Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SENTINŢA CIVILĂ nr. 596 din 13 februarie 2018  Şedinţa publică din 13 februarie 2018    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 596 din 13 februarie 2018 Şedinţa publică din 13 februarie 2018

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1112 din 23 noiembrie 2021
    Şedinţa publică de la 13 februarie 2018
    Dosar nr. 2.738/2CAF/2017
    Curtea constituită din:
    Preşedinte: O.S.
    Grefier: A.C.F.

    Pe rol este soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul ...................., în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, având ca obiect „obligare emitere act administrativ“.
    Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică de la 16.01.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre civilă, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 30.01.2018, respectiv 13.02.2018, când a reţinut următoarele:
    CURTEA,
    deliberând, reţine următoarele:
    Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal la data de 7.04.2017, cu nr. 2.738/2CAF/2017, reclamantul ……………… a formulat acţiune de contencios administrativ împotriva pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, solicitând instanţei de judecată ca, în urma probelor ce le va administra şi a hotărârii ce o va pronunţa, să se dispună:
    - obligarea pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti să procedeze, prin Comisia de autorizare, la analizarea dosarelor înaintate de reclamant şi înregistrate la I.S.C. Bucureşti cu nr. 2.948/27.01.2017 şi 2.946/27.01.2017, emiţând o decizie sau o dispoziţie în sensul autorizării sale;
    – obligarea pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti (prescurtat I.S.C.), care în urma analizării dosarelor, evocate mai sus, prin Comisia de autorizare să procedeze la preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională seria U nr. 09032/22.05.2012 şi a legitimaţiei aferente, precum şi la preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999, acte emise de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) pentru competenţa de responsabil tehnic de execuţie într-un certificat de autorizare (şi o legitimaţie aferentă), acte emise de către I.S.C. Bucureşti, pentru competenţa de responsabil de execuţie în domeniul Construcţii rutiere şi drumuri, cu valabilitate începând de la data depunerii şi înregistrării dosarelor la I.S.C. Bucureşti cu nr. 2.946 şi 2.948 din 27.01.2017.

    A învederat instanţei faptul că a formulat şi excepţia de nelegalitate, asupra conţinutului răspunsurilor înaintate de I.S.C. Bucureşti, prin Adresa nr. 4.479/7.02.2017 şi prin Adresa nr. 10/386/27.03.2017, ca fiind ilegale, încălcându-mi-se dreptul de liberă practică, în calitate de responsabil tehnic de execuţie, dobândit prin certificatul de atestare M.D.R.T. seria U nr. 09032/22.05.2012 şi prin certificatul de atestare M.D.R.T. seria N nr. 05138/2.11.1999, a căror valabilitate a fost prelungită, prin Ordinul inspectorului general al I.S.C. cu nr. 1.985/29.12.2016 (de modificare a Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/2016), până la data de 31.05.2017.
    În motivarea acţiunii, reclamantul a învederat instanţei de judecată că, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pe baza Hotărârii Guvernului României nr. 1.631/2009, referitoare la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, mi s-a eliberat Certificatul de atestare tehnico-profesională seria U nr. 09032/22.05.2012, de către M.D.R.T., pentru calitatea şi competenţa de responsabil tehnic de execuţie, în domeniul Construcţii rutiere, drumuri, valabil până la data de 22.05.2017 (valabilitatea acestor acte era limitată la 5 ani, după care se putea prelungi valabilitatea la cerere), adică prelungirea valabilităţii acestui certificat se încadra în data-limită de 31.05.2017, menţionată în Ordinul I.S.C. nr. 1.985/29.12.2016.
    Al doilea certificat de atestare profesională M.D.R.T. are seria N nr. 05138/2.11.1999, pentru calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile: construcţii, poduri şi tunele (II2, Ib) şi construcţii căi ferate (Jll), fiind îndeplinite toate cerinţele Legii nr. 10/1995.
    Acest certificat de atestare are prelungită valabilitatea până la data de 12.01.2015, după care valabilitatea respectivului certificat se prelungeşte automat, prin efectul legii, până la data de 12.01.2020, astfel încât acest certificat nici nu mai intra în rigorile Ordinului nr. 1.985 din 29.12.2016, emis de inspectorul general al I.S.C.
    Inspectorul general al I.S.C. a emis Ordinul nr. 47/29.01.2016, prelungind valabilitatea legitimaţiilor responsabililor tehnici de execuţie, care expiră la data de 1.01.2016, până la data de 1.07.2016, sub rezerva îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 2 (respectiv de a depune dosarul de prelungire a vizei atestării profesionale la I.S.C.).
    Ordinul nr. 47/2016 al inspectorului general al I.S.C. a suferit mai multe modificări succesive, ultima fiind prin Ordinul nr. 1.985/29.12.2016, prin care se prelungeşte valabilitatea legitimaţiilor responsabililor tehnici de execuţie, a căror valabilitate a expirat, începând cu data de 1.01.2016, până la data de 1.05.2017, sub rezerva îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la articolul 2, respectiv aceea de depunere a dosarului de prelungire a vizei atestării profesionale, cu toate documentele necesare, la I.S.C.
    Prelungirea valabilităţii legitimaţiilor şi atestatelor responsabililor tehnici de execuţie, până la data de 31.05.2017, prin Ordinul nr. 1.985/29.12.2016 al inspectorului general al I.S.C. Bucureşti, în conţinutul acestui ordin, nu este condiţionată de obligaţia depunerii dosarului, la I.S.C. Bucureşti, până la o anumită dată, cu atât mai puţin până la data de 31.12.2016.
