Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SENTINTA CIVILA nr. 2.838 din 27 octombrie 2008 referitoare la stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SENTINTA CIVILA nr. 2.838 din 27 octombrie 2008  referitoare la stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul   art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001     Twitter Facebook
Cautare document

SENTINTA CIVILA nr. 2.838 din 27 octombrie 2008 referitoare la stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV,FISCAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 15 decembrie 2009
Curtea compusã din:
Preşedinte Canacheu Claudia Marcela
Grefier Radu Mariana

Pe rol se aflã soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamanţii Gerota Ion Adrian şi Gerota Mihai în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - prin Secretariatul General al Guvernului şi cu intervenienţii Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor şi Cancelaria Primului-Ministru.
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publicã de la 13 octombrie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţã de la acea datã, care face parte integrantã din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate pãrţilor sã depunã concluzii scrise, a amânat pronunţarea la 20 octombrie 2008 şi la 27 octombrie 2008.

CURTEA

Prin acţiunea înregistratã pe rolul acestei instanţe la data de 12 martie 2008, reclamanţii Gerota Ion Adrian şi Gerota Mihai au chemat în judecatã pârâtul Guvernul României, solicitând anularea parţialã a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 , respectiv a anexei nr. 1, a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1 şi obligarea pârâtului sã emitã o nouã hotãrâre pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul <>art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 .
În motivarea acţiunii au arãtat cã prin Dispoziţia nr. 219/2007 a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) s-a dispus, în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, restituirea în naturã a terenului aferent construcţiilor vechi în suprafaţã de 2.466 mp şi a construcţiei "Pavilionul de chirurgie" din Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2, precum şi menţinerea afectaţiunii publice a imobilului pe o perioadã de pânã la 5 ani de la data emiterii dispoziţiei, pe perioada menţinerii afectaţiunii reclamanţii urmând sã beneficieze de plata unei chirii.
Conform anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , care a modificat <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 , cuantumul chiriei lunare pentru acest imobil este de 20.258 lei.
Reclamanţii au apreciat cã prevederile anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , care au diminuat chiriile stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 , aduc o gravã atingere dreptului lor de proprietate şi dezmembrãmintelor acestuia, drept garantat de art. 44 din Constituţia României.
Prin dispoziţiile <>art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 legiuitorul a înţeles sã limiteze temporar exercitarea dreptului de proprietate asupra imobilelor retrocedate în naturã, impunând proprietarilor obligativitatea încheierii unor contracte de închiriere cu deţinãtorii imobilelor.
Prevederile art. 16 alin. (2) din aceeaşi lege aduc o a doua limitare, impunând proprietarului, prin intermediul unei hotãrâri de Guvern, una dintre clauzele esenţiale ale contractului de locaţiune, cea privind cuantumul chiriei.
Prin cele douã hotãrâri de Guvern se impune un cuantum al chiriilor derizoriu, total disproporţionat faţã de valoarea de piaţã a chiriilor, aducându-se o încãlcare gravã drepturilor reclamanţilor.
S-a mai precizat cã nota de fundamentare se referã la necesitatea protejãrii intereselor economice ale instituţiilor publice deţinãtoare şi a bugetelor locale ale acestora, fãrã sã se punã în discuţie protejarea drepturilor şi intereselor proprietarilor care sunt vãtãmaţi.
La termenul de judecatã din 15 septembrie 2008, reclamanţii şi-au modificat şi completat acţiunea, în sensul cã au solicitat anularea parţialã a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 , respectiv anexa nr. 1, alin. 2, obligarea pârâtului la repararea prejudiciului material cauzat prin emiterea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 , reprezentat de diferenţa de chirie lunarã la care ar fi avut dreptul în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 şi cea la care sunt îndreptãţiţi în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 , în cuantum de 21.756 lei/lunar, de la emiterea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 pânã la soluţionarea definitivã şi irevocabilã a cauzei, suspendarea executãrii <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 pânã la soluţionarea definitivã şi irevocabilã a cauzei şi obligarea pârâtului la emiterea unei noi hotãrâri pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor ce fac obiectul <>art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 .
