Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ din 25 mai 2021  pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: electrician auto    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ din 25 mai 2021 pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: electrician auto

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 603 bis din 17 iunie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 3.833 din 25 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 603 bis din 17 iunie 2021.
──────────
                                  MINISTERUL EDUCAŢIEI
         CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
                      Anexa nr. 1 la OME nr. 3.833 din 25.05.2021
                           STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
                               Calificarea profesională:
                                    ELECTRICIAN AUTO
                                        Nivel 3
                          Domeniul de pregătire profesională:
                                        ELECTRIC
                                          2021
        GRUPUL DE LUCRU:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │prof. ing. Colegiul │
│BOANCĂ VASILE│Tehnic de Transporturi │
│ │"Transilvania” Cluj │
│ │Napoca │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│CONŢ IONEL │Tehnologic "Alexandru │
│ │Borza” Cluj Napoca │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Colegiul │
│CREŢU GABRIEL│Tehnic de Transporturi │
│MIRCEA │"Transilvania” Cluj │
│ │Napoca │
├─────────────┼────────────────────────┤
│DAVID ALIN │prof. ing. Colegiul │
│LAURENŢIU │Tehnic de Transporturi │
│ │Braşov │
├─────────────┼────────────────────────┤
│DELEANU │prof. ing. Colegiul │
│TEODORA │Tehnic de Transporturi │
│FLORINA │Braşov │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│DINCĂ ALIN │Tehnologic Transporturi │
│ │Auto Timişoara │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│DOOGARU AUREL│Tehnologic Transporturi │
│ │Auto Timişoara │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Colegiul │
│FEŞTILĂ │Tehnic de Transporturi │
│RODICA │"Transilvania” Cluj │
│ │Napoca │
├─────────────┼────────────────────────┤
│GAIDOŞ │prof. ing. Colegiul │
│NICOLETA │Tehnic „Mircea cel │
│ │Bătrân” Bucureşti │
├─────────────┼────────────────────────┤
│IANCOVICI │prof. ing. Liceul │
│WOLF MIRIANA │Tehnologic Transporturi │
│ │Auto Timişoara │
├─────────────┼────────────────────────┤
│IORGULESCU │prof. ing. Liceul │
│MĂRCUŞ │Tehnologic „Theodor │
│BEATRICE │Pallady” Bucureşti │
│GEORGIANA │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Colegiul │
│LAVRIC IONEL │Tehnic Auto „Traian │
│ │Vuia” Focşani, jud. │
│ │Vrancea │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│MELNIC ALINA │Tehnologic Transporturi │
│ │Auto Timişoara │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│MUNTEANU │Tehnologic „Elena │
│ALINA MIHAELA│Caragiani” Tecuci, jud. │
│ │Galaţi │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│OSAIN ANGELA │Tehnologic Transporturi │
│ │Auto Timişoara │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Colegiul │
│PARASCHIV │Tehnic „Valeriu D. │
│REMUS │Cotea” Focşani, jud. │
│ │Vrancea │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │prof. ing. Liceul │
│ŢOBA DANIELA │Tehnologic “Nikola │
│ │Tesla” Bucureşti │
└─────────────┴────────────────────────┘

        Din partea operatorilor economici: LUCĂCEL MIHAI, S.C. Briaris Cluj
        CNDIPT
        Coordonare şi consultanţă metodologică
        RĂILEANU CARMEN - Inspector de specialitate curriculum    I. NOTĂ INTRODUCTIVĂ
        Titlul calificării: ELECTRICIAN AUTO
        Descrierea succintă a calificării: Absolvenţii calificării profesionale "Electrician auto" vor dobândi o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le vor permite să realizeze operaţii, cu grad redus de complexitate, de diagnosticare a disfuncţionalităţilor la sistemul electric/electronic al autovehiculelor, executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor de producere şi stocare a energiei electrice, a aparaturii de bord, a sistemelor de aprindere şi de pornire, a echipamentului de iluminare şi semnalizare, a sistemelor de automatizare precum şi a instalaţiilor auxiliare/de confort ale autovehiculelor. Totodată, absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă a automobilului în interiorul unităţilor de reparaţii auto precum şi pe drumurile publice.
        Ocupaţiile COR* (Clasificarea Ocupaţiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
    - 723101 - Electrician auto
    – 723102 - Electromecanic auto
    – 723104 - Operator standuri încercări
    – 723105 - Operator pregătire încercări vehicule
    – 741307 - Electrician de întreţinere şi reparaţii
    – 741308 - Electrician montator de instalaţii automatizate
    – 741309 - Electrician montator de instalaţii electrice la mijloacele de transport
        * NOTĂ: Lista ocupaţiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel inferior, în funcţie de decizia angajatorului.

        Lista unităţilor de rezultate ale învăţării:
        ● Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
    1. Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică
    2. Realizarea componentelor echipamentelor electrice
    3. Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu
    4. Măsurarea mărimilor electrice în curent alternativ
    5. Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune
    6. Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice

        ● Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
    7. Demontarea şi montarea componentelor autovehiculelor
    8. Diagnosticarea şi remedierea defectelor echipamentelor şi instalaţiilor electrice ale autovehiculelor
    9. Utilizarea sistemelor de automatizare pentru autovehicule
    10. Utilizarea sistemelor inteligente pentru autovehicule
    11. Conducerea automobilului

        Competenţele cheie, vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională, specifice celor 8 domenii de competenţe cheie descrise prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi corelate cu Recomandarea Consiliului UE din 22 mai 2018 privind competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, sunt integrate în unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale sau specializate, aşa cum sunt prezentate în rezultatele învăţării descrise în continuare, pentru fiecare unitate de rezultate ale învăţării. Acestea sunt evidenţiate cu caractere italice.

        Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor - 3
        Oportunităţi la finalizarea programului de formare: angajarea pe piaţa muncii sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.

    II. TABEL DE CORELARE A UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII (URI) CU UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ/COMPETENŢE SPECIFICE OCUPAŢIILOR CARE POT FI PRACTICATE

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Unităţi de │Unităţi de competenţă/│
│Rezultate ale │Competenţe │
│Învăţării (URI)│profesionale din │
│- Calificarea │Standard Ocupaţional/ │
│IPT: │propuse de operatori │
│ELECTRICIAN │economici, parteneri │
│AUTO │sociali │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Utilizarea sculelor,│
│ │dispozitivelor şi │
│ │materialelor │
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ │- Lipirea/dezlipirea │
│ │manuală │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea desenelor │
│ │tehnice │
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătate şi │
│ │securitatea în muncă │
│ ├──────────────────────┤
│1. Realizarea │Competenţe │
│lucrărilor de │profesionale propuse │
│tehnologie │de operatori economici│
│generală în │/parteneri sociali │
│electrotehnică ├──────────────────────┤
│ │- Măsurarea mărimilor │
│ │electrice şi │
│ │neelectrice │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu seriozitate a │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor de lucru │
│ │corect şi în deplină │
│ │securitate │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Respectarea │
│ │procedurilor şi │
│ │normelor interne │
│ │- Utilizarea raţională│
│ │a resurselor │
│ │- Realizarea │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Păstrarea curăţeniei│
│ │la locul de muncă │
│ │- Punctualitate. │
│ │Respectarea │
│ │programului de lucru │
│ │- Rigurozitate │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │pentru rezolvarea │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Realizarea şi │
│ │citirea schemelor │
│ │electrice │
│ │- Înţelegerea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Organizarea │
│ │ergonomică a locului │
│ │de muncă │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Asigurarea cu piese │
│ │de schimb şi materiale│
│ │a locului de muncă │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Verificarea │
│ │materialelor │
│ │- Utilizarea │
│ │elementelor de circuit│
│ │analogice şi digitale │
│ │- Utilizarea │
│ │tehnologiei │
│ │electronice │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│2. Realizarea │comunicare │
│componentelor ├──────────────────────┤
│echipamentelor │Competenţe │
│electrice │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Circuite electrice │
│ │şi electronice, maşini│
│ │electrice, aparate │
│ │electrice │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Dispozitive │
│ │electronice │
│ │- Utilizarea raţională│
│ │a resurselor │
│ │- Realizarea de │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice după o │
│ │schemă dată │
│ │- Păstrarea curăţeniei│
│ │la locul de muncă │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă în │
│ │rezolvarea problemelor│
│ │- Demontarea/montarea │
│ │componentelor │
│ │echipamentelor │
│ │electrice │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │pentru rezolvarea │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Recunoaşterea, │
│ │înţelegerea şi │
│ │interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Citirea şi │
│ │interpretarea │
│ │schemelor electrice şi│
│ │mecanice │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor de măsurare│
│ │şi testare a mărimilor│
│ │electrice │
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ │- Planificarea │
│ │activităţii proprii │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Planificarea unei │
│ │sarcini de rutină │
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătatea şi │
│ │securitatea în muncă │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│3. Măsurarea │comunicare │
│mărimilor │- Utilizarea │
│electrice în │tehnologiei │
│curent continuu│electronice │
│ │- Utilizarea │
│ │elementelor de circuit│
│ │analogice şi digitale │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor electrice │
│ │de măsură │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Măsurarea mărimilor │
│ │electrice şi │
│ │neelectrice │
│ │- Circuite electrice │
│ │şi electronice, maşini│
│ │electrice, aparate │
│ │electrice │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu seriozitate a │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea corectă a│
│ │mijloacelor de lucru │
│ │şi în deplină │
│ │securitate │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Realizarea de │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice după o │
│ │schemă dată │
│ │- Cunoştinţe generale │
│ │despre circuite │
│ │electrice şi │
│ │electronice, │
│ │componentele acestora,│
│ │parametrii │
│ │caracteristici şi │
│ │măsurarea lor │
│ │- Deprinderi de │
│ │executare a unor │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │pentru rezolvarea │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Înţelegerea │
│ │schemelor circuitelor │
│ │electrice │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor de măsurare│
│ │şi testare a mărimilor│
│ │electrice │
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ │- Planificarea │
│ │activităţii proprii │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Planificarea unei │
│ │sarcini de rutină │
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătatea şi │
│ │securitatea în muncă │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│ │comunicare │
│ │- Utilizarea │
│ │tehnologiei │
│4. Măsurarea │electronice │
│mărimilor │- Utilizarea │
│electrice în │elementelor de circuit│
│curent │analogice şi digitale │
│alternativ │- Utilizarea │
│ │aparatelor electrice │
│ │de măsură │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Măsurarea mărimilor │
│ │electrice şi │
│ │neelectrice │
│ │- Circuite electrice │
│ │şi electronice, maşini│
│ │electrice, aparate │
│ │electrice │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu seriozitate a │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea corectă a│
│ │mijloacelor de lucru │
│ │şi în deplină │
│ │securitate │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Realizarea de │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice după o │
│ │schemă dată │
│ │- Cunoştinţe generale │
│ │despre circuite │
│ │electrice şi │
│ │electronice, │
│ │componentele acestora,│
│ │parametrii │
│ │caracteristici şi │
│ │măsurarea lor │
│ │- Deprinderi de │
│ │executare a unor │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice │
│ │- Responsabilitate │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │pentru rezolvarea │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Lucru în echipă │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor de măsurare│
│ │şi testare a mărimilor│
│ │electrice │
│ │- Înţelegerea şi │
│ │realizarea schemelor │
│ │circuitelor electrice │
│ │şi electronice după o │
│ │schemă dată │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ │- Asigurarea cu piese │
│ │de schimb şi materiale│
│ │a locului de muncă │
│ │- Utilizarea sculelor,│
│ │dispozitivelor şi │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de iluminat │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de iluminat │
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de iluminat │
│ │- Lipirea/dezlipirea │
│ │manuală │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătatea şi │
│ │securitatea în muncă │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│5. Montarea şi │electrice şi mecanice │
│întreţinerea │- Utilizarea │
│aparatelor de │mijloacelor moderne de│
│joasă tensiune │comunicare │
│ │- Utilizarea │
│ │elementelor de circuit│
│ │analogice şi digitale │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor electrice │
│ │de măsură │
│ │- Asamblarea │
│ │echipamentelor din │
│ │instalaţiile │
│ │automatizate │
│ │- Verificarea │
│ │materialelor │
│ │- Montarea │
│ │instalaţiilor │
│ │automatizate pe │
│ │amplasament │
│ │- Pregătirea şi │
│ │montarea cablurilor şi│
│ │firelor │
│ │- Punerea în funcţiune│
│ │a instalaţiilor │
│ │automatizate │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │automatizate │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Circuite electrice │
│ │şi electronice, maşini│
│ │electrice, aparate │
│ │electrice │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu responsabilitate│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor de lucru │
│ │în deplină securitate │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Utilizarea raţională│
│ │a resurselor │
│ │- Respectarea │
│ │procedurilor şi │
│ │regulilor │
│ │- Aparate electrice │
│ │- Realizarea de │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice după o │
│ │schemă dată │
│ │- Păstrarea curăţeniei│
│ │la locul de muncă │
│ │- Deprinderi de │
│ │executare a unor │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │pentru rezolvarea │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Realizarea şi │
│ │citirea schemelor │
│ │electrice │
│ │- Respectarea │
│ │programului de lucru │
│ │- Demontarea/montarea │
│ │componentelor │
│ │electrice │
│ │- Înţelegerea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Respectarea │
│ │regulilor interne │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ │- Asigurarea cu piese │
│ │de schimb şi materiale│
│ │a locului de muncă │
│ │- Utilizarea sculelor,│
│ │dispozitivelor şi │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ │- Lipirea/dezlipirea │
│ │manuală │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătatea şi │
│6. Montarea şi │securitatea in muncă │
│întreţinerea │- Citirea şi │
│maşinilor │înţelegerea schemelor │
│electrice │electrice şi mecanice │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│ │comunicare │
│ │- Verificarea │
│ │materialelor │
│ │- Pregătirea şi │
│ │montarea cablurilor şi│
│ │firelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Circuite electrice │
│ │şi electronice, maşini│
│ │electrice, aparate │
│ │electrice │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea corectă a│
│ │mijloacelor de lucru │
│ │şi în deplină │
│ │securitate │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Utilizarea raţională│
│ │a resurselor │
│ │- Respectarea │
│ │procedurilor şi │
│ │regulilor │
│ │- Realizarea de │
│ │circuite electrice şi │
│ │electronice după o │
│ │schemă dată │
│ │- Păstrarea curăţeniei│
│ │la locul de muncă │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Realizarea şi │
│ │citirea schemelor │
│ │electrice │
│ │- Respectarea │
│ │programului de lucru │
│ │- Demontarea/montarea │
│ │componentelor │
│ │electrice │
│ │- Înţelegerea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Respectarea │
│ │regulilor interne │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Completarea şi │
│ │transmiterea │
│ │documentelor specifice│
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ │- Asigurarea cu piese │
│ │de schimb şi materiale│
│ │a locului de muncă │
│ │- Planificarea │
│ │activităţii proprii │
│ │- Oferirea de │
│ │consultanţă de │
│ │specialitate │
│ │- Utilizarea sculelor,│
│ │dispozitivelor şi │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Lipirea/dezlipirea │
│ │manuală │
│ │- Planificarea unei │
│ │sarcini de rutină │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea desenelor │
│ │tehnice │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătatea şi │
│ │securitatea în muncă │
│ │- Verificarea │
│ │materialelor │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│ │comunicare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Construcţia şi │
│7. Demontarea │funcţionarea │
│şi montarea │automobilelor │
│componentelor │convenţionale, │
│autovehiculelor│electrice şi hibride │
│ │- Echipamente │
│ │electrice şi │
│ │electronice pentru │
│ │automobilele │
│ │convenţionale, │
│ │electrice şi hibride │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Demontarea/montarea │
│ │componentelor │
│ │echipamentelor │
│ │electrice │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu responsabilitate│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor de lucru │
│ │în deplină securitate │
│ │- Păstrarea curăţeniei│
│ │la locul de muncă │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Respectarea │
│ │procedurilor şi │
│ │regulamentelor │
│ │- Tratarea cu respect │
│ │a clienţilor şi │
│ │angajaţilor │
│ │- Cunoştinţe │
│ │specializate despre │
│ │sisteme de alimentare │
│ │cu energie electrică, │
│ │instalaţii de │
│ │aprindere, sisteme de │
│ │pornire, instalaţii de│
│ │iluminare şi │
│ │semnalizare, │
│ │instalaţii auxiliare/ │
│ │de confort, sisteme de│
│ │control electronic │
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Localizarea │
│ │componentelor pe │
│ │automobil şi │
│ │identificarea │
│ │legăturilor │
│ │funcţionale cu alte │
│ │componente │
│ │- Utilizarea raţională│
│ │a materialelor │
│ │- Respectarea │
│ │programului de lucru │
│ │- Rolul, construcţia │
│ │şi funcţionarea │
│ │componentelor auto │
│ │- Respectarea │
│ │regulilor interne │
│ │- Utilizarea corectă a│
│ │SDV-urilor şi │
│ │utilajelor │
│ │- Realizarea corectă │
│ │şi la timp a │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Asumarea │
│ │responsabilităţilor │
│ │faţă de calitatea │
│ │lucrărilor executate │
│ │- Comunicare │
│ │profesională cu │
│ │clienţii şi ceilalţi │
│ │angajaţi │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Completarea şi │
│ │transmiterea │
│ │documentelor specifice│
│ │- Aplicarea normelor │
│ │de protecţie a muncii │
│ │şi prevenire şi │
│ │stingere a incendiilor│
│ │- Asigurarea cu piese │
│ │de schimb şi materiale│
│ │a locului de muncă │
│ │- Planificarea │
│ │activităţii proprii │
│ │- Diagnosticarea │
│ │disfuncţionalităţilor │
│ │la sistemul electric │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţie a │
│ │echipamentelor de │
│ │producere şi stocare a│
│ │energiei electrice │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţie la aparatura│
│ │de bord │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţie la sistemele│
│ │de aprindere şi │
│ │pornire │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │verificare şi │
│ │reparaţie a │
│ │echipamentului de │
│ │iluminare şi │
│ │semnalizare │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │verificare şi │
│ │reparaţie ale │
│ │instalaţiilor │
│ │auxiliare │
│ │- Oferirea de │
│ │consultanţă de │
│ │specialitate │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor de măsurare│
│ │şi testare a mărimilor│
│ │electrice │
│ │- Utilizarea sculelor,│
│ │dispozitivelor şi │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Respectarea NTSM şi │
│ │PSI │
│ │- Lucrează în echipă │
│ │- Planificarea unei │
│ │sarcini de rutină │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de iluminat │
│ │- Aplicarea │
│ │procedurilor de │
│ │calitate │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Executarea/ │
│ │modificarea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de iluminat │
│ │- Lipirea/dezlipirea │
│ │manuală │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de comandă │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de forţă │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │electrice de iluminat │
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea desenelor │
│ │tehnice │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Aplicarea │
│ │legislaţiei privind │
│ │sănătatea şi │
│ │securitatea în muncă │
│8. │- Verificarea │
│Diagnosticarea │materialelor │
│şi remedierea │- Testarea │
│defectelor │performanţei şi │
│echipamentelor │securităţii │
│şi │instalaţiilor │
│instalaţiilor │automatizate │
│electrice ale │- Aplicarea cerinţelor│
│autovehiculelor│sistemului de │
│ │management al │
│ │calităţii │
│ │- Pregătirea şi │
│ │montarea cablurilor şi│
│ │firelor │
│ │- Utilizarea │
│ │tehnologiei │
│ │electronice │
│ │- Utilizarea │
│ │elementelor de circuit│
│ │analogice şi digitale │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │automatizate │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│ │comunicare │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor electrice │
│ │de măsură │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Mentenanţa │
│ │echipamentelor │
│ │electrice şi │
│ │electronice auto │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │verificare, control şi│
│ │măsurare │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │întreţinere curentă şi│
│ │periodică │
│ │- Remedierea │
│ │defecţiunilor │
│ │echipamentelor │
│ │electrice auto │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu responsabilitate│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor de lucru │
│ │în deplină securitate │
│ │- Păstrarea curăţeniei│
│ │la locul de muncă │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Respectarea │
│ │procedurilor şi │
│ │regulamentelor │
│ │- Tratarea cu respect │
│ │a clienţilor şi │
│ │angajaţilor │
│ │- Utilizarea raţională│
│ │a resurselor │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţie a │
│ │componentelor │
│ │electrice auto │
│ │- Testarea şi │
│ │diagnosticarea │
│ │echipamentelor │
│ │electrice şi │
│ │electronice ale │
│ │automobilelor │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Demontarea/montarea │
│ │componentelor │
│ │echipamentelor │
│ │electrice ale │
│ │automobilelor │
│ │- Măsurarea mărimilor │
│ │electrice şi │
│ │neelectrice │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │diagnosticare, │
│ │verificare, control şi│
│ │măsurare în vederea │
│ │stabilirii stării │
│ │tehnice a │
│ │echipamentelor │
│ │electrice ale │
│ │automobilelor │
│ │- Remedierea │
│ │defecţiunilor │
│ │constatate │
│ │- Respectarea │
│ │programului de lucru │
│ │- Atitudine │
│ │respectuoasă şi │
│ │politicoasă în relaţia│
│ │cu clienţii │
│ │- Întreţinerea şi │
│ │mentenanţa │
│ │echipamentelor │
│ │electrice │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │verificare/control │
│ │pentru stabilirea │
│ │stării tehnice a │
│ │automobilului │
│ │- Identificarea │
│ │defecţiunilor │
│ │electrice ale │
│ │automobilelor pe │
│ │principiul cauză efect│
│ │şi remedierea lor │
│ │- Respectarea │
│ │regulilor interne │
│ │- Verificarea stării │
│ │tehnice a │
│ │automobilului │
│ │- Utilizarea corectă a│
│ │SDV-urilor şi │
│ │utilajelor │
│ │- Realizarea corectă │
│ │şi la timp a │
│ │sarcinilor primite │
│ │- Asumarea │
│ │responsabilităţilor │
│ │faţă de calitatea │
│ │lucrărilor executate │
│ │- Comunicare │
│ │profesională cu │
│ │clienţii şi ceilalţi │
│ │angajaţi │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Completarea şi │
│ │transmiterea │
│ │documentelor specifice│
│ │- Oferirea de │
│ │consultanţă de │
│ │specialitate │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor de măsurare│
│ │şi testare a mărimilor│
│ │electrice │
│ │- Utilizarea sculelor,│
│ │dispozitivelor şi │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │„Electrician montator │
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea desenelor │
│ │tehnice │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│ │comunicare │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor electrice │
│ │de măsură │
│ │- Testarea │
│ │performanţei şi │
│ │securităţii │
│ │instalaţiilor │
│ │automatizate │
│ │- Utilizarea │
│ │tehnologiei │
│ │electronice │
│ │- Utilizarea │
│ │elementelor de circuit│
│ │analogice şi digitale │
│ │- Automatizarea │
│ │proceselor │
│ │- Asamblarea │
│ │echipamentelor din │
│ │instalaţiile │
│ │automatizate │
│ │- Montarea │
│ │instalaţiilor │
│ │automatizate pe │
│ │amplasament │
│ │- Pregătirea şi │
│ │montarea cablurilor şi│
│ │firelor │
│ │- Punerea în funcţiune│
│ │a instalaţiilor │
│ │automatizate │
│ │- Întreţinerea │
│ │instalaţiilor │
│ │automatizate │
│ │- Verificarea │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Asigurarea calităţii│
│9. Utilizarea │lucrărilor executate │
│sistemelor de │- Selectarea şi │
│automatizare │utilizarea │
│pentru │informaţiilor din │
│autovehicule │documentaţia tehnică │
│ │- Realizarea │
│ │activităţilor de │
│ │instalare sau montaj │
│ │echipamente │
│ │- Întreţinerea, │
│ │diagnosticarea │
│ │funcţionării şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor │
│ │electronice de │
│ │automatizare │
│ │- Verificarea │
│ │funcţionării │
│ │senzorilor utilizaţi │
│ │la autovehicule │
│ │- Verificarea │
│ │funcţionării │
│ │instalaţiilor de │
│ │automatizare specifice│
│ │autovehiculelor │
│ │- Realizarea │
│ │interconectării │
│ │electrice/mecanice a │
│ │instrumentelor/ │
│ │echipamentelor │
│ │- Verificarea │
│ │lucrărilor executate │
│ │- Construcţia şi │
│ │funcţionarea │
│ │automobilelor │
│ │convenţionale, │
│ │electrice şi hibride │
│ │- Echipamente │
│ │electrice şi │
│ │electronice pentru │
│ │automobilele │
│ │convenţionale, │
│ │electrice şi hibride │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Localizarea │
│ │componentelor pe │
│ │automobil │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu responsabilitate│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │demontare/montare a │
│ │componentelor │
│ │electrice auto │
│ │- Localizarea │
│ │componentelor pe │
│ │automobil şi │
│ │identificarea │
│ │legăturilor │
│ │funcţionale cu alte │
│ │componente │
│ │- Cunoştinţe │
│ │specializate despre │
│ │sisteme de alimentare │
│ │cu energie electrică, │
│ │instalaţii de │
│ │aprindere, sisteme de │
│ │pornire, instalaţii de│
│ │iluminare şi │
│ │semnalizare, │
│ │instalaţii auxiliare/ │
│ │de confort, sisteme de│
│ │control electronic │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Rolul, construcţia │
│ │şi funcţionarea │
│ │componentelor auto │
│ │- Comunicare │
│ │profesională cu │
│ │clienţii şi ceilalţi │
│ │angajaţi │
│ │- Verificarea şi │
│ │înţelegerea │
│ │funcţionării │
│ │senzorilor utilizaţi │
│ │la autovehicule │
│ │- Verificarea │
│ │instalaţiilor de │
│ │automatizare specifice│
│ │autovehiculelor │
│ │- Controlul, │
│ │diagnosticarea şi │
│ │repararea │
│ │instalaţiilor şi │
│ │sistemelor electrice │
│ │de pe autovehicule │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician auto” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Completarea şi │
│ │transmiterea │
│ │documentelor specifice│
│ │- Oferirea de │
│ │consultanţă de │
│ │specialitate │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor de măsurare│
│ │şi testare a mărimilor│
│ │electrice │
│ │- Diagnosticarea │
│ │disfuncţionalităţilor │
│ │la sistemul electric │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţie la aparatura│
│ │de bord │
│ │- Executarea │
│ │lucrărilor de │
│ │verificare şi │
│ │reparaţie ale │
│ │instalaţiilor │
│ │auxiliare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │"Electrician de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparaţii” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Realizarea/citirea │
│ │şi interpretarea │
│ │schemelor electrice │
│ │- Comunicarea │
│ │interactivă la locul │
│ │de muncă │
│ │- Măsurarea cu │
│ │dispozitive electrice │
│ │de bază │
│ │- Folosirea trusei de │
│ │scule │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unităţi de competenţă/│
│ │competenţe │
│ │profesionale din │
│ │Standardul Ocupaţional│
│ │” Electrician montator│
│ │de instalaţii │
│ │automatizate” │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea desenelor │
│ │tehnice │
│ │- Citirea şi │
│ │înţelegerea schemelor │
│ │electrice şi mecanice │
│ │- Utilizarea │
│ │mijloacelor moderne de│
│ │comunicare │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor electrice │
│ │de măsură │
│ │- Verificarea │
│ │materialelor │
│ ├──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│10. Utilizarea ├──────────────────────┤
│sistemelor │- Construcţia şi │
│inteligente │funcţionarea │
│pentru │automobilelor │
│autovehicule │convenţionale, │
│ │electrice şi hibride │
│ │- Echipamente │
│ │electrice şi │
│ │electronice pentru │
│ │automobilele │
│ │convenţionale, │
│ │electrice şi hibride │
│ │- Utilizarea │
│ │documentaţiei tehnice │
│ │specifice locului de │
│ │muncă │
│ │- Îndeplinirea la timp│
│ │şi cu responsabilitate│
│ │a sarcinilor primite │
│ │- Colaborarea │
│ │eficientă cu membrii │
│ │echipei │
│ │- Executarea │
│ │operaţiilor de │
│ │demontare/montare a │
│ │componentelor │
│ │electrice auto │
│ │- Localizarea │
│ │componentelor pe │
│ │automobil şi │
│ │identificarea │
│ │legăturilor │
│ │funcţionale cu alte │
│ │componente │
│ │- Cunoştinţe │
│ │specializate despre │
│ │sisteme de alimentare │
│ │cu energie electrică, │
│ │instalaţii de │
│ │aprindere, sisteme de │
│ │pornire, instalaţii de│
│ │iluminare şi │
│ │semnalizare, │
│ │instalaţii auxiliare/ │
│ │de confort, sisteme de│
│ │control electronic │
│ │- Comunicare eficientă│
│ │- Responsabilitate │
│ │- Iniţiativă │
│ │- Rolul, construcţia │
│ │şi funcţionarea │
│ │componentelor auto │
│ │- Comunicare │
│ │profesională cu │
│ │clienţii şi ceilalţi │
│ │angajaţi │
│ │- Efectuarea de │
│ │intervenţii asupra │
│ │circuitelor │
│ │electronice constând │
│ │în diagnosticarea │
│ │defecţiunilor şi │
│ │înlocuirea │
│ │componentelor sau │
│ │blocurilor defecte. │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor şi │
│ │dispozitivelor de │
│ │verificare a │
│ │continuităţii │
│ │circuitelor │
│ │- Utilizarea │
│ │aparatelor şi │
│ │dispozitivelor de │
│ │determinare a │
│ │semnalelor transmise │
│ │pe circuitele de │
│ │semnal şi de date din │
│ │autoturism │
│ │- Norme de protecţia │
│ │muncii, de prevenire │
│ │şi stingere a │
│ │incendiilor şi de │
│ │mediu │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Competenţe │
│ │profesionale propuse │
│ │de operatori economici│
│ │/parteneri sociali │
│ ├──────────────────────┤
│ │- Elemente de │
│ │legislaţie rutieră şi │
│11. Conducerea │prim ajutor │
│automobilului │- Manevrarea │
│ │automobilului pentru │
│ │aducerea la punctul de│
│ │lucru │
│ │- Manevrarea │
│ │automobilului în │
│ │interiorul │
│ │service-ului │
└───────────────┴──────────────────────┘


