Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING din 22 februarie 2024  pentru perioada 2024-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING din 22 februarie 2024 pentru perioada 2024-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 178 din 5 martie 2024
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 148 din 22 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 5 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, elaborează Strategia naţională anti-doping, în conformitate cu obiectivele, prevederile şi reglementările Programului Mondial Anti-Doping - Codul Mondial Anti-Doping (Codul), Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.
    1.2. Strategia naţională anti-doping pentru perioada 2024-2027, denumită în continuare Strategia, este elaborată în scopul coordonării eficiente a activităţilor şi resurselor pentru următorii 4 ani, stabilind în acest sens obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate atât prin propriile atribuţii, cât şi prin cooperarea interinstituţională cu factorii implicaţi în reducerea fenomenului dopajului, precum şi în vederea prevenirii şi combaterii producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.
    1.3. Ca stat parte la Convenţia internaţională împotriva dopajului a UNESCO, România s-a angajat să respecte Programul Mondial Anti-Doping, codul elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumită în continuare AMAD.
    1.4. ANAD, organ de specialitate al administraţiei publice centrale - în calitatea sa de semnatar al codului - are misiunea să implementeze în deplină conformitate toate cerinţele legale, tehnice şi operaţionale şi să stabilească obiectivele generale şi specifice, principalele direcţii de acţiune, programele şi indicatorii de performanţă necesari pentru monitorizarea şi evaluarea eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în sport, precum şi a activităţii de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.
    1.5. Implementarea programatică a acţiunilor prevăzute în Strategie se realizează prin planul de acţiune prevăzut în anexă.
    1.6. Strategia naţională anti-doping pentru perioada 2024-2027 are ca punct de plecare evaluarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022 şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2018, şi se întemeiază pe prevederile Legii nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi ale Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.7. Aprobarea Strategiei de către Guvernul României reprezintă o garanţie a asumării acesteia ca document de politici publice în domeniul anti-doping. Se asigură astfel caracterul normativ al unei abordări formalizate care îşi propune să ofere răspunsurile adecvate pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
    CAP. II
    Misiune, viziune
    SECŢIUNEA 1
    Misiune
    2.1. Misiunea Strategiei este promovarea, coordonarea şi monitorizarea la nivel naţional a tuturor demersurilor de prevenire şi combatere a dopajului în sport şi a traficului ilicit de substanţe dopante, prin elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Viziune
    2.2. Viziunea Strategiei are ca scop instituirea unei abordări orientate către obţinerea de rezultate durabile privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi a traficului ilicit de substanţe dopante, precum şi încurajarea practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiilor fairplay-ului în sport.
    CAP. III
    Analiza contextului şi definirea problemei
    3.1. Fenomenul de dopaj în sport este unul complex care presupune o abordare multidisciplinară, un efort conjugat al organismelor şi organizaţiilor cu responsabilităţi în sport.
    3.2. În temeiul Legii nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, ANAD răspunde de implementarea programului naţional anti-doping care se adresează atât sportului de performanţă, cât şi sportului recreativ practicat în mod organizat.
    3.3. În ultimii ani, statele lumii au acordat o mai mare importanţă activităţii anti-doping prin crearea de organizaţii specializate la nivel de ţară în prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi implementarea de strategii anti-doping cu obiective şi direcţii de acţiune similare.
    3.4. În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se impun existenţa unei legislaţii naţionale armonizate cu legislaţia internaţională în domeniu şi implementarea unor programe educative coerente care să acopere publicul-ţintă şi a unui program de testare eficient, care să contribuie la diminuarea fenomenului de dopaj.
    3.5. În ultimii ani s-a constatat că fenomenul de dopaj s-a extins la practicanţii de sport recreativ din sălile de culturism şi fitness, motiv pentru care s-a impus extinderea activităţii de prevenire şi combatere a dopajului şi la nivelul acestora. Însă, spre deosebire de mediul sportiv, care este reglementat de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de actele normative subsecvente acesteia, activitatea sălilor de culturism şi fitness nu este o activitate reglementată din punctul de vedere al legislaţiei referitoare la activităţile sportive. În consecinţă, pentru prevenirea şi combaterea consumului de substanţe dopante în rândul practicanţilor de sport recreativ s-a creat cadrul legislativ care reglementează acest domeniu prin Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. IV
    Obiective generale
    4.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 310/2021 şi ale Legii nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivele generale ale Strategiei sunt:
    a) prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping;
    b) prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante;
    c) consolidarea poziţiei României ca partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;
    d) dezvoltarea instituţională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.

    CAP. V
    Programe - Direcţii de acţiune
    SECŢIUNEA 1
    Programul de educaţie, informare şi prevenire
    5.1. Obiectivul general este reprezentat de creşterea gradului de conştientizare şi de educare a sportivilor, a personalului asistent, a practicanţilor sportului recreativ şi a celorlalţi factori implicaţi asupra pericolelor şi consecinţelor utilizării dopajului în sport.
    5.2. Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) conştientizarea asupra riscurilor utilizării substanţelor şi/sau metodelor interzise de către sportivi şi/sau practicanţii sportului recreativ;
    b) crearea unui mediu proactiv în prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi dezvoltarea de atitudini şi bune practici pentru practicarea sportului fără dopaj;
    c) elaborarea şi implementarea unui sistem informaţional care să faciliteze accesul publicului-ţintă la informaţiile din domeniu;
    d) educarea şi responsabilizarea sportivilor de performanţă din loturile naţionale şi olimpice şi ale personalului asistent al acestora în raport cu exigenţele competiţiilor sportive;
    e) derularea programelor educative bazate pe respectarea valorilor sportului curat prin implicarea sportivilor activi sau a celor retraşi din activitatea sportivă;
    f) elaborarea şi implementarea de parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru iniţierea şi derularea unor proiecte privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
    g) sprijinirea sportivilor prin creşterea gradului de conştientizare şi de implicare a personalului asistent şi a anturajului extins cu privire la importanţa unui sport curat şi a unui stil de viaţă sănătos;
    h) adoptarea unei abordări de comunicare constantă către mass-media din România a informaţiilor cu privire la legislaţia şi politicile care reglementează domeniul anti-doping, pentru o cunoaştere corectă a fenomenului de dopaj în sport şi a traficului ilicit de substanţe dopante;
    i) elaborarea şi implementarea de parteneriate cu organisme naţionale şi internaţionale din domeniul sănătăţii, pentru informarea personalului medical cu privire la reglementările anti-doping;
    j) elaborarea şi implementarea de parteneriate educative cu entităţile care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness;
    k) elaborarea şi implementarea de parteneriate în scop informativ-educativ şi de suport cu instituţiile naţionale de aplicare a legilor privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Programul de control doping
    5.3. Obiectivul general este reprezentat de prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor antidoping, coordonarea activităţii de prelevare de probe, gestionarea rezultatelor testărilor şi efectuarea procedurii de gestionare a rezultatelor, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu.
    5.4. Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) întocmirea planului naţional anual de testare;
    b) elaborarea programului de evaluare a riscurilor de dopaj;
    c) stabilirea lotului de testare înregistrat şi gestionarea acestuia;
    d) stabilirea lotului de testare şi gestionarea acestuia;
    e) stabilirea lotului de sportivi pentru paşaportul biologic şi gestionarea acestuia;
    f) prelevarea de probe biologice de la practicanţii sportului recreativ şi la competiţiile sportive private;
    g) formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping;
    h) acreditarea ofiţerilor de control doping;
    i) gestionarea rezultatelor controlului doping;
    j) gestionarea scutirilor de uz terapeutic;
    k) gestionarea abaterilor de necomunicare corectă a informaţiilor de localizare şi a testărilor neefectuate;
    l) gestionarea rezultatelor atipice la controlul doping:
    m) gestionarea rezultatelor paşaportului biologic;
    n) investigarea posibilelor cazuri de încălcări ale reglementărilor anti-doping analitice sau nonanalitice;
    o) crearea cadrului de colaborare interinstituţională pentru investigaţiile referitoare la încălcările reglementărilor anti-doping;
    p) administrarea eficientă a sistemului ADAMS al Agenţiei Mondiale Anti-Doping.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Programul de cercetare
    5.5. Obiectivul general îl reprezintă elaborarea şi dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice şi etice în domeniul anti-doping în vederea practicării unui sport curat, protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiilor fairplay-ului în sport.
    5.6. Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) participarea în proiecte de cercetare în domeniile aplicabile sportivilor, personalului asistent al acestora, dar şi practicanţilor sportului recreativ şi publicului larg;
    b) diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate;
    c) elaborarea şi implementarea modelelor de bună practică aplicabile în sport, în activitatea anti-doping.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Programul de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante
    5.7. Obiectivul general este prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, în colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul sportiv sau în activităţi conexe
    5.8. Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) asigurarea autorizării funcţionării sălilor de culturism şi fitness din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    b) asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din cadrul sălilor de culturism şi fitness, cu respectarea normelor în vigoare;
    c) asigurarea aplicării normelor privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi fitness;
    d) gestionarea substanţelor dopante confiscate în conformitate cu normele legale în vigoare;
    e) cooperarea interinstituţională cu privire la prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Programul de cooperare internaţională
    5.9. Obiectivul general îl reprezintă consolidarea poziţiei României ca partener activ în efortul global de prevenire şi combatere a dopajului în sport.
    5.10. Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) consolidarea relaţiilor de colaborare cu Agenţia Mondială Anti-Doping, pentru asigurarea conformităţii programului naţional anti-doping cu programul mondial antidoping;
    b) extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu structuri ale Consiliului Europei, Uniunii Europene şi UNESCO cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
    c) colaborarea cu semnatarii Codului pe toate componentele din Programul Mondial Anti-Doping;
    d) asigurarea statutului ANAD de role model pentru alte organizaţii anti-doping similare în procesul de dezvoltare şi consolidare instituţională;
    e) asigurarea reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale în domeniul anti-doping, promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi români în organismele de conducere, în comisiile şi comitetele forurilor internaţionale, în grupuri de lucru şi/sau decizionale în prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
    f) intensificarea colaborării cu structurile sportive naţionale şi internaţionale şi organizatori de evenimente sportive naţionale şi internaţionale conform reglementărilor naţionale şi internaţionale.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Programul de dezvoltare instituţională
    5.11. Obiectivul general este reprezentat de consolidarea instituţională în vederea implementării cu succes a politicilor adoptate în domeniu.
