Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 27 decembrie 2023  având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 27 decembrie 2023 având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.711 din 27 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2024.
──────────
    ART. 1
    (1) În baza art. 38 al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) 1.315/2023 al Comisiei (denumit în continuare Regulamentul), se instituie prezenta schemă de ajutor de stat.
    (2) Ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme vizează sprijinirea investiţiilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a activităţilor industriale, inclusiv în sisteme de monitorizare a datelor de consum/monitorizare a indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul operatorilor/ramurii de activitate/digitalizare şi transfer date la distanţă, având în vedere respectarea criteriilor din Ghidul tehnic DNSH (2021/C58/01), în conformitate cu prevederile Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 38 din Regulament - Ajutoarele pentru investiţii în favoarea măsurilor de eficienţă energetică, altele decât cele pentru clădiri, şi ale capitolului I din Regulament.
    (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu PNRR şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementările Uniunii Europene şi naţionale, precum şi ale strategiilor şi documentelor de politici publice naţionale şi europene. Prin prezenta schemă de ajutor de stat este vizată sprijinirea investiţiilor în modernizarea, monitorizarea datelor de consum şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivelul operatorilor economici din industrie.
    (3) În cadrul acestei scheme, instalaţiile de producere a energiei din resurse regenerabile nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul proiectului.
    (4) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile excluse prin art. 1 alin. (3) din Regulament. De asemenea, prezenta schemă de sprijin nu se aplică pentru producţia de energie nucleară potrivit art. 1 alin. (6) din Regulament.
    (5) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la lit. (a), (b) sau (c) al art. 1 alin. (3) din Regulament, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia că solicitantul demonstrează, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.
    (6) În cadrul schemei nu se acordă ajutoare pentru instalarea de echipamente energetice pe bază de combustibili fosili, inclusiv gaze naturale. De asemenea, prevederile schemei nu se aplică în cazul investiţiilor în cogenerare şi încălzire şi/sau răcire centralizată.
    (7) În cadrul schemei nu se acordă ajutoare întreprinderilor care se află în dificultate. Cu toate acestea, prezenta schemă se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021.
    (8) Nu se acordă ajutoare pentru investiţiile realizate în vederea respectării standardelor Uniunii care au fost adoptate şi sunt în vigoare. Se pot acorda ajutoare pentru investiţiile realizate în vederea respectării standardelor Uniunii care au fost adoptate, dar care nu sunt încă în vigoare, cu condiţia ca investiţia să fie pusă în aplicare şi finalizată cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardului.
    (9) Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme bazate pe procedura apelului de proiecte este acordat pentru proiecte de investiţii la nivelul operatorilor economici din industrie, cu impact direct în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi eficientizarea energetică a proceselor tehnologice la nivelul contururilor energetice ale proiectelor, evaluate prin audit energetic, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR - componenta C6. Energie, măsura de investiţii I.5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial.

    ART. 3
    Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) reducerea cu cel puţin 30% a emisiilor directe şi indirecte de GES, comparativ cu emisiile ex ante, pe conturul proiectului;
    b) reducerea intensităţii energetice pe conturul proiectului;
    c) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor de energie, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    d) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind eficienţa energetică prevăzute în Directiva (UE) 2018/2.002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, modificată prin Regulamentul delegat (UE) 2023/807 al Comisiei din 15 decembrie 2022;
    e) atingerea obiectivelor din Planul naţional integrat Energie şi schimbări climatice 2021-2030;
    f) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 („Legea europeană a climei“), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată.


    ART. 4
    În vederea aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/2.106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa, măsura de investiţii I.5, prin prezenta schemă de sprijinire a investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, stabileşte următorul indicator comun legat de sprijinul acordat prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă: îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivelul operatorilor economici din industrie.

    ART. 5
    Prin implementarea proiectelor finanţabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte finalizarea unor proiecte de eficienţă energetică în industrie, prin care să se obţină o reducere cu cel puţin 30% a emisiilor indirecte şi directe de GES la nivelul proiectului, în comparaţie cu emisiile ex ante, reducere care urmează să fie monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea şi analiza consumului naţional de energie şi creşterea procentuală a implementării sistemelor de management energetic EMS la nivelul operatorilor economici, inclusiv la nivelul întreprinderilor mari consumatoare de energie.