    III. UNITĂŢILE DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII CORESPUNZĂTOARE COMPETENŢELOR IDENTIFICATE PENTRU OCUPAŢIA/OCUPAŢIILE VIZATE ŞI STANDARDELE DE EVALUARE ASOCIATE ACESTORA
        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 1:
        REALIZAREA LUCRĂRILOR DE TEHNOLOGIE GENERALĂ ÎN ELECTROTEHNICĂ
        Rezultatele învăţării:

┌──────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├──────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│1.1.1. │1.2.1. │ │
│Organizarea │Organizarea │ │
│locului de │ergonomică a │ │
│muncă: │locului de │ │
│- cerinţe │muncă │ │
│referitoare la│1.2.2. │ │
│organizarea │Interpretarea │ │
│ergonomică a │informaţiilor │ │
│locului de │cuprinse în │ │
│muncă; │documentaţia │ │
│- documentaţia│tehnică şi │ │
│tehnică şi │tehnologică │ │
│tehnologică. │utilizată la │ │
│ │locul de muncă │ │
├──────────────┼───────────────┤ │
│1.1.2. │ │ │
│Reprezentări │ │ │
│grafice │1.2.3. │ │
│(schiţe şi │Realizarea de │ │
│desene la │schiţe şi │ │
│scară) pentru │desene tehnice │ │
│piese simple, │la scară, │ │
│repere/ │pentru piese │ │
│subansambluri │simple, repere/│ │
│şi scheme de │subansambluri, │ │
│instalaţii │cu respectarea │ │
│electrice: │normelor şi │ │
│- norme │etapelor de │ │
│privind │execuţie │ │
│realizarea │1.2.4. │ │
│desenelor │Identificarea │ │
│tehnice; │simbolurilor şi│ │
│- etapele │semnelor │ │
│execuţiei │convenţionale │ │
│schiţelor │utilizate în │ │
│(după model) │schemele │ │
│şi desenelor │instalaţiilor │ │
│la scară; │electrice │ │
│- simboluri şi│1.2.5. │ │
│semne │Interpretarea │ │
│convenţionale │reprezentărilor│ │
│utilizate în │grafice │ │
│schemele │cuprinse în │ │
│instalaţiilor │fişa │ │
│electrice; │tehnologică │ │
│- fişe │ │ │
│tehnologice. │ │ │
├──────────────┼───────────────┤ │
│ │1.2.6. │ │
│ │Realizarea │ │
│ │operaţiilor de │ │
│ │măsurare şi │ │
│ │control a │ │
│1.1.3. │dimensiunilor │ │
│Mijloace de │geometrice ale │ │
│măsură şi │pieselor, │ │
│control a │reperelor/ │ │
│dimensiunilor │subansamblelor,│ │
│geometrice ale│utilizând │1.3.1. │
│pieselor, │şublere, │Respectarea │
│reperelor/ │micrometre, │cerinţelor │
│subansamblelor│comparatoare, │ergonomice la │
│(operaţii de │calibre, │locul de muncă │
│măsurare, soft│şabloane, │1.3.2. Cooperarea│
│educaţional): │rigle, echere, │cu colegii de │
│- şublere; │raportoare │echipă în scopul │
│- micrometre; │1.2.7. │îndeplinirii │
│- │Utilizarea │sarcinilor de la │
│comparatoare; │soft-ului │locul de muncă │
│- calibre; │educaţional │1.3.3. Asumarea, │
│- şabloane; │pentru │în cadrul echipei│
│- rigle │simularea │de la locul de │
│gradate; │procesului de │muncă, a │
│- echere; │măsurare a │responsabilităţii│
│- raportoare. │dimensiunilor │pentru sarcina de│
│ │geometrice ale │lucru primită │
│ │pieselor cu │1.3.4. │
│ │ajutorul │Respectarea │
│ │şublerului şi │disciplinei │
│ │micrometrului │tehnologice │
├──────────────┼───────────────┤1.3.5. Purtarea │
│ │1.2.8. │permanentă a │
│ │Selectarea │echipamentului de│
│1.1.4. Lucrări│SDV-urilor şi │lucru şi de │
│de lăcătuşerie│utilajelor │protecţie │
│generală │necesare │specific locului │
│(definire, │fiecărei │de muncă │
│proces │lucrări de │1.3.6. │
│tehnologic, │lăcătuşerie ce │Respectarea │
│SDV-uri, │urmează a fi │normelor de SSM │
│utilaje şi │executată │şi PSI specifice │
│mijloace de │1.2.9. │lucrărilor │
│măsurare şi │Realizarea │executate │
│control │operaţiilor │1.3.7. Asumarea │
│utilizate, │tehnologice de │iniţiativei în │
│norme SSM şi │lăcătuşărie, cu│rezolvarea unor │
│PSI │respectarea │probleme │
│specifice): │procesului │1.3.8. │
│- operaţii │tehnologic │Respectarea │
│tehnologice: │1.2.10. │avertizărilor în │
│îndreptarea, │Realizarea │caz de pericol la│
│trasarea, │asamblărilor │locul de muncă │
│îndoirea, │demontabile şi │1.3.9. │
│debitarea, │nedemontabile, │Respectarea │
│pilirea, │cu respectarea │normelor de │
│polizarea, │procesului │protecţie a │
│găurirea, │tehnologic │mediului şi de │
│ştanţarea, │1.2.11. │colectare │
│filetarea. │Verificarea │selectivă a │
│- asamblări │lucrărilor de │deşeurilor │
│demontabile: │lăcătuşărie │ │
│cu filet, cu │executate, │ │
│ştifturi, cu │utilizând │ │
│pene, cu │mijloace de │ │
│caneluri; │măsurare şi │ │
│- asamblări │control │ │
│nedemontabile:│adecvate │ │
│lipire, │1.2.12. │ │
│nituire. │Selectarea │ │
│1.1.5. Lucrări│SDV-urilor │ │
│pregătitoare │necesare │ │
│ale proceselor│realizării │ │
│tehnologice │fiecărei │ │
│(definire, │lucrări │ │
│etape de │pregătitoare │ │
│execuţie, │ale proceselor │ │
│SDV-uri │tehnologice │ │
│necesare, │1.2.13. │ │
│norme SSM şi │Realizarea │ │
│PSI │lucrărilor │ │
│specifice): │pregătitoare │ │
│- curăţare; │ale proceselor │ │
│- decapare; │tehnologice, cu│ │
│- dezizolare. │respectarea │ │
│ │etapelor de │ │
│ │execuţie │ │
├──────────────┼───────────────┤ │
│1.1.6. │1.2.14. │ │
│Modalităţi de │Interpretarea │ │
│avertizare a │semnalelor de │ │
│pericolelor la│avertizare de │ │
│locul de muncă│la locul de │ │
│(semnale de │muncă │ │
│avertizare) │ │ │
├──────────────┼───────────────┤ │
│ │1.2.15. │ │
│ │Gestionarea │ │
│ │deşeurilor în │ │
│ │vederea │ │
│ │protecţiei │ │
│ │mediului │ │
│ │1.2.16. │ │
│ │Recuperarea şi │ │
│ │refolosirea │ │
│1.1.7. Norme │materialelor │ │
│de protecţia │1.2.17. │ │
│mediului şi de│Utilizarea │ │
│gestionare a │corectă a │ │
│deşeurilor │vocabularului │ │
│ │de specialitate│ │
│ │în procesul de │ │
│ │comunicare la │ │
│ │locul de muncă │ │
│ │1.2.18. │ │
│ │Comunicarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
└──────────────┴───────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale REALIZAREA LUCRĂRILOR DE TEHNOLOGIE GENERALĂ ÎN ELECTROTEHNICĂ:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă
    – Comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică şi tehnologică utilizată la locul de muncă
    – Interpretarea reprezentărilor grafice cuprinse în fişa tehnologică

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea soft-ului educaţional pentru simularea procesului de măsurare a dimensiunilor geometrice ale pieselor cu ajutorul şublerului şi micrometrului

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Cooperarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Respectarea disciplinei tehnologice

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Purtarea permanentă a echipamentului de lucru şi de protecţie specific locului de muncă
    – Respectarea normelor de SSM şi PSI specifice lucrărilor executate
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă
    – Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de colectare selectivă a deşeurilor


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme, conductoare, izolatoare
    2. SDV-uri şi utilaje specifice lucrărilor de lăcătuşărie: placă de îndreptat, nicovale, ciocane, masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, menghină, nicovală, foarfece şi cleşti pentru tăiat, dălţi, pile, pietre de polizor, polizoare, maşini de găurit, burghie, maşini de ştanţat, tarozi, filiere, ciocan de lipit, instalaţie de lipit, căpuitor, contracăpuitor, trăgător
    3. Organe de asamblare şi materiale de lipit: şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, ştifturi, arbori şi butuci canelaţi, nituri, aliaje de lipit
    4. Mijloace de măsură şi control: şublere, micrometre, comparatoare, calibre, şabloane, rigle gradate, echere, raportoare
    5. SDV-uri şi materiale specifice lucrărilor pregătitoare: perii de sârmă, hârtie abrazivă, cleşti pentru dezizolat, cuţite
    6. Mijloace şi echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum etc)
    7. Documentaţie tehnică şi tehnologică
    8. Echipament individual de securitatea muncii

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

┌────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬────┤
│ │ │ │Citirea │ │
│ │ │ │desenului de │ │
│ │ │ │execuţie/fişei │ │
│ │ │ │tehnologice în │ │
│ │ │ │vederea │30% │
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │piesei prin │ │
│ │ │ │operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşărie │ │
│ │Primirea şi │ ├───────────────┼────┤
│ │planificarea│ │Alegerea │ │
│1. │sarcinii de │25%│materialelor şi│ │
│ │lucru │ │SDV-urilor/ │ │
│ │ │ │utilajelor │ │
│ │ │ │necesare │40% │
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │piesei prin │ │
│ │ │ │operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşărie │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Organizarea │ │
│ │ │ │locului de │30% │
│ │ │ │muncă │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼────┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │piesei prin │ │
│ │ │ │operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşărie, cu│ │
│ │ │ │respectarea │50% │
│ │ │ │succesiunii │ │
│ │ │ │etapelor de │ │
│ │ │ │execuţie din │ │
│ │ │ │fişa │ │
│ │ │ │tehnologică │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corespunzătoare│ │
│ │ │ │a SDV-urilor/ │ │
│ │ │ │utilajelor │ │
│ │ │ │pentru │20% │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │Realizarea │ │piesei prin │ │
│2. │sarcinii de │60%│operaţii de │ │
│ │lucru │ │lăcătuşărie │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │piesei │ │
│ │ │ │executate prin │ │
│ │ │ │utilizarea │20% │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │măsură şi │ │
│ │ │ │control │ │
│ │ │ ├───────────────┼────┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor de SSM│ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │lucrărilor │10% │
│ │ │ │executate şi a │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼────┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │terminologiei │ │
│ │ │ │de specialitate│ │
│ │Prezentarea │ │în descrierea │ │
│ │şi │ │tehnologiilor │ │
│3. │promovarea │15%│de execuţie şi │100%│
│ │sarcinii │ │a metodelor de │ │
│ │realizate │ │control │ │
│ │ │ │aplicate piesei│ │
│ │ │ │realizate prin │ │
│ │ │ │operaţii de │ │
│ │ │ │lăcătuşărie │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴────┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 2:
        REALIZAREA COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.1. │ │ │
│Clasificarea şi │ │ │
│caracteristicile│ │ │
│generale ale │ │ │
│materialelor │2.2.1. │ │
│electrotehnice: │Identificarea │ │
│- clasificarea │caracteristicilor│ │
│materialelor din│generale ale │ │
│punct de vedere │fiecărei │ │
│electric; │categorii de │ │
│- │materiale │ │
│caracteristicile│utilizate în │ │
│generale ale │domeniul electric│ │
│materialelor │ │ │
│utilizate în │ │ │
│domeniul │ │ │
│electric. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│ │2.2.2. Asocierea │ │
│ │diferitelor │ │
│2.1.2. Materiale│tipuri de │ │
│utilizate la │materiale │ │
│realizarea │conductoare, │ │
│componentelor │semiconductoare, │ │
│echipamentelor │magnetice şi │ │
│electrice │electroizolante │ │
│(tipuri de │cu proprietăţile │ │
│materiale, │specifice şi │ │
│proprietăţi │domeniul de │ │
│specifice, │utilizare │ │
│utilizări): │corespunzător │ │
│- materiale │2.2.3. │ │
│conductoare; │Identificarea │ │
│- materiale │materialelor │ │
│semiconductoare;│electrotehnice │ │
│- materiale │utilizate la │ │
│magnetice; │realizarea │ │
│- materiale │componentelor │ │
│electroizolante.│echipamentelor │ │
│ │electrice din │ │
│ │seturi/mostre de │ │
│ │materiale date │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│ │2.2.4. Asocierea │ │
│2.1.3. │fiecărui tip de │ │
│Componentele │componentă │ │
│echipamentelor │electrică/ │ │
│electrice │electronică cu │ │
│(clasificare; │simbolul │ │
│parametri │convenţional │ │
│nominali, │corespunzător │ │
│simbolizare şi │2.2.5. │ │
│marcare │Identificarea │ │
│componente │parametrilor │ │
│electrice/ │nominali ai │2.3.1. Cooperarea│
│electronice; │componentelor │cu colegii de │
│tipuri │electrice şi │echipă în scopul │
│constructive; │electronice │îndeplinirii │
│materiale │2.2.6. │sarcinilor de la │
│utilizate; │Decodificarea │locul de muncă │
│domenii de │marcajelor │2.3.2. Asumarea, │
│utilizare): │inscripţionate pe│în cadrul echipei│
│- componente │corpul │de la locul de │
│electrice şi │rezistoarelor/ │muncă, a │
│electronice: │condensatoarelor │responsabilităţii│
│rezistoare, │electrice │pentru sarcina de│
│bobine, │2.2.7. │lucru primită │
│condensatoare, │Identificarea │2.3.3. │
│diode, │tipurilor │Respectarea │
│tranzistoare; │constructive de │disciplinei │
│- conductoare şi│componente │tehnologice │
│cabluri │utilizate la │2.3.4. Asumarea │
│electrice; │realizarea │iniţiativei în │
│- contacte │echipamentelor │rezolvarea unor │
│electrice; │electrice │probleme │
│- izolatoare şi │2.2.8. │2.3.5. │
│piese izolante; │Identificarea │Respectarea │
│- termobimetale;│materialelor │normelor de │
│- miezuri │utilizate la │protecţie a │
│magnetice; │realizarea │mediului şi de │
│- │componentelor │colectare │
│electromagneţi; │echipamentelor │selectivă a │
│- mecanisme de │electrice │deşeurilor │
│acţionare; │2.2.9. Asocierea │ │
│- camere de │componentelor │ │
│stingere; │echipamentelor │ │
│- elemente │electrice cu │ │
│arcuitoare. │domeniul de │ │
│ │utilizare │ │
│ │corespunzător │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│ │2.2.10. │ │
│ │Valorificarea │ │
│ │surselor de │ │
│ │informare şi │ │
│ │documentare │ │
│ │pentru │ │
│2.1.4. Surse de │materialele │ │
│informare şi │electrotehnice, │ │
│documentare │inclusiv a celor │ │
│pentru materiale│într-o limbă de │ │
│electrotehnice │circulaţie │ │
│şi componente │internaţională │ │
│ale │2.2.11. │ │
│echipamentelor │Utilizarea │ │
│electrice │Internet-ului în │ │
│ │culegerea şi │ │
│ │selectarea de │ │
│ │informaţii │ │
│ │referitoare la │ │
│ │componentele │ │
│ │echipamentelor │ │
│ │electrice │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│ │2.2.12. │ │
│ │Gestionarea │ │
│ │deşeurilor în │ │
│ │vederea │ │
│ │protecţiei │ │
│ │mediului │ │
│ │Recuperarea şi │ │
│ │refolosirea │ │
│ │materialelor │ │
│2.1.5. Norme de │2.2.13. │ │
│protecţia │Utilizarea │ │
│mediului şi de │corectă a │ │
│gestionare a │vocabularului de │ │
│deşeurilor │specialitate în │ │
│ │procesul de │ │
│ │comunicare la │ │
│ │locul de muncă │ │
│ │2.2.14. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
└────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale REALIZAREA COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR ELECTRICE:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe multilingvistice:
    - Valorificarea surselor de informare şi documentare pentru materialele electrotehnice, inclusiv a celor într-o limbă de circulaţie internaţională

