Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIE MULTIANUALĂ din 30 iunie 2022  pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIE MULTIANUALĂ din 30 iunie 2022 pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 1 iulie 2022
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 854 din 30 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663 din 1 iulie 2022.
──────────
    1. Introducere
    Resursele umane reprezintă o componentă strategică a sistemului sanitar. În vederea obţinerii performanţelor în sănătate, calitatea managementului resurselor umane, precum şi exercitarea anumitor funcţii ale acestuia (planificarea resurselor umane, formarea continuă a personalului, evaluarea performanţelor personalului, gestionarea personalului, motivarea personalului) joacă un rol esenţial. Este necesar ca managementul resurselor umane în sănătate să devină o prioritate, iar funcţiile amintite mai sus să fie exercitate continuu şi profesionist pentru a gestiona în cel mai eficient mod criza resurselor umane din sistemul românesc de sănătate.
    Un sistem de sănătate performant necesită personal medical, iar eficienţa sa pe toate planurile este în strânsă legătură cu existenţa, accesibilitatea, acceptabilitatea şi calitatea serviciilor medicale. Toate aceste aspecte sunt determinate, pe lângă factorul structural şi cel legislativ, de factorul uman. Mai mult, doar existenţa serviciilor şi a personalului medical nu este suficientă, întrucât distribuţia eficientă pe zone geografice şi distribuţia pe diferite specialităţi sunt imperios necesare, împreună cu existenţa serviciilor medicale de calitate ridicată care să fie accesate de către pacienţi. Calitatea serviciilor este în strânsă legătură şi cu pregătirea cadrelor medicale, cu competenţele dobândite, dar şi cu gradul de motivare al acestora. Forţa de muncă în sănătate este definită de
    Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca „totalitatea indivizilor implicaţi în acţiuni a căror intenţie principală este de a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei“. Resursele umane includ personalul medical, de management şi personalul de sprijin.
    Documentul de referinţă pentru elaborarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 îl constituie Strategia globală privind resursele umane în sănătate: Forţa de muncă 2030 (Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030) elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
    Prin Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 se propune identificarea de iniţiative care au potenţialul de a atrage cu succes medicii în zonele care oferă posturi vacante, precum şi selecţia de opţiuni fezabile pentru păstrarea medicilor în zone rurale, izolate sau neatractive. Totodată, se doreşte realizarea unui inventar al deficienţelor de organizare şi funcţionare a programelor de formare, rezidenţiat, educaţie medicală continuă, coroborată cu identificarea soluţiilor pentru a depăşi aceste deficienţe, dar şi îmbunătăţirea reglementărilor care guvernează activitatea medicilor, în deplin acord cu legislaţia europeană.

    2. Viziune
    Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat în 2016 Strategia globală privind resursele umane în sănătate: Forţa de muncă 2030 (Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030). Această strategie a fost concepută cu scopul de îmbunătăţi condiţiile de sănătate, sociale şi economice prin asigurarea accesului universal la servicii de sănătate, oferite de o resursă umană educată şi formată prin investiţii şi politici naţionale corespunzătoare.
    Înainte de a elabora viziunea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate este necesară înţelegerea contextului actual al sistemului de sănătate din România şi a rolului pe care resursa umană îl are raportată la sistem, dar şi la populaţia pe care o deserveşte.
    Orice sistem de sănătate se bazează pe resursele umane care îl compun, însă simpla existenţă a forţei de muncă în sănătate nu este suficientă. Doar în momentul în care personalul medical este distribuit echitabil la nivel teritorial şi accesibil în concordanţă cu nevoile populaţiei, când deţine cunoştinţele şi competenţele pentru a performa, când este motivat şi încurajat de sistem pentru a realiza o practică medicală la nivelul aşteptărilor populaţiei, doar atunci putem vorbi de un sistem de sănătate cu acoperire, sustenabil şi performant.
    Investiţia în resursa umană din sănătate este de multe ori sub nivelul necesar, fapt ce accentuează dorinţa personalului de a migra, reduce durabilitatea sistemului de sănătate şi reduce accesul populaţiei la serviciile de sănătate. Investiţia în educaţia şi formarea continuă a resursei umane din sănătate, stimularea personalului din zonele rurale sau cu deficit de personal ar creşte rezilienţa personalului medical sporind abilitatea de a deservi nevoile sistemului de sănătate şi ale populaţiei.
    Pandemiile, precum şi crizele umanitare au demonstrat rolul important pe care resursa umană din sănătate îl are în momente de urgenţă şi dezastre. Consecinţele unor asemenea catastrofe sunt boala, dizabilitatea sau decesul cetăţeanului şi tocmai aceste crize sunt cele care accentuează insuficienţele sistemului de sănătate şi contribuie la o livrare deficitară a serviciilor către populaţie. Investiţiile în educarea personalului medical, dar şi a celor responsabili de managementul sanitar reduc vulnerabilităţile sistemului de sănătate şi previn suprasolicitarea acestuia.
    Viziunea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 corespunde viziunii OMS de a accelera progresul către acoperirea universală a serviciilor de sănătate şi către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă prin asigurarea accesului echitabil la personal medical suficient numeric, calificat şi motivat în cadrul unui sistem de sănătate performant.

    3. Priorităţi, politici şi cadru juridic existent
    Strategia naţională de sănătate 2022-2030 reprezintă un instrument-cadru menit să permită o conectare corectă şi fermă la contextul european. De asemenea, strategia pune accent pe formularea de politici de resurse umane care să asigure angajarea, retenţia şi dezvoltarea carierei profesionale a personalului în interiorul instituţiilor publice din sănătate.
    România a elaborat, în anul 2021, Planul naţional de reconstrucţie şi rezilienţă (PNRR), care va fi implementat până în anul 2026, cu finanţare nerambursabilă şi rambursabilă de la Uniunea Europeană. Printre reformele prevăzute de PNRR se află şi dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate. De asemenea, măsurile propuse în prezentul plan se aliniază obiectivelor prevăzute în proiectul Program-For-Results (PforR) al Băncii Mondiale şi Guvernului României, precum şi în Programul operaţional Sănătate în noul exerciţiu financiar european.
    Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 dezvoltat în concordanţă cu Strategia naţională de sănătate 2022-2030, aliniat cu Strategia globală privind resursele umane în sănătate: Forţa de muncă 2030 (Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030), vizează următoarele principii:
    1. dreptul fundamental al cetăţenilor cu privire la accesul la serviciile de sănătate la standarde ridicate;
    2. accesul populaţiei la personal medical de încredere şi competent;
    3. planificarea resurselor umane în sănătate trebuie să ţină cont de nevoile şi cererile înregistrate la nivelul sistemului de sănătate, pornind de la comunităţi;
    4. distribuţia echitabilă a resurselor umane în concordanţă cu nevoile teritoriale;
    5. management eficient în vederea optimizării potenţialului forţei de muncă de a oferi servicii medicale de calitate;
    6. finanţarea corespunzătoare în vederea asigurării unei implementări de succes a Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 şi angajamentul părţilor interesate de acest aspect;
    7. motivarea personalului medical din punct de vedere financiar, profesional, social şi educaţional;
    8. promovarea colaborărilor internaţionale în conformitate cu priorităţile naţionale de dezvoltare a resurselor umane în sănătate.

    În acest sens, Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 se bazează pe următoarele patru arii strategice:
    1. generarea resurselor umane în sănătate;
    2. gestionarea resurselor umane în sănătate;
    3. gestionarea motivării resurselor umane în sănătate;
    4. guvernanţa resurselor umane în sănătate.


    4. Analiza contextului şi definirea problemei
    Pentru mulţi ani, România s-a aflat în mijlocul unei crize a resurselor umane în sănătate, care a condus la limitarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate. Principala cauză pentru această criză a fost reprezentată de fenomenul migraţional, 47.500 de profesionişti în domeniul medical - medici, asistenţi medicali şi moaşe, medici dentişti, farmacişti solicitând în perioada 2010-2016 certificate de conformitate, documente necesare pentru a lucra într-unul din statele Uniunii Europene.
    Astfel, în 2016, în România mai activau doar 54.304 medici, ceea ce reprezenta o medie de cca 270 medici/ 100.000 locuitori, mult sub media UE de 340 medici/100.000 locuitori şi mult în urma unor state dezvoltate precum Austria - 524 medici/100.000 locuitori, Germania - 431 medici/100.000 locuitori, Italia - 394 medici/100.000 locuitori (figura 1)^1,3.
    ^1 Activitatea unităţilor sanitare în anul 2016 - Institutul Naţional de Statistică.
    ^3 Eurostat Health Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data/database.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1*). Numărul de medici raportat la 100.000 locuitori în anul 2018. Sursa EUROSTAT^3

    ^3 Eurostat Health Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data/database.
    *) Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    Prin creşterile salariale semnificative din perioada 2016-2018, prin investiţiile în infrastructura de sănătate, ce au devenit prioritare pentru autorităţile publice centrale şi locale, prin dezvoltarea continuă a sistemului privat de sănătate, fenomenul migraţional s-a diminuat în ţara noastră. Cumulat cu suplimentarea masivă a locurilor şi posturilor scoase la concursul de rezidenţiat, începând cu anul 2018, România a reuşit să recupereze acest decalaj faţă de ţările europene, numărul de medici ajungând în 2020 la 65.740, ceea ce reprezintă o medie de 346 medici/100.000 locuitori.
    În privinţa numărului de asistenţi medicali, în 2018, România se regăsea în media Uniunii Europene, cu un număr de 721 asistenţi medicali/100.000 locuitori (figura 2). În 2022, numărul de asistenţi medicali/100.000 de locuitori a ajuns la 890 (calculat la un număr de 19.023 mii persoane populaţie rezidentă la 1 ianuarie 2021).
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 2*). Numărul de asistenţi medicali raportat la 100.000 locuitori în anul 2018. Sursa EUROSTAT^3
    ^3 Eurostat Health Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data/database.
    *) Figura nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    În 2020, în sistemul de sănătate din România activau 359.673 de profesionişti, la care se adaugă cca 27.000 de salariaţi TESA din unităţile publice din domeniul sanitar (figura 3), ceea ce dovedeşte dimensiunea semnificativă şi complexitatea considerabilă a acestui sistem. Astfel, pentru a gestiona eficient şi pentru a dezvolta resursa umană din sănătate în beneficiul pacienţilor din România, este necesară o abordare strategică, pe termen mediu şi lung, care să prevadă intervenţii sinergice pe toate palierele.
    Problema resurselor umane nu este un eveniment izolat, cu care se confruntă doar România. Mobilitatea personalului medical este un fenomen caracteristic unui număr mare de state. Printre recomandările elaborate de foruri internaţionale precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru a depăşi o astfel de situaţie se numără elaborarea unei politici coerente de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane din sănătate, salarizarea corectă, creşterea numărului personalului medical şi îmbunătăţirea posibilităţilor de dezvoltare profesională în domeniul medical.
    Deşi evoluţia numerică pozitivă a personalului medical din ultimii 5 ani poate fi considerată un succes, sistemul de sănătate din România se confruntă în continuare cu numeroase probleme în domeniul resurselor umane:
    - Disparităţi majore cu privire la distribuţia geografică a medicilor atât între mediile urban şi rural, cât şi la nivelul judeţelor ţării

    Un procent de 90% din totalul medicilor şi 87,5% din totalul medicilor stomatologi activează în mediul urban. Din punctul de vedere al personalului sanitar care asigură îngrijirea sănătăţii populaţiei în mediul rural, acesta a fost slab reprezentat, în anul 2020, desfăşurându-şi activitatea în localităţile rurale numai 8,5% dintre medici, 11,7% dintre medicii stomatologi, 17,6% din totalul farmaciştilor, 10,7% din totalul personalului sanitar mediu şi 11,4% din personalul sanitar auxiliar. Astfel, în mediul rural au revenit de peste 9 ori mai mulţi locuitori unui medic (de 1,6 ori mai mulţi locuitori unui medic de familie), de 6,4 ori mai mulţi locuitori unui medic stomatolog şi de aproape 4 ori mai mulţi locuitori unui farmacist, faţă de mediul urban^2, ceea ce se traduce printr-o accesibilitate redusă a pacienţilor din mediul rural la servicii medicale.
    ^2 Activitatea reţelei sanitare şi de ocrotire a sănătăţii în anul 2020 - Institutul Naţional de Statistică.

 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 3*). Categoriile de personal sanitar în România în anul 2020. Sursa INS
    Figura 3*) este reprodusă în facsimil.
    Deşi numărul total de medici a crescut semnificativ în ultimii ani, distribuţia geografică a acestora nu s-a ameliorat, fiind remarcată chiar o înrăutăţire, existând o şi mai mare concentrare a acestora în centrele universitare (Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj, Craiova, Mureş) şi o lipsă acută de medici în judeţele din provincie (Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, Dâmboviţa etc.) - tabelul 1, figura 4.
    Aceste dezechilibre majore au consecinţe grave asupra accesului la servicii medicale pentru locuitorii din judeţele slab deservite, mai ales în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, dar şi pentru patologiile cronice, pentru rezolvarea cărora singura soluţie o constituie deplasarea într-un alt judeţ sau într-un centru universitar. Mai mult de 50% dintre pacienţii internaţi în municipiul Bucureşti au domiciliul în alte localităţi.
    – Lipsa atractivităţii posturilor vacante din teritoriu pentru personalul medical
    Conform datelor Ministerului Sănătăţii, în 2020 au fost raportate 43.409 de posturi vacante în unităţile sanitare publice, reprezentând un procent de 18,81% din posturile normate de la nivel naţional. Există numeroase situaţii, când posturile scoase la concurs în aceste localităţi slab deservite, rămân neocupate prin neprezentare. Printre motivele invocate se regăsesc de cele mai multe ori remuneraţia, infrastructura precară şi dotările insuficiente ale unităţilor sanitare, lipsa oportunităţilor de dezvoltare profesională şi personală sau lipsa acordării unor facilităţi la nivel local, precum decontarea cheltuielilor de transport pentru navetişti, asigurarea unei locuinţe de serviciu sau identificarea unui loc de muncă stabil pentru soţul/soţia cadrului medical interesat să se stabilească în localitatea respectivă.