┌───────────┬───────────────┬──────────┐
│ID* │ │Unitate de│
│ │ │măsură │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │emisiilor de │ │
│ │gaze cu efect │ │
│ │de seră, │ │
│ │directe şi │ │
│Indicatorul│indirecte: │echivalent│
│I.1 │Scădere anuală │tone de │
│ │estimată a │CO_2 │
│ │emisiilor de │ │
│ │gaze cu efect │ │
│ │de seră - 30% │ │
│ │pe conturul │ │
│ │proiectului │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Indicatorul│Reducerea │tep/mii │
│I.2 │intensităţii │lei (%) │
│ │energetice │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘


    * Indicatorii se vor regăsi în auditul energetic iniţial, efectuat, la alegere, pentru unul din anii 2021, 2022 sau 2023 pe conturul proiectului.


    ART. 6
    (1) Schema de ajutor de stat bazată pe procedura apelului de proiecte se adresează operatorilor economici care sunt constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin, respectând condiţia înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în scopuri fiscale în România, şi care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanţare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România.
    (2) Activităţile şi acţiunile din proiect sunt eligibile numai pentru operatorii economici ce deţin un cod CAEN autorizat pentru industrie^1, pentru care aplică pentru finanţare în cadrul proiectului. Auditul energetic iniţial pe conturul energetic al proiectului are ca scop propunerea de măsuri pentru reducerea emisiilor de GES cu minimum 30% şi reducerea intensităţii energetice faţă de anul de referinţă ales (2021, 2022 sau 2023), respectând prevederile DNSH şi condiţiile privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la art. 17.
    ^1 Conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2, secţiunile B şi C disponibile la https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen.


    ART. 7
    (1) În cadrul acestei scheme vor putea fi finanţate proiecte care au ca obiectiv implementarea unui număr de echipamente dedicate modernizării, monitorizării şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a activităţilor industriale la nivelul operatorilor economici, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei - EMS (în caz că nu este deja instalat) care va asigura, la nivelul operatorului economic, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra şi analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date, va asigura o intervenţie în timp real cu scopul de a eficientiza consumul de energie.
    (2) Pentru implementarea echipamentelor prevăzute anterior sunt obligatorii:
    a) compatibilitatea sistemului de management şi monitorizare energetică cu cerinţele ISO 50001;
    b) vizualizarea în timp real a consumurilor energetice, a costurilor asociate, precum şi a nivelului de emisii de gaze cu efect de seră;
    c) prezenţa următoarelor componente hardware şi software: senzori de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces industrial, RTU - Remote Terminal Units - unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie, sistem de comunicare date, staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele), sistem computerizat software, local sau cu funcţionare în cloud, de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni;
    d) integrarea metodelor şi instrumentelor adecvate, conform celor descrise în Protocolul internaţional de performanţă în măsurare şi verificare (IPMVP).

    (3) Proiectul poate avea în vedere toate fluxurile de energie existente în cadrul întreprinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (energie electrică, energie termică, energie mecanică, alte forme de energie).
    (4) Fiecare cerere de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin una dintre următoarele acţiuni:
    a) înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea şi modernizarea sistemelor de producţie;
    b) implementarea unor măsuri de recuperare a pierderilor de energie termică din procesele tehnologice;
    c) sisteme de telegestiune;
    d) sisteme privind identificarea vârfurilor de consum şi eliberarea graduală de energie şi planificare a acesteia;
    e) achiziţia de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activităţii, la nivelul operatorilor, digitalizare şi transfer date la distanţă, diferite de EMS;
    f) alte pachete de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES şi a intensităţii energetice, excluzând activităţile legate de combustibili fosili.