    Este adevărat că prin Ordinul nr. 1.895/31.08.2016 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/30.09.2016, prevede obligaţia depunerii dosarelor persoanelor atestate ca responsabili tehnici cu execuţia, la I.S.C. Bucureşti, până la data de 31.12.2016, în vederea preschimbării autorizaţiilor/legitimaţiilor, dar această normă juridică vine în contradicţie cu prevederile art. 1, punctele „1“ şi „2“ din Ordinul nr. 1.985/29.12.2016 al inspectorului general al I.S.C. privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia, care expiră începând cu data de 1.01.2016 (fapt ce presupune şi expirarea valabilităţii legitimaţiilor/autorizaţiilor şi la data de 31.12.2016) până la data de 31.05.2017, sub rezerva îndeplinirii obligaţiei de depunere a dosarului la I.S.C. fără a menţiona un termen, care oricum se prelungeşte „ab initio“ până la data de 31.05.2017, când s-a prorogat „ex lege“ termenul de prelungire a valabilităţii acestor legitimaţii/autorizaţii.
    Deoarece am depus dosarele nr. 2.946 şi 2.948 la data de 27.01.2017, am intrat automat sub incidenţa Ordinului nr. 1.985/29.12.2016, fiindu-mi prelungită legitimaţia/autorizaţia până la data de 31.05.2017, perioadă de timp în care - după 31.12.2016-până la 31.05.2017 - trebuia să depun dosarul la I.S.C., care avea obligaţia de a mi-l analiza şi, dacă era cu toate piesele legale incluse, trebuia să îmi emită certificatul de autorizare şi legitimaţia aferentă.
    A învederat instanţei faptul că, în schimb, I.S.C., prin cele 2 adrese cu nr. 4.479/7.02.2017 şi cu nr. 10.386/27.03.2017, îmi comunică faptul că prin Comisia de autorizare nu mi-a analizat cele 2 dosare cu nr. 2.946 şi 2.948 din 27.01.2017, procedând nelegal şi discriminatoriu, motiv pentru care invoc excepţia de nelegalitate asupra acestor aspecte şi a conţinutului celor 2 adrese.
    A considerat că I.S.C. Bucureşti avea obligaţia legală de ami examina cele două dosare cu nr. 2.946 şi 2.948 din 27.01.2017, pronunţându-se pe fondul pieselor celor două dosare, şi să nu refuze examinarea lor, pretextând aspecte colaterale, legate de o presupusă decădere din dreptul subiectiv, datorat pretinsei nedepuneri a dosarelor până la data de 31.12.2016.
    Astfel, nu i se poate lua dreptul de liberă practică atribuit legal, prin efectul Legii nr. 10/1995 şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009, atât timp cât nu am săvârşit nicio faptă care să impună luarea unei asemenea măsuri, iar, în speţa de faţă, atitudinea I.S.C. este abuzivă şi arbitrară, deoarece, în fapt, prin încălcarea, chiar de către I.S.C. Bucureşti, a Ordinului nr. 1.985/29.12.2016, emis chiar de către inspectorul general al I.S.C. Bucureşti, mi se ia dreptul de liberă practică, neputând să profesez în meseria respectivă, pentru care cel puţin până la data de 31.05.2017 aveam acest drept, obţinut legal, şi chiar ulterior datei de 31.05.2017, conform Certificatului de atestare seria N nr. 05138 din 2.11.1999, valabil până la 12.01.2020.
    Fiind astfel grav vătămat, în drepturile mele, solicit să mi se admită acţiunea, cu toate petitele sale, pentru intrarea în legalitate.
    În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1-18 din Legea nr. 554/2004.
    În dovedirea acţiunii a solicitat instanţei de judecată proba cu înscrisuri, inclusiv adresă la I.S.C. Bucureşti, pentru a se înainta toată documentaţia aferentă celor 2 răspunsuri, şi toate piesele dosarelor, înaintate de mine si înregistrate la I.S.C. Bucureşti cu nr. 2.946 şi 2.948/27.01.2017.
    La data de 15.05.2017, pârâtul Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., în temeiul art. 205 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a formulat întâmpinare faţă de acţiunea formulată de către reclamantul .........., solicitând instanţei de judecată ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună respingerea acţiunii formulate de către reclamantul ..............., ca neîntemeiată.
    În motivare, a arătat că reclamantul ............. a transmis dosarul de prelungire a valabilităţii legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia înregistrat la I.S.C. cu nr. 2.946/27.01.2017 şi dosarul pentru preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor aflate în perioada de valabilitate de responsabil tehnic cu execuţia, înregistrat la I.S.C. cu nr. 2.948/27.01.2017.
    Având în vedere modificările legislative, respectiv prevederile art. 68 alin. (1) din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. nu a putut da curs solicitărilor domnului ................, răspunzându-i acestuia întocmai, prin Adresa înregistrată la I.S.C. cu nr. 10.386/27.03.2017 (pe care o anexăm).
    A solicitat instanţei de judecată să constate că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează autorizarea şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia.
    Conform prevederilor Legii nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, „în aplicarea prevederilor art. 201 (renumerotat art. 21) alin. (2) lit. b), în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia şi va prelua de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi matca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesională emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice“.
    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (r1), a intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015.
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, denumită în continuare procedură, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.
