică şi eficientă a bunei cooperări interinstituţionale. Totodată, atragerea partenerilor din societatea civilă care au preocupări sau responsabilităţi în acest domeniu de activitate, vizează consolidarea garanţiilor indispensabile realizării dezideratelor ce ţin de protecţia vieţii umane şi a mediului.

    4. Analiza contextului şi definirea problemelor
        România se situează pe ultimele locuri în UE şi în ultima treime a listei ţărilor din lume, în ceea ce priveşte mortalitatea datorată accidentelor rutiere, atât ca număr, cât şi raportat la un milion de locuitori sau la 10.000 de autovehicule înmatriculate. Această realitate reclamă recunoaşterea că parametrii caracteristici, precum şi calitatea interacţiunii elementelor sistemului de transport rutier, sunt alterate, cel puţin prin prisma următoarelor aspecte relevante:
    1) infrastructura rutieră (reţeua de drumuri) - România deţine o infrastructură de transport învechită, insuficientă şi neadaptată realităţilor cotidiene;
    2) utilizatorii infrastructurii rutiere - datorită condiţiilor întâlnite în trafic, pe fondul unei culturi atitudinale lipsite de consistenţa preocupărilor reale ori raţionale pentru a circula în condiţii de siguranţă, utilizatorii de infrastructură rutieră din România adoptă deseori un comportament riscant, prin manifestări imprevizibile ori ezitante sau chiar agresive, ceea ce conduce în mod implicit la creşterea riscului de accidente;
    3) flota de autovehicule - cu unele excepţii şi cu disparităţi semnificative între regiuni, utilizatorii de infrastructură rutieră dispun de o flotă auto relativ învechită şi într-o stare tehnică necorespunzătoare condiţiilor şi comportamentelor manifestate în trafic de către conducătorii de autovehicule;
    4) intervenţii post accident - România duce în multe cazuri lipsa unei reţele de drumuri adecvate, care să faciliteze intervenţiile imediate în situaţii de urgenţă, iar participanţii la trafic dovedesc un comportament imprevizibil şi uneori chiar inadecvat la întâlnirea vehiculelor de intervenţie în caz de accident;
    5) managementul siguranţei rutiere - toate elementele enumerate mai sus (punctele 1-4), dublate de un management deficitar al siguranţei rutiere, determină rezultatele nefavorabile pe care România le înregistrează în privinţa accidentelor de circulaţie şi a numărului de victime ale acestora.

        Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră pentru perioada 2016-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei au preluat obiectivele europene de creştere a siguranţei rutiere şi reducerea la jumătate a numărului de decese din accidentele rutiere până în anul 2020, faţă de anul 2010. În conformitate cu nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern nr. 755/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, obiectivul general al strategiei a fost reducerea la jumătate a numărului de decese din accidente rutiere până în anul 2020, faţă de anul 2010, astfel încât în anul 2020 să se înregistreze cel mult 1188 de decese, faţă de 2377 în 2010.
        În baza analizei parcursului implementării planului de acţiuni menţionat, se poate constata că eficacitatea acesteia a fost grevată de următoarele obstacole definitorii:
    1. Lipsa susţinerii la nivel politic, şi a prioritizării acţiunilor specifice siguranţei rutiere la nivel guvernamental;
    2. Lipsa unui sistem de monitorizare şi evaluare a stadiului implementării şi a gradului de realizare a acţiunilor specifice din domeniului siguranţei rutiere;
    3. Lipsa stabilirii responsabilităţilor instituţionale în privinţa implementării acţiunilor prevăzute în planul aprobat;
    4. Lipsa resurselor financiare necesare implementării unor acţiuni specifice;
    5. Întârzieri în procesele de iniţiere, promovare şi adoptare a actelor normative cu impact asupra domeniului siguranţei rutiere;
    6. Comunicare interinstituţională deficitară în ceea ce priveşte coordonarea onorării atribuţiilor şi responsabilităţilor asumate, care derivă din cuprinsul Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 2016-2020.

        Din datele furnizate de Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (I.G.P.R.), pentru anul 2019 s-au înregistrat 1864 decese din accidentele rutiere, comparativ cu obiectivul de 1307 decese.
        Prin urmare, dezideratul ameliorării continue a siguranţei rutiere pe drumurile publice din România reclamă, ca în baza identificării şi înţelegerii particularităţilor, corelaţiilor şi interdependenţelor relaţionare dintre elementele constitutive ale sistemului rutier, să iniţiem şi să promovăm acţiuni pragmatice, care printr-o abordare coroborată a măsurilor corective adecvate şi necesare de implementat, să conducă la îmbunătăţirea apreciabilă a parametrilor de stare caracteristici sistemului rutier.
        Astfel, printr-un management performant al siguranţei rutiere, prin dezvoltarea şi adecvarea infrastructurii la cerinţele traficului rutier actual, prin impulsionarea utilizării unor maşini sigure, dublate de campanii de educaţie şi conştientizare a riscurilor rutiere şi a necesităţii asumării la nivel de interiorizare a responsabilităţilor ce ţin de onorarea exigenţelor proprii creşterii siguranţei rutiere, ne putem aştepta la constituirea şi consolidarea ulterioară a garanţiilor indispensabile promovării unor repere atitudinale şi referinţe de comportament sigur, preventiv şi responsabil al participanţilor la trafic.

    5. Obiective
        Aşa cum reiese din Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Europa în mişcare - Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată şi curată", siguranţa este esenţială pentru orice sistem de transport şi trebuie să constituie prioritatea majoră în cadrul politicilor publice asumate de statele membre.
        În acest context, Cadrul de politică al UE privind siguranţa rutieră 2021-2030 - Următorii paşi în direcţia "Viziunii zero", prevede că obiectivul pe termen lung al UE va rămâne acela de a se apropia cât mai mult de un nivel zero al deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2050 ("viziunea zero"). Acelaşi obiectiv ar trebui îndeplinit şi în ceea ce priveşte vătămările grave. De asemenea, Uniunea Europeană va urmări noi obiective intermediare de reducere cu 50 % a numărului de decese cauzate de accidente rutiere până în anul 2030 şi de reducere cu 50 % a numărului de vătămări grave în aceeaşi perioadă, comparativ cu anul de referinţă 2019.
        În calitate de stat membru, şi fiind preocupat de a asigura o mobilitate sigură pentru toţi participanţii la trafic, România se alătură efortului european şi preia obiectivul european de reducere cu 50% a numărului de decese şi cu 50% a numărului de răniri grave cauzate de accidentele rutiere până în anul 2030, comparativ cu anul de referinţă 2019.
        Obiectivul general al Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră este reducerea cu 50%, până în anul 2030, comparativ cu anul 2019, a numărului persoanelor decedate şi cu 50% a numărului persoanelor rănite grav în urma producerii accidentelor rutiere.
        Prezenta Strategie este guvernată de următoarele obiective generale:
        ● îmbunătăţirea permanentă a legislaţiei din domeniul transporturilor şi al siguranţei rutiere, precum şi al controlului respectării acesteia;
        ● identificarea soluţiilor de finanţare pentru activităţile de siguranţă rutieră, din surse legal constituite;
        ● îmbunătăţirea comunicării privind siguranţa rutieră, printr-o mai bună coordonare şi o prezenţă crescută a experţilor în domeniu în spaţiul public;
        ● eficientizarea modului de constatare a încălcării normelor legale specifice domeniului rutier, prin implementarea sistemelor tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor;
        ● utilizarea tehnologiei pentru prevenire, monitorizare şi intervenţii;
        ● asigurarea unei mobilităţi sigure pentru toţi participanţii la trafic, prin implementarea sistemelor automate de management al traficului.

        Obiectivele din prezenta strategie sunt corelate cu obiectivele specifice (OS) din cadrul subreformei 1.3 din cadrul PNRR cu privire la siguranţa rutieră, respectiv obiectivele care sunt descrise în Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării PNRR:
        OS 1: punerea în aplicare a normelor care reglementează conformitatea, sancţiuni mai aspre pentru încălcarea legii;
        OS 2: reducerea limitelor de viteză în anumite zone sau drumuri în funcţie de datele privind accidentele/analiza riscurilor şi de cele mai bune practici la nivelul UE, introducerea unui sistem de gestionare a vitezei şi a unor elemente de siguranţă obligatorii, revizuirea regulilor de circulaţie, inclusiv în ceea ce priveşte prioritatea pentru utilizatorii vulnerabili.

        Totodată, obiectivele din prezenta strategie sunt corelate cu reforma 1. Transport sustenabil, decarbonizare şi siguranţă rutieră din PNRR, submăsura 1.1. Decarbonizarea transportului rutier. Ţinta Autovehicule poluante casate (EURO 3 sau mai puţin) care se regăseşte în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României la nr. 62 are termenul de implementare trimestrul 2 din anul 2026 şi presupune casarea a cel puţin 250 000 de vehicule poluante (cu standarde de emisie EURO 3 sau mai puţin) mai vechi de 15 ani între 2022 şi jumătatea anului 2026.
        Jalonul nr. 62 este complementar cu jalonul nr. 60, denumită Intrarea în vigoare a legii pentru stimularea utilizării de vehicule nepoluante şi programe de reînnoire a parcului auto de către utilizatori casnici, companii private şi instituţii publice.
        Ca urmare a reformelor în siguranţa rutieră şi a măsurilor cuprinse în planurile şi programele de acţiune subsecvente pentru implementarea prezentei strategii în domeniul modernizării/reabilitării drumurilor existente, respectiv a investiţiilor în siguranţa rutieră sprijinite de PNRR, fondurile externe rambursabile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi fondurilor rambursabile prin Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe lângă indicatorii de bază, până în anul 2025 se va urmări îndeplinirea unui obiectiv intermediar de reducere cu 25% a numărului anual de decese în accidentele rutiere petrecute pe drumurile naţionale şi autostrăzi, comparativ cu anul 2019.
        În paralel, în cadrul componentei C10 Fondul local din PNRR, Reforma Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă, autorităţile stabilite responsabile prin PNRR vor urmări crearea cadrului legal pentru monitorizarea unui indicator similar, de reducere cu 25% a numărului anual de decese în accidentele rutiere petrecute pe drumurile judeţene până în anul 2025, comparativ cu anul 2019.
        În ceea ce priveşte gestionarea punctelor negre, se va urmări atingerea obiectivului din cadrul Măsurii 65 din PNRR "Adoptarea strategiei naţionale privind siguranţa rutieră", care constă în reducerea punctelor negre/hotspots atât în mediul urban, cât şi în cel interurban, incluzând un plan specific de acţiune în domeniul investiţiilor pentru reducerea numărului de puncte negre cu 48% (129 de puncte) până în trimestrul al doilea din anul 2026, comparativ cu numărul iniţial de 267 de puncte negre/hotspots din 2019.

    6. Direcţii de acţiune
        Pentru crearea unui cadru de politici publice privind siguranţa rutieră congruente cu orientările la nivel european, România preia viziunea bazată pe un "sistem sigur".
        Acest concept presupune abordarea sistemică a siguranţei rutiere, care se raportează la identificarea particularităţilor elementelor constitutive, a rolului fiecăruia şi a dinamicii relaţiilor dintre acestea. Gestiunea responsabilă a funcţionării sistemului necesită implicarea şi buna colaborare a tuturor factorilor care pot contribui în mod constructiv la ameliorarea parametrilor de stare ai acestuia. În acest sens rolul cheie revine autorităţilor publice centrale şi locale, asociaţiilor, mediului academic, instituţiilor din mediul public şi privat.
        "Sistemul sigur" are în centrul său omul, cu toate vulnerabilităţile sale, şi se bazează pe faptul că accidentele sunt inerente, însă este important ca efectele acestora să fie menţinute în limite predictibile şi raportate la onorarea dezideratului reducerii continue ale acestora.
        Măsurile prevăzute în acest document vizează definirea coordonatelor implementării "sistemului sigur", în sensul capacitării tuturor factorilor implicaţi, precum şi a celor care sunt chemaţi să se implice, în mod subordonat onorării dezideratului de a proteja viaţa umană şi al ameliorării continue a siguranţei rutiere.
        Abordarea integrată, dublată de explicitarea responsabilităţilor asumate de factorii implicaţi în implementarea Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră, creează premisele consolidării unor tendinţe evolutive favorabile stabilizării unui mediu sigur de deplasare, supus monitorizării şi optimizării continue, în funcţie de rezultatele evaluării secvenţiale a stadiilor şi a finalităţii implementării obiectivelor în fiecare etapă, raportat la indicatori predefiniţi.
        În atare situaţie, un pas important este reprezentat de concretizarea rolului Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, axat pe capacitarea şi coagularea pragmatică a disponibilităţilor de implicare proactivă a factorilor cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere, dublată de eficientizarea procesului de identificare şi accesare a resurselor financiare dedicate de la bugetul statului, precum şi de atragerea altor fonduri, concomitent cu efectuarea demersurilor necesare extinderii eligibilităţii instituţiilor.
        Prezentul document de politici publice a preluat obiectivele Uniunii Europene în domeniul siguranţei rutiere şi indicatorii asociaţi, adăugând elemente privind managementul siguranţei rutiere, care să permită o mai bună coordonare a acţiunilor, vizând maximizarea eficacităţii acestora, din perspectiva rezultatelor obţinute.
        Principalele elemente care formează sistemul sigur, adaptate dinamicii rutiere din România, sunt:
    5.1. Managementul siguranţei rutiere
        O mai bună coordonare a acţiunilor din domeniul siguranţei rutiere este prioritară. Experienţa anilor trecuţi, aşa cum este reflectată prin prisma datelor statistice, ne arată că este necesară întărirea coordonării la nivel naţional a activităţilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în acest domeniu, precum şi crearea mecanismelor de finanţare pentru respectivele activităţi - prevăzute în prezenta strategie naţională de siguranţă rutieră.
        În acest sens, propunerea pe termen scurt din prezenta strategie este de a întări activitatea Secretariatului Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR, prin suplimentarea numărului de posturi, cu scopul de a oferi sprijin cu privire la comunicarea privind siguranţa rutieră, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră. Rolul Secretariatului C.I.S.R. este de a asigura o comunicare operativă şi eficientă între membri, cât şi o comunicare publică corespunzătoare, menită să capteze sprijinul mass-media şi al societăţii civile în vederea susţinerii implementării măsurilor de siguranţă şi de conştientizare a responsabilităţii individuale ca participant la trafic, dar şi să reprezinte un punct de contact cu restul statelor membre ale UE şi cu ONU, în ceea ce priveşte cooperarea subordonată susţinerii efortului global de reducere a numărului de victime ca urmare a accidentelor rutiere. De asemenea, pe termen lung se are în vedere stabilirea unei mai bune comunicări între nivelul central şi local care să permită intervenţii optime adaptate mediului.
        Identificarea şi/sau crearea, precum şi valorificarea mecanismelor de finanţare dedicate siguranţei rutiere reprezintă condiţii esenţiale proprii sustenabilităţii aplicării planurilor de acţiuni ale căror implementare/operaţionalizare este dependentă ori condiţionată de asigurarea resurselor materiale dedicate. În acest sens, pe termen lung, încasările generate ca urmare a amenzilor aplicate prin intermediul sistemului automat de detecţie, procesare şi sancţionare a abaterilor - prevăzut a fi operaţionalizat, conform programului naţional prioritar 2022-2024 - reprezintă o sursă de finanţare, care va permite inclusiv acoperirea totală sau parţială, după caz, a cheltuielilor aferente implementării acelor acţiuni, care presupun asigurarea de resurse financiare, la nivelul necesarului evaluat în prezenta strategie.
        Tot pe termen lung, pentru optimizarea raportului cost/beneficiu, la implementarea acţiunilor din domeniu, se va avea în vedere crearea unui mecanism de gestionare a cercetării în domeniul siguranţei rutiere. Acest mecanism ar urma să vizeze identificarea entităţilor care pot derula aceste activităţi specifice, şi intensificarea colaborării cu acestea, în vederea derulării de studii, analize şi proiecte de cercetare, ale căror rezultate să evidenţieze acele componente, care se apreciază/recomandă să fie incluse din viitoarele propuneri de investiţii, proiecte sau iniţieri/modificări de acte normative în domeniul siguranţei rutiere.

    5.2. Utilizarea drumurilor în condiţii de siguranţă
        Această direcţie reuneşte două mari priorităţi, şi anume: factorul uman şi sistemele automate.
        În ceea ce priveşte factorul uman, acţiunile cuprinse în prezenta strategie vizează educaţia rutieră desfăşurată la nivelul unităţilor de învăţământ şi reconsiderarea condiţiilor de acces la profesie şi/sau ocupaţii, precum şi de menţinere în funcţie - specifice entităţilor supuse autorizării din partea ministerului transporturilor şi infrastructurii şi respectiv a persoanelor care exercită ocupaţii cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră pentru perioada 2022-2030 vizează inclusiv perspectiva reglementării cursurilor de conducere responsabilă şi a programelor de reabilitare pentru conducătorii auto care au săvârşit abateri repetate la regimul circulaţiei rutiere.
        Educaţia pentru siguranţă rutieră se prevede a fi integrată în sistemul formal de educaţie, prin completarea ofertei curriculare aferente disciplinelor din aria curriculară om şi societate, precum şi activităţi extracurriculare. Cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin educaţia pentru siguranţa rutieră sunt construite treptat, începând cu învăţământul preşcolar. Implementarea educaţiei rutiere se realizează şi prin intermediul disciplinelor de studiu opţionale, integrate curriculumului, la decizia şcolii. La nivelul învăţământului secundar superior, planurile de învăţământ din învăţământul profesional şi tehnic dedicat elevilor şcolarizaţi în anumite calificări profesionale va cuprinde inclusiv pregătirea pentru obţinerea permisului de conducere şi, după caz, chiar şi pregătirea iniţială pentru obţinerea certificatelor de calificare profesională de conducător auto transport rutier de marfă.
        În ceea ce priveşte învăţământul universitar, există programe universitare de studii care la momentul actual acoperă problematica siguranţei rutiere.
        Educaţia non-formală promovată de Ministerul Educaţiei se concentrează pe dezvoltarea competenţelor elevilor, ca de exemplu abilităţile interpersonale şi capacitatea de a lucra în echipă, pentru a sprijini participarea activă în societate şi piaţa muncii, completând competenţele dobândite prin educaţia formală. Educaţia non-formală are loc în ţară prin activităţi extracurriculare, programul Erasmus +, programul "Şcoala altfel", proiecte şi parteneriate, competiţii naţionale extracurriculare, activităţi în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor. Provocarea o constituie însă reuşita identificării/creării şi alocării fondurilor pentru integrarea educaţiei rutiere în activităţile teoretice şi în special în cele practice.
        Formarea are o componentă în sarcina D.R.P.C.I.V, care se referă la actualizarea procesului de instruire şi examinare pentru obţinerea permisului de conducere, şi porneşte de la modificarea procedurii prin introducerea unei noi probe eliminatorii, pe simulator, înaintea desfăşurării probei practice pe traseu - şi are în vedere inclusiv actualizarea procedurii de atestare şi evaluare a examinatorilor.
        Considerând importanţa unei stări fizice şi psihice corespunzătoare ca fiind una dintre premisele efectuării unor deplasări în condiţii de siguranţă, un capitol separat este dedicat îmbunătăţirii evaluării medicale şi psihologice, inclusiv în contextul modificării viitoare a Directivei privind permisele de conducere.
        În privinţa monitorizării, şi respectiv pentru facilitarea evaluării dinamice şi optimizării continue a sistemului sigur, începând cu anul 2022 vor fi introduşi o serie de indicatori, care să permită înţelegerea mult mai clară a diferitelor aspecte, care influenţează în ansamblu performanţa siguranţei. În acest scop, un capitol este dedicat indicatorilor de performanţă pentru portul centurii de siguranţă, portul echipamentelor de protecţie, siguranţa vehiculelor, alcool şi distragerea atenţiei. Pentru o cât mai bună acurateţe a măsurătorilor este nevoie de dezvoltarea bazei de culegere a datelor primare şi de finanţare a activităţii, în conformitate cu recomandarea Comisiei Europene.
        Un alt obiectiv al acestui capitol îl reprezintă modernizarea cadrului legislativ în domeniul siguranţei rutiere, care vizează în principal actualizarea legislaţiei cu metode aplicate cu succes în alte state, în scopul reducerii numărului de victime rutiere, cum ar fi reglementarea distanţei minime în mers, a comportamentului agresiv sau a vitezei medii. Obiectivul privind Modelarea comportamentului uman în trafic acoperă componenta de aplicare a legii, în special prin intensificarea controalelor în trafic.
        În ceea ce priveşte sistemele automate, două capitole distincte ale planului de acţiuni tratează implementarea şi valorificarea sistemelor tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor, respectiv sistemele automate de management al traficului.
        Sistemele tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor presupun existenţa unui cadrul legal în strânsă legătură cu trei principii de bază, respectiv: alocarea distinctă a finanţării pentru funcţionarea sistemului, crearea unor standarde de date şi stabilirea unui nivel de acceptanţă pentru furnizorii datelor de detecţie.
        Sistemele automate de management al traficului îndeplinesc mai multe funcţii, printre care: monitorizarea video a traficului cu scopul de a permite intervenţiile rapide ale echipajelor de urgenţă sau cele necesare deszăpezirii sau redării viabilităţii drumului (degajarea carosabilului ca urmare a accidentelor), analiza calitativă şi cantitativă a traficului rutier, recunoaşterea automată a plăcuţelor de înmatriculare, etc.. Totodată vor fi implementate platforme informatice şi de comunicaţii (IT&C), precum aplicaţii, servicii electronice şi infrastructură capabile să furnizeze real-time/asincron informaţii despre trafic, respectiv să faciliteze luarea unor decizii pe termen mediu/lung, precum şi asigurarea suportului tehnic necesar echipelor de intervenţie.
    Tot acest capitol cuprinde şi acţiuni pentru integrarea bazelor de date (de ex. Ministerul Afacerilor Interne - asigurători în ceea ce priveşte accidentele uşoare), care să faciliteze interogările în timp real (de ex.: interogarea bazei de date a Autorităţii Rutiere Române - ARR de către echipaje de control ale Registrului Auto Român - RAR, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Poliţiei Rutiere etc.).