    (5) Cererile de proiecte vor exclude următoarea listă de activităţi:
    a) activităţile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval^2;
    ^2 Cu excepţia proiectelor din cadrul acestei măsuri care au ca obiect generarea de energie electrică şi/sau termică, precum şi a infrastructurii conexe de transport şi distribuţie pe gaze naturale, care respectă condiţiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative“ (2021/C58/01).

    b) activităţile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră, emisii care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante^3;
    ^3 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referinţă relevante, ar trebui să se furnizeze o fundamentare a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referinţă stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile care intră în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

    c) activităţile legate de depozite de deşeuri, incineratoare^4 şi instalaţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor^5;
    ^4 Această excludere nu se aplică acţiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalaţii destinate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi instalaţii existente, în cazul în care acţiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienţei energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca astfel de acţiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacităţii instalaţiilor de a prelucra deşeuri sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalaţie.
    ^5 Această excludere nu se aplică acţiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalaţii existente de tratare mecano-biologică, în cazul în care acţiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienţei energetice sau modernizarea operaţiunilor de reciclare a deşeurilor separate pentru compostarea biodeşeurilor şi digestia anaerobă a biodeşeurilor, cu condiţia ca astfel de acţiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacităţii instalaţiilor de a prelucra deşeuri sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalaţie.

    d) activităţile în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.

    (6) Prezenta schemă bazată pe apelul de proiecte se aplică numai instalaţiilor/echipamentelor noi a căror implementare generează noi economii de energie pentru beneficiarii finanţării.
    (7) Activităţile şi acţiunile din proiect sunt eligibile numai dacă se face dovada respectării indicatorilor stabiliţi şi angajaţi de aplicant, în baza auditului energetic iniţial, efectuat, la alegere, pentru unul din anii 2021, 2022 sau 2023 şi care se referă la reducerea emisiilor de GES la nivelul proiectului cu cel puţin 30% şi la reducerea intensităţii energetice.
    (8) Operatorii economici care au deja implementat un sistem EMS pot opta pentru realizarea altor investiţii în eficienţa energetică din cele menţionate la alin. (4), cu respectarea prevederilor prezentei scheme.

    ART. 8
    În cadrul prezentei scheme, furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Energiei.

    ART. 9
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) apel de proiecte - o linie de finanţare deschisă, în cadrul căreia pot fi depuse proiecte în vederea obţinerii finanţării europene, cu tipuri de beneficiari, alocare şi durată clar identificate şi care corespunde unei priorităţi de investiţii stabilite la nivelul programului;
    b) proiect - un proiect de investiţii având ca obiectiv îmbunătăţirea eficienţei energetice a unei activităţi industriale, în conformitate cu art. 38 alin. (2) din Regulament, şi a cărui implementare rezultă în:
    (i) reducerea anuală a GES, directe şi indirecte (minimum 30%) la nivelul proiectului;
    (ii) reducerea intensităţii energetice.

    c) eficienţă energetică - raportul dintre rezultatul constând în performanţă, servicii, bunuri sau energie şi energia folosită în acest scop;
    d) îmbunătăţirea eficienţei energetice - creşterea eficienţei energetice ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice;
    e) costuri eligibile - costurile de investiţii necesare pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficienţă energetică;
    f) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    g) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    h) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    i) Regulament - Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.315/2023 al Comisiei;
    j) audit energetic - procedură al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei şi raportarea rezultatelor care cuprind indicatorii obligatorii în prezenta schemă de ajutor de stat;
    k) unitate de implementare a proiectului (UIP) - un grup restrâns de persoane cu abilităţi complementare, în cadrul căreia membrii colaborează pentru atingerea obiectivului proiectului solicitat spre finanţare. Membrii echipei de proiect trebuie să îndeplinească funcţiile necesare implementării proiectului (management de proiect, responsabil financiar, achiziţii, tehnic);
    l) standard al Uniunii - un standard obligatoriu al Uniunii care stabileşte nivelurile care trebuie atinse în ceea ce priveşte mediul de către întreprinderi în mod individual, excluzând standardele sau obiectivele stabilite la nivelul Uniunii care sunt obligatorii pentru statele membre, însă nu şi pentru întreprinderile individuale; sau obligaţia de a utiliza cele mai bune tehnici disponibile (BAT), astfel cum sunt definite în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de a garanta că nivelurile de emisie nu sunt mai ridicate decât nivelurile care s-ar fi înregistrat prin aplicarea BAT; în cazurile în care nivelurile emisiilor asociate BAT au fost definite în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Directivei 2010/75/UE sau în temeiul altor directive aplicabile, nivelurile respective se vor aplica în sensul prezentului regulament; dacă nivelurile respective sunt exprimate ca interval, se va aplica limita în care se atinge BAT pentru prima dată în cazul întreprinderii în cauză;
    m) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani - mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani - mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM - în ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.


