Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SENTINTA CIVILA nr. 317 din 13 februarie 2006 privind solicitarea anularii partiale a Hotararii Guvernului nr. 930/2002
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SENTINTA CIVILA nr. 317 din 13 februarie 2006  privind solicitarea anularii partiale a   Hotararii Guvernului nr. 930/2002     Twitter Facebook
Cautare document

SENTINTA CIVILA nr. 317 din 13 februarie 2006 privind solicitarea anularii partiale a Hotararii Guvernului nr. 930/2002

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA a VIII-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007


Dosar nr. 15.226/2/2005
Dosar nr. 1.545/2005


Curtea compusã din:
Preşedinte: Carmen Frumuşelu
Grefier: Elena Lavric

Pe rol pronunţarea acţiunii în contencios administrativ, formulatã de reclamanta S.C. IMSA - S.A., în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenient Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã de la 30.01.2006, fiind consemnate în încheierea de şedinţã de la acea datã, care face parte integrantã din prezenta şedinţã, când Curtea, pentru a da posibilitatea pãrţilor sã depunã concluzii scrise, a amânat pronunţarea la 6.02.2006 şi apoi la 13.02.2006, când a dat urmãtoarea hotãrâre.

CURTEA,

Prin acţiunea înregistratã la 11.09.2003, reclamanta S.C. IMSA - S.A. a chemat în judecatã Guvernul României, solicitând anularea parţial a <>Hotãrârii Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, respectiv anularea urmãtoarelor puncte: 79 din anexa nr.; 50 din anexa nr. 12; 17 şi 19 din anexa nr. 15; 10 şi 14 din anexa nr. 20; 146 din anexa nr. 28; 13 din anexa nr. 31; 35 din anexa nr. 33.
În motivarea acţiunii reclamanta aratã cã imobilele menţionate la punctele din enumerarea de mai sus, deşi fac parte din patrimoniul sãu, figureazã în hotãrârea de guvern atacatã ca bunuri proprietate publicã a comunelor Afumaţi, Ciolpani, Corbeanca, Domneşti, Moara Vlãsiei, Pantelimon şi Periş, în funcţie de teritoriul pe care se aflã.
Reclamanta precizeazã cã în temeiul Deciziei nr. 1.144/ 3.12.1990, emisã de Primãria Municipiului Bucureşti, fosta Întreprindere de Producţie Industrialã şi Prestãri Servicii a Municipiului Bucureşti a devenit prin organizarea în baza <>Legii nr. 15/1990 S.C. IMSA - S.A., iar potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. 2 din aceastã lege, bunurile aflate în patrimoniul societãţii au devenit proprietatea acesteia, bunuri ce se regãsesc în lista mijloacelor fixe preluate de la IPIPS Bucureşti; bunurile imobile la care face referire prezenta acţiune au intrat astfel în patrimoniul sãu.
În drept, au fost invocate dispoziţiile <>art. 8 din Legea nr. 213/1998 şi <>Legea nr. 29/1990 .
Alãturat acţiunii s-au depus în copie: <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2002 cu extrase din anexe; cererea administrativã adresatã de S.C. IMSA - S.A. Guvernului României - Ministerul Administraţiei Publice şi înregistratã sub nr. 6.351/ 10.03.2003; rãspunsul Guvernului României - Ministerul Administraţiei Publice la cererea administrativã; certificat de înregistrare a S.C. IMSA - S.A., emis de Camera de Comerţ şi Industrie; Decizia nr. 1.144/1990, emisã de Primãria Municipiului Bucureşti, privind reorganizarea fostei IPIPS; Adresa nr. 12.799/11.06.1999 a DGAFI, prin care se confirmã cã mijloacele fixe cuprinse în anexa nr. 2 la Decizia nr. 1.144/1990 nu figureazã în evidenţele contabile ale DGAFI.
Prin Sentinţa civilã nr. 141/28.01.2004 Curtea de Apel Bucureşti a respins ca neîntemeiatã acţiunea formulatã de reclamanta S.C. IMSA - S.A. împotriva pârâtului Guvernul României, ca neîntemeiatã, şi în consecinţã, a admis cererea de intervenţie formulatã de cãtre intervenientul Ministerul Administraţiei şi Internelor în interesul pârâtului.
Prin Decizia nr. 1.749/17.03.2005 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de S.C. IMSA - S.A. împotriva Sentinţei civile nr. 141/28.01.2004 la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ, a casat sentinţa atacatã şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu motivarea cã instanţa de fond era datoare, potrivit prevederilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedurã civilã, sã stãruie pentru a clarifica dacã bunurile respective se regãsesc în anexele <>Hotãrârii Guvernului nr. 930/2002 , la punctele indicate de cãtre recurenta-reclamantã, aspecte pe care nu le putea verifica decât prin dispunerea unei expertize judiciare.
În fond, dupã casare a fost încuviinţatã proba cu expertizã tehnicã judiciarã având ca obiect identificarea construcţiilor (activelor) care fac parte din capitalul social al reclamantei S.C. IMSA - S.A. şi care au fost trecute în domeniul public al comunelor din judeţul Ilfov prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2002 .
