Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARDE MINIME DE CALITATE din 31 august 2020  pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 31 august 2020 pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 943 din 14 octombrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.335 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 14 octombrie 2020.
──────────
    SECŢIUNEA I
    Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane
    Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane, denumit în continuare centru, este un serviciu de îngrijire şi asistenţă pentru copilul aflat într-o situaţie de potenţială victimă sau este victimă a traficului de persoane, denumit în continuare copil.

    MODULUL I Accesarea serviciului (standardele 1-2)
    STANDARDUL 1 Admiterea în centrul rezidenţial
    Admiterea în centru se realizează pentru copiii care au stabilită, în condiţiile legii, o măsură de protecţie specială şi pentru care există o confirmare informală sau formală a situaţiei de potenţială victimă a traficului, respectiv victimă, care este realizată în conformitate cu Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, al ministrului afacerilor externe, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei nr. 335/1.990/2.881/1.072/2007/266/409/C/A.6.880/2.353/C/2008, denumit în continuare Mecanism naţional.
    Rezultat aşteptat: Creşterea, îngrijirea, educarea şi reabilitarea copiilor se asigură exclusiv în baza hotărârilor/deciziilor autorităţilor competente şi a confirmării informale sau formale a situaţiei de potenţială victimă a traficului, respectiv victimă, şi se realizează în centre care ajută copilul să treacă peste experienţa traficului, să îşi reconstruiască sentimentul de încredere şi respect de sine şi să se integreze într-un mediu de tip familial şi în comunitate.
    S1.1. Centrul deţine şi pune la dispoziţia copiilor materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite, astfel încât aceştia să înţeleagă conţinutul materialelor, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate privind adresa/amplasarea centrului.
    Materialele informative trebuie să cuprindă: o descriere a centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi a spaţiilor comune, numărul de locuri din centru, existenţa unor adaptări/facilităţi ale spaţiului. Materialele trebuie elaborate şi în format uşor de înţeles pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihice.
    Copiii sunt informaţi, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate, cu privire la misiunea centrului şi serviciile oferite, precum şi cu privire la confidenţialitatea informaţiilor privind adresa centrului.
    Im: Centrul deţine materiale informative de prezentare adaptate pentru copii, în care este menţionată şi clauza cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.

    S1.2. Centrul are misiune şi obiective clare, cunoscute de personalul centrului şi de copiii care beneficiază de serviciile acestuia, precum şi de către instituţiile şi organizaţiile cu responsabilităţi în aplicarea Mecanismului naţional.
    Misiunea centrului priveşte, în principal, asigurarea accesului copilului pe o perioadă determinată, la protecţie, găzduire, îngrijire, educaţie, reabilitare psihosocială în cadrul unui program de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socioprofesională.
    Centrul oferă cea mai bună asistenţă adecvată victimei traficului, fără discriminare pe bază de sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, culoare, clasă socială, rasă, religie, limbă, credinţe politice sau orice alt statut. Toate obligaţiile privind accesibilitatea fizică, de comunicare şi informaţională trebuie îndeplinite.
    Misiunea şi obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului (ROF), elaborat de furnizorul de servicii sociale.
    ROF este elaborat cu respectarea modelului-cadru pentru serviciul social cu cazare prevăzut în anexa nr. 1 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Personalul, copiii, precum şi instituţiile şi organizaţiile cu responsabilităţi în aplicarea Mecanismului naţional au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra localizării şi misiunii centrului, precum şi asupra identităţii copiilor.
    Personalul centrului va semna o declaraţie pe propria răspundere privind păstrarea confidenţialităţii, având incluse, de asemenea, prevederi exprese privind această obligaţie în fişa postului.
    Reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiile cu responsabilităţi în aplicarea Mecanismului naţional care colaborează cu centrul vor semna o declaraţie pe propria răspundere privind păstrarea confidenţialităţii asupra localizării şi misiunii centrului, precum şi asupra identităţii copiilor, după fiecare vizită realizată în centru.
    Im1: ROF-ul centrului este disponibil la sediul acestuia.
    Im2: ROF-ul centrului este cunoscut de întreg personalul centrului; sesiunile de instruire ale personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im3: Declaraţiile pe propria răspundere ale personalului centrului privind confidenţialitatea sunt semnate şi incluse la dosarul de personal.
    Im4: Declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor cu responsabilităţi în aplicarea Mecanismului naţional sunt semnate şi disponibile la sediul centrului.

    S1.3. Centrul aplică o procedură proprie de admitere a copilului victimă a traficului de persoane.
    Procedura de admitere este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul, luând în considerare modalităţile specifice de identificare şi referire a copiilor victime ale traficului de minori.
    Centrul colaborează cu instituţiile şi organizaţiile cu responsabilităţi în aplicarea Mecanismului naţional, în vederea confirmării situaţiei de potenţială victimă/victimă a traficului de persoane a copiilor admişi.
    Im1: Procedura de admitere este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura de admitere este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la respectarea procedurii de admitere; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

    S1.4. Centrul asigură protecţia şi securitatea copilului prin luarea tuturor măsurilor necesare împiedicării contactării copilului de către persoane implicate în traficarea lui sau de către persoane aflate în legătură cu acestea.
    Centrul implementează măsuri suplimentare de asigurare a securităţii copiilor.
    Centrul colaborează cu instituţiile/autorităţile implicate în Mecanismul naţional, care au confirmat situaţia de potenţială victimă sau, după caz, de victimă a traficului de persoane, în vederea identificării eventualelor riscuri la care este expus fiecare copil în parte.
    Centrul are o procedură proprie de menţinere a relaţiilor personale ale copiilor cu persoanele din exterior, procedură care cuprinde referiri inclusiv la condiţiile de utilizare a telefonului mobil personal şi a internetului de către copilul victimă.
    Im1: Procedura de menţinere a relaţiilor cu persoanele din exterior este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura de menţinere a relaţiilor cu persoanele din exterior este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la respectarea procedurii de menţinere a relaţiilor cu persoanele din exterior, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im4: Copiii sunt informaţi/instruiţi la admiterea în centru cu privire la respectarea procedurii de menţinere a relaţiilor cu persoanele din exterior; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copiilor.

    S1.5. Centrul asigură integrarea fiecărui copil victimă a traficului de persoane în noul mediu de viaţă.
    Imediat după admitere, coordonatorul centrului nominalizează, din personalul propriu, o persoană de referinţă care stabileşte, împreună cu copilul, în funcţie de vârsta şi de gradul de maturitate al copilului, un program de acomodare, cu o durată de minimum două săptămâni, adaptat caracteristicilor personale ale copilului (vârstă, status psihosomatic, personalitate şi temperament, nivel de educaţie etc.).
    În programul de acomodare se consemnează de către persoana de referinţă, sub semnătură, informaţii relevante privind comportamentul şi atitudinea copilului, evoluţia copilului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate şi măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grupul de copii şi colaborarea cu personalul centrului, precum şi data la care încetează aplicarea programului respectiv.
    Copiii sunt informaţi cu privire la posibilitatea şi importanţa semnalării problemelor personale persoanei de referinţă sau oricărui alt membru al personalului de specialitate.
    Personalul de specialitate, din cadrul căruia se recrutează persoanele de referinţă, este pregătit să acorde sprijin personalizat şi să identifice factorii sau situaţiile cu risc.
    Furnizorul de servicii sociale care administrează şi coordonează centrul elaborează un model standard pentru Programul de acomodare a copilului.
    După perioada de acomodare, fiecărui copil i se prezintă, în funcţie de vârstă şi gradul său de maturitate, regulile de organizare şi funcţionare ale centrului, precum şi drepturile şi îndatoririle pe care le are pe perioada găzduirii în centru.
    Im1: Copilul beneficiază, după admitere, de un program de acomodare; programul de acomodare este disponibil la dosarul copilului.
    Im2: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la aplicarea şi implementarea programului de acomodare; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

    S1.6. Centrul întocmeşte un dosar personal pentru fiecare copil.
    Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmeşte un dosar, denumit dosarul personal al copilului, care conţine în mod obligatoriu, fără a se limita, următoarele documente:
    a) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie;
    b) copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia;
    c) documentul prin care se confirmă situaţia de victimă a traficului de persoane/potenţială victimă;
    d) documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
    e) planul de acomodare a copilului;
    f) planul individualizat de protecţie a copilului;
    g) fişa de evaluare a copilului - conţine evaluarea socială, medicală, psihologică şi educaţională, juridică şi de evaluare a riscului;
    h) fişa trimestrială de monitorizare privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială;
    i) fişa trimestrială privind evoluţia dezvoltării fizice şi mentale a copilului, evoluţia situaţiei sociale şi a modului în care acesta este îngrijit;
    j) alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia situaţiei copilului în centru.

    Dosarele personale ale copiilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile exclusiv personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.
    După ieşirea copiilor din centru, dosarele personale ale copiilor sunt arhivate şi păstrate într-un spaţiu stabilit de furnizor, special amenajat cu această destinaţie, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic elaborat de furnizorul de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    Dosarele copiilor care au fost protejaţi în servicii ale furnizorilor privaţi de servicii sociale, la ieşirea din sistem, sunt predate pe bază de proces-verbal de predare-primire direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie socială care a propus măsura de protecţie specială.
    Accesul personalului centrului la dosarul personal al copilului se face numai dacă acesta este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia, cu respectarea clauzelor de confidenţialitate.
    Accesul la dosarul personal este permis cu respectarea confidenţialităţii şi a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi a legislaţiei de punere în aplicare a acestuia, potrivit Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Reprezentanţii instituţiilor şi organismelor de inspecţie şi control au acces la dosarele personale ale copiilor, în condiţiile legii.
    Im1: Dosarele personale ale copiilor sunt conforme şi complete şi conţin documentele obligatorii.
    Im2: Dosarele personale ale copiilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt ţinute în condiţii corespunzătoare care să asigure integritatea lor, precum şi păstrarea confidenţialităţii datelor.
    Im3: Centrul sau furnizorul de servicii sociale care îl administrează are amenajat un spaţiu corespunzător pentru păstrarea, pe perioada prevăzută de lege, a dosarelor personale ale copiilor şi, după caz, a celor preluate de la furnizorii de servicii sociale privaţi.

    S1.7. Centrul constituie şi administrează o bază de date referitoare la copiii aflaţi în îngrijire şi protecţie.
    Centrul constituie şi administrează o bază de date proprie cu privire la copiii protejaţi în cadrul său ca urmare a instituirii unei măsuri de protecţie specială, bază de date care se actualizează permanent.
    Accesul personalului centrului la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de furnizorul de servicii sociale, care se actualizează ori de câte ori se acordă sau se respinge accesul unui angajat la baza de date.
    Accesul la baza de date este permis cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
    Reprezentanţii instituţiilor şi organismelor de inspecţie şi control au acces la baza de date, în condiţiile legii.
    Im1: Baza de date electronică privind copiii protejaţi în centru este constituită şi actualizată permanent.
    Im2: Lista specială a utilizatorilor bazei de date actualizate este disponibilă la sediul centrului.


    STANDARDUL 2 Încetarea serviciilor centrului rezidenţial
    Încetarea serviciilor şi părăsirea centrului de către copil se realizează numai după pregătirea prealabilă a acestuia.
    Rezultat aşteptat: Copilul este pregătit pentru ieşirea din centru şi dispune de informaţiile şi mijloacele materiale necesare pentru părăsirea acestuia în condiţii sigure din punctul de vedere al securităţii şi al asigurării protecţiei ulterioare, precum şi al monitorizării postservicii.
    S2.1. Centrul deţine şi aplică o procedură proprie privind încetarea serviciilor şi asigură pregătirea fiecărui copil în vederea părăsirii centrului.
    Procedura de încetare a serviciilor este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
    Centrul, prin coordonatorul şi personalul său de specialitate, realizează activităţi de informare şi consiliere a copilului, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate, cu privire la condiţiile şi modalităţile de încetare a îngrijirii în centrul respectiv, şi se asigură că minorul a înţeles aspectele care îl privesc.
    Im1: Procedura de încetare a serviciilor este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura de încetare a serviciilor este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la procedura de încetare a serviciilor; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im4: Copiii, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate, sunt informaţi cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru; informarea este consemnată în Registrul privind informarea/instruirea copiilor.

    S2.2. Centrul asigură luarea măsurilor necesare pentru ca părăsirea centrului de către copii să se realizeze în condiţii de siguranţă.
    Coordonatorul şi personalul centrului organizează părăsirea serviciului de către fiecare copil în parte, în mod personalizat.
    Coordonatorul centrului şi fiecare responsabil de caz al copilului desemnat din cadrul centrului se asigură că acesta dispune de îmbrăcămintea şi încălţămintea necesare, deţine toate obiectele şi documentele personale, are resurse financiare necesare pentru costurile deplasării şi hranei, deţine bilete de călătorie, are însoţitor etc.
    Fiecare responsabil de caz cunoaşte şi consemnează în scris modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care copilul părăseşte serviciul, precum şi locul în care va merge acesta (domiciliul sau reşedinţa).
    La părăsirea centrului, copilul este însoţit de un angajat al centrului până la adresa unde va locui.
    Centrul deţine un registru de evidenţă a încetării serviciilor pentru copii, în care se consemnează informaţii referitoare la condiţiile în care fiecare copil a părăsit centrul şi la modalitatea de menţinere a legăturii cu acesta după încetarea măsurii.
    Monitorizarea cazului privind reintegrarea socială şi evoluţia situaţiei copilului şi întocmirea rapoartelor se fac de către managerul de caz, cu sprijinul personalului de specialitate, şi conducerea centrului, cu implicarea, după caz, a serviciilor publice de asistenţă socială, denumite în continuare SPAS, din localitatea de domiciliu/reşedinţă, conform prevederilor legale în vigoare.
    Im: Registrul de evidenţă a încetării serviciilor actualizat este disponibil la sediul centrului.

    S2.3. În caz de forţă majoră, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii similare în condiţii de siguranţă, în condiţiile legii.
    Centrul deţine un plan de urgenţă elaborat de furnizorul de servicii, care se aplică în caz de forţă majoră (evenimente imprevizibile şi sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare, epidemii, incendii, calamităţi naturale etc.) sau în caz de retragere a licenţei de funcţionare/desfiinţare a serviciului social.
    Planul de urgenţă cuprinde în mod obligatoriu soluţiile alternative, de transfer, aplicabile copiilor în situaţiile mai sus prezentate.
    Centrul, prin coordonatorul său, realizează activităţi de informare a personalului şi activităţi de consiliere şi informare a copiilor cu privire la aplicarea Planului de urgenţă.
    Im1: Planul de urgenţă este disponibil la sediul centrului.
    Im2: Planul de urgenţă este aprobat prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la aplicarea Planului de urgenţă; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im4: Copiii sunt informaţi/instruiţi cu privire la aplicarea Planului de urgenţă; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copiilor.


    MODULUL II Evaluare şi planificare (standardele 1-2)
    STANDARDUL 1 Evaluarea copilului
    Protejarea copilului se realizează în baza unei evaluări comprehensive a situaţiei şi nevoilor acestuia.
    Rezultat aşteptat: Copiii protejaţi în centru primesc servicii adaptate nevoilor lor individuale.
    S1.1. Centrul asigură realizarea evaluării nevoilor individuale şi a situaţiilor de risc în care se află copilul victimă.
    Confirmarea calităţii de potenţială victimă a traficului de persoane este realizată de psihologul centrului sau, în lipsa acestuia, de către asistentul social, raportat la indicatorii ce pot
    fi folosiţi pentru evaluarea iniţială a unei posibile situaţii de trafic de persoane sau pentru identificarea unei prezumtive victime a traficului de persoane, anexă la Mecanismul naţional.
    Pentru identificarea nevoilor sale de asistenţă specializată, evaluarea iniţială a copilului potenţială victimă sau, după caz, victimă a traficului de persoane este realizată de un reprezentant al compartimentului de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri din cadrul DGASPC, împreună cu personalul de specialitate din centru. Evaluarea este realizată în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al acestuia, cu acordul şi participarea copilului.
    Pentru fiecare copil admis în centru, directorul DGASPC desemnează un manager de caz. Managerul de caz poate să fie angajat al DGASPC, al unui furnizor de servicii sociale acreditat sau al unei forme independente de exercitare a profesiei de asistent social recunoscute de lege.
    Managerul de caz coordonează evaluarea detaliată a situaţiei copilului, respectiv colectarea şi interpretarea informaţiilor, corelarea informaţiilor pentru a stabili contextul şi cauzele situaţiei în care se află copilul, identificarea punctelor tari şi slabe şi a resurselor disponibile, a problemelor cărora trebuie să le răspundă intervenţia. Evaluarea detaliată se finalizează cu propunerea unor soluţii concrete de intervenţie.
    Obiectivul evaluării detaliate îl reprezintă cunoaşterea în ansamblu a situaţiei copilului, promovând principiile unei abordări holistice, pentru a lua cele mai bune decizii referitor la ameliorarea situaţiei acestuia, respectiv formularea unor propuneri de intervenţie care să asigure creşterea copilului întrun mediu stabil şi securizant. Evaluarea detaliată trebuie să acopere toate aspectele vieţii copilului: social, psihologic, medical, educaţional, juridic şi va fi realizată în parteneriat cu copilul şi cu părinţii şi familia acestuia, dacă aceştia nu au avut nicio implicare în situaţia de trafic, luând în considerare dorinţele şi sentimentele copilului.
    Evaluarea detaliată este realizată de o echipă multidisciplinară, constituită din specialişti ai centrului sau, după caz, ai furnizorului de servicii sociale. În situaţia în care specialiştii nu sunt angajaţi ai centrului, serviciile oferite de aceştia pot fi contractate.
    Un accent deosebit se va pune pe evaluarea psihologică a copilului, care trebuie realizată de psihologi cu atestat de liberă practică în psihoterapie, cu specializare sau cu experienţă în abordarea traumei la copil, şi are în vedere evaluarea mecanismelor şi funcţiilor psihice ale copilului. Se realizează prin observaţie clinică, teste specifice şi raportare la standardele existente, cu scopul identificării unor condiţii sau stări patologice în aria cognitivă, afectivă, de comportament sau a personalităţii - psihodiagnostic şi formularea unui program de intervenţie psihologică de specialitate.
    Evaluarea detaliată se finalizează cu raportul de evaluare detaliată.
    Im1: Fiecare copil din centru are desemnat un manager de caz; o copie a dispoziţiei de desemnare a acestuia este disponibilă la dosarul copilului.
    Im2: Fiecare copil din centru are un raport de evaluare iniţială, care este disponibil la dosarul copilului.
    Im3: Fiecare copil din centru are un raport de evaluare psihologică realizat de un psiholog cu atestat de liberă practică în psihoterapie, cu specializare sau cu experienţă în abordare traumei la copil, care este disponibil la dosarul copilului.
    Im4: Fiecare copil din centru are un raport de evaluare detaliată întocmit de o echipă multidisciplinară, care este disponibil la dosarul copilului.


    STANDARDUL 2 Planificarea serviciilor
    Centrul oferă servicii adecvate şi adaptate situaţiei şi nevoilor personale ale copiilor, în baza unui plan individualizat de protecţie.
    Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de servicii diversificate şi intervenţii personalizate, stabilite în funcţie de nevoile individuale ale copiilor şi adaptate evoluţiei lor ulterioare.
    S2.1. Centrul asigură protecţia şi îngrijirea copiilor victime ale traficului de persoane în conformitate cu planurile individualizate de protecţie.
    Planul individualizat de protecţie, denumit în continuare PIP, este elaborat de către managerul de caz în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare şi, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al copilului, cu participarea copilului, pe baza raportului de evaluare detaliată şi a propunerilor de intervenţii. La elaborarea PIP, după caz, pot fi implicate şi alte persoane importante pentru copil.
    Im: Fiecare copil din centru are un plan individualizat de protecţie, care este disponibil la dosarul copilului.

    S2.2. Centrul asigură toate condiţiile pentru implementarea planului individualizat de protecţie (PIP).
    Centrul asigură implementarea planului individualizat de protecţie de către personalul de specialitate propriu. În situaţia în care nu dispune de specialiştii necesari, solicită sprijin furnizorului de servicii, care facilitează, în condiţii de siguranţă, accesul copiilor la serviciile de specialitate necesare sau încheie contracte de prestări servicii cu alţi furnizori de servicii sociale şi/sau cabinete de specialitate.
    Planul individualizat de protecţie este implementat cu respectarea drepturilor de participare a copilului.
    Im: Centrul dispune de personal de specialitate care implementează măsurile prevăzute în planurile individualizate de protecţie; contractele de muncă sau, după caz, copii ale contractelor încheiate cu alţi furnizori de servicii sau cabinete de specialitate sunt disponibile la centru.

    S2.3. Centrul asigură monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în planurile individualizate de protecţie, precum şi monitorizarea evoluţiei copiilor în perioada în care aceştia au stabilită o măsură de protecţie specială.
    La reevaluările trimestriale se ţine cont de atingerea obiectivelor propuse, de perioada de îndeplinire a acestora, de progresele obţinute pe linia redobândirii echilibrului fizic, psihic şi social, a câştigării autonomiei şi independenţei personale şi sociale, precum şi a restabilirii încrederii personale.
    Personalul angajat al centrului desemnat sau profesioniştii aflaţi într-o relaţie contractuală cu furnizorul de servicii sociale pentru implementarea măsurilor prevăzute în planurile individualizate de protecţie colaborează cu managerul de caz pentru monitorizarea stadiului măsurilor.
    Datele rezultate din procesul de monitorizare se consemnează de către managerul de caz în fişe de monitorizare.
    Fişa de monitorizare conţine o rubrică în care se consemnează, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, opinia copilului.
    Verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, este realizată trimestrial de către furnizorul de servicii sociale care a propus stabilirea măsurii. Fişa de monitorizare a împrejurărilor este transmisă centrului.
    Im: Fişa trimestrială privind evoluţia dezvoltării fizice şi mentale a copilului, evoluţia situaţiei sociale şi a modului în care acesta este îngrijit este disponibilă la dosarul copilului.


