Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 martie 2014  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 martie 2014 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014

    CAP. I
    Baza legală

    ART. 1
    Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii realizate de întreprinderile mari, în cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional pentru investiţii stipulate în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008.
    ART. 2
    Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), denumit în continuare Regulament;
    b) Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007.
    ART. 3
    Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament.

    CAP. II
    Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat

    ART. 4
    Prezenta schemă de ajutor de stat urmăreşte dezvoltarea regională prin sprijinirea întreprinderilor mari prin finanţarea de investiţii iniţiale, în vederea realizării obiectivului general al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", şi anume "creşterea productivităţii întreprinderilor din România în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie a Uniunii Europene".
    ART. 5
    Scopul prezentei scheme de finanţare îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc al întreprinderilor mari prin:
    a) extindere şi modernizare;
    b) achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how;
    c) inovarea proceselor de producţie şi a produselor.

    CAP. III
    Definiţii

    ART. 6
    În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprinderea reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării (CE) nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124/2003, denumită în continuare Recomandarea (CE) 361/2003;
    b) întreprinderea mare reprezintă orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) conform Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001 sau/şi în definiţia IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) investiţia iniţială este definită ca fiind:
    (i) o investiţie în active corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente; sau
    (ii) achiziţionarea unor active, în corelaţie directă cu un amplasament de producţie, în cazul în care amplasamentul respectiv este închis sau ar fi fost închis în condiţiile în care nu ar fi fost cumpărat, iar activele au fost achiziţionate de către un investitor independent. Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială. Investiţia de înlocuire nu este considerată investiţie iniţială;
    d) proiect mare de investiţii - o investiţia iniţială, aşa cum este definită mai sus, ale cărei cheltuieli eligibile depăşesc 50 milioane euro, calculate la preţurile şi rata de schimb în vigoare la data acordării ajutorului; un proiect mare de investiţii va fi considerat ca un singur proiect de investiţii atunci când investiţia iniţială este realizată în cursul unei perioade de 3 ani de către una sau mai multe întreprinderi şi este constituită dintr-o combinaţie economică indivizibilă de elemente de active corporale;
    e) activele corporale sunt terenuri, clădiri şi instalaţii/ echipamente/utilaje;
    f) active necorporale sunt activele care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achiziţiei de drepturi de brevet, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate;
    g) cheltuielile eligibile sunt cheltuielile legate de investiţia iniţială, respectiv cheltuielile cu active corporale şi active necorporale;
    h) începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;
    i) intensitatea ajutorului reprezintă valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiei;
    j) contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă diferenţa dintre totalul costurilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate;
    k) rata de actualizare este rata de referinţă stabilită conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 14 din 19 ianuarie 2008;
    l) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, corespunzătoare diviziunilor de nivel NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare

    ART. 7
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.
    ART. 8
    În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mari, numai pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2):
    a) B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 061 Extracţia petrolului brut, 062 Extracţia gazelor naturale, 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, 0892 Extracţia turbei, 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);
    b) C - Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, 105 Fabricarea produselor lactate, 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon, 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, 108 Fabricarea altor produse alimentare, 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, 110 Fabricarea băuturilor, 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale, 241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oţelului, 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 Construcţia de nave şi bărci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);
    c) E - Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 370 Colectarea şi epurarea apelor uzate, 381 Colectarea deşeurilor, 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor, 390 Activităţi şi servicii de decontaminare);
    d) F - Construcţii [cu excepţia codurilor 411 Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a].
    ART. 9
    Nu se acordă sprijin financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pentru: susţinerea financiară a activităţilor de export către ţări terţe sau state membre legate de cantităţile exportate, de crearea sau funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; utilizarea cu precădere a produselor naţionale în dauna produselor importate; ajutoarele care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau (ii) atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.

