Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022  a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi a planului de acţiune aferent acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi a planului de acţiune aferent acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 322 bis din 1 aprilie 2022
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 322 din 1 aprilie 2022.
──────────
                                       STRATEGIA
                          de dezvoltare a sistemului judiciar
                                      2022 - 2025

    CUPRINS
    I. Introducere. Informaţii generale relevante
    II. Viziune, direcţii de intervenţie, obiective şi indicatori de performanţă
        Viziune
        Direcţii de intervenţie, obiective, rezultate aşteptate

    III. Priorităţi, politici şi cadrul legal existent
    IV. Analiza contextului şi definirea problemei
        Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie
        Accesul la justiţie
        Corupţia şi criminalitatea organizată

    V. Principii generale
        Indicatori de performanţă

    VI. Mecanism de implementare, monitorizare şi revizuire
        Implementare
        Stabilire responsabili la nivelul instituţiilor
        Planuri anuale de activităţi
        Monitorizare
        Revizuire
        Etape ulterioare şi instituţii responsabile

    VII. Implicaţii bugetare şi surse de finanţare
    VIII. Implicaţii juridice
    IX. Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025

    ABREVIERI
        ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
        ANC = Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
        ANP = Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        CCR = Curtea Constituţională a României
        CEDO = Curtea Europeană a Drepturilor Omului
        CEPEJ = Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei
        CJUE = Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
        CNI = Compania Naţională de Investiţii
        COMS = Consiliul de Management Strategic
        CSM = Consiliul Superior al Magistraturii
        DIICOT = Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
        DIPFIE = Direcţia pentru implementarea proiectelor finanţate din împrumuturi externe
        DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie
        DNP = Direcţia Naţională de Probaţiune
        ECRIS = Sistemul electronic de management al cauzelor
        GRECO = Grupul Statelor împotriva Corupţiei (organism al Consiliului Europei)
        ICCJ = Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
        IGPF = Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
        IGPR = Inspectoratul General al Poliţiei Române
        INEC = Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
        MAI = Ministerul Afacerilor Interne
        MDLPA = Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
        MCV = Mecanismul de Cooperare şi de Verificare
        MIPE = Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
        MJ = Ministerul Justiţiei
        ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
        PCA = Parchet de pe lângă Curte de Apel
        PICCJ = Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
        PJ = Parchet de pe lângă Judecătorie
        PT = Parchet de pe lângă Tribunal
        PNRR = Planul naţional de redresare şi rezilienţă
        RMS = Resources Management System (Sistem de management al resurselor)
        SNA = Strategia Naţională Anticorupţie
    I. Introducere. Informaţii generale relevante
        Elaborarea unui nou cadru de dezvoltare strategică la nivelul sistemului judiciar se înscrie în angajamentul sistemului judiciar de a continua experienţa anterioară de planificare strategică, concretizată în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020 şi Planul de acţiune aferent, care şi-au încetat aplicabilitatea la finele anului 2020. Elaborarea şi aprobarea celor două documente strategice au reprezentat un demers necesar în contextul în care, după 2008, la nivelul sistemului judiciar nu mai fusese elaborat un document de politică publică care să definească principalele direcţii de dezvoltare pentru sistemul judiciar. Strategia fusese asumată de principalele instituţii ale sistemului judiciar, iar conţinutul său era în acord cu recomandările Comisiei Europene formulate în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV), precum şi cu principalele recomandări formulate de experţii Băncii Mondiale în cadrul proiectului "Analiza funcţională a sectorului justiţiei din România" (Judicial Functional Review).
        Chiar dacă după cinci ani de aplicare a cadrului strategic 2016 - 2020, gradul de implementare a măsurilor a fost relativ scăzut*1), o serie de măsuri cu un impact potenţial semnificativ asupra sistemului judiciar au fost realizate, dar paşi importanţi rămân de parcurs până la obţinerea rezultatelor aşteptate. Amintim în acest sens înfiinţarea, printr-un protocol încheiat în 2016*2), a Consiliului de Management Strategic (COMS), format din conducerea Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, responsabil de stabilirea strategiei şi a viziunii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi a priorităţilor generale ale sistemului judiciar. Deşi potrivit protocolului de înfiinţare a fost stabilită o periodicitate (trimestrial) pentru reuniunile COMS, acesta s-a întâlnit sporadic de la înfiinţare. Regulamentul de organizare şi funcţionare a COMS a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1/30.06.2021 de către Consiliul de Management Strategic. Au fost create premisele utilizării managementului strategic la nivelul sistemului judiciar prin implementarea proiectului "Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS" (SIPOCA 55), dar este necesară continuarea demersurilor pentru internalizarea acestuia la nivelul sistemului judiciar.
        *1) Aproximativ 31% dintre măsuri finalizate, 60% în curs de realizare şi 9% nedemarate.
        *2) http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/12/201612071008.pdf

        De asemenea, o serie de proiecte ample au fost demarate. Printre acestea se numără (1) proiectul de dezvoltare a sistemului electronic de management al cauzelor - ECRIS V ce va avea o contribuţie semnificativă la transformarea digitală a sistemului judiciar, având în vedere că una dintre funcţionalităţile majore o va reprezenta dosarul electronic, ce va permite beneficiarilor o gestiune integral electronică a documentelor din dosare (la nivel de instanţe şi parchete), fără a exclude însă utilizarea hârtiei, pentru a nu îngrădi accesul la justiţie al persoanelor care nu au posibilitatea utilizării tehnologiei şi (2) derularea unor programe de investiţii pentru construirea/modernizarea sediilor instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor, realizate fie în regim propriu, fie în colaborare cu Compania Naţională de Investiţii, fie din fonduri externe rambursabile (Banca Mondială). În plus, menţionăm că în perioada 2015 - 2020 au fost demarate şi se află în curs de implementare mai multe proiecte destinate îmbunătăţirii diferitelor componente ale sistemului judiciar (ex. transparenţă şi comunicare, managementul instanţelor şi parchetelor etc), proiecte finanţate în cadrul Programului operaţional Capacitate administrativă sau prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 (MFN 2014 - 2021). Dat fiind impactul potenţial semnificativ asupra sistemului judiciar se impune continuarea acestor proiecte în perioada următoare.
    O nouă strategie care să continue eforturile de modernizare şi consolidare a sistemului judiciar este susţinută şi de recomandările Comisiei Europene exprimate în Raportul privind Mecanismul de Cooperare şi de Verificare3*) dar şi de obiectivele distinct enunţate în cadrul Programului de guvernare 2021 - 2024*4) şi Planul naţional de redresare şi rezilienţă*5). Astfel, Comisia Europeană a adoptat la data de 8 iunie 2021 cel mai recent raport privind evoluţia situaţiei din România în materie de reformă a sistemului judiciar şi luptă împotriva corupţiei, în contextul angajamentelor asumate de aceasta în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare (MCV), în cadrul căruia a subliniat necesitatea definirii unui nou cadru de planificare strategică pentru perioada post-2021: "o nouă viziune şi o nouă strategie pentru o dezvoltare eficace şi durabilă a sistemului judiciar în următorii ani vor fi o completare importantă a cadrului juridic revizuit prin legile justiţiei. Acestea ar permite Consiliului de Management Strategic să devină un forum activ, în măsură să răspundă principalelor întrebări strategice relevante pentru sistemul judiciar, să acţioneze în vederea obţinerii consensului şi să consolideze încrederea între principalele instituţii judiciare şi guvernamentale. Acesta ar fi un pas important pentru a demonstra că există structuri durabile, în măsură să continue reforma după încheierea MCV."
        *3) Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare, Bruxelles, 8.6.2021, COM(2021) 370 final, p. 15.
        *4) Capitolul Ministerul Justiţiei, punctul B - Justiţie şi stat de drept, subpunctul 6 - O viziune strategică pentru funcţionarea eficientă a sistemului judiciar.
        *5) Proposal for a Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Romania, Brussels, 27.9.2021 COM(2021) 608 final, p. 477.

        În plus, elaborarea şi aprobarea unei strategii de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2022 - 2025 reprezintă unul dintre indicatorii reformei "Garantarea independenţei justiţiei, creşterea calităţii şi eficienţei acesteia" asumate de România în cadrul Planului Naţional de redresare şi rezilienţă. Acesta include o descriere a elementelor principale pe care trebuie să le includă noua strategie, respectiv faptul că aceasta se va axa pe doi piloni: (1) primul pilon va include politici de consolidare a independenţei sistemului judiciar şi a statului de drept şi (2) pilonul al doilea va include politici de consolidare a capacităţii instituţionale în ceea ce priveşte resursele, procesele şi gestionarea, precum şi politicile privind calitatea şi eficienţa serviciilor în sistemul judiciar, cum ar fi: a) utilizarea eficientă a resurselor umane; b) politica de optimizare a infrastructurii instanţelor, inclusiv a infrastructurii fizice; c) transformarea digitală.
        În acest context, în care (1) ciclul strategic anterior şi-a încetat aplicabilitatea la sfârşitul anului 2020, dar măsuri de impact asupra sistemului judiciar nu au fost finalizate, (2) prin Programul de guvernare 2021 - 2024 au fost definite noi priorităţi guvernamentale ce trebuie implementate, iar (3) sistemul judiciar se confruntă în prezent cu o serie de probleme, pentru a căror soluţionare este necesară o abordare sistemică, definirea unui nou cadru strategic de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada următoare, care să-i asigure o evoluţie predictibilă şi coerentă, reprezintă principalul instrument de management strategic integrat aplicabil la nivel de sector. În realizarea acestui demers, comunicarea între instituţiile din sistemul judiciar şi oferirea de către acestea a suportului şi informaţiilor necesare au fost esenţiale pentru rezultatul procesului de planificare strategică. Au existat, astfel, o comunicare şi colaborare strânse între principalele instituţii din sistemul judiciar - Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, respectiv, Ministerul Justiţiei - inclusiv cu instituţiile subordonate acestora. Consultarea şi conlucrarea dintre principalele părţi interesate ale sistemului judiciar a făcut posibilă dezvoltarea noului cadru de dezvoltare strategică a sistemului judiciar pentru perioada 2022 - 2025.
        Procesul de planificare strategică s-a derulat în baza unei metodologii privind elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 având la bază o serie de documente de sinteză sau programatice precum analiza prealabilă elaborării noului document strategic, rapoarte ale Comisiei Europene, Programul de Guvernare, Planul naţional de redresare şi rezilienţă etc. Astfel, demersul metodologic derulat în perioada iunie - noiembrie 2021 avut în vedere la elaborarea Analizei prealabile elaborării noului document strategic privind sistemul judiciar a constat în utilizarea unei game variate de instrumente şi surse de analiză, precum rapoartele de activitate ale instituţiilor din sistemul judiciar, rapoarte ale diferitelor instituţii europene (Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare din 08.06.2021, Raportul din 2021 privind statul de drept - Capitol consacrat situaţiei statului de drept din România), date statistice judiciare privind activitatea instanţelor, respectiv a parchetelor, dar şi informaţii colectate de instituţiile din sistemul judiciar pe baza unor formulare, chestionare, machete (formulare privind analiza mediului intern, mediului extern sau a părţilor interesate, chestionar privind analiza părţilor interesate, macheta adecvare funcţii/atribuţii vs. resurse umane, chestionar pentru colectarea datelor aferente instanţelor judecătoreşti (chestionarul a fost completat de 82 de respondenţi: 14 curţi de apel, 32 de tribunale şi 36 de judecătorii), chestionar pentru colectarea datelor aferente Ministerului Public). De asemenea, a fost utilizată ca reper şi Analiza funcţională a sistemului judiciar - 2013, document elaborat de Banca Mondială*6). În vederea efectuării unei analize comparative au fost folosite ca surse Raportul de evaluare al Comisiei Europene pentru eficienţa Justiţiei (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei*7) aferent anului 2018 şi Tabloul de bord privind justiţia în Uniunea Europeană pentru anul 2020, respectiv 20218. Prin urmare, Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), rapoartele Comisiei Europene*9), concluziile analizei prealabile elaborării noului document strategic privind sistemul judiciar, precum şi datele suplimentare furnizate de instituţiile din sistemul judiciar au condus la identificarea direcţiilor de dezvoltare a sistemului judiciar pentru următoarea perioadă.
        *6) https://www.just.ro/wp-content/uploads/2021/08/Analiza-functionala-a-sectorului-Justitiei-RO.pdf
        *7) https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058
        *8) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard en
        *9) Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare din 08.06.2021, Raportul din 2021 privind statul de drept - Capitol consacrat situaţiei statului de drept din România, informaţiile completate de instanţe în chestionarul transmis de către Ministerul Justiţiei în luna septembrie 2021.

        Un rol important în sprijinirea procesului de dezvoltare a sistemului judiciar îl are şi Ministerul Afacerilor Interne, ca instituţie publică la nivelul căreia funcţionează şi sunt organizate organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare. Prin raportare la volumul de cauze, distribuţia teritorială, resursele alocate şi capacitatea rapidă de intervenţie, structurile MAI asigură componenta principală în materie de constatare a infracţiunilor şi efectuare a urmăririi penale, sub supravegherea procurorului sau din dispoziţia acestuia. Astfel, sunt relevante responsabilităţile Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, precum şi ale altor structuri din cadrul MAI în descoperirea calificată a infracţiunilor şi efectuarea actelor de urmărire penală, fapt ce impune, în contextul transformării digitale a sistemului judiciar, asigurarea unei interoperabilităţi a sistemelor informatice ale MAI şi bazelor sale de date cu cele ale PÎCCJ şi structurile MJ, implementarea dosarului electronic la nivelul poliţiei judiciare a MAI şi dezvoltarea capacităţii de înregistrare audio/audio-video a declaraţiilor pe parcursul procesului penal.
        Astfel, prin cooptarea MAI în procesul de digitalizare a sistemului judiciar se va realiza o creştere a nivelului de adresabilitate către cetăţeni, cu implicaţii pozitive în asigurarea celerităţii înfăptuirii actului de justiţie.
        Totodată, structurile MAI exercită responsabilităţi în prelevarea/ridicarea, de către poliţişti-criminalişti, a mijloacelor de probă cu ocazia cercetării la faţa locului, analizarea acestora de către Institutul Naţional de Criminalistică, precum şi conservarea lor pe tot parcursul actului de justiţie (în camere de corpuri delicte).
        Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, precum şi utilizarea celorlalte metode speciale de cercetare (investigatori sub acoperire, informatori, colaboratori) reprezintă un instrument important prin care Poliţia Română contribuie la înfăptuirea actului de justiţie şi combaterea unor fenomene grave, precum corupţia şi criminalitatea organizată.
        Înfăptuirea justiţiei este susţinută şi de elementele de punere în executare a măsurilor dispuse în cursul procesului penal de către magistraţi şi de protecţie a celor ce sprijină actul de justiţie, M.A.I. desfăşurând ample activităţi pentru supravegherea persoanelor faţă de care au fost dispuse măsuri privative de libertate sau măsuri de control judiciar, precum şi protecţia martorilor ameninţaţi, vulnerabili şi cei incluşi în programul de protecţie a martorilor.
        Noua strategie de dezvoltare a sistemului judiciar vizează, aşadar, perioada 2022 - 2025 şi urmăreşte trei mari direcţii de intervenţie strategică: (1) independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie, (2) accesul la justiţie şi (3) combaterea corupţiei şi a criminalităţii. Fiecare dintre aceste trei direcţii de intervenţie cuprind obiective strategice structurate pe doi piloni, respectiv pilonul I, ce vizează politici de consolidare a independenţei sistemului judiciar şi a statului de drept şi pilonul al II-lea ce include politici de consolidare a capacităţii instituţionale în ceea ce priveşte resursele, procesele şi gestionarea, precum şi politicile privind calitatea şi eficienţa serviciilor în sistemul judiciar.
        Un rol important în monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 îl va avea Consiliul de Management Strategic (COMS) care, prin intermediul Grupului tehnic de lucru care îl sprijină, va analiza rapoartele semestriale de monitorizare. Aceste rapoarte cuprind o sinteză ce evidenţiază rezultatele înregistrate în perioada de monitorizare, concluzii şi recomandări.
        Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi Planul de acţiune aferent acesteia vor fi supuse, la sfârşitul anului 2023 şi începutul anului 2024, unui amplu proces de revizuire, proces ce urmăreşte asigurarea sustenabilităţii proiectului "Analiza funcţională şi strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)", cod SIPOCA 756/cod MySMIS 133609, aflat, în prezent, în implementare.

    II. Viziune, direcţii de intervenţie, obiective şi indicatori de performanţă
    Viziune
        Prin implementarea prezentei strategii ne propunem să contribuim la o justiţie modernă, eficientă, de calitate şi accesibilă tuturor, cu un grad ridicat de încredere din partea populaţiei, susţinută de politici eficace de combatere a corupţiei şi criminalităţii.

    Direcţii de intervenţie, obiective, rezultate aşteptate
        Prezenta strategie de dezvoltare a sistemului judiciar este construită în jurul a trei direcţii majore de intervenţie:
        DIRECŢIA DE INTERVENŢIE A: INDEPENDENŢA, CALITATEA ŞI EFICIENŢA ACTULUI DE JUSTIŢIE
        DIRECŢIA DE INTERVENŢIE B: ACCESUL LA JUSTIŢIE
        DIRECŢIA DE INTERVENŢIE C: COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI CRIMINALITĂŢII

        DIRECŢIA DE INTERVENŢIE A: INDEPENDENŢA, CALITATEA ŞI EFICIENŢA ACTULUI DE JUSTIŢIE
        Obiectiv strategic 1: Garantarea independenţei justiţiei, creşterea calităţii şi eficienţei acesteia
        În cadrul acestui obiectiv strategic prioritare sunt consolidarea structurală a sistemului judiciar astfel încât procedurile interne de lucru să fie accelerate, actul de judecată să se fluidizeze prin scurtarea termenelor de judecată, iar calitatea actului de justiţie să crească în beneficiul justiţiabililor.
        Prin proiectele de legi ale justiţiei se urmăreşte garantarea şi respectarea următoarelor principii: independenţa judecătorilor şi procurorilor, admiterea în profesie şi promovarea în carieră pe criterii meritocratice, funcţionarea eficientă, transparenţa şi răspunderea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, funcţionarea eficientă a instanţelor, a Inspecţiei Judiciare şi a Ministerului Public, răspunderea efectivă a magistraţilor, dar şi protecţia lor în faţa oricăror ingerinţe şi abuzuri, separaţia, echilibrul şi cooperarea loială dintre puterea judecătorească şi celelalte puteri ale statului, respectarea obligaţiilor statului român care decurg din rapoartele MCV, GRECO, din avizele Comisiei de la Veneţia şi, mai nou, din Mecanismul Statului de Drept, la care se adaugă jurisprudenţa recentă a CJUE şi CEDO, precum şi cea a Curţii Constituţionale a României (CCR).
        O altă pârghie pentru atingerea acestui obiectiv strategic o reprezintă modernizarea statutului personalului de specialitate judiciară şi a altor categorii de personal din instanţe şi parchete şi valorificarea măsurilor care conduc la concentrarea judecătorilor pe activitatea de judecată.
        Obiective specifice:
    1. Punerea în acord a "legilor justiţiei" cu recomandările din rapoartele MCV, GRECO, Comisiei de la Veneţia
    2. Eliminarea inechităţilor în domeniul salarizării magistraţilor şi acordării pensiilor de serviciu
    3. Modernizarea statutului personalului de specialitate judiciară şi a altor categorii de personal din instanţe şi parchete şi fructificarea oricăror măsuri care conduc la concentrarea judecătorilor pe activitatea de judecată, inclusiv valorificând experienţa altor state UE
    4. Definitivarea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, la nivelul sistemului judiciar
    5. Modernizarea profesiilor juridice conexe

        Principalele rezultate aşteptate: legi ale justiţiei în acord cu recomandările din MCV, GRECO, Comisia de la Veneţia; Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date implementat la nivelul sistemului judiciar; cadru legal adaptat nevoilor de acces în profesie, formare profesională, atribuţii şi conduită profesională a executorilor judecătoreşti, precum şi de organizare şi funcţionare a organelor reprezentative ale profesiei etc.
        Impact estimat: Implementarea obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv se va reflecta, în final, într-o mai bună percepţie a societăţii privind independenţa justiţiei. Astfel, se estimează că la sfârşitul perioadei de implementare a acestui obiectiv strategic, dar şi a celorlalte obiective strategice avute în vedere la nivelul direcţiei de intervenţie A Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie, percepţia privind independenţa justiţiei se va situa între 55 - 60%. Această ţintă a fost estimată în baza datelor istorice existente în ceea ce priveşte evoluţia indicelui privind încrederea în justiţie în România, furnizate de Eurobarometru Flash FL483: Percepţia asupra independenţei sistemelor naţionale de justiţie din UE în rândul publicului (51% în 2016, 50% în 2017, 47% în 2018, 40% în 2019, 37% în 2020, 51% în 2021), precum şi a efectelor rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor din prezenta strategie.

        Obiectiv strategic 2: Creşterea calităţii şi eficienţei justiţiei prin transformarea digitală a sistemului judiciar
        Calitatea şi eficienţa justiţiei sunt strâns legate de transformarea digitală a sistemului judiciar. Prin acest obiectiv se urmăreşte, printre altele, generalizarea utilizării documentelor electronice, inclusiv a probelor în format digital, simultan cu accelerarea utilizării semnăturilor şi sigiliilor electronice. Atingerea acestui obiectiv este condiţionată şi de o întărire a interoperabilităţii şi securităţii cibernetice. Dezvoltarea guvernanţei IT, prin care să se asigure coordonarea strategică pentru sectorul justiţiei şi eficientizarea aspectelor de administrare IT de zi cu zi prin echipe operaţionale, inclusiv pentru securitate cibernetică şi protecţie a datelor personale, este esenţială pentru realizarea cu succes a acestui obiectiv strategic. Astfel, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele şi parchetele colaborează în vederea dezvoltării unui sistem informatic unitar şi funcţional. Investiţiile avute în vedere (ex. modernizare camere de date (Data Rooms), operaţionalizare Data Center, staţii de lucru, servere etc.) vor asigura îmbunătăţirea tehnologică a infrastructurii IT la nivelul sistemului judiciar, ceea ce va conduce la o creştere în calitate şi eficienţă a serviciilor judiciare.
        Obiective specifice:
    1. Generalizarea utilizării dosarului electronic, a semnăturilor şi sigiliilor electronice de către judecători, procurori, grefieri, poliţişti judiciari şi parteneri majori (avocaţi, notari, executori judecătoreşti)
    2. Elaborarea şi implementarea unor politici de dezvoltare a guvernanţei IT, prin care să se asigure coordonarea strategică pentru sectorul justiţiei şi eficientizarea aspectelor de administrare IT de zi cu zi prin echipe operaţionale, inclusiv pentru securitate cibernetică şi protecţie a datelor personale
    3. Modernizarea infrastructurii IT de la nivel local (instanţe, parchete, birouri etc.): servere de management/administrare LAN, scanner, laptopuri, soluţii de comunicaţii unificate (VoIP pentru Ministerul Justiţiei şi instituţii subordonate), inclusiv pentru asigurarea desfăşurării activităţii în regim de telemuncă
    4. Modernizarea infrastructurii IT şi dezvoltarea serviciilor electronice destinate activităţii organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare în contextul constituirii/utilizării dosarului electronic
    5. Modernizarea dotării tehnice pentru supraveghere video, audio şi alte echipamente specializate pentru alte procese critice (de ex., upgrade tehnologic pentru creşterea calităţii serviciilor de expertiză criminalistică, echipamente specializate de supraveghere video şi audio)
    6. Tranziţia către un sistem electronic de management al cauzelor modern şi adaptat nevoilor sistemului judiciar
    7. Realizarea şi operaţionalizarea unui centru de date integrat pentru sistemul judiciar
    8. Extinderea schimburilor de date - interoperabilitate atât la nivel naţional, cât şi cross EU, inclusiv cu sistemele e-Evidence Digital Exchange System (eEDES), eCODEX
    9. Dezvoltarea de sisteme integrate pentru înregistrarea audio-video în sălile de judecată, transcrierea automată (speech2text) şi programare videoconferinţe (inclusiv integrare cu ECRIS V)
    10. Finalizarea extinderii RMS la nivelul MJ şi al instanţelor, asigurarea suportului continuu în utilizarea acestuia şi menţinerea permanentă a sistemului în stare optimă de funcţionare
    11. Dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii informatice destinate gestionării şi interconectării noilor instrumente de management dezvoltate

        Principalele rezultate aşteptate: cadrul legal specific pregătit pentru utilizarea dosarului electronic, a semnăturilor şi sigiliilor electronice la nivelul sistemului judiciar, precum şi la nivelul poliţiei judiciare a MAI; 4.000 utilizatori care pot lucra la distanţă; 400 utilizatori telefonie VoIP; 100% instanţe care au implementat dosarul electronic naţional unic; 100% declaraţiile martorilor în cadrul procesului transcrise literal; minim 50% din poliţiştii judiciari ai MAI cu acces direct la dosarul electronic; minim 350 de sisteme destinate înregistrării audio/audio-video a declaraţiilor în cursul urmăririi penale şi sistem MAI de videoconferinţă interoperabil şi infrastructura necesară, pentru eficientizarea actului de supraveghere a urmăririi penală; 60 laboratoare criminalistice mobile, 60 kituri echipamente specifice CFL, 43 kituri de expertiză criminalistă şi identificare judiciară; 4 centre regionale de expertiză criminalistică acreditate.
        De asemenea, rezultatul aşteptat vizează şi dotarea adecvată cu echipamente specializate, pentru punerea în executare a metodelor speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi sistemul de monitorizare a persoanelor care fac obiectul supravegherii judiciare.

        Impact estimat: Implementarea obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv se va reflecta, în cele din urmă, în rata de soluţionare a dosarelor calculată ca raportul dintre dosarele soluţionate şi totalitatea dosarelor aflate pe rolul instanţelor naţionale în anul de referinţă. Astfel, se estimează ca la sfârşitul perioadei de implementare a prezentei Strategii rata de soluţionare a dosarelor să crească de la 69%, în anul 2020, la 72%, în anul 2025. Aceste ţinte au fost estimate în baza datelor istorice existente în ceea ce priveşte evoluţia ratei de soluţionare a dosarelor (72,7% în 2016, 71,87% în 2017, 72,7% în 2018, 72,3% în 2019, 68,7% în 2021) fiind coroborate cu efectele rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor specifice aferente acestui obiectiv strategic, dar şi ale celorlalte obiective strategice din cadrul direcţiei de intervenţie A Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie.

        Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea politicii de resurse umane la nivelul sistemului judiciar, în acord cu (noul) cadrul normativ care să asigure necesarul sistemului judiciar în condiţii de eficienţă şi eficacitate
        Factorul uman existent la nivelul sistemului judiciar reprezintă principala resursă a acestuia. Asigurarea unei pregătiri continue a resurselor umane, în concordanţă cu nevoile de instruire, dar şi un nivel corespunzător al numărului acestora se reflectă direct în nivelul calităţii şi eficienţei serviciilor judiciare. Astfel, prin acest obiectiv strategic se urmăreşte îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a resurselor umane existente la nivelul sistemului judiciar printr-o formare profesională adaptată nevoilor tuturor categoriilor de personal şi, respectiv, printr-o politică de continuă ajustare a numărului de personal la volumul de muncă.
        Obiective specifice:
    1. Asigurarea formării profesionale continue a judecătorilor, procurorilor şi grefierilor
    2. Adaptarea programelor de formare profesională a magistraţilor în sensul creşterii importanţei în pregătirea practică a acestora, la nivelul INM
    3. Dezvoltarea abilităţilor non-juridice specifice profesiilor de judecător şi procuror
    4. Ocuparea posturilor vacante de judecători şi procurori din sistemul judiciar
    5. Dezvoltarea şi operaţionalizarea unui mecanism de asistenţă şi evaluare psihologică a judecătorilor şi procurorilor
    6. Suplimentarea posturilor de personal auxiliar: grefieri şi specialişti IT, la instanţe şi parchete
    7. Echilibrarea schemelor de personal
    8. Elaborarea unei Strategii/plan de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanţelor judecătoreşti

        Rezultate aşteptate: 300 sesiuni de formare realizate şi 6000 judecători, procurori, grefieri instruiţi; 95% grad de ocupare a posturilor de judecători; 80 - 85% grad de ocupare a posturilor de procurori; 85% din posturile de procuror din schema de personal a DNA ocupate etc.
        Impact estimat: Implementarea obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv se va reflecta, în final, în rata de soluţionare a dosarelor, precum şi într-un procent mai mic al dosarelor în care hotărârile/încheierile au fost redactate peste termen. Astfel, se estimează că la sfârşitul perioadei de implementare a prezentei strategii, rata de soluţionare a dosarelor (calculată ca raportul dintre dosarele soluţionate şi totalitatea dosarelor aflate pe rolul instanţelor naţionale) va creşte de la 69%, în anul 2020, la 72% în anul 2025. De asemenea, se estimează o scădere a procentului dosarelor în care hotărârile/încheierile au fost redactate peste termen, de la 23.7%, în anul 2021, la 20% în anul 2025.
        Aceste ţinte au fost estimate în baza datelor istorice existente în ceea ce priveşte evoluţia ratei de soluţionare a dosarelor (72,7% în 2016, 71,87% în 2017, 72,7% în 2018, 72,3% în 2019, 68,7% în 2021), respectiv, a procentului de dosare în care hotărârile/încheierile au fost redactate peste termen (26,8% în 2017, 28,3% în 2018, 25,3% în 2019, 25,7% în 2020, 23,7% în 2021), fiind coroborate cu efectele rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor specifice aferente acestui obiectiv strategic, dar şi ale celorlalte obiective strategice din cadrul direcţiei de intervenţie A Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie.

