Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARDELE NAŢIONALE din 10 octombrie 2007  specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane    Twitter Facebook
Cautare document

 STANDARDELE NAŢIONALE din 10 octombrie 2007 specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 715 din 23 octombrie 2007
    A. Aspecte generale
    Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, denumite în continuare standarde naţionale, reprezintă ansamblul de norme pe baza cărora se desfăşoară activitatea de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi pe baza cărora sunt evaluate activităţile furnizorilor de servicii şi calitatea serviciilor acordate de către aceştia victimelor traficului de persoane.
    Serviciile de protecţie şi asistenţă sunt oferite victimelor traficului de persoane, fie în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, înfiinţate în baza Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, fie în centrele sau adăposturile organizaţiilor neguvernamentale, denumite în continuare centre.
    Furnizorii pot organiza şi acorda servicii victimelor traficului de persoane la domiciliul acestora, în centre de zi sau în centre rezidenţiale.
    În funcţie de durata de acordare, serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane se împart în: servicii de urgenţă sau servicii de lungă durată.
    Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor se referă în mod expres la consilierea psihologică care se acordă victimelor infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Mecanismul instituţional prin care se asigură consilierea psihologică a victimelor este reprezentat de serviciile de probaţiune şi protecţia victimelor care funcţionează pe lângă tribunale. Potrivit Legii nr. 211/2004, organizaţiile neguvernamentale pot organiza, în mod independent sau în cooperare cu autorităţile publice, servicii pentru consilierea psihologică a victimelor infracţiunilor şi pentru asigurarea altor forme de asistenţă a victimelor infracţiunilor.
    Protecţia şi asistenţa copiilor victime ale traficului de persoane se realizează în serviciile specializate din cadrul sistemului de protecţie a copilului, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii.

    B. Definiţii
    Victima traficului de persoane - în sensul standardelor naţionale, conceptul de victimă a traficului de persoane desemnează orice persoană fizică vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilor privind traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    Victima traficului de persoane asistată - persoană vătămată prin săvârşirea infracţiunilor privind traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de un serviciu de asistenţă.
    Termenii centru de zi şi centru rezidenţial sunt utilizaţi în sensul Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.
    Referirea victimelor traficului de persoane - transmiterea victimei traficului de persoane către furnizorii de servicii de protecţie şi asistenţă.
    Servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane - totalitatea serviciilor acordate victimelor traficului de persoane prevăzute de normele legale în vigoare.
    Servicii de urgenţă - ansamblul de măsuri şi acţiuni necesare întreprinse de către furnizor în momentul identificării victimelor traficului de persoane, în vederea depăşirii unei situaţii de criză.
    Servicii de lungă durată - ansamblul de măsuri şi acţiuni necesare întreprinse de către furnizor în vederea reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane.
    Intervenţia pe caz - ansamblul măsurilor ori acţiunilor necesare care sunt luate în vederea depăşirii şi rezolvării situaţiei de criză sau dificultate în care se află o victimă a traficului de persoane.
    Postintervenţie - perioada, după ieşirea victimei traficului de persoane din centru, destinată activităţilor de monitorizare a reintegrării sociale a acesteia.
    Manager responsabil de caz - asistentul social sau psihologul desemnat de coordonatorul centrului să coordoneze activităţile specifice în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane asistate în centru.

    C. Standarde naţionale
    SECŢIUNEA 1
    Prezentare generală
    I. REŢEAUA NAŢIONALĂ DE SERVICII DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    Standardul nr. 1 Poziţia centrului în reţeaua naţională de servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane
    Standardul nr. 2 Cooperarea intersectorială

    II. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    Standardul nr. 3 Admiterea în centru a victimei traficului de persoane
    Standardul nr. 4 Condiţia de confidenţialitate
    Standardul nr. 5 Evaluarea comprehensivă şi multidimensională a cazului în vederea stabilirii măsurilor de protecţie
    Standardul nr. 6 Acordarea în centru a serviciilor de asistenţă victimelor traficului de persoane
    Standardul nr. 7 Evaluarea intervenţiei pe caz şi monitorizarea postintervenţie
    Standardul nr. 8 Documentarea cazurilor şi protecţia datelor
    Standardul nr. 9 Transmiterea şi schimbul de informaţii legate de caz
    Standardul nr. 10 Ieşirea persoanei asistate din centru

    III. REABILITAREA SOCIALĂ A VICTIMEI
    Standardul nr. 11 Programul personalizat de consiliere/psihoterapie
    Standardul nr. 12 Reabilitarea psihosocială a victimelor traficului de persoane asistate în centru

    IV. CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    Standardul nr. 13 Asigurarea hranei
    Standardul nr. 14 Îmbrăcămintea şi echipamentul personal
    Standardul nr. 15 Starea de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor

    V. MEDIUL ASIGURAT VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    Standardul nr. 16 Organizarea centrelor de zi
    Standardul nr. 17 Organizarea centrelor rezidenţiale
    Standardul nr. 18 Condiţii de locuit
    Standardul nr. 19 Spaţiile igienico-sanitare

    VI. RESURSE UMANE
    Standardul nr. 20 Recrutarea şi angajarea personalului centrelor
    Standardul nr. 21 Formarea iniţială şi continuă a personalului
    Standardul nr. 22 Supervizarea personalului centrelor
    Standardul nr. 23 Etica profesională

    VII. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRARE
    Standardul nr. 24 Coordonarea activităţii centrelor
    Standardul nr. 25 Managementul programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane. Evaluarea şi monitorizarea implementării acestuia

    SECŢIUNEA a 2-a
    Prezentare detaliată
    I. REŢEAUA NAŢIONALĂ DE SERVICII DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    STANDARDUL Nr. 1
    Poziţia centrului în reţeaua naţională de servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane
    Reţeaua naţională de servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, denumită în continuare reţea naţională, este formată din totalitatea centrelor existente la nivel naţional.
    Fiecare centru are la dispoziţie o organigramă a sistemului de servicii sociale de la nivel naţional.
    Rezultat: realizarea unui sistem de cooperare a centrelor, astfel încât victima traficului de persoane să primească servicii de asistenţă şi protecţie adecvate nevoilor sale.
    Proceduri de implementare
    1. Centrul oferă consiliului judeţean informaţii privind serviciile de protecţie şi asistenţă pe care le acordă victimelor traficului de persoane.
    2. Consiliul judeţean, în colaborare cu centrul regional al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, întocmeşte un registru cu toate centrele existente în zona de competenţă şi serviciile de protecţie şi asistenţă pe care acestea le acordă victimelor traficului de persoane.
    3. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane realizează, în baza registrelor întocmite, cartografierea reţelei naţionale (organigrama reţelei naţionale).
    4. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane furnizează centrelor organigrama reţelei naţionale.
    5. Personalul centrului este informat cu privire la poziţia şi rolul acestuia în cadrul reţelei naţionale.
    6. Realizarea unei fişe de evidenţă cu personalul care a fost informat cu privire la poziţia şi rolul centrului în cadrul reţelei naţionale.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa la nivelul consiliului judeţean a unui registru cu toate centrele din zona de competenţă şi serviciile de protecţie şi asistenţă pe care acestea le acordă victimelor traficului de persoane;
    2. existenţa organigramei reţelei naţionale;
    3. gradul de cunoaştere a organigramei de către personalul centrului;
    4. gradul de informare a personalului centrului cu privire la poziţia şi rolul acestuia în cadrul reţelei naţionale;
    5. existenţa fişei de evidenţă cu personalul care a fost informat cu privire la poziţia şi rolul centrului în cadrul reţelei naţionale.