    5.3. Siguranţa vehiculelor
        În contextul conducerii automatizate, autorităţile statelor membre vor solicita accesul la datele de la bordul vehiculelor pentru a stabili cine este responsabil în cazul unui accident. În România, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin RAR, va avea responsabilitatea reglementării modului de colectare a datelor anonimizate privind performanţa tehnologiilor automatizate din punctul de vedere al siguranţei, pentru a permite cercetarea şi dezvoltarea în materie de siguranţă rutieră.
        În plus, RAR, ca autoritate tehnică în domeniu, va implementa şi dezvolta activitatea de expertiză tehnică extrajudiciară şi constatare tehnico-ştiinţifică auto, va înfiinţa laboratoare de cercetare şi va dezvolta expertize capabile să ofere baza tehnică pentru obţinerea de date necesare unor analize complexe, corecte şi precise, ce vizează metodologiile de monitorizare, inspecţie şi testare a vehiculelor pe toată durata vieţii acestora, monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de asistenţă a şoferului precum şi a interfeţei om-maşină (human-machine interface - HMI).
        Alinierea la standardele tehnice şi la normele specifice privind siguranţa vehiculelor care funcţionează cu hydrogen şi a vehiculelor autonome, prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/2144 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveşte siguranţa generală a acestora şi protecţia ocupanţilor vehiculului şi a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 şi (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 şi (UE) 2015/166 ale Comisiei este o altă preocupare care va fi preluată în Programele prioritare de acţiuni.
        Tot pentru siguranţa vehiculelor, va fi introdusă o evaluare suplimentară a vehiculelor rulate, care au fost implicate în evenimente, pentru determinarea stării de depreciere. Constatarea tehnico-ştiinţifică auto pentru determinarea gradului de siguranţă rutieră va fi optimizată prin dezvoltarea unor baze de date compatibile privind elementele de siguranţă rutieră în cadrul staţiilor de inspecţie, cât şi a unităţilor de reparaţii vehicule.
        De asemenea, va continua finanţarea şi dezvoltarea de studii de cercetare privind obţinerea de date pentru estimarea emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră din transportul rutier, compatibile cu programul Agenţiei Europene de Mediu - COPERT.

    5.4. Siguranţa infrastructurii
        Din punct de vedere al infrastructurii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prioritizează intensificarea construcţiei de autostrăzi şi de centuri ocolitoare, precum şi modernizarea drumurilor existente şi creşterea siguranţei rutiere prin introducerea de soluţii tehnologice noi şi avansate în domeniul siguranţei rutiere, implementarea sistemului de circulaţie alternativă 2+1, menţinerea "infrastructurii lizibile" care se adresează tuturor participanţilor la trafic şi care este pusă în aplicare de către administratorul drumului prin intermediul mesajelor şi indicatoarelor de informare cu privire la folosirea corectă şi adecvată a infrastructurii. De asemenea, prin CNAIR vor fi derulate şi proiecte pentru identificarea, analiza şi eliminarea punctelor periculoase de pe reţeaua de drumuri naţionale aflate în administrare.
        Un alt aspect de interes pentru dezvoltarea siguranţei infrastructurii îl constituie construirea de zone fixe pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic şi construirea/amenajarea de parcări sigure şi securizate.
        Pentru drumurile judeţene, din totalul de 35.085 km drumuri doar 15.232 km au fost modernizaţi reprezentând 43,41% din total. Drumurile judeţene şi comunale sunt în general degradate şi cu soluţii tehnice depăşite, nepermiţând un acces facil spre zonele rurale şi oraşele mici. Aceste stări de fapt îngreunează accesul locuitorilor mediului rural şi ai oraşelor mici la serviciile publice, locurile de muncă şi oportunităţile oferite de centrele urbane din regiune. Mai mult de atât, lipsa modernizării acestor categorii de drum scade siguranţa în trafic, creşte semnificativ riscul accidentelor rutiere, scade viteza de rulare şi conduce la ambuteiaje.
    Ca răspuns la provocările enumerate, în cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal, construirea, reabilitarea sau modernizarea legăturilor rutiere secundare către reţeaua rutieră transeuropeană de transport (TEN-T) şi nodurile aferente, precum şi soluţii pentru creşterea siguranţei circulaţiei (de ex. pasaje, extinderi la 4 benzi, sensuri giratorii, achiziţionarea de echipamente şi utilaje necesare creşterii şi menţinerii nivelului de siguranţă a traficului etc.).
        Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a transpus prevederile Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, iar în ceea ce priveşte acţiunile viitoare necesare atingerii unor progrese măsurabile în siguranţa infrastructurii rutiere, Autoritatea Rutieră Română - ARR:
        ● va intensifica formarea auditorilor de siguranţă rutieră responsabili cu derularea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră;
        ● va extinde realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră pe drumurile secundare;
        ● va introduce conceptul de evaluare a siguranţei reţelei rutiere pe categorii de siguranţă rutieră. Autoritatea Rutieră Română - ARR va realiza prima evaluare a siguranţei reţelei rutiere pe cel puţin trei categorii, în funcţie de nivelul de siguranţă al fiecărui tronson, până cel târziu la sfârşitul anului 2024, urmând ca ulterior să actualizeze datele respective cel puţin o dată la 5 ani;
        ● va întocmi planuri de acţiune privind organizarea şi efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră specifică pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute ale ratingului de siguranţă identificat;
        ● va realiza un sistem naţional pentru raportarea voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor, pentru a facilita colectarea detaliilor privind evenimentele transmise de utilizatorii drumurilor şi de vehicule şi a oricăror altor informaţii legate de siguranţă care sunt percepute de cel care informează ca fiind un pericol real sau potenţial pentru siguranţa infrastructurii rutiere;
        ● va crea registre electronice ale infrastructurii rutiere, care vor constitui baza de calcul pentru cercetări în domeniu şi vor include cartografierea pe categorii a trecerilor de pietoni, marcajelor şi indicatoarelor, precum şi alţi parametri pentru a crea studii şi analize plauzibile de gestiune a siguranţei rutiere la nivel naţional.

        Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2019/1936. Legea nr. 265/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează: autostrăzilor, drumurilor expres, precum şi drumurilor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, drumurilor de interes naţional, precum şi drumurilor de interes judeţean şi străzilor de categoria I şi a II-a. Inspecţia de siguranţă rutieră periodică şi inspecţia de siguranţă rutieră specifică se efectuează pe toate categoriile de drumuri/străzi enumerate mai sus, iar evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează toate categoriile de drumuri mai sus menţionate, cu excepţia străzilor de categoria I şi a II-a.
        Transpunerea prevederilor Directivei 2019/1936/UE în legislaţia naţională garantează faptului că nevoile utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor sunt luate în considerare în toate procedurile privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere şi în dezvoltarea cerinţelor de calitate privind infrastructura pentru astfel de utilizatori.
        Transporturile rutiere reprezintă o componentă fundamentală a sistemului naţional de transport, prin ponderea pe care o are şi prin provocările generate de către acesta. Cele două elemente constituente ale acestui mod de transport, respectiv infrastructura şi vehiculele, trebuie abordate integrat. Prin urmare, inclusiv dezvoltarea infrastructurii trebuie să se realizeze în mod subordonat rigorilor abordării sistemice a relaţiei infrastructură-vehicul. În acest sens, implementarea sistemelor inteligente de transport pe reţeaua rutieră existentă, cât şi pe drumurile aflate în stadiu de proiect, este considerată o direcţie esenţială pentru reducerea congestionării, creşterea nivelului de siguranţă, creşterea eficienţei utilizării reţelei rutiere şi protecţia mediului.
        România cunoaşte în prezent o dezvoltare progresivă a sistemelor de transport inteligente pe reţeaua rutieră naţională, proces realizat în paralel cu programul de dezvoltare a sectorului rutier prevăzut în Master Planul General de Transport şi în strânsă corelaţie cu acţiunile derulate la nivel european şi internaţional. Acest proces are în vedere cel puţin trei planuri: tehnologic, operaţional şi investiţional, cu principalele obiective reducerea numărului de accidente (inclusiv reducerea impactului accidentelor) şi reducerea poluării (abordarea temei schimbărilor climatice).

    5.5. Intervenţii în situaţii de urgenţă
        Principala direcţie de acţiune vizează actualizarea cadrului legal care să asigure managementul unitar al intervenţiei serviciilor specializate şi resurselor folosite de acestea în cazul accidentelor rutiere.
        Având în vedere nou-introdusul obiectiv european de reducere cu 50% a numărului de răniţi grav din accidentele rutiere, unul dintre aspectele prioritare îl constituie funcţionarea sistemului MAIS - Scala Maximum Abreviată a Leziunilor, respectiv comunicarea de către Unităţile de Primiri Urgenţe şi Ministerul Sănătăţii, către Direcţia Rutieră din cadrul I.G.P.R., a datelor lezionare ale victimelor accidentelor rutiere în mod automat (electronic) în formatul Clasificării statistice internaţionale a bolilor şi a problemelor de sănătate conexe - ICD 10.
    Un punct distinct în acest capitol ţine de îmbunătăţirea mijloacelor tehnice de intervenţie la evenimentele rutiere (ex. autospeciale pentru descarcerare, ambulanţe, elicoptere etc.), de monitorizare şi cercetare la faţa locului (ex. drone, aeronave, platforme fixe/mobile de senzori, infrastructură şi aplicaţii) şi de restabilire a viabilităţii drumurilor/repunerea în situaţia anterioară producerii evenimentului (ex. macarale).    7. Rezultatele aşteptate
        Principalele măsuri pe care le aduce prezentul document de politici publice pentru perioada 2022-2030, sunt următoarele:
        ● O mai bună comunicare în materie de siguranţă rutieră, atât la nivel interinstituţional, cât şi în relaţia cu societatea civilă şi presa, în scopul conştientizării opiniei publice cu privire la responsabilităţi individuale şi la riscurile caracteristice traficului rutier, prin desemnarea unor purtători de cuvânt/experţi în comunicare pe domeniul siguranţei rutiere;
        ● Introducerea ratingului de siguranţă a infrastructurii rutiere, ca şi mecanism de clasificare a tronsoanelor rutiere din punct de vedere al gradului de risc, în conformitate cu prevederile Directivei 2019/1936 privind managementul infrastructurii rutiere;
        ● Operaţionalizarea unor sisteme tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor de la regimul circulaţiei rutiere, vizând creşterea siguranţei rutiere;
        ● Utilizarea tehnologiei pentru prevenire, monitorizare şi intervenţii;
        ● Crearea unui mecanism sustenabil şi transparent de finanţare a activităţilor de siguranţă rutieră din sumele încasate cu ajutorul sistemelor tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor rutiere. În acest fel, vor putea fi urmărite atât încasările la bugetul de stat generate de sistemul automat, cât şi cheltuielile cu investiţiile în siguranţă rutieră, necesare pentru implementarea programelor de acţiuni prioritare în domeniul siguranţei rutiere;
        ● Monitorizarea progresului atingerii obiectivului general în mod raportat la indicatorii cheie de performanţă în siguranţa rutieră, elaboraţi de Comisia Europeană cu sprijinul experţilor din statele membre şi incluşi în Raportul de ţară, care vor permite armonizarea la nivel european şi vor ajuta astfel la comparaţii între statele membre;
        ● O mai bună monitorizare şi evaluare a implementării acţiunilor propuse, prin stabilirea de responsabili (prin funcţia deţinută la nivelul instituţiilor implicate), indicatori intermediari de realizare a acţiunilor, precum şi estimări de costuri şi resurse implicate în realizarea Programelor de acţiuni prioritare în domeniul siguranţei rutiere;
    ● Organizarea furnizorilor de cercetare şi intensificarea cercetării în domeniul siguranţei rutiere (studii, cercetare, analize etc.), în colaborare cu parteneri din sistemul public, privat şi/sau societăţi civile.


    8. Indicatori
        Pentru a măsura progresele înregistrate în domeniul siguranţei rutiere, indicatorii de referinţă rămân cei privind decesele şi vătămările grave, care vor fi în continuare monitorizaţi atent. Ţinând însă cont de faptul că abordarea "sistemului sigur" se bazează pe înţelegerea mult mai clară a aspectelor care influenţează în ansamblu performanţa siguranţei rutiere, Comisia Europeană a elaborat, în strânsă cooperare cu experţii statelor membre, un prim set de indicatori-cheie de performanţă, care vor fi completaţi şi ajustaţi în continuare în viitor.
        În conformitate cu bunele practici europene, România a preluat acest set de indicatori-cheie de performanţă vizaţi de prezenta strategie, şi anume:

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Indicator │Definiţie │
├─┬──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Procentul de vehicule│
│1│Viteza │care circulă │
│ │ │respectând limitele │
│ │ │de viteză │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Procentul de călători│
│ │ │din vehicul care │
│ │Centura de │utilizează centura de│
│2│siguranţă │siguranţă sau │
│ │ │sistemul de siguranţă│
│ │ │pentru copii în mod │
│ │ │corect │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Procentul de │
│ │ │conducători de │
│ │Echipamente de│vehicule motorizate │
│3│protecţie │cu două roţi şi │
│ │ │biciclişti care │
│ │ │poartă căşti de │
│ │ │protecţie │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Procentul de şoferi │
│ │ │care conduc │
│4│Alcool │respectând limitele │
│ │ │legale privind │
│ │ │conţinutul de alcool │
│ │ │în sânge │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Procentul de şoferi │
│5│Distragerea │care NU utilizează un│
│ │atenţiei │dispozitiv mobil │
│ │ │portabil │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Procentul de │
│ │ │autovehicule noi cu │
│ │Siguranţa │un raiting de │
│6│vehiculului │siguranţă Euro NCAP │
│ │ │egal sau superior │
│ │ │unui prag │
│ │ │prestabilit*) │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Distanţa, în │
│ │ │procente, parcursă pe│
│7│Infrastructura│drumuri cu un rating │
│ │ │de siguranţă superior│
│ │ │unui prag convenit*) │
├─┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Timpul scurs în │
│ │ │minute şi secunde │
│ │ │între apelul de │
│ │ │urgenţă efectuat în │
│8│Îngrijire │urma unei coliziuni │
│ │post-coliziune│soldate cu vătămarea │
│ │ │persoanelor şi │
│ │ │sosirea serviciilor │
│ │ │de urgenţă la locul │
│ │ │accidentului │
└─┴──────────────┴─────────────────────┘

        *) Pentru acest indicator-cheie de performanţă sunt prevăzute definiţii complementare.

        Aceşti opt indicatori-cheie de performanţă, alături de indicatorii privind decesele şi vătămările grave, reprezintă baza pentru monitorizarea progreselor. În paralel, activităţile de consolidare a indicatorilor-cheie de performanţă existenţi şi de elaborare a unor indicatori noi vor continua.
        Metodologia de colectare, prelucrare şi raportare a datelor va fi dezvoltată în concordanţă cu setul de cerinţe obligatorii prevăzute în Cadrul de politică al UE privind siguranţa rutieră 2021-2030 - Următorii paşi în direcţia "Viziunii zero". Totodată, vor fi luate în considerare şi rezultatele proiectului Baseline finanţat de Comisia Europeană conform Acordului de finanţare nr. MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753 - colectarea indicatorilor-cheie de performanţă pentru siguranţă rutieră.

    9. Implicaţii bugetare, juridice şi sursele de finanţare
        Acţiunile necesare implementării prezentei strategii de siguranţă rutieră vor fi finanţate din surse bugetare, fonduri externe nerambursabile, bugetele autorităţilor publice locale, parteneriate public- private sau alte surse de finanţare identificate la momentul derulării acţiunii, cu încadrarea în prevederile bugetare, potrivit reglementărilor în vigoare.
        Realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră pentru perioada 20222030 implică respectarea legislaţiei naţionale şi a celei europene în domeniu şi necesită mobilizarea resurselor publice.
    9.1. Finanţarea măsurilor privind siguranţa rutieră conform PNRR şi Programului Operaţional Transport (POT)
        Costul investiţiilor în infrastructura existentă pentru siguranţa rutieră este de 617.6 milioane de euro (mil. euro), din care suma solicitată din PNRR este de 219 mil. euro.
        Astfel, în tabelul nr. 1 sunt prezentate categoriile de investiţie, iar în tabelul nr. 2 sunt detaliate proiectele în funcţie de investiţii.
        Tabel nr. 1 Categorii de investiţii în infrastructura rutieră pentru siguranţa rutieră

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ │Cost │
│crt.│Categorie investiţie │mil. │
│ │ │euro │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│1 │Siguranţă pasivă │61.8 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Iluminat pe timp de noapte │ │
│2 │şi dispozitive luminoase şi│10.2 │
│ │reflectorizante │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Separarea căilor de trafic │ │
│3 │auto şi pietonal prin │447.5│
│ │denivelarea acestora pentru│ │
│ │evitarea congestiilor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4 │Semnalizare, marcaje şi │50.45│
│ │amenajări rutiere │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5 │Digitalizarea elementelor │12.5 │
│ │de siguranţa circulaţiei │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Digitalizarea elementelor │ │
│6 │de siguranţa circulaţiei cu│35.1 │
│ │scopul respectării │ │
│ │legislaţiei │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │TOTAL │617.6│
└────┴───────────────────────────┴─────┘


        Tabel nr. 2 Categorii de investiţii şi proiecte în infrastructura rutieră pentru siguranţa rutieră

