Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ din 25 mai 2021  pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: Operator - montator subansamble    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ din 25 mai 2021 pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: Operator - montator subansamble

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 603 bis din 17 iunie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 3.833 din 25 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 603 bis din 17 iunie 2021.
──────────
                                  MINISTERUL EDUCAŢIEI
         CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
    Anexa nr. 2 la OME nr. 3.833 din 25.05.2021
                           STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
                               Calificarea profesională:
                            OPERATOR - MONTATOR SUBANSAMBLE
                                        Nivel 3
                      Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
                                          2021
        GRUPUL DE LUCRU:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│BUDOIU │profesor inginer, grad │
│DORINA │didactic I, Liceul │
│ │Tehnologic Sebeş, jud. Alba │
├─────────┼────────────────────────────┤
│BUDOIU │profesor inginer, grad │
│DUMITRU │didactic I, Liceul │
│ │Tehnologic Sebeş, jud. Alba │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │profesor inginer, grad │
│MICACIU │didactic I, Colegiul Tehnic │
│ALEXANDRU│„I.D.Lăzărescu”, Cugir, jud.│
│ │Alba │
├─────────┼────────────────────────────┤
│NAPAU │profesor inginer, grad │
│DACIA │didactic I, Colegiul Tehnic │
│ILEANA │„I.D.Lăzărescu”, Cugir, jud.│
│ │Alba │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │profesor inginer, grad │
│PUFU │didactic I, Şcoala │
│GABRIELA │Profesională Germană │
│ │Kronstadt Braşov │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │profesor inginer, grad │
│ŢIŢEIU │didactic I, Şcoala │
│RAMONA │Profesională Germană │
│ │Kronstadt Braşov │
└─────────┴────────────────────────────┘

    OPERATORI ECONOMICI:
    BUCŞA ROMULUS ZENO - inginer, STAR ASSEMBLY SEBEŞ
    ASOCIAŢIA DWK FIT FOR FUTURE - BRAŞOV
    STAR ASSEMBLY SRL - SEBEŞ, ALBA

    COORDONARE METODOLOGICĂ CNDIPT:
    CRĂCIUN CECILIA LUIZA - Inspector de specialitate curriculum
    RĂILEANU CARMEN - Inspector de specialitate curriculum


    I. NOTĂ INTRODUCTIVĂ
    Titlul calificării: Operator - montator subansamble
        Descriere succintă a calificării:
        Calificarea Operator - montator subansamble asigură absolventului competenţe necesare realizării operaţiilor de montaj a sistemelor complexe de asamblare, după o tehnologie stabilită în raport cu complexitatea aparaturii, a instalaţiilor şi cu respectarea documentaţiei aferente.
        Absolventul execută operaţii de montaj şi reparare a componentelor, a subansamblelor, a sistemelor de asamblare automatizate acţionate pneumatic, hidraulic, din atelierele de montaj şi reparaţii, respectiv din atelierele special amenajate în regim de bandă.
        Absolventul execută lucrări de exploatare şi întreţinere preventivă şi curentă a sistemelor mecatronice/a liniilor automatizate de asamblare, respectând standardele, instrucţiunile de lucru şi de control, este responsabil de calitatea produsului şi participă la punerea în funcţiune a sistemelor de asamblare.
        Deserveşte instalaţiile de depozitat şi transportat specifice sistemelor de asamblare.
        Utilizează şi menţine buna funcţionare a aparaturii din dotare, prin respectarea regulilor de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de acţionare în situaţii de urgenţă.
        Absolventul este capabil să primească şi să transmită informaţii de specialitate şi să lucreze în echipă.

        Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupaţiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
        818908 - Operator, montaj linii automate
        821103 - Montator subansamble
        821102 - Pregătitor şi montator utilaje tehnologice
        821101 - Lăcătuş montator pentru utilaje industriale de construcţii şi agricole
        723302 - Mecanic utilaj
        721424 - Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
        NOTĂ: Lista ocupaţiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu.
        Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel inferior, în funcţie de decizia angajatorului.


        Lista unităţilor de rezultate ale învăţării:
        ● Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
    1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei
    2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşerie generală
    3. Montarea organelor de maşini în subansambluri mecanice
    4. Măsurarea mărimilor tehnice specific proceselor industriale
    5. Realizarea desenului tehnic pentru organele de maşini
    6. Realizarea asamblărilor mecanice

        ● Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
    7. Exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor specifice sistemelor de asamblare
    8. Deservirea instalaţiilor de depozitat şi transportat
    9. Executarea operaţiilor de montaj a sistemelor de asamblare în raport cu complexitatea aparaturii şi a instalaţiilor
    10. Deservirea sistemelor mecatronice/linii automatizate de asamblare

        Competenţele cheie, vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională, specifice celor 8 domenii de competenţă cheie descrise prin LEN nr. 1/2011, sunt integrate în unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale sau specializate, aşa cum sunt prezentate în rezultatele învăţării descrise în continuare, pentru fiecare unitate de rezultate ale învăţării. Acestea sunt evidenţiate cu caractere italice.

        Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor - 3
        Oportunităţi la finalizarea programului de formare: angajarea pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.


    II. TABELUL DE CORELARE A UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII (URI) CU UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ/COMPETENŢE SPECIFICE OCUPAŢIILOR CARE POT FI PRACTICATE

┌─────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Unităţi de │
│Unităţi de │ │Unităţi de │Unităţi de │competenţă/ │
│Rezultate ale│Competenţe │competenţă/ │competenţă/ │competenţe │
│învăţării │profesionale │competenţe │competenţe │profesionale │
│(URI) - │propuse de │profesionale │profesionale │din Standardul│
│Calificarea │operatori │din Standardul│din Standardul│Ocupaţional │
│IPT: OPERATOR│economici, │Ocupaţional │Ocupaţional │"Lăcătuş │
│- MONTATOR │parteneri sociali │"Montator │"Operator │mecanic de │
│SUBANSAMBLE │ │subansamble” │montaj linii │întreţinere şi│
│ │ │ │automate │reparaţii │
│ │ │ │ │universale” │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │1. Reprezentarea │ │ │ │
│Realizarea │în vedere şi │ │1. Aplicarea │1. Aplicarea │
│schiţei │secţiune, cotarea │1. Aplicarea │procedurilor │procedurilor │
│piesei │pieselor │procedurilor │de calitate │de calitate │
│mecanice în │2. Utilizarea şi │de calitate │2. Organizarea│2. Organizarea│
│vederea │respectarea │ │locului de │locului de │
│executării ei│documentaţiei │ │muncă │muncă │
│ │tehnice │ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Aplicarea │1. Aplicarea │1. Aplicarea │
│ │ │prevederilor │prevederilor │prevederilor │
│ │ │legale │legale │legale │
│ │ │referitoare la│referitoare la│referitoare la│
│ │ │sănătatea şi │sănătatea şi │sănătatea şi │
│ │ │securitatea în│securitatea în│securitatea în│
│ │ │muncă şi în │muncă şi în │muncă şi în │
│ │ │domeniul │domeniul │domeniul │
│ │Utilizarea │situaţiilor de│situaţiilor de│situaţiilor de│
│Realizarea │documentaţiei de │urgenţă │urgenţă │urgenţă │
│pieselor prin│lucru specifică │2. Aplicarea │2. Aplicarea │2. Aplicarea │
│operaţii de │postului: desen de│normelor de │normelor de │normelor de │
│lăcătuşerie │execuţie, fişă │protecţie a │protecţie a │protecţie a │
│generală │tehnologică, plan │mediului │mediului │mediului │
│ │de operaţii │3. Aplicarea │3. Aplicarea │3. Aplicarea │
│ │ │procedurilor │procedurilor │procedurilor │
│ │ │de calitate │de calitate │de calitate │
│ │ │4. Organizarea│4. Organizarea│4. Organizarea│
│ │ │locului de │locului de │locului de │
│ │ │muncă │muncă │muncă │
│ │ │5. │5. │5. │
│ │ │Întreţinerea │Întreţinerea │Întreţinerea │
│ │ │echipamentului│echipamentului│echipamentului│
│ │ │de lucru │de lucru │de lucru │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1. Aplicarea │1. Aplicarea │
│ │ │ │normelor de │prevederilor │
│ │ │ │protecţie a │legale │
│ │ │1. Aplicarea │mediului │referitoare la│
│ │ │procedurilor │2. Aplicarea │sănătatea şi │
│ │ │de calitate │prevederilor │securitatea în│
│ │ │2. Organizarea│legale │muncă şi în │
│ │ │locului de │referitoare la│domeniul │
│ │ │muncă │sănătatea şi │situaţiilor de│
│Montarea │Participarea cu │3. │securitatea în│urgenţă │
│organelor de │operativitate la │Întreţinerea │muncă şi în │2. Aplicarea │
│maşini în │soluţionarea │echipamentului│domeniul │normelor de │
│subansambluri│eventualelor │de lucru │situaţiilor de│protecţie a │
│mecanice │disfuncţionalităţi│4. Realizarea │urgenţă │mediului │
│ │constatate │subansamblelor│3. Aplicarea │3. Aplicarea │
│ │ │pentru │procedurilor │procedurilor │
│ │ │produsul final│de calitate │de calitate │
│ │ │5. Realizarea │4. Organizarea│4. Organizarea│
│ │ │produsului │locului de │locului de │
│ │ │finit │muncă │muncă │
│ │ │ │5. │5. │
│ │ │ │Întreţinerea │Întreţinerea │
│ │ │ │echipamentului│echipamentului│
│ │ │ │de lucru │de lucru │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │1. Aplicarea │
│ │ │1. Aplicarea │1. Aplicarea │prevederilor │
│ │ │procedurilor │prevederilor │legale │
│ │ │de calitate │legale │referitoare la│
│ │ │2. Aplicarea │referitoare la│sănătatea şi │
│ │ │prevederilor │sănătatea şi │securitatea în│
│ │Aplicarea │legale │securitatea în│muncă şi în │
│Măsurarea │tehnicilor de │referitoare la│muncă şi în │domeniul │
│mărimilor │măsurare cu │sănătatea şi │domeniul │situaţiilor de│
│tehnice │AMC-uri specifice │securitatea în│situaţiilor de│urgenţă │
│specifice │Identificarea │muncă şi în │urgenţă │2. Aplicarea │
│proceselor │defectelor │domeniul │2. Aplicarea │procedurilor │
│industriale │sculelor şi │situaţiilor de│procedurilor │de calitate │
│ │dispozitivelor │urgenţă │de calitate │3. Organizarea│
│ │ │3. │3. │locului de │
│ │ │Întreţinerea │Întreţinerea │muncă │
│ │ │echipamentului│echipamentului│4. │
│ │ │de lucru │de lucru │Întreţinerea │
│ │ │ │ │echipamentului│
│ │ │ │ │de lucru │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Realizarea │ │1. Aplicarea │1. Aplicarea │1. Aplicarea │
│desenului │ │procedurilor │procedurilor │procedurilor │
│tehnic pentru│Citirea desenului │de calitate │de calitate │de calitate │
│organele de │tehnic │2. Realizarea │2. Organizarea│2. Organizarea│
│maşini │ │produsului │locului de │locului de │
│ │ │finit │muncă │muncă │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Aplicarea │ │ │
│ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │legale │ │ │
│ │ │referitoare la│1. Aplicarea │1. Aplicarea │
│ │ │sănătatea şi │prevederilor │prevederilor │
│ │ │securitatea în│legale │legale │
│ │ │muncă şi în │referitoare la│referitoare la│
│ │ │domeniul │sănătatea şi │sănătatea şi │
│ │ │situaţiilor de│securitatea în│securitatea în│
│ │ │urgenţă │muncă şi în │muncă şi în │
│ │ │2. Aplicarea │domeniul │domeniul │
│ │ │normelor de │situaţiilor de│situaţiilor de│
│ │ │protecţie a │urgenţă │urgenţă │
│ │Identificarea │mediului │2. Aplicarea │2. Aplicarea │
│Realizarea │defectelor apărute│3. Aplicarea │normelor de │normelor de │
│asamblărilor │la piesele de │procedurilor │protecţie a │protecţie a │
│mecanice │asamblat │de calitate │mediului │mediului │
│ │ │4. Organizarea│3. Aplicarea │3. Aplicarea │
│ │ │locului de │procedurilor │procedurilor │
│ │ │muncă │de calitate │de calitate │
│ │ │5. │4. Organizarea│4. Organizarea│
│ │ │Întreţinerea │locului de │locului de │
│ │ │echipamentului│muncă │muncă │
│ │ │de lucru │5. │5. │
│ │ │6. Realizarea │Întreţinerea │Întreţinerea │
│ │ │subansamblelor│echipamentului│echipamentului│
│ │ │pentru │de lucru │de lucru │
│ │ │produsul final│ │ │
│ │ │7.Realizarea │ │ │
│ │ │produsului │ │ │
│ │ │finit │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │1. Aplicarea │
│ │ │ │ │prevederilor │
│ │ │ │ │legale │
│ │ │ │ │referitoare la│
│ │ │ │ │sănătatea şi │
│ │ │1. Aplicarea │1. Aplicarea │securitatea în│
│ │ │prevederilor │prevederilor │muncă şi în │
│ │ │legale │legale │domeniul │
│ │ │referitoare la│referitoare la│situaţiilor de│
│ │ │sănătatea şi │sănătatea şi │urgenţă │
│ │1 .Urmărirea │securitatea în│securitatea în│2. Aplicarea │
│ │parametrilor de │muncă şi în │muncă şi în │normelor de │
│ │funcţionare şi de │domeniul │domeniul │protecţie a │
│Exploatarea │lucru a utilajelor│situaţiilor de│situaţiilor de│mediului │
│şi │şi instalaţiilor │urgenţă │urgenţă │3. Aplicarea │
│întreţinerea │specifice │2. Aplicarea │2. Aplicarea │procedurilor │
│utilajelor şi│referitoare la │normelor de │normelor de │de calitate │
│instalaţiilor│sistemele de │protecţie a │protecţie a │4. Organizarea│
│specifice │asamblare │mediului │mediului │locului de │
│sistemelor de│2.Identificarea │3. Aplicarea │3. Aplicarea │muncă │
│asamblare │defectelor apărute│procedurilor │procedurilor │5. │
│ │în funcţionarea │de calitate │de calitate │Întreţinerea │
│ │utilajelor şi │4. Organizarea│4. Organizarea│echipamentului│
│ │instalaţiilor │locului de │locului de │de lucru │
│ │ │muncă │muncă │6. │
│ │ │5. │5. │Diagnosticarea│
│ │ │Întreţinerea │Întreţinerea │stării de │
│ │ │echipamentului│echipamentului│funcţionare │
│ │ │de lucru │de lucru │7. │
│ │ │ │ │Întreţinerea │
│ │ │ │ │curentă a │
│ │ │ │ │maşinii │
│ │ │ │ │8. Remedierea │
│ │ │ │ │defecţiunilor │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │1 .Urmărirea │ │1. │ │
│ │parametrilor de │ │Întreţinerea │1. │
│ │funcţionare şi de │ │echipamentului│Întreţinerea │
│Deservirea │lucru a utilajelor│ │de lucru │echipamentului│
│instalaţiilor│şi instalaţiilor │1. Depozitarea│2. Remedierea │de lucru │
│de depozitat │specifice │produsului │defectelor │2. │
│şi │referitoare la │finit │accidentale │Diagnosticarea│
│transportat │instalaţiile de │ │3. Aplicarea │stării de │
│ │depozitat şi │ │planurilor de │funcţionare │
│ │transportat │ │revizii si │ │
│ │ │ │reparaţii │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Aplicarea │ │ │
│ │ │prevederilor │1. Aplicarea │1. Aplicarea │
│ │ │legale │prevederilor │prevederilor │
│ │ │referitoare la│legale │legale │
│ │ │sănătatea şi │referitoare la│referitoare la│
│ │1 .Reprezentarea │securitatea în│sănătatea şi │sănătatea şi │
│ │desenului de │muncă şi în │securitatea în│securitatea în│
│ │ansamblu │domeniul │muncă şi în │muncă şi în │
│ │2. Realizarea │situaţiilor de│domeniul │domeniul │
│ │operaţiilor de │urgenţă │situaţiilor de│situaţiilor de│
│Executarea │montaj conform │2. Aplicarea │urgenţă │urgenţă │
│operaţiilor │planului de │normelor de │2. Aplicarea │2. Aplicarea │
│de montaj a │producţie, │protecţie a │normelor de │normelor de │
│sistemelor de│documentaţiei │mediului │protecţie a │protecţie a │
│asamblare în │tehnice şi │3. Aplicarea │mediului │mediului │
│raport cu │standardelor de │procedurilor │3. Aplicarea │3. Aplicarea │
│complexitatea│calitate ale │de calitate │procedurilor │procedurilor │
│aparaturii şi│companiei │4. Organizarea│de calitate │de calitate │
│a │3. Pregătirea │locului de │4. Organizarea│4. Organizarea│
│instalaţiilor│sculelor, │muncă │locului de │locului de │
│ │dispozitivelor, │5. │muncă │muncă │
│ │utilajelor şi │Întreţinerea │5. │5. │
│ │instalaţiilor în │echipamentului│Întreţinerea │Întreţinerea │
│ │vederea efectuării│de lucru │echipamentului│echipamentului│
│ │operaţiilor de │6. Realizarea │de lucru │de lucru │
│ │asamblare │subansamblelor│6. Pregătirea │întreţinerea │
│ │ │pentru │posturilor de │curentă a │
│ │ │produsul final│lucru la │maşinii │
│ │ │7. Realizarea │liniile │6. Remedierea │
│ │ │produsului │automate │defecţiunilor │
│ │ │finit │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1. Aplicarea │ │
│ │ │ │prevederilor │ │
│ │ │ │legale │ │
│ │ │ │referitoare la│ │
│ │ │ │sănătatea şi │ │
│ │ │1. Aplicarea │securitatea în│ │
│ │ │prevederilor │muncă şi în │1. Aplicarea │
│ │ │legale │domeniul │prevederilor │
│ │ │referitoare la│situaţiilor de│legale │
│ │ │sănătatea şi │urgenţă │referitoare la│
│ │ │securitatea în│2. Aplicarea │sănătatea şi │
│ │ │muncă şi în │normelor de │securitatea în│
│ │ │domeniul │protecţie a │muncă şi în │
│ │ │situaţiilor de│mediului │domeniul │
│ │ │urgenţă │3. Aplicarea │situaţiilor de│
│Deservirea │ │2. Aplicarea │procedurilor │urgenţă │
│sistemelor │1 .Deservirea │normelor de │de calitate │2. Aplicarea │
│mecatronice/ │sistemelor │protecţie a │4. Organizarea│normelor de │
│linii │mecatronice de │mediului │locului de │protecţie a │
│automatizate │montaj, maşini şi │3. Aplicarea │muncă │mediului │
│de asamblare │utilaje specifice │procedurilor │5. │3. Aplicarea │
│ │ │de calitate │Întreţinerea │procedurilor │
│ │ │4. Organizarea│echipamentului│de calitate │
│ │ │locului de │de lucru │4. Organizarea│
│ │ │muncă │6. Pregătirea │locului de │
│ │ │5. │posturilor de │muncă │
│ │ │Întreţinerea │lucru la │6. │
│ │ │echipamentului│liniile │Diagnosticarea│
│ │ │de lucru │automate │stării de │
│ │ │6. Realizarea │7. │funcţionare │
│ │ │produsului │Supravegherea │ │
│ │ │finit │funcţionării │ │
│ │ │ │liniilor │ │
│ │ │ │automate │ │
│ │ │ │8. Intervenţia│ │
│ │ │ │în cazul │ │
│ │ │ │incidentelor │ │
└─────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    III. UNITĂŢILE DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII CORESPUNZĂTOARE COMPETENŢELOR IDENTIFICATE PENTRU OCUPAŢIA/OCUPAŢIILE VIZATE ŞI STANDARDELE DE EVALUARE ASOCIATE ACESTORA
        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 1:
        REALIZAREA SCHIŢEI PIESEI MECANICE ÎN VEDEREA EXECUTĂRII EI
        Rezultatele învăţării:

┌──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│ │1.2.1.Selectarea │ │
│ │materialelor Si a │ │
│1.1.1. │instrumentelor │ │
│Materiale şi │pentru întocmirea │ │
│instrumente │schiţei piesei │ │
│necesare │mecanice │ │
│pentru │1.2.2. Pregătirea │ │
│realizarea │materialelor Si a │ │
│schiţei piesei│instrumentelor │ │
│mecanice │pentru întocmirea │ │
│ │schiţei piesei │ │
│ │mecanice │ │
├──────────────┼───────────────────┤ │
│1.1.2. Normele│ │ │
│generale │ │ │
│utilizate la │1.2.3. Utilizarea │ │
│întocmirea │normelor generale │ │
│schiţei piesei│pentru întocmirea │ │
│mecanice │schiţei utilizate │ │
│(tipuri de │necesare executării│ │
│linii, │piesei mecanice │ │
│formate, │ │ │
│indicator) │ │ │
├──────────────┼───────────────────┤ │
│1.1.3. Reguli │1.2.4. Utilizarea │ │
│de │regulilor de │ │
│reprezentare │reprezentare în │ │
│în proiecţie │proiecţie │ │
│ortogonală a │ortogonală a │ │
│pieselor │pieselor pentru │1.3.1. Asumarea │
│(reprezentarea│întocmirea schiţei │răspunderii în │
│în vedere a │utilizate necesare │aplicarea normelor │
│formelor │executării piesei │generale de │
│constructive │mecanice │reprezentare a pieselor│
│pline, │1.2.5. Realizarea │1.3.2. Respectarea │
│reprezentarea │vederilor şi │conduitei în timpul │
│în secţiune a │secţiunilor piesei │întocmirii schiţei │
│formelor │mecanice necesare │pentru realizarea │
│constructive │executării acesteia│pieselor mecanice │
│cu goluri) │ │1.3.3.Interrelaţionarea│
├──────────────┼───────────────────┤în timpul întocmirii │
│1.1.4. │ │schiţei pentru │
│Principii Si │1.2.6. Utilizarea │realizarea pieselor │
│metode de │normelor şi │mecanice │
│cotare a │regulilor de cotare│1.3.4. Asumarea │
│pieselor │în vederea │rolurilor care îi revin│
│mecanice │realizării schiţei │în timpul întocmirii │
│reprezentate │piesei mecanice, │schiţei pentru │
│(utilizarea │necesară │realizarea pieselor │
│elementelor │operaţiilor de │mecanice │
│din geometria │lăcătuşerie │1.3.5. Colaborarea cu │
│plană, │1.2.7.Identificarea│membrii echipei pentru │
│elementele │elementelor din │îndeplinirea riguroasă │
│cotării, │geometria plană │a sarcinilor ce le │
│execuţia │necesare realizării│revin în timpul │
│grafică şi │schiţei piesei │întocmirii schiţei │
│dispunerea pe │mecanice │pentru realizarea │
│desen a │1.2.8. Cotarea │pieselor mecanice │
│elementelor │pieselor mecanice │1.3.6. Respectarea │
│cotării, │reprezentate în │termenelor de realizare│
│principii şi │proiecţie │a sarcinilor ce le │
│reguli de │ortogonală │revin în timpul │
│cotare) │ │întocmirii schiţei │
├──────────────┼───────────────────┤pentru realizarea │
│ │1.2.9. Înscrierea │pieselor mecanice │
│ │abaterilor │1.3.7. Asumarea │
│ │dimensionale, de │iniţiativei în │
│1.1.5. Abateri│formă şi de poziţie│rezolvarea unor │
│de prelucrare │pe schiţa piesei │probleme │
│(abateri │mecanice necesare │1.3.8. Asumarea │
│dimensionale, │executării acesteia│responsabilităţii în │
│abateri de │1.2.10. │ceea ce priveşte │
│formă şi de │Interpretarea │respectarea normelor │
│poziţie) │abaterilor │generale utilizate la │
│ │dimensionale, de │întocmirea schiţei │
│ │formă şi de poziţie│piesei mecanice │
│ │pentru realizarea │ │
│ │pieselor mecanice │ │
├──────────────┼───────────────────┤ │
│ │1.2.11. │ │
│ │Identificarea │ │
│ │elementelor │ │
│ │geometrice din │ │
│ │spaţiu necesare │ │
│ │realizării schiţei │ │
│ │piesei mecanice │ │
│ │1.2.12. Întocmirea │ │
│1.1.6. Reguli │schiţei piesei │ │
│de │mecanice în vederea│ │
│reprezentare a│executării acesteia│ │
│schiţei după │prin operaţii de │ │
│model │lăcătuşerie │ │
│(utilizarea │1.2.13. │ │
│elementelor │Interpretarea │ │
│geometrice din│schiţei piesei │ │
│spaţiu, fazele│mecanice în vederea│ │
│executării │executării ei │ │
│schiţei) │1.2.14. Utilizarea │ │
│ │vocabularului comun│ │
│ │şi a celui de │ │
│ │specialitate. │ │
│ │1.2.15. Utilizarea │ │
│ │vocabularului comun│ │
│ │şi a celui de │ │
│ │specialitate într-o│ │
│ │limbă modernă. │ │
└──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale "Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea vocabularului comun şi a celui de specialitate

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Utilizarea vocabularului comun şi a celui de specialitate într-o limbă modernă

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea abaterilor dimensionale, de formă şi de poziţie pentru realizarea pieselor mecanice

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte respectarea normelor generale utilizate la întocmirea schiţei piesei mecanice
    – Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce le revin în timpul întocmirii schiţei pentru realizarea pieselor mecanice

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
    – Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiţei pentru realizarea pieselor mecanice


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
    - instrumente şi materiale specifice reprezentării schiţei: planşetă, riglă gradată, echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;
    – seturi de corpuri geometrice, piese;
    – videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale;
    – piese mecanice simple.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬────┤
│ │ │ │Selectarea │ │
│ │ │ │materialelor şi│ │
│ │ │ │instrumentelor │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │întocmirea │50% │
│ │ │ │schiţei în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │Primirea şi │ │realizării unor│ │
│ │planificarea│ │piese mecanice.│ │
│1. │sarcinii de │35%├───────────────┼────┤
│ │lucru │ │Pregătirea │ │
│ │ │ │materialelor şi│ │
│ │ │ │instrumentelor │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │întocmirea │50% │
│ │ │ │schiţei în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │realizării unor│ │
│ │ │ │piese mecanice.│ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼────┤
│ │ │ │Întocmirea │ │
│ │ │ │schiţei în │ │
│ │ │ │vederea │50% │
│ │ │ │realizării unor│ │
│ │ │ │piese mecanice │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor şi │ │
│ │ │ │regulilor de │ │
│ │ │ │întocmire a │30% │
│ │ │ │schiţei în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │realizării unor│ │
│ │Realizarea │ │piese mecanice.│ │
│2. │sarcinii de │50%├───────────────┼────┤
│ │lucru │ │Folosirea │ │
│ │ │ │corespunzătoare│ │
│ │ │ │a │ │
│ │ │ │instrumentelor │ │
│ │ │ │de desen tehnic│10% │
│ │ │ │în vederea │ │
│ │ │ │întocmirii │ │
│ │ │ │schiţei piesei │ │
│ │ │ │mecanice │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │calităţii │10% │
│ │ │ │schiţei piesei │ │
│ │ │ │mecanice │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼────┤
│ │Prezentarea │ │Utilizarea │ │
│ │şi │ │vocabularului │ │
│3. │promovarea │15%│de specialitate│100%│
│ │sarcinii │ │în prezentarea │ │
│ │realizate │ │schiţei piesei │ │
│ │ │ │mecanice │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴────┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 2:
        REALIZAREA PIESELOR PRIN OPERAŢII DE LĂCĂTUŞERIE GENERALĂ
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │2.2.1. │ │
│ │Organizarea │ │
│ │locului de muncă│ │
│ │2.2.2. │ │
│ │Identificarea │ │
│ │materialelor │ │
│ │metalice după │ │
│ │culoare, aspect │ │
│2.1.1. Atelierul│2.2.3. Alegerea │ │
│de lăcătuşerie │materialelor şi │ │
│- dotarea │semifabricatelor│ │
│atelierului de │necesare │ │
│lăcătuşerie; │executării │ │
│- cerinţe │pieselor prin │ │
│ergonomice de │operaţii de │ │
│organizare a │lăcătuşerie │ │
│locului de │2.2.4. │ │
│muncă; │Descrierea │ │
│- norme generale│tratamentelor │ │
│de sănătate şi │termice aplicate│ │
│securitate în │oţelurilor şi │ │
│muncă; │fontelor │ │
│- norme generale│2.2.5. │ │
│de protecţie a │Utilizarea │ │
│mediului. │simbolurilor │ │
│2.1.2. Tipuri de│standardizate │ │
│materiale şi │ale materialelor│ │
│semifabricate │pentru │ │
│necesare │realizarea │ │
│executării │pieselor prin │ │
│pieselor prin │operaţii de │ │
│operaţii de │lăcătuşerie │ │
│lăcătuşerie │2.2.6. Alegerea │ │
│- proprietăţile │mijloacelor de │ │
│fizice, mecanice│măsurat şi │ │
│şi tehnologice │verificat în │ │
│ale materialelor│funcţie de │ │
│metalice; │mărimea fizică │ │
│- aliaje │de măsurat │ │
│feroase: oţeluri│2.2.7. │ │
│şi fonte; │Utilizarea │ │
│- tratamente │mijloacelor de │ │
│termice aplicate│măsurat şi │ │
│oţelurilor şi │verificat │ │
│fontelor: │lungimi, │ │
│recoacere, │unghiuri, │ │
│călire, │suprafeţe │ │
│revenire; │2.2.8. Alegerea │ │
│- metale şi │sculelor, │ │
│aliaje │dispozitivelor │ │
│neferoase: │şi │ │
│cuprul şi │verificatoarelor│ │
│aliajele sale, │(SDV-urilor) şi │ │
│aluminiul şi │utilajelor în │ │
│aliajele sale; │funcţie de │ │
│- semifabricate:│operaţia de │ │
│table, │lăcătuşărie │ │
│platbande, bare,│executată │ │
│profile, ţevi, │2.2.9. │ │
│sârme. │Utilizarea │ │
│2.1.3. Mijloace │SDV-urilor şi │ │
│utilizate în │utilajelor în │ │
│atelierul de │funcţie de │ │
│lăcătuşerie │operaţia de │ │
│pentru măsurarea│lăcătuşerie │ │
│şi verificarea │executată │ │
│dimensiunilor │2.2.10. │ │
│geometrice │Curăţarea │ │
│(şublere, │manuală a │ │
│micrometre, │semifabricatelor│ │
│echere, rigle de│2.2.11. │ │
│control) │Îndreptarea │ │
│2.1.4. Operaţii │manuală a │ │
│pregătitoare │semifabricatelor│ │
│aplicate │2.2.12. │ │
│semifabricatelor│Executarea │ │
│în vederea │controlului │ │
│executării │calităţii │ │
│pieselor │semifabricatelor│ │
│(curăţare │îndreptate │ │
│manuală, │2.2.13. Trasarea│ │
│îndreptare │semifabricatelor│ │
│manuală, trasare│2.2.14. │ │
│- SDV-uri, │Executarea │ │
│tehnologii de │controlului │ │
│execuţie, metode│semifabricatelor│ │
│de control, │trasate │ │
│norme de │2.2.15. Calculul│ │
│securitate şi │dimensiunilor │ │
│sănătate în │maxime şi minime│ │
│muncă, protecţia│ale pieselor, │ │
│mediului) │conform │ │
│2.1.5. Debitarea│desenelor de │ │
│manuală a │execuţie │ │
│semifabricatelor│2.2.16. │ │
│(SDV-uri, │Debitarea │ │
│tehnologii de │manuală a │ │
│execuţie, metode│semifabricatelor│ │
│de control, │2.2.17. │ │
│norme de │Executarea │ │
│securitate şi │controlului │ │
│sănătate în │calităţii │ │
│muncă) │semifabricatelor│2.3.1. │
│2.1.6. Îndoirea │debitate │Respectarea │
│manuală a │2.2.18. Calculul│cerinţelor │
│semifabricatelor│lungimii │ergonomice la │
│- Lungimea │semifabricatului│locul de muncă │
│semifabricatului│necesar │2.3.2. │
│necesar │obţinerii unei │Colaborarea cu │
│obţinerii unei │piese prin │membrii echipei │
│piese prin │operaţia de │de lucru, în │
│operaţia de │îndoire │scopul │
│îndoire; │2.2.19. Îndoirea│îndeplinirii │
│- Îndoirea │manuală a │sarcinilor de la │
│manuală a │tablelor şi │locul de muncă │
│tablelor, │benzilor │2.3.3. │
│barelor şi │2.2.20. Îndoirea│Respectarea │
│profilelor, │manuală a │prescripţiilor │
│ţevilor şi │barelor şi │din desenele de │
│sârmelor │profilelor │execuţie la │
│(SDV-uri, │2.2.21. Îndoirea│realizarea │
│tehnologii de │manuală a │pieselor prin │
│execuţie, metode│ţevilor │operaţii de │
│de control a │2.2.22. Îndoirea│lăcătuşărie │
│semifabricatelor│manuală a │2.3.4. Asumarea, │
│prelucrate prin │sârmelor │în cadrul echipei│
│operaţia de │2.2.23. │de la locul de │
│îndoire, norme │Executarea │muncă, a │
│de securitate şi│controlului │responsabilităţii│
│sănătate în │calităţii │pentru sarcina de│
│muncă) │semifabricatelor│lucru primită │
│2.1.7. Noţiuni │prelucrate prin │2.3.5. Asumarea │
│generale despre │îndoire │iniţiativei în │
│prelucrarea prin│2.2.24. Alegerea│rezolvarea unor │
│aşchiere a │SDV-urilor în │probleme │
│materialelor │funcţie de forma│2.3.6. │
│metalice (adaos │suprafeţelor de │Respectarea │
│de prelucrare, │prelucrat şi de │normelor de │
│tipuri de │materialul │securitate şi │
│aşchii, scule │semifabricatului│sănătate în muncă│
│aşchietoare, │2.2.25. │2.3.7. Adoptarea │
│mişcări necesare│Stabilirea │unei atitudini │
│la aşchiere, │adaosului de │responsabile faţă│
│regim de │prelucrare la │de protecţia │
│aşchiere) │executarea unei │mediului │
│2.1.8. Pilirea │piese │ │
│metalelor │2.2.26. │ │
│(clasificarea │Definirea │ │
│pilelor, │parametrilor │ │
│tehnologii de │regimului de │ │
│execuţie, metode│aşchiere │ │
│de control a │2.2.27. Pilirea │ │
│suprafeţelor │manuală a │ │
│prelucrate prin │suprafeţelor │ │
│pilire, norme de│2.2.28. │ │
│securitate şi │Executarea │ │
│sănătate în │controlului │ │
│muncă) │calităţii │ │
│2.1.9. Polizarea│suprafeţelor │ │
│pieselor (pietre│prelucrate prin │ │
│de polizor, │pilire │ │
│tipuri de │2.2.29. │ │
│polizoare, │Curăţarea de │ │
│metode de │bavuri şi │ │
│verificare şi │impurităţi a │ │
│montare a │suprafeţelor şi │ │
│pietrelor de │muchiilor │ │
│polizor, │semifabricatelor│ │
│tehnologia de │prin operaţia de│ │
│execuţie, norme │polizare │ │
│de securitate şi│2.2.30. │ │
│sănătate în │Executarea │ │
│muncă) │operaţiei de │ │
│2.1.10. Găurirea│găurire a │ │
│şi prelucrarea │semifabricatelor│ │
│găurilor │2.2.31. │ │
│- Găurirea (SDV │Prelucrarea │ │
│- uri, maşini de│găurilor prin │ │
│găurit, │alezare, teşire,│ │
│tehnologii de │lărgire, │ │
│execuţie, metode│adâncire │ │
│de control, │2.2.32. │ │
│cauzele │Controlul │ │
│apariţiei │găurilor │ │
│rebuturilor, │executate │ │
│norme de │2.2.33. │ │
│securitate şi │Colectarea │ │
│sănătate în │diferenţiată a │ │
│muncă) │deşeurilor │ │
│- Prelucrarea │rezultate în │ │
│găurilor prin │urma │ │
│alezare, teşire,│prelucrărilor │ │
│lărgire, │2.2.34. Alegerea│ │
│adâncire (SDV - │SDV-urilor │ │
│uri, tehnologii │necesare │ │
│de execuţie, │filetării, în │ │
│metode de │funcţie de │ │
│control, norme │elementele │ │
│de securitate şi│geometrice ale │ │
│sănătate în │filetului │ │
│muncă) │2.2.35. │ │
│2.1.11. │Executarea │ │
│Filetarea │manuală a │ │
│- Elementele │filetelor │ │
│geometrice ale │exterioare │ │
│filetului, │2.2.36. │ │
│clasificarea │Executarea │ │
│filetelor │controlului │ │
│- Filetarea │calităţii │ │
│manuală │filetelor │ │
│exterioară │exterioare │ │
│(SDV-uri, │realizate │ │
│tehnologie de │2.2.37. │ │
│execuţie, metode│Executarea │ │
│de control, │manuală a │ │
│norme de │filetelor │ │
│securitate şi │interioare │ │
│sănătate în │2.2.38. │ │
│muncă) │Executarea │ │
│- Filetarea │controlului │ │
│manuală │calităţii │ │
│interioară │filetelor │ │
│(SDV-uri, │interioare │ │
│tehnologie de │realizate │ │
│execuţie, metode│2.2.39. │ │
│de control, │Utilizarea │ │
│norme de │documentaţiei │ │
│securitate şi │tehnice/ │ │
│sănătate în │tehnologice │ │
│muncă) │pentru │ │
│2.1.12. │executarea │ │
│Documentaţia │operaţiilor de │ │
│tehnologică │lăcătuşerie │ │
│utilizată în │generală │ │
│atelierul de │2.2.40. │ │
│lăcătuşărie │Utilizarea │ │
│(fişa │corectă a │ │
│tehnologică). │vocabularului │ │
│ │comun şi a celui│ │
│ │de specialitate │ │
│ │2.2.41. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │Raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţii │ │
│ │profesionale │ │
│ │desfăşurate │ │
└────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale "Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşerie generală":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
    – Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Calculul dimensiunilor maxime şi minime ale pieselor, conform desenelor de execuţie
    – Calculul lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin operaţia de îndoire