    STANDARDUL Nr. 2
    Cooperarea intersectorială
    O organizaţie neguvernamentală sau o instituţie a administraţiei publice centrale ori locale nu poate să soluţioneze singură toate nevoile victimelor traficului de persoane. Măsurile antitrafic ce se impun a fi luate pentru a reduce fenomenul traficului de persoane şi pentru a asigura asistenţă şi protecţie adecvate acestora trebuie să presupună o cooperare intersectorială între toate organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale implicate în lupta împotriva traficului de persoane.
    Rezultat: Cooperarea intersectorială şi schimbul de informaţii dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale asigură protecţia şi asistenţa adecvată victimelor traficului de persoane asistate.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul identifică instituţiile ori organizaţiile implicate în procesul de identificare, referire, asistenţă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane la nivel local sau naţional.
    2. Centrul încheie protocoale de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile implicate în procesul de identificare, referire, asistenţă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane la nivel local sau naţional.
    3. Coordonatorul centrului este responsabil de implementarea prevederilor protocoalelor de colaborare.
    4. Centrele regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane monitorizează aplicarea standardelor naţionale.

    Indicatori de evaluare:
    1. cunoaşterea instituţiilor ori organizaţiilor implicate în procesul de identificare, referire, asistenţă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane la nivel local sau naţional;
    2. existenţa protocoalelor de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile implicate în procesul de identificare, referire, asistenţă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane la nivel local sau naţional;
    3. rapoartele semestriale ale centrelor regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane privind modul de derulare şi aplicare a prevederilor standardelor naţionale.


    II. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    STANDARDUL Nr. 3
    Admiterea în centru a victimei traficului de persoane
    După identificarea victimei traficului de persoane, aceasta este referită către un centru pentru a fi asistată. Victima traficului de persoane este admisă în centru şi se urmăreşte reabilitarea sa socială.
    Rezultat: Victima traficului de persoane beneficiază de asistenţă şi protecţie, precum şi de un mediu sigur de recuperare şi reabilitare.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul elaborează proceduri referitoare la admiterea în centru a victimelor traficului de persoane, ce fac parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare.
    2. Evaluarea iniţială a victimei traficului de persoane se realizează de către personalul centrului, în momentul primirii în centru.
    3. Persoana care a evaluat iniţial situaţia victimei traficului de persoane propune plasamentul în cadrul centrului. Admiterea în centru se face în baza deciziei coordonatorului centrului.
    4. În situaţia în care în urma evaluării iniţiale se identifică o urgenţă medicală ce necesită tratament medical în condiţii de spitalizare, persoana care a evaluat iniţial situaţia victimei traficului de persoane asigură transportarea victimei în condiţii de siguranţă la unitatea sanitară cea mai apropiată şi anunţă coordonatorul centrului în vederea înregistrării şi preluării cazului în asistenţă.
    5. Imediat după înregistrarea cazului, coordonatorul centrului desemnează un manager responsabil de caz.
    6. La admitere, fiecărei victime a traficului de persoane i se prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate şi de starea de sănătate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare ale centrului pe care trebuie să le respecte.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa procedurilor referitoare la admiterea în centru a victimei traficului de persoane;
    2. existenţa deciziei coordonatorului centrului de admitere a victimei traficului de persoane;
    3. existenţa unui manager responsabil de caz.


    STANDARDUL Nr. 4
    Condiţia de confidenţialitate
    Centrul acordă victimelor traficului de persoane dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane beneficiază de siguranţă, încredere şi respect în toate aspectele vieţii lor pe tot parcursul şederii lor în cadrul centrului.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul stabileşte în regulamentul de organizare şi funcţionare proceduri referitoare la intimitate şi confidenţialitate.
    2. Personalul centrului are obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în ceea ce priveşte locaţia centrului. Comunicarea acestei obligaţii se face la angajarea în centru.
    3. Personalul centrului aduce la cunoştinţă victimei traficului de persoane obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în ceea ce priveşte locaţia centrului. Comunicarea acestei obligaţii se face la intrarea în programul de asistenţă sau la admiterea în centru.
    4. Personalul centrului şi persoanele victime ale traficului de persoane asistate semnează un contract de confidenţialitate.
    5. Orice contact cu reprezentanţii mass-mediei se face cu protejarea identităţii persoanelor care beneficiază de asistenţă în centru, a dreptului la viaţă personală şi a dreptului la imagine a acestora.
    6. Obligaţia de confidenţialitate este comunicată tuturor instituţiilor sau organizaţiilor cu care colaborează centrul.
    7. În situaţia în care victima este citată în cadrul unei proceduri judiciare, coordonatorul centrului ia măsurile necesare pentru ca adresa centrului să nu fie menţionată în cursul instrumentării şi soluţionării cauzelor penale sau civile care vizează victimele asistate.
    8. Personalul centrului are obligaţia să nu dezvăluie aspecte sau informaţii legate de situaţia victimelor asistate, atât celorlalte victime asistate, cât şi altor persoane cu care acesta poate veni în contact - angajatori, jurnalişti - şi cu care nu sunt încheiate protocoale de colaborare.

    Indicatori de evaluare:
    1. proceduri referitoare la intimitate şi confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului;
    2. contractele de confidenţialitate încheiate;
    3. comunicarea obligaţiei de confidenţialitate instituţiilor sau organizaţiilor cu care colaborează centrul;
    4. rapoartele privind încălcarea obligaţiei de confidenţialitate şi măsurile disciplinare luate.


    STANDARDUL Nr. 5
    Evaluarea comprehensivă şi multidimensională a cazului în vederea stabilirii măsurilor de protecţie
    Asigurarea securităţii victimei traficului de persoane asistate trebuie să primeze. În acest sens riscul pe care îl implică fiecare caz în parte trebuie să fie determinat în cel mai scurt timp posibil de la identificarea victimei traficului de persoane.
    Rezultat: Victima traficului de persoane va fi protejată de riscul de a fi contactată de către persoanele implicate în traficarea ei sau de către persoane aflate în legătură cu acestea.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul care are în asistenţă o victimă a traficului de persoane colaborează cu structura de poliţie specializată în combaterea traficului de persoane în vederea stabilirii riscului pe care îl implică fiecare caz în parte.
    2. Stabilirea riscului ridicat de caz trebuie să fie un proces continuu realizat pe 3 etape:
    a) evaluarea şi identificarea riscurilor curente;
    b) identificarea măsurilor corespunzătoare care se impun riscurilor prezente şi evaluarea posibilităţii de apariţie a noi riscuri sau de creştere a celor prezente în funcţie de evoluţia cazului;
    c) luarea deciziilor şi managementul de risc al cazului.