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea Internet-ului în culegerea şi selectarea de informaţii referitoare la componentele echipamentelor electrice

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de colectare selectivă a deşeurilor


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Seturi/mostre de materiale conductoare, semiconductoare, magnetice, electroizolante
    2. Componente electrice şi electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare
    3. Semifabricate: conductoare şi cabluri electrice, contacte electrice, izolatoare şi piese electroizolante, miezuri magnetice, electromagneţi, mecanisme de acţionare, elemente arcuitoare
    4. Calculatoare conectate la Internet

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼──────────────┬────┤
│ │ │ │Citirea fişei │ │
│ │ │ │de lucru │ │
│ │ │ │primite şi │ │
│ │ │ │interpretarea │30% │
│ │ │ │cerinţelor │ │
│ │ │ │precizate în │ │
│ │ │ │fişă │ │
│ │ │ ├──────────────┼────┤
│ │ │ │Documentarea │ │
│ │ │ │cu privire la │ │
│ │ │ │tipurile de │ │
│ │Primirea şi │ │componente │40% │
│1. │planificarea│25%│necesare │ │
│ │sarcinii de │ │realizării │ │
│ │lucru │ │echipamentelor│ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ ├──────────────┼────┤
│ │ │ │Documentarea │ │
│ │ │ │cu privire la │ │
│ │ │ │materialele │ │
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │pentru │30% │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │ │ │componentelor │ │
│ │ │ │echipamentelor│ │
│ │ │ │electrice │ │
├────┼────────────┼───┼──────────────┼────┤
│ │ │ │Identificarea │ │
│ │ │ │componentelor │ │
│ │ │ │utilizate la │30% │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │ │ │echipamentelor│ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ ├──────────────┼────┤
│ │ │ │Identificarea │ │
│ │ │ │materialelor │ │
│ │Realizarea │ │utilizate la │ │
│2. │sarcinii de │60%│realizarea │40% │
│ │lucru │ │componentelor │ │
│ │ │ │echipamentelor│ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ ├──────────────┼────┤
│ │ │ │Asocierea │ │
│ │ │ │componentelor │ │
│ │ │ │echipamentelor│ │
│ │ │ │electrice cu │30% │
│ │ │ │domeniul de │ │
│ │ │ │utilizare │ │
│ │ │ │corespunzător │ │
├────┼────────────┼───┼──────────────┼────┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │Prezentarea │ │terminologiei │ │
│ │şi │ │de │ │
│3. │promovarea │15%│specialitate │100%│
│ │sarcinii │ │în comunicarea│ │
│ │realizate │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │desfăşurate │ │
└────┴────────────┴───┴──────────────┴────┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 3:
        MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│3.1.1. Mărimi │ │ │
│electrice din │ │ │
│circuitele de │3.2.1. │ │
│c.c. (definire, │Asocierea │ │
│unităţi de │mărimilor │ │
│măsură, multipli│electrice de │ │
│şi submultipli, │c.c. cu │ │
│transformări ale│unităţile de │ │
│unităţilor de │măsură │ │
│măsură): │corespunzătoare│ │
│- intensitatea │3.2.2. │ │
│curentului │Efectuarea │ │
│electric; │transformărilor│ │
│- tensiunea │unităţilor de │ │
│electrică; │măsură │ │
│- rezistenţa │utilizând │ │
│electrică; │multipli şi │ │
│- puterea │submultipli │ │
│electrică; │ │ │
│- energia │ │ │
│electrică. │ │ │
├────────────────┼───────────────┤ │
│3.1.2. Elemente │ │ │
│de circuit │ │ │
│electric │3.2.3. │ │
│(definire, │Reprezentarea │ │
│simbol general, │simbolurilor │ │
│mărime │grafice ale │ │
│caracteristică):│elementelor de │ │
│- rezistoare; │circuit │ │
│- condensatoare;│electric │ │
│- bobine; │ │ │
│- surse │ │ │
│electrice. │ │ │
├────────────────┼───────────────┤ │
│ │3.2.4. │ │
│ │Asocierea │ │
│ │mărimilor │ │
│ │caracteristice │ │
│ │elementelor de │ │
│3.1.3. Legi şi │circuit │ │
│teoreme pentru │electric cu │ │
│determinarea │unităţile de │ │
│mărimilor │măsură │ │
│electrice din │corespunzătoare│ │
│circuitele de │3.2.5. │ │
│c.c. (enunţ, │Determinarea │ │
│relaţii │mărimilor │ │
│matematice): │electrice din │ │
│- Legea lui Ohm │circuitele de │ │
│- Legea lui │c.c., prin │ │
│Joule-Lentz │aplicarea │ │
│- Teoremele lui │relaţiilor │ │
│Kirchhoff │matematice ale │ │
│ │legii lui Ohm, │ │
│ │legii lui │ │
│ │Joule-Lentz şi │ │
│ │teoremelor lui │ │
│ │Kirchhoff │ │
├────────────────┼───────────────┤ │
│ │3.2.6. │ │
│ │Realizarea de │ │
│ │circuite │ │
│ │electrice │ │
│ │simple cu │ │
│3.1.4. Circuite │rezistoare/ │ │
│electrice simple│condensatoare │ │
│de curent │asociate serie,│ │
│continuu: │paralel şi mixt│ │
│- circuite cu │3.2.7. │ │
│rezistoare/ │Determinarea, │ │
│condensatoare │prin aplicarea │ │
│asociate serie, │relaţiilor de │ │
│paralel şi mixt │calcul, a │ │
│(schema │rezistenţei/ │ │
│electrică, │capacităţii │ │
│relaţii de │echivalente a │ │
│calcul pentru │circuitelor cu │ │
│rezistenţa/ │rezistoare/ │ │
│capacitatea │condensatoare │ │
│echivalentă); │asociate serie,│ │
│- divizoare de │paralel şi mixt│ │
│tensiune şi │3.2.8. │ │
│curent (schema │Determinarea, │ │
│electrică, │prin aplicarea │ │
│relaţii de │relaţiilor de │ │
│calcul pentru │calcul, a │ │
│tensiuni/ │valorilor │ │
│curenţi). │tensiunilor/ │ │
│ │intensităţilor │ │
│ │curenţilor │ │
│ │dintr-un │ │
│ │divizor de │ │
│ │tensiune/curent│ │
├────────────────┼───────────────┤ │
│ │3.2.9. │ │
│ │Compararea │ │
│ │diferitelor │ │
│3.1.5. Procesul │metode şi │ │
│de măsurare şi │mijloace de │ │
│componentele │măsurare ale │ │
│sale: │mărimilor │3.3.1. │
│- componentele │electrice │Colaborarea cu │
│procesului de │3.2.10. │colegii de echipă│
│măsurare: mărimi│Identificarea │în scopul │
│fizice, mijloace│cauzelor │îndeplinirii │
│de măsurare, │apariţiei │sarcinilor de la │
│metode de │erorilor în │locul de muncă │
│măsurare; │procesul de │3.3.2. Asumarea, │
│- erori de │măsurare │în cadrul echipei│
│măsurare │3.2.11. │de la locul de │
│(tipuri, cauze, │Determinarea │muncă, a │
│relaţii │erorilor în │responsabilităţii│
│matematice). │procesul de │pentru sarcina de│
│ │măsurare, │lucru primită. │
│ │calcul │3.3.3. │
│ │procentual │Respectarea │
├────────────────┼───────────────┤normelor │
│ │3.2.12. │ergonomice la │
│ │Decodificarea │locul de muncă │
│ │simbolurilor │3.3.4. │
│ │folosite pentru│Respectarea │
│ │marcarea │normelor de │
│ │aparatelor │securitate la │
│ │analogice de │locul de muncă, │
│3.1.6. Aparate │măsurat │precum şi a │
│analogice şi │3.2.13. │normelor de │
│digitale pentru │Selectarea │prevenire şi │
│măsurarea │aparatelor de │stingere a │
│mărimilor │măsurat în │incendiilor │
│electrice │funcţie de │3.3.5. Purtarea │
│(simboluri │mărimea │permanentă şi cu │
│folosite pentru │electrică de │responsabilitate │
│marcarea │măsurat şi │a echipamentului │
│aparatelor │domeniul de │de protecţie în │
│analogice, │variaţie al │scopul prevenirii│
│domenii de │acesteia │accidentelor de │
│măsurare, │3.2.14. │muncă şi a │
│constanta │Determinarea │bolilor │
│aparatelor │constantei │profesionale │
│analogice, │aparatelor │3.3.6. Asumarea │
│elementele │analogice │iniţiativei în │
│panoului frontal│3.2.15. │rezolvarea unor │
│al aparatelor, │Identificarea │probleme │
│soft │elementelor │ │
│educaţional): │panoului │ │
│- ampermetre; │frontal al │ │
│- voltmetre; │aparatelor │ │
│- ohmmetre/ │analogice/ │ │
│megohmmetre; │digitale │ │
│- wattmetre; │3.2.16. │ │
│- multimetre. │Utilizarea │ │
│ │soft-ului │ │
│ │educaţional │ │
│ │pentru studiul │ │
│ │aparatelor de │ │
│ │măsurat │ │
│ │analogice şi │ │
│ │digitale │ │
├────────────────┼───────────────┤ │
│ │3.2.17. │ │
│ │Reprezentarea │ │
│ │schemei │ │
│ │electrice de │ │
│ │conectare a │ │
│ │aparatelor în │ │
│ │circuitul de │ │
│ │măsurare │ │
│3.1.7. Măsurarea│3.2.18. │ │
│mărimilor │Efectuarea │ │
│electrice în │reglajelor │ │
│circuitele de │pregătitoare │ │
│c.c. (scheme de │ale aparatelor │ │
│montaj, reglaje │de măsurat în │ │
│pregătitoare ale│vederea │ │
│aparatelor, │realizării │ │
│citirea │măsurărilor │ │
│indicaţiilor, │3.2.19. │ │
│prelucrare şi │Realizarea │ │
│interpretare │montajelor de │ │
│rezultate, soft │măsurare a │ │
│educaţional, │mărimilor │ │
│norme SSM şi PSI│electrice din │ │
│specifice): │circuitele de │ │
│- măsurarea │c.c. │ │
│intensităţii │3.2.20. Citirea│ │
│curentului │indicaţiei │ │
│electric; │aparatelor de │ │
│- măsurarea │măsurat │ │
│tensiunii │3.2.21. │ │
│electrice; │Prelucrarea │ │
│- măsurarea │matematică şi │ │
│rezistenţei │interpretarea │ │
│electrice; │rezultatelor │ │
│-măsurarea │obţinute │ │
│puterii │3.2.22. │ │
│electrice. │Utilizarea │ │
│ │soft-ului │ │
│ │educaţional │ │
│ │pentru │ │
│ │simularea │ │
│ │măsurării │ │
│ │mărimilor │ │
│ │electrice de │ │
│ │c.c. │ │
├────────────────┼───────────────┤ │
│ │3.2.23. │ │
│ │Reprezentarea │ │
│ │schemei de │ │
│ │montaj pentru │ │
│ │extinderea │ │
│ │domeniului de │ │
│ │măsurare al │ │
│ │ampermetrelor/ │ │
│3.1.8. │voltmetrelor cu│ │
│Extinderea │ajutorul │ │
│domeniului de │şuntului/ │ │
│măsurare al │rezistenţei │ │
│aparatelor │adiţionale │ │
│analogice în │3.2.24. │ │
│circuitele de │Calcularea │ │
│c.c. (scheme de │rezistenţei de │ │
│montaj, relaţii │şunt/ │ │
│matematice): │rezistenţei │ │
│- extinderea │adiţionale │ │
│domeniului de │necesare pentru│ │
│măsurare la │extinderea │ │
│ampermetre cu │domeniului de │ │
│ajutorul │măsurare al │ │
│şuntului; │ampermetrelor/ │ │
│- extinderea │voltmetrelor la│ │
│domeniului de │o valoare dată │ │
│măsurare la │3.2.25. │ │
│voltmetre cu │Utilizarea │ │
│ajutorul │corectă a │ │
│rezistenţei │vocabularului │ │
│adiţionale. │de specialitate│ │
│ │în procesul de │ │
│ │comunicare la │ │
│ │locul de muncă │ │
│ │3.2.26. │ │
│ │Comunicarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
└────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Efectuarea transformărilor unităţilor de măsură utilizând multipli şi submultipli
    – Determinarea mărimilor electrice din circuitele de c.c., prin aplicarea relaţiilor matematice ale legii lui Ohm, legii lui Joule-Lentz şi teoremelor lui Kirchhoff
    – Determinarea, prin aplicarea relaţiilor de calcul, a rezistenţei/capacităţii echivalente a circuitelor cu rezistoare/ condensatoare asociate serie, paralel şi mixt
    – Determinarea, prin aplicarea relaţiilor de calcul, a valorilor tensiunilor/intensităţilor curenţilor dintr-un divizor de tensiune/ curent
    – Determinarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual
    – Calcularea rezistenţei de şunt/ rezistenţei adiţionale necesare pentru extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor/ voltmetrelor la o valoare dată

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea soft-ului educaţional pentru studiul aparatelor de măsurat analogice şi digitale
    – Utilizarea soft-ului educaţional pentru simularea măsurării mărimilor electrice de c.c.

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a echipamentului de protecţie în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de PSI


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Aparate de măsurat analogice şi digitale: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, punţi Wheatstone, wattmetre, multimetre
    2. Şunt, rezistenţă adiţională
    3. Surse de c.c., rezistoare, bobine, condensatoare, conductoare de legătură
    4. Soft educaţional
    5. Echipament individual de securitatea muncii


        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬───┤
│ │ │ │Reprezentarea │ │
│ │ │ │schemei │ │
│ │ │ │electrice a │20%│
│ │ │ │circuitului de │ │
│ │ │ │c.c. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Determinarea │ │
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice din │ │
│ │ │ │circuitul de │40%│
│ │ │ │c.c., prin │ │
│ │ │ │aplicarea │ │
│ │ │ │legilor │ │
│ │ │ │electrotehnicii│ │
│ │Primirea şi │ ├───────────────┼───┤
│ │planificarea│ │Alegerea │ │
│1. │sarcinii de │35%│metodelor │ │
│ │lucru │ │adecvate de │ │
│ │ │ │măsurare a │20%│
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice din │ │
│ │ │ │circuitul de │ │
│ │ │ │c.c. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Selectarea │ │
│ │ │ │componentelor │ │
│ │ │ │de circuit şi │ │
│ │ │ │aparatelor de │ │
│ │ │ │măsurat │20%│
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │realizării │ │
│ │ │ │montajului de │ │
│ │ │ │măsurare │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Realizarea │ │
│ │ │ │montajelor de │ │
│ │ │ │măsurare a │30%│
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │c.c. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Efectuarea │ │
│ │ │ │măsurărilor │ │
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │c.c. şi │50%│
│ │ │ │prelucrarea │ │
│ │Realizarea │ │matematică a │ │
│2. │sarcinii de │50%│rezultatelor │ │
│ │lucru │ │obţinute │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Calculul │ │
│ │ │ │erorilor de │10%│
│ │ │ │măsurare │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor de SSM│ │
│ │ │ │şi PSI │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │lucrărilor │10%│
│ │ │ │executate şi a │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Argumentarea │ │
│ │ │ │alegerii │ │
│ │ │ │metodelor şi │ │
│ │ │ │mijloacelor de │50%│
│ │ │ │măsurare a │ │
│ │Prezentarea │ │mărimilor │ │
│ │şi │ │electrice de │ │
│3. │promovarea │15%│c.c. │ │
│ │sarcinii │ ├───────────────┼───┤
│ │realizate │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │limbajului de │ │
│ │ │ │specialitate în│ │
│ │ │ │comunicarea │50%│
│ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │desfăşurate │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴───┘
        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 4:
        MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV
        Rezultatele învăţării:

┌──────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │4.2.1. │ │
│ │Realizarea de │ │
│ │montaje │ │
│ │experimentale │ │
│ │simple pentru │ │
│4.1.1. Curentul │evidenţierea │ │
│electric │fenomenului de │ │
│alternativ │inducţie │ │
│- inducţia │electromagnetică│ │
│electromagnetică; │4.2.2. │ │
│principiul │Utilizarea │ │
│generatorului de │soft-ului │ │
│curent alternativ │educaţional │ │
│monofazat │pentru simularea│ │
│(montaje, soft │funcţionării │ │
│educaţional); │generatorului de│ │
│- mărimi │c.a. │ │
│caracteristice │4.2.3. Asocierea│ │
│c.a. monofazat │mărimilor │ │
│(definire, relaţii│electrice │ │
│matematice, │caracteristice │ │
│unităţi de │c.a. monofazat │ │
│măsură): valoare │cu unităţile de │ │
│instantanee, │măsură │ │
│valoare maximă, │corespunzătoare │ │
│valoare efectivă, │4.2.4. │ │
│perioada, faza, │Determinarea │ │
│faza iniţială, │mărimilor │ │
│frecvenţa, │caracteristice │ │
│pulsaţia. │curentului │ │
│ │alternativ │ │
│ │monofazat, prin │ │
│ │aplicarea │ │
│ │relaţiilor │ │
│ │matematice │ │
├──────────────────┼────────────────┤ │
│ │4.2.5. Asocierea│ │
│ │mărimilor │ │
│ │caracteristice │ │
│ │elementelor de │ │
│ │circuit şi │ │
│ │circuitelor │ │
│ │electrice de │ │
│ │c.a. cu │ │
│ │unităţile de │ │
│ │măsură │ │
│ │corespunzătoare │ │
│4.1.2. Circuite │4.2.6. │ │
│electrice de c.a. │Utilizarea │ │
│monofazat (mărimi │soft-ului │ │
│caracteristice: │educaţional │ │
│definire, unităţi │pentru simularea│ │
│de măsură, relaţii│comportării │ │
│matematice; scheme│elementelor de │ │
│electrice; soft │circuit în c.a. │ │
│educaţional): │4.2.7. │ │
│- elemente de │Determinarea, │ │
│circuit în c.a.: │prin aplicarea │ │
│rezistoare, │relaţiilor │ │
│bobine, │matematice, a │ │
│condensatoare; │mărimilor │ │
│- circuite │caracteristice │ │
│electrice simple │circuitelor │ │
│cu rezistoare, │electrice de │ │
│bobine şi │c.a. monofazat │ │
│condensatoare │4.2.8. │ │
│conectate în serie│Realizarea unor │ │
│şi/sau paralel. │circuite simple │ │
│ │de c.a. cu │ │
│ │rezistoare, │4.3.1. │
│ │bobine şi │Colaborarea cu │
│ │condensatoare │colegii de echipă│
│ │4.2.9. │în scopul │
│ │Utilizarea │îndeplinirii │
│ │soft-ului │sarcinilor de la │
│ │educaţional │locul de muncă │
│ │pentru simularea│4.3.2. Asumarea, │
│ │funcţionării │în cadrul echipei│
│ │circuitelor de │de la locul de │
│ │c.a. │muncă, a │
├──────────────────┼────────────────┤responsabilităţii│
│ │4.2.10. │pentru sarcina de│
│ │Selectarea │lucru primită │
│ │aparatelor de │4.3.3. │
│ │măsurat în │Respectarea │
│ │funcţie de │normelor de │
│ │mărimea │securitate la │
│ │electrică de │locul de muncă, │
│ │măsurat şi │precum şi a │
│ │domeniul de │normelor de │
│ │variaţie al │prevenire şi │
│4.1.3. Măsurarea │acesteia │stingere a │
│mărimilor │4.2.11. │incendiilor │
│electrice în │Efectuarea │4.3.4. Purtarea │
│circuitele de c.a.│reglajelor │permanentă şi cu │
│monofazat (aparate│pregătitoare ale│responsabilitate │
│de măsurat, │aparatelor de │a echipamentului │
│reglaje │măsurat în │de protecţie în │
│pregătitoare ale │vederea │scopul prevenirii│
│aparatelor, scheme│realizării │accidentelor de │
│de montaj, citirea│măsurărilor │muncă şi a │
│indicaţiilor, │4.2.12. │bolilor │
│prelucrare şi │Reprezentarea │profesionale │
│interpretare │schemei │4.3.5. │
│rezultate, norme │electrice de │Respectarea │
│SSM şi PSI │conectare a │normelor │
│specifice, soft │aparatelor de │ergonomice la │
│educaţional): │măsurat în │locul de muncă │
│- măsurarea │circuitul de │4.3.6. Asumarea │
│intensităţii │măsurare │iniţiativei în │
│curentului │4.2.13. │rezolvarea unor │
│electric; │Realizarea │probleme │
│- măsurarea │montajelor de │ │
│tensiunii │măsurare a │ │
│electrice; │mărimilor │ │
│- măsurarea │electrice de │ │
│impedanţei; │c.a. monofazat │ │
│- măsurarea │4.2.14. Citirea │ │
│puterii aparente; │indicaţiilor │ │
│- măsurarea │aparatelor de │ │
│puterii active; │măsurat │ │
│- măsurarea │4.2.15. │ │
│puterii reactive; │Prelucrarea │ │
│- măsurarea │matematică şi │ │
│energiei │interpretarea │ │
│electrice. │rezultatelor │ │
│ │măsurărilor │ │
│ │efectuate │ │
│ │4.2.16. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │soft-ului │ │
│ │educaţional │ │
│ │pentru simularea│ │
│ │măsurării │ │
│ │mărimilor │ │
│ │electrice de c.a│ │
├──────────────────┼────────────────┤ │
│ │4.2.17. │ │
│ │Reprezentarea │ │
│ │schemei de │ │
│ │montaj pentru │ │
│ │extinderea │ │
│ │domeniului de │ │
│ │măsurare la │ │
│ │ampermetre/ │ │
│ │voltmetre cu │ │
│ │ajutorul TC/TT │ │
│4.1.4. Extinderea │4.2.18. │ │
│domeniului de │Determinarea, │ │
│măsurare a │prin aplicarea │ │
│aparatelor │relaţiilor de │ │
│analogice în c.a. │calcul, a │ │
│monofazat (scheme │valorii │ │
│de montaj, relaţii│intensităţii │ │
│de calcul): │curentului │ │
│- extinderea │electric măsurat│ │
│domeniului de │prin intermediul│ │
│măsurare la │TC │ │
│ampermetre cu │4.2.19. │ │
│ajutorul │Determinarea, │ │
│transformatoarelor│prin aplicarea │ │
│de măsurat de │relaţiilor de │ │
│curent - TC; │calcul, a │ │
│- extinderea │valorii │ │
│domeniului de │tensiunii │ │
│măsurare la │electrice │ │
│voltmetre cu │măsurate prin │ │
│ajutorul │intermediul TT │ │
│transformatoarelor│4.2.20. │ │
│de măsurat de │Utilizarea │ │
│tensiune - TT. │corectă a │ │
│ │vocabularului de│ │
│ │specialitate în │ │
│ │procesul de │ │
│ │comunicare la │ │
│ │locul de muncă. │ │
│ │4.2.21. │ │
│ │Comunicarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
└──────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Determinarea mărimilor caracteristice curentului alternativ monofazat prin aplicarea relaţiilor matematice
    – Determinarea, prin aplicarea relaţiilor matematice, a mărimilor caracteristice circuitelor electrice de c.a. monofazat