┌───────────────┬─────────┬──────┬──────────┐
│ │Nr. │ │ │
│Judeţ │medici/ │Nr. │Populaţie │
│ │100.000 │medici│rezidentă │
│ │locuitori│ │ │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Alba │217 │687 │316.739 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Arad │285 │1.166 │408.847 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Argeş │262 │1.470 │561.126 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Bacău │196 │1.108 │565.816 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Bihor │422 │2.333 │553.409 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Bistriţa-Năsăud│177 │484 │273.926 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Botoşani │175 │640 │365.686 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Brăila │195 │536 │274.400 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Braşov │336 │1.856 │553.122 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Bucureşti │820 │14.914│1.818.482 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Buzău │158 │626 │395.615 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Călăraşi │124 │324 │260.742 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Caraş-Severin │210 │574 │272.751 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Cluj │579 │4.112 │710.127 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Constanţa │361 │2.392 │662.588 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Covasna │229 │453 │197.875 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Dâmboviţa │116 │552 │477.907 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Dolj │556 │3.388 │608.944 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Galaţi │231 │1.130 │489.476 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Giurgiu │120 │306 │254.493 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Gorj │261 │792 │303.853 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Harghita │207 │612 │296.240 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Hunedoara │319 │1.166 │365.891 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Ialomiţa │138 │339 │246.516 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Iaşi │572 │4.552 │795.342 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Ilfov │181 │952 │525.483 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Maramureş │206 │929 │450.603 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Mehedinţi │214 │494 │231.233 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Mureş │541 │2.831 │523.603 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Neamţ │202 │859 │424.835 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Olt │315 │1.190 │377.635 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Prahova │107 │742 │692.725 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Sălaj │139 │454 │325.512 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Satu Mare │291 │602 │206.802 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Sibiu │364 │1.455 │399.984 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Suceava │152 │935 │616.434 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Teleorman │159 │500 │314.467 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Timiş │730 │5.165 │707.867 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Tulcea │175 │324 │185.654 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Vâlcea │207 │744 │359.398 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Vaslui │156 │535 │342.039 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Vrancea │167 │517 │309.355 │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│TOTAL │346 │65.740│19.023.542│
└───────────────┴─────────┴──────┴──────────┘


    Tabel 1. Distribuţia medicilor la nivel naţional în anul 2020. Sursa INS
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 4*). Distribuţia medicilor la nivel naţional (nr. medici/100.000 locuitori) - sursa datelor INS
    *) Figura 4 este reprodusă în facsimil.

    • Numărul insuficient de medici de familie, lipsa atractivităţii unei cariere în medicina primară (medicină de familie, medicină şcolară, medicină comunitară) şi distribuţia inechitabilă a resursei umane din acest domeniu
    Numărul medicilor de familie nu a urmat acelaşi trend crescător, în 2020 activând un număr de 12.424 medici de familie, faţă de 12.323 în anul 2015. Astfel, conform datelor centralizate de Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, 328 de localităţi (comune) din România nu au niciun medic de familie, existând un deficit de cca. 2.187 medici de familie necesari în 1.414 localităţi. O altă mare problemă o reprezintă vârsta înaintată a medicilor de familie. După cum se poate observa în tabelul 2, aproximativ 40% din numărul total de medici de familie sunt în pragul pensionării sau au depăşit deja vârsta de pensionare, ceea ce va accentua şi mai mult deficitul în următorii ani.

┌───────┬─────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │Grupe de vârstă │
├───────┼─────┼────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │Sub │25-34│35-44│45-54│55-64│65-74│peste│
│Medici │Total│25 │de │de │de │de │de │75 de│
│de │ │de │ani │ani │ani │ani │ani │ani │
│familie│ │ani │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │12424│2 │1468 │2542 │3484 │3675 │1245 │8 │
└───────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    Tabel 2. Distribuţia medicilor de familie pe grupe de vârstă. Sursa INS

    • Existenţa unor specialităţi medicale cu deficit de personal
    Pe lângă medicina de familie, există şi o serie de alte specialităţi medicale cu deficit de personal (tabelul 3), deşi anual, Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu mediul academic, face eforturi în a prioritiza alocarea de locuri scoase la concursul de rezidenţiat către aceste specialităţi deficitare. Este nevoie de o analiză riguroasă a nevoilor de pregătire în rezidenţiat, care să pornească de la nevoile reale de servicii medicale ale pacienţilor din România şi o urmărire continuă şi proactivă a încadrării tinerilor specialişti în sistemul de sănătate.

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │- │
│ │persoane│
│Specialitatea medicală │- │
│ ├────────┤
│ │2020 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│TOTAL │65740 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Alergologie şi imunologie │216 │
│clinică │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Anestezie şi terapie │2715 │
│intensivă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Boli infecţioase │1080 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Cardiologie │2249 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Dermato-venerologie │1179 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Diabet zaharat, nutriţie şi │913 │
│boli metabolice │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Endocrinologie │758 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Expertiză medicală a │182 │
│capacităţii de muncă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Farmacologie clinică │59 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Gastroenterologie │954 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Genetică medicală │148 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Geriatrie şi gerontologie │241 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Hematologie │438 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină de familie │12424 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină de urgenţă │1741 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină internă │3063 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină generală │3169 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicina muncii │801 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină sportivă │129 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nefrologie │765 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Neonatologie │814 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Neurologie │1598 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Neurologie pediatrică │149 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Oncologie medicală │897 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Pediatrie │2917 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Pneumologie │1386 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Psihiatrie │2382 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Psihiatrie pediatrică │344 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Radioterapie │331 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Recuperare, medicină fizică │1440 │
│şi balneologie │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Reumatologie │648 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie cardiovasculară │219 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie generală │2523 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie orală şi │370 │
│maxilo-facială │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie pediatrică │324 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie plastică - │582 │
│microchirurgie reconstructivă│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie toracică │168 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Chirurgie vasculară │242 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Neurochirurgie │442 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Obstetrică-ginecologie │2795 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Oftalmologie │1434 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Ortopedie şi traumatologie │1578 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│O.R.L. │1343 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Urologie │772 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Anatomie patologică │773 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Epidemiologie │698 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Igienă │295 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină de laborator │2331 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină legală │282 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Medicină nucleară │114 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Radiologie-imagistică │2071 │
│medicală │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Sănătate publică şi │24 │
│management │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Altă specialitate medicală │8 │
└─────────────────────────────┴────────┘


    Tabel 3. Numărul medicilor (exclusiv medici stomatologi) în funcţie de specialitatea medicală în care îşi desfăşoară activitatea, în anul 2022. Sursa INS

    • Dificultăţi în încadrarea tinerilor medici specialişti după finalizarea rezidenţiatului
    Şcoala românească de medicină este recunoscută la nivel internaţional ca una dintre cele mai performante, generatoare de forţă de muncă în sănătate la standarde înalte. Ceea ce este mai puţin cunoscut este faptul că România, cu cele 6 universităţi de medicină şi farmacie (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara, Craiova) şi alte 7 facultăţi de medicină (Constanţa, Galaţi, Oradea, Sibiu, Braşov, Arad, Titu Maiorescu Bucureşti), ocupă în prezent unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte numărul de absolvenţi de medicină raportat la populaţie (figura 5). Această creştere importantă a numărului de absolvenţi de medicină, cumulată cu creşterea numărului de locuri şi posturi scoase la concursul de rezidenţiat (figura 6), a reprezentat motorul compensării deficitului de medici din ultimii 5 ani.
    Conform datelor curente, numărul de medici şi farmacişti rezidenţi aflaţi în pregătire în anul 2022 este de 30.250, dintre care 21.882 în domeniul Medicină, 4.280 în domeniul Medicină Dentară şi 4.088 în domeniul Farmacie. Aceştia se află în pregătire, în majoritate în centrul universitar Bucureşti (29%), urmat de centrele universitare Iaşi (15%) şi Cluj-Napoca (14%). Marea majoritate a medicilor rezidenţi nu au asigurat un post în sistemul public la finalul rezidenţiatului, posturile scoase la concursul de rezidenţiat reprezentând o minoritate faţă de locuri. Totodată, se înregistrează o lipsă de aderenţă a tinerilor medici faţă de posturile ocupate prin concursul de rezidenţiat.
    Problema stringentă care apare în prezent o constituie încadrarea tinerilor specialişti în sistemul de sănătate, încadrare care ar trebui să se facă cu precădere în judeţele şi regiunile slab deservite, prin prioritizarea rezidenţiatului pe post în detrimentul celui pe loc, scoaterea la concurs a posturilor vacante în unităţile cu deficit de personal şi identificarea de soluţii la nivelul autorităţilor locale de a atrage medicii în localitatea lor.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 5*). Numărul de absolvenţi ai facultăţilor de medicină raportat la 100.000 locuitori în anii 2008, 2013, 2018. Sursa EUROSTAT^3

    • Pregătirea deficitară în timpul rezidenţiatului
    Numărul mare de rezidenţi şi aglomerarea acestora în centrele universitare au efecte negative asupra pregătirii acestora. În anul 2020, au fost realizate progrese importante prin extinderea posibilităţii efectuării stagiilor de rezidenţiat în cadrul spitalelor private, precum şi al spitalelor judeţene, dar sunt necesari paşi suplimentari pentru ca parteneriatul între aceste spitale şi mediul academic să devină cu adevărat funcţional, pregătirea în rezidenţiat neputându-se realiza în absenţa unei coordonări susţinute a facultăţilor de medicină. Totodată, curriculumul de pregătire în rezidenţiat pentru un număr însemnat de specialităţi a rămas neactualizat în ultimii ani, singurele specialităţi în care curriculumul este congruent cu curriculumul european fiind Medicina de urgenţă şi Anestezia şi Terapia Intensivă.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 6*). Numărul de locuri/posturi ocupate în urma concursului de rezidenţiat în perioada 2017-2021. Sursa: Ministerul Sănătăţii
    *) Figurile 5 şi 6 sunt reproduse în facsimil.

    • Numărul mic de asistenţi medicali absolvenţi de studii superioare
    Cu privire la situaţia asistenţilor medicali şi moaşelor, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în anul 2019, în România activează 152.686 de asistenţi medicali şi asistenţi fiziokinetoterapeuţi cu pregătire medie şi numai 16.784 de asistenţi medicali cu studii superioare.

    • Accesul redus la programe de educaţie medicală continuă şi supraspecializare
    În momentul actual, programele de educaţie medicală continuă şi supraspecializare sunt insuficiente şi, de cele mai multe ori, suportate integral de către personalul medical.

    • Lipsa unei viziuni de ansamblu asupra resurselor umane din sănătate
    Deşi există surse de date cu privire la personalul medical din România, există diferenţe între cifrele raportate în bazele de date deţinute de diverse instituţii (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Institutul Naţional de Statistică, colegiile profesionale etc.), fiind nevoie de o uniformizare şi integrare a acestor baze de date sub forma Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate pentru care există cadru legal în Legea nr. 95/2006, dar care nu este implementat în acest moment^4. Totodată este nevoie de întărirea capacităţii de elaborare a politicilor publice în domeniul resurselor umane la nivelul direcţiei responsabile pentru resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii, care în prezent desfăşoară o activitate preponderant administrativă.
    ^4 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

    Toate acestea reprezintă aspecte care sunt remediabile doar pe termen mediu şi lung, printr-o abordare sinergică. Deşi există o evoluţie pozitivă în ultimii ani, România investind resurse semnificative în formarea şi perfecţionarea personalului medical, prin lipsa unor mecanisme solide de planificare a necesarului de resurse umane pe termen mediu şi lung, din punctul de vedere al specializărilor necesare, al distribuţiei geografice sau în funcţie de mediul social (urban, rural), al categoriei de profesionişti de care este nevoie (medici, farmacişti, asistenţi medicali, mediatori sanitari etc.) şi de identificarea mecanismelor eficiente pentru retenţia personalului medical, investiţia făcută nu se reflectă într-un nivel mai bun al îngrijirilor pentru pacienţi.


    5. Obiective generale
    Conform Strategiei globale privind resursele umane în sănătate: Forţa de muncă 2030, document-cheie al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), dezvoltarea socială şi economică a unei ţări este strâns legată de accesul universal la servicii de sănătate, iar acest acces universal este la rândul lui influenţat în mod deosebit de existenţa unor politici publice coerente şi eficiente privind resursele umane în sănătate. Prezenta strategie este conturată, aşadar, în concordanţă cu planurile OMS, fiind guvernată de următoarele obiective generale:
    • optimizarea performanţei, calităţii şi impactului personalului sanitar prin politici publice bazate pe dovezi cu privire la resursele umane, la nivelul întregului sistem sanitar;
    • alinierea investiţiilor în formarea resurselor umane cu necesităţile curente şi viitoare ale populaţiei şi ale sistemului sanitar, luând în considerare dinamica pieţei muncii şi politicile publice ţintite pe educaţie, pentru a reduce deficitele anterior amintite;
    • îmbunătăţirea volumului şi calităţii datelor referitoare la resursele umane din sistemul sanitar la nivel naţional şi uniformizarea acestora între regiuni şi centre de raportare;
    • creşterea capacităţii instituţiilor centrale, dar şi locale, de a dezvolta politici publice eficiente, în vederea creşterii performanţei profesioniştilor în sănătate.

    Aceste ţinte sunt corelate, de asemenea, cu Strategia naţională pentru sănătate 2022-2030, referitoare la asigurarea unei resurse umane adecvate, retenţia şi profesionalizarea acesteia:
    • gestiunea adecvată a informaţiilor privind resursele umane din sistemul de sănătate;
    • planificarea necesarului de resurse umane în sistemul de sănătate;
    • îmbunătăţirea calităţii activităţilor manageriale din sistemul de sănătate;
    • formarea personalului medical bazată pe competenţe şi obiective stabilite prin prezenta strategie multianuală privind gestiunea resurselor umane în sistemul de sănătate;
    • revizuirea politicii de educaţie medicală continuă în scopul creşterii competenţelor personalului medical;
    • dezvoltarea capitalului uman din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al altor autorităţi publice din domeniu;
    • creşterea capacităţii de planificare, retenţie şi diversificare a resursei umane în sănătate publică;
    • dezvoltarea şi profesionalizarea resursei umane în asistenţa medicală primară;
    • îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor resurselor umane din cadrul unităţilor sanitare cu paturi;
    • îmbunătăţirea mecanismelor de recrutare şi evaluare a resurselor umane, precum şi a condiţiilor de muncă din unităţile sanitare publice;
    • remunerarea performanţei în unităţile sanitare publice.


