Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 28 martie 2024  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 28 martie 2024 "Silvomediu şi climă"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 2 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 115 din 28 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul „Silvomediu şi climă“, denumită în continuare schemă.
    (2) Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu şi climă acordate prin schemă se acordă în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 al României, denumit în continuare PS 2023-2027, ca ajutoare cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), condiţiile care stau la baza acestora fiind prevăzute în intervenţia de dezvoltare rurală DR-07 - Silvomediu şi climă.
    (3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală (DGDR-AM PNDR), în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, şi prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA.
    (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

    ART. 2
    Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR, la adresa www.madr.ro, AFIR, la adresa www.afir.ro, şi APIA, la adresa www.apia.org.ro.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele schemei
    ART. 3
    (1) Scopul ajutorului constă în acordarea de plăţi compensatorii pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare, rezultate din depăşirea cerinţelor obligatorii prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.
    (2) Costurile suplimentare menţionate la alin. (1) conţin şi costuri tranzacţionale, prevăzute de art. 70 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, aferente elaborării dosarului tehnic şi gestionării anuale pe parcursul duratei de implementare a angajamentului (5 ani) a informaţiilor şi documentelor necesare implementării pachetului 1.
    (3) Angajamentele voluntare menţionate la alin. (1) contribuie la atingerea obiectivelor specifice menţionate la art. 6 alin. (1) lit. (d), (e) şi (f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, respectiv:
    (i) atenuarea schimbărilor climatice şi la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi prin îmbunătăţirea sechestrării carbonului, precum şi prin promovarea energiei sustenabile;
    (ii) promovarea dezvoltării sustenabile şi a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul şi aerul;
    (iii) stoparea şi inversarea pierderii biodiversităţii, la îmbunătăţirea serviciilor ecosistemice şi la conservarea habitatelor şi a peisajelor.


    ART. 4
    (1) Prin aplicarea prezentei scheme se urmăresc reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.
    (2) În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează implementarea următoarelor pachete:
    a) pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte;
    b) pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) adunatul - este prima etapă din cadrul procesului de colectare, caracterizată prin deplasarea fiecărei piese pe un traseu propriu, pe distanţe scurte, de la locul de doborâre până la locurile de concentrare a materialului lemnos;
    b) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani şi aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
    c) angajament - document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat, astfel cum sunt prevăzute în fişa intervenţiei DR-07 - Slivomediu şi climă din cadrul PS 2023-2027 şi prezenta schemă şi detaliate în legislaţia naţională; angajamentele reprezintă şi cerinţele specifice pachetelor de silvomediu prevăzute de prezenta schemă;
    d) apropiatul lemnului - reprezintă operaţia de deplasare a sarcinilor din tasoanele formate prin adunat şi/sau scos până în platforma primară ce se află lângă o instalaţie permanentă de transport. Se utilizează o anumită cale de apropiat amenajată corespunzător condiţiilor impuse de mijloacele tehnice cu care se realizează deplasarea materialului lemnos;
    e) atelajul - este compus din animale de tracţiune (cai sau boi) şi harnaşamentul aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat;
    f) cerere de finanţare eligibilă - reprezintă cererea de finanţare prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil în temeiul schemei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în schemă şi care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare, conform procedurii de selecţie detaliate în ghidul solicitantului şi procedurile operaţionale specifice;
    g) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea unei plăţi de către APIA în temeiul schemei; la cererea de plată se ataşează, după caz, documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;
    h) - cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe aplicabile pachetelor schemei - Codul silvic, legislaţia silvică subsecventă, precum şi sistemul de norme tehnice silvice, economice şi juridice care alcătuiesc regimul silvic cuprind cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant. Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe aplicabile pachetelor schemei sunt prevăzute în cadrul fişei intervenţiei DR-07 - Silvomediu şi climă din cadrul PS 2023-2027, cap. 6 - Identificarea elementelor de referinţă relevante, secţiunea Lista standardelor naţionale obligatorii relevante şi sunt detaliate în ghidul solicitantului şi procedurile operaţionale specifice, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
    - pierderile de venit în cadrul pachetului 1, precizat la art. 4 alin. (2) lit. a), rezultă din renunţarea la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare, având în vedere volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani în zona de linişte şi 4 ani în restul suprafeţei angajate de pe unităţile amenajistice pe care sunt planificate lucrări de rărituri şi tăieri de igienă, precum şi la volumul de lemn aferent produselor rezultate din tăieri de conservare care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani pe toată suprafaţa angajată planificată cu astfel de lucrări;
    – costurile suplimentare în cadrul pachetului 2, precizat la art. 4 alin. (2) lit. b), rezultă din utilizarea atelajelor la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate, reprezentând diferenţa dintre costurile necesare efectuării lucrărilor de colectare a lemnului din rărituri cu mijloace mecanizate (tractoare) şi cele necesare efectuării acestor lucrări cu atelaje;

