Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE SANCŢIUNI din 11 mai 2020  pentru măsura 14 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 11 mai 2020 pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 468 bis din 3 iunie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 126 din 11 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 3 iunie 2020.
──────────
        Sistemul de sancţiuni se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii Măsurii 14 "Bunăstarea animalelor" - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor depuse de beneficiarii măsurii şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - Neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – Neconformitate reprezintă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii;
    – Reapariţia depinde de identificarea anterioară a unor neconformităţi similare în ultimii patru ani sau în cursul întregii perioade de programare 2014-2020 în cazul aceluiaşi beneficiar (exploataţie) şi al aceleiaşi măsuri sau al aceluiaşi tip de operaţiune sau, pentru perioada de programare 2007-2013, în cazul unei măsuri similare (măsura 14 - respectiv prin tranziţie Măsura 215).
    – Amploarea unei neconformităţi (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – Gravitatea unei neconformităţi - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    – Durata - presupune cazul de nerespectare care depinde în special pe perioada de timp în care se manifestă efectele acestuia
    – Intenţia (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua reapariţie a unei neconformităţi similare (în condiţiile definiţiei de mai sus) este considerată intenţie (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reapariţie şi efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca reapariţie.


     Definiţii:
        Efectiv estimat - efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
        Efectiv declarat (solicitat) reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/efectiv mediu realizat pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4)
        Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere înmulţită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creştere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într-un an, se va lua în considerare la calculul sancţiunilor/plăţii valoarea minimă dintre cele două.
        Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).

     Etapele calculului efectivelor anual eligibile la plată:
        Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr.capete):
        Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1+ Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4/efectiv mediu anual declarat
        Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.

        Determinarea Efectivului livrat eligibil (nr.capete):
        Efectivul eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor, efectiv livrat şi/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condiţiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformităţi privind respectarea condiţiilor minime - baseline -)
        Efectiv eligibil = efectiv declarat conform documentelor - efectiv neeligibil
        În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:
        ● păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburaţi, tineret de înlocuire, cocoşi de reproducţie, etc.),
        ● păsările care nu au stat în exploataţie perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producţie,
        ● păsările reformă, cele sacrificate de necesitate şi mortalităţile,
        ● numărul de păsări care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densităţii pe întreaga perioadă a ciclului de producţie).

        Notă*
        Având în vedere faptul că anumite categorii de păsări (păsările reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalităţile) sunt încadrate conform fişei măsurii la efective neeligibile, dar sunt considerate şi ieşiri în fişa de urmărire a activităţii, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată şi anume la determinarea efectivului mediu.

        Notă**
        Efectivele de pui livrate care depăşesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (6,5 cicluri/an pentru categoria pui carne şi 3,7 cicluri/an pentru categoria pui de curcă) şi sunt crescute în condiţii superioare de bunăstare, nu beneficiază de plată compensatorie şi nu generează sancţiuni.


        Determinarea efectivelor anual eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
        Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv livrat eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime.

        Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime (nr. capete):
        Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime = Efectiv livrat eligibil x Acondiţii minime(%)
        Unde:
        Acondiţii minime (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:


        Determinarea procentului de abatere Acondiţii minime (%):
        Acondiţii minime(%): = efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime/(efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P2+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Observaţie: eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

        Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare Acondiţii superioare(%):
        Acondiţii superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare/(efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P2+ efectiv afectat condiţiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P4+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Atenţie!
        Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcţiei delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerinţele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru acelaşi efectiv se constată nerespectarea cerinţelor şi în cadrul altei etape pe verificare.     Ordinea aplicării sancţiunilor; Calculul sancţiunilor.
        Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.
        Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Sancţiuni administrative în ceea ce│
│priveşte animalele declarate; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţiilor de eligibilitate, │
│standardelor de bază şi superioare; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Sancţiuni pentru depunerea cu │
│întârziere a cererii de plată/ │
│decontului justificativ sau pentru │
│nedepunerea decontului justificativ; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│ecocondiţionalităţii; │
├──────────────────────────────────────┤
│E. Sancţiuni suplimentare. │
└──────────────────────────────────────┘


        Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR*1).
        *1) Exemplificativ şi fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariţiei forţei majore/circumstanţei excepţionale datorate gripei aviare sau unei pandemii:
    - Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală
    – Raport de notificare internă a bolii - suspiciune/confirmare, emisă de ANSVSA
    – Buletin de analiză
    – Notificarea de suspiciune a beneficiarului către ANSVSA
    – Decizie de confirmare a focarului de gripă aviară emisă de ANSVSA
    – Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de gripă aviară
    – Fişa de intervenţie incinerare
    – Alte documente din care să reiasă cazul de forţă majoră/circumstanţă excepţională -gripa aviară sau pandemie reglementate prin procedurile de implementare specifice.


        Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata respectivă trebuie să fie retrasă proporţional pentru anii în care s-au manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale. Retragerea vizează doar părţile din angajament pentru care nu au fost suportate costuri suplimentare sau nu s-au înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune administrativă.
        Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit pe durata angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii păsărilor, aflate în exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.
    f) exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropiere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;
    g) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PNDR;

        Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    (a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    (b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

        Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forţei majore sau circumstanţelor excepţionale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.
        Nu se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia autorităţii competente de a efectua un control la faţa locului şi ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legatură cu eventualele neconformităţi din cererea de plată. Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
        În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.
    A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
        În cazul speciilor cu ciclu scurt de producţie (păsări), statele membre pot decide să stabilească un număr de animale diferit de pragul de trei animale prevăzut în regulamentele europene în vigoare de la care să se aplice sancţiuni administrative. La stabilirea pragului România a luat în considerare un prag echivalent, în esenţă, cu pragul menţionat de regulament, în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor din România. Astfel:

┌───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Propunerea în │
│ │coeficienţi│3UVM │funcţie de │
│ │ │ │dimensiunea │
│categorie │ │ │fermelor │
│ ├─────┬─────┼─────┬──────┼──────┬──────┬─────┤
│ │UVM/c│serii│cap/ │cap/an│raport│PRAG │PRAG │
│ │ap │/an │serie│ │RO:UE │(cap.)│(UVM)│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │(4)= │(5)= │ │(7)= │(8)= │
│(1) │(2) │(3) │3 UVM│(3)* │(6) │(5)* │(7) *│
│ │ │ │/(2) │(4) │ │(6) │(2) │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│pui carne │0,03 │6,5 │100 │650,00│ │14.300│429 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│pui curcă │0,03 │3,7 │100 │370,00│ │8.140 │244 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│22 │4.714 │66 │
│ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│ │4.714 │66 │
│reproducţie│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


        Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări după formula:
        "procentajul stabilit" = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/efectivul anual eligibil la plată x 100

        Dacă efectivul declarat (solicitat) în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea fermei * nr. de serii din anul de angajament (echivalent UVM).
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), se aplică sancţiuni administrative.
        Sancţiunile aplicate în funcţie de intervalele de procentaj stabilit sunt următoarele:
    a) În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e pentru care s-au constatat neconformităţi (diferenţa dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM)) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), numit în continuare "procentaj stabilit".
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu "procentajul stabilit", dacă acest procentaj nu depăşeşte 10% (inclusiv).
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu de două ori "procentajul stabilit" dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20% (inclusiv).
    d) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 20%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru anul în cauză.
    e) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în valoare egală cu cea care corespunde diferenţei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă suma respectivă nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

        La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la punctul B.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, standardelor de bază şi superioare

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 2%│
│1a │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1b │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │10% din valoarea │
│1c │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2a │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │30% din valoarea │
│2b │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe subpachet, │
│5 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata sprijinului pe │
│ │subpachet în anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│6 │respectiv pe măsură, │
│ │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plată în anul │
│ │respectiv. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe măsură, │
│7 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la toată măsura pe anul │
│ │respectiv şi, în plus, │
│ │exploataţia va fi exclusă │
│ │de la plată pentru anul │
│ │calendaristic următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1) pentru o anume neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariţia aceleiaşi neconformităţi, atunci pentru acel an se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistenţa) şi reapariţia neconformităţilor.
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii pentru exploataţia respectivă, beneficiarului şi se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie nerespectată în parte.

┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │ │
│ │eligibilitate │ │Condiţia │ │
│ │generale, │Indicator │de │ │
│ │definite │(modalitatea │aplicare a│Sancţiune │
│ │conform fişei │de control*) │sancţiunii│ │
│ │măsurii în │ │ │ │
│ │PNDR 2014-2020│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │Dacă se │
│ │sprijinului se│ │ │constată │
│ │încadrează în │ │ │nerespectarea │
│ │categoria │ │ │condiţiei, │
│ │fermier activ,│ │ │pentru │
│ │definită │Control │ │beneficiarul │
│ │conform art. 9│administrativ│ │respectiv nu │
│ │din │(vizual) al │- │se deschide │
│ │Regulamentul │cererii de │ │angajamentul │
│ │(UE) nr. 1.307│plată │ │(se va │
│ │/2013 şi cu │ │ │verifica la │
│ │respectarea │ │ │controlul │
│ │prevederilor │ │ │administrativ │
│ │legislaţiei │ │ │după depunerea│
│ │naţionale în │ │ │cererii de │
│ │vigoare │ │ │plată). │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │Beneficiarul │ │ │crescute de │
│ │deţine │ │ │beneficiar │
│ │autorizaţie │Control │ │într-o │
│ │sanitară │administrativ│ │exploataţie în│
│ │veterinară │(vizual) al │- │perioade │
│ │pentru │cererii de │ │neacoperite de│
│ │întreaga │plată │ │autorizaţie │
│ │exploataţie cu│ │ │sanitar │
│Generale │cod ANSVSA │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │valabilă nu │
│ │ │ │ │sunt eligibile│
│ │ │ │ │pentru plată. │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Nu se permite │
│ │Beneficiarul │ │ │deschiderea │
│ │se angajează │ │ │angajamentului│
│ │să respecte │ │ │dacă nu au │
│ │cerinţele de │ │ │fost semnate │
│ │bază relevante│Control │ │angajamentele │
│ │şi cerinţele │administrativ│ │de respectare │
│ │specifice │(vizual) al │- │a condiţiilor │
│ │subpachetelor │cererii de │ │de bază │
│ │pentru care │plată │ │relevante şi a│
│ │aplică pe │ │ │cerinţelor │
│ │întreaga │ │ │specifice │
│ │perioadă a │ │ │subpachetelor │
│ │angajamentului│ │ │pentru care │
│ │ │ │ │beneficiarul │
│ │ │ │ │aplică.. │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Cerinţe de │ │ │ │
│ │bază │ │Condiţia │ │
│ │(baseline) │Indicator │de │ │
│ │definite │(modalitatea │aplicare a│Sancţiune │
│ │conform fişei │de control*) │sancţiunii│ │
│ │măsurii în │ │ │ │
│ │PNDR 2014-2020│ │ │ │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 1b │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │Suprafaţă │ │ │constată o │
│ │disponibilă │ │ │încălcare a │
│ │minimă │ │ │cerinţelor │
│ │obligatorie: │ │ │minime se │
│ │Categoria pui │ │ │calculează │
│ │carne baseline│ │ │„procentul de │
│ │în funcţie de │ │ │abatere" │
│ │densitatea │ │ │privind │
│Reducerea │practicată: │ │ │nerespectarea │
│densităţii │- situaţia I: │ │ │condiţiilor │
│păsărilor cu│33 kg/mp │ │ │minime de │
│10% faţă de │- situaţia II:│ │ │bunăstare, şi │
│densitatea │39 kg/mp │Vizită pe │ │se diminuează │
│rezultată │- situaţia │teren (în │ │efectivul │
│din │III: 42 kg/mp │cazul │ │eligibil cu │
│aplicarea │Găini ouătoare│includerii în│ │efectivul │
│cerinţelor │baseline: │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│minime │- 9 găini │Control │cerinţelor│determinat de │
│obligatorii │ouătoare/mp │administrativ│minime │nerespectarea │
│privind │sau 1111 cmp/ │verificare │ │condiţiilor │
│suprafaţa │cap în sistem │documente din│ │minime (pe │
│minimă │alternativ │deconturile │ │categorii). │
│alocată │- 750 cmp/cap │trimestriale/│ │Calculul │
│pentru │- sistem cuşti│anuale │ │sancţiunilor │
│fiecare │îmbunătăţite │ │ │administrative│
│categorie de│Găini │ │ │privind │
│păsări │reproducţie │ │ │animalele │
│ │rase grele │ │ │declarate, al │
│ │baseline: │ │ │sancţiunilor │
│ │- 25 kg/mp │ │ │pentru │
│ │Pui de curcă │ │ │nerespectarea │
│ │baseline: │ │ │condiţiilor │
│ │- masculi - 55│ │ │superioare, │
│ │kg/mp │ │ │etc. va avea │
│ │- femele - 50 │ │ │în vedere │
│ │kg/mp │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 2b │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │Suprafaţă │ │ │constată o │
│ │disponibilă │ │ │încălcare a │
│ │minimă │ │ │cerinţelor │
│ │obligatorie: │ │ │minime se │
│ │Categoria pui │ │ │calculează │
│ │carne baseline│ │ │„procentul de │
│ │în funcţie de │ │ │abatere" │
│ │densitatea │ │ │privind │
│Reducerea │practicată: │ │ │nerespectarea │
│densităţii │- situaţia I: │ │ │condiţiilor │
│păsărilor cu│33 kg/mp │ │ │minime de │
│15% faţă de │- situaţia II:│ │ │bunăstare, şi │
│densitatea │39 kg/mp │Vizită pe │ │se diminuează │
│rezultată │- situaţia │teren (în │ │efectivul │
│din │III: 42 kg/mp │cazul │ │eligibil cu │
│aplicarea │Găini ouătoare│includerii în│ │efectivul │
│cerinţelor │baseline: │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│minime │- 9 găini │Control │cerinţelor│determinat de │
│obligatorii │ouătoare/mp │administrativ│minime │nerespectarea │
│privind │sau 1111 cmp/ │verificare │ │condiţiilor │
│suprafaţa │cap în sistem │documente din│ │minime (pe │
│minimă │alternativ │deconturile │ │categorii). │
│alocată │- 750 cmp/cap │trimestriale/│ │Calculul │
│pentru │- sistem cuşti│anuale │ │sancţiunilor │
│fiecare │îmbunătăţite │ │ │administrative│
│categorie de│Găini │ │ │privind │
│păsări │reproducţie │ │ │animalele │
│ │rase grele │ │ │declarate, al │
│ │baseline: │ │ │sancţiunilor │
│ │- 25 kg/mp │ │ │pentru │
│ │Pui de curcă │ │ │nerespectarea │
│ │baseline: │ │ │condiţiilor │
│ │- masculi - 55│ │ │superioare, │
│ │kg/mp │ │ │etc. va avea │
│ │- femele - 50 │ │ │în vedere │
│ │kg/mp │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 3b │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│ │ │ │ │abatere" │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │minime de │
│Reducerea │ │ │ │bunăstare, şi │
│noxelor cu │Nivelul │Vizită pe │ │se diminuează │
│30% faţă de │noxelor din │teren (în │ │efectivul │
│nivelul │adăpost în │cazul │ │eligibil cu │
│minim │condiţii │includerii în│ │efectivul │
│obligatoriu │minime │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│prin │obligatorii: │Control │cerinţelor│determinat de │
│menţinerea │- 20 ppm │administrativ│minime │nerespectarea │
│în limite │amoniac (NH3) │verificare │ │condiţiilor │
│optime a │- 3000 ppm │documente din│ │minime (pe │
│parametrilor│dioxid de │deconturile │ │categorii). │
│de │carbon (CO2) │trimestriale/│ │Calculul │
│microclimat │ │anuale │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │administrative│
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │animalele │
│ │ │ │ │declarate, al │
│ │ │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘

        Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare, ţinând cont de gravitatea şi amploarea neconformităţii, conform tabelelor de mai jos:

┌───────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │Amploare = │
│ │ │efectul │
│ │ │neconformităţii │
│ │ │asupra │
│ │ │operaţiunii │
│Subpachetul│Categoria│(efectivul │
│ │ │afectat anual │
│ │ │determinat de │
│ │ │nerespectarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │superioare ) │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere < 15%. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │15% şi 30% │
│toate │toate ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │30% şi 50% │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │Procent de │
│ │ │abatatere ≥ 50% │
└───────────┴─────────┴────────────────┘


        Intervale de gravitate pe subpachete şi categorii de păsări:

┌────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Categoria/ │ │ │ │
│ │densitatea │Gravitate │Gravitate │Gravitate │
│Subpachetul │practicată/ │mare │medie │mică │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │disponibilă │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │31,5 kg/ < │30,5 kg/mp │30 kg/mp < │
│ │practicată │densitate <│< densitate│densitate ≤│
│ │în condiţii │33 kg/mp │≤ 31,50 kg/│30,5 kg/mp │
│ │minime: 33kg│ │mp │ │
│ │/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │37,5 kg/mp │36,5 kg/mp │35,45 kg/mp│
│ │practicată │< 39 kg/mp │< densitate│< densitate│
│ │în condiţii │< densitate│≤ 37,5 kg/ │≤ 36,5 kg/ │
│ │minime: 39 │ │mp │mp │
│ │kg/mp │ │ │ │
│1b) - ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Reducerea │Pui carne - │ │ │ │
│densităţii │densitatea │40,5 kg/mp │39,5 kg/mp │38,18 kg/mp│
│păsărilor cu│practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│10% faţă de │în condiţii │< 42 kg/mp │≤ 40,5 kg/ │≤ 39,5 kg/ │
│densitatea │minime: 42 │ │mp │mp │
│rezultată │kg/mp │ │ │ │
│din ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│aplicarea │ │1111 cmp/ │1148cmp/cap│1185 cmp/ │
│cerinţelor │Găini │cap < │≤ suprafaţa│cap ≤ │
│minime │ouătoare în │suprafaţa │disponibilă│suprafaţa │
│obligatorii │sistem │disponibilă│< 1185 cmp/│disponibilă│
│privind │alternativ │< 1148 cmp/│cap │< 1222 cmp/│
│suprafaţa │ │cap │ │cap │
│minimă ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│alocată │Găini │750 cmp/mp │775 cmp/cap│800 cmp/cap│
│pentru │ouătoare în │< suprafaţa│≤ suprafaţa│≤ suprafaţa│
│fiecare │sistem cuşti│disponibilă│disponibilă│disponibilă│
│categorie de│îmbunătăţite│< 775 cmp/ │< 800 cmp/ │< 825 cmp/ │
│păsări │ │cap │cap │cap │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Găini de │24 kg/mp < │23,50 kg/mp│22,73 kg/mp│
│ │reproducţie │densitate <│< densitate│< densitate│
│ │rase grele │25 kg/mp │≤ 24 kg/mp │≤ 23,50 kg/│
│ │ │ │ │mp │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui curcă │53kg/mp < │52 kg/mp < │50 kg/mp < │
│ │masculi │densitate <│densitate ≤│densitate ≤│
│ │ │55 kg/mp │53 kg/mp │52 kg/mp │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │48,48 kg/mp│46,96 kg/mp│45,45 kg/mp│
│ │Pui curcă │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │femele │< 50 kg/mp │≤ 48,48 kg/│≤ 46,96 kg/│
│ │ │ │mp │mp │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │31,56 kg/mp│30,12 kg/mp│28,69 kg/mp│
│ │practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │în condiţii │< 33kg/mp │≤ 31,56 kg/│≤ 30,12 kg/│
│ │minime: 33kg│ │mp │mp │
│ │/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │37,3 kg/mp │35,60 kg/mp│33,91 kg/mp│
│ │practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │în condiţii │< 39 kg/mp │≤ 37,30 kg/│≤ 35,60 kg/│
│ │minime: 39 │ │mp │mp │
│ │kg/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2b) - │Pui carne - │ │ │ │
│Reducerea │densitatea │40,17 kg/mp│38,34 kg/mp│36,52 kg/mp│
│densităţii │practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│păsărilor cu│în condiţii │< 42 kg/mp │≤ 40,17 kg/│≤ 38,34 kg/│
│15% faţă de │minime: 42 │ │mp │mp │
│densitatea │kg/mp │ │ │ │
│rezultată ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│din │ │1111 cmp/ │1167 cmp/ │1222,33 cmp│
│aplicarea │Găini │cap < │cap ≤ │/cap ≤ │
│cerinţelor │ouătoare în │suprafaţa │suprafata │suprafata │
│minime │sistem │disponibilă│disponibila│disponibila│
│obligatorii │alternativ │< 1167 cmp/│< 1222,33 │< 1278 cmp/│
│privind │ │cap │cmp/cap │cap │
│suprafaţa ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│minimă │Găini │750 cmp/cap│787 cmp/cap│825 cmp/cap│
│alocată │ouătoare în │< suprafaţa│≤ suprafaţa│≤ suprafaţa│
│pentru │sistem cuşti│disponibilă│disponibilă│disponibilă│
│fiecare │îmbunătăţite│< 787 cmp/ │< 825 cmp/ │< 862 cmp/ │
│categorie de│ │cap │cap │cap │
│păsări ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Găini de │23,91 kg/mp│22,83 kg/mp│21,74 kg/mp│
│ │reproducţie │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │rase grele │< 25 kg/mp │≤ 23,91 kg/│≤ 22,83 kg/│
│ │ │ │mp │mp │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │52,61 kg/mp│50,22 kg/mp│47,83 kg/mp│
│ │Pui curcă │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │masculi │≤ 55 kg/mp │≤ 52,61 kg/│≤ 50,22 kg/│
│ │ │ │mp │mp │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │47,83 kg/mp│45,65kg/mp │43,48kg/mp │
│ │Pui curcă │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │femele │< 50 kg/mp │≤ 47,83 kg/│≤ 45,65kg/ │
│ │ │ │mp │mp │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3b) - │ │ │ │ │
│Reducerea │ │18 ppm │16 ppm │14 ppm │
│noxelor cu │ │amoniac şi │amoniac şi │amoniac şi │
│30% faţă de │ │2700 ppm │2400 ppm │2100 ppm │
│nivelul │ │dioxid de │dioxid de │dioxid de │
│minim │ │carbon < │carbon < │carbon < │
│obligatoriu │Toate │nivel noxe │nivel noxe │nivel noxe │
│prin │categoriile │< 20 ppm │≤ 18 ppm │≤ 16 ppm │
│menţinerea │ │amoniac şi │amoniac şi │amoniac şi │
│în limite │ │3000 ppm │2700 ppm │2400 ppm │
│optime a │ │dioxid de │dioxid de │dioxid de │
│parametrilor│ │carbon │carbon │carbon │
│de │ │ │ │ │
│microclimat │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


        În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploataţiei şi/sau în perioade diferite se va proceda astfel:
    - se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în acelaşi tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) şi se obţine total efectiv afectat la nivel de exploataţie;
    – fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploataţie care se încadrează în acelaşi tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);
    – se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în acelaşi tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcţie de tipul de gravitate şi se obţin capetele ponderate pe acelaşi tip de gravitate care se însumează pe total exploataţie;
    – se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate şi total capete afectate pe total exploataţie; coeficientul obţinut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:

┌──────────────────────────────────────┐
│Intervale de gravitate │
├──────────────────────────────────────┤
│1,00 - 1,99 (mică) │
├──────────────────────────────────────┤
│2,00 - 2,99 (medie) │
├──────────────────────────────────────┤
│= 3,00 (mare) │
└──────────────────────────────────────┘


    – după încadrarea în interval se stabileşte gravitatea neconformităţii (mică, medie şi mare) şi procentul de sancţiune care se aplică.