    3. În stabilirea riscului pe care îl implică cazul se ţine cont de:
    a) locul în care a fost identificată victima;
    b) proximitatea dintre locul unde a fost traficată victima, zona de provenienţă şi locul unde va fi asistată;
    c) legăturile şi proximitatea cu persoanele implicate în traficarea victimei;
    d) modalitatea de săvârşire a infracţiunii de trafic de persoane;
    e) vârsta victimei traficului de persoane;
    f) dacă există factori culturali, religioşi, sociali din mediul de provenienţă care ar putea să pună în pericol securitatea victimei şi şansele reintegrării sale sociale;
    g) colaborarea victimei traficului de persoane cu organele de urmărire penală şi implicarea acesteia în procesul penal.

    4. Victima traficului de persoane este informată despre riscurile pe care le prezintă situaţia sa de către managerul responsabil de caz împreună cu ofiţerul de poliţie responsabil de investigarea cazului.
    5. Centrul ia măsuri suplimentare de asigurare a securităţii victimelor asistate.
    6. Măsurile de securitate trebuie să implice instalarea unui sistem video de supraveghere a clădirii/apartamentului în care funcţionează centrul, precum şi încheierea unui protocol pentru intervenţia rapidă în caz de urgenţă cu structurile specializate ale poliţiei.
    7. În eventualitatea în care rezultatele evaluării realizate recomandă luarea unor măsuri speciale de protecţie, care pot să vizeze încadrarea persoanei într-un program de protecţie a martorului, asistenţa în vederea reintegrării socioprofesionale este amânată până în momentul în care gradul de pericol se diminuează.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa rapoartelor sau recomandărilor legate de stabilirea riscului ridicat de caz;
    2. victimele asistate cunosc riscurile pe care le implică cazul lor;
    3. centrul dispune de măsuri suplimentare de asigurare a securităţii victimelor traficului de persoane.


    STANDARDUL Nr. 6
    Acordarea în centru a serviciilor de asistenţă victimelor traficului de persoane
    Instituţiile şi organizaţiile implicate în lupta împotriva traficului de persoane trebuie să asigure victimelor traficului de persoane accesul corespunzător la asistenţa specială medicală, psihologică, educaţională, juridică, socioprofesională şi protecţie specială. Oferirea asistenţei nu trebuie să fie condiţionată de participarea acesteia în procesul penal, fără a se face vreo discriminare pe motive etnice, de naţionalitate, rasiale, vârstă, sex, dizabilităţi, opinii religioase, opinii politice, mediu de provenienţă. Centrele pot furniza victimelor serviciile necesare pentru reabilitarea lor psihosocială în cadrul unui program de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane.

    Proceduri de implementare
    1. Includerea în programul de asistenţă se face numai cu acordul victimei traficului de persoane. Pentru includerea în programul de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane se va solicita consimţământul scris al acesteia.
    2. Victimele traficului de persoane sunt informate cu privire la tipurile de organizare şi acordare a serviciilor oferite de centrele existente în reţeaua naţională şi primesc îndrumare şi explicaţii într-un limbaj accesibil nivelului lor de cultură şi de maturitate.
    3. Includerea în programul de protecţie şi asistenţă a copiilor victime ale traficului de persoane se face în servicii specializate de protecţie a copilului.
    4. Includerea în programul de protecţie şi asistenţă a victimei traficului de persoane a unui cetăţean străin se face în colaborare cu autorităţile cu competenţă în domeniu, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    5. Oferirea asistenţei nu este condiţionată de participarea acestora în procesul penal.
    6. În situaţia în care victima traficului de persoane doreşte să se reîntoarcă în familie, i se aduce la cunoştinţă că poate beneficia de servicii de asistenţă specializată în regim de zi, urmând ca centrul să stabilească modalitatea de furnizare a serviciilor de asistenţă în funcţie de particularităţile cazului.
    7. În discuţiile pe care le are cu persoana traficată, instituţia sau organizaţia care furnizează serviciile de asistenţă trebuie să respecte dorinţele şi punctul de vedere ale acesteia şi să ţină cont de starea fizică şi mentală în care se află aceasta.
    8. În situaţiile în care persoana traficată nu poate să îşi exprime punctul de vedere cu privire la nevoile de asistenţă pe care le are, din cauza stării de sănătate precare sau a imposibilităţii temporare ori permanente de a-şi exprima voinţa, asistenţa se acordă ţinându-se cont de respectarea dreptului persoanei la un standard de viaţă adecvat şi la protejarea securităţii acesteia.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane beneficiază de asistenţă în conformitate cu prevederile legii. Astfel, li se acordă acestora posibilitatea reabilitării psihosociale.

    Indicatori de evaluare:
    1. victimele asistate cunosc tipurile de asistenţă de care pot să beneficieze;
    2. exprimarea consimţământului victimelor de a fi incluse în programul de protecţie şi asistenţă a victimei traficului de persoane.


    STANDARDUL Nr. 7
    Evaluarea intervenţiei pe caz şi monitorizarea postintervenţie
    De cele mai multe ori, aspecte ale procesului intervenţiei fie nu sunt avute în vedere, fie nu sunt realizate de către furnizorii de servicii. Evaluarea şi monitorizarea postintervenţie trebuie urmărite cu prioritate. Pe baza rezultatelor evaluării se vor putea planifica intervenţiile ulterioare, se vor elabora noi modele de intervenţie şi proceduri specifice de abordare a cazurilor.
    Rezultat: Evaluarea intervenţiei pe caz determină stabilirea obiectivelor şi termenilor specifici de monitorizare a cazului. Rezultatele evaluării contribuie la evaluarea programului în ansamblul său şi la îmbunătăţirea intervenţiilor specifice pe caz.

    Proceduri de implementare
    1. La finalizarea intervenţiei pe caz centrul realizează împreună cu persoana asistată evaluarea obiectivelor şi calităţii intervenţiei. Evaluarea se realizează înainte de părăsirea centrului.
    2. În realizarea evaluării se ţine cont de realizarea obiectivelor propuse, de perioada de îndeplinire a acestora, de progresele obţinute pe linia redobândirii echilibrului fizic, psihic şi social, a câştigării autonomiei şi independenţei personale şi sociale şi a restabilirii încrederii personale.
    3. Centrul îşi stabileşte proceduri specifice de realizare a evaluării postintervenţie. Evaluarea se face fie pe baza unei discuţii între persoana asistată, managerul responsabil de caz şi membrii echipei de intervenţie, fie pe baza unor chestionare anonime destinate persoanelor asistate, care vor urmări măsurarea nivelului de satisfacţie al acestora legat de programul de asistenţă din care au făcut parte.
    4. Înainte ca victima traficului de persoane să părăsească centrul, se stabilesc termenii şi modul de realizare a monitorizării postintervenţie. Managerul responsabil de caz realizează un plan de monitorizare pe o perioadă minimă de 6 luni.
    5. La încheierea perioadei de monitorizare postintervenţie se realizează o nouă întâlnire cu victima asistată.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa şi conţinutul procedurilor de evaluare a intervenţiei pe caz;
    2. planurile de monitorizare a situaţiilor victimei asistate pe o perioadă de cel puţin 6 luni.


