Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 25 martie 2008  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 25 martie 2008 "Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor"

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 267 din 4 aprilie 2008

1. Titlul schemei
ART. 1
Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) pentru realizarea de investiţii, denumitã "Stimularea IMM-urilor care proceseazã produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevãzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfãşoarã activitãţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizãrii surselor de energie regenerabilã şi a biocombustibililor" aferentã mãsurii 123 "Creşterea valorii adãugate a produselor agricole" din Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã 2007-2013.
ART. 2
(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru IMM-uri în cadrul acestei scheme se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevãzute în Regulamentul CE nr. 70/2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii*1), denumit în continuare Regulament, modificat şi completat prin Regulamentul CE nr. 364/2004, Regulamentul CE nr. 1.857/2006 şi Regulamentul CE nr. 1.976/2006.
------------------
*1) JO L 10, 13.01.2001, p. 33.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale (MADR), prin Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã, este autoritatea responsabilã pentru aceastã schemã, iar implementarea prezentei schemei se asigurã prin Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit.
2. Scopul şi obiectivele schemei
ART. 3
Scopul prezentei scheme este facilitarea dezvoltãrii activitãţilor economice IMM-urilor care proceseazã produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevãzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfãşoarã activitãţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizãrii surselor de energie regenerabilã şi a biocombustibililor, prin realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale, fãrã a afecta însã condiţiile de comerţ într-o mãsurã contrarã interesului comun.
ART. 4
(1) Obiectivele generale ale prezentei scheme sunt desprinse din strategia naţionalã a sectorului IMM şi vizeazã creşterea competitivitãţii întreprinderilor de procesare şi marketing al produselor agricole prin diversificarea produselor obţinute şi prin obţinerea şi utilizarea surselor de energie regenerabilã şi a biocombustibililor.
(2) Obiectivele specifice ale prezentei scheme vizeazã:
a) introducerea şi dezvoltarea tehnologiilor şi procedeelor pentru obţinerea de produse alimentare, altele decât cele prevãzute de anexa 1 la Tratatul CE, precum şi pentru obţinerea şi utilizarea surselor de energie regenerabilã şi a biocombustibililor;
b) adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare, atât a activitãţii de procesare, cât şi celei de distribuţie a produselor obţinute;
c) îmbunãtãţirea competitivitãţii întreprinderilor sprijinite;
d) creşterea calitãţii produselor obţinute şi a siguranţei alimentare;
e) creşterea siguranţei ocupaţionale şi protejarea mediului.
3. Necesitatea implementãrii schemei
ART. 5
(1) În conformitate cu Strategia guvernamentalã pentru susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004-2008, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.280/2004 *2), România recunoaşte şi apreciazã importanţa sectorului IMM ca bazã pentru dezvoltarea economiei moderne, dinamice, bazatã pe cunoaştere.
------------------
*2) Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004.

(2) Potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea Naţionalã pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) la sfârşitul anului 2006*3), din punct de vedere demografic, densitatea IMM a crescut, ajungând la 26 IMM/1.000 locuitori, dar rãmâne mult sub media UE care este de peste 50 IMM/1.000 locuitori. Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu o densitate de 48,56 IMM/1.000 locuitori, este singura zonã din ţarã cu o demografie comparabilã cu cea a ţãrilor UE, urmeazã regiunile NV, V şi Centru, cu intensitãţi demografice de ordinul 25 IMM/1.000 locuitori, regiunea SE cu cca 23 IMM/1.000 locuitori şi, cu intensitate demograficã foarte scãzutã, sub 18, se înregistreazã regiunile SV, S şi NE. Se poate concluziona cã atractivitatea zonei Bucureşti-Ilfov pentru investitori este maximã, conducând la o aglomerare de firme în zona capitalei (53/1.000), în timp ce judeţele din Muntenia, Oltenia şi nordul Moldovei nu prezintã interes investiţional. Judeţele Vaslui şi Botoşani au sub 11 IMM/1.000 locuitori.
------------------
*3) http://www.animmc.ro

