Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIE NAŢIONALĂ din 10 februarie 2021  pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 10 februarie 2021 pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 173 din 19 februarie 2021
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 40 din 10 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 173 din 19 februarie 2021.
──────────

    LISTĂ DE ABREVIERI
    CivCom - Comitetul pentru aspecte civile de gestionare a crizelor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene
    CPCC - Capabilitatea de planificare şi conducere a misiunilor civile PSAC (Civilian Planning and Conduct Capability)
    CS ONU - Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite
    CONS UE/Consiliu - Consiliul Uniunii Europene
    CoE Berlin - Centrul European de Excelenţă dedicat gestionării civile a crizelor
    EUAM Ucraina - Misiunea de Asistenţă a Uniunii Europene în Ucraina
    EUCAP Sahel Mali - Misiunea Uniunii Europene pentru Consolidarea Capacităţilor în Sahel
    EUCAP Somalia - Misiunea Uniunii Europene pentru Consolidarea Capacităţilor în Somalia
    EUCTG - Grupul de instruire civilă al Uniunii Europene
    EUGS - Strategia globală a Uniunii Europene
    EUMM Georgia - Misiunea de Monitorizare a Uniunii Europene în Georgia
    GDPR - Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecţia datelor (EU General Data Protection Regulation)
    IDR - Institutul Diplomatic Român
    Instituţii trimiţătoare sau responsabile - instituţii publice naţionale cu responsabilităţi în domeniul PSAC Civil şi care detaşează sau pot detaşa personal propriu în misiunile civile PSAC
    JAI - Justiţie şi Afaceri Interne
    MAE - Ministerul Afacerilor Externe
    MAI - Ministerul Afacerilor Interne
    MApN - Ministerul Apărării Naţionale
    MJ - Ministerul Justiţiei
    MP - Ministerul Public
    NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
    Pactul civil PSAC - Pactul Uniunii Europene pentru gestionarea civilă a crizelor în domeniul politicii de securitate şi apărare comună
    PCA/JAP - Planul Comun de Acţiune pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună (Joint Action Plan)
    PESC - Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene
    PSAC - Politica de securitate şi apărare comună
    SEAE - Serviciul European de Acţiune Externă
    Strategie naţională - Strategia naţională pentru implementarea Pactului civil în domeniul PSAC
    UE - Uniunea Europeană
    UNAp - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“
    CAP. I
    Introducere
    Ultimii ani au fost marcaţi de o accelerare a demersurilor pentru consolidarea rolului UE în domeniul securităţii şi apărării, fiind lansate numeroase proiecte şi iniţiative menite să dezvolte cadrul conceptual, dar şi capabilităţile necesare unui rol mai vizibil şi mai ambiţios al Uniunii în acest domeniu.
    După o perioadă în care demersurile au vizat cu precădere domeniul militar au fost lansate o serie de iniţiative şi în ceea ce priveşte gestionarea civilă a crizelor.
    Dimensiunea civilă a politicii de securitate şi apărare comună (PSAC) a oferit în mod constant valoare adăugată politicii externe a UE, contribuind în mod direct la promovarea stabilităţii şi securităţii în vecinătatea UE şi dincolo de aceasta, prin desfăşurarea de misiuni în următoarele domenii: poliţie, stat de drept, reforma sectorului de securitate şi monitorizarea situaţiei din teren. Evoluţiile la nivel internaţional, printre care se numără multiplicarea şi intensificarea ameninţărilor hibride, creşterea numărului de misiuni axate pe consolidarea capacităţilor locale şi nevoia unui răspuns cuprinzător şi integrat al UE la provocări transnaţionale de securitate, au generat imperativul unui salt calitativ şi cantitativ în ceea ce priveşte contribuţia Uniunii în domeniul gestionării civile a crizelor.
    În aceste condiţii, în luna noiembrie 2018 a fost adoptat un document cu caracter strategic, intitulat „Pactul civil PSAC“, care cuprinde priorităţile UE în gestionarea civilă a crizelor în actualul context internaţional. Pentru atingerea acestora, statele membre şi instituţiile europene relevante şi-au asumat o serie de angajamente, menite să asigure mijloacele efective de care UE are nevoie pentru a juca un rol mai ambiţios şi mai vizibil în plan internaţional.
    România a sprijinit constant consolidarea rolului UE în domeniul securităţii şi apărării, acordând o atenţie specială dimensiunii civile. Sprijinul politic şi participarea la dezvoltarea cadrului conceptual au fost însoţite, încă din etapa de preaderare, de contribuţii cu experţi la misiunile civile ale UE de gestionare a crizelor şi prevenire a conflictelor desfăşurate în Europa, Orientul Mijlociu şi pe continentul african, ţara noastră fiind, în mod constant, un contribuitor important la astfel de misiuni.
    Ca urmare a adoptării Pactului civil PSAC, statele membre au iniţiat demersuri pentru a asigura implementarea angajamentelor ce decurg din acesta, la nivel naţional, prin elaborarea unor documente naţionale de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute în cuprinsul Pactului civil PSAC (planuri/strategii naţionale de implementare). Astfel, la nivelul ţării noastre a fost elaborată Strategia naţională pentru implementarea Pactului civil PSAC şi Planul de acţiune aferent acesteia, fiind organizate mai multe întâlniri interinstituţionale, la nivel decizional, precum şi la nivel de experţi^1.
    ^1 Începând cu luna decembrie 2018 a avut loc o serie de reuniuni interinstituţionale, coordonate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu participarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerului Apărării Naţionale (MApN), Ministerului Justiţiei (MJ) şi a Ministerului Public (MP), constituindu-se Grupul de lucru interinstituţional pe tema capabilităţilor civile. În acest cadru au fost abordate o serie de aspecte privind optimizarea participării României la misiunile civile PSAC, în consonanţă cu evoluţiile înregistrate la nivelul UE.

    CAP. II
    Informaţii generale relevante
    Pactul civil PSAC a fost adoptat sub forma unor concluzii ale Consiliului Uniunii Europene (CONS UE/Consiliul) şi ale statelor membre (SM), în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) din 19 noiembrie 2018. Ulterior, documentul a fost andosat, la cel mai înalt nivel, în cadrul Consiliului European din 14 decembrie 2018.
    Prin andosarea acestuia, statele membre ale UE, Consiliul şi instituţiile UE relevante şi-au asumat o serie de angajamente cu caracter politic, de natură individuală şi colectivă, vizând optimizarea acţiunii UE în domeniul gestionării civile a crizelor. Aceste angajamente sunt grupate în trei categorii principale: creşterea capacităţii de acţiune, sporirea eficienţei şi aprofundarea cooperării, cărora le este circumscrisă o serie de obiective specifice, după cum urmează:
    Creşterea capacităţii de acţiune („A more capable civilian CSDP“) cuprinde următoarele priorităţi:
    - consolidarea contribuţiilor concrete cu: personal, echipamente, instruire, sprijin în domeniul exerciţiilor, contribuţii financiare sau alte tipuri de sprijin, pe bază individuală sau comună şi în temeiul planurilor naţionale de implementare;
    – revizuirea procedurilor naţionale (proces decizional, finanţare, cadrul legislativ, după caz) pentru a spori disponibilitatea şi participarea experţilor naţionali în misiuni civile PSAC;
    – creşterea numărului de experţi detaşaţi în misiuni civile PSAC;
    – creşterea contribuţiilor pentru asigurarea capacităţilor necesare ale UE de a-şi putea asuma gama completă de misiuni civile de gestionare a crizelor^2;
    ^2 a. La Consiliul European de la Feira din anul 2000 au fost identificate patru domenii prioritare în ceea ce priveşte gestionarea civilă a crizelor: poliţie, stat de drept, consolidarea administraţiei civile şi protecţia civilă; b. necesităţile în materie de capacităţi; c. capacităţile de sprijinire a misiunilor; d. domenii transversale, precum drepturile omului şi egalitatea de gen/femeile, pacea şi securitatea.

    – instruirea experţilor naţionali înaintea şi pe parcursul misiunilor civile PSAC, în conformitate cu politica PSAC de pregătire, în vederea consolidării cooperării şi sinergiei la nivelul UE în acest domeniu. Punerea la dispoziţie, pe baze voluntare şi incluzive, a unor echipe specializate. Se au în vedere mandate şi structuri reduse, cu o capacitate de a răspunde într-un interval de timp scurt la evoluţiile situaţiei din teren;
    – punerea la dispoziţie şi utilizarea de structuri naţionale sau multinaţionale care vor contribui la consolidarea PSAC civil, complementar cu structurile existente ale UE şi sprijinindu-le pe acestea.
    Creşterea eficienţei, a flexibilităţii şi a capacităţii de răspuns („A more effective, flexible and responsive CSDP“) include ca obiective:

    – realizarea capacităţii de a derula misiuni civile PSAC cu mandate modulare şi adaptabile, executive sau semiexecutive;
    – promovarea dezvoltării unui proces decizional operaţional rapid pentru misiunile civile PSAC care să permită o conducere eficientă şi flexibilă;
    – consolidarea procesului de gestionare a resurselor umane^3;
    ^3 Printre altele, prin: a. invitarea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să revizuiască politica şi procedurile de recrutare ale SEAE pentru misiuni în strânsă coordonare cu statele membre, în vederea optimizării gradului de utilizare a resurselor umane puse la dispoziţie de statele membre; b. invitarea Înaltului Reprezentant să colaboreze cu serviciile Comisiei, cu Consiliul şi cu statele membre la revizuirea statutului profesional al personalului contractual internaţional; c. revizuirea Codului de conduită şi disciplină pentru misiunile civile PSAC, pe baza unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant.^

    – atingerea capacităţii de lansare, în termen de 30 de zile de la adoptarea deciziei Consiliului^4, a unei misiuni civile PSAC cu personal de până la 200 de membri, în orice zonă de operaţii;
    ^4 Cu punerea la dispoziţie a întregului echipament necesar de către depozitul strategic. Pot fi utilizate echipe specializate şi formaţiuni multinaţionale, precum Forţa de Jandarmerie Europeană, pentru a contribui la acest obiectiv.