    6. Direcţii de acţiune, obiective specifice şi rezultate aşteptate
    Dezvoltarea forţei de muncă în sănătate este parţial un proces tehnic care necesită expertiză în planificare, educaţie şi management, precum şi capacitatea de a elabora obiective pe termen lung la toate nivelurile de guvernare. Sistemul de sănătate se confruntă cu necesitatea adoptării unor strategii mai eficiente şi a unei reglementări adecvate pentru educaţia forţei de muncă în sănătate, sisteme de recompensare, oportunităţi de dezvoltare profesională continuă şi oportunităţi de carieră, astfel încât să se consolideze atât capacitatea, cât şi motivaţia pentru o performanţă îmbunătăţită. Strategia prevede ca direcţie strategică de acţiune dezvoltarea cadrului strategic şi normativ pentru optimizarea resurselor umane din sănătate, atât din aria serviciilor clinice, cât şi din cea a sănătăţii publice.
    Strategia multianuală şi anexele sale îşi propun implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate şi vizează o serie de direcţii de acţiune (D.A.) şi obiective specifice (O.S.) ce presupun:
    D.A.6.1. Îmbunătăţirea guvernanţei şi actualizarea cadrului legislativ în domeniul resurselor umane în sănătate la standardele europene şi cerinţele OMS
    O.S.6.1.1. Elaborarea şi adoptarea planurilor sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane din sănătate
    O.S.6.1.2. Crearea şi capacitarea unui/unei centru/direcţie cu responsabilităţi în politicile pentru resurse umane în sănătate
    O.S.6.1.3. Consolidarea capacităţilor capitalului uman din cadrul instituţiilor publice competente în sistemul de sănătate
    O.S.6.1.4. Debirocratizarea proceselor din sistemul de sănătate în vederea eficientizării activităţii forţei de muncă
    O.S.6.1.5. Prioritizarea politicilor în domeniile de activitate a asistenţilor medicali şi moaşelor
    O.S.6.1.6. Întărirea şi promovarea rolului autorităţilor publice locale în organizarea serviciilor de sănătate la nivel local şi elaborarea politicilor de atragere şi retenţie a personalului angajat în unităţile sanitare publice din teritoriu
    O.S.6.1.7. Promovarea colaborării regionale, naţionale şi internaţionale în domeniul elaborării şi implementării celor mai bune politici în domeniul dezvoltării resurselor umane din sănătate
    D.A.6.2. Îmbunătăţirea gestionării resurselor umane în sănătate prin reglementare, retenţie, evaluarea şi dezvoltarea continuă
    O.S.6.2.1. Creşterea capacităţii de management al serviciilor de sănătate şi management al resurselor umane în sănătate
    O.S.6.2.2. Reglementarea formării iniţiale şi continue în management sanitar pentru persoane aflate în funcţii de conducere
    O.S.6.2.3. Îmbunătăţirea şi simplificarea procedurilor de recrutare a personalului medical
    O.S.6.2.4. Elaborarea şi implementarea mecanismelor de recrutare a personalului medical din state terţe ca legislaţie subsecventă Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    O.S.6.2.5. Îmbunătăţirea mediului de muncă (securitatea muncii, normativ de personal, timp de lucru, gărzi, cultură organizaţională)
    O.S.6.2.6. Finanţare adecvată a politicilor în domeniul resurse umane în sănătate
    O.S.6.2.7. Ajustarea componentei dedicate managementului resurselor umane din standardele procedurii de acreditare a unităţilor sanitare
    D.A.6.3. Actualizarea învăţământului universitar medical şi farmaceutic la cerinţele europene prin formarea profesională bazată pe competenţe
    O.S.6.3.1. Formarea personalului medical bazată pe competenţe, conform standardelor europene
    O.S.6.3.2. Îmbunătăţirea mecanismelor de recrutare şi menţinere a personalului medical şi a cadrelor didactice din învăţământul medical
    O.S.6.3.3. Reforma procesului de formare a asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal sanitar superior
    O.S.6.3.4. Dezvoltarea şi profesionalizarea resursei umane în asistenţa medicală primară şi comunitară
    O.S.6.3.5. Diversificarea şi utilizarea mai largă a metodelor moderne de formare profesională - tehnici de simulare, eLearning, telemedicină
    O.S.6.3.6. Actualizarea reglementărilor privind stagiile de practică în unităţile sanitare a studenţilor din instituţiile de învăţământ medical preuniversitar şi universitar
    O.S.6.3.7. Încurajarea participării şi creşterea accesului la mobilităţi academice, de cercetare şi de practică profesională medicală
    O.S.6.3.8. Consolidarea cunoştinţelor de organizare a sistemului de sănătate şi politicilor de sănătate
    D.A.6.4. Îmbunătăţirea cadrului privind educaţia medicală continuă şi formarea postuniversitară adecvată a personalului medical
    O.S.6.4.1. Reformarea programelor de rezidenţiat privind admiterea, formarea, motivarea şi gestionarea medicilor rezidenţi
    O.S.6.4.2. Revizuirea modalităţilor de acces al medicilor specialişti la programe de rezidenţiat în a doua specialitate
    O.S.6.4.3. Înfiinţarea şi dotarea unor centre de dezvoltare a competenţelor dedicate personalului unităţilor sanitare
    O.S.6.4.4. Implementarea unor programe de perfecţionare privind integritatea
    O.S.6.4.5. Creşterea capacităţii de planificare, retenţie şi diversificare a resursei umane în specialităţile relevante pentru politicile de sănătate publică şi administraţie în domeniul sănătăţii
    O.S.6.4.6. Îmbunătăţirea cadrului pentru derularea programelor de educaţie medicală continuă (EMC);
    O.S.6.4.7. Implementarea de programe de EMC create în baza necesităţilor individuale şi instituţionale de instruire
    O.S.6.4.8. Îmbunătăţirea procesului de educaţie medicală continuă a asistenţilor medicali, moaşelor şi altor categorii de personal asimilate acestora din sistemul de sănătate public şi privat
    O.S.6.4.9. Asigurarea si dezvoltarea componentei de resurse umane din cadrul proiectului celor 3 spitale regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova (SRU)
    D.A.6.5. Crearea şi implementarea unui mecanism eficient de planificare şi analiză a resursei umane în sănătate
    O.S.6.5.1. Unificarea raportării datelor din sistemul medical prin implementarea Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, prevăzut în Legea nr. 95/2006
    O.S.6.5.2. Instruirea utilizatorilor bazei de date privind resursele umane în sănătate
    O.S.6.5.3. Elaborarea şi implementarea unui mecanism de stabilire a necesităţilor cu privire la personalul medical în conformitate cu nevoia de servicii medicale şi prognozele de viitor
    O.S.6.5.4. Adoptarea de măsuri pentru creşterea atractivităţii specialităţilor deficitare din sistemul de sănătate, în conformitate cu priorităţile şi necesităţile sistemului de sănătate
    O.S.6.5.5. Consolidarea capacităţii de analiză şi cercetare în domeniul resurselor umane în sănătate
    O.S.6.5.6. Analiza şi identificarea costurilor formării personalului medical
    O.S.6.5.7. Utilizarea rezultatelor cercetării în elaborarea de politici şi reglementări privind resursele umane din sănătate
    O.S.6.5.8. Realizarea cercetărilor cu privire la starea de sănătate a personalului medical şi bolile profesionale ale acestuia
    D.A.6.6. Implementarea unui management eficient al resurselor umane în sănătate la nivel instituţional, pentru asigurarea condiţiilor adecvate de muncă, instruire şi motivare
    O.S.6.6.1. Consolidarea capacităţilor domeniului de resurse umane la nivel instituţional
    O.S.6.6.2. Crearea unui nou concept al contractului de management pentru managerii de spitale bazat pe performanţe
    O.S.6.6.3. Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru funcţiile de manageri de spitale
    O.S.6.6.4. Aplicarea politicilor de salarizare bazate pe performanţă şi rezultate
    O.S.6.6.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă: modernizarea unităţilor sanitare, asigurarea cu echipament modern, ajustarea sistemelor informaţionale unice, debirocratizarea
    O.S.6.6.6. Acordarea de facilităţi pentru exercitarea profesiei în zone izolate şi în specialităţi deficitare
    O.S.6.6.7. Reglementarea şi implementarea conceptului de furnizare a anumitor servicii elective în afara programului de lucru, cu posibilitatea unei programări prioritare, în baza unei coplăţi reglementate conform legii
    O.S.6.6.8. Conştientizarea, informarea şi atragerea atenţiei publicului larg asupra problemei resurselor umane în sănătate


    7. Indicatori şi instituţii responsabile
    Pentru a măsura progresele înregistrate în domeniul resurselor umane în sănătate, indicatorii de referinţă se aliniază celor conturaţi în cadrul obiectivului pentru dezvoltare durabilă ce vizează „Sănătate şi bunăstare - Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă“, din cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
    Densitatea lucrătorilor din domeniul sănătăţii este dimensiunea forţei de muncă din domeniul sănătăţii, raportată la 100.000 de locuitori. Aceasta se măsoară pe baza densităţii medicilor, asistenţilor medicali şi moaşelor, personalului stomatologic şi farmaceutic.
    Acoperirea serviciilor de sănătate esenţiale este definită ca acoperirea medie a serviciilor esenţiale bazată pe intervenţii de urmărire, care includ sănătatea reproducerii, a mamei, a nounăscutului şi a copilului, boli infecţioase, boli netransmisibile şi capacitatea şi accesul la servicii, în rândul populaţiei generale şi al celei defavorizate. O măsură disponibilă pentru a urmări progresul în acest sens este Indexul Acoperirii Universale a Sănătăţii (UHC). Indicele UHC este pe o scară de la 0 la 100, unde 100 este valoarea maximă. UHC este media geometrică a 14 indicatori care măsoară acoperirea serviciilor esenţiale, inclusiv sănătatea reproducerii, a mamei, a nou-născutului şi a copilului, bolile infecţioase, bolile netransmisibile şi capacitatea şi accesul la servicii, în rândul populaţiei generale şi al celei defavorizate.
    Indicatorii specifici, aferenţi fiecărei activităţi menţionate în cadrul anexei 1 - Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030, vor fi realizaţi prin intermediul planurilor de acţiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane din asistenţa medicală primară, ambulatorie, de spital şi în sănătate publică şi care au scopul de a operaţionaliza prezenta strategie. Planurile de acţiune vor fi în concordanţă cu indicatorii de performanţă stabiliţi pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate, prevăzuţi în cadrul PNRR.
    În ceea ce priveşte instituţiile responsabile pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030, acestea sunt reprezentate de:
    • Ministerul Sănătăţii;
    • Ministerul Educaţiei;
    • instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate;
    • furnizorii publici şi privaţi de servicii de sănătate;
    • organizaţiile şi colegiile profesionale;
    • autorităţile locale;
    • instituţii cu rol în sănătatea publică şi managementul sanitar (Institutul Naţional de Sănătate Publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti).


    8. Proceduri de monitorizare şi evaluare
    Cadrul de monitorizare a Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 implică un proces regulat de evaluare a progresului în ceea ce priveşte etapele sale de referinţă. Acesta va avea în considerare realizarea acţiunilor relevante care contribuie la schimbările propuse în politicile, strategiile şi cadrele naţionale, în funcţie de context. Procesele şi mecanismele existente pentru revizuirea sectorului sănătăţii ar trebui să includă o evaluare regulată a progresului în agenda forţei de muncă din domeniul sănătăţii în context naţional.
    Responsabilităţile tehnico-administrative de implementare, monitorizare şi evaluare a prezentei strategii vor fi atribuite Direcţiei politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii. De asemenea, în vederea monitorizării şi evaluării strategiei se va realiza un consorţiu/grup de lucru din care vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor responsabile cu rol în formarea, gestionarea, guvernarea şi motivarea resurselor umane în sănătate.
    În urma realizării planurilor sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane, se vor dezvolta o procedură de implementare, monitorizare şi evaluare, precum şi un sistem de raportare periodică.

    9. Implicaţii bugetare, juridice şi surse de finanţare
    Acţiunile necesare implementării Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 vor fi finanţate din surse bugetare, fonduri externe nerambursabile, bugetele autorităţilor publice locale, parteneriate public-private sau alte surse de finanţare identificate la momentul derulării acţiunii, cu încadrarea în prevederile bugetare, potrivit reglementărilor în vigoare.
    Realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 implică respectarea legislaţiei naţionale şi a celei europene în domeniu şi necesită mobilizarea resurselor publice.

    ANEXA 1

    la strategie
    PLANUL DE ACŢIUNI*)
    pentru implementarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030