        Obiectiv strategic 4: Optimizarea funcţionării instanţelor judecătoreşti
        În perioada 2022 - 2025, alături de asigurarea resurselor necesare funcţionării instanţelor judecătoreşti - care a reprezentat un element prezent în documentele strategice anterioare - se va acorda atenţie sporită relaţiei cu părţile interesate, percepţiei acestora privind accesul la justiţie, precum şi dezvoltării unor mecanisme de sesizare/colectare - analiză/soluţionare a problemelor cu care se confruntă instanţele.
        Obiective specifice:
    1. Realizarea unei analize aprofundate a performanţei la nivelul instanţelor pentru a identifica, printre altele: cauzele care determină variaţiile la nivelul gradului de încărcare raportat la eficienţa instanţelor, cauzelor care au stat la baza valorilor înregistrate de indicatorii de eficienţă etc.
    2. Definirea şi implementarea unui mecanism unitar de evaluare periodică a satisfacţiei părţilor interesate (ex. cetăţeni/justiţiabili/avocaţi etc.) la nivelul tuturor instanţelor, inclusiv percepţia privind accesul la justiţie
    3. Definirea şi implementarea unui mecanism integrat instanţe-CSM-MJ de sesizare/colectare-analiză/soluţionare a problemelor/situaţiilor cu care se confruntă instanţele

        Rezultate aşteptate: evaluarea satisfacţiei părţilor interesate realizată cel puţin o dată pe an la instanţe judecătoreşti; mecanism de sesizare/colectare-analiză/soluţionare a problemelor utilizat de către instanţele judecătoreşti.
        Impact estimat: Implementarea obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv se va reflecta, în final, în creştere procentului instanţelor cu grad de eficienţă "foarte eficient" de la 18% în 2020, la 23% în 2025. Atingerea acestei ţinte este coroborată cu efectele rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor specifice aferente acestui obiectiv strategic, dar şi ale celorlalte obiective strategice din cadrul direcţiei de intervenţie A Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie.

        Obiectiv strategic 5: Consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor subordonate
        Pentru a asigura îndeplinirea adecvată a atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei justiţiei, de gestionare a carierei profesionale a magistraţilor, precum şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor, importantă în perioada următoare este asigurarea resurselor umane, materiale şi digitale.
        Obiective specifice:
    1. Consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii prin asigurarea prezenţei unui reprezentant al profesiei de avocat şi prin interconectarea formelor de pregătire iniţială şi formare continuă ale avocaţilor şi magistraţilor
    2. Ocuparea posturilor vacante, la nivelul CSM
    3. Îmbunătăţirea politicii de formare profesională continuă a personalului CSM
    4. Realizarea şi implementarea unei soluţii informatice de gestionare a activităţii aparatului tehnic şi de relaţionare cu alte instituţii/organizaţii din interiorul şi din afara sistemului judiciar (CSMapp)
    5. Modernizarea dotării tehnice pentru asigurarea unei comunicări mai sigure în condiţii de distanţare socială
    6. Reabilitarea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri şi asigurarea dotărilor necesare

        Rezultate aşteptate: Sediu INM şi SNG conform din punct de vedere al condiţiilor de muncă; grad de ocupare a posturilor de 90%; Streaming video de calitate HD în cadrul şedinţelor CSM.
        Impact estimat: Implementarea obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv se va reflecta, în final, într-o mai bună percepţie a societăţii privind independenţa justiţiei. Astfel, se estimează că la sfârşitul perioadei de implementare a acestui obiectiv strategic, dar şi a celorlalte obiective strategice avute în vedere la nivelul direcţiei de intervenţie A Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie, percepţia privind independenţa justiţiei se va situa între 55 - 60%. Această ţintă a fost estimată în baza datelor istorice existente în ceea ce priveşte evoluţia indicelui privind încrederea în justiţie în România, furnizate de Eurobarometru Flash FL483: Percepţia asupra independenţei sistemelor naţionale de justiţie din UE în rândul publicului (51% în 2016, 50% în 2017, 47% în 2018, 40% în 2019, 37% în 2020, 51% în 2021), precum şi a efectelor rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor din prezenta strategie.

        Obiectiv strategic 6: Consolidarea capacităţii instituţionale la nivelul ÎCCJ
        Pornind de la principalele probleme cu care se confruntă, în prezent, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, consolidarea capacităţii instituţionale a ÎCCJ se va concentra, pe de o parte, pe asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii instituţionale, iar pe de altă parte, pe revizuirea competenţelor ÎCCJ în vederea îmbunătăţirii eficienţei proceselor judiciare desfăşurate la nivelul acesteia.
        Obiective specifice:
    6.1. Asigurarea unui sediu ÎCCJ necesar desfăşurării activităţii în condiţii optime
    6.2. Reaşezarea competenţei de judecată a ÎCCJ şi adaptarea schemei de personal la noile competenţe

        Rezultate aşteptate: sediu ÎCCJ adecvat desfăşurării activităţii; cadru normativ privind competenţele ÎCCJ actualizat.
        Impact estimat: Implementarea obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv se va reflecta, în final, în rata de soluţionare a dosarelor (calculată ca raport dintre dosarele soluţionate şi totalitatea dosarelor aflate pe rolul ÎCCJ). Astfel, se estimează că la sfârşitul perioadei de implementare a prezentei strategii, rata de soluţionare a dosarelor va creşte de la 62%, în anul 2021, la 65% în anul 2025. Această ţintă a fost estimată în baza datelor istorice existente în ceea ce priveşte evoluţia ratei de soluţionare a cauzelor de judecată (48% în 2017, 54% în 2018, 49% în 2019, 57% în 2020, 62% în 2021), precum şi a efectelor rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor specifice ale acestui obiectiv strategic.

        Obiectiv strategic 7: Consolidarea capacităţii instituţionale la nivelul PÎCCJ şi al instituţiilor subordonate
        Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează activitatea parchetelor din subordine, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, are personalitate juridică şi gestionează bugetul Ministerului Public. În acest sens, PICCJ asigură resurse şi stabileşte politici în vederea eficientizării combaterii infracţionalităţii şi îndeplinirii rolului constituţional al procurorului.
        Resursele de timp ale procurorilor pot fi optimizate prin gestionarea centralizată a principalelor aplicaţii IT folosite, astfel încât contribuţiile Ministerului Public în activităţile interinstituţionale să reducă volumul de muncă pentru unităţile din ierarhie.
        Obiective specifice:
    1. Amenajarea şi dotarea unei camere de date (Data Room) a PÎCCJ
    2. Modernizarea dotării tehnice pentru asigurarea unei comunicări mai sigure
    3. Optimizarea funcţionării parchetelor din perspectiva tehnologiei informaţiei

        Rezultate aşteptate: spaţiu echipat (data room) corespunzător pentru a asigura funcţionarea sistemelor informatice fără întrerupere 24/7/365; sisteme de video-conferinţă instalate în parchetele beneficiare; sistem de comunicaţie WAN al parchetelor modernizat; sistem funcţional de telefonie VoIP la nivelul PICCJ şi parchetelor subordonate; reţele LAN omogene şi securizate care asigură vitezele de acces solicitate de aplicaţiile şi echipamentele PÎCCJ; sistem integrat de stocare şi securizare a accesului la date la nivelul unităţilor de parchet.

        Obiectiv strategic 8: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Justiţiei, precum şi a instituţiilor subordonate
        În calitate de instituţie cu competenţe în elaborarea politicilor publice specifice sistemului judiciar, dar şi de ordonator principal de credite şi, respectiv de coordonator în domeniul IT pentru instanţele de judecată, Ministerul Justiţiei are un rol esenţial în guvernanţa sistemului judiciar. Prin acest obiectiv se urmăreşte asigurarea resurselor şi capacităţilor necesare îndeplinirii misiunii Ministerului Justiţiei de a contribui la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public. Astfel, dezvoltarea capacităţii de management strategic, consolidarea capabilităţilor de guvernanţă IT, asigurarea resurselor umane necesare implementării proiectului "Cartierul pentru Justiţie" sau îmbunătăţirea funcţiei de control a ministerului se numără printre obiectivele specifice urmărite a fi realizate în cadrul acestui obiectiv strategic.
        În contextul în care resursele umane reprezintă cea mai importantă resursă a unei organizaţii, iar în Ministerului Justiţiei (MJ) există numeroase probleme legate de gestionarea acestora, se impune elaborarea unei strategii privind managementul resurselor umane care să asigure o viziune de dezvoltare în perioada următoare, precum şi o serie de soluţii pentru dificultăţile întâmpinate. Astfel, viitoarea strategie va cuprinde toate domeniile managementului resurselor umane: selecţia/recrutarea, încadrarea, formarea iniţială, evaluarea, promovarea, răspunderea disciplinară, formarea continuă şi va viza şi toate categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în MJ.
        Obiective specifice:
    1. Adaptarea structurii organizatorice a MJ la atribuţiile din prevederile legale în vigoare
    2. Îmbunătăţirea politicii de resurse umane la nivelul MJ
    3. Asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din domeniul tehnologiei informaţiei
    4. Îmbunătăţirea capacităţii DIPFIE-MJ în vederea implementării proiectului "Cartierul Justiţiei" şi componenta IT a Proiectului "Îmbunătăţirea Serviciilor Judiciare"/ocuparea posturilor vacante
    5. Asigurarea resurselor necesare gestionării proiectelor (pe toate fazele ciclului de proiect)
    6. Îmbunătăţirea funcţiei de control la nivelul Ministerului Justiţiei
    7. Dezvoltarea funcţiei de management strategic la nivelul Ministerului Justiţiei (planificare strategică: elaborare analize şi strategii, studii de impact etc., monitorizare implementare documente strategice, evaluarea de politici publice), prin crearea unui compartiment (direcţie/serviciu) specific care să cuprindă specialişti în organizare judiciară, specialişti în procese şi proceduri judiciare, precum şi specialişti în planificare strategică, monitorizare şi evaluare politici publice
    8. Îmbunătăţirea funcţionării Registrului electronic al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor şi registrele asociate
    9. Îmbunătăţirea politicii de resurse umane la nivelul ANP, în principal prin continuarea demersurilor de ocupare a posturilor vacante în vederea îmbunătăţirii gradului de ocupare a posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciare, prin scoaterea la concurs a unui număr cât mai mare de posturi vacante, în funcţie de creditele bugetare aprobate, în special pe sectoarele cu deficit de personal încadrat, concomitent cu intensificarea şi diversificarea activităţilor specifice de recrutare a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ care pregătesc poliţişti de penitenciare
    10. Consolidarea capacităţii instituţionale a ANP din perspectiva tehnologiei informaţiei
    11. Continuarea digitalizării serviciilor la nivelul ONRC
    12. Creşterea capacităţii ANC de soluţionare a cererilor privind cetăţenia prin asigurarea resurselor umane necesare şi prin modernizare digitală
    13. Amenajarea unui sediu pentru Direcţia de Probaţiune Ilfov şi Direcţia de Probaţiune Bucureşti

        Rezultate aşteptate: 55 posturi ocupate la nivelul schemei de personal a DTI; 11 posturi nou ocupate la nivelul DIPFIE; compartiment de planificare strategică înfiinţat; compartiment privind gestionarea ajutorului public judiciar înfiinţat etc.
        Impact estimat: Rezultatele urmărite a fi obţinute în urma implementării obiectivelor specifice din cadrul acestui obiectiv vor avea un impact direct asupra părţilor interesate ale Ministerului Justiţiei: autorităţii şi instituţii publice, personal MJ, cetăţeni etc. Astfel, impactul estimat se va reflecta, în principal, într-o îmbunătăţire a percepţiei părţilor interesate ale MJ cu privire la activitatea ministerului, estimându-se o creştere de la 4,85 în 2020, la 4,95 în 2025.


        DIRECŢIA DE INTERVENTIE B: ACCESUL LA JUSTIŢIE
        Obiectiv strategic 1: Extinderea accesului cetăţenilor la justiţie, precum şi la asistenţă judiciară
        Pentru atingerea acestui obiectiv ne propunem să analizăm nivelul taxelor judiciare de timbru şi modalităţile de plată a acestora, dar şi remedierea situaţiilor care restrâng considerabil accesul la justiţie. De asemenea, apreciem că este necesară adoptarea unei politici publice articulate privind asistenţa judiciară care să includă mecanisme de monitorizare a impactului acesteia la nivelul justiţiabililor, în special al grupurilor vulnerabile.
        Asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public implică în mod esenţial o infrastructură adecvată care să faciliteze accesul la justiţie. Luând în considerare situaţia critică a unor sedii de instanţă/parchete, depreciate fizic, necorespunzătoare din punct de vedere al spaţiilor, al asigurării fluxurilor de circulaţie, dotărilor şi amenajărilor, prezenta Strategie acordă o atenţie sporită reabilitării infrastructurii instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, vizându-se atât repararea, amenajarea, modernizarea şi reabilitarea sediilor existente, construirea unor noi sedii de instanţă, extinderea sediilor actuale, cât şi dotarea corespunzătoare a acestora cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi pentru victimele minore.
        Obiective specifice
    1. Îmbunătăţirea politicii privind taxele judiciare de timbru
    2. Optimizarea accesului la ajutorul public judiciar
    3. Elaborarea unei strategii privind protecţia juridică a minorului
    4. Înfiinţarea şi operaţionalizarea la nivelul MJ a unui compartiment dedicat gestionării politicii de asistenţă judiciară (asistenţă judiciară în cauzele penale, precum şi acordare ajutor public judiciar)
    5. Relansarea proiectului Educaţia juridică în şcoli, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România
    6. Îmbunătăţirea cadrului tehnic privind proiectarea sediilor de instanţe judecătoreşti care va permite o dezvoltare unitară a infrastructurii instanţelor, în acord cu ultimele evoluţii în materie de accesibilitate, comunicaţii şi tranziţie verde
    7. Construirea a 3 noi sedii de instanţe care vor respecta obiectivul de a realiza necesarul de energie primară cu cel puţin 20% mai mic decât cerinţa pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) în conformitate cu orientările naţionale, care vor fi asigurate prin certificate de performanţă energetică
    8. Finalizarea negocierii acordurilor de împrumut dintre Guvern şi Banca Mondială, necesare finanţării proiectării complete şi realizării lucrărilor de construcţii şi de instalaţii, inclusiv supraveghere de lucrări, aferente Cartierului pentru Justiţie, precum şi ratificarea acestora prin lege
    9. Continuarea implementării programelor investiţionale în infrastructura instanţelor şi parchetelor
    10. Elaborarea unei strategii la nivelul întregului sector judiciar pentru digitalizarea arhivei fizice
    11. Asigurarea unei standardizări a informaţiilor puse la dispoziţia justiţiabililor
    12. Amenajarea şi dotarea spaţiilor de la nivelul instanţelor, la nevoile persoanelor cu dizabilităţi
    13. Dotarea instanţelor şi parchetelor cu săli de audiere, amenajate în mod special, pentru victimele minore, atât în procesele penale, cât şi în cele civile, pentru a nu expune victimele minore unor traume suplimentare în prezenţa agresorilor
    14. Dotarea structurilor poliţiei în cadrul cărora funcţionează organe ale poliţiei judiciare cu spaţii de audiere, amenajate în mod adecvat

        Printre rezultate aşteptate menţionăm o valoare crescută a fondurilor de asistenţă judiciară accesate, dar şi o reducere a nivelului taxelor judiciare de timbru dacă acestea restrâng considerabil accesul la justiţie; procent ridicat al instanţelor judecătoreşti conforme din punct de vedere al accesului la justiţie şi al condiţiilor de muncă; cel puţin câte un spaţiu de audiere pentru poliţia judiciară a MAI la nivelul poliţiilor orăşeneşti (similar)/Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră şi minim 400 de spaţii de audiere amenajate.
        Impact estimat: Implementarea acestui obiectiv strategic va contribui la creşterea accesului justiţiabililor la serviciile judiciare din perspectiva taxelor judiciare, dar şi a capacităţii de gestionare a ajutorului public judiciar, aspecte ce se vor reflecta, în cele din urmă, într-o mai bună percepţie a societăţii asupra procedurilor judiciare din punct de vedere al duratei şi al costurilor. Astfel, se estimează că la sfârşitul perioadei de implementare a acestui obiectiv strategic (dar şi a celorlalte obiective strategice din prezenta Strategie), percepţia privind necesitatea îmbunătăţirii procedurilor judiciare din perspectiva duratei şi costurilor se va situa între 80 - 85%. Această ţintă a fost estimată pornind de la nivelul percepţiei privind necesitatea îmbunătăţirii procedurilor judiciare din perspectiva duratei şi costurilor, furnizat de Eurobarometru Special: Stat de Drept (85% în 2019), ţinând cont de efectele rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor din prezenta Strategie, pe de-o parte, şi raportându-ne, pe de altă parte, la nivelurile înregistrate în anul 2019 în ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Austria (81%), Polonia (82%), Estonia (84%), Slovacia (93%), Croaţia (93%) sau Ungaria (93%).


        DIRECŢIA DE INTERVENŢIE C: COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI CRIMINALITĂŢII
        Obiectiv strategic: Intensificarea luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii
        Esenţială pentru atingerea acestui obiectiv este punerea în acord a dispoziţiilor Codului penal şi ale Codului de procedură penală cu prevederile Constituţiei, aşa cum au fost interpretate prin decizii ale Curţii Constituţionale de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile din aceste acte normative.
        De asemenea, apare ca necesară operaţionalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigaţiilor financiare privind urmărirea, identificarea şi sechestrarea produsului infracţiunii, format din specialişti proprii şi ofiţeri de poliţie judiciară detaşaţi în cadrul DIICOT. Astfel, activitatea de recuperare a produsului infracţiunilor necesită consolidare în contextul în care, în majoritatea dosarelor penale având ca obiect infracţiuni de competenţa DIICOT, obţinerea unor venituri ilicite substanţiale apare ca principală preocupare a grupărilor criminale organizate.
        Pentru combaterea infracţiunilor de mediu şi lupta împotriva criminalităţii de mediu urmărim adoptarea unor soluţii legislative de clarificare a competenţelor materiale, precum şi specializarea procurorilor la nivelul parchetelor teritoriale pentru investigarea cu celeritate a tuturor infracţiunilor de mediu.
        Obiective specifice
    1. Punerea Codului penal şi a Codului de procedură penală în acord cu dispoziţiile constituţionale, astfel cum reiese din deciziile Curţii Constituţionale, cu luarea în considerare a recomandărilor MCV
    2. Îmbunătăţirea cadrului legal şi instituţional privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor de mediu
    3. Consolidarea efectivelor de poliţie judiciară la nivelul parchetelor şi structurilor MAI la nivelul cărora este organizată poliţia judiciară; efectuarea unei analize instituţionale şi juridice comparate cu situaţia din alte state membre UE
    4. Extinderea competenţei DNA în vederea cuprinderii unor infracţiuni asimilabile corupţiei, precum şi a infracţiunilor grave de mediu
    5. Modificarea procedurii de numire, a cerinţelor de vechime pentru procurorii DNA
    6. Extinderea mandatului legal al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în vederea sporirii competenţelor
    7. Consolidarea capacităţii administrative şi logistice ale Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
    8. Consolidarea infrastructurii IT a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
    9. Asigurarea necesităţilor de formare profesională în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni
    10. Dezvoltarea infrastructurii camerelor de corpuri delicte pentru asigurarea conservării, securităţii şi trasabilităţii acestora pe parcursul procesului penal
    11. Specializarea procurorilor la nivelul parchetelor teritoriale, precum şi a poliţiştilor judiciari, pentru investigarea cu celeritate a tuturor infracţiunilor de mediu
    12. Eficientizarea alocării resurselor umane şi materiale pentru combaterea infracţiunilor de mediu
    13. Asigurarea necesarului de poliţişti judiciari la parchete şi la structurile MAI la nivelul cărora este organizată poliţia judiciară pentru a sprijini/realiza activitatea de urmărire penală
    14. Asigurarea resurselor materiale şi umane necesare Serviciului de combatere a traficului de persoane din cadrul DIICOT
    15. Întărirea capacităţii de colectare, procesare şi analiză a datelor în cauzele complexe
    16. Îmbunătăţirea activităţii de urmărire penală la nivelul DNA prin asigurarea logisticii necesare

        Printre rezultatele aşteptate menţionăm: legislaţie penală şi procesual penală modernizată şi coerentă, având la bază o viziune de politică penală sistemică; grad îmbunătăţit de valorificare a bunurilor indisponibilizate; grad îmbunătăţit de conservare, securizare şi trasabilitate a probelor şi mijloacelor de probă; rată ridicată de soluţionare la parchete a dosarelor având ca obiect infracţiuni de mediu; analiză naţională de riscuri şi ameninţări privind criminalitatea organizată; capacitate crescută de valorificare în cadrul procesului penal de analiză a datelor în cauzele complexe de criminalitate gravă.
        Impact estimat: prin implementarea obiectivelor specifice menţionate mai sus, ce vizează atât îmbunătăţirea legislaţiei existente, cât şi a capacităţii administrative în domeniul corupţiei şi criminalităţii organizate, coroborat cu obiectivele altor documente strategice în domeniu (a se vedea capitolul III Priorităţi, politici şi cadrul legal existente), se estimează o îmbunătăţire a percepţiei privind răspândirea corupţiei în România. Astfel, se estimează că la sfârşitul perioadei de implementare a prezentei Strategii, percepţia privind răspândirea corupţiei în România se va situa între 75 - 80%. Această ţintă a fost estimată în baza datelor istorice existente în ceea ce priveşte evoluţia percepţiei privind răspândirea corupţiei în România, furnizate de Eurobarometru special privind corupţia (93% în 2013, 80% în 2017, 83% în 2019), precum şi a efectelor rezultatelor aşteptate a fi obţinute prin implementarea obiectivelor din prezenta Strategie, dar şi a celorlalte obiective ce se regăsesc în cadrul documentelor strategice în vigoare, ce vizează domeniul corupţiei şi criminalităţii.    III. Priorităţi, politici şi cadrul legal existent
        În procesul de definire a priorităţilor pentru perioada 2022 - 2025 au fost avute în vedere, alături de recomandările din diferitele rapoarte ale Comisiei Europene sau reformele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente sistemului judiciar, şi obiectivele incluse în Programul de guvernare 2021 - 2024, cel mai important în domeniul Justiţie şi stat de drept fiind "finalizarea monitorizării României prin Mecanismul de Cooperare şi de Verificare (MCV)", încheind astfel "procesul de integrare a României în spaţiul democratic european, prin definitivarea reformelor ireversibile în domeniul justiţiei." De altfel, obiectivele generale şi specifice cuprinse în această strategie se completează cu prevederile celorlalte documente programatice (strategii naţionale şi sectoriale, memorandumuri), cum sunt:
        √ Strategia Naţională Anticorupţie 2021 - 2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021 - 2025 şi a documentelor aferente acesteia;
        √ Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021 - 2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 930 din 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva criminalităţii organizate 2021 - 2024;
        √ Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 - 2025 - "Criminalitatea nu este profitabilă!" şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917 din 2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 - 2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!" şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 - 2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!";
        √ Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021 - 2025, precum şi Planul general de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021 - 2025, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 863 din 2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021 - 2025, precum şi a Planului general de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021 - 2025;
        √ Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 - 2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2020 privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 - 2024;
        √ Memorandumul privind Planul de acţiune pentru perioada 2020 - 2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmiveş şi alţii împotriva României, precum şi a hotărârilor pronunţate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României, aprobat de Guvernul României în luna noiembrie 2020.


    IV. Analiza contextului şi definirea problemei
        Analiza datelor şi informaţiilor avute la dispoziţie în procesul de fundamentare a noii Strategii de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 a permis identificarea a trei arii cu probleme ce necesită intervenţie strategică: 1) independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţiei, 2) accesul la justiţie şi 3) corupţia şi criminalitatea organizată. Unele dintre principalele probleme cu care se confruntă sistemul judiciar sunt prezentate în continuare:

    Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie
        Monitorizările care au avut ca obiect sistemul judiciar, efectuate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare (MCV), în cadrul Raportului din 2021 privind statul de drept - Capitol consacrat situaţiei statului de drept din România*10) - au relevat faptul că sistemul judiciar se confruntă cu probleme pentru a căror soluţionare este necesară o abordare sistemică. Totodată, procesul de analiză prealabilă elaborării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025, a scos în evidenţă mai multe categorii de deficienţe în funcţionarea sistemului judiciar care necesită remediere: legile justiţiei, cooperarea instituţională, accesibilitatea justiţiei ca serviciu public, precum şi nevoi ale sistemului judiciar care trebuie acoperite cu resurse variate (umane, financiare, logistice etc.).
        *10) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_romania_ro.pdf

        Schimbările politice frecvente la nivel guvernamental şi implicit schimbările direcţiilor de politică în domeniul justiţiei au potenţialul de a genera stagnarea unor proiecte sau renunţarea la acestea. Astfel, de multe ori aceste situaţii generează reevaluarea obiectivelor instituţionale, reorganizarea priorităţilor şi readaptarea proceselor.
        Iniţiativele legislative din perioada 2018 - 2020, care au avut ca obiect modificarea şi completarea legilor justiţiei, iniţierea/adoptarea diverselor legi necesare în etapele de elaborare şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe au relevat impactul pe care deciziile puterii legislative le pot avea asupra sistemului judiciar. De altfel, Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare din anul 2021 menţionează următoarele aspecte: "având în vedere că legile justiţiei, în forma modificată în perioada 2018 - 2019, sunt încă în vigoare, preocupările legate de prejudiciile aduse funcţionării sistemului judiciar persistă".
        În acelaşi sens, politica legislativă a ultimilor 4 ani, a fost percepută ca factor perturbator pentru fluctuaţia personalului din sistem şi statutul acestuia. Promovarea proiectelor de lege vizând eliminarea pensiilor de serviciu a fost percepută ca o ameninţare pentru sistemul judiciar având potenţialul de a cauza un real dezechilibru în cea ce priveşte resursele umane, accelerarea ieşirii din sistem a procurorilor şi judecătorilor, prin pensionare, dar şi un mediu social ostil justiţiei. De asemenea, promovarea proiectelor de lege privind răspunderea materială a magistraţilor este percepută în prezent ca o ameninţare în interiorul sistemului, care poate genera fenomene precum accelerarea ieşirilor din sistem prin pensionare, crearea imaginii unui sistem care nu are responsabilitate şi care comite erori, inhibarea mediului profesional, slăbirea încrederii în actul de justiţie. Q altă problemă ce necesită soluţionare o reprezintă inechităţile în domeniul salarizării şi acordării pensiilor de serviciu în rândul magistraţilor, fiind necesară păstrarea unui just echilibru între jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, principiile care fundamentează politicile privind acordarea pensiilor în cadrul unei societăţi democratice şi principiul independenţei judecătorilor şi procurorilor, în componenta individuală. De asemenea, în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate judiciară, este necesară asigurarea etapizată a unui raport grefier/judecător care să permită realizarea unui act de justiţie într-un termen rezonabil şi de calitate, inclusiv prin raportare la standardele Uniunii Europene.

    Accesul la justiţie
        Deşi potrivit Raportului CEPEJ pentru anul 2018, varietatea tipurilor de asistenţă judiciară acordată în România este foarte mare, pragul de venit foarte scăzut stabilit pentru acordarea ajutorului public judiciar, care situează România pe penultimul loc în rândul statelor Uniunii Europene care au stabilite praguri de acordare a ajutorului public judiciar, poate afecta accesul la justiţie al persoanelor cu venituri mici. În lipsa unei monitorizări corecte privind acordarea ajutorului public judiciar, respectiv a asistenţei judiciare în materie penală la nivel naţional, nu se poate analiza o dinamică a indicatorilor aferenţi ajutorului public judiciar, nu se cunosc trendurile procesului, nu se pot face aprecieri privind eficacitatea şi eficienţa politicii publice de ajutor public judiciar, prin urmare măsurile care să contribuie la îmbunătăţirea politicii de acordare a ajutorului public judiciar putând fi inadecvate. Această concluzie se regăseşte şi în constatările şi recomandările realizate în cadrul unor analize de tip desk research derulate în cadrul unor proiecte având ca beneficiar sistemul judiciar. Astfel, se arată că este necesară adoptarea unei politici publice articulate şi asumate instituţional la nivel de sector care să monitorizeze impactul acesteia la nivelul justiţiabililor, în special al grupurilor vulnerabile şi elaborarea de noi măsuri, întrucât Planul de acţiuni aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020 a rămas neîndeplinit cu privire la majoritatea măsurilor prevăzute în acest scop.