(3) Un alt aspect surprins în acelaşi studiu îl reprezintã declanşarea procesului concurenţial. Principalul efect al concurenţei îl constituie exodul peste graniţe al forţei de muncã calificate şi înalt calificate. Dacã în urmã cu 15 ani calificarea era unul dintre punctele forte ale României, în prezent ne confruntãm cu o acutã lipsã de forţã de muncã calificatã, iar nivelul calificãrii a devenit în peste 80% din cazuri principalul criteriu de angajare a personalului în sectorul IMM.
(4) Se mai poate remarca faptul cã România se situeazã printre tarile cu o foarte slabã reprezentare a tinerilor în afaceri, iar acordarea unor şanse sporite tineretului de a se lansa şi de a-şi utiliza capacitãţile în avantajul ţãrii trebuie privitã ca o investiţie cu mari şanse de succes.
(5) Un alt aspect semnalat prin analiza menţionatã constã în lipsa de mobilitate a firmelor, în sensul cã existã puţine transferuri de afaceri, puţine schimbãri de localitate şi puţine schimbãri ale obiectului de activitate. Conservatorismul poate fi interpretat ca un aspect pozitiv din punctul de vedere al şanselor de creştere economicã constantã şi continuã, dar poate fi nociv din punctul de vedere al managementului schimbãrii, al adaptãrii rapide la o nouã conjuncturã.
(6) În prezent existã disparitãţi profunde la nivel regional, mai ales între zonele urbane şi rurale, în ceea ce priveşte mediul de afaceri, fapt datorat în principal unei infrastructuri slab dezvoltate în spaţiul rural, lipsei resurselor financiare ale potenţialilor beneficiari, dificultãţilor de accesare a creditelor, dar şi slabei pregãtiri antreprenoriale. Microîntreprinderile existente în spaţiul rural sunt în numãr redus şi acoperã doar o gamã restrânsã de activitãţi productive şi servicii, nevalorificând suficient resursele locale.
(7) În anul 2005, conform datelor statistice în spaţiul rural erau 64.591 microîntreprinderi, IMM. Numãrul mediu de salariaţi din microîntreprinderile din spaţiul rural era de 113.332 de persoane. De asemenea, numãrul total de întreprinzãtori privaţi din mediul rural era de 140.873, din care:
- 65.544 de asociaţii familiale;
- 75.329 de persoane independente.
(8) În ceea ce priveşte dimensiunea întreprinderilor din industria alimentarã, douã treimi din acestea sunt de dimensiuni mici, având sub 9 angajaţi, în timp ce doar 1% sunt mari, cu peste 250 de angajaţi.
(9) În perioada de preaderare, prin Programul SAPARD au fost sprijinite investiţiile în industria alimentarã. Astfel, din 202 obiective de investiţii finalizate în cadrul mãsurii 1.1 "Îmbunãtãţirea procesãrii şi comercializãrii produselor agricole şi piscicole", reprezentând obiective noi şi modernizãri, un numãr de 85 au aparţinut sectorului "Carne şi ouã", 48 sectorului "Lapte şi produse lactate", 27 sectorului "Cereale", 24 sectorului "Vin", 17 sectorului "Legume-fructe şi cartofi", iar un obiectiv sectorului "Oleaginoase". Prin program nu au putut fi însã acoperite toate sectoarele pentru realizarea de investiţii (de exemplu, sectorul panificaţiei).
(10) Se impune astfel adaptarea întregului sector agroalimentar la standardele comunitare şi totodatã promovarea investiţiilor integrate, având ca beneficii creşterea competitivitãţii IMM-urilor şi dezvoltarea armonioasã a economiei moderne.
(11) Totodatã, în condiţiile necesitãţii conformãrii cu Directiva UE 2003/30/CE şi în perspectiva reducerii importurilor de produse energetice, România trebuie sã dezvolte o nouã categorie de combustibili, respectiv biocombustibilii. Prezenta schemã urmãreşte, printre altele, sã stimuleze operatorii economici din România sã iniţieze şi/sau sã-şi extindã activitatea de producere a biocombustibililor, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncã şi la deschiderea de noi pieţe pentru producţia agricolã.
(12) Sprijinirea investiţiilor destinate obţinerii şi utilizãrii surselor de energie regenerabilã prin procesarea produselor agricole va conduce la un grad mai ridicat de protecţie a mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã.
(13) Utilizarea biocombustibililor permite reducerea emisiei de dioxid de carbon în atmosferã cu 80%, a emisiei de dioxid de sulf cu 100% faţã de motorina clasicã. Biodieselul este biodegradabil şi se degradeazã de 4 ori mai repede decât dieselul obişnuit, prin folosirea sa reducându-se zgomotul de funcţionare al motorului faţã de dieselul obişnuit.
(14) Prin sprijinul acordat sectorului IMM se va contribui substanţial la realizarea produsului intern brut şi la crearea de noi locuri de muncã. IMM îşi vor mãri abilitatea de a rãspunde în mod flexibil pe pieţe puternic competitive şi de adaptare rapidã la schimbãrile structurale şi ciclice ale economiei globale un sector IMM bine dezvoltat putând astfel sã sprijine stabilitatea şi creşterea macroeconomicã.
4. Baza legalã
ART. 6
Prezenta schemã de ajutor de stat se aplicã cu luarea în considerare a dispoziţiilor conţinute de urmãtoarele acte, dupã cum urmeazã:
1. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2. <>Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii*4), cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
--------------
*4) Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004.

3. prevederile art. 28 - Creşterea valorii adãugate pentru produsele agricole şi forestiere din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;
4. prevederile pct. 5.2 liniuţa a doua din anexa II la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.974/2006*5) de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005.
---------------
*5) JO L 368, 23.12.2006, P. 15-73.

5. Domeniul de aplicare
ART. 7
Prezenta schemã de ajutor de stat se adreseazã IMM-urilor care îşi desfãşoarã activitatea în România în urmãtoarele sectoare ale economiei:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Din industria alimentarã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sector panificaţie: Fabricarea pâinii, produselor proaspete │
│de patiserie, biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare,│
│macaroanelor, tãieţeilor, cuşcuşului şi altor produse fãinoase │
│similare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sector dulciuri şi produse zaharoase: Fabricarea │
│produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sector produse lactate: Fabricarea îngheţatei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sector preparate alimentare omogenizate şi alimente │
│dietetice: Fabricarea produselor alimentare pentru utilizãri │
│nutriţionale speciale (directivele Consiliului, JO L 186, │
│30.06.1989): lapte praf pentru sugari; lapte şi alte alimente │
│pentru copii mici; alimente pentru sugari; alimente cu conţinut │
│redus de calorii, pentru controlul greutãţii; alimente dietetice │
│pentru scopuri medicale speciale; alimente cu conţinut redus │
│de sodiu, exclusiv sare şi sare fãrã sodiu; alimente fãrã gluten; │
│alimente recomandate în efortul muscular intens, în special │
│pentru sportivi; alimente pentru persoane ce suferã de │
│dereglãri ale metabolismului carbohidraţilor (diabet) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sector alte produse alimentare n.c.a.: Fabricarea de supe │
│şi ciorbe; - prafului de ouã etc.; fabricarea produselor │
│alimentare îmbogãţite cu vitamine, proteine etc. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Producerea şi utilizarea energiei regenerabile │
│ şi a biocombustibililor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producţia de energie electricã, de biogaz, energie termicã şi a │
│apei calde din surse regenerabile de cãtre IMM-urile care │
│proceseazã produse agricole listate în anexa 1 la Tratatul CE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producerea de biocombustibil - biodiesel şi bioetanol - │
│pentru transport de cãtre IMM-urile care proceseazã produse │
│agricole listate în anexa 1 la Tratatul CE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ART. 8
În cadrul acestei scheme nu se acordã sprijin financiar pentru activitãţile realizate de IMM în urmãtoarele sectoare:
a) producţia primarã a produselor agricole prevãzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum prelucrarea şi marketingul produselor care imitã sau substituie laptele ori produsele lactate, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;
b) pescuit şi acvaculturã, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*6);
---------------
*6) JO L 17, 21.01.2000, p. 22.

