Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCRISOARE DE ÎNŢELEGERE din 6 iunie 2019  privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCRISOARE DE ÎNŢELEGERE din 6 iunie 2019 privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020
    BANCA MONDIALĂ
    Arup Banerji,
    director regional pentru operaţiuni,
    Ţările Uniunii Europene
    Europa şi Asia Centrală
    Data: 30 mai 2019
    Excelenţei sale
    dl Eugen Orlando Teodorovici,
    ministrul finanţelor publice
    Ministerul Finanţelor Publice,
    Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5,
    050706, Bucureşti
    România
    Re: Romania: Scrisoare de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiţie“
    Avans de pregătire a Proiectului nr. P497-0001**)
    Excelenţă,
    Răspunzând solicitării de asistenţă financiară transmise de Ministerul Finanţelor Publice la data de 18 septembrie 2018 în numele României („Beneficiar“), sunt încântat să vă informez că Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca Mondială“) propune acordarea unui avans către Beneficiar în cadrul Facilităţii de pregătire a proiectelor a Băncii Mondiale pentru o sumă care nu depăşeşte două milioane cinci sute mii dolari S.U.A. (2.500.000 $ S.U.A.) („avans“), în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în această scrisoare de înţelegere privind avansul („scrisoare de înţelegere“), care include anexa ataşată, pentru a sprijini în finanţarea activităţilor descrise în anexă („activităţi“). Obiectivele acestor activităţi sunt îndreptate spre sprijinirea pregătirii Proiectului de dezvoltare „Cartierul pentru justiţie“ propus, conceput să grupeze câteva instituţii dispersate din sistemul judiciar şi activităţi judiciare într-o singură locaţie.
    Beneficiarul declară, prin confirmarea acordului său mai jos, că: (a) înţelege faptul că prevederile avansului nu constituie şi nu presupun niciun angajament din partea BIRD de a sprijini finanţarea Proiectului; şi (b) este autorizat să participe la acest acord şi să implementeze activităţile, să ramburseze avansul şi să îşi îndeplinească celelalte obligaţii în cadrul acestei scrisori de înţelegere, toate în concordanţă cu prevederile acestei scrisori de înţelegere.
    Vă rugăm să confirmaţi acordul Beneficiarului privind cele de mai sus prin semnarea şi datarea de către un oficial autorizat al Beneficiarului a exemplarului ataşat al acestei scrisori de înţelegere şi returnarea acestuia către Banca Mondială. La primirea de către Banca Mondială a acestui exemplar contrasemnat, această scrisoare de înţelegere va deveni efectivă în conformitate cu articolul V din anexa la această scrisoare de înţelegere, cu condiţia însă că propunerea acestei scrisori de înţelegere va fi considerată retrasă dacă Banca Mondială nu a primit acest exemplar contrasemnat în termen de 240 de zile de la data semnării acestei scrisori de înţelegere de către Banca Mondială, cu excepţia cazului în care Banca Mondială a stabilit o dată ulterioară pentru acest scop.
    Cu stimă,
    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
    Prin ..........................................
    Arup Banerji,
    director regional pentru operaţiuni,
    Ţările Uniunii Europene
    Europei şi Asiei Centrale
    De acord:
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Prin:
    Nume: Eugen Orlando Teodorovici
    Titlu: ministrul finanţelor publice
    Data: 6 iunie 2019
    cc: Excelenţei sale dna Ana Birchall, ministru al justiţiei interimar, Ministerul Justiţiei din România
    Ataşamente:

    (1) „Condiţii generale pentru avansurile acordate de Banca Mondială în cadrul Facilităţii de pregătire a proiectelor“, datate 31 iulie 2010;

    (2) Scrisoare de tragere pentru avans, cu aceeaşi dată ca şi prezenta scrisoare de înţelegere, împreună cu „Ghidul privind tragerile pentru finanţarea proiectelor de investiţii“, datat februarie 2017;

    (3) „Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei în proiecte finanţate de împrumuturile BIRD şi creditele şi granturile IDA“, datate 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011 şi începând cu 1 iulie 2016;

    (4) „Regulamentul Băncii Mondiale privind achiziţiile pentru Împrumutaţii finanţărilor de proiecte de investiţii“, datat 1 iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 şi în august 2018.