    – îmbunătăţirea capacităţii de reacţie prin, inter alia, dotarea completă cu personal a capacităţii de reacţie de bază a UE şi ridicarea efectivului acesteia la 50 de experţi, disponibili pentru desfăşurare rapidă;
    – identificarea valorilor operaţionale de referinţă la nivelul documentelor de planificare operaţională pentru a monitoriza şi măsura rezultatele şi progresele în direcţia unei situaţii finale şi a unei strategii de tranziţie bine definite;
    – intensificarea eforturilor, în cadrul abordării integrate a UE, în vederea asigurării angajamentului şi a asumării responsabilităţii la nivel local şi regional, pentru a obţine rezultate efective şi durabile;
    – asigurarea unui buget robust al politicii externe şi de securitate comună (PESC) şi utilizarea rapidă, flexibilă şi eficientă a acestuia pentru a sprijini noi misiuni civile de gestionare a crizelor.
    – aprofundarea aspectelor legate de drepturile omului şi de egalitatea de gen în toate misiunile civile PSAC.
    Aprofundarea cooperării („A more joined up civilian CSDP“) se va realiza prin:

    – consolidarea capacităţii de analiză şi de evaluare a situaţiei la nivelul instituţiilor UE relevante;
    – implementarea integrată în planificarea şi derularea acţiunilor de răspuns în situaţii de criză;
    – consolidarea sinergiilor şi a complementarităţii între dimensiunea civilă şi cea militară a PSAC, inclusiv în domeniile: dezvoltarea capabilităţilor; planificarea operaţională şi conducerea misiunilor desfăşurate în acelaşi teatru;
    – aprofundarea cooperării şi a sinergiilor între misiunile civile PSAC, structurile Comisiei şi actorii din domeniul justiţie şi afaceri interne (JAI). Se vizează întregul proces de generare a misiunii, de la planificarea strategică până la conducerea operaţiilor şi partajarea informaţiilor;
    – asigurarea rezultatelor operaţionale ale cooperării PSAC-JAI, pe baza mandatelor proprii, prin identificarea de noi linii de acţiune, proiecte-pilot, miniconcepte, în misiunile noi sau curente, în funcţie de nevoile identificate în plan local;
    – intensificarea cooperării cu ţările care găzduiesc misiuni civile PSAC în scopul consolidării parteneriatelor reciproc avantajoase cu ţările şi organizaţiile partenere.

    Pentru îndeplinirea acestor angajamente, Pactul civil PSAC prevede adoptarea de planuri de implementare (planuri/strategii naţionale de implementare) atât de către statele membre, cât şi de către instituţiile UE (Serviciul European de Acţiune Externă/SEAE şi/sau Comisia Europeană)^5.
    ^5 Acestea sunt elaborate pornind de la un format indicativ care a fost comunicat şi agreat de statele membre la sfârşitul lunii martie 2019.

    Este prevăzută, totodată, derularea unui Proces anual de monitorizare a implementării, în urma căruia se elaborează rapoarte de evaluare privind progresele înregistrate. Acestea vor trebui să identifice deficienţele, să propună soluţii, să sprijine statele membre în îmbunătăţirea capabilităţilor disponibile, inclusiv prin bune practici şi lecţii învăţate. În cadrul acestui proces vor fi organizate conferinţe anuale de evaluare a implementării Pactului Civil PSAC, în a doua parte a fiecărui an, cu scopul raportării de către statele membre a rezultatelor de etapă anuale în implementarea Pactului civil PSAC. Este prevăzută sprijinirea implementării Pactului civil PSAC şi printr-o strategie de comunicare cuprinzătoare. Implementarea deplină a Pactului civil PSAC trebuie realizată cât mai curând posibil, cel mai târziu până în prima parte a anului 2023.
    CAP. III
    Obiective
    Prezenta strategie naţională şi planul de acţiune aferent integrează priorităţile interne şi externe ale României în acest domeniu, urmărind îndeplinirea angajamentelor asumate la nivelul UE şi valorificarea „lecţiilor învăţate“, rezultate din participarea României la misiuni civile PSAC. De asemenea, asigură cadrul pentru o selecţie eficientă, stabilind priorităţile în cadrul măsurilor adoptate de statul român şi ţinând cont de resursele disponibile. Pe aceste coordonate, principalele obiective vizează:
    a) îmbunătăţirea mecanismului instituţional de coordonare, la nivel naţional, cu privire la gestionarea participării experţilor români în misiunile civile PSAC;
    b) asigurarea unui cadru normativ coerent cu privire la detaşarea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC;
    c) îmbunătăţirea comunicării publice şi creşterea vizibilităţii cu privire la participarea României în misiunile civile PSAC;
    d) îmbunătăţirea gestionării activităţii de preselecţie cu privire la participarea experţilor români la misiunile civile PSAC;
    e) îmbunătăţirea ofertei în domeniul perfecţionării şi instruirii pentru candidaţii/experţii detaşaţi în misiunile civile PSAC;
    f) integrarea aspectelor de gen în toate etapele asociate participării României la misiunile civile PSAC;
    g) aprofundarea cooperării internaţionale în domeniu.

    CAP. IV
    Principii generale
    Prezenta strategie naţională are la bază următoarele principii generale:
    a) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului - toate activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în domeniul PSAC civil (denumite, în continuare, instituţii trimiţătoare) se desfăşoară cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care România este parte, precum şi ale legislaţiei UE şi naţionale relevante, inclusiv în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    b) principiul legalităţii - activităţile pentru realizarea obiectivelor strategice se desfăşoară în baza legii şi în conformitate cu aceasta;
    c) principiul responsabilităţii - răspunderea implementării Strategiei naţionale revine fiecăreia dintre instituţiile trimiţătoare, în părţile ce o privesc, respectiv potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite de lege;
    d) principiul cooperării şi coerenţei - presupune cooperarea activă în elaborarea şi implementarea unei politici comune a UE în domeniul securităţii şi apărării, precum şi corelarea Strategiei naţionale cu măsurile şi politicile stabilite la nivelul altor state membre;
    e) principiul coordonării - acţiunile adoptate în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale sunt subsumate prevederilor documentelor relevante adoptate în cadrul UE;
    f) principiul acţiunii unitare - vizează implementarea unitară a politicii statului şi a prevederilor legale aplicabile instituţiilor trimiţătoare, precum şi o implementare concertată la toate nivelurile;
    g) principiul proporţionalităţii - măsurile trebuie să respecte criteriile necesităţii, adecvării şi echilibrului, să servească atingerii obiectivelor Strategiei naţionale, astfel încât să fie cele mai potrivite pentru realizarea acestora.

    CAP. V
    Definirea problemei
    Dobândirea calităţii de stat membru UE a presupus asumarea de către România de noi responsabilităţi şi angajamente, pe fondul creşterii rolului UE de furnizor de securitate şi al schimbărilor survenite în mediul strategic internaţional.
    România a fost, în mod constant, un susţinător al dimensiunii civile a PSAC, inclusiv printr-o participare semnificativă cu experţi la misiunile civile PSAC, precum şi printr-o prezenţă geografică echilibrată, având experţi în toate ariile de operare PSAC - Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.
    În contextul demersurilor la nivelul UE de consolidare a dimensiunii de securitate şi apărare începând cu anul 2016, respectiv a angajamentelor asumate pe linie de PSAC civil în anul 2019, statele membre ale UE au iniţiat demersuri la nivel naţional pentru atingerea nivelului de ambiţie stabilit de UE în acest domeniu. Astfel, a devenit tot mai evidentă necesitatea adaptării cadrului juridic şi organizaţional naţional aplicabil detaşării în misiunile civile PSAC, îmbunătăţirii procedurilor de selecţie, valorificării depline a acestei participări din perspectiva intereselor de politică externă şi sprijinirii reintegrării experţilor în instituţiile publice care detaşează sau pot detaşa personal propriu în misiunile civile PSAC (denumite în continuare instituţii trimiţătoare), ulterior întoarcerii din misiune.
    Unul dintre obiectivele-cheie asumate în mod colectiv de către statele membre ale UE prin Pactul civil PSAC îl reprezintă creşterea proporţiei personalului detaşat din totalul posturilor disponibile în misiuni, în contextul în care majoritatea statelor membre se confruntă cu o participare mai redusă a personalului detaşat în raport cu cel contractual. În conformitate cu obiectivele asumate la nivelul UE, România a crescut procentul de participare cu experţi români în misiuni civile PSAC, fiind de remarcat o prezenţă sporită în special pe linie de personal contractual (personal detaşat - 25, personal contractual - 94^6), precum şi necesitatea întreprinderii de demersuri pentru a adapta procesele naţionale de selecţie şi gestionare a capabilităţilor civile la dinamica dezvoltărilor la nivelul UE.
    ^6 Potrivit datelor comunicate de Serviciul European de Acţiune Externă la 30 aprilie 2020.