    Corupţia şi criminalitatea organizată
        În ceea ce priveşte corupţia, Eurobarometru special pentru corupţie publicat de Comisia Europeană pentru anul 2019 arată că 83% dintre români consideră că fenomenul corupţiei este răspândit în România (37% foarte răspândit şi 46% mai degrabă răspândit), deasupra mediei europene de 71%, ceea ce reprezintă locul 14 din 28 de state membre. Tot legat de corupţie, indicele de percepţie a corupţiei din 2020 calculat de Transparency International pentru România a fost de 44 din 100, situându-se pe locul 19 în Uniunea Europeană şi pe locul 69 la nivel mondial. Necesitatea continuării luptei împotriva corupţiei a fost semnalată atât în Raportul privind Mecanismul de Cooperare şi de Verificare, cât şi în Raportul privind Statul de Drept în sensul redeschiderii procesului de revizuire a Codului penal şi a Codului de procedură penală, ţinând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea cu dreptul UE şi cu instrumentele internaţionale de luptă împotriva corupţiei, precum şi de recomandările formulate în cadrul MCV şi de avizul Comisiei de la Veneţia. Se precizează, astfel, că o provocare importantă în lupta împotriva corupţiei o reprezintă absenţa unor soluţii strategice şi legislative care să ţină seama de ritmul rapid în care, începând din 2014, Curtea Constituţională pronunţă decizii cu implicaţii profunde prin care anulează sau interpretează dispoziţii ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală. Pe de altă parte, în contextul revizuirii celor două coduri, este necesară punerea în acord a acestora cu deciziile CCR, aspect la care se face referire atât în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, cât şi în Programul de guvernare 2021 - 2024. Neadoptarea modificărilor la codurile penale conform deciziilor CCR este considerată o ameninţare prin aceea că poate cauza limitarea combaterii formelor grave de criminalitate, neasigurarea drepturilor părţilor, lipsa de operativitate, practică neunitară.
        Rămâne în continuare de soluţionat problema necesarului de resurse umane care sprijină activitatea de cercetare penală la nivelul DNA şi DIICOT: poliţişti judiciari, specialişti, grefieri şi analişti.
        Un aspect important pentru dezvoltarea operaţională a DIICOT (şi DNA) este reprezentat de necesitatea consolidării capacităţii de colectare, procesare şi analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată, deziderat ce poate fi realizat prin dotare logistică adecvată şi prin instruirea resursei umane.
        Totodată, infracţionalitatea de mediu a dobândit un caracter pregnant în România, astfel că este vital ca, atât în lumina obligaţiilor internaţionale, dar mai ales în vederea protejării mediului şi a condiţiilor de viaţă din România, generaţia actuală şi autorităţile competente ale statului să demonstreze voinţă politică şi să creeze sinergii pentru a proteja mediul, inclusiv prin adaptarea politicii penale în acest sens. Problemele legate de infracţiunile de mediu sunt abordate atât în Strategia naţională anticorupţie 2021 - 2025, cât şi în Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021 - 2024, însă sunt în continuare necesare soluţii legislative de clarificare a competenţelor materiale sau în ceea ce priveşte alocarea şi specializarea resurselor umane în cazul infracţiunilor de mediu.
        În materia administrării şi valorificării bunurilor indisponibilizate, ca parte a luptei anticorupţie, mandatul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate necesită extindere în sensul sporirii competenţelor acestei instituţii, în vederea atingerii misiunii sale. De asemenea, în ceea ce priveşte capacitatea administrativă, este necesară o extindere a capacităţii de stocare/depozitare şi gestionare a bunurilor indisponibilizate, dar şi formarea profesională a personalului în domeniul recuperării prejudiciilor generate de infracţiuni.

    V. Principii generale
        Acţiunile cuprinse în prezenta strategie se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru atingerea obiectivelor asumate:
    1. Principiul statului de drept: statul se bazează pe supremaţia legii, egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa acesteia, respectarea drepturilor omului şi presupune separaţia şi echilibrul puterilor în stat;
    2. Principiul independenţei judecătorilor: judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii;
    3. Principiul accesului liber la justiţie: orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, putând apela la asistenţă judiciară în condiţiile în care costurile unei proceduri judiciare ar putea constitui o piedică în încercarea de a se adresa justiţiei;
    4. Principiul echităţii: părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil;
    5. Principiul cooperării: cooperarea loială dintre instituţiile cu atribuţii în administrarea sistemului judiciar şi înfăptuirea justiţiei;
    6. Principiul asigurării stabilităţii cadrului normativ şi instituţional;
    7. Principiul asigurării transparenţei actului de justiţie.


    Indicatori de performanţă
        Pentru a putea determina gradul de realizare a Strategiei şi a Planului de acţiuni, au fost stabiliţi indicatori de realizare, indicatori de rezultat şi indicatori de impact.
        Astfel, Planul de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 cuprinde următoarele categorii de indicatori de performanţă: indicatori de realizare - asociaţi acţiunilor, indicatori de rezultat - asociaţi obiectivelor specifice şi, respectiv indicatori de impact - asociaţi obiectivelor strategice. Pentru fiecare indicator a fost stabilită o referinţă şi ţinta ce se urmăreşte a fi atinsă.
        Capitolul IX Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 cuprinde indicatorii de performanţă urmăriţi a fi atinşi prin prezenta Strategie.

    VI. Mecanism de implementare, monitorizare şi revizuire
    Implementare
        Implementarea prezentei Strategii şi a Planului de acţiune aferent acesteia se bazează pe cooperarea loială dintre toate instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în cadrul direcţiilor de intervenţie.

    Stabilire responsabili la nivelul instituţiilor
        Instituţiile responsabile pentru realizarea acţiunilor din Planul de acţiuni îşi vor identifica compartimentele responsabile de realizarea fiecărei acţiuni. În situaţia în care responsabilitatea realizării unei acţiuni revine mai multor compartimente din cadrul aceleiaşi instituţii, va fi stabilit un compartiment coordonator pentru acţiunea respectivă acesta fiind, de regulă, compartimentul în a cărui competenţă intră gestionarea ariei respective de intervenţie.
        În cazul în care responsabilitatea realizării unor acţiuni revine mai multor instituţii, instituţia responsabilă care asigură coordonarea implementării respectivei acţiuni este cea care are principala competenţă în gestionarea ariei de intervenţie respective. La nivelul Planului de acţiuni, instituţia coordonatoare este cea menţionată prima în şirul instituţiilor responsabile de implementarea acţiunii respective.
        La nivelul fiecărei instituţii din sistemul judiciar, cu responsabilităţi în implementarea prezentei Strategii şi a Planului de acţiune aferent acesteia, va fi desemnată o persoană responsabilă de coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025. Actul de desemnare va fi adus la cunoştinţa grupului tehnic de lucru al COMS.

    Planuri anuale de activităţi
        Anual, fiecare instituţie responsabilă de implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi a Planului de acţiune aferent acesteia va comunica Grupului tehnic de lucru care sprijină COMS, până la finalul lunii ianuarie, un plan de activităţi care va detalia acţiunile din Planul de acţiuni, la nivel de activităţi, responsabili şi termene, pentru anul în curs. Planul anual de activitate (integrat) pentru implementarea Strategiei va fi elaborat până la finalul lunii februarie. Planurile anuale de activităţi vor sta la baza monitorizării implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi a Planului de acţiune aferent acesteia, de către Grupul tehnic de lucru care sprijină COMS.

    Monitorizare
        Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 va fi coordonată de către Consiliul de Management Strategic prin Grupul tehnic de lucru.
        În scopul monitorizării progresului în implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni aferent acesteia va fi utilizată o aplicaţie informatică specializată la care au acces toate instituţiile din sistemul judiciar, cu responsabilităţi în implementare. În vederea monitorizării Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025, instituţiile din sistemul judiciar responsabile de implementarea Planului de acţiune vor desemna, din cadrul compartimentelor identificate ca responsabile, persoanele care completează stadiul realizării indicatorilor, precum şi persoanele cu funcţie de conducere care verifică informaţiile încărcate în aplicaţie. Lista actualizată a persoanelor pe categorii de utilizatori va fi comunicată Secretariatului Grupului tehnic de lucru care sprijină COMS în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului care aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi Planul de acţiune aferent acesteia.
        În situaţiile în care responsabilitatea realizării unor acţiuni revine mai multor instituţii, instituţia coordonatoare raportează stadiul îndeplinirii indicatorilor. În cazul acţiunilor cu mai multe compartimente responsabile în cadrul aceleaşi instituţii, compartimentul coordonator completează stadiul realizării indicatorilor.
        Stadiul înregistrat (valoric şi detalii narative) în atingerea indicatorilor este completat trimestrial în aplicaţie, în primele 10 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru (aprilie/iulie/octombrie/ianuarie) de către instituţiile (compartimentele) responsabile. Pe baza acestuia, Grupul tehnic de lucru care sprijină COMS, elaborează semestrial (septembrie şi februarie) Rapoarte de monitorizare care cuprind o sinteză ce evidenţiază rezultatele înregistrate în perioada de monitorizare, concluzii şi recomandări.
        Rapoartele de monitorizare se supun aprobării Consiliului de management strategic şi se publică pe pagina web a Ministerului Justiţiei.

    Revizuire
        În baza Rapoartelor de monitorizare, dar şi a altor documente cu caracter strategic (Analiza funcţională a sistemului judiciar şi, respectiv, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar rezultate din implementarea proiectului "Analiza funcţională şi strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)", cod SIPOCA 756), Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi Planul de acţiune aferent acesteia vor fi supuse unui proces de revizuire la sfârşitul anului 2023 şi începutul anului 2024. Strategia şi Planul de acţiune astfel revizuite vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    Etape ulterioare şi instituţii responsabile
        În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului prin care se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025, planurile de activităţi pentru primul an de implementare, completate inclusiv cu compartimentele responsabile de realizarea acţiunilor, vor fi comunicate Grupului tehnic de lucru care sprijină COMS.
        În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului şi pe baza planurilor de activităţi comunicate de instituţii, secretariatul Grupului tehnic de lucru care sprijină COMS, va completa în aplicaţia utilizată pentru monitorizarea strategiei, obiectivele strategice, obiectivele specifice, acţiunile, responsabilii, termenele, indicatorii, precum şi ţintele finale şi intermediare ale acestora.

    VII. Implicaţii bugetare şi surse de finanţare
        Implementarea prezentei Strategii se va realiza în limitele strategiilor fiscal-bugetare pentru perioada 2022 - 2025. Finanţarea acţiunilor se va asigura din bugetele instituţiilor responsabile, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinaţie. Pentru cazurile în care aceste resurse nu sunt încă acoperite, este important ca fiecare instituţie publică să îşi revizuiască priorităţile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2022 - 2025 a resurselor minimale. În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei Strategii vor fi avute în vedere şi surse de finanţare alternative celor de la bugetul de stat, precum fondurile acordate prin PNRR (valoarea în lei a proiectelor finanţate prin PNRR a fost estimată aplicând un curs de 5 lei pentru 1 euro), fondurile structurale aferente perioadei 2021 - 2027 sau finanţarea externă oferită de alte organizaţii/state (spre exemplu, Banca Mondială, Mecanismul financiar norvegian, asistenţă bilaterală din partea altor state). Accesarea surselor de finanţare alternative revine fiecărei instituţii responsabile de realizarea acţiunilor. Aplicarea hotărârii de Guvern se va realiza în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale instituţiilor implicate în implementarea Strategiei.

    VIII. Implicaţii juridice
        Atingerea obiectivelor strategice şi specifice avute în vedere prin prezenta Strategie presupune elaborarea sau modificarea unor acte normative, dintre care cele mai importante le reprezintă "legile justiţiei", dar şi modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.
        În cadrul Direcţiei de intervenţie C: Combaterea corupţiei şi criminalităţii, pentru atingerea obiectivului strategic Intensificarea luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii se urmăreşte punerea în acord cu dispoziţiile constituţionale, conform deciziilor Curţii Constituţionale, dar şi cu luarea în considerare a recomandărilor MCV, a Codului penal şi a Codului de procedură penală. Astfel, prin cele două proiecte de acte normative se propun o serie de intervenţii legislative asupra următoarelor acte normative: Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi/sau completările ulterioare; Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi/sau completările ulterioare; Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi/sau completările ulterioare; Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi/sau completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi/sau completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 503/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi/sau completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 120/2018. Soluţiile propuse vor asigura coerenţa şi stabilitatea legislativă, necesare pentru respectarea principiului securităţii raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii.
        Un alt proiect de act normativ avut în vedere în cadrul acestui obiectiv strategic îl reprezintă proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi/sau completările ulterioare. Proiectul de act normativ realizează o consolidare a mandatului instituţional al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate prin extinderea atribuţiilor acesteia. Sunt avute în vedere: identificarea de bunuri în jurisdicţii străine (ex. reglementarea de atribuţii privind identificarea post condamnare); administrarea simplă (ex. extinderea cazurilor în care Agenţia poate fi sesizată de autorităţile judiciare); valorificarea bunurilor sechestrate (ex. se reglementează noi cazuri speciale, inclusiv privind bunurile imobile). Prin proiect se urmăreşte creşterea capacităţii administrative a ANABI (în principal prin consolidarea funcţiei publice specifice de inspector de urmărire şi administrare bunuri şi introducerea categoriei specialiştilor în domeniul informatic). Totodată, prin implementarea unei abordări de tip task force se va realiza o mai bună cooperare între instituţiile publice cu atribuţii în domeniul identificării şi indisponibilizării produsului infracţiunii.
        La nivelul Direcţiei de intervenţie A: Independenţa, calitatea şi eficienţa actului de justiţie, atingerea obiectivului strategic Garantarea independenţei justiţiei, creşterea calităţii şi eficienţei acesteia va fi realizată prin elaborarea unor noi proiecte de legi sau modificarea şi completarea altora. Prin elaborarea unor noi "legi ale justiţiei" (legile privind statutul magistraţilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii) se va urmări garantarea şi respectarea următoarelor principii: independenţa judecătorilor şi procurorilor, admiterea în profesie şi promovarea în carieră pe criterii meritocratice, funcţionarea eficientă, transparenţa şi răspunderea Consiliului Superior al Magistraturii , în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, funcţionarea eficientă a instanţelor, a Inspecţiei Judiciare şi a Ministerului Public, răspunderea efectivă a magistraţilor, dar şi protecţia lor în faţa oricăror ingerinţe şi abuzuri, separaţia, echilibrul şi cooperarea loială dintre puterea judecătorească şi celelalte puteri ale statului, respectarea obligaţiilor statului român care decurg din rapoartele MCV, GRECO, din avizele Comisiei de la Veneţia şi, mai nou, din Mecanismul Statului de Drept, la care se adaugă jurisprudenţa recentă a CJUE şi CEDO, precum şi cea a Curţii Constituţionale a României.
        Un alt proiect de lege avut în vedere în cadrul acestui obiectiv strategic îl reprezintă proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară şi al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. Reforma justiţiei presupune nu doar intervenţii legislative asupra legilor justiţiei, acest proces nefiind complet fără modificarea cadrului legal al statutului personalului numit în actuala reglementare "auxiliar" care susţine activitatea instanţelor şi parchetelor. De asemenea, proiectul urmăreşte implementarea la nivel legislativ a deciziilor obligatorii ale Curţii Constituţionale, inclusiv ale considerentelor acestora, precum:
        √ Decizia nr. 121/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020 - astfel prin proiect se urmăreşte preluarea aspectelor esenţiale privind concursurile pentru accesul în profesie, cum sunt, de exemplu, condiţiile de participare, regulile generale privind constituirea comisiilor de concurs, tipul etapelor şi probelor de concurs, precum şi modalitatea de stabilire a rezultatelor
        √ Decizia nr. 270/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 12 iunie 2015 - prin proiectul de act normativ se urmăreşte armonizarea legislaţiei aplicabile grefierilor cu legislaţia aplicabilă magistraţilor, în materia suspendării din funcţie.

        Iniţiativa legislativă va prelua şi actualiza reglementările-cadru din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi/sau completările ulterioare (propusă a fi abrogată).
        Tot în cadrul acestui obiectiv strategic sunt cuprinse şi proiectele de lege prin care se urmăreşte modernizarea profesiilor juridice conexe. Astfel, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată se are în vedere îmbunătăţirea organizării şi funcţionării profesiei de executor judecătoresc, în vederea eliminării disfuncţionalităţilor constatate şi eficientizării sistemului. Principalele aspecte care se intenţionează a fi reglementate prin proiectul de lege sunt:
        √ unificarea şi sistematizarea dispoziţiilor referitoare la competenţa executorilor judecătoreşti, reformularea unor dispoziţii din Legea nr. 188/2000 care au creat sau ar putea crea probleme în aplicarea practică, inserarea unor prevederi pentru asigurarea unei gestionări şi evidenţe mai eficiente a birourilor executorilor judecătoreşti;
        √ introducerea în corpul legii a unor noi dispoziţii referitoare la susţinerea concursurilor de admitere în profesia de executor judecătoresc, a examenului de definitivat şi de schimbare a sediului biroului executorului judecătoresc;
        √ modificarea şi completarea dispoziţiilor referitoare la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
        √ modificarea dispoziţiilor referitoare la incompatibilităţile stabilite pentru executorii judecătoreşti.

        Prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi/sau completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 156/2002, se intenţionează a fi reglementate următoarele:
        √ modificarea dispoziţiilor referitoare la condiţiile şi procedura de dobândire a calităţii de expert tehnic judiciar, acestea fiind menite să asigure calitatea procedurilor de recrutare şi selecţie a experţilor tehnici judiciari, precum şi conformitatea condiţiilor şi a procedurii de dobândire a calităţii cu legislaţia Uniunii Europene;
        √ stabilirea drepturilor şi obligaţiilor experţilor judiciari (experţi tehnici judiciari, experţi contabili judiciari şi consultanţi fiscali judiciari);
        √ stabilirea faptelor ce constituie abateri disciplinare şi a procedurii cercetării disciplinare, în vederea consolidării instituţiei răspunderii disciplinare a experţilor tehnici judiciari;
        √ sistematizarea şi modificarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea şi încetarea calităţii de expert tehnic judiciar;
        √ modificarea dispoziţiilor ce privesc evidenţa experţilor judiciari, pentru a se eficientiza această activitate;
        √ modificarea dispoziţiilor referitoare la atribuţiile privind activitatea de expertiză tehnică judiciară, îndeplinite de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi de birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor.


    IX. Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025
        În cadrul fiecărei direcţii de intervenţie, obiectivele au fost structurate pe doi piloni: Pilonul I - Politici publice, Pilonul II - Capacitatea administrativă. Pilonul I include obiectivele şi acţiunile ce urmăresc, în principal, intervenţii de natură legislativă, iar Pilonul II include obiectivele şi acţiunile cu privire la resurse, procese şi politici care să determine îmbunătăţirea accesului la justiţie, a calităţii şi eficienţei serviciilor din sistemul judiciar, dar şi asigurarea mijloacelor necesare combaterii corupţiei şi criminalităţii.

