Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI din 7 septembrie 2007 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI din 7 septembrie 2007  privind medierea si organizarea profesiei de mediator    Twitter Facebook
Cautare document

STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI din 7 septembrie 2007 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2007
CAP. I
Introducere

ART. 1
Calitatea de mediator se dobândeşte în conformitate cu dispoziţia <>art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, denumitã în continuare Lege, prin autorizarea de cãtre Consiliul de mediere a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege.
ART. 2
În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, condiţia necesarã în vederea autorizãrii este absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere.
ART. 3
(1) Formarea profesionalã a mediatorilor se asigurã prin organizarea de cursuri de cãtre furnizori de formare autorizaţi conform legislaţiei în materia formãrii profesionale a adulţilor si de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior acreditate.
(2) În toate cazurile, formarea profesionalã trebuie sã asigure dobândirea competenţelor profesionale prevãzute de Standardul ocupaţional al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.
ART. 4
(1) Formarea profesionalã a mediatorilor se finalizeazã cu un examen de absolvire, organizat in conformitate cu hotãrârile adoptate de Consiliul de mediere.
(2) În urma absolvirii examenului, se elibereazã un certificat de absolvire însoţit de un "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizeazã competenţele profesionale dobândite şi numãrul de ore de pregãtire, în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.
ART. 5
Certificatul de absolvire atestã absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certificã dobândirea competenţelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupaţional al mediatorului, şi reprezintã documentul prin care se îndeplineşte dispoziţia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizãrii ca mediator.
ART. 6
(1) Instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, care organizeazã cursuri de nivel master în domeniul medierii, vor evidenţia clar şi distinct în cadrul cursurilor pe care le desfãşoarã care este numãrul de ore şi conţinutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea condiţiilor de calitate adoptate prin hotãrârile Consiliului de mediere şi a Standardului de formare a mediatorilor.
(2) Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel master acreditate, instituţiile de învãţãmânt superior se supun aceloraşi reguli de avizare, evaluare, examinare şi control stabilite prin hotãrârile Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai puţin autorizarea prevãzutã de cadrul legal în domeniul formãrii profesionale a adulţilor.
ART. 7
În vederea asigurãrii calitãţii cursurilor organizate pentru dobândirea competenţelor ca mediator, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere şi vor fi avizate în prealabil de cãtre acesta.
ART. 8
(1) În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor, precum şi programele postuniversitare de nivel master în mediere.
(2) Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obţine conform art. 51 şi 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere.
ART. 9
(1) În cazul furnizorilor de formare, dupã obţinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de formare a mediatorilor, aceştia se vor adresa comisiilor de autorizare şi vor urma procedurile prevãzute de cadrul legal din domeniul formãrii profesionale a adulţilor, în vederea autorizãrii.
(2) Conform clasificãrii cuprinse la <>art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, programele de formare profesionalã a mediatorilor se încadreazã la categoria programelor de specializare.
ART. 10
(1) În cazul furnizorilor de formare autorizaţi, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui examen în condiţiile art. 18 alin. (1), al <>art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se va elibera certificatul de absolvire cu recunoaştere naţionalã, care are regimul actelor de studii.
(2) Certificatul este însoţit de "Suplimentul descriptiv al certificatului", în care se precizeazã competenţele profesionale dobândite, conform dispoziţiilor art. 4 din Metodologia certificãrii formãrii profesionale a adulţilor, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
Furnizorii de formare autorizaţi vor fi înregistraţi de cãtre Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform art. 20 lit. d) din Lege.

CAP. II
Scopul standardului de formare a mediatorilor

ART. 12
Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii şi proceduri privind programele de formare a mediatorilor în vederea aplicãrii dispoziţiilor Legii pentru îndeplinirea cerinţelor minimale prin care sã se asigure dobândirea competenţelor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile legii.
ART. 13
(1) Dupã absolvirea cursurilor de formare iniţialã avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa pe domenii.
(2) Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competenţe specifice, pe mãsurã ce domeniile de specializare vor fi identificate.