┌────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ENTITĂŢILE RESPONSABILE │ │Sursa de │
│Nr. │ │ │ │ │Perioada de │finanţare │
│crt.│PRIORITĂŢI │OBIECTIVE │ACŢIUNI ├──────────┬─────────────┤implementare├──────────────┤
│ │ │ │ │Ministere │Instituţii / │ │ │
│ │ │ │ │ │organizaţii │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea a 5 │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.1.1. │planuri de acţiune │ │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │individualizate, │ │ │ │ │
│ │ │adoptarea │privind formarea │ │ │ │ │
│ │ │planurilor │resursei umane în │MS │ │2022-2023 │PNRR │
│ │ │sectoriale pentru│asistenţa primară │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea │şi comunitară, │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane │ambulatorie, de │ │ │ │ │
│ │ │din sănătate │spital şi în │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate publică │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Crearea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │capacitarea unei │ │ │ │ │
│ │ │ │structuri în cadrul│ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, care va │ │ │ │ │
│ │ │ │avea ca scop │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │politici şi │ │ │ │ │
│ │ │ │strategii în │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul resurselor│ │ │ │ │
│ │ │ │umane, evidenţa şi │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizarea │MS │ │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │ │resurselor umane în│ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate, │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.1.2. │planificarea lor în│ │ │ │ │
│ │ │Crearea şi │dependenţă de │ │ │ │ │
│ │ │capacitarea unui │indicatorii de │ │ │ │ │
│ │ │centru/direcţie │sănătate şi │ │ │ │ │
│ │ │cu │demografici, │ │ │ │ │
│ │ │responsabilităţi │realizarea │ │ │ │ │
│ │ │în politicile │analizelor şi │ │ │ │ │
│ │ │pentru resurse │studiilor în │ │ │ │ │
│ │ │umane în sănătate│domeniu │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea de către│ │ │ │ │
│ │ │ │structura │ │ │ │ │
│ │ │ │responsabilă a │ │ │ │ │
│ │ │ │planurilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │actelor normative │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │implementarea │MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │prevederilor │ │ │ │ │
│ │ │ │Strategiei │ │ │ │ │
│ │ │ │multianuale pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │resurselor umane în│ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate 2022-2030 │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Evaluarea nevoilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de personal ale │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │publice din │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu, │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţe │ │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │specifice │MS │locale │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │posturilor vacante │ │ │ │ │
│ │ │ │şi recrutarea │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului pe │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.1.3. │baza cerinţelor │ │ │ │ │
│ │ │Consolidarea │stabilite prin │ │ │ │ │
│ │ │capacităţilor │cadrul de │ │ │ │ │
│ │ │capitalului uman │competenţe │ │ │ │ │
│ │ │din cadrul ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │instituţiilor │Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │ │publice │implementarea unor │ │ │ │ │
│ │ │competente în │programe de │ │ │ │ │
│ │ │sistemul de │instruire a │ │ │ │ │
│ │ │sănătate; │personalului din │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │publice din │ │ │ │Bugetul de │
│ │ │ │domeniul sănătăţii,│MS │ │2022-2025 │stat / PNRR │
│ │ │ │pe tematici │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora şi pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţelor │ │ │ │ │
│ │ │ │digitale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │analitice │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │O.S.6.1.4. │ │ │ │ │ │
│ │ │Debirocratizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor din │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemul de │Implementarea şi │ │ │ │ │
│ │ │sănătate prin │utilizarea de │ │ │ │ │
│ │ │implementarea şi │tehnologii modeme │ │Autoritati │ │Bugetul de │
│ │ │utilizarea de │în vederea │MS, MCID │locale, ADR │2022-2026 │stat / PNRR │
│ │ │tehnologii │debirocratizării şi│ │ │ │ │
│ │ │modere, în │a digitalizării │ │ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │ │ │
│ │ │eficientizării │ │ │ │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │ │ │ │
│ │ │forţei de muncă; │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │planuri naţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │a asigura servicii │ │ │ │ │
│ │ │ │adecvate de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate prin │MS │OAMGMAMR │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │ │gestionarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizarea │ │ │ │ │
│ │D.A.6.1. │O.S.6.1.5. │eficientă a │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │Prioritizarea │asistenţilor │ │ │ │ │
│ │guvernantei şi │politicilor în │medicali şi │ │ │ │ │
│ │actualizarea │domeniile de │moaşelor │ │ │ │ │
│ │cadrului │activitate a ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │legislativ în │asistenţilor │Revizuirea │ │ │ │ │
│1 │domeniul │medicali şi │ghidurilor de │ │ │ │ │
│ │resurselor umane│moaşelor; │practică medicală │ │ │ │ │
│ │în sănătate la │ │şi a standardelor │ │ │ │ │
│ │standardele │ │ocupaţionale pentru│ │ │ │ │
│ │europene şi │ │asistenţi medicali │MS │OAMGMAMR │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │cerinţele OMS │ │şi moaşe, în │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea creşterii │ │ │ │ │
│ │ │ │implicării în │ │ │ │ │
│ │ │ │procesele de │ │ │ │ │
│ │ │ │îngrijiri │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Cooperare pe toate │ │ │ │ │
│ │ │ │segmentele cu │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţile de │ │ │ │ │
│ │ │ │reglementare, │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi locale│ │ │ │ │
│ │ │ │în interesul │ │ │ │ │
│ │ │ │pacienţilor, al │MS, │ │ │ │
│ │ │ │sistemelor de │ministere │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │sănătate, precum şi│şi │locale, │ │ │
│ │ │ │al societăţii în │instituţii│Societatea │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │general, prin │cu reţea │civilă │ │ │
│ │ │ │oferirea de │sanitară │ │ │ │
│ │ │ │condiţii atractive │proprie │ │ │ │
│ │ │ │de muncă, │ │ │ │ │
│ │ │ │salarizare, │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltare a │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului, │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.1.6. │pachet de politici │ │ │ │ │
│ │ │întărirea şi │motivaţionale │ │ │ │ │
│ │ │promovarea │locale │ │ │ │ │
│ │ │rolului ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │autorităţilor │Creşterea │ │ │ │ │
│ │ │publice locale în│implicării │ │ │ │ │
│ │ │organizarea │cetăţenilor în │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor de │procesul decizional│ │ │ │ │
│ │ │sănătate la nivel│privind serviciile │ │Autorităţi │ │ │
│ │ │local şi │de sănătate prin │ │locale, │ │ │
│ │ │elaborarea │promovarea rolului │MS │Societatea │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │politicilor de │autorităţilor │ │civilă │ │ │
│ │ │retenţie a │locale în │ │ │ │ │
│ │ │personalului │administrarea │ │ │ │ │
│ │ │angajat în │unităţilor sanitare│ │ │ │ │
│ │ │unităţile │aflate în │ │ │ │ │
│ │ │sanitare publice │subordinea acestora│ │ │ │ │
│ │ │din teritoriu; ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Identificarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanisme în │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │responsabilizării │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │locale pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │crearea condiţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │necesare │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii │ │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │medicale şi │MS │locale │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului cu │ │ │ │ │
│ │ │ │apartamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │comision de │ │ │ │ │
│ │ │ │inserţie, spaţii de│ │ │ │ │
│ │ │ │lucru, loturi de │ │ │ │ │
│ │ │ │pământ pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │construcţie sau │ │ │ │ │
│ │ │ │alte beneficii │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Colaborarea cu alte│ │ │ │ │
│ │ │ │state membre şi │ │ │ │ │
│ │ │ │alte părţi │ │ │ │ │
│ │ │ │interesate în mod │ │ │ │ │
│ │ │ │direct sau prin │ │ │ │ │
│ │ │ │intermediul │ │ │ │ │
│ │ │ │organismelor │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │competente pentru a│MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │consolida │ │ │ │ │
│ │ │ │capacitatea de a │ │ │ │ │
│ │ │ │pune în aplicare │ │ │ │ │
│ │ │ │directivele │ │ │ │ │
│ │ │ │europene şi │ │ │ │ │
│ │ │ │standardele │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.1.7. │internaţionale din │ │ │ │ │
│ │ │Promovarea │domeniul resurselor│ │ │ │ │
│ │ │colaborării │umane în sănătate │ │ │ │ │
│ │ │regionale, ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │naţionale şi │Transpunerea │ │ │ │ │
│ │ │internaţionale în│recomandărilor │ │ │ │ │
│ │ │domeniul │Codului Global de │ │ │ │ │
│ │ │elaborării şi │Practici al OMS │ │ │ │ │
│ │ │implementării │privind recrutarea │MS │ │2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │celor mai bune │internaţională a │ │ │ │ │
│ │ │politici în │personalului │ │ │ │ │
│ │ │domeniul │medical în politici│ │ │ │ │
│ │ │dezvoltării │naţionale │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │din sănătate. │Transfer de │ │ │ │ │
│ │ │ │experienţe │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │privind mobilitatea│ │ │ │ │
│ │ │ │circulară, în mod │ │ │ │ │
│ │ │ │special privind │ │ │ │ │
│ │ │ │acordurile │MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │bilaterale, ce au │ │ │ │ │
│ │ │ │drept scop crearea │ │ │ │ │
│ │ │ │unui cadru legal │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru gestionarea │ │ │ │ │
│ │ │ │mobilităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │circulare a │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │ │medical │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Realizarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │centru de excelenţă│ │ │ │ │
│ │ │ │în dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │capacităţii pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │ │serviciilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate şi al unui│ │SNSPMPDSB │ │ │
│ │ │O.S.6.2.1. │consorţiu al │MS │INSP Mediul │2022-2024 │PNRR │
│ │ │Creşterea │experţilor în │ │academic │ │ │
│ │ │capacităţii de │managementul │ │ │ │ │
│ │ │management al │serviciilor de │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor de │sănătate (din care │ │ │ │ │
│ │ │sănătate şi │să facă parte │ │ │ │ │
│ │ │management al │universităţi de │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane │profil, SNSPMPDSB │ │ │ │ │
│ │ │în sănătate; │etc.) │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Reforma Şcolii │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale de │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate Publică, │ │ │ │ │
│ │ │ │Management şi │MS │SNSPMPDSB │2022-2023 │Nu este cazul.│
│ │ │ │Perfecţionare în │ │ │ │ │
│ │ │ │Domeniul Sanitar │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti. │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │formării iniţiale │ │ │ │ │
│ │ │ │şi continue în │ │ │ │ │
│ │ │ │management sanitar │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru persoane │ │ │ │ │
│ │ │ │aflate în funcţii │ │ │ │ │
│ │ │ │de conducere │ │ │ │ │
│ │ │ │precum: manageri, │ │ │ │ │
│ │ │ │(1) membri ai │ │ │ │ │
│ │ │ │comitetelor │ │ │ │ │
│ │ │ │directoare ale │ │ │ │ │
│ │ │ │spitalelor, (2) │ │ │ │ │
│ │ │ │şefi de secţii, │ │ │ │ │
│ │ │ │şefi de laboratoare│ │ │ │ │
│ │ │ │din cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │unităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │sanitare, (3) │ │ │ │ │
│ │ │ │directori │ │ │ │ │
│ │ │ │executivi, │ │ │ │ │
│ │ │ │directori executivi│ │ │ │ │
│ │ │ │adjuncţi, medici │ │ │ │ │
│ │ │ │şefi ai Direcţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │Judeţene de │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate Publică; │ │ │ │ │
│ │ │ │(4) directori, │ │ │ │ │
│ │ │ │medici şefi ai │ │ │ │ │
│ │ │ │Caselor Judeţene de│ │ │ │ │
│ │ │ │Asigurări de │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate; (5) │ │ │ │ │
│ │ │ │manageri ai │ │ │ │ │
│ │ │ │Serviciilor │ │ │ │ │
│ │ │ │Judeţene de │ │ │ │ │
│ │ │ │Ambulanţă; (6) │ │ │ │ │
│ │ │ │personal de │MS │ │2022-2023 │PNRR │
│ │ │ │conducere din │ │ │ │ │
│ │ │ │structurile │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii şi Casei │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale de │ │ │ │ │
│ │ │ │Asigurări de │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate; (7) │ │ │ │ │
│ │ │ │conducători ai │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.2.2. │instituţiilor │ │ │ │ │
│ │ │Reglementarea │aflate în │ │ │ │ │
│ │ │formării iniţiale│subordinea şi │ │ │ │ │
│ │ │şi continue în │coordonarea │ │ │ │ │
│ │ │management │Ministerului │ │ │ │ │
│ │ │sanitar pentru │Sănătăţii; (8) │ │ │ │ │
│ │ │persoane aflate │personalul cu │ │ │ │ │
│ │ │în funcţii de │atribuţii │ │ │ │ │
│ │ │conducere; │administrative şi │ │ │ │ │
│ │ │ │de management din │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul serviciilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de asistenţă │ │ │ │ │
│ │ │ │medicală primară, │ │ │ │ │
│ │ │ │comunitară şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ambulatoriu; (9) │ │ │ │ │
│ │ │ │personalul cu │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii │ │ │ │ │
│ │ │ │administrative şi │ │ │ │ │
│ │ │ │de management din │ │ │ │ │
│ │ │ │structurile │ │ │ │ │
│ │ │ │responsabile de │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul sănătăţii │ │ │ │ │
│ │ │ │din cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │publice locale │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Realizarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │programe de formare│ │ │ │ │
│ │ │ │iniţială şi │ │SNSPMPDSB │ │ │
│ │ │ │continuă a │MS, ME │INSP Mediul │2022-2026 │PNRR │
│ │ │ │experţilor în │ │academic │ │ │
│ │ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │ │serviciilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │extinderea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │masterat │MS, ME │academic │2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │profesional în │ │ARACIS │ │ │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │managementului │ │ │ │ │
│ │ │ │sanitar │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │promovarea unui │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │plan de carieră în │MS │academic INSP│2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │specialitatea │ │SNSPMPDSB │ │ │
│ │ │ │sănătate publică şi│ │ │ │ │
│ │ │ │management │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │ │procesului de │MS, │ │ │ │
│ │ │ │recrutare a │ministere │ │ │ │
│ │ │ │personalului prin │şi │ │ │ │
│ │ │ │elaborarea de │instituţii│ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │criterii │cu reţea │ │ │ │
│ │D.A.6.2. │ │transparente de │sanitară │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │recrutare, │proprie │ │ │ │
│ │gestionării │ │selectare şi │ │ │ │ │
│ │resurselor umane│ │angajare în funcţii│ │ │ │ │
│2 │în sănătate prin│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │reglementare, │ │Atragerea │ │ │ │ │
│ │retenţie, │O.S.6.2.3. │profesioniştilor │ │ │ │ │
│ │evaluarea şi │îmbunătăţirea şi │prin dezvoltarea pe│ │Autorităţi │ │ │