    MODULUL III Viaţa cotidiană - nevoi curente (standardele 1-4)
    STANDARDUL 1 Alimentaţie
    Centrul asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, şi, totodată, îi implică în procesul de alegere a alimentelor şi de preparare a hranei.
    Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, care asigură toate principiile nutritive necesare creşterii şi dezvoltării acestora. Totodată, copiii au cunoştinţele necesare pentru pregătirea meselor, precum şi posibilitatea aplicării acestor cunoştinţe, în limita vârstei şi a gradului lor de maturitate.
    S1.1. Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.
    Centrul amenajează spaţii special destinate, după caz, preparării, prelucrării, depozitării şi păstrării alimentelor: bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii, aparatură şi echipamente specifice (chiuvete cu apă curentă, echipamente de pregătire a hranei, frigider, congelator şi altele asemenea).
    Im: Centrul deţine spaţii special amenajate şi dotate pentru depozitarea, păstrarea şi prepararea alimentelor.

    S1.2. Centrul asigură copiilor o atmosferă de tip familial pentru servirea meselor.
    Centrul are amenajat un spaţiu luminos, curat şi aerisit în care se serveşte masa, dotat cu obiecte şi materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care oferă o ambianţă plăcută, cât mai aproape de mediul familial. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor copiilor, după caz.
    Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru copiii a căror stare de sănătate nu permite deplasarea acestora. În anumite situaţii recomandate de medic sau psiholog şi la opţiunea copilului, acesta poate servi masa izolat de ceilalţi copii, însă fără a face acest lucru în mod regulat. Motivele se consemnează în fişa de monitorizare a situaţiei copilului.
    Când situaţia o impune, de exemplu în caz de îmbolnăvire sau dizabilitate, pentru a se hrăni şi hidrata, copiii primesc ajutor din partea personalului, într-o manieră care să asigure demnitatea şi integritatea acestora.
    Im: Centrul deţine un spaţiu special destinat servirii mesei.

    S1.3. Centrul asigură fiecărui copil alimentaţia necesară, adecvată vârstei şi nevoilor sale.
    Centrul pregăteşte meniuri variate de la o zi la alta, diferenţiate prin prelucrare şi prezentare, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţele copiilor.
    Meniurile se stabilesc trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, cu consultarea medicului responsabil pentru sănătatea copilului şi/sau cu consultarea unui specialist în nutriţie, astfel încât să se asigure copiilor o alimentaţie echilibrată din punct de vedere caloric şi nutritiv, în conformitate cu nevoile biologice specifice fiecărei vârste şi stării de sănătate a fiecărui copil.
    Copiii care au nevoie de o alimentaţie dietetică au meniuri realizate pe baza recomandărilor medicului/nutriţionistului/ asistentului dietetician.
    Meniul şi programul de masă sunt afişate în locuri accesibile copiilor şi sunt stabilite în funcţie de nevoile, vârsta, preferinţele şi programul zilnic al acestora.
    La stabilirea meniurilor se respectă necesarul zilnic de calorii şi de substanţe nutritive pentru copii şi adolescenţi, conform reglementărilor în vigoare.
    Centrul dispune de rezerve de alimente şi apă pentru asigurarea alimentaţiei zilnice, pentru situaţii de urgenţă, care să acopere nevoile de hrană pentru 48 de ore.
    Im1: Centrul dispune de cantităţi suficiente de alimente şi apă pentru asigurarea alimentaţiei fiecărui copil pentru o perioadă de 48 de ore.
    Im2: Meniul şi programul de masă sunt afişate în locuri accesibile copiilor.
    Im3: Meniul este stabilit pe baza recomandărilor medicului responsabil pentru sănătatea copilului şi/sau cu consultarea unui specialist în nutriţie; recomandările sunt disponibile la centru, iar în cazul recomandărilor de alimentaţie dietetică, acestea sunt disponibile la dosarul copilului.

    S1.4. Centrul facilitează implicarea copiilor în prepararea alimentelor şi servirea meselor.
    Copiii sunt încurajaţi să participe la prepararea alimentelor şi la servirea meselor.
    Copiii îşi pot exprima liber opiniile şi propunerile privind alimentaţia zilnică, pe care le comunică direct personalului sau le consemnează în Registrul de sugestii/sesizări şi reclamaţii.
    Centrul organizează pentru personalul propriu, precum şi pentru copii sesiuni de instruire, atât teoretică, cât şi practică, cu privire la regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase, principiile alimentare, modalităţile de alegere, de păstrare/conservare şi prelucrare a alimentelor, igienizarea veselei, aranjarea şi servirea mesei, bune maniere etc.
    Im1: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im2: Copiii sunt informaţi/instruiţi cu privire la regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copiilor.


    STANDARDUL 2 Îngrijire personală
    Centrul asigură copiilor condiţiile, materialele, precum şi suportul necesar în vederea realizării activităţilor de bază ale vieţii de zi cu zi.
    Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de îngrijire adecvată pentru o viaţă decentă şi demnă.
    S2.1. Centrul asigură condiţiile necesare pentru îngrijirea personală a copiilor, în mod adaptat fiecărei vârste şi nevoi.
    Toţi copiii urmează un program zilnic pentru realizarea igienei personale (igienă dentară, igienă corporală, igienă intimă).
    Centrul asigură fiecărui copil obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape, deodorant etc.), acces la grupuri sanitare şi intimitate. Obiectele de igienă personală se achiziţionează cu consultarea prealabilă a copiilor, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate ale acestora.
    Personalul centrului sprijină copiii să înveţe modul de a utiliza obiectele de igienă personală, pentru a se îngriji în mod autonom.
    Copiii care necesită sau, după caz, solicită suport pentru efectuarea igienei personale sunt ajutaţi de personalul de îngrijire.
    Centrul facilitează şi/sau realizează sesiuni de instruire anuale şi ori de câte ori este nevoie a personalului de îngrijire astfel încât în activitatea depusă să ţină cont în permanenţă de principiul respectării demnităţii şi intimităţii copilului.
    Im1: Fiecare copil deţine propriile obiecte de igienă personală, păstrate în spaţiul individualizat de depozitare, cu excepţia acelora care pot fi considerate de risc.
    Im2: Copiii sunt informaţi, conform vârstei şi gradului de maturitate, cu privire la utilizarea obiectelor de igienă personală; informarea este consemnată în Registrul privind informarea/ instruirea copiilor.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la respectarea demnităţii şi intimităţii copilului; instruirea este consemnată în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

    S2.2. Centrul asigură necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie intimă conform normelor în vigoare, adecvate nevoilor fiecărui copil în funcţie de vârstă şi anotimp, în cantităţi suficiente şi în acord cu opinia şi încurajând participarea acestuia.
    Nu este permisă oferirea de către furnizorul de servicii spre purtare de către copii de obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte şi lenjerie rupte, pătate sau cu un grad înalt de uzură şi totodată nu este permisă practica „uniformizării“ copiilor prin achiziţionarea de articole de îmbrăcăminte identice pentru toţi copiii din centru.
    Personalul centrului se ocupă de educaţia fiecărui copil privind vestimentaţia potrivită vârstei şi în acord cu anotimpurile şi îi încurajează să îşi exprime preferinţele privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi imaginea personală în general, în funcţie de vârsta, gradul de maturitate şi de propria personalitate.
    Copiii sunt încurajaţi să participe la alegerea şi achiziţionarea unor produse de igienă personală, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
    Im: Copiii deţin articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte curate, decente, nedegradate şi variate, adaptate vârstei şi potrivite pentru fiecare anotimp al anului.

    S2.3. Centrul pune la dispoziţia copiilor spaţii adecvate şi personalizate suficiente pentru păstrarea lenjeriei, articolelor de îmbrăcăminte, de încălţăminte şi a produselor necesare igienei personale.
    Fiecare copil are la dispoziţie un dulap/spaţiu propriu în care îşi păstrează produsele pentru igiena personală, lenjeria intimă, îmbrăcămintea şi încălţămintea proprie.
    Im: Copiii au în folosinţă dulapuri/spaţii proprii pentru depozitarea hainelor, lenjeriei, încălţămintei şi produselor de igienă personală.

    S2.4. Centrul asigură copiilor un mediu sigur şi pozitiv cât mai apropiat de mediul familial, dreptul la intimitate, siguranţă şi confidenţialitate.
    Centrul stabileşte un set de reguli privind comportamentul personalului faţă de copii, respectarea dreptului copilului la intimitate şi confidenţialitate.
    La elaborarea acestui set de reguli se au în vedere mai multe aspecte, fără a se limita la acestea:
    a) condiţiile de acordare a sprijinului adultului în îngrijirea personală a copilului;
    b) modul de administrare a medicamentelor şi de realizare a manevrelor medicale;
    c) problemele de ordin personal ale adulţilor, precum starea de sănătate, experienţe familiale, experienţe relaţionale etc.;
    d) condiţiile de deplasare a copiilor victime în cadrul unor proceduri judiciare;
    e) măsurile speciale de confidenţialitate cu privire la adresa centrului, interacţiunea accidentală cu potenţiali agresori sau membri ai reţelelor de traficanţi;
    f) interzicerea accesului potenţialilor agresori ori al membrilor reţelelor de trafic în apropierea centrului/copilului victimă a traficului.

    Regulile privind comportamentul personalului faţă de copii, respectarea dreptului copilului la intimitate, siguranţa mediului în care sunt protejaţi şi confidenţialitate fac parte integrantă din ROF.
    Personalul centrului interacţionează cu copilul folosind formule de adresare preferate de acesta. În centru sunt interzise formulele de adresare jignitoare şi umilitoare.
    Im1: Setul de reguli privind comportamentul personalului faţă de copii, respectarea dreptului copilului la intimitate, siguranţă şi confidenţialitate este disponibil la centru.
    Im2: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la regulile de comportament pentru asigurarea intimităţii copiilor, a siguranţei mediului în care sunt protejaţi şi a confidenţialităţii privind situaţia acestora; instruirea este consemnată în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.


    STANDARDUL 3 Recreerea şi socializarea
    Centrul asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială şi emoţională.
    Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de timp liber în care se pot odihni, relaxa sau participa la activităţi de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi opţiunilor şi preferinţelor personale.
    S3.1. Centrul asigură planificarea activităţilor de recreere şi socializare, în funcţie de opţiunile copiilor şi nevoile acestora.
    Personalul centrului împreună cu copiii stabilesc la sfârşitul fiecărei luni, pentru următoarea lună, programul de activităţi zilnice de recreere şi socializare, în concordanţă cu vârsta, nivelul de dezvoltare, preferinţele copiilor şi alte activităţi relevante programate.
    Programul de activităţi zilnice de recreere şi socializare cuprinde activităţile stabilite cu respectarea specificităţii centrului şi este afişat astfel încât copiii să îl poată vedea cu uşurinţă.
    Copiii participă activ la elaborarea programului, fiind încurajaţi să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor din timpul liber.
    Copiii au dreptul să decidă dacă participă sau nu la activităţile de recreere-socializare organizate de centru.
    Im1: Programul lunar privind activităţile de recreere şi socializare este afişat în centru.
    Im2: Rapoartele de monitorizare privind evoluţia copilului conţin menţiuni cu privire la participarea copiilor la activităţi de recreere şi socializare.

    S3.2. Centrul asigură condiţiile şi materialele necesare pentru derularea activităţilor recreative şi de socializare.
    Centrul dispune de cel puţin un spaţiu special amenajat pentru petrecerea timpului liber, accesibil şi adaptat tuturor copiilor şi dotat corespunzător pentru activităţi de relaxare zilnică, cu saltele, fotolii puf, mingi fitness, perne, mobilier adaptat şi uşor de întreţinut şi igienizat, cărţi, jucării şi jocuri, televizor, calculatoare şi/sau laptopuri şi altele, aflate în stare bună.
    Accesul la internet este restricţionat şi monitorizat prin instalarea pe toate dispozitivele electronice la care copiii au acces a unor aplicaţii de control parental pentru siguranţa pe internet a copiilor.
    Copiii din centru au acces egal la resursele de petrecere a timpului liber.
    Centrul poate încheia parteneriate cu instituţiile publice din comunitate, în vederea accesului copiilor la diverse activităţi, evenimente, în funcţie de evaluările de risc pentru fiecare copil în parte.
    Personalul este format corespunzător pentru a fi atent la nevoile copiilor şi empatic, astfel încât să poată contribui la dezvoltarea afectivă a copilului, prin comunicare verbală şi nonverbală, prin consiliere, prin activităţi de socializare şi evaluări pozitive.
    Im1: Centrul dispune de cel puţin un spaţiu special amenajat şi dotat pentru activităţi de recreere şi socializare şi desfăşurarea de activităţi sportive.
    Im2: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie în vederea implicării copiilor în activităţi de recreere
    şi socializare; instruirea este consemnată în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

    S3.3. Centrul asigură organizarea sărbătoririi zilelor de naştere ale copiilor şi a altor evenimente.
    Coordonatorul centrului planifică şi organizează zilele de naştere ale copiilor de comun acord cu aceştia, precum şi alte evenimente pentru copii.
    Im: Sărbătorirea zilei de naştere a copilului şi evenimentele la care acesta participă sunt consemnate în fişa trimestrială de monitorizare a evoluţiei copilului.


    STANDARDUL 4 Relaţia copilului cu familia sau familia extinsă şi alte persoane apropiate
    Copiii protejaţi în centru sunt încurajaţi, sprijiniţi şi asistaţi să menţină legătura cu părinţii, cu familia extinsă şi cu alte persoane apropiate, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior.
    Rezultat aşteptat: Părinţii, familia extinsă şi/sau alte persoane importante pentru copil sunt implicate pe cât posibil în viaţa acestuia, astfel încât reintegrarea sa familială să se realizeze în cele mai bune condiţii şi într-o perioadă de timp rezonabilă.
    S4.1. Centrul facilitează menţinerea legăturii/relaţiilor între copii şi părinţi şi/sau alte persoane faţă de care copiii au dezvoltat relaţii de ataşament, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior.
    Modalităţile de menţinere a legăturii copilului cu părinţii săi/alte persoane de referinţă pentru acesta sunt stabilite cât mai curând după admitere şi sunt adaptate, în funcţie de constatările făcute de instituţiile care au realizat confirmarea statutului de victimă a traficului de persoane, în interesul superior al copilului. În funcţie de obiceiurile şi preferinţele copilului, această legătură se poate realiza prin: telefon (apeluri audio, video, sms), sesiuni video prin diferite platforme online sau alte mijloace video, e-mail etc.
    Centrul stabileşte tipurile de restricţii care pot fi aplicate în relaţia copilului cu părinţii şi alte persoane din afara centrului, precum şi modul de planificare şi pregătire a vizitelor.
    Centrul deţine o procedură de aplicare a restricţiilor stabilite în vederea asigurării dreptului copilului de a menţine legătura cu părinţii şi cu alte persoane faţă de care a dezvoltat relaţii de ataşament.
    Centrul asigură aducerea la cunoştinţa copiilor, părinţilor acestora şi personalului a regulilor prevăzute în procedură, aplicabile în fiecare caz în parte.
    Im1: Procedura de aplicare a restricţiilor este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura de aplicare a restricţiilor este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la respectarea procedurii de aplicare a restricţiilor; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im4: Copiii sunt informaţi/instruiţi la admiterea în centru cu privire la respectarea procedurii de aplicare a restricţiilor; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copilului.

    S4.2. Centrul asigură monitorizarea relaţiei dintre copil şi părinţii săi sau cu alte persoane relevante pentru copil.
    Centrul facilitează întâlnirile dintre copil şi părinţi sau alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, numai în situaţia în care acest lucru nu contravine interesului superior al copilului.
    Întâlnirile vor fi organizate în afara centrului, iar transportul până la locul întâlnirii este asigurat de centru, cu menţinerea siguranţei copilului.
    Întâlnirile nu sunt organizate în perioada de acomodare şi de evaluare a copilului.
    Solicitările pentru organizarea unei întâlniri sunt notificate conducerii centrului cu minimum 48 de ore înainte. Persoanele care intenţionează să se întâlnească cu copilul sunt înştiinţate în legătură cu procedurile privind confidenţialitatea, anterior efectuării întâlnirii, şi vor semna contracte de confidenţialitate cu ocazia primei întâlniri.
    Întâlnirile în afara centrului, precum şi ieşirile copiilor în comunitate pe perioada şederii în centru se realizează numai în prezenţa personalului angajat al centrului şi se consemnează într-un registru special, respectiv Registrul de vizite şi ieşiri. Registrul conţine fişele nominale ale copiilor în care sunt consemnate ieşirile zilnice ale acestora şi întâlnirile la care au participat, precum şi datele de contact ale persoanelor cu care s-au întâlnit.
    Personalul centrului monitorizează relaţia copiilor cu părinţii şi alte persoane faţă de care aceştia au dezvoltat relaţii de ataşament (frecvenţa, locul întâlnirilor etc.) şi evaluează modul cum acestea influenţează starea psihică, emoţională şi comportamentul copiilor.
    Rezultatele evaluărilor se consemnează în raportul de monitorizare a evoluţiei copilului.
    Im1: Registrul de vizite şi ieşiri, completat la zi, este disponibil la sediul centrului.
    Im2: Raportul de monitorizare a copilului cuprinde informaţii cu privire la modul în care acesta a relaţionat cu membrii familiei sale sau cu alte persoane faţă de care a dezvoltat relaţii de ataşament.


    MODULUL IV Sănătatea copilului (standardele 1-3)
    STANDARDUL 1 Asistenţa pentru sănătate
    Centrul asigură condiţiile necesare pentru protejarea sănătăţii fizice şi psihice a copiilor, promovează un stil de viaţă sănătos şi facilitează accesul la serviciile medicale necesare.
    Rezultat aşteptat: Pe perioada în care sunt găzduiţi în centru, copiii beneficiază de servicii medicale şi de alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăţii, au o stare generală bună şi sunt educaţi în spiritul unui mod de viaţă sănătos.
    S1.1. Centrul asigură accesul copiilor la servicii medicale primare şi de specialitate.
    Centrul deţine şi aplică o procedură proprie privind ocrotirea sănătăţii copilului.
    Procedura cuprinde, fără a se limita la evaluarea iniţială a stării de sănătate a copilului, inclusiv testele pentru bolile cu transmitere sexuală şi HIV, după caz, realizarea şi evidenţa altor examene medicale pe perioada şederii copilului în centru, specificarea unei potenţiale dependenţe de droguri/substanţe, administrarea medicaţiei primite, după caz, măsurile de prevenţie recomandate şi educaţia pentru sănătate şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, igiena personală a copilului, condiţiile ce impun instituirea carantinei, precum şi intervenţia în situaţii de urgenţă.
    În situaţia în care copilul nu este înscris la un medic de familie, centrul asigură înscrierea copilului pe lista unuia dintre medicii de familie cu care furnizorul de servicii sociale colaborează. Monitorizarea stării de sănătate a copilului şi tratarea afecţiunilor intercurente sunt asigurate de medicul de familie.
    Centrul asigură accesul copilului la servicii medicale de specialitate pentru efectuarea evaluării stării de sănătate a acestuia şi, după caz, furnizarea tratamentului necesar.
    Centrul are obligaţia de a asigura însoţirea copilului la toate evaluările stării sale de sănătate.
    Centrul are obligaţia de a asigura prezentarea fiecărui copil la un medic stomatolog, cel puţin o dată pe parcursul şederii în centru.
    Centrul are afişate numerele de telefon utile în cazul situaţiilor care necesită intervenţii medicale de urgenţă.
    În dosarul copilului există informaţii cu privire la coordonatele medicul său de familie, starea de sănătate a copilului (înălţime, greutate, vaccinări, alimentaţie specifică etc.), condiţia de sănătate (boala/bolile de care suferă, tratamentul medicamentos, terapiile pe care le efectuează), dizabilitatea (certificatul de încadrare în grad de handicap şi/sau planul de abilitare-reabilitare) şi afecţiunile acute/intercurente evaluate (data consultaţiei/perioada de spitalizare, persoana care a însoţit copilul, diagnosticul medicului, tratamentul recomandat şi instrucţiunile de îndeplinire a acestuia, numele şi coordonatele medicului).
    Im1: Procedura privind ocrotirea sănătăţii copilului este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura privind ocrotirea sănătăţii copilului este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la procedura privind ocrotirea sănătăţii copilului; instruirea este consemnată în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im4: Datele de contact ale medicului de familie şi/sau ale altor cadre medicale se găsesc în fiecare dosar al copilului.
    Im5: Numerele de telefon accesibile pentru situaţii de urgenţă de natură medicală sunt disponibile în centru şi sunt afişate întrun loc accesibil întregului personal şi copiilor.