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Utilizarea mijloacelor de măsurat şi verificat lungimi, unghiuri, suprafeţe
    – Utilizarea documentaţiei tehnice/tehnologice pentru executarea operaţiilor de lăcătuşerie generală
    – Utilizarea SDV-urilor şi utilajelor în funcţie de operaţia de lăcătuşerie executată

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
        ● perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
        ● SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
        ● SDV-uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
        ● SDV-uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
        ● SDV-uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;
        ● scule şi verificatoare folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere, şabloane;
        ● polizoare: stabile şi portabile;
        ● scule şi verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
        ● maşini de găurit: stabile şi portabile;
        ● scule şi verificatoare folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre;
        ● scule şi verificatoare folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, micrometre;
        ● SDV-uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere, şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre-inel;
        ● semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme;
        ● materiale: metalice feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului;
        ● mijloace de măsurat şi verificat: lungimi, unghiuri, suprafeţe;
        ● SDV-uri specifice operaţiilor de lăcătuşerie: curăţare, îndreptare, trasare, debitare, îndoire, pilire, polizare, găurire, alezare, filetare;
        ● utilaje: maşini de găurit, polizoare.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬──────────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi ponderea │
│crt.│ponderea │acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────────┬────┤
│ │ │ │Citirea desenului│ │
│ │ │ │de execuţie/fişei│ │
│ │ │ │tehnologice în │ │
│ │ │ │vederea │30% │
│ │ │ │executării piesei│ │
│ │ │ │prin operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşerie │ │
│ │Primirea şi │ ├─────────────────┼────┤
│ │planificarea│ │Alegerea │ │
│1. │sarcinii de │35%│semifabricatelor,│ │
│ │lucru │ │SDV-urilor/ │ │
│ │ │ │utilajelor │40% │
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │executării piesei│ │
│ │ │ │prin operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşerie │ │
│ │ │ ├─────────────────┼────┤
│ │ │ │Organizarea │30% │
│ │ │ │locului de muncă │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────────┼────┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │prescripţiilor │ │
│ │ │ │tehnice din │ │
│ │ │ │desenul de │ │
│ │ │ │execuţie/fişa │30% │
│ │ │ │tehnologică a │ │
│ │ │ │piesei de │ │
│ │ │ │executat prin │ │
│ │ │ │operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşerie │ │
│ │ │ ├─────────────────┼────┤
│ │ │ │Executarea piesei│ │
│ │ │ │prin operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşerie, │ │
│ │ │ │utilizând │30% │
│ │Realizarea │ │corespunzător │ │
│2. │sarcinii de │50%│SDV-urile/ │ │
│ │lucru │ │utilajele │ │
│ │ │ ├─────────────────┼────┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │calităţii piesei │ │
│ │ │ │executate prin │20% │
│ │ │ │operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşerie │ │
│ │ │ ├─────────────────┼────┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor cu │ │
│ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │sănătatea şi │20% │
│ │ │ │securitatea │ │
│ │ │ │muncii şi │ │
│ │ │ │protectia │ │
│ │ │ │mediului │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────────┼────┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │terminologiei de │ │
│ │ │ │specialitate în │ │
│ │Prezentarea │ │descrierea │ │
│ │şi │ │tehnologiilor de │ │
│3. │promovarea │15%│execuţie şi a │100%│
│ │sarcinii │ │metodelor de │ │
│ │realizate │ │control aplicate │ │
│ │ │ │piesei realizate │ │
│ │ │ │prin operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşerie │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────────┴────┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 3:
        MONTAREA ORGANELOR DE MAŞINI ÎN SUBANSAMBLURI MECANICE
        Rezultatele învăţării:

┌─────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├─────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │3.2.1. │ │
│ │Corelarea │ │
│ │cauză-efect cu│ │
│ │privire la │ │
│ │consecinţele │ │
│ │solicitărilor │ │
│ │mecanice │ │
│ │simple asupra │ │
│ │organelor de │ │
│ │maşini │ │
│ │3.2.2. │ │
│ │Alegerea │ │
│ │niturilor, │ │
│ │conform │ │
│ │documentaţiei │ │
│ │tehnice, în │ │
│ │vederea │ │
│ │executării │ │
│ │asamblărilor │ │
│ │nituite │ │
│ │3.2.3. │ │
│3.1.1. NOŢIUNI │Alegerea │ │
│GENERALE DESPRE │şuruburilor, │ │
│ORGANELE DE MASINI │piuliţelor şi │ │
│(rol, clasificare, │şaibelor, │ │
│forţe preluate de │conform │ │
│către organele de │documentaţiei │ │
│maşini, tipuri de │tehnice, în │ │
│solicitări simple, │vederea │ │
│condiţii impuse │executării │ │
│organelor de maşini, │asamblărilor │ │
│standardizarea │filetate │ │
│organelor de maşini, │3.2.4. │ │
│interschimbabilitatea│Alegerea │ │
│organelor de maşini) │penelor, │ │
│3.1.2. ORGANE DE │conform │ │
│MAŞINI SIMPLE │documentaţiei │ │
│Organe de asamblare │tehnice, în │ │
│- nituri (elementele │vederea │ │
│şi dimensiunile │executării │ │
│nitului, clasificare,│asamblărilor │ │
│tipuri de nituri, │prin pene │ │
│materiale de │3.2.5. │ │
│execuţie); │Alegerea │ │
│- şuruburi │arcurilor, │ │
│(clasificarea │conform │ │
│şuruburilor după │documentaţiei │ │
│rolul funcţional şi │tehnice, în │ │
│din punct de vedere │vederea │ │
│constructiv, forme │executării │ │
│constructive de │asamblărilor │ │
│şuruburi, materiale │elastice │ │
│de execuţie); │3.2.6. │ │
│- piuliţe (rol, forme│Alegerea │ │
│constructive, │materialelor │ │
│materiale de │necesare │ │
│execuţie); │pregătirii │ │
│- şaibe (rol, tipuri │montării │ │
│de şaibe, materiale │arborilor │ │
│de execuţie); │3.2.7. │ │
│- pene (clasificarea │Pregătirea │ │
│penelor după rolul │montării │ │
│funcţional şi după │arborilor; │ │
│poziţia penei în │3.2.8. │ │
│raport cu piesele │Alegerea │ │
│asamblate, materiale │SDV-urilor │ │
│de execuţie); │necesare │3.3.1. Preocuparea│
│- arcuri │montării │pentru documentare│
│(clasificare, tipuri │cuplajelor │folosind │
│de arcuri, materiale │3.2.9. │tehnologia │
│şi elemente de │Utilizarea │informaţiei │
│tehnologie). │SDV-urilor în │3.3.2. Colaborarea│
│3.1.3. ORGANE DE │vederea │cu membrii echipei│
│MASINI COMPLEXE │montării │de lucru, în │
│3.1.3.1. Organe în │cuplajelor │scopul │
│mişcare de rotaţie │3.2.10. │îndeplinirii │
│- arbori şi osii │Montarea │sarcinilor de la │
│(rol, părţi │cuplajelor │locul de muncă │
│componente, │3.2.11. │3.3.3. │
│clasificare, │Alegerea │Receptivitate │
│materiale şi │SDV-urilor │pentru dezvoltarea│
│tehnologii de │necesare │capacităţii de a │
│execuţie, montarea │montării │executa sarcini de│
│arborilor, nssM). │lagărelor cu │lucru sub │
│3.1.3.2. Organe de │alunecare │supraveghere │
│legătură pentru │3.2.12. │3.3.4. Asumarea, │
│transmiterea mişcării│Utilizarea │în cadrul echipei │
│de rotaţie │SDV-urilor în │de la locul de │
│- cuplaje (rol, │vederea │muncă, a │
│tipuri constructive │montării │responsabilităţii │
│de cuplaje, montarea │lagărelor cu │pentru sarcina de │
│cuplajelor, SDV-uri │alunecare │lucru primită │
│necesare la montarea │3.2.13. │3.3.5. Asumarea │
│cuplajelor, NSSM la │Montarea şi │iniţiativei în │
│montarea cuplajelor).│demontarea │rezolvarea │
│3.1.3.3. Organe de │lagărelor cu │problemelor │
│rezemare │alunecare │specifice locului │
│- lagăre cu alunecare│3.2.14. │de muncă │
│(rol, clasificare, │Alegerea │3.3.6. Respectarea│
│domenii de utilizare,│lubrifiantului│normelor de │
│avantaje şi │necesar │securitate şi │
│dezavantaje, elemente│ungerii │sănătate în muncă │
│constructive, │lagărelor cu │3.3.7. Adoptarea │
│materiale pentru │alunecare │unei atitudini │
│cuzineţi, ungerea │3.2.15. │responsabile faţă │
│lagărelor cu │Ungerea │de protecţia │
│alunecare, tipuri de │lagărelor cu │mediului │
│lubrifianţi, montarea│alunecare │3.3.8. Preocuparea│
│şi demontarea │3.2.16. │pentru colectarea │
│lagărelor cu │Alegerea │şi transmiterea │
│alunecare, SDV-uri │SDV-urilor │informaţiilor │
│necesare montării │necesare │relevante cu │
│lagărelor cu │montării │privire la │
│alunecare, norme de │lagărelor cu │construcţia şi │
│protecţie a mediului,│rostogolire │funcţionarea │
│NSSM la montarea şi │3.2.17. │echipamentelor de │
│demontarea lagărelor │Utilizarea │lucru utilizate │
│cu alunecare); │SDV-urilor în │3.3.9. Asumarea │
│- lagăre cu │vederea │răspunderii pentru│
│rostogolire (părţi │montării │prevenirea şi │
│componente, avantaje │lagărelor cu │reducerea │
│şi dezavantaje, │rostogolire │impactului negativ│
│clasificarea │3.2.18. │al activităţii │
│rulmenţilor, │Montarea şi │proprii asupra │
│materiale şi elemente│demontarea │mediului │
│de tehnologie, tipuri│lagărelor cu │3.3.10.Respectarea│
│de lubrifianţi, │rostogolire │termenelor/ │
│ungerea lagărelor cu │3.2.19. │timpului de │
│rulmenţi, etanşarea │Alegerea │realizare a │
│rulmenţilor, montarea│lubrifiantului│sarcinilor │
│şi demontarea │necesar │ │
│rulmenţilor, SDV-uri │ungerii │ │
│necesare montării │lagărelor cu │ │
│rulmenţilor, norme de│rostogolire │ │
│protecţie a mediului,│3.2.20. │ │
│NSSM la montarea şi │Ungerea │ │
│demontarea lagărelor │lagărelor cu │ │
│cu rostogolire). │rostogolire │ │
│3.1.3.4. Organe │3.2.21. │ │
│pentru conducerea şi │Alegerea │ │
│închiderea │SDV-urilor │ │
│circulaţiei fluidelor│necesare │ │
│- conducte (definire,│asamblării │ │
│părţi componente, │conductelor │ │
│materiale de │3.2.22. │ │
│execuţie, piese │Utilizarea │ │
│fasonate, │SDV-urilor în │ │
│compensatoare de │vederea │ │
│dilatare, asamblarea │asamblării │ │
│conductelor, SDV-uri │conductelor │ │
│necesare asamblării │3.2.23. │ │
│conductelor, │Asamblarea │ │
│controlul asamblării │conductelor │ │
│ţevilor şi tuburilor,│3.2.24. │ │
│NSSM la asamblarea │Verificarea │ │
│conductelor); │asamblării │ │
│- organe de închidere│ţevilor şi │ │
│a circulaţiei │tuburilor │ │
│fluidelor (condiţii │3.2.25. │ │
│impuse acestor │Alegerea │ │
│organe, tipuri │SDV-urilor │ │
│constructive, │necesare │ │
│montarea organelor de│montării │ │
│închidere a │organelor de │ │
│circulaţiei │închidere a │ │
│fluidelor, SDV-uri │circulaţiei │ │
│necesare la montarea │fluidelor │ │
│organelor de │3.2.26. │ │
│închidere a │Utilizarea │ │
│circulaţiei │SDV-urilor în │ │
│fluidelor, NSSM la │vederea │ │
│montarea organelor de│montării │ │
│închidere a │organelor de │ │
│circulaţiei │închidere a │ │
│fluidelor). │circulaţiei │ │
│ │fluidelor │ │
│ │3.2.27. │ │
│ │Montarea │ │
│ │organelor de │ │
│ │închidere a │ │
│ │circulaţiei │ │
│ │fluidelor │ │
│ │3.2.28. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │corectă a │ │
│ │vocabularului │ │
│ │comun şi a │ │
│ │celui de │ │
│ │specialitate │ │
│ │3.2.29. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │Raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţii │ │
│ │profesionale │ │
│ │desfăşurate │ │
└─────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale "Montarea organelor de maşini în subansambluri mecanice":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
    – Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Corelarea cauză-efect cu privire la consecinţele solicitărilor mecanice simple asupra organelor de maşini