│ │dezvoltarea │simplificarea │site-ul │ │locale, │ │ │
│ │continuă │procedurilor de │Ministerului │ │ministere şi │ │ │
│ │ │recrutare a │Sănătăţii a │MS │instituţii cu│2022-2024 │Bugetul MS │
│ │ │personalului │secţiunii │ │reţea │ │ │
│ │ │medical; │referitoare la │ │sanitară │ │ │
│ │ │ │posturile vacante │ │proprie │ │ │
│ │ │ │din unităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │sanitare publice │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Flexibilizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │gestiunii │MS, │ │ │ │
│ │ │ │personalului din │ministere │ │ │ │
│ │ │ │spitalele publice │şi │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │prin transformarea │instituţii│locale │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │contractelor de │cu reţea │ │ │ │
│ │ │ │muncă pe secţie în │sanitară │ │ │ │
│ │ │ │contracte de muncă │proprie │ │ │ │
│ │ │ │pe spital │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Aplicarea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │criterii │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.2.4. │transparente de │ │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │recrutare, │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │selectare şi │ │ │ │ │
│ │ │mecanismelor de │angajare a │ │ │ │ │
│ │ │recrutare a │personalului │ │ │ │ │
│ │ │personalului │medical din state │ │ │ │ │
│ │ │medical din state│terţe, cu │ │ │ │ │
│ │ │terţe ca │respectarea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţie │legislaţiei │MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │subsecventă Legii│naţionale şi │ │ │ │ │
│ │ │nr. 95/2006 │europene în │ │ │ │ │
│ │ │privind reforma │domeniu, conform │ │ │ │ │
│ │ │în domeniul │recomandărilor │ │ │ │ │
│ │ │sănătăţii, │Codului global de │ │ │ │ │
│ │ │republicată, cu │practici al OMS cu │ │ │ │ │
│ │ │modificările şi │privire la │ │ │ │ │
│ │ │completările │recrutarea │ │ │ │ │
│ │ │ulterioare; │internaţională a │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │ │medical │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │lucru a locului de │ │ │ │ │
│ │ │ │muncă pentru toate │MS │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │funcţiile şi │ │ │ │ │
│ │ │ │calificările │ │ │ │ │
│ │ │ │aprobate │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Crearea condiţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de muncă adecvate, │ │ │ │ │
│ │ │ │ţinând cont de │ │ │ │ │
│ │ │ │indicatori de bază │MS, │ │ │ │
│ │ │ │precum securitatea │ministere │ │ │ │
│ │ │ │la locul de muncă, │şi │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │normativ de │instituţii│locale │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │personal, timpul de│cu reţea │ │ │ │
│ │ │ │lucru sau cultura │sanitară │ │ │ │
│ │ │ │organizaţională, │proprie │ │ │ │
│ │ │ │atât în mediul │ │ │ │ │
│ │ │ │urban, cât şi în │ │ │ │ │
│ │ │ │cel rural │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Aprobarea în │ │ │ │ │
│ │ │ │normativele de │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.2.5. │personal a funcţiei│MS, │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │de psiholog pentru │ministere │ │ │ │
│ │ │mediului de muncă│acele instituţii cu│şi │Autorităţi │ │ │
│ │ │(securitatea │specialităţi cu │instituţii│locale │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │muncii, normativ │grad înalt de │cu reţea │ │ │ │
│ │ │de personal, timp│burnout conform │sanitară │ │ │ │
│ │ │de lucru, gărzi, │normelor aprobate │proprie │ │ │ │
│ │ │cultură │de Ministerul │ │ │ │ │
│ │ │organizaţională);│Sănătăţii │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Normarea │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului din │ │ │ │ │
│ │ │ │unităţile sanitare │MS, │ │ │ │
│ │ │ │publice şi │ministere │ │ │ │
│ │ │ │dimensionarea │şi │ │ │ │
│ │ │ │necesarului de │instituţii│Autorităţi │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │ │posturi în funcţie │cu reţea │locale │ │ │
│ │ │ │de volumul de │sanitară │ │ │ │
│ │ │ │activitate al │proprie │ │ │ │
│ │ │ │structurilor vizate│ │ │ │ │
│ │ │ │(secţii, │ │ │ │ │
│ │ │ │compartimente etc) │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Simplificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │transfer al │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului între │ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţi, cu │MS │ │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │ │condiţia │ │ │ │ │
│ │ │ │îndeplinirii │ │ │ │ │
│ │ │ │standardului │ │ │ │ │
│ │ │ │ocupaţional aferent│ │ │ │ │
│ │ │ │noului post │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Crearea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanism clar de │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.2.6. │ajustare a alocării│ │ │ │ │
│ │ │Finanţare │resurselor │ │ │ │ │
│ │ │adecvată a │financiare pentru │ │ │ │ │
│ │ │politicilor în │forţa de muncă în │MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │domeniul resurse │sănătate la toate │ │ │ │ │
│ │ │umane în │nivelele în baza │ │ │ │ │
│ │ │sănătate; │unor prognoze şi │ │ │ │ │
│ │ │ │analize │ │ │ │ │
│ │ │ │fundamentale │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │componentei de │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.2.7. │management al │ │ │ │ │
│ │ │Ajustarea │resurselor umane şi│ │ │ │ │
│ │ │componentei │a standardelor │ │ │ │ │
│ │ │dedicate │procedurilor de │ │ │ │ │
│ │ │managementului │acreditare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane │unităţilor sanitare│MS │ANMCS │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │din standardele │cu scopul de a │ │ │ │ │
│ │ │procedurii de │implementa un │ │ │ │ │
│ │ │acreditare a │management modem al│ │ │ │ │
│ │ │unităţilor │resurselor umane în│ │ │ │ │
│ │ │sanitare. │instituţiile │ │ │ │ │
│ │ │ │medicale supuse │ │ │ │ │
│ │ │ │acreditării │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │metodelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │învăţământ bazate │ │ │ │ │
│ │ │ │pe competenţe care │ │ │ │ │
│ │ │ │să asigure formarea│ │ │ │ │
│ │ │ │cadrelor medicale │ │ │ │ │
│ │ │ │cu capacităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │decizionale │MS, ME │Mediul │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │avansate şi de │ │academic │ │ │
│ │ │ │utilizare a │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.3.1. │experienţei globale│ │ │ │ │
│ │ │Formarea │în soluţionarea │ │ │ │ │
│ │ │personalului │problemelor locale,│ │ │ │ │
│ │ │medical bazată pe│cu spirit de echipă│ │ │ │ │
│ │ │competenţe, │şi comunicare │ │ │ │ │
│ │ │conform │eficientă │ │ │ │ │
│ │ │standardelor ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │europene; │Satisfacerea │ │ │ │ │
│ │ │ │necesităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │sistemului medical │ │ │ │POS │
│ │ │ │printr-un │ │ │ │ │
│ │ │ │curriculum modem, │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │axat pe tehnologii │MS, ME │academic │2022-2025 ├──────────────┤
│ │ │ │informaţionale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │comunicaţionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │standardelor │ │ │ │ │
│ │ │ │europene │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │O.S.6.3.2. │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │procesului │ │ │ │ │
│ │ │mecanismelor de │educaţional cu │ │ │ │ │
│ │ │recrutare şi │personal didactic │ │ │ │ │
│ │ │menţinere a │şi managerial │ │Mediul │ │ │
│ │ │personalului │profesionist, │MS, ME │academic │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │medical şi a │competent, │ │ │ │ │
│ │ │cadrelor │competitiv, format │ │ │ │ │
│ │ │didactice din │profesional şi │ │ │ │ │
│ │ │învăţământul │pedagogic │ │ │ │ │
│ │ │medical; │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Evaluarea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţii medicali│ │ │ │ │
│ │ │ │şi moaşe din punct │ │ARACIS │ │ │
│ │ │ │de vedere │MS, ME │OAMGMAMR │2022-2023 │PNRR │
│ │ │ │cantitativ, cât şi │ │ │ │ │
│ │ │ │calitativ pentru a │ │ │ │ │
│ │ │ │se asigura │ │ │ │ │
│ │ │ │respectarea │ │ │ │ │
│ │ │ │standardelor │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Creşterea cjrei de │ │ │ │ │
│ │ │ │şcolarizare în │ │ │ │ │
│ │ │ │învăţământul │MS, ME │OAMGMAMR │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │universitar pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţi medicali"│ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Instruirea │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │medicali posesori │ │ │ │ │
│ │ │ │ai diplomelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │studii postliceale │ │ │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │creşterii │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.3.3. │competenţelor, prin│ │ │ │ │
│ │ │Reforma │programe naţionale │ │ │ │ │
│ │ │procesului de │de instruire/ │ │ │ │ │
│ │ │formare al │specializare/ │ │ │ │ │
│ │ │asistenţilor │revalorizare pentru│MS, ME │OAMGMAMR │2022-2026 │Bugetul de │
│ │ │medicali şi a │asistenţi medicali │ │ │ │stat │
│ │ │altor categorii │şi moaşe la │ │ │ │ │
│ │ │de personal │standarde de │ │ │ │ │
│ │ │sanitar superior;│calitate impuse de │ │ │ │ │
│ │ │ │ARACIS şi │ │ │ │ │
│ │ │ │garantarea │ │ │ │ │
│ │ │ │accesului la aceste│ │ │ │ │
│ │ │ │forme de pregătire │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru toţi │ │ │ │ │
│ │ │ │absolvenţii │ │ │ │ │
│ │ │ │şcolilor │ │ │ │ │
│ │ │ │postliceale │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │fizicienii de │ │ │ │ │
│ │ │ │radioterapie în │MS, ME │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │vederea acoperirii │ │ │ │ │
│ │ │ │deficitului extrem │ │ │ │ │
│ │ │ │de resursă umană în│ │ │ │ │
│ │ │ │acest domeniu │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │supraspecializare │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru asistenţii │MS, ME │Mediul │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │medicali (terapie │ │academic │ │ │
│ │ │ │intensive, bloc │ │ │ │ │
│ │ │ │operator, operator │ │ │ │ │
│ │ │ │imagistică etc.) │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Planificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │nevoilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │personal │ │ │ │ │
│ │ │ │specializat în │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţa medicală │ │ │ │ │
│ │ │ │primară (medici, │MS │Autorităţi │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │asistenţi) şi │ │locale │ │ │
│ │ │ │creşterea gradului │ │ │ │ │
│ │ │ │de recrutare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţii │ │ │ │ │
│ │ │ │comunitari şi │ │ │ │ │
│ │ │ │mediatorii sanitari│ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Implementarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanisme care │ │ │ │ │
│ │ │ │determină │ │ │ │ │
│ │ │ │atractivitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │medic de familie │ │ │ │ │
│ │ │ │sau de asistent │ │ │ │ │
│ │ │ │medical încadrat în│ │ │ │ │
│ │ │ │cabinetele de │ │ │ │ │
│ │ │ │medicină de familie│ │ │ │ │
│ │ │ │şi diversificarea │ │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │pachetului de │MS │locale │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │facilităţi acordat │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora de către │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │publice locale │ │ │ │ │
│ │ │ │(locuinţă, │ │ │ │ │
│ │ │ │decontarea │ │ │ │ │
│ │ │ │cheltuielilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │transport, dotarea │ │ │ │ │
│ │ │ │cabinetelor, dare │ │ │ │ │
│ │ │ │în folosinţă a │ │ │ │ │
│ │ │ │imobilelor etc.) │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │ │ghidurilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │practică pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │medicii de familie │ │ │ │ │
│ │ │ │/ asistenţi │ │ │ │ │
│ │ │ │medicali / │ │Organizatii │ │ │
│ │ │ │asistenţi medicali │MS │profesionale │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │comunitari şi │ │ │ │ │
│ │ │ │introducerea de │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţe noi │ │ │ │ │
│ │D.A.6.3. │ │conform curriculei │ │ │ │ │
│ │Actualizarea │O.S.6.3.4. │de medicină de │ │ │ │ │
│ │învăţământului │Dezvoltarea şi │familie │ │ │ │ │
│ │universitar │profesionalizarea├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │medical şi │resursei umane în│Extinderea │ │ │ │ │
│ │farmaceutic la │asistenţa │pachetului de │ │ │ │ │
│3 │cerinţele │medicală primară │servicii acordate │ │ │ │ │
│ │europene prin │şi comunitară; │în medicina primară│ │ │ │ │
│ │formarea │ │şi posibilitatea │ │ │ │ │
│ │profesională │ │medicilor de │ │Banca │ │Bugetul de │
│ │bazată pe │ │familie de a iniţia│MS │Mondială, │2022-2023 │stat │
│ │competenţe │ │şi a prescrie │ │CNAS │ │ │
│ │ │ │anumite tratamente │ │ │ │ │
│ │ │ │în boli cronice │ │ │ │ │
│ │ │ │metabolice, │ │ │ │ │
│ │ │ │bronho-pulmonare, │ │ │ │ │
│ │ │ │psihiatrice etc │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea plăţii │ │ │ │ │
│ │ │ │bazate pe │ │ │ │ │
│ │ │ │performanţa în │ │ │ │ │
│ │ │ │oferirea de │MS │ │2022-2025 │Nu este cazul │
│ │ │ │servicii de │ │ │ │ │
│ │ │ │screening şi │ │ │ │ │
│ │ │ │prevenţie │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │plan de carieră │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │profesioniştii care│ │ │ │ │
│ │ │ │desfăşoară │ │ │ │ │
│ │ │ │activitate în │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţă medicală │ │ │ │ │
│ │ │ │primară şi │MS │Organizatii │2022-2025 │Nu este cazul │
│ │ │ │creşterea │ │profesionale │ │ │
│ │ │ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │didactice a │ │ │ │ │
│ │ │ │formatorilor în │ │ │ │ │
│ │ │ │acest domeniu prin │ │ │ │ │
│ │ │ │sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │reacreditare │ │ │ │ │
│ │ │ │periodică │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Asigurarea cadrului│ │ │ │ │
│ │ │ │legislativ, a │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţării şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │suportului pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │realizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │practicii │ │Organizatii │ │ │
│ │ │ │independente pentru│MS │profesionale,│2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │asistenţii medicali│ │Autoritati │ │ │
│ │ │ │în zonele rurale │ │locale │ │ │
│ │ │ │sau izolate, │ │ │ │ │
│ │ │ │dezavantajate şi │ │ │ │ │
│ │ │ │care se confruntă │ │ │ │ │
│ │ │ │cu lipsa medicilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de familie │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Diversificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │numărului de │ │ │ │ │
│ │ │ │programe │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.3.5. │educaţionale │ │Mediul │ │ │
│ │ │Diversificarea şi│modernizate în │MS, ME │academic │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │utilizarea mai │concordanţă cu │ │ │ │ │
│ │ │largă a metodelor│cerinţele modeme de│ │ │ │ │
│ │ │modeme de formare│pregătire a │ │ │ │ │
│ │ │profesională - │cadrelor medicale │ │ │ │ │
│ │ │tehnici de ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │simulare, │Utilizarea pe larg │ │ │ │ │
│ │ │eLeaming, │a metodelor de │ │ │ │ │
│ │ │telemedicină; │instruire bazate pe│MS, ME │Mediul │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │simulări în │ │academic │ │ │
│ │ │ │medicină, eLeaming │ │ │ │ │
│ │ │ │şi telemedicină │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Actualizarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │aprobarea │ │ │ │ │
│ │ │ │reglementărilor │ │ │ │ │
│ │ │ │referitoare la │ │ │ │ │
│ │ │ │stagiile de │ │ │ │ │
│ │ │ │practică în │ │ │ │ │
│ │ │ │unităţile sanitare │ │ │ │ │
│ │ │ │a studenţilor din │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiile de │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.3.6. │învăţământ medical │ │ │ │ │