    S1.2. Centrul asigură aplicarea unor măsuri de intervenţie pentru sănătatea copilului.
    Evaluarea medicală este obligatorie la admiterea în centru, fiind parte integrantă a evaluării detaliate a situaţiei copilului.
    Evaluarea medicală se realizează de către medicul de familie cu care furnizorul de servicii sociale colaborează, imediat după admiterea acestuia în centru, dacă nu a avut loc anterior.
    Serviciile medicale de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau, în lipsa temporară a acestuia, până la identificare şi înscrierea pe listă, serviciile medicale de specialitate pot fi obţinute prin serviciile de urgenţă sau prin achiziţia de servicii medicale private.
    În baza rezultatelor obţinute la evaluarea stării de sănătate a copilului admis în centru, medicul de familie împreună cu personalul de specialitate al centrului stabilesc măsurile de intervenţie adaptate situaţiei şi nevoilor fiecărui copil.
    Personalul medical din centru sau angajat al furnizorului de servicii sociale care administrează centrul completează o fişă medicală a copilului în care sunt trecute toate informaţiile disponibile, referitoare la antecedentele personale fiziologice şi patologice ale copilului şi familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacţiile adverse la administrarea unor medicamente, pe perioada şederii copilului în centru, la care se ataşează documentele medicale disponibile (buletine de analize, rezultate investigaţii paraclinice, bilete de externare etc.).
    Măsurile de intervenţie, precum şi tratamentele medicale recomandate sunt consemnate în fişa medicală a copilului.
    Im: Fişele medicale şi/sau rapoartele de monitorizare conţin informaţii cu privire la data consultaţiei, tratamentele indicate, precum şi modul în care au fost duse la îndeplinire şi sunt disponibile în dosarul copilului.

    S1.3. Centrul promovează un stil de viaţă sănătos, realizează activităţi de instruire privind intervenţii de prim ajutor şi de educaţie pentru sănătate.
    Centrul planifică şi organizează sesiuni de instruire a copiilor privind noţiuni de bază şi cunoştinţe generale din domeniul sănătăţii, prevenirea bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viaţă sănătos, combaterea unor obiceiuri nocive, prevenirea adicţiilor, educaţie sexuală.
    Centrul se asigură că întregul personal este instruit în acordarea primului ajutor, în caz de urgenţă.
    În funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, copiii beneficiază de sesiuni de instruire în acordarea primului ajutor. Instruirea copiilor se face de către personal cu pregătire medicală, absolvenţi ai cursurilor de acordare a primului ajutor.
    Im1: Copiii sunt informaţi/instruiţi periodic privind educaţia pentru sănătate; sesiunile de informare sunt consemnate în Registrul privind informarea/instruirea copilului.
    Im2: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie privind intervenţiile de prim ajutor şi de educaţie pentru sănătate; instruirea este consemnată în Registrul de instruire şi formare continuă a personalului.

    S1.4. Centrul are capacitatea de a asigura administrarea tratamentelor medicale recomandate copiilor.
    Medicaţia orală, inhalatorie şi parenterală se administrează de regulă de către personal medical, exclusiv pe baza recomandărilor medicului, respectiv prin reţetă medicală şi instrucţiuni specifice de administrare.
    Medicamentele de uz oral şi terapia inhalatorie pot fi administrate copiilor şi de personalul de îngrijire de bază şi educaţie nonformală, pe baza unei scheme zilnice întocmite de medicul curant. Personalul este instruit în acest sens şi este consemnat în dosarul copilului acest aspect.
    Copilul poate avea în păstrare medicamente pe care şi le administrează singur, inclusiv pe cale injectabilă (de exemplu, insulina), numai cu acordul şi la recomandarea medicului curant. Autoadministrarea medicaţiei se realizează în condiţii de supervizare de către personalul centrului. Personalul medical al centrului ţine evidenţa acordării medicaţiei în fişa medicală a copilului. Tratamentul medical (denumire, doza zilnică, mod de administrare), precum şi motivele întreruperii acestuia se consemnează în fişa medicală a copilului de către personalul care administrează medicaţia.
    Im: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie privind administrarea medicaţiei; instruirea este consemnată în Registrul de instruire şi formare continuă a personalului.

    S1.5. Centrul asigură depozitarea medicamentelor şi a materialelor necesare acordării serviciilor medicale în condiţii de siguranţă.
    Centrul deţine un spaţiu special (dulap, cameră), închis şi securizat, în care sunt depozitate medicamentele şi materialele consumabile, necesare tratamentelor medicale. Spaţiul respectiv este accesibil numai personalului de specialitate şi coordonatorului centrului.
    Im: Medicamentele şi materialele consumabile sunt depozitate în condiţii de siguranţă.

    S1.6. Centrul asigură evidenţa medicamentelor şi a altor materiale consumabile de uz sanitar utilizate pentru îngrijirea copiilor.
    Centrul deţine o condică de evidenţă a medicamentelor şi a materialelor consumabile achiziţionate, folosite pentru tratamentul copiilor, în care se consemnează numele copilului, cantitatea totală eliberată, perioada de utilizare, data eliberării şi semnătura persoanei care întocmeşte condica şi a celei care eliberează medicamentele şi materialele.
    Im: Condica de medicamente şi materiale consumabile este completată şi păstrată de coordonatorul centrului sau de către persoana desemnată pentru această sarcină.

    S1.7. Centrul asigură respectarea normelor legale cu privire la distrugerea medicamentelor nefolosite sau a medicamentelor expirate, precum şi a celorlalte materiale sanitare utilizate.
    Centrul aplică regulile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la manipularea, colectarea sau distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum şi a celorlalte materiale sanitare utilizate şi instruieşte personalul în acest sens.
    Im: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la manipularea, colectarea sau distrugerea medicamentelor nefolosite sau a medicamentelor expirate; instruirea este consemnată în Registrul de evidenţă privind instruirea şi formarea continuă a personalului.


    STANDARDUL 2 Reabilitare psihologică
    Centrul asigură sau facilitează accesul copiilor la activităţi/servicii de consiliere socială şi psihologică şi psihoterapie, în scopul facilitării reabilitării şi reintegrării acestora în familie şi în societate.
    Rezultat aşteptat: Copiii aflaţi în centru beneficiază de servicii psihologice specializate destinate reabilitării, reintegrării sociofamiliale sau, după caz, integrării în comunitate în mod autonom.
    S2.1. Centrul asigură sau facilitează accesul copiilor la servicii psihologice.
    Centrul asigură, prin personalul de specialitate propriu, servicii de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie sau facilitează accesul la servicii de specialitate din afara centrului.
    În cazul în care situaţia o impune, managerul de caz solicită furnizorului de servicii sociale sprijinul pentru asigurarea accesului copilului la servicii de consiliere psihologică oferite de alte centre/instituţii/unităţi specializate din comunitate.
    Activitatea de consiliere se desfăşoară individual şi/sau în grup într-un spaţiu special amenajat şi securizant pentru copil.
    Pe baza informaţiilor rezultate din evaluarea psihologică a copilului, psihologul/psihoterapeutul responsabil întocmeşte programul personalizat de consiliere psihologică şi/sau de psihoterapie pentru copil şi, după caz, pentru părinţii acestuia.
    În centru, copiii beneficiază de servicii de consiliere individuală şi de grup, acompaniate de servicii de terapie ocupaţională, în vederea stimulării şi dezvoltării competenţelor sociale şi de apreciere a muncii.
    Centrul asigură participarea copiilor la servicii de consiliere psihologică şi psihoterapie, destinate diminuării consecinţelor experienţelor traumatice suferite, favorizării comunicării şi înţelegerii celor din jur etc.
    Centrul facilitează participarea/implicarea activă a copilului în procesul de elaborare, luare a deciziilor şi implementare a programul personalizat de consiliere psihologică/psihoterapie adecvat vârstei şi gradului său de maturitate şi dizabilităţii, precum şi a părintelui sau, după caz, a persoanelor faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.
    Programul personalizat de consiliere psihologică şi/sau de psihoterapie pentru copil este parte integrantă a planului individualizat de protecţie şi este reevaluat periodic (cel puţin trimestrial) şi revizuit, atunci când obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor copilului.
    Realizarea măsurilor cuprinse în programul personalizat de consiliere psihologică/psihoterapie, precum şi evoluţia copilului sunt consemnate în fişa individuală de consiliere psihologică/psihoterapie.
    Psihologul copilului elaborează şi trimite managerului de caz rapoarte privind efectuarea şedinţelor de consiliere/psihoterapie şi stadiul implementării măsurilor recomandate şi evoluţia copilului. Datele din fişa individuală de consiliere psihologică/psihoterapie a copilului sunt confidenţiale şi nu pot fi dezvăluite altor profesionişti care nu fac parte din echipa multidisciplinară a cazului, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.
    Im: Programul personalizat de consiliere psihologică sau psihoterapie este disponibil la dosarul copilului.

    S2.2. Centrul asigură condiţiile necesare pentru accesul copilului la servicii de consiliere psihologică/psihoterapie, după caz.
    Coordonatorul centrului se asigură că serviciile de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie se desfăşoară în condiţii optime şi se asigură că psihologul lucrează cu un număr optim de copii, raportul recomandat fiind de maximum 12 cazuri active concomitent/psiholog.
    Centrul deţine un cabinet propriu pentru oferirea de servicii psihologice, amenajează şi dotează spaţiul respectiv corespunzător scopului acestuia, cu respectarea normelor în vigoare.
    Im: Centrul deţine un spaţiu special destinat oferirii de servicii psihologice.


    STANDARDUL 3 Igiena şi controlul infecţiilor
    Centrul asigură aplicarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu normele legale în vigoare.
    Rezultat aşteptat: Copiii sunt protejaţi împotriva riscului de infecţii.
    S3.1. Centrul asigură respectarea normelor legale în vigoare privind bolile infecţioase transmisibile.
    Centrul asigură instruirea copiilor şi a personalului privind bolile infecţioase şi normele igienico-sanitare ce trebuie respectate pentru prevenirea transmiterii bolilor.
    În cazul în care, conform recomandărilor medicului, se impune izolarea unui copil bolnav în centru, coordonatorul centrului asigură un spaţiu amenajat şi dotat corespunzător nevoilor de îngrijire ale copilului.
    În situaţia în care un copil are o boală infecţioasă transmisibilă care nu necesită internare în spital, centrul dotează şi amenajează corespunzător o cameră unde acesta este izolat pe o perioadă determinată, conform recomandărilor medicului de specialitate. Decizia este comunicată corespunzător copilului, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate.
    Im1: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la aplicarea măsurilor de prevenire a bolilor infecţioase transmisibile, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im2: Copiii sunt informaţi/instruiţi la admiterea în centru cu privire la măsurile de prevenire a bolilor infecţioase transmisibile; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copilului.

    S3.2. Centrul în totalitatea sa, precum şi mobilierul, echipamentele şi materialele utilizate în cadrul acestuia sunt menţinute curate, sunt igienizate periodic şi sunt protejate de orice sursă de contaminare.
    Centrul asigură materialele igienico-sanitare necesare copiilor şi personalului: detergent, săpun, soluţii dezinfectante, hârtie igienică etc.
    Materialele igienico-sanitare, de curăţenie şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii speciale la care are acces doar personalul de curăţenie şi cei care asigură aprovizionarea. Copiii pot avea acces la spaţiile de depozitare numai însoţiţi.
    Centrul elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.
    Im1: Programul de curăţenie şi igienizare este disponibil la centru.
    Im2: Centrul deţine spaţii speciale de depozitare a materialelor igienico–sanitare, de curăţenie şi de dezinfecţie.

    S3.3. Centrul asigură colectarea şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile proprii, conform prevederilor legale în vigoare.
    Centrul aplică măsurile de siguranţă pentru prevenirea transmiterii infecţiilor ca urmare a manevrării şi/sau a depozitării defectuoase a deşeurilor.
    Personalul centrului şi copiii sunt instruiţi cu privire la manevrarea corectă a deşeurilor.
    Im: Centrul dispune de coşuri, pubele sau, după caz, containere pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor.


    MODULUL V Educaţia copilului (standardele 1-2)
    STANDARDUL 1 Educaţia
    Centrul asigură/facilitează accesul copilului la educaţie formală şi asigură accesul la activităţi de educaţie informală şi nonformală, contribuind la respectarea dreptului la educaţie, dezvoltarea personală şi pregătirea pentru viaţă independentă a acestuia sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ sau în cadrul centrului, prin învăţământ la domiciliu, conform legii.
    Rezultat aşteptat: Fiecare copil beneficiază de un program educaţional adaptat şi adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului său de dezvoltare şi particularităţilor de personalitate, precum şi de toate condiţiile necesare astfel încât, în funcţie de gradul său de dezvoltare şi de maturitate, dorinţele şi aspiraţiile sale, să aibă acces la învăţământul de masă şi învăţământul tehnic şi profesional, inclusiv la cursuri de orientare vocaţională şi formare profesională sau, în cazuri bine documentate, la învăţământ special şi/sau special integrat, precum şi învăţământ la domiciliu.
    S1.1. Centrul asigură continuitatea procesului de educare şi înscrierea copilului la o unitate de învăţământ.
    Prin persoana desemnată, centrul asigură aplicarea programului educaţional înscris în planul de intervenţie specifică al fiecărui copil şi asigură desfăşurarea de activităţi de facilitare, supraveghere şi suport în continuarea procesului de educaţie formală, în cadrul unităţii de învăţământ unde este înscris copilul, prin contribuţia personalului de specialitate.
    Educaţia formală se realizează, de regulă, în afara centrului, într-o unitate de învăţământ. Centrul se asigură că fiecare copil, în funcţie de vârstă, dezvoltare şi nivel de maturitate, dorinţe şi aspiraţii personale, urmează cursurile învăţământului obligatoriu sau ale altei forme de învăţământ prevăzute de lege, după caz.
    Centrul are încheiate parteneriate cu unităţile de învăţământ din proximitatea sa, astfel încât să poată beneficia de sprijin atunci când solicită înscrierea unui copil pe o perioadă determinată de timp. Demersurile pentru înscrierea copilului la unitatea de învăţământ sunt iniţiate după 3 zile lucrătoare de la admiterea copilului în centru şi sunt finalizate în maximum 30 de zile calendaristice pentru copiii care provin din judeţul în care funcţionează centrul şi 45 de zile calendaristice pentru cei care provin din alte judeţe.
    Centrul aplică programul de intervenţie specifică pentru educaţie stabilit pentru fiecare copil şi aflat la dosarul copilului, completându-se cu activităţile educaţionale avute în vedere pentru fiecare copil pe perioada îngrijirii sale în centru. La elaborarea programului se implică şi un cadru didactic din unitatea de învăţământ frecventată de copil.
    Fiecare copil va avea un program de intervenţie specifică pentru educaţie.
    Centrul este responsabil pentru înscrierea datelor privind rezultatele implementării programului de intervenţie specifică pentru educaţie al copilului, prin consemnarea acestora în rapoartele de monitorizare a evoluţiei copilului de către responsabilul de caz.
    Persoana desemnată consemnează în fişa de monitorizare a evoluţiei copilului date cu privire la frecventarea cursurilor, situaţii de absenteism, rezultate la învăţătură, orice probleme de integrare în şcoală, activităţi şcolare şi extraşcolare în care este implicat copilul, colaborarea cu instituţia de învăţământ şi cu familia copilului, evoluţii negative şi soluţii de remediere etc.
    Im1: Copilul este înscris într-o unitate de învăţământ/frecventează o formă de învăţământ.
    Im2: Fiecare copil are un program de intervenţie specifică pentru educaţie, disponibil la dosarul copilului.
    Im3: Fişa de monitorizare a evoluţiei copilului cuprinde informaţii cu privire la educaţia acestuia.

    S1.2. Centrul asigură condiţii adecvate pentru realizarea activităţilor educaţionale şi asigură fiecărui copil rechizitele necesare, adaptate şi adecvate profilului şi nivelului de educaţie/şcolarizare.
    Centrul asigură condiţii adecvate pentru pregătirea şcolară, amenajează în mod corespunzător şi adaptat spaţiul destinat efectuării activităţilor educaţionale cu copiii, precum şi spaţiul destinat studiului individual şi/sau pregătirea temelor şi asigură dotările necesare cu mobilier şi echipamente de birotică, corespunzător cu nevoile fiecărui copil.
    În funcţie de vârstă şi dizabilitate, copiii beneficiază de rechizite şi echipamente necesare pentru frecventarea şcolii/formei de învăţământ.
    Centrul asigură copiilor rechizite şi echipamente suficiente, asistive şi care să răspundă calitativ nevoilor copiilor.
    Im1: Centrul deţine spaţiile destinate activităţilor educaţionale, studiului şi efectuării temelor de către copii.
    Im2: Copiii deţin materiale, rechizite şi echipamente necesare pentru realizarea activităţilor educaţionale şi pentru frecventarea şcolii.

    S1.3. Centrul sprijină fiecare copil să participe la activităţi şcolare şi extraşcolare.
    Persoana desemnată din centru cu atribuţii în implementarea programului de intervenţie specifică pentru educaţie menţine legătura permanentă cu unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul/la care este înscris şi încurajează copilul să participe la activităţi şcolare şi extraşcolare.
    Pe perioada în care copilul este beneficiar al serviciilor oferite de centru, persoana desemnată se asigură că acesta va participa la activităţile şcolare şi extraşcolare la care copilul doreşte să participe sau la care unitatea de învăţământ solicită participarea copilului, în acord cu opinia copilului şi, după caz, a părinţilor/reprezentantului legal.
    În situaţia în care, din motive obiective, copilul absentează de la şcoală, persoana desemnată îi organizează un program de studiu şi un program de activităţi nonformale, de timp liber, adaptat stării de sănătate a acestuia şi nevoilor sale, în scopul asigurării continuităţii pregătirii şcolare şi a respectării dreptului acestuia la odihnă şi timp liber.
    Im: Fişele de monitorizare a evoluţiei copilului, disponibile în dosarul personal al fiecărui copil, conţin informaţii privind programul de activităţi şcolare şi extraşcolare.


    STANDARDUL 2 Pregătirea copilului pentru viaţă independentă
    Centrul asigură fiecărui copil activităţi de formare a deprinderilor de autonomie şi de viaţă independentă în mod personalizat, proactiv, având în vedere atât capacitatea de rezilienţă a copilului de a se implica şi de a colabora în acest
    sens, cât şi capacitatea acestuia de concentrare maximă pe sarcină şi de consolidare a fiecărei deprinderi formate.
    Rezultat aşteptat: Fiecare copil care beneficiază de serviciile centrului este pregătit pentru viaţa independentă.
    S2.1. Centrul asigură, prin programe individualizate de intervenţie, pregătirea copilului pentru viaţă independentă, facilitând astfel integrarea socială a acestuia.
    Programul de intervenţie pentru dezvoltarea deprinderilor şi pregătirea copiilor pentru viaţa independentă, denumit în continuare program pentru viaţa independentă, stabileşte şi aplică metode şi mijloace concrete de educare/instruire şi de implicare a copiilor în efectuarea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice autonome, pornind de la asigurarea igienei personale până la gestionarea bunurilor şi banilor. Programul are la bază rezultatele evaluării aptitudinilor, cerinţelor, potenţialului şi carenţelor copiilor în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.
    La realizarea evaluării, precum şi a implementării programului se iau în considerare opinia şi aspiraţiile copilului, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate ale acestuia.
    Procesul de realizare al evaluării şi de întocmire a programului pentru viaţa independentă este coordonat de managerul de caz.
    Pentru aplicarea programului pentru viaţa independentă, centrul desemnează, din personalul propriu, o persoană care sprijină copilul în formarea deprinderilor de viaţă independentă şi care consemnează în scris, periodic, evoluţia şi stadiul de pregătire a acestuia.
    Persoana desemnată planifică activităţile de educare, formare, pregătire/instruire teoretică şi practică, astfel încât acestea să fie precise şi centrate pe o anumită deprindere de viaţă.
    Activităţile se stabilesc în funcţie de vârsta, studiile, abilităţile, aptitudinile şi aspiraţiile copilului şi se realizează atât în mediul instituţional, cât şi în mediu deschis. Copilul este sprijinit şi în acţiunile pentru identificarea ofertelor de cursuri şcolare/profesionale, precum şi a locurilor de muncă disponibile.
    În funcţie de nevoile copilului, centrul facilitează accesul acestuia la programele organizate de alte instituţii/servicii care au ca obiect activitatea de pregătire/formare/instruirea în funcţie de vârstă şi nevoi personale, în scopul dobândirii şi dezvoltării abilităţilor necesare pentru autonomie, viaţă independentă şi integrare socială.
    Programul pentru viaţa independentă se revizuieşte în funcţie de rezultatele obţinute raportate atât la obiectivele stabilite, cât şi la întregul proces al intervenţiei.
    Informaţiile privind evoluţia copilului în ceea ce priveşte dobândirea abilităţilor pentru viaţa independentă sunt consemnate în rapoartele de monitorizare a evoluţiei copilului.
    Programul pentru viaţa independentă are o secţiune distinctă, dedicată orientării şcolare şi profesionale, ca premisă a integrării profesionale.
    Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul elaborează o procedura care vizează pregătirea pentru abilităţile de viaţă independentă ale copiilor.
    Im1: Procedura privind pregătirea pentru abilităţile de viaţă independentă este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura privind pregătirea pentru abilităţile de viaţă independentă este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Fiecare copil are un program pentru viaţa independentă personalizat, disponibil la dosarul copilului.
    Im4: Fişele de monitorizare a evoluţiei copilului, disponibile în dosarul personal al fiecărui copil, conţin informaţii privind programul de viaţă independentă.