    Începând cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată (r1), I.S.C. a preluat atribuţiile legale în domeniul autorizării şi confirmării periodice a dreptului de practică a RTE atestaţi, fără a dispune însă de pârghiile prin care să desfăşoare această activitate.
    A arătat faptul că, în acest context legislativ, au fost înregistrate solicitări din partea unor RTE atestaţi, cu legitimaţii aflate în perioada de valabilitate, sau cu valabilitate expirată, pentru confirmarea dreptului de practică, prin vizarea legitimaţiilor.
    Pentru a nu produce disfuncţionalităţi în activitatea persoanelor atestate ca RTE a căror valabilitate a legitimaţiilor expiră începând cu luna ianuarie 2016 sau a celor care doreau să exercite activitatea atestată, dar nu mai aveau legitimaţii în valabilitate anterior datei de 1.01.2016, I.S.C. a emis şi publicat spre informare publică pe site-ul instituţiei următoarele:
    - Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 471/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 1.07.2016 - perioadă la finalul căreia se preconiza să fie aprobată şi publicată procedura. Procedura nu a fost aprobata şi publicată până la data de 1.07.2016;
    – Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 393/1.07.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 1.09.2016 - perioadă la finalul căreia se preconiza să fie aprobată şi publicată procedura. Procedura nu a fost aprobată şi publicată până la data de 1.09.2016;
    – Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 1.498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care sa prelungit valabilitatea acestor documente până la 31.12.2016;
    – Ordinul nr. 1.985 din 29.12.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 31.05.2017.

    Ordinele inspectorului general al I.S.C. nr. 1.498/31.08.2016 şi nr. 1.985/29.12.2016 au fost emise în aplicarea prevederilor procedurii, pentru a prelungi valabilitatea legitimaţiilor până la emiterea autorizaţiilor şi legitimaţiilor emise de I.S.C., pentru persoanele care au depus în termenul stabilit de procedură dosar de preschimbare a atestatelor şi legitimaţiilor emise de M.D.R.A.P.
    Pentru prelungirea valabilităţii legitimaţiilor şi confirmarea dreptului de practică, persoanele atestate aveau obligaţia să depună un dosar având componenţa identică cu cea a dosarului pentru prelungirea vizei atestării profesionale a specialiştilor în construcţii, publicată pe site-ul M.D.R.A.P. la data emiterii Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/2016.
    I.S.C. a publicat pe site-ul instituţiei, spre informare publică, lista persoanelor care au depus dosar de prelungire a vizei atestării profesionale de RTE. Lista a fost actualizată permanent.
    Potrivit prevederilor art. III alin. (2) din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1.895/2016 şi ale art. 68 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin, „persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii anterior intrării în vigoare a acestui ordin pot solicita Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor“ cu autorizaţii şi legitimaţii emise în conformitate cu prevederile procedurii.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. (1) din procedură, „persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/ legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea“.
    Prin dosarul de prelungire a valabilităţii legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia înregistrat la I.S.C. cu nr. 2.946/27.01.2017, domnul ....................... solicita prelungirea valabilităţii legitimaţiei de la data de 22.05.2017, de la care expira viza, până la data de 31.05.2017 aşa cum prevede art. 1 din Ordinul IG nr. 47/2016, modificat prin Ordinul IG nr. 1.895/2016.
    Prin dosarul pentru preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor aflate în perioada de valabilitate de responsabil tehnic cu execuţia înregistrat la I.S.C. cu nr. 2.948/27.01.2017, domnul ....................... a solicitat preschimbarea atestatului şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia seria U nr. 09032 eliberată la data de 22.05.2012, sus-menţionată, şi a atestatului şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia seria N nr. 05138 eliberată la data de 2.11.1999 cu viza de prelungire a valabilităţii până la data de 12.01.2020.
    A precizat că, întrucât domnul ....................... nu a solicitat preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) din procedură, respectiv 31.12.2016, aflate la acea dată în valabilitate, acesta se afla în situaţia prevăzută la art. 70 alin. (1) din procedură, respectiv îşi pierduse calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi mai putea desfăşura activitatea.
    A arătat că, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016, persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C. Neexercitarea dreptului de depunere a dosarelor de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei emise de I.S.C. şi de prelungire a vizei atestării profesionale de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, până la termenul-limită de 31.12.2016 stipulat de prevederile legale sus-invocate, atrage pierderea calităţii de responsabil tehnic cu execuţia. Acest efect legal este reglementat, astfel cum a arătat mai sus, de art. 70 alin. (1) din procedura invocată, precizând faptul că persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.
    A învederat că, la data solicitării persoanei în cauză, dispoziţia legală sus-menţionată şi-a produs deja efectul, persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia care nu au depus dosar de preschimbare până la 31 decembrie 2016 pierzându-şi această calitate.
    Menţionăm că dispoziţiile art. 70 alin. (2) reglementează posibilitatea persoanelor care au pierdut calitatea de responsabil tehnic cu execuţia să solicite autorizarea conform Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016, în vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, respectiv pe bază de examen organizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
    Având în vedere prevederile legale şi aspectele susmenţionate, a învederat faptul că domnul ....................... solicită preschimbarea atestatului şi a legitimaţiei emise de I.S.C., precum şi prelungirea vizei atestării profesionale de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, fără a avea un temei legal, deşi instituţia noastră, prin ordinele inspectorului general sus-invocate şi prin publicarea acestora pe site-ul instituţiei, spre informare publică, a dat posibilitatea tuturor persoanelor atestate, ca până la data de 31 decembrie 2016, să solicite I.S.C. preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor.
