Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARDE SPECIFICE MINIME OBLIGATORII DE CALITATE din 9 august 2019  privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STANDARDE SPECIFICE MINIME OBLIGATORII DE CALITATE din 9 august 2019 privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.218 din 9 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 octombrie 2019.
──────────
    În cuprinsul prezentelor standarde sunt utilizate expresii şi acronime care au înţelesurile următoare:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │- Autoritatea Naţională │
│- ANPD │pentru Persoanele cu │
│ │Dizabilităţi; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- asistent personal al │
│- AP │persoanei cu handicap │
│ │grav; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│- APP │- asistent personal │
│ │profesionist; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- persoana adultă │
│- beneficiar│încadrată în grad şi tip │
│ │de handicap; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│- document │ │
│care atestă │- certificat sau decizie │
│încadrarea │de încadrare în grad de │
│în grad de │handicap; │
│handicap │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- furnizor de servicii │
│- FSS │sociale (public sau │
│ │privat); │
├────────────┼─────────────────────────┤
│- Ic │- indicatori de control; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- indicatori de │
│ │monitorizare a aplicării │
│ │reglementărilor din │
│ │domeniul propriu al ANPD,│
│ │în scopul îmbunătăţirii │
│ │conţinutului standardelor│
│ │de calitate în domeniul │
│ │promovării drepturilor │
│ │persoanelor cu │
│- Im │dizabilităţi [art. 1 │
│ │alin. (3) din Hotărârea │
│ │Guvernului nr. 50/2015 │
│ │privind organizarea, │
│ │funcţionarea şi │
│ │atribuţiile Autorităţii │
│ │Naţionale pentru │
│ │Persoanele cu │
│ │Dizabilităţi, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare];│
├────────────┼─────────────────────────┤
│- MC │- manager de caz; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- program individual de │
│ │reabilitare şi integrare │
│ │socială, în înţelesul │
│ │art. 5 pct. 25 din Legea │
│- PIRIS │nr. 448/2006 privind │
│ │protecţia şi promovarea │
│ │drepturilor persoanelor │
│ │cu handicap, republicată,│
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Plan individual de │
│ │servicii, în înţelesul │
│ │art. 5 pct. 24 din Legea │
│ │nr. 448/2006 privind │
│- PIS │protecţia şi promovarea │
│ │drepturilor persoanelor │
│ │cu handicap, republicată,│
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Plan personalizat = │
│ │planificare de servicii │
│- PP │şi activităţi realizată │
│ │de echipa de evaluare a │
│ │FSS; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Plan personal de viitor│
│ │= stabileşte obiectivele │
│ │pe termen scurt şi mediu │
│ │de pregătire individuală │
│- PPV │a beneficiarului din │
│ │locuinţa protejată, în │
│ │vederea atingerii unui │
│ │maxim de independenţă │
│ │posibilă; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- persoana desemnată, în │
│ │condiţiile Codului civil,│
│- │să reprezinte interesul │
│reprezentant│persoanei lipsite de │
│legal │capacitate deplină de │
│ │exerciţiu a drepturilor │
│ │civile sau al persoanei │
│ │lipsite de discernământ; │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- serviciul de evaluare │
│ │complexă a persoanelor │
│ │adulte cu handicap din │
│ │cadrul direcţiilor │
│- SECPAH - │generale de asistenţă │
│DGASPC │socială şi protecţia │
│ │copilului judeţene, │
│ │respectiv locale ale │
│ │sectoarelor municipiului │
│ │Bucureşti. │
└────────────┴─────────────────────────┘
    Modulul I - Condiţii privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi (standardele 1-4)
    Managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare şi integrare a tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie - art. 6 lit. u) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    Managerul de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi evaluează îndeplinirea planului individual de servicii, precum şi măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap - art. 5 pct. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Standardul 1│FSS din domeniul │
│- CONDIŢII │protecţiei persoanelor │
│SPECIFICE │adulte cu dizabilităţi │
│PENTRU │utilizează metoda │
│UTILIZAREA │managementului de caz. │
│METODEI │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Persoanelor adulte cu │
│ │dizabilităţi li se │
│ │asigură intervenţii │
│Rezultat: │multidisciplinare şi │
│ │interinstituţionale în │
│ │mod planificat şi │
│ │coerent. │
└────────────┴─────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. FSS elaborează şi aplică procedura de lucru privind implementarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.
    2. Procedura de lucru precizează cel puţin: modul de recrutare, angajare şi desemnare a MC, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, sistemul de comunicare internă şi interinstituţională, monitorizarea internă a procesului de management de caz.
    3. Beneficiarii utilizării metodei managementului de caz sunt: persoane adulte încadrate în grad de handicap aflate în sistem rezidenţial şi persoane adulte încadrate în grad de handicap aflate în familie, având în implementare un plan individual de servicii şi alte măsuri.
    4. FSS asigură resursele necesare aplicării metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    5. FSS se asigură că MC îndeplineşte următoarele condiţii de studii şi experienţă profesională: este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, psihologie, sociologie sau echivalentă, cu experienţă de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau este asistent social cu studii de licenţă cu un an vechime sau este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic, al ştiinţelor administrative sau echivalentă, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale; în toate situaţiile, în termen de 12 luni de la desemnare, MC va absolvi cursuri de pregătire în management de caz.
    6. FSS se asigură că MC parcurge etapele managementului de caz conform prevederilor standardelor specifice minime obligatorii de calitate.