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Utilizarea SDV-urilor în vederea montării cuplajelor
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu alunecare
    – Utilizarea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu rostogolire
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării conductelor
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea montării organelor de închidere a circulaţiei fluidelor

        ● Competenţe digitale:
    - Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaţiei

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor
    – Asumarea răspunderii pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii proprii asupra mediului
    – Receptivitate pentru dezvoltarea capacităţii de a executa sarcini de lucru sub supraveghere

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea problemelor specifice locului de muncă
    – Preocuparea pentru colectarea şi transmiterea informaţiilor relevante cu privire la construcţia şi funcţionarea echipamentelor de lucru utilizate


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
        ● videoproiector, calculator, softuri educaţionale;
        ● organe de asamblare: nituri, şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, flanşe, fitinguri, armături;
        ● organe de maşini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagăre cu alunecare, rulmenţi;
        ● lubrifianţi: uleiuri, unsori;
        ● materiale de adaos: electrozi;
        ● SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile: truse de chei, cleşti, şurubelniţe;
        ● mijloace de măsurat şi verificat: şublere, micrometre, lere de filet, calibre - tampon, calibre inel, rigle, echere;
        ● utilaje: prese, echipamente pentru sudare cu arc electric;
        ● sisteme tehnice în construcţia cărora să se regăsească diferite tipuri de organe de maşini.
        ● banc de lucru, menghină;
        ● echipamente de protecţie specifice.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Alegerea │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini │ │
│ │ │ │complexe, │50%│
│ │ │ │conform │ │
│ │ │ │documentaţiei│ │
│ │Primirea şi │ │tehnice │ │
│1. │planificarea│35%├─────────────┼───┤
│ │sarcinii de │ │Alegerea │ │
│ │lucru │ │SDV-urilor/ │ │
│ │ │ │utilajelor │ │
│ │ │ │necesare │50%│
│ │ │ │montării │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini │ │
│ │ │ │complexe │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Realizarea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │de pregătire │30%│
│ │ │ │a montării │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Montarea │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini, │ │
│ │ │ │utilizând │30%│
│ │Realizarea │ │corespunzător│ │
│2. │sarcinii de │50%│SDV-urile/ │ │
│ │lucru │ │utilajele │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │montajului │20%│
│ │ │ │realizat │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor cu │ │
│ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │protecţia │20%│
│ │ │ │muncii si │ │
│ │ │ │protectia │ │
│ │ │ │mediului │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Descrierea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │executate în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │montării │60%│
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini şi a │ │
│ │ │ │controlului │ │
│ │ │ │efectuat │ │
│ │Prezentarea │ ├─────────────┼───┤
│ │şi │ │Utilizarea │ │
│3. │promovarea │15%│terminologiei│ │
│ │sarcinii │ │de │ │
│ │realizate │ │specialitate │ │
│ │ │ │în descrierea│ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │executate în │40%│
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │montării │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini şi a │ │
│ │ │ │controlului │ │
│ │ │ │efectuat │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 4:
        MĂSURAREA MĂRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │4.2.1. │ │
│ │Enumerarea │ │
│ │unităţilor de │ │
│ │măsură din │ │
│ │Sistemul │ │
│ │Internaţional de│ │
│ │unităţi, │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │mărimilor de │ │
│ │bază din │ │
│ │domeniul mecanic│ │
│ │şi electric │ │
│ │4.2.2. │ │
│ │Efectuarea │ │
│ │transformărilor │ │
│ │de unităţi de │ │
│ │măsură │ │
│ │4.2.3. │ │
│ │Selectarea │ │
│ │metodelor şi a │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │măsurare şi │ │
│ │control în │ │
│ │funcţie de │ │
│ │mărimea de │ │
│ │măsurat şi de │ │
│ │domeniul ei de │ │
│ │variaţie │ │
│ │4.2.4. │ │
│ │Determinarea │ │
│ │erorilor în │ │
│ │procesul de │ │
│ │măsurare, calcul│ │
│ │procentual │ │
│ │4.2.5. │ │
│ │Prelucrarea │ │
│ │matematică a │ │
│ │valorilor │ │
│ │măsurate │ │
│ │4.2.6.Selectarea│ │
│4.1.1. Noţiuni │mijloacelor de │ │
│fundamentale din│măsurare şi │ │
│teoria │control │ │
│măsurătorilor │specifice pentru│ │
│(Sistemul │fiecare din │ │
│Internaţional de│mărimile tehnice│ │
│unităţi de │măsurate │ │
│măsură, mărimi │4.2.7. │ │
│fizice, mijloace│Utilizarea │ │
│de măsurare şi │mijloacelor de │ │
│control, metode │măsurare şi │ │
│de măsurare, │control pentru │ │
│erori de │lungimi, │ │
│măsurare- │unghiuri, │ │
│tipuri, cauze, │suprafeţe, mase,│ │
│relaţii │forţe, presiuni,│ │
│matematice de │debite, viteze, │ │
│determinare) │turaţii şi │ │
│4.1.2. Mijloace │acceleraţii, │ │
│de măsurare şi │temperaturi, │ │
│control │filete şi roţi │ │
│utilizate pentru│dinţate, mărimi │ │
│realizarea │electrice │ │
│pieselor conform│(intensitatea │ │
│documentaţiei │curentului │ │
│tehnice │electric, │ │
│(principii de │tensiunea │ │
│funcţionare şi │electrică, │ │
│caracteristici │rezistenţa │ │
│tehnice): │electrică, │ │
│- Mijloace de │puterea │ │
│măsurare şi │electrică, │ │
│control pentru │energia │ │
│lungimi │electrică) │ │
│- Mijloace de │4.2.8. Corelarea│ │
│măsurare şi │aparatului de │ │
│control pentru │măsură cu │ │
│unghiuri │mărimea de │ │
│- Mijloace de │măsurat si cu │ │
│măsurare şi │domeniul de │ │
│control pentru │variaţie al │4.3.1. │
│suprafeţe │mărimii de │Respectarea │
│- Mijloace de │măsurat │normelor │
│măsurare şi │4.2.9. │ergonomice la │
│control pentru │Verificarea │locul de muncă │
│mase │stării de │4.3.2. │
│- Mijloace de │funcţionare a │Respectarea │
│măsurare şi │aparatelor de │procedurilor de │
│control pentru │măsură, în │lucru │
│forţe │conformitate cu │4.3.3. │
│- Mijloace de │cartea tehnică │Colaborarea cu │
│măsurare şi │şi normele de │membrii echipei │
│control pentru │securitate a │de lucru, în │
│presiuni │muncii │scopul │
│- Mijloace de │4.2.10. │îndeplinirii │
│măsurare şi │Efectuarea │sarcinilor de la │
│control pentru │reglajelor │locul de muncă │
│debite │iniţiale ale │4.3.4. Asumarea │
│- Mijloace de │aparatelor de │iniţiativei în │
│măsurare şi │măsură în │rezolvarea unor │
│control pentru │funcţie de │probleme │
│mărimi │natura mărimii │4.3.5. Asumarea, │
│cinematice: │măsurate şi de │în cadrul echipei│
│viteze, turaţii,│domeniul de │de la locul de │
│acceleraţii │variaţie al │muncă, a │
│- Mijloace de │acesteia │responsabilităţii│
│măsurare şi │4.2.11. │pentru sarcina de│
│control pentru │Decodificarea │lucru primită │
│temperaturi │simbolurilor │4.3.6. │
│- Mijloace de │folosite pentru │Respectarea │
│măsurare şi │marcarea │normelor de │
│control pentru │aparatelor de │securitate la │
│filete │măsurat. │locul de muncă, │
│- Mijloace de │4.2.12. │precum şi │
│măsurare şi │Selectarea │normelor de │
│control pentru │mijloacelor de │prevenire şi │
│roţi dinţate │măsurare şi │stingere a │
│- Aparate │control pentru │incendiilor │
│analogice şi │fiecare dintre │4.3.7. Purtarea │
│digitale pentru │mărimile │permanentă şi cu │
│măsurarea │electrice care │responsabilitate │
│mărimilor │caracterizează │a echipamentului │
│electrice din │un circuit │de protecţie în │
│circuitele de │electric │scopul prevenirii│
│c.c. şi c.a. │4.2.13. │accidentelor de │
│(tipuri │Realizarea │muncă şi a │
│constructive, │montajelor de │bolilor │
│simboluri │măsurare. │profesionale │
│folosite pentru │4.2.14. │4.3.8. │
│marcare, │Efectuarea de │Respectarea │
│caracteristici │măsurări pentru │normelor de │
│tehnice şi │mărimile │protecţie a │
│metrologice, │electrice care │mediului şi de │
│domenii de │caracterizează │colectare │
│măsurare, scheme│un circuit │selectivă a │
│de montaj) │electric: │deşeurilor │
│- Norme de SSM, │- măsurarea │ │
│de protecţia │intensităţii │ │
│mediului şi PSI │curentului │ │
│specifice │electric, │ │
│operaţiilor de │- măsurarea │ │
│măsurare şi │tensiunii │ │
│control │electrice, │ │
│utilizate pentru│- măsurarea │ │
│realizarea │rezistenţei │ │
│pieselor conform│electrice, │ │
│documentaţiei │- măsurarea │ │
│tehnice │puterii │ │
│4.1.3. Precizia │electrice, │ │
│prelucrării şi │- măsurarea │ │
│asamblării │energiei │ │
│pieselor │electrice. │ │
│- noţiuni ce │4.2.15. │ │
│caracterizează │Calcularea │ │
│precizia │dimensiunilor │ │
│dimensională: │limită ale │ │
│arbore, alezaj, │piesei, calculul│ │
│dimensiune │toleranţelor │ │
│(nominală, │4.2.16. │ │
│efectivă, │Interpretarea │ │
│limită), │abaterilor │ │
│abatere, │dimensionale de │ │
│toleranţă; │formă şi poziţie│ │
│- precizia │ale suprafeţelor│ │
│formei │pieselor │ │
│macrogeometrice:│4.2.17. │ │
│abateri │Verificarea │ │
│geometrice │preciziei de │ │
│(abateri de │prelucrare a │ │
│formă, abateri │unei piese │ │
│de poziţie); │4.2.18. │ │
│- precizia │Identificarea │ │
│formei │simbolurilor │ │
│microgeometrice:│ajustajelor, a │ │
│rugozitatea │abaterilor de │ │
│suprafeţei; │formă şi poziţie│ │
│- ajustaje. │înscrise în │ │
│ │documentaţie │ │
│ │4.2.19. Alegerea│ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │măsurare │ │
│ │specifice în │ │
│ │vederea │ │
│ │determinării │ │
│ │abaterilor │ │
│ │dimensionale, de│ │
│ │formă şi poziţie│ │
│ │ale pieselor │ │
│ │4.2.20. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │măsurare şi │ │
│ │control în │ │
│ │vederea │ │
│ │determinării │ │
│ │abaterilor │ │
│ │dimensionale de │ │
│ │formă şi poziţie│ │
│ │ale pieselor │ │
│ │4.2.21. │ │
│ │Identificarea │ │
│ │simbolurilor │ │
│ │rugozităţii unei│ │
│ │suprafeţe │ │
│ │4.2.22. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │corectă a │ │
│ │vocabularului │ │
│ │comun şi a celui│ │
│ │de specialitate │ │
│ │4.2.23. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │Raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţii │ │
│ │profesionale │ │
│ │desfăşurate │ │
└────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate tehnice generale "Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
    – Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Efectuarea transformărilor de unităţi de măsură
    – Determinarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual
    – Prelucrarea matematică a valorilor măsurate
    – Calcularea dimensiunilor limită ale piesei, calculul toleranţelor
    – Interpretarea abaterilor dimensionale, de formă şi poziţie ale suprafeţelor pieselor

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Selectarea mijloacelor de măsurare şi control specifice pentru fiecare din mărimile tehnice măsurate
    – Utilizarea mijloacelor de măsurare şi control pentru lungimi, unghiuri, suprafeţe, mase, forţe, presiuni, debite, viteze, turaţii şi acceleraţii, temperatura, filete şi roţi dinţate, mărimi electrice (intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, rezistenţa electrică, puterea electrică, energia electrică)
    – Decodificarea simbolurilor folosite pentru marcarea aparatelor de măsurat
    – Realizarea montajelor de măsurare
    – Efectuarea de măsurări pentru mărimile electrice care caracterizează un circuit electric
    – Alegerea mijloacelor de măsurare specifice în vederea determinării abaterilor dimensionale, de formă şi poziţie ale pieselor
    – Utilizarea mijloacelor de măsurare şi control în vederea determinării abaterilor dimensionale, de formă şi poziţie ale pieselor

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
    - instrumente şi AMC-uri folosite pentru măsurarea parametrilor specifici ai maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor: şubler, micrometru, comparator cu cadran, comparator de interior, comparator pentru verificarea circularităţii alezajelor, ortotest, pasametru, cale plan paralele, calibre, lere, cale unghiulare, echere, raportor universal, planimetru polar, termometre de sticlă cu lichid, termomanometre, termometre cu rezistenţă, termometre cu termoelemente, pirometre optice, pirometre de radiaţie totală, manometre cu elemente elastice, traductoare de presiune, dinamometre cu elemente elastice, dinamometre hidraulice, dinamometre pneumatice, traductoare de forţă, tahometre, vitezometre, calibre filetate, micrometru de filete, microscopul universal, micrometrul optic de roţi dinţate, şublerul de roţi dinţate, ampermetre, voltmetre, ohmetre, wattmetre, contor electric, seturi de piese mecanice;
    – mijloace didactice: videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale, manual, documentaţia tehnică specifică;
    – planşe, machete, materiale video cu AMC-uri folosite pentru măsurarea parametrilor specifici ai maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
    – materiale: seturi de piese mecanice, planşe, machete;
    – echipamente: videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │planificării │ │
│ │ │ │sarcinii de │20%│
│ │ │ │lucru conform │ │
│ │ │ │fişelor de │ │
│ │ │ │lucru; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Organizarea │ │
│ │ │ │locului de │ │
│ │ │ │muncă pentru │ │
│ │ │ │executarea │ │
│ │ │ │operaţiilor de │ │
│ │ │ │utilizare a │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsurare şi │30%│
│ │ │ │control │ │
│ │ │ │folosite pentru│ │
│ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │tehnice │ │
│ │Primirea şi │ │specifice │ │
│ │planificarea│ │proceselor │ │
│1. │sarcinii de │35%│industriale. │ │
│ │lucru │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Selectarea │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsurare şi │ │
│ │ │ │control │ │
│ │ │ │specifice │30%│
│ │ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │ │din mărimile │ │
│ │ │ │tehnice │ │
│ │ │ │măsurate; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Alegerea │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsurare şi │ │
│ │ │ │control în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │determinării │20%│
│ │ │ │abaterilor │ │
│ │ │ │dimensionale, │ │
│ │ │ │de formă şi │ │
│ │ │ │poziţie ale │ │
│ │ │ │pieselor. │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsurare şi │ │
│ │ │ │control pentru │ │
│ │ │ │lungimi, │ │
│ │ │ │unghiuri, │ │
│ │ │ │suprafeţe, │ │
│ │ │ │mase, forţe, │30%│
│ │ │ │presiuni, │ │
│ │ │ │debite, viteze,│ │
│ │ │ │turaţii şi │ │
│ │ │ │acceleraţii, │ │
│ │ │ │temperaturi, │ │
│ │ │ │filete şi roţi │ │
│ │ │ │dinţate, mărimi│ │
│ │ │ │electrice; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsurare şi │ │
│ │ │ │control în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │Realizarea │ │determinării │20%│
│2. │sarcinii de │50%│abaterilor │ │
│ │lucru │ │dimensionale, │ │
│ │ │ │de formă şi │ │
│ │ │ │poziţie ale │ │
│ │ │ │pieselor; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Realizarea │ │
│ │ │ │montajelor de │20%│
│ │ │ │măsurare; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Folosirea │ │
│ │ │ │corespunzătoare│ │
│ │ │ │a │10%│
│ │ │ │echipamentului │ │
│ │ │ │de lucru. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor cu │ │
│ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │sănătatea şi │20%│
│ │ │ │securitatea │ │
│ │ │ │muncii şi │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului; │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Descrierea │ │
│ │ │ │lucrării │20%│
│ │ │ │executate; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Analiza şi │ │
│ │ │ │interpretarea │20%│
│ │ │ │rezultatelor; │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │Prezentarea │ │Utilizarea │ │
│ │şi │ │terminologiei │ │
│3. │promovarea │15%│de specialitate│ │
│ │sarcinii │ │în descrierea │ │
│ │realizate │ │metodelor şi │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsurare şi │60%│
│ │ │ │control a │ │
│ │ │ │parametrilor │ │
│ │ │ │specifici ai │ │
│ │ │ │maşinilor, │ │
│ │ │ │utilajelor şi │ │
│ │ │ │instalaţiilor. │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 5:
        REALIZAREA DESENULUI TEHNIC PENTRU ORGANE DE MAŞINI
        Rezultatele învăţării:

┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│ │5.2.1. Înscrierea │ │
│ │datelor privind │ │
│ │starea │ │
│ │suprafeţelor, pe │ │
│ │desenul la scară │ │
│ │5.2.2. Utilizarea │ │
│ │regulilor de │ │
│ │reprezentare a │ │
│ │filetelor şi │ │
│ │flanşelor pentru │ │
│ │întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.3. Utilizarea │ │
│ │regulilor de cotare│ │
│ │a filetelor şi │ │
│ │flanşelor pentru │ │
│ │întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.4. Înscrierea │ │
│ │tratamentului │ │
│ │termic pe desenul │ │
│ │la scară │ │
│ │5.2.5. Alegerea │ │
│ │scării de │ │
│ │reprezentare în │ │
│ │vederea realizării │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.6. │ │
│ │Reprezentarea la │ │
│ │scară a organelor │ │
│ │de maşini │ │
│ │5.2.7.Interpretarea│ │
│ │desenului la scară │ │
│ │a organelor de │ │
│ │maşini │ │
│ │5.2.8. Utilizarea │ │
│ │vocabularului comun│ │
│ │şi a celui de │ │
│ │specialitate în │ │
│ │limba română şi în │ │
│5.1.1.Starea │limba maternă │ │
│suprafeţelor │5.2.9. Utilizarea │ │
│(rugozitatea) │vocabularului comun│ │
│5.1.2. │şi a celui de │5.3.1. Asumarea │
│Reprezentarea, │specialitate într-o│răspunderii privind │
│cotarea şi notarea │limbă modernă │notarea stării │
│filetelor şi │5.2.10.Utilizarea │suprafeţelor, pe │
│flanşelor │regulilor de │desenul la scară │
│5.1.3. Notarea │reprezentare şi │5.3.2. Respectarea │
│tratamentului │cotare a niturilor │conduitei în timpul │
│termic │şi a asamblărilor │întocmirii desenului la│
│5.1.4. Precizarea │nituite pentru │scară │
│regulilor de │întocmirea │5.3.3.Interrelaţionarea│
│reprezentare la │desenului la scară │în timpul întocmirii │
│scară a pieselor │5.2.11. Utilizarea │desenului la scară a │
│(scara de │regulilor de │organelor de maşini │
│reprezentare, │reprezentare şi │5.3.4. Asumarea │
│etapele de execuţie│cotare a │rolurilor care îi revin│
│ale desenului la │asamblărilor sudate│în timpul întocmirii │
│scară) │pentru întocmirea │desenului la scară a │
│5.1.5. │desenului la scară │organelor de maşini │
│Reprezentarea şi │5.2.12. Utilizarea │5.3.5. Colaborarea cu │
│cotarea organelor │regulilor de │membrii echipei pentru │
│de asamblare şi a │reprezentare şi │îndeplinirea riguroasă │
│asamblărilor │cotare a penelor şi│a sarcinilor ce le │
│folosite în │a asamblărilor prin│revin în timpul │
│realizarea │pene pentru │întocmirii desenului la│
│ansamblurilor │întocmirea │scară a organelor de │
│(nituri şi │desenului la scară │maşini │
│asamblările │5.2.13. Utilizarea │5.3.6. Respectarea │
│nituite, asamblări │regulilor de │termenelor de realizare│
│sudate, asamblări │reprezentare şi │a sarcinilor ce le │
│filetate, pene şi │cotare a │revin în timpul │
│asamblările prin │asamblărilor cu │întocmirii desenului la│
│pene, asamblările │elemente elastice │scară a organelor de │
│cu elemente │pentru întocmirea │maşini │
│elastice) │desenului la scară │5.3.7. Asumarea │
│5.1.6.Reprezentarea│5.2.14. Utilizarea │iniţiativei în │
│şi cotarea │regulilor de │rezolvarea unor │
│organelor de │reprezentare şi │probleme │
│transmitere a │cotare a arborilor │5.3.8. Asumarea │
│mişcării de rotaţie│şi axelor pentru │responsabilităţii în │
│şi a puterii │întocmirea │ceea ce priveşte │
│mecanice (arbori şi│desenului la scară │respectarea normelor │
│axe, arbori şi │5.2.15. Utilizarea │generale utilizate la │
│butuci canelaţi, │regulilor de │întocmirea desenului la│
│lagăre, roţi │reprezentare şi │scară a organelor de │
│dinţate şi roţi │cotare a arborilor │maşini │
│pentru curea, cablu│şi butucilor │ │
│şi lanţ, angrenaje,│canelaţi pentru │ │
│elemente flexibile)│întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.16. Utilizarea │ │
│ │regulilor de │ │
│ │reprezentare şi │ │
│ │cotare a lagărelor │ │
│ │pentru întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.17. Utilizarea │ │
│ │regulilor de │ │
│ │reprezentare şi │ │
│ │cotare a arborilor │ │
│ │şi butucilor │ │
│ │canelaţi pentru │ │
│ │întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.18. Utilizarea │ │
│ │regulilor de │ │
│ │reprezentare şi │ │
│ │cotare a roţilor │ │
│ │dinţate şi a │ │
│ │angrenajelor pentru│ │
│ │întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.19. Utilizarea │ │
│ │regulilor de │ │
│ │reprezentare şi │ │
│ │cotare a roţilor │ │
│ │pentru curea, │ │
│ │cablurilor şi a │ │
│ │lanţurilor pentru │ │
│ │întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
│ │5.2.20. Utilizarea │ │
│ │regulilor de │ │
│ │reprezentare şi │ │
│ │cotare a │ │
│ │elementelor │ │
│ │flexibile pentru │ │
│ │întocmirea │ │
│ │desenului la scară │ │
└───────────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale "Realizarea desenului tehnic pentru organe de maşini"
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea vocabularului comun şi a celui de specialitate în limba română şi în limba maternă

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Utilizarea vocabularului comun şi a celui de specialitate într-o limbă modernă

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Alegerea scării de reprezentare în vederea realizării desenului la scară
    – Interpretarea desenului la scară a organelor de maşini

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte respectarea normelor generale utilizate la întocmirea desenului la scară

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce le revin în timpul întocmirii desenului la scară a organelor de maşini

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
    – Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară a organelor de maşini.


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
    - instrumente şi materiale specifice reprezentării schiţei: planşetă, riglă gradată, echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;
    – seturi de corpuri geometrice, piese;
    – videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale;
    – materiale: hârtie de desen, gumă de şters;
    – instrumente de lucru: creioane, riglă gradată, teu, echere, compasuri, florare, şabloane, şabloane pentru scriere;
    – echipamente: planşetă;
    – organe de maşini şi diferite asamblări ale acestora.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬────┤
│ │ │ │Analiza stării │ │
│ │ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │întocmirea │50% │
│ │ │ │desenului la │ │
│ │ │ │scară a │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │Primirea şi │ │maşini . │ │
│1. │planificarea│35%├───────────────┼────┤
│ │sarcinii de │ │Pregătirea │ │
│ │lucru │ │materialelor şi│ │
│ │ │ │instrumentelor │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │întocmirea │50% │
│ │ │ │desenului la │ │
│ │ │ │scară a │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼────┤
│ │ │ │Întocmirea │ │
│ │ │ │desenului la │ │
│ │ │ │scară a │50% │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor şi │ │
│ │ │ │regulilor de │ │
│ │ │ │întocmire a │30% │
│ │ │ │desenului la │ │
│ │ │ │scară a │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │Realizarea │ │Folosirea │ │
│2. │sarcinii de │50%│corespunzătoare│ │
│ │lucru │ │a │ │
│ │ │ │instrumentelor │ │
│ │ │ │de desen tehnic│ │
│ │ │ │în vederea │10% │
│ │ │ │întocmirii │ │
│ │ │ │desenului la │ │
│ │ │ │scară a │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │calităţii │ │
│ │ │ │desenului la │ │
│ │ │ │scară a │10% │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini necesar │ │
│ │ │ │executării lor.│ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼────┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │Prezentarea │ │vocabularului │ │
│ │şi │ │de specialitate│ │
│3. │promovarea │15%│în prezentarea │100%│
│ │sarcinii │ │desenului la │ │
│ │realizate │ │scară a │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴────┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 6:
        REALIZAREA ASAMBLĂRILOR MECANICE
        Rezultatele învăţării:

┌───────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│6.1.1. NOŢIUNI │ │ │
│GENERALE DESPRE│ │ │
│TEHNOLOGIA │ │ │
│ASAMBLĂRII │ │ │
│(structura │ │ │
│procesului │ │ │
│tehnologic de │ │ │
│asamblare, │ │ │
│documentaţia │ │ │
│tehnologică │ │ │
│necesară │ │ │
│realizării │ │ │
│operaţiei de │ │ │
│asamblare, │ │ │
│metode de │ │ │
│asamblare, │ │ │
│precizia de │ │ │
│prelucrare şi │ │ │
│asamblare, │ │ │
│operaţii │ │ │
│pregătitoare │ │ │
│aplicate │ │ │
│pieselor în │ │ │
│vederea │ │ │
│asamblării, │ │ │
│SDV-uri şi │ │ │
│utilaje │ │ │
│necesare │ │ │
│executării │ │ │
│operaţiilor │ │ │
│pregătitoare, │ │ │
│norme de │ │ │
│protecţie a │ │ │
│mediului, NSSM │ │ │
│specifice │ │ │
│operaţiilor │ │ │
│tehnologice │ │ │
│pregătitoare │ │ │
│executate în │ │ │
│vederea │ │ │
│asamblării) │ │ │
│6.1.2. │ │ │
│ASAMBLĂRI │ │ │
│NEDEMONTABILE │ │ │
│6.1.2.1. │ │ │
│Asamblări prin │ │ │
│nituire │ │ │
│- clasificarea │ │ │
│îmbinărilor │ │ │
│nituite; │ │ │
│- dimensiunile │ │ │
│constructive │ │ │
│ale îmbinărilor│ │ │
│nituite; │ │ │
│- condiţii │ │ │
│tehnice impuse │ │ │
│îmbinărilor │ │ │
│nituite; │ │ │
│- operaţii │ │ │
│tehnologice │ │ │
│pregătitoare │ │ │
│aplicate în │6.2.1. │ │
│vederea │Realizarea │ │
│realizării │schemei de │ │
│îmbinărilor │asamblare a unui│ │
│nituite; │produs simplu; │ │
│- nituirea │6.2.2. Alegerea │ │
│manuală │SDV- urilor/ │ │
│(SDV-uri │utilajelor │ │
│folosite la │necesare │ │
│nituirea │executării │ │
│manuală, prese │operaţiilor │ │
│manuale de │pregătitoare │ │
│nituit, │aplicate │ │
│tehnologia │pieselor în │ │
│nituirii │vederea │ │
│manuale, NSSM │asamblării; │ │
│la nituirea │6.2.3. │ │
│manuală); │Utilizarea SDV- │ │
│- nituirea │urilor/ │ │
│mecanică │utilajelor în │ │
│(clasificarea │vederea │ │
│maşinilor de │executării │ │
│nituit, maşini │operaţiilor │ │
│de nituit: │pregătitoare │ │
│electrice, │aplicate │ │
│hidraulice, │pieselor în │ │
│pneumatice, │vederea │ │
│tehnologia │asamblării; │ │
│nituirii │6.2.4. Alegerea │ │
│mecanice, NSSM │SDV-urilor │ │
│la nituirea │necesare │ │
│mecanică); │executării │ │
│- controlul │asamblării prin │ │
│îmbinărilor │nituire manuală;│ │
│nituite; │6.2.5. │ │
│- defectele │Utilizarea │ │
│îmbinărilor │SDV-urilor în │ │
│nituite şi │vederea │ │
│remedierea │asamblării prin │ │
│acestora. │nituire manuală;│ │
│6.1.2.2. │6.2.6. Nituirea │ │
│Asamblări prin │manuală a │ │
│sudare │semifabricatelor│ │
│- sudabilitatea│/pieselor; │ │
│metalelor şi │6.2.7. Culegerea│ │
│aliajelor │de pe Internet a│ │
│metalice; │informaţiilor │ │
│- clasificarea │referitoare la │ │
│îmbinărilor │tipurile de │ │
│sudate; │maşini de │ │
│- formele şi │nituit; │ │
│dimensiunile │6.2.8. Nituirea │ │
│rosturilor; │mecanică a │ │
│procedee de │semifabricatelor│ │
│sudare prin │/pieselor; │ │
│topire şi prin │6.2.9. │ │
│presiune; │Verificarea │ │
│- clasificarea │îmbinărilor │ │
│procedeelor de │nituite │ │
│sudare prin │realizate; │ │
│topire; │6.2.10. │ │
│- sudarea │Remedierea │ │
│manuală cu arc │defectelor │ │
│electric │îmbinărilor │ │
│(principiu, │nituite; │ │
│electrozi de │6.2.11. Alegerea│ │
│sudare, scule, │materialelor, │ │
│dispozitive şi │SDV-urilor şi │ │
│utilaje pentru │utilajelor │ │
│sudare, │necesare │ │
│parametrii │executării │ │
│regimului de │asamblării prin │ │
│sudare, │sudare manuală │ │
│tehnologia │cu arc electric;│ │
│sudării cu arc │6.2.12. │ │
│electric, NSSM │Utilizarea │ │
│la sudarea │materialelor, │ │
│manuală cu arc │SDV-urilor şi │ │
│electric); │utilajelor în │ │
│- defectele │vederea │ │
│îmbinărilor │asamblării prin │ │
│sudate şi │sudare manuală │ │
│remedierea │cu arc electric;│ │
│acestora; │6.2.13. Sudarea │ │
│- controlul │manuală cu arc │ │
│îmbinărilor │electric a │ │
│sudate │semifabricatelor│ │
│(încercări │/pieselor; │ │
│distructive şi │6.2.14. │ │
│nedistructive).│Controlul │ │
│6.1.2.3. │îmbinărilor │ │
│Asamblări prin │sudate; │ │
│lipire │6.2.15. │ │
│- avantajele şi│Remedierea │ │
│dezavantajele │defectelor │ │
│asamblării prin│îmbinărilor │ │
│lipire; │sudate; │ │
│- domenii de │6.2.16. Alegerea│ │
│utilizare; │materialelor, │ │
│- materiale şi │SDV-urilor şi │6.3.1. │
│aliaje de │echipamentelor │Colaborarea cu │
│adaos; │necesare │membrii echipei │
│- procedee de │executării │de lucru, în │
│lipire: lipire │asamblării prin │scopul │
│moale, lipire │lipire; │îndeplinirii │
│tare; │6.2.17. │sarcinilor de la │
│- scule şi │Utilizarea │locul de muncă; │
│echipamente │materialelor, │6.3.2. Asumarea, │
│pentru lipire; │SDV-urilor şi │în cadrul echipei│
│- tehnologia │echipamentelor │de la locul de │
│îmbinării prin │în vederea │muncă, a │
│lipire; │asamblării prin │responsabilităţii│
│- controlul │lipire; │pentru sarcina de│
│îmbinărilor │6.2.18. │lucru primită; │
│lipite; │Asamblarea prin │6.3.3. │
│- NSSM la │lipire a │Preocuparea │
│lipire. │semifabricatelor│pentru │
│6.1.2.4. │/pieselor; │documentare │
│Asamblări prin │6.2.19. │folosind │
│încleiere (cu │Controlul │tehnologia │
│adezivi) │îmbinărilor │informaţiei; │
│- avantajele şi│lipite; │6.3.4. │
│dezavantajele │6.2.20. Alegerea│Preocuparea │
│asamblării prin│materialelor şi │pentru colectarea│
│încleiere; │SDV-urilor │şi transmiterea │
│- domenii de │necesare │informaţiilor │
│utilizare; │executării │relevante cu │
│- clasificarea │asamblării prin │privire la │
│adezivilor; │încleiere; │construcţia şi │
│- tehnologia │6.2.21. │funcţionarea │
│îmbinării prin │Utilizarea │echipamentelor de│
│încleiere; │materialelor şi │lucru utilizate; │
│- controlul │SDV-urilor în │6.3.5. │
│îmbinărilor cu │vederea │Respectarea │
│adezivi; │asamblării prin │termenelor/ │
│- NSSM la │încleiere; │timpului de │
│asamblarea prin│6.2.22. │realizare a │
│încleiere. │Asamblarea prin │sarcinilor; │
│6.1.3. │încleiere a │6.3.6. Asumarea │
│ASAMBLĂRI │semifabricatelor│iniţiativei în │
│DEMONTABILE │/pieselor; │rezolvarea unor │
│6.1.3.1. │6.2.23. │probleme; │
│Asamblări │Controlul │6.3.7. │
│filetate │îmbinărilor cu │Respectarea │
│- avantajele şi│adezivi; │normelor de │
│dezavantajele │6.2.24. Alegerea│securitate şi │
│asamblărilor │sculelor │sănătate în │
│filetate; │necesare │muncă; │
│- siguranţa în │executării │6.3.8. │
│exploatare a │asamblării prin │Respectarea │
│asamblărilor cu│filet; │măsurilor de │
│şuruburi, │6.2.25. │prevenire a │
│prezoane şi │Utilizarea │accidentelor în │
│piuliţe; │sculelor în │muncă şi a │
│- asigurarea │vederea │bolilor │
│piuliţelor │asamblării prin │profesionale. │
│împotriva │filet; │ │
│autodesfacerii;│6.2.26. │ │
│- scule │Asamblarea prin │ │
│folosite la │filet a │ │
│montarea şi │pieselor; │ │
│demontarea │6.2.27. │ │
│asamblărilor │Asigurarea │ │
│filetate; │piuliţelor │ │
│- montarea şi │împotriva │ │
│demontarea │autodesfacerii; │ │
│prezoanelor; │6.2.28. │ │
│- tehnologia de│Controlul │ │
│execuţie a │asamblărilor │ │
│asamblărilor │prin filet; │ │
│prin filet; │6.2.29. Alegerea│ │
│- controlul │SDV-urilor │ │
│asamblărilor │necesare │ │
│prin filet; │executării │ │
│- NSSM la │asamblării prin │ │
│realizarea │pene/caneluri/cu│ │
│asamblărilor │profile │ │
│prin filet. │poligonale/cu │ │
│6.1.3.2. │ştifturi/cu │ │
│Asamblări prin │bolţuri; │ │
│formă │6.2.30. │ │
│- asamblări │Utilizarea │ │
│prin pene │SDV-urilor în │ │
│(montarea şi │vederea │ │
│demontarea │asamblării prin │ │
│penelor, │pene/caneluri/cu│ │
│SDV-uri │profile │ │
│necesare, NSSM │poligonale/cu │ │
│la realizarea │ştifturi/cu │ │
│asamblărilor │bolţuri; │ │
│prin pene); │6.2.31. │ │
│- asamblări │Asamblarea prin │ │
│prin caneluri │pene/caneluri/cu│ │
│(clasificarea │profile │ │
│asamblărilor │poligonale/cu │ │
│după forma │ştifturi/cu │ │
│canelurilor şi │bolţuri a │ │
│după modul în │pieselor; │ │
│care se │6.2.32. Alegerea│ │
│realizează │SDV-urilor │ │
│centrarea │necesare │ │
│canelurilor │executării │ │
│butucului pe │asamblării prin │ │
│cele ale │strângere pe con│ │
│arborelui, │/cu inele │ │
│tehnologia de │tronconice/cu │ │
│execuţie a │brăţări │ │
│asamblărilor │elastice; │ │
│prin caneluri, │6.2.33. │ │
│SDV-uri │Utilizarea │ │
│necesare, NSSM │SDV-urilor în │ │
│la realizarea │vederea │ │
│asamblărilor │asamblării prin │ │
│prin caneluri);│strângere pe con│ │
│- asamblări cu │/cu inele │ │
│profile │tronconice/cu │ │
│poligonale │brăţări │ │
│(avantajele şi │elastice; │ │
│dezavantajele │6.2.34. │ │
│asamblării cu │Asamblarea prin │ │
│profile, tipuri│strângere pe con│ │
│de profile, │/cu inele │ │
│domeniile de │tronconice/cu │ │
│utilizare ale │brăţări │ │
│arborilor cu │elastice; │ │
│profil K); │6.2.35. Alegerea│ │
│- asamblări cu │SDV-urilor │ │
│ştifturi şi │necesare │ │
│bolţuri (forme │executării │ │
│constructive, │asamblării │ │
│materiale de │elastice; │ │
│execuţie, rolul│6.2.36. │ │
│asamblărilor cu│Utilizarea │ │
│ştifturi şi │SDV-urilor în │ │
│bolţuri, │vederea │ │
│tehnologii de │asamblării │ │
│execuţie, NSSM │elastice; │ │
│la asamblarea │6.2.37. │ │
│cu ştifturi şi │Realizarea │ │
│bolţuri). │asamblărilor │ │
│6.1.3.3. │elastice; │ │
│Asamblări prin │6.2.38. │ │
│forţe de │Utilizarea │ │
│frecare │corectă a │ │
│- asamblări │vocabularului │ │
│prin strângere │comun şi a celui│ │
│pe con │de specialitate;│ │
│(SDV-uri, │6.2.39. │ │
│tehnologie de │Comunicarea/ │ │
│execuţie, │Raportarea │ │
│controlul │rezultatelor │ │
│asamblării, │activităţii │ │
│NSSM la │profesionale │ │
│asamblarea prin│desfăşurate. │ │
│strângere pe │ │ │
│con); │ │ │
│asamblări cu │ │ │
│inele │ │ │
│tronconice │ │ │
│(avantajele şi │ │ │
│dezavantajele │ │ │
│- asamblării cu│ │ │
│inele │ │ │
│tronconice, │ │ │
│SDV-uri, │ │ │
│tehnologie de │ │ │
│execuţie, NSSM │ │ │
│la asamblarea │ │ │
│cu inele │ │ │
│tronconice); │ │ │
│- asamblări cu │ │ │
│brăţări │ │ │
│elastice │ │ │
│(avantajele │ │ │
│asamblării cu │ │ │
│brăţări │ │ │
│elastice, │ │ │
│tipuri de │ │ │
│brăţări de │ │ │
│strângere, │ │ │
│SDV-uri, │ │ │
│tehnologie de │ │ │
│execuţie, NSSM │ │ │
│la asamblarea │ │ │
│cu brăţări │ │ │
│elastice). │ │ │
│6.1.3.4. │ │ │
│Asamblări │ │ │
│elastice │ │ │
│- domenii de │ │ │
│utilizare; │ │ │
│- montarea │ │ │
│arcurilor │ │ │
│elicoidale │ │ │
│(arcuri │ │ │
│comprimate, │ │ │
│arcuri │ │ │
│tensionate, │ │ │
│SDV-uri, │ │ │
│tehnologie de │ │ │
│execuţie, │ │ │
│dispozitive │ │ │
│necesare │ │ │
│precomprimării │ │ │
│arcurilor); │ │ │
│- tehnologia │ │ │
│asamblării şi │ │ │
│montării │ │ │
│arcurilor în │ │ │
│foi; │ │ │
│- controlul │ │ │
│asamblărilor cu│ │ │
│arcuri; │ │ │
│- NSSM la │ │ │
│asamblarea │ │ │
│arcurilor. │ │ │
└───────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale "Realizarea asamblărilor mecanice":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
    – Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Realizarea schemei de asamblare a unui produs simplu

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Utilizarea SDV-urilor/utilajelor în vederea executării operaţiilor pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală
    – Utilizarea materialelor, SDV-urilor şi utilajelor în vederea asamblării prin sudare manuală cu arc electric
    – Utilizarea materialelor, SDV-urilor şi echipamentelor în vederea asamblării prin lipire
    – Utilizarea materialelor şi SDV-urilor în vederea asamblării prin încleiere
    – Utilizarea sculelor în vederea asamblării prin filet
    – Asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin pene/caneluri/cu profile poligonale/cu ştifturi/cu bolţuri
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brăţări elastice
    – Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării elastice

        ● Competenţe digitale:
    - Culegerea de pe Internet a informaţiilor referitoare la tipurile de maşini de nituit
    – Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaţiei

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Preocuparea pentru colectarea şi transmiterea informaţiilor relevante cu privire la construcţia şi funcţionarea echipamentelor de lucru utilizate


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
    - videoproiector, calculator, softuri educaţionale;
    – bancuri de lucru, menghine;
    – organe de asamblare: şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, ştifturi, bolţuri, nituri, inele elastice, brăţări elastice;
    – materiale de adaos: aliaje de lipit, adezivi, electrozi;
    – SDV-uri pentru asamblări: ciocane, căpuitoare şi contracăpuitoare, truse de chei, cleşti, şurubelniţe;
    – mijloace de măsurat şi verificat: şublere, micrometre, lere de filet, calibre - tampon, calibre inel, rigle, echere;
    – utilaje: maşini de găurit stabile şi portabile, maşini de nituit, ciocane de lipit, echipamente pentru sudare cu arc electric.
    – semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi;
    – organe de asamblare: şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, ştifturi, bolţuri, nituri, inele elastice, brăţări elastice;
    – bancuri de lucru, menghine;
    – materiale de adaos: aliaje de lipit, adezivi, electrozi;
    – SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile;
    – utilaje: maşini de găurit, ciocan de lipit, echipament de sudare;
    – mijloace de măsurat şi verificat: şublere, micrometre, lere de filet, calibre - tampon, calibre inel, rigle, echere;
    – echipamente de protecţie specifice.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬──────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬────┤
│ │ │ │Alegerea │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │ │ │asamblare / │ │
│ │ │ │materialelor,│50% │
│ │ │ │conform │ │
│ │Primirea şi │ │documentaţiei│ │
│ │planificarea│ │tehnice │ │
│1. │sarcinii de │35%├─────────────┼────┤
│ │lucru │ │Alegerea │ │
│ │ │ │SDV-urilor şi│ │
│ │ │ │utilajelor în│ │
│ │ │ │vederea │50% │
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │unei │ │
│ │ │ │asamblări │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼────┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │operaţiei de │30% │
│ │ │ │asamblare │ │
│ │ │ ├─────────────┼────┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │operaţiei de │ │
│ │ │ │asamblare, │ │
│ │ │ │utilizând │30% │
│ │ │ │corespunzător│ │
│ │Realizarea │ │SDV- urile/ │ │
│2. │sarcinii de │50%│utilajele │ │
│ │lucru │ ├─────────────┼────┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │ansamblului │20% │
│ │ │ │executat │ │
│ │ │ ├─────────────┼────┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor cu │ │
│ │ │ │privire la │20% │
│ │ │ │normele de │ │
│ │ │ │protecţie a │ │
│ │ │ │muncii │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼────┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │terminologiei│ │
│ │ │ │de │ │
│ │ │ │specialitate │ │
│ │Prezentarea │ │în descrierea│ │
│ │şi │ │tehnologiilor│ │
│3. │promovarea │15%│de execuţie a│100%│
│ │sarcinii │ │asamblării şi│ │
│ │realizate │ │a metodelor │ │
│ │ │ │de control │ │
│ │ │ │aplicate │ │
│ │ │ │ansamblului │ │
│ │ │ │realizat │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴────┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 7:
        EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR SPECIFICE SISTEMELOR DE ASAMBLARE
        Rezultatele învăţării:

┌──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │7.2.1.Identificarea│ │
│ │elementelor │ │
│ │componente ale │ │
│ │utilajelor şi │ │
│ │instalaţiilor │ │
│ │specifice │ │
│ │sistemelor de │ │
│7.1.1 Utilaje şi │asamblare │ │
│instalaţii │7.2.2. Urmărirea │ │
│specifice │parametrilor de │ │
│sistemelor de │funcţionare şi de │ │
│asamblare: ciocane│lucru a utilajelor │ │
│pneumatice, prese │şi instalaţiilor │ │
│pentru asamblat │specifice │ │
│(pneumatice, │sistemelor de │7.3.1. │
│hidraulice, │asamblare │Colaborarea cu │
│electromagnetice),│7.2.3. Consemnarea │membrii echipei │
│instalaţii │în protocoale a │de lucru, în │
│semiautomate sau │parametrilor de │scopul │
│automate pentru │funcţionare şi de │îndeplinirii │
│sudură, instalaţii│lucru a utilajelor │sarcinilor de la │
│de deformare │şi instalaţiilor │locul de muncă │
│electromagnetică, │specifice │7.3.2. │
│maşini de │sistemelor de │Respectarea │
│înşurubat multiax,│asamblare │disciplinei la │
│maşini de │7.2.4. Comunicarea/│locul de muncă │
│înşurubat cu │raportarea │7.3.3. Asumarea │
│impact, maşini de │rezultatelor │iniţiativei în │
│înşurubat │activităţii │rezolvarea unor │
│multiple, automate│profesionale │probleme │
│pentru înşurubare,│desfăşurate │7.3.4. │
│staţii de montaj, │7.2.5. Alegerea │Respectarea │
│măsurare sau │SDV-urilor │prescripţiilor │
│verificare, │corespunzătoare în │din documentaţia │
│- construcţie, │scopul asigurării │tehnică │
│- acţionare, │funcţionării │7.3.5. Asumarea, │
│- funcţionare, │utilajelor şi │în cadrul echipei│
│- parametri de │instalaţiilor │de la locul de │
│funcţionare şi de │specific sistemelor│muncă, a │
│lucru, │de asamblare în │responsabilităţii│
│- documentaţie │parametrii de lucru│pentru sarcina de│
│tehnică specifică │7.2.6. Utilizarea │lucru primită │
│- SDV-uri │vocabularului comun│7.3.6. Utilizarea│
│utilizate în │şi al celui de │tehnologiei │
│scopul realizării │specialitate │informaţiei în │
│şi verificării │7.2.7. Aplicarea │vederea │
│operaţiilor de │procedurilor │documentării şi │
│asamblare │specifice de │realizării │
│7.1.2. Mentenanţa │mentenanţă a │operaţiilor │
│specifică │utilajelor şi │specifice locului│
│(proceduri de │instalaţiilor │de muncă │
│mentenanţă, │specifice │7.3.7. │
│defecte de │sistemelor de │Respectarea │
│funcţionare ale │asamblare │măsurilor de │
│utilajelor şi │7.2.8. │prevenire a │
│instalaţiilor │Identificarea │accidentelor în │
│specifice │defectelor apărute │muncă şi a │
│sistemelor, │în funcţionarea │bolilor │
│întreţinerea │utilajelor şi │profesionale │
│utilajelor şi │instalaţiilor │7.3.8. │
│instalaţiilor de │specifice │Respectarea │
│asamblare) │sistemelor de │normelor de │
│7.1.3 Norme de │asamblare │protecţia │
│SSM, de protecţia │7.2.9. Întreţinerea│mediului │
│mediului şi PSI │echipamentului de │ │
│aplicabile │lucru utilajelor şi│ │
│utilajelor şi │instalaţiilor │ │
│instalaţiilor │7.2.10. Utilizarea │ │
│specifice │vocabularului comun│ │
│sistemelor de │şi al celui de │ │
│asamblare │specialitate într-o│ │
│ │limbă modernă │ │
│ │7.2.11. Aplicarea │ │
│ │normelor de SSM, │ │
│ │protecţia mediului │ │
│ │şi PSI specifice │ │
│ │7.2.2. Intervenţia │ │
│ │în cazul │ │
│ │incidentelor │ │
└──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate "Exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor specifice sistemelor de asamblare":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea vocabularului comun şi al celui de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Utilizarea vocabularului comun şi al celui de specialitate într-o limbă modernă

