Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SENTINŢĂ nr. 97 din 28 februarie 2019  Şedinţa publică din 28 februarie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SENTINŢĂ nr. 97 din 28 februarie 2019 Şedinţa publică din 28 februarie 2019

EMITENT: Curtea de Apel Craiova
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1222 din 23 decembrie 2021
    Dosar nr. 1.788/54/2018
    Completul compus din:
    Preşedinte: - ....
    Grefier: - .....
    x.x.
    Pe rol, rezultatul dezbaterilor privind acţiunea formulată de reclamanţii ..., ... şi ..., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, având ca obiect anulare acte administrative cu caracter normativ .
    Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 14 februarie 2019, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 396 din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea la această dată.
    CURTEA,
    asupra acţiunii de faţă,
    Prin cererea formulată la această instanţă, reclamanţii ..., ... şi ..., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pârât Inspectoratul de Stat în Construcţii, au solicitat:
    1. anularea art. 70 din Ordinul MDRAP nr. 1.895/31.08.2016;
    2. anularea adreselor nr. 28.111/02.08.2018, nr. 7.137/06.03.2018, nr. 7.131/06.03.2018 emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii (prescurtat I.S.C.);
    3. obligarea pârâtului I.S.C. să emită un act administrativ prin care să soluţioneze pe fond cererea reclamanţilor de preschimbare a certificatelor de atestare tehnică profesională.