        În cazul în care există nerespectări ale cerinţelor superioare în mai multe zile dintr-o serie se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depăşirea cerinţei este cea mai mare.
        În cazul în care nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul dioxidului de carbon rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.
        În cazul în care se constată nerespectări în ceea ce priveşte registrele de evidenţă, pentru acele subpachete ale căror evidenţe nu se ţin zilnic, ci lunar, se vor aplica procentele de sancţiune corespunzătoare nerespectării cerinţei pentru o perioadă mai mare de 31 de zile.
        În cazul subpachetelor 1b sau 2b, se va lua în calcul gravitatea cea mai mare din ziua în care nu a fost respectată cerinţa superioară de bunăstare privind densitatea conform fişelor de lot.

┌────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a - │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii │ │
│Subpachetul │plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea │gravitate - în │Codul │
│1b) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1 Indicatori│ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │pentru cerinţă│ │procent de │gravitate medie│1b │
│ │ │superioară - │ │abatere < 15%. │ │ │
│ │ │Suprafaţa │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │disponibilă │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │- Categoria │ │ │ │ │
│ │ │pui de carne │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │în funcţie de │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │densitatea │ │ │ │ │
│ │ │practicată │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Situaţia I - │ │abatere între │gravitate medie│1c │
│ │ │30 kg/mp │ │15% si 30% │ │ │
│ │ │Situaţia II - │Vizită pe │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │35,45 kg/mp │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │Situaţia III -│cazul │ │ │ │
│ │ │38,18 kg/mp │includerii în├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │- Categoria │eşantion) │ │gravitate mică │1c │
│ │ │găini │Control │ │ │ │
│ │ │ouătoare: │administrativ│procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- 1222 cmp/cap│(verificare │abatere între │gravitate medie│2b │
│ │ │în sistem │documente din│30% si 50% │ │ │
│ │ │alternativ │deconturile │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- 825 cmp/cap │trimestriale/│ │gravitate mare │3 │
│ │ │în sistem │anuale) │ │ │ │
│ │ │cuşti │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │îmbunătăţite │ │ │gravitate mică │3 │
│ │ │- Categoria │ │ │ │ │
│ │ │găini │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │reproducţie │ │ │gravitate medie│4 │
│ │ │rase grele - │ │ │ │ │
│ │ │22,73 kg/mp │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- Categoria │ │abatere mai │gravitate mare │5 │
│ │ │pui de curcă: │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │- masculi: 50 │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │kg/mp │ │ │Reapariţie │+1 (faţă │
│ │ │- femele: │ │ │Intenţie │de anul │
│ │ │45,45 kg/mp │ │ │(neconformitate│anterior) │
│ │ │ │ │ │deliberată) │7 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Având în vedere obligativitatea accesării │
│ │ │ │ │a 2 subpachete 1b şi 3b cerinţa se va │
│ │ │ │ │verifica în funcţie de respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor privind nivelul noxelor de la │
│ │ │ │ │subapchetul 3b, astfel: │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul respectă │
│ │ │ │ │nivelul noxelor în condiţii superioare de │
│ │ │ │ │bunăstare (nivelul noxelor nu trebuie să │
│ │ │ │ │depăşească maximum 14 ppm amoniac şi │
│ │ │ │ │maximum 2100 ppm dioxid de carbon), se │
│ │ │ │ │consideră că cerinţa este îndeplinită şi │
│ │ │ │ │nu se aplică sancţiuni. │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor │
│ │ │ │ │≤14 ppm amoniac şi ≤ 2100 ppm dioxid de │
│ │ │ │ │carbon), dar respectă nivelul noxelor în │
│ │ │ │ │condiţii minime (nivelul noxelor ≤ 20 ppm │
│ │ │ │ │amoniac si ≤ 3000 ppm dioxid de carbon), │
│ │ │ │ │se consideră că cerinţa este îndeplinită, │
│ │ │ │ │dar pentru subpachetul 3b), se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiunile prevăzute la pct 3.1 în │
│ │ │ │ │funcţie de gravitatea şi amploarea │
│ │ │ │ │neconformităţii. │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │3. În cazul în care care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă condiţiile minime de la │
│ │ │ │ │subpachetul 3b) ( nivelul noxelor >20 ppm │
│ │ │ │ │amoniac şi >3000 ppm dioxid de carbon), se│
│ │ │ │ │consideră că acesta nu respectă condiţiile│
│ │ │ │ │superioare de bunăstare pentru această │
│ │ │ │ │cerinţă şi se vor aplica sancţiuni astfel:│
│ │ │ │ ├───────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │1.2 Menţinerea│Vizită pe │cerinţelor de │ │
│ │ │parametrilor │teren (în │bunăstare │ │
│ │ │de ventilaţie │cazul │superioare │ │
│ │ │corespunzători│includerii în│pentru un │1a │
│ │ │populării │eşantion) │"procent de │ │
│ │ │halei la │Control │abatere" │ │
│ │ │nivelul │administrativ│calculat mai │ │
│ │ │cerinţei │(verificare │mic de 15%. │ │
│ │ │minime de │documente din├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │bunăstare │deconturile │Nerespectarea │ │
│ │ │privind │trimestriale/│cerinţelor de │ │
│ │ │densitatea. │anuale) │bunăstare │ │
│ │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │pentru un │ │
│ │ │ │ │"procent de │1b │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat │ │
│ │ │ │ │cuprins între │ │
│Reducerea │ │ │ │15% până la │ │
│densităţii │ │ │ │30%. │ │
│păsărilor cu│ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│10% faţă de │Pui de carne │ │ │Nerespectarea │ │
│densitatea │3,19 euro/UVM│ │ │cerinţelor de │ │
│rezultată │/ciclu │ │ │bunăstare │ │
│din │Pui de curcă │ │ │superioare │ │
│aplicarea │20,34 euro/ │ │ │pentru un │ │
│cerinţelor │UVM/ciclu │ │ │"procent de │1c │
│minime │Găini │ │ │abatere" │ │
│obligatorii │ouătoare │ │ │calculat │ │
│privind │84,41 euro/ │ │ │cuprins între │ │
│suprafaţa │UVM/an │ │ │30% până la │ │
│minimă │Găini rase │ │ │50%. │ │
│alocată │grele 133,73 │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│pentru │euro/UVM/an │ │ │Nerespectarea │ │
│fiecare │ │ │ │cerinţelor de │ │
│categorie de│ │ │ │bunăstare │ │
│păsări │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │pentru un │2a │
│ │ │ │ │"procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Prima │+1 (faţă de anul anterior)│
│ │ │ │ │reapariţie │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de │ │
│ │ │ │ │evidenţe pentru│ │
│ │ │ │ │anul în curs, │ │
│ │ │ │ │dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat │1a │
│ │ │ │ │pentru un │ │
│ │ │ │ │interval situat│ │
│ │ │ │ │până la 10 zile│ │
│ │ │ │ │inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar │ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│ │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │1b │
│ │ │ │ │perioadă │ │
│ │ │ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │ │ │11 zile şi până│ │