    PLAN DE ACŢIUNI SDSJ
    2022 - 2025

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DIRECŢIA DE INTERVENŢIE A: INDEPENDENŢA, CALITATEA ŞI EFICIENŢA ACTULUI DE │
│JUSTIŢIE │
├──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │ │ │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│strategic │Obiectiv specific │Acţiune │Responsabil │Resurse │Termen ├────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────┤
│POLITICI DE CONSOLIDARE A INDEPENDENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR ŞI A STATULUI DE │
│DREPT │
├──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Proiect de Lege │ │ │
│ │ │ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │judiciară, │ │ │
│ │ │1.1.1. Aprobarea “legilor │ │ │ │Proiect de Lege │ │ │
│ │ │justiţiei” (legile privind│Ministerul │Nu sunt │Corelat cu │privind statutul│ │ │
│ │ │statutul magistraţilor, │Justiţiei │necesare │termenul │magistraţilor şi│ │ │
│ │ │organizarea judiciară şi │Guvernul României │resurse │din PNRR │Proiect de Lege │ │ │
│ │ │Consiliul Superior al │ │suplimentare │ │privind │ │ │
│ │ │Magistraturii) │ │ │ │Consiliul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Superior al │ │ │
│ │1.1. Punerea în │ │ │ │ │Magistraturii │Cadru normativ în │ │
│ │acord a “legilor │ │ │ │ │aprobate de │acord cu │ │
│ │justiţiei” cu │ │ │ │ │Guvern │recomandările din │ │
│ │recomandările din ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤rapoartele MCV, │ │
│ │rapoartele MCV, │ │ │ │ │Proiect de Lege │GRECO, Comisiei de │ │
│ │GRECO, Comisiei de│ │ │ │ │privind │la Veneţia │ │
│ │la Veneţia │ │ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │judiciară, │ │ │
│ │ │1.1.2. Adoptarea “legilor │ │ │ │Proiect de Lege │ │ │
│ │ │justiţiei” (legile privind│ │Nu sunt │Corelat cu │privind statutul│ │ │
│ │ │statutul magistraţilor, │Parlament │necesare │termenul │magistraţilor, │ │ │
│ │ │organizarea judiciară şi │ │resurse │din PNRR │Proiect de Lege │ │ │
│ │ │Consiliul Superior al │ │suplimentare │ │privind │ │ │
│ │ │Magistraturii) │ │ │ │Consiliul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Superior al │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Magistraturi, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │adoptate de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Parlament │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤Percepţia │
│ │ │1.2.1. Identificarea unor │MJ │Nu sunt │ │Document │ │privind │
│ │ │soluţii legislative în │CSM │necesare │Octombrie │conţinând │Numărul anual de │independenţa │
│ │1.2. Eliminarea │dialog cu CSM, PICCJ, ICCJ│ICCJ │resurse │2022 │soluţii │cauze nou intrate │justiţiei │
│ │inechităţilor în │şi cu Ministerul Muncii şi│PICCJ │suplimentare │ │legislative │având ca obiect │Referinţă │
│ │domeniul │Solidarităţii Sociale │MMSS │ │ │ │drepturi salariale │(2021): 51% │
│ │salarizării ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ale personalului │Ţintă (2025):│
│ │magistraţilor şi │1.2.2. Elaborarea/ │ │ │ │ │din justiţie │între 55-60% │
│ │acordării │modificarea actelor │MJ │Nu sunt │ │Proiect de act │Referinţă (2021): │Sursa: │
│ │pensiilor de │normative ce vizează │CSM │necesare │Decembrie │normativ aprobat│2.201 │Eurobarometru│
│ │serviciu │salarizarea şi acordarea │MMSS │resurse │2022 │de Guvern │Ţintă (2025): trend│Flash FL483: │
│ │ │pensiilor de serviciu ale │ │suplimentare │ │ │descrescător │Percepţia │
│ │ │magistraţilor │ │ │ │ │ │asupra │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤independenţei│
│ │ │1.3.1. Aprobare proiect de│ │ │ │ │ │sistemelor │
│ │ │Lege privind statutul │ │ │ │ │ │naţionale de │
│ │ │personalului de │ │ │ │ │ │justiţie din │
│ │ │specialitate judiciară şi │ │Nu sunt │ │ │ │UE în rândul │
│ │ │al altor categorii de │MJ │necesare │ │Proiect de Lege │ │publicului │
│ │ │personal din cadrul │Guvernul │resurse │Mai 2022 │aprobat de │ │larg │
│ │ │instanţelor judecătoreşti,│ │suplimentare │ │Guvern │ │ │
│ │ │al parchetelor de pe lângă│ │ │ │ │ │ │
│ │1.3. Modernizarea │acestea şi al Institutului│ │ │ │ │ │ │
│ │statutului │Naţional de Expertize │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului de │Criminalistice │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │judiciară şi a │1.3.2. Adoptare proiect de│ │ │ │ │ │ │
│ │altor categorii de│Lege privind statutul │ │ │ │ │ │ │
│ │personal din │personalului de │ │ │ │ │ │ │
│ │instanţe şi │specialitate judiciară şi │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │parchete şi │al altor categorii de │ │necesare │Decembrie │Proiect de Lege │Număr de categorii │ │
│ │fructificarea │personal din cadrul │Parlamentul │resurse │2022 │adoptat de │profesionale │ │
│ │oricăror măsuri │instanţelor judecătoreşti,│ │suplimentare │ │Parlament │modernizate │ │
│ │care conduc la │al parchetelor de pe lângă│ │ │ │ │ │ │
│ │concentrarea │acestea şi al Institutului│ │ │ │ │ │ │
│ │judecătorilor pe │Naţional de Expertize │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea de │Criminalistice │ │ │ │ │ │ │
│ │judecată, inclusiv├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │valorificând │1.3.3. Evaluarea şi │ │ │ │ │ │ │
│1. Garantarea │experienţa altor │valorificarea concluziilor│ │ │ │ │ │ │
│independenţei │state UE │şi rezultatelor privind │ │ │ │ │ │ │
│justiţiei, │ │instituţia asistentul │ │ │ │Opţiune aleasă │ │ │
│creşterea │ │judecătorului ca urmare a │ │Nu sunt │ │în raport de │ │ │
│calităţii şi │ │exerciţiului pilot derulat│MJ │necesare │Octombrie │natura │ │ │
│eficienţei │ │în cadrul proiectului │CSM │resurse │2022 │concluziilor │ │ │
│acesteia │ │“Optimizarea │ │suplimentare │ │desprinse │ │ │
│ │ │managementului la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemului judiciar. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Componenta de instanţe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judecătoreşti” │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │MJ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │1.4.1. înfiinţare grup de │CSM │necesare │Decembrie │Act înfiinţare │ │ │
│ │ │lucru │PICCJ │resurse │2022 │Grup de lucru │ │ │
│ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │1.4.2. Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │analize la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemului judiciar cu │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4. Definitivarea│privire la modalităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │punerii în │punere în aplicare a │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicare a │Regulamentului (UE) 2016/ │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │Regulamentului │679 privind protecţia │Grup de lucru │necesare │Aprilie │Analiză │Regulament (UE) │ │
│ │(UE) 2016/679 │datelor cu caracter │ │resurse │2023 │elaborată │2016/679 privind │ │
│ │privind protecţia │personal şi libera │ │suplimentare │ │ │protecţia datelor │ │
│ │datelor cu │circulaţie a acestor date,│ │ │ │ │cu caracter │ │
│ │caracter personal │însoţită de o propunere de│ │ │ │ │personal şi libera │ │
│ │şi libera │plan de măsuri de punere │ │ │ │ │circulaţie a │ │
│ │circulaţie a │în aplicare a │ │ │ │ │acestor date │ │
│ │acestor date şi de│Regulamentului │ │ │ │ │implementat la │ │
│ │abrogare a ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤nivelul sistemului │ │
│ │Directivei 95/46/ │1.4.3. Analiză şi aprobare│ │ │ │ │judiciar │ │
│ │CE, la nivelul │Plan de măsuri privind │Grup tehnic de │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │sistemului │punerea în aplicare a │lucru care sprijină│necesare │ │Plan de măsuri │ │ │
│ │judiciar │Regulamentului (UE) 2016/ │COMS │resurse │Iunie 2023 │aprobat de COMS │ │ │
│ │ │679 privind protecţia │COMS │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ │datelor cu caracter │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personal │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │Conform │ │ │ │ │ │
│ │ │1.4.4. Implementare Plan │responsabilităţilor│ │Decembrie │Plan de măsuri │ │ │
│ │ │de măsuri │din Plan (De │Buget de stat│2025 │implementat │ │ │
│ │ │ │corelat cu acţiunea│ │ │ │ │ │
│ │ │ │A.II.2.2.3) │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Proiect de Lege │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │1.5.1. Îmbunătăţirea │ │ │ │modificarea şi │Cadru legal adaptat│ │
│ │ │cadrului legislativ │ │ │ │completarea │nevoilor de acces │ │
│ │ │privind organizarea │ │Nu sunt │ │Legii nr. 188/ │în profesie, │ │
│ │ │profesiei de executor │ │necesare │Septembrie │2000 privind │formare │ │
│ │ │judecătoresc, inclusiv │MJ │resurse │2022 │executorii │profesională, │ │
│ │ │elaborarea unui nou │ │suplimentare │Martie 2023│judecătoreşti │atribuţii şi │ │
│ │ │regulament de punere în │ │ │ │aprobat de │conduită │ │
│ │ │aplicare a legii │ │ │ │Guvern │profesională a │ │
│ │ │ │ │ │ │Regulament de │executorilor │ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │judecătoreşti, │ │
│ │ │ │ │ │ │aplicare aprobat│precum şi de │ │
│ │1.5. Modernizarea ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤organizare şi │ │
│ │profesiilor │ │ │ │ │Proiect de lege │funcţionare a │ │
│ │juridice conexe │ │ │ │ │pentru │organelor │ │
│ │ │ │ │ │ │modificarea şi │reprezentative ale │ │
│ │ │ │ │ │ │completarea │profesiei │ │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţei │Prevederi ale O.G. │ │
│ │ │1.5.2. Îmbunătăţirea │ │Nu sunt │ │Guvernului nr. 2│nr. 2/2000 puse în │ │
│ │ │cadrului legislativ │ │necesare │Septembrie │/2000 privind │acord cu │ │
│ │ │privind organizarea │MJ │resurse │2022 │organizarea │obligaţiile │ │
│ │ │profesiei de expert tehnic│ │suplimentare │ │activităţii de │izvorâte din │ │
│ │ │judiciar │ │ │ │expertiză │Directiva nr. 2005/│ │
│ │ │ │ │ │ │tehnică │36/CE şi din │ │
│ │ │ │ │ │ │judiciară şi │Directiva nr. 2006/│ │
│ │ │ │ │ │ │extrajudiciară │123/CE │ │
│ │ │ │ │ │ │aprobat de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Guvern │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │2.1.1. Analiza cadrului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │legal în vigoare în │ │ │ │ │ │ │
│ │2.1. Generalizarea│vederea generalizării │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizării │utilizării dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului │electronic, a semnăturilor│ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │electronic, a │şi sigiliilor electronice │MJ │necesare │Decembrie │Analiză │ │ │
│ │semnăturilor şi │de către judecători, │MAI │resurse │2022 │realizată │ │ │
│ │sigiliilor │procurori, grefieri, │ │suplimentare │ │ │Cadrul legal │ │
│2. Creşterea │electronice de │poliţişti judiciari şi │ │ │ │ │specific pregătit │ │
│calităţii şi │către judecători, │parteneri majori (avocaţi,│ │ │ │ │pentru utilizarea │ │
│eficienţei │procurori, │notari, executori │ │ │ │ │dosarului │ │
│justiţiei prin│grefieri, │judecătoreşti) │ │ │ │ │electronic, a │ │
│transformarea │poliţişti ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤semnăturilor şi │ │
│digitală a │judiciari şi │2.1.2. Actualizarea │ │ │ │ │sigiliilor │ │
│sistemului │parteneri majori │cadrului legal în vederea │ │ │ │ │electronice la │ │
│judiciar │(avocaţi, notari, │generalizării utilizării │ │ │ │ │nivelul sistemului │ │
│ │executori │dosarului electronic, a │ │Nu sunt │ │ │judiciar │ │
│ │judecătoreşti) │semnăturilor şi sigiliilor│MJ │necesare │Decembrie │Cadru legal │ │ │
│ │Se corelează cu │electronice de către │MAI │resurse │2023 │actualizat │ │ │
│ │obiectivul │judecători, procurori, │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │specific A II 2.5 │grefieri, poliţişti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciari şi parteneri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │majori (avocaţi, notari, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │executori judecătoreşti) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────┤
│PILONUL II POLITICI PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ LA NIVELUL SISTEMULUI │
│JUDICIAR │
├──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ROF MJ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │actualizat din │ │ │
│ │ │2.2.1. Reproiectarea │ │ │ │perspectiva │ │ │
│ │ │sistemului de guvernanţă │ │ │ │asigurării │ │ │
│ │ │IT la nivelul sistemului │ │ │ │guvernanţei IT │ │ │
│ │ │judiciar, inclusiv din │ │ │ │la nivelul │ │ │
│ │ │perspectiva nevoilor de │MJ │Nu sunt │ │sistemului │ │ │
│ │ │personal IT la nivelul │CSM │necesare │Iunie 2023 │judiciar │ │ │
│ │ │instanţelor de judecată │instanţe │resurse │ │ROF instanţe │ │ │
│ │ │(pt. MJ se corelează cu │ │suplimentare │ │actualizat din │ │ │
│ │ │obiectivul pe capacitate │ │ │ │perspectiva │ │ │
│ │ │instituţionala la nivelul │ │ │ │asigurării │ │ │
│ │ │MJ) │ │ │ │guvernanţei IT │ │ │
│ │ │ │ │ │ │la nivelul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │judiciar │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │2.2.2. Dezvoltarea unei │ │ │ │Document de │ │ │
│ │ │politici de securitate │ │Fonduri │ │politică de │ │ │
│ │ │cibernetică la nivelul │ │externe, │ │securitate │ │ │
│ │ │sistemului judiciar*) │MJ │inclusiv PNRR│2025 │cibernetică la │ │ │
│ │2.2. Elaborarea şi│*) după operaţionalizarea │ │aprobat │ │nivelul │ │ │
│ │implementarea unor│sistemelor prevăzute în │ │ │ │instanţelor, │ │ │
│ │politici de │prezenta strategie │ │ │ │aprobat │ │ │
│ │dezvoltare a ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │guvernanţei IT, │ │Responsabilităţi │ │ │Politică de │ │ │
│ │prin care să se │2.2.3. Elaborarea unei │determinate conform│ │ │protecţie a │ │ │
│ │asigure │politici de protecţie a │planului prevăzut │ │ │datelor │Nr. informări │ │
│ │coordonarea │datelor personale la │la pct. A.1.1.4.4 │Buget de stat│2023 │personale │personal sistem │ │
│ │strategică pentru │nivelul sistemului │(Punerea în │ │ │implementată la │judiciar privind │ │
│ │sectorul justiţiei│judiciar │aplicare a │ │ │nivelul │tipurile de atacuri│ │
│ │şi eficientizarea │ │Regulamentului (UE)│ │ │sistemului │cibernetice şi │ │
│ │aspectelor de │ │2016/679) │ │ │judiciar │prevenirea acestora│ │
│ │administrare IT de├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Ţintă: o informare │ │
│ │zi cu zi prin │ │ │ │ │% Echipamente de│trimestrială, │ │
│ │echipe │ │ │ │ │protecţie a │începând cu anul │ │
│ │operaţionale, │ │ │ │ │site-urilor/ │2024 │ │
│ │inclusiv pentru │ │ │ │ │aplicaţiilor │ │ │
│ │securitate │ │ │ │ │publice (WEB │ │ │
│ │cibernetică şi │ │ │ │ │Application │ │ │
│ │protecţie a │ │ │ │ │Firewall WAF) │ │ │
│ │datelor personale │ │ │ │ │achiziţionate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specificaţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ţintă: 100% │ │ │
│ │ │2.2.4. Achiziţia de │ │Fonduri │ │% Echipamente │ │ │
│ │ │echipamente, software, │MJ │externe, │Decembrie │pentru │ │ │
│ │ │instruire şi alte servicii│ │inclusiv PNRR│2023 │securizarea │ │ │
│ │ │pentru cyber security │ │aprobat │ │traficului WEB │ │ │
│ │ │ │ │ │ │si a celui de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tip Email, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dedicate pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │analiza malware │ │ │
│ │ │ │ │ │ │a documentelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │achiziţionate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specificaţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ţintă: 100% │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │2.2.5. Monitorizare anuală│ │Nu implică │Anual │Raport de │ │ │
│ │ │aplicare politici de │MJ │resurse │începând cu│monitorizare │ │ │
│ │ │securitate │ │suplimentare │2024 │anual │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.3.1. Proiect “Upgrade │ │40.750 mii │ │ │ │ │
│ │ │tehnologic pentru staţii │ │lei fără TVA,│ │Aproximativ 6000│ │ │
│ │ │de lucru cu monitor şi │ │7743 mii lei │ │staţii de lucru │ │ │
│ │ │laptop-uri pentru │ │TVA │ │cu licenţele │ │ │
│ │ │angajaţii din justiţie │MJ │Fonduri │2024 │necesare (SO + │ │ │
│ │ │pentru eficientizarea │ │externe, │ │Office + CAL- │ │ │
│ │ │activităţilor (inclusiv │ │inclusiv PNRR│ │uri acces │ │ │
│ │ │prin munca de la distanţă/│ │aprobat │ │servicii │ │ │
│ │ │telemuncă)” │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │2.3. Modernizarea │ │ │29.250 mii │ │ │ │ │
│ │infrastructurii IT│2.3.2. Proiect “Creşterea │ │lei fără TVA │ │ │ │ │
│ │de la nivel local │securităţii lucrului în │MJ │5.558 mii lei│ │Aproximativ │ │ │
│ │(instanţe, │reţea pentru 237 de │ICCJ │TVA Fonduri │2023 │4.000 laptopuri │ │ │
│ │parchete, birouri │instanţe şi ICCJ, si lucru│ │externe, │ │ │ │ │
│ │etc.): servere de │la distantă prin VPN” │ │inclusiv PNRR│ │ │4000 utilizatori │ │
│ │management/ │ │ │aprobat │ │ │care pot lucra la │ │
│ │administrare LAN, ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤distantă prin VPN │ │
│ │scanner, │ │ │12.000 mii │ │ │Nr utilizatori │ │
│ │laptopuri, soluţii│2.3.4. Proiect “Achiziţia │ │lei fără TVA,│ │ │telefonie VoIP din │ │
│ │de comunicaţii │de echipamente tip │ │2.280 mii lei│ │Aproximativ 600 │MJ │ │
│ │unificate (VoIP │videoconferinţă, telemuncă│MJ │TVA Fonduri │2023 │sisteme de │Referinţă 2021: 0 │ │
│ │pentru Ministerul │etc.” │ │externe, │ │videoconferinţă │Ţintă 2025: │ │
│ │Justiţiei şi │ │ │inclusiv PNRR│ │ │aproximativ 400 │ │
│ │instituţii │ │ │aprobat │ │ │utilizatori │ │
│ │subordonate), ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │inclusiv pentru │ │ │31.750 mii │ │ │ │ │
│ │asigurarea │2.3.5. Proiect │ │lei fără TVA,│ │1800 buc. │ │ │
│ │desfăşurării │“îmbunătăţirea parcului de│ │6.033 mii lei│ │Multifuncţional │ │ │
│ │activităţii în │echipamente de imagistică │MJ │TVA Fonduri │2024 │5000 buc. │ │ │
│ │regim de telemuncă│şi realizare printuri în │ │externe, │ │imprimante) │ │ │
│ │ │sistemul judiciar │ │inclusiv PNRR│ │ │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │2.3.6. Proiect “Soluţie de│ │5.000 mii lei│ │ │ │ │
│ │ │comunicaţii unificată │ │fără TVA, │ │sistem de │ │ │
│ │ │upgrade tehnologic la o │ │950 mii lei │ │telefonie VoIP │ │ │
│ │ │soluţie comunicaţii │MJ │TVA Fonduri │2023 │utilizat la │ │ │
│ │ │telefonie internă de tip │ │externe, │ │nivel MJ:1 │ │ │
│ │ │VoIP pentru MJ şi │ │inclusiv PNRR│ │ │ │ │
│ │ │instituţiile subordonate │ │aprobat │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.4.1. Achiziţia de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │platforme informatice, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamente hardware şi │ │Fonduri │ │ │ │ │
│ │ │software, precum şi │ │externe, │ │Sistem │ │ │
│ │ │servicii destinate │MAI │inclusiv PNRR│2025 │funcţional │ │ │
│ │ │constituirii/utilizării │ │aprobat/ │ │ │ │ │
│ │ │dosarului electronic, cu │ │Buget de stat│ │ │Minim 50% din │ │
│ │ │respectarea standardelor │ │ │ │ │poliţiştii │ │
│ │ │de securitate cibernetică │ │ │ │ │judiciari să aibă │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤acces direct la │ │
│ │ │2.4.2. Achiziţia de │ │ │ │ │dosarul electronic │ │
│ │ │echipamente hardware şi │ │Fonduri │ │ │ │ │
│ │ │software destinate │ │externe, │ │ │ │ │
│ │ │înregistrării audio/audio-│MAI │inclusiv PNRR│2025 │Minim 350 de │ │ │
│ │ │video în cursul urmăririi │ │aprobat/ │ │sisteme │ │ │
│ │ │penale şi utilizării │ │Buget de stat│ │ │ │ │
│ │ │acestora în dosarul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │electronic │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.4.3 Modernizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologică şi achiziţia │ │Fonduri │ │ │Sistem funcţional │ │
│ │2.4 Modernizarea │de infrastructură şi │ │externe, │ │Infrastructură │şi minim 400 de │ │
│ │infrastructurii IT│terminale de tip │MAI │inclusiv PNRR│2025 │si terminale de │locaţii dotate cu │ │
│ │şi dezvoltarea │videoconferinţă pentru │ │aprobat/ │ │tip │terminale de tip │ │
│ │serviciilor │eficientizarea actului de │ │Buget de stat│ │videoconferinţă │videoconferinţă │ │
│ │electronice │supraveghere a urmăririi │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │penale etc. │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │organelor de │2.4.4 Investiţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │cercetare penală │servicii electronice, │ │ │ │ │ │ │
│ │ale poliţiei │infrastructura şi dotarea │ │ │ │Caiet de sarcini│ │ │
│ │judiciare în │structurilor MAI la │ │Fonduri │ │achiziţie │Sistem │ │
│ │contextul │nivelul cărora sunt │ │externe, │ │întocmit │interoperabil │ │
│ │constituirii/ │organizate structuri de │MAI │inclusiv PNRR│2025 │Licitaţie │funcţional şi │ │
│ │utilizării │poliţie judiciară pentru │ │aprobat/ │ │organizată │servicii │ │
│ │dosarului │respectare cerinţelor de │ │Buget de stat│ │Contract semnat │electronice │ │
│ │electronic │interoperabilitate cu │ │ │ │Infrastructură │disponibile │ │
│ │ │celelalte soluţii IT de la│ │ │ │livrată │ │ │
│ │ │nivelul sistemului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciar │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.4.5 Modernizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologică a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │infrastructurii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informatice prin creşterea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii şi a │ │ │ │Caiet de sarcini│ │ │
│ │ │disponibilităţii de │ │ │ │achiziţie │ │ │
│ │ │transmitere a datelor în │ │Fonduri │ │întocmit │ │ │
│ │ │WAN, asigurarea unei │ │externe, │ │Licitaţie │Infrastructură │ │
│ │ │capacităţi adecvate de │MAI │inclusiv PNRR│2025 │organizată │adecvată │ │
│ │ │procesare şi stocare la │ │aprobat/ │ │Contract semnat │ │ │
│ │ │nivelul structurilor MAI │ │Buget de stat│ │Infrastructură │ │ │
│ │ │la nivelul cărora sunt │ │ │ │livrată │ │ │
│ │ │organizate structuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poliţie judiciară şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constitui rea/utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dosarului electronic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │naţional │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.5.1. Achiziţie │ │4.100 mii lei│ │Caiet de sarcini│ │ │
│ │ │echipamente pentru │ │fără TVA, │Aprilie │achiziţie │ │ │
│ │ │efectuarea de analize în │ │779 mii lei │2022 │întocmit │ │ │
│ │ │domeniul expertizei │ │TVA │Mai 2022 │Licitaţie │ │ │
│ │ │drogurilor, vocii şi │INEC │Fonduri │Iunie 2022 │organizată │ │ │
│ │ │vorbirii, GSR, determinări│ │externe, │Septembrie │Contract semnat │ │ │
│ │ │fizico-chimice, grafică şi│ │inclusiv PNRR│2022 │Echipamente │ │ │
│ │ │tehnică a documentelor │ │aprobat │ │livrate │ │ │
│ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │2.5.2. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii instituţionale│ │ │ │60 laboratoare │ │Rata de │
│ │ │destinate cercetării │ │ │ │criminalistice │ │soluţionare a│
│ │ │locului faptei, │ │ │ │mobile │ │dosarelor │
│ │ │identificării şi ridicării│ │Fonduri │ │60 Kit-uri │ │(calculată ca│
│ │ │probelor şi a mijloacelor │ │externe, │ │echipamente │ │raportul │
│ │ │materiale de probă în │IGPR │inclusiv PNRR│2023-2025 │specifice CFL │ │dintre │
│ │ │vederea efectuării │ │aprobat/ │ │Poliţişti │ │dosarele │
│ │ │constatărilor şi │ │Buget de stat│ │criminalişti │ │soluţionate │
│ │ │expertizelor │ │ │ │instruiţi şi │ │şi │
│ │ │criminalistice la nivelul │ │ │ │proceduri │ │totalitatea │
│ │ │Institutului Naţional de │ │ │ │actualizate de │ │dosarelor │
│ │ │Criminalistică şi │ │ │ │lucru │ │aflate pe │
│ │ │structurilor teritoriale │ │ │ │ │ │rolul │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │instanţelor │
│2. Creşterea │ │2.5.3. Înfiinţarea şi │ │ │ │4 centre │ │naţionale) │
│calităţii şi │ │operaţionalizarea a 4 │ │ │ │regionale │ │Referinţă │
│eficienţei │ │centre regionale de │ │ │ │înfiinţate, │ │(2020): 69% │
│justiţiei prin│ │expertiză criminalistică │ │Fonduri │ │operaţionalizate│ │Ţintă (2025):│
│transformarea │ │acreditate (analize │ │externe, │ │şi acreditate │ │72% │
│digitală a │ │genetice judiciare, │IGPR │inclusiv PNRR│2023-2025 │Poliţişti │Percepţia privind │Sursă: Raport│
│sistemului │ │biometrice, │ │aprobat/ │ │criminalişti │calitatea │privind │
│judiciar │ │fizico-chimice, expertiză │ │Buget de stat│ │instruiţi şi │expertizelor │starea │
│ │ │IT şi expertiză │ │ │ │proceduri │(evaluare realizată│justiţiei │
│ │ │foto-video) │ │ │ │actualizate de │anual în aplicarea │ │
│ │ │ │ │ │ │lucru │standardului 17025)│ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Ţintă anuală, │ │
│ │ │ │ │ │ │43 de kituri de │începând cu 2023: │ │
│ │2.5. Modernizarea │2.5.4. Dotarea │ │ │ │expertiză │minim 4 (pe o scală│ │
│ │dotării tehnice │structurilor de expertiză │ │ │ │criminalistică │de la 1 la 5, 5 │ │
│ │pentru │criminalistică şi │ │Fonduri │ │şi identificare │fiind valoarea │ │
│ │supraveghere │identificare judiciară cu │ │externe, │ │judiciară │maximă) │ │
│ │video, audio şi │echipamente moderne în │IGPR │inclusiv PNRR│2025 │Poliţişti │Echipamente │ │
│ │alte echipamente │vederea creşterii │ │aprobat/ │ │criminalişti │instalate şi │ │
│ │specializate │calităţii actului de │ │Buget de stat│ │instruiţi şi │configurate │ │
│ │pentru alte │justiţie │ │ │ │proceduri │ │ │
│ │procese critice │ │ │ │ │actualizate de │ │ │
│ │(de ex., upgrade │ │ │ │ │lucru │ │ │
│ │tehnologic pentru ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │creşterea │2.5.5. Elaborarea şi │ │Fonduri │ │ │ │ │
│ │calităţii │implementarea unor │ │externe, │ │Poliţişti │ │ │
│ │serviciilor de │programe de formare │IGPR │inclusiv PNRR│2024-2025 │criminalişti │ │ │
│ │expertiză │profesională în vederea │ │aprobat/ │ │instruiţi │ │ │
│ │criminalistică, │consolidării competenţelor│ │Buget de stat│ │ │ │ │
│ │echipamente │poliţiştilor criminalişti │ │ │ │ │ │ │
│ │specializate de ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │supraveghere video│ │ │10.876 mii │ │ │ │ │
│ │şi audio) │ │ │lei fără TVA,│ │439 echipamente │ │ │
│ │ │2.5.6. îmbunătăţirea │ │2.066 mii lei│ │hardware │ │ │
│ │ │protecţiei informatice a │DNA │TVA │2025 │achiziţionate │ │ │
│ │ │DNA │ │Fonduri │ │20 software │ │ │
│ │ │ │ │externe, │ │achiziţionate │ │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │ │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │2.5.7. Modernizare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologică a DIICOT prin │ │7.365 mii lei│ │Caiet de sarcini│ │ │
│ │ │dotarea cu echipamente │ │fără TVA, │ │achiziţie │ │ │
│ │ │specializate pentru │ │1.399 mii lei│ │întocmit │ │ │
│ │ │urmărire audio/video, │ │TVA │ │Licitaţie │ │ │
│ │ │înregistrare audieri, │DIICOT │Fonduri │2023-2025 │organizată │ │ │
│ │ │supraveghere tehnică, │ │externe, │ │Contract semnat │ │ │
│ │ │combatere a criminalităţii│ │inclusiv PNRR│ │Echipamente │ │ │
│ │ │informatice şi gestionare │ │aprobat │ │livrate │ │ │
│ │ │a probelor informatice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(e-evidence) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.5.8. Consolidarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │modernizarea capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologice a Poliţiei │ │ │ │Caiet de sarcini│ │ │
│ │ │Române, prin dotarea cu │ │Fonduri │ │achiziţie │ │ │
│ │ │echipamente specializate, │ │externe, │ │întocmit │Capacitate │ │
│ │ │pentru punerea în │IGPR │inclusiv PNRR│2023-2025 │Contract semnat │tehnologică extinsă│ │
│ │ │executare a metodelor │ │aprobat/ │ │Echipamente │ │ │
│ │ │speciale de supraveghere │ │Buget de stat│ │livrate │ │ │
│ │ │sau cercetare prevăzute de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Legea nr. 135/2010 privind│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Codul de procedură penală │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.5.9. Dezvoltarea │ │ │ │ │Monitorizarea │ │
│ │ │sistemului de monitorizare│ │Fonduri │ │Caiet de sarcini│eficientă a │ │
│ │ │a persoanelor care fac │ │externe, │ │achiziţie │persoanelor care │ │
│ │ │obiectul supravegherii │IGPR │inclusiv PNRR│2023-2025 │întocmit │fac obiectul │ │
│ │ │judiciare, potrivit art. │ │aprobat/ │ │Contract semnat │supravegherii │ │
│ │ │215 CPP (brăţări │ │Buget de stat│ │Infrastructură │judiciare, potrivit│ │
│ │ │electronice) │ │ │ │livrată │art. 215 CPP │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Sistem constituit │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.6.1. Modernizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologică a │ │ │ │Număr de servere│ │ │
│ │ │infrastructurii │ │ │ │redus de la │ │ │
│ │ │informatice a sistemului │ │154.050 mii │ │aproximativ 270 │ │ │
│ │ │judiciar prin creşterea │ │lei fără TVA,│ │de locaţii la 60│ │ │
│ │ │capacităţii de transmitere│ │29.270 mii │ │de locaţii │ │ │
│ │ │a datelor în WAN, │MJ │lei TVA │2023 │Un singur “dosar│ │ │
│ │ │asigurarea unei capacităţi│PICCJ │Fonduri │ │electronic” │ │ │
│ │2.6. Tranziţia │adecvate de prelucrare şi │ │externe, │ │naţional care │Procent instanţe şi│ │
│ │către un sistem │stocare la nivelul │ │inclusiv PNRR│ │“centralizează “│parchete care au │ │
│ │electronic de │tribunalelor şi al │ │aprobat │ │cele 4 extensii │implementat dosarul│ │
│ │management al │curţilor de apel şi │ │ │ │existente │electronic naţional│ │
│ │cauzelor modern şi│implementarea dosarului │ │ │ │ │unic │ │
│ │adaptat nevoilor │electronic naţional │ │ │ │ │Referinţă (2021 ): │ │
│ │sistemului ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤0% │ │
│ │judiciar │ │ │ │ │Sistem ECRIS V │Ţintă: 100% (2025) │ │
│ │ │ │ │ │ │operaţionalizat │ │ │
│ │ │2.6.2. Dezvoltarea, │ │ │ │Funcţionalităţi │ │ │
│ │ │implementarea şi │MJ, PÎCCJ, CSM şi │114.000.000 │ │de statistică │ │ │
│ │ │operaţionalizarea noului │alte instituţii │lei (fără │2025 │judiciară │ │ │
│ │ │sistem electronic de │beneficiare din │TVA) - POCA │ │integrată la │ │ │
│ │ │management al cauzelor │sistemul judiciar │2014- 2020 │ │nivelul │ │ │
│ │ │(ECRIS V) │ │ │ │instanţelor şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │parchetelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │operaţionale │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.7.1. Proiectare │ │ │ │ │Nr. incidente de │ │
│ │ │Datacenter, modernizare │ │ │ │ │întrerupere a │ │
│ │ │(proiectare şi execuţie) │ │25.000 mii │ │Proiect data │serviciilor IT │ │
│ │ │şi mentenanţă camere │ │lei fără TVA,│ │center realizat │Nr. incidente │ │
│ │ │tehnice (data room) cu │MJ, │4.750 mii lei│2023 │Modernizare data│privind │ │
│ │ │echipamente non-IT (HVAC, │PICCJ │TVA Fonduri │2023 │room MJ │disponibilitatea │ │
│ │ │generatoare, UPS de │ │externe, │2023 │Modernizare data│datelor │ │
│ │2.7. Realizarea şi│capacitate mare etc.) │ │inclusiv PNRR│ │room back up │Nr. incidente │ │
│ │operaţionalizarea │pentru perioada de │ │aprobat │ │ │privind │ │
│ │centru de date │tranziţie la Data Center │ │ │ │ │integritatea │ │
│ │integrat pentru │(2021-2026) │ │ │ │ │datelor │ │
│ │sistemul judiciar ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Nr. incidente │ │
│ │ │ │ │175.000 mii │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │lei fără TVA,│ │ │confidenţialitatea │ │
│ │ │2.7.2. Proiect "Realizarea│MJ, în funcţie de │33.250 mii │ │ │datelor │ │
│ │ │unui Centru de Date │soluţia aleasă la │lei TVA │2023-2026 │Centru de date │Referinţă: valoare │ │
│ │ │"greenfield" pentru întreg│2.7.1. │Fonduri │ │operaţional │2023 înainte de │ │
│ │ │sectorul judiciar │ │externe, │ │ │modernizare │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │ │data-room │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │Ţintă: 0 (2025) │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │2.8. Extinderea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │schimburilor de │2.8.1. Configurarea │ │ │ │Teste de │ │ │
│ │date - │infrastructurii ITC │MJ │Bugetul de │Decembrie │conformanţă pe │ │ │
│ │interoperabilitate│necesare implementării │ │stat │2024 │mediul de test │ │ │
│ │atât la nivel │nodului E evidence (MJ) │ │ │ │ │Schimb de date │ │
│ │naţional, cât şi │ │ │ │ │ │transeuropean │ │
│ │cross EU, inclusiv├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤operaţional │ │
│ │cu sistemele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │e-Evidence Digital│2.8.2. Realizarea │ │Bugetul de │Decembrie │Operaţionaliza │ │ │
│ │Exchange System │interoperabilităţii │MJ │stat │2025 │re mediu │ │ │
│ │(eEDES), eCODEX │ │ │ │ │producţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.9.1. Elaborare studiu │ │ │ │ │ │ │
│ │2.9. Dezvoltarea │privind transcriere │ │ │ │ │ │ │
│ │de sisteme │automata speech 2 text │MJ │ │Decembrie │Studiu finalizat│ │ │
│ │integrate pentru │având în vedere că în 2025│ │ │2024 │ │ │ │
│ │înregistrarea │sistemul Ecris va fi │ │ │ │ │ │ │
│ │audio-video în │funcţional │ │50.000 mii │ │ │ │ │
│ │sălile de ├──────────────────────────┼───────────────────┤lei fără TVA,├───────────┼────────────────┤Ţintă 2026: 100% │ │
│ │judecată, │2.9.2. Pilotare mecanisme │MJ │9.500 mii lei│Decembrie │Aplicaţie pilot │declaraţiile │ │
│ │transcrierea │de transcriere speech2text│ │TVA Fonduri │2025 │funcţională │martorilor în │ │
│ │automată ├──────────────────────────┼───────────────────┤externe, ├───────────┼────────────────┤cadrul procesului │ │
│ │(speech2text) şi │2.9.3. Proiect ’’Sisteme │ │inclusiv PNRR│ │ │transcrise literal │ │
│ │programare │integrate de înregistrare │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │videoconferinţe │audio video în sălile de │ │ │ │Sistem │ │ │
│ │(inclusiv │judecată, transcriere │MJ │ │2024-2026 │operaţional la │ │ │
│ │integrare cu ECRIS│automată (speach2text), │ │ │ │nivel naţional │ │ │
│ │V) │programare videoconferinţe│ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi integrare cu ECRIS 5 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │2.10.1. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cadrului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │organizatorico-funcţional,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul MJ şi instanţe,│ │ │ │Fişe de post │ │ │
│ │ │necesar funcţionării RMS │MJ, │Nu necesită │ │actualizate │Instituţii din │ │
│ │ │(stabilire responsabili şi│Instanţe │resurse │Martie 2023│Posturi vacante │sistemul judiciar │ │
│ │ │responsabilităţi, │ │suplimentare │ │Centru suport │care utilizează │ │
│ │ │actualizare fişe de │ │ │ │RMS ocupate │aplicaţia │ │
│ │ │posturi etc.), inclusiv │ │ │ │ │Referinţă 2021: │ │
│ │ │consolidare centru suport │ │ │ │ │Ministerul │ │
│ │ │RMS la nivelul MJ │ │ │ │ │Justiţiei şi │ │
│ │2.10. Finalizarea ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤instanţele de │ │
│ │extinderii RMS la │2.10.2. Extinderea RMS la │ │ │ │ │judecată, Consiliul│ │
│ │nivelul MJ şi │toate instanţele │ │ │ │Acceptanţe │Superior al │ │
│ │instanţelor, │(Tribunale şi Curţi de │ │ │ │operaţionale ale│Magistraturii │ │
│ │asigurarea │Apel), inclusiv migrarea │MJ, Furnizor RMS, │ │ │RMS emise pentru│Ţintă (2023): │ │
│ │suportului │datelor iniţiale care să │Consultant RMS, │Buget de stat│Martie 2023│MJ şi instanţe │Ministerul │ │
│ │continuu în │permită operaţionalizarea │instanţe │ │ │(curţi de apel │Justiţiei şi │ │
│ │utilizarea │şi instruirea │ │ │ │şi tribunale) │instanţele de │ │
│ │acestuia şi │utilizatorilor la nivelul │ │ │ │ │judecată, │ │
│ │menţinerea │instanţelor │ │ │ │ │Ministerul Public │ │
│ │permanentă a ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤şi parchetele, │ │
│ │sistemului în │2.10.3. Preluarea │ │ │ │ │înalta Curte de │ │
│ │stare │etapizată a administrării │ │Nu sunt │ │Sistem preluat │Casaţie si │ │
│ │ │sistemului RMS de către MJ│MJ │necesare │Martie 2023│în administrare │Justiţie, Consiliul│ │
│ │ │până la expirarea │ │resurse │ │de MJ │Superior al │ │
│ │ │termenului din Ordonanţa │ │suplimentare │ │ │Magistraturii │ │
│ │ │Guvernului nr. 1/2020*11) │ │ │ │ │Utilizatori ai RMS │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Referinţă 2021: 120│ │
│ │ │2.10.4. Elaborarea si │ │ │ │Program de │Ţintă 2023: 500 │ │
│ │ │implementarea unui program│ │ │Decembrie │instruire │ │ │
│ │ │de instruire continuă a │MJ │Buget de stat│2024 │elaborat │ │ │
│ │ │utilizatorilor RMS şi a │ │ │Decembrie │Program de │ │ │
│ │ │personalului din centrul │ │ │2025 │instruire │ │ │
│ │ │suport DTI-MJ │ │ │ │implementat │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │2.11.1 Dezvoltarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │2.11. Dezvoltarea │aplicaţii informatice │ │ │ │ │ │ │