    5.12. Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) dezvoltarea continuă a sistemului de management al calităţii la nivelul ANAD;
    b) implementarea politicilor publice în domeniul anti-doping şi în domeniul combaterii producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante;
    c) menţinerea conformităţii prin armonizarea legislaţiei naţionale în domeniile de activitate ale ANAD cu reglementările internaţionale în domeniu;
    d) dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial implementat în cadrul ANAD;
    e) utilizarea resurselor ANAD în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate, pentru realizarea obiectivelor şi misiunii acesteia;
    f) formarea şi perfecţionarea continuă a experţilor anti-doping din cadrul ANAD;
    g) organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
    h) digitalizarea programelor instituţiei prin dezvoltarea unor platforme în scopul facilitării informării şi educării grupurilor-ţintă;
    i) asigurarea transparenţei decizionale prin respectarea legislaţiei în vigoare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Rezultatele politicilor anti-doping după implementarea Strategiei
    5.13. Rezultatele urmărite după implementarea Strategiei, respectiv a politicilor anti-doping sunt:
    a) reducerea gradului de folosire a substanţelor şi metodelor interzise de către sportivi şi a numărului cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping;
    b) probe biologice recoltate pentru controlul doping conform Planului naţional anual de testare realizat pe baza programului de evaluare a riscului de dopaj, cu aplicarea documentului tehnic pentru analize specifice pe discipline sportive;
    c) rapoarte de investigaţii eficace cu aplicabilitate pentru combaterea fenomenului de dopaj în sport;
    d) conştientizarea sportivilor şi a personalului asistent al acestora cu privire la riscurile utilizării substanţelor şi metodelor interzise şi consecinţele asupra sănătăţii;
    e) implicarea factorilor decizionali la nivel naţional cu atribuţii în sport în fenomenul prevenirii şi combaterii dopajului în sport şi traficului ilicit de substanţe dopante;
    f) aplicarea de către autorităţile statului a legislaţiei naţionale de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante;
    g) integrarea programelor anti-doping în programele guvernamentale prin educaţie, cercetare ştiinţifică, sănătate publică şi alte iniţiative conexe;
    h) colaborarea cu structuri sportive şi alţi organizatori de evenimente sportive care nu funcţionează în sistem centralizat recunoscut, în vederea coordonării programelor de testare şi educaţie anti-doping;
    i) eradicarea disponibilităţii substanţelor interzise pe piaţa ilicită, identificarea şi confiscarea substanţelor interzise şi a suplimentelor alimentare ce conţin prohormoni şi substanţe interzise, identificarea şi închiderea laboratoarelor clandestine de producere a substanţelor dopante;
    j) colaborarea interinstituţională pentru identificarea şi semnalarea site-urilor care comercializează substanţe care intră sub incidenţa legii privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului de substanţe dopante;
    k) armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile legislaţiei internaţionale în domeniu;
    l) derularea de proiecte de cercetare socio-umană în domeniile de certificare ale ANAD;
    m) reducerea consumului de substanţe interzise în rândul practicanţilor sportului recreativ şi conştientizarea cu privire la pericolele şi consecinţele utilizării acestora asupra sănătăţii.

    CAP. VI
    Rezultate aşteptate
    6.1. Obiectivele generale şi specifice propuse sunt de natură să genereze până în anul 2027 un impact favorabil asupra calităţii vieţii, sănătăţii şi siguranţei individuale şi sociale, educarea publicului-ţintă în spiritul unui sport curat şi sensibilizarea acestuia în raport cu aspectele importante ale problematicii anti-doping.
    6.2. Planul de acţiune aferent Strategiei detaliază şi stabileşte în mod concret măsurile şi intervenţiile pe două direcţii principale: reducerea consumului de substanţe dopante şi, respectiv, combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.
    CAP. VII
    Indicatori
    7.1. Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei cuprinde activităţi, acţiuni şi indicatori cantitativi şi calitativi aferenţi fiecărei acţiuni.
    CAP. VIII
    Proceduri de monitorizare şi evaluare
    8.1. Monitorizarea Strategiei va fi efectuată prin colectarea regulată şi sistematică de date şi informaţii cu privire la activităţile prevăzute în planul de acţiune aferent acesteia, utilizându-se instrumente precum: rapoarte de activitate lunare, trimestriale, semestriale şi/sau anuale, după caz, chestionare de evaluare; situaţii statistice; studii privind impactul social şi economic al rezultatelor obţinute şi al modalităţilor propuse pentru atingerea acestora; sistemul de evaluare a ofiţerilor de control doping; participarea la conferinţe, congrese, simpozioane cu lucrări ştiinţifice; utilizarea semnalelor venite din partea instituţiilor cu care ANAD cooperează şi din partea mass-mediei cu privire la activitatea de control desfăşurată.
    8.2. Pentru evaluarea performanţei măsurilor propuse, procesul de monitorizare se va desfăşura atât pe parcursul implementării, cât şi după implementarea măsurilor. Pe parcursul implementării Strategiei, unele activităţi pot produce rezultate care să conducă la modificări ale modului în care au fost concepute activităţile.
    CAP. IX
    Instituţii responsabile
    9.1. Pe baza rezultatelor evaluării Strategiei 2024-2027 se va elabora şi implementa o nouă strategie, adaptată la contextul intern şi internaţional al fenomenului de dopaj.
    9.2. Agenţia Naţională Anti-Doping, ca instituţie responsabilă cu elaborarea Strategiei naţionale anti-doping, va identifica la acel moment entităţile din cadrul de cooperare inter-instituţională, în raport cu dinamica obiectivelor şi cu planul de acţiuni aferent.
    CAP. X
    Implicaţii pentru buget
    10.1. Realizarea obiectivelor strategice ale ANAD necesită un suport financiar adecvat, fără de care prevenirea şi combaterea dopajului în sport rămân ineficiente. Pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a Strategiei se folosesc, ca surse de finanţare, subvenţiile acordate de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale ANAD.
    10.2. Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor financiare, inclusiv a componentelor legislative pentru punerea în aplicare a acestora, contribuie la consolidarea rolului instituţiilor naţionale implicate şi la creşterea capacităţii de reacţie a acestora la dinamica fenomenului de dopaj, utilizând în principal două paliere de finanţare, respectiv:
    a) atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe nerambursabile;
    b) alocarea echilibrată a resurselor bugetare, la nivelul tuturor instituţiilor publice naţionale implicate, în vederea susţinerii financiare a programelor şi activităţilor destinate reducerii şi combaterii dopajului în sport.
    10.3. ANAD colaborează în cadrul unor programe dedicate cu persoane şi instituţii din ţară şi din străinătate interesate în susţinerea financiară atât a proiectelor de prevenire şi combatere a traficului şi consumului de substanţe şi a metodelor interzise, cât şi a programelor de educaţie şi cercetare.
    10.4. Pentru intervalul 2024-2027 al procesului de implementare aferent Strategiei, estimăm următorul efort bugetar:

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Valoare - mii lei - │
│ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│Programe │2024 │2025 │2026 │2027 │
│bugetare ├─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│ │Subvenţii│Venituri│Subvenţii│Venituri│Subvenţii│Venituri│Subvenţii│Venituri│
│ │ │proprii │ │proprii │ │proprii │ │proprii │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│1. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de educaţie, │823 │0 │723 │0 │673 │0 │673 │0 │
│informare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevenire │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│2. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de control │8.672 │1.200 │12.948 │1.000 │13.612 │1.000 │13.612 │1.000 │
│doping │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│3. Programul │261 │0 │262 │0 │261 │0 │261 │0 │
│de cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│4. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de prevenire │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi combatere a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│producerii şi │1.045 │500 │1.045 │500 │1.045 │500 │1.045 │500 │
│traficului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ilicit de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dopante │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│5. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de cooperare │910 │0 │871 │0 │891 │0 │891 │0 │
│internaţională│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│6. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de dezvoltare │6.289 │0 │5.809 │0 │5.781 │0 │5.781 │0 │
│instituţională│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL AN │18.000 │1.700 │21.658 │1.500 │22.263 │1.500 │22.263 │1.500 │
└──────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘

    CAP. XI
    Implicaţii asupra cadrului juridic
    11.1. În plan legislativ se impune actualizarea permanentă a actelor normative aplicabile pe cele două direcţii de acţiune: prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi, respectiv, prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Toate demersurile legislative trebuie să urmărească cu precădere clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie.
    11.2. Iniţiativele legislative de modificare sau de completare a unor acte normative se vor realiza pe baza cerinţelor şi oportunităţilor identificate în Strategie.
    11.3. Demararea procedurilor de modificare şi completare a cadrului normativ privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport se va raporta în permanenţă la evoluţiile din legislaţia naţională şi internaţională incidentă.
    11.4. Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2024-2027 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Strategie.
    ANEXA 1

    la strategie
    PLANUL DE ACŢIUNE