    Prin cererea din 24.07.2018, ... a înaintat către I.S.C. cererea şi documentele necesare în vederea preschimbării atestatului tehnico-profesional emis de M.L.P.A.T. nr. 04886 din 6.05.1999 pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii civile, industriale, miniere (II), construcţii rutiere, drumuri (111), construcţii agrozootehnice (II).
    Dosarul de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia a fost înregistrat la I.S.C. cu nr. 27.495/26.07.2018.
    Cererea depusă de ... a fost respinsă de către I.S.C., invocându-se art. 68 şi 70 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/2016, potrivit cărora „persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita până la data de 31 decembrie 2016 preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.“, iar „persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68, respectiv până la data de 31.12.2016, vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea“. Astfel, potrivii I.S.C, cererea înaintată de ... nu poate fi soluţionată în mod pozitiv, respectiv nu se poale proceda la preschimbarea atestatului şi a legitimaţiei acestuia întrucât cererea a fost depusă după datalimită de depunere prevăzută pentru astfel de cereri, respectiv data de 31.12.2016.
    Acelaşi răspuns a fost primit şi de ... şi ..., care au înaintat către I.S.C. cerere de preschimbare a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04887 din 19.11.1998 pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii civile, industriale, agrozoo (11), construcţii rutiere, drumuri (111), respectiv a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04888 din 21.11.1998 pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii civile, industriale, agrozoo, miniere (II), construcţii edilitare şi de gospodărire comunală (IX).
    Cererile cu documentele aferente au fost înregistrate la I.S.C. cu nr. 3.993/07.02.2018, respectiv nr. 3.991/07.02.2018.
    Aşadar, înţelege să conteste legalitatea refuzului pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii de preschimbare a atestatelor şi legitimaţiilor celor trei reclamanţi.
    Subliniază faptul că prin art. 70 din Ordinul MDRAP practic se reglementează pierderea dreptului de exercitare a profesiei de responsabil tehnic cu execuţia exclusiv prin prisma nesolicitării prelungirii într-un termen fix (31.12.2016), termen de care - dat fiind natura de act administrativ secundar a ordinului - persoanele vizate puteau lua cunoştinţă în mod dificil şi chiar cu depăşirea acestuia, ceea ce s-a întâmplat, şi în cazul subsemnaţilor, precum în cazul multor altor colegi.
    Ori, prin această normă a actului administrativ unilateral cu caracter normativ se ajunge la o încălcare a drepturilor fundamentale ale subsemnaţilor, interesând dreptul la muncă şi, mai larg, dreptul la viaţa privată sub aspectul vieţii profesionale.
    CEDO a statuat ca art. 8 din Convenţie „protejează dreptul la dezvoltarea personală şi dreptul de a stabili şi dezvolta relaţii cu alte persoane şi cu lumea înconjurătoare“ (Pretty împotriva Regatului Unit, nr. 2.346/02, pct. 61, CEDO 2002-111) şi că noţiunea de „viaţă privată“ nu exclude, în principiu, activităţile de natură profesională sau comercială (C. împotriva Belgiei, 7 august 1996, pct. 25, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-111). În definitiv, majoritatea oamenilor au ocazii semnificative de aşi dezvolta relaţiile cu lumea înconjurătoare în timpul vieţii lor profesionale (Niemictz împotriva Germaniei, 16 decembrie 1992, pct. 29, scria A nr. 251-B). În cauza mai recentă Bigaeva împotriva Greciei, citată anterior, Curtea a hotărât că art. 8 poate, de asemenea, să includă încadrarea în muncă, inclusiv dreptul de a avea acces la o profesie.
    Ca citare, în speţă este incident art. 8 CADOLF, impunându-se verificarea atât a justificării, cât şi a proporţionalităţii ingerinţei: încetarea efectiv a calităţii de responsabil tehnic cu execuţia, profesie pe care subsemnaţii au ales-o şi pe care au desfăşurat-o ireproşabil zeci de ani şi din care îşi câştigă existenţa. De asemenea, pentru a accede la această profesie subsemnaţii au depus eforturi considerabile, însemnând studiile universitare necesare, apoi examenul de intrare în profesie şi ulterior permanenta pregătire pentru a fi la curent cu noutăţile în domeniu.
    Considerăm că soluţia propusă de acest act (pierderea efectivă a dreptului de exercitare a profesiei, cu recâştigarea doar în baza reluării unor proceduri greoaie şi costisitoare) este una care nu este justificată, anume nu vizează protejarea unui interes public şi oricum nu atinge standardul de proporţionalitate în raport cu mijloacele utilizate.