În motivarea acestei cereri au arãtat cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de <>art. 15 din Legea nr. 554/2004 , pentru suspendarea executãrii actului administrativ, şi cã este necesarã repararea prejudiciului cauzat, chiria calculatã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 fiind de 42.014 lei/lunã, iar cea calculatã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 fiind de 20.258 lei/lunã.
Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, la elaborarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 fiind respectate dispoziţiile <>Legii nr. 24/2000 , proiectul fiind avizat de Consiliul Legislativ, iar reclamanţii nu indicã vreun act normativ de nivel superior care sã fi fost încãlcat prin dispoziţiile hotãrârii.
Cu privire la <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , a menţionat cã adoptarea acesteia s-a impus întrucât odatã cu punerea în practicã a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat cã nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport cu situaţia realã a imobilelor ce fac obiectul acestui act normativ.
Întrucât autoritãţile locale au semnalat, în numeroase cazuri, cã sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproporţionate chiar şi cu preţul pieţei, Guvernul a considerat necesarã modificarea actului normativ.
Pârâtul a mai precizat cã MIRA suportã cheltuielile de întreţinere aferente imobilului, iar reclamanţii sunt scutiţi de impozitul pe aceste clãdiri şi terenuri, nefiind justificatã stabilirea chiriei proporţional cu suprafaţa imobilului, întrucât imobilele se închiriazã în ansamblul lor, nu în funcţie de suprafaţa pe care o au.
În cauzã a formulat cerere de intervenţie în interesul pârâtului Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor (ANRP), motivatã de calitatea sa de iniţiator al <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 , solicitând respingerea acţiunii având în vedere cã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor şi impactul financiar al acestora asupra bugetelor locale.
Cancelaria Primului-Ministru a formulat, de asemenea, cerere de intervenţie în interesul pârâtului faţã de împrejurarea cã hotãrârile adoptate de Guvern se prezintã primului-ministru în vederea semnãrii şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnãrii, cele douã hotãrâri fiind contrasemnate de conducãtorul Cancelariei Primului-Ministru.
A solicitat respingerea acţiunii invocând aceleaşi motive de fapt şi de drept ca şi pârâtul şi intervenienta ANRP.
Cele douã cereri de intervenţie accesorie au fost admise în principiu la termenul din 13 octombrie 2008.
Intervenienta ANRP a formulat întâmpinare la cererea de modificare şi completare a acţiunii prin care a invocat excepţia tardivitãţii solicitãrii de anulare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 în raport de dispoziţiile <>art. 11 din Legea nr. 554/2004 , precizând cã <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, la 19 aprilie 2007, iar acţiunea a fost introdusã la 12 martie 2008.
Totodatã, a invocat excepţia tardivitãţii cererii de modificare şi completare a acţiunii faţã de dispoziţiile art. 132 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
Pe fond a solicitat respingerea cererii, reluând considerentele din cererea de intervenţie şi susţinând cu privire la cererea de suspendare a executãrii <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 cã nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de <>art. 15 din Legea nr. 554/2004 .
Reclamanţii au depus la dosar <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 , <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 şi anexele la acestea, dovada îndeplinirii procedurii prealabile, Dispoziţia nr. 219/2007 emisã de MIRA, Procesul-verbal nr. 1.614.297 din 26 iulie 2007 de predare-primire a Pavilionului chirurgie şi a terenului liber de construcţii din bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2, şi notã privind calculul chiriei.
Pârâtul a depus la dosar notele de fundamentare a celor douã hotãrâri de Guvern contestate prin acţiunea în formã iniţialã.
Curtea apreciazã cã excepţia tardivitãţii solicitãrii de anulare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 invocatã de intervenienta ANRP este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã, având în vedere dispoziţiile <>art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004 , conform cãrora cererile prin care se solicitã anularea unui act administrativ individual (...) se pot introduce în termen de 6 luni de la data comunicãrii rãspunsului la plângerea prealabilã.