    7. FSS se asigură că toate activităţile desfăşurate în cadrul etapelor managementului de caz se bazează pe principiul respectării demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor cu dizabilităţi.
    8. Instrumentele principale de lucru utilizate în aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi sunt: Planul individual de servicii al beneficiarului (PIS), Planul personalizat al beneficiarului (PP), Planul personal de viitor al beneficiarului (PPV), Planul de acţiune, Fişa de monitorizare a MC.
    9. FSS oferă cadrul pentru ca MC să participe şi să contribuie efectiv la activităţi de elaborare de proceduri, instrumente de lucru şi alte tipuri de documente necesare în lucrul cu persoana cu dizabilităţi.
    10. FSS, în colaborare cu MC, oferă informaţii argumentate autorităţilor publice despre nevoia de servicii în vederea înfiinţării/diversificării acestora la nivel local.
    11. FSS cuprinde instruirea/formarea MC în planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul angajat, privind cel puţin temele: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz, a situaţiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi.
    12. Formarea MC cuprinde cursuri de comunicare, negociere a conflictelor, dezvoltare personală etc., schimburi de experienţă, participări la conferinţe şi seminare tematice.
    13. FSS consemnează instruirea/formarea MC în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
    14. FSS sprijină MC să cunoască în detaliu serviciile sociale din comunitate, să dezvolte relaţii de parteneriat cu acestea, precum şi cu resursele informale de asistenţă din proximitatea beneficiarului, de exemplu: familie, prieteni, vecini, grupuri de suport, altele.
    15. FSS sprijină MC să cunoască tipologia intervenţiilor organizaţiilor neguvernamentale şi să dezvolte relaţii de colaborare cu acestea, ţinând cont de specificul dizabilităţii beneficiarului.
    16. FSS sprijină MC cu informaţii şi îndrumări concrete în realizarea calitativă a responsabilităţilor profesionale şi asigură, după caz sau la solicitare, intervenţia suplimentară a altor specialişti.
    17. FSS se asigură că documentele utilizate în aplicarea metodei managementului de caz sunt reevaluate periodic şi, după caz, revizuite, în funcţie de cel puţin următorii factori: modificări legislative, dinamica serviciilor, propunerile personalului de specialitate.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul procedurii de lucru privind implementarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi respectă cerinţele minime ale standardului.
    Im 2 - Conţinutul planului anual de instruire şi formare profesională respectă cerinţele minime ale standardului.

    Indicatori de control
    Ic 1 - FSS deţine şi aplică procedura de lucru privind implementarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.
    Ic 2 - Condiţiile de studii şi experienţă profesională referitoare la MC sunt conforme cu prevederile actelor normative în vigoare.
    Ic 3 - Instruirea/Formarea MC este consemnată în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Standardul 2 │FSS asigură securitatea │
│- SECURITATEA│datelor şi informaţiilor│
│DATELOR ŞI │gestionate în aplicarea │
│INFORMAŢIILOR│metodei managementului │
│ │de caz. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Beneficiarilor le este │
│Rezultat: │respectată │
│ │confidenţialitatea. │
└─────────────┴────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. FSS este autorizat ca operator de date cu caracter personal.
    2. FSS elaborează şi aplică procedura de lucru privind asigurarea securităţii datelor şi informaţiilor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz.
    3. Procedura de lucru precizează cel puţin: tipul de informaţii şi date care trebuie protejate, circuitul comunicării în mediul intern şi extern, riscuri existente şi măsuri de prevenire/ eliminare, niveluri de responsabilităţi şi sancţiuni.
    4. Toate informaţiile legate de caz sunt confidenţiale faţă de publicul larg, mass-media şi alţi profesionişti care nu sunt implicaţi în cazul respectiv.
    5. FSS/MC informează în detaliu beneficiarul/reprezentantul legal despre limitele confidenţialităţii într-o situaţie concretă, despre scopul şi modul în care va fi folosită informaţia; în funcţie de tipul de dizabilitate a beneficiarului, MC utilizează sau apelează la mijloace de comunicare adaptate: interpret de limbaj mimico-gestual, interpret pentru persoanele cu surdo-cecitate, alte forme.
    6. Accesul la dosarele beneficiarilor este permis profesioniştilor care lucrează în echipa multidisciplinară şi altor persoane autorizate în unele cazuri prevăzute de lege.
    7. Informaţii sau date legate de identitatea persoanei/ persoanelor care a/au semnalat situaţii de neglijare/exploatare/ abuz/tortură pot fi făcute cunoscute numai instanţei de judecată, la cererea expresă a acesteia.
    8. În situaţia în care există date care pot afecta beneficiarul, MC împreună cu echipa multidisciplinară hotărăsc de comun acord să i le aducă sau nu la cunoştinţă.
    9. În situaţia transferului unui caz dintr-o unitate administrativă în alta sau din sistemul de protecţie a copilului în cel al adultului, primul MC va oferi informaţii cuprinzătoare MC care preia, iar în acelaşi timp va comunica acest lucru beneficiarului/reprezentantului legal/familiei.
    10. FSS cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul procedurii de lucru privind asigurarea securităţii datelor şi informaţiilor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz respectă cerinţele minime ale standardului.