│ │ │ │ │la 30 de zile │ │
│ │ │ │ │inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │1.3 Păstrarea │ │curs, dar │ │
│ │ │pentru control│Vizită pe │acestea nu sunt│ │
│ │ │a evidenţelor │teren (în │completate │ │
│ │ │privind │cazul │pentru o │2b │
│ │ │numărul maxim │includerii în│perioadă │ │
│ │ │de păsări │eşantion) │cuprinsă între │ │
│ │ │distribuite pe│Control │31 zile şi până│ │
│ │ │suprafaţa │administrativ│la 90 de zile │ │
│ │ │respectivă, │(verificare │inclusiv din │ │
│ │ │numărul de │documente din│total an de │ │
│ │ │păsări │deconturile │angajament. │ │
│ │ │introduse la │trimestriale/├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │fiecare │anuale) │Beneficiarul │ │
│ │ │repopulare şi │ │prezintă │ │
│ │ │mortalităţile.│ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar │ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│ │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │3 │
│ │ │ │ │perioadă │ │
│ │ │ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │ │ │91 zile şi până│ │
│ │ │ │ │la 180 de zile │ │
│ │ │ │ │inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu│ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele, dar│ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│4 │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │ │
│ │ │ │ │perioadă mai │ │
│ │ │ │ │mare de 180 │ │
│ │ │ │ │zile din total │ │
│ │ │ │ │an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se va │
│ │ │ │ │înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada respectivă,│
│ │ │ │ │fie că în perioada respectivă beneficiarul│
│ │ │ │ │a completat doar o parte din date. │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul │plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea │gravitate - în │Codul │
│2b) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │procent de │gravitate medie│1b │
│ │ │2.1 Indicatori│ │abatere < 15%. │ │ │
│ │ │pentru cerinţă│ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │superioară - │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │
│ │ │disponibilă │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │- Categoria │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │pui de carne │ │ │ │ │
│ │ │în funcţie de │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │densitatea │ │abatere între │gravitate medie│1c │
│ │ │practicată │ │15% si 30% │ │ │
│ │ │Situaţia I - │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │28,69 kg/mp │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │Situaţia II- │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │33,91 kg/mp │teren (în ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Situaţia III -│cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │36,52 kg/mp │includerii în│ │ │ │
│ │ │- Categoria │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │găini │Control │abatere între │gravitate medie│2b │
│ │ │ouătoare: │administrativ│30% si 50% │ │ │
│ │ │- 1278 cmp/cap│(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │în sistem │documente din│ │gravitate mare │3 │
│ │ │alternativ │deconturile │ │ │ │
│ │ │- 862 cmp/cap │trimestriale/├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │în sistem │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │cuşti │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţite │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- Categoria │ │ │gravitate medie│4 │
│ │ │găini │ │ │ │ │
│ │ │reproducţie │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │rase grele - │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │21,74 kg/mp │ │procent de │ │ │
│ │ │- Categoria │ │abatere mai ├───────────────┼──────────┤
│ │ │pui de curcă: │ │mare de 50% │ │+1 (faţă │
│ │ │- masculi: │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │47,83 kg/mp │ │ │ │anterior) │
│ │ │- femele: │ │ │ │ │
│ │ │43,48 kg/mp │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Având în vedere obligativitatea accesării │
│ │ │ │ │a 2 subpachete 2b şi 3b cerinţa se va │
│ │ │ │ │verifică în funcţie de respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor privind nivelul noxelor de la │
│ │ │ │ │subpachetul 3b, astfel: │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul respectă │
│ │ │ │ │nivelul noxelor în condiţii superioare de │
│ │ │ │ │bunăstare (nivelul noxelor nu trebuie să │
│ │ │ │ │depăşească maximul de 14 ppm amoniac şi │
│ │ │ │ │maximul de 2100 ppm dioxid de carbon), se │
│ │ │ │ │consideră că cerinţa este îndeplinită şi │
│ │ │ │ │nu se aplică sancţiuni. │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor ≤│
│ │ │ │ │14 ppm amoniac şi ≤ 2100 ppm dioxid de │
│ │ │ │ │carbon), dar respectă nivelul noxelor în │
│ │ │ │ │condiţii minime (nivelul noxelor ≤ 20 ppm │
│ │ │ │ │amoniac si ≤ 3000 ppm dioxid de carbon), │
│ │ │ │ │se consideră că cerinţa este îndeplinită, │
│ │ │ │ │dar pentru subpachetul 3b), se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiunile prevăzute la pct 3.1 în │
│ │ │ │ │funcţie de gravitatea şi amploarea │
│ │ │ │ │neconformităţii. │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │3. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă condiţiile minime de la │
│ │ │ │ │subpachetul 3b) (nivelul noxelor > 20 ppm │
│ │ │ │ │amoniac şi > 3000 ppm dioxid de carbon), │
│ │ │ │ │se consideră că acesta nu respectă │
│ │ │ │ │condiţiile superioare de bunăstare pentru │
│ │ │ │ │această cerinţă şi se vor aplica sancţiuni│
│ │ │ │ │astfel: │
│ │ │ │ ├───────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │2.2 Menţinerea│Vizită pe │cerinţelor de │ │
│ │ │parametrilor │teren (în │bunăstare │ │
│ │ │de ventilaţie │cazul │superioare │ │
│ │ │corespunzători│includerii în│pentru un │1a │
│ │ │populării │eşantion) │"procent de │ │
│ │ │halei la │Control │abatere" │ │
│ │ │nivelul │administrativ│calculat mai │ │
│ │ │cerinţei │(verificare │mic de 15%. │ │
│ │ │minime de │documente din├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │bunăstare │deconturile │Nerespectarea │ │
│ │ │privind │trimestriale/│cerinţelor de │ │
│ │ │densitatea. │anuale) │bunăstare │ │
│ │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │pentru un │ │
│ │ │ │ │"procent de │1b │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│Reducerea │ │ │ │calculat │ │
│densităţii │ │ │ │cuprins între │ │
│păsărilor cu│ │ │ │15% până la │ │
│15% faţă de │Pui de carne │ │ │30%. │ │
│densitatea │4,79 euro/UVM│ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│rezultată │/ciclu │ │ │Nerespectarea │ │
│din │Pui de curcă │ │ │cerinţelor de │ │
│aplicarea │30,51 euro/ │ │ │bunăstare │ │
│cerinţelor │UVM/ciclu │ │ │superioare │ │
│minime │Găini │ │ │pentru un │ │
│obligatorii │ouătoare │ │ │"procent de │1c │
│privind │126,62 euro/ │ │ │abatere" │ │
│suprafaţa │UVM/an │ │ │calculat │ │
│minimă │Găini rase │ │ │cuprins între │ │
│alocată │grele 200,60 │ │ │30% până la │ │
│pentru │euro/UVM/an │ │ │50%. │ │
│fiecare │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│categorie de│ │ │ │Nerespectarea │ │