│ │ │Actualizarea │preuniversitar şi │MS, ME │Mediul │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │reglementărilor │universitar ţinând │ │academic │ │ │
│ │ │privind stagiile │cont de capacitatea│ │ │ │ │
│ │ │de practică în │unităţilor │ │ │ │ │
│ │ │unităţile │sanitare, de │ │ │ │ │
│ │ │sanitare a │condiţiile de │ │ │ │ │
│ │ │studenţilor din │instruire, de │ │ │ │ │
│ │ │instituţiile de │utilarea cu │ │ │ │ │
│ │ │învăţământ │echipamente modeme │ │ │ │ │
│ │ │medical │pentru a asigura o │ │ │ │ │
│ │ │preuniversitar şi│calitate înaltă a │ │ │ │ │
│ │ │universitar; │practicii │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Reglementarea clară│ │ │ │ │
│ │ │ │a relaţiilor, │ │ │ │ │
│ │ │ │drepturilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │responsabilităţilor│MS, ME │Mediul │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │între instituţiile │ │academic │ │ │
│ │ │ │de învăţământ │ │ │ │ │
│ │ │ │medical şi │ │ │ │ │
│ │ │ │unităţile sanitare │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │schimb academic │MS, ME │Mediul │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │între instituţiile │ │academic │ │ │
│ │ │ │de învăţământ │ │ │ │ │
│ │ │ │medical │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Promovarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │mobilităţilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │cercetare şi │ │Mediul │ │ │
│ │ │O.S.6.3.7. │practică la nivel │MS, ME │academic │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │încurajarea │internaţional pe │ │ │ │ │
│ │ │participării şi │baza unui acord de │ │ │ │ │
│ │ │creşterea │revenire a │ │ │ │ │
│ │ │accesului la │beneficiarului │ │ │ │ │
│ │ │mobilităţi ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │academice, de │Realizarea │ │ │ │ │
│ │ │cercetare şi de │acţiunilor │ │ │ │ │
│ │ │practică │eficiente în │ │ │ │ │
│ │ │profesională │vederea gestionării│ │ │ │ │
│ │ │medicală; │mobilităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrelor medicale, │ │ │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizării │MS, ME │Mediul │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │fluxului de │ │academic │ │ │
│ │ │ │personalul medical │ │ │ │ │
│ │ │ │înrolat în stagii │ │ │ │ │
│ │ │ │de practică şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │condiţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │lucru şi dezvoltare│ │ │ │ │
│ │ │ │profesională a │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Diseminarea │ │ │ │ │
│ │ │ │cunoştinţelor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │necesare în toate │ │ │ │ │
│ │ │ │unităţile sanitare,│ │ │ │ │
│ │ │ │în rândul │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │medical, prin │MS, ME │academic │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │O.S.6.3.8. │intermediul │ │ │ │ │
│ │ │Consolidarea │tehnologiile │ │ │ │ │
│ │ │cunoştinţelor de │informaţionale, │ │ │ │ │
│ │ │organizare a │învăţământului │ │ │ │ │
│ │ │sistemului de │medical şi de │ │ │ │ │
│ │ │sănătate şi │cercetare │ │ │ │ │
│ │ │politicilor de │ştiinţifică │ │ │ │ │
│ │ │sănătate. ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Crearea de │ │ │ │ │
│ │ │ │platforme │ │ │ │ │
│ │ │ │electronice pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │informarea şi │MS, ME │Organizatii │2022-2025 │Nu este cazul │
│ │ │ │schimbul de │ │profesionale │ │ │
│ │ │ │experienţa între │ │ │ │ │
│ │ │ │diverşi │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionişti │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Susţinerea, │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │extinderea │ │ │ │ │
│ │ │ │rezidenţiatului pe │MS, ME, │ │ │ │
│ │ │ │post, prin │ministere │ │ │ │
│ │ │ │creşterea numărului│şi │Autorităţi │ │Bugetul de │
│ │ │ │de posturi, pe baza│instituţii│locale Mediul│2022-2026 │stat │
│ │ │ │necesităţilor din │cu reţea │academic │ │ │
│ │ │ │teritoriu, în │sanitară │ │ │ │
│ │ │ │contextul lipsei de│proprie │ │ │ │
│ │ │ │personal cu care │ │ │ │ │
│ │ │ │România se │ │ │ │ │
│ │ │ │confruntă │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Implementarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │pachet stimulativ │ │ │ │Bugetul de │
│ │ │ │de beneficii │ │ │ │stat / Fonduri│
│ │ │ │financiare şi │ │ │ │externe │
│ │ │ │non-fianciare │ │ │ │nerambursabile│
│ │ │ │pentru încurajarea │ │Autorităţi │ │/parteneriate │
│ │ │ │activităţii în │MS │locale Mediul│2022-2027 │public- │
│ │ │ │România a medicilor│ │academic │ │private / │
│ │ │ │rezidenţi, în │ │ │ │bugete │
│ │ │ │special în regiuni │ │ │ │autorităţi │
│ │ │ │care se confruntă │ │ │ │publice locale│
│ │ │ │cu lipsă de │ │ │ │ │
│ │ │ │personal │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │ │managementului │ │ │ │ │
│ │ │ │rezidenţilor prin │ │ │ │ │
│ │ │ │creşterea │ │ │ │ │
│ │ │ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │registrului │ │ │ │ │
│ │ │ │matricol naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │al rezidenţilor, în│ │Mediul │ │ │
│ │ │ │administrarea │MS, ME │academic │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │
│ │ │ │Educaţiei, prin │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiile de │ │ │ │ │
│ │ │ │învăţământ superior│ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.1. │cu profil medical │ │ │ │ │
│ │ │Reformarea │acreditate │ │ │ │ │
│ │ │programelor de ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │rezidenţiat │Integrarea şi │ │ │ │ │
│ │ │privind │facilitarea │ │ │ │ │
│ │ │admiterea, │schimbului de date │ │ │ │ │
│ │ │formarea, │între registrul │ │ │ │ │
│ │ │motivarea şi │matricol al │ │ │ │ │
│ │ │gestionarea │medicilor şi │MS │ │2022-2025 │Nu este cazul │
│ │ │medicilor │farmaciştilor │ │ │ │ │
│ │ │rezidenţi │rezidenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul Naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │al Profesioniştilor│ │ │ │ │
│ │ │ │din Sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Digitalizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │proceselor │ │ │ │ │
│ │ │ │administrative │ │ │ │ │
│ │ │ │necesare │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii │ │ │ │ │
│ │ │ │medicilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │farmaciştilor │MS, ME │Mediul │2022-2024 │Bugetul de │
│ │ │ │rezidenţi, inclusiv│ │academic │ │stat │
│ │ │ │a Carnetului de │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizare a │ │ │ │ │
│ │ │ │pregătirii în │ │ │ │ │
│ │ │ │rezidenţial şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrului │ │ │ │ │
│ │ │ │matricol naţional │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Adaptarea cifrei de│ │ │ │ │
│ │ │ │şcolarizare şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare în │ │ │ │ │
│ │ │ │rezidenţial pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniile farmacie │MS │ │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │ │şi medicină dentară│ │ │ │ │
│ │ │ │la necesităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi la │ │ │ │ │
│ │ │ │posibilităţile de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare │ │ │ │ │
│ │D.A.6.4. │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │îmbunătăţirea │ │Reactualizarea │ │ │ │Bugetul de │
│ │cadrului privind│ │curriculelor de │ │ │ │stat / Fonduri│
│ │educaţia │ │pregătire în │MS, ME │Mediul │2022-2026 │externe │
│ │medicală │ │rezidenţiat, pentru│ │academic │ │nerambursabile│
│4 │continuă şi │ │aducerea acestora │ │ │ │/ Alte surse │
│ │formarea │ │la nivel european │ │ │ │de finanţare │
│ │postuniversitară│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │adecvată a │ │Uniformizarea │ │ │ │ │
│ │personalului │ │examenelor de │ │Mediul │ │ │
│ │medical │ │specialitate cu │MS, ME │academic │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │cele susţinute la │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel european │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Modificarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │completarea │ │ │ │ │
│ │ │ │Ordonanţei │ │ │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 18/ │ │ │ │ │
│ │ │ │2009 privind │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.2. │organizarea şi │ │ │ │ │
│ │ │Revizuirea │finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │modalităţilor de │rezidenţiatului, cu│ │ │ │ │
│ │ │acces a medicilor│modificările şi │ │ │ │ │
│ │ │specialişti la │completările │MS │ │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │programe de │ulterioare, în │ │ │ │ │
│ │ │rezidenţiat în a │vederea stabilirii │ │ │ │ │
│ │ │doua specialitate│regulilor pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │includerea în al │ │ │ │ │
│ │ │ │doilea rezidenţiat │ │ │ │ │
│ │ │ │şi a duratei maxime│ │ │ │ │
│ │ │ │de pregătire prin │ │ │ │ │
│ │ │ │programe de │ │ │ │ │
│ │ │ │rezidenţiat │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │înfiinţarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │dotarea a cel puţin│ │ │ │ │
│ │ │ │trei centre de │ │Mediul │ │Fonduri │
│ │ │ │dezvoltare a │MS │academic │2022-2025 │externe │
│ │ │ │competenţelor în │ │ │ │nerambursabile│
│ │ │ │cadrul spitalelor │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │înfiinţarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │dotarea a două │ │ │ │ │
│ │ │ │centre de │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltare a │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţelor │MS │ │2022-2024 │PNRR │
│ │ │ │dedicate │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.3. │unităţilor sanitare│ │ │ │ │
│ │ │înfiinţarea şi │publice, în cadrul │ │ │ │ │
│ │ │dotarea unor │PNRR │ │ │ │ │
│ │ │centre de ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │dezvoltare a │Instruirea a cel │ │ │ │ │
│ │ │competenţelor │puţin 1000 de │ │ │ │ │
│ │ │dedicate │profesionişti din │ │ │ │ │
│ │ │personalului │domeniile asistenţă│ │ │ │ │
│ │ │unităţilor │medicală │ │ │ │ │
│ │ │sanitare │comunitară, │ │ │ │ │
│ │ │ │primară, de │ │ │ │ │
│ │ │ │ambulator, │ │ │ │ │
│ │ │ │spitalicească şi │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate publică │ │ │ │ │
│ │ │ │prin cursuri ce │MS │ │2022-2025 │PNRR │
│ │ │ │vizează dobândirea │ │ │ │ │
│ │ │ │de competenţe, │ │ │ │ │
│ │ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │ │serviciilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate, │ │ │ │ │
│ │ │ │organizare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţare, │ │ │ │ │
│ │ │ │legislaţie, │ │ │ │ │
│ │ │ │comunicare, │ │ │ │ │
│ │ │ │digitalizare etc. │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Instruirea prin │ │ │ │ │
│ │ │ │programul de │ │ │ │ │
│ │ │ │perfecţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │ │integritatea a 3000│ │ │ │ │
│ │ │ │de persoane care │ │ │ │ │
│ │ │ │lucrează în │MS │ │2022-2025 │PNRR │
│ │ │ │instituţiile │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.4. │centrale sanitare, │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │în instituţiile │ │ │ │ │
│ │ │unor programe de │deconcentrate, în │ │ │ │ │
│ │ │perfecţionare │conducerea │ │ │ │ │
│ │ │privind │unităţilor sanitare│ │ │ │ │
│ │ │integritatea │publice │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea şi │MS, │ │ │ │
│ │ │ │implementarea de │ministere │Autorităţile │ │ │
│ │ │ │măsuri pentru │şi │locale │ │ │
│ │ │ │eliminarea plăţilor│instituţii│Societate │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │informale din │cu reţea │civilă │ │ │
│ │ │ │unităţile sanitare │sanitară │ │ │ │
│ │ │ │publice │proprie │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Evaluarea situaţiei│ │ │ │ │
│ │ │ │actuale a │ │ │ │ │
│ │ │ │resurselor umane în│ │INSP │ │ │
│ │ │ │domeniile sănătăţii│MS │SNSPMPDSB │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │publice şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţelor │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Definirea │ │ │ │ │
│ │ │ │posturilor din │ │ │ │ │
│ │ │ │sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate ce │MS │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │necesită angajaţi │ │ │ │ │
│ │ │ │cu competenţe de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate publică │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.5. ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Creşterea │Introducerea şi │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii de │extinderea │ │ │ │ │
│ │ │planificare, │atestatelor şi │ │ │ │ │
│ │ │retenţie şi │oportunităţilor de │MS │Mediul │2022-2025 │Nu este cazul │
│ │ │diversificare a │formare │ │academic │ │ │
│ │ │resursei umane în│profesională │ │ │ │ │
│ │ │specialităţile │asociate domeniilor│ │ │ │ │
│ │ │relevante pentru │sănătăţii publice │ │ │ │ │
│ │ │politicile de ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │sănătate publică │Prioritizarea │ │ │ │ │
│ │ │şi administraţie │formării cadrelor │ │ │ │ │
│ │ │în domeniul │medicale cu │ │ │ │ │
│ │ │sănătăţii │competenţe în │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate publică şi│ │ │ │Alte surse │
│ │ │ │încurajarea │MS │Mediul │2022-2025 │legal │
│ │ │ │acestora prin │ │academic │ │constituite │
│ │ │ │asigurarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │pachet stimulativ │ │ │ │ │
│ │ │ │de beneficii │ │ │ │ │
│ │ │ │financiare/ │ │ │ │ │
│ │ │ │non-financiare │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Construirea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │promovarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │parcurs transparent│ │Mediul │ │ │
│ │ │ │şi obiectiv de │MS │academic INSP│2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │carieră în │ │SNSPMDSB │ │ │
│ │ │ │domeniile sănătăţii│ │ │ │ │
│ │ │ │publice │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Evaluarea formelor │ │ │ │ │
│ │ │ │de EMC existente │ │ │ │ │
│ │ │ │împreună cu │MS │Organizatii │2022-2023 │Nu este cazul │
│ │ │ │colegiile şi │ │profesionale │ │ │
│ │ │ │organizaţiile │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.6. ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │îmbunătăţirea │Elaborarea unei │ │ │ │ │
│ │ │cadrului pentru │strategii naţionale│ │ │ │ │
│ │ │derularea │de EMC bazată pe un│ │ │ │ │
│ │ │programelor de │mecanism de │ │ │ │ │
│ │ │Educaţie Medicală│finanţare adecvat │ │ │ │Alte surse │
│ │ │Continuă (EMC) │şi pe necesităţile │MS │Organizatii │2022-2024 │legal │
│ │ │ │sistemului naţional│ │profesionale │ │constituite │
│ │ │ │de sănătate în │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţia continuă │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru toţi │ │ │ │ │
│ │ │ │profesioniştii din │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul sănătăţii │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismului de │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională, │ │ │ │ │
│ │ │ │inclusiv educaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │medicală continuă │ │ │ │ │
│ │ │ │în baza │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │necesităţilor de │MS, ME │academic, │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │instruire, │ │Organizaţii │ │ │
│ │ │ │identificate în │ │profesionale │ │ │
│ │ │ │procesul de │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluare cu accent │ │ │ │ │
│ │ │ │pe necesitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │ │ │ │
│ │ │ │continue a │ │ │ │ │
│ │ │ │resurselor umane │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Reglementarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanism de │ │ │ │ │
│ │ │ │susţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │financiară a │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţiei medicale │ │ │ │ │
│ │ │ │continue prin care │ │ │ │ │
│ │ │ │personalul medical │ │Mediul │ │Alte surse │
│ │ │ │să fie sprijinit în│MS, ME │academic, │2022-2026 │legal │
│ │ │ │participarea la │ │Organizaţii │ │constituite │
│ │ │O.S.6.4.7. │evenimente, │ │profesionale │ │ │
│ │ │Implementarea de │cursuri, programe │ │ │ │ │