│ │şi implementarea │pentru facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei aplicaţii │procesului decizional şi │CSM │POCA │Septembrie │Aplicaţie │ │ │
│ │informatice │îmbunătăţirea fluxului │ │ │2022 │recepţionată │Aproximativ 10.000 │ │
│ │destinate │informaţional specifice │ │ │ │ │de utilizatori din │ │
│ │gestionării şi │administrării instanţelor │ │ │ │ │instanţe │ │
│ │interconectării │de judecată │ │ │ │ │ │ │
│ │noilor instrumente├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ ├─────────────┤
│ │de management │2.11.2. Implementarea la │ │ │Octombrie │Aplicaţie │ │ │
│ │dezvoltate │nivel naţional a │CSM │POCA │2022 │funcţională │ │ │
│ │ │aplicaţiei informatice │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │3.1.1. Sesiuni de formare │ │ │ │300 sesiuni de │ │ │
│ │ │organizate pentru │ │ │ │formare │ │ │
│ │ │judecători, procurori, │ │ │ │realizate, după │ │ │
│ │3.1. Asigurarea │auditori de justiţie şi │INM, SNG │Buget de stat│Decembrie │cum urmează: │ │ │
│ │formării │grefieri pentru a │ │ │2025 │200 sesiuni de │ │ │
│ │profesionale │îmbunătăţi calitatea şi │ │ │ │formare pentru │ │ │
│ │continue a │eficienţa sistemului de │ │ │ │judecători, │ │ │
│ │judecătorilor, │justiţie │ │ │ │procurori şi │ │ │
│ │procurorilor şi ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤auditori de │ │ │
│ │grefierilor │3.1.2. Specializarea │ │ │ │justiţie │ │ │
│ │ │judecătorilor în domeniul │ │ │Decembrie │100 sesiuni de │ │ │
│ │ │dreptului litigiilor cu │INM │Buget de stat│2025 │formare pentru │ │ │
│ │ │profesionişti şi al │ │ │ │grefieri │ │ │
│ │ │achiziţiilor publice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.2.1. Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea unui program│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de formare profesională în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniul tehnicilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │3.2. Adaptarea │audiere în cadrul lucrului│ │ │Decembrie │Program de │ │ │
│ │programelor de │cu victimele │INM │Buget de stat│2025 │formare continuă│ │ │
│ │formare │infracţiunilor cu accent │ │ │ │realizat: 1 │ │ │
│ │profesională a │pe teme privind │ │ │ │ │ │ │
│ │magistraţilor în │infracţiuni la viaţa │ │ │ │ │6000 judecători, │ │
│ │sensul creşterii │sexuală în acord cu HCSM │ │ │ │ │procurori, grefieri│ │
│ │importanţei în │nr. 127/2021 │ │ │ │ │instruiţi, după cum│ │
│ │pregătirea ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤urmează: 4000 │ │
│ │practică a │3.2.2. Formarea │ │ │ │Numărul de │judecători, │ │
│ │acestora, la │specialiştilor cu privire │ │ │ │sesiuni de │procurori, auditori│ │
│ │nivelul INM │la impactul traumei asupra│ │ │Decembrie │formare va fi │de justiţie │ │
│ │ │participanţilor în │INM │Buget de stat│2025 │inclus în │2000 grefieri │ │
│ │ │procesul penal, prin │ │ │ │indicatorul │ │ │
│ │ │formări pe tema traumei │ │ │ │general indicat │ │ │
│ │ │complexe │ │ │ │la OS 3.1. │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.3.1. Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea unor │ │ │ │Programe de │ │ │
│ │ │programe de formare │ │ │ │formare iniţială│ │ │
│ │ │profesională în vederea │INM │Buget de stat│Decembrie │şi continuă │ │ │
│ │ │consolidării competenţelor│ │ │2025 │realizate │ │ │
│ │ │auditorilor de justiţie şi│ │ │ │Ţintă (2025): 4 │ │ │
│ │3.3. Dezvoltarea │magistraţilor în domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor non- │IT │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice specifice├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │profesiilor de │ │ │ │ │Programe de │ │ │
│ │judecător şi │3.3.2 Programe de formare │ │ │Decembrie │formare iniţială│ │ │
│ │procuror │în domeniul limbilor │INM │Buget de stat│2025 │şi continuă │ │ │
│ │ │străine │ │ │ │realizate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ţintă (2025): 4 │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.3.3 Elaborarea si │ │ │ │Program de │ │ │
│ │ │implementarea unui program│INM │Buget de stat│Decembrie │formare continuă│ │ │
│ │ │de leadership si │ │ │2025 │realizat │ │ │
│ │ │comunicare │ │ │ │Ţintă (2025): 1 │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Număr posturi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │vacante de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │judecător │ │ │
│ │ │3.4.1. Ocuparea posturilor│ │ │ │ocupate anual: │ │ │
│ │ │vacante de judecători, la │CSM │ │ │aproximativ 135 │ │ │
│ │ │nivelul instanţelor de │MJ │Buget de stat│Anual │(exclusiv │ │ │
│ │ │judecată │ │ │ │posturile │ │ │
│ │ │ │ │ │ │vacantate în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │perioada de │Grad de ocupare a │ │
│ │ │ │ │ │ │referinţă din │posturilor de │ │
│ │ │ │ │ │ │sistem) │judecători │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Referinţă (1 ian │ │
│ │3.4. Ocuparea │3.4.2. Ocuparea posturilor│ │ │ │ │2022): 87% │ │
│ │posturilor vacante│de procuror din schema de │ │ │ │Referinţă: 70% │Ţintă (2025): 95% │ │
│ │de judecători şi │personal a Direcţiei │CSM │Bugetul de │Iunie 2023 │Ţintă (2023): │Grad de ocupare │ │
│ │procurori din │Naţionale Anticorupţie │DNA │stat │ │85% │posturi procurori │ │
│ │sistemul judiciar │Se corelează obiectivul cu│ │ │ │ │la nivelul PJ, PT │Rata de │
│ │ │C.1.5 │ │ │ │ │şi PCA │soluţionare a│
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Referinţă: 76% │dosarelor │
│ │ │ │ │ │ │Număr posturi │(2022) │(calculată ca│
│ │ │ │ │ │ │vacante de │Ţintă: 80-85% │raportul │
│ │ │ │ │ │ │procuror ocupate│(2025) │dintre │
│ │ │3.4.3. Ocuparea posturilor│ │ │ │anual: minim 40 │ │dosarele │
│ │ │vacante de procurori, la │CSM │ │ │de posturi │ │soluţionate │
│3. Dezvoltarea│ │nivelul parchetelor de pe │PICCJ │Buget de stat│Anual │(exclusiv │ │şi │
│politicii de │ │lângă instanţe │ │ │ │posturile │ │totalitatea │
│resurse umane │ │ │ │ │ │vacantate în │ │dosarelor │
│la nivelul │ │ │ │ │ │perioada de │ │aflate pe │
│sistemului │ │ │ │ │ │referinţă din │ │rolul │
│judiciar, în │ │ │ │ │ │sistem) │ │instanţelor │
│acord cu ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤naţionale) │
│(noul) cadrul │ │3.5.1. Definirea │ │ │ │ │ │Referinţă │
│normativ care │ │profilului ocupaţional │ │ │ │Profil │ │(2020): 69% │
│să asigure │ │dezirabil pentru │CSM │POCA │2023 │ocupaţional │ │Ţintă (2025):│
│necesarul │ │profesiile de judecător şi│ │ │ │adoptat │ │72% │
│sistemului │ │procuror │ │ │ │ │ │Sursă: Raport│
│judiciar în │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │privind │
│condiţii de │ │3.5.2. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │starea │
│eficienţă şi │ │implementarea unui sistem │ │ │ │ │Ţintă 2025 │justiţiei │
│eficacitate │ │informatic integrat pentru│ │ │ │ │100% candidaţi │% Documente │
│ │ │evaluare şi asistenţă │ │ │ │ │pentru poziţiile de│(hotărâri/ │
│ │3.5. Dezvoltarea │psihologică la nivelul │ │ │ │ │judecători/ │încheierile) │
│ │şi │sistemului judiciar, care │ │ │ │ │procurori testaţi │redactate │
│ │operaţionalizarea │va implica şi dezvoltarea/│ │ │ │Mecanism unitar │conform noului │peste termen │
│ │unui mecanism de │ajustarea unor baterii de │CSM │POCA │2023 │de evaluare │mecanism │Referinţă │
│ │asistenţă şi │probe psihologice pentru 3│ │ │ │psihologică │100% candidaţi │(2021): 23.7%│
│ │evaluare │tipuri de evaluări (a │ │ │ │implementat │pentru funcţiile de│Ţintă (2025):│
│ │psihologică a │candidaţilor pentru │ │ │ │ │conducere a │< 20% │
│ │judecătorilor şi │poziţiile de judecători/ │ │ │ │ │instanţelor/ │ │
│ │procurorilor │procurori, a candidaţilor │ │ │ │ │parchetelor testaţi│ │
│ │ │pentru funcţiile de │ │ │ │ │conform noului │ │
│ │ │conducere şi evaluări │ │ │ │ │mecanism │ │
│ │ │periodice o dată la 5 ani)│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.5.3. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea unei soluţii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │IT integrate pentru buna │CSM │POCA │2023 │Aplicaţie │ │ │
│ │ │gestionare a procesului de│ │ │ │funcţională │ │ │
│ │ │evaluare şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │psihologică │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │3.6.1. Constituire Grup de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │lucru pentru determinarea │MJ │Nu necesită │ │OMJ Grup de │ │ │
│ │ │criteriilor pentru │CSM │resurse │Mai 2022 │lucru │ │ │
│ │ │stabilirea necesarului de │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ │personal auxiliar │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.6.2. Stabilirea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │criterii pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │determinarea necesarului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de posturi pentru │MJ │ │ │ │ │ │
│ │ │grefieri, specialişti IT, │CSM │Nu necesită │Decembrie │Criterii │ │ │
│ │ │funcţionari publici şi │PICCJ │resurse │2022 │stabilite │ │ │
│ │3.6. Suplimentarea│personal contractual la │(separat pentru │suplimentare │ │ │ │ │
│ │posturilor de │instanţe *) │parchete) │ │ │ │Grad de ocupare a │ │
│ │personal auxiliar:│*) de corelat cu │ │ │ │ │posturilor │ │
│ │grefieri si │obiectivul pe guvernanta │ │ │ │ │suplimentate │ │
│ │specialişti IT, la│IT │ │ │ │ │Referinţă (2022): 0│ │
│ │instanţe şi ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Ţintă (2025): 80% │ │
│ │parchete │3.6.3. Evaluarea nevoilor │MJ │Nu necesită │ │Document de │ │ │
│ │ │de personal în funcţie de │CSM │resurse │Martie 2023│evaluare │ │ │
│ │ │criteriile agreate │ │suplimentare │ │elaborat │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.6.4. Elaborarea unui │MJ │Nu necesită │ │Memorandum │ │ │
│ │ │plan etapizat de │CSM │resurse │Iunie 2023 │privind planul │ │ │
│ │ │suplimentare a posturilor │PICCJ │suplimentare │ │etapizat aprobat│ │ │
│ │ │la instanţe şi parchete │ │ │ │de guvern │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.6.5. Suplimentarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asigurarea finanţării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │posturilor pe baza │MJ │Buget de stat│2023 │Proiect de HG │ │ │
│ │ │planului etapizat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(inclusiv pentru parchete)│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │3.7.1. Analiza schemelor │ │ │ │ │% posturi │ │
│ │ │de personal pentru │ │ │ │ │redistribuite/ │ │
│ │ │judecători din perspectiva│MJ │Nu necesită │Anual (luna│Raport de │posturi propuse a │ │
│ │ │unor criterii obiective │CSM │resurse │iunie) │analiză anual │fi redistribuite │ │
│ │3.7. Echilibrarea │cum ar fi volumul de │ │suplimentare │ │ │Ţintă (anuală): │ │
│ │schemelor de │activitate şi gradul de │ │ │ │ │100% │ │
│ │personal │încărcare pe ultimii 3 ani│ │ │ │ │% posturi │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤suplimentate/ │ │
│ │ │3.7.2. Redistribuirea │ │Nu necesită │ │OMJ de reducere/│posturi propuse a │ │
│ │ │posturilor vacante de │MJ │resurse │Anual (luna│majorare a │fi suplimentate │ │
│ │ │judecători în funcţie de │CSM │suplimentare │octombrie) │schemelor │Ţinţă (anuală): │ │
│ │ │concluziile analizei │ │ │ │ │100% │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │3.8.1. Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Strategii/unui plan de │ │ │ │Strategie/ plan │ │ │
│ │ │dezvoltare a resurselor │CSM │POCA │Iunie 2022 │elaborat │ │ │
│ │3.8. Elaborarea │umane la nivelul │ │ │ │ │Cadru strategic de │ │
│ │unei Strategii/ │instanţelor judecătoreşti │ │ │ │ │dezvoltare a │ │
│ │plan de dezvoltare├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤resurselor umane la│ │
│ │a resurselor umane│3.8.2. Adoptarea │ │ │ │ │nivelul instanţelor│ │
│ │la nivelul │Strategiei/planului de │CSM │POCA │August 2022│Strategie │judecătoreşti │ │
│ │instanţelor │dezvoltare a resurselor │ │ │ │aprobată │adoptat │ │
│ │judecătoreşti │umane │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │3.8.3. Diseminarea │CSM │POCA │Septembrie │Strategie │ │ │
│ │ │Strategiei │ │ │2022 │publicată │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │4.1.1. Stabilire grup de │CSM │Nu necesită │Decembrie │Grup de lucru │ │ │
│ │ │lucru │Reprezentanţi │resurse │2023 │constituit │ │ │
│ │ │ │instanţe │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Metodologie de │ │ │
│ │ │4.1.2. Elaborare │ │Nu necesită │ │analiză │ │ │
│ │ │metodologie de analiză │Grup de lucru │resurse │Martie 2024│elaborată │ │ │
│ │ │ │ │suplimentare │ │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │analiză │ │ │
│ │4.1. Realizarea ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤incluzând │ │ │
│ │unei analize │ │ │ │ │cauzele │ │ │
│ │aprofundate a │4.1.3. Realizare analiză, │ │ │ │identificate, │% instanţe │ │
│ │performanţei la │identificare modele de │ │Nu necesită │Decembrie │modele de bună │analizate/total │ │
│ │nivelul │bună practică şi │Grup de lucru │resurse │2024 │practică, │instanţe: 100% │ │
│ │instanţelor pentru│formularea de propuneri de│ │suplimentare │ │propuneri de │(2025)’ │ │
│ │a identifica, │îmbunătăţire │ │ │ │îmbunătăţire │ │ │
│ │printre altele: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cauzele care ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │4.1.4. Preluare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │diseminare bune practici │ │ │ │ │ │ │
│ │ │identificate în cazul unor│ │ │ │Bune practici │ │ │
│ │ │instanţe cu performanţe │ │Nu necesită │ │diseminate la │ │ │
│ │ │ridicate, precum şi │CSM │resurse │Martie 2025│nivelul │ │ │
│ │ │propuneri de îmbunătăţire │ │suplimentare │ │instanţelor │ │ │
│ │ │pentru instanţele cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │indicatori în categoria │ │ │ │ │ │ │
│ │ │satisfăcător/ineficient │ │ │ │ │ │% instanţe cu│
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤grad de │
│ │ │4.2.1. Analiza │ │ │ │ │ │eficienţă │
│ │ │mecanismelor existente de │CSM │Nu necesită │ │Document de │ │„foarte │
│4. Optimizarea│4.2. Definirea şi │evaluare a satisfacţiei │Instanţe │resurse │Iunie 2023 │analiză │ │eficient”/ │
│funcţionării │implementarea unui│clienţilor de tip ISO, CAF│judecătoreşti │suplimentare │ │ │ │total │
│instanţelor │mecanism unitar de│sau asemănătoare │ │ │ │ │ │instanţe │
│judecătoreşti │evaluare periodică├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Cel puţin 57 │Referinţă │
│ │a satisfacţiei │4.2.2. Stabilirea │ │ │ │Decizie privind │instanţe care │(2020): 18% │
│ │părţilor │mecanismului de evaluare a│ │ │ │mecanismul de │realizează cel │Ţintă (2025):│
│ │interesate (ex. │satisfacţiei părţilor │CSM │Nu necesită │ │evaluare a │puţin o dată pe an │23% │
│ │cetăţeni / │interesate (ex. cetăţeni/ │Instanţe │resurse │Decembrie │satisfacţiei │evaluarea │ │
│ │justiţiabili/ │justiţiabili /avocaţi etc)│judecătoreşti │suplimentare │2023 │părţilor │satisfacţiei │ │
│ │avocaţi etc.) la │ce urmează a fi │ │ │ │interesate │părţilor interesate│ │
│ │nivelul tuturor │implementat la nivelul │ │ │ │stabilit a fi │(curţi de apel şi │ │
│ │instanţelor, │instanţelor │ │ │ │implementat │tribunale) │ │
│ │inclusiv percepţia├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │privind accesul la│4.2.3. Implementarea │ │ │ │ │ │ │
│ │justiţie │mecanismului de evaluare a│Instanţe │Buget de stat│ │Mecanism │ │ │
│ │ │satisfacţiei clienţilor la│judecătoreşti │/ fonduri │2024 - 2025│implementat │ │ │
│ │ │nivelul instanţelor de │ │externe │ │ │ │ │
│ │ │judecată │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │4.3.1. Proiectare mecanism│MJ │ │ │ │ │ │
│ │4.3. Definirea şi │integrat instanţe-CSM-MJ │CSM │ │ │Document de │ │ │
│ │implementarea unui│de sesizare/colectare- │Instanţe │ │ │proiectare a │ │ │
│ │mecanism integrat │analiză/soluţionare a │Grupul tehnic de │Buget de stat│Iulie 2023 │mecanismului │ │ │
│ │instanţe-CSM-MJ de│problemelor/ situaţiilor │lucru COMS │ │ │elaborat şi │ │ │
│ │sesizare/ │cu care se confruntă │COMS │ │ │aprobat │Număr instituţii │ │
│ │colectare- analiză│instanţele │ │ │ │ │implicate: 3 (MJ, │ │
│ │/soluţionare a ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤CSM, instanţe) │ │
│ │problemelor/ │4.3.2. Implementare │ │ │ │ │(2023) │ │
│ │situaţiilor cu │mecanism instanţe-CSM-MJ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se confruntă │de sesizare/colectare- │MJ │ │Decembrie │Mecanism │ │ │
│ │instanţele │analiză/soluţionare a │CSM │Buget de stat│2023 │implementat │ │ │
│ │(corelat cu 8.7.1-│problemelor/ situaţiilor │Instanţe │ │ │ │ │ │
│ │8.7.2) │cu care se confruntă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instanţele │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │5.1. Consolidarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale a │ │ │ │ │Document │ │ │
│ │Consiliului │5.1.1. Organizarea unui │MJ │Nu necesită │Decembrie │conţinând │ │ │
│ │Superior al │dialog structurat între │CSM │resurse │2022 │concluziile │ │ │
│ │Magistraturii prin│MJ- CSM- UNBR │UNBR │suplimentare │ │dialogului │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │structurat │ │ │
│ │prezenţei unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentant al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesiei de ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │avocat şi prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interconectarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formelor de │5.1.2. Document de │ │Nu necesită │ │ │ │ │
│ │pregătire iniţială│planificare elaborat pe │MJ │resurse │Martie 2023│Plan de măsuri │ │ │
│ │şi formare │baza concluziilor din │CSM │suplimentare │ │ │ │ │
│ │continuă ale │acţiunea 5.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │avocaţilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │magistraţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │100% posturi │ │ │
│ │ │5.2.1. Derularea │ │ │ │prevăzute în │ │ │
│ │ │demersurilor pentru │ │ │ │statul de │ │ │
│ │ │asigurarea finanţării │CSM │Buget de stat│Decembrie │funcţii pentru │Grad de ocupare a │ │
│ │5.2. Ocuparea │tuturor posturilor din │ │ │2022 │aparat şi │posturilor vacante │ │
│ │posturilor │organigrama CSM │ │ │ │cabinetele │Referinţă │ │
│ │vacante, la │ │ │ │ │membrilor │(01.01.2022): 74% │ │
│ │nivelul CSM │ │ │ │ │finanţate │Ţintă (2025): 90% │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │5.2.2. Asigurare resurse │ │ │Anual, după│% Posturi scoase│ │ │
│ │ │umane (concurs/detaşare/ │CSM │Buget de stat│caz │la concurs, │ │ │
│ │ │transfer) │ │ │ │ocupate │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5.3. îmbunătăţirea│5.3.1. Elaborare plan │ │ │ │Plan de formare │ │ │
│ │politicii de │anual de formare │CSM │Buget de stat│Anual │aprobat │ │ │
│ │formare │ │ │ │ │ │100 % participanţi │ │
│ │profesională ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤la curs/planificat │ │
│ │continuă a │5.3.2. Implementare plan │ │ │ │Plan de formare │ │ │
│ │personalului CSM │anual de formare │CSM │Buget de stat│Anual │implementat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5.4. Realizarea şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea unei│ │ │ │ │Document de │ │ │
│ │soluţii │5.4.1. Dezvoltarea │ │ │ │acceptanţă a │ │ │
│ │informatice de │soluţiei informatice │CSM │POCA │2023 │soluţiei │ │ │
│ │gestionare a │CSMapp │ │ │ │informatice │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aparatului tehnic │ │ │ │ │ │Nr. utilizatori │ │
│ │şi de relaţionare ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤aplicaţie │ │
│ │cu alte instituţii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/organizaţii din │5.4.2. Implementarea │ │ │ │ │ │ │
│ │interiorul şi din │aplicaţiei informatice │CSM │POCA │2023 │Aplicaţie │ │ │
│ │afara sistemului │CSMapp │ │ │ │implementată │ │ │
│ │judiciar (CSMapp) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤Percepţia │
│ │ │5.5.1. Upgrade tehnologic │ │ │ │ │ │privind │
│ │ │al platformei tehnice din │ │ │ │ │ │independenţa │
│ │ │sălile de şedinţe CSM cu │ │ │ │ │ │justiţiei │
│ │ │echipamente care permit o │ │800 mii lei │ │ │ │Referinţă │
│5. │ │comunicare mai sigura în │ │fără TVA, 152│ │ │ │(2021): 51% │
│Consolidarea │ │condiţii de distanţare │ │mii lei TVA │ │Echipamente │ │Ţintă (2025):│
│capacităţii │ │socială, interconectarea │CSM │Fonduri │2022 │instalate │ │între 50-60% │
│instituţionale│5.5. Modernizarea │cu sisteme de comunicaţie │ │externe, │ │ │ │Sursa: │
│a Consiliului │dotării tehnice │audio-video la distanţă, │ │inclusiv PNRR│ │ │Streaming video │Eurobarometru│
│Superior al │pentru asigurarea │transmisia în online şi │ │aprobat │ │ │calitate HD în │Flash FL483: │
│Magistraturii │unei comunicări │înregistrarea şedinţelor │ │ │ │ │cadrul şedinţelor │Percepţia │
│şi a │mai sigure în │publice la calitate │ │ │ │ │CSM. │asupra │
│instituţiilor │condiţii de │superioară │ │ │ │ │100 terminale │independenţei│
│subordonate │distanţare socială├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │sistemelor │
│ │ │5.5.2. Dotarea cu mijloace│ │1.500 mii lei│ │ │ │naţionale de │
│ │ │tehnice pentru │ │fără TVA, │ │Licitaţie │ │justiţie din │
│ │ │desfăşurarea activităţii │ │285 mii lei │ │organizată/ │ │UE în rândul │
│ │ │atât în cadrul instituţiei│CSM │TVA Fonduri │2022 │contract │ │publicului │
│ │ │cât şi în regim de munca │ │externe, │ │atribuit │ │larg │
│ │ │la domiciliu (Include 200 │ │inclusiv PNRR│ │ │ │ │
│ │ │terminale) │ │aprobat │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Licitaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizată, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Contract SF + │ │ │
│ │ │ │ │ │ │elaborare SF, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │atribuit │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Indic. Tehnico- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ec avizaţi, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │licitaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizaţă, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contract de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectare + │ │ │
│ │ │5.6.1. Realizare obiectiv │ │ │ │execuţie │ │ │
│ │ │“Lucrări de intervenţii la│ │ │ │atribuit, ordin │ │ │
│ │ │imobilul situat în Bd │ │ │ │începere serv de│ │ │
│ │ │Regina Elisabeta nr. 53, │ │ │ │proiectare │ │ │
│ │ │sector 5, Bucureşti” - │ │ │2022 │semnat │ │ │
│ │ │inclus la finanţare prin │CNI SA │Buget de stat│2023 │PT elaborat şi │ │ │
│ │ │subprogramul ’’Alte │ │(MDLPA-CNI) │2024 │autorizaţie de │ │ │
│ │ │obiective de interes │ │ │2026 │execuţie │ │ │
│ │ │public sau social în │ │ │ │obţinută; │ │ │
│ │5.6. Reabilitarea │domeniul construcţiilor” │ │ │ │Documentaţie │ │ │
│ │imobilului în care│derulat prin CNI SA │ │ │ │Tehnică avizată │Sediu conform din │ │
│ │îşi desfăşoară │ │ │ │ │şi ordin │punct de vedere al │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │începere lucrări│condiţiilor de │ │
│ │Institutul │ │ │ │ │semnat │muncă │ │
│ │Naţional al │ │ │ │ │Lucrări │Sediu conform din │ │
│ │Magistraturii şi │ │ │ │ │recepţionate │punct de vedere al │ │
│ │Şcoala Naţională │ │ │ │ │etapele de │condiţiilor de │ │
│ │de Grefieri şi │ │ │ │ │realizare pot fi│cazare │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │respectate în │ │ │
│ │dotărilor necesare│ │ │ │ │funcţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alocarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fondurilor de la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetul MDLPA │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │5.6.2. Reabilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilului în care │ │ │ │Lucrări │ │ │
│ │ │funcţionează căminul în │CSM │Buget de stat│2026 │recepţionate │ │ │
│ │ │care locuiesc auditorii de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │justiţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │100 de unităţi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │individuale de │ │ │
│ │ │ │ │Fonduri │ │calcul (PC), │ │ │
│ │ │5.6.3. Asigurarea dotării │ │externe, │ │5 servere pentru│ │ │
│ │ │spaţiilor SNG cu hardware,│SNG/CSM/MJ │inclusiv PNRR│Decembrie │aplicaţiile │ │ │
│ │ │software şi reţelistică │ │aprobat/ │2025 │digitale, │ │ │
│ │ │îmbunătăţite │ │Buget de stat│ │aplicaţie pentru│ │ │
│ │ │ │ │ │ │managementul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │formării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iniţiale; │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │6.1.1. Efectuarea │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │demersurilor pentru │ICCJ │necesare │Iunie 2022 │Solicitare │ │ │
│ │ │solicitarea unui sediu │MJ │resurse │ │transmisă la SGG│ │ │
│ │ │adecvat funcţionării ÎCCJ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │6.1. Asigurarea ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │unui sediu ICCJ │6.1.2. Identificarea unui │ │Domeniul │ │Sediu │ │ │
│ │necesar │sediu │SGG │public al │Iunie 2024 │identificat │Sediu adecvat │ │
│ │desfăşurării │ │ │statului │ │ │desfăşurării │ │
│ │activităţii în ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤activităţii ÎCCJ │ │
│ │condiţii optime │6.1.3. Darea în │MJ │Domeniul │Decembrie │Hotărâre de │ │ │
│ │ │administrarea ÎCCJ a │ICCJ │public al │2024 │guvern adoptată │ │ │
│ │ │sediului identificat │ │statului │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │6.1.4. Amenajarea sediului│ICCJ │Buget de stat│Decembrie │Sediu amenajat │ │Rata de │
│ │ │ │ │ │2025 │ │ │soluţionare a│
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤dosarelor │
│ │ │6.2.1. Elaborare document │ │ │ │ │ │(calculată ca│
│ │ │de analiză incluzând │ │ │ │Analiză │ │raport dintre│
│ │ │propuneri de modificare a │ │Nu sunt │ │elaborată cu │ │dosarele │
│6. │ │legislaţiei privind │MJ │necesare │Decembrie │propuneri de │ │soluţionate │
│Consolidarea │ │competenta ÎCCJ (atât din │ │resurse │2022 │modificare a │ │şi │
│capacităţii │ │domeniul de competenţă al │ │suplimentare │ │actelor │ │totalitatea │
│instituţionale│ │MJ, cât şi al altor │ │ │ │normative │ │dosarelor │
│la nivelul │ │instituţii). │ │ │ │ │ │aflate pe │
│ÎCCJ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │rolul ÎCCJ) │
│ │ │6.2.2. Elaborare proiect │ │ │ │ │ │Referinţă │
│ │ │de act normativ care intră│ │Nu sunt │ │Proiect de act │ │(2021): 62% │
│ │6.2. Reaşezarea │în competenţa MJ şi │ │necesare │ │normativ aprobat│ │Ţintă (2025):│
│ │competenţei de │transmitere propuneri de │MJ │resurse │Martie 2023│de guvern │Cadru normativ │65% │
│ │judecată a ÎCCJ şi│modificare către celelalte│ │suplimentare │ │Adrese │privind │Sursă: Raport│
│ │adaptarea schemei │instituţii competente │ │ │ │comunicate │competenţele ÎCCJ │de activitate│
│ │de personal la │identificate │ │ │ │ │actualizat │ÎCCJ │
│ │noile competenţe ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │6.2.3. Stabilirea │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │numărului de posturi │ÎCCJ │necesare │Martie 2023│Adresă │ │ │
│ │ │necesare │ │resurse │ │comunicată MJ │ │ │
│ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │6.2.4. Elaborare şi │ÎCCJ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │aprobare număr maxim de │MJ │necesare │Iulie 2023 │Act normativ │ │ │
│ │ │posturi la nivelul ÎCCJ │Guvern │resurse │ │aprobat │ │ │
│ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │6.2.5. Ocupare posturi │ÎCCJ │Buget de stat│Decembrie │Posturi vacante │ │ │
│ │ │vacante │ │(buget ÎCCJ) │2023 │ocupate │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Acordul de │ │ │ │ │
│ │ │7.1.1. Realizarea │PÎCCJ │împrumut BIRD│2022 │Proiect tehnic │ │ │
│ │ │proiectului tehnic │MJ │nr.8695- │ │aprobat │ │ │
│ │7.1. Amenajarea şi│ │ │RO-RO │ │ │ │ │
│ │dotarea unei ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │camere de date │ │ │5.500 mii lei│ │ │Cameră de date │ │
│ │(Data Room) a │ │ │fără TVA, │ │ │funcţională │ │
│ │PICCJ │7.1.2. Amenajarea şi │ │1.045 mii lei│ │Lucrări │ │ │
│ │ │dotarea unei camere de │PÎCCJ │TVA Fonduri │2023 │finalizate │ │ │
│ │ │date │ │externe, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │ │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │7.100 mii lei│ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără TVA, │ │Aprox. 4.800 │ │ │
│ │ │7.2.1. Cablare structurată│ │1.349 mii lei│ │porturi active │ │ │
│ │ │adecvată la sediul PICCJ │PÎCCJ │TVA Fonduri │2023 │de reţea în │ │ │
│ │ │ │ │externe, │ │sediul PÎCCJ │ │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │ │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │10.695 mii │ │Sistem VoIP │ │ │
│ │ │ │ │lei fără TVA,│ │pentru minim │ │ │
│ │ │7.2.2. Sistem de telefonie│ │2.032 mii lei│ │4000 utilizatori│ │ │
│ │ │VoIP la nivel naţional │PÎCCJ │TVA Fonduri │2025 │la nivelul PICCJ│ │ │
│ │ │ │ │externe, │ │şi parchetelor │ │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │teritoriale │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │4.855 mii lei│ │licenţiere de │ │ │
│ │ │7.2.3. Extindere │ │fără TVA, 922│ │tip CAL pentru │ │ │
│ │ │tehnologica si securizare │ │mii lei TVA │ │aprox. 1500 │ │ │
│ │ │a soluţiei de mesagerie │PÎCCJ │Fonduri │2023 │utilizatori pe │ │ │
│ │ │electronică in reţeaua │ │externe, │ │platforma │ │ │
│ │ │Internet │ │inclusiv PNRR│ │Exchange 2019 │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │7.2. Modernizarea │7.2.4. Dotarea unităţilor │ │Împrumut BIRD│ │74 de sisteme de│Sistem VoiP │ │
│ │dotării tehnice │de parchet cu sisteme de │MJ, PÎCCJ │nr.8695- │2022 │video- │funcţional │ │
│ │pentru asigurarea │video conferinţă │ │RO-RO │ │conferinţă │Sisteme de │ │
│ │unei comunicări │ │ │ │ │instalate │videoconferinţă │ │
│ │mai sigure ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤funcţionale │ │
│ │ │ │ │ │ │Echipamente şi │ │ │
│ │ │7.2.5. Dotarea │ │ │ │licenţe office: │ │ │
│ │ │structurilor Ministerului │ │ │ │aprox. 1245 buc.│ │ │
│ │ │Public (PICCJ, DIICOT, │ │ │ │laptop, 672 buc.│ │ │
│7. │ │DNA, unităţi de parchet │ │50.500 mii │ │scanner A4, │ │ │
│Consolidarea │ │teritoriale) cu │ │lei fără TVA,│ │435 scanner │ │ │
│capacităţii │ │echipamente IT, necesare │PICCJ, DIICOT, DNA,│9.595 mii lei│ │A3,1245 buc. │ │ │
│instituţionale│ │în condiţiile respectării │unităţi de parchet │TVA │2024 │suite MS Office │ │ │
│la nivelul │ │măsurilor pentru │teritoriale │Fonduri │ │2019, │ │ │
│PÎCCJ şi a │ │prevenirea şi combaterea │ │externe, │ │2419 buc. │ │ │
│instituţiilor │ │efectelor pandemiei │ │inclusiv PNRR│ │Desktop │ │ │
│subordonate │ │COVID-19. Asigurarea unui │ │aprobat │ │Creşterea │ │ │
│ │ │sistem integrat de stocare│ │ │ │capacităţii de │ │ │
│ │ │şi securizare a accesului │ │ │ │stocare │ │ │
│ │ │la datele PICCJ │ │ │ │unificată cu 146│ │ │
│ │ │ │ │ │ │TB utili │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │7.008 mii lei│ │6 routere pentru│ │ │
│ │ │7.2.6. îmbunătăţirea │ │fără TVA, │ │sediile centrale│ │ │
│ │ │infrastructurii de │ │1.332 mii lei│ │(PÎCCJ, DNA, │ │ │
│ │ │comunicaţii a Ministerului│PICCJ, DIICOT, DNA │TVA Fonduri │2024 │DIICOT) │ │ │
│ │ │Public (routere) │ │externe, │ │246 routere │ │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │pentru unităţile│ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │teritoriale │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │7.3.1. Elaborarea unui │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │plan etapizat de înnoire a│PICCJ │necesare │2025 │Plan etapizat │ │ │
│ │ │parcului IT la nivelul │ │resurse │ │disponibil │ │ │
│ │ │parchetelor │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │7.3.2. Implementarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │planului etapizat de │PICCJ │Buget de stat│2025 │Plan etapizat │ │ │
│ │ │înnoire a parcului IT la │ │ │ │implementat │ │ │
│ │ │nivelul parchetelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Buget │ │ │ │ │
│ │ │ │ │finanţat prin│ │ │ │ │
│ │ │ │ │POCA │ │ │ │ │
│ │ │7.3.3. Introducerea unui │ │2014-2020 │ │ │ │ │
│ │7.3. Optimizarea │sistem informatic de │ │(proiectul SI│ │ │Cadru │ │
│ │funcţionării │calcul al volumului şi │ │POCA 761) │ │Sistem │tehnico-operaţional│ │
│ │parchetelor din │complexităţii activităţii │PICCJ │15.521.407,21│2023 │informatic │în domeniul │ │
│ │perspectiva │procurorilor şi │ │lei buget │ │implementat │tehnologiei │ │
│ │tehnologiei │parchetelor │ │total, din │ │ │informaţiei │ │
│ │informaţiei │ │ │care │ │ │optimizat │ │
│ │ │ │ │10.393.382,79│ │ │ │ │
│ │ │ │ │lei bugetul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MP-PICCJ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │7.3.4. Analiza domeniilor │ │Nu necesită │ │ │ │ │
│ │ │în care urmează să fie │PICCJ │fonduri │2023 │Analiză │ │ │
│ │ │recrutaţi specialişti la │ │suplimentare │ │efectuată │ │ │
│ │ │parchete │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │7.3.5. Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │program/ghid/metodologie │ │Nu necesită │ │Document │ │ │
│ │ │de recrutare/selectare a │PICCJ │fonduri │2024 │elaborat şi │ │ │
│ │ │specialiştilor în raport │ │suplimentare │ │adoptat │ │ │
│ │ │de nevoile identificate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │8.1.1. Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inventar al atribuţiilor │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │ce revin, potrivit │ │necesare │Septembrie │Inventar │ │ │
│ │ │legislaţiei în vigoare, MJ│MJ │resurse │2022 │atribuţii MJ │ │ │
│ │ │şi nu sunt transpuse în │ │suplimentare │ │realizat │ │ │
│ │ │Hotărârea de organizare si│ │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţionare a MJ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.1.2. Corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │atribuţiilor ce revin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ministerului Justiţiei │ │ │ │HG de organizare│ │ │
│ │ │prevăzute în acte │ │ │ │şi funcţionare │ │ │
│ │ │normative cu atribuţiile │ │ │ │MJ actualizat │ │ │
│ │ │din HG nr. 652/2009 ’ şi │ │Nu sunt │ │Structură │ │ │
│ │ │OMJ nr. 120/C/2011 şi │MJ │necesare │Octombrie │organizatorică │ │ │
│ │ │determinarea noii │ │resurse │2022 │actualizată în │Grad de îndeplinire│ │
│ │ │structuri organizatorice a│ │suplimentare │ │conformitate cu │activităţilor din │ │
│ │ │MJ, care să reflecte în │ │ │ │inventarul │planul anual de │ │
│ │8.1. Adaptarea │mod cuprinzător │ │ │ │atribuţiilor │activităţi │ │
│ │structurii │atribuţiile MJ potrivit │ │ │ │ │Referinţă: 61% │ │
│ │organizatorice a │prevederilor legale în │ │ │ │ │(2020) │ │
│ │MJ la atribuţiile │vigoare │ │ │ │ │Ţintă: 80% (2025) │ │
│ │din prevederile ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Grad ocupare │ │
│ │legale în vigoare │8.1.3. Actualizarea ROFMJ │ │Nu sunt │ │ROF MJ │posturi din schemă │ │
│ │ │în conformitate cu noua │ │necesare │Decembrie │actualizat │Referinţă (2021): │ │
│ │ │structură organizatorică │MJ │resurse │2022 │conform noii │82% │ │
│ │ │(de corelat cu II. B. │ │suplimentare │ │structuri │Ţintă (2025): 95% │ │
│ │ │1.3.2.) │ │ │ │organizatorice │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Grad de ocupare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │posturi vacante │ │ │
│ │ │8.1.4. Asigurarea │ │ │ │nou înfiinţate │ │ │
│ │ │capacităţii │ │ │ │Ţintă: 100% │ │ │
│ │ │organizaţionale necesare │ │ │ │(2023) │ │ │
│ │ │îndeplinirii atribuţiilor │ │ │ │Număr personal │ │ │
│ │ │MJ, în conformitate cu │MJ │Buget de stat│2023-2025 │instruit/Număr │ │ │
│ │ │noua structură │ │ │ │personal nou │ │ │
│ │ │organizatorică (ocupare │ │ │ │angajat în baza │ │ │
│ │ │posturi vacante, formare │ │ │ │noii structuri │ │ │
│ │ │profesională etc) │ │ │ │organizaţionale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ţinta: 80% │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(2025) │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.2.1. Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │analize prealabile a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │managementului resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │umane vizând statutul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tuturor categoriile de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personal care îşi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │desfăşoară activitatea în │ │ │ │Analiză │ │ │
│ │ │MJ, care să includă │MJ │Buget de stat│Martie 2023│prealabilă │ │ │
│ │ │domenii precum: │ │ │ │elaborată │ │ │