CAP. III
Principii

ART. 14
Prezentul standard reflectã principiile medierii care se vor regãsi în programul de formare, respectiv:
a) participarea voluntarã;
b) confidenţialitatea;
c) neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului;
d) autodeterminarea pãrţilor;
e) acceptul în cunoştinţã de cauzã.
ART. 15
În vederea pregãtirii şi susţinerii programului de formare, se recomandã formatorilor consultarea Standardului ocupaţional al mediatorului, a Codului etic al mediatorului şi a Legii.
ART. 16
Programele de formare profesionalã cuprind cel puţin urmãtoarele elemente:
a) obiectivele programului de formare profesionalã exprimate în competenţele profesionale ce urmeazã a fi dobândite;
b) durata de pregãtire pentru realizarea obiectivelor propuse;
c) numãrul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregãtire;
d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoreticã şi practicã, denumite în continuare formatori;
e) programa de pregãtire;
f) mijloacele şi metodele prin care se asigurã transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;
g) dotãrile, echipamentele şi materialele necesare formãrii;
h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionalã.

CAP. IV
Conţinutul standardului de formare a mediatorilor

ART. 17
Prezentul standard de formare a mediatorilor are urmãtorul conţinut:
a) cerinţe structurale privind programul de formare a mediatorilor;
b) cerinţe privind conţinutul programului de formare a mediatorilor;
c) prevederi referitoare la dotãri şi echipamente;
d) cerinţe privind resursele umane cu atribuţii în pregãtirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare şi evaluare a furnizorilor de formare;
e) proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor şi experţilor.