        ● Competenţe digitale:
    - Utilizarea soft-ului educaţional pentru simularea funcţionării generatorului de c.a.
    – Utilizarea soft-ului educaţional pentru simularea comportării elementelor de circuit în c.a
    – Utilizarea soft-ului educaţional pentru simularea funcţionării circuitelor de c.a.
    – Utilizarea soft-ului educaţional pentru simularea măsurării mărimilor electrice de c.a

        ● Competenţe personale, sociale şi a învăţa să înveţi:
    - Colaborarea cu colegii de echipă, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a echipamentului de protecţie în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice de c.a.: ampermetre, voltmetre, multimetre, wattmetre, varmetre, punţi de c.a., contoare
    2. Transformatoare de măsurat de tensiune şi de curent
    3. Surse de c.a., rezistoare, bobine, condensatoare, conductoare de legătură
    4. Soft educaţional
    5. Echipament individual de securitatea muncii

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼───────────────┬───┤
│ │ │ │Reprezentarea │ │
│ │ │ │schemei │ │
│ │ │ │electrice a │20%│
│ │ │ │circuitului de │ │
│ │ │ │c.a. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Determinarea │ │
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │caracteristice │40%│
│ │ │ │circuitelor de │ │
│ │ │ │c.a. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │Primirea şi │ │Alegerea │ │
│ │planificarea│ │metodelor │ │
│1. │sarcinii de │35%│adecvate de │ │
│ │lucru │ │măsurare a │20%│
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │c.a. │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Selectarea │ │
│ │ │ │componentelor │ │
│ │ │ │de circuit şi │ │
│ │ │ │aparatelor de │ │
│ │ │ │măsurat │20%│
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │realizării │ │
│ │ │ │montajului de │ │
│ │ │ │măsurare │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Realizarea │ │
│ │ │ │montajelor de │ │
│ │ │ │măsurare a │30%│
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Efectuarea │ │
│ │ │ │măsurărilor │ │
│ │ │ │mărimilor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │c.a. şi │50%│
│ │ │ │prelucrarea │ │
│ │Realizarea │ │matematică a │ │
│2. │sarcinii de │50%│rezultatelor │ │
│ │lucru │ │obţinute │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Folosirea │ │
│ │ │ │corespunzătoare│ │
│ │ │ │a │10%│
│ │ │ │echipamentelor │ │
│ │ │ │de lucru │ │
│ │ │ ├───────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │protecţie │10%│
│ │ │ │împotriva │ │
│ │ │ │electrocutării │ │
├────┼────────────┼───┼───────────────┼───┤
│ │ │ │Argumentarea │ │
│ │ │ │alegerii │ │
│ │ │ │metodelor şi │ │
│ │ │ │mijloacelor de │50%│
│ │ │ │măsurare a │ │
│ │Prezentarea │ │mărimilor │ │
│ │şi │ │electrice de │ │
│3. │promovarea │15%│c.a. │ │
│ │sarcinii │ ├───────────────┼───┤
│ │realizate │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │limbajului de │ │
│ │ │ │specialitate în│ │
│ │ │ │comunicarea │50%│
│ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │desfăşurate │ │
└────┴────────────┴───┴───────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 5:
        MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE
        Rezultate ale învăţării:

┌────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilitaţi │Atitudini │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │5.2.1. Asocierea│ │
│ │fiecărui tip de │ │
│5.1.1. Aparate │aparat electric │ │
│electrice de │de j.t. cu rolul│ │
│joasă tensiune │funcţional şi │ │
│(clasificare, │domeniul de │ │
│rol funcţional, │utilizare │ │
│mărimi nominale,│corespunzător │ │
│subansambluri │5.2.2. │ │
│constructive, │Identificarea │ │
│notaţii şi semne│valorilor │ │
│convenţionale, │mărimilor │ │
│utilizări): │nominale ale │ │
│- aparate de │aparatelor │ │
│conectare; │electrice de │ │
│- aparate de │j.t. │ │
│comandă; │5.2.3. │ │
│- aparate de │Identificarea │ │
│reglare; │subansamblurilor│ │
│- aparate de │constructive ale│ │
│semnalizare; │aparatelor │ │
│- aparate de │electrice de │ │
│protecţie; │j.t. │ │
│- aparate pentru│5.2.4. │ │
│automatizări; │Decodificarea │ │
│- aparate pentru│notaţiilor şi │ │
│instalaţii │semnelor │ │
│electrice de │convenţionale │ │
│iluminat şi │ale aparatelor │ │
│prize. │electrice de │ │
│ │j.t. din │ │
│ │schemele │ │
│ │electrice │ │
├────────────────┼────────────────┤ │
│ │5.2.5. │ │
│ │Interpretarea │ │
│ │cerinţelor │ │
│ │precizate în │ │
│ │fişele │ │
│ │tehnologice │ │
│ │5.2.6. Alegerea │ │
│ │materialelor, │ │
│ │SDV- urilor şi │ │
│ │aparatelor │ │
│ │necesare │ │
│ │realizării │ │
│ │operaţiilor de │ │
│ │montare a │ │
│5.1.2. Lucrări │aparatelor │ │
│de montare şi │electrice de │ │
│executare a │j.t. │ │
│conexiunilor │5.2.7. │ │
│aparatelor │Realizarea │ │
│electrice de │operaţiilor de │ │
│j.t., conform │montare a │ │
│fişelor │aparatelor │ │
│tehnologice: │electrice de │ │
│- operaţii de │j.t., cu │ │
│montare şi │respectarea │ │
│executare a │succesiunii │ │
│conexiunilor; │etapelor, │ │
│- materiale, │conform fişelor │ │
│SDV-uri, aparate│tehnologice │ │
│de măsură şi │5.2.8. │ │
│control │Executarea │ │
│necesare; │conexiunilor │ │
│- operaţii de │electrice la │ │
│verificare a │bornele │ │
│funcţionării; │aparatelor │ │
│- fişa │electrice de │ │
│tehnologică; │j.t. │ │
│- norme SSM şi │5.2.9. │ │
│PSI. │Verificarea │5.3.1. Asumarea, │
│ │funcţionării │în cadrul echipei│
│ │aparatelor │de la locul de │
│ │electrice de │muncă, a │
│ │j.t. după │responsabilităţii│
│ │finalizarea │pentru sarcina de│
│ │operaţiilor de │lucru primită │
│ │montare │5.3.2. Cooperarea│
│ │5.2.10. │cu colegii de │
│ │Utilizarea │echipă în scopul │
│ │echipamentului │îndeplinirii │
│ │de lucru şi de │sarcinilor de la │
│ │protecţie │locul de muncă │
│ │specific locului│5.3.3. │
│ │de muncă │Respectarea │
├────────────────┼────────────────┤disciplinei │
│ │5.2.11. │tehnologice şi a │
│ │Corelarea │termenelor de │
│5.1.3. │cauzelor │execuţie │
│Solicitările │solicitărilor │5.3.4. Încadrarea│
│aparatelor │aparatelor │în normele de │
│electrice de │electrice de │timp alocate │
│j.t. (cauze, │j.t. cu efectele│pentru fiecare │
│efecte, metode/ │corespunzătoare │lucrare │
│măsuri de │5.2.12. │5.3.5. Asumarea │
│limitare): │Aplicarea │iniţiativei în │
│- electrice; │măsurilor de │rezolvarea unor │
│- termice; │limitare a │probleme │
│- │solicitărilor │5.3.6. │
│electrodinamice;│care apar în │Respectarea │
│- datorate │funcţionarea │normelor de │
│mediului. │aparatelor │securitate la │
│ │electrice de │locul de muncă, │
│ │j.t. │precum şi a │
├────────────────┼────────────────┤normelor de │
│ │5.2.13. │prevenire şi │
│ │Interpretarea │stingere a │
│ │cerinţelor │incendiilor │
│ │precizate în │5.3.7. Purtarea │
│ │fişele │permanentă şi cu │
│ │tehnologice │responsabilitate │
│ │5.2.14. │a echipamentului │
│ │Selectarea │de protecţie în │
│ │materialelor │scopul prevenirii│
│ │necesare │accidentelor de │
│ │executării │muncă şi a │
│ │lucrărilor de │bolilor │
│ │întreţinere a │profesionale │
│ │aparatelor │5.3.8. Asumarea │
│ │electrice de │responsabilităţii│
│5.1.4. Lucrări │j.t. │pentru deciziile │
│de întreţinere a│5.2.15. Alegerea│luate referitoare│
│aparatelor │materialelor, │la lucrările │
│electrice de │SDV-urilor şi │executate │
│joasă tensiune, │aparatelor │5.3.9. │
│conform fişelor │necesare │Respectarea │
│tehnologice: │executării │avertizărilor în │
│- operaţii de │lucrărilor de │caz de pericol la│
│demontare/ │întreţinere a │locul de muncă │
│montare a │aparatelor │5.3.10. │
│aparatelor │electrice de │Respectarea │
│electrice de │j.t. │normelor de │
│joasă tensiune; │5.2.16. │protecţie a │
│- operaţii de │Executarea │mediului şi de │
│verificare a │operaţiilor de │colectare │
│funcţionării; │montare/ │selectivă a │
│- materiale, │demontare │deşeurilor │
│SDV-uri, aparate│corespunzătoare │ │
│de măsură şi │lucrărilor de │ │
│control │întreţinere │ │
│necesare; │specifice │ │
│- fişa │aparatelor │ │
│tehnologică; │electrice de │ │
│- norme SSM şi │j.t. │ │
│PSI. │5.2.17. │ │
│ │Verificarea │ │
│ │funcţionării │ │
│ │aparatelor │ │
│ │electrice de │ │
│ │j.t. după │ │
│ │finalizarea │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │întreţinere │ │
│ │5.2.18. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │echipamentului │ │
│ │de lucru şi de │ │
│ │protecţie │ │
│ │specific locului│ │
│ │de muncă │ │
├────────────────┼────────────────┤ │
│ │5.2.19. │ │
│ │Valorificarea │ │
│ │surselor de │ │
│5.1.5. Surse de │informare şi │ │
│informare şi │documentare │ │
│documentare │pentru aparate │ │
│pentru aparate │electrice de │ │
│electrice de │joasă tensiune, │ │
│joasă tensiune │inclusiv a celor│ │
│ │într-o limbă de │ │
│ │circulaţie │ │
│ │internaţională │ │
├────────────────┼────────────────┤ │
│5.1.6. │ │ │
│Modalităţi de │5.2.20. │ │
│avertizare a │Interpretarea │ │
│pericolelor la │semnalelor de │ │
│locul de muncă │avertizare de la│ │
│(semnale de │locul de muncă │ │
│avertizare) │ │ │
├────────────────┼────────────────┤ │
│ │5.2.21. │ │
│ │Gestionarea │ │
│ │deşeurilor în │ │
│ │vederea │ │
│ │protecţiei │ │
│ │mediului │ │
│ │5.2.22. │ │
│ │Recuperarea şi │ │
│ │refolosirea │ │
│ │materialelor în │ │
│ │cadrul │ │
│5.1.7. Norme de │lucrărilor de │ │
│protecţia │montare/ │ │
│mediului şi de │întreţinere a │ │
│gestionare a │aparatelor │ │
│deşeurilor. │electrice │ │
│ │5.2.23. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │corectă a │ │
│ │vocabularului de│ │
│ │specialitate │ │
│ │5.2.24. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
└────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe multilingvistice:
    - Valorificarea surselor de informare şi documentare pentru aparate electrice de joasă tensiune, inclusiv a celor într-o limbă de circulaţie internaţională

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea cerinţelor precizate în fişele tehnologice
    – Decodificarea semnelor convenţionale ale aparatelor electrice de j.t. din schemele electrice

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie
    – Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a echipamentului de protecţie în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Scule şi dispozitive pentru lucrări de montare şi întreţinere a aparatelor electrice de j.t. (trusa electricianului - cleşti de diferite tipuri: multifuncţional, sertizat, presă, cuţite)
    2. Aparate de măsură pentru mărimi electrice: ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre.
    3. Cabluri şi conductoare, papuci de cablu, şuruburi şi piuliţe, cleme şi conectori de diferite tipuri, pistol de lipit, aliaj pentru lipit
    4. Aparate de conectare: întreruptoare-separatoare, contactoare, prize şi fişe industriale, demaroare, întreruptoare automate, disjunctoare, contactoare cu disjunctoare
    5. Aparate de comandă: comutatoare stea-triunghi, autotransformatoare de pornire, inversoare de sens, comutatoare de număr de poli, demaroare
    6. Aparate de reglare: reostate de pornire şi de excitaţie, controlere, relee
    7. Aparate de semnalizare: lămpi de semnalizare, butoane şi selectoare cu lampă de semnalizare integrată, manipulatoare, cutii suspendate cu butoane, balize luminoase, hupe, sonerii, buzere
    8. Aparate de protecţie: siguranţe fuzibile, blocuri de relee termice, separatoare cu siguranţe, descărcătoare, relee de protecţie, declanşatoare
    9. Aparate pentru automatizări: butoane de comandă, limitatoare, microîntreruptoare
    10. Aparate pentru instalaţii electrice de iluminat şi prize: prize, întreruptoare
    11. Panoplii cu componente şi subansambluri ale aparatelor electrice
    12. Documentaţie tehnică şi tehnologică
    13. Echipament individual de securitatea muncii

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Analiza │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru şi │20%│
│ │ │ │identificarea│ │
│ │ │ │soluţiei de │ │
│ │ │ │rezolvare │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Selectarea │ │
│ │ │ │aparatelor │ │
│ │ │ │electrice de │40%│
│ │ │ │j.t, conform │ │
│ │Primirea şi │ │documentaţiei│ │
│ │planificarea│ │tehnice │ │
│1. │sarcinii de │35%├─────────────┼───┤
│ │lucru │ │Alegerea │ │
│ │ │ │materialelor,│ │
│ │ │ │SDV-urilor şi│ │
│ │ │ │aparatelor de│ │
│ │ │ │măsură │ │
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │executării │40%│
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare/ │ │
│ │ │ │întreţinere a│ │
│ │ │ │aparatelor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │j.t. │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │indicaţiilor │ │
│ │ │ │din fişa │ │
│ │ │ │tehnologică │20%│
│ │ │ │în realizarea│ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare/ │ │
│ │ │ │întreţinere a│50%│
│ │ │ │aparatelor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │joasă │ │
│ │ │ │tensiune │ │
│ │Realizarea │ ├─────────────┼───┤
│2. │sarcinii de │50%│Verificarea │ │
│ │lucru │ │funcţionării │ │
│ │ │ │aparatelor │ │
│ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │j.t. după │20%│
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare/ │ │
│ │ │ │întreţinere │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor SSM │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │lucrărilor │10%│
│ │ │ │executate şi │ │
│ │ │ │a normelor de│ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului. │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │calităţii │ │
│ │ │ │lucrărilor/ │50%│
│ │ │ │sarcinilor │ │
│ │Prezentarea │ │realizate │ │
│ │şi │ ├─────────────┼───┤
│3. │promovarea │15%│Folosirea │ │
│ │sarcinii │ │corectă a │ │
│ │realizate │ │termenilor de│ │
│ │ │ │specialitate │50%│
│ │ │ │în │ │
│ │ │ │prezentarea │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │
│ │ │ │executate │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 6:
        MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ELECTRICE
        Rezultatele învăţării:

┌───────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilitaţi │Atitudini │
├───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│6.1.1. Maşini │6.2.1. │ │
│electrice │Decodificarea │ │
│(clasificare, │notaţiilor şi │ │
│notaţii şi │semnelor │ │
│semne │convenţionale │ │
│convenţionale, │ale maşinilor │ │
│mărimi │din schemele │ │
│nominale, │electrice │ │
│subansambluri │6.2.2. │ │
│constructive, │Identificarea │ │
│domenii de │valorilor │ │
│utilizare): │mărimilor │ │
│- │nominale │ │
│transformatoare│caracteristice │ │
│electrice │maşinilor │ │
│(monofazate şi │electrice │ │
│trifazate); │6.2.3. │ │
│- maşini │Identificarea │ │
│electrice │subansamblurilor│ │
│rotative de │constructive ale│ │
│curent │fiecărei │ │
│continuu; │categorii de │ │
│- maşini │maşini electrice│ │
│electrice │6.2.4. Asocierea│ │
│rotative de │fiecărui tip de │ │
│curent │maşină electrică│ │
│alternativ │cu domeniul de │ │
│(asincrone, │utilizare │ │
│sincrone). │corespunzător │ │
├───────────────┼────────────────┤ │
│ │6.2.5. │ │
│ │Interpretarea │ │
│ │cerinţelor │ │
│ │precizate în │ │
│ │fişele │ │
│ │tehnologice │ │
│ │privind │ │
│ │lucrările de │ │
│ │montare şi │ │
│ │executare a │ │
│ │conexiunilor │ │
│ │maşinilor │ │
│ │electrice │ │
│6.1.2. Lucrări │6.2.6. │ │
│de montare şi │Selectarea │ │
│executare a │materialelor, │ │
│conexiunilor │SDV- urilor şi │ │
│maşinilor │aparatelor │ │
│electrice, │necesare │ │
│conform fişelor│lucrărilor de │ │
│tehnologice: │instalare/ │ │
│- operaţii de │montare a │ │
│montare şi │maşinilor │ │
│executare a │electrice │ │
│conexiunilor; │6.2.7. │ │
│- operaţii de │Realizarea │ │
│verificare a │operaţiilor de │ │
│funcţionării; │montare a │ │
│- materiale, │maşinilor │6.3.1. Asumarea, │
│SDV-uri, │electrice, cu │în cadrul echipei│
│aparate de │respectarea │de la locul de │
│măsură şi │succesiunii │muncă, a │
│control │etapelor, │responsabilităţii│
│necesare; │conform fişelor │pentru sarcina de│
│- fişe │tehnologice │lucru primită │
│tehnologice; │6.2.8. │6.3.2. Cooperarea│
│- norme SSM şi │Executarea │cu colegii de │
│PSI. │conexiunilor │echipă în scopul │
│ │electrice la │îndeplinirii │
│ │bornele │sarcinilor de la │
│ │maşinilor │locul de muncă │
│ │electrice │6.3.3. │
│ │6.2.9. │Respectarea │
│ │Verificarea │disciplinei │
│ │funcţionării │tehnologice şi a │
│ │aparatelor │termenelor de │
│ │electrice de │execuţie │
│ │j.t. după │6.3.4. Încadrarea│
│ │finalizarea │în normele de │
│ │operaţiilor de │timp alocate │
│ │montare │pentru fiecare │
├───────────────┼────────────────┤lucrare │
│ │6.2.10. │6.3.5. Asumarea │
│ │Interpretarea │iniţiativei în │
│ │cerinţelor │rezolvarea unor │
│ │precizate în │probleme │
│ │fişele │6.3.6. │
│ │tehnologice │Respectarea │
│ │privind │normelor de │
│ │lucrările de │securitate la │
│ │întreţinere a │locul de muncă, │
│6.1.3. Lucrări │maşinilor │precum şi a │
│de întreţinere │electrice │normelor de │
│a maşinilor │6.2.11. │prevenire şi │
│electrice, │Selectarea │stingere a │
│conform fişelor│materialelor, │incendiilor │
│tehnologice: │SDV-urilor şi │6.3.7. Purtarea │
│- operaţii de │aparatelor de │permanentă şi cu │
│demontare/ │măsură │responsabilitate │
│montare a │necesare │a echipamentului │
│maşinilor │lucrărilor de │de protecţie │
│electrice; │întreţinere a │6.3.8. │
│- operaţii de │maşinilor │Respectarea │
│verificare a │electrice │avertizărilor în │
│funcţionării; │6.2.12. │caz de pericol la│
│- materiale, │Executarea │locul de muncă │
│SDV-uri, │operaţiilor de │6.3.9. │
│aparate de │montare/ │Respectarea │
│măsură şi │demontare │normelor de │
│control │corespunzătoare │protecţie a │
│necesare; │lucrărilor de │mediului şi de │
│- fişe │întreţinere │colectare │
│tehnologice; │specifice │selectivă a │
│- norme SSM şi │maşinilor │deşeurilor │
│PSI. │electrice │ │
│ │6.2.13. │ │
│ │Verificarea │ │
│ │funcţionării │ │
│ │aparatelor │ │
│ │electrice de │ │
│ │j.t. după │ │
│ │finalizarea │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │întreţinere │ │
├───────────────┼────────────────┤ │
│ │6.2.14. │ │
│ │Valorificarea │ │
│ │surselor de │ │
│6.1.4. Surse de│informare şi │ │
│informare şi │documentare │ │
│documentare │pentru maşini │ │
│pentru maşini │electrice, │ │
│electrice │inclusiv a celor│ │
│ │într-o limbă de │ │
│ │circulaţie │ │
│ │internaţională. │ │
├───────────────┼────────────────┤ │
│6.1.5. │ │ │
│Modalităţi de │6.2.15. │ │
│avertizare a │Interpretarea │ │
│pericolelor la │semnalelor de │ │
│locul de muncă │avertizare de la│ │
│(semnale de │locul de muncă │ │
│avertizare) │ │ │
├───────────────┼────────────────┤ │
│ │6.2.16. │ │
│ │Gestionarea │ │
│ │deşeurilor în │ │
│ │vederea │ │
│ │protecţiei │ │
│ │mediului │ │
│ │6.2.17. │ │
│ │Recuperarea şi │ │
│ │refolosirea │ │
│ │materialelor în │ │
│ │cadrul │ │
│6.1.6. Norme de│lucrărilor de │ │
│protecţia │montare/ │ │
│mediului şi de │întreţinere a │ │
│gestionare a │maşinilor │ │
│deşeurilor. │electrice │ │
│ │6.2.18. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │corectă a │ │
│ │vocabularului de│ │
│ │specialitate │ │
│ │6.2.19. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
└───────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ELECTRICE:
        ● Competenţe de literaţie
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe multilingvistice:
    - Valorificarea surselor de informare şi documentare pentru maşini electrice, inclusiv a celor într-o limbă de circulaţie internaţională