┌───────────────┬────────────────┬─────┐
│Categorie │ │Cost │
│investiţie │Proiect │mil. │
│ │ │euro │
├───────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Creşterea │ │
│ │siguranţei │ │
│ │rutiere prin │ │
│ │protejarea │ │
│ │conducătorilor │ │
│ │auto împotriva │ │
│ │ieşirilor în │15.5 │
│ │afara părţii │ │
│ │carosabile, prin│ │
│ │amplasarea de │ │
│ │parapete rutier │ │
│ │din beton - │ │
│ │250.300 metri │ │
│ │liniari (ml) │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Amplasarea de │ │
│ │parapete rutier │ │
│ │cu rulouri, │ │
│ │pentru creşterea│ │
│ │siguranţei │ │
│ │rutiere în │14.5 │
│ │zonele cu risc │ │
│ │crescut de │ │
│ │producere a │ │
│ │accidentelor │ │
│ │rutiere - 21.000│ │
│ │ml │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Creşterea │ │
│ │siguranţei │ │
│ │rutiere pe │ │
│ │drumul naţional │ │
│ │(DN) 7C - │ │
│ │Transfăgărăşan │ │
│ │şi DN 67C - │ │
│ │Transalpina, şi │5.9 │
│ │alte sectoare de│ │
│ │drumuri montane │ │
│ │prin montarea de│ │
│ │parapete rutier │ │
│ │cu cabluri la │ │
│ │marginea părţii │ │
│ │carosabile - │ │
│ │25.000 ml │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Măsuri de │ │
│ │diminuare a │ │
│ │consecinţelor │ │
│ │produse de │ │
│ │coliziunile cu │ │
│ │obiecte rigide │ │
│ │din zona │ │
│ │drumului, prin │ │
│ │amplasarea │6.2 │
│ │atenuatoarelor │ │
│ │de impact │ │
│ │echipaţi cu │ │
│ │sistem de │ │
│ │detecţie │ │
│ │accidente şi │ │
│ │monitorizare │ │
│1. Siguranţă │trafic - 600 │ │
│pasivă │bucăţi (buc) │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Creşterea │ │
│ │eficientei │ │
│ │activităţii de │ │
│ │întreţinere a │ │
│ │elementelor de │ │
│ │siguranţă │ │
│ │rutieră prin │ │
│ │achiziţia de │0.8 │
│ │sonete pentru │ │
│ │montarea/ │ │
│ │întreţinerea │ │
│ │parapetului │ │
│ │metalic - 14 buc│ │
│ │(preţ unitar │ │
│ │estimat per buc │ │
│ │= 292.800 lei) │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Achiziţionarea │ │
│ │de sisteme │ │
│ │pentru │ │
│ │protejarea │ │
│ │lucrătorilor │ │
│ │care efectuează │ │
│ │intervenţii de │ │
│ │urgenţă la │ │
│ │infrastructură │ │
│ │autostrăzilor şi│18 │
│ │de drumuri │ │
│ │naţionale │ │
│ │deschise │ │
│ │traficului │ │
│ │internaţional, │ │
│ │tip ,,Truck │ │
│ │mounted │ │
│ │attenuator; 90 │ │
│ │buc │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Campanie de │ │
│ │Siguranţă │ │
│ │rutieră adresată│ │
│ │categoriilor │ │
│ │vulnerabile de │ │
│ │participanţi la │ │
│ │trafic - 1 │ │
│ │campanie cu │ │
│ │aprox. 51.830 │ │
│ │Kit-uri de │ │
│ │educaţie rutieră│ │
│ │pentru elevi, │0.9 │
│ │545 workshop-uri│ │
│ │pentru │ │
│ │implementarea │ │
│ │materialelor │ │
│ │educaţionale în │ │
│ │şcoli şi licee, │ │
│ │12 materiale │ │
│ │video │ │
│ │promoţionale, 12│ │
│ │conferinţe de │ │
│ │presă │ │
├───────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Sporirea │ │
│ │siguranţei │ │
│ │rutiere pe timp │ │
│ │de noapte, prin │ │
│ │semnalizarea │ │
│ │sectoarelor de │1.8 │
│ │drum periculoase│ │
│ │cu surse de │ │
│ │lumină ce │ │
│ │utilizează │ │
│ │energie verde - │ │
│ │1.000 buc │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Dirijarea │ │
│ │traficului │ │
│ │rutier pe timp │ │
│ │de noapte prin │ │
│ │stâlpişori de │ │
│ │dirijare, butoni│ │
│ │luminoşi, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │elemente de │ │
│ │semnalizare │ │
│ │dedicate │ │
│ │protejării │ │
│ │participanţilor │ │
│2.Iluminat pe │la trafic de │1.8 │
│timp de noapte │animalele │ │
│şi dispozitive │sălbatice - │ │
│luminoase şi │27.059 buc │ │
│reflectorizante│(valoare de │ │
│ │166.3 lei per │ │
│ │buc stâlp + │ │
│ │166.3 lei │ │
│ │(estimat) per │ │
│ │buc elemente │ │
│ │speciale │ │
│ │dedicate │ │
│ │animalelor │ │
│ │sălbatice) │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Creşterea │ │
│ │siguranţei │ │
│ │rutiere prin │ │
│ │iluminarea │ │
│ │sectoarelor │ │
│ │periculoase, │ │
│ │precum şi │ │
│ │optimizarea │6.6 │
│ │consumurilor la │ │
│ │sistemele de │ │
│ │iluminat │ │
│ │existente prin │ │
│ │echiparea cu │ │
│ │sistem de │ │
│ │telegestiune - │ │
│ │1.277 buc stâlpi│ │
├───────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Pasaje │ │
│ │denivelate │ │
│3.Separarea │pentru creşterea│ │
│căilor de │siguranţei │391.6│
│trafic auto şi │rutiere şi │ │
│pietonal prin │eliminarea │ │
│denivelarea │blocajelor din │ │
│acestora pentru│trafic - 20 buc │ │
│evitarea ├────────────────┼─────┤
│congestiilor │Pasarele şi │ │
│ │pasaje subterane│55.9 │
│ │pietonale - 50 │ │
│ │buc + 50 buc │ │
├───────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Creşterea │ │
│ │gradului de │ │
│ │siguranţă │ │
│ │rutieră pe │ │
│ │reţeaua de │ │
│ │drumuri │16.2 │
│ │naţionale, prin │ │
│ │dirijarea │ │
│ │traficului în │ │
│ │soluţie │ │
│ │giratorie - 64 │ │
│ │buc │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Implementarea │ │
│ │sistemului de │21.8 │
│ │circulaţie 2+1 -│ │
│ │137 km de drum │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Măsuri de │ │
│ │calmare a │ │
│ │traficului │ │
│ │rutier la │3 │
│ │intrarea în │ │
│ │localităţi - 5 │ │
│ │localităţi = 10 │ │
│ │măsuri aplicate │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Facilităţi de │ │
│ │circulaţie în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │siguranţă a │ │
│ │pietonilor în │6.5 │
│ │localităţile │ │
│ │tranzitate de │ │
│4.Semnalizare, │DN-uri - 11 │ │
│marcaje şi │localităţi cu │ │
│amenajări │facilităţi noi │ │
│rutiere ├────────────────┼─────┤
│ │Sporirea │ │
│ │gradului de │ │
│ │siguranţă │ │
│ │rutieră prin │ │
│ │suplimentarea │ │
│ │semnalizării cu │0.05 │
│ │semnificaţia │ │
│ │"Acces interzis"│ │
│ │pe bretelele │ │
│ │autostrăzilor - │ │
│ │500 buc │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Încurajarea │ │
│ │păstrării │ │
│ │distanţei în │ │
│ │mers pe │ │
│ │autostrada A1 şi│1.4 │
│ │DN1, prin │ │
│ │semnalizare │ │
│ │orizontala şi │ │
│ │verticala - 15 │ │
│ │km de drum │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Achiziţia de │ │
│ │utilaje │ │
│ │specializate │ │
│ │pentru ştergerea│ │
│ │marcajelor │ │
│ │rutiere în │1.5 │
│ │vedere │ │
│ │reconfigurării │ │
│ │semnalizării │ │
│ │orizontale - 75 │ │
│ │buc * 98454 lei │ │
│ │= 7.38 mil lei │ │
├───────────────┼────────────────┼─────┤
│ │„Achiziţia unui │ │
│ │Sistem de │ │
│ │Management al │ │
│ │Semnalizării │ │
│ │Rutiere │ │
│ │Verticale, │ │
│ │Orizontale şi a │ │
│ │Elementelor │ │
│ │Pasive de │ │
│ │Siguranţă │ │
│ │Rutiere” - 1 │ │
│ │soft + 55 │ │
│ │dispozitive IT, │6.4 │
│ │care vor avea un│ │
│ │rol de │ │
│ │inventariere, │ │
│ │respectiv 17.000│ │
│ │km de drumuri │ │
│ │inventariate + │ │
│ │150 km de │ │
│ │drumuri măsurate│ │
│ │(A se vedea │ │
│ │Anexa 13 - │ │
│ │Sistem de │ │
│ │Management al │ │
│ │Semnalizării) │ │
│ ├────────────────┼─────┤
│ │Proiect pilot - │ │
│ │Asigurarea unui │ │
│ │grad ridicat de │ │
│ │siguranţă │ │
│ │rutieră pe un │ │
│ │sector de │ │
│ │autostradă care │ │
│ │să asigure │ │
│ │circulaţia │ │
│ │vehiculelor │ │
│ │autonome. │ │
│ │Acesta este un │ │
│ │proiect pilot şi│6.1 │
│ │include elemente│ │
│ │software şi │ │
│ │hardware - │ │
│ │senzori şi │ │
│ │infrastructură │ │
│ │digitală. │ │
│ │Estimarea a fost│ │
│ │realizată de │ │
│ │CNAIR pe baza │ │
│ │unor proiecte │ │
│ │similare │ │
│5.Digitalizarea│studiate la │ │
│elementelor de │nivel european. │ │
│siguranţa ├────────────────┼─────┤
│circulaţiei │Achiziţionarea a│ │
│ │1.000 │ │
│ │limitatoare │ │
│ │viteză, 300 │ │
│ │radare mobile şi│ │
│ │500 camere │ │
│ │video. │ │
│ │Radarele mobile │ │
│ │şi camerele │ │
│ │video sunt │ │
│ │conectate │ │
│ │într-un sistem │ │
│ │integrat. │ │
│ │În ceea ce │ │
│ │priveşte │ │
│ │limitatoarele de│ │
│ │viteză, radarele│ │
│ │mobile şi │ │
│ │camerele video, │ │
│ │elementele de │ │
│ │cost sunt │ │
│ │următoarele: │ │
│ │1000 limitatoare│ │
│ │de viteză x 0,9 │ │
│ │euro / ml x 14 │ │
│ │ml / secţiune │35.1 │
│ │limitator de │ │
│ │viteză = 12,600 │ │
│ │Euro │ │
│ │300 radare │ │
│ │mobile x 12.850 │ │
│ │Euro = 3,85 mil.│ │
│ │euro │ │
│ │500 de camere │ │
│ │video x 62.500 =│ │
│ │31,25 mil. euro │ │
│ │. Aceste camera │ │
│ │video inclusiv │ │
│ │software-ul │ │
│ │relevant, diferă│ │
│ │din punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │costurilor în │ │
│ │funcţie de │ │
│ │complexitatea │ │
│ │lor - │ │
│ │capacitatea de a│ │
│ │recunoaşte │ │
│ │numerele de │ │
│ │maşini, │ │
│ │abilităţile de │ │
│ │mediu etc. │ │
├───────────────┴────────────────┼─────┤
│Total │617.6│
└────────────────────────────────┴─────┘


        În ceea ce priveşte punctele negre, un obiectiv din cadrul jalonului 65. "Adoptarea strategiei naţionale privind siguranţa rutieră", care constă în reducerea punctelor negre/hotspots atât în mediul urban, cât şi în cel interurban, incluzând un plan specific de acţiune în domeniul investiţiilor pentru reducerea numărului de puncte negre cu 48% (129 de puncte) până în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu numărul iniţial de 267 de puncte negre/hotspots din 2019 se prezintă în cadrul PNRR următoarele trei proiecte:
        Tabelul nr. 3 Puncte Negre identificate de I.G.P.R. (în perioada 2015 - 2019) - 267 locaţii

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Valoare │
│Puncte ce vor fi tratate în│estimată a│
│cadrul următoarelor │măsurilor │
│proiecte │ce se vor │
│ │implementa│
├───────────────────┬───────┼──────────┤
│Proiectul de │ │ │
│siguranţă rutieră │ │ │
│cu finanţare din │ │ │
│partea Băncii │46 │86 mil │
│Europene de │locaţii│euro │
│Investiţii (BEI) │ │ │
│Implementare în │ │ │
│perioada 2021 - │ │ │
│2026 │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Proiecte de │ │ │
│siguranţă rutieră │ │ │
│cu finanţare din │129 │100 mil │
│cadrul PNRR │locaţii│euro │
│Implementare în │ │ │
│perioada 2021 - │ │ │
│2026 │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Proiecte de │ │ │
│siguranţă rutieră │ │ │
│cu finanţare din │92 │30 mil │
│cadrul POT │locaţii│euro │
│Implementare în │ │ │
│perioada 2023 - │ │ │
│2030 │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │267 │216 mil │
│ │locaţii│euro │
└───────────────────┴───────┴──────────┘        Proiectele finanţate în cadrul POT, aferente siguranţei rutiere (Axa 3. Creşterea siguranţei rutiere), sunt complementare cu cele finanţate din PNRR, respectiv cu cele cu finanţare BEI având ca scop primar eliminarea tuturor punctelor negre identificate pe reţeaua rutieră naţională şi acoperind următoarele investiţii principale:
        ● Siguranţă pasivă: parapete rutiere cu rulouri, montarea de parapete rutiere cu cabluri la marginea părţii carosabile, amplasarea atenuatoarelor de impact echipaţi cu sistem de detecţie a accidentelor şi monitorizare trafic, achiziţionarea de sisteme pentru protejarea lucrătorilor, campanii de conştientizare şi altele;
        ● Iluminat pe timp de noapte şi dispozitive luminoase şi reflectorizante;
        ● Separarea căilor de trafic auto şi pietonal prin denivelarea acestora pentru evitarea congestiilor;
        ● Semnalizare, marcaje şi amenajări rutiere;
        ● Digitalizarea elementelor de siguranţă a circulaţiei

        Alocarea totală cu supracontractare în cadrul POT este de 750 mil. euro, iar finanţarea efectivă se va face prioritizând numărul de puncte negre eliminate la nivel de proiect.
        Tabelul nr. 4 Proiectele destinate creşterii siguranţei rutiere şi finanţarea acestora

┌────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr. │Proiecte │Rezultat │Valoare │
│crt.│ │preconizat │estimată │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- realizarea de│ │
│ │Eliminarea a │studii de │ │
│ │92 puncte │fezabilitate │ │
│ │periculoase -│pentru │6.348 mil. │
│ │Studiu de │implementarea │euro │
│1 │Fezabilitate │de măsuri │(92 puncte - │
│ │(SF) şi │tehnice care │69 000 │
│ │Proiect │vor conduce la │euro / buc.) │
│ │Tehnic (PT) │eliminarea unui│ │
│ │ │număr de 92 │ │
│ │ │puncte negre │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Implementare │- implementarea│ │
│ │măsuri de │de măsuri │89.516 mil. │
│ │eliminare a │tehnice care │euro │
│2 │92 puncte │vor conduce la │(92 puncte - │
│ │periculoase -│eliminarea unui│973 000 │
│ │Lucrări │număr de 92 │euro / buc.) │
│ │ │puncte negre │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- Implementare │ │
│ │ │de măsuri de │ │
│ │ │îmbunătăţire a │ │
│ │ │părţii │ │
│ │ │carosabile │ │
│ │ │- Implementare │ │
│ │ │de măsuri de │ │
│ │ │amenajare │ │
│ │ │peisagistică │ │
│ │ │- Implementare │ │
│ │ │măsuri de │ │
│ │ │îmbunătăţire a │ │
│ │ │calităţii │ │
│ │ │grupurilor │40 mil. euro │
│ │ │Sociale │din care: │
│ │ │- Dotare cu │10 mil. euro │
│ │ │staţii de │(10 parcări x │
│ │ │încărcare │1 mil. euro/ │
│ │ │pentru │buc.)- pentru │
│ │ │autovehicule │parcările cu │
│ │Îmbunătăţirea│electrice │dimensiuni │
│ │condiţiilor │- Implementarea│mari care │
│ │de siguranţă │de soluţii de │permit toate │
│ │pentru │iluminat │îmbunătăţirile│
│3 │parcările │digitale în │propuse │
│ │existente pe │vederea │30 mil. euro │
│ │drumurile │aderării la │(100 parcări x│
│ │naţionale şi │programul Green│300 000 euro/ │
│ │autostrăzi │Deal │buc.) - pentru│
│ │ │- Dotarea cu │parcările cu │
│ │ │coşuri de gunoi│dimensiuni │
│ │ │inteligente în │mici care │
│ │ │vederea │permit doar o │
│ │ │colectării │parte din │
│ │ │selective a │îmbunătăţirile│
│ │ │deşeurilor │propuse │
│ │ │- Realizarea │ │
│ │ │activităţii de │ │
│ │ │salubrizare în │ │
│ │ │spaţiile de │ │
│ │ │parcare │ │
│ │ │- Implementare │ │
│ │ │măsuri de │ │
│ │ │semnalizare şi │ │
│ │ │siguranţă │ │
│ │ │trafic │ │
│ │ │- Instalarea de│ │
│ │ │sisteme de │ │
│ │ │supraveghere │ │
│ │ │video │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │ │
│ │condiţiilor │- Concesionare │ │
│ │de siguranţă │spaţiu în │15 mil. euro │
│ │prin │scopul utilării│(10 parcări │
│4 │realizarea de│/dotării, │noi x 1.5 mil.│
│ │parcări noi │operării │euro /buc.) │
│ │pe drumurile │spaţiilor │ │
│ │naţionale şi │pentru servicii│ │
│ │autostrăzi │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Creşterea │- Eliminarea │ │
│ │siguranţei │capetelor de │ │
│ │rutiere pe │podeţ aflate în│ │
│ │drumurile │lungul │ │
│ │naţionale │drumurilor │ │
│ │prin │naţionale │200 mil. euro │
│ │eliminarea │- Protejarea cu│(10 000 │
│5 │obstacolelor │elemente pasive│sectoare x 200│
│ │fizice şi │de siguranţă │000 EUR/ │
│ │dotarea cu │rutieră a │sector) │
│ │elemente │capetelor de │ │
│ │pasive de │podeţ aflate în│ │
│ │siguranţă pe │lungul │ │
│ │sectoarele │drumurilor │ │
│ │din afara │naţionale │ │
│ │localităţilor│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │siguranţei │- Creşterea │ │
│ │rutiere în │siguranţei │ │
│ │zona │rutiere în zona│ │
│ │trecerilor de│trecerilor de │ │
│ │pietoni prin │pietoni prin │50 mil. euro │
│ │îmbunătăţirea│îmbunătăţirea │(1000 treceri │
│6 │rugozităţii │rugozităţii; │x 50 000 euro/│
│ │şi │- Suplimentarea│trecere) │
│ │vizibilităţii│şi refacerea │ │
│ │prin covoare │semnalizării │ │
│ │antiderapante│verticale în │ │
│ │şi │zona trecerilor│ │
│ │semnalizare │de pietoni │ │
│ │verticală │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- Scăderea │ │
│ │ │numărului de │ │
│ │ │accidente │ │
│ │ │rutiere prin │ │
│ │ │realizarea de │ │
│ │ │activităţi şi │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │Campanie de │informare şi │ │
│ │siguranţă │educare a │ │
│ │rutieră │elevilor │ │
│ │adresată │(gimnaziu şi │ │
│7 │categoriilor │liceu) asupra │1.168 mil. │
│ │vulnerabile │drepturilor şi │euro │
│ │de │obligaţiilor pe│ │
│ │participanţi │care le au ca │ │
│ │la trafic │participanţi la│ │
│ │ │traficul rutier│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │cunoaşterea, │ │
│ │ │aplicarea şi │ │
│ │ │conştientizarea│ │
│ │ │corectă a │ │
│ │ │regulilor de │ │
│ │ │circulaţie │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- Creşterea │ │
│ │Proiecte │siguranţei │ │
│8 │pilot de │rutiere prin │10 mil. euro │
│ │siguranţă │implementarea │ │
│ │rutieră │de proiecte │ │
│ │ │pilot │ │
├────┴─────────────┴───────────────┼──────────────┤
│Total │442.03 mil. │
│ │euro │
└──────────────────────────────────┴──────────────┘


        De asemenea, în contextul modificărilor structurale privind managementul reţelei naţionale de drumuri, rezultate ca urmare a operaţionalizării Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR), va avea loc un proces de descentralizare între CNAIR şi direcţiile regionale ale acesteia (DRDP). În acest sens, cele 7 DRDP-uri vor prelua o parte a activităţii dedicate siguranţei rutiere în ceea ce priveşte lucrările conexe. Implicit va fi nevoie de o creştere a capacităţii funcţionale şi administrative a acestora, atât la nivel de personal, cât şi la nivel de dotări şi echipamente. În acest sens, a fost realizată o analiză de nevoi privind fiecare DRDP în ce priveşte echipamentele necesare, iar rezultatele analizei sunt prezentate sub formă tabelară în tabelul nr. 5.
        Tabelul nr. 5 Echipamentele necesare a DRDP-urilor şi valoarea acestora

┌────┬───────────────┬───┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │Total │
│ │ │ │Valoare│General│
│ │ │ │(mii │DRDP │
│Nr. │Tip utilaj │Nr.│euro │1-7 │
│Crt.│ │buc│fără │(mii │
│ │ │ │TVA) / │euro │
│ │ │ │DRDP │fără │
│ │ │ │ │TVA) │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Încărcător │ │ │ │
│1 │frontal - cupa │2 │400 │2800 │
│ │>2mc │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│2 │Trailer 40 to │1 │200 │1400 │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Excavator │ │ │ │
│3 │pneuri > 12 │2 │260 │1820 │
│ │tone │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│4 │Repartizator │1 │220 │1540 │
│ │mixt asfalt │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│5 │Autobasculantă │5 │700 │4900 │
│ │8x4 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Compactor > 20 │ │ │ │
│6 │to (picior de │1 │160 │1120 │
│ │oaie) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│7 │Buldoexcavator │5 │600 │4200 │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Vehicul de │ │ │ │
│8 │teren (de tip │1 │200 │1400 │
│ │Unimog) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│9 │Automaturatoare│2 │300 │2100 │
│ │stradala │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│10 │Autogudronator │1 │200 │1400 │
│ │10 tone │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│11 │Buldozer 30 - │1 │380 │2660 │
│ │40 tone │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│12 │Buldozer 20 │1 │250 │1750 │
│ │tone │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│13 │Freza asfalt │1 │600 │4200 │
│ │2000 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│14 │Excavator pe │1 │170 │1190 │
│ │senile 20 tone │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│15 │Excavator pe │1 │80 │560 │
│ │şenile 7 tone │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│16 │Miniexcavator │1 │40 │280 │
│ │(de tip Bobcat)│ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Vehicul de │ │ │ │
│17 │teren (de tip │8 │1200 │8400 │
│ │MAN - Unimog) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Vehicul │ │ │ │
│18 │tehnologic (de │1 │140 │980 │
│ │tip MANITOU) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│19 │Autospecială de│4 │200 │1400 │
│ │teren (cu benă)│ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Autoutilitară │ │ │ │
│20 │6+1 > 3,5 to │3 │200 │1400 │
│ │(cu benă) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Tractor + │ │ │ │
│21 │remorca + │7 │1700 │11900 │
│ │echipamente │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───────┼───────┤
│ │Total │ │8200 │57400 │
└────┴───────────────┴───┴───────┴───────┘


        În cadrul proiectului "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată", cu valoarea propusă la finanţare din POT de 80 mil. euro fără TVA, obiectivul specific este modernizarea a minimum 150 de treceri la nivel cu calea ferată la nivelul întregii reţele feroviare din România.
        Referitor la finanţarea din bugetul de stat, planificarea acţiunilor din prezenta strategie a avut în vedere inclusiv crearea unui mecanism sustenabil de finanţare, prin operaţionalizarea sistemelor tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor. Pe lângă scopul principal al acestui sistem, care se traduce în beneficii semnificative în domeniul siguranţei rutiere (reducerea numărului de victime omeneşti şi scăderea pagubelor materiale), funcţionarea acestui sistem va permite creşterea gradului de încasare a amenzilor rutiere, generând astfel sumele necesare pentru finanţarea acţiunilor necesare implementării prezentei strategii din banii încasaţi de la cei care pun în pericol participanţii la trafic prin neconformare şi nu din fonduri publice.