CAP. V
Structura programului de formare a mediatorilor

ART. 18
Programul de formare a mediatorilor poate sã înceapã numai dupã ce a fost avizat de cãtre Consiliul de mediere şi autorizat conform legislaţiei din domeniul formãrii profesionale a adulţilor sau acreditat conform legii, dupã caz.
ART. 19
Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare dureazã cel puţin 80 de ore şi acoperã în mod obligatoriu conţinutul recomandat de prezentul standard.
ART. 20
Formatul programului trebuie sã rãspundã simultan urmãtoarelor cerinţe:
(1) Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile şi acoperã toate competenţele incluse în Standardul ocupaţional al mediatorului;
(2) Programul zilnic dureazã minimum 3 ore şi nu poate depãşi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al pauzelor este de maximum 2 ore.
(3) Lucrãrile solicitate eventual de formatori cursanţilor nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare, iar timpul în care lucrarea a fost efectuatã nu se ia în considerare în calculul orelor programului de formare.
(4) Programul de formare a mediatorilor se desfãşoarã, de regulã, în etape de câte 5 zile consecutive.
(5) Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.
(6) Programul de formare a mediatorilor conţine minimum 70% exerciţii practice şi maximum 30% din timp este alocat pentru elemente de teorie.
ART. 21
În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfãşoarã în format consecutiv de timp, acesta trebuie sã se înscrie în urmãtorul cadru:
a) timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;
b) programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.
ART. 22
Materiale suport de curs
(1) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea programului de formare.
(2) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie sã punã la dispoziţia fiecãrui participant suportul de curs/manualul cursului, precum şi alte materiale necesare bunei desfãşurãri a cursului.
(3) Furnizorul de formare va specifica autorul şi proprietarul manualului de formare şi ai oricãrui material utilizat pe perioada formãrii.
ART. 23
Numãrul maxim de participanţi pe grupa de formare este de 24.
ART. 24
Metodele de instruire trebuie sã ajute cursanţii sã înveţe sã aplice cunoştinţele teoretice şi sã îşi dezvolte abilitãţile cuprinse în Standardul ocupaţional al mediatorului.
ART. 25
(1) Programul de formare a mediatorilor trebuie sã includã metode de instruire variate, dintre care urmãtoarele sunt minim obligatorii:
- prezentarea;
- discuţii în grup;
- simulãri sau demonstraţii;
- jocuri de roluri.
(2) Formatorii sunt încurajaţi sã includã în materialele ce se distribuie participanţilor:
- exerciţii scrise;
- studii de caz;
- materiale multimedia.
ART. 26
Evaluarea programului de formare a mediatorilor
(1) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentaţia pentru avizare formele şi modalitãţile de evaluare a programului.
(2) Modalitãţile de evaluare propuse vor urmãri evaluarea conţinutului, procesului de formare, organizãrii cursurilor, prestaţiei formatorilor, experienţei dobândite pe parcursul instruirii de cãtre participanţii la procesul de formare etc.
(3) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare Consiliului de mediere cine face evaluarea (participanţii în program, formatorii etc.), precum şi instrumentele de evaluare.
ART. 27
(1) Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluãrilor în termen de un an de la finalizarea programului.
(2) Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispoziţia acestuia de cãtre furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la solicitare.
(3) În cazul în care un furnizor refuzã sã punã la dispoziţia Consiliului de mediere documentele solicitate referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune mãsuri care sã conducã la sancţionarea furnizorului respectiv.
ART. 28
Un formator nu poate sã supravegheze simultan mai mult de 5 participanţi în roluri de mediator.
ART. 29
(1) Formatorii trebuie sã respecte programul şi sã fie prezenţi pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost desemnaţi sã le susţinã.
(2) Participanţii trebuie sã fie prezenţi pe întreaga duratã a programului de formare a mediatorilor.
(3) În cazuri excepţionale, aceştia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului.
ART. 30
La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanţa participanţilor şi pe bazã de documente scrise, indicând ariile în care aceştia au demonstrat însuşirea conceptelor de bazã şi capacitatea de a performa ca mediator, precum şi pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunãtãţiri.
ART. 31
Examinarea participanţilor
(1) Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizãrii pentru dobândirea calitãţii de mediator conform prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea adulţilor pe cale formalã finalizatã cu certificat de absolvire cu recunoaştere naţionalã sau a prevederilor privind organizarea programelor postuniversitare de nivel master, dupã caz.
(2) În cazul structurãrii programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile, se va organiza examinarea participanţilor pentru fiecare modul.
(3) Participanţii la programele de formare a mediatorilor susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregãtire.
(4) Examenul de absolvire reprezintã un set de probe teoretice şi practice prin care se constatã dobândirea competenţelor de mediator.
(5) Examinarea va urmãri sã determine gradul în care persoana examinatã este capabilã sã îndeplineascã competenţele prevãzute în Standardul ocupaţional al mediatorului.
(6) Examinarea va include în mod obligatoriu cel puţin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor testa abilitãţile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau parţial, întrebãri din care sã rezulte reacţia în anumite situaţii etc.).
(7) În cazul organizãrii programului de formare a mediatorilor pe module, verificarea abilitãţilor se va face la finalul fiecãrui modul. În situaţia în care cursantul participã la toate modulele constitutive ale cursului, furnizorul trebuie sã organizeze şi un examen final.
(8) Modalitatea de verificare a abilitãţilor face parte integrantã din examinare şi din programul de formare şi va fi inclusã în documentaţia necesarã avizãrii acestuia, indiferent de forma programului prevãzutã de Lege.
(9) În cazul în care nu se asigurã de cãtre furnizorul de formare verificarea abilitãţilor, acesta va specifica situaţia în documentaţia de avizare a programului şi va propune modalitatea de realizare a acestei cerinţe.
ART. 32
(1) Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor se organizeazã în cel mult 30 de zile de la data finalizãrii modulului, respectiv a cursului de formare.
(2) Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o altã sesiune de examinare într-un interval de maximum 6 luni, în aceleaşi condiţii stabilite de furnizorul de formare.
ART. 33
În cazul în care furnizorul de formare nu organizeazã examen în timpul dorit de participant, acesta se poate adresa altui furnizor de formare autorizat care organizeazã examen de absolvire a cursului de formare a mediatorilor.
ART. 34
Certificarea
(1) Furnizorul de programe de formare profesionalã a mediatorilor elibereazã persoanei care a promovat examenul un certificat de absolvire cu recunoaştere naţionalã.
(2) Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţionalã sunt tipãrite de instituţiile abilitate în domeniul formãrii adulţilor sau ale învãţãmântului postuniversitar, dupã caz, în conformitate cu legislaţia în domeniu, şi au regimul actelor de studii.
(3) Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţionalã se elibereazã însoţite de o anexã denumitã "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizeazã competenţele profesionale dobândite.
(4) În cazul programelor de formare profesionalã a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecãrui modul, dupã susţinerea examenului de absolvire a modulului, se elibereazã certificat de absolvire a modulului respectiv, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Dupã absolvirea examenului final se elibereazã şi certificatul de absolvire cu recunoaştere naţionalã, însoţit de "Supliment descriptiv al certificatului".