    CAP. V
    Beneficiarii ajutorului de stat

    ART. 10
    (1) Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile mari.
    (2) Pentru a beneficia de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, trebuie să fie respectate următoarele condiţii:
    a) întreprinderea trebuie să fie înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să îşi desfăşoare activitatea în România;
    b) solicitantul să nu poată fi considerat ca fiind "firmă în dificultate", în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
    c) solicitantul trebuie să facă dovada capacităţii de finanţare;
    d) solicitantul demonstrează că deţine resursele financiare necesare pentru cofinanţarea proiectului;
    e) solicitantul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat;
    f) solicitantul îndeplineşte condiţiile stipulate în Regulament.
    (3) Solicitantul nu se încadrează din punctul de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
    (i) obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    (ii) obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale.
    (4) Solicitantul nu se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) reprezentantul legal a suferit o condamnare definitivă ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizia formulată de o instanţă de judecată având forţă de res judicata;
    c) reprezentantul legal a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    ART. 11
    Solicitantul care este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal şi incompatibil sau utilizat abuziv nu este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia cazului în care acesta a fost restituit în integralitate, împreună cu dobânzile aferente.
    ART. 12
    Evaluarea şi selecţia proiectelor se va efectua de către furnizor, în conformitate cu următoarele criterii: relevanţa, calitatea, maturitatea, sustenabilitatea proiectului şi capacitatea de implementare a beneficiarului, detaliate în Ghidul solicitantului.
    ART. 13
    Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentaţia depusă de beneficiar trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:
    a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului de stat;
    b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului de stat;
    c) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat;
    d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză;
    e) proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării ajutorului de stat.

    CAP. VI
    Modalităţi de acordare a ajutorului de stat

    ART. 14
    (1) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, ajutorul de stat se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, în tranşe, şi este actualizat folosindu-se o rată de actualizare calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont. Finanţarea proiectelor va fi diferenţiată pe categorii de beneficiari, după cum urmează:
    (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un proiect nu poate depăşi:
    a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov;
    b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest şi Centru).
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică proiectelor mari de investiţii, aşa cum sunt definite la art. 6 lit. d).
    ART. 15
    (1) Valoarea maximă a finanţării acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat este de până la 5 milioane de euro (echivalent în lei).
    (2) Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să facă dovada contribuţiei proprii, într-un cuantum de minimum 40%, respectiv 50% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov din valoarea cheltuielilor eligibile, în funcţie de regiunea unde va fi implementat proiectul şi intensitatea ajutorului de stat.
    (3) Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private, într-o formă liberă de ajutor de stat. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri.
    (4) Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat trebuie menţinută în unitatea beneficiară a ajutorului de stat regional pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului de investiţii.
    (5) În decursul acestei perioade de 5 ani este permisă înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral ca efect al schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.
    (6) Ajutorul de stat regional pentru investiţii nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat decât după ce beneficiarul a semnat contractul de finanţare. În caz contrar, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.
    (7) Ajutorul de stat regional pentru investiţii va fi plătit după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.

    CAP. VII
    Activităţi şi cheltuieli eligibile

    ART. 16
    Activităţile eligibile pentru prezenta schemă de ajutor de stat sunt:
    a) achiziţia de teren, în limita a 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
    b) achiziţia/construcţia şi modernizarea clădirilor în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile;
    c) achiziţia de instalaţii, maşini şi utilaje;
    d) achiziţia de mijloace de transport tehnologice, strict legate de procesul de producţie (numai pentru întreprinderile mari ce au cod CAEN F şi B);
    e) achiziţia de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
    ART. 17
    (1) Toate cheltuielile aferente investiţiei iniţiale vor fi considerate ca fiind fără TVA.
    (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile corespunzătoare activităţilor de la art. 16 numai dacă acestea sunt incluse în valoarea activului şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări corporale şi necorporale respective.
    (3) Activele achiziţionate trebuie să fie noi.
    (4) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se finanţează exclusiv proiecte care prevăd realizarea de investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acestora.
    (5) Nu se finanţează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de beneficiar înainte de semnarea contractului de finanţare.
    (6) Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie utilizate în exclusivitate în cadrul obiectivului de investiţii care a beneficiat de ajutor de stat naţional regional;
    b) să fie considerate active amortizabile;
    c) să fi fost achiziţionate de la terţi, în condiţii de piaţă;
    d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să rămână în cadrul obiectivului de investiţii care a beneficiat de ajutor de stat naţional regional, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, calculată din momentul în care investiţia a fost finalizată, cu excepţia IMM-urilor - minimum 3 ani, şi să fie utilizate pentru derularea operaţiunii finanţate.