ART. 9
În cadrul acestei scheme nu se acordã sprijin financiar pentru:
a) ajutoarele în favoarea activitãţilor legate de export cãtre state terţe sau statele membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantitãţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) ajutoarele destinate utilizãrii produselor naţionale în detrimentul celor importate;
c) ajutorul care se încadreazã în domeniul de aplicare prevãzut prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.407/2002*7) (M1).
---------------
*7) JO L 205, p. 1, 2.08.2002.

6. Definiţii
ART. 10
În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) ajutor de stat - orice mãsurã care îndeplineşte criteriile prevãzute în art. 87(1) din Tratatul CE;
b) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifrã de afaceri anualã netã care nu depãşeşte echivalentul în lei a 50 milioane de euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depãşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro:
- în cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depãşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
- în cadrul categoriei IMM, întreprinderea micã este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi a cãrei cifrã de afaceri anualã netã sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depãşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro;
- în cadrul categoriei IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cãrei cifrã de afaceri sau rezultat anual al bilanţului contabil nu depãşeşte echivalentul în lei a 2 milioane euro;
- calculul cifrei de afaceri şi al numãrului de salariaţi se face ţinând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomã, legatã sau partenerã, astfel cum sunt acestea definite în <>Legea nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicatã în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124 din 20 mai 2003;
c) investiţii în active corporale - orice investiţie în active fixe corporale legate de crearea unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o activitate care implicã o schimbare fundamentalã în produsul sau procesul de producţie al unei unitãţi existente (mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare);
d) investiţii în active necorporale - orice investiţie în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate;
e) costuri eligibile - costurile legate de investiţia iniţialã, respectiv costurile cu active corporale şi active necorporale;
f) activele corporale - clãdiri, utilaje/instalaţii;
g) activele necorporale - transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente, licenţe, know-how sau informaţii tehnice nepatentate;
h) intensitatea brutã a ajutorului de stat - cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din costurile eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintã sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plãtibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordãrii lor. Rata de actualizare este rata de referinţã în vigoare la data acordãrii acestuia;
i) rata de referinţã - rata dobânzii stabilitã de Comisia Europeanã pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;
j) Program Naţional de Dezvoltare Ruralã - documentul programatic în baza cãruia, potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, vor fi accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR;
k) mãsurã - mijlocul prin care se implementeazã o prioritate, asigurând cadrul cofinanţãrii proiectelor atât din FEADR, cât şi din bugetul naţional;
l) Autoritatea de management a PNDR - organismul responsabil cu managementul şi implementarea eficientã, efectivã şi corectã a PNDR, denumitã în continuare AM PNDR;
m) Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - organismul responsabil cu asigurarea funcţiei de platã în cadrul PNDR, denumitã în continuare APDRP, care are în structura sa 42 de oficii judeţene de platã pentru dezvoltare ruralã şi pescuit (OJPDRP) şi 8 centre regionale de platã pentru dezvoltare ruralã şi pescuit (CRPDRP);
n) Procedura de evaluare şi selectare a proiectelor - detalierea etapelor şi a documentelor necesare din momentul depunerii proiectului pânã la semnarea contractului şi este cuprinsã într-un manual elaborat de APDRP, aprobatã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ce va fi publicat, imediat dupã adoptare, pe pagina web a MADR şi, respectiv, a APDRP;
o) Ghidul solicitantului - set de instrucţiuni cu privire la evaluarea, selectarea, contractarea şi plata proiectelor, elaborat pentru fiecare mãsurã în parte, disponibil la nivel local şi central şi pe site-ul APDRP şi MADR;
p) Cererea de finanţare - formularul pe care beneficiarul trebuie sã îl completeze şi sã îl depunã, alãturi de documentele justificative, în vederea evaluãrii şi selecţiei pentru finanţare;
q) Cererea de platã - solicitarea scrisã pe care beneficiarul o depune la APDRP pentru obţinerea rambursãrii cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementãrii proiectului. La cererea de platã se ataşeazã documentele justificative de platã;
r) avizele şi acordurile necesare investiţiei - documente parte a cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cãrora, în baza protocoalelor de colaborare, APDRP şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin mãsurile PNDR 2007-2013, astfel încât investiţiile sã respecte legislaţia în vigoare;
s) produse alimentare - produsele de origine agricolã, necuprinse în anexa 1 la Tratatul CE, obţinute prin procesarea materiilor prime incluse în anexa 1 la Tratatul CE, cu excepţia produselor piscicole şi de acvaculturã.
7. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari
ART. 11
Pot beneficia de mãsurile de ajutor de stat prevãzute în prezenta schemã IMM-urile care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
1. îşi desfãşoarã activitatea în România, respectã prevederile <>Legii nr. 346/2004 *8), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi sunt înregistrate conform prevederilor:
----------------
*8) Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004.

● <>Legii nr. 31/1990 *9) privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; sau
----------------
*9) Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.

● <>Legii nr. 300/2004 *10) privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
-----------------
*10) Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004.

2. sã nu fie considerate firme în dificultate, în sensul prevederilor Orientãrilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate*11).
------------------
*11) JO C 244 din 1.10.2004, p. 2.