    Indicatori de control
    Ic 1 - FSS deţine şi aplică procedura de lucru privind asigurarea securităţii datelor şi informaţiilor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │FSS se asigură că MC │
│Standardul│completează dosarul de caz │
│3 - │în conformitate cu │
│DOSARUL DE│prevederile legale în │
│CAZ │vigoare şi cu cerinţele │
│ │standardului de calitate. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Dosarele de caz sunt │
│Rezultat: │gestionate în conformitate │
│ │cu prevederile legale în │
│ │vigoare. │
└──────────┴───────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. Dosarul de caz este structurat în două părţi, o parte denumită dosar administrativ şi o parte denumită dosar profesional.
    2. Dosarul administrativ reprezintă acea parte din dosarul beneficiarului la care pot avea acces şi alţi specialişti, reprezentanţi ai furnizorilor de servicii, organe de control etc., în conformitate cu prevederile legale, şi cuprinde: minute, rapoarte de evaluare, planuri individuale, calendarul acţiunilor, fişe de monitorizare, note de informare, copii de pe acte de stare civilă, decizii/hotărâri, adrese/solicitări către alte instituţii/ furnizori de servicii sociale, documente elaborate de instituţii/furnizori de servicii sociale.
    3. Dosarul profesional reprezintă acea parte din dosarul beneficiarului care poate fi făcută cunoscută doar altor asistenţi sociali, la transferul cazului, încheierea sau în cazul verificării activităţii MC şi cuprinde informaţii de tip: documentele de sesizare, note de interviu, ghiduri de interviu, solicitări de evaluare specializată (medicală, psihologică), propuneri echipă de intervenţie, listă de servicii sociale, psihologice, medicale, alte note ale MC.
    4. MC analizează şi permite, după caz, accesul beneficiarilor/ reprezentanţilor legali la orice document din domeniul asistenţei sociale care poate avea legătură cu persoana lor, protejând totodată confidenţialitatea informaţiilor despre alte persoane la care se referă aceste documente.
    5. MC păstrează toate documentele (rapoarte, dosare, anchete etc.) într-un regim de siguranţă astfel încât să nu fie accesate de persoane străine cazului.
    6. La încetarea contractului cu FSS, MC are responsabilitatea de a opisa dosarele de caz pentru a asigura atât accesul la informaţie, cât şi protecţia informaţiilor confidenţiale.
    7. MC transmite dosarele opisate către FSS, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părţi.
    8. FSS realizează arhivarea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi cu procedurile interne.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Procesele-verbale de predare-primire dosare de caz sunt semnate de FSS şi MC.
    Ic 2 - FSS deţine dosarele de caz arhivate.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Standardul 4 -│FSS se preocupă de │
│SATISFACŢIA │măsurarea gradului de │
│BENEFICIARILOR│satisfacţie a │
│ │beneficiarilor. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Beneficiarilor li se │
│ │creează cadrul pentru a│
│Rezultat: │caracteriza serviciile │
│ │primite şi rezultatele │
│ │obţinute. │
└──────────────┴───────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. FSS aplică anual chestionare de satisfacţie a beneficiarilor.
    2. Întrebările din chestionar vizează modul în care beneficiarul caracterizează serviciile primite, gradul de satisfacţie faţă de acestea şi faţă de rezultatele obţinute.
    3. Conducătorul FSS, MC şi 3 reprezentanţi ai beneficiarilor analizează chestionarele completate de beneficiari, iar rezultatele analizei sunt cuprinse de FSS în raportul anual.
    4. Beneficiarii completează obligatoriu chestionarul de satisfacţie în cazul transferului în alt serviciu/altă unitate administrativ-teritorială şi în situaţia închiderii cazului.

    Indicatori de control
    Ic 1 - FSS a analizat chestionarele şi a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl realizează conducătorul FSS.

    Modulul II - Etapele managementului de caz (standardele 1-7)

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Standardul 1 -│FSS asigură MC în │
│IDENTIFICAREA │conformitate cu │
│ŞI PRELUAREA │prevederile legale în │
│CAZURILOR │vigoare. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Beneficiarilor li se │
│ │asigură MC în │
│Rezultat: │conformitate cu │
│ │prevederile legale în │
│ │vigoare. │
└──────────────┴───────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. FSS identifică un caz prin cel puţin una dintre următoarele forme:
    a) solicitare din partea persoanei adulte încadrate în grad de handicap aflate în îngrijirea familiei sau care trăieşte independent, cu plan individual de servicii în implementare sau în legătură cu care s-au luat alte măsuri de protecţie;
    b) referire din partea unei instituţii, publice sau private;
    c) autosesizare.

    2. FSS înregistrează solicitările conform sistemului propriu de înregistrare.
    3. În urma analizei solicitărilor şi prevederilor cadrului legal, FSS emite dispoziţia de desemnare a MC; dispoziţia de desemnare este inclusă în original în dosarul profesional al MC, iar o copie este inclusă în dosarul beneficiarului pentru care a fost desemnat.
    4. În desemnarea MC, FSS ia în considerare cel puţin: complexitatea cazului respectiv, nevoia de a asigura continuitate beneficiarului, experienţa profesională şi cunoştinţele MC privind tipologia serviciilor sociale pentru persoane adulte, abilităţile MC de coordonare, comunicare şi colaborare.
    5. Referirea cazului/cazurilor către MC se face prin adresă scrisă din partea FSS.
    6. FSS pune la dispoziţia MC documentele din dosarul beneficiarului, contactele profesioniştilor care au intervenit/ intervin în programele de îngrijire, abilitare şi reabilitare sau incluziune socială, alte documente relevante pentru diferite etape de viaţă.