│păsări │ │ │ │cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │pentru un │2a │
│ │ │ │ │"procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Prima │+1 (faţă de anul anterior)│
│ │ │ │ │reapariţie │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de │ │
│ │ │ │ │evidenţe pentru│ │
│ │ │ │ │anul în curs, │ │
│ │ │ │ │dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat │1a │
│ │ │ │ │pentru un │ │
│ │ │ │ │interval situat│ │
│ │ │ │ │până la 10 zile│ │
│ │ │ │ │din total │ │
│ │ │ │ │inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar │ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│ │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │1b │
│ │ │ │ │perioadă │ │
│ │ │ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │ │ │11 zile şi până│ │
│ │ │ │ │la 30 de zile │ │
│ │ │ │ │inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │2.3 Păstrarea │ │pentru anul în │ │
│ │ │pentru control│ │curs, dar │ │
│ │ │a evidenţelor │Vizită pe │acestea nu sunt│ │
│ │ │privind │teren (în │completate │ │
│ │ │numărul maxim │cazul │pentru o │2b │
│ │ │de păsări │includerii în│perioadă │ │
│ │ │distribuite pe│eşantion) │cuprinsă între │ │
│ │ │suprafaţa │Control │31 zile şi până│ │
│ │ │respectivă, │administrativ│la 90 de zile │ │
│ │ │numărul de │(verificare │inclusiv din │ │
│ │ │păsări │documente din│total an de │ │
│ │ │introduse la │deconturile │angajament. │ │
│ │ │fiecare │trimestriale/├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │repopulare şi │anuale) │Beneficiarul │ │
│ │ │mortalităţile.│ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar │ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│ │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │3 │
│ │ │ │ │perioadă │ │
│ │ │ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │ │ │91 zile şi până│ │
│ │ │ │ │la 180 de zile │ │
│ │ │ │ │inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu│ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele │ │
│ │ │ │ │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele, dar│ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│4 │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │ │
│ │ │ │ │perioadă mai │ │
│ │ │ │ │mare de 180 │ │
│ │ │ │ │zile din total │ │
│ │ │ │ │an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se va │
│ │ │ │ │înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada respectivă,│
│ │ │ │ │fie că în perioada respectivă beneficiarul│
│ │ │ │ │a completat doar o parte din date. │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul │plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea │gravitate - în │Codul │
│3b) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere < 15%. │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere între │gravitate medie│1c │
│ │ │3.1. Nivelul │Vizită pe │15% si 30% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │noxelor din │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │adăpost în │cazul ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │condiţii │includerii în│procent de │gravitate mică │1c │
│ │ │superioare de │eşantion) │abatere intre ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare: │Control │30% si 50% │gravitate medie│2b │
│ │ │- maximum │administrativ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │14ppm amoniac │(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │ │(NH3); │documente din│ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- maximum 2100│deconturile │procent de │gravitate mică │3 │
│ │ │ppm dioxid de │trimestriale/│abatere mai ├───────────────┼──────────┤
│ │ │carbon (CO2) │anuale) │mare de 50% │gravitate medie│4 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │ │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă registrul│ │
│ │ │ │ │de evidenţe pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acesta nu este │1a │
│ │ │ │ │completat pentru un interval │ │
│ │ │ │ │situat până la 10 zile inclusiv│ │
│ │3.1 Varianta │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │cu reducerea │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┤
│ │densităţii │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │efectivului │ │ │evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │de 10% │ │ │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │Pui de carne │ │ │pentru o perioadă cuprinsă │1b │
│ │1,46 euro/UVM│ │ │între 11 zile şi până la 30 de │ │
│ │/ciclu │ │ │zile inclusiv din total an de │ │
│ │Pui de curcă │ │ │angajament. │ │
│ │4,85 euro/UVM│ │ ├───────────────┬───────────────┴──────────┤
│ │/ciclu │ │ │Beneficiarul │ │
│Reducerea │Găini │ │ │prezintă │ │
│noxelor cu │ouătoare │ │ │evidenţele │ │
│30% faţă de │14,17 euro/ │ │ │pentru anul în │ │
│nivelul │UVM/an │ │ │curs, dar │ │
│minim │Găini rase │ │ │acestea nu sunt│ │
│obligatoriu │grele 33,23 │ │ │completate │ │
│prin │euro/UVM/an │ │ │pentru o │2b │
│menţinerea │3.2 Varianta │ │ │perioadă │ │
│în limite │cu reducerea │ │ │cuprinsă între │ │
│optime a │densităţii de│ │ │31 zile şi până│ │
│parametrilor│15% a │ │ │la 90 de zile │ │
│de │efectivului │ │Vizită pe │inclusiv din │ │
│microclimat │Pui de carne │ │teren (în │total an de │ │
│ │1,42 euro/UVM│ │cazul │angajament. │ │
│ │/ciclu │3.2 Păstrarea │includerii în├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │Pui de curcă │pentru control│eşantion) │Beneficiarul │ │
│ │4,73 euro/UVM│a evidenţelor │Control │prezintă │ │
│ │/ciclu │privind │administrativ│evidenţele │ │
│ │Găini │măsurătorile │(verificare │pentru anul în │ │
│ │ouătoare │efectuate prin│documente din│curs, dar │ │
│ │13,80 euro/ │înregistrări │deconturile │acestea nu sunt│ │
│ │UVM/an │zilnice în │trimestriale/│completate │ │
│ │Găini rase │registu şi │anuale) │pentru o │3 │
│ │grele 32,36 │păstrarea │Vizită pe │perioadă │ │
│ │euro/UVM/an │dovezilor care│teren (în │cuprinsă între │ │
│ │ │să demonstreze│cazul │91 zile şi până│ │
│ │ │că au fost │includerii în│la 180 de zile │ │
│ │ │atinse │eşantion) │inclusiv din │ │
│ │ │condiţiile │Control │total an de │ │
│ │ │superioare de │administrativ│angajament. │ │
│ │ │bunăstare. │(verificare ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │documente din│Beneficiarul nu│ │
│ │ │ │deconturile │prezintă │ │
│ │ │ │trimestriale/│evidenţele │ │
│ │ │ │anuale) │pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau │ │
│ │ │ │ │prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele, dar│ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt│4 │
│ │ │ │ │completate │ │
│ │ │ │ │pentru o │ │
│ │ │ │ │perioadă mai │ │
│ │ │ │ │mare de 180 │ │
│ │ │ │ │zile din total │ │
│ │ │ │ │an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin │ │
│ │ │ │ │necompletarea │ │
│ │ │ │ │evidenţelor se │ │
│ │ │ │ │va înţelege, │ │
│ │ │ │ │fie că lipsesc │ │
│ │ │ │ │toate │ │
│ │ │ │ │înregistrările │ │
│ │ │ │ │pentru perioada│ │
│ │ │ │ │respectivă, fie│ │
│ │ │ │ │că în perioada │ │
│ │ │ │ │respectivă │ │
│ │ │ │ │beneficiarul a │ │
│ │ │ │ │completat doar │ │
│ │ │ │ │o parte din │ │
│ │ │ │ │date. │ │
└────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘

        * Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA /AFIR
        Plăţile acordate în cadrul subpachetului 1b) nu se pot cumula cu cele acordate în cadrul subpachetului 2b). Plăţile acordate între un subpachet privind densitatea (1b sau 2b) şi subpachetul cu reducerea noxelor (3b) se pot cumula. Angajamentele se aplică numai în combinaţie de minim 2 subpachete.

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată /decontului justificativ sau nedepunerea decontului justificativ
    - Cererile de plată aferente Măsurii 14 se depun anual fără penalizări în perioada 15 ianuarie - 15 februarie.
    – Cererile depuse după data-limită de depunere (data de 15 februarie a anului de angajament pentru care a fost depusă cererea), sunt admisibile în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare (întârzierea determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul limită stabilit de regulament. În cazul în care întârzierea depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun sprijin.
    – Cererile de plată depuse în afara perioadelor legale de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.
    – Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până în ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor, respectiv până în data de 11 martie (inclusiv) a anului de cerere respectiv, nefiind admisibile după această dată. Introducerea unei modificări pentru cererea de plată după această dată-limită, presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată anterior.
    – În cazul existenţei mai multor formulare de modificare depuse în intervalul cu penalizări, pentru calculul penalizărilor de întârziere se ia în considerare ultimul formular depus. Dacă există formular depus după ultima data de depunere cu întârziere, acesta este inadmisibil, deci în calculul penalizărilor de întârziere se ia în considerare penultimul formular depus.
    – Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor-pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, ediţia a III-a.
        Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se va verifica respectarea condiţiilor de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
        Depunerea cu întârziere a cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
        Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activităţii, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi ANSVSA de această situaţie. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producţie şi reproducţie minimă. Perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele reprezintă 3 luni de activitate pe perioada anului de angajament. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu şi livrări, după caz.
        Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepţia cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale invocate conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR.
        În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
    - În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la punctul B, se vor aplica sancţiunile de la acest punct;
    – În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/ele pentru care nu s-au prezentat documentele.

        În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activităţii în exploataţie şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situaţie.
        Nedepunerea cererilor de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de for/ă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR.
        Retragerea cererii de plată
        O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată.
        În cazul retragerii parţiale (o categorie sau o exploataţie), se va închide angajamentul asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploataţia respectivă.
        În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
        Creare de condiţii artificiale şi constatarea fraudei
        În cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale. Dacă se constată crearea de condiţii artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăţilor, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcţie de constatările privind crearea de condiţii artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale.
        În cazul în care se constatată existenţa fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv şi se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existenţa fraudei, dacă este cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

    D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
        Beneficiarii care solicită plăţi pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin ordinul comun menţionat.

    E. Sancţiuni suplimentare
        Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni administrative privind animalele declarate - lit. e) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
        Dacă sumele respective nu pot fi reţinute în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, soldul se anulează.


                                       ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016