Potrivit acestor reglementari firma în dificultate este:
a) societatea cu rãspundere limitatã, când se constatã pierderea a mai mult de jumãtate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;
b) societatea în care cel puţin o parte din asociaţi rãspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumãtate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societãţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
c) orice întreprindere, indiferent de forma juridicã, care întruneşte condiţiile pentru a fi supusã unei proceduri prevãzute de legislaţia privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului.
Chiar în cazul în care niciuna dintre condiţiile prevãzute la lit. a), b) sau c) nu este îndeplinitã, o firmã este consideratã în dificultate când prezintã simultan urmãtoarele simptome: cifra de afaceri este în scãdere, înregistreazã pierderi, acumuleazã datorii, scade fluxul de numerar;
3. nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închidere operaţionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã, nu au activitãţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
4. la data depunerii cererii de finanţare sã nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurãri sociale, a contribuţiilor de asigurãri pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate;
5. nu sunt firme împotriva cãrora a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.
8. Criterii de eligibilitate a proiectelor
ART. 12
În cadrul prezentei scheme pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevãd realizarea de investiţii corporale şi/sau necorporale, aşa cum sunt acestea definite la art. 10.
ART. 13
(1) Ajutorul de stat se acordã în cadrul prezentei scheme dacã beneficiarul a adresat, înainte de demararea lucrãrilor de executare a proiectului de investiţii, o cerere pentru ajutor şi dacã ADPRP a confirmat ulterior în scris, sub rezerva unor verificãri mai detaliate, cã proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite în schemã.
(2) Dacã lucrãrile încep anterior îndeplinirii condiţiei prevãzute la alin. (1), proiectul nu este eligibil pentru ajutor.
(3) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul prezentei scheme, cu condiţia ca primul sã fie finalizat.
(4) Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului sunt:
a) proiectul trebuie sã respecte conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;
b) beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sã dovedeascã pregãtire profesionalã în raport cu proiectul;
c) beneficiarul trebuie sã asigure cofinanţarea investiţiei;
d) beneficiarul trebuie sã prezinte toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizãrii investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie sã obţinã acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţionalã. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu.
9. Procedura de selecţie a proiectelor
ART. 14
(1) Dupã verificarea eligibilitãţii proiectelor de cãtre APDRP, fiecare proiect eligibil va fi punctat în funcţie de sistemul de punctaj stabilit înaintea lansãrii sesiunii depunerii de proiecte. AM PNDR, în consultare cu Comitetul de monitorizare, va stabili sistemul de punctaj, precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.
(2) Selecţia va fi fãcutã de Comitetul de selecţie, care este un organism tehnic prezidat de cãtre AM PNDR şi care are în componenţã reprezentanţi ai AM PNDR şi ai APDRP. Rolul Comitetului de selecţie este de a face propuneri cãtre AM PNDR pentru finanţarea proiectelor pe baza regulilor de selecţie stabilite.
(3) APDRP va întocmi o listã a proiectelor eligibile în ordinea punctajului obţinut şi o va transmite Comitetului de selecţie.
(4) Când valoarea totalã a proiectelor eligibile primite se situeazã sub valoarea totalã a alocãrii financiare, Comitetul de selecţie va întocmi un raport pe care îl va transmite cãtre directorul general al AM PNDR pentru aprobare.
(5) Când valoarea totalã a proiectelor eligibile primite se situeazã peste valoarea totalã a alocãrii financiare, Comitetul de selecţie va aplica sistemul de punctare şi, atunci când este necesar, criteriile pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal şi va întocmi un raport pe care îl va transmite cãtre directorul general al AM PNDR pentru aprobare.
(6) Pe baza rapoartelor primite de la Comitetul de selecţie, AM PNDR va lua decizia finalã asupra selecţiei proiectelor depuse.
(7) În aplicarea criteriilor de selecţie, în cadrul prezentei scheme sunt considerate sectoare prioritare sectorul panificaţie şi sectorul privind producerea şi utilizarea energiei regenerabile şi a biocombustibililor.
(8) Criteriile de selecţie aplicabile în cadrul prezentei scheme sunt:
● microîntreprinderi care se adapteazã la standardele comunitare;
● IMM-uri din sectoare prioritare, în ordinea de prioritãţi stabilitã în cadrul mãsurii 123;
● IMM-uri din zone unde existã materie primã disponibilã şi nu existã capacitãţi de procesare;
● IMM-uri care sã nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR;
● IMM-uri care sunt atât producãtoare de materie primã, cât şi procesatoare.
10. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
ART. 15
Mãsurile de sprijin acordate IMM-urilor în cadrul prezentei scheme constau în alocãri financiare nerambursabile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) şi de la bugetul naţional, iar sprijinul nu poate depãşi 50% din costurile eligibile ale proiectului.
ART. 16
Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordã în baza contractului de finanţare încheiat între APDRP şi beneficiar. Plata efectivã se efectueazã eşalonat, în maximum 5 tranşe, în urma prezentãrii de cãtre beneficiar a documentelor justificative de platã, pe baza graficului de eşalonare.
11. Condiţii de acordare a ajutorului de stat
11.1. Valoarea maximã a finanţãrii (intensitatea mãsurii de sprijin)
ART. 17
(1) Intensitatea brutã a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este:
a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeazã în regiunea Bucureşti-Ilfov;
b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeazã în celelalte 7 regiuni de dezvoltare.
(2) Valoarea maximã a ajutorului în cadrul prezentei scheme nu va depãşi 3.000.000 euro/proiect.
ART. 18
Ajutorul total acordat unui beneficiar pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depãşi plafonul maxim al intensitãţii prevãzut la art. 17 alin. (1), indiferent dacã acesta provine din surse naţionale sau comunitare.
11.2. Contribuţia beneficiarului
ART. 19
Pentru a garanta cã investiţia este viabilã, beneficiarul trebuie sã aducã o contribuţie financiarã de cel puţin 50% din costurile eligibile, din resurse proprii sau din credite, iar aceastã contribuţie nu trebuie sã fie afectatã de elemente de ajutor de stat.
11.3. Costuri eligibile
ART. 20
(1) În cadrul acestei scheme sunt considerate investiţii iniţiale: (i) investiţiile în imobilizãri corporale şi necorporale referitoare la înfiinţarea unei unitãţi, la extinderea unei unitãţi existente, la diversificarea producţiei unei unitãţi pe noi pieţe de produse, la o schimbare fundamentalã a ansamblului procesului de producţie a unei unitãţi existente; sau (ii) achiziţia unor active fixe, legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fãrã aceastã achiziţie, iar activele sunt cumpãrate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se considerã o investiţie iniţialã.
(2) Urmãtoarele categorii indicative de cheltuieli aferente investiţiilor în active corporale sunt considerate cheltuieli eligibile:
● construcţii noi şi/sau modernizarea clãdirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructurã internã şi utilitãţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
● construcţii noi şi/sau modernizãri pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;
● achiziţii sau achiziţii în leasing financiar de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate;
● investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi/sau echipamente);
● investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (construcţii şi/sau echipamente);
● achiziţii sau achiziţii în leasing financiar de noi mijloace de transport specializate, necesare activitãţii de producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
(3) Cheltuielile legate de achiziţia activelor în leasing, altele decât terenuri şi clãdiri, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpãra bunurile respective în perioada de implementare a proiectului, pânã la ultima cerere de platã.
ART. 21
(1) În cadrul prezentei scheme sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţiilor în active necorporale, cheltuielile pentru dobândirea drepturilor de brevet, a licenţelor, know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate, dupã cum urmeazã:
a) cumpãrarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregãtirea implementãrii proiectului;
b) achiziţionarea de software.
(2) Activele necorporale trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
● sã fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat;
● sã fie considerate active amortizabile;
● sã fie achiziţionate în condiţii de piaţã;
● sã fie incluse în categoria activelor proprii ale firmei şi sã rãmânã în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat pentru cel puţin 5 ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost finalizatã.
ART. 22
(1) Investiţia iniţialã realizatã cu ajutor de stat acordat în cadrul prezentei scheme trebuie menţinutã în locaţia în cauzã pe o perioadã de cel puţin 5 ani de la momentul finalizãrii proiectului de investiţii.
(2) Regula prevãzutã la alin. (1) nu împiedicã înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani datoritã schimbãrilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economicã sã se desfãşoare în continuare în locaţia în cauzã pentru o duratã egalã cu perioada minimã prevãzutã mai sus.
12. Durata de aplicare a schemei
ART. 23
Prezenta schemã se aplicã de la 30 martie 2008 pânã la 31 decembrie 2008.
13. Bugetul schemei
ART. 24
(1) Valoarea totalã estimatã a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajatã pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 118.125.000 euro contribuţie publicã.
(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din 80% contribuţie comunitarã - FEADR şi 20% contribuţie naţionalã - bugetul de stat.
ART. 25
Numãrul maxim estimat al IMM-urilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 320.
14. Reguli privind cumulul ajutoarelor
ART. 26
Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemã de ajutor de stat nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, precum şi cu ajutorul de minimis, indiferent dacã acestea provin din fonduri naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi costuri eligibile, dacã un asemenea cumul depãşeşte intensitatea maximã admisibilã prevãzutã de prezenta schemã de ajutor de stat.
15. Procedura de implementare a schemei
ART. 27
Autoritatea responsabilã cu administrarea schemei de ajutor de stat este AM PNDR, iar autoritatea de implementare a schemei de ajutor de stat este APDRP.
ART. 28
Implementarea prezentei scheme se realizeazã pe baza Procedurii de evaluare şi selectare a proiectelor pentru mãsura 123 şi cuprinde urmãtoarele etape: evaluarea, selectarea, contractarea şi plata proiectelor.
ART. 29
(1) Implementarea prezentei scheme se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
a) lansarea apelului de proiecte de cãtre APDRP pe site-ul oficial;
b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare la OJPDRP;
c) verificarea administrativã (verificarea conformitãţii cererilor şi a documentelor însoţitoare) - numai proiectele care trec de aceasta etapã vor putea face obiectul etapei urmãtoare - de cãtre OJPDRP;
d) verificarea eligibilitãţii solicitantului şi a proiectului - diferenţiat, dupã tipul de proiect, şi anume: de cãtre OJPDRP pentru proiecte fãrã lucrãri de construcţii/montaj şi de cãtre CRPDRP pentru proiecte cu lucrãri de construcţii/montaj; numai proiectele care trec de aceastã etapã vor putea face obiectul etapei urmãtoare;
e) selecţia proiectelor;
f) întocmirea şi semnarea contractului de finanţare la CRPDRP;
g) depunerea cererii de platã însoţite de documentele justificative la OJPDRP;
h) acordarea finanţãrii nerambursabile - se face de cãtre APDRP, numai pe bazã de documente justificative, dupã verificarea cheltuielilor şi autorizãrii plãţii de cãtre CRPDRP;
i) monitorizarea implementãrii proiectelor de cãtre APDRP.
(2) Solicitanţii trebuie sã prezinte declaraţii pe propria rãspundere referitoare la:
a) încadrarea în categoria de IMM, conform modelului*12) prezentat în anexa nr. 1 la prezenta schemã de ajutor de stat;
-------------
*12) Model conform anexei nr. 1 la <>Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