    Într-adevăr, simpla depăşire a unui termen scurt, cu atât mai mult cu cât persoanele vizate nu puteau lua cunoştinţă de existenţa acestuia cu uşurinţă, în pofida faptului că nu există motive efective ţinând de lipsa de profesionalism sau pregătire a titularului atestatului, nu atinge aceste standarde.
    De altfel, având în vedere că profesia de responsabil tehnic cu execuţia este una autorizată, prin raportare la alte profesii similare reglementate strict de lege, o atare soluţie radicală nu se mai regăseşte pentru restul acestor profesii.
    Consideră că sunt încălcate drepturile câştigate prin examenul/concursul de intrare în profesie, fiind adusă atingere prevederilor art. 41 din Constituţie referitoare la dreptul la muncă, coroborate cu prevederile art. 53 din Constituţie (deoarece au ca rezultat restrângerea exerciţiului acestui drept, respectiv exercitarea unei profesii, într-un mod care nu respectă principiul proporţionalităţii), precum şi art. 8 CADOLF.
    Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a statuat că „alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului ele muncă nu poate fi interpretată în sensul că orice persoană, oricând poate opta pentru exercitarea unei profesii ori a unei meserii sau pentru alegerea oricărui loc de muncă fără a avea pregătirea şi calificarea corespunzătoare ori fără a face dovada că a obţinut avizul, autorizaţia sau atestatul, în cazul în care pentru exercitarea unei profesii sau meserii se cere, pe lângă absolvirea studiilor ori calificarea necesară, şi acest lucru“ (a se vedea, în acest sens. Decizia nr. 545 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 85 din 25 ianuarie 2005).
    Or, aceste condiţii le-au întrunit odată cu emiterea atestatului, nefiind proporţională măsura dispusă prin art. 70 din ordin, prin acesta determinându-se conţinutul dreptului fundamental la muncă şi viaţa privată sub aspectul profesional, stabilind o limită neîntemeiată pe raţiuni obiective şi deplin justificate. Altfel spus, încetarea calităţii de profesionist într-un domeniu în care subsemnaţii activează şi din care îşi câştigă existenţa se produce nu pe criterii de fond, ci pe criterii pur formale şi cu depăşirea standardului de proporţionalitate, mai exact pentru depăşirea unui termen fix, impus printr-un act secundar, de care se poate lua cu dificultate cunoştinţă.
    Precizează că, recent, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ si fiscal s-a pronunţat în situaţii identice, admiţând acţiunea formulată în acelaşi sens.
    Astfel, citez din hotărârea pronunţată în Dosarul nr. 2.738/2/2017:
    "Curtea constată că acţiunea reclamantului este întemeiată în ceea ce priveşte conţinutul art. 70 alin. (1) din ordin în raport de următoarele argumente:
    1. Dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă stabilesc: „Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă“.
    Prin dispoziţiile legale care au stat la baza emiterii ordinului, emitentul acestuia a fost abilitat să elaboreze Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia.
    Or, prin dispoziţiile art. 70 alin. (1), pârâtul a stabilit o sancţiune care depăşea limitele competenţelor care îi fuseseră conferite - pierderea calităţii dobândite în temeiul legii ca urmare a nerespectării unui aspect formal - preschimbarea atestatului şi a legitimaţiei.
    Dobândirea calităţii de responsabil tehnic implică respectarea unor condiţii esenţiale de fond şi de formă astfel că sancţiunea pierderii acestei calităţi nu poate interveni decât în cazul în care vreuna dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza dobândirii respectivei calităţi nu mai este îndeplinită. Aşadar, pierderea calităţii dobândite în temeiul legii nu poate interveni exclusiv ca o consecinţă a nerespectării unui aspect formal fără legătură cu condiţiile de fond şi de formă necesare pentru dobândirea şi păstrarea acestei calităţi - formularea unei cereri de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei.
    2. Dispoziţiile art. 53 din Constituţia României stabilesc:
    "(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii."
    Din cuprinsul acestor prevederi reiese cu claritate că pentru a se ajunge la restrângerea exerciţiului unor drepturi trebuie îndeplinite anumite condiţii esenţiale, iar prima dintre acestea vizează faptul că o astfel de limitare poate fi dispusă numai prin lege.