    MODULUL VI Mediul fizic de viaţă (standardele 1-3)
    STANDARDUL 1 Accesibilitate, siguranţă şi confort
    Centrul funcţionează într-o clădire care asigură un mediu de viaţă sigur şi confortabil, precum şi un acces facil în toate spaţiile proprii, interioare şi exterioare, adaptate inclusiv nevoilor copiilor cu dizabilităţi.
    Rezultat aşteptat: Copiii trăiesc într-un mediu de viaţă sigur, confortabil, accesibil şi deschis care facilitează integrarea în comunitate.
    S1.1. Centrul ia măsuri de asigurare a securităţii copiilor prin asigurarea pazei obiectivului printr-o firmă de pază şi protecţie sau, după caz, supraveghere video.
    Centrul adoptă măsuri suplimentare de asigurare a securităţii copiilor victime, prin angajarea unei firme de pază şi protecţie sau, după caz, prin instalarea unui sistem video de supraveghere a clădirii şi/sau alte măsuri similare.
    În eventualitatea în care rezultatele evaluării realizate recomandă luarea unor măsuri speciale de protecţie, care pot să vizeze încadrarea persoanei într-un program de protecţie a martorului, asistenţa în vederea reintegrării socioprofesionale este amânată până în momentul în care gradul de pericol se diminuează.
    Im: Copia contractului cu firma de pază şi protecţie sau, după caz, a contractului de mentenanţă a sistemului de supraveghere video este disponibilă la centru.

    S1.2. Centrul permite accesul copiilor la toate resursele şi facilităţile comunităţii, cu respectarea normelor legale de siguranţă.
    Centrul dispune de un spaţiu propriu sau de un spaţiu clar delimitat în imediata apropiere care să asigure accesul vehiculelor în caz de urgenţă.
    Adresa centrului nu este cunoscută publicului larg, iar pe faţada clădirii nu este marcată denumirea reală a acestuia.
    Im1: Centrul este amplasat în comunitate.
    Im2: Pe faţada clădirii sau, după caz, pe poarta de acces în curtea centrului nu este inscripţionată denumirea centrului.

    S1.3. Capacitatea centrului este stabilită astfel încât să asigure condiţii decente de găzduire copiilor protejaţi.
    Centrul deţine spaţii suficiente, ca suprafaţă şi compartimentare, pentru a asigura condiţii adecvate realizării misiunii sale.
    Capacitatea centrului se stabileşte în funcţie de suprafaţa acestuia, astfel încât să asigure condiţii decente de găzduire copiilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare. Numărul maxim este de 12 copii.
    Im: ROF-ul conţine informaţii cu privire la capacitatea centrului.

    S1.4. Centrul dispune de spaţii comune suficiente, accesibile şi amenajate corespunzător destinaţiei lor.
    Spaţiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcţional, la un nivel decent, pentru a permite desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor centrului şi pentru a oferi copiilor o ambianţă confortabilă.
    Spaţiile comune au în vedere minimum: o cameră pentru activităţi comune zilnice, un spaţiu de servire a mesei şi un spaţiu amenajat pentru a oferi servicii psihologice copiilor.
    Nu este permisă utilizarea spaţiilor din centru în scopuri străine de misiunea sa ori într-un mod care să aducă prejudicii copiilor.
    Spaţiile comune sunt dotate cu mobilierul şi echipamentele adecvate scopului fiecărui spaţiu, suficiente pentru a permite utilizarea acestora de către toţi copiii. Obiectele ascuţite sau orice altceva ce poate fi utilizat pentru rănirea personală sau a celorlalţi sunt interzise; nu se recomandă montarea oglinzilor în spaţiile frecventate de copii.
    Uşile de acces spre exterior sunt sigure şi accesibile copiilor, în funcţie de vârsta şi nivelul de maturitate al acestora.
    În cazul în care sunt restricţii/limitări ale accesului copiilor în unele spaţii, uşile de acces trebuie poziţionate şi dotate cu echipamente specifice, astfel încât să prevină orice risc de rănire.
    Im: Centrul deţine o cameră pentru activităţi comune zilnice, un spaţiu de servire a mesei şi un spaţiu amenajat pentru a oferi servicii psihologice copiilor.

    S1.5. Centrul asigură copiilor un mediu de viaţă protejat şi sigur.
    Centrul ia toate măsurile pentru prevenirea riscului de accidente domestice şi dispune de dotările necesare pentru asigurarea unui mediu de viaţă confortabil şi protejat pentru copii.
    În situaţia constatării şi remedierii unor disfuncţionalităţi ale utilităţilor din centru, se aplică, în caz de urgenţă, procedura prin care a fost stabilit modul de acţiune în situaţii neprevăzute care afectează funcţionarea curentă a utilităţilor. Procedura este cunoscută de personalul centrului şi de către copii.
    Spaţiile accesibile copiilor dispun de lumină naturală şi artificială, corespunzătoare activităţilor desfăşurate.
    Ferestrele trebuie să permită o deschidere controlată, cu asigurarea unui spaţiu liber suficient pentru ventilaţie, dar care să prevină orice posibil accident.
    Aparatura şi echipamentele de încălzire (ţevi, radiatoare, sobe etc.) din spaţiile accesibile copiilor sunt dotate cu echipamente de protecţie, pentru a evita orice risc de arsuri.
    Toate spaţiile accesibile copiilor au sisteme de încălzire funcţionale care asigură încălzirea necesară în timpul sezonului rece.
    Centrul dispune de instalaţii funcţionale care asigură permanent apă rece şi caldă.
    Im1: Ferestrele dispun de dispozitive de siguranţă.
    Im2: Procedura privind modul de acţiune a personalului în situaţiile care necesită remedierea funcţionării utilităţilor este disponibilă la centru.
    Im3: Procedura privind modul de acţiune a personalului în situaţiile care necesită remedierea funcţionării utilităţilor este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im4: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la modul de acţiune în situaţiile care necesită remedierea funcţionării utilităţilor; instruirea este consemnată în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    Im5: Copiii sunt informaţi/instruiţi cu privire la procedura aplicabilă în situaţiile care necesită remedierea funcţionării utilităţilor; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copilului.
    Im6: Copiii sunt informaţi/instruiţi la admiterea în centru cu privire la respectarea procedurii de menţinere a relaţiilor cu persoanele din exterior; instruirea se consemnează în Registrul privind informarea/instruirea copiilor.


    STANDARDUL 2 Cazarea copiilor
    Centrul dispune de spaţii de cazare (dormitoare) suficiente şi dotate corespunzător pentru a asigura confortul necesar odihnei şi somnului.
    Rezultat aşteptat: Copilul are la dispoziţie în centru un spaţiu de cazare adecvat şi adaptat nevoilor proprii.
    S2.1. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant sigur, confortabil, adaptat nevoilor copiilor.
    Centrul dispune de dormitoare care oferă suficient spaţiu de cazare, adecvat raportat la numărul de persoane, conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Dormitoarele sunt mobilate cu cel puţin un pat şi o noptieră pentru fiecare copil.
    Fiecare pat este dotat cu cazarmamentul necesar şi o veioză.
    Copiii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu, astfel încât să se creeze un ambient interior cât mai prietenos şi confortabil.
    Dormitoarele nu depăşesc numărul de copii stabilit pentru centrul respectiv. În perioada de acomodare se recomandă un dormitor cu maximum două paturi.
    Im1: Fiecare copil deţine un pat şi o noptieră.
    Im2: Fiecare pat are în dotare obiectele de cazarmament necesare.

    S2.2. Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare.
    Centrul pune la dispoziţia copiilor obiectele curate şi neuzate, precum saltele, perne, pături, lenjerie de pat ş.a.
    Lenjeria de pat se schimbă săptămânal şi ori de câte ori este necesar.
    Im: Fiecare copil deţine obiecte de cazarmament curate şi nedegradate.


    STANDARDUL 3 Spaţiile igienico-sanitare
    Centrul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile şi funcţionale.
    Rezultat aşteptat: Copiii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate şi adaptate nevoilor lor.
    S3.1. Centrul deţine şi asigură copiilor grupuri sanitare suficiente, accesibile şi adaptate.
    Centrul dispune de grupuri sanitare al căror număr este stabilit conform normelor şi reglementărilor în vigoare.
    Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de WC cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.
    Grupurile sanitare sunt dotate cu uşi care se pot închide din interior cu cheie, astfel încât să asigure intimitate şi siguranţă celui care le foloseşte, dar să permită şi accesul din afară în caz de urgenţă.
    Se recomandă amenajarea unui grup sanitar distinct, adaptat pentru persoanele cu dizabilităţi. Dacă la data solicitării licenţei de funcţionare centrul nu deţine un grup sanitar adaptat pentru copiii cu dizabilităţi, conducătorul centrului trebuie să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant amenajarea în termen de 6 luni a grupului sanitar respectiv.
    Grupurile sanitare trebuie să fie amenajate cu respectarea cerinţelor cu privire la iluminat, ventilaţie, încălzire şi siguranţă, conform normativelor în vigoare.
    Im1: Grupurile sanitare sunt dotate corespunzător, cu scaun de WC cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.
    Im2: Grupurile sanitare sunt dotate cu uşi, astfel încât să asigure intimitate şi siguranţă copiilor.

    S3.2. Centrul deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru realizarea toaletei personale a copiilor, în funcţie de vârsta acestora.
    Centrul este dotat cu camere de baie/duş conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Copiii au acces la apă caldă şi rece pentru igiena personală.
    Centrul pune la dispoziţia copiilor spaţii cu destinaţia de baie/duş în număr suficient, corespunzător normelor legale în vigoare.
    Băile şi duşurile sunt dotate cu instalaţiile necesare pentru asigurarea de apă curentă, rece şi caldă.
    Spaţiile cu destinaţia de baie sau duş sunt astfel amenajate încât să ofere intimitate copiilor.
    Im1: Băile şi duşurile sunt dotate cu instalaţiile necesare pentru asigurarea de apă curentă, rece şi caldă.
    Im2: Băile şi duşurile sunt amenajate astfel încât să asigure intimitate fiecărui copil.

    S3.3. Centrul asigură grupuri sanitare destinate personalului.
    Personalul centrului utilizează grupurile sanitare separate de cele ale copiilor.
    Im: Centrul dispune de grupuri sanitare separate pentru personal.

    S3.4. Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a hainelor şi lenjeriei personale a copiilor.
    Centrul deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare, sau, în funcţie de capacitate, una sau mai multe maşini de spălat ori are achiziţionate astfel de servicii.
    Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a copiilor sunt spălate periodic, conform programului stabilit de centru, sau ori de câte ori este cazul.
    Im: Centrul deţine spălătorie-uscătorie sau, după caz, maşini de spălat.

    S3.5. Centrul păstrează lenjeria de pat pentru copii, alte materiale şi echipamente textile şi echipamentele din material textil utilizate de personal în condiţii de igienă adecvate, în spaţii special amenajate.
    Echipamentele din material textil curate, utilizate de personalul serviciului, precum feţe de masă, prosoape, halate sau alte echipamente din material textil, se păstrează în spaţii special amenajate şi întreţinute (camere, dulapuri).
    Im: Centrul deţine spaţii special amenajate pentru depozitarea echipamentelor din material textil utilizate.


    MODULUL VII Drepturi şi etică (standardele 1-3)
    STANDARDUL 1 Respectarea drepturilor copilului şi a eticii profesionale
    Centrul îşi desfăşoară activitatea cu respectarea drepturilor copiilor şi a eticii profesionale.
    Rezultat aşteptat: Drepturile copilului sunt cunoscute şi respectate de personalul centrului care îşi desfăşoară activitatea conform unui cod de etică propriu.
    S1.1. Centrul asigură în vederea creşterii calităţii îngrijirii copiilor măsurarea gradului de satisfacţie a copiilor, în scopul evaluării calităţii activităţilor desfăşurate pentru aceştia.
    Centrul asigură accesul reprezentantului furnizorului de servicii sociale pentru aplicarea unei metodologii de măsurare a gradului de satisfacţie a copiilor, care stabileşte procedeele şi instrumentele utilizate, precum chestionare, discuţii individuale şi de grup etc.
    Metodologia este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
    Măsurarea gradului de satisfacţie a copiilor din centru se realizează periodic, astfel încât fiecare copil să poată da feedback în acest sens.
    Modul în care se îmbunătăţeşte acordarea serviciilor, atunci când este cazul, este stabilit împreună cu personalul şi coordonatorul centrului.
    Schimbările propuse şi realizate sunt consemnate şi păstrate de către furnizorul de servicii sociale şi vor fi puse la dispoziţia organelor de control.
    Instrumentele de măsurare a gradului de satisfacţie a copiilor din centru se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale într-o manieră care să respecte confidenţialitatea.
    Im1: Metodologia de măsurare a gradului de satisfacţie a copiilor este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Metodologia de măsurare a gradului de satisfacţie a copiilor este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Instrumentele completate în vederea măsurării gradului de satisfacţie a copiilor sunt disponibile la sediul centrului.

    S1.2. Personalul centrului îşi desfăşoară activitatea în baza unui cod de etică.
    Respectarea deontologiei profesionale este o condiţie esenţială în oferirea asistenţei şi protecţiei. Orice angajat al centrului trebuie să respecte principiile deontologiei profesionale în domeniul de competenţă.
    Centrul deţine şi aplică un cod propriu de etică, care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, respectarea eticii profesionale în relaţia cu copiii, asigurarea unui tratament egal pentru toţi copiii, fără niciun fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul şi pentru protecţia copiilor.
    Centrul organizează sesiuni periodice de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.
    Im1: Codul de etică este disponibil la sediul centrului.
    Im2: Codul de etică este aprobat prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la Codul de etică; instruirea se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.


    STANDARDUL 2 Relaţiile personalului cu copiii
    Centrul se asigură că personalul este pregătit pentru relaţii sănătoase cu copiii, respectând normele de etică şi conduită morală, profesională şi socială.
    Rezultat aşteptat: Copiii au o relaţie firească cu personalul centrului, bazată pe compasiune din partea personalului şi respect reciproc.
    S2.1. Centrul deţine şi asigură aplicarea şi respectarea unei proceduri referitoare la interacţiunea şi relaţionarea personalului cu copiii.
    Centrul asigură aplicarea procedurii proprii privind interacţiunea şi relaţia personalului cu copiii, elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul. Procedura stabileşte modalităţile de relaţionare ale personalului şi limitele acestora, regulile aplicabile ambelor părţi, explicate şi convenite cu copiii, obligaţiile personalului, necesare pentru facilitarea relaţionării cu copiii, precum cunoaşterea particularităţilor fiecărui copil în funcţie de vârstă şi a diferenţelor individuale de conduită ale copiilor rezidenţi, adoptarea unui comportament imparţial, echitabil şi nediscriminator faţă de copii, capacitatea de a preveni şi rezolva amiabil neînţelegerile ivite în cadrul colectivităţii respective şi altele asemenea.
    Procedura privind interacţiunea şi relaţionarea personalului cu copiii este cunoscută de personal şi copii.
    Im1: Procedura privind interacţiunea şi relaţionarea personalului cu copiii este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura privind interacţiunea şi relaţionarea personalului cu copiii este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la Procedura privind interacţiunea şi relaţionarea personalului cu copiii; Instruirea este consemnată în Registrul pentru instruirea şi formarea continuă a personalului.


    STANDARDUL 3 Sugestii, sesizări/reclamaţii
    Centrul încurajează copiii să îşi exprime opinia cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor vieţii lor cotidiene şi să sesizeze orice nemulţumire referitoare la serviciile care le sunt oferite, precum şi la activitatea personalului, inclusiv aspecte privind situaţii de violenţă asupra lor sau a altor copii, conform legii.
    Rezultat aşteptat: Opiniile copiilor, precum şi aspectele şi situaţiile care nemulţumesc copiii sunt cunoscute de personalul şi coordonatorul centrului şi, după caz, de conducerea furnizorului de servicii sociale care administrează centrul, astfel încât să poată fi luate măsurile care se impun pentru corectarea acestora.
    S3.1. Centrul asigură condiţiile necesare pentru consemnarea şi colectarea sugestiilor şi sesizărilor/reclamaţiilor copiilor cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor vieţii lor cotidiene, nemulţumirile referitoare la serviciile care le-au fost oferite, precum şi la activitatea personalului, inclusiv aspecte privind situaţii de violenţă asupra lor sau a altor copii, conform legii.
    Centrul deţine şi aplică propria procedură privind sugestiile şi sesizările/reclamaţiile copiilor. Procedura este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul şi reglementează aspecte referitoare la modalităţile de comunicare (scrisă, verbală, formate adaptate dizabilităţii, precum comunicarea prin simboluri), cum se obţin sesizările din partea copiilor, mai ales a copiilor cu dizabilităţi psihice şi/sau mintale, cui se adresează, cum şi unde se înregistrează, modalitatea de răspuns, procedee de soluţionare şi remediere a neregulilor semnalate.
    Centrul pune la dispoziţia copiilor şi la îndemâna acestora un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.
    Conţinutul cutiei se verifică săptămânal de coordonatorul centrului, în prezenţa a 2 copii.
    Im1: Procedura privind sugestiile şi sesizările/reclamaţiile este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura privind sugestiile, sesizările şi reclamaţiile este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Cutia pentru sugestii şi sesizări/reclamaţii este situată într-un loc accesibil tuturor copiilor.

    S3.2. Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sugestiilor, sesizărilor/reclamaţiilor.
    Sugestiile sau sesizările/reclamaţiile colectate în recipientul cu această destinaţie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr. În registru se consemnează, de asemenea, modul cum s-a soluţionat reclamaţia/sesizarea.
    Completarea datelor în registru se efectuează de către coordonatorul centrului.
    Lunar, furnizorul de servicii sociale care administrează centrul este informat cu privire la numărul de sugestii, sesizări/reclamaţii înregistrate în luna anterioară, precum şi modul cum au fost ele soluţionate.
    Sugestiile, sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 2 ani de la înregistrare.
    Im1: Registrul de evidenţă a sugestiilor, sesizărilor/reclamaţiilor este disponibil la sediul centrului.
    Im2: Dosarul cuprinzând atât sesizările şi reclamaţiile din ultimii 2 ani, cât şi modul de soluţionare a acestora este arhivat şi păstrat la sediul centrului.

    S3.3. Centrul informează copiii asupra modalităţii de formulare a eventualelor sugestii şi sesizări/reclamaţii.
    Centrul informează şi instruieşte copiii, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate, precum şi în funcţie de dizabilitate, cu privire la dreptul de a face sugestii, sesizări şi reclamaţii, precum şi asupra modalităţilor de formulare şi transmitere a acestora.
    Im: Copiii sunt informaţi/instruiţi cu privire la modalităţile de formulare a eventualelor sugestii, sesizări/reclamaţii; informarea este consemnată în Registrul privind informarea/instruirea copiilor.


    MODULUL VIII Protecţia împotriva violenţei asupra copilului victimă a traficului de persoane
    STANDARDUL 1 Protecţia împotriva violenţei
    Centrul desfăşoară activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de violenţă asupra copilului şi asigură sau facilitează accesul la servicii de consiliere psihologică/psihoterapie pentru victima copil, precum şi, după caz, la consiliere psihologică pentru părinţii acestuia.
    Părinţii copilului au acces la servicii de consiliere psihologică, individuală sau de grup, sau le este facilitat accesul la acest tip de servicii în alt loc decât centrul, în vederea responsabilizării acestora pentru prevenirea situaţiilor de violenţă asupra copilului, inclusiv de trafic, precum şi a adoptării unor atitudini şi comportamente adaptative şi a unor practici de disciplină pozitivă în relaţia cu copilul.
    Rezultat aşteptat: În centru, copiilor victime li se asigură un mediu de viaţă protejat, orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui act de violenţă asupra acestora, precum şi semnalarea de tratamente neglijente sau degradante fiind soluţionate prompt şi corect de către centru în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    S1.1. Centrul asigură un mediu de viaţă protejat împotriva oricărei forme de violenţă pentru copii, precum şi împotriva actelor personale ale copiilor de autovătămare.
    Centrul are aprobată şi aplică o procedură proprie privind identificarea/semnalarea şi soluţionarea oricărei forme de violenţă asupra copilului.
    Responsabilul de caz al copilului, precum şi personalul din centru urmăresc starea de sănătate fizică şi psihică a fiecărui copil beneficiar şi sunt instruiţi pentru a recunoaşte şi sesiza orice situaţie de risc de violenţă sau de violenţă asupra copilului.
    Responsabilul de caz iniţiază demersurile necesare pentru evaluarea şi consilierea psihologică a copilului victimă în cel mai scurt timp de la identificarea situaţiei de violenţă.
    La orice suspiciune de violenţă asupra copilului din centru, responsabilul de caz informează de îndată conducerea furnizorului de servicii sociale, care dispune de urgenţă verificarea situaţiei sau, după caz, cercetarea administrativă.
    În cazul în care abuzul, neglijarea, exploatarea sau orice formă de violenţă asupra copilului a fost săvârşită de către persoane care, în baza unui raport juridic de muncă sau de altă natură, asigurau protecţia, creşterea, îngrijirea sau educaţia copilului, furnizorul de servicii sociale are obligaţia să sesizeze de îndată organele de urmărire penală şi să dispună îndepărtarea persoanei respective de toţi copiii aflaţi în grija sa.
    În cazul formelor de violenţă exercitate de către alţi copii din centru, personalul centrului ia măsuri pentru a limita contactul dintre copilul victimă a violenţei şi copilul agresor.
    Dosarul copilului din centru conţine anexate toate informaţiile relevante cu privire la situaţia de violenţă asupra copilului identificată şi măsurile întreprinse.
    Im1: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă asupra copilului este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă asupra copilului este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.