b) neîncadrarea în categoria de "firmã în dificultate", conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta schemã de ajutor de stat;
c) ajutoare de minimis şi alte ajutoare de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile, cu menţionarea bazei legale, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta schemã de ajutor de stat.
(3) OJPDRP va efectua toate verificãrile necesare pentru a stabili dacã potenţialii solicitanţi întrunesc condiţiile pentru a beneficia de ajutor de stat, pe baza declaraţiilor pe propria rãspundere şi a documentelor depuse de aceştia.
(4) Detalierea modalitãţii de derulare a prezentei scheme se gãseşte în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.apdrp.ro.
ART. 30
Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la OJPDRP va fi anunţatã cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de lansarea cererii de proiecte pe pagina oficialã de web a MADR şi pe pagina web a APDRP.
16. Reguli privind raportarea şi monitorizarea
ART. 31
Prezenta schemã este exceptatã de la obligaţia notificãrii cãtre Comisia Europeanã potrivit Regulamentului.
ART. 32
APDRP va monitoriza respectarea condiţiilor şi a criteriilor de eligibilitate prevãzute în prezenta schemã pe toatã perioada de derulare a acesteia. În situaţia în care constatã nerespectarea criteriilor prevãzute în prezenta schemã, va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.
ART. 33
AM PNDR va furniza Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrãtoare de la data începerii implementãrii prezentei scheme, o sintezã a informaţiilor referitoare la aceastã schemã de ajutor de stat, în forma prevãzutã la anexa II la Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeanã, care va publica aceste informaţii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ART. 34
(1) APDRP trebuie sã pãstreze înregistrãri detaliate referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acestei scheme. Aceste evidenţe care conţin informaţiile necesare pentru a stabili dacã sunt respectate condiţiile de exceptare definite în Regulament, inclusiv informaţii legate de statutul de întreprindere micã sau mijlocie, trebuie pãstrate timp de 10 ani de la data acordãrii ultimului ajutor.
(2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia sã ţinã o evidenţã specificã a tuturor ajutoarelor primite atât în baza prezentei scheme, cât şi a altor scheme de ajutor de stat.
ART. 35
AM PNDR, pe baza datelor furnizate de APDRP, în vederea monitorizãrii prezentei scheme, are obligaţia sã furnizeze Comisiei Europene şi/sau Consiliului Concurenţei, la solicitarea expresã a acestor organisme, în maximum 20 de zile lucrãtoare sau în orice perioadã mai lungã stabilitã în mod expres de acestea, toate informaţiile necesare pentru a se verifica respectarea prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat.
ART. 36
(1) AM PNDR, pe baza datelor furnizate de APDRP, va transmite o raportare anualã Consiliului Concurenţei cu privire la implementarea prezentei scheme în forma prevãzutã de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 *13).
----------------
*13) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 26 iunie 2007.