    În cauză este în discuţie dreptul reclamantului de a-şi exercita profesia, drept dobândit în anul 1999 şi prelungit în condiţiile legii până în anul 2015. Astfel cum Curtea a reţinut deja prin legea care a stat la baza emiterii ordinului contestat, nu a fost stabilită o astfel de restrângere a dreptului de a exercita profesia de responsabil tehnic, aceasta fiind stabilită prin actul normativ secundar, astfel că această primă condiţie este îndeplinită.
    O a doua condiţie priveşte necesitatea ca restrângerea să fie necesară pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    În cauză nu reiese că prin sancţiunea stabilită emitentul actului normativ secundar atacat a avut în vedere protecţia vreuneia dintre aceste valori. Analizând ansamblul reglementării pare că singurul scop avut în vedere este acela al preschimbării cu operativitate a atestatelor aflate în perioada de valabilitate.
    De asemenea Curtea constată că nu este îndeplinită nici condiţia proporţionalităţii între scopul vizat de norma în discuţie, şi sancţiunea prevăzută de aceasta pentru atingerea respectivului scop.
    Chiar ordinul în discuţie prevede distincţia între:
    - suspendarea autorizaţiei;
    – întreruperea temporară, pe o perioadă limitată de timp, a efectelor autorizaţiei;
    – anularea autorizaţiei;
    – desfiinţarea actului, respectiv încetarea definitivă a efectelor juridice produse de autorizaţie.
    Cu privire la dispoziţiile art. 68 alin. (1), Curtea constată că acestea nu stabilesc sancţiunea aplicabilă, ci doar termenul în care putea fi realizată preschimbarea. Or, stabilirea unui termen de 3 luni nu constituie prin ea însăşi încălcarea dreptului reclamantului la exercitarea profesiei, fiind prevăzută pentru realizarea cu celeritate a activităţii de preschimbare.
    În drept: art. 1-18 din Legea nr. 554/2004.
    Pârâtul Inspectoratul de Stat în Construcţii -I.S.C. a depus întâmpinare, solicitând respingerea capetelor 2 şi 3 ale acţiunii prin care se solicită anularea adreselor I.S.C. nr. 28.111/02.08.2018, nr. 7.137/06.03.2018 şi nr. 7.131/06.03.2018, precum şi obligarea instituţiei să emită un act administrativ prin care să soluţioneze pe fond cererea reclamanţilor de preschimbare a certificatelor de atestare tehnică profesională, ca neîntemeiate, pentru următoarele motive:
    În fapt: Reclamanţii au solicitat instituţiei preschimbarea atestatelor şi a legitimaţiilor de responsabili tehnici cu execuţia emise de MDRAP cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C. în acest sens fiind dosarele înregistrate la I.S.C. cu nr. 27.495/26.07.2018 în cazul reclamantului ..., cu nr. 3.993/07.02.2018 în cazul reclamantei ... şi cu nr. 3.991/07.02.2018 în cazul reclamantului .... .
    Cu adresele nr. 28.111/02.08.2018, nr. 7.137/06.03.2018 şi nr. 7.131/06.03.2018, I.S.C. a comunicat reclamanţilor că, în data de 30 septembrie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 30 septembrie 2016, Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/2016, care prevede:
    - la art. 68 alin. (1): „Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.“;
    – la art. 70 alin. (1): „Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.“
    Menţionează că, în conformitate cu prevederile art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, în aplicarea prevederilor art. 201 alin. (2) lit. b), în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii sus-menţionate, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. urma să preia de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi matca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesională emise pe numele acestora.
    3. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor sus-menţionate inspectorul general al I.S.C. a emis Ordinul nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii şi Ordinul nr. 1.985/2016. Învederează că cele două ordine au fost emise de către inspectorul general al I.S.C. în conformitate cu prevederile actelor normative care au stat la baza emiterii lor, după cum urmează:
    - prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare, potrivit cărora: ,,în realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii generale:
    "(...)
II. funcţia de reglementare şi avizare:
    (...)
    e) autorizează responsabilii tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier şi confirmă periodic exercitarea dreptului de practică al acestora, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;
    (...)
    j) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin ordin al inspectorului general, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C., şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţilor proprii;"

    – prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv art. 21 alin. (2), conform căruia „Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează:
    "(...)
b) autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora."

    – prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.644/2016, conform căruia „în exercitarea atribuţiilor sale inspectorul general al I.S.C. emite ordine, în condiţiile legii“."

    În concluzie se poate observa că modificările legislative survenite [art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii], au determinat schimbarea competenţei în ceea ce priveşte autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora de la MDRAP la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi implicit obligaţii din partea persoanelor atestate ca responsabil tehnic impuse prin procedura aprobată de autoritatea care de altfel îi autorizase iniţial - MDRAP.
    Astfel, nu se poate reţine afirmaţia reclamanţilor care susţin că li s-ar încălca dreptul la muncă, întrucât aceştia, deşi au obţinut autorizarea prin examen la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, aveau obligaţia de a se conforma noilor prevederi pentru a nu-şi pierde calitatea de responsabili tehnici cu execuţia şi a nu îşi mai putea desfăşura activitatea.
    Date fiind noile competenţe acordate legal Inspectoratului de Stat în Construcţii în materia atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor în construcţii, prin art. III alin. (2) din Ordinul MDRAP nr. 1.895/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016, s-a prevăzut în sarcina acestora obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2016 să solicite preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor dobândite anterior cu autorizaţii şi legitimaţii emise în conformitate cu prevederile procedurii nou-reglementate.
    Mai mult, prin Ordinul nr. 1.985/29.12.2016 al inspectorului general al I.S.C. s-a prelungit valabilitatea legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii care expiră începând cu data de 1.01.2016 până la data de 31.05.2017, sub rezerva depunerii la I.S.C. a dosarului de prelungire a vizei profesionale.
    Aceste cerinţe privind termenele în care persoanele atestate tehnico-profesional ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor trebuiau să solicite preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor dobândite anterior nu pot fi apreciate ca nelegale deoarece se circumscriu cerinţei legale a confirmării periodice a dreptului de practică şi au în vedere şi necesitatea ca această confirmare să fie efectuată într-un termen rezonabil de către autoritatea cu competenţă în domeniu, fără a fi prejudiciate drepturile persoanelor care sunt interesate pentru a-şi reconfirma calitatea anterior dobândită.
    Deci, obligaţia de a solicita confirmarea dreptului de practică de către responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor nu poate fi apreciată ca nelegală şi nici în contradicţie cu dreptul la muncă al reclamanţilor deoarece calitatea de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor a fost recunoscută iniţial reclamanţilor tot de către o autoritatea administrativă, iar legiuitorul este în drept să impună reconfirmarea periodică a acestei calităţi de către organul administrativ competent.
    Pentru considerentele arătate, solicită respingerea solicitării de anulare a adreselor I.S.C. nr. 28.111/02.08.2018, nr. 7.137/06.03.2018, nr. 7.131/06.03.2018, care nu se circumscriu categoriei actelor administrative - aşa cum este definită de prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora actul administrativ este ,,actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice“, acestea fiind operaţiuni administrative prin care li s-au făcut cunoscute reclamanţilor motivele pentru care nu s-a dat curs solicitărilor de preschimbare a atestatelor şi legitimaţiilor.
    De asemenea, în considerarea celor sus-menţionate, solicită respingerea ca neîntemeiată a solicitării reclamanţilor constând în obligarea instituţiei să emită un act administrativ prin care să soluţioneze pe fond cererea lor.
    În consecinţă, solicită respingerea capetelor 2 şi 3 ale acţiunii reclamanţilor ca netemeinice.
    În drept: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, Codul de procedură civilă
    Pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în temeiul dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 554/2004 coroborate cu prevederile art. 483 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca neîntemeiată a acţiunii formulate de reclamanţii ..., ... şi ... în contradictoriu cu MDRAP, având în vedere următoarele motive:
    În prealabil, menţionează faptul că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează autorizarea şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia.
    Potrivit art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, „în aplicarea prevederilor art. 201 [renumerotat art. 21 alin. (2) lit. b)], în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia şi va prelua de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi matca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesională emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.“
    Conform art. V din Legea nr. 177/2015, „Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare“.
    Aşadar, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, a intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015.
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, denumită în continuare „procedură“), precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, a fost emis în temeiul prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 şi în vederea aplicării art. 21 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.
    Proiectul de ordin a fost emis cu respectarea tuturor prevederilor legale privind transparenţa decizională (Legea nr. 53/2003), fiind postat pe site-ul ministerului în consultare publică, în perioada 5-26 mai 2016, perioadă în care s-au putut transmite propuneri, sugestii sau opinii pe adresa instituţiei cu privire la acest proiect de act normativ.
    Începând cu luna octombrie 2016, pe site-ul instituţiei (la adresa www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/ responsabili-tehnici), a fost publicat anunţul cu privire la apariţia ordinului în discuţie, inclusiv cele mai importante prevederi extrase din procedura aprobată prin acest ordin.
    Mai mult, întrucât în speţă nu poate fi invocată necunoaşterea legii, solicită să se constate că toate persoanele interesate au fost informate cu privire la iminenta schimbare a procedurii de atestare, pentru aceasta acordându-se un termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 177/2015.
    Începând cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, I.S.C. a preluat atribuţiile legale în domeniul autorizării şi confirmării periodice a dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia (RTE) atestaţi.
    În acest context legislativ, au fost înregistrate solicitări din partea unor RTE atestaţi, cu legitimaţii aflate în perioada de valabilitate sau cu valabilitate expirată, pentru confirmarea dreptului de practică, prin vizarea legitimaţiilor.
    Pentru a nu produce disfuncţionalităţi în activitatea persoanelor atestate ca RTE a căror valabilitate a legitimaţiilor expira începând cu luna ianuarie 2016 sau a celor care doreau să exercite activitatea atestată, dar nu mai aveau legitimaţii valabile anterior datei de 1.01.2016, I.S.C. a emis şi publicat spre informare publică pe site-ul instituţiei următoarele:
    - Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 477/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 1.07.2016 - perioadă la finalul căreia se preconiza să fie aprobată şi publicată procedura. Procedura nu a fost aprobata şi publicată până la data de 1.07.2016;
    – Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 393/1.07.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 1.09.2016 - perioadă la finalul căreia se preconiza să fie aprobată şi publicată procedura. Procedura nu a fost aprobată şi publicată până la data de 1.09.2016;
    – Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 1.498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 31.12.2016;
    – Ordinul nr. 1.985 din 29.12.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 31.05.2017, sub rezerva îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 2 din procedură.