    i) colectarea lemnului - reprezintă partea procesului tehnologic în care lemnul este deplasat de la cioată până în platforma primară aflată lângă o cale permanentă de transport. Această deplasare se face, într-o primă etapă, pe trasee neamenajate, fiind continuată, în etapa următoare, pe trasee amenajate, denumite căi de colectare;
    j) Comitet de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PS 2023-2027, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 124 din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    k) conferinţa a II-a de amenajare - reprezintă şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic;
    l) costuri standard - costuri unitare medii la nivel naţional, cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ (ICAS), reprezentând pierderi de venit şi costuri suplimentare rezultate ca urmare a aplicării de angajamente de silvomediu care depăşesc nivelul cerinţelor obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, respectiv angajamente de renunţare la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare şi de utilizare de atelaje la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate. Costurile standard includ şi costurile tranzacţionale aferente elaborării dosarului tehnic şi gestionării anuale pe parcursul duratei de implementare a angajamentului (5 ani) a informaţiilor şi documentelor necesare implementării pachetului 1;
    m) data acordării ajutorului - înseamnă data primirii de către beneficiarul schemei a notificării privind acordarea sprijinului ca urmare a rezultatului procesului de selecţie;
    n) evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare - reprezintă acţiunile procedurale prin care documentaţia aferentă cererilor de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în schemă şi în ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi prin care cererile de finanţare sunt punctate şi ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecţie şi departajare specifice schemei;
    o) ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică şi financiară a schemei şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, depunerea şi selectarea cererii de finanţare, precum şi derularea angajamentului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat în termen de cel puţin 15 zile înainte de data lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare pe site-urile oficiale ale instituţiilor responsabile pentru gestionarea schemei;
    p) grupe şi subgrupe funcţionale - grupele şi subgrupele funcţionale prevăzute în anexa nr. 3 din anexa nr. 1 - Norme tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) întreprindere în dificultate - în sensul art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât o IMM care există de mai puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    r) platforma primară - reprezintă un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren;
    s) posibilitate - reprezintă volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia;
    t) posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, rezultat ca raport între posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic;
    u) produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici;
    v) produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici;
    w) produsele de igienă - produse lemnoase rezultate din procesul normal de eliminare naturală;
    x) răriturile (R) - reprezintă lucrări care se efectuează periodic în arborete tinere, prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafaţă, în scopul ameliorării structurii, creşterii şi calităţii arboretelor;
    y) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită;
    z) scosul lemnului - este o operaţie necesară în unele situaţii, atunci când tasoanele formate prin adunat nu se găsesc în raza de acţiune a mijloacelor principale de colectare, şi constă în deplasarea materialului lemnos din aceste tasoane până la următoarele confluenţe;
    aa) tăierile de conservare - cuprind lucrările prin care sunt promovate nucleele existente de regenerare naturală, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă;
    bb) tăierile de regenerare - se referă la gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, reprezentând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor şi a pădurii de la o generaţie la alta;
    cc) teren forestier - terenurile acoperite cu păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi din fondul forestier naţional (FFN);
    dd) teren forestier eligibil în cadrul schemei - terenul forestier, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul funcţional I, care respectă condiţiile schemei;
    ee) tipul funcţional I - în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale de protecţie în care este interzisă, prin reglementări, exploatarea de masă lemnoasă sau de alte produse, fără aprobări emise în baza actelor administrative privind protecţia mediului şi/sau acordul administratorului ariei naturale protejate;
    ff) tipul funcţional II - în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale de protecţie în care nu este permisă reglementarea procesului de producţie lemnoasă - produse principale. În acest tip funcţional sunt admise lucrări speciale de conservare;
    gg) unitatea amenajistică (subparcelă - ua) - este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice;
    hh) unitate de gospodărire - unitatea de amenajament pentru care se stabilesc baze de amenajare şi pentru care se reglementează separat fie procesul de producţie lemnoasă, fie acţiuni sau măsuri speciale de ocrotire sau conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit;
    ii) unitatea de producţie şi/sau protecţie (UP) - reprezintă suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic;
    jj) sesiune de depunere a cererilor de finanţare - perioada determinată în cadrul căreia se pot depune cereri de finanţare de către potenţialii beneficiari ai PS 2023-2027.