CAP. VI
Conţinutul programului de formare a mediatorilor

ART. 35
Programa de pregãtire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de cãtre furnizorii de formare în conformitate cu cerinţele de conţinut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.
ART. 36
În vederea autorizãrii programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregãtire de cãtre Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitãrii de autorizare sau acreditãrii şi începerii programului.
ART. 37
Conţinutul programului de formare a mediatorilor trebuie sã includã urmãtoarele elemente ale teoriei şi practicii medierii:
1. Teoria şi analiza conflictelor:
- duratã: 16 ore;
- obiectiv: la finalul cursului participanţii sunt capabili sã identifice aspectele generale şi particulare ale conflictului şi sã recunoascã diferitele modalitãţi de intervenţie;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) definire, tipuri şi rãspunsuri în conflict;
b) elemente de dinamicã a conflictelor;
c) elemente de analiza conflictelor.
2. Rezolvarea alternativã a disputelor:
- duratã: 8 ore;
- obiectiv: la finalul cursului, participanţii au înţeles particularitãţile rezolvãrii unei dispute bazate pe interese şi pot face diferenţa dintre mediere şi alte metode de rezolvare a disputelor;
- subiecte care vor trebuie minimal incluse:
a) continuumul rezolvãrii disputelor;
b) metode de rezolvare alternativã a disputelor (prezentare, comparaţii, rolul celei de-a treia pãrţi, diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie, rezolvarea bazatã pe interese).
3. Mediere:
- duratã: 48 de ore.
3.1. Teoria şi practica medierii:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţe privind cadrul conceptual necesar înţelegerii şi aplicãrii medierii şi şi-au dezvoltat abilitãţi de analizã de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru rezolvarea unei dispute;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) definirea medierii;
b) principiile medierii;
c) rolul mediatorului;
d) drepturile pãrţilor;
e) avantajele/dezavantajele medierii;
f) stiluri, tipuri de mediere şi tipuri de mediatori.
3.2. Procesul de mediere:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţele necesare privind procesul de mediere şi şi-au dezvoltat abilitãţi pentru a pregãti şi a conduce şedinţa de mediere;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) etapele procesului de mediere:
a1) acordul de a media şi pregãtirea sesiunii de mediere;
a2) prezentarea procesului de mediere şi stabilirea regulilor;
a3) identificarea problemelor;
a4) explorarea intereselor şi problemelor;
a5) generarea de opţiuni;
a6) încheierea acordului;
a7) încheierea sesiunii de mediere;
b) tehnici:
b1) construirea încrederii şi menţinerea echilibrului între pãrţi, depãşirea impasului etc.;
b2) utilizarea şi organizarea de întâlniri separate;
c) abilitãţi de comunicare:
c1) comunicare verbalã şi nonverbalã;
c2) ascultare activã;
c3) bariere de comunicare în conflict;
c4) formularea întrebãrilor;
c5) reformulare şi clarificare;
c6) aservitate.
3.3 Etica mediatorului:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii cunosc principiile etice pentru a decide în cunoştinţã de cauzã cu privire la procesul de mediere şi au abilitãţi pentru a-şi menţine poziţia de neutralitate şi imparţialitate ca mediatori;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;
b) autodeterminarea pãrţilor;
c) confidenţialitatea;
d) coduri de conduitã;
e) prevederi legale privind respectarea eticii.
4. Organizarea activitãţii mediatorilor:
- duratã: 8 ore;
- obiectiv: la finalul sesiunii participanţii cunosc modul de organizare a activitãţii de mediator şi au abilitãţi de redactare şi gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;
- subiecte ce trebuie minimal incluse:
a) <>Legea nr. 192/2006 şi atribuţiile Consiliului de mediere;
b) redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor <>Legii nr. 192/2006 ;
c) gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;
d) confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizeazã activitatea mediatorului;
e) rãspunderea profesionalã şi forme de protecţie.
ART. 38
Programul de formare a mediatorilor trebuie sã asigure condiţiile pentru dobândirea competenţelor mediatorului, conformându-se urmãtorului cadru:
a) formatorii care supravegheazã rolurile de mediator sunt mediatori autorizaţi şi fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute în prezentul standard;
b) personalul didactic care desfãşoarã activitãţi didactice teoretice şi practice în cadrul programelor postuniversitare de nivel master, în care susţine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor, trebuie sã fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în condiţiile art. 40-47 din prezentul standard.
ART. 39
Dotãri şi echipamente
(1) Dotãrile trebuie sã fie în numãr suficient, la calitatea necesarã şi în stare de funcţionare, putând fi:
a) echipamente de prezentare de tip: tablã, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparaturã video/TV etc.;
b) materiale demonstrative de tip: planşe, casete video, software specializat etc.
(2) Furnizorul de formare va asigura desfãşurarea cursurilor într-un spaţiu adecvat ca dimensiune şi mod de organizare, astfel încât sã permitã accesul participanţilor la pregãtirea teoreticã şi dobândirea abilitãţilor.
(3) Spaţiul necesar pentru desfãşurarea cursurilor de formare este de minimum 2 mp pentru fiecare participant, respectiv de minimum 48 de mp pentru o grupã de 24 de persoane.