    Ordinele inspectorului general al I.S.C. nr. 1.498/31.08.2016 şi nr. 1.985/29.12.2016, publicate pe site-ul instituţiei, au fost emise în aplicarea prevederilor procedurii, pentru a prelungi valabilitatea legitimaţiilor până la emiterea autorizaţiilor şi legitimaţiilor emise de I.S.C, pentru persoanele care au depus în termenul stabilit de procedură dosarele de preschimbare a atestatelor şi legitimaţiilor emise de instituţie.
    Pentru prelungirea valabilităţii legitimaţiilor şi confirmarea dreptului de practică, persoanele atestate aveau obligaţia să depună un dosar având componenţa identică cu cea a dosarului pentru prelungirea vizei atestării profesionale a specialiştilor în construcţii publicată pe site-ul ministerului la data emiterii Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/2016.
    I.S.C. a publicat pe site-ul instituţiei, spre informare publică, lista persoanelor care au depus dosar de prelungire a vizei atestării profesionale de RTE, aceasta fiind actualizată permanent.
    Potrivit prevederilor art. III alin. (2) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/2016 şi ale art. 68 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin, „persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii anterior intrării în vigoare a acestui ordin pot solicita Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, până la data de 31 decembrie 2016 preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.“.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. (1) din procedură, „persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.“
    Având în vedere toate cele expuse, învederează că reclamanţii nu au solicitat preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1), din procedură, respectiv 31.12.2016, aceştia aflându-se în situaţia prevăzută la art. 70 alin. (1) din procedură, respectiv aceea de a-şi pierde calitatea de responsabili tehnici cu execuţia şi de a nu îşi mai putea desfăşura activitatea.
    Neexercitarea dreptului de depunere a dosarelor de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei emise de I.S.C. şi de prelungire a vizei atestării profesionale de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, până la termenul-limită de 31.12.2016 stipulat de prevederile legale sus-invocate, atrage pierderea calităţii de responsabil tehnic cu execuţia.
    În cazul reclamanţilor, dispoziţia legală mai sus menţionată şi-a produs deja efectul, persoanele atestate ca RTE şi care nu au depus dosar de preschimbare până la data de 31 decembrie 2016 pierzându-şi această calitate.
    Menţionează că dispoziţiile art. 70 alin. (2) reglementează posibilitatea persoanelor care au pierdut calitatea de responsabil tehnic cu execuţia să solicite autorizarea conform Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/31.08.2016, în vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, respectiv pe bază de examen organizat de către I.S.C.
    Având în vedere cele mai sus menţionate, solicită respingerea ca neîntemeiată a acţiunii formulate de reclamanţii ..., ... şi ... şi menţinerea ca temeinic şi legal, în totalitate, a Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/31.08.2016.
    Analizând probele administrate în cauză, Curtea reţine că cererea reclamantului este întemeiată, urmând a fi admisă ca atare.
    Reclamanţii ..., ... şi ... sunt titularii certificatului de atestare tehnico-profesională emis de M.L.P.A.T. nr. 04886 din 6.05.1999 pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii civile, industriale, miniere (II), construcţii rutiere, drumuri (111), construcţii agrozootehnice (II), ai certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04888 din 21.11.1998, pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii civile, industriale, agrozoo, miniere (II), construcţii edilitare şi de gospodărire comunală (IX), respectiv a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04887/19.11.1998 pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii civile, industriale, agrozoo (II), construcţii rutiere şi drumuri (II1).
    Reclamanţii au adresat pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii cereri având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională nr. 04886 din 6.05.1999 şi a legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia, a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04888 din 21.11.1998, respectiv a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04887/19.11.1998.
    Cererile administrative ale reclamanţilor, având ca obiect preschimbarea certificatelor de atestare tehnică profesională şi a legitimaţiei aferente, au fost respinse întrucât au fost depuse după data de 31.12.2016, cu încălcarea prevederilor art. 68 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 emis de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016, a fost publicat Ordinul nr. 3.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
    Prin dispoziţiile art. 68 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din acest act normativ s-a stabilit:
    "ART. 68
    (1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C. (…)
    ART. 70
    (1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea."