│ │ │programe de EMC │de specializare, cu│ │ │ │ │
│ │ │create în baza │condiţia │ │ │ │ │
│ │ │necesităţilor │continuării │ │ │ │ │
│ │ │individuale şi │activităţii în │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale de│România │ │ │ │ │
│ │ │instruire ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │ │accesului gratuit │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │online la │ │academic, │ │Alte surse │
│ │ │ │publicaţii şi │MS, ME │Organizaţii │2022-2030 │legal │
│ │ │ │resurse │ │profesionale │ │constituite │
│ │ │ │educaţionale pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │personalul sanitar │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │programe de │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţie continuă │ │ │ │ │
│ │ │ │şi dezvoltare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională care │ │ │ │ │
│ │ │ │să satisfacă │ │ │ │ │
│ │ │ │necesităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrelor medicale │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │care îşi desfăşoară│ │academic, │ │Alte surse │
│ │ │ │activitatea în │MS, ME │Organizaţii │2022-2030 │legal │
│ │ │ │zonele rurale, şi │ │profesionale │ │constituite │
│ │ │ │care să fie │ │ │ │ │
│ │ │ │accesibile în │ │ │ │ │
│ │ │ │zonele în care sunt│ │ │ │ │
│ │ │ │încadraţi sau │ │ │ │ │
│ │ │ │domiciliază, pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │a consolida │ │ │ │ │
│ │ │ │procesul de │ │ │ │ │
│ │ │ │reţinere a acestora│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Organizarea, │ │ │ │ │
│ │ │ │coordonarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │acreditarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │cursuri de educaţie│ │ │ │ │
│ │ │ │continuă, │ │ │ │ │
│ │ │ │specializare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │stagii practice │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru asistenţi │ │ │ │ │
│ │ │ │medicali │ │Mediul │ │ │
│ │ │ │generalişti, │MS, ME │academic, │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │asistenţi medicali │ │Organizaţii │ │ │
│ │ │ │şi moaşe cu studii │ │profesionale │ │ │
│ │ │O.S.6.4.8. │medii şi superioare│ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │şi pentru celelalte│ │ │ │ │
│ │ │procesului de │categorii de │ │ │ │ │
│ │ │educaţie medicală│personal asimilate │ │ │ │ │
│ │ │continuă a │acestora din │ │ │ │ │
│ │ │asistenţilor │sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │medicali, moaşe │sănătate public şi │ │ │ │ │
│ │ │şi alte categorii│privat │ │ │ │ │
│ │ │de personal ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │asimilate │Dezvoltarea de │ │ │ │ │
│ │ │acestora din │oportunităţi de │ │ │ │ │
│ │ │sistemul de │calificare/ │ │ │ │ │
│ │ │sănătate public │recalificare a │ │ │ │ │
│ │ │şi privat │angajaţilor, prin │ │ │ │ │
│ │ │ │participarea │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora la │ │ │ │ │
│ │ │ │programe integrate │ │Mediul │ │Alte surse │
│ │ │ │de formare │MS, ME │academic, │2022-2030 │legal │
│ │ │ │profesională │ │Organizaţi │ │constituite │
│ │ │ │corespunzătoare │ │profesionale │ │ │
│ │ │ │cerinţelor pieţei │ │ │ │ │
│ │ │ │muncii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │calificare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională, a │ │ │ │ │
│ │ │ │calificări înrudite│ │ │ │ │
│ │ │ │sau combinate │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Planificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │detaliată a forţei │ │ │ │ │
│ │ │ │de muncă, elaborată│ │ │ │ │
│ │ │ │separat pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecare dintre cele│MS │ANDIS │2022-2023 │POAT 2021-2027│
│ │ │ │3 SRU la nivel │ │ │ │ │
│ │ │ │granular (centru, │ │ │ │ │
│ │ │ │departament, pe │ │ │ │ │
│ │ │ │categorii de │ │ │ │ │
│ │ │ │personal, etc.) │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Realizarea unei │ │ │ │ │
│ │ │ │analize detaliate a│ │ │ │ │
│ │ │ │impactului viitor │ │ │ │ │
│ │ │ │(‘forecasting │ │ │ │ │
│ │ │ │analysis') asupra │ │ │ │ │
│ │ │ │resurselor umane │ │ │ │ │
│ │ │ │din domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │medical din cele 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │regiuni în vederea │MS │ANDIS │2022-2023 │POAT 2021-2027│
│ │ │ │adaptării │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţionale ale │ │ │ │ │
│ │ │ │furnizorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţie medicală │ │ │ │ │
│ │ │ │cu cel puţin 3 ani │ │ │ │ │
│ │ │ │înainte de darea în│ │ │ │ │
│ │ │ │funcţiune a celor 3│ │ │ │ │
│ │ │ │SRU. │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Planificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │transferului │ │ │ │ │
│ │ │ │etapizat al │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │ │existent activ în │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.4.9 │spitalele judeţene │ │ │ │ │
│ │ │Asigurarea si │la momentul │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea │operaţionalizării │ │ │ │ │
│ │ │componentei de │SRU şi strategia de│ │ │ │ │
│ │ │resurse umane din│recrutare externă │ │ │ │ │
│ │ │cadrul │pentru domeniile │ │ │ │ │
│ │ │proiectului celor│unde sunt │MS │ANDIS │2022-2024 │POAT 2021-2027│
│ │ │3 spitale │identificate nevoi │ │ │ │ │
│ │ │regionale de │(inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │urgenţă Iaşi, │determinarea ratei │ │ │ │ │
│ │ │Cluj şi Craiova │naturale şi │ │ │ │ │
│ │ │(SRU) │artificiale a │ │ │ │ │
│ │ │ │fluctuaţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │personal, plan de │ │ │ │ │
│ │ │ │stimulente şi │ │ │ │ │
│ │ │ │retenţie a │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului, │ │ │ │ │
│ │ │ │etc.). │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Evaluarea detaliată│ │ │ │ │
│ │ │ │a nevoilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │recalificare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │personalul din │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecare dintre cele│ │ │ │ │
│ │ │ │3 SRU, detaliată │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru fiecare │ │ │ │ │
│ │ │ │specialitate │MS │ANDIS │2022-2024 │POAT 2021-2027│
│ │ │ │clinică, pe baza │ │ │ │ │
│ │ │ │listei actualizate │ │ │ │ │
│ │ │ │de echipamente │ │ │ │ │
│ │ │ │medicale şi a │ │ │ │ │
│ │ │ │structurii clinice │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltată în │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul proiectării │ │ │ │ │
│ │ │ │detaliate a SRU │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Implementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │recalificare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională pentru│MS │ANDIS │2025-2027 │POS 2021-2027 │
│ │ │ │personalul care va │ │ │ │ │
│ │ │ │activa în │ │ │ │ │
│ │ │ │viitoarele SRU │ │ │ │ │
│ │ │ │Iaşi, Cluj şi │ │ │ │ │
│ │ │ │Craiova. │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │obligaţiei de │ │ │ │ │
│ │ │ │raportare a datelor│ │ │ │ │
│ │ │ │cu privire la forţa│ │ │ │ │
│ │ │ │de muncă în │MS │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │sănătate, atât │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru unităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │sanitare publice, │ │ │ │ │
│ │ │ │cât şi pentru cele │ │ │ │ │
│ │ │ │private │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Modernizarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │optimizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │formelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │ │statistică şi │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismului de │MS │INSP │2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │ │statistică către │ │ │ │ │
│ │ │ │structurile │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │(OECD, Eurostat, │ │ │ │ │
│ │ │ │OMS) │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea unui set│ │ │ │ │
│ │ │ │de indicatori de │ │ │ │ │
│ │ │ │bază referitor la │ │ │ │ │
│ │ │ │resursele umane în │MS │INSP │2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │sănătate, necesari │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │forţei de muncă │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Colectarea, │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.1. │prelucrarea, │ │ │ │ │
│ │ │Unificarea │analiză şi │ │ │ │ │
│ │ │raportării │raportarea datelor │ │ │ │ │
│ │ │datelor din │cu privire la │ │ │ │ │
│ │ │sistemul medical │resursele umane în │MS │INSP │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │prin │sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │asigurarea unei │ │ │ │ │
│ │ │Registrului │planificări şi │ │ │ │ │
│ │ │Naţional al │distribuiri corecte│ │ │ │ │
│ │ │Profesioniştilor │a forţei de muncă │ │ │ │ │
│ │ │din Sistemul de ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sănătate, │Elaborarea de │ │ │ │ │
│ │ │prevăzut în Legea│rapoarte anuale cu │ │ │ │ │
│ │ │nr. 95/2006 │privire la situaţia│ │ │ │ │
│ │ │ │resurselor umane în│MS │INSP │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │sănătate, generate │ │ │ │ │
│ │ │ │cu ajutorul bazei │ │ │ │ │
│ │ │ │de date naţionale │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │protocoale cu │ │ │ │ │
│ │ │ │colegiile │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale care │ │Organizaţii │ │ │
│ │ │ │administrează │MS │profesionale │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │registrele │ │ │ │ │
│ │ │ │profesioniştilor │ │ │ │ │
│ │ │ │din sănătate în │ │ │ │ │
│ │ │ │momentul actual │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Implementarea pe │ │ │ │ │
│ │ │ │scară largă a │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrului │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │Profesioniştilor │ │ │ │ │
│ │ │ │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate în toate │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiile │MS, │ │ │ │
│ │ │ │medicale publice şi│ministere │Autoritati │ │Bugetul de │
│ │ │ │private, cabinetele│şi │locale, │ │stat / Alte │
│ │ │ │medicale, │instituţii│Organizaţii │2022-2025 │surse legal │
│ │ │ │instituţiile de │cu reţea │profesionale │ │constituite │
│ │ │ │învăţământ medical,│sanitară │ │ │ │
│ │ │ │farmacii, Colegiul │proprie │ │ │ │
│ │ │ │Medicilor, │ │ │ │ │
│ │ │ │Asociaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │alte instituţii │ │ │ │ │
│ │ │ │care deţin date cu │ │ │ │ │
│ │ │ │privire la personal│ │ │ │ │
│ │ │ │medical │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Derularea unor │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.2. │programe de formare│MS, │ │ │ │
│ │ │Instruirea │a formatorilor şi │ministere │Autorităţi │ │Bugetul de │
│ │ │utilizatorilor │furnizorilor de │şi │locale, │ │stat / Alte │
│ │ │bazei de date │date pentru │instituţii│Organizaţii │2022-2025 │surse legal │
│ │ │privind resursele│Registrul Naţional │cu reţea │profesionale │ │constituite │
│ │ │umane în sănătate│al Profesioniştilor│sanitară │ │ │ │
│ │ │ │din Sistemul de │proprie │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │ │ │ │ │
│ │ │ │necesităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │implementarea │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │aplicare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │ │componentelor │ │ │ │ │
│ │ │ │managementului │MS, │ │ │ │
│ │ │ │resurselor umane la│ministere │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │nivel de instituţie│şi │locale, │ │ │
│ │ │ │medicală │instituţii│Organizaţii │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │(planificarea, │cu reţea │profesionale │ │ │
│ │ │ │recrutarea, │sanitară │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.3. │selectarea, │proprie │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │integrarea, │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │menţinerea, │ │ │ │ │
│ │ │unui mecanism de │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │stabilire a │profesională, │ │ │ │ │
│ │ │necesităţilor cu │evaluarea │ │ │ │ │
│ │ │privire la │individuală a │ │ │ │ │
│ │ │personalul │performanţelor │ │ │ │ │
│ │ │medical în │etc.) │ │ │ │ │
│ │ │conformitate cu ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │nevoia de │Implementarea │ │ │ │ │
│ │ │servicii medicale│mecanismului creat │ │ │ │ │
│ │ │şi prognozele de │de planificare a │ │ │ │ │
│ │ │viitor │forţei de muncă în │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate la │ │ │ │ │
│ │ │ │calcularea │MS, │ │ │ │
│ │ │ │bugetelor pentru │ministere │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │formarea │şi │locale, │ │ │
│ │ │ │personalului │instituţii│Organizaţii │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │medical, la crearea│cu reţea │profesionale │ │ │
│ │ │ │politicilor │sanitară │e │ │ │
│ │ │ │salariale, de │proprie │ │ │ │
│ │ │ │retenţie şi │ │ │ │ │
│ │D.A.6.5. Crearea│ │motivare de către │ │ │ │ │
│ │şi implementarea│ │toate autorităţile │ │ │ │ │
│ │unui mecanism │ │centrale, locale şi│ │ │ │ │
│ │eficient de │ │instituţiile │ │ │ │ │
│5 │planificare şi │ │abilitate │ │ │ │ │
│ │analiză a ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │resursei umane │ │Actualizarea listei│ │ │ │ │
│ │în sănătate │ │specialităţilor │MS │ │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │ │deficitare │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │ │politicilor noi de │ │ │ │ │
│ │ │ │admitere în aceste │ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţi, cât │ │ │ │ │
│ │ │ │şi facilităţi │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.4. │pentru personalul │ │ │ │ │
│ │ │Adoptarea de │medical cu │MS │ │2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │măsuri pentru │experienţă │ │ │ │ │
│ │ │creşterea │profesională, care │ │ │ │ │
│ │ │atractivităţii │ar dori să activeze│ │ │ │ │
│ │ │specialităţilor │în specialităţi cu │ │ │ │ │
│ │ │deficitare din │deficit de personal│ │ │ │ │
│ │ │sistemul de │medical │ │ │ │ │
│ │ │sănătate în ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │conformitate cu │Promovarea │ │ │ │ │
│ │ │priorităţile şi │oportunităţilor în │ │ │ │ │
│ │ │necesităţile │carieră în │MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │sistemului de │specialităţile │ │ │ │ │
│ │ │sănătate │deficitare │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ajustarea cadrului │ │ │ │ │
│ │ │ │de reglementare │ │ │ │ │
│ │ │ │care va avea în │ │ │ │ │
│ │ │ │vedere creşterea │MS │ │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │rolului acestor │ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţi în │ │ │ │ │
│ │ │ │sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Colectarea │ │ │ │ │
│ │ │ │eficientă de date │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │cercetarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │schimbul de │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │ │personalul medical │ │ │ │ │
│ │ │ │Consolidarea │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.5. │cercetare în │ │ │ │ │
│ │ │Consolidarea │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii de │personalului │ │ │ │ │
│ │ │analiză şi │medical şi │ │ │ │ │
│ │ │cercetare în │coordonarea unor │ │ │ │ │
│ │ │domeniul │astfel de programe │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane │de cercetare prin │ │ │ │ │
│ │ │în sănătate │intermediul unor │ │ │ │ │
│ │ │ │parteneriate şi │ │ │ │ │
│ │ │ │colaborare la nivel│ │ │ │ │
│ │ │ │naţional, regional │ │ │ │ │
│ │ │ │şi internaţional │ │ │ │ │
│ │ │ │Realizarea unor │ │ │ │ │
│ │ │ │studii privind │ │ │ │ │
│ │ │ │analiza nevoilor de│ │ │ │ │
│ │ │ │formare pe bază de │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţe atât pe │ │ │ │ │
│ │ │ │profesii cât şi pe │ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţi │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │Realizarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │studiu în vederea │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluării │ │ │ │ │
│ │ │ │costurilor formării│ │ │ │ │