    CAP. VIII
    Durata de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat

    ART. 18
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2014, în limita bugetului alocat.

    CAP. IX
    Bugetul schemei de ajutor de stat

    ART. 19
    Valoarea maximă estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 9 milioane euro (echivalentul în lei) din care 7,7 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 1,3 milioane euro de la bugetul de stat.
    ART. 20
    Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de stat este de 15.

    CAP. X
    Regula de cumul

    ART. 21
    Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică în cazul în care se acordă măsuri de natura ajutorului de stat aceluiaşi beneficiar, indiferent de sursa de provenienţă a acestora, respectiv surse locale, regionale, naţionale sau comunitare, pentru finanţarea aceloraşi costuri eligibile. În această situaţie, intensitatea ajutorului trebuie să se încadreze în valorile maxime admisibile prevăzute pentru regiunea în care sunt acordate, în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale pentru România în perioada 2007-2013, aprobată de Comisia Europeană.
    ART. 22
    Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, şi nici cu ajutoarele de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat. Plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat trebuie respectat, indiferent dacă finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.
    ART. 23
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile. Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat va monitoriza sumele pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.
    ART. 24
    Ajutorul de stat se calculează pe baza investiţiilor în active corporale sau necorporale, cu respectarea intensităţii maxime stabilite pentru regiunea respectivă.

    CAP. XI
    Procedura de implementare a prezentei scheme de ajutor de stat

    ART. 25
    Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este furnizorul de ajutor de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător pentru buna ei desfăşurare.
    ART. 26
    (1) Procedura de implementare şi derulare a prezentei scheme de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea apelului de proiecte;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
    c) verificarea administrativă (verificarea conformităţii cererilor şi a documentelor însoţitoare) şi verificarea eligibilităţii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    d) verificarea eligibilităţii proiectelor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    e) evaluarea şi selecţia proiectelor;
    f) întocmirea şi semnarea contractului de finanţare (în cadrul acestei etape, la cererea beneficiarului, se poate acorda prefinanţare în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată conform contractului);
    g) începerea implementării proiectului;
    h) depunerea cererii de rambursare, însoţită de documentele justificative;
    i) acordarea finanţării nerambursabile - se face de către Unitatea de Plată a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor, în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinanţare, aceasta se acordă şi se recuperează în conformitate cu prevederile legale;
    j) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.
    (2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat, solicitantul va depune la autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.
    (3) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio condiţie pentru a fi considerat "întreprindere în dificultate", conform Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
    (4) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile. Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a verifica respectarea regulii de cumul.
    (5) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul de investiţii finanţat.
    (6) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei schemei se regăseşte în Ghidul solicitantului, care urmează a fi publicat pe site-ul Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".
    ART. 27
    Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" va fi anunţată înainte de lansarea apelului de proiecte, pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

    ART. 28
    În vederea asigurării transparenţei şi a monitorizării ajutoarelor de stat, la nivel european şi naţional, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia să păstreze evidenţe detaliate referitoare la alocările individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Aceste evidenţe trebuie să includă toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 29
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia să furnizeze informaţii necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.
    ART. 30
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    ART. 31
    Ministerul Fondurilor Europene monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat şi pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar, în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, Ministerul Fondurilor Europene întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale

    ART. 32
    Textul prezentei scheme de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".

                        -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016