    STANDARDUL Nr. 8
    Documentarea cazurilor şi protecţia datelor
    Rezultatele evaluărilor, planurile de intervenţie, rapoartele de activitate, precum şi alte documente obţinute pe parcursul derulării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane trebuie păstrate în condiţii care să asigure respectarea confidenţialităţii datelor pe care le conţin acestea.
    Centrele trebuie să respecte legislaţia românească în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi regimul de circulaţie a acestora.
    Rezultat: Datele obţinute în urma procesului de furnizare a serviciilor de protecţie şi asistenţă vor fi păstrate în condiţiile stabilite de normele în vigoare, asigurându-se respectarea condiţiei de confidenţialitate.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul îşi stabileşte proceduri specifice pentru documentarea cazurilor asistate, a modului şi a perioadei de păstrare a documentelor obţinute pe parcursul derulării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane. Aceste proceduri se elaborează respectându-se legislaţia referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi regimul de circulaţie a acestora.
    2. Managerul responsabil de caz răspunde de documentarea cazurilor asistate, a modului şi perioadei de păstrare a documentelor obţinute pe parcursul derulării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane.
    3. Fiecare centru îşi amenajează spaţiul cu echipamentul sau mobilierul necesar păstrării în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate a documentelor.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa procedurilor specifice pentru documentarea cazurilor asistate, a modului şi perioadei de păstrare a documentelor obţinute pe parcursul derulării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;
    2. existenţa echipamentului sau mobilierului necesar păstrării în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate a documentelor.


    STANDARDUL Nr. 9
    Transmiterea şi schimbul de informaţii legate de caz
    Schimbul de informaţii între părţile implicate în identificarea, referirea, protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane constituie un aspect esenţial în realizarea unei intervenţii rapide, complexe şi adaptate nevoilor persoanei.
    Schimbul de informaţii va ajuta la îmbunătăţirea calităţii asistenţei şi va permite cunoaşterea aprofundată a fenomenului de trafic de persoane.
    Rezultat: Informaţiile legate de cazurile asistate sunt transmise în condiţii care să garanteze confidenţialitatea datelor obţinute şi protejarea identităţii persoanei asistate.

    Proceduri de implementare
    1. Coordonatorul centrului asigură transmiterea şi schimbul de informaţii la nivel intern între managerii responsabili de caz, prin organizarea săptămânală a unei întâlniri între specialişti din cadrul centrului pentru discutarea problemelor care apar în implementarea programelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, precum şi a cooperării între părţile implicate în sistemul naţional de referire, identificare şi acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane.
    2. Transferul informaţiilor legate de cazurile asistate se face prin menţionarea într-un registru de evidenţă zilnică a principalelor activităţi realizate şi a celor care trebuie continuate sau urmărite de ceilalţi specialişti din cadrul centrului.
    3. Datele colectate şi înregistrate pot fi transferate către managerii responsabili de caz care continuă procesul de asistenţă acordată victimelor traficului de persoane.
    4. Managerii responsabili de caz se asigură că transferul informaţiilor legate de caz se realizează în condiţii care respectă menţinerea confidenţialităţii.
    5. Managerii responsabili de caz asigură transmiterea informaţiilor legate de caz către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.
    6. Centrul stabileşte modalităţile de realizare a transferului şi schimbului de informaţii între părţile implicate în sistemul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.

    Indicatori de evaluare:
    1. rapoartele întâlnirilor periodice dintre coordonatorul centrului şi managerii responsabili de caz;
    2. registrul de evidenţă zilnică;
    3. transmiterea datelor managerului de caz care va continua acordarea asistenţei victimei traficului de persoane;
    4. datele transmise Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.


    STANDARDUL Nr. 10
    Ieşirea persoanei asistate din centru
    Indiferent de durata perioadei de asistenţă, centrul trebuie să asigure pregătirea corespunzătoare ieşirii din centru a victimelor asistate.
    Rezultat: Victimele asistate beneficiază de servicii de calitate în vederea reintegrării lor psihosociale şi părăsesc centrul în condiţii de siguranţă şi protecţie.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul stabileşte proceduri referitoare la ieşirea persoanei asistate din sistemul de plasament rezidenţial sau din programul de asistenţă şi protecţie.
    2. Pregătirea ieşirii victimei asistate din centru trebuie să urmărească următoarele aspecte: existenţa unei reţele sociale de suport, pregătirea persoanei prin participarea la diferite programe de tranziţie şi adaptare la caracteristicile viitorului mod de viaţă şi cooptarea familiei în pregătirea persoanei la reintegrarea socială.
    3. În situaţia în care victima asistată întrerupe programul de asistenţă, acesteia i se vor oferi date şi contacte ale altor instituţii sau organizaţii la care se poate adresa în caz de urgenţă.
    4. Managerul responsabil de caz trebuie să se asigure că, la ieşirea din centru a victimei asistate, aceasta beneficiază de un program de monitorizare a reintegrării sociale.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa şi conţinutul procedurilor referitoare la ieşirea persoanei asistate din centru;
    2. existenţa unor date şi contacte ale altor instituţii sau organizaţii la care se poate adresa în caz de urgenţă victima traficului de persoane care întrerupe brusc programul de asistenţă;
    3. existenţa programului de monitorizare a reintegrării sociale a victimei asistate.


    III. REABILITAREA SOCIALĂ A VICTIMEI
    STANDARDUL Nr. 11
    Programul personalizat de consiliere/psihoterapie
    Pe baza evaluării iniţiale, a evaluării complexe şi a observaţiilor obţinute în momentul referirii, managerul responsabil de caz întocmeşte un program personalizat de consiliere/psihoterapie pentru victima traficului de persoane.
    Rezultat: Victima traficului de persoane beneficiază de intervenţie personalizată în funcţie de necesităţi, în cel mai scurt timp de la luarea în evidenţă a cazului de către centru.