(2) De asemenea, în vederea transmiterii la Comisia Europeanã, va fi prezentat Consiliului Concurenţei un raport anual în forma prevãzutã la anexa III la Regulament.
ART. 37
Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a Direcţiei generale dezvoltare ruralã - DGDR, AM PNDR, MADR, la adresa http://www.madr.ro/ pages/page.php?self=03&sub=0305.
ART. 38
AM PNDR va asigura respectarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 *14) privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 , şi va decide cu privire la data implementãrii prezentei scheme de ajutor de stat.
---------------
*14) Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.

ANEXA 1
-------
la schema de ajutor de stat
---------------------------

Model de declaraţie privind încadrarea întreprinderii
în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Se completeazã toate rubricile din formularul-tip
în limba românã, prin tehnoredactare.)

CAP. I
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ..............
Adresa sediului social ................
Cod unic de înregistrare ..............
Numele şi funcţia ..................... (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, dupã caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomã - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiarã a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fãrã datele de la cap. II.
|_| Întreprindere partenerã - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
|_| Întreprindere legatã - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*15)
-------------
*15) Datele sunt calculate în conformitate cu <>art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţã*16) │
├───────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
│Numãrul mediu anual│Cifra de afaceri anualã netã│ Active totale │
│ de salariaţi │ (mii lei/mii euro) │(mii lei/mii euro)│
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
└───────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

Important: Precizaţi dacã, faţã de |_| Nu
exerciţiul financiar anterior, datele |_| Da (în acest caz se va
financiare au înregistrat modificãri completa şi se va ataşa o
care determinã încadrarea întreprinderii declaraţie referitoare la
într-o altã categorie (respectiv micro- exerciţiul financiar anterior)
întreprindere, întreprindere micã,
mijlocie sau mare).

Semnãtura ............... (numele şi funcţia semnatarului, autorizat
sã reprezinte întreprinderea)
Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraţie şi din
anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ...........
Semnãtura .................


-------------
*16) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.

CAP. II
Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

I. Secţiunile care trebuie incluse, dupã caz:
- secţiunea A, dacã întreprinderea solicitantã are cel puţin o întreprindere partenerã (precum şi orice fişe adiţionale);
- secţiunea B, dacã întreprinderea solicitantã este legatã cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţã │
├──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┤
│ │ Numãrul │Cifra de afaceri│ Total │
│ │mediu anual │ anualã netã │ active │
│ │de salariaţi│ (mii lei/ │(mii lei/│
│ │ │ mii euro) │mii euro)│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│1. Datele*17) întreprinderii solici- │ │ │ │
│tante sau din situaţiile financiare │ │ │ │
│anuale consolidate (se vor introduce │ │ │ │
│datele din tabelul B1 din secţiunea │ │ │ │
│B*18) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│2. Datele cumulate*1) în mod propor- │ │ │ │
│ţional ale tuturor întreprinderilor │ │ │ │
│partenere, dacã este cazul (se vor │ │ │ │
│introduce datele din secţiunea A) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│3. Datele cumulate ale tuturor între- │ │ │ │
│prinderilor legate*17) (dacã existã) -│ │ │ │
│dacã nu au fost deja incluse prin │ │ │ │
│consolidare la pct. 1 din acest tabel │ │ │ │
│(se vor introduce datele din tabelul │ │ │ │
│B2 din secţiunea B) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┘


----------------
*17) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.
*18) Datele întreprinderii, inclusiv numãrul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusã.