    pentru implementarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2024-2027
    1. Programul de educaţie, informare şi prevenire
    Obiectiv general: Creşterea gradului de conştientizare şi educare a sportivilor, a personalului asistent, a practicanţilor sportului recreativ şi a celorlalţi factori implicaţi asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului în sport

┌───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│Obiective specifice│Activităţi │Rezultate │Indicatori de │Termen de │Termen de │Responsabili │
│ │ │ │evaluare │evaluare │finalizare│ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Cunoaşterea │Număr de acţiuni │ │ │ │
│ │ │reglementărilor în │educative │ │ │ │
│ │ │domeniul │Numărul de persoane │Lunar şi │ │ │
│ │ │anti-doping şi │participante/ │anual, │ │Compartimentul│
│ │1.1. Derularea │conştientizarea │instruite │prin │ │de │
│ │campaniei „Nu │consecinţelor │Număr de chestionare│raport de │Permanent │specialitate │
│ │dopajului!“ - │utilizării │de evaluare aplicate│evaluare │ │din cadrul │
│ │Modulul I │substanţelor şi │Derularea în │şi de │ │ANAD │
│ │ │metodelor │proporţie de 100% a │activitate│ │ │
│ │ │interzise, din │acţiunilor prevăzute│ │ │ │
│ │ │punctul de vedere │în planul anual de │ │ │ │
│ │ │sportiv şi medical │educaţie │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Număr de acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │educative │ │ │ │
│ │ │ │Număr de persoane │Lunar şi │ │ │
│ │ │ │participante/ │anual, │ │Compartimentul│
│ │1.2. Derularea │ │instruite │prin │ │de │
│ │campaniei „Primii │Idem pct. 1.1 │Număr de chestionare│raport de │Permanent │specialitate │
│1. Conştientizarea │paşi pentru un sport│ │de evaluare aplicate│evaluare │ │din cadrul │
│asupra riscurilor │curat“ │ │Derularea în │şi de │ │ANAD │
│utilizării │ │ │proporţie de 100% a │activitate│ │ │
│substanţelor şi/sau│ │ │acţiunilor prevăzute│ │ │ │
│metodelor interzise│ │ │în planul anual de │ │ │ │
│de către sportivi │ │ │educaţie │ │ │ │
│şi/sau practicanţi ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ai sportului │ │ │Număr de acţiuni │ │ │ │
│recreativ │ │ │educative derulate │ │ │ │
│ │ │ │în campanie Număr de│ │ │ │
│ │ │ │persoane │ │ │ │
│ │1.3. Lansarea cel │ │participante/ │ │ │Compartimentul│
│ │puţin a unei │ │instruite Număr de │ │ │de │
│ │campanii educative │Idem pct. 1.1 │chestionare de │2024 │2027 │specialitate │
│ │pentru sportivii │ │evaluare aplicate │ │ │din cadrul │
│ │juniori │ │Derularea în │ │ │ANAD │
│ │ │ │proporţie de 100% a │ │ │ │
│ │ │ │acţiunilor prevăzute│ │ │ │
│ │ │ │în planul anual de │ │ │ │
│ │ │ │educaţie │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Număr de acţiuni │ │ │ │
│ │1.4. Implementarea │ │educative Număr de │ │ │Compartimentul│
│ │campaniei specifice │ │certificate obţinute│ │ │de │
│ │pentru ediţiile │Idem pct. 1.1 │de sportivi şi de │Anual │2027 │specialitate │
│ │olimpice organizate │ │persoane din cadrul │ │ │din cadrul │
│ │sub egida CEO şi CIO│ │personalului │ │ │ANAD │
│ │ │ │asistent al acestora│ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Implicarea şi │ │ │ │ │
│ │ │responsabilizarea │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor şi │ │ │ │ │
│ │ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │ │publice centrale şi│ │ │ │Compartimentul│
│ │2.1. Încheierea de │locale, a │Cel puţin un │ │ │de │
│ │protocoale │organizaţiilor │protocol de │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │bilaterale de │naţionale cu │colaborare pe an │ │ │din cadrul │
│ │cooperare │competenţe şi │ │ │ │ANAD │
│ │ │responsabilităţi în│ │ │ │ │
│ │ │domeniul sportului │ │ │ │ │
│ │ │şi în prevenirea şi│ │ │ │ │
│2. Crearea unui │ │combaterea │ │ │ │ │
│mediu proactiv în │ │dopajului în sport │ │ │ │ │
│prevenirea şi ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│combaterea │ │ │Difuzarea şi │ │ │ │
│dopajului în sport │ │Implicarea │publicarea │ │ │ │
│şi dezvoltarea de │ │mass-mediei în │materialelor în │ │ │ │
│atitudini şi bune │ │promovarea şi │mass-media şi pe │ │ │Compartimentul│
│practici pentru │2.2. Mediatizarea │susţinerea, prin │platformele proprii │ │ │de │
│practicarea │materialelor │mijloace specifice,│Publicarea într-o │Permanent │Permanent │specialitate │
│sportului fără │informativ-educative│a programelor, │revistă de │ │ │din cadrul │
│dopaj │ │proiectelor şi │specialitate a unor │ │ │ANAD │
│ │ │campaniilor │materiale │ │ │ │
│ │ │educative │informativ-educative│ │ │ │
│ │ │ │şi de prezentare │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Organizarea │ │ │ │ │
│ │2.3. Colaborarea cu │acţiunilor de │Număr de acţiuni │ │ │Compartimentul│
│ │Agenţia Mondială │educaţie │educative la │ │ │de │
│ │Anti-Doping în │anti-doping la │campionatele │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │vederea derulării │evenimentele │internaţionale │ │ │din cadrul │
│ │Campaniei educative │internaţionale │desfăşurate pe │ │ │ANAD │
│ │„Athlete Outreach“ │desfăşurate pe │teritoriul României │ │ │ │
│ │ │teritoriul României│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Facilitarea │ │ │ │ │
│ │ │accesului │ │ │ │ │
│ │ │sportivilor la │ │ │ │ │
│ │ │aceste acţiuni │ │ │ │ │
│ │ │organizate în │ │ │ │ │
│ │ │colaborare cu │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia Mondială │ │ │ │ │
│ │ │Anti-Doping │Număr de │ │ │ │
│ │ │Utilizarea │participanţi la │ │ │ │
│ │ │dispozitivelor │completarea │ │ │ │
│ │ │electronice pentru │chestionarelor │ │ │ │
│ │ │facilitarea │ │ │ │ │
│ │ │educaţiei │ │ │ │ │
│ │ │anti-doping, dar şi│ │ │ │ │
│ │ │pentru premierea │ │ │ │ │
│ │ │sportivilor │ │ │ │ │
│ │ │participanţi şi │ │ │ │ │
│ │ │câştigători │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3.1. Afişarea pe │Acces facil la │ │ │ │ │
│ │pagina web a ANAD a │informaţiile şi │Creşterea cu cel │ │ │ │
│ │informaţiilor cu │materialele cu │puţin 5% a numărului│ │ │Compartimentul│
│ │caracter │caracter educativ │de accesări ale │Permanent │Permanent │specializat │
│ │informativ-educativ │şi creşterea │canalelor social │ │ │din cadrul │
│ │şi actualizarea │numărului de │media folosite de │ │ │ANAD │
│ │permanentă a │beneficiari/ │ANAD │ │ │ │
│ │acestora │utilizatori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Creşterea în fiecare│ │ │ │
│ │ │Accesul facil la │an cu cel puţin 3% a│ │ │ │
│ │ │informaţiile cu │impactului şi │ │ │ │
│ │ │caracter │interacţiunilor │ │ │ │
│ │ │informativ-educativ│asupra materialelor │ │ │ │
│ │ │din domeniul │promovate pe │ │ │ │
│ │ │anti-doping │platformele social │ │ │ │
│ │ │ │media ale ANAD │ │ │ │
│3. Elaborarea şi │3.2. Asigurarea ├───────────────────┼────────────────────┤ │ │Compartimentul│
│implementarea unui │accesului │ │Creşterea cu cel │ │ │de │
│sistem │publicului-ţintă la │ │puţin 3% a numărului│Permanent │Permanent │specialitate │
│informaţional care │informaţiile de │ │de urmăritori noi în│ │ │din cadrul │
│să faciliteze │interes din domeniul│ │fiecare an │ │ │ANAD │
│accesul │anti-doping │ ├────────────────────┤ │ │ │
│publicului-ţintă la│ │Creşterea │Transmiterea lunară │ │ │ │
│informaţiile din │ │vizibilităţii ANAD │a unor informări │ │ │ │
│domeniu │ │ │dedicate pe fiecare │ │ │ │
│ │ │ │categorie a │ │ │ │
│ │ │ │publicului-ţintă │ │ │ │
│ │ │ │(sportivi, personal │ │ │ │
│ │ │ │medical, structuri │ │ │ │
│ │ │ │sportive naţionale) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3.3. Dezvoltarea │Accesul comod şi │Creşterea cu cel │ │ │Compartimentul│
│ │platformei │eficient la │puţin 3% a numărului│ │ │specializat │
│ │e-learning pentru │informaţiile şi │de utilizatori faţă │Permanent │Permanent │din cadrul │
│ │sportivi şi │cunoştinţele cele │de anii precedenţi │ │ │ANAD │
│ │antrenori │mai noi din │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┤domeniu, metode noi├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3.4. Realizarea şi │şi eficiente de │ │ │ │Compartimentul│
│ │difuzarea de │predare, învăţare │Numărul de materiale│ │ │de │
│ │materiale │şi evaluare a │informativ-educative│Permanent │Permanent │specialitate │
│ │informativ-educative│cunoştinţelor, de │(cel puţin un │ │ │din cadrul │
│ │(print, audio şi │instruire şi │material nou pe an) │ │ │ANAD │
│ │audio-video) │formare permanentă │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │4.1. Derularea │ │ │ │ │ │
│ │campaniilor/ │Creşterea gradului │ │ │ │ │
│ │cursurilor specifice│de educare şi │ │ │ │ │
│ │ediţiilor olimpice │responsabilizare a │ │ │ │ │
│4. Educarea şi │şi paralimpice │sportivilor juniori│ │ │ │ │
│responsabilizarea │impuse de │din loturile │ │ │ │ │
│sportivilor de │organizatorii │naţionale şi │Promovarea în │ │ │ │
│performanţă din │evenimentelor │olimpice │proporţie de 100% a │ │ │ │
│loturile naţionale │sportive majore (cum│ │cursurilor de │ │ │Compartimentul│
│şi olimpice şi ale │ar fi CEO şi CIO) │ │instruire │ │ │de │
│personalului ├────────────────────┼───────────────────┤anti-doping, prin │Anual │2027 │specialitate │
│asistent al │4.2. Derularea │ │obţinerea │ │ │din cadrul │
│acestora în raport │campaniilor │ │atestatului de │ │ │ANAD │
│cu exigenţele │naţionale de educare│ │instruire │ │ │ │
│competiţiilor │şi informare, cu │Certificate de │anti-doping │ │ │ │
│sportive │accent pe │absolvire a │ │ │ │ │
│ │respectarea │cursurilor dedicate│ │ │ │ │
│ │regulilor │ediţiilor olimpice │ │ │ │ │
│ │anti-doping │ │ │ │ │ │
│ │specifice fiecărei │ │ │ │ │ │
│ │ediţii olimpice │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5. Derularea │ │Implicarea │ │ │ │ │
│programelor │ │sportivilor de │ │ │ │ │
│educative bazate pe│ │elită, prin │ │ │ │ │
│respectarea │ │conceptul de role │ │ │ │Compartimentul│
│valorilor sportului│5.1. Participarea │model, în │Cel puţin 2 sportivi│ │ │de │
│curat prin │sportivilor de elită│promovarea │de elită pe an, │Permanent │2027 │specialitate │
│implicarea │în campaniile │programelor │implicaţi în │ │ │din cadrul │
│sportivilor activi │educative │educative, a │acţiunile educative │ │ │ANAD │
│sau a celor retraşi│ │valorilor eticii, │ │ │ │ │
│din activitatea │ │integrităţii şi │ │ │ │ │
│sportivă │ │fairplay-ului în │ │ │ │ │
│ │ │sport │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6. Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│implementarea de │ │Creşterea gradului │Număr de acţiuni │ │ │ │
│parteneriate cu │ │de implicare a │educative Număr de │ │ │ │
│unităţile de │ │unităţilor de │sportivi │ │ │Compartimentul│