    Termenul de 31 decembrie 2016 trebuie interpretat ca un termen de decădere în care domnul ....................... putea să solicite preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor în cauză.
    Faţă de excepţia de nelegalitate invocată de către reclamant, vă rugăm să o respingeţi, întrucât aşa cum am arătat, susţinerile şi răspunsurile instituţiei noastre transmise acestuia (pe care le anexăm) sunt bazate pe prevederile legale în materie, susinvocate, respectiv Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016.
    Pentru toate aceste considerente, a solicitat instanţei de judecată respingerea acţiunii reclamantului ....................... ca neîntemeiată.
    În drept, şi-a întemeiat susţinerile în baza dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă şi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.
    În probaţiune, a solicitat instanţei de judecată încuviinţarea probei cu înscrisuri.
    La data de 3.10.2017, reclamantul ......................., în temeiul art. 204 NCPC raportat la art. 28 din Legea nr. 554/2004, a formulat completare (întregire) a acţiunii introductive, în sensul că a solicitat, alături de petitele cererii de chemare în judecată iniţială, şi anularea art. 70 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1.895/31.08.2016.
    În acest sens, a precizat faptul că a solicitat introducerea în cauză, pe acest petit, pe emitentul actului administrativ, anume Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
    În motivarea cererii de completare a arătat faptul că a contestat legalitatea refuzului pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcţii de prelungire a valabilităţii legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia înregistrat la I.S.C. cu nr. 2.946/27.01.2017, precum şi dosarul pentru preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor aliate în perioada de valabilitate de responsabil tehnic cu execuţia înregistrat la I.S.C. cu nr. 2.948/27.01.2017.
    Refuzul prelungirii şi, respectiv, preschimbării a fost fundamentat de către I.S.C. pe art. 70 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1.895/31.08.2016, potrivit căruia practic încetează calitatea de responsabil tehnic cu execuţia (profesia reglementată) pentru persoanele care nu au fost informate suficient încât să depună dosarul de prelungire până în data de 31.12.2016.
    În condiţiile în care refuzul (pe care subsemnatul îl consideră în continuare, pentru motivele prezentate în acţiune, ca nejustificat) emis de I.S.C. este fundamentat pe acest act administrativ, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 şi în considerarea faptului că mai degrabă ordinul are caracterul unui act administrativ cu caracter normativ decât individual, am formulat plângere prealabilă adresată MDRAPFE.
    Acestei plângeri s-a răspuns de către minister prin adresa comunicată subsemnatului sub nr. 105.428/25.09.2017, în sensul că solicitarea este considerată neîntemeiată întrucât a fost respectată Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, iar art. 70 alin. (1) din ordin şi-a produs efectele până la data respectivă. Se mai arată că subsemnatul am pierdut efectiv calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi am posibilitatea de a dobândi din nou o astfel de calitate doar pe bază de examen organizat de I.S.C.
    A considerat că, potrivit dispoziţiilor că art. 70 alin. (1) din ordin este nelegal pentru următoarele:
    Prin art. 70 din Ordinul M.D.R.A.P. practic se reglementează pierderea dreptului de exercitare a profesiei de responsabil tehnic cu execuţia exclusiv prin prisma nesolicitării prelungirii într-un termen fix (31.12.2016), termen de care - dată fiind natura de act administrativ secundar a ordinului - persoanele vizate puteau lua cunoştinţă în mod dificil şi chiar cu depăşirea acestuia, ceea ce s-a întâmplat şi în cazul subsemnatului, precum în cazul multor altor colegi.
    Or, prin această normă a actului administrativ unilateral cu caracter normativ se ajunge la o inegalare a drepturilor fundamentale ale subsemnatului, interesând dreptul la muncă şi, mai larg, dreptul la viaţă privată sub aspectul vieţii profesionale.
    CEDO a statuat că art. 8 din Convenţie „protejează dreptul la dezvoltarea personală şi dreptul de a stabili şi dezvolta relaţii cu alte persoane şi cu lumea înconjurătoare“ (Prelty împotriva Regatului Unit, nr. 2.346/02, pct. 61, CEDO 2002-111) şi că noţiunea de „viaţă privată“ nu exclude, în principiu, activităţile de natură profesională sau comercială (C. împotriva Belgiei, 7 august 1996, pct. 25, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-111). În definitiv, majoritatea oamenilor au ocazii semnificative de aşi dezvolta relaţiile cu lumea înconjurătoare în timpul vieţii lor profesionale (Niernietz împotriva Germaniei, 16 decembrie 1992, pct. 29, seria A, nr. 251-B). În cauza mai recentă Bigaeva împotriva Greciei, citată anterior, Curtea a hotărât că art. 8 poate, de asemenea, să includă încadrarea în muncă, inclusiv dreptul de a avea acces la o profesie.
    Ca atare, în speţă este incident art. 8 CADOLF, impunându-se verificarea atât a justificării, cât şi a proporţionalităţii ingerinţei: încetarea efectiv a calităţii de responsabil tehnic cu execuţia, profesie pe care am ales-o şi pe care am desfăşurat-o ireproşabil zeci de ani şi din care îmi câştig existenţa. De asemenea, pentru a accede la această profesie am depus eforturi considerabile, însemnând studiile universitare necesare, apoi examenul de intrare în profesie şi ulterior permanenta pregătire pentru a fi la curent cu noutăţile în domeniu.