    7. FSS pune la dispoziţia MC informaţii privind beneficiarii incluşi în procesul de management de caz pentru a permite gestionarea eficientă a informaţiei având în vedere implicarea unui număr mare de participanţi la proces.
    8. FSS pune la dispoziţia MC harta resurselor (cartografierea) privind serviciile sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, informaţii privind reţelele de servicii integrate sau de servicii specializate sau programe comunitare, regionale şi naţionale existente cu referire la problematica dizabilităţii.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Dispoziţia de desemnare a MC este inclusă în original în dosarul personal al MC, iar o copie este inclusă în dosarul beneficiarului.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Standardul│MC identifică toate │
│2 - │aspectele legate de starea │
│EVALUAREA │şi nevoile specifice ale │
│SITUAŢIEI │beneficiarului. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Beneficiarilor li se │
│Rezultat: │asigură activităţi şi │
│ │servicii adecvate şi │
│ │suficiente. │
└──────────┴───────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. MC coordonează echipa multidisciplinară pentru cazurile al căror management îl asigură, urmărind, în acelaşi timp, intervenţiile particularizate pentru fiecare beneficiar, ţinând cont de evaluarea nevoilor specifice ale acestuia.
    2. În vederea obţinerii de informaţii privind situaţia persoanei adulte încadrate în grad de handicap, MC utilizează tehnici de lucru ca: documentarea, observaţia, interviul, convorbirea telefonică, vizita, altele, după caz.
    3. MC analizează documente din dosarul personal al beneficiarului, are întâlniri cu beneficiarul/reprezentantul legal, cu profesioniştii implicaţi, cu membri ai familiei, ai personalului, din comunitate etc.
    4. Evaluarea situaţiei acoperă toate aspectele vieţii beneficiarului: sociale, psihologice, medicale, educaţionale, juridice şi este realizată în colaborare cu beneficiarul/ reprezentantul legal, profesioniştii implicaţi; atunci când este cazul, MC solicită prezenţa unui interpret de limbaj mimico-gestual şi/sau a unei persoane care cunoaşte cel mai bine persoana evaluată.
    5. MC identifică particularităţile determinate de tipul de dizabilitate, precum şi necesităţile imediate ale beneficiarului (adăpost, hrană, siguranţă, altele).
    6. MC organizează şi coordonează şedinţe de caz în care, împreună cu membrii echipei implicate, se asigură că beneficiile, activităţile şi serviciile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor beneficiarului.
    7. MC evaluează resursele de care dispune beneficiarul şi/sau grupul informal din jurul său pentru a pune în practică activităţile şi serviciile recomandate, utilizând ca tehnici de lucru: interviul, vizita, observaţia, convorbirea telefonică, genograma, ecomapa, altele.
    8. MC evaluează/coordonează evaluarea serviciilor educaţionale, sociale, medicale, de locuire, ocupare etc., care există în localitatea în care stă beneficiarul şi/sau în proximitate, cu sprijinul asistentului social din comunitate sau al membrilor echipei multidisciplinare; în cadrul acestei acţiuni se evaluează şi modul în care beneficiarul poate avea acces.
    9. În colaborare cu membrii echipei multidisciplinare şi cu alţi specialişti, MC se preocupă de identificarea şi procurarea tehnologiilor de acces (echipamentele hardware şi aplicaţiile software) şi a tehnologiilor şi dispozitivelor asistive necesare nevoilor specifice ale beneficiarilor, precum şi de asigurarea instruirii utilizării acestora.
    10. Evaluarea are loc în 15 zile de la referirea cazului de către FSS.
    11. MC consemnează rezultatele evaluării în Raportul de evaluare a beneficiarului şi a contextului său de viaţă care cuprinde cel puţin: particularităţile determinate de tipul de dizabilitate, necesităţile imediate ale beneficiarului, resursele existente în jurul beneficiarului şi în comunitate, problemele legate de acces la activităţile şi serviciile recomandate.
    12. MC poate recomanda ca beneficiarul să participe la realizarea unei evaluări detaliate, în sensul completării evaluării din perspectiva asistenţei sociale cu alte perspective considerate utile: psihologică, medicală, psihiatrică etc.
    13. MC sprijină beneficiarul în realizarea unei noi evaluări în vederea încadrării în grad de handicap, după caz.
    14. MC sprijină beneficiarul în identificarea activităţilor, serviciilor sau măsurilor necesare în funcţie de rezultatele evaluării/evaluărilor.
    15. MC participă, împreună cu echipa multidisciplinară, la revizuirea periodică a PP pentru beneficiarul din sistemul rezidenţial.
    16. MC completează Fişa de identificare a riscurilor cu informaţii privind suspiciunea de risc/vulnerabilitate/dificultate a persoanei; MC completează Nu este cazul în situaţia în care nu a identificat astfel de informaţii.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul Raportului de evaluare a beneficiarului şi a contextului său de viaţă respectă cerinţele minime ale standardului de calitate.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Minutele întâlnirilor şi alte documente de lucru realizate de MC sunt arhivate la dosarul de caz.
    Ic 2 - Raportul de evaluare a beneficiarului şi a contextului său de viaţă este arhivat în dosarul de caz.