│învăţământ pentru │6.1. Organizarea │învăţământ în │participanţi │ │ │de │
│iniţierea şi │unor acţiuni în baza│derularea unor │Număr de certificate│Permanent │2027 │specialitate │
│derularea unor │parteneriatelor │proiecte privind │/atestate de │ │ │din cadrul │
│proiecte privind │ │prevenirea şi │educaţie anti-doping│ │ │ANAD │
│prevenirea şi │ │combaterea │emise Număr de │ │ │ │
│combaterea │ │dopajului în sport │chestionare aplicate│ │ │ │
│dopajului în sport │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Număr de acţiuni │ │ │ │
│ │6.2. Informarea │Întărirea │educative Număr de │ │ │Compartimentul│
│ │elevilor cu privire │atitudinilor │elevi participanţi │ │ │de │
│ │la riscul utilizării│elevilor de a │Număr de certificate│Permanent │2027 │specialitate │
│ │substanţelor şi/sau │practica un sport │/ atestate de │ │ │din cadrul │
│ │metodelor interzise │curat, fără dopaj │educaţie anti-doping│ │ │ANAD │
│ │ │ │emise │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Număr de activităţi │ │ │ │
│ │6.3. Încheierea de │ │extracurriculare cu │ │ │ │
│ │parteneriate cu │Introducerea unor │tematică anti-doping│ │ │Compartimentul│
│ │unităţile de │activităţi │Realizarea unui │ │ │de │
│ │învăţământ cu profil│extracurriculare cu│manual de prevenire │Permanent │2027 │specialitate │
│ │sportiv, în scopul │tematică │şi combatere a │ │ │din cadrul │
│ │formării şi educării│anti-doping în │dopajului în sport │ │ │ANAD │
│ │viitorilor sportivi │programa şcolară │şi a producerii şi │ │ │ │
│ │ │ │traficului ilicit de│ │ │ │
│ │ │ │substanţe dopante │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Participarea unui │ │ │ │ │
│ │7.1. Organizarea │număr cât mai mare │ │ │ │ │
│ │cursurilor de │de persoane din │Număr de cursuri │ │ │ │
│ │formare şi │cadrul personalului│anti-doping │ │ │ │
│ │perfecţionare a │asistent al │organizate pentru │ │ │ │
│ │antrenorilor │sportivilor care │personalul asistent │ │ │ │
│ │ │participă la │ │ │ │ │
│ │ │acţiuni │ │ │ │ │
│7. Sprijinirea ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │Compartimentul│
│sportivilor prin │ │Participarea unui │ │ │ │de │
│creşterea gradului │ │număr cât mai mare │ │Permanent │2027 │specialitate │
│de conştientizare │7.2. Organizarea │de părinţi ai │Numărul personalului│ │ │din cadrul │
│şi implicare a │unei campanii │sportivilor în │asistent participant│ │ │ANAD │
│personalului │educative pentru │vederea │la cursurile │ │ │ │
│asistent şi │părinţii sportivilor│conştientizării │anti-doping Număr de│ │ │ │
│anturajului extins │cu tematică de │consecinţelor │părinţi participanţi│ │ │ │
│cu privire la │specialitate │consumului │Număr de chestionare│ │ │ │
│importanţa unui │anti-doping │neautorizat, precum│aplicate │ │ │ │
│sport curat şi a │ │şi pentru adoptarea│participanţilor │ │ │ │
│unui stil de viaţă │ │unui stil de viaţă │ │ │ │ │
│sănătos │ │sănătos │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Crearea unor │ │ │ │ │
│ │7.3. Desfăşurarea │legături │ │ │ │Compartimentul│
│ │unor lecţii │adulţi-copii în │Număr de lecţii │ │ │de │
│ │deschise, concursuri│vederea │deschise/concursuri │Permanent │2027 │specialitate │
│ │tematice │implementării │tematice realizate │ │ │din cadrul │
│ │ │atitudinii │ │ │ │ANAD │
│ │ │anti-doping │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8. Adoptarea unei │ │ │ │ │ │ │
│abordări de │ │ │ │ │ │ │
│comunicare │ │ │ │ │ │ │
│constantă către │ │ │ │ │ │ │
│mass-media din │ │ │ │ │ │ │
│România a │ │ │ │ │ │ │
│informaţiilor cu │8.1. Organizarea │Informarea corectă │ │ │ │ │
│privire la │unor întâlniri │a mass-mediei şi │Număr de întâlniri │ │ │Compartimentul│
│legislaţia şi │periodice de │asigurarea │şi comunicate de │ │ │de │
│politicile care │informare şi │transparenţei, cu │presă (cel puţin o │Permanent │2027 │specialitate │
│reglementează │transmiterea │respectarea │conferinţă de presă │ │ │din cadrul │
│domeniul │comunicatelor de │legislaţiei în │anual) │ │ │ANAD │
│anti-doping, pentru│presă │vigoare │ │ │ │ │
│o cunoaştere │ │ │ │ │ │ │
│corectă a │ │ │ │ │ │ │
│fenomenului de │ │ │ │ │ │ │
│dopaj în sport şi │ │ │ │ │ │ │
│traficului ilicit │ │ │ │ │ │ │
│de substanţe │ │ │ │ │ │ │
│dopante │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Informarea │ │ │ │ │
│ │ │specialiştilor din │ │ │ │ │
│ │ │domeniul sănătăţii │ │ │ │ │
│ │ │asupra Listei │ │ │ │ │
│ │ │interzise şi │ │ │ │ │
│ │ │procedurii de │ │ │ │ │
│ │9.1. Încheierea unor│acordare a │Încheierea a cel │ │ │ │
│ │parteneriate de │scutirilor de uz │puţin unui │ │ │Compartimentul│
│ │cooperare cu │terapeutic (SUT), │parteneriat anual cu│ │ │de │
│ │organismele │în vederea evitării│entităţi naţionale │Permanent │2027 │specialitate │
│ │naţionale şi │prescrierii │şi internaţionale │ │ │din cadrul │
│ │internaţionale din │tratamentelor cu │din domeniul │ │ │ANAD │
│9. Elaborarea şi │domeniul sănătăţii │substanţe şi metode│sănătăţii │ │ │ │
│implementarea de │ │cuprinse în Lista │ │ │ │ │
│parteneriate cu │ │interzisă, dar şi a│ │ │ │ │
│organisme naţionale│ │procedurilor de │ │ │ │ │
│şi internaţionale │ │urmat în cazul în │ │ │ │ │
│din domeniul │ │care tratamentul │ │ │ │ │
│sănătăţii, pentru │ │interzis nu poate │ │ │ │ │
│informarea │ │fi evitat │ │ │ │ │
│personalului ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│medical cu privire │ │Creşterea gradului │ │ │ │ │
│la reglementările │ │de conştientizare │ │ │ │ │
│anti-doping │ │în rândul │Număr de acţiuni de │ │ │ │
│ │ │personalului │informare cu │ │ │ │
│ │ │medical, în special│specialiştii în │ │ │ │
│ │ │al medicilor de │domeniul sănătăţii │ │ │Compartimentul│
│ │9.2. Acţiuni de │medicină sportivă, │Număr de │ │ │de │
│ │informare şi educare│fizioterapeuţilor │participanţi la │Permanent │2027 │specialitate │
│ │a personalului │sportivi, dar şi al│acţiunile de educare│ │ │din cadrul │
│ │medical │medicilor şi │/informare │ │ │ANAD │
│ │ │farmaciştilor, în │Număr de atestate │ │ │ │
│ │ │general, cu privire│emise Număr de │ │ │ │
│ │ │la reglementările │chestionare aplicate│ │ │ │
│ │ │anti-doping din │ │ │ │ │
│ │ │punct de vedere │ │ │ │ │
│ │ │medical │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┬┴───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10. Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│implementarea unor │ │Informarea │ │ │ │ │
│parteneriate │ │administratorilor │Număr de acţiuni │ │ │Compartimentul│
│educative cu │10.1. Încheierea │sălilor de culturism│Număr de instituţii │ │ │de │
│entităţile care │unor parteneriate │şi fitness │partenere │Permanent │2027 │specialitate │
│desfăşoară │de cooperare │Informarea │Număr de chestionare│ │ │din cadrul │
│activităţi de │ │practicanţilor de │aplicate │ │ │ANAD │
│culturism şi │ │sport recreativ │ │ │ │ │
│fitness │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11. Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│implementarea de │ │ │ │ │ │ │
│parteneriate în │ │Organizarea de │ │ │ │ │
│scop │ │acţiuni de informare│ │ │ │ │
│informativ-educativ│ │cu factorii de │ │ │ │ │
│şi de suport cu │ │aplicare a │Număr de acţiuni │ │ │ │
│instituţiile │ │legislaţiei │Număr de │ │ │Compartimentul│
│naţionale de │11.1. Încheierea │naţionale privind │participanţi Număr │ │ │de │
│aplicare a legilor │unor parteneriate │prevenirea şi │de parteneriate │Permanent │2027 │specialitate │
│privind prevenirea │de cooperare │combaterea dopajului│încheiate │ │ │din cadrul │
│şi combaterea │ │în sport şi │Număr de chestionare│ │ │ANAD │
│dopajului în sport │ │prevenirea şi │aplicate │ │ │ │
│şi prevenirea şi │ │combaterea │ │ │ │ │
│combaterea │ │producerii şi │ │ │ │ │
│producerii şi │ │traficului ilicit de│ │ │ │ │
│traficului ilicit │ │substanţe interzise │ │ │ │ │
│de substanţe │ │ │ │ │ │ │
│dopante │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘    2. Programul de control doping
    Obiectiv general: Prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping, coordonarea activităţii de prelevare de probe, gestionarea rezultatelor testărilor şi efectuarea procedurii de gestionare a rezultatelor, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu

┌───────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┐
│Obiective specifice│Activităţi │Rezultate │Indicatori de │Termen de│Termen de │Responsabili │
│ │ │ │evaluare │evaluare │finalizare│ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │1.1. │ │ │ │ │ │
│ │Planificarea │ │ │ │ │ │
│ │testărilor în │ │ │ │ │ │
│ │competiţie şi în│ │Minimum 3.000 de │ │ │ │
│ │afara │Planul naţional │probe anual, în │ │ │ │
│ │competiţiei │anual de testare │competiţie şi în │ │ │ │
│ ├────────────────┤ │afara competiţiei │ │ │ │
│ │1.2. Aplicarea │ │ │ │ │ │
│ │documentului │ │ │ │ │ │
│ │tehnic TDSSA │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ │Compartimentul│
│1. Întocmirea │1.3. Solicitarea│ │ │ │ │de │
│planului naţional │şi centralizarea│ │ │Permanent│2027 │specialitate │
│anual de testare │competiţiilor │Calendarele │ │ │ │din cadrul │
│ │sportive interne│competiţionale │Număr de probe │ │ │ANAD │
│ │şi │primite de la │recoltate │ │ │ │
│ │internaţionale │federaţiile │ │ │ │ │
│ │ale federaţiilor│sportive naţionale│ │ │ │ │
│ │sportive │ │ │ │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ │ │
│ │1.4. Elaborarea │Probe biologice │Număr de probe │ │ │ │
│ │programului de │trimise │recepţionate în │ │ │ │
│ │evaluare a │Laboratorului de │Laboratorul de │ │ │ │
│ │riscului de │control doping │control doping │ │ │ │
│ │dopaj │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │2.1. Aplicarea │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │
│ │normelor │ │ │ │ │ │
│ │metodologice │ │ │ │ │Compartimentul│
│2. Elaborarea │privind │Programul de │Scorul specific │ │ │de │
│programului de │controlul │evaluare a │fiecărei discipline│Permanent│2027 │specialitate │
│evaluare a │doping, precum │riscurilor la │sportive │ │ │din cadrul │
│riscurilor de dopaj│şi a │dopaj │ │ │ │ANAD │
│ │Standardului │ │ │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │ │ │
│ │pentru testare │ │ │ │ │ │
│ │şi investigaţii │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3.1. Crearea │ │ │ │ │ │
│ │conturilor de │ │ │ │ │ │
│ │localizare │ │ │ │ │ │
│ │pentru sportivii│ │ │ │ │Compartimentul│
│ │din lotul de │Conturi de │Minimum 100 de │ │ │de │
│ │testare │localizare pentru │conturi de │Permanent│Permanent │specialitate │
│3. Stabilirea │înregistrat şi │sportivi │localizare create │ │ │din cadrul │