    A considerat că soluţia propusă de acest act (pierderea efectivă a dreptului de exercitare a profesiei, cu recâştigarea doar în baza reluării unor proceduri greoaie şi costisitoare) este una care nu este justificată, anume nu vizează protejarea unui interes public şi, oricum, nu atinge standardul de proporţionalitate în raport cu mijloacele utilizate.
    Într-adevăr, simpla depăşire a unui termen scurt, cu atât mai mult cu cât persoanele vizate nu puteau lua cunoştinţă de existenţa acestuia cu uşurinţă, în pofida faptului că nu există motive efective ţinând de lipsa de profesionalism sau pregătire a titularului atestatului, nu atinge aceste standarde.
    De altfel, având în vedere că profesia de responsabil tehnic cu execuţia este una autorizată, prin raportare la alte profesii similare reglementate strict de lege, o atare soluţie radicală nu se mai regăseşte pentru restul acestor profesii.
    A considerat că sunt încălcate drepturile câştigate prin examenul/concursul de intrare în profesie, fiind adusă atingere prevederilor art. 41 din Constituţie referitoare la dreptul la muncă, coroborate cu prevederile art. 53 din Constituţie (deoarece au ca rezultat restrângerea exerciţiului acestui drept, respectiv exercitarea unei profesii, într-un mod care nu respectă principiul proporţionalităţii), precum şi art. 8 CADOLF.
    Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a statuat că „alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă nu poate fi interpretată în sensul că orice persoană oricând poate opta pentru exercitarea unei profesii ori a unei meserii sau pentru alegerea oricărui loc de muncă fără a avea pregătirea şi calificarea corespunzătoare ori fără a face dovada că a obţinut avizul, autorizaţia sau atestatul, în cazul în care pentru exercitarea unei profesii sau meserii se cere, pe lângă absolvirea studiilor ori calificarea necesară, şi acest lucru“ (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 545 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 25 ianuarie 2005).
    Or, aceste condiţii le-am întrunit odată cu emiterea atestatului, nefiind proporţională măsura dispusă prin art. 70 din ordin, prin acesta determinându-se conţinutul dreptului fundamental la muncă şi viaţă privată sub aspectul profesional, stabilind o limită neîntemeiată pe raţiuni obiective şi deplin justificate. Altfel spus, încetarea calităţii de profesionist într-un domeniu în care activez şi din care îmi câştig existenţa se produce nu pe criterii de fond, ci pe criterii pur formale şi cu depăşirea standardului de proporţionalitate, mai exact pentru depăşirea unui termen fix, impus printr-un act secundar, de care se poate lua cu dificultate cunoştinţă.
    În drept, a invocat dispoziţiile menţionate în prezenta.
    În dovedirea celor susţinute, a solicitat instanţei de judecată încuviinţarea probei cu înscrisuri.
    La data de 19.10.2017, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., având calitatea de pârât, în contradictoriu cu reclamantul ....................., în temeiul art. 205 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat, pe cale de excepţie şi pe fond, respingerea cererii completatoare formulate de către reclamantul ......................., pentru următoarele considerente:
    A invocat excepţia tardivităţii cererii completatoare, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, „Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat ...“.
    A învederat instanţei faptul că reclamantul a depus cererea completatoare abia la termenul de judecată din data de 3.10.2017 şi nu până la acest termen, astfel încât instanţa nu a mai parcurs etapa procedurală de regularizare, iar I.S.C. a fost în imposibilitatea de a-şi formula apărările cu privire la noile capete de cerere cuprinse în cererea de completare a acţiunii.
    Din această perspectivă, a solicitat instanţei admiterea excepţiei tardivităţii cererii completatoare şi respingerea acesteia ca atare.
    De asemenea invocăm excepţia inadmisibilităţii cererii, motivat de următoarele argumente:
    A învederat că, în fapt, reclamantul ....................... a introdus cererea de chemare în judecată a instituţiei noastre, având ca obiect obligaţia de a face, respectiv obligarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. la emiterea unui act administrativ.
    Cererea de completare a acţiunii este formulată în contradictoriu cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - M.D.R.A.P.F.E. şi are ca obiect „anularea art. 70 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1.895/31.08.2016.“
    A precizat că se află în prezenţa a două cereri cu obiect diferit, îndreptate împotriva a doi pârâţi, respectiv obligaţia de a face în contradictoriu cu instituţia noastră şi anularea unui text dintr-un act normativ, în contradictoriu cu M.D.R.A.P.F.E.
    A considerat această cale procesuală ca fiind greşit aleasă, reclamantul putând face o acţiune pe cale separată, cu obiectul precizat în cererea completatoare, împotriva pârâtului MDRAP.
    Mai mult, faţă de obiectul care se regăseşte în cererea completatoare, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. nu are calitate procesuală activă, instituţia noastră, conform atribuţiilor ce îi revin, punând în aplicare prevederile stabilite prin actele normative incidente, în speţă prevederile Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016.
    Faţă de susţinerile reclamantului din cuprinsul cererii completatoare, a învederat faptul că pârâtul I.S.C., prin ordinele inspectorului general invocate în cuprinsul întâmpinării faţă de cererea de chemare în judecată şi aflate la dosarul cauzei şi prin publicarea acestora pe site-ul instituţiei, spre informare publică, a dat posibilitatea tuturor persoanelor atestate ca până la data de 31 decembrie 2016 să solicite I.S.C. preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor, astfel că nu poate fi invocată lipsa de informare, necunoaşterea legii sau încălcarea vreunui drept al reclamantului ........................