│ │ │determinarea necesarului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de personal, selecţia/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │recrutarea, încadrarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │formarea iniţială, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluarea, promovarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │răspunderea disciplinară, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │formarea continuă │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.2.2. Elaborarea unei │ │ │ │Strategie │ │ │
│ │ │strategii de resurse umane│ │ │ │aprobată │ │ │
│ │ │vizând toate categoriile │ │ │ │Plan de măsuri │ │ │
│ │ │de personal care îşi │MJ │Buget de stat│Decembrie │pentru │ │ │
│ │ │desfăşoară activitatea în │ │ │2023 │implementare a │Nr. persoane care │ │
│ │ │MJ pe baza concluziilor şi│ │ │ │strategiei │participă la │ │
│ │ │recomandărilor formulate │ │ │ │aprobat │programe de formare│ │
│ │8.2. Îmbunătăţirea│în analiza prealabilă │ │ │ │ │profesională │ │
│ │politicii de ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤conform cerinţelor,│ │
│ │resurse umane la │8.2.3. Ocuparea posturilor│ │ │ │ │pe categorii de │ │
│ │nivelul MJ │vacante aferente │ │ │Anual, după│% Posturi scoase│personal │ │
│ │ │compartimentele unde se │MJ │Buget de stat│caz │la concurs, │Referinţă: 100% din│ │
│ │ │înregistrează deficit de │ │ │ │ocupate │planificat (2023) │ │
│ │ │personal │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.2.4. Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │politicii de formare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │profesională continue a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului la nivelul MJ│ │ │ │ │ │ │
│ │ │(atât în etapa de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │planificare, cât şi în │ │ │ │Plan anual de │ │ │
│ │ │cele de implementare şi │ │ │ │formare aprobat │ │ │
│ │ │evaluare a rezultatelor; │ │ │ │(3 planuri) │ │ │
│ │ │corelarea formării │ │ │ │Raport de │ │ │
│ │ │continue cu nevoile de │DRU │Buget de stat│Anual │monitorizare │ │ │
│ │ │dezvoltarea ale │ │ │ │(2 rapoarte │ │ │
│ │ │instituţiei │ │ │ │aferente anilor │ │ │
│ │ │- Elaborarea planului de │ │ │ │2023, respectiv │ │ │
│ │ │formare înainte de buget │ │ │ │2024) │ │ │
│ │ │începând cu 2023 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- Elaborarea sistemului de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │raportare privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea la cursuri - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anual începând cu 2023 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru 2022 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Aprobare │ │ │
│ │ │8.3.1. Suplimentarea │ │ │ │Hotărâre de │ │ │
│ │ │numărului de posturi la │ │ │Decembrie │Guvern privind │55 de posturi │ │
│ │8.3. Asigurarea │nivelul Direcţiei │MJ │Buget de stat│2022 │suplimentarea │ocupate (2025) │ │
│ │desfăşurării în │Tehnologia Informaţiei │ │ │ │numărului de │% Grad acoperire │ │
│ │condiţii optime a │ │ │ │ │posturi la un │necesar echipamente│ │
│ │activităţilor din │ │ │ │ │total de 55 │Referinţă: valoarea│ │
│ │domeniul ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤din 2023 │ │
│ │tehnologiei │8.3.2. Elaborare plan │ │ │ │ │Ţintă: valoarea │ │
│ │informaţiei │multianual privind │ │Nu necesită │Decembrie │Plan multianual │aferentă anului │ │
│ │ │modernizarea │MJ │resurse │2023 │elaborat şi │2025 │ │
│ │ │infrastructurii ITC la │ │suplimentare │ │aprobat │ │ │
│ │ │nivelul instanţelor │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.4.1. Ocuparea posturilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │vacante existente (1 post │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IT şi 1 specialist │MJ │Buget de stat│Decembrie │2 posturi │ │ │
│ │ │domeniul social şi pentru │ │ │2022 │ocupate │ │ │
│ │ │implicarea/dialogul cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │părţile interesate) │ │ │ │ │ │ │
│ │8.4. Îmbunătăţirea├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │capacităţii │8.4.2. Efectuarea │ │ │ │Propuneri pentru│ │ │
│ │DIPFIE-MJ în │demersurilor │ │ │ │stimularea │ │ │
│ │vederea │instituţionale în vederea │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │implementării │stimulării ocupării │ │ │ │posturilor din │ │ │
│ │proiectului” │posturilor din cadrul │ │ │ │cadrul │ │ │
│ │Cartierul │proiectelor cu finanţare │ │Nu necesită │Decembrie │proiectelor cu │100% posturi │ │
│ │Justiţiei” şi │externă, prin modificarea │MJ │resurse │2022 │finanţare │ocupate DIPFIE │ │
│ │componenta IT a │Legii nr. 153/2017 privind│ │suplimentare │ │externă │(2023) │ │
│ │Proiectului │salarizarea personalului │ │ │ │transmise │ │ │
│ │“îmbunătăţirea │plătit din fondurile │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │Serviciilor │publice, în vederea │ │ │ │Muncii şi │ │ │
│ │Judiciare”/ │implementării proiectului │ │ │ │Solidarităţii │ │ │
│ │ocuparea │Cartierul pentru Justiţie │ │ │ │Sociale │ │ │
│ │posturilor vacante├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.4.3. Extinderea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │organigramei DIPFIE prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │manualul operaţional al │ │ │ │7 posturi │ │ │
│ │ │proiectului Cartierul │MJ │Buget de stat│Iunie 2023 │ocupate │ │ │
│ │ │pentru Justiţie şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ulterior, ocuparea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │posturilor nou înfiinţate │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.5.1 Stabilirea unui set │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de criterii pentru │MJ │Buget de stat│Iunie 2022 │Procedură │ │ │
│ │ │desemnarea persoanelor în │ │ │ │aprobată │ │ │
│ │ │echipe de proiect │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.5.2. Constituirea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grup de experţi la nivelul│ │ │ │OMJ privind │ │ │
│ │8.5. Asigurarea │compartimentelor care să │ │ │Septembrie │desemnarea │ │ │
│ │resurselor │fie pregătit să preia │MJ │Buget de stat│2022 │persoanelor în │% grupul de experţi│ │
│ │necesare │atribuţii pe proiecte │ │ │ │echipa de │identificat │ │
│ │gestionării │(achiziţii, financiar, IT │ │ │ │experţi │implicat în │ │
│ │proiectelor (pe │şi procese de bază) │ │ │ │ │derularea │ │
│ │toate fazele ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤proiectelor │ │
│ │ciclului de │ │ │ │ │Nevoi de formare│Referinţă (2021 ):0│ │
│ │proiect) │ │ │ │ │identificate │Ţintă: 50% (2025) │ │
│ │ │ │ │ │ │incluse în │ │ │
│ │ │8.5.3. Formarea │ │ │Anual, │Planul anual de │ │ │
│ │ │personalului în │MJ │Buget de stat│începând cu│formare │ │ │
│ │ │gestionarea proiectelor │ │ │2023 │100% personal │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din echipa de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │experţi format │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în gestionarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectelor │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.6.1. Realizarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │analize cu privire la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asigurarea îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţiei de control şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizare exercitată de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │MJ în domeniul propriu de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │competenţă, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │ │propuneri cu privire la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea activităţii │ │ │Decembrie │Document de │ │ │
│ │ │structurilor cu atribuţii │MJ │Buget de stat│2022 │analiză aprobat │ │ │
│ │ │de control din cadrul MJ, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din unităţile aflate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │subordinea MJ şi, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respectiv, ale profesiilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │juridice conexe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(instrumente de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specifice, formare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │profesională, mecanism de │ │ │ │ │ │ │
│ │8.6. Îmbunătăţirea│coordonare etc.) │ │ │ │ │% din planul anual │ │
│ │funcţiei de ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤de control │ │
│ │control la nivelul│8.6.2. Consolidarea │ │ │ │ │implementat │ │
│ │Ministerului │capacităţii administrative│ │ │ │ │Referinţă: 75% │ │
│ │justiţiei │a MJ din perspectiva │ │ │ │ │(2021) │ │
│ │ │îndeplinirii funcţiei de │ │ │ │ │Ţintă: 100% (2025) │ │
│ │ │control, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │ │elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instrumente de lucru │ │ │ │Instrumente de │ │ │
│ │ │specifice activităţii de │ │ │ │lucru elaborate │ │ │
│ │ │control, formare │ │Buget de stat│ │şi implementate │ │ │
│ │ │profesională a │MJ │/ fonduri │Decembrie │Mecanism de │ │ │
│ │ │personalului cu atribuţii │ │externe │2025 │cooperare │ │ │
│ │ │de control, precum şi │ │ │ │elaborat şi │ │ │
│ │ │definirea şi implementarea│ │ │ │implementat │ │ │
│ │ │unui mecanism de cooperare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │între structurile cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │atribuţii de control din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cadrul MJ, din unităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aflate în subordinea MJ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi, respectiv, ale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │profesiilor juridice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conexe │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │8.7. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │8.7.1. Proiectarea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │strategic la │nou compartiment (serviciu│ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │/direcţie) cu rol în │ │ │ │ │ │ │
│ │Ministerului │exercitarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │Justiţiei │asociate managementului │ │ │ │ │ │ │
│ │(planificare │strategic: planificare │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │strategică: │strategic, monitorizare │ │necesare │ │Document │ │ │
│ │elaborare analize │implementare documente │MJ │resurse │Iulie 2022 │elaborat │ │ │
│ │şi strategii, │strategice, evaluare │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │studii de impact │politici publice: │ │ │ │ │ │ │
│ │etc., monitorizare│justificare necesitate, │ │ │ │ │ │ │
│ │implementare │rol, atribuţii, necesar │ │ │ │ │ │ │
│ │documente │resurse (corelare cu C II │ │ │ │ │ │ │
│ │strategice, │8.1.) │ │ │ │ │Strategie de │ │
│ │evaluarea de │ │ │ │ │ │dezvoltare a │ │
│ │politici publice),│ │ │ │ │ │sistemului judiciar│ │
│ │prin crearea unui │ │ │ │ │ │2022- 2025, │ │
│ │compartiment ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤revizuită │ │
│ │(direcţie/ │ │ │ │ │ │Ţintă: decembrie │ │
│ │serviciu) specific│ │ │ │ │ │2023 │ │
│ │care să cuprindă │8.7.2. Actualizare ROF │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │specialişti în │potrivit documentului │ │necesare │Decembrie │ROF aprobat, în │ │ │
│ │organizare │aprobat (corelare cu C II │MJ │resurse │2022 │vigoare │ │ │
│ │judiciară, │8.1) │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │specialişti în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │judiciare, precum ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │şi specialişti în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planificare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strategică, │8.7.3. Operaţionalizare │ │ │ │Compartiment nou│ │ │
│ │monitorizare si │compartiment nou înfiinţat│MJ │Buget de stat│Martie 2023│funcţional │ │ │
│ │evaluare politici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.8.1. Elaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specificaţii pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Upgrade tehnologic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Registrului electronic al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asociaţiilor fundaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi federaţiilor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │registrele asociate │ │ │ │ │ │ │
│ │8.8 Îmbunătăţirea │potrivit legii (precum cel│ │7.500 mii lei│ │Specificaţii │ │ │
│ │funcţionării │al Beneficiarilor Reali), │MJ │fără TVA, │2023 │elaborate │Registrului │ │
│ │Registrului │transferul datelor din │ │1.425 mii lei│ │ │electronic al │ │
│ │electronic al │registrele actuale în noua│ │TVA │ │ │asociaţiilor │ │
│ │asociaţiilor, │aplicaţie şi constituirea │ │Fonduri │ │ │fundaţiilor şi │ │
│ │fundaţiilor şi │unei baze de date │ │externe, │ │ │federaţiilor şi │ │
│ │federaţiilor şi │electronice scanate │ │inclusiv PNRR│ │ │registrele asociate│ │
│ │registrele │privind documentele │ │aprobat │ │ │îmbunătăţit │ │
│ │asociate │aferente dosarelor din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │această materie │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┤ ├───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.8.2. Derulare achiziţie │MJ │ │2024 │Contract semnat │ │ │
│ │ │contractare servicii │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┤ ├───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.8.3. Dezvoltare soluţie │MJ │ │2025 │Soluţie │ │ │
│ │ │informatică │ │ │ │operaţională │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.9. Îmbunătăţirea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │politicii de │8.9.1. Demararea │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse umane la │procedurilor de scoatere │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul ANP, în │la concurs a posturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │principal prin │vacante de conducere │ │ │ │Anunţ a concurs │ │ │
│ │continuarea │conform prevederilor art. │ANP │Buget de stat│Anual │publicat │ │ │
│ │demersurilor de │125 alin. (4) din Legea │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupare a │nr. 145/2019 privind │ │ │ │ │ │ │
│ │posturilor vacante│statutul poliţiştilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea │penitenciare │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupare a ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │posturilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statele de │8.9.2. Demararea │ │ │ │ │ │ │
│ │organizare ale │procedurilor de concurs │ │ │ │Minim 100 de │ │ │
│ │unităţilor │pentru ocuparea posturilor│ANP │Buget de stat│Anual │posturi scoase │ │ │
│ │subordonate │vacante, prin trecerea │ │ │ │la concurs │ │ │
│ │Administraţiei │agenţilor în categoria │ │ │ │ │ │ │
│ │Naţionale a │ofiţerilor │ │ │ │ │ │ │
│ │Penitenciare, prin│ │ │ │ │ │13.500 personal │ │
│ │scoaterea la │ │ │ │ │ │existent (2025) │ │
│ │concurs a unui ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤Cel puţin 1 │ │
│ │număr cât mai mare│ │ │ │ │ │candidat recrutat │ │
│ │de posturi │ │ │ │ │ │pentru fiecare post│ │
│ │vacante, în │ │ │ │ │Anunţ ocupare │alocat │ │
│ │funcţie de │8.9.3. Demararea │ │ │ │Posturi vacante │ │ │
│ │creditele bugetare│procedurilor de concurs │ │ │ │din sursă │ │ │
│ │aprobate, în │pentru ocuparea posturilor│ │ │ │externă │ │ │
│ │special pe │vacante, din sursă │ANP │Buget de stat│Anual │Grad de │ │ │
│ │sectoarele cu │externă, în special pe │ │ │ │încadrare a │ │ │
│ │deficit de │sectoarele cu deficit de │ │ │ │statelor de │ │ │
│ │personal încadrat,│personal încadrat, │ │ │ │organizare │ │ │
│ │concomitent cu │ │ │ │ │De aproximaţiv │ │ │
│ │intensificarea si │ │ │ │ │85% │ │ │
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice de ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │recrutare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │candidaţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │Candidaţi cu cel│ │ │
│ │instituţiile de │8.9.4. Recrutare candidaţi│ │ │ │puţin 5 ori mai │ │ │
│ │învăţământ care │pentru instituţiile de │ANP │Buget de stat│Anual │mulţi decât │ │ │
│ │pregătesc │învăţământ care pregătesc │ │ │ │numărul │ │ │
│ │poliţişti de │poliţişti de penitenciare │ │ │ │posturilor │ │ │
│ │penitenciare. │ │ │ │ │alocate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │-2463 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Calculator all │ │ │
│ │ │ │ │ │ │in one; │ │ │
│ │ │8.10.1. Dotarea cu │ │ │ │-284 Laptop; │ │ │
│ │ │echipamente informatice şi│ │ │ │-79 Netork │ │ │
│ │ │de comunicaţii conform │ANP │Buget de stat│Ianuarie │Attached │ │ │
│ │ │acordurilor cadru │ │ │2023 │Storage; │ │Percepţia │
│ │ │încheiate la nivel de │ │ │ │-2 SAN; │ │privind │
│ │ │sistem penitenciar │ │ │ │-3 Switch fibra │ │activitatea │
│ │ │ │ │ │ │optică; │ │Ministerului │
│ │ │ │ │ │ │-240 Switch cu │ │Justiţiei │
│ │ │ │ │ │ │management │ │evaluată în │
│8. │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │cadrul │
│Consolidarea │ │ │ │ │ │Necesar de │ │sistemului de│
│capacităţii │ │ │ │ │ │echipamente IT&C│ │management al│
│instituţionale│ │ │ │ │ │şi licenţe din │ │calităţii │
│a Ministerului│ │ │ │ │ │unităţile │ │Referinţă │
│Justiţiei, │ │ │ │ │ │subordonate, │ │4.85 (din 5) │
│precum şi a │ │ │ │ │ │centralizat la │ │(2021) │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │nivelul ANP │ │Ţintă: 4.95 │
│subordonate │ │ │ │ │ │Specificaţii │ │(2025) │
│ │ │ │ │ │ │tehnice pentru │ │Sursa: Raport│
│ │ │ │ │ │ │achiziţia de │ │Analiza │
│ │ │ │ │ │ │echipamente IT&C│ │implementării│
│ │ │8.10.2. Centralizarea │ │ │Octombrie │şi licenţe │ │Sistemului de│
│ │ │necesarului de echipamente│ │ │2022 │întocmite │ │management al│
│ │ │IT&C în vederea acoperirii│ │ │Martie 2023│Acorduri-cadru │ │calităţii la │
│ │ │integrale a nevoilor de │ANP │Buget de stat│Decembrie │încheiate │ │nivelul MJ │
│ │ │tehnică de calcul şi │ │ │2023 │centralizat la │ │ │
│ │ │licenţelor şi achiziţia │ │ │2024-2025 │nivelul │ │ │
│ │ │acestora │ │ │ │sistemului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │penitenciar │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru achiziţia│ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamentelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │IT&C şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │licenţelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Contracte │ │ │
│ │ │ │ │ │ │subsecvente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru achiziţia│ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamentelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi licenţelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │încheiate │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │-13 buc. sistem │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de calcul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TEMPEST nivel A;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │-6 buc. sistem │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de calcul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TEMPEST nivel B;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │-12 buc. sistem │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de calcul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TEMPEST nivel C;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │-7 buc. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │imprimantă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │monocrom nivel │ │ │
│ │ │ │ │ │Decembrie │A; │ │ │
│ │ │ │ │ │2022 │-6 buc. │Echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │imprimantă │achiziţionate date │ │
│ │ │ │ │ │ │monocrom nivel │în funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │B; │46 unităţi │ │
│ │ │ │ │ │ │- 8 buc. │penitenciare care │ │
│ │ │ │ │ │ │imprimantă │dispun de contracte│ │
│ │ │ │ │ │ │monocrom nivel │subsecvente │ │
│ │8.10. Consolidarea│ │ │ │ │C; │încheiate │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │-7 buc. scaner │46 de unităţi şi │ │
│ │instituţionale a │ │ │ │ │nivel A; │sediul central ANP │ │
│ │ANP din │ │ │ │ │-4 buc. scaner │beneficiare ale │ │
│ │perspectiva │ │ │ │ │nivel B; │unei reţele │ │
│ │tehnologiei │ │ │ │ │-10 buc. scaner │informatice │ │
│ │informaţiei │8.10.3. Dotarea cu │ │ │ │nivel C │criptate │ │
│ │ │echipamente informatice │ │ ├───────────┼────────────────┤3000 utilizatori │ │
│ │ │acreditate pentru │ANP │Buget de stat│ │Specificaţii │interni ai PMSWEB │ │
│ │ │gestionarea informaţiilor │ │ │ │tehnice │15000 utilizatori │ │
│ │ │clasificate, conform │ │ │ │întocmite şi │externi ai PMSWEB │ │
│ │ │cerinţelor ORNISS │ │ │ │achiziţie │865 utilizatori ai │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │aplicaţiei ERP │ │
│ │ │ │ │ │ │informatice: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │criptor unu la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unu, criptor unu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │la mai mulţi, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │generator de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │chei de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │criptare, casetă│ │ │
│ │ │ │ │ │ │chei criptare, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rack Tempest │ │ │
│ │ │ │ │ │Decembrie │servere 12U, │ │ │
│ │ │ │ │ │2023 │storage │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rackabil cu min.│ │ │
│ │ │ │ │ │ │4HDD, fi re wa │ │ │
│ │ │ │ │ │ │11 hardware, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │switch fibră │ │ │
│ │ │ │ │ │ │optică 16 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │porturi, UPS │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistem de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calcul, UPS │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rackabil server,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │media converter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Gigabit, fibra │ │ │
│ │ │ │ │ │ │optică, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │conectori fibra │ │ │
│ │ │ │ │ │ │optică │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.10.4. Rescrierea şi │ │ │ │Aplicaţie PMSWEB│ │ │
│ │ │modernizarea aplicaţiei de│ │ │Octombrie │implementată 237│ │ │
│ │ │evidenţă a deţinuţilor │ANP │POCA │2023 │persoane │ │ │
│ │ │PMSWEB şi instruirea a 237│ │ │ │instruite │ │ │
│ │ │persoane │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │- 4 servere; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │-2 echipamente │ │ │
│ │ │8.10.5. Dotarea cu │ │ │ │de stocare; │ │ │
│ │ │echipament de calcul, │ │ │ │-4 switch de │ │ │
│ │ │stocare şi securitate │ANP │POCA │Octombrie │fibra optică; │ │ │
│ │ │pentru deservirea │ │ │2023 │-2 switch core; │ │ │
│ │ │aplicaţiei PMSWEB │ │ │ │-4 switch de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │distribuţie; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipament de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tip firewall │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Specificaţii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tehnice pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aplicaţia tip │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ERP întocmite │ │ │
│ │ │8.10.6. închirierea unei │ │ │Octombrie │Acord-cadru │ │ │
│ │ │aplicaţii de tip ERP │ │ │2022 │încheiat │ │ │
│ │ │pentru evidenţa financiar │ANP │Buget de stat│Ianuarie │centralizat │ │ │
│ │ │contabilă la nivelul │ │ │2023 │pentru aplicaţia│ │ │
│ │ │sistemului penitenciar │ │ │2023- 2022 │ERP │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Aplicaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │instalată şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │configurată, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │date istorice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │importate │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.11.1. Sistem Electronic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Integrat al ONRC │ │ │2023* │ │ │ │
│ │ │consolidat şi │ │189.384.128 │* derularea│Sistem │ │ │
│ │ │interoperabil destinat │ONRC │lei (cu TVA) │proiectului│informatic │ │ │
│ │ │asigurării serviciilor de │ │POCA │a început │integrat ONRC │ │ │
│ │ │e-guvernare centrate pe │ │ │în 2018 │operaţional │ │ │
│ │ │evenimente de viaţă (ONRC │ │ │ │ │ │ │
│ │ │v2.0) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │12 pachete │ │ │
│ │ │ │ │ │ │software necesar│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(licenţe) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 Pachet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Hardware │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Imagistică │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(aproximativ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1300 echipamente│ │ │
│ │ │ │ │ │ │tip stocare, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │imprimare şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │scanare) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 pachet │ │ │
│ │ │8.11.2. Asigurarea │ │48.000 mii │ │Hardware │ │ │
│ │ │infrastructurii hardware, │ │lei fără TVA,│ │procesare │ │ │
│ │ │software şi de comunicaţii│ │9.120 mii lei│ │(aproximativ 39 │ │ │
│ │ │şi upgrade tehnologic în │ONRC │TVA Fonduri │2023 │echipamente tip │ │ │
│ │ │vederea Transformării │ │externe, │ │server, router, │ │ │
│ │ │Digitale a ONRC │ │inclusiv PNRR│ │switch, rack │ │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │etc) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │O soluţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │flota │ │ │
│ │ │ │ │ │ │O soluţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │documente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1.500 licenţe MS│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ofice Standard │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pachet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │guvernantă IT │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(140 participări│ │ │
│ │ │ │ │ │ │la sesiuni de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │instruire, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │consultanţă) │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │2 pachet switch-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │routing & │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cablare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2 Pachet routing│ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 Pachet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cybersecurity │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 Pachet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │software │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Echipamente de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tip "office", │Număr de persoane │ │
│ │ │ │ │ │ │consumabile, │care pot lucra la │ │
│ │8.11. Continuarea │ │ │36.000 mii │ │asociate │distanţă: 1.500 │ │
│ │digitalizării │ │ │lei fără TVA,│ │1 Soluţie │utilizatori │ │
│ │serviciilor la │8.11.3. Sistem integrat în│ │6.840 mii lei│ │administrare │5 Contracte de │ │
│ │nivelul ONRC │regim de telemuncă la │ONRC │TVA Fonduri │2023 │flota │finanţare semnate: │ │
│ │ │nivelul ONRC │ │externe, │ │1 soluţie │2024 (acţiunile │ │
│ │ │ │ │inclusiv PNRR│ │procesare (HW) │8.11.4 - 8.11.8) │ │
│ │ │ │ │aprobat │ │+Storage+ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Conectivitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 Soluţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │software │ │ │
│ │ │ │ │ │ │procesare şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │documente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 Pachet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │software Video │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Conferinţa │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 Pachet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Guvernanta IT │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │2023-2024* │ │ │ │
│ │ │8.11.4. Iniţiere proiect │ │ │perioada de│ │ │ │
│ │ │’’Extinderea Buletinului │ │Fonduri │finalizare │Cerere de │ │ │
│ │ │Procedurilor de │ONRC │externe │a │finanţare depusă│ │ │
│ │ │Insolvenţă” │ │ │proiectului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │estimată │ │ │ │
│ │ │ │ │ │este 2027 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.11.5. Iniţiere proiect │ │ │2023-2024* │ │ │ │
│ │ │’’Managementul │ │ │perioada de│ │ │ │
│ │ │planificării şi utilizării│ │Fonduri │finalizare │Cerere de │ │ │
│ │ │resurselor ONRC şi sistem │ONRC │externe │a │finanţare depusă│ │ │
│ │ │integrat de tip ERP │ │ │proiectului│ │ │ │
│ │ │(Enterprise Resource │ │ │estimată │ │ │ │
│ │ │Planning)” │ │ │este 2027 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.11.6. Iniţiere proiect │ │ │ │ │ │ │
│ │ │„Formarea profesională a │ │ │2023-2024* │ │ │ │
│ │ │personalului ONRC, │ │ │perioada de│ │ │ │
│ │ │platformă online de │ │Fonduri │finalizare │Cerere de │ │ │
│ │ │formare profesională la │ONRC │externe │a │finanţare depusă│ │ │
│ │ │distanţă a personalului │ │ │proiectului│ │ │ │
│ │ │ONRC şi centru de formare │ │ │estimată │ │ │ │
│ │ │profesională a │ │ │este 2027 │ │ │ │
│ │ │personalului ONRC” │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.11.7. Iniţiere proiect │ │ │2023-2024* │ │ │ │
│ │ │„Arhivă şi bibliotecă │ │ │perioada de│ │ │ │
│ │ │virtuală a ONRC şi Centru │ │Fonduri │finalizare │Cerere de │ │ │
│ │ │de arhivare fizică şi │ONRC │externe │a │finanţare depusă│ │ │
│ │ │electronică a documentelor│ │ │proiectului│ │ │ │
│ │ │ONRC” │ │ │estimată │ │ │ │
│ │ │ │ │ │este 2027 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.11.8. Iniţiere proiect │ │ │2023-2024* │ │ │ │
│ │ │„Sistem inteligent de │ │ │perioada de│ │ │ │
│ │ │asistenţă şi eficientizare│ │ │finalizare │ │ │ │
│ │ │a serviciilor adaptat │ONRC │Fonduri │a │Cerere de de │ │ │
│ │ │cerinţelor solicitanţilor │ │externe │proiectului│finanţare depusă│ │ │
│ │ │de servicii oferite de │ │ │estimată │ │ │ │
│ │ │ONRC (SIAES - Smart Asist │ │ │este 2027 │ │ │ │
│ │ │St Service - eONRC)” │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.12.1. Stabilirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │numărului posturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vacante de personal de │MJ │Nu necesită │ │ │ │ │
│ │ │specialitate juridică │ANC │resurse │Iunie 2022 │Nota aprobată │ │ │
│ │ │asimilat judecătorilor şi │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ │procurorilor propuse a fi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │scoase la concurs │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.12.2. Derulare concurs │ │ │Decembrie │Anunţ concurs │ │ │
│ │ │pentru ocuparea posturilor│INM │Buget de stat│2022 │publicat │ │ │
│ │ │vacante │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. posturi │ │ │
│ │ │8.12.3. Ocuparea │ │ │Decembrie │vacante: │ │ │
│ │ │posturilor vacante │ANC │Buget de stat│2025 │Referinţă: 13 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(2021) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ţintă: 0 (2025) │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.12.4. Suplimentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │schemei de personal cu │ANC │ │Decembrie │Nr. posturi │ │ │
│ │ │specialişti IT │MJ │Buget de stat│2022 │suplimentate 3 │ │ │
│ │ │(Corelat cu acţiunea │ │ │ │specialişti IT │ │ │
│ │ │8.12.6) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.12.5. Ocupare posturi │ │ │Decembrie │100% posturi │ │ │
│ │ │vacante specialişti IT │ANC │Buget de stat│2023 │suplimentate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ocupate │Cereri de acordare/│ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤redobândire/ │ │
│ │ │8.12.6. Actualizarea │ │ │ │ │renunţare/ │ │
│ │ │(upgrade-ul) sistemului │ │ │ │ │retragere a │ │
│ │ │informatic de management │ │ │ │ │cetăţeniei │ │
│ │ │al cererilor de acordare /│ │ │ │Sistem nou de │soluţionate │ │
│ │ │redobândire / renunţare/ │ │ │ │management al │Referinţă: 47.474 │ │
│ │ │retragere a cetăţeniei de │ │ │ │cererilor AR/RD │(2021) │ │
│ │ │tip „Dosar unic cetăţenie”│ │ │ │şi de management│Ţintă: 100.000 │ │
│ │8.12. Creşterea │care include: │ │ │ │al documentelor │(2025) │ │
│ │capacităţii ANC de│a) dezvoltare şi │ │ │ │funcţional │Durata de │ │
│ │soluţionare a │implementare software │ │ │ │Echipamente │soluţionare a │ │
│ │cererilor privind │dosar unic şi management │ │ │ │mari: │cererilor de │ │
│ │cetăţenia prin │al documentelor │ │ │ │Staţii de lucru/│cetăţenie │ │
│ │asigurarea │b) achiziţie echipamente │ │ │ │laptop: 95 │Referinţă: 24 luni │ │
│ │resurselor umane │(servere, staţii de lucru,│ │ │ │Scannere: 15 │(2021) │ │
│ │necesare şi prin │licenţe, scanere │ │ │ │Scaner paşaport:│Ţintă: 6 luni │ │
│ │modernizare │biometrice, scanere │ │6.900 mii lei│ │15 Servere: 4 │(2025) │ │
│ │digitală │documente, echipamente │ │fără TVA, │ │NAS: 2 │100% răspuns │ │
│ │ │reţea multifuncţionale, │Ministerul │1.311 mii lei│ │UPS: 9 │electronic automat │ │
│ │ │software OCR şi alte │Justiţiei │TVA Fonduri │2022 -2025 │2 aplicaţii noi │la petiţii de tip │ │
│ │ │necesare) │ANC │externe, │ │funcţionale │„stadiu dosar” │ │
│ │ │c) programare online │ADR │inclusiv PNRR│ │(Programare │100% programări │ │
│ │ │depunere dosar │ │aprobat │ │depunere online │realizate online │ │
│ │ │d) verificare online │ │ │ │a dosarului de │Cantitate de hârtie│ │
│ │ │stadiu dosar │ │ │ │dobândire a │achiziţionată şi │ │
│ │ │e) sistemul electronic de │ │ │ │cetăţeniei │utilizată redusă cu│ │
│ │ │gestiune a petiţiilor │ │ │ │române şi SAFA v│50% │ │
│ │ │f) distribuirea aleatorie │ │ │ │2.0) │ │ │
│ │ │la Comisia pentru │ │ │ │Personal intern │ │ │
│ │ │cetăţenie a dosarelor │ │ │ │instruit: 100 │ │ │
│ │ │g) instruire personal │ │ │ │persoane │ │ │
│ │ │intern │ │ │ │Personal extern │ │ │
│ │ │h) interconectare sisteme │ │ │ │(ex. MAE, DGP, │ │ │
│ │ │şi instruire extern │ │ │ │DEPABD) │ │ │
│ │ │i) Integrare în sistemul │ │ │ │instruit: 30 │ │ │
│ │ │electronic naţional e- │ │ │ │persoane │ │ │
│ │ │guvernare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │j) Garanţie şi mentenanţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2 ani după implementare │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.12.7. Actualizarea │ │Nu implică │ │Nr. proceduri │ │ │
│ │ │procedurilor interne de │ANC │resurse │2025 │interne │ │ │
│ │ │lucru │ │suplimentare │ │actualizate: 24 │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.12.8. Achiziţie, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │configurare şi │ │600 mii lei │ │BCDR operaţional│ │ │
│ │ │implementare sisteme de │ │fără TVA, 114│ │(1) │ │ │
│ │ │recuperare în caz de │ │mii lei TVA │ │Nr. de teste ale│ │ │
│ │ │dezastru (sisteme de │ANC │Fonduri │2025 │sistemelor │ │ │
│ │ │back-up şi fail-safe) │ │externe, │ │efectuate: 2 │ │ │
│ │ │pentru toate sistemele │ │inclusiv PNRR│ │teste în 2025 │ │ │
│ │ │informatice dezvoltate în │ │aprobat │ │ │ │ │
│ │ │proiect - BCDR │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │8.13.1. Licitaţie, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Atribuire contract SF + │ │ │2022 │SF elaborat │ │ │
│ │ │elaborare SF. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┤ │ ├───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.13.2. Avizare indic. │ │ │ │ │ │ │
│ │8.13. Amenajarea │Tehnico-Ec, licitaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │unui sediu pentru │contract de proiectare + │ │ │ │Autorizaţie de │ │ │
│ │Direcţia de │execuţie, ordin începere │ │ │2023 │construcţie │Sediu conform din │ │
│ │Probaţiune Ilfov │serv de proiectare, │MJ │3.000.000 lei│ │obţinută │punct de vedere al │ │
│ │şi Direcţia de │Elaborare PT şi obţinere │ │Buget de stat│ │ │condiţiilor de │ │
│ │Probaţiune │autorizaţie de execuţie │ │ │ │ │muncă │ │
│ │Bucureşti ├──────────────────────────┤ │ ├───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.13.3. Avizare doc. │ │ │ │Ordin de │ │ │
│ │ │Tehnică şi ordin începere │ │ │2024 │începere lucrări│ │ │
│ │ │lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┤ │ ├───────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │8.13.4. Elaborare lucrări │ │ │2026 │Lucrări │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recepţionate │ │ │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────┘