    (2) Termenii întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprindere mare au semnificaţia dată de Regulament, potrivit anexei I - Definiţia IMM-urilor.

    ART. 10
    (1) Potenţialii beneficiari pot fi operatorii economici existenţi - microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi întreprinderi mari, entităţi cu personalitate juridică ce sunt constituite în conformitate cu legislaţia specifică din România sau din statul membru a cărui naţionalitate o deţin şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţării la momentul semnării contractului de finanţare.
    (2) Condiţii ce trebuie îndeplinite de potenţialii solicitanţi de ajutor de stat în cadrul schemei la momentul depunerii proiectului:
    a) solicitantul nu este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    b) solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare, nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    c) solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    d) solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
    e) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    f) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    g) solicitantul nu face obiectul unei decizii de recuperare neexecutate a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanţei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    h) solicitantul nu este o întreprindere în dificultate, conform art. 2 alin. (7);
    i) reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unităţii de implementare a proiectului (UIP) sau echipa de proiect, nu se află în situaţie de conflict de interese, astfel cum este definit de legislaţia naţională;
    j) solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect şi capacitate tehnică pentru susţinerea activităţilor proiectului; se probează cu fişele de post, CV-uri ale personalului din cadrul echipei de proiect;
    k) solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimii doi ani fiscali sau în ultimul an fiscal, după caz, în corespondenţă cu anul constituirii, în valoare minimă egală cu valoarea grantului solicitat, pentru întreprinderile mijlocii şi mari, sau în proporţie de 50% din valoarea grantului solicitat, pentru aplicanţii întreprinderi micro şi mici; în situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte criteriul privind cifra de afaceri, acesta trebuie să dovedească accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului, care să dovedească capacitatea financiară acceptabilă conform prevederilor de la lit. d). La momentul depunerii cererii de finanţare, aplicantul va prezenta un extras de cont şi o scrisoare de bonitate emisă de o instituţie bancară. Ulterior, la momentul contractării proiectului, se va prezenta o scrisoare de confort emisă de o instituţie bancară. De asemenea, aplicantul îşi va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile aferente proiectului;
    l) costurile eligibile sunt costurile de investiţii necesare pentru atingerea, în conformitate cu art. 38 alin. (3) din Regulament, a unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică.


    ART. 11
    Alte condiţii specifice obligatorii ce trebuie îndeplinite de solicitanţii de ajutor de stat, precum si elementele care atrag respingerea dosarului de finanţare sunt detaliate în ghidul solicitantului şi anexele la acesta.