    Totodată, există o serie de neajunsuri asociate procesului de selecţie şi promovare a candidaţilor propuşi de statele membre la nivelul UE. Astfel, în paralel cu eforturile naţionale circumscrise Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil PSAC şi a planului de acţiune aferent, trebuie avută în vedere, în dialogul cu instituţiile UE şi în activitatea grupurilor de lucru pe această temă ale Consiliului, şi necesitatea modernizării, flexibilizării şi adaptării mecanismelor de gestionare a expertizei civile pentru misiunile PSAC, într-un efort conjugat la nivelul UE de îndeplinire a Pactului civil PSAC.
    Gestionarea participării experţilor detaşaţi de România în cadrul misiunilor civile PSAC implică un efort continuu de cooperare interinstituţională. În prezent, procesul se desfăşoară pe baze ad-hoc.
    Fondurile asociate participării experţilor români la misiunile civile PSAC sunt gestionate individual de către fiecare instituţie participantă, conform proiectelor de buget anuale şi legislaţiei aplicabile detaşării în misiuni.
    În acelaşi timp, în prezent, la nivel naţional, selecţia şi gestionarea participării experţilor români se fac în baza unor proceduri specifice la nivelul fiecărei instituţii trimiţătoare. Prin urmare, este necesară o reglementare unitară, care să ofere un nivel sporit de coerenţă şi o aliniere în ceea ce priveşte procedurile de selecţie şi gestionare a personalului detaşat. Este importantă, în acelaşi timp, eficientizarea procedurilor interne la nivelul instituţiilor trimiţătoare, care să permită desfăşurarea rapidă de experţi calificaţi în misiunile civile internaţionale, precum şi sporirea capacităţii de reintegrare a personalului detaşat şi de valorificare a expertizei câştigate de aceştia.
    Problematica formării şi instruirii personalului în vederea participării la misiunile civile PSAC reprezintă una din ariile de interes major în procesul de consolidare a dimensiunii civile a PSAC, respectiv de îmbunătăţire a calităţii capabilităţilor civile ale statelor membre puse la dispoziţia UE. În acest sens, a fost creat un grup de lucru - Grupul de instruire civilă al UE (EUCTG) -, în cadrul Comitetului pentru aspecte civile de gestionare a crizelor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene (CivCom). În acelaşi timp, instruirea PSAC în context civil-militar la nivelul UE a personalului statelor membre şi al instituţiilor şi agenţiilor UE implicate în problematica PSAC este gestionată de către Colegiul European de Securitate şi Apărare (CESA), care participă împreună cu statele membre la implementarea Politicii UE de instruire în domeniul PSAC, punând la dispoziţie curricule şi formate de pregătire standardizate şi gestionând evaluarea programelor de instruire efectuate de statele membre. În România, activităţile de formare şi instruire pentru experţii români care participă la misiuni civile PSAC se realizează de către instituţiile trimiţătoare, în propriile centre de formare şi instruire^7. Astfel, sunt necesare alinierea programei, promovarea schimbului de bune practici, precum şi realizarea de programe de formare comune între structurile naţionale care asigură astfel de cursuri. Totodată semnalăm că, pe lângă sprijinul din partea autorităţilor pentru prezenţa României în misiunile civile PSAC, sunt necesare şi sprijinirea şi valorificarea acesteia la nivelul comunicării publice, în acest sens fiind utilă inclusiv adoptarea unei strategii naţionale de comunicare în acest domeniu.
    ^7 Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ - Ministerul Afacerilor Interne, Colegiul Naţional de Apărare (CNAp) din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ - Ministerul Apărării Naţionale şi Institutul Diplomatic Român (IDR) - Ministerul Afacerilor Externe, care sunt instituţii de pregătire membre ale reţelei CESA, alături de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI).

    CAP. VI
    Direcţii de acţiune
    Având în vedere aspectele problematice semnalate, în cadrul consultărilor interinstituţionale au fost identificate următoarele direcţii de acţiune:
    VI.a) Îmbunătăţirea mecanismului instituţional de coordonare, la nivel naţional, cu privire la gestionarea participării experţilor români în misiunile civile PSAC
    Este necesară asigurarea unui mecanism naţional coerent privind participarea la misiunile civile PSAC. Un prim pas în acest sens este îmbunătăţirea coordonării generale a procesului. Astfel vor fi stabilite responsabilităţile concrete care revin fiecărei instituţii trimiţătoare, pentru a evita duplicările şi pentru a susţine mai eficient interesele generale de politică externă ale României, inclusiv prin promovarea candidaţilor pe poziţii de conducere şi vizibilitate. Se va avea în vedere, totodată, extinderea Grupului de lucru interinstituţional pe tema capabilităţilor civile, prin includerea şi a altor instituţii relevante, în funcţie de tipul misiunilor şi profilul profesional al experţilor necesari la nivelul UE, conform cererilor de contribuţie adresate statelor membre. Obiectivul urmărit este de a creşte şi diversifica expertiza cu care România contribuie la astfel de misiuni.

    VI.b) Asigurarea unui cadru normativ coerent cu privire la detaşarea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC
    Odată cu adoptarea Pactului civil PSAC, prin care statele membre ale UE şi-au asumat angajamentul de a sprijini creşterea numărului experţilor detaşaţi în misiunile civile PSAC, este imperativă promovarea unui cadru legislativ adaptat evoluţiilor curente în materie de detaşare a experţilor civili, care să aşeze participarea României la aceste misiuni pe coordonate predictibile.
    Dincolo de diferenţele specifice asociate statutului profesional al expertului detaşat în misiuni civile internaţionale, este necesar ca printr-un act normativ-cadru să fie prevăzute drepturile financiare de bază aplicabile tuturor categoriilor de experţi care sunt detaşaţi în astfel de misiuni civile internaţionale şi să fie reglementate aspectele generale legate de pregătirea şi echiparea corespunzătoare a tuturor experţilor români.

    VI.c) Îmbunătăţirea comunicării publice şi creşterea vizibilităţii cu privire la participarea României în misiunile civile PSAC
    În vederea evidenţierii importanţei contribuţiei ţării noastre la eforturile UE în domeniul gestionării civile a crizelor, a experienţei naţionale în domeniu şi a menţinerii sprijinului politic pentru participarea la misiuni civile PSAC, este necesară promovarea unei abordări proactive în materie de informare şi comunicare publică. Astfel s-ar demonstra şi sprijinul autorităţilor pentru promovarea expertizei româneşti în plan european şi s-ar promova oportunităţile oferite specialiştilor români care îşi doresc să activeze în misiunile civile PSAC. Pe fondul diversificării mijloacelor de comunicare în masă şi al impactului crescut al social media, o atenţie specială ar trebui acordată valorificării de către instituţiile trimiţătoare a oportunităţilor generate de mijloacele de informare moderne.

    VI.d) Îmbunătăţirea gestionării activităţilor de preselecţie cu privire la participarea experţilor români la misiunile civile PSAC
    Schimbările de ordin procedural, anticipate a avea loc la nivelul SEAE în selecţia şi promovarea experţilor pentru misiunile civile PSAC, impun modernizarea şi adaptarea mecanismului naţional de recrutare şi gestionare a participării experţilor civili, în sensul scurtării intervalului de timp pentru selecţia personalului şi simplificarea procesului decizional.
    În acest sens ar putea fi analizate utilitatea şi fezabilitatea realizării unor baze de date/registre de experţi (rostere). În statele membre ale UE care utilizează astfel de instrumente, acestea sunt gestionate de structura naţională care are în responsabilitate participarea la misiunile civile PSAC. Pentru România, o soluţie ar putea fi reprezentată de constituirea unor registre cu experţi disponibile la nivelul fiecărei instituţii trimiţătoare, care să permită conturarea unei imagini de ansamblu asupra experienţei şi specializării experţilor români (număr de experţi, domenii/spaţii geografice de expertiză), oferind în acelaşi timp indicaţii cu privire la necesităţile de adaptare a programelor de pregătire/formare şi perfecţionare. Totodată, ar facilita identificarea mai rapidă a experţilor disponibili pentru a fi propuşi drept candidaţi pentru poziţiile vacante în cadrul misiunilor civile PSAC, fără reluarea, de fiecare dată, a întregii proceduri interne de selecţie. S-ar reduce astfel resursele alocate, asigurându-se şi respectarea angajamentelor politice care revin României conform Pactului civil PSAC privind desfăşurarea rapidă de experţi în teatre.