    *11) Ordonanţa Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DIRECŢIA DE INTERVENŢIE B: ACCESUL LA JUSTIŢIE │
├───────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │ │ │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│strategic │Obiectiv specific│Acţiune │Responsabil │Resurse │Termen ├─────────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├───────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┤
│PILONUL I POLITICI DE CONSOLIDARE A INDEPENDENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR Şl A │
│STATULUI DE DREPT │
├───────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │ │1.1.1. Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelului taxelor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciare de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │timbru şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │modalităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │plată, stabilirea│MJ (corelat │Nu sunt │ │Analiză privind │ │ │
│ │ │situaţiilor când │cu acţiunea │necesare │Iunie 2024 │taxele judiciare │ │ │
│ │ │acestea restrâng │8.7.) │resurse │ │de timbru │ │ │
│ │ │considerabil │ │suplimentare│ │realizată │ │ │
│ │ │accesul la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │justiţie şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │propuneri privind│ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │1.1. │remediere │ │ │ │ │% propunerile │ │
│ │Îmbunătăţirea ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤de amendamente │ │
│ │politicii privind│1.1.2. │ │ │ │ │promovate de │ │
│ │taxele judiciare │Intervenţii │ │ │ │ │MJ, adoptate │ │
│ │de timbru │legislative, sub │ │ │ │ │Ţintă: 100% │ │
│ │ │formă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(propuneri de) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │amendamente la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Proiectul Legii │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │pentru aprobarea │ │necesare │ │Propuneri de │ │ │
│ │ │OUG nr. 80/2013, │MJ │resurse │Decembrie 2024 │amendamente │ │ │
│ │ │aflată în │ │suplimentare│ │depuse │ │ │
│ │ │dezbatere │ │ │ │ │ │ │
│ │ │parlamentară, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │formulate pe baza│ │ │ │ │ │ │
│ │ │concluziilor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │recomandărilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezultate la pct.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.2.1. Analiză a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │perspectiva │ │ │ │ │ │ │
│ │ │accesului, │ │ │2024 (2 ani după│ │ │ │
│ │ │costurilor şi │ │ │operaţionali │Analiză privind │Valoare fonduri│ │
│ │ │calităţii care să│MJ │Buget de │zarea │ajutorul public │asistenţă │ │
│ │ │cuprindă un set │ │stat │compartimentului│judiciar │judiciară │ │
│ │1.2. Optimizarea │de recomandări, │ │ │prevăzut la pct │realizată │accesate │ │
│ │accesului la │inclusive │ │ │3.1) │ │Referinţă │ │
│ │ajutorul public │propuneri de │ │ │ │ │(2021): │ │
│ │judiciar │îmbunătăţire a │ │ │ │ │aproximativ 85 │ │
│ │ │cadrului │ │ │ │ │mii lei (plăţi │ │
│ │ │legislativ │ │ │ │ │efectuate) │ │
│ │ │(corelat cu B II │ │ │ │ │Ţintă: + 20% │ │
│ │ │1.3.1) │ │ │ │ │(2025) │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.2.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Intervenţii │ │ │ │Intervenţie │ │ │
│ │ │legislative pe │MJ │Buget de │2025 │legislativă │ │ │
│ │ │baza concluziilor│ │stat │ │promovată │ │ │
│ │ │formulate la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │punctul 1.2.1 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.3.1. Analiza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │concluziilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Hotărârii CSM nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │127/ 2021, prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │care a fost │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobat Raportul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Inspecţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Judiciare privind│ │ │ │ │ │ │
│ │ │„practica │CSM │Buget de │ │ │ │ │
│ │ │instanţelor de │MJ │stat │Septembrie 2022 │Analiză elaborată│ │ │
│ │1.3. Elaborarea │judecată şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │unei strategii │parchetelor de pe│ │ │ │ │Cadru de │ │
│ │privind protecţia│lângă acestea în │ │ │ │ │planificare │ │
│ │juridică a │investigarea şi │ │ │ │ │elaborat │ │
│ │minorului │soluţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cauzelor privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │infracţiuni la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │viaţa sexuală cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │victime minore”, │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.3.2. Elaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unei plan de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acţiune privind │MJ │Buget de │Decembrie 2022 │Strategie │ │ │
│ │ │protecţia │CSM │stat │ │adoptată │ │ │
│ │ │juridică a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │minorului │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┤ │
│ │PILONUL II POLITICI PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ LA NIVELUL SISTEMULUI │ │
│ │JUDICIAR │ │
│ ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┤ │
│ │ │1.4.1. Elaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi aprobare notă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de înfiinţare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cuprinzând rolul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi atribuţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │noului │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │compartiment de │ │necesare │ │Notă elaborată şi│ │ │
│ │ │asistenţă │MJ │resurse │Iulie 2022 │aprobată │ │ │
│ │ │judiciară şi │ │suplimentare│ │ │ │ │
│ │ │ajutor public │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciar, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv soluţii │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4. Înfiinţarea │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea│resurselor umane │ │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul MJ a ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │unui compartiment│1.4.2. Modificare│ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │dedicat │structură │MJ │necesare │Septembrie 2022 │ROF MJ modificat │ │ │
│ │gestionării │organizatorică şi│ │resurse │ │ │ │ │
│ │politicii de │ROF MJ │ │suplimentare│ │ │ │ │
│ │asistenţă ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │judiciară │1.4.3. Asigurare │ │ │ │ │Valoare fonduri│ │
│ │(asistenţă │resurse umane │MJ │Buget de │Decembrie 2022 │Compartiment │ajutor public │ │
│ │judiciară în │(concurs/detaşare│ │stat │ │operaţional │judiciar │ │
│ │cauzele penale, │/ transfer) │ │ │ │ │accesate │ │
│ │precum şi ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤Referinţă │ │
│ │acordare │1.4.4. Definirea │ │ │ │ │(2021):’ │ │
│ │ajutorului public│unui mecanism de │ │ │ │ │aproximativ 85 │ │
│ │judiciar) în │monitorizare a │ │Nu sunt │ │Mecanism de │mii lei (plăţi │ │
│ │vederea │accesului, │MJ │necesare │Martie 2023 │monitorizare │efectuate) │ │
│ │exercitării │costurilor şi │ │resurse │ │operaţional │Ţintă: + 20% │ │
│ │atribuţiilor │calităţii │ │suplimentare│ │ │(2025) │ │
│ │prevăzute de lege│asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ale Ministerului │judiciare │ │ │ │ │ │ │
│ │Justiţiei în ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │domeniul │1.4.5. Elaborarea│ │ │ │ │ │ │
│ │coordonării şi │unui Raport anual│ │ │ │ │ │ │
│ │controlului │care să conţină │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii de │inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │acordare a │propuneri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului public│îmbunătăţire a │ │ │ │ │ │ │
│ │judiciar │politicii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asistenţă │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │judiciară │ │necesare │Anual, începând │Raport anual │ │ │
│ │ │(acordare a │MJ │resurse │cu 2023 │elaborat │ │ │
│ │ │ajutorului public│ │suplimentare│ │ │ │ │
│ │ │judiciar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(asistenţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciară în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cauzele penale, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acordarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ajutorului public│ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciar) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.5.1. Semnarea │MJ │ │ │ │ │ │
│ │ │Protocolului de │Consiliul │Nu sunt │ │Protocol semnat │ │ │
│ │ │colaborare │Superior al │necesare │ │care să includă │Nr. unităţi de │ │
│ │1.5. Relansarea │privind educaţia │Magistraturii│resurse │Septembrie 2022 │şi un mecanism de│învăţământ │ │
│ │proiectului │juridică în scoli│Ministerul │suplimentare│ │implementare şi │preuniversitar │ │
│ │Educaţia juridică│/învăţământ │Educaţiei │ │ │monitorizare │implicate în │ │
│ │în şcoli, în │preuniversitar │UNBR │ │ │ │proiectul │ │
│ │colaborare cu ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤’’Educaţia │ │
│ │Ministerul │1.5.2. │ │ │ │ │juridică în │ │
│ │Educaţiei şi │Implementarea │ │ │ │Acţiune de │şcoli” │ │
│ │Uniunea Naţională│Protocolului de │MJ │Nu sunt │ │educaţie │Referinţă │ │
│ │a Barourilor din │colaborare │Ministerul │necesare │2023-2025 │judiciară în │(2018):’l.934 │ │
│ │România │privind educaţia │Educaţiei │resurse │ │instituţiile de │Ţintă (2025): │ │
│ │ │juridică în scoli│UNBR │suplimentare│ │învăţământ: 2/an │2.200/an │ │
│ │ │/învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │1.6. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Îmbunătăţirea │1.6.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului tehnic │Actualizarea │ │ │ │Ghid de │ │ │
│ │privind │Ghidului de │ │Nu sunt │ │proiectare a │ │ │
│ │proiectarea │proiectare a │MJ │necesare │Noiembrie 2022 │sediilor de │4 sedii de │ │
│ │sediilor de │sediilor de │ │resurse │ │instanţe │instanţă │ │
│ │instanţe │instanţe │ │suplimentare│ │judecătoreşti │proiectate │ │
│ │judecătoreşti │judecătoreşti │ │ │ │actualizat │conform Ghidul │ │
│ │care va permite o│ │ │ │ │ │de proiectare │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │ │recepţionate: │ │
│ │unitară a ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤Judecătoriile │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │ │Horezu, │ │
│ │instanţelor, în │ │ │ │ │Ghid de │Costeşti, Tg. │ │
│ │acord cu ultimele│ │ │Nu sunt │ │proiectare a │Neamţ, Luduş │ │
│ │evoluţii în │1.6.2. Aprobare │ │necesare │ │sediilor de │(2025) │ │
│ │materie de │ghid actualizat │MJ │resurse │Decembrie 2022 │instanţe │ │ │
│ │accesibilitate, │ │ │suplimentare│ │judecătoreşti │ │ │
│ │comunicaţii şi │ │ │ │ │aprobat │ │ │
│ │tranziţie verde │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.7.1. Tribunalul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Alba │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Avizare/aprobare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │indicatori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnico-economici│ │ │ │HG de aprobare a │ │ │
│ │ │Derulare │ │ │ │indicatorilor │ │ │
│ │ │procedură │ │ │ │tehnico-economici│ │ │
│ │ │achiziţie şi │ │75.000 mii │ │adoptat │ │ │
│ │ │contractare │ │lei fără │Iunie 2022 │Contract semnat │ │ │
│ │ │proiectare şi │ │TVA, 14.250 │Octombrie 2022 │Autorizaţie de │ │ │
│ │ │execuţie lucrări │CNI -l │mii lei TVA │Martie 2023 │Construire │ │ │
│ │ │Elaborare proiect│MJ │Fonduri │Aprilie 2023 │obţinută │ │ │
│ │ │tehnic şi │ │externe, │Aprilie 2026 │Ordin de începere│ │ │
│ │ │obţinere │ │inclusiv │ │lucrări emis │ │ │
│ │ │autorizaţie de │ │PNRR aprobat│ │Recepţie la │ │ │
│ │ │construire │ │ │ │terminarea │ │ │
│ │ │Avizare │ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │documentaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnică şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │emitere ordin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │începere lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Execuţie lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.7.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Judecătoria Buzău│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Procedură │ │ │ │ │ │ │
│ │ │atribuire │ │ │ │ │ │ │
│ │ │contract studiu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de fezabilitate │ │ │ │Contract studiu │ │ │
│ │ │Elaborare Studiu │ │ │ │de fezabilitate │ │ │
│ │1.7. Construirea │de fezabilitate. │ │ │ │semnat │ │ │
│ │a 3 noi sedii de │Avizare/aprobare │ │ │ │HG de aprobare a │ │ │
│ │instanţe care vor│indicatori │ │ │ │indicatorilor │ │ │
│ │respecta │tehnico │ │65.000 mii │ │tehnico- │ │ │
│ │obiectivul de a │-economici │ │lei fără │Octombrie 2022 │economici adoptat│ │ │
│ │realiza necesarul│Derulare │ │TVA, 12.350 │Februarie 2023 │Contract │ │ │
│ │de energie │procedură │CNI -l │mii lei TVA │Mai 2023 │proiectare şi │ │ │
│ │primară cu cel │achiziţie şi │MJ │Fonduri │Octombrie 2023 │execuţie lucrări │ │ │
│ │puţin 20% mai mic│contractare │ │externe, │Noiembrie 2023 │semnat │3 sedii de │ │
│ │decât cerinţa │proiectare şi │ │inclusiv │August 2026 │Autorizaţie de │instanţă │ │
│ │pentru clădirile │execuţie lucrări │ │PNRR aprobat│ │construire │construite, │ │
│ │al căror consum │Elaborare proiect│ │ │ │obţinută │certificate │ │
│ │de energie este │tehnic şi │ │ │ │Ordin de începere│pentru │ │
│ │aproape egal cu │obţinere │ │ │ │lucrări emis │performanţă │ │
│ │zero (NZEB) în │autorizaţie de │ │ │ │Recepţie la │energetică │ │
│ │conformitate cu │construire │ │ │ │terminarea │ │ │
│ │orientările │Avizare │ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │naţionale, care │documentaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │vor fi asigurate │tehnică şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prin certificate │emitere ordin │ │ │ │ │ │ │
│ │de performanţă │începere lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ │energetică │Execuţie lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.7.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Judecătoria │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Procedură │ │ │ │ │ │ │
│ │ │atribuire │ │ │ │ │ │ │
│ │ │contract studiu │ │ │ │Contract studiu │ │ │
│ │ │de fezabilitate │ │ │ │de fezabilitate │ │ │
│ │ │Elaborare Studiu │ │ │ │semnat │ │ │
│ │ │de fezabilitate. │ │ │ │HG de aprobare a │ │ │
│ │ │Avizare/aprobare │ │ │ │indicatorilor │ │ │
│ │ │indicatori │ │ │ │tehnico- │ │ │
│ │ │tehnico │ │69.000 mii │ │economici adoptat│ │ │
│ │ │-economici │ │lei fără │Aprilie 2022 │Contract │ │ │
│ │ │Derulare │ │TVA, 13.110 │August 2022 │proiectare şi │ │ │
│ │ │procedură │CNI -l │mii lei TVA │Noiembrie 2022 │execuţie lucrări │ │ │
│ │ │achiziţie şi │MJ │Fonduri │Martie 2023 │semnat │ │ │
│ │ │contractare │ │externe, │Aprilie 2023 │Autorizaţie de │ │ │
│ │ │proiectare şi │ │inclusiv │Aprilie 2026 │construire │ │ │
│ │ │execuţie lucrări │ │PNRR aprobat│ │obţinută │ │ │
│ │ │Elaborare proiect│ │ │ │Ordin de începere│ │ │
│ │ │tehnic şi │ │ │ │lucrări emis │ │ │
│ │ │obţinere │ │ │ │Recepţie la │ │ │
│ │ │autorizaţie de │ │ │ │terminarea │ │ │
│ │ │construire │ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │Avizare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │documentaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnică şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │emitere ordin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │începere lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Execuţie lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤Percepţia │
│ │ │1.8.1. Iniţiere │ │ │ │ │ │privind │
│ │ │şi derulare │ │ │ │ │ │necesitatea │
│ │ │negocieri │ │ │ │Acord finanţare │ │îmbunătăţirii│
│ │ │aferente │ │Nu sunt │ │proiectare │ │procedurilor │
│ │1.8. Finalizarea │acordului de │MJ │necesare │Decembrie 2023 │completă Cartier │ │judiciare din│
│1. │negocierii │finanţare pentru │ │resurse │ │pentru Justiţie │ │perspectiva │
│Extinderea │acordurilor de │proiectarea │ │suplimentare│ │semnat şi │ │duratei şi │
│accesului │împrumut dintre │completă a │ │ │ │ratificat │ │costurilor │
│cetăţenilor│Guvern şi Banca │Cartierului │ │ │ │ │ │Referinţă │
│la │Mondială, │pentru Justiţie │ │ │ │ │ │(2019): 85% │
│justiţie, │necesare ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤Cadru legal şi │Ţintă (2025):│
│precum şi │finanţării │1.8.2. Derulare │ │ │ │ │tehnic pregătit│80-85% │
│la │proiectării │acord de │ │Buget de │ │ │pentru │Ultimul │
│asistenţă │complete şi │finanţare pentru │ │stat │ │Proiect tehnic │începerea │barometru │
│judiciară │realizării │proiectare │MJ │(împrumut │Decembrie 2026 │finalizat şi │lucrărilor de │publicat în │
│ │lucrărilor de │completă a │ │rambursabil │ │aprobat │construcţii, │exerciţiul de│
│ │construcţii şi de│Cartierului │ │BIRD) │ │ │instalaţii şi │planificare │
│ │instalaţii, │pentru Justiţie │ │ │ │ │supraveghere la│Sursa: │
│ │inclusiv ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤Cartierul │Eurobarometru│
│ │supraveghere de │1.8.3. Iniţiere │ │ │ │ │pentru Justiţie│Special Stat │
│ │lucrări, aferente│şi derulare │ │ │ │ │ │de Drept │
│ │Cartierului │negocieri │ │ │ │Acord finanţare │ │ │
│ │pentru Justiţie, │aferente │ │ │ │lucrări │ │ │
│ │precum şi │acordului de │ │Nu sunt │ │construcţii, │ │ │
│ │ratificarea │finanţare pentru │MJ │necesare │Decembrie 2026 │instalaţii şi │ │ │
│ │acestora prin │lucrări de │ │resurse │ │supraveghere │ │ │
│ │lege │construcţii şi │ │suplimentare│ │lucrări semnat şi│ │ │
│ │ │instalaţii, │ │ │ │ratificat │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │ │supraveghere │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lucrări │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.9.1. │ │ │ │Tribunal Gorj │ │ │
│ │ │Continuarea │ │ │ │Tribunal Sălaj │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │Tribunal Tg. │ │ │
│ │ │„Programului │ │ │ │Mureş │ │ │
│ │ │Naţional de │ │ │2022 │CA Tg Mureş │ │ │
│ │ │consolidare a │ │ │2024 │Tribunal │ │ │
│ │ │infrastructurii │ │ │2024 │Teleorman şi │ │ │
│ │ │instanţelor de │ │Buget de │2023 │Judecătoria │ │ │
│ │ │judecată” prin │CNI -l │stat (buget │2022 │Alexandria) │ │ │
│ │ │care 27 de │MJ │MDLPA - CNI)│2022 │Tribunal Vâlcea │ │ │
│ │ │obiective de │ │ │2022 │Judecătoria │ │ │
│ │ │investiţii în │ │ │2025 │Slatina │ │ │
│ │ │sediile de │ │ │2023 │Tribunal │ │ │
│ │ │instanţe sunt │ │ │ │Hunedoara şi │ │ │
│ │ │realizate de │ │ │ │Judecătoria Deva │ │ │
│ │ │Compania │ │ │ │Judecătoria │ │ │
│ │ │Naţională de │ │ │ │Târgovişte │ │ │
│ │ │Investiţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.9.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Continuarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │„Programului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Naţional de │ │ │ │PT Bacău │ │ │
│ │ │consolidare a │ │ │2022 │PT Gorj │ │ │
│ │ │infrastructurii │ │Buget de │2024 │PJ Tg. Mureş │ │ │
│ │ │parchetelor” prin│CNI │stat(buget │2025 │PT Tulcea │ │ │
│ │ │care 7 obiective │PICCJ │MDLPA- CNI) │2025 │PCA Galaţi │ │ │
│ │ │de investiţii în │ │ │2025 │PT Hunedoara PT │ │ │
│ │ │sediile de │ │ │2025 │Sălaj │ │ │
│ │ │parchete sunt │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizate de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Investiţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.9.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Continuarea │ │ │ │ │11 instanţe │ │
│ │ │implementării │ │ │ │ │conforme din │ │
│ │ │,,Programul │ │ │2024 │PT Dâmboviţa │punct de vedere│ │
│ │ │Naţional de │ │ │2024 │ST DNA Oradea │al accesului la│ │
│ │ │construcţii de │ │ │2024 │ST DNA Piteşti │justiţie şi │ │
│ │ │interes public │ │ │2025 │PT Cluj │condiţiilor de │ │
│ │ │sau social,, prin│CNI │Buget de │2025 │PT Ilfov │muncă │ │
│ │ │care 10 obiective│PICCJ │stat(buget │2025 │Sediu unităţi de │53 instanţe de │ │
│ │ │de investiţii, │ │MDLPA- CNI) │2025 │parchet laşi │judecată │ │
│ │ │reparaţii │ │ │2025 │PT Dolj │reabilitate/ │ │
│ │ │capitale sau │ │ │2025 │PJ Craiova │amenajate/ │ │
│ │ │modernizări sunt │ │ │2025 │PT Galaţi │modernizate/ │ │
│ │ │realizate de │ │ │ │ST DNA Constanta │extinse/noi │ │
│ │ │Compania │ │ │ │ │7 unităţi de │ │
│ │ │Naţională de │ │ │ │ │parchet │ │
│ │ │Investiţii │ │ │ │ │conforme din │ │
│ │1.9. Continuarea ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤punct de vedere│ │
│ │implementării │1.9.4. │ │ │ │ │al condiţiilor │ │
│ │programelor │Implementarea │ │ │ │ │de muncă │ │
│ │investiţionale în│programului de │ │ │ │ │10 unităţi de │ │
│ │infrastructura │investiţii în │ │ │ │ │parchet │ │
│ │instanţelor şi │sediile de │ │ │ │ │conforme din │ │
│ │parchetelor │instanţă │ │ │ │24 obiective de │punct de vedere│ │
│ │ │finanţate prin │ │ │ │investiţii │al condiţiilor │ │
│ │ │bugetul │ │ │ │finalizate │de muncă │ │
│ │ │Ministerului │ │ │ │3 obiective de │14 unităţi de │ │
│ │ │Justiţiei (50 de │ │ │Decembrie 2022 │investiţii │parchet propuse│ │
│ │ │obiective de │MJ │Buget de │Decembrie 2023 │finalizate │pentru │ │
│ │ │investiţii de │ │stat │Decembrie 2024 │13 obiective de │investiţii noi │ │
│ │ │reparaţii │ │ │Decembrie 2025 │investiţii │/extinderi / │ │
│ │ │capitale, │ │ │ │finalizate │reabilitare/ │ │
│ │ │modernizare şi │ │ │ │10 obiective de │amenajare/ │ │
│ │ │amenajare sedii; │ │ │ │investiţii │modernizare │ │
│ │ │înlocuire │ │ │ │finalizate │5 sedii │ │
│ │ │tâmplărie │ │ │ │ │închiriate │ │
│ │ │exterioară; │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │extindere sediu; │ │ │ │ │desfăşurarea │ │
│ │ │reabilitare │ │ │ │ │activităţii │ │
│ │ │termică etc.) │ │ │ │ │structurilor │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤teritoriale │ │
│ │ │ │ │ │ │2 obiective de │ │ │
│ │ │1.9.5. │ │ │ │investiţii / RK │ │ │
│ │ │Implementarea │ │ │ │finalizate │ │ │
│ │ │programului de │ │ │ │4 obiective de │ │ │
│ │ │investiţii în │ │ │Decembrie 2022 │investiţii / RK │ │ │
│ │ │sediile de │MP │Buget de │Decembrie 2023 │finalizate │ │ │
│ │ │parchete │ │stat │Decembrie 2024 │4 obiective de │ │ │
│ │ │finanţate prin │ │ │Decembrie 2025 │investiţii / RK │ │ │
│ │ │bugetul │ │ │ │finalizate │ │ │
│ │ │Ministerului │ │ │ │4 obiective de │ │ │
│ │ │Public │ │ │ │investiţii / RK │ │ │
│ │ │ │ │ │ │finalizate │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.9.6. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea şi │ │ │ │Număr spaţii │ │ │
│ │ │închirierea unor │ │ │ │identificate: │ │ │
│ │ │spaţii │ │ │ │ST Bacău │ │ │
│ │ │corespunzătoare │DIICOT │Buget de │2025 │ST laşi │ │ │
│ │ │pentru │MJ │stat │ │ST Cluj │ │ │
│ │ │funcţionarea │ │ │ │BT Covasna │ │ │
│ │ │structurii │ │ │ │BT Caraş Severin │ │ │
│ │ │teritoriale a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │DIICOT │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.9.7. Derularea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţiilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sediile a 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judecătorii mici │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivel │ │76. 000. 000│ │Judecătoriile │ │ │
│ │ │naţional: Horezu,│ │lei │ │Horezu, Costeşti,│ │ │
│ │ │Costeşti, Târgu │MJ │Buget de │Decembrie 2023 │Târgu Neamţ, │ │ │
│ │ │Neamţ, Cărei, │ │stat │ │Cărei, Calafat │ │ │
│ │ │Calafat prin │ │ │ │construite │ │ │
│ │ │proiectul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judiciare - BIRD │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.10.1. întocmire│ │ │ │ │ │ │
│ │ │fisă de proiect │ │ │ │ │ │ │
│ │ │având ca scop │ │ │ │ │ │ │
│ │ │’’Elaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │strategie şi │ │Buget de │ │ │ │ │
│ │ │planificare │MJ │stat │August 2022 │Fişă aprobată │ │ │
│ │ │digitizare arhiva│ │ │ │ │ │ │
│ │1.10. Elaborarea │fizica (hârtie) │ │ │ │ │ │ │
│ │unei strategii la│cros-sector │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │justiţie, │ │ │ │ │Pilot │ │
│ │întregului sector│inclusiv pilot” │ │ │ │ │implementat │ │
│ │judiciar pentru ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │digitalizarea │1.10.2. Achiziţie│ │5.000 mii │ │ │ │ │
│ │arhivei fizice │servicii de │MJ │lei fără │Decembrie 2022 │Contract încheiat│ │ │
│ │ │consultantă │ │TVA, 950 mii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │lei TVA │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤Fonduri ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.10.3. │ │externe, │ │ │ │ │
│ │ │Implementare │MJ │inclusiv │2024 │Strategie │ │ │
│ │ │proiect │ │PNRR aprobat│ │elaborată │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │% instanţe │ │
│ │ │1.11.1. │ │ │ │ │dispunând de un│ │
│ │ │Stabilirea şi │ │ │ │ │sistem │ │
│ │ │Implementarea │ │ │ │Decizie/hotărâre/│standardizat de│ │
│ │ │unui sistem │ │ │ │Regulament/ │indicare, │ │
│ │ │standardizat de │ │ │ │standardizare │orientare şi │ │
│ │ │indicare, │CSM │Buget de │2023 │sistem de │informare a │ │
│ │ │orientare şi │MJ │stat │ │indicare, │justiţiabililor│ │
│ │ │informare a │ │ │ │orientare şi │Ţintă: 100% │ │
│ │ │justiţiabililor, │ │ │ │informare a │(2025) │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │justiţiabililor │% instanţe │ │
│ │1.11. Asigurarea │sediilor tuturor │ │ │ │ │dispunând de un│ │
│ │unei │instanţelor │ │ │ │ │set unitar de │ │
│ │standardizări a │ │ │ │ │ │informaţii │ │
│ │informaţiilor ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤afişat la │ │
│ │puse la │ │ │ │ │ │sediile │ │
│ │dispoziţia │1.11.2. │ │ │ │ │acestora │ │
│ │justiţiabililor │Stabilirea şi │ │ │ │ │Ţintă: 100% │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │Decizie/hotărâre/│(2025) │ │
│ │ │unui set │ │ │ │Regulament/ │% instanţe │ │
│ │ │comprehensiv şi │CSM │ │ │standardizare │dispunând de un│ │
│ │ │unitar, de date │Comisia de │Buget de │2023 │sistem de │set unitar de │ │
│ │ │şi informaţii │nomenclatoare│stat │ │indicare, │informaţii │ │
│ │ │afişate la sediu │MJ │ │ │orientare şi │afişat pe │ │
│ │ │şi pe pagina de │ │ │ │informare a │paginile │ │
│ │ │internet a │ │ │ │justiţiabililor │proprii de │ │
│ │ │fiecărei │ │ │ │ │internet │ │
│ │ │instante.*12) │ │ │ │ │Ţintă: 100% │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(2025) │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.12.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │analize a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gradului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │adaptare a │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │mediului şi a │MJ │necesare │Decembrie 2022 │Analiză realizată│ │ │
│ │ │spaţiului │Instanţe │resurse │ │ │ │ │
│ │ │construit de la │ │suplimentare│ │ │ │ │
│ │ │instanţe la │ │ │ │ │% instanţe care│ │
│ │ │nevoile │ │ │ │ │asigură │ │
│ │1.12. Amenajarea │persoanelor cu │ │ │ │ │facilităţi │ │
│ │şi dotarea │dizabilităţi │ │ │ │ │adaptate la │ │
│ │spaţiilor de la ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤nevoile │ │
│ │nivelul │1.12.2. │ │ │ │ │persoanelor cu │ │
│ │instanţelor, la │Elaborarea unui │ │ │ │ │dizabilităţi │ │
│ │nevoile │plan pentru │ │ │ │ │Ţintă: va putea│ │
│ │persoanelor cu │adaptarea │ │Nu sunt │ │ │fi determinată │ │
│ │dizabilităţi │mediului şi a │MJ │necesare │ │ │după │ │
│ │ │spaţiului │Instanţe │resurse │Iulie 2023 │Plan aprobat │finalizarea │ │
│ │ │construit de la │ │suplimentare│ │ │activităţii B. │ │
│ │ │instanţe la │ │ │ │ │1.11.1) │ │
│ │ │nevoile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoanelor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dizabilităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.12.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │MJ │Buget de │Decembrie 2025 │Plan implementat │ │ │
│ │ │măsurilor din │ │stat │ │ │ │ │
│ │ │plan │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │1.13.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │analize a dotării│ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │instanţelor din │MJ │necesare │ │ │ │ │
│ │ │fiecare judeţ, cu│Instanţe │resurse │Decembrie 2022 │Analiză realizată│ │ │
│ │ │săli de audiere, │ │suplimentare│ │ │ │ │
│ │ │amenajate în mod │ │ │ │ │ │ │
│ │ │special, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │victimele minore │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.13.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │1.13. Dotarea │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │instanţelor şi │plan etapizat │ │Nu sunt │ │ │% parchete │ │
│ │parchetelor cu │pentru dotarea │MJ │necesare │ │ │dotate cu │ │
│ │săli de audiere, │instanţelor cu │Instanţe │resurse │Iulie 2023 │Plan aprobat │camere de │ │
│ │amenajate în mod │săli de audiere, │ │suplimentare│ │ │minori din │ │
│ │special, pentru │amenajate în mod │ │ │ │ │total necesar │ │
│ │victimele minore,│special, pentru │ │ │ │ │Referinţă │ │
│ │atât în procesele│victimele minore │ │ │ │ │(2021): 17% (8 │ │
│ │penale, cât şi în├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤camere │ │
│ │cele civile, │ │ │ │ │50% dintre │amenajate din │ │
│ │pentru a nu │1.13.3. │ │ │ │instanţele │48 necesare) │ │
│ │expune victimele │Implementarea │MJ │Buget de │ │identificate cu │Ţintă (2025): │ │
│ │minore unor │măsurilor din │Instanţe │stat │Decembrie 2025 │spaţii │79% (38 │ │
│ │traume │plan │ │ │ │disponibile au │dintr-un │ │
│ │suplimentare în │ │ │ │ │amenajat săli de │necesar de 48 │ │
│ │prezenţa │ │ │ │ │audiere │de camere) │ │
│ │agresorilor ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.13.4. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Amenajarea de │CSM │ │ │25 de camere │ │ │
│ │ │camere audiere │instanţe │MFN │Aprilie 2024 │pentru minori │ │ │
│ │ │pentru minori la │ │ │ │amenajate │ │ │
│ │ │instanţe │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │1.13.5. │ │ │ │30 de camere de │ │ │
│ │ │Amenajarea de │ │ │ │audiere pentru │ │ │
│ │ │camere de audiere│PICCJ │MFN │Aprilie 2024 │minori amenajate │ │ │
│ │ │pentru minori la │ │ │ │la unităţile de │ │ │
│ │ │unităţile de │ │ │ │parchet │ │ │
│ │ │parchet │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Cel puţin una │ │
│ │ │ │ │Fonduri │ │ │la nivelul │ │
│ │1.14. Dotarea │1.14.1. Extindere│ │externe, │ │ │poliţiilor │ │
│ │structurilor │/ modernizare a │IGPR, │inclusiv │ │Spaţii extinse / │orăşeneşti │ │
│ │poliţiei în │spaţiilor de │IGPF │PNRR aprobat│Decembrie 2025 │modernizate │(similar)/ │ │
│ │cadrul cărora │audiere │ │/ Buget de │ │ │lnspectoratul │ │
│ │funcţionează │ │ │stat │ │ │Teritorial al │ │
│ │organe ale │ │ │ │ │ │Poliţiei de │ │
│ │poliţiei │ │ │ │ │ │Frontieră │ │
│ │judiciare cu ├─────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │
│ │spaţii de │1.14.2. │ │Fonduri │ │ │ │ │
│ │audiere, │Amenajarea │ │externe, │ │ │Minim 400 de │ │
│ │amenajate în mod │spaţiilor de │IGPR, │inclusiv │ │ │spaţii de │ │
│ │adecvat │audiere cu │IGPF │PNRR aprobat│Decembrie 2025 │Spaţii amenajate │audiere │ │
│ │ │mobilier special │ │/ Buget de │ │ │amenajate │ │
│ │ │şi tehnică de │ │stat │ │ │ │ │
│ │ │audiere │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┘