    S1.2. Centrul încurajează şi sprijină copiii pentru a sesiza orice formă de violenţă manifestată asupra lor, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în comunitate.
    Centrul şi furnizorul de servicii sociale organizează sesiuni de informare şi consiliere a copiilor în mod adecvat şi adaptat cu privire la actul de violenţă, tratamentele inumane, degradante sau discriminatorii, relaţiile interumane, modalităţile de opoziţie.
    Personalul de specialitate din centru are obligaţia de a transmite copilului, prin modalităţi simple de comunicare, adecvate şi adaptate, cum poate acesta să înţeleagă şi să sesizeze posibilele manifestări de violenţă manifestate asupra sa.
    Copiii trebuie să fie trataţi cu empatie, grijă, compasiune şi atenţie individualizată. Trebuie evitată dezumanizarea victimelor, preconcepţiile personale. Este interzisă acuzarea/culpabilizarea victimelor pentru că au ajuns într-o situaţie de vulnerabilitate.
    Centrul asigură sau facilitează accesul la sprijin psihologic şi consiliere psihologică copilului, în situaţia de revictimizare sau de identificare a producerii unei noi manifestări de violenţă asupra sa.
    Im: Copiii sunt informaţi/instruiţi, cu privire la recunoaşterea situaţiilor de violenţă; instruirea este consemnată în Registrul de informare/instruire a copiilor.

    S1.3. Centrul asigură sau facilitează instruirea personalului propriu ori de câte ori este nevoie cu privire la prevenirea, identificarea şi combaterea diferitelor forme de violenţă asupra copilului.
    Este interzisă orice formă de violenţă asupra copilului, verbală, emoţională sau fizică de către părinţi, personal de îngrijire sau alte persoane cu care interacţionează copilul, conform legii.
    Centrul pune la dispoziţia personalului său cazuri concrete de analiză şi intervenţie în situaţii de violenţă asupra copilului şi modalităţi de interacţiune în echipa multidisciplinară.
    Personalul din centru este instruit periodic sau de câte ori este nevoie cu privire la prevenirea, identificarea şi combaterea diferitelor forme de violenţă asupra copilului, modalităţile de identificare a semnelor evocatoare a situaţiilor de violenţă asupra copilului şi semnalarea riscurilor la care pot fi sau au fost supuşi copiii în centru sau în comunitate.
    În lipsa unor resurse proprii de formare, centrul şi furnizorul de servicii sociale facilitează accesul personalului său la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de violenţă asupra copilului.
    Im: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă asupra copilului; instruirea este consemnată în Registrul pentru instruirea şi formarea continuă a personalului.

    S1.4. Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea către alte instituţii competente a oricărei situaţii de violenţă asupra copilului şi ia toate măsurile în interesul superior al copilului, în regim de urgenţă.
    Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat o situaţie de violenţă asupra copilului are obligaţia de a semnala imediat situaţia de violenţă asupra copilului conducerii furnizorului de servicii sociale care administrează centrul.
    În cazul în care situaţia de violenţă a fost identificată într-un centru administrat de furnizori privaţi de servicii sociale, coordonatorul centrului respectiv sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat situaţia are obligaţia de a informa direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificată situaţia.
    Centrul deţine un registru de evidenţă a cazurilor de violenţă identificate, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.
    Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de violenţă asupra copilului este actualizat şi este disponibil la sediul centrului.


    MODULUL IX Gestionarea şi notificarea incidentelor deosebite (standardele 1-2)
    STANDARDUL 1 Gestionarea incidentelor deosebite
    Centrul aplică reguli clare privind gestionarea incidentelor deosebite.
    Rezultat aşteptat: Posibilele incidente ce pot apărea în perioada de rezidenţă a copilului în centru, inclusiv absenţa din centru fără permisiune, sunt cunoscute de instituţiile competente, astfel încât să poată fi prevenite sau remediate.
    S1.1. Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează copilul.
    Centrul deţine un registru special de evidenţă a incidentelor deosebite care pot afecta sau afectează integritatea fizică şi psihică a copilului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, răpire, comportament imoral etc.).
    În registru se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra copilului identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării instituţiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsurile luate.
    Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.

    S1.2. Centrul asigură luarea de măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune.
    Centrul asigură luarea măsurilor de sprijin necesare în vederea reintegrării copiilor care absentează din centru fără permisiune.
    În acest sens, centrul deţine şi aplică o procedură proprie privind soluţionarea situaţiilor de absenţă a copiilor din centru fără permisiune.
    Procedura este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul şi are în vedere aspecte referitoare la:
    a) anunţarea poliţiei, a centrului regional al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (ANITP) şi, dacă este cazul, a părinţilor sau reprezentantului legal;
    b) demersurile iniţiate pentru căutarea copilului şi readucerea acestuia în centru;
    c) evaluarea motivelor plecării copilului şi reconsiderarea măsurilor de intervenţie pe termen scurt în vederea reintegrării în centru a copiilor;
    d) identificarea măsurilor de prevenire a acestor situaţii.

    Centrul ţine o evidenţă scrisă a situaţiilor de absenţă fără permisiune a copiilor.
    Centrul colaborează cu părinţii copilului şi alte persoane cunoscute ca fiind apropiate acestuia, cu DGASPC, cu alte instituţii publice şi private şi organele de poliţie pentru identificarea şi soluţionarea situaţiilor privind copiii care au părăsit centrul fără permisiune.
    Situaţiile de absenteism fără permisiune se consemnează în Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite.
    Im1: Procedura privind soluţionarea situaţiilor de absenteism al copilului este disponibilă la sediul centrului.
    Im2: Procedura privind soluţionarea situaţiilor de absenteism al copilului este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
    Im3: Personalul centrului este instruit anual şi ori de câte ori este nevoie cu privire la Procedura privind soluţionarea situaţiilor de absenteism al copilului; instruirea este consemnată în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.


    STANDARDUL 2 Notificarea cu privire la evenimentele deosebite
    Centrul aplică reguli privind notificarea incidentelor deosebite în care sunt implicaţi copiii şi personalul propriu.
    Rezultat aşteptat: Posibilele incidente ce pot apărea în perioada de rezidenţă a copiilor în centru sunt cunoscute de instituţiile competente şi, după caz, de părinţii sau reprezentantul legal al acestora.
    S2.1. Centrul informează instituţiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în centru.
    În situaţii deosebite, dacă există suspiciuni cu privire la o vătămare corporală importantă ori accident, apariţia unui focar de boli transmisibile, dacă se constată fapte care pot constitui contravenţii sau infracţiuni sau se semnalează orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii copiilor, inclusiv fuga sau dispariţia copilului, centrul informează imediat telefonic şi pe e-mail furnizorul de servicii sociale şi organele competente prevăzute de lege, după caz (parchet, poliţie, direcţie de sănătate publică etc.). Notificarea scrisă se redactează în maximum 24 de ore.
    Im: Centrul deţine un registru de evidenţă a incidentelor deosebite, în care sunt consemnate anunţurile telefonice şi notificările transmise către instituţiile publice, cu menţionarea tipului de incident, datei şi orei notificării şi a instituţiei/instituţiilor anunţate.


    MODULUL X Management şi resurse umane (standardele 1-2)
    STANDARDUL 1 Administrare, organizare şi funcţionare
    Organizarea, administrarea şi funcţionarea centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Rezultat aşteptat: Copiii sunt îngrijiţi şi protejaţi într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.
    S1.1. Centrul este administrat şi coordonat de personal de conducere competent.
    În cazul serviciilor sociale publice fără personalitate juridică, conducerea centrului se află în sarcina unui şef de centru sau, după caz, a unui coordonator.
    Şeful de centru trebuie să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
    Im: Fişa de post a coordonatorului centrului, care cuprinde condiţiile de ocupare a postului, este disponibilă în copie la sediul centrului.

    S1.2. Centrul asigură instruirea personalului şi facilitează accesul acestuia la cursuri de perfecţionare şi formare profesională.
    Pregătirea personalului centrului este un proces continuu de dezvoltare a unor abilităţi şi cunoştinţe specifice şi necesare acordării de servicii copiilor victime ale traficului de persoane. Acest proces urmăreşte atât dobândirea unor abilităţi de interrelaţionare şi de oferire de asistenţă specializată copiilor victime ale traficului de persoane, cât şi capacitatea de planificare a activităţilor specifice şi cooperare cu partenerii de proiecte, menţinerea şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale specifice.
    Coordonatorul centrului pune la dispoziţia personalului toate procedurile aplicate în activitatea curentă şi organizează sesiunile de instruire în centru sau la sediul furnizorului de servicii sociale.
    Sesiunile de instruire şi cursurile de perfecţionare/formare profesională se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.
    La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul protecţiei şi asistenţei copilului victimă a traficului de persoane, fiecare angajat beneficiază de formare specifică în acest domeniu în vederea gestionării adecvate a cazurilor copiilor victime ale traficului, asigurată din bugetul centrului sau, după caz, al furnizorului de servicii sociale.
    Personalul de specialitate este încurajat să participe la diverse cursuri de formare care îl pot ajuta în optimizarea muncii lui, inclusiv seminare şi conferinţe, participarea fiind asigurată din bugetul centrului.
    Im1: Documentele privind formarea personalului sunt disponibile la dosarul de personal.
    Im2: Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului actualizat este disponibil la sediul centrului.

    S1.3. Activitatea centrului este supusă unui proces permanent de autoevaluare şi este monitorizată de furnizorul de servicii sociale.
    Coordonatorul centrului se asigură că serviciile oferite de către personalul din centru sunt la nivelul de calitate prevăzut de standardele în vigoare, fără a se limita însă la acestea. Neregulile identificate şi modalităţile de soluţionare, obiectivele neîndeplinite, eventuale revizuiri se consemnează în planurile anuale de acţiune, aferente proiectului instituţional propriu. Planurile anuale de acţiune sunt transmise spre informare DGASPC şi centrelor regionale ANITP.
    Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul monitorizează activitatea acestuia şi situaţia copiilor, prin vizite periodice efectuate de personal de specialitate. Persoanele menţionate întocmesc rapoarte de monitorizare în care se consemnează deficienţele constatate, recomandările formulate şi termenele de remediere.
    Im1: Planurile anuale de acţiune sunt disponibile la sediul centrului.
    Im2: Rapoartele de monitorizare întocmite de reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale, în copie, sunt disponibile la sediul centrului.

    S1.4. Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.
    Centrul este evaluat periodic de autoritatea/organizaţia/ instituţia care îl coordonează metodologic şi/sau îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate.
    Centrul este supus unui/unei audit intern/evaluări interne, cel puţin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienţei, eficacităţii şi performanţei activităţii sale.
    Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul deţine documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (de exemplu: Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii ş.a.).
    Im: Rapoartele de audit intern/evaluare internă, în copie (dacă aceste evaluări au fost realizate), sau, după caz, notificarea coordonatorului centrului, în original, sunt disponibile la sediul centrului.

    S1.5. Centrul se asigură că toţi copiii găzduiţi, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale cunosc activitatea şi performanţele sale.
    Coordonatorul centrului elaborează anual un raport de activitate pe care îl transmite furnizorului de servicii sociale.
    Raportul de activitate se finalizează în luna martie a anului curent pentru anul anterior.
    Im: Raportul de activitate este disponibil la sediul centrului.

    S1.6. Conducerea centrului realizează comunicarea şi colaborarea permanentă cu toate instituţiile care au atribuţii în cadrul Mecanismului naţional.
    Centrul îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu DGASPC, centrul regional ANITP, organele de urmărire penală, precum şi cu suportul altor furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află copiii.
    Centrul consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate/instituţie publică sau privată, cu organizaţii ale societăţii civile, culte etc., precum şi orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.
    Im: Corespondenţa cu instituţiile care au atribuţii în cadrul Mecanismului naţional este disponibilă la sediul centrului.


    STANDARDUL 2 Resurse umane
    Centrul dispune de o structură de personal care să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu misiunea, scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile copiilor.
    Rezultat aşteptat: Copiii sunt îngrijiţi, educaţi şi protejaţi de personal suficient şi competent.
    S2.1. Structura de personal a centrului corespunde din punctul de vedere al calificării cu serviciile acordate.
    Centrul angajează personal calificat care să răspundă nevoilor victimelor traficului de persoane asistate.
    Dacă centrul funcţionează într-o zonă geografică în care trăiesc comunităţi etnice minoritare, se recomandă, în măsura posibilului, ca în componenţa personalului să existe şi profesionişti care vorbesc limba minorităţilor respective. Se recomandă angajarea unor profesionişti care au abilităţi empatice şi de comunicare cu persoanele.
    Dacă centrul are copii cu dizabilităţi, personalul de specialitate trebuie să fie pregătit pentru a lucra şi cu victime cu dizabilităţi.
    Recrutarea şi angajarea personalului centrului se fac cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind exercitarea profesiei pentru care personalul este angajat.
    Centrul poate achiziţiona serviciile unor specialişti şi/sau poate încheia contracte de colaborare cu aceştia pentru realizarea activităţilor/serviciilor necesare.
    Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul organizează un sistem de supervizare a resurselor umane, care facilitează funcţionarea centrului la nivel optim. Şedinţele de supervizare se desfăşoară atât individual, cât şi în echipă. Supervizarea se efectuează de specialişti cu studii superioare socioumane cu pregătire în supervizare şi experienţă de cel puţin 2 ani în servicii pentru copilul victimă a traficului de persoane în plus faţă de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectivă.
    Im1: Statul de funcţii aprobat, în copie, contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti, contractele de colaborare sunt disponibile, în copie, la sediul centrului.
    Im2: Procesele-verbale ale şedinţelor de supervizare a personalului sunt disponibile, în copie, la sediul centrului.

    S2.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.
    Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii (în copie) sunt disponibile la sediul centrului.

    S2.3. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.
    În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.
    Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.
    Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.
    Toţi angajaţii centrului, precum şi profesioniştii care intervin în activitatea acestuia la un moment dat semnează contracte de confidenţialitate privind informaţiile despre copiii găzduiţi şi îngrijiţi în centru.
    Im: Fişele de post ale personalului (în copie), precum şi contractele de confidenţialitate sunt disponibile la sediul centrului.

    S2.4. Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului.
    Fişele de evaluare ale personalului descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia.
    Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.
    Fişele de evaluare pentru anul anterior se întocmesc conform prevederilor legale în vigoare.
    Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile, în copie, la sediul centrului.

    S2.5. Centrul dispune de numărul şi structura de personal necesară desfăşurării activităţilor proprii în condiţii optime.
    Centrul stabileşte o structură organizatorică şi de personal adecvată şi totodată flexibilă, adaptată la numărul, vârsta, dizabilităţile, nevoile copiilor, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate şi în funcţie de evaluarea de risc efectuată.
    Centrul trebuie să dispună de personal pentru îngrijirea de bază şi educaţia nonformală, reabilitarea psihologică a copiilor şi facilitarea integrării/reintegrării acestora în familie şi în societate, îngrijirea şi supravegherea sănătăţii, supraveghere, conducere, administrativ şi pază.
    Personalul pentru educaţia nonformală şi informală este reprezentat de educator sau educatorul specializat, precum şi de psihopedagog.
    Personalul pentru îngrijirea sănătăţii poate fi reprezentat de infirmiere şi, după caz, asistente medicale, în funcţie de nevoile copiilor din centru. Acordarea serviciilor medicale de specialitate şi stomatologice se realizează în acord cu prevederile legislative în vigoare din domeniul sănătăţii şi conform contractelor de achiziţii de servicii.
    Personalul pentru reabilitarea copiilor victime ale traficului de persoane este reprezentat de asistenţi sociali şi psihologi cu atestat de liberă practică în psihoterapie.
    Includerea psihologului cu specializare sau cu experienţă în lucrul cu trauma şi a asistentului social în structura de personal a centrului este obligatorie. În situaţia în care angajarea acestora nu este posibilă, furnizorul poate contracta servicii psihologice sau, după caz, de asistenţă socială.
    Personalul pentru pregătirea reintegrării sau integrării familiale este reprezentat în principal de psihologi şi asistenţi sociali.
    Normarea personalului care asigură continuitatea serviciilor se realizează având în vedere raportul optim adulţi/copii recomandat de 1 adult la maximum 12 copii.
    Centrul dispune de un sistem eficient de supervizare a resurselor umane, care permite funcţionarea sa la randament optim.
    Coordonatorul centrului depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea îngrijirilor pe parcursul a 24 de ore şi informează în scris, ori de câte ori situaţia o impune, furnizorul de servicii sociale care administrează centrul cu privire la lipsa personalului.
    La stabilirea structurii de personal, centrul ia în considerare nevoile specifice ale copiilor cu dizabilităţi în normarea personalului pentru îngrijirea sănătăţii, în situaţia în care în centru sunt şi copii cu dizabilităţi.
    Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform prevederilor legale în vigoare.
    Centrul asigură luarea de măsuri suplimentare de asigurare a securităţii victimelor asistate: firmă de pază şi protecţie, supraveghere video etc.
    În eventualitatea în care rezultatele evaluării realizate recomandă luarea unor măsuri speciale de protecţie, care pot să vizeze încadrarea persoanei într-un program de protecţie a martorului, asistenţa în vederea reintegrării socioprofesionale este amânată până în momentul în care gradul de pericol se diminuează.
    Im1: Centrul are angajat/contractat psiholog cu atestat de liberă practică în psihoterapie, cu specializare sau experienţă în lucrul cu trauma.
    Im2: Centrul are angajat/contractat asistent social.
    Im3: Centrul dispune de personal de îngrijire, supraveghere şi educare suficient, astfel încât să asigure continuitatea activităţii centrului.

    S2.6. Personalul centrului efectuează controalele medicale periodice, conform normelor legale în vigoare.
    Centrul se asigură că personalul propriu se supune controalelor medicale periodice prevăzute de lege.
    Im: Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice efectuate se păstrează la dosarele de personal ale angajaţilor.

    SECŢIUNEA a II-a
    Fişa de autoevaluare
    Pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane, trebuie să îndeplinească un punctaj de 152 de puncte.
    Fişa de autoevaluare pentru centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