La dosar a fost depusã dovada îndeplinirii procedurii prealabile, plângerea fiind înregistratã la pârât sub nr. 17/11.512 din 15 noiembrie 2007, la aceasta reclamanţii primind rãspuns, prin Adresa nr. 15A/4.801/CA din 17 decembrie 2007 (fila 16 dosar), în sensul cã reclamaţia administrativã este neîntemeiatã.
Termenul de 6 luni pentru introducerea prezentei acţiuni, întemeiatã pe dispoziţiile <>Legii nr. 554/2004 , curge de la data de 17 decembrie 2007, când a fost comunicat rãspunsul la plângerea prealabilã, şi nu de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii de Guvern contestate, astfel cum se susţine în mod neîntemeiat în întâmpinare.
Cum cererea de chemare în judecatã a fost formulatã la data de 12 martie 2008, se constatã respectarea termenului de 6 luni prevãzut de dispoziţiile legale sus-menţionate.
Neîntemeiatã este şi excepţia tardivitãţii cererii de modificare şi completare a acţiunii, faţã de dispoziţiile art. 134 din Codul de procedurã civilã, conform cãrora este socotitã ca prima zi de înfãţişare aceea în care pãrţile, legal citate, pot pune concluzii.
Curtea reţine cã primul termen de judecatã a fost în data de 25 iunie 2008, când s-a comunicat reprezentantului reclamanţilor întâmpinarea pârâtului şi cele douã cereri de intervenţie accesorie, dispunându-se amânarea cauzei pentru a-i da posibilitatea sã ia cunoştinţã de conţinutul acestora.
La urmãtorul termen de judecatã din 15 septembrie 2008 a fost depusã cererea de modificare şi completare a acţiunii, acesta fiind prima zi de înfãţişare, întrucât a putea pune concluzii, în sensul art. 134 din Codul de procedurã civilã, înseamnã cã partea este în mãsurã sã-şi exprime punctul de vedere în legãturã cu orice aspect din proces, la acest termen reclamanţii având posibilitatea sã-şi exprime poziţia cu privire la apãrãrile din întâmpinare şi la admisibilitatea în principiu a cererilor de intervenţie accesorie.
În consecinţã, şi aceastã excepţie va fi respinsã.
Pe fondul cauzei, Curtea reţine cã prin Dispoziţia nr. 219 din 1 iunie 2007 emisã de MIRA în temeiul Deciziei civile nr. 150A din 12 mai 2006 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a, irevocabilã, s-a dispus restituirea în naturã cãtre reclamanţi a terenului aferent construcţiilor vechi în suprafaţã de 2.466 mp şi a construcţiei "Pavilionul de chirurgie" cu o suprafaţã de 3.215 mp din Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2.
Conform <>art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 , s-a dispus menţinerea afectaţiunii publice a imobilului pe o perioadã de pânã la 5 ani, chiria lunarã cuvenitã reclamanţilor pentru acest imobil fiind de 42.014 lei conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 - anexa nr. 1.
La data de 19 aprilie 2007 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 care a modificat şi completat <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 în sensul diminuãrii cuantumului chiriilor stabilite de aceasta, reclamanţilor comunicându-li-se prin Adresa nr. 1.614.754 din 15 august 2007 emisã de MIRA cã suma cuvenitã lunar cu titlu de chirie pentru imobilul restituit în naturã este de 20.258 lei.
Curtea constatã cã anexa nr. 1, alin. 2, la <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 introduce un nou criteriu pentru calcularea chiriei, respectiv suprafaţa construitã desfãşuratã sau suprafaţa de teren aferent, inclusiv terenul de sub construcţie, criteriu în raport de care cuantumul chiriei este invers proporţional cu suprafaţa imobilului închiriat.