    ART. 12
    Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul cuprinde acţiuni eligibile pentru care se face dovada contribuţiei la obiectivele PNRR - Măsura de investiţii I5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, urmărind indicatorii din auditul energetic pentru anul anterior finanţării (va identifica cel puţin indicatorul privind reducerea cu 30% a emisiilor de GES şi indicatorul intensităţii energetice la nivelul proiectului, raportat la auditul energetic în care se angajează valorile indicatorilor menţionaţi, pentru anul de referinţă);
    b) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    c) proiectul respectă perioada de implementare, începând cu data semnării contractului de finanţare şi până la momentul punerii în funcţiune a investiţiei, când se vor realiza indicatorii de rezultat prevăzuţi în prezenta schemă, urmată de perioada de monitorizare a durabilităţii proiectului;
    d) proiectul respectă principiul „efectului stimulativ“;
    e) nu se acordă ajutoare în temeiul prezentului articol pentru investiţiile realizate în vederea respectării standardelor Uniunii care au fost adoptate şi sunt în vigoare. Se pot acorda ajutoare în temeiul prezentului articol pentru investiţii realizate în vederea respectării standardelor Uniunii care au fost adoptate, dar care nu sunt încă în vigoare, cu condiţia ca investiţia să fie pusă în aplicare şi finalizată cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardului;
    f) proiectul este fundamentat pe auditul energetic pentru anul de referinţă ales (2021, 2022 sau 2023) în care se angajează valorile indicatorilor privind reducerea emisiilor de GES şi a intensităţii energetice, pentru perioada derulării proiectului;
    g) bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile finanţate prin prezenta schemă, anume 2.000.000 euro cheltuieli eligibile, cu respectarea intensităţilor maxime prevăzute la art. 16;
    h) echipamentele pentru care se solicită finanţare sunt noi/de generaţie nouă şi respectă preţul rezonabil (mediu) al pieţei pentru categoria respectivă de echipament, la momentul solicitării finanţării. Se probează prin preţul de catalog şi minimum trei oferte, la depunerea cererii de finanţare şi a fişelor tehnice de catalog pentru fiecare echipament pentru care se solicită finanţare, în conformitate cu studiul de fezabilitate, din care să reiasă îndeplinirea condiţiei privind depăşirea standardelor UE adoptate, dacă există standarde obligatorii în acest sens, sau conformarea cu reglementările comunitare privind aplicarea BAT (în aplicarea deciziilor Comisiei Europene de punere în aplicare a prevederilor Directivei 2010/75/UE). Se va alege preţul optim pentru respectarea raportului preţ/calitate;
    i) solicitantul va justifica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, faptul că implementarea proiectului va conduce la depăşirea standardelor Uniunii deja adoptate şi care sunt în vigoare. În cazul în care proiectul de investiţii propus vizează tehnologii care respectă standardele Uniunii care au fost adoptate, dar care nu sunt încă în vigoare, solicitantul se angajează să finalizeze şi să pună în aplicare investiţia cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardului. Auditul energetic efectuat după implementarea proiectului va evidenţia conformitatea cu declaraţia pe propria răspundere menţionată anterior, cu referire la standardele utilizate;
    j) solicitantul se angajează să aplice măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, să instaleze echipamentele pentru care a obţinut finanţare şi să realizeze indicatorii, conform auditului energetic iniţial, în perioada de monitorizare, calculaţi de la momentul operaţionalizării proiectului;
    k) solicitantul respectă prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte obligaţia legală de transmitere a chestionarului de analiză energetică la autoritatea abilitată, conform prevederilor legale, a programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, precum şi dovada contractului/colaborării cu un manager energetic atestat, conform categoriei căreia aparţine aplicantul, în acord cu prevederile Legii nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 13
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 30 iunie 2025. În această perioadă poate avea loc acordarea ajutorului de stat (semnarea contractelor de finanţare) în condiţiile prezentei scheme şi ale ghidului specific.
    (2) Investiţiile trebuie puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2025.
    (3) Plăţile aferente ajutorului de stat pot fi efectuate până la data de 31 decembrie 2026.

    ART. 14
    (1) Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei^6 al sumei de 71.300.000 euro, compus din bugetul aprobat pentru măsura de investiţii I.5, din cadrul componentei C6 - Energie, PNRR (echivalentul în lei al sumei de 62.000.000 euro) şi suma suplimentară aferentă supracontractării, în procent de 15%, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 124/2021).
    ^6 Echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna anterioară înaintării spre avizare a schemei.

    (2) Conform art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 124/2021, Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii cuprinse în componenta C.6 Energie, poate solicita anticipat şi justificat depăşirea cu până la 15% a sumelor alocate în euro aferente Investiţiei 5 din acordurile de finanţare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
    (3) Bugetul fiecărui apel va fi stabilit in cadrul ghidului aferent fiecărui apel.
    (4) Sumele rămase după fiecare apel se utilizează pentru următorul apel competitiv subsecvent.
    (5) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil pentru gestionarea fondurilor PNRR.
    (6) Din perspectiva bugetului alocat, numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de minimum 30, respectiv maximum 70 pentru situaţia în care suma solicitată de unii dintre aceştia este mult mai mică decât valoarea maximă a ajutorului de stat prevăzută la art. 16.