    Întrucât reclamantul ................... nu a solicitat preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) din procedură, respectiv 31.12.2016, aflate la acea dată în valabilitate, acesta se afla în situaţia prevăzută la art. 70 alin. (1) din procedură, respectiv şi-a pierdut calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi mai poate desfăşura activitatea, decât în condiţiile alin. (2) al aceluiaşi articol, care reglementează posibilitatea persoanelor care au pierdut calitatea de responsabil tehnic cu execuţia să solicite autorizarea conform Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016, în vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, respectiv pe bază de examen organizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în urma susţinerii unui examen organizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
    Pentru toate aceste considerente, a solicitat instanţei de judecată respingerea cererii de completare a acţiunii introductive.
    În drept, şi-a întemeiat cererea în baza prevederilor noului Cod de procedură civilă şi altor acte normative incidente.
    În probaţiune, a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri.
    La data de 2.11.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (M.D.R.A.P.F.E.), în temeiul art. 205 din Codul de procedură civilă, a formulat întâmpinare la acţiunea promovată de către ………………, prin care reclamantul a solicitat instanţei de judecată să dispună anularea art. 70 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016.
    Prin prezenta întâmpinare, a solicitat instanţei de judecată respingerea acţiunii ca neîntemeiată, având în vedere următoarele:
    În prealabil, a menţionat faptul că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează autorizarea şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia.
    Potrivit art. III alin. (2) din Legea nr. 177/30.06.2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, „în aplicarea prevederilor art. 201, [renumerotat art. 21 alin. (2) lit. b], în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia şi va prelua de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi matca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesională emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.“
    A învederat instanţei că, potrivit prevederilor art. V din Legea nr. 177/30.06.2015, „Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare“.
    Aşadar, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, a intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015.
    Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii (denumită în continuare „procedură“), precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, a fost emis în temeiul prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 şi în vederea aplicării art. 21 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.
    Proiectul de ordin a fost emis cu respectarea tuturor prevederilor legale privind transparenţa decizională (Legea nr. 53/2003), fiind postat pe site-ul M.D.R.A.P.F.E. în consultare publică, în perioada 5-26 mai 2016, perioadă în care s-au putut transmite propuneri, sugestii sau opinii pe adresa instituţiei noastre, cu privire la acest proiect de act normativ.
    Începând cu luna octombrie 2016, pe site-ul instituţiei noastre (la adresa www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/ responsabili-tehnici), a fost publicat anunţul cu privire la apariţia ordinului în discuţie, inclusiv cele mai importante prevederi extrase din procedura aprobată prin acest ordin.
    Mai mult, întrucât în speţă nu poate fi invocată necunoaşterea legii, rugăm onorata instanţă să constate că toate persoanele interesate au fost informate cu privire la iminenta schimbare a procedurii de atestare, pentru aceasta acordându-se un termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 177/2015.
    A precizat că, începând cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, I.S.C. a preluat atribuţiile legale în domeniul autorizării şi confirmării periodice a dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia (RTE) atestaţi.
    A învederat faptul că, în acest context legislativ, au fost înregistrate solicitări din partea unor RTE atestaţi, cu legitimaţii aflate în perioada de valabilitate sau cu valabilitate expirată, pentru confirmarea dreptului de practică, prin vizarea legitimaţiilor.
    Pentru a nu produce disfuncţionalităţi în activitatea persoanelor atestate ca RTE a căror valabilitate a legitimaţiilor expira începând cu luna ianuarie 2016 sau a celor care doreau să exercite activitatea atestată, dar nu mai aveau legitimaţii valabile anterior datei de 1.01.2016, I.S.C. a emis şi publicat spre informare publică pe site-ul instituţiei următoarele:
    - Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 1.07.2016 - perioadă la finalul căreia se preconiza să fie aprobată şi publicată procedura. Procedura nu a fost aprobată şi publicată până la data de 1.07.2016;
    – Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 393/1.07.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 1.09.2016 - perioadă la finalul căreia se preconiza să fie aprobată şi publicată procedura. Procedura nu a fost aprobată şi publicată până la data de 1.09.2016;
    – Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 1.498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 31.12.2016;
    – Ordinul nr. 1.985 din 29.12.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii a căror valabilitate expiră începând cu data de 1.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare - prin care s-a prelungit valabilitatea acestor documente până la 31.05.2017, sub rezerva îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 2 din procedură.

    Ordinele inspectorului general al I.S.C. nr. 1.498/31.08.2016 şi nr. 1.985/29.12.2016, publicate pe site-ul instituţiei, au fost emise în aplicarea prevederilor procedurii, pentru a prelungi valabilitatea legitimaţiilor până la emiterea autorizaţiilor şi legitimaţiilor emise de I.S.C, pentru persoanele care au depus în termenul stabilit de procedură dosarele de preschimbare a atestatelor şi legitimaţiilor emise de către pârâtul M.D.R.A.P.F.
    Pentru prelungirea valabilităţii legitimaţiilor şi confirmarea dreptului de practică, persoanele atestate aveau obligaţia să depună un dosar având componenţa identică cu cea a dosarului pentru prelungirea vizei atestării profesionale a specialiştilor în construcţii, publicată pe site-ul M.D.R.A.P.F.E. la data emiterii Ordinului inspectorului general al I.S.C. nr. 47/2016.