    CAP. IV
    Beneficiarii schemei
    ART. 6
    Beneficiarii schemei sunt:
    a) unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
    b) persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
    c) asociaţii între beneficiarii precizaţi la lit. a) şi b).


    ART. 7
    Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii enunţaţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie proprietarii suprafeţelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;
    b) să respecte începând cu data de 1 ianuarie a anului în care se semnează angajamentul condiţiile prevăzute de angajament pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 18 lit. g) care se aplică, după caz, şi după perioada de 5 ani;
    c) să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafeţele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;
    d) să participe cu toată suprafaţa eligibilă deţinută de acesta într-o unitate de producţie şi/sau protecţie la momentul depunerii aplicaţiei de accesare a schemei.


    ART. 8
    (1) Beneficiarii precizaţi la art. 6 nu sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul prezentei scheme dacă aceştia se află, după caz, în următoarele situaţii:
    a) sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiţiei precizate la art. 5 lit. q);
    b) împotriva lor a fost emisă o decizie anterioară a Comisiei de recuperare definitivă a unui ajutor de stat declarat ilegal şi incompatibil, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor din categoria unităţilor administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii).

    CAP. V
    Suprafaţa eligibilă schemei
    ART. 9
    (1) Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul I funcţional (T I), cu condiţia ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.
    (2) Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha.
    (3) Suprafeţele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic.
    (4) Suprafaţa trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare începând cu data avizării procesului-verbal al conferinţei a II-a de amenajare.

    CAP. VI
    Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului şi valoarea sprijinului
    ART. 10
    (1) Sprijinul acordat în cadrul schemei este de tip compensatoriu.
    (2) Sprijinul se acordă anual pe o perioadă de 5 ani ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constând în costurile standard precizate la art. 12, şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare şi costurile tranzacţionale suportate de deţinătorii de terenuri forestiere.
    (3) În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în pachetele precizate la art. 4 alin. (2).
    (4) Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1.

    ART. 11
    Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro pe ha şi pe an.

    ART. 12
    (1) Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
    a) 38 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul pachetului 1;
    b) 137 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul pachetului 2.

    (2) Pentru suprafaţa cuprinsă între 100 şi 500 ha se va acorda 100% din valoarea plăţii compensatorii, iar pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat după cum urmează:
    a) pentru suprafaţa cuprinsă între 500,01 ha şi 1.000 ha se va acorda 85% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii;
    b) pentru suprafaţa cuprinsă între 1.000,01 ha şi 5.000 ha se va acorda 65% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii;
    c) pentru suprafaţa mai mare de 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii.