┌────────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │Punctajul │ │
│ │Punctajul│rezultat în │Observaţii│
│ │maxim 152│urma │ │
│ │ │autoevaluării│ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul I - │ │ │ │
│Accesarea │28 │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│(standardele 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Admiterea în centrul│ │ │ │
│rezidenţial │ │ │ │
│Admiterea în centru │ │ │ │
│se realizează pentru│ │ │ │
│copiii care au │ │ │ │
│stabilită, în │ │ │ │
│condiţiile legii, o │ │ │ │
│măsură de protecţie │ │ │ │
│specială şi pentru │ │ │ │
│care există o │ │ │ │
│confirmare informală│ │ │ │
│sau formală a │ │ │ │
│situaţiei de │ │ │ │
│potenţială victimă a│ │ │ │
│traficului, │ │ │ │
│respectiv victimă, │ │ │ │
│care este realizată │ │ │ │
│în conformitate cu │ │ │ │
│Mecanismul naţional │ │ │ │
│de identificare şi │ │ │ │
│referire a │ │ │ │
│victimelor │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │
│persoane, aprobat │ │ │ │
│prin Ordinul │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│internelor şi │ │ │ │
│reformei │ │ │ │
│administrative, al │ │ │ │
│ministrului │19 │ │ │
│educaţiei, │ │ │ │
│cercetării şi │ │ │ │
│tineretului, al │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│sănătăţii publice, │ │ │ │
│al ministrului │ │ │ │
│muncii, familiei şi │ │ │ │
│egalităţii de şanse,│ │ │ │
│al preşedintelui │ │ │ │
│Autorităţii │ │ │ │
│Naţionale pentru │ │ │ │
│Protecţia │ │ │ │
│Drepturilor │ │ │ │
│Copilului, al │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│afacerilor externe, │ │ │ │
│al procurorului │ │ │ │
│general al │ │ │ │
│Parchetului de pe │ │ │ │
│lângă Înalta Curte │ │ │ │
│de Casaţie şi │ │ │ │
│Justiţie şi al │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│justiţiei nr. 335/ │ │ │ │
│1.990/2.881/1.072/ │ │ │ │
│2007/266/409/C/ │ │ │ │
│A.6.880/2.353/C/ │ │ │ │
│2008, denumit în │ │ │ │
│continuare Mecanism │ │ │ │
│naţional. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul deţine│ │ │ │
│şi pune la │ │ │ │
│dispoziţia copiilor │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
│informative privind │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate şi │ │ │ │
│serviciile oferite, │ │ │ │
│astfel încât aceştia│1 │ │ │
│să înţeleagă │ │ │ │
│conţinutul │ │ │ │
│materialelor, cu │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│condiţiilor de │ │ │ │
│confidenţialitate │ │ │ │
│privind adresa/ │ │ │ │
│amplasarea │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
│informative de │ │ │ │
│prezentare adaptate │ │ │ │
│pentru copii, în │1 │ │ │
│care este menţionată│ │ │ │
│şi clauza cu privire│ │ │ │
│la │ │ │ │
│confidenţialitatea │ │ │ │
│informaţiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul are │ │ │ │
│misiune şi obiective│ │ │ │
│clare, cunoscute de │ │ │ │
│personalul centrului│ │ │ │
│şi de copiii care │ │ │ │
│beneficiază de │ │ │ │
│serviciile acestuia,│4 │ │ │
│precum şi de către │ │ │ │
│instituţiile şi │ │ │ │
│organizaţiile cu │ │ │ │
│responsabilităţi în │ │ │ │
│aplicarea │ │ │ │
│Mecanismului │ │ │ │
│naţional. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: ROF-ul │ │ │ │
│centrului este │1 │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: ROF-ul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│cunoscut de întreg │ │ │ │
│personalul │ │ │ │
│centrului; sesiunile│ │ │ │
│de instruire ale │1 │ │ │
│personalului sunt │ │ │ │
│consemnate în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Declaraţiile pe│ │ │ │
│propria răspundere │ │ │ │
│ale personalului │ │ │ │
│centrului privind │1 │ │ │
│confidenţialitatea │ │ │ │
│sunt semnate şi │ │ │ │
│incluse la dosarul │ │ │ │
│de personal. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Declaraţiile pe│ │ │ │
│propria răspundere │ │ │ │
│ale reprezentanţilor│ │ │ │
│instituţiilor şi │ │ │ │
│organizaţiilor cu │ │ │ │
│responsabilităţi în │1 │ │ │
│aplicarea │ │ │ │
│Mecanismului │ │ │ │
│naţional sunt │ │ │ │
│semnate şi │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Centrul aplică│ │ │ │
│o procedură proprie │ │ │ │
│de admitere a │3 │ │ │
│copilului victimă a │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │
│persoane. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura de │ │ │ │
│admitere este │1 │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura de │ │ │ │
│admitere este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie sau, după │1 │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│procedurii de │ │ │ │
│admitere; sesiunile │1 │ │ │
│de instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.4. Centrul │ │ │ │
│asigură protecţia şi│ │ │ │
│securitatea │ │ │ │
│copilului prin │ │ │ │
│luarea tuturor │ │ │ │
│măsurilor necesare │ │ │ │
│împiedicării │4 │ │ │
│contactării │ │ │ │
│copilului de către │ │ │ │
│persoane implicate │ │ │ │
│în traficarea lui │ │ │ │
│sau de către │ │ │ │
│persoane aflate în │ │ │ │
│legătură cu acestea.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura de │ │ │ │
│menţinere a │ │ │ │
│relaţiilor cu │ │ │ │
│persoanele din │1 │ │ │
│exterior este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura de │ │ │ │
│menţinere a │ │ │ │
│relaţiilor cu │ │ │ │
│persoanele din │ │ │ │
│exterior este │ │ │ │
│aprobată prin │1 │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│procedurii de │ │ │ │
│menţinere a │ │ │ │
│relaţiilor cu │ │ │ │
│persoanele din │1 │ │ │
│exterior, iar │ │ │ │
│sesiunile de │ │ │ │
│instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│la admiterea în │ │ │ │
│centru cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│procedurii de │ │ │ │
│menţinere a │1 │ │ │
│relaţiilor cu │ │ │ │
│persoanele din │ │ │ │
│exterior; instruirea│ │ │ │
│se consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.5. Centrul │ │ │ │
│asigură integrarea │ │ │ │
│fiecărui copil │2 │ │ │
│victimă a traficului│ │ │ │
│de persoane în noul │ │ │ │
│mediu de viaţă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Copilul │ │ │ │
│beneficiază, după │ │ │ │
│admitere, de un │ │ │ │
│program de │1 │ │ │
│acomodare; programul│ │ │ │
│de acomodare este │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│aplicarea şi │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │
│Programului de │1 │ │ │
│acomodare; sesiunile│ │ │ │
│de instruire sunt │ │ │ │
│consemnate în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.6. Centrul │ │ │ │
│întocmeşte, pentru │3 │ │ │
│fiecare copil, un │ │ │ │
│dosar personal. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Dosarele │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│copiilor sunt │ │ │ │
│conforme şi complete│1 │ │ │
│şi conţin │ │ │ │
│documentele │ │ │ │
│obligatorii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Dosarele │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│copiilor sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului şi │ │ │ │
│sunt ţinute în │ │ │ │
│condiţii │1 │ │ │
│corespunzătoare care│ │ │ │
│să asigure │ │ │ │
│integritatea lor, │ │ │ │
│precum şi păstrarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│datelor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Centrul sau │ │ │ │
│furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale │ │ │ │
│care îl │ │ │ │
│administrează are │ │ │ │
│amenajat un spaţiu │ │ │ │
│corespunzător pentru│ │ │ │
│păstrarea, pe │ │ │ │
│perioada prevăzută │1 │ │ │
│de lege, a dosarelor│ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│copiilor şi, după │ │ │ │
│caz, a celor │ │ │ │
│preluate de la │ │ │ │
│furnizorii de │ │ │ │
│servicii sociale │ │ │ │
│privaţi. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.7. Centrul │ │ │ │
│constituie şi │ │ │ │
│administrează o bază│ │ │ │
│de date referitoare │2 │ │ │
│la copiii aflaţi în │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │
│protecţie. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Baza de date │ │ │ │
│electronică privind │ │ │ │
│copiii protejaţi în │ │ │ │
│centru este │1 │ │ │
│constituită şi │ │ │ │
│actualizată │ │ │ │
│permanent. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Lista specială │ │ │ │
│a utilizatorilor │ │ │ │
│bazei de date │1 │ │ │
│actualizate este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Încetarea │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│centrului │ │ │ │
│rezidenţial │ │ │ │
│Încetarea │ │ │ │
│serviciilor şi │9 │ │ │
│părăsirea centrului │ │ │ │
│de către copil se │ │ │ │
│realizează numai │ │ │ │
│după pregătirea │ │ │ │
│prealabilă a │ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul deţine│ │ │ │
│şi aplică o │ │ │ │
│procedură proprie │ │ │ │
│privind încetarea │ │ │ │
│serviciilor şi │4 │ │ │
│asigură pregătirea │ │ │ │
│fiecărui copil în │ │ │ │
│vederea părăsirii │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura de │ │ │ │
│încetare a │ │ │ │
│serviciilor este │1 │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura de │ │ │ │
│încetare a │ │ │ │
│serviciilor este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie sau, după │1 │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│procedura de │ │ │ │
│încetare a │ │ │ │
│serviciilor; │1 │ │ │
│sesiunile de │ │ │ │
│instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Copiii, în │ │ │ │
│funcţie de vârsta şi│ │ │ │
│gradul lor de │ │ │ │
│maturitate, sunt │ │ │ │
│informaţi cu privire│ │ │ │
│la condiţiile în │ │ │ │
│care încetează │1 │ │ │
│îngrijirea lor în │ │ │ │
│centru; informarea │ │ │ │
│este consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.2. Centrul │ │ │ │
│asigură luarea │ │ │ │
│măsurilor necesare │ │ │ │
│pentru ca părăsirea │ │ │ │
│centrului de către │1 │ │ │
│copii să se │ │ │ │
│realizeze în │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a încetării│ │ │ │
│serviciilor, │1 │ │ │
│actualizat, este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.3. În caz de │ │ │ │
│forţă majoră, │ │ │ │
│centrul asigură │ │ │ │
│transferul copiilor │4 │ │ │
│în alte servicii │ │ │ │
│similare în condiţii│ │ │ │
│de siguranţă, în │ │ │ │
│condiţiile legii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Planul de │ │ │ │
│urgenţă este │1 │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Planul de │ │ │ │
│urgenţă este aprobat│ │ │ │
│prin decizie sau, │ │ │ │
│după caz, dispoziţie│1 │ │ │
│a conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│aplicarea Planului │ │ │ │
│de urgenţă; │ │ │ │
│sesiunile de │1 │ │ │
│instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│aplicarea Planului │ │ │ │
│de urgenţă; │1 │ │ │
│instruirea se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul II - │ │ │ │
│Evaluare şi │7 │ │ │
│planificare │ │ │ │
│(standardele 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Evaluarea copilului │ │ │ │
│Protejarea copilului│ │ │ │
│se realizează în │4 │ │ │
│baza unei evaluări │ │ │ │
│comprehensive a │ │ │ │
│situaţiei şi │ │ │ │
│nevoilor acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul │ │ │ │
│asigură realizarea │ │ │ │
│evaluării nevoilor │ │ │ │
│individuale şi a │4 │ │ │
│situaţiilor de risc │ │ │ │
│în care se află │ │ │ │
│copilul victimă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Fiecare copil │ │ │ │
│din centru are │ │ │ │
│desemnat un manager │ │ │ │
│de caz; o copie a │1 │ │ │
│dispoziţiei de │ │ │ │
│desemnare a acestuia│ │ │ │
│este disponibilă la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Fiecare copil │ │ │ │
│din centru are un │ │ │ │
│raport de evaluare │1 │ │ │
│iniţială, care este │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Fiecare copil │ │ │ │
│din centru are un │ │ │ │
│raport de evaluare │ │ │ │
│psihologică realizat│ │ │ │
│de un psiholog cu │ │ │ │
│atestat de liberă │ │ │ │
│practică în │1 │ │ │
│psihoterapie, cu │ │ │ │
│specializare sau cu │ │ │ │
│experienţă în │ │ │ │
│abordarea traumei la│ │ │ │
│copil, care este │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Fiecare copil │ │ │ │
│din centru are un │ │ │ │
│raport de evaluare │ │ │ │
│detaliată întocmit │ │ │ │
│de o echipă │1 │ │ │
│multidisciplinară, │ │ │ │
│care este disponibil│ │ │ │
│la dosarul │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Planificarea │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│Centrul oferă │ │ │ │
│servicii adecvate şi│ │ │ │
│adaptate situaţiei │3 │ │ │
│şi nevoilor │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│copiilor, în baza │ │ │ │
│unui plan │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│protecţie. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul │ │ │ │
│asigură protecţia şi│ │ │ │
│îngrijirea copiilor │ │ │ │
│victime ale │ │ │ │
│traficului de │1 │ │ │
│persoane în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│planurile │ │ │ │
│individualizate de │ │ │ │
│protecţie. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fiecare copil │ │ │ │
│din centru are un │ │ │ │
│plan individualizat │1 │ │ │
│de protecţie, care │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.2. Centrul │ │ │ │
│asigură toate │ │ │ │
│condiţiile pentru │ │ │ │
│implementarea │1 │ │ │
│planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│protecţie (PIP). │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul dispune │ │ │ │
│de personal de │ │ │ │
│specialitate care │ │ │ │
│implementează │ │ │ │
│măsurile prevăzute │ │ │ │
│în planurile │ │ │ │
│individualizate de │ │ │ │
│protecţie; │ │ │ │
│contractele de muncă│1 │ │ │
│sau, după caz, copii│ │ │ │
│ale contractelor │ │ │ │
│încheiate cu alţi │ │ │ │
│furnizori de │ │ │ │
│servicii sau │ │ │ │
│cabinete de │ │ │ │
│specialitate sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.3. Centrul │ │ │ │
│asigură │ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │
│implementării │ │ │ │
│măsurilor prevăzute │ │ │ │
│în planurile │ │ │ │
│individualizate de │1 │ │ │
│protecţie, precum şi│ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │
│evoluţiei copiilor │ │ │ │
│în perioada în care │ │ │ │
│aceştia au stabilită│ │ │ │
│o măsură de │ │ │ │
│protecţie specială. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fişa │ │ │ │
│trimestrială privind│ │ │ │
│evoluţia dezvoltării│ │ │ │
│fizice şi mentale a │ │ │ │
│copilului, evoluţia │1 │ │ │
│situaţiei sociale şi│ │ │ │
│a modului în care │ │ │ │
│acesta este îngrijit│ │ │ │
│este disponibilă la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul III - Viaţa │ │ │ │
│cotidiană - Nevoi │25 │ │ │
│curente │ │ │ │
│(standardele 1-4) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Alimentaţie │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│copiilor o │ │ │ │
│alimentaţie │ │ │ │
│corespunzătoare din │ │ │ │
│punct de vedere │ │ │ │
│calitativ şi │ │ │ │
│cantitativ, ţinând │7 │ │ │
│cont de vârsta, │ │ │ │
│nevoile şi │ │ │ │
│preferinţele │ │ │ │
│acestora, şi, │ │ │ │
│totodată, îi implică│ │ │ │
│în procesul de │ │ │ │
│alegere a │ │ │ │
│alimentelor şi de │ │ │ │
│preparare a hranei. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul deţine│ │ │ │
│spaţii special │ │ │ │
│destinate preparării│1 │ │ │
│şi păstrării │ │ │ │
│alimentelor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│spaţii special │ │ │ │
│amenajate pentru │ │ │ │
│depozitarea, │1 │ │ │
│păstrarea şi │ │ │ │
│prepararea │ │ │ │
│alimentelor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│asigură copiilor o │ │ │ │
│atmosferă de tip │1 │ │ │
│familial pentru │ │ │ │
│servirea meselor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│un spaţiu special │1 │ │ │
│destinat servirii │ │ │ │
│mesei. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Centrul │ │ │ │
│asigură fiecărui │ │ │ │
│copil alimentaţia │3 │ │ │
│necesară, adecvată │ │ │ │
│vârstei şi nevoilor │ │ │ │
│sale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Centrul dispune│ │ │ │
│de cantităţi │ │ │ │
│suficiente de │ │ │ │
│alimente şi apă │ │ │ │
│pentru asigurarea │1 │ │ │
│alimentaţiei │ │ │ │
│fiecărui copil │ │ │ │
│pentru o perioadă de│ │ │ │
│48 de ore. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Meniul şi │ │ │ │
│programul de masă │ │ │ │
│sunt afişate în │1 │ │ │
│locuri accesibile │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Meniul este │ │ │ │
│stabilit pe baza │ │ │ │
│recomandărilor │ │ │ │
│medicului │ │ │ │
│responsabil pentru │ │ │ │
│sănătatea copilului │ │ │ │
│şi/sau cu │ │ │ │
│consultarea unui │ │ │ │
│specialist în │1 │ │ │
│nutriţie; │ │ │ │
│recomandările sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│centru, iar în cazul│ │ │ │
│recomandărilor de │ │ │ │
│alimentaţie │ │ │ │
│dietetică, acestea │ │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.4. Centrul │ │ │ │
│facilitează │ │ │ │
│implicarea copiilor │2 │ │ │
│în prepararea │ │ │ │
│alimentelor şi │ │ │ │
│servirea meselor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│regulile de bază ale│ │ │ │
│unei alimentaţii │ │ │ │
│sănătoase; sesiunile│1 │ │ │
│de instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│la admiterea în │ │ │ │
│centru cu privire la│ │ │ │
│regulile de bază ale│ │ │ │
│unei alimentaţii │1 │ │ │
│sănătoase; │ │ │ │
│instruirea se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Îngrijire personală │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│copiilor condiţiile,│ │ │ │
│materialele, precum │ │ │ │
│şi suportul necesar │7 │ │ │
│în vederea │ │ │ │
│realizării │ │ │ │
│activităţilor de │ │ │ │
│bază ale vieţii de │ │ │ │
│zi cu zi. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul │ │ │ │
│asigură condiţiile │ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │
│îngrijirea personală│3 │ │ │
│a copiilor în mod │ │ │ │
│adaptat fiecărei │ │ │ │
│vârste şi nevoi. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Fiecare copil │ │ │ │
│deţine propriile │ │ │ │
│obiecte de igienă │ │ │ │
│personală, păstrate │ │ │ │
│în spaţiul │1 │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│depozitare, cu │ │ │ │
│excepţia acelora │ │ │ │
│care pot fi │ │ │ │
│considerate de risc.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi, conform │ │ │ │
│vârstei şi gradului │ │ │ │
│de maturitate, cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│utilizarea │ │ │ │
│obiectelor de igienă│1 │ │ │
│personală; │ │ │ │
│informarea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│demnităţii şi │ │ │ │
│intimităţii │1 │ │ │
│copilului; │ │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.2. Centrul │ │ │ │
│asigură necesarul de│ │ │ │
│îmbrăcăminte, │ │ │ │
│încălţăminte şi │ │ │ │
│lenjerie intimă │ │ │ │
│conform normelor în │ │ │ │
│vigoare, adecvată │ │ │ │
│nevoilor fiecărui │1 │ │ │
│copil în funcţie de │ │ │ │
│vârstă şi anotimp, │ │ │ │
│în cantităţi │ │ │ │
│suficiente şi în │ │ │ │
│acord cu opinia şi │ │ │ │
│încurajând │ │ │ │
│participarea │ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Copiii deţin │ │ │ │
│articole de │ │ │ │
│îmbrăcăminte şi │ │ │ │
│încălţăminte curate,│ │ │ │
│decente, nedegradate│1 │ │ │
│şi variate, adaptate│ │ │ │
│vârstei şi potrivite│ │ │ │
│pentru fiecare │ │ │ │
│anotimp al anului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.3. Centrul pune │ │ │ │
│la dispoziţia │ │ │ │
│copiilor spaţii │ │ │ │
│adecvate şi │ │ │ │
│personalizate │ │ │ │
│suficiente pentru │1 │ │ │
│păstrarea lenjeriei,│ │ │ │
│articolelor de │ │ │ │
│îmbrăcăminte, de │ │ │ │
│încălţăminte şi a │ │ │ │
│produselor necesare │ │ │ │
│igienei personale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Copiii au în │ │ │ │
│folosinţă dulapuri/ │ │ │ │
│spaţii proprii │ │ │ │
│pentru depozitarea │1 │ │ │
│hainelor, lenjeriei,│ │ │ │
│încălţămintei şi │ │ │ │
│produselor de igienă│ │ │ │
│personală. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.4. Centrul │ │ │ │
│asigură copiilor un │ │ │ │
│mediu sigur şi │ │ │ │
│pozitiv cât mai │ │ │ │
│apropiat de mediul │2 │ │ │
│familial, dreptul la│ │ │ │
│intimitate, │ │ │ │
│siguranţă şi │ │ │ │
│confidenţialitate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Setul de reguli│ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comportamentul │ │ │ │
│personalului faţă de│ │ │ │
│copii, respectarea │ │ │ │
│dreptului copilului │1 │ │ │
│la intimitate, │ │ │ │
│siguranţă şi │ │ │ │
│confidenţialitate │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│regulile de │ │ │ │
│comportament pentru │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │
│intimităţii │ │ │ │
│copiilor, a │ │ │ │
│siguranţei mediului │1 │ │ │
│în care sunt │ │ │ │
│protejaţi şi a │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│privind situaţia │ │ │ │
│acestora. Instruirea│ │ │ │
│este consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 3 - │ │ │ │
│Recreerea şi │ │ │ │
│socializarea │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│copiilor │ │ │ │
│oportunităţi de │ │ │ │
│petrecere a timpului│5 │ │ │
│liber, de recreere │ │ │ │
│şi socializare care │ │ │ │
│contribuie la │ │ │ │
│dezvoltarea lor │ │ │ │
│fizică, cognitivă, │ │ │ │
│socială şi │ │ │ │
│emoţională. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.1. Centrul │ │ │ │
│asigură planificarea│ │ │ │
│activităţilor de │ │ │ │
│recreere şi │2 │ │ │
│socializare, în │ │ │ │
│funcţie de opţiunile│ │ │ │
│copiilor şi nevoile │ │ │ │
│acestora. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Programul lunar│ │ │ │
│privind activităţile│ │ │ │
│de recreere şi │1 │ │ │
│socializare este │ │ │ │
│afişat în centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Rapoartele de │ │ │ │
│monitorizare privind│ │ │ │
│evoluţia copilului │ │ │ │
│conţin menţiuni cu │ │ │ │
│privire la │1 │ │ │
│participarea │ │ │ │
│copiilor la │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │
│recreere şi │ │ │ │
│socializare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.2. Centrul │ │ │ │
│asigură condiţiile │ │ │ │
│şi materialele │ │ │ │
│necesare pentru │2 │ │ │