    ART. 15
    (1) Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene, ca urmare a procedurii apelului de proiecte. Apelul de proiecte pentru selecţie se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR, modulul C.6 - Energie - I.5 Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial: https://proiecte.pnrr.gov.ro
    (2) Cererile de finanţare eligibile vor fi propuse pentru contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform grilei de evaluare tehnico-economică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă, în limita bugetului alocat prezentei scheme.

    ART. 16
    (1) Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în cadrul acestei scheme este de 2.000.000 euro pentru proiectul de investiţii. Finanţarea este eligibilă la nivelul unuia sau mai multor puncte de lucru ale unei întreprinderi, dar în cadrul aceluiaşi proiect. Un aplicant poate depune un singur proiect în cadrul apelului de finanţare.
    (2) Intensitatea ajutorului este de 30% din costurile eligibile.
    (3) Intensitatea va fi majorată cu 20 de puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.
    (4) Intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi cu 5 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE.
    (5) Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se asigură de către beneficiar. Beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor proiectului, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.
    (6) Pentru acelaşi beneficiar şi acelaşi proiect de eficienţă energetică pentru care se solicită finanţare prin prezenta schemă, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis. Furnizorul de ajutor de stat monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Categorie │Puncte │
│ │procentuale │
├─────────────────────────┼────────────┤
│A. Intensitate ajutor de │ │
│stat în situaţia │ │
│prezentării scenariului │intensitate │
│contrafactual (din │de bază: 30%│
│cheltuielile eligibile │ │
│determinate conform art. │ │
│17) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru │+ 20 pct. │
│microîntreprinderi şi │procentuale │
│întreprinderile mici^7 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru │+10 pct. │
│întreprinderile mijlocii^│procentuale │
│7 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru investiţiile│ │
│situate în zonele │ │
│asistate care îndeplinesc│+ 15 pct. │
│condiţiile prevăzute la │procentuale │
│articolul 107 alineatul │ │
│(3) litera (a) din TFUE^8│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru investiţiile│ │
│situate în zone asistate │ │
│care îndeplinesc │+ 5 pct. │
│condiţiile prevăzute la │procentuale │
│articolul 107 alineatul │ │
│(3) litera (c) din TFUE^9│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│B. Intensitate ajutor de │ │
│stat în situaţia │ │
│neprezentării scenariului│ │
│contrafactual (costurile │ │
│eligibile sunt costurile │intensitatea│
│totale ale investiţiei │de bază: 15%│
│legate direct de │ │
│atingerea unui nivel mai │ │
│ridicat de eficienţă │ │
│energetică) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru │+ 10 pct. │
│microîntreprinderi şi │procentuale │
│întreprinderi mici^10 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru │+ 5 pct. │
│întreprinderile mijlocii^│procentuale │
│10 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru investiţiile│ │
│situate în zone asistate │ │
│care îndeplinesc │+ 7,5 pct. │
│condiţiile prevăzute la │procentuale │
│articolul 107 alineatul │ │
│(3) litera (a) din TFUE^ │ │
│11 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Bonus pentru investiţiile│ │
│situate în zone asistate │ │
│care îndeplinesc │+ 2,5 pct. │
│condiţiile prevăzute la │procentuale │
│articolul 107 alineatul │ │
│(3) litera (c) din TFUE^ │ │
│12 │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ^7 Art. 38 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    ^8 Art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat; Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153/01), Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027).
    ^9 Art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat; Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153/01), Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027).
    ^10 Art. 38 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    ^11 Art. 38 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat; Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153/01), Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027).
    ^12 Art. 38 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat; Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153/01), Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027).