    Proceduri de implementare
    1. Managerul responsabil de caz primeşte raportul evaluării iniţiale, al evaluării complexe şi observaţiile realizate de angajatul centrului care a stabilit primul contact cu victima traficului de persoane asistată.
    2. Managerul responsabil de caz culege orice alte informaţii considerate a fi importante pentru planificarea programului de consiliere/psihoterapie.
    3. Managerul responsabil de caz întocmeşte pentru fiecare victimă a traficului de persoane un program personalizat de consiliere/psihoterapie, denumit în continuare PPC, care este avizat de coordonatorul centrului.
    4. În elaborarea şi implementarea PPC se urmăresc cu prioritate următoarele principii: protejarea victimei traficului de persoane, diminuarea consecinţelor, respectarea demnităţii şi unicităţii persoanei, egalitatea şi nediscriminarea.
    5. Managerul responsabil de caz se asigură de consultarea şi implicarea activă a victimei traficului de persoane în procesul de elaborare, luare a deciziilor şi implementare a PPC, adecvat gradului său de maturitate.
    6. PPC este reevaluat periodic şi revizuit atunci când obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor victimei traficului de persoane, acest lucru consemnându-se într-o fişă individuală de consiliere.

    Indicatori de evaluare:
    1. fiecare victimă a traficului de persoane aflată în evidenţa centrului are întocmit un PPC;
    2. conţinutul PPC-urilor;
    3. existenţa fişelor individuale de consiliere cu consemnări referitoare la revizuirea PPC;
    4. rapoarte de evaluare a activităţii;
    5. tipuri de instrumente de lucru utilizate.


    STANDARDUL Nr. 12
    Reabilitarea psihosocială a victimelor traficului de persoane asistate în centru
    Reabilitarea psihosocială a victimei traficului de persoane reprezintă un proces continuu care începe din momentul admiterii acesteia în centru şi al stabilirii contactului cu personalul acestuia.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane asistate beneficiază de suport permanent din partea personalului centrului în vederea reabilitării sale psihosociale.

    Proceduri de implementare
    1. Planificarea PPC urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: oferirea de ajutor în situaţie de criză, diminuarea consecinţelor experienţelor traumatice suferite, dobândirea de abilităţi specifice pentru managementul simptomatologiei specifice de stres posttraumatic, depresie, anxietate, creşterea stimei de sine şi a încrederii în sine şi în ceilalţi oameni, câştigarea independenţei şi autonomiei personale, evitarea expunerii la noi situaţii de trafic de persoane.
    2. Acordarea asistenţei în situaţie de criză se realizează ori de câte ori este nevoie, inclusiv în afara PPC, centrul stabilind proceduri clare de intervenţie.
    3. Începerea acordării consilierii are loc într-un interval de maximum 72 de ore de la luarea în asistenţă a cazului, ţinându-se cont de gravitatea stării persoanei şi de gradul de acomodare al persoanei la noul mediu.
    4. Activitatea de consiliere/psihoterapie trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu special amenajat şi sigur pentru beneficiar.
    5. Acordarea consilierii/psihoterapiei se face pe baza unor tehnici specifice care trebuie să fi făcut obiectul a cel puţin unui studiu care să demonstreze eficienţa lor clinică pentru persoanele traumatizate.
    6. Acordarea serviciilor de consiliere/psihoterapie se face cu respectarea eticii profesionale în domeniu.
    7. Informaţiile obţinute în cadrul activităţii de consiliere sunt confidenţiale şi nu pot fi dezvăluite altor profesionişti care nu fac parte din echipa de intervenţie, cu excepţia prevederilor legale în domeniu.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa unui spaţiu special amenajat şi sigur pentru desfăşurarea activităţii de consiliere/psihoterapie;
    2. existenţa procedurilor clare de intervenţie.


    IV. CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    STANDARDUL Nr. 13
    Asigurarea hranei
    Centrul asigură victimelor traficului de persoane o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane beneficiază de o alimentaţie sănătoasă, hrănitoare.

    Proceduri de implementare
    1. Mesele sunt bine administrate, organizate în spaţii cu o atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru socializarea victimelor traficului de persoane. În anumite situaţii recomandate de psiholog, aceasta poate servi masa izolat, însă fără a face acest lucru în mod regulat. Motivele se consemnează.
    2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului responsabil cu îngrijirea sănătăţii victimelor traficului de persoane din centru, astfel încât să se asigure o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normelor în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.
    3. Centrul poate organiza mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale victimelor traficului de persoane.
    4. Centrele trebuie să aibă rezerve de hrană şi apă pentru 48 de ore pentru fiecare victimă a traficului de persoane.

    Indicatori de evaluare:
    1. spaţiul în care se serveşte masa are o ambianţă plăcută, de tip familial;
    2. meniurile sunt adecvate regimurilor recomandate de medic şi normelor în vigoare.


    STANDARDUL Nr. 14
    Îmbrăcămintea şi echipamentul personal
    Centrul asigură victimelor traficului de persoane asistate necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, alte echipamente necesare şi rechizite, ţinându-se cont de vârsta, nevoile şi individualitatea fiecăreia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane asistate beneficiază de îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament pentru uzul propriu.

    Proceduri de implementare
    1. Victimele traficului de persoane asistate sunt încurajate să îşi exprime preferinţele privind îmbrăcămintea şi încălţămintea. Nu se recomandă practicile de "uniformizare" prin cumpărarea de produse identice pentru toate victimele traficului de persoane asistate.
    2. Fiecare victimă a traficului de persoane îşi păstrează îmbrăcămintea şi echipamentul personal în compartimente corespunzătoare, separat de celelalte victime asistate.

    Indicatori de evaluare:
    1. articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte sunt personalizate şi achiziţionate ţinându-se cont de opinia persoanelor asistate;
    2. fiecare persoană asistată în centrul rezidenţial dispune de un dulap propriu sau compartimente proprii pentru a putea depozita îmbrăcămintea, încălţămintea şi echipamentul personal.


    STANDARDUL Nr. 15
    Starea de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor
    Centrul asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărei victime a traficului de persoane asistate, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru asigurarea igienei personale, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane beneficiază de servicii medicale sau alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăţii, au o stare generală bună şi sunt educate în spiritul unui mod de viaţă sănătos.

    Proceduri de implementare
    1. Evaluarea medicală este obligatorie la admiterea în centru a victimei traficului de persoane, fiind parte integrantă a evaluării detaliate a situaţiei acesteia. Evaluarea medicală se realizează imediat după admiterea în centru. Aceasta este realizată de către medicul centrului în primele 24 de ore de la admiterea în centru. Expertiza medico-legală este obligatorie, costurile acesteia fiind suportate de centru.
    2. Măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru sănătatea victimei traficului de persoane sunt în responsabilitatea medicului centrului sau a coordonatorului centrului, după caz. Măsurile de intervenţie pe termen scurt se referă cel puţin la următoarele aspecte:
    a) tratarea medicală a consecinţelor infracţiunii de trafic de persoane asupra victimei;
    b) îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate;
    c) igienă şi îngrijire personală;
    d) evaluări medicale periodice şi la nevoie, cu ocazia infecţiilor intercurente şi a situaţiilor de urgenţă;
    e) tratamente diverse, inclusiv de specialitate şi stomatologice;
    f) nutriţie şi dietă;
    g) exerciţiu şi odihnă;
    h) educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă.