│derularea │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│recreative şi de │ │ │ │
│socializare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Centrul dispune│ │ │ │
│de cel puţin un │ │ │ │
│spaţiu special │ │ │ │
│amenajat şi dotat │ │ │ │
│pentru activităţi de│1 │ │ │
│recreere şi │ │ │ │
│socializare şi │ │ │ │
│desfăşurarea de │ │ │ │
│activităţi sportive.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie în vederea │ │ │ │
│implicării copiilor │ │ │ │
│în activităţi de │ │ │ │
│recreere şi │1 │ │ │
│socializare; │ │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.3. Centrul │ │ │ │
│asigură organizarea │ │ │ │
│sărbătoririi zilelor│1 │ │ │
│de naştere ale │ │ │ │
│copiilor şi a altor │ │ │ │
│evenimente. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Sărbătorirea │ │ │ │
│zilei de naştere a │ │ │ │
│copilului şi │ │ │ │
│evenimentele la care│ │ │ │
│acesta participă │1 │ │ │
│sunt consemnate în │ │ │ │
│fişa trimestrială de│ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │
│evoluţiei copilului.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 4 - │ │ │ │
│Relaţia copilului cu│ │ │ │
│familia sau familia │ │ │ │
│extinsă şi alte │ │ │ │
│persoane apropiate │ │ │ │
│Copiii protejaţi în │ │ │ │
│centru sunt │ │ │ │
│încurajaţi, │ │ │ │
│sprijiniţi şi │6 │ │ │
│asistaţi să menţină │ │ │ │
│legătura cu │ │ │ │
│părinţii, cu familia│ │ │ │
│extinsă şi cu alte │ │ │ │
│persoane apropiate, │ │ │ │
│dacă acest lucru nu │ │ │ │
│contravine │ │ │ │
│interesului lor │ │ │ │
│superior. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S4.1. Centrul │ │ │ │
│facilitează │ │ │ │
│menţinerea legăturii│ │ │ │
│/relaţiilor între │ │ │ │
│copii şi părinţi şi/│ │ │ │
│sau alte persoane │ │ │ │
│faţă de care copiii │4 │ │ │
│au dezvoltat relaţii│ │ │ │
│de ataşament, dacă │ │ │ │
│acest lucru nu │ │ │ │
│contravine │ │ │ │
│interesului lor │ │ │ │
│superior. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura de │ │ │ │
│aplicare a │ │ │ │
│restricţiilor este │1 │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura de │ │ │ │
│aplicare a │ │ │ │
│restricţiilor este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie sau, după │1 │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│procedurii de │ │ │ │
│aplicare a │ │ │ │
│restricţiilor; │1 │ │ │
│sesiunile de │ │ │ │
│instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│la admiterea în │ │ │ │
│centru cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│procedurii de │ │ │ │
│aplicare a │1 │ │ │
│restricţiilor; │ │ │ │
│instruirea se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S4.2. Centrul │ │ │ │
│asigură │ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │
│relaţiei dintre │2 │ │ │
│copil şi părinţii │ │ │ │
│săi sau cu alte │ │ │ │
│persoane relevante │ │ │ │
│pentru copil. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Registrul de │ │ │ │
│vizite şi ieşiri, │ │ │ │
│completat la zi, │1 │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Raportul de │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │
│copilului cuprinde │ │ │ │
│informaţii cu │ │ │ │
│privire la modul în │ │ │ │
│care acesta a │ │ │ │
│relaţionat cu │1 │ │ │
│membrii familiei │ │ │ │
│sale sau alte │ │ │ │
│persoane faţă de │ │ │ │
│care a dezvoltat │ │ │ │
│relaţii de │ │ │ │
│ataşament. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul IV - │ │ │ │
│Sănătatea copilului │19 │ │ │
│(standardele 1-3) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Asistenţa pentru │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│condiţiile necesare │ │ │ │
│pentru protejarea │ │ │ │
│sănătăţii fizice şi │12 │ │ │
│psihice a copiilor, │ │ │ │
│promovează un stil │ │ │ │
│de viaţă sănătos şi │ │ │ │
│facilitează accesul │ │ │ │
│la serviciile │ │ │ │
│medicale necesare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul │ │ │ │
│asigură accesul │ │ │ │
│copiilor la servicii│ │ │ │
│medicale primare şi │ │ │ │
│de specialitate, │5 │ │ │
│deţine şi aplică o │ │ │ │
│procedură proprie │ │ │ │
│privind ocrotirea │ │ │ │
│sănătăţii copilului.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura │ │ │ │
│privind ocrotirea │ │ │ │
│sănătăţii copilului │1 │ │ │
│este disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind ocrotirea │ │ │ │
│sănătăţii copilului │ │ │ │
│este aprobată prin │ │ │ │
│decizie sau, după │1 │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│procedura privind │ │ │ │
│ocrotirea sănătăţii │1 │ │ │
│copilului; │ │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Datele de │ │ │ │
│contact ale │ │ │ │
│medicului de familie│ │ │ │
│şi/sau ale altor │1 │ │ │
│cadre medicale se │ │ │ │
│găsesc în fiecare │ │ │ │
│dosar al copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im5: Numerele de │ │ │ │
│telefon accesibile │ │ │ │
│pentru situaţii de │ │ │ │
│urgenţă de natură │ │ │ │
│medicală sunt │ │ │ │
│disponibile în │1 │ │ │
│centru şi sunt │ │ │ │
│afişate într-un loc │ │ │ │
│accesibil întregului│ │ │ │
│personal şi │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│asigură aplicarea │ │ │ │
│unor măsuri de │1 │ │ │
│intervenţie pentru │ │ │ │
│sănătatea copilului.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fişele medicale │ │ │ │
│şi/sau rapoartele de│ │ │ │
│monitorizare conţin │ │ │ │
│informaţii cu │ │ │ │
│privire la data │ │ │ │
│consultaţiei, │ │ │ │
│tratamentele │1 │ │ │
│indicate, precum şi │ │ │ │
│modul în care au │ │ │ │
│fost duse la │ │ │ │
│îndeplinire şi sunt │ │ │ │
│disponibile în │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Centrul │ │ │ │
│promovează un stil │ │ │ │
│de viaţă sănătos, │ │ │ │
│realizează │ │ │ │
│activităţi de │2 │ │ │
│instruire privind │ │ │ │
│intervenţii de prim │ │ │ │
│ajutor şi de │ │ │ │
│educaţie pentru │ │ │ │
│sănătate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│periodic privind │ │ │ │
│educaţia pentru │ │ │ │
│sănătate; sesiunile │ │ │ │
│de informare sunt │1 │ │ │
│consemnate în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie privind │ │ │ │
│intervenţiile de │ │ │ │
│prim ajutor şi de │1 │ │ │
│educaţie pentru │ │ │ │
│sănătate; instruirea│ │ │ │
│este consemnată în │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│instruire şi formare│ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.4. Centrul are │ │ │ │
│capacitatea de a │ │ │ │
│asigura │ │ │ │
│administrarea │1 │ │ │
│tratamentelor │ │ │ │
│medicale recomandate│ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie privind │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │
│medicaţiei; │1 │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│instruire şi formare│ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.5. Centrul │ │ │ │
│asigură depozitarea │ │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │ │
│materialelor │1 │ │ │
│necesare acordării │ │ │ │
│serviciilor medicale│ │ │ │
│în condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Medicamentele şi│ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│consumabile sunt │1 │ │ │
│depozitate în │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.6. Centrul │ │ │ │
│asigură evidenţa │ │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │ │
│altor materiale │1 │ │ │
│consumabile de uz │ │ │ │
│sanitar utilizate │ │ │ │
│pentru îngrijirea │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Condica de │ │ │ │
│medicamente şi │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
│consumabile este │ │ │ │
│completată şi │ │ │ │
│păstrată de │1 │ │ │
│coordonatorul │ │ │ │
│centrului sau de │ │ │ │
│către persoana │ │ │ │
│desemnată pentru │ │ │ │
│această sarcină. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.7. Centrul │ │ │ │
│asigură respectarea │ │ │ │
│normelor legale cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│distrugerea │ │ │ │
│medicamentelor │1 │ │ │
│nefolosite sau a │ │ │ │
│medicamentelor │ │ │ │
│expirate, precum şi │ │ │ │
│a celorlalte │ │ │ │
│materiale sanitare │ │ │ │
│utilizate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│manipularea, │ │ │ │
│colectarea sau │ │ │ │
│distrugerea │ │ │ │
│medicamentelor │1 │ │ │
│nefolosite sau a │ │ │ │
│medicamentelor │ │ │ │
│expirate; instruirea│ │ │ │
│este consemnată în │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Reabilitare │ │ │ │
│psihologică │ │ │ │
│Centrul asigură sau │ │ │ │
│facilitează accesul │ │ │ │
│copiilor la │ │ │ │
│activităţi/servicii │ │ │ │
│de consiliere │2 │ │ │
│socială şi │ │ │ │
│psihologică şi │ │ │ │
│psihoterapie, în │ │ │ │
│scopul facilitării │ │ │ │
│reabilitării şi │ │ │ │
│reintegrării │ │ │ │
│acestora în familie │ │ │ │
│şi în societate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul │ │ │ │
│asigură sau │ │ │ │
│facilitează accesul │1 │ │ │
│copiilor la servicii│ │ │ │
│psihologice. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Programul │ │ │ │
│personalizat de │ │ │ │
│consiliere │ │ │ │
│psihologică sau │1 │ │ │
│psihoterapie este │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.2. Centrul │ │ │ │
│asigură condiţiile │ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │
│accesul copilului la│ │ │ │
│servicii de │1 │ │ │
│consiliere │ │ │ │
│psihologică/ │ │ │ │
│psihoterapie, după │ │ │ │
│caz. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│un spaţiu special │ │ │ │
│destinat oferirii de│1 │ │ │
│servicii │ │ │ │
│psihologice. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 3 - │ │ │ │
│Igiena şi controlul │ │ │ │
│infecţiilor │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│aplicarea măsurilor │ │ │ │
│de prevenire şi │5 │ │ │
│control al │ │ │ │
│infecţiilor, în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│normele legale în │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.1. Centrul │ │ │ │
│asigură respectarea │ │ │ │
│normelor legale în │2 │ │ │
│vigoare privind │ │ │ │
│bolile infecţioase │ │ │ │
│transmisibile. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│aplicarea măsurilor │ │ │ │
│de prevenire a │ │ │ │
│bolilor infecţioase │ │ │ │
│transmisibile, iar │1 │ │ │
│sesiunile de │ │ │ │
│instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│la admiterea în │ │ │ │
│centru cu privire la│ │ │ │
│măsurile de │ │ │ │
│prevenire a bolilor │ │ │ │
│infecţioase │1 │ │ │
│transmisibile; │ │ │ │
│instruirea se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.2. Centrul în │ │ │ │
│totalitatea sa, │ │ │ │
│precum şi │ │ │ │
│mobilierul, │ │ │ │
│echipamentele şi │ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│utilizate în cadrul │2 │ │ │
│acestuia sunt │ │ │ │
│menţinute curate, │ │ │ │
│sunt igienizate │ │ │ │
│periodic şi sunt │ │ │ │
│protejate de orice │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│contaminare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Programul de │ │ │ │
│curăţenie şi │ │ │ │
│igienizare este │1 │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Centrul deţine │ │ │ │
│spaţii speciale de │ │ │ │
│depozitare a │ │ │ │
│materialelor │1 │ │ │
│igienico-sanitare, │ │ │ │
│de curăţenie şi de │ │ │ │
│dezinfecţie. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.3. Centrul │ │ │ │
│asigură colectarea │ │ │ │
│şi depozitarea │ │ │ │
│deşeurilor rezultate│1 │ │ │
│din activităţile │ │ │ │
│proprii, conform │ │ │ │
│prevederilor legale │ │ │ │
│în vigoare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul dispune │ │ │ │
│de coşuri, pubele │ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │
│containere pentru │1 │ │ │
│colectarea şi │ │ │ │
│depozitarea │ │ │ │
│deşeurilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul V - Educaţia│ │ │ │
│copilului │10 │ │ │
│(standardele 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Educaţia │ │ │ │
│Centrul asigură/ │ │ │ │
│facilitează accesul │ │ │ │
│copilului la │ │ │ │
│educaţie formală şi │ │ │ │
│asigură accesul la │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │
│educaţie informală │ │ │ │
│şi nonformală, │ │ │ │
│contribuind la │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│dreptului la │6 │ │ │
│educaţie, │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │
│personală şi │ │ │ │
│pregătirea pentru │ │ │ │
│viaţă independentă a│ │ │ │
│acestuia sau, după │ │ │ │
│caz, într-o altă │ │ │ │
│unitate de │ │ │ │
│învăţământ sau în │ │ │ │
│cadrul centrului, │ │ │ │
│prin învăţământ la │ │ │ │
│domiciliu, conform │ │ │ │
│legii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul │ │ │ │
│asigură │ │ │ │
│continuitatea │ │ │ │
│procesului de │3 │ │ │
│educare şi │ │ │ │
│înscrierea copilului│ │ │ │
│la o unitate de │ │ │ │
│învăţământ. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Copilul este │ │ │ │
│înscris într-o │ │ │ │
│unitate de │1 │ │ │
│învăţământ/ │ │ │ │
│frecventează o formă│ │ │ │
│de învăţământ. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Fiecare copil │ │ │ │
│are un program de │ │ │ │
│intervenţie │ │ │ │
│specifică pentru │1 │ │ │
│educaţie, disponibil│ │ │ │
│la dosarul │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Fişa de │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │
│evoluţiei copilului │1 │ │ │
│cuprinde informaţii │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│educaţia acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│asigură condiţii │ │ │ │
│adecvate pentru │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│educaţionale şi │ │ │ │
│asigură fiecărui │2 │ │ │
│copil rechizitele │ │ │ │
│necesare, adaptate │ │ │ │
│şi adecvate │ │ │ │
│profilului şi │ │ │ │
│nivelului de │ │ │ │
│educaţie/ │ │ │ │
│şcolarizare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Centrul deţine │ │ │ │
│spaţiile destinate │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│educaţionale, │1 │ │ │
│studiului şi │ │ │ │
│efectuării temelor │ │ │ │
│de către copii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Copiii deţin │ │ │ │
│materiale, rechizite│ │ │ │
│şi echipamente │ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │
│realizarea │1 │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│educaţionale şi │ │ │ │
│pentru frecventarea │ │ │ │
│şcolii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Centrul │ │ │ │
│sprijină fiecare │ │ │ │
│copil să participe │1 │ │ │
│la activităţi │ │ │ │
│şcolare şi │ │ │ │
│extraşcolare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fişele de │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │
│evoluţiei copilului │ │ │ │
│disponibile în │ │ │ │
│dosarul personal al │1 │ │ │
│fiecărui copil │ │ │ │
│conţin informaţii │ │ │ │
│privind programul de│ │ │ │
│activităţi şcolare │ │ │ │
│şi extraşcolare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Pregătirea copilului│ │ │ │
│pentru viaţă │ │ │ │
│independentă │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│fiecărui copil │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │
│formare a │ │ │ │
│deprinderilor de │ │ │ │
│autonomie şi de │ │ │ │
│viaţă independentă │ │ │ │
│în mod personalizat,│ │ │ │
│proactiv, având în │4 │ │ │
│vedere atât │ │ │ │
│capacitatea de │ │ │ │
│rezilienţă a │ │ │ │
│copilului de a se │ │ │ │
│implica şi de a │ │ │ │
│colabora în acest │ │ │ │
│sens, cât şi │ │ │ │
│capacitatea acestuia│ │ │ │
│de concentrare │ │ │ │
│maximă pe sarcină şi│ │ │ │
│de consolidare a │ │ │ │
│fiecărei deprinderi │ │ │ │
│formate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul │ │ │ │
│asigură prin │ │ │ │
│programe │ │ │ │
│individualizate de │ │ │ │
│intervenţie │ │ │ │
│pregătirea copilului│4 │ │ │
│pentru viaţă │ │ │ │
│independentă, │ │ │ │
│facilitând astfel │ │ │ │
│integrarea socială a│ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura │ │ │ │
│privind pregătirea │ │ │ │
│pentru abilităţile │ │ │ │
│de viaţă │1 │ │ │
│independentă este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind pregătirea │ │ │ │
│pentru abilităţile │ │ │ │
│de viaţă │ │ │ │
│independentă este │ │ │ │
│aprobată prin │1 │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Fiecare copil │ │ │ │
│are un program │ │ │ │
│pentru viaţa │ │ │ │
│independentă │1 │ │ │
│personalizat, │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│dosarul copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Fişele de │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │
│evoluţiei copilului,│ │ │ │
│disponibile în │ │ │ │
│dosarul personal al │1 │ │ │
│fiecărui copil, │ │ │ │
│conţin informaţii │ │ │ │
│privind programul de│ │ │ │
│viaţă independentă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul VI - Mediul │ │ │ │
│fizic de viaţă │21 │ │ │
│(standardele 1-3) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Accesibilitate, │ │ │ │
│siguranţă şi confort│ │ │ │
│Centrul funcţionează│ │ │ │
│într-o clădire care │ │ │ │
│asigură un mediu de │ │ │ │
│viaţă sigur şi │ │ │ │
│confortabil, precum │11 │ │ │
│şi un acces facil în│ │ │ │
│toate spaţiile │ │ │ │
│proprii, interioare │ │ │ │
│şi exterioare, │ │ │ │
│adaptate inclusiv │ │ │ │
│nevoilor copiilor cu│ │ │ │
│dizabilităţi. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul ia │ │ │ │
│măsuri de asigurare │ │ │ │
│a securităţii │ │ │ │
│copiilor prin │ │ │ │
│asigurarea pazei │1 │ │ │
│obiectivului │ │ │ │
│printr-o firmă de │ │ │ │
│pază şi protecţie │ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │
│supraveghere video. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Copia │ │ │ │
│contractului cu │ │ │ │
│firma de pază şi │ │ │ │
│protecţie sau, după │ │ │ │
│caz, a contractului │1 │ │ │
│de mentenanţă a │ │ │ │
│sistemului de │ │ │ │
│supraveghere video │ │ │ │
│este disponibilă la │ │ │ │
│centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│permite accesul │ │ │ │
│copiilor la toate │ │ │ │
│resursele şi │2 │ │ │
│facilităţile │ │ │ │
│comunităţii, cu │ │ │ │
│respectarea normelor│ │ │ │
│legale de siguranţă.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Centrul este │ │ │ │
│amplasat în │1 │ │ │
│comunitate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Pe faţada │ │ │ │
│clădirii sau, după │ │ │ │
│caz, pe poarta de │ │ │ │
│acces în curtea │1 │ │ │
│centrului nu este │ │ │ │
│inscripţionată │ │ │ │
│denumirea centrului.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Capacitatea │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│stabilită astfel │ │ │ │
│încât să asigure │1 │ │ │
│condiţii decente de │ │ │ │
│găzduire copiilor │ │ │ │
│protejaţi. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: ROF-ul conţine │ │ │ │
│informaţii cu │ │ │ │
│privire la │1 │ │ │
│capacitatea │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.4. Centrul │ │ │ │
│dispune de spaţii │ │ │ │
│comune suficiente, │ │ │ │
│accesibile şi │1 │ │ │
│amenajate │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│destinaţiei lor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine o│ │ │ │
│cameră pentru │ │ │ │
│activităţi comune │ │ │ │
│zilnice, un spaţiu │ │ │ │
│de servire a mesei │1 │ │ │
│şi un spaţiu │ │ │ │
│amenajat pentru a │ │ │ │
│oferi servicii │ │ │ │
│psihologice │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.5. Centrul │ │ │ │
│asigură copiilor un │6 │ │ │
│mediu de viaţă │ │ │ │
│protejat şi sigur. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Ferestrele │ │ │ │
│dispun de │1 │ │ │
│dispozitive de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind modul de │ │ │ │
│acţiune a │ │ │ │
│personalului în │ │ │ │
│situaţiile care │1 │ │ │
│necesită remedierea │ │ │ │
│funcţionării │ │ │ │
│utilităţilor este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Procedura │ │ │ │
│privind modul de │ │ │ │
│acţiune a │ │ │ │
│personalului în │ │ │ │
│situaţiile care │ │ │ │
│necesită remedierea │ │ │ │
│funcţionării │1 │ │ │
│utilităţilor este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im4: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│modul de acţiune în │ │ │ │
│situaţiile care │ │ │ │
│necesită remedierea │ │ │ │
│funcţionării │1 │ │ │
│utilităţilor; │ │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im5. Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│procedura aplicabilă│ │ │ │
│în situaţiile care │ │ │ │
│necesită remedierea │ │ │ │
│funcţionării │1 │ │ │
│utilităţilor; │ │ │ │
│instruirea se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im6: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│la admiterea în │ │ │ │
│centru cu privire la│ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│procedurii de │ │ │ │
│menţinere a │1 │ │ │
│relaţiilor cu │ │ │ │
│persoanele din │ │ │ │
│exterior; instruirea│ │ │ │
│se consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Cazarea copiilor │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│spaţii de cazare │ │ │ │
│(dormitoare) │3 │ │ │
│suficiente şi dotate│ │ │ │
│corespunzător pentru│ │ │ │
│a asigura confortul │ │ │ │
│necesar odihnei şi │ │ │ │
│somnului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Dormitoarele │ │ │ │
│sunt amenajate │ │ │ │
│astfel încât să │ │ │ │
│asigure un mediu │2 │ │ │
│ambiant sigur, │ │ │ │
│confortabil, adaptat│ │ │ │
│nevoilor copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Fiecare copil │ │ │ │
│deţine un pat şi o │1 │ │ │
│noptieră. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Fiecare pat are│ │ │ │
│în dotare obiectele │1 │ │ │
│de cazarmament │ │ │ │
│necesare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.2. Centrul │ │ │ │
│asigură obiecte de │ │ │ │
│cazarmament adecvate│ │ │ │
│şi păstrate în stare│ │ │ │
│corespunzătoare. │ │ │ │
│Centrul pune la │1 │ │ │
│dispoziţia copiilor │ │ │ │
│obiectele curate şi │ │ │ │
│neuzate, precum │ │ │ │
│saltele, perne, │ │ │ │
│pături, lenjerie de │ │ │ │
│pat ş.a. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fiecare copil │ │ │ │
│deţine obiecte de │1 │ │ │
│cazarmament curate │ │ │ │
│şi nedegradate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 3 - │ │ │ │