     *) Prezenta scrisoare de înţelegere a fost ratificată prin Legea nr. 261/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1058 din 31 decembrie 2019.
    **) Traducere.
    APP nr. P497-0001
    ANEXA 1

    ART. I
    Condiţii standard; definiţii
    1.01. Condiţii standard. „Condiţiile generale pentru avansuri acordate de Banca Mondială în cadrul facilităţilor de pregătire a proiectelor“, datate 31 iulie 2010 („Condiţiile generale“) constituie parte integrantă a acestei scrisori de înţelegere.
    1.02. Definiţii. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezenta scrisoare de înţelegere au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în prezenta scrisoare de înţelegere.
    (a) „DIPFIE“ înseamnă Direcţia pentru implementarea proiectelor finanţate din împrumuturi externe din cadrul MJ sau orice alt succesor legal al acestuia, care va servi ca UIP pentru proiect.
    (b) „Ghiduri MSS“ sau „MSSG“ înseamnă ghidurile privind mediul, sănătatea şi siguranţa ale grupului Băncii Mondiale publicate la adresa www.ifc.org/ehsguidelines, după cum aceste ghiduri sunt actualizate din când în când.
    (c) „Cartierul pentru justiţie“ înseamnă „Cartierul pentru justiţie“, dezvoltarea planificată care va găzdui instituţiile legate de sistemul judiciar selectate şi utilizările asociate, şi care va fi situat în municipiul Bucureşti, sectorul 3, mărginit de Bd. Unirii, bd. Octavian Goga şi bd. Mircea Vodă, conform Planului urbanistic zonal sector 3 (PUZ) aprobat prin Decizia Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 49 din 31 ianuarie 2019.
    (d) „MJ“ înseamnă Ministerul de justiţie al Beneficiarului sau orice alt succesor legal al acestuia, care va fi Entitatea de implementare a Proiectului şi a activităţilor ce urmează a se realiza din acest avans.
    (e) „Costuri operaţionale“ înseamnă cheltuielile asociate, acceptabile Băncii Mondiale, efectuate pentru implementarea activităţilor, incluzând consumabile de birou, comisioane bancare, instrumente de comunicare, cheltuieli de publicitate, servicii de traducere şi de interpretare, transport, cheltuieli de deplasare, închiriere auto şi cheltuieli pentru combustibili, cheltuieli cu închirierea birourilor, cheltuieli cu utilităţile şi întreţinerea, cheltuieli de relocare, cheltuieli de întreţinere şi reparaţii echipamente birou, costuri pentru tipărire şi publicaţii şi cheltuieli cu diurna şi cazarea pentru personalul UIP, costuri de asigurare bunuri şi salarii pentru personalul de sprijin pentru Proiect, cu excepţia salariilor personalului Beneficiarului încadrat în serviciul public.
    (f) „UIP“ înseamnă Unitatea de implementare a Proiectului care va fi responsabilă pentru managementul financiar, achiziţii şi pregătirea rapoartelor de progres şi a celor financiare, a rapoartelor anuale, precum şi de monitorizarea zilnică şi implementarea activităţilor Proiectului şi a activităţilor realizate în cadrul prezentului avans, după caz.
    (g) „Manual operaţional al Proiectului“ înseamnă manualul operaţional pregătit de Beneficiar, prin MJ, acceptabil Băncii Mondiale şi la care se face referire în secţiunea 2.01 partea (2)(ii) a anexei la această scrisoare de înţelegere, după cum acesta poate fi modificat din când în când cu acordul prealabil al Băncii Mondiale.
    (h) „Politici asiguratorii“ înseamnă Politicile operaţionale (PO) şi Procedurile Băncii Mondiale (PB), şi anume OP/BP 4.01 (Evaluare de mediu), OP/BP 4.11 (Resurse fizice culturale), OP/BP 4.12 (Strămutarea involuntară); acestea pot fi găsite la adresa https://policies.worldbank.org.


    ART. II
    Implementarea activităţilor
    2.01. Descrierea activităţilor. Activităţile pentru implementarea cărora se acordă avansul constau în următoarele părţi:

    Partea 1. Planificare, inginerie şi proiectare
    Asigurarea de sprijin pentru elaborarea unei strategii de regenerare urbană a amplasamentului, care va îngloba principii de proiectare şi construcţie eficiente energetic şi robuste, studii de fezabilitate şi lucrări de proiectare în vederea dezvoltării Cartierului pentru justiţie şi a infrastructurii aferente. Mai exact, activităţile vor include:
    (a) executarea unei investigaţii geotehnice a amplasamentului Cartierului pentru justiţie prin, între altele: lucrări de forare, studii de investigare a caracteristicilor solului, studiu geofizic, analize de risc seismic, expertiză a capacităţii fundaţiei existente, în conformitate cu prevederile specifice ale legislaţiei naţionale aplicabile;
    (b) stabilirea coridorului de expropriere preidentificat prin, între altele: (i) determinarea estimărilor financiare ale costurilor terenurilor din cadrul coridorului de expropriere în conformitate cu prevederile specifice ale legislaţiei naţionale aplicabile; (ii) materializarea/încadrarea coridorului de expropriere pe amplasament; reflectarea coridorului de expropriere în documentaţia de urbanism existentă etc.; şi (iii) stabilirea utilizării permise a amplasamentului; şi
    (c) pregătirea planificării şi proiectării detaliate prin, între altele: (i) întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea planului, incluzând elaborarea proiectului de dezvoltare urbană a amplasamentului şi planificarea detaliată, elaborarea studiilor tehnice, precum şi pregătirea documentelor de proprietate şi cadastru; (ii) finalizarea tuturor studiilor şi a documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire, incluzând tema de proiectare, studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate, în conformitate cu cerinţele specifice ale legislaţiei naţionale şi locale aplicabile.


    Partea 2. Sprijin pentru managementul proiectului
    Sprijinirea UIP în derularea atât a activităţilor de planificare şi stabilire a fezabilităţii, cât şi a activităţilor ulterioare de dezvoltare a amplasamentului care vor include, între altele: (i) pregătirea tuturor documentelor necesare pentru respectarea Politicilor asiguratorii ale Băncii Mondiale; (ii) elaborarea Manualului operaţional al Proiectului; şi (iii) pregătirea strategiilor şi activităţilor de comunicare aferente Proiectului.
    2.02. Realizarea activităţilor în mod general. (a) Beneficiarul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele activităţilor. În acest scop, Beneficiarul va realiza activităţile prin MJ („Entitatea de implementare“) în conformitate cu prevederile: (i) articolului II din Condiţiile generale; (ii) prezentului articol II; şi (iii) „Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei în proiecte finanţate de împrumuturile BIRD şi creditele şi granturile IDA“, datate 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011 şi începând cu 1 iulie 2016.
    2.03. Aranjamente instituţionale şi de altă natură. În scopul realizării activităţilor, Beneficiarul, prin MJ:
    (a) va menţine pe toată perioada de implementare a activităţilor o unitate de implementare a Proiectului în cadrul MJ (DIPFIE), cu personal profesionist într-un număr adecvat şi cu termeni de referinţă, calificări şi funcţii acceptabile Băncii Mondiale. DIPFIE va asigura aspectele administrative, contabile, legate de achiziţii şi aspectele de management financiar ale activităţilor; şi
    (b) se va asigura că termenii de referinţă pentru orice serviciu de consultanţă legat de asistenţa tehnică furnizată conform secţiunii 2.01 din această scrisoare de înţelegere vor fi satisfăcători Băncii şi, în acest scop, astfel de termeni de referinţă trebuie să solicite ca recomandările transmise printr-o astfel de consultanţă şi asistenţă tehnică să fie în concordanţă cu Politicile asiguratorii ale Băncii Mondiale.

    2.04. Politici asiguratorii.
    (a) Beneficiarul, prin MJ, se asigură că: (i) toate serviciile de consultanţă legate de asistenţa tehnică, proiectarea şi capacitatea instituţională în cadrul activităţilor, a căror aplicare ar putea avea implicaţii asupra mediului, de natură socială, de sănătate şi siguranţă, se realizează numai în conformitate cu termenii de referinţă revizuiţi şi consideraţi satisfăcători de către Bancă; şi (ii) astfel de termeni de referinţă impun activităţilor de asistenţă tehnică, proiectare şi consolidare a capacităţii instituţionale să ţină seama de cerinţele Politicilor asiguratorii aplicabile şi de ghidurile MSS.
    (b) Beneficiarul, prin MJ, menţine pe parcursul implementării activităţilor şi face publică disponibilitatea unui mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, de a asculta şi de a determina în mod corect şi cu bună-credinţă toate reclamaţiile ridicate în legătură cu activităţile şi ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor luate printr-un astfel de mecanism într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