    VI.e) Îmbunătăţirea ofertei în domeniul perfecţionării şi instruirii pentru candidaţii/experţii detaşaţi în misiunile civile PSAC
    Îmbunătăţirea calităţii candidaturilor înaintate de România reprezintă una dintre măsurile prin care poate fi atins obiectivul consolidării participării ţării noastre la misiuni civile PSAC. De asemenea, este esenţială nominalizarea unor candidaţi cu o pregătire şi experienţă cât mai variate, ale căror calităţi profesionale şi personale ar permite inclusiv o ascensiune ierarhică în cadrul misiunii, în poziţii de vizibilitate şi cu asumarea unor responsabilităţi sporite. Este necesară, în acelaşi timp, armonizarea curriculei programelor de instruire şi perfecţionare derulate de către instituţiile româneşti cu formatele de pregătire dezvoltate la nivelul UE. Totodată, trebuie crescută flexibilitatea abordării, în sensul furnizării unei instruiri multidimensionale şi modulare, inclusiv prin multiplicarea oportunităţilor de participare la astfel de programe şi pentru experţi din alte instituţii decât cele care organizează cursurile. Ar fi utilă şi asigurarea, cu prioritate, a accesului la aceste cursuri de perfecţionare a experţilor înscrişi în registre, având în vedere disponibilitatea şi eligibilitatea lor la nivel naţional pentru a candida la misiunile civile PSAC.

    VI.f) Integrarea aspectelor de gen în toate etapele asociate participării României la misiunile civile PSAC
    România trebuie să integreze aspectele de gen în toate etapele asociate acestei participări, atât pe componenta de selecţie, respectiv de formare, pregătire şi instruire, cât şi pe cea de promovare. În acest context, un rol important îl au Strategia naţională şi Planul de acţiune privind implementarea rezoluţiei 1.325/2000 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Femeile, Pacea şi Securitatea pentru perioada 2020-2023, documente aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020.

    VI.g) Aprofundarea cooperării internaţionale în domeniu
    Pentru a asigura respectarea angajamentelor asumate la nivelul UE este necesară identificarea domeniilor de interes care reprezintă priorităţi pentru România. În acelaşi timp, suplimentar elementelor sectoriale menţionate în capitolele precedente, sunt necesare identificarea angajamentelor cantitative care fac obiectul responsabilităţilor specifice şi integrarea acestora în toate etapele asociate derulării activităţilor pentru implementarea obiectivelor asumate prin Pactul civil PSAC de către instituţiile trimiţătoare.
    În noul context, instituţiile româneşti ar trebui să urmărească o cât mai bună valorificare a oportunităţilor de cooperare cu alte state membre ale UE. Este de menţionat, în acest sens, cooperarea instituţiilor de învăţământ sub egida MAE, MApN şi MAI cu Colegiul European de Securitate şi Apărare (CESA). Ca urmare a unui proces de consultare interinstituţional a fost propusă participarea României la Centrul European de Excelenţă pentru gestionarea civilă a crizelor (denumit şi CoE Berlin). Ca urmare a finalizării tuturor procedurilor interne, la 1 iulie 2020 România a aderat la CoE Berlin. Lansarea oficială CoE Berlin a avut loc la 17 septembrie 2020, în cadrul unui eveniment dedicat.


    CAP. VII
    Rezultate
    Prezentul document contribuie la consolidarea profilului României în cadrul UE, creând cadrul pentru formularea unei abordări cuprinzătoare şi eficiente la nivel naţional şi, în acelaşi timp, pentru o îmbunătăţire, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a participării ţării noastre la îndeplinirea obiectivelor UE în domeniul gestionării civile a crizelor, în conformitate cu angajamentele asumate de către toate statele membre. În acelaşi timp, acesta va facilita desfăşurarea unor activităţi comune cu alte state membre şi cu instituţiile UE, precum şi o mai bună valorificare a oportunităţilor existente la nivelul UE.
    CAP. VIII
    Indicatori
    Fiecare activitate prevăzută pentru implementarea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune, raportate la situaţia actuală pe linia implementării de către România a problematicii PSAC civil, va putea fi evaluată şi monitorizată în baza indicatorilor stabiliţi de instituţiile responsabile (instituţiile trimiţătoare) în cuprinsul planului de acţiune.
    Indicatorii de performanţă, aferenţi activităţilor concrete stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune, sunt detaliaţi în Planul de acţiune al Strategiei naţionale, anexat, asumat de către instituţiile trimiţătoare.
    CAP. IX
    Implicaţii pentru buget
    Resursele financiare necesare implementării Strategiei naţionale provin din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul fiecărei instituţii publice trimiţătoare, în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale.
    CAP. X
    Implicaţii juridice
    Prezenta strategie naţională, prin Planul de acţiune aferent acesteia, doreşte să determine un proces de elaborare a unui cadru legislativ unitar pentru participarea experţilor naţionali la misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC. Caracterul dinamic al aspectelor din domeniul PSAC şi al participării experţilor români la misiuni civile internaţionale poate genera apariţia unor situaţii sau fenomene concrete care să necesite noi soluţii legislative la nivelul UE sau naţional, situaţie în care fiecare instituţie este responsabilă să exercite dreptul la iniţiativă legislativă în domeniul de competenţă, sens în care mecanismul de implementare al prezentei strategii naţionale creează cadrul necesar consultării şi coordonării instituţiilor trimiţătoare.
    CAP. XI
    Proceduri de monitorizare, evaluare
    Pactul civil PSAC adoptat la nivelul UE prevede un proces anual de monitorizare a progreselor şi de evaluare a implementării la nivelul UE, având ca bază Raportul SEAE privind capabilităţile, a planurilor/strategiilor naţionale de implementare ale statelor membre şi a Planului de acţiune al instituţiilor UE, precum şi concluziile conferinţelor anuale de evaluare a implementării Pactului civil PSAC (organizate în semestrul al doilea al fiecărui an, începând cu 2019). Se are în vedere implementarea deplină a Pactului civil PSAC până la începutul anului 2023.
    La nivel naţional, elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil PSAC şi a Planului de acţiune al Strategiei naţionale revin Grupului de lucru interinstituţional pe tema capabilităţilor civile, la care participă MAE, MAI, MApN, MJ, MP. Fiecare instituţie evaluează progresul realizat în implementarea măsurilor prevăzute în domeniul PSAC civil, pe ariile de competenţă. Se va avea în vedere organizarea periodică, cel puţin anual, a unei reuniuni decizionale a Grupului de lucru interinstituţional pe tema capabilităţilor civile în vederea evaluării activităţii şi actualizării Planului de acţiune al Strategiei naţionale. Raportul la nivel naţional, care integrează contribuţiile tuturor instituţiilor trimiţătoare, va fi transmis SEAE, prin intermediul MAE, conform mecanismului stabilit prin Pactul civil PSAC.
    CAP. XII
    Etape ulterioare şi instituţii responsabile
    Implementarea Strategiei naţionale revine fiecărei instituţii trimiţătoare, potrivit competenţelor acestora în domeniu, prin prisma unor extrase cu responsabilităţile ce le revin din Planul de acţiune şi care vor asigura integrarea problematicilor/ domeniilor de referinţă.
    Planul de acţiune preia obiectivele generale şi direcţiile de acţiune din documentul strategic de referinţă, stabilind, totodată, acţiunile concrete ce revin fiecărei instituţii trimiţătoare, termene şi indicatori de performanţă.
    Dacă pe parcursul implementării prezentei strategii naţionale, contextul internaţional sau naţional va suferi modificări majore care implică stabilirea unor noi obiective generale, Guvernul României va modifica şi completa prezenta strategie naţională, la propunerea Grupului de lucru interinstituţional pe tema capabilităţilor civile.
    Prezenta strategie naţională se implementează prin Planul de acţiune aferent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din aceasta.
    ANEXA 1

    la Strategia naţională
    PLANUL DE ACŢIUNE
    al Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil
    în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene
    a) Îmbunătăţirea mecanismului instituţional de coordonare, la nivel naţional, cu privire la gestionarea participării experţilor români în misiunile civile PSAC