    I.S.C. a publicat pe site-ul instituţiei, spre informare publică, lista persoanelor care au depus dosar de prelungire a vizei atestării profesionale de RTE, aceasta fiind actualizată permanent.
    Potrivit prevederilor art. III alin. (2) dinOrdinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/2016 şi ale art. 68 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin, „persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii anterior intrării în vigoare a acestui ordin pot solicita Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor“ cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.
    A învederat instanţei că, în conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. (1) din procedură, „persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.“
    Având în vedere toate cele expuse, învederăm onoratei instanţe că reclamantul nu a solicitat preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) din procedură, respectiv 31.12.2016, acesta aflându-se în situaţia prevăzută la art. 70 alin. (1) din procedură, respectiv aceea de a-şi pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi de a nu îşi mai putea desfăşura activitatea.
    Neexercitarea dreptului de depunere a dosarelor de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei emise de I.S.C. şi de prelungire a vizei atestării profesionale de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, până la termenul-limită de 31.12.2016 stipulat de prevederile legale sus-invocate, atrage pierderea calităţii de responsabil tehnic cu execuţia.
    A apreciat că, în cazul reclamantului, dispoziţia legală mai sus menţionată şi-a produs deja efectul, persoanele atestate ca RTE şi care nu au depus dosar de preschimbare până la data de 31 decembrie 2016 pierzându-şi această calitate.
    A menţionat că dispoziţiile art. 70 alin. (2) reglementează posibilitatea persoanelor care au pierdut calitatea de responsabil tehnic cu execuţia să solicite autorizarea conform Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016, în vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, respectiv pe bază de examen organizat de către I.S.C.
    Având în vedere cele mai sus menţionate, a solicitat instanţei de judecată să respingă ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul …………….. şi să menţină ca temeinic şi legal, în totalitate, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.895/31.08.2016.
    În drept, şi-a întemeiat susţinerile în baza dispoziţiilor art. 205 din Codul de procedură civilă.
    În dovedirea susţinerilor, a solicitat instanţei de judecată încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi orice alte probe a căror utilitate ar reieşi din dezbateri.
    Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă şi pentru pârâţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.
    Analizând probele administrate în cauză, curtea reţine că cererea reclamantului este întemeiată, urmând a fi admisă ca atare.
    Reclamantul ............. era titularul certificatului de atestare tehnico-profesională seria N nr. 05138 emis la data de 2.11.1999 pentru competenţa „responsabil tehnic cu execuţia în domeniile construcţii poduri şi tunele, industriale, căi ferate“ cu valabilitate până la data de 22.05.2012.
    Reclamantul a adresat pârâtei, Inspectoratul de Stat în Construcţii, cererea având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 şi a legitimaţiei aferente, precum şi preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999.
    Prin adresele nr. 4.479/7.02.2017 şi nr. 10.386/27.03.2017 emise de pârâta Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti cererea administrativă a reclamantului, având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 şi a legitimaţiei aferente, precum şi preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999, a fost respinsă întrucât a fost depusă după data de 31.12.2016, cu încălcarea prevederilor art. 68 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 emis de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
    În Monitorul Oficial nr. 767 din 30 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
    Prin dispoziţiile art. 68 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din acest act normativ s-a stabilit:
    "ART. 68
    (1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.
    ART. 70
    (1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea."

    Reiese aşadar din cuprinsul celor două articole:
    - stabilirea unui termen de trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial în care se putea realiza preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.;
    – sancţiunea care intervine în cazul nerespectării termenului menţionat era pierderea calităţii de responsabil tehnic.

    Prin art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii s-a stabilit:

    "În aplicarea prevederilor art. 20^1 alin. (2) lit. b), în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia şi va prelua de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi matca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesională emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice*)."
    Curtea constată că acţiunea reclamantului este întemeiată în ceea ce priveşte conţinutul art. 70 alin. (1) din Ordin în raport cu următoarele argumente:
    1. Dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă stabilesc: ,,Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.“
    Prin dispoziţiile legale care au stat la baza emiterii ordinului emitentul acestuia a fost abilitat să elaboreze ,,Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia“.
    Or, prin dispoziţiile art. 70 alin. (1) pârâtul a stabilit o sancţiune care depăşea limitele competenţelor care îi fuseseră conferite - pierderea calităţii dobândite în temeiul legii ca urmare a nerespectării unui aspect formal - preschimbarea atestatului şi a legitimaţiei.
    Dobândirea calităţii de responsabil tehnic implică respectarea unor condiţii esenţiale de fond şi de formă astfel că sancţiunea pierderii acestei calităţi nu poate interveni decât în cazul în care vreuna dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza dobândirii respectivei calităţi nu mai este îndeplinită. Aşadar, pierderea calităţii dobândite în temeiul legii nu poate interveni exclusiv ca o consecinţă a nerespectării unui aspect formal fără
    legătură cu condiţiile de fond şi de formă necesare pentru dobândirea şi păstrarea acestei calităţi - formularea unei cereri de preschimbare a atestatului şi a legitimaţiei.

    2. Dispoziţiile art. 53 din Constituţia României stabilesc:
    "(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii."
    Din cuprinsul acestor prevederi reiese cu claritate că pentru a se ajunge la restrângerea exerciţiului unor drepturi trebuie îndeplinite anumite condiţii esenţiale, iar prima dintre acestea vizează faptul că o astfel de limitare poate fi dispusă numai prin lege.