    CAP. VII
    Costuri eligibile
    ART. 13
    (1) Costurile eligibile în cadrul schemei sunt constituite din costuri standard, acordate sub forma plăţilor compensatorii precizate la art. 12 alin. (1).
    (2) Costurile standard calculate pentru plăţile acordate în cadrul schemei nu includ costuri investiţionale.
    (3) Valorile costurilor standard menţionate la art. 12 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei şi a angajamentelor în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, dar fără să depăşească valoarea precizată la art. 11.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 14
    (1) Beneficiarii definiţi la art. 6 depun la APIA o singură cerere de finanţare în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de finanţare, cerere întocmită conform modelului prevăzut ca anexă la ghidul solicitantului.
    (2) Selecţia cererilor de finanţare va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie şi, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de finanţare cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.
    (3) Criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR-AM PNDR în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027 în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PS 2023-2027 şi se detaliază în ghidul solicitantului aferent schemei.
    (4) Criteriile şi punctajele de selecţie pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor şi a cadrului de performanţă propuse prin PS 2023-2027.
    (5) Criteriile de selecţie vor avea în vedere următoarele principii:
    a) principiul prevalării funcţiilor de protecţie: se va acorda prioritate cererilor de finanţare pentru care indicatorul „ponderea pădurilor situate în tipul funcţional T II în total suprafaţă angajată“ este mai mare;
    b) principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor situate în zone cu înaltă valoare naturală şi care asigură servicii ecosistemice critice pentru protecţia solului, a apei şi a biodiversităţii (prioritizarea grupelor şi subgrupelor funcţionale);
    c) principiul proprietăţii: se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deţinătorii de pădure persoane fizice sau asociaţii ale acestora.

    (6) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma aplicării procesului de selecţie şi notificării beneficiarului privind finanţarea cererii de finanţare.
    (7) Plata efectivă a ajutorului se efectuează sub forma plăţilor compensatorii menţionate la art. 12, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar în urma parcurgerii procedurilor specifice ale APIA şi AFIR.

    ART. 15
    (1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor operaţionale elaborate la nivelul instituţiilor delegate şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei.

    ART. 16
    (1) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei scheme pentru a asigura adaptarea acestora în cazul modificării cerinţelor obligatorii relevante pe care angajamentele trebuie să le depăşească.
    (2) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei scheme, care depăşesc perioada de programare 2023-2027, pentru a asigura adaptarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare.
    (3) În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu adaptările ce decurg din clauzele de revizuire precizate la alin. (1) şi/sau (2), angajamentul încetează şi nu se solicită rambursarea plăţilor acordate pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.
    (4) Angajamentul aflat în derulare se poate transforma întrun alt tip de angajament prevăzut de intervenţiile PS 2023-2027, în cursul perioadei de îndeplinire a respectivului angajament, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) angajamentul existent să fie consolidat în mod substanţial;
    b) transformarea angajamentului să prezinte avantaje importante în domeniul mediului şi al climei.

    (5) În cazul transformării angajamentului se deschide un nou angajament pentru toată perioada specificată de intervenţia aferentă noului angajament, indiferent de perioada în care angajamentul iniţial a fost deja pus în aplicare.
    (6) Angajamentele aflate în derulare pot fi adaptate cu condiţia ca noile angajamente să ţină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului iniţial. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial.

    CAP. IX
    Condiţii specifice schemei
    ART. 17
    Beneficiarii schemei, în cazul în care deţin exploataţii agricole, trebuie să respecte normele de condiţionalitate stabilite în temeiul titlului III cap. I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 pe toată perioada angajamentului. Condiţionalitatea se aplică pe parcursul întregului an calendaristic.

    ART. 18
    Cerinţele specifice de implementare a pachetului 1 sunt următoarele:
    a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează zone de linişte compacte care să acopere cel puţin 20% din totalul suprafeţei eligibile angajate, delimitate prin limite parcelare/subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP (administrate de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), procentul de minimum 20% se asigură la nivelul fiecărei UP. Fiecare zonă de linişte compactă din cadrul unei UP nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha.
    b) În cadrul zonelor de linişte, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorare a regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum şi lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.
    c) În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonelor de linişte la nivel de UP, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa totală a zonelor de linişte la nivel de UP, angajamentul pentru UP în cauză se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.
    d) Pe suprafaţa din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de linişte se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări pe o perioadă mai mare de un an pe aceeaşi unitate amenajistică, cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorare a regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri. În situaţia în care pe suprafaţa unei unităţi amenajistice din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii.
    e) În situaţia în care pentru suprafaţa angajată, în afara zonei de linişte, există unităţi amenajistice încadrate în tipul funcţional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepţia recoltării de masă lemnoasă.
    f) În situaţia în care pe suprafaţa unei unităţi amenajistice încadrate în tipul funcţional TII din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii.
    g) Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea în vedere ca până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament să fie egal cu cel puţin cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate).