Potrivit raportului de expertizã efectuat în cauzã de expertul tehnic ing. Marin Alexandru, fiecare dintre construcţiile enumerate la punctele din acţiunea reclamantei face parte din capitalul social al acesteia, fiind individualizate în anexa nr. 1 la Decizia nr. 1.144/1990, emisã de Primãria Municipiului Bucureşti, privind înfiinţarea S.C. IMSA - S.A., şi totodatã au fost atestate ca fãcând parte din domeniul public al unor localitãţi prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2002 .
Pârâtul Guvernul României, prin întâmpinarea formulatã la 24.09.2003, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiatã, deoarece reclamanta nu a contestat anterior hotãrârile comisiilor locale prin care a fost aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale; potrivit <>art. 21 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 , inventarele însuşite de cãtre autoritãţile locale au fost centralizate de cãtre Consiliul Judeţean Ilfov, fiind întrunite astfel condiţiile prevãzute de lege pentru atestarea, prin hotãrâre de guvern, a apartenenţei bunurilor la domeniul public judeţean sau local.
Pârâtul nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertizã tehnicã.
Analizând probele dosarului, instanţa reţine în fapt cã o serie de construcţii (active) ce sunt enumerate în anexa nr. 2 a Deciziei nr. 1.144/3.12.1990 a Primãriei Municipiului Bucureşti, emisã în baza <>Legii nr. 15/1990 , referitoare la capitalul iniţial al S.C. IMSA - S.A., se regãsesc în anexele <>Hotãrârii Guvernului nr. 930/2002 , ca fãcând parte din domeniul public al unor unitãţi administrativ-teritoriale.
Reclamanta a fãcut dovada, cu decizia menţionatã coroboratã cu raportul de expertizã tehnicã cadastralã, cã bunurile menţionate în acţiune fac parte din capitalul sãu iniţial. Pârâtul şi intervenientul au invocat doar listele de inventar întocmite de comisiile special constituite şi hotãrârile consiliilor locale de atestare a inventarului bunurilor aparţinând domeniului public, fãrã a indica titlul (actul constitutiv de drepturi) care demonstreazã apartenenţa la domeniul public.
În drept, instanţa reţine cã <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2002 este actul administrativ care atestã apartenenţa la domeniul public a unor bunuri în conformitate cu <>art. 21 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia.
Se reţine cã acest act administrativ vatãmã drepturile reclamantei, dobândite în baza <>Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãţilor economice de stat ca regii autonome şi societãţi comerciale, prin Decizia nr. 1.144/3.12.1990 aceste bunuri fãcând parte din capitalul social iniţial al S.C. IMSA - S.A.
Totodatã, potrivit <>art. 8 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 , "trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societãţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorialã este acţionar, se poate face numai cu platã şi cu acordul adunãrii generale a acţionarilor societãţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat bunurile societãţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai în procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publicã şi dupã o justã şi prealabilã despãgubire".

Pentru considerentele menţionate, cu referire la <>art. 1 din Legea nr. 29/1990 , acţiunea reclamantei va fi admisã astfel cum a fost formulatã, iar pe cale de consecinţã cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâtului va fi respinsã ca neîntemeiatã.

PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea principalã formulatã de reclamanta S.C. IMSA - S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 168, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, şi respinge cererea de intervenţie accesorie formulatã de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în str. M. Vodã nr. 6, sectorul 5, Bucureşti, în interesul pârâtului, ca neîntemeiatã.
Anuleazã parţial <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2002 , respectiv cu privire la imobilele construcţii menţionate la urmãtoarele puncte: 79 din anexa nr.; 50 din anexa nr. 12; 17 şi 19 din anexa nr. 15; 10 şi 14 din anexa nr. 20; 146 din anexa nr. 28; 13 din anexa nr. 31; 35 din anexa nr. 33.
Obligã pârâtul şi intervenientul la 4.000 RON cheltuieli de judecatã cãtre reclamantã.
Cu recurs.
Pronunţatã în şedinţa publicã de la 13 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
CARMEN FRUMUŞELU

Grefier,
Elena Lavric


--------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016