    În cauză este în discuţie dreptul reclamantului de a-şi exercita profesia, drept dobândit în anul 1999 şi prelungit în condiţiile legii până în anul 2015. Astfel cum Curtea a reţinut deja prin legea care a stat la baza emiterii ordinului contestat, nu a fost stabilită o astfel de restrângere a dreptului de a exercita profesia de responsabil tehnic, aceasta fiind stabilită prin actul normativ secundar, astfel că această primă condiţie este îndeplinită.
    O a doua condiţie priveşte necesitatea ca restrângerea să fie necesară pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    În cauză nu reiese că prin sancţiunea stabilită emitentul actului normativ secundar atacat a avut în vedere protecţia vreuneia dintre aceste valori. Analizând ansamblul reglementării pare că singurul scop avut în vedere este acela al preschimbării cu operativitate al atestatelor aflate în perioada de valabilitate.
    De asemenea Curtea constată că nu este îndeplinită nici condiţia proporţionalităţii între scopul vizat de norma în discuţie şi sancţiunea prevăzută de aceasta pentru atingerea respectivului scop.
    Chiar ordinul în discuţie prevede distincţia între:
    - suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporară - pe o perioadă limitată de timp - a efectelor autorizaţiei;
    – anularea autorizaţiei - desfiinţarea actului, respectiv încetarea definitivă a efectelor juridice produse de autorizaţie.

    Cu privire la dispoziţiile art. 68 alin. (1) Curtea constată că acestea nu stabilesc sancţiunea aplicabilă, ci doar termenul în care putea fi realizată preschimbarea. Or, stabilirea unui termen de 3 luni nu constituie prin ea însăşi încălcarea dreptului reclamantului la exercitarea profesiei, fiind prevăzută pentru realizarea cu celeritate a activităţii de preschimbare.

    3. Dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă stabilesc: „Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.“
    Reglementarea instituită prin art. 68 alin. (1) nu răspunde exigenţelor instituite de aceste dispoziţii legale, sancţiunea stabilită nefiind nici stabilită de actul normativ principal şi nici necesară pentru atingerea obiectivului vizat.
    Concluzionând, dispoziţiile art. 68 alin. (1) din ordinul emis de pârât încalcă două dintre condiţiile generale ale legalităţii unui act administrativ, şi anume:
    - respectarea supremaţiei Constituţiei în emiterea actului administrativ;
    – respectarea legalităţii în adoptarea actului administrativ.

    În raport cu toate aceste aspecte Curtea va admite în parte acţiunea, va anula dispoziţiile art. 70 alin. (1) din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
    În aceste condiţii, prin anularea art. 70 alin. (1) din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, curtea reţine că adresele nr. 4.479/7.02.2017 şi nr. 10.386/27.03.2017 emise de pârâta Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti rămân lipsite de suport legal, fiind emise cu exces de putere în accepţiunea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c),i) şi n) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    Totodată, curtea reţine că pârâta, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, a soluţionat cererea reclamantului având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 şi a legitimaţiei aferente, precum şi preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999 prin raportare la un argument juridic nelegal de ordin formal, constând în faptul că reclamantul a formulat această cerere după data de 31.12.2016, cu încălcarea prevederilor art. 68 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 emis de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
    Aşadar, nu a existat din partea pârâtei, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, o examinare reală, pe fondul acesteia, a cererii reclamantului, având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 şi a legitimaţiei aferente, precum şi preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999.
    Admiterea acţiunii va fi doar parţială pentru că, în pofida susţinerilor reclamantului, consecinţa nelegalităţii adreselor nr. 4.479/7.02.2017 şi nr. 10.386/27.03.2017 emise de pârâta Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti nu poate fi obligarea directă a acestei pârâte să elibereze reclamantului certificatul de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 preschimbat şi a legitimaţiei aferente, precum şi certificatul de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999 preschimbat.
    Chiar dacă dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 554/2004 consacră caracterul de plină jurisdicţie a contenciosului administrativ, conferind posibilitatea instanţei de contencios să reformeze decizia administrativă, Curtea apreciază că aceasta poate avea loc doar în măsura în care eventuala obligare a pârâtului la soluţionarea cererii reclamantului ar prezenta caracter exclusiv formal, lipsind litigiul de finalitatea sa firească.
    Or, în speţă, această situaţie nu se regăseşte.


    Aceasta întrucât pârâtul, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, nu a analizat fondul dreptului pretins de reclamant, rezumându-se la emiterea adreselor nr. 4.479/7.02.2017 şi nr. 10.386/27.03.2017 prin prisma formulării cererii din data de 31.12.2016, cu încălcarea prevederilor art. 68 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 emis de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
    PENTRU ACESTE MOTIVE
    În numele legii
    HOTĂRĂŞTE:
    Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ……………..…., cu …………………, în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sectorul 5.
    Dispune anularea art. 70 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
    Dispune anularea adreselor nr. 4.479/7.02.2017 şi nr. 10.386/27.03.2017 emise de către pârâta, Inspectoratul de Stat în Construcţii.
    Dispune obligarea pârâtei, Inspectoratul de Stat în Construcţii, să emită un act administrativ prin care să soluţioneze pe fond cererea reclamantului de preschimbare a certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 şi a legitimaţiei aferente, precum şi de preschimbare a certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999.
    Respinge, în rest, cererea ca neîntemeiată.
    Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
    Pronunţată azi, 13.02.2018, în şedinţă publică.


                    PREŞEDINTE
                    O.S.
                    Grefier,
                    A.C.F.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016