    Ic 3 - Fişa de identificare a riscurilor este completată şi arhivată în dosarul de caz.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Standardul │MC corelează activităţile │
│3 - │şi serviciile cu nevoile │
│PLANIFICARE│şi interesul │
│ │beneficiarilor. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Beneficiarilor li se │
│Rezultat: │asigură activităţi şi │
│ │servicii în mod coerent. │
└───────────┴──────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. Principalul instrument de lucru al MC îl reprezintă planul de servicii al beneficiarului (PIS sau PP sau PPV) stabilit în urma evaluării de către SECPAH-DGASPC sau de echipa multidisciplinară din cadrul sistemului rezidenţial; la acesta se pot adăuga şi alte planuri, precum: plan individualizat de prevenire, intervenţie şi recuperare sau plan de pregătire şi transfer din instituţia rezidenţială, altele.
    2. În cel mult 30 de zile de la preluarea cazului, MC integrează, cu sprijinul şi participarea beneficiarului, prevederile din planurile de servicii existente şi elaborează Planul de acţiune al cărui obiectiv general este obţinerea dezvoltării personale şi a autonomiei beneficiarului.
    3. Planul de acţiune cuprinde informaţii despre beneficiar/reprezentant legal, nevoile specifice evaluate, detalii despre beneficiile şi serviciile recomandate şi furnizorii acestora, secţiunea privind pregătirea şi transferul beneficiarului, rezultatele aşteptate pe o durată estimată de timp, organizarea revizuirii şi monitorizării planului, intervenţia în caz de urgenţă.
    4. Planul de acţiune este redactat într-un limbaj comun, accesibil şi este datat şi semnat de beneficiar/reprezentantul legal, MC, specialiştii implicaţi.
    5. MC stabileşte în Planul de acţiune termene pentru acoperirea necesităţilor imediate ale beneficiarului, identificate prin evaluare; MC completează Nu este cazul în situaţia în care nu a identificat astfel de necesităţi.
    6. MC stabileşte în Planul de acţiune, în acord cu beneficiarul, măsuri concrete de activare a resurselor din jurul său sau din comunitate.
    7. MC identifică persoanele responsabile în furnizarea activităţilor şi serviciilor şi trece în Planul de acţiune numele complet şi datele de contact ale acestora, cu sprijinul SECPAH-DGASPC, al centrului rezidenţial şi al profesioniştilor care intervin; în cazul în care nu se cunoaşte persoana responsabilă, MC notează reprezentantul legal al FSS.
    8. MC face propuneri către FSS pentru echipa multidisciplinară sau pentru intervenţii specializate suplimentare.
    9. MC reevaluează periodic Planul de acţiune şi, în funcţie de nevoile beneficiarului, decide revizuirea PIS, PP sau PPV şi face propuneri concrete de completare/modificare.
    10. MC înaintează PIS cu propunerile de completare/ modificare către SECPAH în vederea revizuirii.
    11. MC înaintează PP sau PPV cu propunerile de completare/modificare către conducerea instituţiei rezidenţiale unde este asistat beneficiarul.
    12. MC aduce la cunoştinţa membrilor echipei multidisciplinare orice modificare survenită în situaţia beneficiarului.
    13. MC coordonează echipa care întocmeşte şi implementează, după caz, secţiunea privind pregătirea şi transferul beneficiarului în alternative de tip familial din Planul de acţiune, secţiune care cuprinde cel puţin: serviciile şi activităţile care vor fi acordate beneficiarului pentru perioada de până la transfer, programarea (zilnică, săptămânală), timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie (individual/grup), concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor, precum şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul şi forma Planului de acţiune respectă cerinţele minime ale standardului de calitate.
    Im 2 - Secţiunea privind pregătirea şi transferul beneficiarului în alternative de tip familial din Planul de acţiune respectă cerinţele minime ale standardului de calitate.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Planul de acţiune este arhivat în dosarul de caz.
    Ic 2 - Minutele întâlnirilor şi alte documente de lucru realizate de MC sunt arhivate la dosarul de caz.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Standardul│FSS urmăreşte creşterea │
│4 - │abilităţilor de viaţă │
│COORDONARE│independentă pentru │
│ │beneficiari. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Beneficiarii primesc │
│ │servicii în mod organizat │
│Rezultat: │şi coerent pentru │
│ │optimizarea abilităţilor de│
│ │viaţă independentă. │
└──────────┴───────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. MC menţine legătura cu beneficiarul/reprezentantul legal, cu FSS şi profesioniştii implicaţi, prin orice mijloace de comunicare.
    2. MC susţine „cauza beneficiarului“ prin promovarea nevoilor, intereselor şi priorităţilor acestuia în relaţia cu familia, grupul informal din jurul său, membrii din comunitate, personalul implicat.
    3. MC urmăreşte ca, prin acţiunile, activităţile şi serviciile destinate, beneficiarul să îşi consolideze abilităţile de viaţă independentă şi să trăiască în comunitate, bucurându-se de resursele, serviciile şi oportunităţile pe care aceasta le poate oferi.
    4. MC comunică cu şi sprijină beneficiarul/reprezentantul legal în realizarea demersurilor necesare pentru implementarea Planului de acţiune, implicit a PIS, PP, PPV şi a altor planuri specifice.
    5. MC explică beneficiarului/reprezentantului legal prevederile din contractul/contractele de servicii, în mod deosebit pe cele referitoare la responsabilităţi şi la condiţiile de modificare şi reziliere.
    6. MC stabileşte, împreună cu beneficiarul şi profesioniştii implicaţi, priorităţile şi ordinea acordării serviciilor.
    7. MC încurajează beneficiarul să îşi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care îl privesc.
    8. MC mediază relaţia dintre beneficiar/reprezentant legal şi profesionişti atunci când este cazul.
    9. MC semnalează conducătorului/coordonatorului ierarhic necesitatea realizării unor activităţi şi/sau intervenţii suplimentare atunci când se identifică nevoi specifice, particulare; în acest sens, facilitează accesul beneficiarului la, de exemplu: servicii de asistenţă juridică, servicii/activităţi de asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii, altele.