Sub acest aspect pârâtul şi intervenienţii au susţinut cã nu se justificã stabilirea chiriei proporţional cu suprafaţa imobilelor, întrucât acestea se închiriazã în ansamblul lor şi nu în funcţie de suprafaţa pe care o au, susţinere care nu poate fi reţinutã, având în vedere cã nivelul chiriei, în mod firesc, chiar şi pe piaţa liberã, se stabileşte în funcţie de suprafaţa închiriatã, fiind direct proporţional cu aceasta, şi nu invers proporţional aşa cum prevede hotãrârea contestatã.
Introducerea acestui criteriu pentru calcularea chiriei nu are temei legal, fiind în contradicţie cu modul obişnuit de calcul al chiriei.
În nota de fundamentare a hotãrârilor depusã la dosar se menţioneazã cã odatã cu punerea în practicã a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul cã nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport de situaţia realã a imobilelor care fac obiectul acestui act normativ. Actul normativ iniţial nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor asupra bugetelor locale, cu precãdere în cazul imobilelor cu suprafeţe construite desfãşurate şi de teren aferent foarte mari, neexistând o corelare a cuantumului chiriei în raport cu suprafeţele imobilelor. S-a mai menţionat cã autoritãţile locale au semnalat în numeroase cazuri faptul cã sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproporţionate chiar şi cu preţul pieţei, în unele cazuri.
Deşi instanţa a pus în vedere pârâtului sã depunã la dosar toatã documentaţia care a stat la baza adoptãrii acestei hotãrâri, a fost depusã doar nota de fundamentare, nu şi celelalte înscrisuri la care aceasta face referire, astfel încât susţinerile pârâtului şi ale intervenienţilor nu au suport probator.
Curtea apreciazã cã prin adoptarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 , care a diminuat, în cazul reclamanţilor, la jumãtate chiria obţinutã pentru imobil, s-a adus o vãtãmare dreptului de proprietate asupra imobilului, drept garant al art. 44 din Constituţia României, fiind neîntemeiatã susţinerea pârâtului cã reclamanţii nu indicã un act normativ care sã fi fost încãlcat prin adoptarea hotãrârii, reclamanţii invocând prin acţiune încãlcarea dispoziţiilor constituţionale.
Astfel, prin modificarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 , reclamanţii au fost lipsiţi de o parte importantã a despãgubirilor acordate iniţial pentru lipsa de folosinţã asupra imobilului, fãrã ca mãsura diminuãrii sã fie justificatã.
Cu privire la posibilitatea reducerii prin efectul legii a chiriei percepute de un proprietar, pârâtul şi intervenienţii au invocat practica CEDO, respectiv cauza Hutten - Czapska împotriva Poloniei, în care a fost acceptatã aceastã posibilitate când este justificatã de considerente de interes public ce au un impact economic şi social semnificativ.
Invocarea acestei cauze nu constituie un argument pentru respingerea acţiunii, întrucât în speţa respectivã CEDO a admis cã legile poloneze de control asupra chiriilor au la bazã lipsa de locuinţe, nivelul scãzut al ofertei de locuinţe şi costul ridicat al apartamentelor, scopul adoptãrii lor fiind acela de a asigura protecţia socialã a locatarilor şi trecerea progresivã de la sistemul controlat de stat la sistemul contractual.
Or, în prezenta cauzã, scopul adoptãrii hotãrârii contestate a fost acela de a asigura suportabilitatea cheltuielilor cu chiria din bugetele proprii, în condiţiile menţinerii activitãţii de utilitate publicã în condiţii optime.
Curtea apreciazã cã prin adoptarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 pârâtul nu a respectat obligaţia indemnizãrii echitabile a proprietarului pentru lipsa de folosinţã asupra bunului sãu, obligaţie reţinutã de CEDO în cauza Sporrong şi Lonnroth contra Suediei, în care s-a stabilit necesitatea existenţei unui just echilibru între cerinţele interesului general al comunitãţii şi imperativele apãrãrii drepturilor fundamentale ale individului.