    Reiese aşadar din cuprinsul celor două articole:
    - stabilirea unui termen de trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în care se putea realiza preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.;
    – sancţiunea care intervine în cazul nerespectării termenului menţionat era pierderea calităţii de responsabil tehnic.

    Prin art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii s-a stabilit:
    "(2) În aplicarea prevederilor art. 20^1 alin. (2) lit. b), în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia şi va prelua de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi marca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesionala emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."

    Curtea constată că acţiunea reclamanţilor este întemeiată în ceea ce priveşte conţinutul art. 70 alin. (1) din ordin în raport cu următoarele argumente:
    1. Dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă stabilesc: „Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.“
    Prin dispoziţiile legale care au stat la baza emiterii ordinului, emitentul acestuia a fost abilitat să elaboreze Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia.
    Or, prin dispoziţiile art. 70 alin. (1), pârâtul a stabilit o sancţiune care depăşea limitele competenţelor care îi fuseseră conferite - pierderea calităţii dobândite în temeiul legii ca urmare a nerespectării unui aspect formal - preschimbarea atestatului şi a legitimaţiei.
    Dobândirea calităţii de responsabil tehnic implică respectarea unor condiţii esenţiale de fond şi de formă, astfel că sancţiunea pierderii acestei calităţi nu poate interveni decât în cazul în care vreuna dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza dobândirii respectivei calităţi nu mai este îndeplinită. Aşadar, pierderea calităţii dobândite în temeiul legii nu poate interveni exclusiv ca o consecinţă a nerespectării unui aspect formal fără legătură cu condiţiile de fond şi de formă necesare pentru dobândirea şi păstrarea acestei calităţi - formularea unei cereri de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei.

    2. Dispoziţiile art. 53 din Constituţia României stabilesc:
    "(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai daca este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii."


    Din cuprinsul acestor prevederi reiese cu claritate că pentru a se ajunge la restrângerea exerciţiului unor drepturi trebuie îndeplinite anumite condiţii esenţiale, iar prima dintre acestea vizează faptul că o astfel de limitare poate fi dispusă numai prin lege.
    În cauză este în discuţie dreptul reclamanţilor de a-şi exercita profesia, drept dobândit în anul 1998, respectiv 1999 şi prelungit în condiţiile legii până în anul 2015. Astfel, cum Curtea a reţinut deja prin legea care a stat la baza emiterii ordinului contestat, nu a fost stabilită o astfel de restrângere a dreptului de a exercita profesia de responsabil tehnic, aceasta fiind stabilită prin actul normativ secundar, astfel că această primă condiţie este îndeplinită.
    O a doua condiţie priveşte necesitatea ca restrângerea să fie necesară pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    În cauză nu reiese că prin sancţiunea stabilită emitentul actului normativ secundar atacat a avut în vedere protecţia vreuneia dintre aceste valori. Analizând ansamblul reglementării, pare că singurul scop avut în vedere este acela al preschimbării cu operativitate a atestatelor aflate în perioada de valabilitate.
    De asemenea, Curtea constată că nu este îndeplinită nici condiţia proporţionalităţii între scopul vizat de norma în discuţie şi sancţiunea prevăzută de aceasta pentru atingerea respectivului scop. Chiar ordinul în discuţie prevede distincţia între:
    - suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporară - pe o perioadă limitată de timp - a efectelor autorizaţiei;
    – anularea autorizaţiei - desfiinţarea actului, respectiv încetarea definitivă a efectelor juridice produse de autorizaţie.