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea cerinţelor precizate în fişele tehnologice privind lucrările de montare şi executare a conexiunilor maşinilor electrice
    – Interpretarea cerinţelor precizate în fişele tehnologice privind lucrările de întreţinere a maşinilor electrice
    – Decodificarea semnelor convenţionale ale maşinilor din schemele electrice

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă
    – Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de colectare selectivă a deşeurilor


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Scule şi dispozitive pentru lucrări de montare, întreţinere şi reparare a echipamentelor electrice de j.t. (trusa electricianului - cleşti de diferite tipuri: multifuncţional, sertizat, presă, cuţite)
    2. Aparate de măsură pentru mărimi electrice: ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre
    3. Cabluri şi conductoare, papuci de cablu, şuruburi şi piuliţe, cleme şi conectori de diferite tipuri, pistol de lipit, aliaj pentru lipit.
    4. Motoare de c.c. şi motoare de c.a., transformatoare electrice monofazate şi trifazate.
    5. Panoplii cu componente şi subansambluri ale motoarelor şi transformatoarelor electrice
    6. Bancuri de lucru
    7. Documentaţie tehnică şi tehnologică
    8. Echipament individual de securitatea muncii

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Analiza │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru şi │50%│
│ │ │ │identificarea│ │
│ │ │ │soluţiei de │ │
│ │ │ │rezolvare │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │Primirea şi │ │Alegerea │ │
│ │planificarea│ │materialelor,│ │
│1. │sarcinii de │35%│SDV-urilor şi│ │
│ │lucru │ │aparatelor de│ │
│ │ │ │măsură │ │
│ │ │ │necesare │50%│
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare/ │ │
│ │ │ │întreţinere a│ │
│ │ │ │maşinilor │ │
│ │ │ │electrice │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │indicaţiilor │ │
│ │ │ │din fişa │ │
│ │ │ │tehnologică │20%│
│ │ │ │în realizarea│ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare/ │50%│
│ │ │ │întreţinere a│ │
│ │ │ │maşinilor │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │Realizarea │ │Verificarea │ │
│2. │sarcinii de │50%│funcţionării │ │
│ │lucru │ │maşinilor │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ │după │20%│
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare/ │ │
│ │ │ │întreţinere │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │SSM specifice│ │
│ │ │ │lucrărilor │10%│
│ │ │ │executate şi │ │
│ │ │ │a normelor de│ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului. │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │calităţii │ │
│ │ │ │lucrărilor/ │50%│
│ │ │ │sarcinilor │ │
│ │Prezentarea │ │realizate │ │
│ │şi │ ├─────────────┼───┤
│3. │promovarea │15%│Folosirea │ │
│ │sarcinii │ │corectă a │ │
│ │realizate │ │termenilor de│ │
│ │ │ │specialitate │50%│
│ │ │ │în │ │
│ │ │ │prezentarea │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │
│ │ │ │executate │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 7
        DEMONTAREA ŞI MONTAREA COMPONENTELOR AUTOVEHICULULUI
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilităţi │Atitudini │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│7.1.1. │ │ │
│Construcţia şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│automobilului │ │ │
│- Parametrii │ │ │
│principali ai │ │ │
│autovehiculului │7.2.1. │ │
│(gabaritul, │Identificarea │ │
│ampatamentul, │parametrilor │ │
│ecartamentul, │principali ai │ │
│masa maximă │autovehiculului │ │
│autorizată, masa│7.2.2. │ │
│proprie şi masa │Încadrarea │ │
│utilă, viteza │autovehiculului │ │
│maximă │în clasa │ │
│constructivă, │corespunzătoare │ │
│viteza │7.2.3. │ │
│economică, │Localizarea pe │ │
│stabilitatea, │autovehicul a │ │
│maniabilitatea) │componentelor │ │
│- Clasificarea │pentru: │ │
│autovehiculelor │- autovehicule │ │
│- Compunerea │echipate cu │ │
│generală a │motoare cu │ │
│autovehiculului │ardere internă; │ │
│- Variante de │- autovehicule │ │
│motorizare │electrice; │ │
│pentru │- autovehicule │ │
│autovehicule: │hibride. │ │
│motorizare │7.2.4. │ │
│convenţională │Identificarea │ │
│(motoare cu │legăturilor │ │
│ardere internă);│funcţionale cu │ │
│motorizare │alte componente │ │
│hibridă; │7.2.5. │ │
│motorizare │Compararea │ │
│electrică │variantelor │ │
│- Transmisia │constructive ale│ │
│autovehiculului │componentelor │ │
│- Sisteme de │autovehiculelor │ │
│conducere a │din punct de │ │
│autovehiculului:│vedere │ │
│sistemul de │funcţional, al │ │
│direcţie, │performanţelor, │ │
│sistemul de │avantajelor, │ │
│frânare │dezavantajelor │ │
│- Componentele │şi domenii de │ │
│de susţinere şi │utilizare │ │
│propulsie: │ │ │
│suspensia │ │ │
│automobilului; │ │ │
│sistemul de │ │ │
│rulare; cadrul │ │ │
│şi caroseria │ │ │
├────────────────┼────────────────┤ │
│ │7.2.6. │ │
│7.1.2. │Identificarea │ │
│Echipamente │elementelor │ │
│electrice şi │componente de pe│ │
│electronice ale │o schemă │ │
│autovehiculelor:│electrică a unui│ │
│- structura │autovehicul │7.3.1. Menţinerea│
│generală a │7.2.7. │interesului │
│echipamentului │Analizarea │continuu pentru │
│electric; │funcţionării │perfecţionarea │
│- sistemul de │sistemelor: │propriei │
│alimentare cu │- instalaţia de │activităţi şi │
│energie │alimentare cu │adoptarea de noi │
│electrică │energie │tehnologii │
│- instalaţia de │electrică a │7.3.2. │
│iluminare şi │autovehiculului;│Manifestarea │
│semnalizare │- instalaţia de │interesului faţă │
│exterioară │iluminare şi │de evoluţiile │
│(optică şi │semnalizare; │tehnologice din │
│acustică) │- instalaţia │domeniul │
│- instalaţii │ştergătoarelor │construcţiei şi │
│electrice/ │de parbriz, │funcţionării │
│electronice │faruri şi luneta│autovehiculului │
│auxiliare: │- instalaţia de │7.3.3. │
│ştergătoare de │climatizare; │Manifestarea │
│parbriz, faruri/│- instalaţia │preocupării │
│luneta acţionate│pentru comanda │pentru urmărirea │
│electric; │electrică a │realizării la │
│sisteme de │geamurilor │timp a lucrărilor│
│dezgheţare/ │- sistemul de │de întreţinere │
│dezaburire a │pornire oprire │periodică şi de │
│geamului; aer │la distanţă; │revizie tehnică a│
│condiţionat/ │- sistemul de │autovehiculului │
│climatizare/ │reglaj electric │7.3.4. Asumarea │
│ventilare; │încălzire şi │în │
│comanda │memorie scaune │responsabilităţii│
│electrică a │7.2.8. │pentru calitatea │
│geamurilor, │Utilizarea │lucrărilor │
│sistemul │corectă a │7.3.5. Asumarea │
│electric de │vocabularului │în cadrul echipei│
│reglaj memorie, │comun şi de │de la locul de │
│încălzire/ │specialitate │muncă a │
│poziţie scaun, │pentru │responsabilităţii│
│sistemul de │descrierea │pentru sarcina de│
│pornire oprire │construcţiei şi │lucru primită │
│la distanţă │funcţionării │7.3.6. │
│ │componentelor │Respectarea │
│ │autovehiculului │procedurilor │
├────────────────┼────────────────┤interne │
│ │7.2.9. │7.3.7. Cooperarea│
│ │Extragerea, din │cu colegii de │
│ │documentaţia │echipă în scopul │
│ │tehnică, a │îndeplinirii │
│ │informaţiilor │sarcinilor de la │
│ │necesare pentru │locul de muncă │
│ │realizarea │7.3.8. │
│ │lucrărilor de │Respectarea │
│ │mentenanţă a │normelor de timp │
│ │autovehiculului │pentru operaţiile│
│ │7.2.10. │efectuate la │
│ │Organizarea │locul de muncă │
│ │ergonomică a │7.3.9. │
│ │locului de muncă│Respectarea │
│ │7.2.11. │disciplinei │
│ │Identificarea │tehnologice şi a │
│ │cerinţelor de │termenelor de │
│ │calitate a │execuţie │
│ │lucrărilor de │7.3.10. │
│ │mentenanţă │Manifestarea │
│7.1.3. │executate │tactului, │
│Mentenanţa │7.2.12. │solicitudinii şi │
│autovehiculului │Selectarea şi │competenţei │
│- documentaţia │utilizarea │profesionale în │
│tehnică │mijloacelor de │relaţiile cu │
│utilizată la │lucru necesare │colegii, şefii │
│lucrările de │lucrărilor de │sau beneficiarii │
│mentenanţă │mentenanţă a │7.3.11. │
│(cărţi tehnice, │autovehiculului │Identificarea │
│manuale de │7.2.13. │problemelor │
│întreţinere şi │Verificarea │7.3.12. Asumarea │
│reparaţii, │stării tehnice a│iniţiativei şi │
│normative, │autovehiculului │demonstrarea │
│scheme │înainte de │responsabilităţii│
│cinematice, │plecarea în │în rezolvarea │
│scheme │cursă: │unor probleme │
│electrice, │- verificarea │7.3.13. Oferirea │
│diagrame, │instalaţiei de │de sugestii şi │
│cataloage, │ungere │acceptarea │
│proceduri şi │- verificarea │ideilor noi, │
│formulare │instalaţiei de │respectând │
│interne, etc.) │răcire │opiniile │
│- principii de │- verificarea │celorlalţi │
│organizarea │instalaţiei de │7.3.14. │
│ergonomică a │iluminare şi │Respectarea │
│locului de muncă│semnalizare │normelor de │
│- cerinţe de │- verificarea │securitate la │
│calitate a │sistemului de │locul de muncă, │
│lucrărilor de │frânare şi a │precum şi a │
│mentenanţă │mecanismului de │normelor de │
│- mijloace de │direcţie │prevenire şi │
│lucru utilizate │- verificarea │stingere a │
│la lucrările de │sistemului de │incendiilor │
│mentenanţă ale │rulare │7.3.15. Purtarea │
│autovehiculului │- verificarea │permanentă şi cu │
│(SDV-uri, truse │suspensiei │responsabilitate │
│de scule, │- verificarea │a echipamentului │
│cricuri, │interioară │de protecţie în │
│elevatoare) │(centurile de │scopul prevenirii│
│- operaţii de │siguranţă, │accidentelor de │
│verificare a │dispozitivele de│muncă şi a │
│stării tehnice a│avertizare │bolilor │
│autovehiculului │sonoră) │profesionale │
│înainte de │- verificarea │7.3.16. │
│plecarea în │exterioară │Respectarea │
│cursă │(indicatoare de │avertizărilor în │
│- întreţinerea │direcţie, │caz de pericol la│
│zilnică şi │catadioptri, │locul de muncă │
│periodică a │oglinzi │7.3.17. │
│autovehiculului │retrovizoare, │Respectarea │
│- reviziile │parbriz, │normelor de │
│tehnice ale │ştergătoare) │protecţie a │
│autovehiculului │7.2.14. │mediului şi de │
│lucrări de │Identificarea şi│colectare │
│demontare / │urmărirea │selectivă şi │
│montare/ │lucrărilor de │reciclare a │
│asamblare ( │întreţinere şi │deşeurilor │
│înlocuire) a │revizie tehnică │ │
│organelor de │a │ │
│maşini şi │autovehiculului │ │
│mecanismelor din│7.2.15. │ │
│construcţia │Executarea │ │
│autovehiculului │lucrărilor de │ │
│- lucrări de │demontare/ │ │
│înlocuire a unor│montare/ │ │
│componente │asamblare │ │
│electrice │(înlocuire) a │ │
│specifice │organelor de │ │
│autovehiculului │maşini şi │ │
│(scule, │mecanismelor │ │
│dispozitive şi │7.2.16. │ │
│aparate de │Executarea unor │ │
│măsură) │lucrări de │ │
│- lucrări/ │demontare/ │ │
│operaţii de │montare │ │
│reglare şi │(înlocuire) a │ │
│verificare a │unor componente │ │
│funcţionalităţii│electrice │ │
│componentelor │specifice │ │
│montate │autovehiculului │ │
│ │7.2.17. │ │
│ │Executarea │ │
│ │operaţiilor de │ │
│ │control, │ │
│ │măsurare, │ │
│ │reglare şi │ │
│ │verificare │ │
│ │pentru │ │
│ │funcţionalitatea│ │
│ │componentelor │ │
│ │montate. │ │
│ │7.2.18 │ │
│ │Completarea │ │
│ │fişei de lucru │ │
│ │7.2.19. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │Raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţii │ │
│ │profesionale │ │
│ │desfăşurate │ │
├────────────────┼────────────────┤ │
│ │7.2.20. │ │
│ │Aplicarea │ │
│ │normelor de │ │
│ │sănătate şi │ │
│7.1.4. Norme de │securitate în │ │
│sănătatea şi │muncă │ │
│securitatea │7.2.21. │ │
│muncii, de │Aplicarea │ │
│prevenire şi │normelor de │ │
│stingere a │protecţia │ │
│incendiilor, de │mediului │ │
│protecţie a │7.2.22. │ │
│mediului │Aplicarea │ │
│ │normelor de │ │
│ │prevenire şi │ │
│ │stingere a │ │
│ │incendiilor │ │
└────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate DEMONTAREA ŞI MONTAREA COMPONENTELOR AUTOVEHICULULUI:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului comun şi de specialitate pentru descrierea construcţiei şi funcţionării componentelor autovehiculului
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Compararea diferitelor variante constructive ale componentelor auto din punct de vedere funcţional, al performanţelor, avantajelor, dezavantajelor şi domeniilor de utilizare
    – Executarea operaţiilor de control, măsurare, reglare şi verificare pentru funcţionalitatea componentelor montate.
        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Menţinerea interesului continuu pentru perfecţionarea propriei activităţi şi adoptarea de noi tehnologii
    – Manifestarea interesului faţă de evoluţiile tehnologice din domeniul construcţiei şi funcţionării autovehiculului
    - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie
    – Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a echipamentului de protecţie în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale


        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Identificarea problemelor
    – Asumarea iniţiativei şi demonstrarea responsabilităţii în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă
    – Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a echipamentului de protecţie în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
    – Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. SDV-uri, utilaje şi echipamente necesare pentru efectuarea operaţiilor de control, măsurare verificare şi reparaţii simple ale autovehiculului (truse de scule, elevatoare, macarale, cricuri, roboţi pentru pornirea motoarelor, tehnică de testare şi scanare a defectelor, echipamente de diagnosticare, etc.)
    2. Manuale de întreţinere şi reparare, cărţi tehnice, cataloage, prospecte, computer, videoproiector, suporturi de curs/aplicative (audio-video), softuri educaţionale
    3. Repere, subansambluri şi ansambluri, componente electronice şi electrice, planşe şi machete funcţionale ale unor mecanisme şi instalaţii ale autovehiculelor, scheme electrice ale instalaţiilor de pe un autovehicul (alimentare, distribuţie)
    4. Formulare tip ale Carnetului de Service
    5. Modele de fişe de lucru

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼────────────────┬───┤
│ │ │ │Extragerea │ │
│ │ │ │informaţiilor │ │
│ │ │ │necesare din │ │
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică pentru │20%│
│ │ │ │planificarea şi │ │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │Primirea şi │ │Selectarea │ │
│ │planificarea│ │corespunzătoare │ │
│1. │sarcinii de │35%│a sculelor, │ │
│ │lucru │ │dispozitivelor, │ │
│ │ │ │verificatoarelor│30%│
│ │ │ │şi aparatelor │ │
│ │ │ │necesare pentru │ │
│ │ │ │rezolvarea │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Planificarea │ │
│ │ │ │activităţilor şi│50%│
│ │ │ │organizarea │ │
│ │ │ │locului de muncă│ │
├────┼────────────┼───┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │indicaţiilor din│ │
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică, a │ │
│ │ │ │cerinţelor de │ │
│ │ │ │calitate în │20%│
│ │ │ │executarea │ │
│ │ │ │etapelor şi a │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │presupuse de │ │
│ │ │ │sarcina de lucru│ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │sculelor, │10%│
│ │ │ │dispozitivelor, │ │
│ │ │ │verificatoarelor│ │
│ │ │ │şi aparatelor │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Efectuarea │ │
│ │ │ │operaţiilor de │ │
│ │ │ │demontare, │ │
│ │ │ │înlocuire şi │50%│
│ │ │ │montare a │ │
│ │ │ │componentelor │ │
│ │ │ │autovehiculului │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │Realizarea │ │Completarea │ │
│2. │sarcinii de │50%│corectă a │5% │
│ │lucru │ │fişelor de lucru│ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Purtarea │ │
│ │ │ │permanentă şi cu│ │
│ │ │ │responsabilitate│ │
│ │ │ │a echipamentului│ │
│ │ │ │de protecţie în │ │
│ │ │ │scopul │5% │
│ │ │ │prevenirii │ │
│ │ │ │accidentelor de │ │
│ │ │ │muncă şi a │ │
│ │ │ │bolilor │ │
│ │ │ │profesionale │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Aplicarea │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │sănătatea şi │ │
│ │ │ │securitatea │ │
│ │ │ │muncii, de │ │
│ │ │ │prevenire şi │ │
│ │ │ │stingere a │10%│
│ │ │ │incendiilor, │ │
│ │ │ │utilizarea │ │
│ │ │ │raţională a │ │
│ │ │ │resurselor şi │ │
│ │ │ │reciclarea │ │
│ │ │ │deşeurilor │ │
│ │ │ │rezultate │ │
├────┼────────────┼───┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │terminologiei de│ │
│ │ │ │specialitate în │50%│
│ │ │ │comunicarea │ │
│ │ │ │rezultatelor │ │
│ │Prezentarea │ │activităţilor │ │
│ │şi │ │desfăşurate │ │
│3. │promovarea │15%├────────────────┼───┤
│ │sarcinii │ │Argumentarea │ │
│ │realizate │ │soluţiilor de │ │
│ │ │ │rezolvare a │ │
│ │ │ │problemelor │ │
│ │ │ │apărute în │50%│
│ │ │ │procesul de │ │
│ │ │ │rezolvare a │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
└────┴────────────┴───┴────────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 8:
        DIAGNOSTICAREA ŞI REMEDIEREA DEFECTELOR ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE ALE AUTOVEHICULELOR
        Rezultatele învăţării:

┌─────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilitaţi │Atitudini │
├─────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│8.1.1. │ │ │
│Documentaţia │8.2.1. │ │
│tehnică utilizată│Valorificarea │ │
│în activităţile │surselor de │ │
│de diagnosticare │informare şi │ │
│şi remediere a │documentare cu │ │
│defectelor de │privire la │ │
│natură electrică/│diagnosticarea │ │
│electronică ale │şi remedierea │ │
│autovehiculelor │defectelor de │ │
│(cărţi tehnice, │natură electrică│ │
│manuale de │/electronică ale│ │
│reparaţii, │autovehiculelor │ │
│proceduri şi │8.2.2. │ │
│formulare │Interpretarea │ │
│interne, │simbolurilor, │ │
│normative, │semnelor │ │
│cataloage, scheme│convenţionale şi│ │
│electrice, │codurilor din │ │
│organigrame, │documentaţia │ │
│scheme logice de │tehnică │ │
│diagnosticare, │specifică │ │
│fişe tehnologice)│ │ │
├─────────────────┼────────────────┤ │
│8.1.2. │ │ │
│Echipamente │ │ │
│pentru │ │ │
│monitorizare şi │ │ │
│informare de la │ │ │
│bordul │ │ │
│automobilului │ │ │
│(tahograful, │ │ │
│martori, aparate │ │ │
│de bord, │ │ │
│computere de │ │ │
│bord, sisteme de │8.2.3. │ │
│diagnosticare la │Utilizarea │ │
│bord) │documentaţiei │ │
│• parametrii │tehnice pentru │ │
│monitorizaţi │organizarea şi │ │
│(valori optime, │realizarea │ │
│limită şi de │demersurilor de │ │
│avarie) │diagnosticare şi│ │
│• metode de │remediere a │ │
│monitorizare a │defectelor de │ │
│activităţii │natură electrică│ │
│desfăşurate de │8.2.4. │ │
│conducătorul auto│Completarea │ │
│• coduri de │formularelor │ │
│defect │interne cu │ │
│8.1.3. │informaţii │ │
│Diagnosticarea │legate de │ │
│defectelor de │materialele/ │ │
│natură electrică/│piesele de │ │
│electronică ale │schimb │ │
│autovehiculelor │utilizate, │ │
│• Simptome de │rezultatele │ │
│funcţionare │măsurărilor/ │ │
│defectuoasă şi │testelor, │ │
│cauze posibile │operaţiile │ │
│• Mijloace de │realizate │ │
│lucru utilizate │8.2.5. │ │
│în activităţile │Identificarea │ │
│de diagnosticare │echipamentelor │ │
│a defectelor de │de monitorizare │ │
│natură electrică/│şi informare de │ │
│electronică │la bordul │8.3.1. │
│(instrumente şi │autovehiculelor,│Respectarea │
│aparate de │utilizate în │procedurilor │
│măsurare, │activităţile de │interne privind │
│testere, │diagnosticare │circuitul │
│cititoare pentru │8.2.6. │documentelor │
│coduri de defect,│Interpretarea │8.3.2. Menţinerea│
│standuri de │codurilor de │unui interes │
│încercare şi │defect afişate │continuu pentru │
│reglare) │de sistemele de │evoluţia │
│• Parametrii de │diagnosticare la│tehnicilor de │
│diagnosticare ai │bord │diagnosticare şi │
│componentelor, │8.2.7. │reparare a │
│echipamentelor şi│Interpretarea │autovehiculelor │
│instalaţiilor │informaţiilor cu│8.3.3. │
│electrice/ │privire la │Manifestarea │
│electronice ale │simptome de │interesului faţă │
│autovehiculelor │funcţionare │de informaţiile │
│• Metode/procedee│defectuoasă │primite de la │
│de testare şi │pentru │client │
│diagnosticare a │stabilirea unui │8.3.4. Asumarea │
│componentelor, │diagnostic │unui comportament│
│echipamentelor şi│preliminar │responsabil faţă │
│instalaţiilor │8.2.8. │de utilizarea │
│electrice/ │Selectarea şi │corectă a │
│electronice ale │utilizarea │mijloacelor de │
│autovehiculelor │mijloacelor │măsurare/testare;│
│(surse electrice,│tehnice necesare│8.3.5. │
│cabluri şi │pentru controlul│Respectarea │
│conductoare, │/măsurarea │procedurilor │
│conectori, │parametrilor de │interne de │
│siguranţe, relee,│diagnosticare a │testare şi │
│motoare │defectelor de │diagnosticare; │
│electrice, │natură electrică│8.3.6. │
│redresoare, │şi electronică │Respectarea │
│invertoare, │8.2.9. │cerinţelor de │
│senzori şi │Selectarea │calitate pentru │
│actuatori, │metodei/ │diagnoza │
│sisteme de │procedeului de │realizată │
│pornire, sisteme │testare în │8.3.7. Asumarea │
│de alimentare cu │funcţie de │unui comportament│
│energie │parametrii de │responsabil faţă │
│electrică, │diagnosticare şi│de utilizarea │
│instalaţia de │dotarea locului │corectă a │
│aprindere, │de muncă │mijloacelor de │
│sisteme de │8.2.10. │lucru; │
│injecţie │Executarea │8.3.8. Menţinerea│
│electronică, │operaţiilor de │curăţeniei la │
│instalaţii de │control, │locul de muncă │
│iluminare şi │verificare şi │8.3.9. │
│semnalizare │măsurare, │Respectarea │
│exterioară şi │conform schemei │procedurilor │
│interioară, │logice de │interne pentru │
│sisteme de │diagnosticare şi│remedierea │
│control/ │procedurilor │defectelor │
│management │interne pentru │electrice/ │
│electronic, │stabilirea │electronice ale │
│ştergătoare de │stării tehnice a│autovehiculelor; │
│parbriz acţionate│echipamentelor │8.3.10. │
│electric; │electrice/ │Respectarea │
│electropompe │electronice ale │cerinţelor de │
│pentru spălarea │autovehiculelor │calitate pentru │
│parbrizului; │8.2.11. │lucrările │
│sisteme de │Prelucrarea şi │realizate │
│dezgheţare/ │interpretarea │8.3.11. Asumarea,│
│dezaburire a │rezultatelor │în cadrul echipei│
│geamului; │obţinute prin │de la locul de │
│instalaţii de aer│măsurare/ │muncă, a │
│condiţionat/ │testare. │responsabilităţii│
│climatizare/ │8.2.12. │pentru sarcina de│
│ventilare; │Stabilirea │lucru primită │
│instalaţii │diagnosticului │8.3.12. │
│electronice │8.2.13. │Cooperarea cu │
│antifurt; │Propunerea unor │colegii de echipă│
│instalaţii pentru│soluţii de │în scopul │
│comanda electrică│intervenţii │îndeplinirii │
│a geamurilor şi │pentru │sarcinilor de la │
│oglinzilor │remedierea │locul de muncă │
│retrovizoare; │defecţiunilor │8.3.13. │
│instalaţii pentru│diagnosticate │Respectarea │
│încălzirea │(reglare, │disciplinei │
│oglinzilor │înlocuire, │tehnologice şi a │
│retrovizoare, │reparare) │termenelor de │
│scaunelor, │8.2.14. │execuţie │
│bricheta │Utilizarea │8.3.14. Asumarea │
│electrică; │corectă a │iniţiativei în │
│frigider │vocabularului de│rezolvarea unor │
│electric; │specialitate │probleme │
│instalaţii radio/│pentru │8.3.15. │
│audio, │argumentarea │Respectarea │
│televizoare │diagnosticului │normelor de │
│pentru │şi a soluţiilor │securitate la │
│automobile, │propuse │locul de muncă, │
│echipamente de │8.2.15. │precum şi a │
│radiocomunicaţii,│Comunicarea/ │normelor de │
│echipamente de │raportarea │prevenire şi │
│navigaţie, │rezultatelor │stingere a │
│sisteme de │activităţilor de│incendiilor │
│prevenire a │testare/ │8.3.16. Purtarea │
│coliziunilor) │diagnosticare │permanentă şi cu │
│8.1.4. Remedierea│desfăşurate │responsabilitate │
│defectelor de │8.2.16. │a echipamentului │
│natură electrică/│Selectarea şi │de protecţie │
│electronică ale │utilizarea │pentru prevenirea│
│autovehiculelor: │mijloacelor │bolilor │
│Mijloace de lucru│tehnice necesare│profesionale şi a│
│utilizate la │pentru │accidentelor de │
│remedierea │remedierea │muncă │
│defectelor de │defectelor de │8.3.17. │
│natură electrică/│natură electrică│Respectarea │
│electronică │şi electronică │normelor de │
│Lucrări de │8.2.17. │protecţie a │
│remediere a │Pregătirea │mediului şi de │
│defectelor: │postului pentru │colectare │
│- sistemelor de │realizarea │selectivă a │
│alimentare cu │operaţiilor de │deşeurilor │
│energie │remediere │ │
│electrică; │8.2.18. │ │
│- sistemelor de │Efectuarea │ │
│pornire; │lucrărilor de │ │
│- instalaţiilor │remediere a │ │
│de aprindere; │defectelor de │ │
│- sistemelor de │natură │ │
│injecţie │electrică, pe │ │
│electronică; │baza diagnozei │ │
│- instalaţiilor │- demontarea │ │
│de iluminare şi │componentelor; │ │
│semnalizare │- înlocuirea/ │ │
│exterioară/ │repararea │ │
│interioară; │pieselor │ │
│- sistemelor de │defecte; │ │
│control/ │- remontarea │ │
│management │componentelor; │ │
│electronic; │- realizarea │ │
│- instalaţiilor │reglajelor; │ │
│de spălare şi │- verificarea │ │
│ştergere a │stării tehnice a│ │
│parbrizelor; │automobilului în│ │
│- sistemelor de │urma │ │
│dezgheţare/ │intervenţiilor. │ │
│dezaburire a │8.2.19. │ │
│geamului; │Utilizarea │ │
│- instalaţiilor │corectă a │ │
│de aer │vocabularului de│ │
│condiţionat/ │specialitate │ │
│climatizare/ │pentru │ │
│ventilare; │prezentarea │ │
│- instalaţiilor │lucrărilor │ │
│pentru comanda │realizate │ │
│electrică a │8.2.20. │ │
│geamurilor şi │Comunicarea/ │ │
│oglinzilor │raportarea │ │
│retrovizoare; │rezultatelor │ │
│- instalaţiilor │activităţilor de│ │
│de încălzire a │remediere │ │
│oglinzilor │desfăşurate │ │
│retrovizoare, a │8.2.21. │ │
│scaunelor; │Limitarea │ │
│- instalaţiilor │riscurilor │ │
│de confort │specifice │ │
│(bricheta │activităţilor │ │
│electrică; │realizate prin │ │
│frigider │aplicarea │ │
│electric; │normelor de │ │
│instalaţii radio/│sănătatea │ │
│audio, │muncii, de │ │
│televizoare │prevenire şi │ │
│pentru │stingere a │ │
│automobile, │incendiilor şi │ │
│echipamente de │de mediu │ │
│radiocomunicaţii)│ │ │
│- echipamentelor │ │ │
│de navigaţie; │ │ │
│sistemelor de │ │ │
│siguranţă şi │ │ │
│securitate. │ │ │
│8.1.4. Norme de │ │ │
│sănătatea muncii,│ │ │
│de prevenire şi │ │ │
│stingere a │ │ │
│incendiilor şi de│ │ │
│mediu │ │ │
└─────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate DIAGNOSTICAREA ŞI REMEDIEREA DEFECTELOR ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE ALE AUTOVEHICULELOR:
        ● Competenţe de literaţie
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor de testare/diagnosticare desfăşurate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor de remediere desfăşurate

        ● Competenţe multilingvistice:
    - Valorificarea surselor de informare şi documentare cu privire la diagnosticarea şi remedierea defectelor de natură electrică/electronică ale autovehiculelor

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea simbolurilor, semnelor convenţionale şi codurilor din documentaţia tehnică specifică
    – Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin măsurare/testare

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Menţinerea unui interes continuu pentru evoluţia tehnicilor de diagnosticare şi reparare a autovehiculelor
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă
    – Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de colectare selectivă a deşeurilor


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
        ● SDV-uri, utilaje şi echipamente pentru diagnosticarea şi remedierea defectelor echipamentelor şi instalaţiilor electrice ale automobilului:
    - scule de mână, scule pneumatice şi scule speciale utilizate în service auto;
    – elevatoare, cricuri, macarale, suporturi;
    – redresoare şi roboţi pentru pornirea motoarelor (în cazul efectuării stagiilor de pregătire practică la agentul economic şi opţional pentru atelierele-şcoală);
    – aparate de măsurat analogice şi digitale: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, punţi wattmetre, multimetre
    – echipament individual de securitatea muncii
    – tehnică de testare a automobilelor şi de scanare a defectelor (în cazul efectuării stagiilor de pregătire practică la agentul economic şi opţional pentru atelierele-şcoală):
    - aparate de măsurare şi control specifice (lampă de control, dwell-metre, stroboscoape, osciloscoape, luxmetre etc);
    – testere şi scanere auto;
    – standuri şi echipamente de măsurare şi/sau reglare computerizată (de exemplu, testere pentru verificarea instalaţiei de aprindere, standuri de încercare a electromotoarelor de pornire şi alternatoarelor);


        ● sisteme de exhaustare pentru atelierele de service auto (în cazul efectuării stagiilor de pregătire practică la agentul economic şi opţional pentru atelierele-şcoală).
        ● computer, videoproiector, suporturi de curs/aplicative (audio-video), softuri educaţionale;
        ● documente şi formulare tipizate pentru planificarea, executarea şi evaluarea lucrărilor de testare, de diagnosticare şi de mentenanţă a automobilelor.

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬──────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora │
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼──────────────┬───┤
│ │ │ │Extragerea │ │
│ │ │ │informaţiilor │ │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │documentaţia │ │
│ │ │ │tehnică în │20%│
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │planificării │ │
│ │ │ │şi realizării │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Organizarea │ │
│ │Primirea şi │ │activităţilor │ │
│1. │planificarea│35%│de testare şi │ │
│ │sarcinii de │ │diagnosticare │ │
│ │lucru │ │în │ │
│ │ │ │conformitate │50%│
│ │ │ │cu procedurile│ │
│ │ │ │interne şi │ │
│ │ │ │pregătirea │ │
│ │ │ │postului de │ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Planificarea │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │şi alocarea │30%│
│ │ │ │resurselor │ │
│ │ │ │necesare │ │
├────┼────────────┼───┼──────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │indicaţiilor │ │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │documentaţia │10%│
│ │ │ │tehnică, a │ │
│ │ │ │termenelor şi │ │
│ │ │ │a cerinţelor │ │
│ │ │ │de calitate │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corectă a │10%│
│ │ │ │mijloacelor de│ │
│ │ │ │lucru │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │operaţiilor de│ │
│ │ │ │control, │20%│
│ │ │ │măsurare şi │ │
│ │ │ │testare │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Prelucrarea şi│ │
│ │ │ │interpretarea │10%│
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Stabilirea │10%│
│ │ │ │diagnosticului│ │
│ │Realizarea │ ├──────────────┼───┤
│2. │sarcinii de │50%│Executarea │ │
│ │lucru │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │remediere a │ │
│ │ │ │defectelor │20%│
│ │ │ │electrice/ │ │
│ │ │ │electronice │ │
│ │ │ │depistate │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │raţională a │5% │
│ │ │ │resurselor │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Completarea │ │
│ │ │ │corectă a │5% │
│ │ │ │documentelor │ │
│ │ │ │de lucru │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │sănătatea şi │ │
│ │ │ │securitatea │ │
│ │ │ │muncii, de │ │
│ │ │ │prevenire şi │ │
│ │ │ │stingere a │10%│
│ │ │ │incendiilor şi│ │
│ │ │ │de protecţie a│ │
│ │ │ │mediului, │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │
│ │ │ │executate │ │
├────┼────────────┼───┼──────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │termenilor de │ │
│ │ │ │specialitate │40%│
│ │ │ │în comunicarea│ │
│ │ │ │cu privire la │ │
│ │ │ │sarcina │ │
│ │ │ │realizată │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │Prezentarea │ │Justificarea │ │
│ │şi │ │alegerii │ │
│3. │promovarea │15%│metodelor şi │ │
│ │sarcinii │ │mijloacelor de│30%│
│ │realizate │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │rezolvarea │ │
│ │ │ │sarcinii │ │
│ │ │ │primite │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┤
│ │ │ │Argumentarea │ │
│ │ │ │diagnosticului│ │
│ │ │ │şi a │30%│
│ │ │ │soluţiilor de │ │
│ │ │ │intervenţie │ │
│ │ │ │propuse │ │
└────┴────────────┴───┴──────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 9
        UTILIZAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE PENTRU AUTOVEHICULE
        Rezultate ale învăţării:

┌─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilitaţi │Atitudini │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│9.1.1. Sisteme de │ │ │
│automatizare: │ │ │
│- concepte de bază │ │ │
│(sistem automat, │ │ │
│proces automatizat, │9.2.1. Utilizarea │ │
│dispozitiv de │corectă a limbajului │ │
│automatizare) │de specialitate în │ │
│- mărimi │procesul de │ │
│caracteristice (de │comunicare la locul │ │
│intrare, de stare, de│de muncă │ │
│ieşire) │ │ │
│- domenii de aplicare│ │ │
│- tipuri de procese │ │ │
│automatizate │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┤ │
│9.1.2. Tipuri de │9.2.2. Identificarea │ │
│automatizări: │tipului de │ │
│- clasificarea │automatizare pentru │ │
│sistemelor de │un proces automat │ │
│automatizare în │9.2.3. Localizarea │ │
│funcţie de natura │elementelor │ │
│componentelor │componente ale unui │ │
│dispozitivului de │sistem automat şi │ │
│automatizare, după │identificarea │ │
│gradul de │legăturilor cu alte │ │
│universalitate al │componente │ │
│componentelor şi după│9.2.4. Argumentarea │ │
│funcţia realizată │rolului funcţional al│ │
│- elemente │componentelor unui │ │
│componente, scheme │sistem automat │ │
│bloc, fluxul │9.2.5. Indicarea │ │
│informaţional, mărimi│mărimilor fizice care│ │
│caracteristice ale │intervin în │ │
│sistemelor automate: │funcţionarea unui │ │
│• de supraveghere/ │sistem automat │ │
│monitorizare │9.2.6. Analizarea │ │
│• de protecţie │modului de │ │
│• de reglare │transmiterea fluxului│ │
│• de conducere │informaţional │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┤ │
│9.1.3. Senzori, │ │ │
│traductoare şi │ │ │
│actuatori din │ │ │
│construcţia │ │ │
│autovehiculelor: │ │ │
│- funcţiile │ │ │
│senzorilor, │ │ │
│traductoarelor şi │ │ │
│actuatorilor; │ │ │
│- principii │ │ │
│constructive şi │ │ │
│funcţionale, │ │ │
│caracteristici şi │ │ │
│utilizări ale │ │ │
│senzorilor/ │ │ │
│traductoarelor de: │ │ │
│• deplasare, poziţie,│ │ │
│nivel │9.2.7. Identificarea │ │
│• proximitate; │traductoarelor şi │ │
│• turaţie şi viteză; │senzorilor utilizaţi │ │
│• acceleraţie şi │pe autovehicule │ │
│vibraţii; │9.2.8. Analizarea │ │
│• forţe şi momente; │principiilor │ │
│• presiune; │constructive şi │ │
│• temperatură; │funcţionale ale │ │
│• debit; │traductoarelor │ │
│• compoziţie a │utilizate pe │ │
│gazelor evacuate; │autovehicule │ │
│• ploaie şi lumină; │9.2.9. Indicarea │ │
│• parcare, impact, │mărimilor de intrare │ │
│mişcare etc. │şi de ieşire ale │ │
│- principii, │traductoarelor în │ │
│caracteristici │funcţie de tipul lor │ │
│constructive ale │9.2.10. Analizarea │ │
│actuatorilor │caracteristicilor şi │ │
│magnetici, │performanţelor │ │
│electromecanici, │traductoarelor în │ │
│mecanici, pneumatici,│regim staţionar şi │ │
│hidraulici, │dinamic │ │
│electropneumatici, │9.2.11. Identificarea│ │
│electrohidraulici │actuatorilor │ │
│(liniari şi rotativi)│utilizaţi pe │ │
│utilizaţi pentru: │autovehicule │ │
│• reglarea │9.2.12. Analizarea │ │
│(poziţionarea) │principiilor │ │
│clapetelor, │constructive şi │ │
│cursoarelor, │funcţionale ale │ │
│glisierelor, │actuatorilor │ │
│supapelor, │utilizaţi pe │9.3.1. Adaptarea │
│• reglarea poziţiei/ │autovehicule │la cerinţele şi │
│înălţimii volanului, │9.2.13. Utilizarea │la dinamica │
│oglinzilor, │documentaţiei de │evoluţiei │
│farurilor, scaunelor,│specialitate cu │tehnologice │
│tetierei; │privire la senzori şi│9.3.2. Adoptarea │
│• comanda închiderii/│traductoare, inclusiv│atitudinii │
│deschiderii │a celei scrise într-o│critice şi de │
│portierelor, │limbă de circulaţie │reflectare şi │
│trapelor, panourilor │internaţională │folosirea │
│mobile ale │9.2.14. Măsurarea │responsabilă a │
│acoperişului, │parametrilor │mijloacelor de │
│capacului │caracteristici şi │informare │
│rezervorului; │compararea cu datele │9.3.3. │
│• acţionarea │de catalog/de │Colaborarea cu │
│mecanismelor de │producător │membrii echipei │
│blocare/deblocare │9.2.15. Executarea │de lucru în │
│etc. │operaţiilor de │scopul │
│- surse de │înlocuire a │îndeplinirii │
│documentare cu │senzorilor/ │sarcinilor de la │
│privire la datele │actuatorilor auto │locul de muncă │
│tehnice ale │defecţi şi de │9.3.4. Asumarea, │
│senzorilor şi │verificare a │în cadrul echipei│
│actuatorilor auto │funcţionalităţii │de la locul de │
│(cataloage, cărţi │sistemului automat │muncă, a │
│tehnice, manuale de │după înlocuirea │responsabilităţii│
│întreţinere şi │componentei defecte │pentru sarcina de│
│reparaţii, site-uri │ │lucru primită. │
│specializate) │ │9.3.5. Asumarea │
│- mijloace şi │ │iniţiativei în │
│procedee tehnice │ │rezolvarea unor │
│pentru: │ │probleme │
│• verificarea │ │9.3.6. │
│senzorilor şi │ │Respectarea │
│actuatorilor auto; │ │disciplinei │
│• înlocuirea │ │tehnologice şi a │
│senzorilor şi │ │termenelor de │
│actuatorilor auto │ │execuţie │
│defecţi; │ │9.3.7. Asumarea │
│• verificarea │ │responsabilităţii│
│funcţionalităţii │ │pentru deciziile │
│sistemului automat │ │luate referitoare│
│după înlocuirea │ │la lucrările │
│componentei defecte. │ │executate │
├─────────────────────┼─────────────────────┤9.3.8. │
│9.1.4. Elemente de │ │Respectarea │
│automatizare │ │normelor de │
│utilizate pe │ │securitate la │
│autovehicule: │ │locul de muncă, │
│- rol/funcţii │ │precum şi a │
│realizate, │ │normelor de │
│componente, principii│ │prevenire şi │
│de funcţionare, │ │stingere a │
│scheme electrice sau │ │incendiilor │
│bloc, instrucţiuni de│ │9.3.9. Purtarea │
│exploatare: │ │permanentă şi cu │
│• sisteme de control │ │responsabilitate │
│electronic al │ │a echipamentului │
│aprinderii şi al │ │de protecţie în │
│alimentării cu │ │scopul prevenirii│
│combustibil, de │ │accidentelor de │
│reglare a fazelor │ │muncă şi a │
│distribuţiei, de │ │bolilor │
│reglare automată a │ │profesionale │
│intensităţii răcirii │ │9.3.10. │
│motorului cu ardere │ │Respectarea │
│internă, de control │ │avertizărilor în │
│al emisiilor │ │caz de pericol la│
│poluante; │ │locul de muncă │
│• ambreiaje pilotate │ │9.3.11. │
│electronic; │ │Respectarea │
│• comanda electronică│ │normelor de │
│a cutiilor de viteză;│ │protecţie a │
│• controlul │ │mediului şi de │
│electronic al │ │colectare │
│suspensiei (ESC); │ │selectivă a │
│• sisteme de control │9.2.16. Indicarea │deşeurilor │
│şi prevenire a │funcţiilor realizate │ │
│patinării roţilor │de elementele de │ │
│motoare la │automatizare ale │ │
│acceleraţie/sisteme │autovehiculelor │ │
│de control a │9.2.17. Localizarea │ │
│tracţiunii (ASR); │elementelor de │ │
│• direcţia asistată │automatizare pe │ │
│electronic (EPS) │autovehiculul │ │
│• sisteme de control │9.2.18. Analizarea │ │
│al frânării (ABS); │funcţionării │ │
│• sisteme de control │sistemelor │ │
│electronic a │autovehiculului care │ │
│stabilităţii (ESP) │conţin elemente de │ │
│• diferenţialul │automatizare │ │
│blocabil electronic │9.2.19. Verificarea │ │
│(EDB) │funcţionării │ │
│• sisteme de │elementelor de │ │
│semnalizare a │automatizare de pe │ │
│scăderii presiunii │autovehicul prin │ │
│aerului din pneuri │utilizarea sistemului│ │
│(TPMS); │de autodiagnoză şi de│ │
│• sisteme de control │semnalizare a │ │
│al siguranţei pasive │defectelor sau a │ │
│a pasagerilor (ACS); │altor mijloace de │ │
│• sisteme automate de│testare. │ │
│control al vitezei de│9.2.20. Remedierea │ │
│croazieră (CCS); │disfuncţionalităţilor│ │
│• sistemul Start-Stop│sistemelor │ │
│• controlul │automatizate de pe │ │
│electronic al │automobil cauzate de │ │
│confortului termic în│defecte electrice │ │
│habitaclu (CCC); │(scurtcircuite, │ │
│• sisteme de │întreruperi, │ │
│menţinere a │componente electrice/│ │
│calităţii aerului în │electronice defecte).│ │
│habitaclu; │9.2.21. Comunicarea/ │ │
│• sisteme de │raportarea │ │
│semnalizare a │rezultatelor │ │
│obstacolelor din │activităţilor │ │
│proximitate; │desfăşurate │ │
│• sisteme de control │ │ │
│a iluminării pe timp │ │ │
│de noapte/ajustarea │ │ │
│farurilor în direcţia│ │ │
│drumului (AFS); │ │ │
│• sisteme de │ │ │
│închidere │ │ │
│centralizată; │ │ │
│• sisteme pentru │ │ │
│comanda electrică a │ │ │
│geamurilor şi │ │ │
│oglinzilor │ │ │
│retrovizoare; │ │ │
│• sisteme automate de│ │ │
│protecţie în caz de │ │ │
│avarie; │ │ │
│• sisteme de │ │ │
│autodiagnoză şi de │ │ │
│semnalizare a │ │ │
│defectelor │ │ │
│- mijloace şi │ │ │
│procedee tehnice │ │ │
│pentru remedierea │ │ │
│disfuncţionalităţilor│ │ │
│sistemelor │ │ │
│automatizate de pe │ │ │
│automobil cauzate de │ │ │
│defecte electrice │ │ │
│(scurtcircuite, │ │ │
│întreruperi, │ │ │
│componente electrice/│ │ │
│electronice defecte).│ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │9.2.22. Valorificarea│ │
│9.1.5 Surse de │surselor de informare│ │
│informare şi │şi documentare pentru│ │
│documentare pentru │sistemele de reglare │ │
│sisteme de │automată, inclusiv │ │
│automatizare │într-o limbă străină │ │
│utilizate pe │9.2.23. Limitarea │ │
│autovehicule │riscurilor specifice │ │
│9.1.6. Norme de │activităţilor │ │
│sănătatea muncii, de │realizate prin │ │
│prevenire şi stingere│aplicarea normelor de│ │
│a incendiilor şi de │sănătatea muncii, de │ │
│mediu │prevenire şi stingere│ │
│ │a incendiilor şi de │ │
│ │mediu │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.