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea tehnologiei informaţiei în vederea documentării şi realizării operaţiilor specifice locului de muncă

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Consemnarea în protocoale a parametrilor de funcţionare şi de lucru a utilajelor şi instalaţiilor specifice sistemelor de asamblare

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi
    - Aplicarea procedurilor specifice de mentenanţă a utilajelor şi instalaţiilor specifice sistemelor de asamblare

        ● Competenţe cetăţeneşti
    - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Respectarea disciplinei la locul de muncă
    – Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor

        ● Competenţe antreprenoriale
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, utilaje şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice, etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la agentul economic):
    - utilaje şi instalaţii specifice sistemelor de asamblare: ciocane pneumatice, prese pentru asamblat (pneumatice, hidraulice, electromagnetice), instalaţii semiautomate sau automate pentru sudură, instalaţii de deformare electromagnetică, maşini de înşurubat multiax, maşini de înşurubat cu impact, maşini de înşurubat multiple, automate pentru înşurubare, staţii de montaj, măsurare sau verificare
    – SDV-uri specifice utilajelor şi instalaţiilor pentru realizarea operaţiilor de asamblare
    – documentaţie tehnică: desen de execuţie, fişă tehnologică, plan de operaţii, scheme de asamblare, plan de mentenanţă

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

┌────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬───┤
│ │ │ │Selectarea │ │
│ │ │ │resurselor │ │
│ │ │ │necesare în │ │
│ │ │ │vederea │50%│
│ │ │ │realizării │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │Primirea şi │ │lucru │ │
│ │planificarea│ ├───────────────┼───┤
│1. │sarcinii de │35%│Alegerea │ │
│ │lucru │ │SDV-urilor │ │
│ │ │ │corespunzătoare│ │
│ │ │ │realizării │ │
│ │ │ │sarcinii de │50%│
│ │ │ │lucru, în │ │
│ │ │ │conformitate cu│ │
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Asigurarea │ │
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │utilajelor şi │ │
│ │ │ │instalaţiilor │ │
│ │ │ │specifice │60%│
│ │ │ │sistemelor de │ │
│ │ │ │asamblare în │ │
│ │ │ │parametrii de │ │
│ │ │ │lucru. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │Realizarea │ │Respectarea │ │
│2. │sarcinii de │50%│prescripţiilor │ │
│ │lucru │ │tehnice din │25%│
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Aplicarea │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │sănătatea şi │ │
│ │ │ │securitatea │15%│
│ │ │ │muncii, PSI şi │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Descrierea şi │ │
│ │ │ │argumentarea │ │
│ │ │ │modului de │60%│
│ │ │ │realizare a │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │Prezentarea │ │Utilizarea │ │
│ │şi │ │terminologiei │ │
│3. │promovarea │15%│de specialitate│ │
│ │sarcinii │ │în descrierea │ │
│ │realizate │ │modului de │ │
│ │ │ │exploatare şi │40%│
│ │ │ │întreţinere a │ │
│ │ │ │utilajelor şi │ │
│ │ │ │instalaţiilor │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │sistemelor de │ │
│ │ │ │asamblare. │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 8:
        DESERVIREA INSTALAŢIILOR DE DEPOZITAT ŞI TRANSPORTAT
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│8.1.1. │ │ │
│Instalaţii de │ │ │
│depozitat │ │ │
│(containere │ │ │
│gravitaţionale, │ │ │
│alimentatorul cu│ │ │
│palete, │ │ │
│containerul cu │ │ │
│elevator, │8.2.1.Identificarea│ │
│containerul │caracteristicilor │ │
│magazine cu │constructive si │ │
│cădere, magazine│funcţionale ale │ │
│verticale, │instalaţiilor de │ │
│magazine în │depozitat şi │8.3.1. │
│zig-zag, │transportat │Colaborarea cu│
│magazine cu plan│8.2.2. Utilizarea │membrii │
│înclinat, │instalaţiilor de │echipei de │
│magazine în │depozitat şi │lucru, în │
│spirală, │transportat în │scopul │
│magazine cu │vederea deplasării │îndeplinirii │
│încărcător, │sarcinilor │sarcinilor de │
│magazine cu │8.2.3. Urmărirea │la locul de │
│punct fix de │parametrilor de │muncă │
│alimentare, │funcţionare şi de │8.3.2. │
│conveioare │lucru a utilajelor │Respectarea │
│aeriene, │şi instalaţiilor │disciplinei la│
│conveioare la │specifice │locul de muncă│
│sol, cărucioare │referitoare la │8.3.3. │
│autopropulsoare)│instalaţiile de │Asumarea │
│şi transportat │depozitat şi │iniţiativei în│
│(cu mişcare │transportat │rezolvarea │
│continuă - │8.2.4. Inspectarea │unor probleme │
│rectilinie şi │stării de │specifice │
│circulară, cu │funcţionare a │locului de │
│mişcare │instalaţiilor de │muncă │
│alternativă) │depozitat şi │8.3.4. │
│- variante │transportat │Respectarea │
│constructive; │8.2.5. Aplicarea │prescripţiilor│
│- domenii de │soluţiei corecte de│din │
│utilizare; │remediere pentru │documentaţia │
│- elemente │eliminarea │tehnică │
│componente ale │defectelor │specifică │
│instalaţiilor de│constatate │instalaţiilor │
│depozitat şi │8.2.6. Utilizarea │de depozitat │
│transportat; │corectă a │şi transportat│
│- funcţionare; │limbajului comun şi│8.3.5. │
│- parametri de │al celui de │Respectarea │
│funcţionare şi │specialitate │măsurilor de │
│de lucru │8.2.7. Comunicarea │prevenire a │
│- documentaţie │/ raportarea │accidentelor │
│tehnică │rezultatelor │în muncă şi a │
│specifică; │activităţii │bolilor │
│- acţionare. │profesionale │profesionale │
│8.1.2. Defecte │desfăşurate. │8.3.6. │
│de funcţionare │8.2.8. Aplicarea │Respectarea │
│ale │normelor de SSM, │normelor de │
│instalaţiilor de│protecţia mediului │protecţia │
│depozitat şi │şi PSI specifice │mediului │
│transportat: │8.2.9. Utilizarea │ │
│cauze şi soluţii│vocabularului comun│ │
│de remediere │şi al celui de │ │
│(reglaj, │specialitate într-o│ │
│înlocuire) │limbă modernă │ │
│8.1.3. Norme de │ │ │
│SSM, de │ │ │
│protecţia │ │ │
│mediului şi PSI │ │ │
│aplicabile │ │ │
│instalaţiilor de│ │ │
│depozitat şi │ │ │
│transportat │ │ │
└────────────────┴───────────────────┴──────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate "Deservirea instalaţiilor de depozitat şi transportat":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a limbajului comun şi al celui de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate.

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Utilizarea vocabularului comun şi al celui de specialitate într-o limbă modernă

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Inspectarea stării de funcţionare a instalaţiilor de depozitat şi transportat
    – Aplicarea soluţiei corecte de remediere pentru eliminarea defectelor constatate

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Respectarea prescripţiilor din documentaţia tehnică specifică instalaţiilor de depozitat şi transportat

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea disciplinei la locul de muncă

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, utilaje şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice, etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la agentul economic)
    - instalaţii de ridicat şi transportat: containere gravitaţionale, alimentatorul cu palete, containerul cu elevator, containerul magazine cu cădere, magazine verticale, magazine în zig-zag, magazine cu plan înclinat, magazine în spirală, magazine cu încărcător, magazine cu punct fix de alimentare, conveioare aeriene, conveioare la sol, cărucioare autopropulsoare, cu mişcare continuă - rectilinie şi circulară, cu mişcare alternative.

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬──────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼──────────────┬───┤
│ │ │ │Identificarea │ │
│ │ │ │tipului de │ │
│ │ │ │instalaţie de │ │
│ │ │ │depozitare şi │ │
│ │ │ │transport │50%│
│ │ │ │necesar pentru│ │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │Primirea şi │ │sarcinii de │ │
│ │planificarea│ │lucru │ │
│1. │sarcinii de │35%├──────────────┼───┤
│ │lucru │ │Pregătirea │ │
│ │ │ │utilajelor şi │ │
│ │ │ │instalaţiilor │ │
│ │ │ │de depozitat │ │
│ │ │ │şi transportat│50%│
│ │ │ │în vederea │ │
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
├────┼────────────┼───┼──────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │utilajelor şi │ │
│ │ │ │instalaţiilor │ │
│ │ │ │de depozitat │45%│
│ │ │ │şi transportat│ │
│ │ │ │în vederea │ │
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Urmărirea │ │
│ │ │ │parametrilor │ │
│ │ │ │de funcţionare│ │
│ │ │ │şi de lucru a │ │
│ │ │ │utilajelor şi │ │
│ │Realizarea │ │instalaţiilor │20%│
│2. │sarcinii de │50%│specifice │ │
│ │lucru │ │referitoare la│ │
│ │ │ │instalaţiile │ │
│ │ │ │de depozitat │ │
│ │ │ │şi transportat│ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │prescripţiilor│ │
│ │ │ │tehnice din │20%│
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Aplicarea │ │
│ │ │ │normelor SSM, │ │
│ │ │ │PSI şi │15%│
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
│ │ │ │specifice │ │
├────┼────────────┼───┼──────────────┼───┤
│ │ │ │Descrierea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │executate în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │asigurării │60%│
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │corecte a │ │
│ │ │ │instalaţiilor │ │
│ │ │ │de depozitat │ │
│ │Prezentarea │ │şi transportat│ │
│ │şi │ ├──────────────┼───┤
│3. │promovarea │15%│Utilizarea │ │
│ │sarcinii │ │terminologiei │ │
│ │realizate │ │de │ │
│ │ │ │specialitate │ │
│ │ │ │în descrierea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │executate în │40%│
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │asigurării │ │
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │instalaţiilor │ │
│ │ │ │de depozitat │ │
│ │ │ │şi transportat│ │
└────┴────────────┴───┴──────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 9:
        EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE MONTAJ A SISTEMELOR DE ASAMBLARE ÎN RAPORT CU COMPLEXITATEA APARATURII ŞI A INSTALAŢIILOR
        Rezultatele învăţării:

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│9.1.1. Desen de │ │ │
│ansamblu │ │ │
│(reguli de │ │ │
│reprezentare, │ │ │
│poziţionarea │ │ │
│pieselor │ │ │
│componente, │ │ │
│cotarea desenului│ │ │
│de ansamblu, │ │ │
│tabelul de │ │ │
│componenţă, │ │ │
│reprezentarea de │ │ │
│ansambluri │ │ │
│simple, │ │ │
│reprezentarea │ │ │
│instalaţiilor │ │ │
│industriale │ │ │
│pentru fluide, │9.2.1. │ │
│instalaţii │Identificarea │ │
│electrice, │formelor pieselor│ │
│instalaţii de │componente ale │ │
│automatizare) │ansamblurilor │ │
│9.1.3 Operaţii │desenate │ │
│specifice de │9.2.2. │ │
│asamblare: │Identificarea │ │
│- înşurubare │modului de │ │
│(utilaje şi │funcţionare a │ │
│instalaţii │ansamblului │ │
│specifice: maşini│reprezentat │ │
│pneumatice de │9.2.3. │ │
│înşurubat, maşini│Interpretarea │ │
│de înşurubat cu │desenelor │ │
│impact, maşini de│instalaţiilor │ │
│înşurubat fără │pentru fluide, │ │
│impact, maşini de│instalaţii │ │
│înşurubat │electrice, │ │
│multiple, │instalaţii de │ │
│echilibrori, │automatizare │ │
│automate de │9.2.4. Montarea │ │
│înşurubat, scule │pieselor │ │
│şi dispozitive │componente în │ │
│specifice: chei │ansambluri, pe │ │
│fixe, chei │standuri de │ │
│inelare, cheie │montaj sau linii │ │
│despicată, │automate, în │ │
│şurubelniţe, │conformitate cu │ │
│şurubelniţe │documentaţia │ │
│pneumatice, │tehnică, folosind│9.3.1. │
│dispozitive de │proceduri │Colaborarea cu│
│poziţionare a │specifice │membrii │
│sculelor: cu cap │9.2.5. Pregătirea│echipei de │
│pătrat, cu cap │sculelor, │lucru, în │
│pătrat interior, │dispozitivelor, │scopul │
│cu cap cotit, cu │utilajelor şi │îndeplinirii │
│basculare, │instalaţiilor în │sarcinilor de │
│dispozitive │vederea │la locul de │
│pneumatice de │efectuării │muncă │
│alimentare cu │operaţiilor de │9.3.2. │
│şuruburi, │asamblare │Respectarea │
│alimentator │9.2.6. Utilizarea│termenelor de │
│vibrator) │sculelor şi │realizare a │
│- nituirea prin │dispozitivelor în│sarcinilor │
│rulare - prin │vederea │9.3.3. │
│percuţie, prin │asamblării │Respectarea │
│rulare │9.2.7. │disciplinei la│
│tangenţială │Întreţinerea │locul de muncă│
│(utilaje şi │curentă a │9.3.4. │
│instalaţii │utilajelor şi │Respectarea │
│specifice: maşina│instalaţiilor │prescripţiilor│
│de nituit prin │specifice │din │
│rulare radială, │9.2.8. Controlul │documentaţia │
│maşina de nituit │ansamblurilor │tehnică │
│prin rulare │realizate în │9.3.5. │
│tangenţială; │vederea │Respectarea cu│
│maşina de nituit │identificării │stricteţe a │
│cu capete │neconformităţilor│succesiunii │
│multiple, scule │9.2.9. Realizarea│operaţiilor │
│şi dispozitive │operaţiilor │procesului de │
│specifice: broşa │procesului de │asamblare │
│de nit, buterola)│asamblare pe │9.3.6. │
│- asamblarea prin│liniile │Respectarea │
│presare (utilaje │automatizate în │măsurilor de │
│şi instalaţii │vederea │prevenire a │
│specifice: prese │executării │accidentelor │
│pneumatice, prese│ansamblurilor │în muncă şi a │
│hidraulice, prese│9.2.10. │bolilor │
│electromagnetice;│Utilizarea │profesionale │
│scule şi │tehnologiei │9.3.7. │
│dispozitive │informaţiei în │Respectarea │
│specifice: │vederea │normelor de │
│berbec) │documentării şi │securitate şi │
│9.1.3 Controlul │realizării │sănătate în │
│ansamblurilor │operaţiilor │muncă │
│realizate prin │specifice locului│9.3.8. │
│operaţiile │de muncă │Respectarea │
│specifice de │9.2.11. │normelor de │
│asamblare │Utilizarea │protecţia │
│(înşurubare, │corectă a │mediului │
│nituire, prin │limbajului comun │ │
│presare) │şi de │ │
│- metode de │specialitate │ │
│verificare şi │9.2.12. │ │
│control specifice│Utilizarea │ │
│- posibile │vocabularului │ │
│neconformităţi │comun şi al celui│ │
│9.1.4. Operaţiile│de specialitate │ │
│procesului de │într-o limbă │ │
│asamblare pe │modernă │ │
│linii │9.2.13. │ │
│automatizate │Comunicarea / │ │
│(poziţionarea la │raportarea │ │
│staţia de │rezultatelor │ │
│preluare piesă, │activităţii │ │
│recunoaşterea │profesionale │ │
│piesei de │desfăşurate. │ │
│preluat, │9.2.14. Aplicarea│ │
│transferul spre │normelor de SSM, │ │
│staţia de │protecţia │ │
│asamblare, │mediului şi PSI │ │
│orientarea │specifice │ │
│piesei, │9.2.15. Aplicarea│ │
│poziţionarea │prevederilor │ │
│piesei pentru │legale │ │
│asamblare, │referitoare la │ │
│mişcarea pentru │domeniul │ │
│asamblare, │situaţiilor de │ │
│verificarea, │urgenţă │ │
│transmiterea │ │ │
│informaţiilor │ │ │
│privind │ │ │
│executarea │ │ │
│asamblării, │ │ │
│revenirea în │ │ │
│poziţia iniţială,│ │ │
│transferul │ │ │
│ansamblului) │ │ │
│9.1.5. Prevederi │ │ │
│legale │ │ │
│referitoare la │ │ │
│SSM, PSI, │ │ │
│situaţii de │ │ │
│urgenţă şi │ │ │
│protecţia │ │ │
│mediului │ │ │
│specifice │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴──────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specific acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate "Executarea operaţiilor de montaj a sistemelor de asamblare în raport cu complexitatea aparaturii şi a instalaţiilor":
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a limbajului comun şi de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Utilizarea vocabularului comun şi al celui de specialitate într-o limbă modernă

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea tehnologiei informaţiei în vederea documentării şi realizării operaţiilor specifice locului de muncă