    10. MC identifică şi asigură colaborarea/parteneriatul cu organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi sau ale reprezentanţilor acestora şi cu alte structuri implicate în îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
    11. MC utilizează tehnici de lucru ca: observaţia, convorbirea telefonică, interviul, consilierea, grupul de suport, întâlnirea de lucru, genograma, ecomapa, altele.
    12. Lunar, MC elaborează un raport individual de activitate, pe care îl transmite, până în data de 5 a lunii următoare, în atenţia FSS.
    13. Raportul de activitate a MC cuprinde cel puţin secţiunile: numărul de cazuri pentru care a fost desemnat, probleme în relaţionarea cu beneficiarul/reprezentantul legal şi/sau profesioniştii implicaţi în implementarea Planului de acţiune, rezultate obţinute, propuneri.
    14. FSS include rapoartele lunare de activitate a MC în dosarul profesional al acestuia.
    15. FSS arhivează dosarele MC în conformitate cu procedurile interne.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul raportului de activitate a MC respectă cerinţele minime ale standardului de calitate.

    Indicatori de control
    Ic 1 - MC a elaborat şi transmis lunar raportul propriu de activitate către FSS.
    Ic 2 - Minutele întâlnirilor de lucru şi notele de informare/sesizare sunt arhivate în dosarul de caz.
    Ic 3 - FSS a arhivat rapoartele de activitate a MC în conformitate cu procedurile interne.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │FSS se asigură că MC │
│Standardul 5│urmăreşte realizarea │
│- │obiectivelor pe termen │
│MONITORIZARE│scurt, mediu şi lung │
│ │pentru fiecare │
│ │beneficiar. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Beneficiarilor li se │
│Rezultat: │asigură intervenţiile │
│ │planificate. │
└────────────┴─────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. Monitorizarea presupune urmărirea şi evaluarea permanentă a situaţiei beneficiarului pentru a se asigura realizarea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung stabilite.
    2. Monitorizarea implică totodată verificarea modului de furnizare a serviciilor către beneficiar şi asigurarea fluxului de informaţii între toţi cei implicaţi, astfel încât activităţile şi serviciile să se desfăşoare conform planificării.
    3. Prin monitorizare, MC identifică dificultăţi în implementarea Planului de acţiune, pe care le discută cu beneficiarul/ reprezentantul legal şi cu profesioniştii, în vederea identificării şi aplicării soluţiilor de remediere.
    4. MC realizează vizite de caz ori de câte ori consideră necesar şi completează raportul de monitorizare, care este contrasemnat de beneficiar/reprezentantul legal.
    5. MC realizează vizite de monitorizare la sediile/locaţiile unde se furnizează serviciile ori de câte ori consideră necesar şi completează raportul de monitorizare, care este contrasemnat de un reprezentant al serviciului respectiv.
    6. MC monitorizează lunar evoluţia situaţiei beneficiarului aflat în sistem rezidenţial, în cadrul întâlnirii de lucru cu personalul implicat, şi completează Fişa de monitorizare.
    7. MC monitorizează cu regularitate modul în care se asigură pregătirea beneficiarului pentru transferul din sistemul rezidenţial în alternative de tip familial şi elaborează lunar un raport de monitorizare în care prezintă acţiunile concrete desfăşurate de echipa multidisciplinară şi opiniile acesteia, impactul asupra beneficiarului.
    8. În etapa de monitorizare, MC poate utiliza: observaţia, interviul, vizita, convorbirea telefonică, alte tehnici.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul raportului de monitorizare respectă cerinţele minime ale standardului de calitate.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Rapoartele de monitorizare a MC sunt arhivate la dosarul de caz.
    Ic 2 - Fişa de monitorizare, împreună cu PP, este arhivată în dosarul personal al beneficiarului la încetarea serviciilor din sistemul rezidenţial.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Standardul │MC urmăreşte periodic │
│6 - │realizarea obiectivelor │
│EVALUAREA │stabilite pentru fiecare │
│PROGRESULUI│beneficiar. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Beneficiarilor le este │
│Rezultat: │evaluat cu regularitate │
│ │progresul în funcţie de │
│ │obiectivele stabilite. │
└───────────┴──────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. MC evaluează şi reevaluează periodic, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, efectele tuturor acţiunilor destinate persoanei cu dizabilităţi, progresele sau alte aspecte legate de îngrijire, abilitare şi reabilitare sau incluziune socială şi propune măsuri de limitare/diversificare/îmbunătăţire; propune/solicită, la nevoie şi după caz, colaborarea cu alţi specialişti din afara echipei.
    2. Evoluţia progreselor beneficiarilor din sistemul rezidenţial este urmărită şi discutată lunar în întâlnirea de lucru a MC cu echipa.
    3. Evoluţia progreselor beneficiarilor în urma implementării planului de pregătire şi transfer în alternative de tip familial este urmărită şi discutată lunar; în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, MC evaluează situaţia beneficiarului din punctul de vedere al autonomiei în sfera activităţilor de autoîngrijire, autoservire, ajutor pentru ceilalţi, petrecere a timpului liber etc.