    9.2. Costurilor sociale generate de accidentele rutiere
        În plan financiar, îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie va avea ca rezultat inclusiv reducerea costurilor sociale generate de accidentele rutiere, estimate în prezent la aproximativ 2% din produsul intern brut (PIB), având în vedere că aceste costuri depind de numărul de persoane decedate sau rănite.
        În domeniul cercetării fenomenului rutier, a fost stabilit mecanismul de calcul al costului social mediu al unui accident rutier soldat cu persoane decedate şi al costului social mediu al unui accident grav, în contextul în care la nivel naţional şi internaţional aceste cifre sunt necesare în justificarea proiectelor de investiţii pentru reducerea numărului şi a severităţii accidentelor rutiere.
        Astfel, utilizând tehnici recomandate de bunele practici internaţionale şi date culese de la instituţii cu atribuţii în domeniul rutier au fost calculate, la nivelul anului 2016, costurile medii cât şi costurile totale pentru persoana decedată şi persoana rănită grav prin accident rutier, precum şi pentru accidentul rutier soldat cu persoane decedate, şi respectiv a accidentului soldat cu persoane rănite grav. Aceste costuri arată, după cum urmează:

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Costuri │LEI │EURO │
│medii │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Costul │ │ │
│social mediu│684,827.41 │Euro │
│al unui │lei │152,495.64 │
│rănit grav │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Costul │ │ │
│social mediu│4,302,673.62│Euro │
│al unei │lei │958,108.49 │
│persoane │ │ │
│decedate │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Costul │ │ │
│social mediu│760,158.42 │Euro │
│al unui │lei │169,270.16 │
│accident │ │ │
│grav │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Costul │ │ │
│social mediu│ │ │
│al unui │4,883,603.01│Euro │
│accident │lei │1,087,468.38│
│soldat cu │ │ │
│persoane │ │ │
│decedate │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


┌─────────┬────────────────┬────────────────┐
│Costuri │LEI │EURO │
│totale │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────┤
│Costuri │ │ │
│totale │5,675,164,707.62│Euro │
│răniţi │lei │1,263,731,341.32│
│grav │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────┤
│Costuri │ │ │
│totale │8,231,014,632.30│Euro │
│persoane │lei │1,832,861,564.34│
│decedate │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────┤
│Costuri │ │ │
│totale │6,604,256,351.83│Euro │
│accidente│lei │1,470,619,121.72│
│grave │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────┤
│Costuri │ │ │
│totale │ │ │
│accidente│8,370,495,558.42│Euro │
│soldate │lei │1,863,920,806.63│
│cu │ │ │
│persoane │ │ │
│decedate │ │ │
└─────────┴────────────────┴────────────────┘


    9.3. Implicaţii asupra cadrului juridic
        Instituţiile cu responsabilităţi în siguranţa rutieră vor avea o preocupare constantă pentru îmbunătăţirea permanentă a legislaţiei din domeniul transporturilor şi siguranţei rutiere şi controlului respectării acesteia, cu scopul atingerii obiectivului prioritar al acestui document. Conform Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, adoptarea prezentei Strategii va fi secondată de modificarea unui pachet amplu de reglementări în domeniu.
        De asemenea, strategia vizează şi armonizarea procedurilor şi practicilor naţionale cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene. Instituţiile cu responsabilităţi în siguranţa rutieră prezintă în cadrul întâlnirilor Delegaţiei Permanente Interministeriale de Siguranţă Rutieră proiectele de acte normative care vizează acest domeniu, pentru a fi discutate la nivel de specialişti, supuse adoptării de Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră şi înaintate autorităţilor publice competente în vederea aprobării.


    10. Proceduri de monitorizare şi evaluare
        Procedurile de monitorizare constau în raportările semestriale şi anuale referitoare la stadiul implementării strategiei, în conformitate cu atribuţiile Delegaţiei Permanente Interministeriale de Siguranţă Rutieră prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 437/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru asigurarea unui mecanism de evaluare coerent, programele de acţiuni prioritare pentru implementarea prezentei strategii sunt etapizate, au prevăzuţi indicatori intermediari şi responsabili la nivelul fiecărei instituţii cu atribuţii asumate, conform specificaţiilor din cuprinsul programului.
        Evaluarea globală a strategiei se va face în baza indicatorilor: număr decese în accidentele rutiere, număr răniţi grav în accidente rutiere şi valoare costuri sociale ale accidentelor rutiere. Pentru a determina evoluţia modului de creştere a nivelului de siguranţă rutieră se va lua ca an de referinţă anul 2019, acesta fiind un an în care evoluţia accidentelor nu a fost influenţată de contextul pandemic şi poate fi folosit pentru date de referinţă.
        După aprobarea în cadrul reuniunilor Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, raportările vor fi prezentate Guvernului de către ministrul transporturilor, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră.
        CISR va avea rolul de a susţine şi încuraja implementarea de bune practici relevante pentru România, cu rezultate pozitive la nivel european şi internaţional, în cadrul mecanismelor administraţiilor publice implicate în domeniul siguranţei rutiere.
        Pe lângă un cadru instituţional funcţional, existenţa planurilor de acţiune concrete şi asigurarea coerenţei politicilor de siguranţă rutieră sunt esenţiale pentru atingerea ţintelor Strategiei.
        CISR va asigura coerenţa politicilor în domeniul siguranţei rutiere şi va fi consultat în cazul proiectelor de acte normative ce urmează a fi adoptate de către Guvernul României şi care au incidenţă directă asupra obiectivelor stabilite în Strategie.

    11. Etape ulterioare şi instituţii responsabile
        Aprobarea prezentei strategii impune aprobarea Programului de acţiuni prioritare în siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2024 şi a Programelor ulterioare. În baza acestor Programe, instituţiile cu responsabilităţi vor demara îndeplinirea activităţilor, în conformitate cu propunerile din Program. Astfel vor fi generate propuneri de proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul transporturilor şi siguranţei rutiere şi controlului respectării acesteia.
        Responsabilii direcţi sunt instituţiile membre ale Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, care prin reprezentanţii desemnaţi vor urmări implementarea obiectivelor de siguranţă rutieră ce ţin de domeniul de activitate al instituţiei respective.
        Pe lângă instituţiile cu atribuţii în siguranţa rutieră, o serie de companii private, asociaţii sau fundaţii pot participa la implementarea acţiunilor Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2022-2030.
        Prezenta strategie naţională este supusă revizuirii, atunci când situaţia de fapt sau priorităţile naţionale reclamă o reanalizare a obiectivelor şi măsurilor conţinute de aceasta.

    ANEXA 1

    PLANUL DE ACŢIUNI
        pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Siguranţa Rutieră pentru perioada 2022-2030