CAP. VII
Formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare

ART. 40
Formatorii care îndeplinesc cerinţele Standardului de formare a mediatorilor vor fi înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea formator debutant sau formator principal.
ART. 41
(1) Consiliul de mediere întocmeşte şi actualizeazã lista experţilor care evalueazã programe ale furnizorilor de formare, precum şi lista examinatorilor de competenţe.
(2) Experţii evaluatori şi examinatorii sunt desemnaţi, prin hotãrâre a Consiliului de mediere, dintre formatorii înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea formator principal.
ART. 42
Programele de formare organizate de cãtre furnizorii de formare autorizaţi se vor realiza numai cu formatori înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.
ART. 43
Poate fi înregistratã ca formator în domeniul medierii cu menţiunea "formator debutant" persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) este mediator autorizat în condiţiile Legii;
b) are experienţã în domeniul medierii de minim 3 ani;
c) are minimum 80 de ore de pregãtire în domeniul conflictelor, incluzând în mod obligatoriu un curs de mediere de minimum 40 de ore;
d) a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, documentate;
e) are pregãtire în domeniul formãrii adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 44
Pentru a fi înregistratã ca formator cu menţiunea "formator principal", persoana care solicitã înregistrarea trebuie sã facã dovada urmãtoarelor cerinţe suplimentare faţã de art. 43 din prezentul standard:
a) a avut atribuţii de elaborare pentru cel puţin un program de formare de mediatori;
b) a participat la elaborarea cel puţin a unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor;
c) a participat ca formator în cel puţin un program complet de formare a mediatorilor;
d) are minimum 80 de ore de activitate ca formator în domeniul medierii.
ART. 45
(1) Înregistrarea ca formator se face pentru o perioadã de maximum 3 ani.
(2) În vederea reînregistrãrii, formatorul trebuie sã facã dovada medierii a minimum 10 cazuri anual.
ART. 46
Pentru a fi desemnat ca examinator sau ca expert evaluator, formatorul înregistrat la categoria "formator principal" trebuie sã facã suplimentar dovada îndeplinirii urmãtoarelor cerinţe:
a) are minimum 100 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;
b) a format minimum 40 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal.
ART. 47
(1) Îndeplinirea condiţiilor prezentate la art. 43, 44 şi 46 din prezentul standard va fi probatã prin prezentarea de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaboratã de Consiliul de mediere şi publicatã pe site-ul acestuia.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cetãţenii altor state pentru care furnizorul de formare depune documentele prevãzute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, din care rezultã pregãtirea şi experienţa practicã în domeniul formãrii de mediatori.

CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii

ART. 48
În vederea autorizãrii ca mediator, pânã la data la care procedura de avizare şi autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabilã, dar nu mai târziu de 1 mai 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, în condiţiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresã a Consiliului de mediere, şi în cadrul cãrora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 43 lit. b)-d).
ART. 49
(1) Persoanele care au absolvit minimum 80 de ore de cursuri de formare anterior sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor în cadrul unor programe aflate în derulare pot solicita eliberarea unui certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite ca mediator, în maximum 12 luni de la adoptarea de cãtre Consiliul de mediere a hotãrârii prin care se constatã încadrarea în dispoziţiile art. 72 alin. (2) din Lege.
(2) Se considerã curs de formare orice curs derulat în ţarã sau în strãinãtate, care acoperã modular sau integral cerinţele de conţinut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.
(3) Se considerã program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineşte condiţiile cuprinse la art. 20 alin. (1) şi (6) şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finanţare sau deja aprobat la data publicãrii Legii, iar structura, durata şi metodele de desfãşurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;
b) programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicãrii Legii erau deja autorizate sau acreditate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul formãrii adulţilor sau al învãţãmântului postuniversitar.
(4) Certificatul menţionat la alin. (1) înlocuieşte certificatul de absolvire prevãzut la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din prezentul standard.
ART. 50
(1) Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la numãrul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior apariţiei Legii, vor fi autorizate ca mediator în condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a)-e) şi la art. 72 alin. (2) din Lege, cu obligaţia prezentãrii documentelor care atestã programa de formare parcursã şi de a susţine în termen de maximum 12 luni de la obţinerea autorizaţiei de mediator un examen pentru verificarea competenţelor dobândite prin practicã.
(2) Persoanele declarate promovate la examenul prevãzut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la promovarea examenului eliberarea de cãtre Consiliul de mediere a unui certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite ca mediator.
ART. 51
(1) Furnizorii de formare, care deruleazã programe de formare a mediatorilor în condiţiile art. 48 din prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotãrârile adoptate de Consiliul de mediere şi cu dispoziţiile prezentului standard.
(2) Instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, care au desfãşurat programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de cãtre Consiliul de mediere şi pentru care nu pot face dovada cã se încadreazã în condiţiile prevãzute de art. 49 alin. (3), pânã la finalizarea procedurilor de avizare pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere şi cu respectarea prevederilor prezentului standard.
ART. 52
(1) Examenul de absolvire organizat în condiţiile art. 51 se finalizeazã cu Certificat de absolvire emis de cãtre Consiliul de mediere şi are regimul actelor de studii.
(2) Certificatul de absolvire se tipãreşte de cãtre Consiliul de mediere şi este însoţit de un "Supliment descriptiv al certificatului" în care se precizeazã competenţele profesionale dobândite şi numãrul de ore de pregãtire în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.
(3) Certificatele de absolvire tipãrite de Consiliul de mediere se pun la dispoziţia furnizorilor de formare şi ale instituţiilor de învãţãmânt superior acreditate, contra cost.
(4) Certificatele de absolvire dobândite în condiţiile art. 51 din prezentul standard asigurã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 7 lit. (f) din Lege şi dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator şi accesul în profesie.
ART. 53
(1) Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o va publica pe site-ul propriu.
(2) Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.
_______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016