    ART. 17
    (1) Costurile eligibile sunt costurile suplimentare de investiţie necesare pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficienţă energetică. Acestea se determină prin compararea costurilor investiţiei cu cele ale scenariului contrafactual care ar surveni în absenţa ajutorului, după cum urmează:
    a) în cazul în care scenariul contrafactual constă în realizarea unei investiţii mai puţin eficiente din punct de vedere energetic care corespunde practicii comerciale normale din sectorul sau pentru activitatea în cauză, costurile eligibile constau în diferenţa dintre costurile investiţiei pentru care se acordă ajutorul de stat şi costurile investiţiei mai puţin eficiente din punct de vedere energetic;
    b) în cazul în care scenariul contrafactual constă în realizarea aceleiaşi investiţii ulterior, costurile eligibile constau în diferenţa dintre costurile investiţiei pentru care se acordă ajutorul de stat şi valoarea actualizată netă corespunzătoare costurilor investiţiei ulterioare, actualizate la momentul în care ar fi realizată investiţia care beneficiază de ajutor;
    c) în cazul în care scenariul contrafactual constă în menţinerea instalaţiilor şi echipamentelor existente în funcţiune, costurile eligibile constau în diferenţa dintre costurile investiţiei pentru care se acordă ajutorul de stat şi valoarea actualizată netă corespunzătoare investiţiilor în materie de întreţinere, reparare şi modernizare a instalaţiilor şi echipamentelor existente, actualizate la momentul în care ar fi realizată investiţia care beneficiază de ajutor;
    d) în cazul echipamentelor care fac obiectul unor contracte de leasing, costurile eligibile constau în diferenţa în valoare actualizată netă dintre închirierea echipamentelor pentru care se acordă ajutorul de stat şi închirierea echipamentelor mai puţin eficiente din punct de vedere energetic care ar fi închiriate în absenţa ajutorului; costurile de închiriere nu includ costurile legate de exploatarea echipamentului sau a instalaţiei (costuri pentru combustibil, asigurare, întreţinere, alte consumabile), indiferent dacă acestea fac parte din contractul de leasing.

    (2) În toate situaţiile enumerate la alin. (1), scenariul contrafactual corespunde unei investiţii cu o capacitate de producţie şi o durată de viaţă comparabile, care respectă standardele Uniunii deja în vigoare. Scenariul contrafactual trebuie să fie credibil din perspectiva cerinţelor legale, a condiţiilor de piaţă şi a stimulentelor generate de sistemul EU ETS.
    (3) În cazul în care investiţia constă într-o investiţie identificabilă în mod clar, destinată exclusiv îmbunătăţirii eficienţei energetice, pentru care nu există investiţii contrafactuale mai puţin eficiente din punct de vedere energetic, costurile eligibile sunt costurile totale ale investiţiei.
    (4) Nu sunt eligibile costurile care nu sunt legate direct de atingerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică.
    (5) Prin derogare de la alin. (1), costurile eligibile pot fi stabilite fără identificarea scenariului contrafactual. În acest caz, costurile eligibile sunt costurile totale ale investiţiei legate direct de atingerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică, iar intensitatea ajutoarelor şi toate bonusurile aplicabile se reduc cu 50%.

    ART. 18
    (1) Schema se aplică numai ajutoarelor de stat care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat o cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor de stat conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
    f) auditul energetic iniţial.


    ART. 19
    (1) Furnizorul de ajutor de stat semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat selectaţi în urma apelului de proiecte, după parcurgerea etapei de evaluare.
    (2) Ajutorul de stat se plăteşte doar în urma transmiterii unor cereri de către beneficiari, condiţionat de respectarea prevederilor legale în vigoare şi a regulilor specifice schemei de ajutor şi ghidului solicitantului.

    ART. 20
    (1) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data publicării prezentei scheme în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Comisiei.
    (2) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    Prezenta schemă, inclusiv ghidul specific, grila de verificare şi anexele aferente, se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Energiei.

    ART. 22
    Beneficiarii vor asigura vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, inclusiv emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: „finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ massmedia şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală al PNRR, elaborat de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    ART. 23
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 24
    (1) Furnizorul de ajutor de stat va păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
    (3) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani începând de la data acordării ajutorului de stat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu regulamentul pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor, conform art. 9 alin. (1) lit. (c) din Regulament, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 100.000 euro.

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare.

    ART. 29
    În vederea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei, precum şi a contractelor de finanţare, actelor de acordare a ajutoarelor, plăţilor, obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termenele prevăzute de art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către Ministerul Energiei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    la schemă
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016