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea desenelor instalaţiilor pentru fluide, instalaţii electrice, instalaţii de automatizare

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Identificarea modului de funcţionare a ansamblului desenat

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea disciplinei la locul de muncă

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, utilaje şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice, etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la agentul economic)
    - utilaje şi instalaţii specifice înşurubării: maşini pneumatice de înşurubat, maşini de înşurubat cu impact, maşini de înşurubat multiple, echilibrori, automate de înşurubat
    – utilaje şi instalaţii specifice nituirii prin rulare: maşina de nituit prin rulare radială, maşina de nituit prin rulare tangenţială; maşina de nituit cu capete multiple
    – utilaje şi instalaţii specific asamblării prin presare: prese pneumatice, prese hidraulice, prese electromagnetice
    – documentaţie tehnică: desene de ansamblu, scheme de asamblare, fişe tehnologice şi planuri de operaţii, ciclograme, scheme mecanice, scheme hidraulice, scheme electrice
    – SDV-uri specifice: pentru asamblările prin înşurubare, nituire, prin presare

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Analiza │ │
│ │ │ │formelor şi a│ │
│ │ │ │succesiunii │ │
│ │ │ │de montaj a │10%│
│ │ │ │pieselor din │ │
│ │ │ │desenul de │ │
│ │ │ │ansamblu │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Alegerea │ │
│ │ │ │organelor de │ │
│ │Primirea şi │ │asamblare/ │ │
│ │planificarea│ │materialelor │40%│
│1. │sarcinii de │35%│conform │ │
│ │lucru │ │documentaţiei│ │
│ │ │ │tehnice │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Alegerea │ │
│ │ │ │SDV-urilor │ │
│ │ │ │specifice în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │realizării │50%│
│ │ │ │asamblărilor,│ │
│ │ │ │conform │ │
│ │ │ │documentaţiei│ │
│ │ │ │tehnice │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │de asamblare │ │
│ │ │ │utilizând │60%│
│ │ │ │corespunzător│ │
│ │ │ │SDV-urile/ │ │
│ │ │ │utilajele │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │Realizarea │ │Verificarea │ │
│2. │sarcinii de │50%│ansamblului │25%│
│ │lucru │ │executat │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Aplicarea │ │
│ │ │ │normelor cu │ │
│ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │SSM, PSI şi │15%│
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
│ │ │ │specifice │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │terminologiei│ │
│ │ │ │de │ │
│ │ │ │specialitate │ │
│ │ │ │în descrierea│40%│
│ │ │ │succesiunii │ │
│ │Prezentarea │ │operaţiilor │ │
│ │şi │ │de montaj │ │
│3. │promovarea │15%│realizate │ │
│ │sarcinii │ ├─────────────┼───┤
│ │realizate │ │Argumentarea │ │
│ │ │ │soluţiei │ │
│ │ │ │alese pentru │ │
│ │ │ │realizarea │60%│
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │operaţiei de │ │
│ │ │ │montaj │ │
│ │ │ │realizate. │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 10:
        DESERVIREA SISTEMELOR MECATRONICE/LINII AUTOMATIZATE DE ASAMBLARE
        Rezultatele învăţării:

┌──────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│10.1.1. │ │ │
│Sisteme │ │ │
│mecatronice de│ │ │
│asamblare │ │ │
│(sisteme de │ │ │
│module, linii │ │ │
│automatizate │ │ │
│de asamblare, │ │ │
│sisteme │ │ │
│flexibile de │ │ │
│fabricaţie) │ │ │
│- elemente │ │ │
│componente │ │ │
│- funcţionare │ │ │
│10.1.2. │ │ │
│Sisteme de │ │ │
│montaj pe │10.2.1. │ │
│linii │Identificarea │ │
│automatizate │elementelor │ │
│(montaj │componente ale │ │
│staţionar, │sistemelor │ │
│montaj │mecatronice de │ │
│glisant, │asamblare │ │
│automate de │10.2.2. │ │
│montaj, cu │Identificarea │ │
│automatizare │modului de │ │
│parţială, cu │funcţionare a │ │
│roboţi │sistemului │ │
│industriali) │mecatronic de │ │
│- │asamblare │ │
│caracteristici│10.2.3. │ │
│constructive │Supravegherea/ │ │
│- │monitorizarea │ │
│caracteristici│stării de │ │
│funcţionale │funcţionare a │ │
│documentaţie │sistemelor de │ │
│tehnică │montaj pe liniile│ │
│specifică │automatizate în │ │
│locului de │timpul procesului│ │
│muncă pe linia│de lucru │ │
│automatizată │10.2.4. │ │
│de montaj │Utilizarea │ │
│10.1.3. │documentaţiei │ │
│Senzori pentru│tehnice specifică│ │
│montaj │locului de muncă │ │
│(senzori de │pe linia │ │
│forţă şi │automatizată de │ │
│cuplu, senzori│montaj │ │
│tactili, │10.2.5. │ │
│senzori fără │Identificarea │ │
│contact) │caracteristicilor│10.3.1. │
│- rol şi │de funcţionare a │Respectarea │
│caracteristici│senzorilor pentru│disciplinei la│
│funcţionale │montaj pe liniile│locul de muncă│
│10.1.4. Roboţi│automatizate în │10.3.2. │
│şi │timpul procesului│Asumarea │
│manipulatori │de lucru │iniţiativei în│
│în sistemele │10.2.6. │rezolvarea │
│mecatronice de│Supravegherea/ │problemelor │
│asamblare │monitorizarea │specifice │
│- rolul │stării de │locului de │
│funcţional │funcţionare a │muncă │
│(manipulări de│roboţilor şi │10.3.3. │
│piese, sudură,│manipulatorilor │Respectarea │
│tăiere, │în sistemele │prescripţiilor│
│aplicare de │mecatronice de │din │
│strat de │asamblare pe │documentaţia │
│material │liniile │tehnică │
│adeziv, │automatizate în │specifică │
│vopsire, │timpul procesului│locului de │
│montaj │de lucru │muncă │
│automat, │10.2.7. │10.3.4. │
│controlul │Identificarea │Utilizarea │
│automat) │elementelor din │tehnologiei │
│- condiţii │sistemele de │informaţiei în│
│pentru │acţionare │vederea │
│utilizarea │hidraulice şi │documentării │
│roboţilor în │pneumatice ale │şi realizării │
│sistemul de │sistemelor │operaţiilor │
│asamblare/ │mecatronice de │specifice │
│montaj │asamblare şi │locului de │
│- dispozitive │stabilirea │muncă │
│de apucare (de│parametrilor │10.3.5. │
│tip cleşte, cu│tehnico- │Respectarea │
│senzori │funcţionali │măsurilor de │
│tactili, cu │10.2.8 Citirea │prevenire a │
│degete │schemelor de │accidentelor │
│autocentrante,│acţionare │în muncă şi a │
│cu degete │hidraulică şi │bolilor │
│elastice, cu │pneumatică a │profesionale │
│bolţ conic, cu│sistemelor │10.3.6. │
│degete │mecatronice │Respectarea │
│paralele) │10.2.9. │normelor de │
│10.1.5. │Interpretarea │protecţia │
│Acţionări │documentaţiei │mediului │
│hidraulice şi │tehnice specifică│ │
│pneumatice ale│sistemelor de │ │
│sistemelor │acţionare │ │
│mecatronice de│hidraulică şi │ │
│asamblare │pneumatică a │ │
│- elemente │sistemelor │ │
│componente şi │mecatronice │ │
│rolul │10.2.10. │ │
│funcţional al │Utilizarea │ │
│schemelor de │corectă a │ │
│acţionare │limbajului comun │ │
│hidraulică şi │şi de │ │
│pneumatică a │specialitate │ │
│sistemelor │10.2.11. │ │
│mecatronice │Utilizarea │ │
│- funcţionarea│vocabularului │ │
│schemelor de │comun şi al celui│ │
│acţionare │de specialitate │ │
│hidraulică şi │într-o limbă │ │
│pneumatică a │modernă │ │
│sistemelor │10.2.12. │ │
│mecatronice │Aplicarea │ │
│- parametrii │normelor de SSM, │ │
│tehnico- │protecţia │ │
│funcţionali ai│mediului şi PSI │ │
│sistemelor de │specifice │ │
│acţionare │10.2.13.Aplicarea│ │
│hidraulică şi │prevederilor │ │
│pneumatică a │legale │ │
│sistemelor │referitoare la │ │
│mecatronice │domeniul │ │
│- documentaţia│situaţiilor de │ │
│tehnică │urgenţă │ │
│specifică │ │ │
│sistemelor de │ │ │
│acţionare │ │ │
│hidraulică şi │ │ │
│pneumatică a │ │ │
│sistemelor │ │ │
│mecatronice │ │ │
│10.1.6. │ │ │
│Prevederi │ │ │
│legale │ │ │
│referitoare la│ │ │
│SSM, PSI, │ │ │
│situaţii de │ │ │
│urgenţă şi │ │ │
│protecţia │ │ │
│mediului │ │ │
│specifice │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴──────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specific acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate "Deservirea sistemelor mecatronice/linii automatizate de asamblare
        ● Competenţe de alfabetizare:
    - Utilizarea corectă a limbajului comun şi de specialitate

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Utilizarea vocabularului comun şi al celui de specialitate într-o limbă modernă

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea tehnologiei informaţiei în vederea documentării şi realizării operaţiilor specifice locului de muncă

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Respectarea disciplinei la locul de muncă
    – Interpretarea documentaţiei tehnice specifică sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică a sistemelor mecatronice

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Identificarea modului de funcţionare a sistemului mecatronic de asamblare

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea disciplinei la locul de muncă

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea problemelor specifice locului de muncă


        Lista minimă de resurse materiale (echipamente, utilaje şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice, etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la agentul economic)
        Elemente componente pentru sisteme mecatronice: pentru linii automatizate, pentru sisteme flexibile de fabricaţie
        Senzori: de forţă, tactili, de locaţie, vizuali
        Roboţi, manipulatori, dispozitive de apucare: pentru manipulări de piese, pentru asamblări
        Sisteme de acţionare hidraulică şi pneumatică: motoare hidraulice cu pistoane în translaţie, cu cilindru pneumatic cu comandă indirectă

        Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Extragerea │ │
│ │ │ │corectă şi │ │
│ │ │ │completă a │ │
│ │ │ │informaţiilor│ │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │documentaţia │40%│
│ │ │ │tehnică, în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │realizării │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Identificarea│ │
│ │Primirea şi │ │tipurilor de │ │
│1. │planificarea│35%│linii │ │
│ │sarcinii de │ │automatizate/│ │
│ │lucru │ │sisteme │40%│
│ │ │ │mecatronice, │ │
│ │ │ │în funcţie de│ │
│ │ │ │sarcina │ │
│ │ │ │primită │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Interpretarea│ │
│ │ │ │documentaţiei│ │
│ │ │ │tehnice │ │
│ │ │ │specifice │20%│
│ │ │ │locului de │ │
│ │ │ │muncă pe │ │
│ │ │ │liniile │ │
│ │ │ │automatizate │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Monitorizarea│ │
│ │ │ │/ │ │
│ │ │ │supravegherea│ │
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │specifice de │ │
│ │ │ │asamblare, pe│ │
│ │ │ │linii │ │
│ │ │ │automatizate │ │
│ │ │ │şi în cadrul │75%│
│ │ │ │sistemelor │ │
│ │ │ │mecatronice │ │
│ │Realizarea │ │de asamblare,│ │
│2. │sarcinii de │50%│cu │ │
│ │lucru │ │respectarea │ │
│ │ │ │şi aplicarea │ │
│ │ │ │indicaţiilor │ │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică. │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Aplicarea │ │
│ │ │ │normelor SSM,│ │
│ │ │ │PSI şi │25%│
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Descrierea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │executate în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │asigurării │ │
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │corecte a │60%│
│ │ │ │sistemelor de│ │
│ │ │ │montaj pe │ │
│ │ │ │linii │ │
│ │ │ │automatizate │ │
│ │ │ │şi sisteme │ │
│ │ │ │mecatronice │ │
│ │ │ │de asamblare │ │
│ │Prezentarea │ ├─────────────┼───┤
│ │şi │ │Utilizarea │ │
│3. │promovarea │15%│terminologiei│ │
│ │sarcinii │ │de │ │
│ │realizate │ │specialitate │ │
│ │ │ │în │ │
│ │ │ │prezentarea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │executate în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │asigurării │40%│
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │corecte a │ │
│ │ │ │sistemelor de│ │
│ │ │ │montaj pe │ │
│ │ │ │linii │ │
│ │ │ │automatizate │ │
│ │ │ │şi sisteme │ │
│ │ │ │mecatronice │ │
│ │ │ │de asamblare │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘


    IV. REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII SPECIFICE ALTOR DISCIPLINE (MATEMATICĂ, LIMBĂ MODERNĂ, ŞTIINŢE ETC.) NECESARE PENTRU DOBÂNDIREA CALIFICĂRII PROFESIONALE "OPERATOR - MONTATOR SUBANSAMBLE"
        ● Limba şi literatura română:
    - Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare
        o exprimarea orală (povestirea/relatarea orală, descrierea orală, purtarea unei conversaţii pe teme cotidiene): pronunţarea corectă a cuvintelor, folosirea corectă a acordului gramatical, cunoaşterea sensului corect al cuvintelor, coerenţă şi coeziune în exprimare, acordarea atenţiei partenerului de dialog, preluarea/cedarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog, adecvarea la situaţia de comunicare şi la scopul comunicării
        o exprimarea scrisă (relatarea unei experienţe personale, descriere, rezumare, redactarea unui jurnal/referat/eseu structurat/anunţ publicitar/document de corespondenţă/formular tipizat): scrierea corectă a cuvintelor, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie, folosirea adecvată a cuvintelor în context, coerenţă şi coeziune în exprimare;
        o receptarea mesajelor orale şi scrise: identificarea unor informaţii practice din diferite surse: înregistrări, instrucţiuni, anunţuri, interpretarea sensului cuvintelor în context.

    – Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

        ● Limba modernă:
    - producerea şi receptarea mesajelor orale/scrise în diferite situaţii de comunicare
        o identificarea unor informaţii practice din diferite surse: înregistrări, instrucţiuni, anunţuri, redactarea unor documente de corespondenţă, descrierea de obiecte, redactarea unei povestiri simple;
        o cererea şi oferirea de informaţii specifice din sfera vieţii cotidiene şi din domeniul de pregătire;
        o identificarea unor informaţii specifice din documente curente simple (anunţuri, prospecte, orare, instrucţiuni);
        o participarea la o conversaţie scurtă pe subiecte de interes;
        o comunicarea pentru realizarea unor sarcini simple care necesită care necesită un schimb de informaţii diverse;

    – traducerea unor mesaje funcţionale (prospect, instrucţiuni de folosire) cu ajutorul dicţionarului.

        ● Matematică:
    - prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual
        o mulţimi de numere (naturale, întregi, raţionale, iraţionale, reale);
        o operaţii aritmetice de bază pentru efectuarea de calcule simple;
        o geometrie plană şi în spaţiu: calculul dimensiunilor, ariilor şi volumelor;


        ● Fizică:
    - înţelegerea unor procese tehnologice, a funcţionarii şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi şi în activităţile industriale specifice calificării

        ● Chimie:
    - investigarea comportării unor substanţe chimice
        o proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor organice şi anorganice (nemetale, metale şi aliaje, lubrifianţi, combustibili, soluţii de curăţare şi degresare, lacuri şi vopsele)

    – evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului

        ● Biologie:
    - evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii activităţilor umane asupra mediului şi asupra sa:
        o elemente de ecologie şi protecţia mediului
        o elemente de igiena muncii/personală şi prim ajutor


        ● Geografie:
    - raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi sistemele sale componente:
        o geografia aşezărilor şi populaţiei (inclusiv dezvoltarea durabilă)
        o geografia economică mondială (resursele naturale, industria, serviciile)


        ● Tehnologii:
    - utilizarea calculatorului (editoare de text, calcul tabelar, baze de date, Internet)
    – elemente de educaţie antreprenorială (condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale, planul de afaceri şi problemele aplicării acestuia, promovarea produsului, protecţia consumatorului)


                        Index al prescurtărilor şi abrevierilor

┌───┬──────────────────────────────────┐
│URÎ│Unitate de rezultate ale învăţării│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ÎPT│Învăţământ profesional şi tehnic │
├───┼──────────────────────────────────┤
│SDV│Scule, dispozitive şi │
│ │verificatoare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│SSM│Sănătatea şi securitatea muncii │
├───┼──────────────────────────────────┤
│PSI│Prevenirea şi stingerea │
│ │incendiilor │
└───┴──────────────────────────────────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016