    3. Fiecare victimă a traficului de persoane asistată beneficiază de educaţie pentru sănătate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre hepatită, infecţie HIV/SIDA, infecţiile cu transmitere sexuală, protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, acţiuni de intimidare şi abuz. Centrul asigură materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare victimă a traficului de persoane asistată.
    4. Personalul centrului urmează cursuri de acordare a primului ajutor.
    5. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat şi/sau de managerul responsabil de caz, în condiţii de supervizare stabilite de medic.
    6. În cazul infecţiilor intercurente, se pot administra în regim de urgenţă medicamente de uz general de către personalul calificat sau/şi consilierul responsabil de caz, în condiţii de supervizare stabilite de medic.
    7. Datele referitoare la medicamentele, tratamentele şi asistenţa de prim ajutor acordate victimelor asistate se consemnează într-un registru special destinat acestui scop, precizându-se data, ora, tratamentul urmat, respectiv medicamentul şi dozajul administrat, motivul administrării şi semnătura personalului responsabil.
    8. Centrul respectă legislaţia şi normele în vigoare cu privire la eliberarea reţetelor medicale, urmarea unui anumit tratament, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor, stabilindu-se proceduri referitoare la acestea.
    9. Administrarea, depozitarea şi distrugerea resturilor de medicamente, a celor expirate, precum şi a celor utilizate se fac cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
    10. Persoanele asistate, adulţi, pot păstra medicamentele pe care şi le administrează singure, inclusiv pe cale injectabilă, numai după ce medicul specialist stabileşte acest lucru. În astfel de situaţii, persoanele asistate au posibilitatea de a-şi stoca medicamentele destinate urmării unui tratament medicamentos în locuri destinate acestui scop şi în care celelalte persoane asistate nu au acces. Autoadministrarea se realizează în condiţii de supervizare.
    11. Asistenţa medicală în unităţile medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

    Indicatori de evaluare:
    1. victimele asistate au efectuat controlul medical necesar; existenţa de certificate medicale constatatoare;
    2. pentru situaţii de urgenţă, personalul centrului are acces la mijloace de comunicare şi cunoaşte măsurile de prim ajutor;
    3. existenţa certificatelor şi a reţetelor medicale, precum şi a registrului medical;
    4. existenţa de locuri special destinate depozitării medicamentelor prescrise şi a celor de uz general.


    V. MEDIUL ASIGURAT VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
    STANDARDUL Nr. 16
    Organizarea centrelor de zi
    Centrul trebuie organizat şi amenajat pentru a permite furnizarea de servicii victimelor traficului de persoane în condiţii optime.
    Rezultat: Victima traficului de persoane asistată va beneficia de servicii de asistenţă în condiţii optime, într-o locaţie care corespunde nevoilor sale individuale.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul are un spaţiu amenajat pentru a oferi servicii de asistenţă victimelor traficului de persoane.
    2. Spaţiul centrului este folosit numai pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane.
    3. Centrul are un spaţiu amenajat pentru organizarea unor activităţi comune de către victimele traficului de persoane.
    4. Spaţiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcţional, pentru a permite desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor centrului şi pentru a oferi victimelor traficului de persoane o ambianţă confortabilă, cât mai apropiată de cea familială.
    5. Activităţile de furnizare a serviciilor victimelor traficului de persoane şi activităţile administrative se desfăşoară în spaţii diferite.
    6. Locaţia, precum şi construcţiile, renovările şi modificările structurilor centrului corespund normelor legale de siguranţă.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa spaţiului amenajat pentru a oferi servicii de asistenţă victimelor traficului de persoane;
    2. existenţa spaţiului amenajat pentru organizarea unor activităţi comune de către victimele traficului de persoane;
    3. spaţiile pentru activităţile desfăşurate în centru au ambianţă familială şi corespund scopului şi obiectivelor;
    4. centrul are acces la utilităţi: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.;
    5. existenţa unor spaţii diferite pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane şi pentru desfăşurarea activităţilor administrative;
    6. autorizările centrului conform normelor în vigoare;
    7. măsurile de siguranţă, igienă şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului etc., aplicate în centre, prin raportare la normele legale specifice, în vigoare;
    8. munca de construcţie şi renovare se desfăşoară prin utilizarea de bariere pentru restricţionarea accesului victimelor traficului de persoane în zonele respective şi sunt luate măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului şi a fumului în zonele în care se află acestea.


    STANDARDUL Nr. 17
    Organizarea centrelor rezidenţiale
    Centrul trebuie organizat şi amenajat pentru a permite furnizarea de servicii victimelor traficului de persoane în condiţii optime.
    Rezultat: Victima traficului de persoane asistată va beneficia de servicii de asistenţă în condiţii optime, într-o locaţie care corespunde nevoilor sale individuale.

    Proceduri de implementare.
    1. Spaţiul centrului este folosit pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane.
    2. Centrul are un spaţiu amenajat pentru a oferi servicii de asistenţă victimelor traficului de persoane.
    3. Centrul are un spaţiu amenajat pentru organizarea unor activităţi comune de către victimele traficului de persoane.
    4. Spaţiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcţional, la un nivel decent, pentru a permite desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor centrului şi pentru a oferi victimelor traficului de persoane o ambianţă confortabilă, cât mai apropiată de cea familială.
    5. Nu este permisă utilizarea spaţiilor din centru în scopuri străine de misiunea sa ori într-un mod care să aducă prejudicii victimelor traficului de persoane.
    6. Activităţile de furnizare a serviciilor victimelor traficului de persoane şi activităţile administrative se desfăşoară în spaţii diferite.
    7. Centrul are camere de odihnă pentru victimele traficului de persoane.
    8. Centrul are bucătărie amenajată corespunzător.
    9. Locaţia, precum şi construcţiile, renovările şi modificările structurilor centrului corespund normelor legale de siguranţă.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa spaţiului amenajat pentru a oferi servicii de asistenţă victimelor traficului de persoane;
    2. existenţa spaţiului amenajat pentru organizarea unor activităţi comune de către victimele traficului de persoane;
    3. spaţiile pentru activităţile desfăşurate în centru au o ambianţă familială şi corespund scopului şi obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spaţiilor;
    4. centrul are acces la utilităţi: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.;
    5. existenţa unor spaţii diferite pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane şi pentru desfăşurarea activităţilor administrative;
    6. existenţa unor camere pentru odihnă pentru victimele traficului de persoane;
    7. existenţa unei bucătării amenajate corespunzător;
    8. autorizările centrului conform normelor în vigoare;
    9. măsurile de siguranţă, igienă şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului etc., aplicate în centre, prin raportare la normele legale specifice, în vigoare;
    10. munca de construcţie şi renovare se desfăşoară în afara orelor de funcţionare a centrului, iar dacă acest lucru nu este posibil şi acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere pentru restricţionarea accesului victimelor traficului de persoane în zonele respective şi sunt luate măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului şi a fumului în zonele în care se află acestea.