    2.05. Monitorizarea, raportarea şi evaluarea activităţilor. Beneficiarul, prin MJ, monitorizează şi evaluează progresul activităţilor în conformitate cu prevederile secţiunii 2.08 din Condiţiile generale.
    2.06. Managementul financiar.
    (a) Beneficiarul, prin MJ, se asigură că un sistem de management financiar este menţinut în conformitate cu prevederile secţiunii 2.09 din Condiţiile generale.
    (b) Beneficiarul, prin MJ, se asigură că rapoarte financiare intermediare neauditate pentru activităţi sunt pregătite şi furnizate Băncii Mondiale nu mai târziu de 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, care să acopere semestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii.
    c. (i) Beneficiarul, prin MJ, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.09 (b) din Condiţiile generale. Auditarea situaţiilor financiare trebuie să acopere perioada avansului, începând cu anul fiscal în care prima tragere în cadrul avansului a fost efectuată. Situaţiile financiare auditate pentru o astfel de perioadă vor fi transmise Băncii Mondiale în termen de cel mult şase luni după sfârşitul anului fiscal al Beneficiarului în care are loc data de refinanţare.
    (ii) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (i) din aceasta secţiune, Banca Mondială poate solicita un audit al situaţiilor financiare înaintea datei de refinanţare, care să acopere perioada indicată în solicitarea Băncii. Situaţiile financiare auditate pentru o astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii Mondiale nu mai târziu de şase luni după terminarea perioadei respective.


    2.07. Achiziţii. Toate serviciile de consultanţă şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, necesare pentru derularea activităţilor şi care vor fi finanţate din avans vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile conţinute sau la care se face referire în Ghidul privind achiziţiile al Băncii Mondiale pentru Împrumutaţii în cadrul finanţărilor pentru proiecte de investiţii, datat iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 şi începând cu august 2018 (Ghidul privind achiziţiile) şi prevederile Planului de achiziţii pentru activităţi al Beneficiarului, datat 1 martie 2019 (Planul de achiziţii), la care se face referire în cadrul secţiunii IV a Ghidului privind achiziţiile, aşa cum acesta poate fi actualizat periodic în acord cu Banca Mondială.

    ART. III
    Tragerea avansului
    3.01. Cheltuieli eligibile. Beneficiarul poate trage sumele din avans în conformitate cu prevederile: (a) articolului III din Condiţiile generale; (b) prezenta secţiune; şi (c) altor instrucţiuni suplimentare pe care Banca Mondială le poate specifica prin notificare către Beneficiar (inclusiv „Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea sumelor pentru finanţarea proiectelor de investiţii“, datat februarie 2017, astfel cum a fost revizuit periodic de către Banca Mondială şi aşa cum este aplicabil prezentei scrisori de înţelegere în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa 100% din cheltuielile eligibile, aşa cum este prevăzut în tabelul următor. Tabelul specifică fiecare categorie de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele avansului („categoria“), suma din avans alocată pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Procentul │
│ │ │din │
│ │Suma │cheltuieli │
│ │alocată │care │
│Categoria │din avans │urmează să │
│ │(exprimată│fie │
│ │în dolari)│finanţat │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │taxe) │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│(1) Servicii de│ │ │
│consultanţă, │ │ │
│servicii, │ │ │
│altele decât │2.500.000 │100% │
│cele de │ │ │
│consultanţă, şi│ │ │
│costuri │ │ │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│SUMA TOTALĂ │2.500.000 │ │
└───────────────┴──────────┴───────────┘    3.02. Condiţii de tragere. Fără a contraveni prevederilor secţiunii 3.01 a acestei scrisori de înţelegere, nu se va efectua nicio tragere pentru plăţi efectuate înaintea datei contrasemnării acestei scrisori de înţelegere de către Beneficiar.
    3.03. Data de refinanţare. Data de refinanţare este 31 decembrie 2021.