│Spaţiile │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│spaţii │7 │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│suficiente, │ │ │ │
│accesibile şi │ │ │ │
│funcţionale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.1. Centrul deţine│ │ │ │
│şi asigură copiilor │ │ │ │
│grupuri sanitare │2 │ │ │
│suficiente, │ │ │ │
│accesibile şi │ │ │ │
│adaptate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Grupurile │ │ │ │
│sanitare sunt dotate│ │ │ │
│corespunzător, cu │ │ │ │
│scaun de wc cu │ │ │ │
│capac, chiuvete şi │1 │ │ │
│instalaţii de apă │ │ │ │
│caldă şi rece, │ │ │ │
│hârtie igienică şi │ │ │ │
│săpun. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Grupurile │ │ │ │
│sanitare sunt dotate│ │ │ │
│cu uşi, astfel încât│1 │ │ │
│să asigure │ │ │ │
│intimitate şi │ │ │ │
│siguranţă copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.2. Centrul deţine│ │ │ │
│spaţii suficiente şi│ │ │ │
│adaptate pentru │ │ │ │
│realizarea toaletei │2 │ │ │
│personale a │ │ │ │
│copiilor, în funcţie│ │ │ │
│de vârsta acestora. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Băile şi │ │ │ │
│duşurile sunt dotate│ │ │ │
│cu instalaţiile │ │ │ │
│necesare pentru │1 │ │ │
│asigurarea de apă │ │ │ │
│curentă, rece şi │ │ │ │
│caldă │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Băile şi │ │ │ │
│duşurile sunt │ │ │ │
│amenajate astfel │1 │ │ │
│încât să asigure │ │ │ │
│intimitate fiecărui │ │ │ │
│copil. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.3. Centrul │ │ │ │
│asigură grupuri │1 │ │ │
│sanitare destinate │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul dispune │ │ │ │
│de grupuri sanitare │1 │ │ │
│separate pentru │ │ │ │
│personal. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.4. Centrul │ │ │ │
│asigură igienizarea │ │ │ │
│lenjeriei de pat şi │ │ │ │
│a altor materiale şi│ │ │ │
│echipamente textile,│1 │ │ │
│precum şi a hainelor│ │ │ │
│şi lenjeriei │ │ │ │
│personale a │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│spălătorie-uscătorie│1 │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │
│maşini de spălat. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.5. Centrul │ │ │ │
│păstrează lenjeria │ │ │ │
│de pat pentru copii,│ │ │ │
│alte materiale şi │ │ │ │
│echipamente textile │ │ │ │
│şi echipamentele din│1 │ │ │
│material textil │ │ │ │
│utilizate de │ │ │ │
│personal în condiţii│ │ │ │
│de igienă adecvate │ │ │ │
│în spaţii special │ │ │ │
│amenajate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│spaţii special │ │ │ │
│amenajate pentru │ │ │ │
│depozitarea │1 │ │ │
│echipamentelor din │ │ │ │
│material textil │ │ │ │
│utilizate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul VII - │ │ │ │
│Drepturi şi etică │15 │ │ │
│(standardele 1-3) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Respectarea │ │ │ │
│drepturilor │ │ │ │
│copilului şi a │ │ │ │
│eticii profesionale │ │ │ │
│Centrul îşi │6 │ │ │
│desfăşoară │ │ │ │
│activitatea cu │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│drepturilor copiilor│ │ │ │
│şi a eticii │ │ │ │
│profesionale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul │ │ │ │
│asigură în vederea │ │ │ │
│creşterii calităţii │ │ │ │
│îngrijirii copiilor │ │ │ │
│măsurarea gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │3 │ │ │
│copiilor, în scopul │ │ │ │
│evaluării calităţii │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│desfăşurate pentru │ │ │ │
│aceştia. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Metodologia de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │1 │ │ │
│copiilor este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Metodologia de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│copiilor este │ │ │ │
│aprobată prin │1 │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Instrumentele │ │ │ │
│completate în │ │ │ │
│vederea măsurării │ │ │ │
│gradului de │1 │ │ │
│satisfacţie a │ │ │ │
│copiilor sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2 Personalul │ │ │ │
│centrului îşi │ │ │ │
│desfăşoară │3 │ │ │
│activitatea în baza │ │ │ │
│unui cod de etică. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Codul de etică │ │ │ │
│este disponibil la │1 │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Codul de etică │ │ │ │
│este aprobat prin │ │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │1 │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│Codul de etică; │ │ │ │
│instruirea se │1 │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Relaţiile copiilor │ │ │ │
│cu personalul │ │ │ │
│Centrul se asigură │ │ │ │
│că personalul este │ │ │ │
│pregătit pentru │3 │ │ │
│relaţii sănătoase cu│ │ │ │
│copiii, respectând │ │ │ │
│normele de etică şi │ │ │ │
│conduită morală, │ │ │ │
│profesională şi │ │ │ │
│socială. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul deţine│ │ │ │
│şi asigură aplicarea│ │ │ │
│şi respectarea unei │ │ │ │
│proceduri │ │ │ │
│referitoare la │3 │ │ │
│interacţiunea şi │ │ │ │
│relaţionarea │ │ │ │
│personalului cu │ │ │ │
│copiii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interacţiunea şi │ │ │ │
│relaţionarea │1 │ │ │
│personalului cu │ │ │ │
│copiii este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interacţiunea şi │ │ │ │
│relaţionarea │ │ │ │
│personalului cu │ │ │ │
│copiii este aprobată│1 │ │ │
│prin decizie sau, │ │ │ │
│după caz, dispoziţie│ │ │ │
│a conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul este│ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│interacţiunea şi │ │ │ │
│relaţionarea │1 │ │ │
│personalului cu │ │ │ │
│copiii; instruirea │ │ │ │
│este consemnată în │ │ │ │
│Registrul pentru │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 3 - │ │ │ │
│Sugestii, sesizări/ │ │ │ │
│reclamaţii │ │ │ │
│Centrul încurajează │ │ │ │
│copiii să îşi spună │ │ │ │
│opinia cu privire la│ │ │ │
│îmbunătăţirea │ │ │ │
│condiţiilor vieţii │ │ │ │
│lor cotidiene şi să │ │ │ │
│sesizeze orice │ │ │ │
│nemulţumire │6 │ │ │
│referitoare la │ │ │ │
│serviciile care le │ │ │ │
│sunt oferite, precum│ │ │ │
│şi la activitatea │ │ │ │
│personalului, │ │ │ │
│inclusiv aspecte │ │ │ │
│privind situaţii de │ │ │ │
│violenţă asupra lor │ │ │ │
│sau a altor copii, │ │ │ │
│conform legii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.1. Centrul │ │ │ │
│asigură condiţiile │ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │
│consemnarea şi │ │ │ │
│colectarea │ │ │ │
│sugestiilor şi │ │ │ │
│sesizărilor/ │ │ │ │
│reclamaţiilor │ │ │ │
│copiilor cu privire │ │ │ │
│la îmbunătăţirea │ │ │ │
│condiţiilor vieţii │ │ │ │
│lor cotidiene, │3 │ │ │
│nemulţumirile │ │ │ │
│referitoare la │ │ │ │
│serviciile care │ │ │ │
│le-au fost oferite, │ │ │ │
│precum şi la │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│personalului, │ │ │ │
│inclusiv aspecte │ │ │ │
│privind situaţii de │ │ │ │
│violenţă asupra lor │ │ │ │
│sau a altor copii, │ │ │ │
│conform legii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura │ │ │ │
│privind sugestiile │ │ │ │
│şi sesizările/ │1 │ │ │
│reclamaţiile este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind sugestiile, │ │ │ │
│sesizările şi │ │ │ │
│reclamaţiile este │ │ │ │
│aprobată prin │1 │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Cutia pentru │ │ │ │
│sugestii şi sesizări│ │ │ │
│/reclamaţii este │1 │ │ │
│situată într-un loc │ │ │ │
│accesibil tuturor │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.2. Centrul │ │ │ │
│asigură │ │ │ │
│înregistrarea şi │ │ │ │
│arhivarea │2 │ │ │
│sugestiilor, │ │ │ │
│sesizărilor/ │ │ │ │
│reclamaţiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│sugestiilor, │ │ │ │
│sesizărilor/ │1 │ │ │
│reclamaţiilor este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Dosarul │ │ │ │
│cuprinzând atât │ │ │ │
│sesizările şi │ │ │ │
│reclamaţiile din │ │ │ │
│ultimii 2 ani, cât │1 │ │ │
│şi modul de │ │ │ │
│soluţionare a │ │ │ │
│acestora este │ │ │ │
│arhivat şi păstrat │ │ │ │
│la sediul centrului.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S3.3. Centrul │ │ │ │
│informează copiii │ │ │ │
│asupra modalităţii │ │ │ │
│de formulare a │1 │ │ │
│eventualelor │ │ │ │
│sugestii şi sesizări│ │ │ │
│/reclamaţii. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│modalităţile de │ │ │ │
│formulare a │ │ │ │
│eventualelor │ │ │ │
│sugestii, sesizări/ │1 │ │ │
│reclamaţii; │ │ │ │
│informarea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│informarea/ │ │ │ │
│instruirea copiilor.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul VIII - │ │ │ │
│Protecţia împotriva │ │ │ │
│violenţei asupra │5 │ │ │
│copilului victimă a │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Protecţia împotriva │ │ │ │
│violenţei │ │ │ │
│Centrul desfăşoară │ │ │ │
│activităţi specifice│ │ │ │
│pentru prevenirea şi│ │ │ │
│combaterea oricărei │ │ │ │
│forme de violenţă │ │ │ │
│asupra copilului şi │ │ │ │
│asigură sau │ │ │ │
│facilitează accesul │ │ │ │
│la servicii de │ │ │ │
│consiliere │ │ │ │
│psihologică/ │ │ │ │
│psihoterapie pentru │ │ │ │
│victima copil, │ │ │ │
│precum şi, după caz,│ │ │ │
│la consiliere │ │ │ │
│psihologică pentru │ │ │ │
│părinţii acestuia. │ │ │ │
│Părinţii copilului │ │ │ │
│au acces la servicii│ │ │ │
│de consiliere │5 │ │ │
│psihologică, │ │ │ │
│individuală sau de │ │ │ │
│grup, sau le este │ │ │ │
│facilitat accesul la│ │ │ │
│acest tip de │ │ │ │
│servicii în alt loc │ │ │ │
│decât centrul, în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│responsabilizării │ │ │ │
│acestora pentru │ │ │ │
│prevenirea │ │ │ │
│situaţiilor de │ │ │ │
│violenţă asupra │ │ │ │
│copilului, inclusiv │ │ │ │
│de trafic, precum şi│ │ │ │
│a adoptării unor │ │ │ │
│atitudini şi │ │ │ │
│comportamente │ │ │ │
│adaptative şi a unor│ │ │ │
│practici de │ │ │ │
│disciplină pozitivă │ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│copilul. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul │ │ │ │
│asigură un mediu de │ │ │ │
│viaţă protejat │ │ │ │
│împotriva oricărei │ │ │ │
│forme de violenţă │2 │ │ │
│pentru copii, precum│ │ │ │
│şi împotriva actelor│ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│copiilor de │ │ │ │
│autovătămare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │1 │ │ │
│cazurilor de │ │ │ │
│violenţă asupra │ │ │ │
│copilului este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de │ │ │ │
│violenţă asupra │1 │ │ │
│copilului este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│încurajează şi │ │ │ │
│sprijină copiii │ │ │ │
│pentru a sesiza │ │ │ │
│orice formă de │ │ │ │
│violenţă manifestată│ │ │ │
│asupra lor, inclusiv│ │ │ │
│tratamente inumane │1 │ │ │
│sau degradante la │ │ │ │
│care sunt supuşi de │ │ │ │
│persoanele cu care │ │ │ │
│vin în contact, atât│ │ │ │
│în centru, cât şi în│ │ │ │
│familie sau în │ │ │ │
│comunitate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Copiii sunt │ │ │ │
│informaţi/instruiţi │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│recunoaşterea │ │ │ │
│situaţiilor de │1 │ │ │
│violenţă. Instruirea│ │ │ │
│este consemnată în │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│informare/instruire │ │ │ │
│a copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Centrul │ │ │ │
│asigură sau │ │ │ │
│facilitează │ │ │ │
│instruirea │ │ │ │
│personalului propriu│ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│1 │ │ │
│prevenirea, │ │ │ │
│identificarea şi │ │ │ │
│combaterea │ │ │ │
│diferitelor forme de│ │ │ │
│violenţă asupra │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de │1 │ │ │
│violenţă asupra │ │ │ │
│copilului; │ │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul pentru │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.4. Centrul aplică│ │ │ │
│prevederile legale │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│semnalarea către │ │ │ │
│alte instituţii │ │ │ │
│competente a │ │ │ │
│oricărei situaţii de│1 │ │ │
│violenţă asupra │ │ │ │
│copilului şi ia │ │ │ │
│toate măsurile în │ │ │ │
│interesul superior │ │ │ │
│al copilului, în │ │ │ │
│regim de urgenţă. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a cazurilor│ │ │ │
│de violenţă asupra │ │ │ │
│copilului este │1 │ │ │
│actualizat şi este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul IX - │ │ │ │
│Gestionarea şi │ │ │ │
│notificarea │5 │ │ │
│incidentelor │ │ │ │
│deosebite │ │ │ │
│(standardele 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Gestionarea │ │ │ │
│incidentelor │ │ │ │
│deosebite │ │ │ │
│Centrul aplică │4 │ │ │
│reguli clare privind│ │ │ │
│gestionarea │ │ │ │
│incidentelor │ │ │ │
│deosebite. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul │ │ │ │
│asigură evidenţa │ │ │ │
│incidentelor │1 │ │ │
│deosebite care │ │ │ │
│afectează copilul. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│incidentelor │1 │ │ │
│deosebite este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│asigură luarea de │ │ │ │
│măsuri adecvate de │ │ │ │
│prevenire şi │3 │ │ │
│intervenţie pentru │ │ │ │
│copiii care părăsesc│ │ │ │
│centrul fără │ │ │ │
│permisiune. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Procedura │ │ │ │
│privind soluţionarea│ │ │ │
│situaţiilor de │ │ │ │
│absenteism al │1 │ │ │
│copilului este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Procedura │ │ │ │
│privind soluţionarea│ │ │ │
│situaţiilor de │ │ │ │
│absenteism al │ │ │ │
│copilului este │ │ │ │
│aprobată prin │1 │ │ │
│decizie sau, după │ │ │ │
│caz, dispoziţie a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Personalul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│instruit anual şi │ │ │ │
│ori de câte ori este│ │ │ │
│nevoie cu privire la│ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│situaţiilor de │1 │ │ │
│absenteism al │ │ │ │
│copilului; │ │ │ │
│instruirea este │ │ │ │
│consemnată în │ │ │ │
│Registrul privind │ │ │ │
│instruirea şi │ │ │ │
│formarea continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Notificarea cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│evenimentele │ │ │ │
│deosebite │ │ │ │
│Centrul aplică │ │ │ │
│reguli privind │1 │ │ │
│notificarea │ │ │ │
│incidentelor │ │ │ │
│deosebite în care │ │ │ │
│sunt implicaţi │ │ │ │
│copiii şi personalul│ │ │ │
│propriu. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Centrul │ │ │ │
│informează │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│competente cu │1 │ │ │
│privire la toate │ │ │ │
│incidentele │ │ │ │
│deosebite petrecute │ │ │ │
│în centru. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Centrul deţine │ │ │ │
│un registru de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│incidentelor │ │ │ │
│deosebite, în care │ │ │ │
│sunt consemnate │ │ │ │
│anunţurile │ │ │ │
│telefonice şi │ │ │ │
│notificările │1 │ │ │
│transmise către │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice, cu │ │ │ │
│menţionarea tipului │ │ │ │
│de incident, datei │ │ │ │
│şi orei notificării │ │ │ │
│şi instituţiei/ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │
│anunţate. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Modulul X - │ │ │ │
│Management şi │17 │ │ │
│resurse umane │ │ │ │
│(standardele 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 1 - │ │ │ │
│Administrare, │ │ │ │
│organizare şi │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │
│Organizarea, │ │ │ │
│administrarea şi │8 │ │ │
│funcţionarea │ │ │ │
│centrului se │ │ │ │
│realizează în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile legale │ │ │ │
│în vigoare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.1. Centrul este │ │ │ │
│administrat şi │ │ │ │
│coordonat de │1 │ │ │
│personal de │ │ │ │
│conducere competent.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fişa de post a │ │ │ │
│coordonatorului │ │ │ │
│centrului, care │ │ │ │
│cuprinde condiţiile │1 │ │ │
│de ocupare a │ │ │ │
│postului, este │ │ │ │
│disponibilă în copie│ │ │ │
│la sediul centrului.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.2. Centrul │ │ │ │
│asigură instruirea │ │ │ │
│personalului şi │ │ │ │
│facilitează accesul │2 │ │ │
│acestuia la cursuri │ │ │ │
│de perfecţionare şi │ │ │ │
│formare │ │ │ │
│profesională. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Documentele │ │ │ │
│privind formarea │ │ │ │
│personalului sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│dosarul de personal.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Registrul │ │ │ │
│privind instruirea │ │ │ │
│şi formarea continuă│ │ │ │
│a personalului │1 │ │ │
│actualizat este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.3. Activitatea │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│supusă unui proces │ │ │ │
│permanent de │2 │ │ │
│autoevaluare şi este│ │ │ │
│monitorizată de │ │ │ │
│furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Planurile │ │ │ │
│anuale de acţiune │1 │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Rapoartele de │ │ │ │
│monitorizare │ │ │ │
│întocmite de │ │ │ │
│reprezentanţi ai │ │ │ │
│furnizorului de │1 │ │ │
│servicii sociale, în│ │ │ │
│copie, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.4. Conducerea │ │ │ │
│centrului cunoaşte │ │ │ │
│şi aplică normele │ │ │ │
│legale privind │ │ │ │
│gestionarea şi │1 │ │ │
│administrarea │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │
│financiare, │ │ │ │
│materiale şi umane │ │ │ │
│ale centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Rapoartele de │ │ │ │
│audit intern/ │ │ │ │
│evaluare internă, în│ │ │ │
│copie (dacă aceste │ │ │ │
│evaluări au fost │ │ │ │
│realizate), sau, │ │ │ │
│după caz, │1 │ │ │
│notificarea │ │ │ │
│coordonatorului │ │ │ │
│centrului, în │ │ │ │
│original, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.5. Centrul se │ │ │ │
│asigură că toţi │ │ │ │
│copiii găzduiţi, │ │ │ │
│precum şi │ │ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│cu responsabilităţi │1 │ │ │
│în domeniul │ │ │ │
│asistenţei sociale │ │ │ │
│cunosc activitatea │ │ │ │
│şi performanţele │ │ │ │
│sale. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Raportul de │ │ │ │
│activitate este │1 │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S1.6. Conducerea │ │ │ │
│centrului realizează│ │ │ │
│comunicarea şi │ │ │ │
│colaborarea │ │ │ │
│permanentă cu toate │1 │ │ │
│instituţiile care au│ │ │ │
│atribuţii în cadrul │ │ │ │
│Mecanismului │ │ │ │
│naţional. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Corespondenţa cu│ │ │ │
│instituţiile care au│ │ │ │
│atribuţii în cadrul │ │ │ │
│Mecanismului │1 │ │ │
│naţional este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Standardul 2 - │ │ │ │
│Resurse umane │ │ │ │
│Centrul dispune de o│ │ │ │
│structură de │ │ │ │
│personal care să │ │ │ │
│asigure activităţile│ │ │ │
│şi serviciile │9 │ │ │
│acordate, în │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │
│misiunea, scopul/ │ │ │ │
│funcţiile centrului │ │ │ │
│şi cu nevoile │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.1. Structura de │ │ │ │
│personal a centrului│ │ │ │
│corespunde din │2 │ │ │
│punctul de vedere al│ │ │ │
│calificării cu │ │ │ │
│serviciile acordate.│ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Statul de │ │ │ │
│funcţii aprobat, în │ │ │ │
│copie, contractele │ │ │ │
│de prestări servicii│ │ │ │
│încheiate cu diverşi│ │ │ │
│specialişti, │1 │ │ │
│contractele de │ │ │ │
│colaborare sunt │ │ │ │
│disponibile, în │ │ │ │
│copie, la sediul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: │ │ │ │
│Procesele-verbale │ │ │ │
│ale şedinţelor de │ │ │ │
│supervizare a │1 │ │ │
│personalului sunt │ │ │ │
│disponibile, în │ │ │ │
│copie, la sediul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.2. Conducerea │ │ │ │
│centrului respectă │ │ │ │
│dispoziţiile legale │1 │ │ │
│privind angajarea │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Contractele de │ │ │ │
│muncă, contractele │ │ │ │
│de prestări servicii│1 │ │ │
│(în copie) sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.3. Conducerea │ │ │ │
│centrului întocmeşte│ │ │ │
│fişa postului pentru│1 │ │ │
│fiecare persoană │ │ │ │
│angajată. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fişele de post │ │ │ │
│ale personalului (în│ │ │ │
│copie), precum şi │ │ │ │
│contractele de │1 │ │ │
│confidenţialitate │ │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.4. Conducerea │ │ │ │
│centrului realizează│1 │ │ │
│anual evaluarea │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Fişele de │ │ │ │
│evaluare a │ │ │ │
│personalului sunt │1 │ │ │
│disponibile, în │ │ │ │
│copie, la sediul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.5. Centrul │ │ │ │
│dispune de numărul │ │ │ │
│şi structura de │ │ │ │
│personal necesară │3 │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│proprii în condiţii │ │ │ │
│optime. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im1: Centrul are │ │ │ │
│angajat/contractat │ │ │ │
│psiholog cu atestat │ │ │ │
│de liberă practică │1 │ │ │
│în psihoterapie, cu │ │ │ │
│specializare sau │ │ │ │
│experienţă în lucrul│ │ │ │
│cu trauma. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im2: Centrul are │ │ │ │
│angajat/contractat │1 │ │ │
│asistent social. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im3: Centrul dispune│ │ │ │
│de personal de │ │ │ │
│îngrijire, │ │ │ │
│supraveghere şi │ │ │ │
│educare suficient │1 │ │ │
│astfel încât să │ │ │ │
│asigure │ │ │ │
│continuitatea │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│S2.6. Personalul │ │ │ │
│centrului efectuează│ │ │ │
│controalele medicale│1 │ │ │
│periodice, conform │ │ │ │
│normelor legale în │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Im: Documentele │ │ │ │
│emise ca urmare a │ │ │ │
│controalelor │ │ │ │
│medicale periodice │1 │ │ │
│efectuate se │ │ │ │
│păstrează la │ │ │ │
│dosarele de personal│ │ │ │
│ale angajaţilor. │ │ │ │
└────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016