│lotului de testare │pentru sportivii│ │ │ │ │ANAD │
│înregistrat şi │calificaţi la │ │ │ │ │ │
│gestionarea │Jocurile │ │ │ │ │ │
│acestuia │Olimpice │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3.2. Deblocarea │ │Minimum 100 de │ │ │Compartimentul│
│ │conturilor de │Conturi de │conturi de │ │ │de │
│ │localizare a │localizare │localizare │Permanent│Permanent │specialitate │
│ │sportivilor │deblocate │deblocate │ │ │din cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ANAD │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │4.1. │ │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │Compartimentul│
│4. Stabilirea │sportivilor care│ │Număr de sportivi │ │ │de │
│lotului de testare │respectă │Lotul de testare │din lotul de │Permanent│2027 │specialitate │
│şi gestionarea │cerinţele │înregistrat │testare înregistrat│ │ │din cadrul │
│acestuia │includerii în │ │ │ │ │ANAD │
│ │lotul de testare│ │ │ │ │ │
│ │înregistrat │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │4.2. Completarea│ │ │ │ │ │
│ │datelor de │ │ │ │ │ │
│ │localizare, în │ │Verificarea datelor│ │ │ │
│ │termen, a │ │de localizare de │ │ │ │
│ │sportivilor prin│Monitorizarea │minimum 4 ori pe an│ │ │ │
│ │Sistemul de │sportivilor din │pentru fiecare │Permanent│2027 │ │
│ │administrare şi │lotul de testare │sportiv din lotul │ │ │ │
│ │management │înregistrat │de testare │ │ │Compartimentul│
│ │anti-doping al │ │înregistrat │ │ │de │
│ │Agenţiei │ │ │ │ │specialitate │
│ │Mondiale │ │ │ │ │din cadrul │
│ │Anti-Doping │ │ │ │ │ANAD │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┤ │
│ │ │ │Minimum 3 testări/ │ │ │ │
│ │4.3. Testarea │Monitorizarea │sportiv/an/fără │ │ │ │
│ │sportivilor din │sportivilor din │aviz prealabil, în │Anual │Anual │ │
│ │lotul de testare│lotul de testare │afara competiţiei │ │ │ │
│ │înregistrat │înregistrat │prin coordonarea cu│ │ │ │
│ │ │ │FI de specialitate │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │5.1. │ │ │ │ │ │
│5. Stabilirea │Identificarea │ │ │ │ │ │
│lotului de sportivi│sportivilor care│ │ │ │ │Compartimentul│
│pentru paşaportul │respectă │Lotul pentru │Număr de sportivi │ │ │de │
│biologic şi │cerinţele │paşaportul │din lotul pentru │Permanent│2027 │specialitate │
│gestionarea │includerii în │biologic │paşaportul biologic│ │ │din cadrul │
│acestuia │lotul pentru │ │ │ │ │ANAD │
│ │paşaportul │ │ │ │ │ │
│ │biologic │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│6. Prelevarea de │6.1. Colaborarea│Identificarea │ │ │ │Compartimentul│
│probe biologice de │cu federaţiile │evenimentelor │Număr de evenimente│ │ │de │
│la practicanţii │sportive şi │sportive private │sportive private │Permanent│2027 │specialitate │
│sportului recreativ│organizatorii de│organizate pe │organizate pe │ │ │din cadrul │
│şi la competiţiile │evenimente │teritoriul │teritoriul României│ │ │ANAD │
│sportive private │sportive private│României │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │7.1 Organizarea │ │ │ │ │ │
│ │cursului de │Eliberarea de │ │ │ │ │
│ │formare │atestate pentru │Număr de ofiţeri de│ │ │ │
│ │profesională şi │ofiţer de control │control doping care│ │ │ │
│ │perfecţionare a │doping │au promovat cursul │ │ │Compartimentul│
│7. Formarea şi │ofiţerului │ │ │ │ │de │
│perfecţionarea │control doping │ │ │Permanent│2027 │specialitate │
│ofiţerilor de ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ │din cadrul │
│control doping │7.2. Instruirea │Actualizarea │ │ │ │ANAD │
│ │şi │cunoştinţelor │ │ │ │ │
│ │perfecţionarea │legate de │Minimum două │ │ │ │
│ │anuală a │procedura de │instruiri pe an │ │ │ │
│ │ofiţerilor de │control doping │ │ │ │ │
│ │control doping │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Compartimentul│
│8. Acreditarea │8.1. Organizarea│Eliberarea │Număr de ofiţeri de│La doi │ │de │
│ofiţerilor de │cursului de │atestatului de │control doping │ani │2027 │specialitate │
│control doping │reacreditare │reacreditare │acreditaţi │ │ │din cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ANAD │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │9.1. Verificarea│ │Număr de sportivi │ │ │Compartimentul│
│ │rezultatelor de │Statistica │care au încălcat │ │ │de │
│ │laborator în │controalelor │reglementările │Permanent│2027 │specialitate │
│ │programul ADAMS │doping │anti-doping │ │ │din cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ANAD │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │9.2. Utilizarea │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │Identificarea │Numărul persoanelor│ │ │Compartimentul│
│ │investigaţii sau│persoanelor care │care sunt încadrate│ │ │de │
│ │a informaţiilor │au încălcat │pentru încălcarea │Permanent│2027 │specialitate │
│ │primite prin │reglementările │nonanalitică a │ │ │din cadrul │
│ │platforma │anti-doping │reglementărilor │ │ │ANAD │
│ │„Denunţă │ │anti-doping │ │ │ │
│ │dopajul“ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Informarea │ │ │ │ │
│ │9.3. Întocmirea │sportivilor şi a │ │ │ │Compartimentul│
│ │notificărilor │structurilor │Număr de posibile │ │ │de │
│ │pentru sportivii│sportive specifice│încălcări ale │Permanent│Permanent │specialitate │
│ │care au încălcat│cu privire la o │reglementărilor │ │ │din cadrul │
│ │reglementările │posibilă încălcare│anti-doping │ │ │ANAD │
│9. Gestionarea │anti-doping │a reglementărilor │ │ │ │ │
│rezultatelor │ │anti-doping │ │ │ │ │
│controlului doping ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │9.4. Organizarea│ │ │ │ │ │
│ │audierilor │ │ │ │ │ │
│ │pentru sportivii│Se stabileşte dacă│ │ │ │Comisia de │
│ │/persoanele care│au fost încălcate │Număr de decizii │Permanent│Permanent │audiere din │
│ │au solicitat │reglementările │ │ │ │cadrul ANAD │
│ │întrunirea │anti-doping. │ │ │ │ │
│ │Comisiei de │ │ │ │ │ │
│ │audiere │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │9.5. Finalizarea│ │ │ │ │ │
│ │gestionării │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor de │ │ │ │ │ │
│ │încălcări ale │ │ │ │ │Compartimentul│
│ │reglementărilor │Întocmirea │ │ │ │de │
│ │anti-doping │deciziilor de │Număr de decizii │Permanent│Permanent │specialitate │
│ │pentru sportivii│către ANAD │ │ │ │din cadrul │
│ │/persoanele care│ │ │ │ │ANAD │
│ │nu au solicitat │ │ │ │ │ │
│ │întrunirea │ │ │ │ │ │
│ │comisiei de │ │ │ │ │ │
│ │audiere │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │10.1. Primirea │ │ │ │ │ │
│ │şi analiza │ │ │ │ │ │
│ │solicitării de │ │ │ │ │ │
│ │scutire pentru │Scutiri de uz │ │ │ │Compartimentul│
│10. Gestionarea │uz terapeutic şi│terapeutic │Număr de decizii de│ │ │de │
│scutirilor de uz │comunicarea │aprobate şi │aprobare sau │Permanent│Permanent │specialitate │
│terapeutic │acestora în │respinse │respingere │ │ │din cadrul │
│ │Sistemul de │ │ │ │ │ANAD │
│ │administrare şi │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │
│ │anti-doping │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────┬┴──────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │11.1. │ │ │ │ │ │
│11. Gestionarea │Încălcarea │Informarea │Număr de posibile │ │ │ │
│abaterilor de │reglementărilor│sportivilor şi a │încălcări ale │ │ │Compartimentul│
│necomunicare │anti-doping la │structurilor │reglementărilor │ │ │de │
│corectă a │3 abateri │sportive specifice │anti-doping cu │Permanent│Permanent │specialitate │
│informaţiilor de │privind │cu privire la o │referire la │ │ │din cadrul │
│localizare şi a │localizarea │posibilă încălcare │informaţiile de │ │ │ANAD │
│testărilor │aceluiaşi │a reglementărilor │localizare │ │ │ │
│neefectuate │sportiv în 12 │anti-doping │ │ │ │ │
│ │luni │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │12.1. │ │ │ │ │ │
│ │Verificarea │Sportivi cu │Număr de rezultate │ │ │ │
│ │rezultatelor de│rezultate atipice │atipice │ │ │ │
│12. Gestionarea │laborator în │ │ │ │ │Compartimentul│
│rezultatelor │programul ADAMS│ │ │ │ │de │
│atipice la ├───────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Permanent│Permanent │specialitate │
│controlul doping │ │Notificarea │Sportiv notificat │ │ │din cadrul │
│ │12.2. │sportivilor │ │ │ │ANAD │
│ │Întocmirea ├───────────────────┼───────────────────┤ │ │ │
│ │notificărilor │Decizie motivată │Sportiv declarat │ │ │ │
│ │ │comunicată │pozitiv sau negativ│ │ │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │13.1. │ │Număr de rezultate │ │ │ │
│ │Verificarea │Sportivi cu │pozitive sau │ │ │ │
│ │rezultatelor de│rezultate atipice │atipice pe │ │ │ │
│13. Gestionarea │laborator în │sau pozitive │paşaportul biologic│ │ │Compartimentul│
│rezultatelor │programul ADAMS│ │ │ │ │de │
│paşaportului ├───────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Permanent│Permanent │specialitate │
│biologic │13.2. │ │Numărul de analize │ │ │din cadrul │
│ │Colaborarea cu │Recomandările │sau testări │ │ │ANAD │
│ │expertul pentru│expertului │ulterioare pe baza │ │ │ │
│ │paşaportul │ │recomandărilor │ │ │ │
│ │biologic (APMU)│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│14. Investigarea │ │ │ │ │ │ │
│posibilelor cazuri │14.1. Culegerea│ │ │ │ │Compartimentul│
│de încălcări ale │de informaţii │Rapoarte de │Număr de rapoarte │ │ │de │
│reglementărilor │şi efectuarea │investigaţii │pe an │Permanent│Permanent │specialitate │
│anti-doping │investigaţiilor│ │ │ │ │din cadrul │
│analitice sau │ │ │ │ │ │ANAD │
│nonanalitice │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│15. Crearea │15.1. │ │ │ │ │ │
│cadrului de │Stabilirea │ │ │ │ │ │
│colaborare │cadrului legal │ │Număr de Legi/ │ │ │ │
│interinstituţională│de comunicare a│Legi/Hotărâri ale │Hotărâri ale │ │ │Compartimentul│
│pentru │informaţiilor │Guvernului/ │Guvernului/ │ │ │de │
│investigaţiile │şi efectuarea │protocoale │protocoale │Permanent│Permanent │specialitate │
│referitoare la │investigaţiilor│interinstituţionale│interinstituţionale│ │ │din cadrul │
│încălcările │cu autorităţile│ │implementate │ │ │ANAD │
│reglementărilor │de aplicare a │ │ │ │ │ │
│anti-doping │legislaţiei │ │ │ │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │16.1. │ │ │ │ │ │
│ │Utilizarea │ │ │ │ │ │
│ │ADAMS pe toate │ │ │ │ │ │
│ │ariile: │ │ │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │ │ │
│ │de localizare │ │ │ │ │ │
│ │completate de │ │ │ │ │ │
│ │sportivi, │ │ │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │ │ │
│ │ordinelor de │Conturi verificate,│Număr de conturi │ │ │ │