┌─┬─────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni/ │Calendar │Instituţii │Informaţii │ │ │
│ │Obiective │activităţi │estimativ de├────────────┬────────────┤suplimentare │Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare│responsabile│participante│ │ │ │
├─┼─────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Formalizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │interinstituţional│ │ │ │ │ │ │
│ │ │pe tema │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capabilităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │civile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodică, cel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │puţin anual, a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unei reuniuni │ │ │ │ │Număr de reuniuni │ │
│ │ │decizionale a │ │ │ │ │organizate, pe │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │ │ │ │tema │ │
│ │ │interinstituţional│ │ │ │ │capabilităţilor │ │
│ │ │pe tema │ │ │ │ │civile │ │
│ │ │capabilităţilor │ │ │ │ │Număr de reuniuni │ │
│ │ │civile în vederea │ │ │ │ │tematice │ │
│ │ │evaluării │februarie │MAE │MAI, MJ, │ │organizate, pe │ │
│ │ │activităţii şi │2021 │ │MApN, MP │ │tema │ │
│ │ │actualizării │ │ │ │ │capabilităţilor │ │
│ │ │Strategiei │ │ │ │ │civile, la nivel │ │
│ │ │naţionale pentru │ │ │ │ │de experţi │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │ │Fluidizarea │ │
│ │ │Pactului civil │ │ │ │ │procesului │ │
│ │ │PSAC şi a Planului│ │ │ │ │decizional │ │
│ │ │de acţiune aferent│ │ │ │ │interinstituţional│ │
│ │ │acesteia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Organizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reuniuni tematice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodice la nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de experţi ale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │interinstituţional│ │ │ │ │ │ │
│ │ │pe tema │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capabilităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │civile │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Structura va │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigura │ │ │
│ │ │ │ │ │ │gestionarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │coerentă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │participării │ │ │
│ │Îmbunătăţirea│ │ │ │ │experţilor │Finalizarea │ │
│ │mecanismului │ │ │ │ │români la │cadrului │ │
│ │de │ │ │ │ │misiuni civile │legislativ care să│ │
│ │coordonare, │ │ │ │ │PSAC , din │permită │Nu determină │
│ │la nivel │ │ │ │ │perspectiva │înfiinţarea │cheltuieli │
│ │naţional, a │ │ │ │ │coordonării │structurii şi │suplimentare │
│1│gestionării │ │ │ │ │naţionale a │încadrarea cu │din bugetele │
│ │participării │ │ │ │ │proceselor de │personal; │instituţiilor│
│ │experţilor │ │ │ │ │selecţie şi de │Stabilirea de │trimiţătoare.│
│ │români în │ │ │ │ │promovare a │responsabilităţi │ │
│ │misiunile │ │ │ │ │candidaturilor.│clare pentru │ │
│ │civile PSAC │Crearea, sub │ │ │ │Structura nu va│unitate şi pentru │ │
│ │ │autoritatea MAE, a│ │ │ │exercita │personalul │ │
│ │ │unei structuri │ │ │ │atribuţiile │aferent; │ │
│ │ │responsabile de │decembrie │ │MAI, MJ, │care, conform │Derularea │ │
│ │ │gestionarea │2022 │MAE │MApN, MP │cadrului legal │procesului de │ │
│ │ │participării │ │ │ │aplicabil, │recrutare │ │
│ │ │României la │ │ │ │revin │ │ │
│ │ │misiunile civile │ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │ │PSAC │ │ │ │trimiţătoare. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Va funcţiona ca│ │ │
│ │ │ │ │ │ │punct focal │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │participarea la├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │misiunile │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile PSAC şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │va asigura │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legătura pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │această temă cu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │instituţiile │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din România │ │ │
│ │ │ │ │ │ │care detaşează │ │ │
│ │ │ │ │ │ │experţi civili │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în misiunile │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile PSAC. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │Actualizarea la │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţii │ │ │ │Asigurarea │ │
│ │ │trimiţătoare a │ │ │ │coerenţei │ │
│ │ │procedurilor │ │ │ │procedurilor │ │
│ │ │decizionale │ │ │ │privind │ │
│ │ │privind │ │ │ │participarea la │ │
│ │ │gestionarea │ │ │ │misiuni civile UE,│ │
│ │ │aspectelor interne│martie 2021 │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │ │cu respectarea │ │
│ │ │legate de │ │ │ │specificităţilor │ │
│ │ │participarea cu │ │ │ │care decurg din │ │
│ │ │experţi în misiuni│ │ │ │statutul │ │
│ │ │civile PSAC │ │ │ │diferitelor │ │
│ │ │(trimitere în │ │ │ │categorii de │ │
│ │ │misiuni, │ │ │ │personal │ │
│ │ │prelungiri, │ │ │ │ │ │
│ │ │încetare de mandat│ │ │ │ │ │
│ │ │etc.). │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────┘


    b) Asigurarea unui cadru normativ coerent cu privire la trimiterea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC

┌─┬───────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni/ │Calendar │Instituţii │ │ │
│ │Obiective │activităţi │estimativ de├────────────┬────────────┤Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare│responsabile│participante│ │ │
├─┼───────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Adoptarea unui act│ │ │ │ │ │
│ │ │legislativ cadru │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │reglementarea │ │ │ │ │ │
│ │ │participării │ │ │ │ │ │
│ │ │experţilor români │ │ │ │ │ │
│ │ │la misiuni civile │ │ │ │ │ │
│ │ │internaţionale, │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv în │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniul PSAC: │februarie │ │ │ │ │
│ │ │- redactarea unei │2022 │ │MAI, MApN, │Proiect de │ │
│ │ │propuneri de act │martie 2021 │MAE │MP │act normativ │ │
│ │ │legislativ în │aprilie 2021│ │ │elaborat │ │
│ │ │cadrul Grupului de│ │ │ │ │ │
│ │ │lucru │ │ │ │ │ │
│ │ │interinstituţional│ │ │ │ │ │
│ │ │pe tema │ │ │ │ │ │
│ │ │capabilităţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │civile; │ │ │ │ │ │
│ │ │- iniţierea │ │ │ │ │ │
│ │ │etapelor necesare │ │ │ │ │ │
│ │ │adoptării actului │ │ │ │ │ │
│ │Asigurarea unui│normativ. │ │ │ │ │ │
│ │cadru normativ ├──────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼─────────────┤ │
│ │coerent cu │Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │privire la │adoptarea normelor│ │ │ │ │
│1│trimiterea de │metodologice, la │ │ │ │ │
│ │experţi în │nivelul fiecărei │ │ │ │ │
│ │misiuni civile │instituţii │ │ │ │ │
│ │internaţionale,│trimiţătoare, │ │ │ │ │
│ │inclusiv în │conform noului act│ │ │ │Nu determină │
│ │domeniul PSAC │normativ pentru │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │participarea │ │ │ │suplimentare │
│ │ │personalului român│ │ │ │din bugetele │
│ │ │la misiuni civile │ │ │ │instituţiilor│
│ │ │internaţionale, │ │ │ │trimiţătoare.│
│ │ │inclusiv în │ │ │ │ │
│ │ │domeniul PSAC │ │ │Elaborarea de│ │
│ │ │Vor fi vizate │decembrie │MAE, MAI, MApN, MP, MJ │norme │ │
│ │ │aspecte privind: │2022 │ │metodologice │ │
│ │ │cursurile de │ │ │ │ │
│ │ │formare şi │ │ │ │ │
│ │ │instruire; │ │ │ │ │
│ │ │procedura de │ │ │ │ │
│ │ │recrutare şi │ │ │ │ │
│ │ │gestionare a │ │ │ │ │
│ │ │experţilor. │ │ │ │ │
│ │ │Acestea vor fi │ │ │ │ │
│ │ │incluse în │ │ │ │ │
│ │ │raportarea anuală │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │ │
│ │ │Pactului civil │ │ │ │ │
│ │ │PSAC. │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │Asigurarea │Urmărirea │ │ │ │ │
│ │respectării │respectării │ │ │Stabilirea │ │
│ │prevederilor │prevederilor GDPR │ │ │modalităţilor│ │
│ │Regulamentului │pe parcursul │ │ │de │ │
│ │general al │tuturor acţiunilor│ │ │monitorizare │ │
│2│Uniunii │şi activităţilor │permanent │MAE, MAI, MJ, MapN, MP │a respectării│ │
│ │Europene │asociate │ │ │prevederilor │ │
│ │privind │participării │ │ │în domeniul │ │
│ │protecţia │României la │ │ │GDPR │ │
│ │datelor (GDPR) │misiunile civile │ │ │ │ │
│ │ │PSAC │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Stabilirea, la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │ │ │ │
│ │ │instituţii │ │ │ │ │
│ │ │trimiţătoare, de │ │ │ │ │
│ │ │la caz la caz, │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │Stabilirea şi│ │
│ │ │atribuţiilor │ │ │respectarea │ │
│ │ │specifice şi în │ │ │termenului de│ │
│ │ │funcţie de │ │ │transmitere a│ │
│ │ │necesităţile │ │ │propunerilor │ │
│ │ │identificate, a │ │ │fiecărei │ │
│ │ │eventualelor │ │ │instituţii │ │
│ │ │modificări │ │ │Monitorizarea│ │
│ │ │necesare │ │ │gradului de │ │
│ │ │îmbunătăţirii, sub│ │ │coerenţă a │ │
│ │ │aspect financiar, │martie 2021 │MAE, MAI, MApN, MP │propunerilor │ │
│ │ │a detaşării în │ │ │şi │ │
│ │Identificarea │misiuni civile │ │ │armonizarea │ │
│ │aspectelor │internaţionale; │ │ │acestora │ │
│ │financiare care│integrarea │ │ │Asumarea de │ │
│ │trebuie să facă│propunerilor în │ │ │către fiecare│ │
│ │obiectul │actul normativ │ │ │instituţie │ │
│ │reglementării │pentru │ │ │implicată a │ │
│3│prin actul │participarea │ │ │documentului │ │
│ │normativ cadru │experţilor români │ │ │integrat de │ │
│ │pentru │la misiunile │ │ │MAE │ │
│ │participarea │civile │ │ │ │ │
│ │experţilor │internaţionale. │ │ │ │ │
│ │români la │Integrarea │ │ │ │ │
│ │misiunile │propunerilor va fi│ │ │ │ │
│ │internaţionale │asigurată de MAE. │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Transpunerea │ │ │ │ │
│ │ │deciziilor în │ │ │ │ │
│ │ │normele │ │ │ │ │
│ │ │metodologice │ │ │ │ │
│ │ │conform noului act│ │ │ │ │
│ │ │normativ pentru │ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │Elaborarea de│ │
│ │ │personalului român│decembrie │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │norme │ │
│ │ │la misiuni civile │2022 │ │metodologice │ │
│ │ │internaţionale, de│ │ │ │ │
│ │ │către fiecare │ │ │ │ │
│ │ │instituţie │ │ │ │ │
│ │ │trimiţătoare │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │atribuţiilor │ │ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │ │
└─┴───────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    c) Îmbunătăţirea comunicării publice şi creşterea vizibilităţii cu privire la participarea României în misiunile civile PSAC