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din cap. I.
II. Fişa de parteneriat
1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ..................
Adresa sediului social ....................
Codul unic de înregistrare ................
Numele, prenumele şi funcţia .............. preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la întreprinderea legatã


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţã │
├───────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────┤
│ │Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │Active totale │
│ │ de salariaţi*19) │ anualã netã │ (mii lei/ │
│ │ │(mii lei/mii euro)│ mii euro) │
├───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────┘


-----------------
*19) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

NOTĂ: Aceste date rezultã din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacã existã. La acestea se adaugã într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceastã întreprindere partenerã, dacã datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacã este necesar, se va adãuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încã incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinutã*20) de întreprinderea solicitantã (sau de întreprinderea legatã prin intermediul cãreia se stabileşte legãtura de parteneriat), în întreprinderea partenerã la care se referã aceastã fişã: .............................
---------------
*20) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatã proporţia deţinutã de fiecare întreprindere legatã în aceeaşi întreprindere partenerã.

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinutã de întreprinderea partenerã, la care se referã aceastã fişã, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legatã) ....................................................................
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2


┌────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Precedent │Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │Active totale*21) │
│ │ de salariaţi │ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro)│ │
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Valoare rezultatã în│ │ │ │
│urma aplicãrii celui│ │ │ │
│mai mare procent la │ │ │ │
│datele introduse în │ │ │ │
│tabelul de la pct. 1│ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


Aceste date se vor introduce în tabelul A1.
-------------
*21) Active totale reprezintã active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

III. Secţiunea A - Întreprinderi partenere
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completatã "fişa de parteneriat" (câte o fişã pentru fiecare întreprindere partenerã a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere partenerã a oricãrei întreprinderi legate, ale cãrei date nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceastã fişã de parteneriat trebuie sã fie introduse în tabelul de mai jos.
Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A.1


┌────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬─────────┐
│Întreprinderea partenerã - Date de identificare │Numãrul│ Cifra de │ Active │
├──────────┬────────┬────────┬───────────────────┤ mediu │ afaceri │ totale │
│Numele sau│ Adresa │Cod unic│Numele şi prenumele│ anual │anualã netã│(mii lei/│
│denumirea │sediului│de înre-│ preşedintelui │ de sa-│ (mii lei/ │mii euro)│
│între- │ social │gistrare│ consiliului de │lariaţi│ mii euro) │ │
│prinderii │ │ │ administraţie, │ │ │ │
│ │ │ │ director general │ │ │ │
│ │ │ │ sau echivalent │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ 8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴────────┴───────────────────┴───────┴───────────┴─────────┘NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantã este direct sau indirect partenerã.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultã din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacã existã, la care se adaugã în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceastã întreprindere partenerã, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacã este necesar, adãugaţi "fişe privind legãtura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

IV. Secţiunea B - Întreprinderi legate
1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicitã încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
|_| Cazul 1: Întreprinderea solicitantã ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusã în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
|_| Cazul 2: Întreprinderea solicitantã sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusã/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã derivã din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situatã imediat în aval sau în amonte, dacã nu a fost deja inclusã prin consolidare *22).
-----------------
*22) Definiţia întreprinderii legate din <>Legea nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintã baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
Tabelul B1


┌─────┬───────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Numãrul mediu anual│Cifra de afaceri anualã netã│ Active totale │
│ │ de salariaţi*23) │ (mii lei/mii euro) │(mii lei/mii euro)│
├─────┼───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴───────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘


--------------
*23) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
├─────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
│Întreprinderea legatã│ Adresa │Cod unic de │ Numele şi prenumele │
│ (denumire/date │sediului social│înregistrare│preşedintelui consiliului │
│ de identificare) │ │ │de administraţie, director│
│ │ │ │general sau echivalent │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│A. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│B. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│C. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│D. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│E. │ │ │ │
└─────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────────────────┘NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişã de parteneriat" trebuie adãugate la secţiunea A.
Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legatã (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" şi se vor adãuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B2


┌──────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Întreprinderea│Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ numãrul: │ de salariaţi │ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro)│ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│1.*) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│2.*) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│3.*) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│5.*) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


-----------------
*) Ataşaţi câte o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
V. Fişa privind legãtura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ...............
Adresa sediului social .................
Codul unic de înregistrare .............
Numele, prenumele şi funcţia ........... preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la întreprindere


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada de referinţã │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │Numãrul mediu anual│Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │ de salariaţi*23) │ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro)│ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Total │ │ │ │
└────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


---------------
*23) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situatã imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacã nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantã. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.


ANEXA 2
-------
la schema de ajutor de stat
---------------------------

Declaraţie pe propria rãspundere cu privire la neîncadrarea
în categoria "firme în dificultate"
(Se completeazã toate rubricile din formularul-tip
în limba românã, prin tehnoredactare.)

DECLARAŢIE

1. Date de identificare a solicitantului
Numele sau denumirea întreprinderii .....................................
Adresa (domiciliul sau sediul social) ............., cod poştal ...........
Telefon .............. Fax .............
E-mail .................................
Data înregistrãrii întreprinderii ............
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ....................
Codul de identificare fiscalã .............................................
Codul IBAN în care se solicitã transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ................., deschis la Trezoreria ..................
Forma juridicã .................
Capitalul social ............... lei, deţinut de:
- persoane fizice: ....... %;
- IMM*24): ........ %.
----------------
*24) IMM sunt definite ca societãţi comerciale cu numãrul mediu scriptic de personal pânã la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, şi care realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Obiectul principal de activitate .........................................
Cod CAEN .......................
Obiectul secundar de activitate*25) ......................................
---------------
*25) Se completeazã dacã finanţarea se solicitã pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

Cod CAEN ................
Numãrul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ............
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) ............ lei
Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)*26) ........... lei
----------------
*26) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2. Cazuri de încadrare a unei întreprinderi ca "firmã în dificultate"*27)
----------------
*27) Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în JO C 244/2004.

a) societatea cu rãspundere limitatã, când se constatã pierderea a mai mult de jumãtate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;
b) societatea în care cel puţin o parte din asociaţi rãspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumãtate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societãţii şi, când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
c) orice întreprindere, indiferent de forma juridicã, care întruneşte condiţiile pentru a fi supusã unei proceduri prevãzute de legislaţia privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului.
Chiar în cazul în care niciuna dintre condiţiile prevãzute la lit. a), b) sau c) nu este îndeplinitã, o firmã este consideratã în dificultate când prezintã simultan urmãtoarele simptome: cifra de afaceri este în scãdere, înregistreazã pierderi, acumuleazã datorii, scade fluxul de numerar.