        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate UTILIZAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE PENTRU AUTOVEHICULE:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe de comunicare în limbi străine:
    - Documentarea cu privire la utilizarea sistemelor de automatizare pentru autovehicule şi componentele acestora, inclusiv într-o limbă străină
    – Utilizarea documentaţiei de specialitate cu privire la componente electronice analogice, senzori şi traductoare, inclusiv a celei scrise într-o limbă de circulaţie internaţională
    – Valorificarea surselor de informare şi documentare pentru sistemele de reglare automată, inclusiv într-o limbă străină

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Analizarea principiilor constructive şi funcţionale ale traductoarelor utilizate pe autovehicule
    – Analizarea principiilor constructive şi funcţionale ale actuatorilor utilizaţi pe autovehicule

        ● Competenţe digitale:
    - Verificarea funcţionării elementelor de automatizare de pe autovehicul prin utilizarea sistemului de autodiagnoză şi de semnalizare a defectelor sau a altor mijloace de testare.

        ● Competenţe personale, sociale şi a învăţa să înveţi:
    - Asumarea rolului în echipă şi colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei
    – Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie
    – Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Adaptarea la cerinţele şi la dinamica evoluţiei tehnologice
    – Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a echipamentului de protecţie în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
    – Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unei sarcini de lucru
    – Folosirea eficientă a timpului de muncă


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
    1. Componente ale sistemelor de reglare automată: senzori, traductoare, regulatoare, amplificatoare, elemente de execuţie;
    2. Aparate de măsură pentru mărimile întâlnite în funcţionarea echipamentelor de pe autovehicul: tester auto, multimetru, ampermetru, voltmetru
    3. Echipament specific de laborator (stand de probe didactic) pentru determinarea parametrilor caracteristici unor sisteme automatizate
    4. Scule şi dispozitive pentru lucrări de demontare/montare şi întreţinere: trusa electricianului - cleşti de diferite tipuri: multifuncţional, sertizat, presă, cuţite
    5. Aparate pentru automatizări: butoane de comandă, limitatoare, microîntreruptoare
    6. Cabluri şi conductoare, papuci de cablu, şuruburi şi piuliţe, cleme şi conectori de diferite tipuri, pistol de lipit, aliaj pentru lipit
    7. Documentaţia tehnică
    8. Soft educaţional
    9. Echipament individual de securitate în muncă
    10. Aparate de semnalizare: lămpi de semnalizare, butoane şi selectoare cu lampă de semnalizare integrată, hupe, sonerii, buzere

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de │Indicatorii de realizare │
│crt.│realizare şi │şi ponderea acestora │
│ │ponderea acest │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────────────┬───┤
│ │ │ │Analiza sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru şi │20%│
│ │ │ │identificarea │ │
│ │ │ │soluţiei de rezolvare│ │
│ │ │ ├─────────────────────┼───┤
│ │ │ │Documentarea cu │ │
│ │Primirea şi │ │privire la sistemele │ │
│1. │planificarea│35%│de automatizare de pe│40%│
│ │sarcinii de │ │autovehicul şi │ │
│ │lucru │ │componentele acestora│ │
│ │ │ ├─────────────────────┼───┤
│ │ │ │Alegerea elementelor │ │
│ │ │ │componente ale SRA în│ │
│ │ │ │funcţie de procesul │40%│
│ │ │ │automatizat/mărimea │ │
│ │ │ │supravegheată │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│ │ │ │Localizarea │ │
│ │ │ │elementelor de │10%│
│ │ │ │automatizare pe │ │
│ │ │ │autovehiculul │ │
│ │ │ ├─────────────────────┼───┤
│ │ │ │Verificarea │ │
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │elementelor de │ │
│ │ │ │automatizare de pe │ │
│ │ │ │autovehicul prin │ │
│ │ │ │utilizarea sistemului│40%│
│ │ │ │de autodiagnoză şi de│ │
│ │ │ │semnalizare a │ │
│ │ │ │defectelor sau a │ │
│ │ │ │altor mijloace de │ │
│ │Realizarea │ │testare │ │
│2. │sarcinii de │50%├─────────────────────┼───┤
│ │lucru │ │Remedierea │ │
│ │ │ │disfuncţionalităţilor│ │
│ │ │ │sistemelor │ │
│ │ │ │automatizate de pe │ │
│ │ │ │automobil cauzate de │40%│
│ │ │ │defecte electrice │ │
│ │ │ │(scurtcircuite, │ │
│ │ │ │întreruperi, │ │
│ │ │ │componente electrice/│ │
│ │ │ │electronice defecte) │ │
│ │ │ ├─────────────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea normelor │ │
│ │ │ │SSM specifice │ │
│ │ │ │lucrărilor executate │10%│
│ │ │ │şi a normelor de │ │
│ │ │ │protecţia mediului. │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│ │ │ │Argumentarea │ │
│ │ │ │deciziilor luate │50%│
│ │ │ │referitoare la │ │
│ │Prezentarea │ │lucrările efectuate │ │
│ │şi │ ├─────────────────────┼───┤
│3. │promovarea │15%│Utilizarea corectă a │ │
│ │sarcinii │ │limbajului de │ │
│ │realizate │ │specialitate pentru │ │
│ │ │ │comunicarea │50%│
│ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │desfăşurate │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────────────┴───┘
        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 10:
        UTILIZAREA SISTEMELOR INTELIGENTE PENTRU AUTOVEHICULE
        Rezultatele învăţării:

┌────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilitaţi │Atitudini │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │10.2.1. Corelarea│ │
│ │numerelor │ │
│ │sistemului │ │
│ │zecimal cu cele │ │
│ │din sistem binar │ │
│ │şi hexazecimal │ │
│ │10.2.2. Asocierea│ │
│ │sistemelor de │ │
│ │numeraţie cu unul│ │
│ │sau mai multe │ │
│ │domenii de │ │
│ │utilizare │ │
│ │10.2.3. │ │
│ │Identificarea │ │
│ │tipurilor de │ │
│10.1.1. Noţiuni │porţi logice, │ │
│de electronică │codificatoare, │ │
│digitală: sistem│decodificatoare, │ │
│binar, │multiplexoare, │ │
│hexazecimal, │demultiplexoare, │ │
│porţi logice, │registre │ │
│codificatoare, │10.2.4. │ │
│decodificatoare,│Realizarea de │ │
│multiplexoare, │montaje cu │ │
│demultiplexoare,│circuite logice. │ │
│registre, │10.2.5. │ │
│memorii (tipuri,│Vizualizarea │ │
│funcţii, │semnalelor │ │
│principii, │electrice la │ │
│diagrame de │intrarea/ieşirea │ │
│semnal, │componentelor cu │ │
│aplicaţii cu │ajutorul │ │
│circuite logice,│osciloscopului │ │
│documentaţii │10.2.6. │ │
│tehnice). │Compararea │ │
│ │semnalului │ │
│ │vizualizat cu │ │
│ │diagramă de │ │
│ │semnal din │ │
│ │catalog │ │
│ │10.2.7. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │vocabularului de │ │
│ │specialitate │ │
│ │pentru explicarea│ │
│ │rolului │ │
│ │memoriilor │ │
│ │într-un sistem │ │
│ │electronic │ │
│ │digital │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│ │10.2.8. │ │
│10.1.2. │Utilizarea │ │
│Convertirea │vocabularului de │ │
│semnalelor │specialitate │ │
│analogice în │pentru explicarea│ │
│semnal digital, │proceselor de │ │
│respectiv │conversie analog │ │
│digital în │- numerică │ │
│analog în scopul│(digitală), │ │
│comunicării cu │respectiv digital│ │
│unitatea │- analogă în │ │
│electronică de │sistemele │ │
│control │inteligente │ │
│ │pentru │ │
│ │autovehicule │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│10.1.3. │ │ │
│Transmiterea │ │ │
│datelor în │ │ │
│sistemele │ │ │
│inteligente │ │ │
│pentru │ │ │
│autovehicule: │ │ │
│- noţiuni │ │ │
│generale privind│ │ │
│sisteme de │ │ │
│control │ │ │
│distribuit │10.2.9. │ │
│pentru │Utilizarea │ │
│autovehicule: │documentaţiei │ │
│structura │tehnice pentru │ │
│generală, tipuri│identificarea │ │
│de date │datelor transmise│ │
│transmise/ │şi recepţionate │ │
│recepţionate, │de un sistem de │ │
│documentaţie │control │ │
│tehnică │distribuit │ │
│specifică │10.2.10. │ │
│- metode de │Accesarea │ │
│codare şi │surselor de │ │
│multiplexare a │informare în │ │
│semnalelor în │scopul │ │
│comunicaţiile de│determinării │ │
│date │protocoalelor de │10.3.1. │
│- protocoale de │comunicaţie şi a │Menţinerea unui │
│comunicaţie; │caracteristicilor│interes continuu │
│surse de │acestuia │pentru evoluţia │
│informare cu │10.2.11. │sistemelor │
│privire la │Utilizarea │inteligente │
│protocoale de │limbajului de │pentru │
│comunicaţie │specialitate │autovehicule │
│pentru │pentru explicarea│10.3.2. │
│autovehicule │proceselor de │Manifestare a │
│(documentaţii │transmiterea │gândirii critice │
│tehnice ale │datelor pe │referitoare la │
│producătorilor, │magistralele de │alegerea optimă a│
│cărţi tehnice; │comunicaţie │echipamentului de│
│site-uri │ │montat în raport │
│specializate) │ │cu situaţia dată │
│- comunicare la │ │a autovehiculului│
│distanţă prin │ │10.3.3. Asumarea,│
│reţele │ │în cadrul echipei│
│informatice a │ │de la locul de │
│informaţiilor │ │muncă, a │
│legate de │ │responsabilităţii│
│poziţia │ │pentru sarcina de│
│vehiculului, │ │lucru primită │
│parametrii │ │10.3.4. │
│funcţionali. │ │Cooperarea cu │
├────────────────┼─────────────────┤colegii de echipă│
│ │10.2.12. │în scopul │
│ │Identificarea │îndeplinirii │
│ │componentelor │sarcinilor de la │
│ │electronice │locul de muncă │
│ │circuitelor │10.3.5. │
│ │integrate, │Respectarea │
│ │structurilor │disciplinei │
│ │electronice │tehnologice si a │
│ │prefabricate, │termenelor de │
│ │modulelor │execuţie │
│ │electronice │10.3.6. │
│ │pentru │Încadrarea în │
│ │autovehicule │normele de timp │
│10.1.4. Lucrări │10.2.13. │alocate pentru │
│de montare şi │Identificarea │fiecare lucrare │
│executare a │terminalelor │10.3.7. Asumarea │
│conexiunilor │capsulelor │iniţiativei în │
│componentelor │circuitelor │rezolvarea unor │
│electronice, │integrate │probleme │
│circuitelor │10.2.14. │10.3.8. │
│integrate, │Asocierea │Respectarea │
│structurilor │fiecărui tip de │normelor de │
│electronice │circuit integrat/│securitate la │
│prefabricate, │structură │locul de muncă, │
│modulelor │electronică │precum şi a │
│electronice │prefabricată/ │normelor de │
│pentru │modul electronic │prevenire şi │
│autovehicule: │cu conectorii/ │stingere a │
│- structura │slot-urile │incendiilor │
│generală a │aferente │10.3.9. │
│sistemelor │circuitului │Respectarea │
│inteligente │electric │normelor │
│pentru │10.2.15. │ergonomice la │
│automobile │Interpretarea │locul de muncă │
│- componente │cerinţelor │10.3.10. Purtarea│
│electronice, │precizate în │permanentă şi cu │
│circuite │fişele │responsabilitate │
│integrate │tehnologice │a echipamentului │
│structuri │10.2.16. │de protecţie │
│electronice │Valorificarea │10.3.11. │
│prefabricate, şi│surselor de │Respectarea │
│module │informare şi │avertizărilor în │
│electronice din │documentare │caz de pericol la│
│sistemele │pentru module/ │locul de muncă │
│inteligente │structuri │10.3.12. │
│pentru │electronice │Respectarea │
│autovehicule: │prefabricate, │normelor de │
│tipuri, │inclusiv a celor │protecţie a │
│simboluri, │într-o limbă de │mediului şi de │
│marcare, scheme │circulaţie │colectare │
│electrice, │internaţională │selectivă a │
│scheme bloc │pentru │deşeurilor │
│- fişe │verificarea │ │
│tehnologice │compatibilităţii │ │
│pentru lucrări │cu sistemul │ │
│de montare şi │preinstalat │ │
│executare a │10.2.17. │ │
│conexiunilor; │Selectarea │ │
│- surse de │materialelor, │ │
│informare şi │sculelor, │ │
│documentare cu │dispozitivelor, │ │
│privire la │verificatoarelor │ │
│structuri │şi aparatelor │ │
│electronice │necesare │ │
│prefabricate şi │lucrărilor de │ │
│module │instalare/montare│ │
│electronice │a modulelor │ │
│pentru sisteme │10.2.18. Montarea│ │
│auto inteligente│componentelor şi │ │
│- materiale, │executarea │ │
│scule, │conexiunilor │ │
│dispozitive, │10.2.19. │ │
│verificatoare, │Dimensionarea │ │
│aparate de │conductoarelor şi│ │
│măsură şi │a conectorilor │ │
│control │pentru │ │
│necesare; │echipamentul de │ │
│- operaţii de │instalat │ │
│montare a │10.2.20. │ │
│componentelor │Executarea │ │
│sistemului şi de│circuitelor │ │
│executare a │electrice de │ │
│conexiunilor; │derivaţie pentru │ │
│- operaţii de │echipamente noi │ │
│conectare a unui│10.2.21. │ │
│echipament nou │Verificarea │ │
│(redimensionare,│funcţionării │ │
│procedee de │dispozitivelor │ │
│realizare a │electronice după │ │
│derivaţiilor) │finalizarea │ │
│- operaţii de │operaţiilor de │ │
│verificare a │montare │ │
│funcţionării │10.2.22. │ │
│montajelor │Măsurarea │ │
│realizate │parametrilor │ │
│- evaluarea │funcţionali şi a │ │
│parametrilor │abaterii acestora│ │
│funcţionali │de la valorile de│ │
│(mijloace şi │catalog │ │
│metode de │10.2.23. │ │
│măsurare, valori│Prelucrarea şi │ │
│de catalog) │interpretarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │măsurărilor │ │
│ │10.2.24. │ │
│ │Utilizarea │ │
│ │corectă a │ │
│ │vocabularului de │ │
│ │specialitate │ │
│ │10.2.25. │ │
│ │Comunicarea/ │ │
│ │raportarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │activităţilor │ │
│ │desfăşurate │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│ │10.2.26. │ │
│10.1.5. │Aplicarea │ │
│Organizarea │principiilor │ │
│ergonomică a │organizării │ │
│locului de muncă│ergonomice la │ │
│ │locul de muncă │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│10.1.6. Norme │10.2.27. │ │
│specifice de │Aplicarea │ │
│sănătate şi │normelor de │ │
│securitate a │sănătate şi │ │
│muncii, de │securitate a │ │
│prevenire şi de │muncii, de │ │
│stingere a │prevenire şi de │ │
│incendiilor │stingere a │ │
│ │incendiilor │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│10.1.7. │ │ │
│Modalităţi de │10.2.28. │ │
│avertizare a │Interpretarea │ │
│pericolelor la │semnalelor de │ │
│locul de muncă │avertizare de la │ │
│(semnale de │locul de muncă │ │
│avertizare) │ │ │
├────────────────┼─────────────────┤ │
│10.1.8. Norme de│10.2.29. │ │
│protecţia │Gestionarea │ │
│mediului şi de │deşeurilor în │ │
│gestionare a │vederea │ │
│deşeurilor. │protecţiei │ │
│ │mediului │ │
└────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate UTILIZAREA SISTEMELOR INTELIGENTE PENTRU AUTOVEHICULE
        ● Competenţe de literaţie
    - Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

        ● Competenţe multilingvistice:
    - Valorificarea surselor de informare şi documentare pentru module/structuri electronice prefabricate, inclusiv a celor într-o limbă de circulaţie internaţională pentru verificarea compatibilităţii cu sistemul preinstalat

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Interpretarea cerinţelor precizate în fişele tehnologice
    – Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor măsurărilor

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Menţinerea unui interes continuu pentru evoluţia sistemelor inteligente pentru autovehicule
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită
    – Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
    – Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă
    – Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de colectare selectivă a deşeurilor


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
        ● Componente electronice, circuite integrate, structuri electronice prefabricate, module electronice pentru autovehicule;
        ● SDV-uri şi echipamente pentru montarea şi executare a conexiunilor componentelor sistemelor inteligente pentru autovehicule;
        ● Aparate de măsurare (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, punţi, wattmetre, multimetre osciloscoape etc);
        ● Echipament individual de securitatea muncii
        ● Computer, videoproiector, suporturi de curs/aplicative (audio-video), softuri educaţionale;
        ● Documentaţii tehnice specifice.