│ │misiune, │ordine de misiune │verificate, ordine │ │ │ │
│ │includerea SUT │create, SUT │de misiune create, │ │ │ │
│16. Administrarea │şi a dosarelor,│raportate, │SUT raportate, │ │ │Compartimentul│
│eficientă a │raportarea │notificări şi │notificări şi │ │ │de │
│sistemului ADAMS al│notificărilor │decizii raportate, │decizii raportate, │Permanent│Permanent │specialitate │
│Agenţiei Mondiale │şi a │rezultate │rezultate │ │ │din cadrul │
│Anti-Doping │deciziilor, │identificate, │identificate, │ │ │ANAD │
│ │verificarea │comentariile APMU, │comentariile APMU, │ │ │ │
│ │rezultatelor │rapoarte întocmite │rapoarte întocmite │ │ │ │
│ │controalelor │ │ │ │ │ │
│ │doping, │ │ │ │ │ │
│ │colaborarea cu │ │ │ │ │ │
│ │expertul pentru│ │ │ │ │ │
│ │paşaportul │ │ │ │ │ │
│ │biologic, │ │ │ │ │ │
│ │raportări │ │ │ │ │ │
│ │periodice a │ │ │ │ │ │
│ │testărilor │ │ │ │ │ │
│ │doping si │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea TDSSA│ │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘    3. Programul de cercetare
    Obiectiv general: Elaborarea şi dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice şi etice în domeniul anti-doping în vederea practicării unui sport curat, protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiilor fairplayului în sport

┌──────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│Obiective │ │ │Indicatori │Termen │Termen de │ │
│specifice │Activităţi │Rezultate │de evaluare │de │finalizare│Responsabili │
│ │ │ │ │evaluare│ │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │1.1. │ │ │ │ │ │
│ │Documentarea │ │Număr de │ │ │ │
│ │ştiinţifică │Bibliografie │proiecte de │ │ │ │
│ │premergătoare │relevantă │cercetare │ │ │ │
│ │redactării │ │ştiinţifică │ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ │
│ │1.2. Redactarea │ │ │ │ │ │
│1. │proiectelor de │ │ │ │ │ │
│Participarea │cercetare │ │ │ │ │ │
│în proiecte de│ştiinţifică şi │Cel puţin un │Număr de │ │ │ │
│cercetare în │depunerea │proiect aplicat │proiecte │ │ │Compartimentul│
│domeniile │acestora în │spre finanţare │depuse │ │ │de │
│aplicabile │cadrul │ │ │Anual │2027 │specialitate │
│sportivilor, │programelor de │ │ │ │ │din cadrul │
│personalului │cercetare │ │ │ │ │ANAD │
│asistent al ├────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ │
│acestora, dar │1.3. Cooptarea │ │ │ │ │ │
│şi │reprezentanţilor│ │ │ │ │ │
│practicanţilor│universităţilor │ │ │ │ │ │
│sportului │şi ai │Cel puţin un │Număr de │ │ │ │
│recreativ şi │institutelor de │proiect comun cu│parteneri │ │ │ │
│publicului │cercetare în │alţi parteneri │cooptaţi │ │ │ │
│larg │vederea │ │ │ │ │ │
│ │realizării de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │ │
│ │cercetare comune│ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │1.4. │ │Număr de │ │ │ │
│ │Implementarea │Impactul asupra │persoane │ │ │ │
│ │rezultatelor │publicului-ţintă│cărora li se│ │ │ │
│ │proiectelor │ │aplică │ │ │ │
│ │ │ │rezultatele │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │2.1. │Cel puţin o │Număr de │ │ │ │
│ │Participarea cu │participare la │participări │ │ │ │
│ │lucrări la │manifestări │la │ │ │ │
│ │manifestări │ştiinţifice în │manifestări │ │ │Compartimentul│
│2. Diseminarea│ştiinţifice │domeniu │ştiinţifice │ │ │de │
│rezultatelor │naţionale şi ├────────────────┼────────────┤Anual │2027 │specialitate │
│cercetărilor │internaţionale │Cel puţin două │ │ │ │din cadrul │
│efectuate │şi publicarea de│lucrări │Număr de │ │ │ANAD │
│ │articole în │ştiinţifice │lucrări │ │ │ │
│ │reviste de │publicate în │ştiinţifice │ │ │ │
│ │specialitate │reviste de │publicate │ │ │ │
│ │ │specialitate │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3.1. │ │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │
│3. Elaborarea │modelelor de │ │ │ │ │ │
│şi │bună practică │ │ │ │ │ │
│implementarea ├────────────────┤Cel puţin un │Număr de │ │ │Compartimentul│
│modelelor de │3.2. Aplicarea │model de bună │modele de │ │ │de │
│bună practică │modelelor de │practică │bună │Anual │2027 │specialitate │
│aplicabile în │bună practică │implementat în │practică │ │ │din cadrul │
│sport, în ├────────────────┤sistem │implementate│ │ │ANAD │
│activitatea │3.3. Evaluarea │ │ │ │ │ │
│anti-doping │aplicabilităţii │ │ │ │ │ │
│ │în practică a │ │ │ │ │ │
│ │modelelor │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────────┘    4. Programul de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante
    Obiectiv general: Prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, în colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul sportiv sau în activităţi conexe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │Indicatori de │Termen │Termen de │ │
│Obiective specifice│Activităţi │Rezultate │evaluare │de │finalizare│Responsabili │
│ │ │ │ │evaluare│ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │1.1. Primirea şi │Obţinerea │ │ │ │ │
│ │verificarea │certificatului│ │ │ │ │
│ │dosarelor de │de funcţionare│ │ │ │ │
│ │autorizare în │anti-doping de│ │ │ │Compartimentul│
│ │conformitate cu │către sălile │Număr de cereri │ │ │de │
│ │normele legale în│de culturism │de autorizare │Anual │2027 │specialitate │
│1. Asigurarea │vigoare │sau fitness │primite │ │ │din cadrul │
│autorizării ├─────────────────┤nou-înfiinţate│ │ │ │ANAD │
│funcţionării │1.2. Analizarea │şi cele ce │ │ │ │ │
│sălilor de │dosarelor de │urmează a fi │ │ │ │ │
│culturism şi │autorizare │reautorizate │ │ │ │ │
│fitness din punctul├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│de vedere al │1.3. Eliberarea │ │ │ │ │ │
│reglementărilor │certificatelor de│Certificate de│Număr de │ │ │Compartimentul│
│anti-doping, în │funcţionare din │funcţionare │certificate de │ │ │de │
│conformitate cu │punctul de vedere│anti-doping │autorizare │Anual │2027 │specialitate │
│normele legale în │al │eliberate │eliberate │ │ │din cadrul │
│vigoare │reglementărilor │ │ │ │ │ANAD │
│ │anti-doping │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Compartimentul│
│ │1.4. Actualizarea│Bază de date │Grad de │ │ │de │
│ │bazei de date │actualizată │realizare 100% │Anual │2027 │specialitate │
│ │ │ │ │ │ │din cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ANAD │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Obţinerea │ │ │ │ │
│ │2.1. Primirea şi │atestatului de│ │ │ │ │
│ │verificarea │instruire │ │ │ │Compartimentul│
│ │dosarelor de │anti-doping de│Număr de cereri │ │ │de │
│ │înscriere la │către │de înscriere la │Anual │2027 │specialitate │
│ │cursul de │reprezentanţii│curs primite │ │ │din cadrul │
│ │instruire │sălilor de │ │ │ │ANAD │
│ │anti-doping │culturism sau │ │ │ │ │
│2. Asigurarea │ │fitness │ │ │ │ │
│serviciilor de ├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│instruire │2.2. Organizarea │ │ │ │ │ │
│anti-doping a │şi desfăşurarea │Organizarea │ │ │ │Compartimentul│
│personalului din │cursului de │anuală a mai │ │ │ │de │
│cadrul sălilor de │instruire │multor serii │Cel puţin 3 │Anual │2027 │specialitate │
│culturism şi │anti-doping şi │de curs │serii pe an │ │ │din cadrul │
│fitness, cu │eliberarea │instruire │ │ │ │ANAD │
│respectarea │atestatelor de │anti-doping │ │ │ │ │
│normelor legale în │instruire │ │ │ │ │ │
│vigoare ├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │2.3. Crearea şi │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea bazei│ │ │ │ │ │
│ │de date cu │ │ │ │ │Compartimentul│
│ │privire la │Bază de date │Grad de │ │ │de │
│ │persoanele │actualizată │realizare 100% │Anual │2027 │specialitate │
│ │participante la │ │ │ │ │din cadrul │
│ │cursul de │ │ │ │ │ANAD │
│ │instruire │ │ │ │ │ │
│ │anti-doping │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Plan anual de │200 de săli de │ │ │Compartimentul│
│ │3.1. Întocmirea │control al │culturism şi │ │ │de │
│ │planului anual de│sălilor de │fitness │Anual │2027 │specialitate │
│ │control │culturism şi │controlate │ │ │din cadrul │
│ │ │fitness │ │ │ │ANAD │
│3. Asigurarea ├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│aplicării normelor │ │Agenţi │ │ │ │Compartimentul│
│privind prevenirea │3.2. Instruirea │constatatori │Număr de agenţi │ │ │de │
│şi combaterea │agenţilor │instruiţi cu │constatatori │Anual │2027 │specialitate │
│producerii şi │constatatori │privire la │instruiţi │ │ │din cadrul │
│traficului ilicit │ │modificările │ │ │ │ANAD │
│de substanţe │ │legislative │ │ │ │ │
│dopante în sălile ├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│de culturism şi │3.3. Verificarea │ │ │ │ │ │
│fitness │sălilor de │Entităţi │ │ │ │Compartimentul│
│ │culturism sau │verificate din│Număr de │ │ │de │
│ │fitness din │punctul de │sancţiuni │Anual │2027 │specialitate │
│ │punctul de vedere│vedere │contravenţionale│ │ │din cadrul │
│ │al │anti-doping │aplicate │ │ │ANAD │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │
│ │anti-doping │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │4.1. Primirea │Substanţe │Cantitatea de │ │ │Compartimentul│
│ │substanţelor │dopante de │substanţe │ │ │de │
│ │dopante de risc, │risc primite │dopante de risc │Anual │2027 │specialitate │
│4. Gestionarea │în baza │în custodie │primite în │ │ │din cadrul │
│substanţelor │procesului-verbal│ │custodie │ │ │ANAD │
│dopante confiscate ├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│în conformitate cu │4.2. Distrugerea │ │ │ │ │ │
│normele legale în │substanţelor │ │ │ │ │Compartimentul│
│vigoare │dopante │Substanţe │Cantitatea de │ │ │de │
│ │confiscate, cu │dopante │substanţe │Anual │2027 │specialitate │
│ │respectarea │distruse │dopante distruse│ │ │din cadrul │
│ │procedurilor │ │ │ │ │ANAD │
│ │aprobate │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│5. Cooperarea │5.1. Participarea│ │ │ │ │ │
│interinstituţională│la acţiuni comune│Organizarea de│ │ │ │ │
│cu privire la │cu instituţiile │acţiuni de │ │ │ │Compartimentul│
│prevenirea şi │cu atribuţii în │combatere a │Număr de acţiuni│ │ │de │
│combaterea │domeniul │traficului │la care se │Anual │2027 │specialitate │
│producerii şi │combaterii │ilicit de │participă │ │ │din cadrul │
│traficului ilicit │traficului ilicit│substanţe │ │ │ │ANAD │
│de substanţe │de substanţe │dopante │ │ │ │ │
│dopante │dopante │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────┴──────────┴──────────────┘    5. Programul de cooperare internaţională
    Obiectiv general: Consolidarea poziţiei României ca partener activ în efortul global de prevenire şi combatere a dopajului în sport.