    4. FSS public monitorizează cel puţin trimestrial, prin intermediul MC, situaţia beneficiarului aflat într-un centru rezidenţial privat sau alt tip de serviciu social privat sau contractat către un FSS privat.
    5. La încetarea acordării serviciilor de tip rezidenţial, MC, împreună cu personalul implicat, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
    6. La încetarea acordării serviciilor, Fişa de monitorizare, însoţită de PP, este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
    7. MC înregistrează informaţiile, progresele, evoluţia cazului în Fişa de monitorizare.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Fişa de monitorizare, împreună cu PP, este arhivată în dosarul personal al beneficiarului la încetarea serviciilor din sistemul rezidenţial.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Standardul│FSS/MC închide cazul în │
│7 - │condiţii reglementate de │
│ÎNCHIDEREA│actele normative în │
│CAZULUI │vigoare. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Cazul beneficiarului este │
│Rezultat: │închis în condiţii │
│ │reglementate de actele │
│ │normative în vigoare. │
└──────────┴───────────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. Închiderea cazului se realizează la iniţiativa oricăreia dintre părţi: FSS sau MC sau beneficiar.
    2. Motivele care pot determina închiderea cazului pot fi:
    a) obiectivele stabilite pentru beneficiar au fost atinse şi rezultatele dorite au fost obţinute;
    b) referirea către alte servicii specializate;
    c) decesul beneficiarului;
    d) transferul beneficiarului.

    3. La închiderea cazului MC completează cel puţin: minuta de informare a beneficiarului/reprezentantului legal, raportul de închidere a cazului, chestionarul de satisfacţie a beneficiarului.
    4. Raportul de închidere a cazului cuprinde cel puţin: diagnoza iniţială, componenţa echipei multidisciplinare, durata intervenţiei, situaţia beneficiarului, datele de contact ale beneficiarului sau ale reprezentantului legal la care poate fi contactat după încetarea furnizării serviciilor.
    5. MC transmite raportul de închidere a cazului către FSS, care îl înregistrează conform procedurii interne.
    6. FSS decide începerea şi durata perioadei de monitorizare postservicii, recomandată în vederea consolidării rezultatelor obţinute după perioada de acordare a serviciilor sociale.
    7. În procesul de monitorizare postservicii, MC colaborează cu serviciile din comunitate pentru a urmări calitatea integrării sociale a beneficiarului.
    8. Perioada recomandată pentru monitorizarea postservicii este 6 luni, termen la care MC întocmeşte un raport de monitorizare postservicii.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Raportul de închidere a cazului respectă cerinţele minime ale standardului de calitate.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Raportul de închidere a cazului este arhivat la dosarul de caz.
    Ic 2 - Raportul de monitorizare postservicii este arhivat la dosarul de caz.

    Modulul III - Protecţia drepturilor (standardele 1-4)

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Standardul 1 - │FSS se asigură că MC │
│RESPECTAREA │cunoaşte şi respectă │
│DREPTURILOR │drepturile │
│BENEFICIARILOR │beneficiarilor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Drepturile │
│Rezultat: │beneficiarilor sunt │
│ │cunoscute şi │
│ │respectate. │
└────────────────┴─────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. Beneficiarii au, în principal, următoarele drepturi:
    a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare;
    b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
    c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
    d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
    e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
    f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
    g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
    h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
    i) să îşi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

    2. FSS se asigură că MC cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor.
    3. Beneficiarii cunosc modul prin care pot sesiza încălcarea exercitării drepturilor.

    Indicatori de control
    Ic 1 - FSS nu a înregistrat sesizări privind încălcarea drepturilor beneficiarilor.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Standardul 2 -│FSS se asigură că MC │
│MANAGEMENTUL │cunoaşte şi aplică │
│SITUAŢIILOR DE│managementul │
│RISC │situaţiilor de risc. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Beneficiarii primesc │
│Rezultat: │sprijin adecvat în │
│ │situaţii de risc. │
└──────────────┴───────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. MC evaluează, ori de câte ori consideră sau cel puţin semestrial, riscurile care pot interveni în situaţia beneficiarului, precum şi resursele posibile pentru prevenirea/limitarea acestora.
    2. MC implică beneficiarul/reprezentantul legal şi membrii personalului în analiza riscurilor care pot interveni în realizarea obiectivelor planificate sau în situaţia proprie.
    3. MC apreciază riscul de instituţionalizare pe baza evaluării din punct de vedere social, material, financiar şi al resurselor existente pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei persoanei adulte încadrate în grad de handicap sau care trăieşte independent şi completează Fişa de identificare a riscurilor.
    4. MC apreciază riscul de reinstituţionalizare pe baza analizei informaţiilor referitoare la situaţia persoanei adulte încadrate în grad de handicap reintegrate în familie sau care a ales să trăiască independent; în acest scop, MC menţine legătura cu serviciile de asistenţă socială din comunitate şi completează Fişa de identificare a riscurilor.
    5. MC completează Fişa de identificare a riscurilor în cadrul vizitelor la caz.
    6. MC transmite Fişa de identificare a riscurilor către FSS, cel puţin trimestrial sau ori de câte ori consideră necesar.