┌─┬─────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni│Calendar │Instituţii │ │ │
│ │Obiective │/activităţi │estimativ de├────────────┬────────────┤Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare│responsabile│participante│ │ │
├─┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Informarea │ │ │ │ │ │
│ │ │factorilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │
│ │ │politică │ │ │ │ │ │
│ │ │(Preşedintele │ │ │ │ │ │
│ │ │României, │ │ │ │ │ │
│ │ │prim-ministrul│ │ │ │ │ │
│ │ │României, │ │ │ │ │ │
│ │ │preşedinţii │ │ │ │Raport anual│ │
│ │ │celor două │ │ │ │cu privire │ │
│ │ │Camere ale │ │ │MAI, MJ, │la │ │
│ │ │Parlamentului,│anual │MAE │MApN, MP │participarea│ │
│ │ │miniştrii de │ │ │ │RO la │ │
│ │ │resort şi │ │ │ │misiuni │ │
│ │ │comisiile de │ │ │ │civile PSAC │ │
│ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ale │ │ │ │ │ │
│ │ │Parlamentului)│ │ │ │ │ │
│ │ │cu privire la │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │ │ │ │
│ │ │României la │ │ │ │ │ │
│ │ │misiunile │ │ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼────────────┤ │
│ │ │Încurajarea │ │ │ │ │
│ │ │vizitării de │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │
│ │ │demnitarii │ │ │ │ │
│ │ │români a │ │ │ │ │
│ │ │misiunilor │ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC │ │ │ │ │
│ │ │unde sunt │ │ │ │ │
│ │ │detaşaţi │ │ │ │ │
│ │ │experţi │ │ │ │ │
│ │ │români, cu │ │ │ │ │
│ │ │ocazia unor │ │ │ │ │
│ │ │întrevederi │ │ │ │ │
│ │ │bilaterale/ │ │ │Număr de │ │
│ │ │vizite de │ │ │vizite │ │
│ │ │lucru/ │permanent │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │efectuate de│ │
│ │ │participarea │ │ │demnitari │ │
│ │ │la conferinţe │ │ │români │ │
│ │ │în ţările unde│ │ │ │ │
│ │ │există misiuni│ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC, │ │ │ │ │
│ │ │în limita │ │ │ │ │
│ │ │bugetului │ │ │ │ │
│ │ │alocat la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │ │
│ │ │fiecărui │ │ │ │ │
│ │ │minister şi în│ │ │ │ │
│ │Îmbunătăţirea│funcţie de │ │ │ │ │
│ │comunicării │situaţia de │ │ │ │ │
│ │publice şi │securitate din│ │ │ │Nu determină │
│ │creşterea │zona de │ │ │ │cheltuieli │
│1│vizibilităţii│misiune │ │ │ │suplimentare │
│ │cu privire la├──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────┤din bugetele │
│ │participarea │Popularizarea │ │ │ │instituţiilor│
│ │României la │prin social │ │ │ │trimiţătoare.│
│ │misiunile │media a │ │ │ │ │
│ │civile PSAC │prezenţei │ │ │ │ │
│ │ │experţilor │ │ │ │ │
│ │ │români în │ │ │ │ │
│ │ │zonele de │ │ │ │ │
│ │ │misiune │ │ │ │ │
│ │ │Vor fi postate│ │ │ │ │
│ │ │pe paginile │ │ │ │ │
│ │ │social media │ │ │ │ │
│ │ │scurte │ │ │ │ │
│ │ │informări │ │ │ │ │
│ │ │despre │ │ │ │ │
│ │ │experţii │ │ │Număr de │ │
│ │ │proprii │ │ │postări │ │
│ │ │detaşaţi în │ │ │social media│ │
│ │ │misiunile │ │ │Număr de │ │
│ │ │civile PSAC, │ │ │campanii/ │ │
│ │ │în funcţie de │ │ │informări │ │
│ │ │oportunitatea │permanent │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │realizate │ │
│ │ │identificată │ │ │Număr de │ │
│ │ │la nivelul │ │ │comunicări │ │
│ │ │fiecărei │ │ │cu │ │
│ │ │instituţii │ │ │structurile │ │
│ │ │trimiţătoare. │ │ │UE │ │
│ │ │Comunicarea cu│ │ │responsabile│ │
│ │ │structurile UE│ │ │ │ │
│ │ │responsabile │ │ │ │ │
│ │ │cu gestionarea│ │ │ │ │
│ │ │misiunilor │ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC în│ │ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │ │
│ │ │creşterii │ │ │ │ │
│ │ │referirilor, │ │ │ │ │
│ │ │pe social │ │ │ │ │
│ │ │media proprie,│ │ │ │ │
│ │ │la experţii │ │ │ │ │
│ │ │români din │ │ │ │ │
│ │ │misiunile │ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │Încurajarea │ │ │Număr de │ │
│ │ │organizării │ │ │vizite de │ │
│ │ │unor vizite de│ │ │presă │ │
│ │ │presă cu │ │ │efectuate cu│ │
│ │ │jurnalişti │ │ │jurnalişti │ │
│ │ │români şi │ │ │în teatrele/│ │
│ │ │străini în │permanent │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │misiunile │ │
│ │ │teatrele/ │ │ │civile PSAC │ │
│ │ │misiunile │ │ │unde sunt │ │
│ │ │civile PSAC │ │ │detaşaţi │ │
│ │ │unde sunt │ │ │experţi │ │
│ │ │detaşaţi │ │ │români │ │
│ │ │experţi români│ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────┘


    d) Îmbunătăţirea gestionării resurselor umane cu privire la participarea experţilor români la misiunile civile PSAC

┌─┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni/ │Calendar │Instituţii │ │ │
│ │Obiective │activităţi │estimativ de ├────────────┬────────────┤Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare │responsabile│participante│ │ │
├─┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┴────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Registru │ │
│ │ │ │ │ │instituţionalizat│ │
│ │ │ │ │ │Stabilirea │ │
│ │ │Analizarea │ │ │modului de │ │
│ │ │posibilităţii │ │ │reglementare a │ │
│ │ │creării unor │ │ │funcţionării/ │ │
│ │ │registre de experţi│ │ │implementării │ │
│ │ │la nivelul fiecărei│ │ │acestor registre │ │
│ │ │instituţii │aprilie 2021 │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │Elaborarea │ │
│ │ │trimiţătoare, │ │ │normelor de │ │
│ │ │conform │ │ │funcţionare a │ │
│ │ │responsabilităţilor│ │ │registrelor, │ │
│ │ │specifice şi în │ │ │fiecare │ │
│ │ │funcţie de │ │ │instituţie după │ │
│ │ │necesităţi │ │ │normele proprii │ │
│ │ │ │ │ │sau de rezultatul│ │
│ │ │ │ │ │evaluării │ │
│ │ │ │ │ │oportunităţii │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Îmbunătăţirea, unde│ │ │ │ │
│ │ │este cazul, a │ │ │ │ │
│ │ │recunoaşterii şi │ │ │ │ │
│ │ │valorificării │ │ │ │ │
│ │ │participării │ │ │ │ │
│ │ │experţilor români │ │ │ │ │
│ │ │la misiunile civile│ │ │Identificarea │ │
│ │ │PSAC (de exemplu, │ │ │unor modalităţi │ │
│ │ │sprijin pentru │ │ │pentru o cât mai │ │
│ │ │reîncadrarea în │ │ │bună valorificare│ │
│ │ │instituţii, │permanent │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │a expertizei │ │
│ │ │recunoaşterea │ │ │dobândite de │ │
│ │ │profesională, │ │ │experţii români │ │
│ │ │vechimea în muncă, │ │ │în cadrul │ │
│ │ │participarea la │ │ │misiunilor civile│ │
│ │ │evenimente de │ │ │PSAC │ │
│ │ │reprezentare sau │ │ │ │ │
│ │ │instruire ca │ │ │ │ │
│ │ │trainer/formator; │ │ │ │ │
│ │ │extinderea │ │ │ │ │
│ │Îmbunătăţirea│detaşării; rotaţia │ │ │ │ │
│ │gestionării │în misiuni) │ │ │ │ │
│ │resurselor ├───────────────────┼─────────────┼────────────┬────────────┼─────────────────┤Nu determină │
│ │umane cu │ │ │ │ │Stabilirea │cheltuieli │
│1│privire la │ │ │ │ │normelor care au │suplimentare │
│ │participarea │ │ │ │ │impact asupra │din bugetele │
│ │experţilor │Comunicarea către │ │ │ │recunoaşterii şi │instituţiilor│
│ │români la │MAE a noilor norme │ │ │ │valorificării │trimiţătoare.│
│ │misiunile │aplicabile la │ │ │ │expertizei │ │
│ │civile PSAC │nivelul │ │ │ │naţionale la │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │nivelul │ │
│ │ │participante a │decembrie │ │MAI, MJ, │instituţiilor │ │
│ │ │recunoaşterii şi │2022 │MAE │MApN, MP │trimiţătoare în │ │
│ │ │valorificării │ │ │ │vederea │ │
│ │ │participării │ │ │ │includerii în │ │
│ │ │experţilor români │ │ │ │documentele de │ │
│ │ │la misiunile civile│ │ │ │raportare a │ │
│ │ │PSAC │ │ │ │implementării │ │
│ │ │ │ │ │ │Pactului civil │ │
│ │ │ │ │ │ │PSAC │ │
│ │ │ │ │ │ │Raportări │ │
│ │ │ │ │ │ │periodice │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Elaborarea unui │ │
│ │ │MAE va integra │ │ │ │ghid al │ │
│ │ │propunerile │ │ │ │candidatului la │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │misiunile civile │ │
│ │ │trimiţătoare şi va │mai 2021 │MAE │MApN, MAI │PSAC │ │
│ │ │elabora un ghid al │ │ │MJ, MP │Publicarea │ │
│ │ │candidatului la │ │ │ │ghidului pe │ │
│ │ │misiunile civile │ │ │ │site-urile │ │
│ │ │PSAC. │ │ │ │instituţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ │trimiţătoare │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼────────────┴────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Organizarea unor │ │ │ │ │
│ │ │sesiuni de │ │ │ │ │
│ │ │pregătire, cu │ │ │ │ │
│ │ │sprijinul │ │ │ │ │
│ │ │Capabilităţii de │ │ │ │ │
│ │ │planificare şi │Permanent (în│ │Număr de sesiuni │ │
│ │ │conducere a │baza │ │de pregătire │ │
│ │ │misiunilor civile │identificării│MAE │organizate │ │
│ │ │PSAC (CPCC)/SEAE, │nevoii) │ │Număr de │ │
│ │ │pentru │ │ │participanţi │ │
│ │ │responsabilii de │ │ │ │ │
│ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane │ │ │ │ │
│ │ │din instituţiile │ │ │ │ │
│ │ │trimiţătoare │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘


    e) Îmbunătăţirea ofertei în domeniul perfecţionării şi instruirii pentru candidaţii/experţii detaşaţi în misiunile civile PSAC

┌─┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni/ │Calendar │Instituţii │ │ │
│ │Obiective │activităţi │estimativ de├────────────┬────────────┤Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare│responsabile│participante│ │ │
├─┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Adaptarea cadrului │ │ │ │ │
│ │ │normativ aplicabil │ │ │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │ │ │
│ │ │Institutului │ │ │ │ │
│ │ │Diplomatic Român │ │ │Proiectele de│ │
│ │ │pentru a organiza │ │ │acte │ │
│ │ │cursuri de │ │ │normative │ │
│ │ │perfecţionare şi │ │ │elaborate │ │
│ │ │instruire pentru │ │ │Adaptarea, │ │
│ │ │candidaţii/experţii│ │ │unde este │ │
│ │ │care să participe │ │ │cazul, a │ │
│ │ │la misiuni │ │ │programelor │ │
│ │ │internaţionale de │septembrie │MAE │de │ │
│ │ │gestionare a │2021 │ │perfecţionare│ │
│ │ │crizelor │ │ │şi instruire │ │
│ │ │Beneficiarii │ │ │pentru │ │
│ │ │cursurilor de │ │ │candidaţii/ │ │
│ │ │formare şi │ │ │experţii │ │
│ │ │instruire în │ │ │detaşaţi în │ │
│ │ │pregătirea │ │ │misiunile │ │
│ │ │candidaturilor │ │ │civile PSAC │ │
│ │ │pentru misiunile │ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC pot fi │ │ │ │ │
│ │ │experţii oricărei │ │ │ │ │
│ │ │instituţii │ │ │ │ │
│ │ │trimiţătoare. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Analizarea │ │ │ │ │
│ │ │posibilităţilor de │ │ │ │ │
│ │ │aprofundare a │ │ │ │ │
│ │ │cooperării │ │ │ │ │
│ │ │interinstituţionale│ │ │ │ │
│ │ │în materie de │ │ │ │ │
│ │ │pregătire şi │ │ │ │ │
│ │Îmbunătăţirea │formare │ │ │ │ │
│ │ofertei de │MAE poate asigura, │ │ │ │ │
│ │pregătire în │prin intermediul │ │ │ │ │
│ │domeniul │IDR, programe de │ │ │ │Nu determină │
│ │perfecţionării│pregătire pentru │ │ │ │cheltuieli │
│1│şi instruirii │candidaţii la │ │ │ │suplimentare │
│ │pentru │misiunile civile │ │ │ │din bugetele │
│ │candidaţii/ │PSAC. │ │ │ │instituţiilor│
│ │experţii │UNAp „Carol I“ │ │ │ │trimiţătoare.│
│ │detaşaţi în │poate găzdui, iar, │ │ │ │ │
│ │misiunile │la solicitare, │ │ │ │ │
│ │civile PSAC │poate organiza │ │ │ │ │
│ │ │programe/module de │ │ │ │ │
│ │ │perfecţionare a │ │ │Număr de │ │
│ │ │pregătirii │ │ │programe/ │ │
│ │ │teoretice, fără │ │ │module de │ │
│ │ │asigurarea │ │ │perfecţionare│ │
│ │ │componentei │ │ │realizate │ │
│ │ │practice, de comun │octombrie │ │Număr de │ │
│ │ │acord cu │2021 │MAE, MAI, MApN │persoane │ │
│ │ │specialiştii MAE │ │ │participante │ │
│ │ │(IDR) sau alte │ │ │Număr de │ │
│ │ │structuri, adaptate│ │ │cadre │ │
│ │ │nevoilor misiunilor│ │ │didactice de │ │
│ │ │civile PSAC, numai │ │ │pregătire │ │
│ │ │cu identificarea │ │ │ │ │
│ │ │surselor şi │ │ │ │ │
│ │ │resurselor de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare şi cu │ │ │ │ │
│ │ │respectarea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei │ │ │ │ │
│ │ │naţionale în │ │ │ │ │
│ │ │vigoare. │ │ │ │ │
│ │ │Se vor analiza, în │ │ │ │ │
│ │ │continuare, │ │ │ │ │
│ │ │posibilităţi │ │ │ │ │
│ │ │suplimentare de │ │ │ │ │
│ │ │organizare a unor │ │ │ │ │
│ │ │cursuri de │ │ │ │ │
│ │ │pregătire/ │ │ │ │ │
│ │ │perfecţionare │ │ │ │ │
│ │ │pentru toţi │ │ │ │ │
│ │ │candidaţii/experţii│ │ │ │ │
│ │ │români, indiferent │ │ │ │ │
│ │ │de instituţia din │ │ │ │ │
│ │ │care provin. │ │ │ │ │
└─┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    f) Integrarea aspectelor de gen în toate etapele asociate participării României la misiunile civile PSAC

┌─┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni│Calendar │Instituţii │ │ │
│ │Obiective │/activităţi │estimativ de├────────────┬────────────┤Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare│responsabile│participante│ │ │
├─┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Integrarea │ │ │ │ │ │
│ │ │aspectelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │gen în noul │ │ │ │ │ │
│ │ │act normativ │ │ │ │Monitorizarea│ │
│ │ │pentru │martie 2021 │MAE │MAI, MJ, │procesului │ │
│ │ │participarea │ │ │MApN, MP │legislativ în│ │
│ │ │personalului │ │ │ │domeniu │ │
│ │ │român la │ │ │ │ │ │
│ │ │misiunile │ │ │ │ │ │
│ │ │internaţionale│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Integrarea │ │ │ │ │
│ │ │aspectelor de │ │ │ │ │
│ │ │gen în normele│ │ │ │ │
│ │ │metodologice │ │ │ │ │
│ │ │interne de │ │ │ │ │
│ │ │către fiecare │ │ │ │ │
│ │ │instituţie, │ │ │Elaborare/ │ │
│ │ │după caz, │decembrie │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │integrare │ │
│ │ │conform noului│2022 │ │norme │ │
│ │ │act normativ, │ │ │metodologice │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │ │ │
│ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │român la │ │ │ │ │
│ │ │misiuni │ │ │ │ │
│ │ │internaţionale│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Includerea │ │ │ │ │
│ │ │aspectelor de │ │ │ │ │
│ │ │gen în │ │ │ │ │
│ │ │formarea, │ │ │ │ │
│ │ │pregătirea şi │ │ │ │ │
│ │ │instruirea │ │ │ │ │
│ │ │tuturor │ │ │ │ │
│ │Integrarea │experţilor │ │ │ │ │
│ │aspectelor │detaşaţi în │ │ │ │ │
│ │de gen în │misiunile │ │ │ │Nu determină │
│ │toate │civile PSAC │ │ │ │cheltuieli │
│1│etapele │Instruirea │ │ │ │suplimentare │
│ │asociate │experţilor │ │ │Raportări │din bugetele │
│ │participării│înainte de │septembrie │ │periodice │instituţiilor│
│ │României la │dislocare │2021 │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │Număr de │trimiţătoare.│
│ │misiunile │privind codul │ │ │experţi │ │
│ │civile PSAC │de conduită, │ │ │instruiţi │ │
│ │ │standardele de│ │ │ │ │
│ │ │comportament │ │ │ │ │
│ │ │obligatorii pe│ │ │ │ │
│ │ │perioada │ │ │ │ │
│ │ │misiunii, │ │ │ │ │
│ │ │protecţia şi │ │ │ │ │
│ │ │sprijinul │ │ │ │ │
│ │ │victimelor │ │ │ │ │
│ │ │violenţei │ │ │ │ │
│ │ │sexuale şi de │ │ │ │ │
│ │ │gen din zona │ │ │ │ │
│ │ │de conflict │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │sprijinului │ │ │ │ │
│ │ │necesar pentru│ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │ │ │
│ │ │nerestrictivă │ │ │ │ │
│ │ │la selecţie, │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │realizarea │ │ │ │ │
│ │ │procentului de│ │ │ │ │
│ │ │încadrare cu │ │ │ │ │
│ │ │cel puţin 30% │permanent │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │Raportări │ │
│ │ │personal │ │ │periodice │ │
│ │ │feminin │ │ │ │ │
│ │ │Se va încuraja│ │ │ │ │
│ │ │în continuare │ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │ │ │
│ │ │personalului │ │ │ │ │
│ │ │feminin la │ │ │ │ │
│ │ │procesele de │ │ │ │ │
│ │ │selecţie │ │ │ │ │
│ │ │pentru misiuni│ │ │ │ │
│ │ │civile PSAC. │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    g) Aprofundarea cooperării internaţionale în domeniu