┌───────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ENTITĂŢILE │ │ │
│Nr. │ │ │ │RESPONSABILE │Perioada de │Sursa de │
│crt. │PRIORITĂŢI │OBIECTIVE │ACŢIUNI ├─────────┬────────────┤implementare│finanţare │
│ │ │ │ │Ministere│Instituţii/ │ │ │
│ │ │ │ │ │organizaţii │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii SCISR din │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul ARR prin │ │ │ │ │
│ │ │ │suplimentarea cu patru│ │ │ │ │
│ │ │ │posturi a │ │ │ │ │
│ │ │ │compartimentului │ │ │ │ │
│ │ │Consolidarea │funcţional, cu scopul │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii de │de a sprijini │ │ │ │ │
│ │ │coordonare la │comunicarea în │MTI │ARR │2022 - 2024 │Bugetul ARR │
│ │ │nivelul CISR │domeniul siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere şi │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţile de │ │ │ │ │
│ │ │ │implementare, │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluare a Strategiei │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale privind │ │ │ │ │
│ │ │ │Siguranţa Rutieră │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Identificarea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentanţi la nivel│ │ │ │ │
│ │ │ │regional/local, care │ │ │ │ │
│ │ │Crearea unui │să informeze cu │ │ │ │ │
│ │ │circuit operativ de│privire la problemele │ │Autorităţile│ │ │
│ │ │comunicare │specifice din │ │publice │ │ │
│ │Managementul │local-central-local│teritoriu şi cărora să│MTI │locale │ │ │
│1 │siguranţei rutiere │pe linia siguranţei│le fie atribuite │MAI │ACoR │2027-2030 │Nu este cazul │
│ │ │rutiere, în vederea│responsabilităţi pe │ME │AMR │ │ │
│ │ │îmbunătăţirii │linia implementării │ │AOR UNCJR │ │ │
│ │ │comunicării publice│măsurilor cu impact │ │ │ │ │
│ │ │la toate nivelurile│asupra siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere (educaţie, │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructură, │ │ │ │ │
│ │ │ │accidente, etc.) │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │soluţiilor optime │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │ │acţiunilor specifice │ │ │ │ │
│ │ │ │din domeniul │ │ │ │ │
│ │ │Crearea unui │siguranţei rutiere, a │ │ │ │ │
│ │ │mecanism de │sistemelor de │MTI │Autorităţile│ │Bugetul de stat│
│ │ │finanţare a │detecţie, constatare │MAI │publice │ │/PNRR │
│ │ │activităţilor │şi sancţionare a │ME │locale │2022-2023 │(componenta C10│
│ │ │specifice din │abaterilor de la │MDLPA │ACoR AMR │ │-fondul local) │
│ │ │domeniul siguranţei│normele rutiere, │ │AOR UNCJR │ │ │
│ │ │rutiere │precum şi iniţierea │ │ │ │ │
│ │ │ │unui proiect de act │ │ │ │ │
│ │ │ │normativ pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismul de │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţare propus. │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Crearea unui sistem │ │ │ │Bugetul de │
│ │ │ │integrat al centrelor │ │ │ │stat, Fonduri │
│ │ │ │şi resurselor din │ │Mediul │ │externe │
│ │ │ │domeniul cercetării în│MTI │academic │ │nerambursabile,│
│ │ │Managementul │siguranţă rutieră şi │MAI │Mediu privat│2022-2030 │alte surse │
│ │ │cercetării │asigurarea unui │MCID │Societate │ │legal │
│ │ │ │management operativ │ │civilă │ │constituite/ │
│ │ │ │pentru optimizarea │ │ │ │parteneriate │
│ │ │ │rezultatelor în │ │ │ │public- private│
│ │ │ │domeniu │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Efectuarea │ │ │ │ │
│ │ │ │demersurilor necesare │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru suplimentarea │ │ │ │ │
│ │ │ │numărului de posturi │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │din cadrul tuturor │MTI │ARR │2022-2024 │/Bugetul ARR/ │
│ │ │ │structurilor cu │MAI │ISCTR │ │Buget ISCTR │
│ │ │ │atribuţii în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţei rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │(ISCTR, ARR, Poliţia │ │ │ │ │
│ │ │ │Rutieră, etc). │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Sporirea numărului │ │ │ │ │
│ │ │ │auditorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă rutieră în │ │ │ │ │
│1 │Managementul │ │vederea realizării │ │ │ │Bugetul ARR/ │
│(cont.)│siguranţei rutiere │ │evaluării de impact │ │ │ │alte surse │
│ │(continuare) │Managementul │asupra siguranţei │MTI │ARR │2022-2024 │legal │
│ │ │resurselor umane │rutiere, a auditului │ │ │ │constituite │
│ │ │ │de siguranţă rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ │şi a inspecţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă periodice şi│ │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Profesionalizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului cu │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în siguranţa│ │ │ │ │
│ │ │ │rutieră precum şi a │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │auditorilor de │ │ │ │Fonduri externe│
│ │ │ │siguranţă rutieră prin│ │ │2022-2024 │nerambursabile/│
│ │ │ │schimburi de │ │ │ │Bugetul ARR │
│ │ │ │experienţă şi │ │ │ │ │
│ │ │ │perfecţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională periodică│ │ │ │ │
│ │ │ │a acestora │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │ │continuităţii │MTI │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │Cooperare │reprezentării României│MAI │ │ │/Fonduri │
│ │ │internaţională │la grupurile de lucru │ME │ │2022-2024 │externe │
│ │ │ │şi reuniunile pe tema │MCID │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │siguranţei rutiere la │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul CE şi ONU. │ │ │ │ │
├───────┼────────────┬────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Crearea unui spaţiu pe│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pagina de internet a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ME şi pe paginile de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │internet ale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inspectoratelor │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │şcolare dedicat │ │ONG-uri │ │/Fonduri │
│ │ │ │ │educaţiei rutiere, │ME │Mediul │2022-2030 │externe │
│ │ │ │ │care să conţină │ │privat │ │nerambursabile/│
│ │ │ │ │informaţii de │ │ │ │parteneriate │
│ │ │ │ │sensibilizare, │ │ │ │public- private│
│ │ │ │ │documente şi resurse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │naţionale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │internaţionale privind│ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţa rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Revizuirea periodică a│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ghidurilor de educaţie│ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │rutieră şi diseminarea│ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │acestora în toate │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │unităţile de │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │învăţământ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Desemnarea unei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │persoane responsabile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu educaţia rutieră la│ │ │ │ │
│ │ │ │ │nivelul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inspectoratelor │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │şcolare şi a │ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │unităţilor de │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │învăţământ │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │preuniversitar care să│ │ │ │ │
│ │ │ │ │coordoneze │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţile privind │ │ │ │ │
│ │ │ │ │educaţia rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Organizarea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sesiuni de informare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi cursuri de formare │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │pe tema educaţiei │ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │Creşterea nivelului│rutiere, adresate │ │ │ │externe │
│ │ │ │de educaţie rutieră│cadrelor didactice din│ │ │ │nerambursabile │
│ │Utilizarea │ │în rândul │învăţământul │ │ │ │ │
│2 │drumurilor │Factor │preşcolarilor şi │preuniversitar │ │ │ │ │
│ │în condiţii │Uman │elevilor din ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │de siguranţă│ │sistemul de │Realizarea de proiecte│ │ │ │ │
│ │ │ │învăţământ │parteneriale cu │ │ │ │ │
│ │ │ │preuniversitar │autoritatea publică │ │ │ │ │
│ │ │ │ │centrală pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │afaceri interne sau cu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │organizaţiile │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │neguvernamentale │ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │pentru elaborarea unor│MAI │ │ │externe │
│ │ │ │ │materiale educaţionale│ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │adaptate nivelului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │studiu al │ │ │ │ │
│ │ │ │ │preşcolarilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │elevilor, în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Derularea de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţi periodice │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(2/semestru), care să │ │ │ │ │
│ │ │ │ │includă teme de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │educaţie rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ │ │specifică* în cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │bibliotecilor şcolare │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │şi a centrelor de │ │ │ │/Fonduri │
│ │ │ │ │informare şi │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │documentare. (*în │ME │ │2022-2030 │nerambursabile/│
│ │ │ │ │fiecare judeţ se vor │ │ │ │bugete │
│ │ │ │ │organiza activităţi de│ │ │ │autorităţi │
│ │ │ │ │educaţie rutieră │ │ │ │publice locale │
│ │ │ │ │specifice, având în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │vedere abordarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │principalelor cauze de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │accidente în care sunt│ │ │ │ │
│ │ │ │ │implicaţi minori din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fiecare zonă în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │parte). │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Consolidarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cooperării naţionale │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │cu sectorul public şi │ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │privat privind │MAI │ │ │externe │
│ │ │ │ │educaţia pentru │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │siguranţă rutieră │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Dezvoltarea cooperării│ │ │ │ │
│ │ │ │ │interinstituţionale │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │inclusiv la nivel │ │ │ │/Fonduri │
│ │ │ │ │strategic şi │ME │ │2022-2030 │externe │
│ │ │ │ │asigurarea unui mediu │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │eficient de schimb de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │informaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aplicarea coordonată a│ │ │ │ │
│ │ │ │ │măsurilor de prevenire│ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │pentru asigurarea unui│ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │suport optim de │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │corelare şi │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │valorificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │informaţiilor; │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │procedurilor comune de│ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │lucru la nivel intra │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │şi interinstituţional │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Optimizarea cooperării│ │ONG-uri cu │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │cu sectorul public şi │ │obiect de │ │/Fonduri │
│ │ │ │ │privat pentru │ME │activitate │2022-2030 │externe │
│ │ │ │ │promovarea educaţiei │ │siguranţa │ │nerambursabile/│
│ │ │ │ │pentru siguranţă │ │rutieră │ │parteneriate │
│ │ │ │ │rutieră │ │ │ │public- private│
│ │Utilizarea │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│2 │drumurilor │Factor │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│(cont.)│în condiţii │Uman │ │schimbului de │ │ │ │ │
│ │de siguranţă│(cont.) │ │informaţii şi │ │ │ │ │
│ │(continuare)│ │ │cooperării cu │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │autorităţile şi │ME │ │2022-2030 │/Fonduri │
│ │ │ │ │structuri similare din│ │ │ │externe │
│ │ │ │ │alte state, │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │organismele şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agenţiile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Creşterea gradului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │utilizare a │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │instrumentelor │ │ │ │/Fonduri │
│ │ │ │ │prevăzute în │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │documentele adoptate │ME │ │2022-2030 │nerambursabile/│
│ │ │ │ │la nivel regional sau │MAI │ │ │bugete │
│ │ │ │ │internaţional care │ │ │ │autorităţi │
│ │ │ │ │vizează educaţia │ │ │ │publice locale │
│ │ │ │ │pentru siguranţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │ │ │ │ONG-uri cu │ │legal │
│ │ │ │ │ │ │obiect de │ │constituite/ │
│ │ │ │Promovarea │Derularea Programului │ │activitate │ │Fonduri externe│
│ │ │ │activităţilor de │Naţional de Educaţie │ │siguranţa │2022-2030 │nerambursabile/│
│ │ │ │educaţie rutieră │pentru Siguranţă │ │rutieră │ │parteneriate │
│ │ │ │ │Rutieră │ │Autorităţi │ │public- private│
│ │ │ │ │ │ │publice │ │/bugete │
│ │ │ │ │ │ │locale │ │autorităţi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Introducerea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │responsabilă, dublate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de consiliere/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reabilitare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │psihologică pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şoferii care încalcă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prevederile legale │MTI │ │2025-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │privitoare la viteză │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi la conducerea sub │ │ │ │ │
│ │ │ │ │influenţa băuturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │alcoolice, programelor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │de consiliere- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reeducare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │post-eveniment de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │circulaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Extinderea ofertei │Introducerea de norme │ │ │ │ │
│ │ │ │cu privire la │privind îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │ │formarea │continuă a │ │ │ │ │
│ │ │ │conducătorilor auto│abilităţilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducere a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │autovehiculelor în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cadrul cursurilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducere responsabilă│MTI │ │2025-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │dedicate deţinătorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │de permise de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducere care nu sunt│ │ │ │ │
│ │ │ │ │atestaţi profesional │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru transporturile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutiere, persoanelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu dizabilităţi şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │persoanelor în vârstă │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Organizarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programe de formare │ │Colegiul │ │Bugetul de stat│
│ │Utilizarea │ │ │pentru specialişti/ │MTI │Psihologilor│2025-2030 │/Fonduri │
│ │drumurilor │Factor │ │psihologi în │ │din România │ │externe │
│2 │în condiţii │Uman │ │comportament rutier şi│ │ │ │nerambursabile │
│(cont.)│de siguranţă│(cont.) │ │siguranţă rutieră │ │ │ │ │
│ │(continuare)│ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Creşterea calităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciilor şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │gradului de siguranţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutieră prin reducerea│ │ │ │ │
│ │ │ │ │termenelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programare la proba │ │ │ │ │
│ │ │ │ │practică a examenului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru obţinerea │MAI │ │ │ │
│ │ │ │ │permisului de │DRPCIV │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │conducere, ca urmare a│ │ │ │ │
│ │ │ │ │creşterii gradului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pregătire a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │candidaţilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │implicit a gradului de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │promovabilitate la │ │ │ │ │
│ │ │ │Actualizarea │prima probă practică │ │ │ │ │
│ │ │ │procesului de │susţinută de candidat │ │ │ │ │
│ │ │ │instruire şi ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │examinare în │Analiza introducerii │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea obţinerii │obligativităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │permisului de │absolvirii minim a │MAI │ │ │ │
│ │ │ │conducere │învăţământului primar │DRPCIV │ │2027-2030 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │pentru toţi viitorii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │deţinători de permise │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducere │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Efectuarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │demersurilor necesare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │introducerii în cadrul│ │ │ │ │
│ │ │ │ │examenului pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │obţinerea permisului │MAI │ │2027-2030 │Bugetul stat │
│ │ │ │ │de conducere a unei │DRPCIV │ │ │ │
│ │ │ │ │noi probe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │eliminatorii, pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │simulator, înaintea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurării probei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │practice pe traseu │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Modificarea procedurii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │de atestare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │examinatorilor, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prevăzută de O.M.A.I. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 260/2011, pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │stabilirea normelor │ │ │ │ │
│ │ │ │Actualizarea │privind formarea, │ │ │ │ │
│ │ │ │procesului de │evaluarea, examinarea,│ │ │ │ │
│ │ │ │instruire şi │atestarea şi controlul│ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │examinare în │examinatorilor care │MAI │ │2022-2024 │Fonduri externe│
│ │ │ │vederea obţinerii │participă la │DRPCIV │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │permisului de │desfăşurarea │ │ │ │ │
│ │ │ │conducere │examenelor practice │ │ │ │ │
│ │ │ │(continuare) │pentru obţinerea │ │ │ │ │
│ │Utilizarea │ │ │permisului de │ │ │ │ │
│ │drumurilor │Factor │ │conducere, analizând │ │ │ │ │
│2 │în condiţii │Uman │ │şi posibilitatea │ │ │ │ │
│(cont.)│de siguranţă│(cont.) │ │introducerii unei │ │ │ │ │
│ │(continuare)│ │ │probe pe simulator în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cadrul activităţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │evaluare anuală. │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Modificarea cadrului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │legal privind │ │ │ │ │
│ │ │ │ │examinarea medicală şi│MTI - DM │ │ │ │
│ │ │ │ │psihologică aplicabile│MS │ │2022-2024 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │personalului cu │ │ │ │ │
│ │ │ │Îmbunătăţirea │atribuţii în siguranţa│ │ │ │ │
│ │ │ │evaluării medicale │transporturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │şi psihologice ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Crearea cadrului legal│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru evaluarea │MTI - DM │ │ │ │
│ │ │ │ │psihologică la │DRPCIV │ │2022-2024 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │preschimbarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │permisului auto │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Difuzarea de mesaje │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sociale privind │ │ │ │ │
│ │ │ │ │asigurarea siguranţei │ │ONG-uri cu │ │ │
│ │ │ │ │copiilor în │ │obiect de │ │ │
│ │ │ │ │autovehicule în │MTI │activitate │ │ │
│ │ │ │ │mass-media şi cu │MAI │siguranţa │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ajutorul panourilor │ME │rutieră │ │ │
│ │ │ │ │publicitare/ │ │Societate │ │ │
│ │ │ │ │infrastructură │ │Civilă │ │ │
│ │ │ │ │lizibilă amplasate pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │autostrăzi şi drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Integrarea în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │curriculum de cursuri │ │MMPS ONG-uri│ │ │
│ │ │ │ │de puericultura a unui│ │cu obiect de│ │ │
│ │ │ │ │modul de siguranţă │MTI │activitate │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │auto pentru copii │ │siguranţa │ │ │
│ │ │ │ │precum şi a unui modul│ │rutieră │ │ │
│ │ │ │ │de prim-ajutor pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sugar şi copilul mic. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Dezvoltarea a două │ │ │ │ │
│ │ │ │ │campanii educaţionale │ │ONG-uri cu │ │ │
│ │ │ │ │online în domeniul │ │obiect de │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei rutiere şi │ │activitate │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │al primului ajutor │ │siguranţa │ │ │
│ │ │ │ │pentru conştientizarea│ │rutieră │ │ │
│ │ │ │ │a 3.000.000 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │beneficiari │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Derularea de │Cooperarea permanentă │ │ │ │ │
│ │Utilizarea │ │campanii de │cu sectorul public şi │ │ │ │ │
│2 │drumurilor │Factor │conştientizare │privat pentru │ │ │ │ │
│(cont.)│în condiţii │Uman │privind riscul │promovarea educaţiei │ │ │ │ │
│ │de siguranţă│(cont.) │rutier la nivel │pentru siguranţă │ │ │ │ │
│ │(continuare)│ │naţional │rutieră prin │ │ │ │ │
│ │ │ │ │consolidarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │campaniilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │informare şi │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │conştientizare a │ME │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │ │participanţilor la │MAI │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │ │trafic asupra │ │ │ │constituite │
│ │ │ │ │drepturilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │obligaţiilor pe care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │le au şi pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cunoaşterea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aplicarea corectă a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │regulilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │circulaţie în vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │scăderii numărului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │accidente rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Crearea unui spaţiu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │virtual destinat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │promovării │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │ │informaţiilor │MTI │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │ │actualizate (analize, │ARR │ │ │constituite/ │
│ │ │ │ │stadiu implementare │ │ │ │Buget ARR │
│ │ │ │ │SNSR) privind │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţa rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Derularea componentei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de comunicare la nivel│ │Parteneri │ │Parteneriate │
│ │ │ │ │naţional privind │ │media │ │public- private│
│ │ │ │ │introducerea │MTI │Societate │2022-2026 │/Alte surse │
│ │ │ │ │sistemelor automate de│ │civilă │ │legal │
│ │ │ │ │detecţie şi constatare│ │ │ │constituite │
│ │ │ │ │a abaterilor │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Desfăşurarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sistematică a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acţiunilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │preventiv-reactive, în│ │ │ │ │
│ │ │ │ │sistem integrat, în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │baza analizei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │situaţiei operative │ │ │ │ │
│ │ │ │ │din perspectiva │MAI MTI │ │ │ │
│ │ │ │ │factorilor de risc │RAR ISCTR│ │2022-2024 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │privind utilizarea │CNAIR │ │ │ │
│ │ │ │ │drumurilor în condiţii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │de siguranţă, precum │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi pe raza judeţelor │ │ │ │ │
│ │Utilizarea │ │ │care prezintă un risc │ │ │ │ │
│2 │drumurilor │Factor │Modelarea │rutier crescut, cu │ │ │ │ │
│(cont.)│în condiţii │Uman │comportamentului │sprijinul │ │ │ │ │
│ │de siguranţă│(cont.) │uman în trafic │autorităţilor din │ │ │ │ │
│ │(continuare)│ │ │judeţele limitrofe │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Dotarea echipajelor de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │control din cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ISCTR şi Poliţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Române cu echipamente │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │ │de detectare timpurie │MAI │ │ │legal │
│ │ │ │ │de la distanţă a │MTI │ │2025-2030 │constituite/ │
│ │ │ │ │anumitor informaţii │ISCTR │ │ │Fonduri externe│
│ │ │ │ │din tahografele │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │inteligente conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 9 alin. (2) din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │165/2014. │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Evoluţia riscului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutier din punct de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │vedere al numărului de│MAI IGPR │ │2022-2030 │Fonduri externe│
│ │ │ │ │persoane decedate şi │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │al persoanelor rănite │ │ │ │ │
│ │ │ │ │grav │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Analiza continuă a │Evaluarea continuă a │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │indicatorilor de │indicatorilor cheie de│ │ │ │legal │
│ │ │ │performanţă în │performanţă (KPI), │MAI │Mediul │2022-2030 │constituite │
│ │ │ │siguranţa rutieră │îmbunătăţirea │MTI │academic │ │Fonduri externe│
│ │ │ │ │metodologiei de │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │culegere a datelor. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Introducerea │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │ │indicatorului │MTI │ │ │legal │
│ │ │ │ │"vehicule/kilometri │RAR │ │2022-2030 │constituite │
│ │ │ │ │parcurşi" │ │ │ │Fonduri externe│
│ │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Completarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │legislaţiei rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru combaterea │MAI │ │ │ │
│ │ │ │ │comportamentului │IGPR │ │2024-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │agresiv al │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducătorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │vehicule │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Reglementarea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │standarde cu privire │ │ │ │ │
│ │ │ │ │la pistele pentru │MDLPA │Agenţiile de│ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │biciclişti în vederea │MTI │Dezvoltare │2022-2030 │Finanţare │
│ │ │ │ │creşterii nivelul de │CNAIR │Regională │ │externă │
│ │Utilizarea │ │ │siguranţă al │ │ASRO │ │nerambursabilă │
│2 │drumurilor │Factor │ │infrastructurii pentru│ │ │ │ │
│(cont.)│în condiţii │Uman │ │ciclism. │ │ │ │ │
│ │de siguranţă│(cont.) │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │(continuare)│ │ │Completarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │legislaţiei privind │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │distanţei în mers │MAI │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │între două vehicule pe│ │ │ │ │
│ │ │ │ │autostrăzi şi drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │Modernizarea │expres │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrului legislativ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │în domeniul │Completarea │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţei rutiere │legislaţiei rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prin reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │vitezei medie de │MAI │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │circulaţie a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │autovehiculelor pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │autostrăzi, drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │expres şi naţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Completarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │legislaţiei pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │introducerea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │obligativităţii │ │ONG-uri cu │ │ │
│ │ │ │ │informării părinţilor │ │obiect de │ │ │
│ │ │ │ │la nivelul │MS │activitate │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │maternităţii despre │MTI │siguranţa │ │ │
│ │ │ │ │sistemele de siguranţă│ │rutieră │ │ │
│ │ │ │ │a copiilor în cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mijloacelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transport, prevăzute │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în legislaţia rutieră.│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Actualizarea cadrului │MS │ │ │ │
│ │ │ │ │normativ cu impact │MAI │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │ │asupra sistemului de │DSU │ │ │ │
│ │ │ │ │urgenţă │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Operaţionalizarea │MAI │ │ │ │
│ │ │ │ │sistemelor automate de│MT │ │2022-2026 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │constatare (procesare)│MDLPA │ │ │/PNRR │
│ │ │ │ │a abaterilor Ro-CBE │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Stabilirea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cerinţe tehnice │ │ │ │ │
│ │ │ │Eficientizarea │standard pentru │MTI MAI │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │modului de │sistemele automate de │IGPR │ │ │ │
│ │ │ │constatare a │detecţie a abaterilor │ │ │ │ │
│ │ │ │încălcărilor în │la regimul rutier │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul rutier ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │prin │Implementarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea │sisteme automate de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │sistemelor automate│detecţie a abaterilor │MTI │CNAIR, IGPR │ │Finanţare │