┌────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Obiective │Activităţi │Rezultate │Indicatori de │Termen de │Termen de │Responsabili │
│specifice │ │ │evaluare │evaluare │finalizare │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │1.1. │Implementarea │Situaţia │ │ │ │
│ │Participarea │100% la nivel │României în │ │ │ │
│ │activă la │naţional a │Raportul │ │ │ │
│ │reuniunile şi │deciziilor │privind │ │ │ │
│ │activităţile │majore adoptate│respectarea │ │ │ │
│ │Agenţiei │de acest for │Codului │ │ │Compartimentul│
│ │Mondiale │ │Mondial │ │ │de │
│1. Consolidarea │Anti-Doping şi ├───────────────┤Anti-Doping, │Permanent │Permanent │specialitate │
│relaţiilor de │la procesul de │Asigurarea │întocmit de │ │ │din cadrul │
│colaborare cu │revizuire a │conformităţii │Agenţia │ │ │ANAD │
│Agenţia Mondială│Codului Mondial│ANAD cu │Mondială │ │ │ │
│Anti-Doping │Anti-Doping şi │programul │Anti-Doping │ │ │ │
│pentru │a documentelor │mondial │100% │ │ │ │
│asigurarea │aferente │anti-doping │conformitate │ │ │ │
│conformităţii │acestuia │ │ │ │ │ │
│programului ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│naţional │ │Armonizarea │ │ │ │ │
│anti-doping cu │ │legislaţiei │ │ │ │ │
│programul │ │naţionale cu │ │ │ │ │
│mondial │1.2. │Codul Mondial │ │ │ │Compartimentul│
│anti-doping │Respectarea │Anti-Doping, │ │ │ │de │
│ │prevederilor │standardele │Grad de │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │Codului Mondial│internaţionale,│realizare 100%│ │ │din cadrul │
│ │Anti-Doping │documentele │ │ │ │ANAD │
│ │ │tehnice şi │ │ │ │ │
│ │ │modelele de │ │ │ │ │
│ │ │bună practică │ │ │ │ │
│ │ │actualizate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │2.1. │ │ │ │ │ │
│ │Reprezentarea │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei la │ │ │ │ │ │
│ │reuniunile şi │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │
│ │lucru şi ale │ │ │ │ │ │
│ │grupurilor │ │ │ │ │ │
│ │consultative │ │ │ │ │ │
│ │ale Consiliului│ │Implementarea │ │ │ │
│ │Europei - │Implementarea │100% a │ │ │ │
│ │Grupul de │la nivel │propunerilor │ │ │ │
│ │monitorizare, │naţional a │prevăzute şi │ │ │ │
│ │Grupul │deciziilor │aprobate în │ │ │Compartimentul│
│ │consultativ │adoptate în │rapoartele │ │ │de │
│ │ştiinţific, │cadrul │întocmite, ca │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │Grupul │sesiunilor de │urmare a │ │ │din cadrul │
│ │consultativ pe │lucru ale │participării │ │ │ANAD │
│ │probleme │acestor │la reuniunile │ │ │ │
│ │legale, Grupul │instituţii │structurilor │ │ │ │
│ │de experţi │europene │Consiliului │ │ │ │
│ │privind │ │Europei │ │ │ │
│ │prevenirea şi │ │ │ │ │ │
│ │educaţia │ │ │ │ │ │
│ │anti-doping, │ │ │ │ │ │
│ │Grupul │ │ │ │ │ │
│ │consultativ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │ │ │
│2. Extinderea şi│angajamentelor │ │ │ │ │ │
│diversificarea │şi CAHAMA │ │ │ │ │ │
│relaţiilor de ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│colaborare cu │2.2. │Promovarea │ │ │ │ │
│structuri ale │Organizarea şi │imaginii │Cel puţin un │ │ │ │
│Consiliului │găzduirea de │României din │eveniment │În funcţie de│În funcţie de│Compartimentul│
│Europei, Uniunii│evenimente │perspectiva de │internaţional │calendarul │calendarul │de │
│Europene şi │internaţionale │gazdă a unui │organizat şi │evenimentelor│evenimentelor│specialitate │
│UNESCO cu │în domeniul │eveniment │găzduit de │la nivel │la nivel │din cadrul │
│responsabilităţi│anti-doping în │internaţional │România │internaţional│internaţional│ANAD │
│în prevenirea şi│România │notabil în │ │ │ │ │
│combaterea │ │domeniu │ │ │ │ │
│dopajului în ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│sport │2.3. │ │ │ │ │ │
│ │Reprezentarea │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei în │Susţinerea şi │ │ │ │ │
│ │cadrul │consolidarea │Participarea │ │ │Compartimentul│
│ │activităţilor │poziţiei │în proporţie │ │ │de │
│ │şi şedinţelor │României faţă │de 80% la │Anual │Anual │specialitate │
│ │grupurilor de │de politicile │reuniunile │ │ │din cadrul │
│ │experţi │anti-doping la │internaţionale│ │ │ANAD │
│ │anti-doping ale│nivel european │ │ │ │ │
│ │Comisiei │ │ │ │ │ │
│ │Europene │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │2.4. Susţinerea│ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │
│ │ANAD în cadrul │Adoptarea │ │ │ │ │
│ │conferinţelor │modificărilor │Participarea │ │ │ │
│ │statelor părţi │la anexele │în proporţie │ │ │ │
│ │la Convenţia │Convenţiei │de 80% la │ │ │ │
│ │internaţională │internaţionale │reuniunile │ │ │Compartimentul│
│ │împotriva │împotriva │internaţionale│ │ │de │
│ │dopajului în │dopajului în │Adoptarea │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │sport a UNESCO,│sport a UNESCO │modificărilor │ │ │din cadrul │
│ │precum şi la │şi efectuarea │necesare │ │ │ANAD │
│ │procesul de │demersurilor │respectării │ │ │ │
│ │luare de │necesare │Convenţiei la │ │ │ │
│ │decizii prin │respectării │nivel naţional│ │ │ │
│ │corespondenţă │acestora la │ │ │ │ │
│ │aplicabil în │nivel naţional │ │ │ │ │
│ │perioada dintre│ │ │ │ │ │
│ │conferinţe │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Număr de │ │ │ │
│ │ │ │vizite │ │ │ │
│ │ │Efectuarea şi │efectuate şi │ │ │ │
│ │ │găzduirea de │găzduite: │ │ │ │
│ │ │vizite de lucru│participarea │ │ │ │
│ │3.1. │în cadrul │în procent de │ │ │ │
│ │Organizarea de │acordurilor │minimum 80% la│ │ │ │
│ │schimburi de │bilaterale │acţiunile │ │ │ │
│ │experienţă │aflate în │cuprinse în │ │ │ │
│ │bilaterale cu │derulare │planul │ │ │ │
│ │organizaţiile │ │acţiunilor │ │ │ │
│ │naţionale │ │internaţionale│ │ │ │
│ │anti-doping ale├───────────────┼──────────────┤ │ │Compartimentul│
│ │ţărilor │Efectuarea şi │ │ │ │de │
│ │semnatare ale │găzduirea de │O sesiune de │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │Codului Mondial│traininguri ale│pregătire pe │ │ │din cadrul │
│3. Colaborarea │Anti-Doping, pe│specialiştilor │an │ │ │ANAD │
│cu semnatarii │baza │anti-doping │ │ │ │ │
│Codului pe toate│protocoalelor ├───────────────┼──────────────┤ │ │ │
│componentele din│de cooperare │Dezvoltarea de │ │ │ │ │
│programul │internaţională │proiecte de │ │ │ │ │
│mondial │semnate cu │cercetare │Număr de │ │ │ │
│anti-doping │acestea │comune şi │proiecte de │ │ │ │
│ │ │aplicarea în │cercetare │ │ │ │
│ │ │vederea │dezvoltate şi │ │ │ │
│ │ │câştigării de │granturi │ │ │ │
│ │ │granturi pentru│câştigate │ │ │ │
│ │ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │acestora │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │3.2. Iniţierea │ │Număr de │ │ │ │
│ │de întâlniri │Negocierea │protocoale │ │ │ │
│ │bilaterale în │termenilor şi │bilaterale de │ │ │Compartimentul│
│ │vederea │încheierea de │cooperare: cel│ │ │de │
│ │încheierii de │noi protocoale │puţin un │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │noi protocoale │bilaterale de │protocol de │ │ │din cadrul │
│ │bilaterale de │cooperare │colaborare │ │ │ANAD │
│ │cooperare │ │anual │ │ │ │
│ │internaţională │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │4.1. │ │ │ │ │ │
│4. Asigurarea │Organizarea │ │ │ │ │ │
│statutului ANAD │unor vizite de │ │ │ │ │ │
│de „role-model“ │lucru pentru │ │ │ │ │ │
│pentru alte │prezentarea │ │ │ │ │Compartimentul│
│organizaţii │activităţii şi │Prezentări, │Număr de │ │ │de │
│anti-doping │demersurilor │materiale de │acţiuni │Bianual │Bianual │specialitate │
│similare în │întreprinse │lucru │derulate │ │ │din cadrul │
│proces de │pentru │ │ │ │ │ANAD │
│dezvoltare şi │asigurarea │ │ │ │ │ │
│consolidare │conformităţii │ │ │ │ │ │
│instituţională │cu exigenţele │ │ │ │ │ │
│ │legislative din│ │ │ │ │ │
│ │domeniu │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │5.1. Promovarea│ │ │ │ │ │
│ │imaginii │ │Număr de │ │ │ │
│ │României, a │ │lucrări │ │ │ │
│ │activităţii │ │ştiinţifice şi│ │ │ │
│ │ANAD şi │Elaborarea de │postere │ │ │ │
│ │implicarea │lucrări │prezentate: │ │ │ │
│ │experţilor │ştiinţifice, │cel puţin o │ │ │Compartimentul│
│ │anti-doping │realizarea de │lucrare/un │ │ │de │
│ │români prin │postere şi │poster pe an │Anual │Anual │specialitate │
│ │participarea cu│publicarea de │Număr de │ │ │din cadrul │
│ │postere şi │articole în │articole │ │ │ANAD │
│5. Asigurarea │lucrări │reviste de │ştiinţifice │ │ │ │
│reprezentării │ştiinţifice la │specialitate │publicate: cel│ │ │ │
│României în │manifestările │ │puţin un │ │ │ │
│cadrul │ştiinţifice │ │articol │ │ │ │
│evenimentelor │internaţionale │ │ştiinţific │ │ │ │
│internaţionale │în domeniul │ │publicat anual│ │ │ │
│în domeniul │anti-doping │ │ │ │ │ │
│anti-doping, ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│promovarea şi │ │Recunoaşterea │ │ │ │ │
│susţinerea unor │5.2. Schimb │eficienţei │Număr de │ │ │ │
│reprezentanţi │eficient de │programului │intervenţii şi│ │ │ │
│români în │date, bune │anti-doping │participări │ │ │ │
│organismele de │practici şi │aplicat la │active ale │ │ │Compartimentul│
│conducere, în │acţiuni comune │nivel naţional │experţilor │ │ │de │
│comisiile şi │desfăşurate în │de către │români în │Permanent │Permanent │specialitate │
│comitetele │cadrul │partenerii │cadrul │ │ │din cadrul │
│forurilor │manifestărilor │internaţionali │manifestărilor│ │ │ANAD │
│internaţionale, │internaţionale │în lupta │internaţionale│ │ │ │
│în grupuri de │în domeniu │împotriva │la care │ │ │ │
│lucru şi/sau │ │dopajului în │participă │ │ │ │
│decizionale în │ │sport │ │ │ │ │