    Cu privire la dispoziţiile art. 68 alin. (1), Curtea constată că acestea nu stabilesc sancţiunea aplicabilă, ci doar termenul în care putea fi realizată preschimbarea. Or, stabilirea unui termen de 3 luni nu constituie prin ea însăşi încălcarea dreptului reclamantului la exercitarea profesiei, fiind prevăzută pentru realizarea cu celeritate a activităţii de preschimbare.
    Dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă stabilesc: „Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.“
    Reglementarea instituită prin art. 68 alin. (1) nu răspunde exigenţelor instituite de aceste dispoziţii legale, sancţiunea stabilită nefiind nici stabilită de actul normativ principal şi nici necesară pentru atingerea obiectivului vizat.
    Concluzionând, dispoziţiile art. 68 alin. (1) din ordinul emis de pârât încalcă două dintre condiţiile generale ale legalităţii unui act administrativ, şi anume:
    - respectarea supremaţiei Constituţiei în emiterea actului administrativ;
    – respectarea legalităţii în adoptarea actului administrativ.

    În raport cu toate aceste aspecte, Curtea va admite acţiunea, va anula dispoziţiile art. 70 alin. (1) din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
    În aceste condiţii, prin anularea art. 70 alin. (1) din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi, locuinţei nr. 777/2003, Curtea reţine că adresele nr. 28.111/2.08.2018, nr. 7.137/6.03.2018 şi nr. 7.131/6.03.2018 emise de pârâta Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti rămân lipsite de suport legal, fiind emise cu exces de puterea în accepţiunea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), i) şi n) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    Totodată, Curtea reţine că pârâtul Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti a soluţionat cererea reclamanţilor având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, emis de M.L.P.A.T. nr. 04886 din 6.05.1999, şi a legitimaţiei aferente, a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04888 din 21.11.1998, precum şi a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04887/19.11.1998 prin raportare la un argument juridic nelegal de ordin formal, constând în faptul că reclamanţii au formulat această cerere după data de 31.11.2016, cu încălcarea prevederilor art. 68 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 emis de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    Aşadar, nu a existat din partea pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii o examinare reală, pe fondul acesteia, a cererii reclamanţilor, având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnico-profesională emis de M.L.P.A.T. nr. 04886 din 6.05.1999 şi a legitimaţiei aferente, a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04888 din 21.11.1998, precum şi a certificatului de atestare tehnico-profesională nr. 04887/19.11.1998.
    Având în vedere considerentele expuse, Curtea va admite cererea de chemare judecată, va dispune anularea art. 70 din Ordinul nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, va dispune anularea adreselor nr. 28.111/2.08.2018, nr. 7.137/6.03.2018 şi nr. 7.131/6.03.2018 emise de pârâtul I.S.C. şi va dispune obligarea pârâtului I.S.C. să emită act administrativ prin care să soluţioneze pe fond cererea reclamanţilor de preschimbare a certificatelor de atestare tehnică profesională.
    PENTRU ACESTE MOTIVE,
    În numele legii,
    HOTĂRĂŞTE:
    Admite cererea de chemare judecată formulată de reclamanţii ..., ... şi ..., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pârât Inspectoratul de Stat în Construcţii, având ca obiect anulare acte administrativ cu caracter normativ .
    Dispune anularea art. 70 din Ordinul nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
    Dispune anularea adreselor nr. 28.111/2.08.2018, nr. 7.137/6.03.2018 şi nr. 7.131/6.03.2018 emise de pârâtul I.S.C.
    Dispune obligarea pârâtului I.S.C. să emită act administrativ prin care să soluţioneze pe fond cererea reclamanţilor de preschimbare a certificatelor de atestare tehnică profesională.
    Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
    Pronunţată în şedinţa publică din 28 februarie 2019


                    Preşedinte: ....
                    Grefier: ....


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016