3. Date economico-financiare ale solicitantului*28)
-----------------
*28) Tabelul se va actualiza, dupã caz, pentru fiecare exerciţiu financiar.


┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │31 decembrie 2006│31 decembrie 2007│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Total active imobilizate │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Total active circulante, din care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Stocuri │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Disponibilitãţi bãneşti │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Creanţe │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Total capitaluri, din care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Capital social subscris şi vãrsat │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Datorii curente sub un an │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Total datorii │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Cifra de afaceri │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Total venituri │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Total cheltuieli │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Rezultatul brut al exerciţiului financiar│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Rezultatul net al exerciţiului financiar │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Solvabilitate patrimonialã [%] │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Lichiditate generala [%] │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘De asemenea, se declarã pe propria rãspundere urmãtoarele:
3.1. Nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închidere operaţionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã, nu are activitãţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
3.2. La data depunerii cererii de finanţare nu înregistreazã debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurãri sociale, a contribuţiilor de asigurãri pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.
3.3. Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.
Subsemnatul(a), .................., identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........, eliberat(ã) de .......... la data de ........., cu domiciliul în localitatea .............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., funcţia ..........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
Înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.
Numele .....................
Funcţia .....................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*29) ...........
------------------
*29) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.

Data semnãrii ...........

ANEXA 3
-------
la schema de ajutor de stat
---------------------------

Model de declaraţie pe propria rãspundere cu privire
la respectarea regulii cumulului ajutoarelor de stat
(Se completeazã toate rubricile din formularul-tip
în limba românã, prin tehnoredactare.)

DECLARAŢIE*30)
---------------
*30) Se completeazã de cãtre solicitant.

1. Date de identificare a solicitantului
Numele sau denumirea întreprinderii ................................
Adresa (domiciliul sau sediul social) ........, cod poştal .........
Telefon ......... Fax ..........
E-mail .........................
Data înregistrãrii întreprinderii ...................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............
Codul de identificare fiscalã ......................................
Codul IBAN în care se solicitã transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ..............., deschis la Trezoreria .............
Forma juridicã .....................
Capitalul social ................... lei, deţinut de:
- persoane fizice: ....... %;
- IMM*31): ........ %.
-----------------
*31) IMM sunt definite ca societãţi comerciale cu numãrul mediu scriptic de personal de pânã la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior şi care realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Obiectul principal de activitate ...................................
Cod CAEN .......................
Obiectul secundar de activitate*32) ................................
-----------------
*32) Se completeazã dacã finanţarea se solicitã pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

Cod CAEN .......................
Numãrul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ................
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) ................. lei
Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)*33) ........... lei
------------------
*33) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2. Date privind ajutoarele de stat
[] 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse şi nici de ajutor de minimis.
[] 2. A beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacã ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, dupã cum urmeazã:
a) ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele menţionate în Schema de ajutor de stat "Stimularea IMM-urilor care proceseazã produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevãzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfãşoarã activitãţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizãrii surselor de energie regenerabilã şi a biocombustibililor".
┌────┬──────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┬────────┐
│Nr. │Data acordãrii│Costurile eligibile│ Forma │Furnizorul│ Sursa şi actul │ Suma │
│crt.│ ajutorului │ care au fãcut │ajutorului│ajutorului│ normativ în baza │acordatã│
│ │ de stat │obiectul ajutorului│ de stat │ de stat │cãruia a beneficiat│ │
│ │ (an/lunã/zi) │ de stat │ │ │ de finanţare │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────┤
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────┤
└────┴──────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┴────────┘b) ajutoare de minimis primite pentru aceleaşi costuri eligibile menţionate în Schema de ajutor de stat "Stimularea IMM-urilor care proceseazã produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfãşoarã activitãţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizãrii surselor de energie regenerabilã şi a biocombustibililor"
┌────┬──────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┬────────┐
│Nr. │Data acordãrii│Costurile eligibile│ Forma │Furnizorul│ Sursa şi actul │ Suma │
│crt.│ ajutorului │ care au fãcut │ajutorului│ajutorului│ normativ în baza │acordatã│
│ │ de minimis │obiectul ajutorului│de minimis│de minimis│cãruia a beneficiat│ │
│ │ (an/lunã/zi) │ de minimis │ │ │ de finanţare │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────┤
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────┤
└────┴──────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┴────────┘Societatea declarã cã prin cumulul ajutoarelor de stat prevãzute la lit. a) şi b) cu cele acordate în cadrul prezentei scheme pentru aceleaşi costuri eligibile nu se depãşeşte intensitatea maximã admisibilã de .......... %, prevãzutã de prezenta schemã de ajutor de stat pentru regiunea în care se realizeazã investiţia.
3. Date de identificare a reprezentantului legal
Subsemnatul(a), ................., identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........, eliberat(ã) de ......... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............ nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .........., funcţia ........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
Înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.
Numele ...........................
Funcţia ..........................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*34) ............
---------------
*34) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.

Data semnãrii .........................

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016