│ │ │ │forţei de muncă în │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate, prin care│ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.6. │se doreşte │ │ │ │ │
│ │ │Analiza şi │identificarea │ │ │ │ │
│ │ │identificarea │costurilor formării│ │ │ │ │
│ │ │costurilor │medicilor, │ │ │ │ │
│ │ │formării │medicilor │ │ │ │ │
│ │ │personalului │stomatologi, │ │ │ │ │
│ │ │medical │farmacişti şi │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţi medicali,│ │ │ │ │
│ │ │ │conform datelor │ │ │ │ │
│ │ │ │furnizate de │ │ │ │Bugetul de │
│ │ │ │instituţiile de │ │Organizatii │ │stat / Fonduri│
│ │ │ │învăţământ │MS, ME, │profesionale,│ │externe │
│ │ │ │responsabile │ministere │Mediul │ │nerambursabile│
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┤şi │academic, │ │/parteneriate │
│ │ │ │Promovarea │instituţii│Autoritati │2022-2030 │public- │
│ │ │ │colaborării │cu reţea │locale, │ │private / │
│ │ │ │internaţionale în │sanitară │SNSPMPDSB, │ │bugete │
│ │ │ │domeniul elaborării│proprie │INSP, CNAS, │ │autorităţi │
│ │ │ │şi implementării │ │ANMCS │ │publice locale│
│ │ │ │politicilor în │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul resurselor│ │ │ │ │
│ │ │ │umane din sănătate │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │Prioritizarea │ │ │ │ │
│ │ │ │cercetării în │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu, cu scopul │ │ │ │ │
│ │ │ │colectării de date │ │ │ │ │
│ │ │ │corecte, analizei │ │ │ │ │
│ │ │ │eficientei a │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.7. │datelor şi │ │ │ │ │
│ │ │Utilizarea │transpunerea │ │ │ │ │
│ │ │rezultatelor │rezultatelor în │ │ │ │ │
│ │ │cercetării în │politici publice │ │ │ │ │
│ │ │elaborarea de ├───────────────────┤ │ │ │ │
│ │ │politici şi │Efectuarea anuală │ │ │ │ │
│ │ │reglementări │sau ori de câte ori│ │ │ │ │
│ │ │privind resursele│este nevoie, şi │ │ │ │ │
│ │ │umane din │obligatoriu odată │ │ │ │ │
│ │ │sănătate │la 5 ani a │ │ │ │ │
│ │ │ │prognozelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │ │necesităţile în │ │ │ │ │
│ │ │ │cadre medicale, în │ │ │ │ │
│ │ │ │locuri de │ │ │ │ │
│ │ │ │instruire, │ │ │ │ │
│ │ │ │cheltuieli bugetare│ │ │ │ │
│ │ │ │la nivel naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │şi regional cu scop│ │ │ │ │
│ │ │ │de a eficientiza │ │ │ │ │
│ │ │ │cheltuielile, dar │ │ │ │ │
│ │ │ │şi de a asigura │ │ │ │ │
│ │ │ │accesul universal │ │ │ │ │
│ │ │ │al populaţiei la │ │ │ │ │
│ │ │ │servicii medicale │ │ │ │ │
│ │ │ │calitative │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.5.8. │Colectarea şi │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea │analiza datelor cu │ │ │ │ │
│ │ │cercetărilor cu │privire la starea │ │ │ │ │
│ │ │privire la starea│de sănătate fizică │ │ │ │ │
│ │ │de sănătate a │şi mintală a │ │ │ │ │
│ │ │personalului │personalului │ │ │ │ │
│ │ │medical şi bolile│medical, în vederea│ │ │ │ │
│ │ │profesionale a │formulării de │ │ │ │ │
│ │ │acestuia │politici publice │ │ │ │ │
│ │ │ │eficiente │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │ │reglementărilor │ │ │ │ │
│ │ │ │existente │ │ │ │ │
│ │ │ │referitoare la │ │ │ │ │
│ │ │ │recrutarea, │MS, │ │ │ │
│ │ │ │angajarea, │ministere │ │ │ │
│ │ │ │formarea, │si │ │ │ │
│ │ │ │monitorizarea, │instituţii│Autorităţi │2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │ │evaluarea │cu reţea │locale │ │ │
│ │ │ │personalului │sanitara │ │ │ │
│ │ │ │medical, prin │proprie │ │ │ │
│ │ │ │ajustarea acestora │ │ │ │ │
│ │ │ │la standardele │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.6.1. │ocupaţionale │ │ │ │ │
│ │ │Consolidarea │aferente funcţiilor│ │ │ │ │
│ │ │capacităţilor │vizate │ │ │ │ │
│ │ │domeniului de ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │resurse umane la │Instruirea │ │ │ │ │
│ │ │nivel │personalului din │ │ │ │ │
│ │ │instituţional │departamentul │ │ │ │ │
│ │ │ │Resurse Umane cu │ │ │ │ │
│ │ │ │privire la crearea │MS, │ │ │ │
│ │ │ │strategiilor │ministere │ │ │Bugetul de │
│ │ │ │instituţionale în │si │ │ │stat / Fonduri│
│ │ │ │domeniul dat, în │instituţii│Autorităţi │2022-2030 │externe │
│ │ │ │special cu accent e│cu reţea │locale │ │nerambursabile│
│ │ │ │menţinerea │sanitara │ │ │/ Alte surse │
│ │ │ │personalului şi │proprie │ │ │de finanţare │
│ │ │ │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională în │ │ │ │ │
│ │ │ │parteneriat cu │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │publice locale │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │punerea în aplicare│ │ │ │ │
│ │ │ │a unui nou concept │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.6.2. │a contractului de │MS, │ │ │ │
│ │ │Crearea unui nou │management pentru │ministere │ │ │ │
│ │ │concept al │managerii de │si │Autorităţi │ │ │
│ │ │contractului de │spitale şi │instituţii│locale ANMCS,│2022-2030 │Nu este cazul │
│ │ │management pentru│personalul care │cu reţea │SNSPMPDSB │ │ │
│ │ │managerii de │ocupă funcţii de │sanitara │ │ │ │
│ │ │spitale bazat pe │conducere bazat pe │proprie │ │ │ │
│ │ │performanţe │performanţe şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ajustarea │ │ │ │ │
│ │ │ │întregului cadru │ │ │ │ │
│ │ │ │legal în acest scop│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │ │modalităţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │organizare a │ │ │ │ │
│ │ │ │concursului pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │funcţiile de │ │ │ │ │
│ │ │ │manageri spitale cu│ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.6.3. │introducere │ │ │ │ │
│ │ │Modificarea │elemente de │MS, │ │ │ │
│ │ │Regulamentului cu│majorare a │ministere │ │ │ │
│ │ │privire la │transparenţei │si │Autorităţi │ │ │
│ │ │organizarea │concursului, │instituţii│locale │2022-2024 │Nu este cazul │
│ │ │concursului │debirocratizare a │cu reţea │ │ │ │
│ │ │pentru funcţiile │procedurilor de │sanitara │ │ │ │
│ │ │de manageri de │participare, │proprie │ │ │ │
│ │ │spitale │promovare a │ │ │ │ │
│ │ │ │concurenţei şi │ │ │ │ │
│ │ │ │scoatere în │ │ │ │ │
│ │ │ │evidenţă a │ │ │ │ │
│ │ │ │capacităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │manageriale │ │ │ │ │
│ │ │ │participanţilor │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Pilotarea unui │ │ │ │ │
│ │ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │ │salarizare a │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │ │medical în funcţie │ │ │ │ │
│ │ │ │de activitate │ │ │ │ │
│ │ │ │(structurarea │MS, │ │ │ │
│ │ │ │remuneraţiei într-o│ministere │ │ │ │
│ │ │ │componentă fixă, o │si │Autorităţi │ │ │
│ │ │ │componentă │instituţii│locale │2024-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │variabilă în │cu reţea │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de │sanitara │ │ │ │
│ │ │ │activitate şi o │proprie │ │ │ │
│ │ │ │componentă ca │ │ │ │ │
│ │ │ │pondere a │ │ │ │ │
│ │ │ │contribuţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │echipei medicale │ │ │ │ │
│ │ │ │din care face parte│ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.6.4. │angajatul) │ │ │ │ │
│ │ │Aplicarea ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │politicilor de │Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │ │salarizare bazate│monitorizarea unui │ │ │ │ │
│ │ │pe performanţă şi│sistem de │ │ │ │ │
│ │ │rezultate │indicatori de │ │ │ │ │
│ │ │ │performanţă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │resursele umane din│ │Organizaţii │ │ │
│ │ │ │toate sectoarele │MS │profesionale │2022-2026 │Nu este cazul │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătate, atât din │ │ │ │ │
│ │ │ │punct de vedere al │ │ │ │ │
│ │ │ │performanţei │ │ │ │ │
│ │ │ │individuale, cât şi│ │ │ │ │
│ │ │ │al echipei │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Majorarea │ │ │ │ │
│ │ │ │remuneraţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │ │aferent funcţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de suport ale │MS │ │2022-2023 │ │
│ │ │ │unităţilor sanitare│ │ │ │ │
│ │ │ │publice (personal │ │ │ │ │
│ │ │ │auxiliar, TESA │ │ │ │ │
│ │ │ │etc.) │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │O.S.6.6.5. │Crearea condiţiilor│MS, │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │de muncă adecvate, │ministere │Autorităţi │ │Bugetul de │
│ │ │condiţiilor de │dotare cu │si │locale │2022-2030 │stat / Fonduri│
│ │ │muncă: │echipament şi │instituţii│ │ │externe │
│ │ │ │tehnologii │cu │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │necesare │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii, atât │ │ │ │ │
│ │ │ │în mediul urban, │ │ │ │ │
│ │ │ │cât şi în cel rural│ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │Dezvoltarea unei │ │ │ │ │
│ │D.A.6.6. │modernizarea │reţele modeme │ │ │ │ │
│ │Implementarea │unităţilor │spitaliceşti la │ │ │ │ │
│ │unui management │sanitare, │nivel naţional şi │ │ │ │ │
│ │eficient al │asigurarea cu │regional │reţea │ │ │nerambursabile│
│ │resurselor umane│echipament modem,├───────────────────┤sanitara │ │ │/ Alte surse │
│ │în sănătate la │ajustarea │Implementarea unui │proprie │ │ │de finanţare │
│ │nivel │sistemele │mecanism constant │ │ │ │ │
│6 │instituţional, │informaţionale │de feedback din │ │ │ │ │
│ │pentru │unice, │partea forţei de │ │ │ │ │
│ │asigurarea │debirocratizarea │muncă din sănătate,│ │ │ │ │
│ │condiţiilor │ │în vederea │ │ │ │ │
│ │adecvate de │ │îmbunătăţirii │ │ │ │ │
│ │muncă, instruire│ │continue a │ │ │ │ │
│ │şi motivare │ │condiţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │activitate │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Modificarea │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrului legislativ│ │ │ │ │
│ │ │ │/normativ de │ │ │ │ │
│ │ │ │acordare a │ │ │ │ │
│ │ │ │facilităţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │monetare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │non-monetare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │activitate în │ │ │ │ │
│ │ │ │mediul rural şi │ │ │ │ │
│ │ │ │zonele izolate/ │ │ │ │ │
│ │ │ │defavorizate şi │ │ │ │ │
│ │ │ │implementarea lui │ │ │ │ │
│ │ │ │(cu alocaţii în caz│ │ │ │ │
│ │ │ │de dificultate; │ │ │ │ │
│ │ │ │alocaţii pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │cheltuielile de │ │ │ │ │
│ │ │ │locuinţă - căldură,│ │ │ │ │
│ │ │ │electricitate; │ │ │ │ │
│ │ │ │cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ │transport;) în │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea depăşirii │ │ │ │ │
│ │ │ │costurilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │oportunitate │ │ │ │Bugetul de │
│ │ │O.S.6.6.6. │asociate cu │MS, │ │ │stat / Fonduri│
│ │ │Acordarea de │activitatea în │ministere │Autorităţi │ │externe │
│ │ │facilităţi pentru│zonele rurale şi │si │locale, │ │nerambursabile│
│ │ │exercitarea │izolate pentru a │instituţii│Mediul │2022-2030 │/parteneriate │
│ │ │profesiei în │creşte nivelul de │cu reţea │privat, │ │public- │
│ │ │zonele izolate şi│retenţie în aceste │sanitara │Societatea │ │private / │
│ │ │în specialităţi │localităţi │proprie │civila │ │bugete │
│ │ │deficitare │Acordarea unor │ │ │ │autorităţi │
│ │ │ │stimulente │ │ │ │publice locale│
│ │ │ │financiare, sub │ │ │ │ │
│ │ │ │forma de prime şi │ │ │ │ │
│ │ │ │garanţii de stat, │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru medicii │ │ │ │ │
│ │ │ │specialişti în │ │ │ │ │
│ │ │ │medicină de familie│ │ │ │ │
│ │ │ │şi medicii │ │ │ │ │
│ │ │ │specialişti de alte│ │ │ │ │
│ │ │ │specialităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │deficitare care îşi│ │ │ │ │
│ │ │ │desfăşoare │ │ │ │ │
│ │ │ │activitatea în │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul sistemului │ │ │ │ │
│ │ │ │de asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │sociale de sănătate│ │ │ │ │
│ │ │ │în unităţile │ │ │ │ │
│ │ │ │administrativ- │ │ │ │ │
│ │ │ │teritoriale │ │ │ │ │
│ │ │ │deficitare din │ │ │ │ │
│ │ │ │punct de vedere al │ │ │ │ │
│ │ │ │acoperirii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │medici specialişti │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Pilotarea │ │ │ │ │
│ │ │ │furnizării anumitor│ │ │ │ │
│ │ │ │servicii elective │ │ │ │ │
│ │ │O.S.6.6.7. │(medicale / │ │ │ │ │
│ │ │Reglementarea şi │chirurgicale), │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │desfăşurate în │ │ │ │ │
│ │ │conceptului de │afara programului │ │ │ │ │
│ │ │furnizare a │de lucru, cu │ │ │ │ │
│ │ │anumitor servicii│posibilitatea unei │ │ │ │ │
│ │ │elective în afara│programări │ │ │ │ │
│ │ │programului de │prioritare şi a │ │ │ │ │
│ │ │lucru, cu │alegerii │ │ │ │ │
│ │ │posibilitatea │profesionistului │ │ │ │ │
│ │ │unei programări │care oferă │ │ │ │ │
│ │ │prioritare, în │serviciile de │ │ │ │ │
│ │ │baza unei │sănătate │ │ │ │ │
│ │ │co-plăţi │solicitate, în baza│ │ │ │ │
│ │ │reglementate │unei co-plăţi │ │ │ │ │
│ │ │conform legii │reglementate │ │ │ │ │
│ │ │ │conform legii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │suportate de │ │ │ │ │
│ │ │ │beneficiar │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Elaborarea de │ │ │ │ │
│ │ │ │măsuri pentru a │ │ │ │ │
│ │ │ │creşte │ │ │ │ │
│ │ │ │recunoaşterea │ │ │ │ │
│ │ │ │publică │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională în │ │ │ │ │
│ │ │ │contextul afirmării│ │ │ │ │
│ │ │ │sănătăţii ca │ │ │ │ │
│ │ │ │valoare socială │ │ │ │ │
│ │ │ │esenţială pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │societate (ex. ziua│ │ │ │ │
│ │ │ │sănătăţii, ziua │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătăţii rurale │ │ │ │ │
│ │ │ │etc.) Implementarea│ │ │ │ │
│ │ │ │de campanii de │ │ │ │ │
│ │ │ │informare publică │ │ │ │ │
│ │ │ │(respect, violenţă,│ │ │ │ │
│ │ │ │malpraxis) cu rol │ │ │ │ │
│ │ │ │de a conştientiza, │ │ │ │Bugetul de │
│ │ │O.S.6.6.8. │informa şi atrage │ │ │ │stat / Fonduri│
│ │ │Conştientizarea, │atenţia publicului │MS, │Autorităţi │ │externe │
│ │ │informarea şi │larg asupra │ministere │locale, │ │nerambursabile│
│ │ │atragerea │problemei │si │Mediul │ │/parteneriate │
│ │ │atenţiei │resurselor umane în│instituţii│privat, │2022-2030 │public- │
│ │ │publicului larg │sănătate │cu reţea │Societatea │ │private / │
│ │ │asupra problemei │îmbunătăţirea │sanitara │civila │ │bugete │
│ │ │resurselor umane │imaginii │proprie │ │ │autorităţi │
│ │ │în sănătate │personalului ce │ │ │ │publice locale│
│ │ │ │profesează în rural│ │ │ │ │
│ │ │ │pentru a reduce │ │ │ │ │
│ │ │ │sentimentele de │ │ │ │ │
│ │ │ │izolare │ │ │ │ │
│ │ │ │profesională prin │ │ │ │ │
│ │ │ │intermediul │ │ │ │ │
│ │ │ │reţelelor │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │asociaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │lucrătorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │medicali rurali, │ │ │ │ │
│ │ │ │etc Instruirea │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentanţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │media în │ │ │ │ │
│ │ │ │comunicarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │diseminarea │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │privind resursele │ │ │ │ │
│ │ │ │umane în sănătate │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘

    ABREVIERI:
    ANMCS - Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
    ANDIS - Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate
    ARACIS - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior
    CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    FNUASS - Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
    INS - Institutul Naţional de Statistică
    INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    MCID - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    ME - Ministerul Educaţiei
    MF - Ministerul Finanţelor
    MS - Ministerul Sănătăţii
    POAT- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
    PNRR - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
    POS - Programul Operaţional Sănătate
    OAMGMAMR - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
    SNSPMPDSB - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016