    STANDARDUL Nr. 18
    Condiţii de locuit
    Centrul asigură victimelor traficului de persoane condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial.
    Rezultat: Victimele trăiesc într-un mediu de tip familial corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă şi îngrijire.

    Proceduri de implementare
    1. Locaţia centrului este amenajată şi mobilată adecvat nevoilor victimelor traficului de persoane, ca număr, distribuţie pe sexe, vârstă etc.
    2. Centrul are şi aplică un program de întreţinere şi reparaţii, de menţinere a siguranţei, curăţeniei şi igienei în toate spaţiile centrului, interioare sau, după caz, exterioare.
    3. Fiecare victimă a traficului de persoane beneficiază de un spaţiu propriu într-un dormitor. Pot ocupa împreună un dormitor numai persoane de acelaşi sex. Coordonatorul centrului poate admite excepţii în cazuri particulare.
    4. În dormitor se asigură o suprafaţă locuibilă conform normelor legale în vigoare.
    5. Nu este admis ca personalul centrului să ocupe o cameră împreună cu victimele traficului de persoane.

    Indicatori de evaluare:
    1. mobilierul şi echipamentele existente în centru corespund cu numărul, vârsta şi nevoile victimelor traficului de persoane;
    2. starea imobilului, instalaţiilor, mobilierului, curăţeniei şi igienei;
    3. planurile şi programele de întreţinere, reparare, modernizare, curăţenie şi igienă ale centrului.


    STANDARDUL Nr. 19
    Spaţiile igienico-sanitare
    Centrul asigură victimelor asistate spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor acestora, precum şi ale personalului.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane şi personalul au acces la spaţii igienico-sanitare, în condiţii de siguranţă, funcţionalitate şi confort, de respectare a demnităţii şi intimităţii personale.

    Proceduri de implementare
    1. În centru există toalete suficiente atât pentru victimele traficului de persoane, cât şi pentru personal, organizate pe sexe. Toaletele sunt amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapidă - gresie, faianţă - şi sunt dotate cu instalaţiile necesare - cabine WC, chiuvete - şi materialele consumabile uzuale - săpun, hârtie igienică.
    2. În centru există băi şi/sau duşuri suficiente, organizate pe sexe. Spaţiile pentru băi/duşuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu uşurinţă igienizate - gresie, faianţă - şi sunt dotate cu echipamentele necesare - căzi de baie/duşuri - şi materialele consumabile uzuale - săpun, şampon, prosoape de uz individual.
    3. În toate spaţiile igienico-sanitare se asigură permanent apă rece şi apă caldă.
    4. În centru există spaţii adecvate pentru spălarea, curăţarea, igienizarea materialelor, a hainelor şi a lenjeriilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi cu dotările necesare.
    5. Centrul are spaţii adecvate, conform normelor legale în vigoare, pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a materialelor de igienizare.

    Indicatori de evaluare:
    1. toaletele din centru corespund prevederilor prezentelor standarde naţionale;
    2. raportul dintre numărul de victime ale traficului de persoane din centru şi numărul de cabine WC;
    3. băile şi/sau duşurile corespund prevederilor prezentelor standarde naţionale;
    4. raportul dintre numărul de victime ale traficului de persoane din centru şi numărul de băi/duşuri;
    5. furnizarea apei reci şi calde la grupurile igienico-sanitare;
    6. spaţiile pentru spălarea, curăţarea şi igienizarea hainelor şi a lenjeriei corespund normelor igienico-sanitare în vigoare.


    VI. RESURSE UMANE
    STANDARDUL Nr. 20
    Recrutarea şi angajarea personalului centrelor
    Personalul este selectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare, care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor victimelor traficului de persoane şi misiunii centrului.
    Numărul şi structura personalului şi echipei centrului trebuie stabilite în funcţie de misiunea pe care o are centrul, de obiectivele stabilite şi de îndeplinirea acestora în condiţii optime.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane asistate în centru vor beneficia de servicii de asistenţă şi protecţie din partea unui personal calificat.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul trebuie să angajeze personal calificat care să răspundă nevoilor victimelor traficului de persoane asistate. Dacă centrul funcţionează într-o zonă geografică în care trăiesc comunităţi etnice minoritare, se recomandă ca în componenţa personalului să existe şi profesionişti care vorbesc limba minorităţilor respective. Se recomandă angajarea unor profesionişti care au abilităţi empatice şi de comunicare cu persoanele.
    2. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii socioumane.
    3. Personalul pentru sprijinirea primară şi asigurarea asistenţei şi protecţiei zilnice poate să fie format din absolvenţi cu studii liceale în domeniul sanitar, pedagogic sau cu studii superioare din domeniile fundamentale de ştiinţă, artă, cultură, cum ar fi: ştiinţe umaniste şi ştiinţe sociale şi politice.
    4. Coordonatorul centrului trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asistenţei şi protecţiei persoanelor.
    5. Coordonatorul centrului stabileşte şi revizuieşte periodic, în funcţie de dinamica cerinţelor posturilor respective, fişele posturilor.
    6. Este interzisă angajarea persoanelor care au fost condamnate pentru comiterea unor infracţiuni şi au antecedente penale.
    7. Recrutarea şi angajarea personalului centrului se fac cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind exercitarea profesiei pentru care personalul este angajat.

    Indicatori de evaluare:
    1. diplomele de studii şi actele care atestă calificarea personalului angajat;
    2. statul de funcţii şi organigrama centrului conform activităţilor programului de asistenţă şi protecţie şi respectarea prevederilor standardelor minime obligatorii.


    STANDARDUL Nr. 21
    Formarea iniţială şi continuă a personalului
    Pregătirea personalului centrelor este un proces continuu de dezvoltare a unor abilităţi şi cunoştinţe specifice şi necesare acordării de servicii sociale specializate victimelor traficului de persoane. Acest proces trebuie să urmărească atât dobândirea unor abilităţi de interrelaţionare şi oferire de asistenţă specializată victimelor traficului de persoane asistate, cât şi capacitatea de planificare a activităţilor specifice şi cooperare cu partenerii de proiecte, menţinerea şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale specifice.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane beneficiază de servicii de calitate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare.

    Proceduri de implementare
    1. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul protecţiei şi asistenţei victimei traficului de persoane, fiecare angajat beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul centrului.
    2. Personalul de specialitate este încurajat să participe la diverse cursuri de formare care îl pot ajuta în optimizarea muncii lui, inclusiv seminarii şi conferinţe.
    3. Educaţia permanentă a personalului de specialitate, precum şi formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii sunt promovate, sprijinite şi înregistrate de către coordonatorul centrului.
    4. La angajare, în lipsa unei pregătiri în domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul centrului beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul centrului.
    5. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă a angajaţilor se realizează conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educaţional, sanitar şi al formării profesionale a adulţilor.
    6. Organizarea cursurilor de formare profesională în colaborare şi cu parteneri din cadrul instituţiilor statului şi al organizaţiilor neguvernamentale.