┌─┬──────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │ │Măsuri/acţiuni│Calendar │Instituţii │ │ │
│ │Obiective │/activităţi │estimativ de├────────────┬────────────┤Indicatori │Efort bugetar│
│ │ │ │implementare│responsabile│participante│ │ │
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Actualizarea/ │ │ │ │ │
│ │ │Adaptarea, ori│ │ │ │ │
│ │ │de câte ori │ │ │ │ │
│ │Integrarea în │este necesar, │ │ │ │ │
│ │activităţile │de către │ │ │Monitorizarea │ │
│ │desfăşurate de│instituţiile │ │ │procesului │ │
│ │instituţiile │trimiţătoare, │ │ │legislativ în │ │
│1│trimiţătoare a│a │permanent │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │domeniu │ │
│ │angajamentelor│activităţilor │ │ │Actualizarea │ │
│ │pentru │desfăşurate │ │ │activităţilor pentru│ │
│ │implementarea │pentru │ │ │implementarea PSAC │ │
│ │Pactului civil│implementarea │ │ │civil │ │
│ │PSAC │angajamentelor│ │ │ │ │
│ │ │asumate prin │ │ │ │ │
│ │ │Pactul civil │ │ │ │ │
│ │ │PSAC │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┬────────────┼────────────────────┤ │
│ │ │Comunicarea │ │ │ │ │ │
│ │ │către MAE a │ │ │ │ │ │
│ │ │stadiului │ │ │ │ │ │
│ │ │îndeplinirii │ │ │ │ │ │
│ │ │angajamentelor│ │ │ │ │ │
│ │ │asumate de │ │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │trimiţătoare │ │ │ │ │ │
│ │ │Includerea │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │adoptate de │ │ │ │Raportări periodice,│ │
│ │ │instituţiile │ │ │ │fie formal, fie în │ │
│ │ │trimiţătoare │anual/ori de│ │ │cadrul reuniunilor │ │
│ │ │pentru │câte ori │MAE │MAI, MJ, │interinstituţionale,│ │
│ │ │implementarea │este necesar│ │MApN, MP │privind stadiul │ │
│ │ │angajamentelor│ │ │ │angajamentelor │ │
│ │ │în documentul │ │ │ │asumate │ │
│ │ │de raportare │ │ │ │ │ │
│ │ │anual înaintat│ │ │ │ │ │
│ │Monitorizarea │structurilor │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │specifice din │ │ │ │ │ │
│ │naţionale │SEAE, în │ │ │ │ │ │
│ │pentru │pregătirea │ │ │ │ │Nu determină │
│2│implementarea │Conferinţei de│ │ │ │ │cheltuieli │
│ │Pactului civil│evaluare a │ │ │ │ │suplimentare │
│ │PSAC şi a │implementării │ │ │ │ │din bugetele │
│ │Planului de │Pactului civil│ │ │ │ │instituţiilor│
│ │acţiune │PSAC şi PCA/ │ │ │ │ │trimiţătoare.│
│ │aferent │JAP │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────────┤ │
│ │ │Evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │ │ │
│ │ │Strategiei │ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │ │ │
│ │ │Pactului civil│ │ │ │ │ │
│ │ │PSAC │ │ │ │ │ │
│ │ │Va fi │ │ │MAI, MJ, │ │ │
│ │ │revizuită, │anual │MAE │MApN, MP │ │ │
│ │ │dacă se va │ │ │ │ │ │
│ │ │considera │ │ │ │ │ │
│ │ │necesar, │ │ │ │ │ │
│ │ │Strategia │ │ │ │ │ │
│ │ │naţională │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │ │ │
│ │ │pactului civil│ │ │ │ │ │
│ │ │PSAC. │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼────────────────────┤ │
│ │ │Organizarea şi│ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │ │ │
│ │ │la evenimente │ │ │ │ │
│ │ │pe tema │ │ │ │ │
│ │ │schimbului de │ │ │ │ │
│ │ │bune practici │ │ │Raportări periodice │ │
│ │ │privind │ │ │Număr de evenimente │ │
│ │ │participarea │ │ │organizate în │ │
│ │ │la misiunile │ │ │domeniu │ │
│ │Îmbunătăţirea │civile PSAC │permanentă │MAE, MAI, MJ, MApN, MP │Număr de participări│ │
│ │schimbului de │Includerea pe │ │ │la evenimente în │ │
│ │bune practici │agenda │ │ │domeniu │ │
│ │şi a lecţiilor│reuniunilor/ │ │ │Număr de persoane │ │
│ │învăţate între│întâlnirilor │ │ │participante │ │
│ │instituţiile │bilaterale a │ │ │ │ │
│3│trimiţătoare, │problematicii │ │ │ │ │
│ │cu state │participării │ │ │ │ │
│ │membre ale UE/│la misiunile │ │ │ │ │
│ │agenţii ale │civile PSAC │ │ │ │ │
│ │statelor ├──────────────┼────────────┼────────────┬────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │membre ale UE │Valorificarea │ │ │ │ │ │
│ │şi SEAE │participării │ │ │ │ │ │
│ │ │României la │ │ │ │ │Necesar │
│ │ │Centrul de │ │ │ │ │20.000 de │
│ │ │Excelenţă │ │ │ │Monitorizarea │euro anual, │
│ │ │dedicat │permanent │MAE │MAI, MApN │îndeplinirii │începând cu │
│ │ │gestionării │ │ │ │angajamentului │anul 2021, │
│ │ │civile a │ │ │ │financiar │din bugetul │
│ │ │crizelor şi │ │ │ │ │aprobat anual│
│ │ │asigurarea │ │ │ │ │MAE │
│ │ │reprezentării │ │ │ │ │ │
│ │ │de către MAE │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┴────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │cooperării │ │ │ │ │
│ │ │bilaterale/ │ │ │ │ │
│ │ │multilaterale │ │ │ │ │
│ │ │cu instituţii │ │ │ │ │
│ │ │de formare şi │ │ │ │ │
│ │ │instruire din │ │ │ │ │
│ │ │state membre │ │ │ │ │
│ │ │ale UE/SEAE │ │ │ │ │
│ │ │Continuarea │ │ │ │ │
│ │ │consolidării │ │ │ │ │
│ │ │cooperării │ │ │ │ │
│ │ │dintre │ │ │ │ │
│ │ │instituţiile │permanent │MAE, MAI, MApN │ │ │
│ │ │de formare │ │ │ │ │
│ │ │române (IDR, │ │ │ │ │
│ │ │Academia de │ │ │ │ │
│ │ │Poliţie „A.I. │ │ │ │ │
│ │ │Cuza“ şi │ │ │ │ │
│ │ │Universitatea │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de │ │ │ │Nu determină │
│ │ │Apărare „Carol│ │ │ │cheltuieli │
│ │ │I“) şi │ │ │Raportări periodice │suplimentare │
│ │ │Colegiul │ │ │ │din bugetele │
│ │ │European de │ │ │ │instituţiilor│
│ │ │Securitate şi │ │ │ │trimiţătoare.│
│ │ │Apărare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────┼────────────┬────────────┤ │ │
│ │ │Comunicarea │ │ │ │ │ │
│ │ │către MAE a │ │ │ │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │de formare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │instruire │ │ │ │ │ │
│ │ │anuale │ │ │ │ │ │
│ │ │realizate în │ │ │ │ │ │
│ │ │comun cu │ │ │ │ │ │
│ │ │centre de │anual │MAE │MAI, MApN │ │ │
│ │ │instruire/ │ │ │ │ │ │
│ │ │centre de │ │ │ │ │ │
│ │ │excelenţă/ │ │ │ │ │ │
│ │ │universităţi/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ONG-uri şi │ │ │ │ │ │
│ │ │Colegiul │ │ │ │ │ │
│ │ │European de │ │ │ │ │ │
│ │ │Securitate şi │ │ │ │ │ │
│ │ │Apărare │ │ │ │ │ │
└─┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016