│ │ │ │de detecţie şi │la regimul rutier la │MAI │şi UAT-uri │2022-2024 │externă │
│ │ │ │sancţionare a │nivelul reţelei de │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │abaterilor la │autostrăzi, drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │regimul rutier │naţionale etc. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Operaţionalizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciului automat de│MAI │ │ │ │
│ │ │ │ │transmiterea a │MF │ │2022-2024 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │titlului de creanţă │ANAF │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru plata amenzilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │contravenţionale (TCE)│ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Digitalizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sistemelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │monitorizare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │constatare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │administrare a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sistemelor de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │siguranţă rutieră prin│ │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │ │realizarea unei baze │ │ │ │legal │
│ │ │ │ │de date unitare şi │CNAIR │ │2025-2030 │constituite/ │
│ │ │ │ │facil de accesat la │ │ │ │Finanţare │
│ │ │ │ │nivelul întregii │ │ │ │externă │
│ │ │ │ │reţele de drumuri şi │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │ │autostrăzi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │administrate, pentru a│ │ │ │ │
│ │ │ │ │menţine starea tehnică│ │ │ │ │
│ │ │ │ │optimă a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutiere. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Definirea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │proiecte standardizate│ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │de sisteme de │CNAIR │ │2022-2030 │Finanţare │
│ │ │ │ │management pentru │ │ │ │externă │
│ │ │ │ │diferite tipuri de │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │ │drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Definirea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │dispecerate zonale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │management de trafic │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │în care toate │ │ │ │Finanţare │
│ │ │ │ │sistemele să fie │CNAIR │ │2022-2030 │externă │
│ │ │ │ │conectate şi care să │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │ │permită accesul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tuturor celor care au │ │ │ │ │
│ │ │ │ │competenţe în domeniu.│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Îmbunătăţirea modului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de efectuare a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţilor de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │control în domeniul │ │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │ │transporturilor │ISCTR │ │ │legal │
│ │ │ │ │rutiere, prin │CNAIR │ │2025-2030 │constituite/ │
│ │ │ │Operaţionalizarea │folosirea │ │ │ │Finanţare │
│ │ │ │de sisteme automate│informaţiilor oferite │ │ │ │externă │
│ │ │ │pentru managementul│de sistemele de │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │traficului │supraveghere video a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │traficului. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Utilizarea │ │ │Intensificarea │ │ │ │ │
│2 │drumurilor │Sisteme │ │procesului de │ │ │ │ │
│(cont.)│în condiţii │automate│ │digitalizare în │ │ │ │ │
│ │de siguranţă│ │ │transporturi prin │ │ │ │Finanţare │
│ │(continuare)│ │ │dezvoltarea Sistemelor│ │ │ │externă │
│ │ │ │ │Inteligente de │ │ │ │nerambursabilă/│
│ │ │ │ │Transport, proces │MTI │ │2022-2030 │PNRR/Bugetul de│
│ │ │ │ │realizat în paralel cu│CNAIR │ │ │stat/Alte surse│
│ │ │ │ │programul de │ │ │ │legal │
│ │ │ │ │dezvoltare a │ │ │ │constituite │
│ │ │ │ │sectorului rutier │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prevăzut în Master │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Planul General de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Transport. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Operaţionalizarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │promovarea Punctului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Naţional de Acces şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │elaborarea unor studii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │menite să definească │ │ │ │ │
│ │ │ │ │zonele care necesită │ │ │ │ │
│ │ │ │ │implementarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │servicii de informaţii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │referitoare la locuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de parcare sigure şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │securizate şi a │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │zonelor prioritare │MTI │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │ │unde se furnizează │CNAIR │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │ │servicii dinamice, │ARR │ │ │constituite │
│ │ │ │ │precum şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │secţiunilor din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reţeaua rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transeuropeană unde │ │ │ │ │
│ │ │ │ │condiţiile de trafic │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi siguranţă ar │ │ │ │ │
│ │ │ │ │necesita implementarea│ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │informaţii în materie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de trafic legate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţa rutieră │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Eficientizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │control şi inspecţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transporturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutiere prin │ │ │ │ │
│ │ │ │ │asigurarea accesului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ISCTR şi Poliţiei │MAI │ │ │ │
│ │ │ │ │Rutiere, conform │(IGPR, │ │ │ │
│ │ │ │ │protocoalelor │DGCTI) │ │ │ │
│ │ │ │ │încheiate la nivel │MTI │ │ │ │
│ │ │ │ │interinstituţional, la│RAR │ │2022-2030 │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │bazele de date ale │ISCTR │ │ │ │
│ │ │ │ │ARR, RAR şi CNAIR în │CNAIR │ │ │ │
│ │ │ │ │vederea verificării pe│ARR │ │ │ │
│ │ │ │Îmbunătăţirea │loc a documentelor │ │ │ │ │
│ │ │ │schimbului digital │electronice de către │ │ │ │ │
│ │ │ │de informaţii prin │personalul de control │ │ │ │ │
│ │ │ │crearea │pentru un schimb de │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismelor de │informaţii armonizat │ │ │ │ │
│ │ │ │interconectare/ │la nivel UE şi pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │interogare/ │transportul coordonat │ │ │ │ │
│ │ │ │unificare baze date│de marfă şi persoane │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Realizarea unei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │platforme informatice │ │ │ │ │
│ │ │ │ │integrate cu evidenţa │ │ │ │ │
│ │ │ │ │zilnică a avizelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inaptitudine/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │restricţionate emise, │MTI │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │ │care să poată fi │DM MAI │ │ │/Fonduri │
│ │ │ │ │accesată de toate │DM ARR │ │2027-2030 │externe │
│ │ │ │ │entităţile autorizate │ISCTR │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │ │şi implicate în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │eliberarea avizelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │medicale/psihologice │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru funcţiile care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │concură la siguranţa │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutieră. │ │ │ │ │
├───────┼────────────┴────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │implementarea │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │platformelor HW/SW şi │ │ │ │/Fonduri │
│ │Utilizarea drumurilor│ │infrastructurii │ │ │ │externe │
│2 │în condiţii de │ │necesare gestionării │MAI │ │2022-2030 │nerambursabile/│
│(cont.)│siguranţă │ │la nivelul MAI a │ │ │ │alte surse │
│ │(continuare) │ │tuturor fluxurilor │ │ │ │legal │
│ │ │ │specifice asigurării │ │ │ │constituite │
│ │ │ │siguranţei rutiere │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Iniţierea unui proiect│ │ │ │ │
│ │ │ │pilot privind testarea│ │ │ │ │
│ │ │ │vehiculelor conectate │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │Testarea │şi autonome. Analiza │ │ │ │/Alte surse │
│ │ │vehiculelor │proiectelor europene │MTI │Mediul │ │legal │
│ │ │conectate şi │pentru coridoarele 5G │RAR │Academic │2022-2030 │constituite/ │
│ │ │autonome │şi a modalităţilor de │ │ │ │Buget RAR/ │
│ │ │ │testare a vehiculelor │ │ │ │Fonduri externe│
│ │ │ │electrice integrate şi│ │ │ │nerambursabile │
│ │ │ │autonome, la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │ │altor state membre. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Formarea │ │ │ │ │
│ │ │ │specialiştilor pentru │ │ │ │ │
│ │ │Analiza │analiza informaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │informaţiilor │stocate de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │stocate de │dispozitivele de │MTI │ │ │/Alte surse │
│ │ │dispozitivele de │înregistrare a datelor│RAR │ │2022-2030 │legal │
│ │ │înregistrare a │privind evenimentele │ │ │ │constituite/ │
│ │ │datelor privind │în scopul cercetării │ │ │ │Buget RAR │
│ │ │evenimentele │şi analizei │ │ │ │ │
│ │ │ │referitoare la │ │ │ │ │
│ │ │ │accidente. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │expertiză tehnică │ │ │ │ │
│ │ │ │extrajudiciară în │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul vehiculelor │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │rutiere prin │ │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │elaborarea şi │MTI │ │2022-2024 │legal │
│ │ │ │promovarea în cadrul │RAR │ │ │constituite/ │
│ │ │ │MTI a unui act │ │ │ │Buget RAR │
│ │ │ │normativ de │ │ │ │ │
│ │ │ │reglementare a │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │expertiză tehnică │ │ │ │ │
│ │ │ │extrajudiciară. │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Înfiinţarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │laboratoare de │ │ │ │ │
│ │ │ │cercetare, constatări │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnico- ştiinţifice │ │ │ │ │
│ │ │ │şi expertize capabile │ │ │ │ │
│ │ │ │să ofere baza tehnică │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru obţinerea de │ │ │ │ │
│ │ │ │date necesare unor │ │ │ │ │
│ │ │ │analize complexe, │ │ │ │ │
│ │ │ │corecte şi precise, ce│ │ │ │Bugetul de stat│
│3 │Siguranţa vehiculelor│ │vizează metodologiile │ │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │de monitorizare, │MTI │ │2022-2030 │legal │
│ │ │Promovarea şi │inspecţie şi testare a│RAR │ │ │constituite/ │
│ │ │dezvoltarea │vehiculelor pe toată │ │ │ │Buget RAR │
│ │ │activităţii de │durata vieţii │ │ │ │ │
│ │ │expertiză tehnică │acestora, │ │ │ │ │
│ │ │extrajudiciară şi │monitorizarea bunei │ │ │ │ │
│ │ │constatare tehnico-│funcţionări a │ │ │ │ │
│ │ │ştiinţifică auto │sistemelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţă a şoferului │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi a interfeţei│ │ │ │ │
│ │ │ │om-maşină │ │ │ │ │
│ │ │ │(human-machine │ │ │ │ │
│ │ │ │interface - HMI). │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Evaluarea vehiculelor │ │ │ │ │
│ │ │ │care au fost implicate│ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │în evenimente prin │MTI │ │2022-2030 │/Alte surse │
│ │ │ │realizarea │RAR │ │ │legal │
│ │ │ │inspecţiilor de │ │ │ │constituite/RAR│
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Evaluarea vehiculelor │ │ │ │ │
│ │ │ │rulate pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │determinarea stării/ │ │ │ │ │
│ │ │ │gradului de │ │ │ │ │
│ │ │ │depreciere, uzurii │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │dinamice şi statice, │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │verificarea │MTI │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │electronică a │RAR │ │ │constituite/ │
│ │ │ │odometrului pentru │ │ │ │Buget RAR │
│ │ │ │constatarea numărului │ │ │ │ │
│ │ │ │real de kilometri │ │ │ │ │
│ │ │ │parcurşi sau a orelor │ │ │ │ │
│ │ │ │de funcţionare a │ │ │ │ │
│ │ │ │autovehiculului. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │aplicaţii software │ │ │ │ │
│ │ │ │care să permită │ │ │ │ │
│ │ │ │colectarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţii de la │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │Digitalizarea │service-urile auto (cu│ │ │ │/Alte surse │
│ │ │prelucrării datelor│privire la evenimente │RAR │ │2022-2026 │legal │
│ │ │din domeniul │rutiere grave cu │ │ │ │constituite/ │
│ │ │vehiculelor rutiere│afectarea unor sisteme│ │ │ │Buget RAR │
│ │ │ │importante ale │ │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului, înlocuiri│ │ │ │ │
│ │ │ │/reparaţii odometre, │ │ │ │ │
│ │ │ │declanşarea │ │ │ │ │
│ │ │ │airbagurilor etc). │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Implementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă rutieră │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │finanţate prin fonduri│ │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │externe rambursabile │CNAIR │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │(POIM, POT, PNRR), │ │ │ │constituite │
│ │ │ │fonduri rambursabile │ │ │ │ │
│ │ │ │(BEI) şi fonduri de la│ │ │ │ │
│ │ │ │Bugetul de Stat │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Creşterea cuantumului │ │ │ │ │
│ │ │ │alocat siguranţei │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │rutiere în cadrul │MTI │ │ │/Alte surse │
│ │ │ │financiar al │CNAIR │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │proiectelor de │ │ │ │constituite │
│ │ │ │investiţii în │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructura rutieră│ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │locaţiilor unde este │ │ │ │ │
│ │ │ │necesară construirea/ │ │ │ │ │
│ │ │ │amenajarea de parcări │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │sigure şi securizate, │CNAIR │ │2022-2024 │legal │
│ │ │ │în baza studiului │ │ │ │constituite/ │
│ │ │ │comandat de Comisia │ │ │ │Buget CNAIR │
│ │ │ │Europeană, https:// │ │ │ │ │
│ │ │ │sstpa.eu- study.eu/ │ │ │ │ │
│ │ │ │results/ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │Modernizarea/ │Implementarea │ │ │ │ │
│4 │Siguranţa │reabilitarea │sistemului de │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │drumurilor │circulaţie alternativă│ │ │ │ │
│ │ │existente │2+1 pe sectoarele de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │drumuri naţionale cu │CNAIR │ │2022-2026 │/Alte surse │
│ │ │ │platformă de 12 m, │ │ │ │legal │
│ │ │ │odată cu dezvoltarea │ │ │ │constituite │
│ │ │ │în paralel a │ │ │ │ │
│ │ │ │sectoarelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │autostradă. │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Creşterea siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere în │ │ │ │ │
│ │ │ │localităţile liniare │ │ │ │ │
│ │ │ │de-a lungul drumurilor│ │ │ │ │
│ │ │ │europene şi naţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │prin implementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │unor masuri specifice,│ │ │ │ │
│ │ │ │cum ar fi amenajarea │ │ │ │ │
│ │ │ │de trotuare/piste │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru biciclete, │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │instalarea de │CNAIR │ │2022-2026 │/Alte surse │
│ │ │ │separatoare de sens │MDLPA │ │ │legal │
│ │ │ │(parapeţi New Jersey),│ │ │ │constituite │
│ │ │ │înlocuirea trecerilor │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru pietoni la │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel cu drumul cu │ │ │ │ │
│ │ │ │treceri pentru pietoni│ │ │ │ │
│ │ │ │denivelate sau cu │ │ │ │ │
│ │ │ │treceri pentru pietoni│ │ │ │ │
│ │ │ │cu zonă de aşteptare │ │ │ │ │
│ │ │ │(refugiu) în axul │ │ │ │ │
│ │ │ │drumului; │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Finalizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirii tuturor │ │ │ │ │
│ │ │ │standardelor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │normativelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │construcţie a │ │ │ │ │
│ │ │ │drumurilor, cu accent │ │ │ │ │
│ │ │ │pe creşterea │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţei rutiere şi │ │ │ │ │
│ │ │ │a prevenirii efectelor│ │ │ │ │
│ │ │ │erorilor umane şi │ │ │ │ │
│ │ │ │actualizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │manualului de │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă rutieră cu │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │cele mai bune practici│CNAIR │ │2022-2030 │/Alte surse │
│ │ │ │legate de proiectare │ │ │ │legal │
│ │ │ │şi construcţie a │ │ │ │constituite │
│ │ │ │drumurilor şi de │ │ │ │ │
│ │ │ │amenajare a zonelor │ │ │ │ │
│ │ │ │adiacente drumului, │ │ │ │ │
│ │ │ │inclusiv prevederea │ │ │ │ │
│ │ │ │unor facilităţi pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │STI aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructurilor │ │ │ │ │
│ │ │ │fizice asociate │ │ │ │ │
│ │ │ │reţelelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │electronice în banda │ │ │ │ │
│ │ │ │largă │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Realizarea unui număr │ │ │ │ │
│ │ │Modernizarea/ │crescut de sisteme de │ │ │ │ │
│4 │Siguranţa │reabilitarea │cântărire în mişcare, │ │ │ │ │
│(cont.)│infrastructurii │drumurilor │asigurarea mentenanţei│ │ │ │Finanţare │
│ │(continuare) │existente │acestora şi utilizarea│ │ │ │externă │
│ │ │ │informaţiilor în │CNAIR │ │2022-2030 │nerambursabilă/│
│ │ │ │cadrul controalelor │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │efectuate de ISCTR în │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea identificării │ │ │ │ │
│ │ │ │vehiculelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │depăşiri │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │ │micromobilităţii prin │ │ │ │ │
│ │ │ │amenajarea │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere adecvate │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru circulaţia │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │pietonilor, a │MTI │ │2025-2030 │Finanţare │
│ │ │ │bicicliştilor şi │ │ │ │externă │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │trotinete şi alte │ │ │ │ │
│ │ │ │dispozitive, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │ │electrice │ │ │ │ │
│ │ │ │(neposesorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │permise) │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Construirea/ │ │ │ │ │
│ │ │ │reabilitarea/ │ │ │ │ │
│ │ │ │modernizarea/ │ │ │ │ │
│ │ │ │extinderea drumurilor │ │Agenţiile de│ │ │
│ │ │ │judeţene care asigură │ │Dezvoltare │2022-2030 │POR 2021-2027 │
│ │ │ │conectivitatea directă│ │Regională │ │ │
│ │ │ │sau indirectă cu │ │ │ │ │
│ │ │ │reţeaua TEN-T de bază │ │ │ │ │
│ │ │ │şi extinsă │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Soluţii pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │decongestionarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │fluidizarea traficului│ │ │ │ │
│ │ │ │pe drumurile judeţene │ │Agenţiile de│ │ │
│ │ │ │(de ex. pasaje, │ │Dezvoltare │2025-2030 │POR 2021-2027 │
│ │ │ │extinderi la 4 benzi, │ │Regională │ │ │
│ │ │ │variante ocolitoare │ │ │ │ │
│ │ │ │inclusiv sisteme de │ │ │ │ │
│ │ │ │management al │ │ │ │ │
│ │ │ │traficului) │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Investiţii destinate │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţei rutiere pe │ │ │ │ │
│ │ │ │drumurile judeţene: │ │ │ │ │
│ │ │ │intersecţie giratorie,│ │ │ │ │
│ │ │ │parapeţi de siguranţă,│ │ │ │ │
│ │ │ │acostament, pasarele │ │ │ │ │
│ │ │ │pietonale, iluminarea │ │ │ │ │
│ │ │ │drumului public pe │ │ │ │ │
│ │ │ │timp de noapte în │ │ │ │ │
│ │ │ │special în intersecţii│ │ │ │ │
│ │ │ │şi în zonele cu │ │ │ │ │
│ │ │ │activitate pietonală, │ │Agenţiile de│ │ │
│ │ │ │precum şi a trecerilor│ │Dezvoltare │2022-2030 │POR 2021-2027 │
│ │ │ │pentru pietoni, │ │Regională │ │ │
│ │ │ │materiale │ │ │ │ │
│ │ │ │retro-reflectorizante,│ │ │ │ │
│ │ │ │marcajele rezonatoare,│ │ │ │ │
│ │ │ │limitatoare de viteză,│ │ │ │ │
│ │ │ │trotuare, benzi │ │ │ │ │
│ │ │ │dedicate pentru viraje│ │ │ │ │
│ │ │ │la stânga, │ │ │ │ │
│ │ │Modernizarea/ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│4 │Siguranţa │reabilitarea │sistemelor şi │ │ │ │ │
│(cont.)│infrastructurii │drumurilor │marcajelor de │ │ │ │ │
│ │(continuare) │existente │semnalizare şi │ │ │ │ │
│ │ │(continuare) │siguranţă rutieră etc.│ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Construirea/amenajarea│ │ │ │ │
│ │ │ │/reabilitarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructuri │ │ │ │ │
│ │ │ │adecvate care să │ │ │ │ │
│ │ │ │faciliteze deplasările│ │ │ │ │
│ │ │ │pietonale în afara │ │ │ │ │
│ │ │ │părţii carosabile │ │ │ │ │
│ │ │ │(piste pentru │ │Agenţiile de│ │ │
│ │ │ │biciclete şi trotuare │ │Dezvoltare │2022-2030 │POR 2021-2027 │
│ │ │ │în intravilanul │ │Regională │ │ │
│ │ │ │localităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │traversate de DJ) │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru creşterea │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │deplasărilor velo şi │ │ │ │ │
│ │ │ │pietonale (acolo unde │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţia din teren o │ │ │ │ │
│ │ │ │permite). │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │ │ │conectivităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale către │ │Agenţiile de│ │ │
│ │ │ │punctele de frontieră │ │Dezvoltare │2025-2030 │POR 2021-2027 │
│ │ │ │deschise pentru │ │Regională │ │ │
│ │ │ │mobilitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │transfrontalieră │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Crearea sau extinderea│ │Agenţiile de│ │ │
│ │ │ │variantelor ocolitoare│ │Dezvoltare │2022-2030 │POR 2021-2027 │
│ │ │ │cu statut de drum │ │Regională │ │ │
│ │ │ │judeţean │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructurilor de │ │ │ │ │
│ │ │Modernizarea/ │comunicaţii prin │ │ │ │ │
│ │ │reabilitarea │utilizarea zonei de │MCID MTI │ │ │ │
│ │ │drumurilor │siguranţă a │- CNAIR │ANCOM │2025-2030 │Bugetul de stat│
│ │ │existente │drumurilor, pe baza │ │ │ │ │
│ │ │(continuare) │unor proceduri mai │ │ │ │ │
│ │ │ │simple şi a unui nivel│ │ │ │ │
│ │ │ │tarifar redus. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Identificarea, analiza│ │ │ │ │
│ │ │ │şi stabilirea │ │ │ │ │
│ │ │ │punctelor periculoase │ │ │ │ │
│ │ │ │de către Poliţia │ │ │ │ │
│ │ │Gestionarea şi │Rutieră în vederea │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │eliminarea │dispunerii măsurilor │CNAIR MAI│ │2022-2026 │/Alte surse │
│ │ │punctelor negre │specifice diminuării │IGPR │ │ │legal │
│ │ │ │acestora de către │ │ │ │constituite │
│ │ │ │administratorul │ │ │ │ │
│ │ │ │drumului, pe reţeaua │ │ │ │ │
│ │ │ │de DN-uri aflate în │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţă. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Implementarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │soluţii tehnologice │ │ │ │ │
│ │ │ │noi şi avansate în │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere, cu eficienţă │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnico-economică │ │ │ │ │
│ │ │ │sporită, care să │ │ │ │ │
│ │ │ │asigure utilizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │raţională a resurselor│ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │Domeniul STI │şi dotărilor de care │CNAIR │ │2022-2026 │/Alte surse │
│4 │Siguranţa │ │se dispune respectiv: │ │ │ │legal │
│(cont.)│infrastructurii │ │sisteme de semnalizare│ │ │ │constituite │
│ │(continuare) │ │variabile, semnalizare│ │ │ │ │
│ │ │ │luminoasă pe bază de │ │ │ │ │
│ │ │ │LED, sisteme │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente, parapete │ │ │ │ │
│ │ │ │pe rulouri, parapete │ │ │ │ │
│ │ │ │pe cabluri, sensuri │ │ │ │ │
│ │ │ │giratorii modulare, │ │ │ │ │
│ │ │ │atenuatori de impact. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Amenajarea pe │ │ │ │ │
│ │ │ │drumurile publice a │ │ │ │ │
│ │ │ │unor zone fixe pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │efectuarea │ │ │ │ │
│ │ │ │controalelor tehnice │ │ │ │ │
│ │ │ │în trafic iniţiale şi/│ │ │ │ │
│ │ │Amenajarea unor │sau mai detaliate care│ │ │ │Finanţare │
│ │ │zone dedicate │să fie echipate şi cu │CNAIR │ │2022-2030 │externă │
│ │ │controalelor │echipamente de │ │ │ │nerambursabilă/│
│ │ │rutiere │inspecţie instalate │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │permanent şi dotarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ISCTR cu unităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │mobile de control în │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea efectuării │ │ │ │ │
│ │ │ │controalelor tehnice │ │ │ │ │
│ │ │ │detaliate în trafic. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Realizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │amenajărilor rutiere │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │Introducerea │pentru implementarea │MAI │ │ │/Alte surse │
│ │ │distanţei minime în│distanţei minime în │MTI │ASRO │2022-2024 │legal │
│ │ │mers │mers între două │CNAIR │ │ │constituite/ │
│ │ │ │vehicule, pe │ │ │ │CNAIR │
│ │ │ │autostrăzi şi drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │expres │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Revizuirea legislaţiei│ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale din domeniul│ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │siguranţei rutiere │ARR │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │prin includerea noilor│ │ │ │constituite/ │
│ │ │ │reglementări în │ │ │ │Buget ARR │
│ │ │ │domeniu │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Extinderea realizării │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluării de impact │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │asupra siguranţei │ARR │ │2022-2030 │legal │
│ │ │ │rutiere şi a auditului│ │ │ │constituite/ │
│ │ │ │de siguranţă rutieră │ │ │ │Buget ARR │
│ │ │ │pe drumurile secundare│ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Evaluarea siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │la nivelul întregii │ │ │ │ │
│ │ │Derularea │reţelei rutiere care │ │ │ │Alte surse │
│ │ │activităţilor de │face obiectul │ARR │ │2022-2030 │legal │
│ │Siguranţa │gestionarea a │legislaţiei privind │ │ │ │constituite/ │
│4 │infrastructurii │siguranţei │siguranţa circulaţiei │ │ │ │Buget ARR │
│(cont.)│(continuare) │circulaţiei pe │pe infrastructura │ │ │ │ │
│ │ │infrastructura │rutieră │ │ │ │ │
│ │ │rutieră ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Crearea unei baze de │ │ │ │ │
│ │ │ │date privind │ │ │ │ │
│ │ │ │semnalizarea rutieră, │ │ │ │ │
│ │ │ │urmărindu-se │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ARR MAI │ │ │legal │
│ │ │ │lizibilităţii şi │MTI │ │2022-2030 │constituite/ │
│ │ │ │detectabilităţii de │CNAIR │ │ │Buget ARR │
│ │ │ │către conducătorii │ │ │ │ │
│ │ │ │auto şi sistemele │ │ │ │ │
│ │ │ │automate de asistenţă │ │ │ │ │
│ │ │ │a conducătorului auto │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Implementarea │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │măsurilor de remediere│ │ │ │legal │
│ │ │ │dispuse cu ocazia │ARR │ │2022-2030 │constituite/ │
│ │ │ │inspecţiilor de │ │ │ │Buget ARR │
│ │ │ │siguranţă rutieră │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Actualizarea cadrului │ │ │ │ │
│ │ │ │legal care să asigure │ │ │ │ │
│ │ │ │managementul unitar al│ │ │ │ │
│ │ │ │intervenţiei │MAI │ │ │ │
│ │ │ │serviciilor │DSU │ │2022-2024 │Bugetul de stat│
│ │ │ │specializate şi │ │ │ │ │
│ │ │ │resurselor folosite de│ │ │ │ │
│ │ │ │acestea în cazul │ │ │ │ │
│ │ │ │accidentelor rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │Îmbunătăţirea │sistemului de │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │intervenţiei la │intervenţie la │MAI │ │2022-2024 │/Finanţare │
│ │ │accidentele rutiere│accidente şi a │DSU │ │ │externă │
│ │ │ │asistenţei medicale de│ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │urgenţă │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Alocarea resurselor │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru menţinerea │ │ │ │ │
│ │ │ │parcului de vehicule │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │de intervenţie la un │MAI │ │2022-2030 │/Finanţare │
│ │ │ │nivel operaţional │ │ │ │externă │
│ │ │ │corespunzător pentru │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │intervenţia la │ │ │ │ │
│ │ │ │accidente │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Comunicarea de către │ │ │ │ │
│ │ │ │UPU a datelor │ │ │ │ │
│ │ │ │lezionare ale │ │ │ │ │
│ │ │ │victimelor │ │ │ │ │
│ │ │ │accidentelor rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │în mod automat │ │ │ │ │
│ │ │Armonizarea │(electronic) în format│ │ │ │ │
│ │ │raportării în │ICD 10 necesar pentru │MAI DSU │ │2022-2030 │Bugetul de stat│
│ │ │sistem MAIS │funcţionarea │MS │ │ │ │
│ │ │ │sistemului MAIS - │ │ │ │ │
│ │ │ │Scala Maximum │ │ │ │ │
│ │Intervenţii în │ │Abreviată a Leziunilor│ │ │ │ │
│5 │situaţii de urgenţă │ │care a fost │ │ │ │ │
│ │ │ │implementat la nivelul│ │ │ │ │
│ │ │ │IGPR în baza SNSR │ │ │ │ │
│ │ │ │2016-2020 │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Îmbunătăţirea dotării │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │serviciilor de urgenţă│MAI │ │ │/Finanţare │
│ │ │ │cu autospeciale pentru│DSU │ │2022-2030 │externă │
│ │ │ │descarcerare, │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │ambulanţe etc. │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Îmbunătăţirea dotării │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │serviciilor de urgenţă│MAI │ │2022-2024 │/Finanţare │
│ │ │ │cu elicoptere │DSU │ │ │externă │
│ │ │ │ │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │ │capacităţii de │ │ │ │ │
│ │ │Achiziţia de │cercetare la locul │ │ │ │ │
│ │ │echipamente │accidentului, prin │ │ │ │Bugetul de stat│
│ │ │dedicate │îmbunătăţirea dotării │MAI │ │2022-2030 │/Finanţare │
│ │ │gestionării │tehnice, inclusiv cu │IGPR │ │ │externă │
│ │ │urmărilor │sisteme automate de │ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │accidentelor │cercetare destinate │ │ │ │ │
│ │ │rutiere │cercetării │ │ │ │ │
│ │ │ │accidentelor rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Achiziţionarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │către administratorul │ │ │ │ │
│ │ │ │drumului de utilaje / │ │ │ │ │
│ │ │ │macarale necesare │ │ │ │ │
│ │ │ │deblocării părţii │ │Agenţii │ │Bugetul de stat│
│ │ │ │carosabile în cazul │CNAIR │Dezvoltare │2025-2030 │/Finanţare │
│ │ │ │accidentelor rutiere │ │Regională │ │externă │
│ │ │ │pe drumurile naţionale│ │ │ │nerambursabilă │
│ │ │ │şi autostrăzi şi de │ │ │ │ │
│ │ │ │aducere a viabilităţii│ │ │ │ │
│ │ │ │drumului cel puţin la │ │ │ │ │
│ │ │ │starea iniţială │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