│prevenirea şi ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│combaterea │5.3. Susţinerea│Consolidarea │ │ │ │ │
│dopajului în │candidaturii │poziţiei │Număr de │ │ │ │
│sport │şi, ulterior, a│României şi, │experţi români│ │ │ │
│ │poziţiei │implicit, a │promovaţi şi │ │ │ │
│ │experţilor │ANAD prin │susţinuţi în │ │ │Compartimentul│
│ │anti-doping │participarea la│diverse │ │ │de │
│ │români în │procesul de │poziţii sau │Permanent │Permanent │specialitate │
│ │comisiile şi │luare a │funcţii în │ │ │din cadrul │
│ │comitetele │deciziilor din │cadrul │ │ │ANAD │
│ │forurilor │cadrul │comisiilor şi │ │ │ │
│ │internaţionale │comisiilor şi │comitetelor │ │ │ │
│ │în domeniul │comitetelor │forurilor │ │ │ │
│ │anti-doping │forurilor │internaţionale│ │ │ │
│ │ │internaţionale │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│6. │6.1. │ │ │ │ │ │
│Intensificarea │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│colaborării cu │unor relaţii │ │ │ │ │ │
│structurile │concrete de │ │ │ │ │ │
│sportive │colaborare cu │ │ │ │ │ │
│naţionale şi │federaţiile │ │Număr de │ │ │ │
│internaţionale │sportive │Transmiterea │protocoale │ │ │Compartimentul│
│şi organizatori │internaţionale │reciprocă de │bilaterale │ │ │de │
│de evenimente │şi alte │rapoarte de │Număr de │Permanent │Permanent │specialitate │
│sportive │organisme │informare │acţiuni │ │ │din cadrul │
│naţionale şi │internaţionale,│relevante │derulate în │ │ │ANAD │
│internaţionale, │care să permită│ │parteneriat │ │ │ │
│conform │un schimb │ │ │ │ │ │
│reglementărilor │constant de │ │ │ │ │ │
│naţionale şi │experienţă şi │ │ │ │ │ │
│internaţionale │informaţii în │ │ │ │ │ │
│ │domeniu │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘    6. Programul de dezvoltare instituţională
    Obiectiv general: Consolidarea instituţională în vederea implementării cu succes a politicilor adoptate în domeniu

┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Obiective │Activităţi │Rezultate │Indicatori de │Termen de │Termen de │Responsabili │
│specifice │ │ │evaluare │evaluare │finalizare │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │1.1. Orientarea │ │ │ │ │ │
│ │către client prin│ │Raportul │ │ │ │
│ │oferirea unor │ │auditului de │ │ │Compartimentul│
│ │servicii de │ │supraveghere │ │ │de │
│ │calitate pe │ │anuală de la │Permanent │Permanent │specialitate │
│1. Dezvoltarea │măsura aşteptării│Certificatul de la │firma de │ │ │din cadrul │
│continuă a │clienţilor │firma de certificare│certificare │ │ │ANAD │
│sistemului de │naţionali şi │prin care domeniul │ │ │ │ │
│management al │internaţionali │de activitate al │ │ │ │ │
│calităţii la ├─────────────────┤ANAD este certificat├───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│nivelul ANAD │1.2. │ │Raportul │ │ │Compartimentul│
│ │Îmbunătăţirea │ │auditului de │ │ │de │
│ │continuă a │ │recertificare │La fiecare 3 │La fiecare 3 │specialitate │
│ │sistemului de │ │de la firma de │ani │ani │din cadrul │
│ │management al │ │certificare │ │ │ANAD │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │2.1. Analizarea │ │ │ │ │ │
│2. Implementarea│şi evaluarea │ │Statistica │ │ │ │
│politicilor │activităţii de │Diminuarea cazurilor│controalelor │ │ │ │
│publice în │control privind │de dopaj ca urmare a│doping │ │ │ │
│domeniul │prevenirea şi │încălcării │ │ │ │Compartimentul│
│anti-doping şi │combaterea │reglementărilor │ │ │ │de │
│al combaterii │dopajului în │anti-doping, precum ├───────────────┤Permanent │Permanent │specialitate │
│producerii şi │sport şi │şi diminuarea │ │ │ │din cadrul │
│traficului │prevenirea şi │fenomenului de │Raportări ale │ │ │ANAD │
│ilicit de │combaterea │producere şi trafic │analizelor şi │ │ │ │
│substanţe │producerii şi │al substanţelor │evaluărilor │ │ │ │
│dopante │traficului ilicit│dopante │efectuate │ │ │ │
│ │de substanţe │ │ │ │ │ │
│ │dopante │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│3. Menţinerea │ │ │ │ │ │ │
│conformităţii │ │ │ │ │ │ │
│prin armonizarea│ │ │ │ │ │ │
│legislaţiei │3.1. Armonizarea │ │Număr de acte │ │ │Compartimentul│
│naţionale în │legislaţiei │Legislaţie │normative │ │ │de │
│domeniile de │naţionale conform│armonizată în │iniţiate/ │Permanent │Permanent │specialitate │
│activitate ale │reglementărilor │domeniu │avizate │ │ │din cadrul │
│ANAD cu │în domeniu │ │ │ │ │ANAD │
│reglementările │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│în domeniu │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │4.1. │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │
│ │standardelor de │ │ │ │ │ │
│ │control intern │ │ │ │ │ │
│ │managerial │ │Număr de │ │ │ │
│ │- Realizarea │ │standarde │ │ │ │
│ │Programului de │ │implementate │ │ │ │
│ │dezvoltare a SCIM│ │conform │ │ │ │
│ │la termenele │ │Ordinului │ │ │ │
│ │stabilite │ │Secretariatului│ │ │ │
│ │- Organizarea │ │General al │ │ │Comisia pentru│
│4. Dezvoltarea │unui sistem │ │Guvernului nr. │ │ │monitorizarea,│
│continuă a │unitar de │ │600/2018 │ │ │coordonarea şi│
│sistemului de │monitorizare a │Sistem de control │privind │ │ │îndrumarea │
│control intern │performanţelor pe│intern implementat/ │aprobarea │Permanent │Permanent │metodologică a│
│managerial │baza rapoartelor │conform │Codului │ │ │sistemului de │
│implementat în │de monitorizare │ │controlului │ │ │control intern│
│cadrul ANAD │la nivelul │ │intern │ │ │managerial din│
│ │compartimentelor │ │managerial al │ │ │cadrul ANAD │
│ │- │ │entităţilor │ │ │ │
│ │Responsabilizarea│ │publice │ │ │ │
│ │personalului cu │ │Gradul de │ │ │ │
│ │privire la │ │implementare │ │ │ │
│ │gestionarea │ │100% │ │ │ │
│ │riscurilor, prin │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │
│ │atribuţiilor │ │ │ │ │ │
│ │specifice în │ │ │ │ │ │
│ │fişele de post │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│5. Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│resurselor ANAD │ │ │ │ │ │ │
│în condiţii de │5.1. Execuţia │ │Gradul de │ │ │ │
│economicitate, │bugetară, cu │Realizarea │îndeplinire a │ │ │Compartimentul│
│eficienţă, │respectarea │obiectivelor ANAD cu│obiectivelor │ │ │de │
│eficacitate │principiilor de │costuri minime şi │raportat la │Permanent │Permanent │specialitate │
│pentru │economicitate, │rezultate optime │resursele │ │ │din cadrul │
│realizarea │eficienţă şi │ │utilizate │ │ │ANAD │
│obiectivelor şi │eficacitate │ │ │ │ │ │
│misiunii │ │ │ │ │ │ │
│acesteia │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│6. Formarea şi │ │ │ │ │ │Compartimentul│
│perfecţionarea │6.1. Participarea│ │Număr de │ │ │de │
│continuă a │la cursuri de │Personal calificat │cursuri de │Permanent │Permanent │specialitate │
│experţilor │perfecţionare │ │perfecţionare │ │ │din cadrul │
│anti-doping din │ │ │ │ │ │ANAD │
│cadrul ANAD │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │7.1. Publicarea │ │ │ │ │ │
│ │pe pagina │ │ │ │ │ │
│ │oficială a ANAD a│ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor de │ │ │ │ │ │
│ │interes public, │ │ │ │ │ │
│7. Organizarea │în conformitate │ │ │ │ │Compartimentul│
│şi asigurarea │cu prevederile │Actualizarea │Conformitatea │ │ │de │
│accesului la │Legii nr. 544/ │permanentă │cu exigenţele │Permanent │Permanent │specialitate │
│informaţiile de │2001 privind │ │legislative │ │ │din cadrul │
│interes public │liberul acces la │ │ │ │ │ANAD │
│ │informaţiile de │ │ │ │ │ │
│ │interes public, │ │ │ │ │ │
│ │cu modificările │ │ │ │ │ │
│ │şi completările │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│8. Digitalizarea│ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │Actualizarea │ │ │ │ │
│instituţiei prin│8.1. Existenţa │permanentă a │Informarea/ │ │ │Compartimentul│
│dezvoltarea unor│unei platforme la│materialelor │instruirea unui│ │ │de │
│platforme în │dispoziţia │informativ-educative│număr cât mai │Permanent │Permanent │specialitate │
│scopul │sportivilor şi │şi transpunerea │mare de │ │ │din cadrul │
│facilitării │personalului │acestora în sistem │persoane │ │ │ANAD │
│informării şi │asistent │digital │ │ │ │ │
│educării │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor-ţintă│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Conform │Conform │ │
│ │ │ │Consemnarea │termenelor │termenelor │ │
│ │ │Informarea │propunerilor, │prevăzute de │prevăzute de │ │
│ │9.1. Respectarea │cetăţenilor prin │sugestiilor sau│Legea nr. 52/│Legea nr. 52/│ │
│9. Asigurarea │procedurilor │publicarea în │opiniilor cu │2003 privind │2003 privind │Persoana │
│transparenţei │aplicabile pentru│consultare publică │privire la │transparenţa │transparenţa │responsabilă │
│decizionale prin│asigurarea │(pagina web a ANAD) │proiectul de │decizională │decizională │în relaţia cu │
│respectarea │transparenţei │a proiectelor de │act normativ │în │în │societatea │
│legislaţiei în │decizionale în │acte normative │aflat în │administraţia│administraţia│civilă din │
│vigoare │cadrul ANAD │existente la nivelul│consultare │publică, │publică, │cadrul ANAD │
│ │ │ANAD │publică într-un│republicată, │republicată, │ │
│ │ │ │registru │cu │cu │ │
│ │ │ │ │modificările │modificările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘    NOTĂ:
    ANAD - Agenţia Naţională Anti-Doping
    APMU - Unitatea pentru managementul paşaportului biologic
    TDSSA - Document tehnic pentru analiza specifică sportului
    CEO - Comitetul European Olimpic
    CIO - Comitetul Internaţional Olimpic
    FI - federaţie internaţională


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016