Un asemenea just echilibru Curtea apreciazã cã nu a fost stabilit între interesul public urmãrit prin diminuarea cuantumului chiriei determinatã de încadrarea mobilului în categoria imobilelor cu suprafaţã mare şi asigurarea reparãrii prejudiciului suferit de proprietari prin lipsirea de folosinţã a imobilului.
Se mai face referire în cauza sus-menţionatã la faptul cã legislaţia suedezã a exclus posibilitatea de a reanaliza, la intervale rezonabile, interesele oraşului şi ale proprietarilor.
Din actele depuse la doar rezultã cã la adoptarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 s-au avut în vedere exclusiv interesele economice ale instituţiilor publice deţinãtoare ale imobilelor, necesitatea protejãrii bugetelor acestora, nu şi necesitatea protejãrii drepturilor proprietarilor care au suferit deja o limitare a dreptului de proprietate prin menţinerea afectaţiunii publice a imobilului restituit în naturã conform <>Legii nr. 10/2001 , pe o perioadã de cel mult 5 ani.
Pentru aceastã lipsã de folosinţã, reclamanţii erau îndreptãţiţi sã obţinã o indemnizaţie echitabilã, or, nu se poate considera cã indemnizaţia cuvenitã reclamanţilor conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 are un asemenea caracter, în raport de suprafaţa imobilului, locul situãrii acestuia şi nivelul chiriei de pe piaţa liberã, fiind o chirie disproporţionatã.
S-a susţinut de cãtre pârât şi intervenienţi cã MIRA suportã cheltuielile de întreţinere aferente imobilului, iar reclamanţii sunt scutiţi de impozitul pe aceste clãdiri şi terenuri, ceea ce constituie o facilitate considerabilã, în raport cu sumele pe care ar fi trebuit sã le plãteascã cu titlu de impozit.
Aceste aspecte nu pot constitui o justificare pentru diminuarea chiriei prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , în condiţiile în care au fost avute în vedere de pârât la momentul adoptãrii <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 , conform cãreia reclamanţilor li se cuvenea o chirie de douã ori mai mare decât cea actualã, nefiind elemente ivite ulterior, ele fiind reglementate de <>Legea nr. 10/2001 şi Codul fiscal.
Cât priveşte posibilitatea prevãzutã de <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 de restrângere a suprafeţei afectate destinaţiei de utilitate publicã în situaţia în care aceasta nu este necesarã în întregime scopului stabilit de legiuitor, se constatã cã aceasta nu este relevantã în cauzã, având în vedere cã pentru întregul imobil s-a dispus menţinerea afectaţiunii publice, reclamanţii fiind lipsiţi în totalitate de folosinţa imobilului.
Faţã de toate aceste considerente, Curtea apreciazã cã <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 reprezintã pentru reclamanţi un act administrativ vãtãmãtor în sensul <>art. 1 din Legea nr. 554/2004 , prin aceastã hotãrâre dispunându-se diminuarea considerabilã a cuantumului indemnizaţiei pentru lipsa de folosinţã a bunului, fãrã sã se realizeze un just echilibru între interesul public şi dreptul reclamanţilor la o indemnizaţie rezonabilã pentru lipsa de folosinţã a bunului aflat în proprietatea lor.
În consecinţã se constatã existenţa cazului bine justificat, fiind îndeplinitã prima condiţie prevãzutã de <>art. 15 din Legea nr. 554/2004 pentru suspendarea executãrii actului administrativ.
De asemenea, este îndeplinitã şi cea de-a doua condiţie referitoare la iminenţa producerii unei pagube, reclamanţii înregistrând lunar un prejudiciu material constând în diferenţa de chirie rezultatã din aplicarea modului de calcul stabilit de cele douã hotãrâri de Guvern.
În consecinţã, în temeiul dispoziţiilor <>art. 15 din Legea nr. 554/2004 , Curtea va suspenda executarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1, alin. 2, pânã la soluţionarea irevocabilã a cauzei.
În temeiul art. 18 alin. (1) din aceeaşi lege, va admite în parte acţiunea, astfel cum a fost modificatã şi completatã, anulând parţial <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , şi anume anexa nr. 1, alin. 2, care stabileşte categoriile de imobile în raport de suprafaţa construitã sau suprafaţa de teren aferent, stabilind cuantumul chiriei ca urmare a încadrãrii imobilelor în aceste categorii.
În baza <>art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 , pârâtul va fi obligat la plata cãtre reclamanţi a sumei de 21.756 lei/lunar, de la data punerii în aplicare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 pânã la soluţionarea irevocabilã a cauzei, reprezentând daune materiale constând în diferenţa de chirie, între chiria calculatã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 şi cea calculatã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 .
Curtea va respinge însã, ca neîntemeiatã, cererea reclamanţilor de obligare a pârâtului la emiterea unei noi hotãrâri pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul <>art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 , constatând cã prin cererea de modificare şi completare a acţiunii reclamanţii au renunţat la cererea de anulare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.886/2006 , solicitând doar anularea parţialã a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 .
Prin anularea alin. 2 al anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , calcularea chiriei urmeazã sã se facã în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 , act administrativ cu caracter normativ care este în vigoare, nefiind revocat şi nici anulat de instanţã prin hotãrârea irevocabilã.
În condiţiile în care <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.886/2006 este în vigoare, solicitarea de obligare a pârâtului la emiterea hotãrârii de Guvern nu are temei legal, acesta îndeplinindu-şi obligaţia stipulatã la <>art. 16 din Legea nr. 10/2001 de a stabili cuantumul chiriilor prin hotãrâre.
Faţã de soluţia de admitere în parte a acţiunii, Curtea va respinge cererile de intervenţie în interesul pârâtului formulate de intervenienţii ANRP şi Cancelaria Primului-Ministru.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedurã civilã, pârâtul va fi obligat la plata sumei de 51 lei cheltuieli de judecatã cãtre reclamanţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiate, excepţia tardivitãţii solicitãrii de anulare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 şi excepţia tardivitãţii cererii de modificare şi completare a acţiunii.
Admite în parte acţiunea, astfel cum a fost modificatã şi completatã de reclamanţii Gerota Ion Adrian, domiciliat în Bucureşti, str. Sofia nr. 24, sectorul 1, şi Gerota Mihai, domiciliat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 2, et. 2, ap. 40, sectorul 3, ambii cu domiciliul ales la Cabinetul de Avocat Oana Moldovan din Bucureşti, str. Rasuri nr. 19, et. 1, sectorul 2, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - prin Secretariatul General al Guvernului, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, şi cu intervenienţii Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, cu sediul în Bucureşti, calea Floreasca nr. 202, sectorul 1, şi Cancelaria Primului-Ministru, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.
Suspendã executarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1, alin. 2, pânã la soluţionarea irevocabilã a cauzei.
Anuleazã parţial <>Hotãrârea Guvernului nr. 343/2007 , şi anume anexa nr. 1, alin. 2.
Obligã pârâtul la plata cãtre reclamanţi a sumei de 21.756 lei lunar, de la data punerii în aplicare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 343/2007 pânã la soluţionarea irevocabilã a cauzei, reprezentând daune materiale constând în diferenţa de chirie.
Respinge ca neîntemeiatã cererea de obligare a pârâtului la emiterea unei noi hotãrâri pentru stabilirea chiriilor aferente imobilelor ce fac obiectul <>art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 .
Respinge cererile de intervenţie în interesul pârâtului formulate de intervenienţii Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor şi Cancelaria Primului-Ministru.
Obligã pârâtul la 51 lei cheltuieli de judecatã cãtre reclamanţi.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţatã în şedinţã publicã, astãzi, 27 octombrie 2008.

PREŞEDINTE,
CANACHEU CLAUDIA MARCELA

Grefier,
Radu Mariana

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016