    PROGRAMUL NAŢIONAL PRIORITAR
                             pentru perioada 2022 - 2024
        pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Siguranţa Rutieră

┌───────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ENTITĂŢILE │ETAPELE/subacţiunile aprobate pentru realizarea acţiunii │RESURSE necesare estimate/Sursa* │
│Nr. │ │ │ │Acţiunea concretă │RESPONSABILE │ │ │
│Crt. │PRIORITĂŢI │OBIECTIV │ACŢIUNE │(descriere) ├─────────┬───────────┼────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministere│Instituţii/│Nr. │Denumire/conţinut │Termen final │Responsabil │Evaluare │Indicator │Umane │Materiale/ │Financiare │Sursa │
│ │ │ │ │ │ │organizaţii│crt.│(detaliat) │de realizare │(funcţie) │ │asociat │suplimentare │logistice │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nevoilor: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SCISR necesită un │ │ │ │activităţi tehnice,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │minim de 5 posturi, │ │ │ │de specialitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │care pot fi ocupate │ │ │ │a atribuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prin angajare │ │ │ │necesare posturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │directă, delegare, │ │ │ │(ex.: specialist în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │detaşare, etc. şi │ │ │ │domeniul educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │care să acopere │ │ │ │/ instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │volumul mare şi │ │ │1 │participanţilor la │septembrie │Coordonator │finală │Elaborare fişe │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │diversitatea │ │ │ │trafic, specialist │2022 │DPISR │ │post │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţilor │ │ │ │în materia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnice, de │ │ │ │aplicării normelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │specialitate cum ar │ │ │ │rutiere, specialist│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fi: elaborare │ │ │ │în psihologia în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezvoltarea │Rapoarte semestriale│ │ │ │transporturi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii SCISR │şi anuale privind │ │ │ │specialist în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din cadrul ARR prin│stadiul │ │ │ │comunicare publică,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suplimentarea cu │implementării SNSR │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │patru posturi a │şi elaborare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compartimentului │comunicate de presă │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │funcţional, cu │pentru diseminarea │ │ │ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Consolidarea │scopul de a │acestora; pregătirea│ │ │ │proiect de act │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Managementul │capacităţii de │sprijini │şedinţelor DPISR şi │ │ │ │normativ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │siguranţei rutiere │coordonare la │comunicarea în │a reuniunilor CISR; │MTI │ARR │ │modificarea │ │Şeful │ │Elaborare │ │ │ │ │
│ │ │nivelul CISR │domeniul siguranţei│elaborarea │ │ │2 │organigramei ARR │septembrie │compartimentului│trimestrială│propunere │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │rutiere şi │materialelor de │ │ │ │pentru │2022 │de specialitate │ │modificare │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţile de │şedinţă şi │ │ │ │suplimentarea cu 4 │ │din cadrul ARR │ │OMIT │ │ │ │ │
│ │ │ │implementare, │diseminarea │ │ │ │posturi în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizare şi │acestora; │ │ │ │SCISR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluare a │monitorizarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Strategiei │centralizarea şi │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Naţionale privind │integrarea/ │ │ │ │Aplicare act │ │Şeful │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Siguranţa Rutieră │interpretarea │ │ │ │normativ privind │noiembrie │compartimentului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rezultatelor │ │ │3 │modificarea │2022 │de specialitate │trimestrială│Creare posturi │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │activităţilor │ │ │ │organigramei │ │din cadrul ARR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │derulate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │implementarea │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Programelor de │ │ │ │Ocupare posturi │ │Şeful │ │ │ │ │Funcţie de │ │
│ │ │ │ │acţiuni prioritare; │ │ │ │(prin angajare, │ianuarie │compartimentului│ │Personal încadrat│ │ │grila de │ │
│ │ │ │ │comunicarea │ │ │4 │detaşare, delegare,│2023 │de specialitate │trimestrială│pe posturile │Nu este cazul │Nu este cazul │salarizare a │Bugetul ARR │
│ │ │ │ │constantă şi │ │ │ │etc.) │ │din cadrul ARR │ │prevăzute │ │ │ARR │ │
│ │ │ │ │transparentă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │media şi societatea │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │civilă privind │ │ │ │ │ │Şeful │ │Proceduri de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţa rutieră, │ │ │ │Elaborarea │februarie │compartimentului│ │lucru finalizate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │etc. │ │ │5 │procedurilor de │2023 │de specialitate │trimestrială│şi avizate în │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Bugetul ARR │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lucru │ │din cadrul ARR │ │cadrul Comisiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Elaborare caiet de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sarcini pentru │ │Preşedinte GL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │consultanţă/ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strategia de │ │transporturi │ │Finalizare caiet │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Introducerea │ │ │ │comunicare în │ │rutiere, formare│ │de sarcini pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │sistemelor de │ │ │ │siguranţă rutieră │septembrie │a conducătorilor│ │achiziţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │detecţie şi │ │ │1 │în cadrul GL pentru│2022 │auto şi │trimestrială│strategie de │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │sancţionare a │ │ │ │transporturi │ │comunicare de │ │comunicare în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │abaterilor la nivel │ │ │ │rutiere, formare a │ │siguranţă │ │siguranţa rutieră│ │ │ │ │
│ │ │ │ │naţional are nevoie │ │ │ │conducătorilor auto│ │rutieră din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de o campanie de │ │ │ │şi comunicare de │ │cadrul DPISR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Derularea │conştientizare, │ │ │ │siguranţă rutieră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │componentei de │bazată pe o │ │ │ │din cedrul DPISR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │comunicare la nivel│strategie coerentă │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Managementul │Întărirea │naţional privind │şi care să prezinte │ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │siguranţei rutiere │coordonării CISR │introducerea │avantajele acestor │MTI │ │ │instituţiilor care │ │ │ │Transmitere caiet│ │ │ │ │
│(cont.)│(continuare) │(continuare) │sistemelor automate│sisteme, calendarul │ │ │2 │pot susţine │octombrie │Coordonator │trimestrială│de sarcini către │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │de detecţie şi │de implementare, │ │ │ │financiar achiziţia│2022 │DPISR │ │instituţii │ │ │ │ │
│ │ │ │constatare a │modul în care │ │ │ │unei strategii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │abaterilor │acestea funcţionează│ │ │ │comunicare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- o comunicare │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │susţinută cu │ │ │ │Achiziţie servicii │ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │ │publicul larg pentru│ │ │ │consultanţă/ │ │ │ │Achiziţie │ │ │ │legal │
│ │ │ │ │a evidenţia │ │ │3 │strategie de │septembrie │Conducător │trimestrială│strategie │Nu este cazul │Nu este cazul │40.000 │constituite / │
│ │ │ │ │beneficiile în │ │ │ │comunicare în │2022 │instituţie │ │comunicare │ │ │Euro │parteneriate │
│ │ │ │ │domeniul siguranţei │ │ │ │siguranţa rutieră │ │ │ │ │ │ │ │public-private│
│ │ │ │ │rutiere. │ │ │ │prin SEAP │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Implementare şi │ │Coordonator │ │Derulare campanie│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │monitorizare │ianuarie │DPISR/ │trimestrială│de conştientizare│Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strategie de │2024 │conducător │ │/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │comunicare │ │instituţie │ │comunicare în SR │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Experienţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │implementării │ │ │ │Crearea unui GL la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Strategiei Naţionale│ │ │ │nivelul DPISR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de Siguranţă Rutieră│ │ │ │pentru │ │ │ │GL cu membri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2016-2020 a dovedit │ │ │ │identificarea │septembrie │Coordonator │ │nominalizaţi din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │faptul că finanţarea│ │ │1 │soluţiilor optime │2022 │DPISR │trimestrială│cadrul │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │este o componentă │ │ │ │de finanţare a │ │ │ │ministerelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │definitorie pentru │ │ │ │acţiunilor din │ │ │ │atribuţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │atingerea │ │ │ │prezenta strategie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │asumate. Prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │această acţiune se │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │doreşte crearea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mecanism sustenabil │ │ │ │Analiza impactului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi transparent de │ │ │ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │finanţarea a │ │ │ │direcţionarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţilor din │ │ │ │procent din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prezenta strategie. │ │ │ │contravaloarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pe termen scurt, │ │ │ │amenzilor rutiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │scopul este de a │ │ │ │aplicate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Identificarea │asigura finanţarea │ │ │ │ajutorul sistemelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │soluţiilor optime │acţiunilor necesare │ │ │ │automate către MAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru finanţarea │implementării/ │ │ │ │pentru a fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acţiunilor │operaţionalizării, │ │ │ │utilizat exclusiv │octombrie │ │ │Elaborare Notă │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice din │gestionării şi │ │ │2 │pentru dezvoltarea │2022 │Preşedinte GL │trimestrială│fundamentare │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │domeniul siguranţei│întreţinerii unei │ │ │ │şi mentenanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere, a │sistem tehnic │ │Autorităţi │ │sistemelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Crearea unui │sistemelor de │automat de │MIT │publice │ │detecţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Managementul │mecanism de │detecţie, │depistare, procesare│MAI │locale │ │constatare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cont.)│siguranţei rutiere │finanţare a │constatare şi │şi sancţionare a │ME │ACoR │ │sancţionare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(continuare) │activităţilor de │sancţionare a │abaterilor din │MDLPA │AMR │ │abaterilor, bazat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │siguranţă rutieră│abaterilor de la │trafic. Pe termen │ │AOR │ │pe proiecţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │normele rutiere, │lung, şi alte │ │UNCJR │ │bugetare privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi iniţierea│acţiuni din prezenta│ │ │ │încasările generate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui proiect de act│strategie vor │ │ │ │de aceste sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │normativ pentru │beneficia de co/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reglementarea │finanţare prin acest│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismul de │mecanism sustenabil │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │finanţare propus. │şi transparent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │finanţarea a │ │ │ │Elaborare propunere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţilor de │ │ │ │reglementare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţă rutieră. │ │ │ │privind finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Astfel, încasările │ │ │ │acţiunilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │la bugetul de stat │ │ │ │prezenta strategie │ │ │ │Finalizare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │generate de amenzile│ │ │3 │şi a sistemelor │septembrie │SS MAI/SS MF │trimestrială│proiect act │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │aplicate prin │ │ │ │automate de │2022 │ │ │normativ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │intermediul │ │ │ │detecţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sistemelor automate │ │ │ │constatare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- estimate la câteva│ │ │ │sancţionare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │milioane de euro/ │ │ │ │abaterilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │anual - vor permite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cheltuielilor cu │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │investiţiile în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţă rutieră, │ │ │ │Promovarea │ │ │ │Transmiterea pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │necesare pentru │ │ │4 │propunerii spre │octombrie │SSMF │trimestrială│circuitul extern │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │implementarea │ │ │ │aprob are/avizare │2022 │ │ │de avizare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acţiuni prioritare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │ │crearea unei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │entităţilor │ │ │ │situaţii/baze de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(companii, │ │Preşedinte GL │ │date a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Identificarea │ │ │ │universităţi, │ │pentru colectare│ │entităţilor care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │entităţilor care pot│ │ │1 │asociaţii, etc.) │septembrie │şi analiză a │trimestrială│pot derula │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │derula activităţi de│ │ │ │care pot derula │2022 │datelor şi │ │activităţi de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cercetare în │ │ │ │activităţi de │ │informare │ │cercetare în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniul siguranţei │ │ │ │cercetare în │ │publică │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │Crearea unui sistem│rutiere şi │ │ │ │domeniul siguranţei│ │ │ │siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │integrat al │intensificarea │ │ │ │rutiere │ │ │ │rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │centrelor şi │colaborării cu │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │resurselor din │acestea, în vederea │ │ │ │ │ │ │ │crearea unei │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul cercetării│derulării de studii,│MTI │ │ │Identificarea │ │Preşedinte GL │ │situaţii/baze de │ │ │ │ │
│ │ │Managementul │în siguranţă │analize şi proiecte │MAI │Mediul │ │analizelor, │ │pentru colectare│ │date a │ │ │ │ │
│ │ │cercetării │rutieră şi │de cercetare care să│ME │academic │2 │studiilor şi altor │decembrie │şi analiză a │trimestrială│necesarului de │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │asigurarea unui │fie apoi o │MCED │ │ │cercetări necesare │2022 │datelor şi │ │cercetare în │ │ │ │ │
│ │ │ │management operativ│componentă nelipsită│ │ │ │în domeniu │ │informare │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru optimizarea │din viitoarele │ │ │ │ │ │publică │ │siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │rezultatelor în │propuneri de │ │ │ │ │ │ │ │rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu │investiţii, proiecte│ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │sau iniţieri/ │ │ │ │Corelarea cererii │ │ │ │Situaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │modificări de acte │ │ │ │privind necesitatea│ │Preşedinte GL │ │actualizată a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │normative în │ │ │ │cercetării şi a │ │pentru colectare│ │proiectelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniul siguranţei │ │ │3 │ofertei din partea │decembrie │şi analiză a │trimestrială│derulate, în │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│1 │Managementul │ │ │rutiere. │ │ │ │entităţilor care │2023 │datelor şi │ │derulare, cerere/│ │ │ │ │
│(cont.)│siguranţei rutiere │ │ │ │ │ │ │pot oferi aceste │ │informare │ │oferta de │ │ │ │ │
│ │(continuare) │ │ │ │ │ │ │servicii │ │publică │ │servicii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │demersurilor │ │ │ │Efectuarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │necesare pentru │ │ │ │evaluări privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │suplimentarea │ │ │ │necesarul de cadre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Efectuarea │numărului de posturi│ │ │ │pentru realizarea │ │Conducătorii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │demersurilor │necesare în raport │ │ │ │atribuţiilor în │ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │necesare pentru │cu atribuţiile │ │ │1 │domeniul siguranţei│ianuarie │(DG, Inspector │anuală │Elaborare │Existente │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │suplimentarea │instituţiilor (de │ │ │ │rutiere şi │2023 │de stat şef, │ │fundamentare │ │ │ │ │
│ │ │ │numărului de │ex. operare sisteme │ │ │ │fundamentarea │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Managementul │posturi din cadrul │automate de │ │ │ │corespunzătoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor │tuturor │constatare Ro-CBE şi│MIT │ARR │ │printr-o analiză │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │umane │structurilor cu │TCE pentru Poliţia │MAI │ISCTR │ │costuri/beneficiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în │Română, controale în│ │ │ │social │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul siguranţei│trafic şi la sediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere (ISCTR, │pentru ISCTR, │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ARR, Poliţia │inspecţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rutiera, etc). │siguranţă pentru │ │ │ │întocmirea │ │Şefii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ARR, inspecţie │ │ │ │documentaţiei │decembrie │compartimentelor│ │Finalizare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică │ │ │2 │pentru alocarea │2023 │de RU din cadrul│anuală │documentaţie │Existente │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │extrajudiciară la │ │ │ │posturilor │ │fiecărei │ │concurs │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RAR, etc.) │ │ │ │ │ │instituţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gestionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │solicitărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pentru participarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la cursurile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │formare ca auditor │ │ │ │întocmire │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │de siguranţă │septembrie │Şef SPSP-ARR │Anuală │situaţie │Existente │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rutieră şi │2022 │ │ │cursanţi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │demararea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │demersurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │organizarea a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cursurilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sporirea numărului │Organizarea şi │ │ │ │formarea unei grupe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │auditorilor de │derularea cursurilor│ ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │siguranţă rutieră │de formare │ │ │ │Încheierea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în vederea │profesională pentru │ │ │ │contact cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │realizării │auditorii de │ │ │ │unitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Managementul │Managementul │evaluării de impact│siguranţă rutieră, │ │Unităţi de │ │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │siguranţei rutiere │resurselor umane │asupra siguranţei │în funcţie de │MTI ARR │învăţământ │2 │în vederea │decembrie │Director general│Anuală │Contractare │Existente │Existente │Existente │Nu este cazul │
│(cont.)│(continuare) │(continuare) │rutiere, a │numărul de │ │superior │ │derulării │2022 │ARR │ │universitate │ │ │ │ │
│ │ │ │auditului de │solicitanţi care │ │ │ │cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă rutieră │îndeplinesc │ │ │ │formare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi a inspecţiilor │condiţiile prevăzute│ │ │ │auditor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de siguranţă │de legislaţia în │ │ │ │siguranţă rutieră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │periodice şi │vigoare │ ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │specifice │ │ │Unităţi de │ │ │ │ │ │Număr cursanţi │Formatori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │învăţământ │3 │Derularea │iunie │Decan facultate │Anuală │înscrişi pentru │externi şi │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │superior │ │cursurilor │2023 │ │ │evaluarea finală │cadre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactice │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Organizarea │ │Secretariat │ │ │Membrii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │examenului pentru │ │Comisie de │ │ │Comisiei de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dobândirea │septembrie │atestare, │ │Număr cursanţi │atestare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │calităţii de │2023 │disciplină şi │Anuală │care │disciplină şi │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │auditor de │ │soluţionare a │ │promovează │soluţionare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţă rutieră │ │contestaţiilor- │ │ │contestaţiilor│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ARR │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │calendar privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │formarea │ │ │ │Elaborare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Creşterea nivelului │ │ │1 │personalului │Anual │Şef compartiment│anuală │calendar │Nu este cazul │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │de pregătire │ │ │ │(curriculum, │ │RU IGPR │ │formare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │profesională a │ │ │ │participanţi, │ │ │ │profesională │ │ │ │ │
│ │ │ │ │persoanelor care │MAI │ │ │perioade de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aplică legislaţia │ │ │ │formare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rutieră şi cea │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Profesionalizarea │conexă │ │ │ │Desfăşurarea de │ │ │ │Elaborare │ │ │ │Buget de stat │
│ │ │ │personalului cu │ │ │ │2 │sesiuni/cursuri de │Anual │Şef Compartiment│ │calendar │Formatori │Existente şi │50.000/an │Finanţare │
│ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │instruire/formare │ │RU IGPR │ │formare │externi │suplimentare │ │externă │
│ │ │ │siguranţa rutieră │ │ │ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │ │nerambursabilă│
│ │ │ │precum şi a ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Managementul │Managementul │auditorilor de │ │ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │siguranţei rutiere │resurselor umane │siguranţă rutieră │ │ │ │ │numărului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cont.)│(continuare) │(continuare) │prin schimburi de │ │ │ │ │auditori care │ │ │ │întocmire │ │ │ │ │
│ │ │ │experienţă şi │ │ │ │1 │îndeplinesc │septembrie │Şef SPSP-ARR │Anuală │situaţie │Existente │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │perfecţionare │ │ │ │ │condiţiile pentru │2022 │ │ │cursanţi │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională │Organizarea, la 2 │ │ │ │participarea la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │periodică a │ani, începând cu │ │ │ │cursurile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora │2021, a cursurilor │ │ │ │perfecţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de perfecţionare │MTI ARR ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │profesională │ │Unităţi de │ │Încheierea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │periodică a │ │învăţământ │2 │contact cu o │septembrie │Director general│Anuală │Contractare │Existente │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │auditorilor de │ │superior │ │unitate de │2022 │ARR │ │universitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţă rutieră │ │ │ │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Unităţi de │ │ │ │ │ │Număr cursanţi │Formatori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │învăţământ │3 │Derularea │octombrie │Decan facultate │Anuală │care │externi şi │Existente │Existente │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │superior │ │cursurilor │2022 │ │ │promovează │cadre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactice │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │instituţiilor │ │Preşedinte GL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │publice cu │ │pentru │ │Crearea unei baze│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │atribuţii pe linia │ │transporturi │ │de date cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei rutiere │august │rutiere, formare│ │specialiştii în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │şi a specialiştilor│2022 │a conducătorilor│trimestrială│domeniul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │din domeniu care │ │auto şi │ │siguranţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pot asigura │ │comunicare de │ │rutiere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentarea la │ │siguranţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România nu are, în │ │ │ │nivel tehnic/de │ │rutieră/DPISR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prezent, persoane │ │ │ │expert │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │desemnate la │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Grupurile de lucru │ │ │ │Identificarea │ │Preşedinte GL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de la nivelul UE sau│ │ │ │Grupurilor de │ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ONU, pe tema │ │ │ │lucru, organismelor│ │transporturi │ │Crearea unei baze│ │ │ │ │
│ │ │ │Asigurarea │siguranţei rutiere, │ │ │ │cu care ţara │ │mtiere, formare │ │de date cu │ │ │ │ │
│ │ │ │continuităţii │care să asigure o │ │ │2 │noastră cooperează │octombrie │a conducătorilor│trimestrială│specialiştii în │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │reprezentării │comunicare şi o │ │ │ │la linia siguranţei│2022 │auto şi │ │domeniul │ │ │ │ │
│1 │Managementul │Cooperare │României la │cooperare constantă │MIT │ │ │rutiere (ex.: │ │comunicare de │ │siguranţei │ │ │ │ │
│(cont.)│siguranţei rutiere │internaţională │grupurile de lucru │şi relevantă cu │MAI │ │ │DG-MOVE, CARE, HLG,│ │siguranţă │ │rutiere │ │ │ │ │
│ │(continuare) │ │şi reuniunile pe │organismele │ME │ │ │CBE, ROADPOL, WP1, │ │rutieră DPISR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tema siguranţei │internaţionale, │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere la nivelul │astfel că desemnarea│ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │CE şi ONU. │unor persoane care │ │ │ │Desemnarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │să asigure │ │ │ │specialiştilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reprezentarea │ │ │ │către conducătorii │ │ │ │ │ │ │In limita a │ │
│ │ │ │ │României la nivel │ │ │ │instituţiilor, în │ │ │ │Emitere ordin │ │ │5000 │Buget de stat/│
│ │ │ │ │tehnic este │ │ │3 │funcţie de domeniul│octombrie │Conducător │trimestrială│ministru/decizi e│Nu este cazul │Nu este cazul │Euro/an/ │alte surse de │
│ │ │ │ │necesară. │ │ │ │de pregătire al │2022 │instituţie │ │de desemnare │ │ │reprezentant- │finanţare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acestora şi │ │ │ │ │ │ │cheltuieli de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │necesităţile │ │ │ │ │ │ │deplasare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │identificate la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nivel internaţional│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Reprezentare │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │României prin │noiembrie │DGRI din │ │Număr de │1 │ │7200 │alte surse de │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │participarea la GL │2023 │instituţiile │Semestrială │participări │reprezentant/ │Nu este cazul │Euro/ │finanţare/Fond│
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi asigurarea │ │publice │ │ │misiune │ │minister/an │uri externe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │continuităţii │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabile│
├───────┼──────────┬────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constituirea unei │ │ │ │ │ │Materiale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │baze de date cu │septembrie │Secretar de stat│Anuală │bază date │Existente │educative de │Nu este cazul │Bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale │2022 │ │ │existentă │ │educaţie │ │ministere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │informative; │ │ │ │ │ │rutieră │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Spaţiul virtual va │ │ │ │Întocmirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conţine informaţii │ │ │ │aprobarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crearea unui spaţiu│de sensibilizare, │ │ │ │documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │virtual pe site-ul │documente şi resurse│ │ │2 │pentru alocarea │decembrie │Şef serviciu │Anuală │Elaborare │Existente │ │Nu este cazul │Bugete │
│ │ │ │ │ME dedicat │naţionale şi │ME │ONG │ │unui spaţiu dedicat│2022 │specialitate │ │documentaţie │ │ │ │ministere │
│ │ │ │ │educaţiei rutiere │internaţionale │ │ │ │educaţiei rutiere, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privind siguranţa │ │ │ │pe site-ul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │rutieră │ │ │ │www.edu.ro; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încărcarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor pe │ianuarie │ │ │Tab existent pe │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │site şi │2023 │Directori ME │Anuală │site/uri şi număr│Existente │ │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │actualizarea │ │ │ │de accesări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │periodică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constituirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ca principale │ │ │ │grup de lucru din 6│noiembrie │Director general│ │ │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │ │materiale de │ │ │1 │experţi MAI şi ME │2022 │ME/Director │Anuală │Constituire GL │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │ │educaţie rutieră din│ │ │ │pentru revizuirea │ │IGPR-DR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │unităţile de │ │ │ │ghidurilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │învăţământ, │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ghidurile trebuie │ │ │ │Constituirea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Creşterea │ │actualizate │ │ │ │baze de date cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelului de │ │periodic, în funcţie│ │ │ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Utilizarea│ │educaţie pentru │Revizuirea │de evoluţia │ │ │ │educaţie rutieră │ │ │ │Întâlniri ale GL │ │ │ │ │
│ │drumurilor│ │siguranţă rutieră│periodică a │factorilor care │ME şi MAI│ │2 │rezultate din │mai │Preşedinte GL │Anuală │conform │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Bugete │
│ │în │Factor │în rândul │ghidurilor de │influenţează │ │ │ │proiecte locale; │2023 │ │ │calendarului │ │ │ │ministere │