    ART. 19
    Cerinţele specifice de implementare a pachetului 2 sunt următoarele:
    a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unităţile amenajistice pe care estimează că va efectua rărituri cu atelaje pe toată perioada de angajament.
    b) Unităţile amenajistice selectate trebuie să se regăsească în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secţiunea rărituri.
    c) Suma suprafeţelor unităţilor amenajistice selectate nu poate depăşi jumătate din suprafaţa totală a unităţilor amenajistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secţiunea rărituri.
    d) Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să contracteze sau să efectueze lucrările de colectare a materialului lemnos, folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat pe suprafaţa parcursă cu rărituri ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară sau până la o cale permanentă de transport.
    e) Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă dintre operaţiile de scos şi apropiat.
    f) Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 mc.


    CAP. X
    Durata de aplicare a schemei
    ART. 20
    Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2029.

    CAP. XI
    Bugetul schemei
    ART. 21
    (1) Valoarea totală a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei din alocarea financiară prevăzută în PS 2023-2027, angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 84.826.166 euro, echivalentul în lei, la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie a anului intrării în vigoare a ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aprobare a prezentei scheme, respectiv 422.061.071,55 lei, din care contribuţia FEADR 72.006.991 euro, respectiv 358.277.984,42 lei, iar contribuţia naţională 12.819.175 euro, respectiv 63.783.087,13 lei.
    (2) Din valoarea totală a ajutorului de stat menţionat la alin. (1), pentru angajamentele asumate de beneficiari în baza intervenţiei DR-07 - Silvomediu şi climă din cadrul PS 2023-2027, se utilizează 75.850.112 euro, echivalentul în lei, la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie a anului intrării în vigoare a ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aprobare a prezentei scheme, respectiv 377.399.817,27 lei, din care contribuţia FEADR 64.377.345 euro, respectiv 320.315.917,78 lei, iar contribuţia naţională 11.472.767 euro, respectiv 57.083.899,49 lei.
    (3) Din valoarea totală a ajutorului de stat menţionat la alin. (1), pentru angajamentele asumate de beneficiari în baza schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, submăsura 15.1 - Plăţi pentru angajamente de silvomediu, din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare, aferent cererii de plată din anul 2025, se utilizează 8.976.054 euro, echivalentul în lei, la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie a anului intrării în vigoare a ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aprobare a prezentei scheme, respectiv 44.661.254,28 lei, din care contribuţia FEADR 7.629.646 euro, respectiv 37.962.066,64 lei, iar contribuţia naţională 1.346.408 euro, respectiv 6.699.187,64 lei.

    CAP. XII
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 22
    Sprijinul acordat beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 poate fi cumulat, pe aceeaşi suprafaţă angajată, cu orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează plăţi compensatorii identificabile diferite.

    CAP. XIII
    Publicarea şi raportarea beneficiarilor schemei
    ART. 23
    (1) Publicarea informaţiilor privind beneficiarii schemei se realizează în conformitate cu prevederile 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2022/2.472.
    (2) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulament (UE) 2022/2.472 privind fiecare ajutor individual acordat care depăşeşte 100.000 euro se publică pe pagina web a AFIR la adresa www.afir.ro.
    (3) Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) 2022/2.472 se publică pe site-ul www.afir.ro în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) 2022/2.472, astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.
    (4) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), pe baza informaţiilor primite din partea DGDR-AM PNDR în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform menţiunilor din cap. III al Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) APIA şi AFIR ţin evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2022/2.472 aplicabile schemei.
    (6) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR prin DGDR-AM PNDR, în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, AFIR şi APIA. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

    ART. 24
    MADR, prin DGAERI, în baza informaţiilor primite de la DGDR-AM PNDR în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Încălcarea prevederilor angajamentului se sancţionează în conformitate cu sistemul de sancţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 26
    Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016