    Indicatori de control
    Ic 1 - FSS a înregistrat, cel puţin trimestrial, Fişa de identificare a riscurilor.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Standardul 3 -│FSS/AP asigură un mediu│
│PROTECŢIA │fără pericole pentru │
│ÎMPOTRIVA │beneficiari din punctul│
│NEGLIJĂRII, │de vedere al protecţiei│
│EXPLOATĂRII, │împotriva neglijării, │
│VIOLENŢEI ŞI │exploatării, violenţei │
│ABUZULUI │şi abuzului. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Beneficiarii sunt │
│ │protejaţi împotriva │
│Rezultat: │tuturor formelor de │
│ │neglijare, exploatare, │
│ │violenţă şi abuz. │
└──────────────┴───────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
    2. Procedura precizează cel puţin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare şi semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
    3. Procedura precizează totodată modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de violenţă şi abuz sesizate de personal în timpul activităţii acestuia în relaţie cu beneficiarul/ familia acestuia.
    4. MC cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
    5. MC încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare şi abuz.
    6. În situaţii de identificare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, rolul MC este de a stabili componenţa echipei multidisciplinare care va realiza evaluarea detaliată a situaţiei, de a coordona această echipă, de a stabili strategii de intervenţie clare şi roluri bine definite pentru fiecare specialist, astfel încât să se producă rezultatele aşteptate într-un interval de timp determinat.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului respectă cerinţele minime ale standardului.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului este disponibilă la sediul FSS.
    Ic 2 - FSS a consemnat în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │FSS/AP asigură un │
│Standardul 4 - │mediu fără pericole │
│PROTECŢIA │pentru beneficiari din│
│ÎMPOTRIVA │punctul de vedere al │
│TORTURII ŞI │protecţiei împotriva │
│TRATAMENTELOR │torturii şi │
│CRUDE, INUMANE │tratamentelor crude, │
│SAU DEGRADANTE │inumane sau │
│ │degradante. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Beneficiarii sunt │
│ │protejaţi împotriva │
│Rezultat: │torturii şi │
│ │tratamentelor crude, │
│ │inumane sau │
│ │degradante. │
└───────────────┴──────────────────────┘    Cerinţe minime
    1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
    2. Procedura precizează cel puţin: modul de identificare şi semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
    3. MC cunoaşte şi respectă procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
    4. MC încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de tratament crud, inuman sau degradant.
    5. În situaţii de identificare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante aplicate beneficiarului, rolul MC este de a stabili componenţa echipei multidisciplinare care va realiza evaluarea detaliată a situaţiei, de a coordona această echipă, de a stabili strategii de intervenţie clare şi roluri bine definite pentru fiecare specialist, astfel încât să se producă rezultatele aşteptate într-un interval de timp determinat.

    Indicatori de monitorizare
    Im 1 - Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante respectă cerinţele minime ale standardului.

    Indicatori de control
    Ic 1 - Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante este disponibilă la sediul FSS.
    Ic 2 - FSS a consemnat/consemnează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante.
    Documente prevăzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate
    privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea documentului │
│curent│ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procedura de lucru privind │
│ │implementarea standardelor │
│ │specifice minime obligatorii de│
│1. │calitate privind aplicarea │
│ │metodei managementului de caz │
│ │în protecţia persoanelor adulte│
│ │cu dizabilităţi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Instruirea/Formarea MC în │
│2. │planul anual de instruire şi │
│ │formare profesională pentru │
│ │personalul angajat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Consemnarea instruirii/formării│
│3. │MC în Registrul privind │
│ │perfecţionarea continuă a │
│ │personalului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Autorizarea FSS ca operator de │
│ │date cu caracter personal │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procedura de lucru privind │
│ │asigurarea securităţii datelor │
│5. │şi informaţiilor gestionate în │
│ │aplicarea metodei │
│ │managementului de caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procese-verbale de │
│6. │predare-primire a dosarelor │
│ │opisate de caz, semnate de FSS │
│ │şi MC │
├──────┼───────────────────────────────┤
│7. │Dosare de caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│8. │Chestionare de satisfacţie a │
│ │beneficiarilor │
├──────┼───────────────────────────────┤
│9. │Dispoziţia FSS de desemnare a │
│ │MC │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Minutele întâlnirilor şi alte │
│10. │documente de lucru realizate de│
│ │MC │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raport de evaluare a │
│11. │beneficiarului şi a contextului│
│ │său de viaţă │
├──────┼───────────────────────────────┤
│12. │Fişa de identificare a │
│ │riscurilor │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Planul de acţiune, inclusiv │
│13. │secţiunea privind pregătirea şi│
│ │transferul beneficiarului în │
│ │alternative de tip familial │
├──────┼───────────────────────────────┤
│14. │Propuneri de completare/ │
│ │modificare PIS, PP, PPV │
├──────┼───────────────────────────────┤
│15. │Raport individual de activitate│
│ │MC │
├──────┼───────────────────────────────┤
│16. │Raport de monitorizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│17. │Fişă de monitorizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Minuta de informare a │
│18. │beneficiarului/reprezentantului│
│ │legal privind închiderea │
│ │cazului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│19. │Raport de închidere a cazului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│20. │Raport de monitorizare │
│ │postservicii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procedura privind protecţia │
│21. │împotriva neglijării, │
│ │exploatării, violenţei şi │
│ │abuzului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Registrul de evidenţă a │
│22. │cazurilor de neglijare, │
│ │exploatare, violenţă şi abuz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procedura privind protecţia │
│23. │împotriva torturii şi │
│ │tratamentelor crude, inumane │
│ │sau degradante │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Registrul de evidenţă a │
│24. │cazurilor de tortură şi │
│ │tratamente crude, inumane sau │
│ │degradante │
└──────┴───────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016