    ART. IV
    Termenii avansului
    4.01. Dobânda. Beneficiarul va plăti dobândă pentru soldul tras al avansului la o rată, pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu rata de referinţă plus marja fixă; cu toate acestea, rata dobânzii nu poate, în niciun caz, fi mai mică de zero procente (0%) pe an. Dobânda se va acumula de la respectivele date când sumele avansului sunt trase şi vor fi achitate în arierate în conformitate cu prevederile secţiunii 4.02 din această scrisoare de înţelegere. Datele de determinare a perioadei de dobândă sunt 1 ianuarie şi 1 iulie ale fiecărui an.
    4.02. Rambursare. Soldul tras al avansului va fi rambursat de către Beneficiar către Banca Mondială (împreună cu dobânda acumulată la acesta) în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi cu următoarele prevederi:
    (a) refinanţarea în cadrul acordului de refinanţare: Dacă, la sau înainte de data de refinanţare, un acord de refinanţare a fost semnat de către toate părţile sale, atunci suma integrală a soldului tras al avansului va fi rambursată Băncii Mondiale (împreună cu dobânda acumulată în avans până la data rambursării) de îndată ce acordul de refinanţare intră în vigoare, prin tragerea de către Banca Mondială a unei sume din împrumutul de refinanţare echivalente cu soldul tras al avansului plus dobânzile aferente, în conformitate cu prevederile din acordul de refinanţare.
    (b) rambursarea în absenţa unui acord de refinanţare: Dacă, la data sau înainte de data de refinanţare, nu a fost semnat niciun acord de refinanţare de către toate părţile sale sau dacă până la această dată a fost semnat, dar nu a intrat în vigoare, atunci:
    (i) în cazul în care soldul tras al avansului nu depăşeşte 50.000 USD, acesta va fi rambursat de către Beneficiar Băncii Mondiale (împreună cu dobânda acumulată la soldul tras al avansului până la data rambursării), la o dată pe care Banca Mondială o precizează într-o notificare adresată Beneficiarului, care, în niciun caz, nu va fi mai devreme de 60 de zile de la data expedierii acestei notificări; şi
    (ii) în cazul în care soldul tras al avansului depăşeşte 50.000 USD, suma (împreună cu dobânda acumulată la soldul tras al avansului până la data notificării) (soldul agregat) va fi plătită de către Beneficiar Băncii Mondiale în zece rate semestriale aproximativ egale, în sumele şi la datele (datele de plată) pe care Banca Mondială le va specifica într-o notificare către Beneficiar. În niciun caz, prima dată de plată nu va fi stabilită mai devreme de 60 de zile de la data (data notificării) de expediere a unei astfel de notificări. Beneficiarul va plăti dobândă pentru soldul agregat la o rată, pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu rata de referinţă plus marja fixă, plătibilă în arierate la fiecare dată de plată. Fără a contraveni celor de mai sus, în cazul în care o anumită sumă a soldului agregat rămâne neplătită la data scadenţei şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci de zile, atunci Beneficiarul va plăti rata dobânzii de întârziere pentru această sumă restantă în loc de rata dobânzii specificată mai sus în acest subparagraf (ii) până la achitarea integrală a sumei restante. Dobânda la rata dobânzii de întârziere se acumulează din prima zi a fiecărei perioade de dobândă neplătite şi se plăteşte semestrial în arierate la fiecare dată de plată;    ART. V
    Intrarea în efectivitate; terminare
    5.01. Prezentul acord nu va intra în vigoare decât după ce au fost furnizate Băncii Mondiale dovezi satisfăcătoare pentru Banca Mondială conform cărora această scrisoare de înţelegere semnată în numele Beneficiarului a fost ratificată în mod corespunzător de către România.
    5.02. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul şi Banca Mondială vor conveni altfel, prezenta scrisoare de înţelegere va intra în vigoare la data la care Banca Mondială trimite notificare Beneficiarului cu privire la acceptarea dovezilor necesare conform secţiunii 5.01 („Data intrării în vigoare“). În cazul în care, înainte de data intrării în vigoare, a avut loc orice eveniment care ar fi îndreptăţit Banca Mondială să suspende dreptul Beneficiarului de a efectua retrageri din contul avansului, dacă această scrisoare de înţelegere ar fi fost în vigoare, Banca Mondială poate amâna expedierea notificării la care se face referire în această secţiune până când acest eveniment (sau evenimente) a (sau au) încetat să existe.
    5.03. Terminare pentru neintrare în vigoare. Prezenta scrisoare de înţelegere şi toate obligaţiile care revin părţilor încetează, dacă nu au intrat în vigoare până la data care cade la 240 de zile de la data prezentei scrisori de înţelegere, cu excepţia cazului în care Banca Mondială, luând în considerare motivele întârzierii, stabileşte o dată ulterioară pentru scopul prezentei secţiuni. Banca Mondială va notifica imediat Beneficiarului o astfel de dată ulterioară.

    ART. VI
    Reprezentantul Beneficiarului. Adrese
    6.01. Reprezentantul Beneficiarului. Reprezentantul Beneficiarului la care se face referire în secţiunea 9.02 din Condiţiile generale este ministrul finanţelor publice.
    6.02. Adresa Beneficiarului. Adresa Beneficiarului la care se face referire în secţiunea 9.01 din Condiţiile generale este:
    6.03. Adresa Băncii Mondiale. Adresa Băncii Mondiale la care se face referire în secţiunea 9.01 din Condiţiile generale este:

    Ministerul Finanţelor Publice
    Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5
    Bucureşti, 050706
    România
    Telefon Fax:
    + 4021 2261000/3199759 + 4021 3122509
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Telefon Fax:
    248423 (MCI) sau (1)-202-477-6391
    64145 (MCI)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016