    *12) ex. programul de lucru al instanţelor, programarea şedinţelor, proceduri judiciare şi durata estimată a acestora, drepturile părţilor, informaţii cu privire la ajutorul public judiciar, mijloacele alternative de soluţionare a litigiilor, taxele judiciare, modalitatea de acces la informaţii, modalitatea de depunere a reclamaţiilor şi de primire a răspunsurilor, date de contact pentru depunerea de petiţii/reclamaţii/cereri/solicitări informaţii, informaţii destinate utilizatorilor serviciilor judiciare: părţi, profesionişti ai justiţiei, accesul la instanţă şi harta cu locaţia şi mijloacele de transport disponibile - în cazul informaţiilor afişate pe pagina de internet a instanţelor.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DIRECŢIA DE INTERVENŢIE C: COMBATEREA CORUPŢIEI Şl CRIMINALITĂŢII │
├──────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │ │ │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│strategic │Obiectiv specific│Acţiune │Responsabil │Resurse │Termen ├───────────────┬─────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├──────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┤
│PILONUL I POLITICI DE CONSOLIDARE A INDEPENDENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR Şl A │
│STATULUI DE DREPT │
├──────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┤
│ │1.1. Punerea │1.1.1. Aprobarea de│ │ │ │Proiecte de │ │ │
│ │Codului penal şi │Guvern a │ │Nu sunt │ │modificare a │ │ │
│ │a Codului de │proiectelor de │MJ │necesare │ │Codului penal │ │ │
│ │procedură penală │modificare a │Guvernul │resurse │ │şi a Codului de│ │ │
│ │în acord cu │Codului penal şi a │ │suplimentare │ │procedură │Acte normative în│ │
│ │dispoziţiile │Codului de │ │ │ │penală aprobate│acord cu │ │
│ │constituţionale, │procedură penală │ │ │Corelat cu │de Guvern │dispoziţiile │ │
│ │astfel cum reiese├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤PNRR ├───────────────┤constituţionale │ │
│ │din deciziile │1.1.2. Adoptarea de│ │ │ │Proiecte de │Raport MCV │ │
│ │Curţii │Parlament a │ │Nu sunt │ │modificare a │pozitiv │ │
│ │Constituţionale, │proiectelor de │ │necesare │ │Codului penal │ │ │
│ │cu luarea în │modificare a │Parlament │resurse │ │şi a Codului de│ │ │
│ │considerare a │Codului penal şi a │ │suplimentare │ │procedură │ │ │
│ │recomandărilor │Codului de │ │ │ │penală adoptate│ │ │
│ │MCV │procedură penală │ │ │ │de Parlament │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │1.2.1. Elaborarea │Grup de lucru│ │ │ │ │ │
│ │ │unei analize │inter- │ │ │ │ │ │
│ │ │privind fenomenul │instituţional│Nu sunt │ │Analiză │ │ │
│ │ │criminalităţii de │(MJ, │necesare │ │elaborată cu │ │ │
│ │ │mediu şi │Ministerul │resurse │Martie 2023│propuneri de │ │ │
│ │1.2. │identificarea unor │Mediului, │suplimentare │ │modificare a │ │ │
│ │îmbunătăţirea │soluţii legislative│PICCJ, AAAI │ │ │legislaţiei │ │ │
│ │cadrului legal │pentru combaterea │etc.) │ │ │ │ │ │
│ │privind │acestuia │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenirea şi ├───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │
│ │combaterea │1.2.2. Modificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │infracţiunilor de│şi completarea │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu │legislaţiei ce │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │intră în competenţa│MJ │necesare │Decembrie │Legislaţie │ │ │
│ │ │Ministerului │Guvernul │resurse │2023 │modificată │ │ │
│ │ │Justiţiei conform │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │ │soluţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │legislative │ │ │ │ │ │ │
│ │ │identificate │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │
│ │ │1.3.1. Asigurarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │majorare, după caz,│ │ │ │ │Acte normative │ │
│ │ │a efectivelor de │MJ │ │ │Efective │care permit │ │
│ │ │poliţie judiciară │PICCJ │Buget de stat │Martie 2023│prevăzute de │combaterea │ │
│ │ │la nivelul │MAI │ │ │lege │criminalităţii de│ │
│ │1.3. Consolidarea│parchetelor, │ │ │ │ │mediu mai │ │
│ │efectivelor de │potrivit │ │ │ │ │eficient │ │
│ │poliţie judiciară│prevederilor legale│ │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul ├───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │
│ │parchetelor şi │1.3.2. Efectuarea │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │structurilor MAI │unui studiu de │MJ │necesare │Decembrie │ │ │ │
│ │la nivelul cărora│drept comparat prin│PICCJ │resurse │2022 │Studiu elaborat│ │ │
│ │este organizată │raportare la state │MAI │suplimentare │ │ │ │ │
│ │poliţia │membre ale UE │ │ │ │ │ │ │
│ │judiciară; ├───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │
│ │efectuarea unei │1.3.3. Redactarea │ │ │ │ │ │ │
│ │analize │unui document de │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale şi│planificare │MJ │Nu sunt │ │Document de │ │ │
│ │juridice │instituţională │PICCJ │necesare │Martie 2023│planificare │ │ │
│ │comparate cu │pentru implementare│MAI │resurse │ │elaborat │ │ │
│ │situaţia din alte│concluziilor │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │state membre UE │studiului de drept │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparat │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │
│ │ │1.3.4. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │MJ │Resurse │Decembrie │Măsuri │ │ │
│ │ │eventualelor măsuri│PICCJ │bugetare │2023 │implementate │ │ │
│ │ │planificate la │MAI │ │ │ │ │ │
│ │ │acţiunea 1.3.3. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤ │
│ │1.4. Extinderea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţei DNA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cuprinderii unor │ │MJ, │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │infracţiuni │1.4.1. Modificarea │Parlament │necesare │2022 │Proiect de lege│ │ │
│ │asimilabile │OUG nr. 43/2002 │DNA │resurse │ │adoptat │ │ │
│ │corupţiei, precum│ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infracţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grave de mediu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤Act normativ care│ │
│ │ │1.5.1. Modificarea │ │ │ │ │conferă │ │
│ │ │Legii nr. 304/2004 │ │ │ │ │competenţe │ │
│ │ │/ introducerea │ │ │ │ │extinse DNA │ │
│ │1.5. Modificarea │prevederilor │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurii de │corespunzătoare în │ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │numire, a │proiectul noii legi│ │necesare │Corelat cu │Proiect de lege│ │ │
│ │cerinţelor de │privind organizarea│MJ │resurse │PNRR │adoptat │ │ │
│ │vechime pentru │judiciară în scopul│ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │procurorii DNA │facilitării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │recrutării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procurorilor DNA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(procedura de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │numire, vechimea) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │1.6.1. Aprobarea de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Guvern a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proiectului de Lege│ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru modificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi completarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Legii nr. 318/2015 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru înfiinţarea,│Ministerul │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │organizarea şi │Justiţiei │necesare │ │Proiect de lege│ │ │
│ │ │funcţionarea │(ANABI) │resurse │Martie 2022│aprobat de │ │ │
│ │ │Agenţiei Naţionale │Guvern │suplimentare │ │Guvern │ │ │
│ │ │de Administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bunurilor │ │ │ │ │Două structuri │ │
│ │1.6. Extinderea │Indisponibilizate │ │ │ │ │teritoriale │ │
│ │mandatului legal │şi pentru │ │ │ │ │prevăzute în lege│ │
│ │al Agenţiei │modificarea şi │ │ │ │ │Gradul de │ │
│ │Naţionale de │completarea unor │ │ │ │ │valorificare a │ │
│ │Administrare a │acte normative │ │ │ │ │bunurilor │ │
│ │Bunurilor ├───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤indisponibilizate│ │
│ │Indisponibilizate│1.6.2. Adoptarea de│ │ │ │ │Referinţă: (iunie│ │
│ │în vederea │Parlament a │ │ │ │ │2021 - │ │
│ │sporirii │proiectului de Lege│ │ │ │ │aproximativ 45 de│ │
│ │competenţelor │pentru modificarea │ │ │ │ │milioane EUR). │ │
│ │ │şi completarea │ │ │ │ │Ţintă: +50% │ │
│ │ │Legii nr. 318/2015 │ │ │ │ │(2025) │ │
│ │ │pentru înfiinţarea,│ │Nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │organizarea şi │ │necesare │ │Proiect de lege│ │ │
│ │ │funcţionarea │Parlament │resurse │Mai 2022 │adoptat de │ │ │
│ │ │Agenţiei Naţionale │ │suplimentare │ │Parlament │ │ │
│ │ │de Administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bunurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Indisponibilizate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │modificarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │completarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acte normative │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┤ │
│ │PILONUL II POLITICI PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ LA NIVELUL SISTEMULUI │ │
│ │JUDICIAR │ │
│ ├─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┤ │
│ │ │1.7.1. înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unor structuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │teritoriale fără │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalitate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │juridică ale ANABI,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivel regional, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu rol în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sprijinirea │ │ │ │Ordin al │ │ │
│ │ │structurii centrale│ │Nu sunt │ │ministrului │Două structuri │ │
│ │ │ANABI şi a │MJ, │necesare │2023 │justiţiei la │teritoriale │ │
│ │1.7. Consolidarea│autorităţilor │ANABI │resurse │ │propunerea │operaţionalizate │ │
│ │capacităţii │judiciare │ │suplimentare │ │directorului │Gradul de │ │
│ │administrative şi│organizate în │ │ │ │general ANABI │valorificare a │ │
│ │logistice ale │teritoriu, în │ │ │ │ │bunurilor │ │
│ │Agenţiei │procesul de │ │ │ │ │indisponibilizate│ │
│ │Naţionale de │recuperare şi │ │ │ │ │Referinţă: (iunie│ │
│ │Administrare a │valorificare a │ │ │ │ │2021 - │ │
│ │Bunurilor │creanţelor │ │ │ │ │aproximativ 45 de│ │
│ │Indisponibilizate│provenite din │ │ │ │ │milioane EUR). │ │
│ │ │infracţiuni │ │ │ │ │Ţintă: +50% │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┤(2025) │ │