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Analiza │ │
│ │ │ │sarcinii de │ │
│ │ │ │lucru şi │50%│
│ │ │ │identificarea│ │
│ │ │ │soluţiei de │ │
│ │ │ │rezolvare │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │Primirea şi │ │Alegerea │ │
│ │planificarea│ │materialelor,│ │
│1. │sarcinii de │35%│SDV-urilor şi│ │
│ │lucru │ │aparatelor de│ │
│ │ │ │măsură │ │
│ │ │ │necesare │50%│
│ │ │ │executării │ │
│ │ │ │lucrărilor de│ │
│ │ │ │montare, │ │
│ │ │ │realizare a │ │
│ │ │ │conexiunilor │ │
│ │ │ │şi măsurare │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │indicaţiilor │20%│
│ │ │ │din fişa │ │
│ │ │ │tehnologică │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Utilizarea │ │
│ │ │ │corectă a │20%│
│ │ │ │mijloacelor │ │
│ │ │ │de lucru │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Executarea │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │
│ │ │ │montare, │ │
│ │ │ │realizare a │ │
│ │ │ │conexiunilor,│30%│
│ │ │ │măsurare, │ │
│ │ │ │prelucrare şi│ │
│ │ │ │interpretare │ │
│ │ │ │a │ │
│ │ │ │rezultatelor │ │
│ │Realizarea │ ├─────────────┼───┤
│2. │sarcinii de │50%│Utilizarea │ │
│ │lucru │ │raţională a │10%│
│ │ │ │resurselor │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Completarea │ │
│ │ │ │corectă a │10%│
│ │ │ │documentelor │ │
│ │ │ │de lucru │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Respectarea │ │
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │sănătatea şi │ │
│ │ │ │securitatea │ │
│ │ │ │muncii, de │ │
│ │ │ │prevenire şi │ │
│ │ │ │stingere a │10%│
│ │ │ │incendiilor │ │
│ │ │ │şi de │ │
│ │ │ │protecţie a │ │
│ │ │ │mediului, │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │
│ │ │ │executate │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Folosirea │ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │termenilor de│ │
│ │ │ │specialitate │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │explicarea │ │
│ │ │ │structurii, │40%│
│ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │şi utilizării│ │
│ │ │ │sistemelor │ │
│ │ │ │inteligente │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │autovehicule │ │
│ │Prezentarea │ ├─────────────┼───┤
│ │şi │ │Justificarea │ │
│3. │promovarea │15%│alegerii │ │
│ │sarcinii │ │metodelor şi │ │
│ │realizate │ │mijloacelor │ │
│ │ │ │de lucru │30%│
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │rezolvarea │ │
│ │ │ │sarcinilor │ │
│ │ │ │primite │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Folosirea │ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │termenilor de│ │
│ │ │ │specialitate │30%│
│ │ │ │în │ │
│ │ │ │prezentarea │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │
│ │ │ │executate │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘

        Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 11:
        CONDUCEREA AUTOMOBILULUI
        Rezultatele învăţării:

┌──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│Cunoştinţe │Abilitaţi │Atitudini │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│11.1.1. Reguli şi │ │ │
│norme ce privesc │ │ │
│circulaţia │ │ │
│rutieră: │ │ │
│- │ │ │
│particularităţile │ │ │
│traficului rutier;│ │ │
│- locul, rolul şi │11.2.1. Aplicarea │ │
│responsabilităţile│regulilor şi normelor│11.3.1. Respectarea │
│conducătorului │de circulaţie │legislaţiei rutiere │
│auto în traficul │rutieră. │şi a obligaţiilor ce │
│rutier; │11.2.2.Identificarea │îi revin în calitate │
│- condiţiile de │şi interpretarea unor│de conducător auto. │
│admisibilitate din│situaţii din trafic │11.3.2. Preocuparea │
│punct de vedere a │(reguli de circulaţie│continuă pentru │
│siguranţei în │rutieră ce trebuie │urmărirea modificării│
│trafic; │respectate, evitarea │/ completării │
│- tipurile de │abaterilor de la │prevederilor legale │
│drumuri publice şi│legislaţia rutieră, │privind circulaţia pe│
│mijloace de │sancţiuni prevăzute │drumurile publice │
│dirijare a │de legislaţia │ │
│circulaţiei; │circulaţiei rutiere).│ │
│- reguli de │ │ │
│circulaţie; │ │ │
│infracţiuni şi │ │ │
│contravenţii │ │ │
│- măsuri │ │ │
│administrative │ │ │
│(sancţiuni) │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│11.1.2. Manevre │ │ │
│pentru aducerea │ │ │
│automobilului la │ │ │
│punctul de lucru │11.2.3.Aducerea │ │
│(inclusiv în │automobilului la │ │
│cadrul acţiunilor │postul de lucru │ │
│de depanare): │11.2.4 .Poziţionarea │ │
│- plecarea de pe │automobilului la │11.3.3. Respectarea │
│loc; │punctul de lucru: la │regulilor de │
│- plecarea şi │elevator, pe cric, pe│manevrare a │
│oprirea pe un drum│rampă, deasupra │automobilului în │
│în pantă; │canalului. │vederea depanării │
│- parcare; │11.2.5.Scoaterea │11.3.4. Adoptarea │
│- întoarcere; │automobilului din │conducerii preventive│
│- manevre de │atelier: manevrarea │şi ecologice în │
│aducere, │în interiorul │manevrarea │
│poziţionare a │unităţii şi parcarea │automobilului │
│automobilului la │în spaţiul de │ │
│punctul de lucru │aşteptare / │ │
│şi de scoatere a │depozitare. │ │
│acestuia în │ │ │
│spaţiul de │ │ │
│aşteptare / │ │ │
│depozitare. │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│11.1.3. Factori de│ │ │
│risc la manevrarea│ │ │
│automobilelor în │ │ │
│trafic sau în │ │ │
│interiorul │11.2.6.Evitarea │ │
│unităţii │factorilor de risc la│ │
│11.1.4. Conducere │manevrarea │ │
│preventivă şi │automobilelor. │ │
│ecologică: │11.2.7. Aplicarea │ │
│- elementele │regulilor de │ │
│conducerii │conducere în │ │
│preventive │situaţiile limită │ │
│- circulaţia în │(aderenţă, │ │
│situaţii limită │vizibilitate, │ │
│(aderenţă, │consumul de alcool, │ │
│vizibilitate, │droguri, medicamente,│ │
│riscuri în cazul │în cazul oboselii) │ │
│consumului de │pentru evitarea │11.3.5. Adaptarea │
│alcool, droguri, │accidentelor │comportamentului │
│medicamente, în │11.2.8. Aplicarea │conducătorului auto │
│cazul oboselii) │regulilor de │începător la │
│- circulaţia în │conducere în situaţii│condiţiile de trafic │
│situaţii │caracteristice (pe │pentru fluenţa │
│caracteristice (pe│durata anotimpurilor,│traficului │
│durata │în mediu rural, │ │
│anotimpurilor, în │urban) pentru │ │
│mediu rural, │evitarea accidentelor│ │
│urban) │11.2.9. Aplicarea │ │
│- conducătorul │regulilor pentru │ │
│auto începător │conducere ecologică │ │
│- reguli pentru │(folosirea inerţiei │ │
│conducerea │automobilului, │ │
│ecologică │frânare cu motorul, │ │
│(folosirea │evitarea frânării şi │ │
│inerţiei │accelerărilor dese │ │
│automobilului, │etc.) │ │
│frânare cu │ │ │
│motorul, evitarea │ │ │
│frânării şi │ │ │
│accelerărilor dese│ │ │
│etc.) │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│11.1.5. Legislaţie│ │ │
│specifică │ │ │
│conducerii │ │ │
│automobilului │11.2.10. Conducerea │11.3.6. Respectarea │
│- timpi de │automobilului conform│timpilor de │
│conducere, repaus │timpilor de │conducere, repaus, │
│şi odihnă │conducere, repaus, │odihnă │
│- tahograful şi │odihnă │11.3.7. Respectarea │
│limitatorul de │11.2.11. Aplicarea │legislaţiei specifice│
│viteză │regulilor de │categoriei de │
│- tipuri de │utilizare a │conducător auto B, C │
│transport │tahografului şi a │(C1) │
│- documente │limitatorului de │11.3.8. Respectarea │
│necesare │viteză │normelor privind │
│efectuării │11.2.12.Identificarea│greutatea şi │
│deplasării │tipurilor de │dimensiunile │
│- norme privind │transport │automobilului │
│greutatea şi │ │ │
│dimensiunile │ │ │
│automobilului │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│11.1.6. Reguli de │ │ │
│prim ajutor │ │ │
│- trusa de prim │11.2.13.Acordarea │ │
│ajutor │primului ajutor în │11.3.9. Adoptarea │
│- stabilirea │caz de accidente │unei conduite │
│urgenţelor la │rutiere / la locul de│responsabile faţă de │
│locul accidentului│muncă (degajarea │viaţa şi sănătatea │
│- primul ajutor la│căilor respiratorii, │victimelor unor │
│locul de muncă în │oprirea hemoragiei, │accidente rutiere, │
│caz de stop │alarmarea organelor │indiferent de gradul │
│cardiac, stop │competente, │de implicare / │
│respirator, │imobilizarea şi │culpabilitate │
│hemoragii sau │transportul victimei)│ │
│fracturi. │ │ │
│- transportarea │ │ │
│accidentaţilor. │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.2.14. Aplicarea │ │
│ │normelor de sănătate │ │
│ │şi securitate în │11.3.10. Colaborarea │
│ │muncă │cu membrii echipei de│
│ │11.2.15. Aplicarea │lucru, în scopul │
│ │normelor de protecţia│îndeplinirii │
│11.1.7. Norme de │mediului │sarcinilor de lucru │
│sănătate şi │11.2.16. Aplicarea │de la locul de muncă │
│securitate în │normelor de prevenire│11.3.11. Asumarea, în│
│muncă │şi stingere a │cadrul echipei de la │
│11.1.8. Norme de │incendiilor │locul de muncă, a │
│protecţia mediului│11.2.17. Utilizarea │responsabilităţii │
│11.1.9. Norme │corectă a │pentru sarcina │
│prevenire şi │vocabularului comun │primită │
│stingere a │şi a celui de │11.3.12.Identificarea│
│incendiilor │specialitate │problemelor │
│ │11.2.18. Comunicarea │11.3.13.Asumarea │
│ │/ raportarea │iniţiativei în │
│ │rezultatelor │rezolvarea unor │
│ │activităţii │probleme │
│ │profesionale │ │
│ │desfăşurate │ │
└──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

        Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.

        Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate CONDUCEREA AUTOMOBILULUI:
        ● Competenţe de literaţie:
    - Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
    – Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate

        ● Competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii:
    - Evitarea factorilor de risc la manevrarea autovehiculelor
    – Respectarea timpilor de conducere, repaus, odihnă

        ● Competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi:
    - Preocuparea continuă pentru urmărirea modificării/completării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice
    – Identificarea şi interpretarea unor situaţii din trafic (reguli de circulaţie rutieră ce trebuie respectate, evitarea abaterilor de la legislaţia rutieră, sancţiuni prevăzute de legislaţia circulaţiei rutiere).
    – Aplicarea regulilor de conducere în situaţiile limită (aderenţă, vizibilitate, consumul de alcool, droguri, medicamente, în cazul oboselii) pentru evitarea accidentelor
    – Aplicarea regulilor de conducere în situaţii caracteristice (pe durata anotimpurilor, în mediu rural, urban) pentru evitarea accidentelor
    – Acordarea primului ajutor în caz de accidente rutiere/la locul de muncă (degajarea căilor respiratorii, oprirea hemoragiei, alarmarea organelor competente, imobilizarea şi transportul victimei)

        ● Competenţe antreprenoriale:
    - Identificarea problemelor
    – Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

        ● Competenţe cetăţeneşti:
    - Respectarea legislaţiei rutiere ce revin în calitate de conducător auto
    – Respectarea legislaţiei specifice categoriei de conducător auto B, C (C1)
    – Adoptarea unei conduite responsabile faţă de viaţa şi sănătatea victimelor unor accidente rutiere, indiferent de gradul de implicare/culpabilitate
    – Adoptarea conducerii preventive şi ecologice în manevrarea automobilului
    – Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
    – Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.


        LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
        ● calculator cu videoproiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, al cărui conţinut este avizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră şi conducere preventivă şi ecologică;
        ● parc auto cu minim un vehicul de categoria B şi unul de categoria C (C1), agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspecţia tehnică periodică efectuată în condiţiile legii şi asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv elevilor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere;
        ● planşe/panoplii cu indicatoare, marcaje, semnalele agentului de circulaţie;
        ● machetă cu reţea stradală, vehicule diferite în miniatură, triunghiuri reflectorizante;
    ● trusă de prim ajutor;
        ● laborator cu reţea de calculatoare (minim 15), conectate la internet, pe fiecare calculator să se găsească soft didactic specific, precum şi chestionare de legislaţie rutieră pentru categoriile B, C (C1);
        ● simulator de conducere auto-opţional;

        STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării
        Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Indicatorii de │
│Nr. │realizare şi │realizare şi │
│crt.│ponderea │ponderea acestora│
│ │acestora │ │
├────┼────────────┬───┼─────────────┬───┤
│ │ │ │Stabilirea │ │
│ │ │ │traseului │ │
│ │ │ │optim în │ │
│ │ │ │funcţie de │ │
│ │ │ │originea şi │ │
│ │ │ │destinaţia │50%│
│ │ │ │deplasării, │ │
│ │ │ │respectiv │ │
│ │Primirea şi │ │restricţiile │ │
│ │planificarea│ │impuse şi │ │
│1. │sarcinii de │35%│condiţiile de│ │
│ │lucru │ │trafic │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Pregătirea │ │
│ │ │ │automobilului│ │
│ │ │ │în vederea │ │
│ │ │ │manevrării │50%│
│ │ │ │sale în │ │
│ │ │ │siguranţă pe │ │
│ │ │ │drumurile │ │
│ │ │ │publice │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Manevrarea │ │
│ │ │ │automobilului│ │
│ │ │ │pe drumurile │ │
│ │ │ │publice cu │30%│
│ │ │ │respectarea │ │
│ │ │ │legislaţiei │ │
│ │ │ │în vigoare │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Aducerea la │ │
│ │ │ │atelier şi de│ │
│ │ │ │la intrarea │ │
│ │ │ │în unitate la│ │
│ │ │ │postul de │30%│
│ │ │ │lucru, cu │ │
│ │ │ │respectarea │ │
│ │ │ │regulilor şi │ │
│ │ │ │semnalelor │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Poziţionarea │ │
│ │ │ │automobilului│ │
│ │ │ │la punctul de│ │
│ │ │ │lucru (pe │ │
│ │ │ │cric, pe plan│ │
│ │Realizarea │ │înclinat, │ │
│2. │sarcinii de │50%│deasupra │ │
│ │lucru │ │canalului) cu│ │
│ │ │ │respectarea │20%│
│ │ │ │normelor de │ │
│ │ │ │sănătatea şi │ │
│ │ │ │securitatea │ │
│ │ │ │muncii │ │
│ │ │ │specifice, de│ │
│ │ │ │prevenire şi │ │
│ │ │ │stingerea │ │
│ │ │ │incendiilor │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Scoaterea │ │
│ │ │ │automobilului│ │
│ │ │ │din atelier, │ │
│ │ │ │manevrarea în│ │
│ │ │ │interiorul │ │
│ │ │ │unităţii şi │ │
│ │ │ │parcarea în │20%│
│ │ │ │spaţiul de │ │
│ │ │ │aşteptare / │ │
│ │ │ │depozitare cu│ │
│ │ │ │respectarea │ │
│ │ │ │regulilor şi │ │
│ │ │ │semnalelor │ │
│ │ │ │specifice │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼───┤
│ │ │ │Prezentarea │ │
│ │ │ │unor situaţii│ │
│ │ │ │deosebite │ │
│ │ │ │întâlnite în │ │
│ │ │ │trafic prin │ │
│ │ │ │specificarea │ │
│ │ │ │regulile de │ │
│ │ │ │circulaţie │ │
│ │ │ │rutieră │ │
│ │ │ │aplicabile, │ │
│ │ │ │abaterilor şi│60%│
│ │ │ │sancţiunile │ │
│ │Prezentarea │ │prevăzute de │ │
│ │şi │ │legislaţia │ │
│3. │promovarea │15%│rutieră şi │ │
│ │sarcinii │ │legislaţia │ │
│ │realizate │ │specifică pe │ │
│ │ │ │drumurile │ │
│ │ │ │publice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │situaţiile │ │
│ │ │ │respective │ │
│ │ │ ├─────────────┼───┤
│ │ │ │Prezentarea │ │
│ │ │ │unui raport │ │
│ │ │ │tehnic cu │ │
│ │ │ │privire la │40%│
│ │ │ │comportarea │ │
│ │ │ │automobilului│ │
│ │ │ │în trafic │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴───┘


    IV. REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII SPECIFICE ALTOR DISCIPLINE NECESARE PENTRU DOBÂNDIREA CALIFICĂRII PROFESIONALE "ELECTRICIAN AUTO"
        ● de la Limba şi literatura română:
    - Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare:
        o exprimarea orală (povestirea/relatarea orală, descrierea orală, purtarea unei conversaţii pe teme cotidiene): pronunţarea corectă a cuvintelor (mai ales a neologismelor), folosirea corectă a acordului gramatical, cunoaşterea sensului corect al cuvintelor, coerenţă şi coeziune în exprimare, acordarea atenţiei partenerului de dialog, preluarea/cedarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog, adecvarea la situaţia de comunicare şi la scopul comunicării
        o exprimarea scrisă (relatarea unei experienţe personale, descriere, rezumare, redactarea unui jurnal/referat/eseu structurat/anunţ publicitar/document de corespondenţă/formular tipizat): scrierea corectă a cuvintelor, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie, folosirea adecvată a cuvintelor în context, coerenţă şi coeziune în exprimare;
        o receptarea mesajelor orale şi scrise: identificarea unor informaţii practice din diferite surse: înregistrări, instrucţiuni, anunţuri, interpretarea sensului cuvintelor în context.

    – Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

        ● de la Limbile moderne:
    - producerea şi receptarea mesajelor orale/scrise în diferite situaţii de comunicare
        o identificarea unor informaţii practice din diferite surse: înregistrări, instrucţiuni, anunţuri, redactarea unor documente de corespondenţă, descrierea de obiecte, redactarea unei povestiri simple;
        o cererea şi oferirea de informaţii specifice din sfera vieţii cotidiene şi din domeniul de pregătire;
        o identificarea unor informaţii specifice din documente curente simple (anunţuri, prospecte, orare, instrucţiuni);
        o participarea la o conversaţie scurtă pe subiecte de interes;
        o comunicarea pentru realizarea unor sarcini simple care necesită un schimb de informaţii diverse;

    – traducerea unor mesaje funcţionale (prospect, instrucţiuni de folosire) cu ajutorul dicţionarului.

        ● de la Matematică:
    - prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual:
        o mulţimi de numere (naturale, întregi, raţionale, iraţionale, reale);
        o operaţii aritmetice de bază pentru efectuarea de calcule simple;
        o geometrie plană şi în spaţiu: calculul dimensiunilor, ariilor şi volumelor;
        o trigonometrie (inclusiv aplicaţii ale acesteia în geometrie);
        o funcţii de gradul I şi II, exponenţiale, trigonometrice (inclusiv reprezentarea grafică);
        o ecuaţii de gradul I şi II; sisteme de ecuaţii;
        o operaţii cu vectori;

    – modelarea matematică a unor contexte problematice variate, specifice domeniului de pregătire
        o folosirea unor reprezentări variate ca punct de plecare pentru intuirea, ilustrarea, clarificarea au justificarea unor idei, metode, căi de rezolvare
        o folosirea unor metode matematice în abordarea unor probleme practice.


        ● de la Fizică:
    - înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionarii şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi şi în activităţile industriale specifice calificării
        o principii şi legi în mecanica clasică (mişcare şi repaus, principiul I, principiul al II-lea, principiul al III-lea, legea lui Hooke, tensiunea în fir, legile frecării la alunecare, legea atracţiei universale);
        o teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică (lucrul mecanic, puterea, teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material, energia potenţială, gravitaţională şi elastică, legea conservării energiei mecanice, teorema variaţiei impulsului, legea conservării impulsului;
        o elemente de statică (echilibrul de translaţie, echilibrul de rotaţie)
        o elemente de termodinamică (transformărilor termodinamice, principiile termodinamicii, motoare termice, transformările stării de agregare)
        o producerea şi utilizarea curentului continuu (curentul electric, elemente de circuit, parametrii circuitelor de curent continuu şi relaţii de legătură, puterea şi energia electrică, efectele curentului electric)
        o producerea şi utilizarea curentului alternativ (elemente de circuit, puteri şi energii în circuitele de curent alternativ, noţiuni generale despre maşini şi aparate electrice):
        o optică geometrică (reflexia şi refracţia, instrumente optice);
        o oscilaţii şi unde electromagnetice;
        o efectul fotoelectric;
        o efectul Laser;
        o efectul Hall
        o semiconductoare şi aplicaţiile în electronică (dioda semiconductoare, redresarea curentului alternativ, tranzistoare, circuite integrate);


        ● de la Chimie:
    - investigarea comportării unor substanţe chimice
        o proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor organice şi anorganice (nemetale, metale şi aliaje, lubrifianţi, combustibili, soluţii de curăţare şi degresare, lacuri şi vopsele)

    – evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului

        ● de la Biologie:
    - evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii activităţilor umane asupra mediului şi asupra sa:
        o elemente de ecologie şi protecţia mediului
        o elemente de igiena munci/personală şi prim ajutor


        ● de la Geografie:
    - raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi sistemele sale componente:
        o populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane;
        o sistemul economic şi sistemul geopolitic;


        ● de la Educaţie antreprenorială/Economie/Economie aplicată:
    - utilizarea corectă a unor concepte specifice economiei de piaţă: proprietatea şi libera iniţiativă, oferta, activitate economică, factorii de producţie, costuri, productivitate, profit, eficienţă economică, consumator, producător/întreprinzător, mecanisme concurenţiale, forme ale pieţei etc.)
    – identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul în domeniul economic;
    – utilizarea unor instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice diferitelor pieţe;
    – identificarea oportunităţilor pieţei;
    – evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri;
    – utilizarea adecvată şi eficientă a resurselor, în funcţie de caracteristicele mediului economico-social;
    – evaluarea posibilităţilor de derulare a unei afaceri proprii şi profitabile, luând în considerare interesele comunităţii (condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale, înfiinţarea şi gestionarea unei firme, constituirea resurselor financiare, asigurarea resurselor materiale şi umane necesare firmei, promovarea produsului, protecţia consumatorului)

        ● de la Tehnologii:
    - utilizarea calculatorului (editoare de texte, calcul tabelar, baze de date, medii şi limbaje de programare utilizate în automatizarea proceselor tehnice specifice domeniului, Internet)
    – proprietăţi fizico-chimice, mecanice, electrice, tehnologice ale materialelor/substanţelor
    – citirea şi interpretarea desenelor tehnice
    – noţiuni de bază despre componentele/circuitele electrice şi electronice, despre produsele electrotehnice şi despre instalaţiile electrice
    – noţiuni de bază despre sistemele de transmitere şi transformare a mişcării
    – măsurarea mărimilor tehnice (electrice şi neelectrice)


                        Index al prescurtărilor şi abrevierilor

┌───┬──────────────────────────────────┐
│URÎ│Unitate de rezultate ale învăţării│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ÎPT│Învăţământ profesional şi tehnic │
├───┼──────────────────────────────────┤
│SDV│Scule, dispozitive şi │
│ │verificatoare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│SSM│Sănătatea şi securitatea muncii │
├───┼──────────────────────────────────┤
│PSI│Prevenirea şi stingerea │
│ │incendiilor │
└───┴──────────────────────────────────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016