│2 │condiţii │Uman │preşcolarilor şi │educaţie rutieră │comportamentul │ │ │ │analiza bianuală a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │elevilor din │ │minorilor în trafic;│ │ │ │acestor materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │sistemul de │ │vor fi selectate şi │ │ │ │în GL pe educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │învăţământ │ │adăugate noi │ │ │ │rutieră. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │preuniversitar │ │activităţi, iar │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ghidurile revizuite │ │ │ │Avizarea ghidurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │vor fi diseminate în│ │ │ │revizuite o dată la│decembrie │Secretar de stat│ │Ghiduri │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │ │toate unităţile de │ │ │3 │doi ani de către │2023 │MAI/ME │Anuală │actualizate │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │ │învăţământ │ │ │ │reprezentanţii ME │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ONG, │ │şi MAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────┤mediul ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │privat │ │întocmirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │transmiterea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │note către │septembrie │Secretar de stat│ │Transmitere notă │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │ │In vederea unei mai │ │ │1 │inspectoratele │2022 │ME │Anuală │la nivel naţional│Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │Desemnarea unei │bune monitorizări a │ │ │ │şcolare referitoare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │persoane │activităţilor de │ │ │ │la această │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │responsabile cu │educaţie rutieră la │ │ │ │obligaţie; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │educaţia rutieră la│nivel de unitate │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │nivelul │şcolară, se va │ │ │ │Nominalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inspectoratelor │solicita unităţilor │ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şcolare şi a │de învăţământ şi │ME │ │ │responsabile din │ │Conducere │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │unităţilor de │inspectoratelor │ │ │2 │cadrul │septembrie │inspectorate │Anuală │Transmitere │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Bugete │
│ │ │ │ │învăţământ │şcolare desemnarea │ │ │ │inspectoratelor │2022 │şcolare │ │nominalizări │ │ │ │ministere │
│ │ │ │ │preuniversitar care│unor persoane cu rol│ │ │ │şcolare şi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │să coordoneze │de implementare, │ │ │ │unităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţile │coordonare şi │ │ │ │învăţământ; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │privind educaţia │monitorizare a │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │rutieră │activităţilor de │ │ │ │Constituirea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │educaţie rutieră. │ │ │ │baze de date la │februarie │Director General│ │Funcţionare bază │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │nivel naţional cu │2023 │ME │Anuală │date │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │desemnate. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cursurilor educaţie│ │ │ │ │Personal │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rutieră aflate în │ │Directori │ │Creare bază date │ISJ/ISMB, │Bază materiale│ │Bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │oferta caselor │august 2022 │generali ME │Anual │cursuri │ofiţeri │OP, CCD │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │corpului didactic │ │ │ │acreditate │prevenire │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau a furnizorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Activităţile de │ │ │ │privaţi; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │educaţie rutieră │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │sunt eficiente doar │ │ │ │Analiza extinderii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │dacă sunt susţinute │ │ │ │cursurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Organizarea unor │de cadre didactice │ │ │ │acreditate în cât │decembrie │Directori │ │Număr de cadre │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │sesiuni de │formate în acest │ │ │2 │mai multe judeţe │2022 │generali ME │Anual │didactice │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere │
│ │ │ │ │informare şi a unor│domeniu. In acest │ │ │ │din ţară sau a │ │ │ │participante │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cursuri de formare │sens vor fi │ │ │ │reacreditării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │adresate cadrelor │organizate sesiuni │ │ │ │acestora; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │didactice din │de informare cu │ME şi MAI│ONG ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │învăţământul │specialişti şi │ │ │ │Includerea acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │preuniversitar, cu │cursuri de formare │ │ │3 │cursuri în oferta │decembrie │Directori │Anual │Ofertă existentă │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Bugete │
│ │ │ │ │tematica educaţie │pentru cadrele │ │ │ │caselor corpului │2022 │generali ME │ │la CCD │ │ │ │ministere │
│ │ │ │ │rutieră. │didactice, prin │ │ │ │didactic; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │casele corpului │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │didactic sau │ │ │ │Diseminarea cât mai│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │furnizori privaţi de│ │ │ │largă a ofertei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │formare. │ │ │ │cursuri de formare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul │ │Directori │ │Număr de cadre │ │ │ │ │
│ │ │ │Creşterea │ │ │ │ │4 │educaţiei rutiere │decembrie │generali │Anual │didactice │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Bugete │
│ │Utilizarea│ │nivelului de │ │ │ │ │ │în vederea │2023 │ME/Directori │ │participante │ │ │ │ministere │
│ │drumurilor│ │educaţie pentru │ │ │ │ │ │încurajării │ │CCD │ │ │ │ │ │ │
│ │în │Factor │siguranţă rutieră│ │ │ │ │ │participării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │condiţii │Uman │preşcolarilor şi │ │ │ │ │ │cadrelor didactice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cont.)│de │(cont.) │elevilor din │ │ │ │ │ │la acestea. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │sistemul de ├───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │(cont.) │ │învătământ │ │ │ │ │ │Întocmirea unei │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │
│ │ │ │preuniversitar │ │ │ │ │ │note referitoare la│ │ │ │ │ │ │ │externe │
│ │ │ │(continuare) │ │ │ │ │ │această activitate │ │ │ │ │ │Bază materială│ │nerambursabil │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │şi transmiterea ei │2023 │Secretar de stat│Anual │Transmitere notă │Existente │biblioteci şi │Nu este cazul │e /Buget │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │către toate │ │ │ │la nivel naţional│ │CDI │ │minister, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │bibliotecile şi │ │ │ │ │ │ │ │bugete │
│ │ │ │ │ │În bibliotecile │ │ │ │CDI-urile din ţară;│ │ │ │ │ │ │ │autorităţi │
│ │ │ │ │ │şcolare şi centrele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale│
│ │ │ │ │Derularea de │de informare şi │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │activităţi │documentare vor fi │ │ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │periodice care să │organizate 2 │ │ │ │principalelor cauze│ │Şef serviciu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │includă teme de │activităţi │ │ │2 │de accidente în │ │specialitate DR-│Anual │Crearea bază date│Existente/M │Nu este cazul │Nu este cazul │Buget minister│
│ │ │ │ │educaţie rutieră │personalizate de │ │ONG, │ │care sunt implicaţi│ │IGPR │ │accidente │AI │ │ │MAI │
│ │ │ │ │specifică* în │educaţie rutieră în │ME │Autorităţi │ │minori din fiecare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cadrul │fiecare semestru, │ │publice │ │judeţ; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │bibliotecilor │care vor aborda │ │locale ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │şcolare şi a │principalele cauze │ │ │ │Planificarea a 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │centrelor de │ale accidentelor în │ │ │ │activităţi │ │ │ │Creare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │informare şi │care sunt implicaţi │ │ │3 │specifice pe │ │Inspectori │Semestrială │planificare │Existente │Nu este cazul │ │Buget minister│
│ │ │ │ │documentare │minori din judeţul │ │ │ │semestru, cu │ │şcolari │ │semestrială │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │respectiv/Municipiul│ │ │ │responsabili şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │resurse alocate; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Număr │ │ │ │Buget │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Realizarea │ │Inspectori │ │participanţi/ │Personal │ │ │minister, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4 │activităţilor şi │ │şcolari │Semestrială │judeţ Rezultate │didactic │Nu este cazul │ │bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluarea acestora.│ │ │ │evaluări locale │auxiliar │ │ │autorităţi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale│
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Crearea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │continuă a unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │baze de date, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │centralizată la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivelul ME, care să│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │includă toate │permanent │Secretar de stat│Anuală │crearea unei baze│Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Buget minister│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizaţiile │ │ME │ │de date │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neguvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din România, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │preocupări în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru siguranţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rutieră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Intensificarea │ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │comunicării dintre │ │ │ │cooperării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ME, MAI şi │ │ │ │interinstituţionale│ │Secretar de stat│ │Număr întâlniri │ │ │ │ │
│ │ │ │Creşterea │ │organizaţii │ │ │2 │şi asigurarea unui │permanent │ME │Anuală │organizate │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │Buget minister│
│ │ │ │nivelului de │ │guvernamentale şi │ │ │ │mediu eficient de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Utilizarea│ │educaţie pentru │Consolidarea │neguvernamentale cu │ │ │ │schimb de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurilor│ │siguranţă rutieră│cooperării │preocupări în │ │ONG-uri de │ │informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │în │Factor │în rândul │naţionale între │domeniul educaţiei │ │profil, ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│(cont.)│condiţii │Uman │preşcolarilor şi │sectorul public şi │rutiere, în vederea │ME şi MAI│asociaţii, │ │Încheierea unor │ │ │ │Număr │ │ │ │Bugete │
│ │de │(cont.) │elevilor din │privat privind │derulării în │ │companii │3 │protocoale de │decembrie │Secretar de stat│Anual │protocoale │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere/ │
│ │siguranţă │ │sistemul de │educaţia pentru │parteneriat a unor │ │private │ │colaborare pe teme │2022 │ME │ │încheiate │ │ │ │bugete │
│ │(cont.) │ │învăţământ │siguranţă rutieră │programe, proiecte │ │ │ │de educaţie rutieră│ │ │ │ │ │ │ │parteneri │
│ │ │ │preuniversitar │ │şi acţiuni de │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │(continuare) │ │educaţie rutieră în │ │ │ │Realizarea unor │ │ │ │Număr │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │unităţile de │ │ │ │materiale │ │ │ │proiecte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │învăţământ. │ │ │ │educaţionale comune│decembrie │Director general│ │parteneriale; │ │ │ │Bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4 │şi diseminarea │2023 │ME │Anual │număr │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │ministere/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │acestora în rândul │ │ │ │materiale │ │ │ │Buget ONG │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cadrelor didactice │ │ │ │educaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │realizate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Creşterea gradului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de utilizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │instrumentelor │ │ │ │ │ │ │ │Buget │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute în │ │ │ │Număr │ │ │ │minister, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │documentele │ │Secretar de stat│ │participanţi/ │Existente/ │ │ │bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5 │adoptate la nivel │permanent │ME │Anuală │judeţ Rezultate │colaboratori │ │ │autorităţi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţional şi │ │ │ │evaluări locale │ │ │ │publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │internaţional care │ │ │ │ │ │ │ │locale/Bugete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │vizează educaţia │ │ │ │ │ │ │ │parteneri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru siguranţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rutieră. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scopul Programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Naţional este │ │ │ │Încheierea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltarea de │ │ONG-uri cu │ │parteneriate cu ME │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiecte, campanii │ │obiect de │ │şi autorităţi │ │ │ │încheiere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │educaţionale, │ │activitate │1 │publice locale │decembrie │Coordonator │Semestrială │protocoale de │Existente/ │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │exemple de bune │ │siguranţa │ │pentru extinderea │2022 │proiect │ │colaborare │colaboratori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │practici şi politici│ │rutieră │ │programului "Ora de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │publice, care să │ │ │ │educaţie rutieră" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │vină în sprijinul │ │ │ │la nivel naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţirii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sistemului de │ ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │extracurriculară: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │educaţie rutieră, │ │ │ │Derularea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │prin proiectele "Ora│ │ONG-uri cu │ │activităţi pentru │ │ │ │ │ │ │ │Buget │
│ │ │ │ │ │de Educaţie Rutieră"│ │obiect de │ │însuşirea corectă a│ │ │ │ │ │ │ │minister, │
│ │ │ │ │ │şi educaţie pentru │ │activitate │ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │bugete │
│ │ │ │ │ │prim-ajutor şi │ │siguranţa │2 │circulaţie, │decembrie │Coordonator │Semestrială │Număr elevi │Existente/ │Nu este cazul │Nu este cazul │autorităţi │
│ │ │ │ │ │gestionarea │ │rutieră │ │regulilor de │2023 │proiect │ │participanţi │colaboratori │ │ │publice │
│ │ │ │ │ │situaţiilor de │ │Autorităţi │ │prim-ajutor şi │ │ │ │ │ │ │ │locale/Alte │
│ │ │ │ │ │urgenţă, prin │ │publice │ │situaţii de urgenţă│ │ │ │ │ │ │ │surse legal │
│ │ │ │ │ │proiectele "Leapşa │ │locale │ │pentru 500.000 │ │ │ │ │ │ │ │constituite │
│ │Utilizarea│ │ │ │pentru Viaţă". │ │ │ │elevi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurilor│ │ │Derularea │Proiectele vor fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │Factor │Promovarea │Programului │derulate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │condiţii │Uman │activităţilor de │Naţional de │formatori din cadrul│ME şi MAI├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│(cont.)│de │(cont.) │educaţie rutieră │Educaţie pentru │ONG-urilor cu obiect│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │ │Siguranţă │de activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cont.) │ │ │ │siguranţa rutieră, │ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget │
│ │ │ │ │ │în parteneriat cu │ │obiect de │ │Acreditarea unui │ │ │ │ │ │ │ │minister, │
│ │ │ │ │ │ofiţeri ai Poliţiei │ │activitate │ │suport de curs şi │ │ │ │Număr cadre │ │ │ │bugete │
│ │ │ │ │ │Rutiere şi cadre │ │siguranţa │3 │formarea a 3000 de │decembrie │Coordonator │Semestrială │didactice │Existente/ │Nu este cazul │Nu este cazul │autorităţi │
│ │ │ │ │ │didactice şi │ │rutieră │ │cadre didactice în │2023 │proiect │ │formate │colaboratori │ │ │publice │
│ │ │ │ │ │presupun susţinerea │ │Autorităţi │ │domeniul educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │locale/Alte │
│ │ │ │ │ │de workshop-uri şi │ │publice │ │rutiere │ │ │ │ │ │ │ │surse legal │
│ │ │ │ │ │cursuri prin │ │locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constituite │
│ │ │ │ │ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │non-formală, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbină teoria cu │ ├───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │practica şi jocurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de rol, dar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │prezentări, │ │ │ │Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │demonstraţii, │ │ │ │promovarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cursuri de formare a│ │ │ │document de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cadrelor didactice │ │ONG-uri cu │ │politici publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi a voluntarilor, │ │obiect de │ │privind │decembrie │Coordonator │ │Aprobare document│Existente/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │evenimente publice │ │activitate │4 │desfăşurarea │2023 │proiect │Trimestrială│politici publice │colaboratori │Nu este cazul │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │şi concursuri, │ │siguranţa │ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │campanii │ │rutieră │ │educaţie rutieră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │educaţionale sau │ │ │ │care să asigure │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │campanii publicitare│ │ │ │sustenabilitate pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi de informare. │ │ │ │termen lung. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Modificarea OMAI nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │268/2010 privind │ │ │ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │procedura de │ │ │ │propunerii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Creşterea calităţii│examinare pentru │ │ │ │modificare a OMAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciilor şi a │obţinerea permisului│ │ │ │nr. 268/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │gradului de │de conducere prin │ │ │ │privind procedura │noiembrie │ │ │Proiect act │ │ │ │ │
│ │ │ │ │siguranţă rutieră │eliminarea în │ │ │1 │de examinare pentru│2022 │Director DRPCIV │Trimestrială│normativ │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │prin reducerea │vederea eliminării │ │ │ │obţinerea │ │ │ │finalizat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │termenelor de │obligativităţii │ │ │ │permisului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programare la proba│prezentării dovezii │ │ │ │conducere prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Actualizarea │practică a │care atestă │ │ │ │eliminarea acestei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Utilizarea│ │procesului de │examenului pentru │efectuarea a cel │ │ │ │prevederi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurilor│Factor │instruire şi │obţinerea │puţin 6 ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │în │Uman │examinare în │permisului de │suplimentare de │MAI │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│(cont.)│condiţii │(cont.) │vederea obţinerii│conducere, ca │pregătire practică │DRPCIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │permisului de │urmare a creşterii │într-o şcoală de │ │ │ │Promovarea │ │ │ │Transmiterea │ │ │ │ │
│ │(cont.) │ │conducere │gradului de │conducători auto │ │ │ │proiectului de act │decembrie │ │ │proiectului pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pregătire a │autorizată. Această │ │ │2 │normativ pe │2022 │Director DRPCIV │Trimestrială│circuitul de │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │candidaţilor şi │măsură va contribui │ │ │ │circuitul de │ │ │ │aprobare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │implicit a gradului│la reducerea │ │ │ │aprobare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de │birocraţiei, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │promovabilitate la │şi la o creştere a │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │prima probă │interesului acordat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │practică susţinută │pregătirii │ │ │ │Implementare │ │ │ │Grad crescut de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de candidat │iniţiale efectuate │ │ │3 │modificare OMAI nr.│martie 2024 │Director DRPCIV │Anuală │promovabilitate │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │în cadrul şcolilor │ │ │ │268/20210 │ │ │ │la şcolile de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de conducători auto │ │ │ │ │ │ │ │şoferi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │autorizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Analiza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Modificarea │ │ │ │ │posibilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procedurii de │ │ │ │ │introducerii unei │octombrie │ │ │Elaborare nota │ │ │ │ │
│ │ │ │ │atestare şi │ │ │ │1 │probe pe simulator │2022 │Director DRPCIV │Trimestrială│fundamentare │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │examinatorilor, │ │ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prevăzută de │ │ │ │ │evaluare anuală. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │O.M.A.I. nr. 260/ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │2011 pentru │ │ │ │ │Modificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │stabilirea normelor│ │ │ │ │completarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │privind formarea, │ │ │ │ │O.M.A.I. nr. 260/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Utili │ │Actualizarea │evaluarea, │ │ │ │ │2011 pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zarea │ │procesului de │examinarea, │ │ │ │ │stabilirea normelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumu- │ │instruire şi │atestarea şi │ │ │ │ │privind formarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │rilor în │Factor │examinare in │controlul │ │MAI │ │ │evaluarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cont.)│condiţii │Uman │vederea obţinerii│examinatorilor care│ │DRPCIV │ │ │examinarea, │noiembrie │ │ │Proiect act │ │ │ │ │
│ │de │(cont.) │permisului de │participă la │ │ │ │2 │atestarea şi │2022 │Director DRPCIV │Trimestrială│normativ │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │siguranţă │ │conducere │desfăşurarea │ │ │ │ │controlul │ │ │ │finalizat │ │ │ │ │
│ │(cont.) │ │(continuare) │examenelor practice│ │ │ │ │examinatorilor care│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru obţinerea │ │ │ │ │participă la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │permisului de │ │ │ │ │desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │ │ │examenelor practice│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │analizând şi │ │ │ │ │pentru obţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │posibilitatea │ │ │ │ │permisului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │introducerii unei │ │ │ │ │conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │probe pe simulator │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │în cadrul │ │ │ │ │Promovarea │ │ │ │Transmiterea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │proiectului de act │decembrie │ │ │proiectului pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │evaluare anuală. │ │ │ │3 │normativ pe │2022 │Director DRPCIV │Trimestrială│circuitul de │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │circuitul de │ │ │ │aprobare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │aprobare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza prevederilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │actelor normative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │existente, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │necesitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │transpunerii în │ │ │ │Analiza cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │legislaţia internă a│ │ │ │legal existent │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Directivei │ │ │ │privind examinarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului (UE) │ │ │ │medicală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2017/159 din 19 │ │ │ │psihologică │septembrie │ │ │Analiză │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │decembrie 2016 de │ │ │1 │aplicabile │2022 │Director DM-MH │Anuală │realizată │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │punere în aplicare a│ │ │ │personalului cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Acordului privind │ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │punerea în aplicare │ │ │ │siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │a Convenţiei privind│ │ │ │transporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │munca în pescuit, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2007, a Organizaţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Internaţionale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Muncii, încheiată la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │21 mai 2012 între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Confederaţia │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Generală a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cooperativelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Agricole din uniunea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Europeană (Cogeca), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Federaţia Europeană │ │ │ │Consultarea tuturor│ │ │ │Solicitare / │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Modificarea │a Lucrătorilor din │ │ │2 │instituţiilor │octombrie │Director DM-MH │semestrială │emitere puncte de│Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │cadrului legal │Transporturi (EIF) │ │ │ │implicate; │2022 │ │ │vedere, avize etc│ │ │ │ │
│ │Utilizarea│ │ │privind examinarea │şi Asociaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurilor│ │Îmbunătăţirea │medicală şi │Organizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │în │Factor │evaluării │psihologică │Naţionale ale │MTI-DM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cont.)│condiţii │Uman │medicale şi │aplicabile │întreprinderilor de │MS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │(cont.) │psihologice │personalului cu │Pescuit din Uniunea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │ │atribuţii în │Europeană, a │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │(cont.) │ │ │siguranţa │Directivei 2006/126/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transporturilor │CE a Parlamentului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │European şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului, privind│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │permisele de │ │ │ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conducere, │ │ │ │referatului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificată de │ │ │ │aprobare a │noiembrie │ │ │Aprobare referat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Directiva 2014/85/ │ │ │3 │modificării/ │2022 │Director DM-MH │semestriala │de modificare │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │UE, precum şi │ │ │ │completării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │disfuncţionalităţile│ │ │ │cadrului legal; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi problemele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │semnalate în mod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │constant de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │unităţile medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi/sau psihologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │agreate de MIT │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │pentru efectuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │examinărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │medicale şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │psihologice a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │personalului cu │ │ │ │Optimizarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │atribuţii în │ │ │4 │Modificarea │decembrie │Director DM - │semestriala │Ordin MTI │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │siguranţa │ │ │ │cadrului legal │2022 │MTI, Director MS│ │modificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │transporturilor şi a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │direcţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specialitate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │minister │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Analiza, în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GL pentru formare a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conducătorilor auto│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din cadrul DPISR, a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cadrului actual/ │ │ │ │Stabilirea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │capacităţii reale │ │ │ │numărului exact │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de a furniza │ │ │ │de cabinete de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │psihologie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │psihologică - │septembrie │Coordonator │anuală │autorizate de MTI│Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cabinete de │2022 │DPISR │ │care pot oferi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Analizarea │ │ │ │ │psihologie │ │ │ │evaluare în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │oportunităţii │ │ │ │ │acreditate MTI care│ │ │ │vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │modificării │ │ │ │ │pot să preia şi │ │ │ │eliberării avizul│ │ │ │ │
│ │ │ │ │cadrului legal │ │ │ │ │cererile pentru │ │ │ │de apt psihologic│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru evaluarea │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │psihologică la │ │ │ │ │psihologică la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │preschimbarea │ │ │ │ │preschimbarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │permisului auto are│Analizarea │ │ │ │permisului; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ca scop efectuarea │oportunităţii de a │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Utilizarea│ │ │unei analize comune│introduce │ │ │ │Identificarea celor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurilor│ │îmbunătăţirea │cu privire la │obligativitatea │ │ │ │mai eficiente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │Factor │evaluării │eficienţa unei │obţinerii avizului │MAI │ │ │instrumente pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │condiţii │Uman │medicale şi │astfel de măsuri, │de apt psihologic la│MTI-DM │ │ │urmărirea stării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cont.)│de │(cont.) │psihologice │considerând că │preschimbarea │MS │ │ │psihice a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │(continuare) │evaluarea │permisului de │ │ │ │conducătorilor auto│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cont.) │ │ │psihologică poate │conducere prin │ │ │ │în cadrul GL pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fi adoptată ca o │modificarea │ │ │ │formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │măsură │legislaţiei la nivel│ │ │ │conducătorilor auto│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │complementară în │de OMIT şi OMAI │ │ │ │din cadrul DPISR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cazul │ │ │ │ │şi, după caz, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conducătorilor auto│ │ │ │ │actualizarea │ │Coordonator │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │care dovedesc │ │ │ │ │cadrului legal │ │DPISR Director │ │Elaborare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │faptul că au un │ │ │ │2 │necesar │iunie 2023 │DRPCIV/Director │anuală │proiecte de acte │Existente │Existente │Nu este cazul │Nu este cazul │
│ │ γ