    Indicatori de evaluare:
    1. dosarul personal al fiecărui angajat, inclusiv al coordonatorului, cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare iniţială şi continuă în domeniul de activitate;
    2. certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională şi cele cu recunoaştere din partea angajatorului. În cazul celor din urmă, se verifică modalitatea de desfăşurare a programului de formare, utilizându-se criteriile existente în legislaţia de formare profesională.


    STANDARDUL Nr. 22
    Supervizarea personalului centrelor
    Centrul dispune de un sistem eficient de supervizare a resurselor umane, care permite funcţionarea sa la randament optim.
    Rezultat: Personalul este motivat şi performant, asigurând servicii de calitate victimelor traficului de persoane asistate în centru.

    Proceduri de implementare
    1. Şedinţele de supervizare cu personalul au loc, prin rotaţie, periodic - cel puţin o dată pe săptămână - sau ori de câte ori este nevoie şi sunt înregistrate.
    2. Şedinţele de supervizare se desfăşoară individual sau în echipă.
    3. Coordonatorul centrului are obligaţia de a realiza supervizarea internă şi externă a personalului de specialitate.
    4. Personalul de specialitate care asigură consilierea sau reabilitarea socioumană a victimelor traficului de persoane asigură supervizarea supraveghetorilor care se ocupă de partea de relaţionare şi oferirea de suport victimelor asistate.
    5. Coordonatorul centrului are obligaţia de a superviza şi corecta gradul de implicare a personalului în activităţile prestate.

    Indicatori de evaluare:
    1. numărul mediu lunar şi numărul anual de şedinţe de supervizare a personalului;
    2. documentele înregistrate referitoare la supervizare.


    STANDARDUL Nr. 23
    Etica profesională
    Respectarea deontologiei profesionale este o condiţie esenţială în oferirea asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane. Orice angajat al centrului trebuie să respecte principiile deontologiei profesionale în domeniul de competenţă.
    Rezultat: Personalul centrului va dovedi o etică profesională desăvârşită în îndeplinirea atribuţiilor sale.

    Proceduri de implementare
    1. Coordonatorul centrului asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor codurilor deontologice, pe categorii profesionale, de către fiecare angajat al centrului.
    2. Fiecare angajat al centrului urmăreşte respectarea principiilor deontologiei profesionale în domeniul de competenţă.
    3. Orice încălcare a principiilor deontologiei profesionale se comunică de către coordonatorul centrului comisiilor de disciplină din cadrul asociaţiilor profesionale care urmăresc respectarea şi îndeplinirea acestora.

    Indicatori de evaluare:
    1. cunoaşterea de către personalul centrului a prevederilor codurilor deontologice;
    2. numărul de sesizări de încălcare a principiilor deontologiei profesionale.


    VII. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRARE
    STANDARDUL Nr. 24
    Coordonarea activităţii centrelor
    Centrul dispune de un management şi o administrare eficiente care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa.
    Rezultat: Victimele traficului de persoane beneficiază de servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

    Proceduri de implementare
    1. Centrul funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale. Coordonatorul centrului are responsabilitatea ca misiunea centrului să fie formulată în scris, afişată în incinta centrului, cunoscută de beneficiari şi personal, precum şi de profesioniştii din cadrul serviciilor/instituţiilor partenere din reţeaua naţională.
    2. Centrul îşi stabileşte un regulament de ordine interioară care reflectă spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile omului.
    3. Coordonatorul organizează cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie şedinţe administrative cu întregul personal. Aceste şedinţe sunt planificate, au o agendă afişată şi conţinutul lor este consemnat în procese-verbale.
    4. Prin activităţile de formare, prin modul de întocmire şi revizuire a fişelor de post pentru fiecare angajat, precum şi prin toate activităţile de comunicare se promovează principiul muncii în echipă.
    5. Centrul îşi organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi, care este utilizată conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cu privire la beneficiari.
    6. Centrul are obligaţia de a completa fişa de monitorizare a victimei traficului de persoane, pe care o transmite centrelor regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa documentelor care certifică înfiinţarea şi funcţionarea centrului - hotărâri, autorizaţii, decizii, act constitutiv şi statut, acorduri de funcţionare, convenţii de parteneriat;
    2. afişarea misiunii centrului într-un loc vizibil şi accesibil tuturor celor interesaţi;
    3. cunoaşterea misiunii de către personal şi de către beneficiari;
    4. existenţa regulamentului de ordine interioară şi cunoaşterea de către toţi angajaţii a prevederilor acestuia;
    5. numărul şedinţelor administrative organizate cu personalul/lună/an;
    6. conţinutul proceselor-verbale;
    7. baza de date a centrului este operaţională;
    8. existenţa fişelor de monitorizare a victimelor şi corectitudinea completării lor.


    STANDARDUL Nr. 25
    Managementul programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane. Evaluarea şi monitorizarea implementării acestuia
    Programul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane reprezintă un ansamblu de măsuri destinate reabilitării şi reintegrării sociale a acestora. Coordonatorul centrului poate coordona implementarea activităţilor programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane sau poate desemna un coordonator din cadrul personalului centrului.
    Coordonatorul programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane în colaborare cu ceilalţi membri ai echipei centrului are responsabilitatea de a se documenta şi monitoriza desfăşurarea activităţilor importante ale programului, calitatea condiţiilor şi mediului organizaţional şi managementul financiar al programului.
    Rezultat: Evaluarea şi monitorizarea implementării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane vor permite cunoaşterea impactului şi progreselor realizate de implementarea programului de consiliere/psihoterapie, precum şi a intervenţiei pe caz.

    Proceduri de implementare
    1. Evaluarea implementării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane este realizată prin prezentarea rapoartelor periodice legate de derularea activităţilor din cadrul acestuia, pe o perioadă determinată de timp, prin statistici legate de beneficiarii serviciilor programului şi tipurile de servicii furnizate, precum şi prin aspecte particulare înregistrate.
    2. Monitorizarea asistenţei acordate victimelor traficului de persoane şi a reintegrării psihosociale a acestora este realizată de reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, monitorizare care ţine cont de aplicarea standardelor naţionale şi de respectarea prevederilor legale în domeniu.
    3. Evaluarea implementării programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane se poate realiza ţinându-se cont şi de rezultatele chestionarelor de opinii completate de beneficiarii programului. Chestionarele de opinii sunt completate de victimele asistate la terminarea programului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane.

    Indicatori de evaluare:
    1. existenţa rapoartelor privind activităţile desfăşurate în cadrul programului;
    2. date statistice privind situaţia beneficiarilor programului;
    3. existenţa rapoartelor de evaluare şi monitorizare realizate de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
    4. evaluarea şi analiza răspunsurilor chestionarelor de opinii completate de beneficiarii programului.    -----
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice