Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 27 februarie 2024  pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 27 februarie 2024 pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1 "Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO" a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF)

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 181 din 6 martie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 605 din 27 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 6 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se instituie o schemă de ajutor de minimis pentru susţinerea IMM-urilor ce vor desfăşura activităţi în domeniile de specializare inteligentă, identificate în Strategia naţională de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027 şi finanţate prin prioritatea 1 „Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO“ a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF), acţiunea 1.1 - Sprijin pentru sectorul privat şi pentru colaborarea între actorii din sistemul public şi mediul de afaceri în domeniul CDI, acţiunea 1.3 - Integrarea ecosistemului naţional CDI în Spaţiul de cercetare european şi internaţional şi acţiunea 1.4 - Dezvoltarea competenţelor şi consolidarea capacităţii actorilor din domeniul CDI în vederea asigurării creşterii competitivităţii.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor stipulate în Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis [Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023] şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru toate categoriile de regiuni de dezvoltare.
    (4) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2.831/2023.
    (5) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală organism intermediar cercetare.
    (6) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Direcţia generală pentru dezvoltarea inovării şi a societăţii digitalizate.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 2
    (1) Obiectivul schemei este de a sprijini creşterea competitivităţii pe piaţă a IMM-urilor.
    (2) Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură suportul necesar pentru dezvoltarea activităţilor de CDI şi creşterea nivelului de maturitate tehnologică din cadrul IMM-urilor, cu aplicabilitate în subdomeniile de specializare inteligentă din cadrul Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune;
    d) Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2022) 9.445 final din 9 decembrie 2022 de aprobare a programului „Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare“ pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ din România;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă se adresează IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderilor), start-upurilor şi spin-offurilor, aşa cum sunt acestea definite la art. 6 pct. 1, 3 şi 4.
    (2) Schema se aplică în cadrul priorităţii 1 a POCIDIF, acţiunea 1.1/măsurile 1.1.1 (start-upuri şi spin-offuri) şi 1.1.2, acţiunea 1.3/măsura 1.3.2, acţiunea 1.4.

    ART. 5
    (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor (IMM-urilor, inclusiv microîntreprinderilor, start-upurilor şi spin-offurilor) în toate sectoarele, cu excepţia:
    a) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în unul dintre următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    e) întreprinderilor cu activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) întreprinderilor care primesc ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele menţionate la alin. (1) literele a), b), c) sau d), cât şi în unul sau mai multe dintre celelalte sectoare incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2.831/2023 sau desfăşoară alte activităţi incluse în domeniul de aplicare al acestuia, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau distincţia între conturi, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2.831/2023 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 6
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    1. întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM-uri, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici (microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 2 milioane euro; întreprindere mică - o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 10 milioane euro; întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro). Este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică (oferă bunuri sau furnizează servicii pe o piaţă), indiferent de forma juridică a acesteia sau de existenţa sau nu a scopului lucrativ;
    2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

    3. spin-off - întreprindere care urmează să se înfiinţeze, pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare;
    4. start-up - întreprinderile înfiinţate de maximum 3 ani care implementează un rezultat de cercetare;
    5. cercetare fundamentală - activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    6. data acordării ajutorului de minimis - data la care este semnat contractul de finanţare, respectiv data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, indiferent de data plăţii;
    7. cheltuielile eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiarii de ajutor de minimis aferente activităţilor aprobate în cadrul prezentei scheme, care pot fi finanţate din sprijinul financiar nerambursabil, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în prezenta schemă, detaliate în ghidul solicitantului aplicabil apelului şi menţionate în cadrul contractului de finanţare;
    8. contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate. Contribuţia financiară proprie a beneficiarului trebuie să fie întro formă liberă de ajutor de minimis şi poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    9. cheltuielile neeligibile - cheltuieli suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
    10. contract de finanţare - actul juridic semnat între administratorul schemei şi beneficiarul ajutorului de minimis prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă;
    11. întreprindere aflată în dificultate - o IMM care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice prime de capital;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    12. cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud). Cercetarea industrială cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    13. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii.
    Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare.
    Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;

    14. servicii de consultanţă în domeniul inovării - servicii de consultanţă, asistenţă sau formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, achiziţia, protecţia sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin, precum şi servicii de consultanţă, asistenţă sau formare profesională în ceea ce priveşte introducerea sau utilizarea de tehnologii şi soluţii inovatoare (inclusiv tehnologii şi soluţii digitale);
    15. servicii de sprijinire a inovării - furnizarea de spaţii de lucru, bănci de date, servicii de cloud şi de stocare a datelor, biblioteci, studii de piaţă, laboratoare, etichetare a calităţii, testare, experimentare şi certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizaţii de cercetare şi de diseminare a cunoştinţelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare şi experimentare sau clustere de inovare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace sau mai avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii şi soluţii inovatoare (inclusiv tehnologii şi soluţii digitale).


    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului în cadrul schemei
    ART. 7
    Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor sub formă de granturi, în limita sumei reprezentate de plafonul de minimis, astfel:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice (aşa cum este definită la art. 6 pct. 2) nu poate depăşi echivalentul în lei a 300.000 euro, pe o perioadă de 3 ani, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani;
    b) valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis acordat va fi stabilită la nivel de apel, în funcţie de specificitatea acestuia, cu încadrarea în limita maximă prevăzută la lit. a).


    ART. 8
    Ajutorul de minimis se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însoţită de documente justificative clare şi detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare.

    ART. 9
    Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

    ART. 10
    (1) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro valabil la momentul acordării ajutorului. Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în valori brute, respectiv înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
    (2) Ajutoarele pot fi plătite în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

    ART. 11
    (1) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 7, pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza prezentei scheme^1, întreprinderea poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis.
    ^1 A se vedea Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020, accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115.

    (2) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziţie sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (3) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    CAP. VII
    Beneficiari şi condiţii de eligibilitate
    ART. 12
    Pentru a fi eligibili să primească finanţare în temeiul prezentei scheme, beneficiarii trebuie să respecte, cumulativ, următoarele criterii minime de eligibilitate:
    a) sunt IMM-uri în conformitate cu definiţiile de la art. 6 pct. 1, cu sau fără activitate de CD menţionată în statut; sau sunt start-upuri sau spin-offuri, în conformitate cu definiţiile de la art. 6 pct. 3 şi 4;
    b) sunt înregistraţi în scopuri fiscale în România la momentul plăţii şi desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării;
    c) nu sunt întreprinderi în dificultate;
    d) nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; beneficiarii şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) nu prezintă informaţii false;
    f) nu se află în situaţiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1.039 din 16.07.2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 227 din 16.07.2020 privind condiţionarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv:
    (i) nu sunt rezidenţi în scopuri fiscale sau înmatriculaţi în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
    (ii) nu sunt controlaţi, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, aşa cum este acesta definit în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    (iii) nu controlează, direct sau indirect, filiale sau nu deţin unităţi permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale; şi
    (iv) nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;

    g) reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    h) nu fac obiectul unei decizii de recuperare emise de către Comisia Europeană, un furnizor de ajutor sau Consiliul Concurenţei prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi/sau incompatibil cu piaţa internă sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    i) fiecare solicitant care depune un proiect în cadrul apelurilor cărora li se aplică prezenta schemă trebuie să furnizeze obligatoriu datele de identificare şi situaţiile economico-financiare actualizate şi să depună în acest scop documente justificative privind:
    (i) informaţii generale; date despre bonitatea solicitantului, inclusiv despre resursele umane disponibile pentru implementarea proiectului;
    (ii) documente originale scanate: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi;
    (iii) structura acţionariatului (persoane fizice şi juridice);
    (iv) componenţa organului de conducere/consiliului de administraţie;
    (v) declaraţie privind componenţa întreprinderii unice;
    (vi) declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani de către întreprinderea unică;
    (vii) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate;
    (viii) declaraţia reprezentantului legal că nu este subiectul unui conflict de interese.    ART. 13
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis pentru beneficiarii menţionaţi la art. 6 pct. 3 şi 4 sunt:
    a) dezvoltarea unui spin-off independent (înfiinţarea şi înregistrarea spin-offului);
    b) activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;
    c) servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de consultanţă pentru inovare şi servicii de sprijin pentru inovare;
    d) achiziţia de active necorporale, utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie (investiţii iniţiale);
    e) activităţi de informare şi publicitate;
    f) activităţi de management de proiect/asistenţă tehnică;
    g) sprijin pentru plată abonamente, taxe şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului;
    h) achiziţia de servicii de auditare a proiectului;
    i) cheltuieli generale de administraţie (doar pentru proiectele de tip start-up-spin-off).


    ART. 14
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis pentru beneficiarii menţionaţi la art. 6 pct. 1 sunt:
    a) activităţi de informare şi publicitate;
    b) activităţi de management/asistenţă tehnică;
    c) sprijin pentru plata abonamentelor, taxelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului;
    d) servicii de auditare a proiectului;
    e) cheltuieli generale de administraţie;
    f) sprijin pentru formarea/instruirea angajaţilor IMM-urilor beneficiare de finanţare, finanţate prin prioritatea 1 - Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF), acţiunea 1.4 - Dezvoltarea competenţelor şi consolidarea capacităţii actorilor din domeniul CDI în vederea asigurării creşterii competitivităţii.


    ART. 15
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 810.

    CAP. VIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 16
    (1) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt:
    a) cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare:
    (i) servicii de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
    (ii) servicii de consultanţă în domeniul inovării;
    (iii) servicii de sprijin pentru inovare;

    b) cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie;
    c) cheltuieli pentru achiziţia, validarea şi protejarea activelor necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie;
    d) cheltuieli de personal (salariale şi de deplasare) pentru cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului în măsura în care aceştia sunt implicaţi în activităţile de implementare a proiectului;
    e) cheltuieli pentru achiziţia de materii prime, materiale, consumabile şi alte produse similare, necesare proiectului;
    f) cheltuieli pentru crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off);
    g) cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile proiectului (de exemplu, cheltuieli pentru servicii de comunicaţii şi plata utilităţilor, cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, cheltuieli pentru închiriere de spaţii necesare desfăşurării activităţilor proiectului etc.);
    h) cheltuieli de informare şi publicitate:
    (i) cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect;
    (ii) cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau programe informatice gratuite sau open source);

    i) cheltuieli de management:
    (i) cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului;
    (ii) cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect;
    (iii) cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării;
    (iv) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului implicat în echipa de management de proiect;
    (v) cheltuieli cu consumabile şi echipamente TIC pentru echipa de management de proiect;

    j) cheltuieli pentru abonamente, taxe şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului;
    k) cheltuieli pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului;
    l) cheltuieli pentru formarea/specializarea/perfecţionarea angajaţilor din IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi), inclusiv servicii;
    m) cheltuieli pentru asigurarea participării personalului din cadrul IMM-urilor la stagii/schimburi de experienţă.

    (2) Este eligibilă taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă, dacă aceasta este nedeductibilă potrivit legii.

    CAP. IX
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 17
    (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2028.
    (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2029.

    ART. 18
    Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis, care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 160.000.000 euro (Fondul european de dezvoltare regională + buget de stat), din care Fondul european de dezvoltare regională - 119.918.878 euro şi bugetul de stat - 40.081.122 euro, calculaţi la cursul Inforeuro din luna februarie 1 euro = 4.9768 lei.

    CAP. X
    Modalitatea de implementare a schemei
    ART. 19
    (1) Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele solicitate;
    b) verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare şi a documentelor însoţitoare. Numai proiectele care trec de aceasta etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    c) evaluarea tehnico-financiară şi selecţia proiectelor;
    d) demararea etapei de contractare a proiectelor care au fost admise în etapa anterioară;
    e) semnarea contractelor de finanţare;
    f) implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor;
    g) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprindere în ultimii 3 ani (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse europene). Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică. Informaţiile cuprinse în declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis vor fi verificate de către administratorul/furnizorul schemei.
    (3) Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (4) Autoritatea care administrează schema verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale beneficiarilor, eligibilitatea proiectelor, precum şi eligibilitatea activităţilor şi costurilor conform prevederilor din prezenta schemă.
    (5) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor înscrise în MySMIS2021/SMIS2021+ şi concordanţa acestora cu declaraţiile date de beneficiar şi îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, eligibilitatea activităţilor, a cheltuielilor şi a beneficiarilor).
    (6) Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul după ce va verifica, inclusiv pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăşeşte plafonul de minimis. În cazul în care semnarea contractului are loc la distanţă în timp faţă de momentul verificării cererilor de finanţare ale solicitanţilor, înainte de încheierea contractului, administratorul va verifica încă o dată respectarea criteriilor din schemă.
    (7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    ART. 20
    Criteriile minime de eligibilitate ale propunerilor de proiecte sunt următoarele:
    a) scopul şi obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale priorităţii, aşa cum sunt descrise în prezenta schemă şi detaliate în ghidul solicitantului;
    b) proiectul să fie implementat în România;
    c) dimensiunea grantului solicitat să se încadreze în limita maximă menţionată în prezenta schemă;
    d) să conţină una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru proiect în prezenta schemă;
    e) durata proiectului să se încadreze în limitele menţionate în prezenta schemă;
    f) activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice.


    CAP. XI
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis
    ART. 21
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor avea în vedere şi obligaţiile stipulate în cadrul Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, precum şi al Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    ART. 22
    Furnizorul/Administratorul schemei are obligaţia de a respecta anumite termene privind încărcarea datelor şi informaţiilor în registrul ajutoarelor de stat şi de minimis, după cum urmează:
    a) măsurile de ajutor se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării acestora în vigoare, respectiv de la data modificării lor;
    b) informaţiile referitoare la actele de acordare a finanţării se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul;
    c) actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare;
    d) plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii;
    e) obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.


    ART. 23
    În mod excepţional şi pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la art. 22 lit. b) şi c) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenţei, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul/administratorul ajutorului, şi este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanţare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăţilor efectuate în contul acestora din urmă este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul prevăzut la art. 22 lit. b) şi c).

    ART. 24
    Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia transmiterii către Consiliul Concurenţei, spre informare, a actelor normative, administrative sau asimilate acestora care implementează sau modifică ajutoare de stat sau de minimis, în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a acestora.

    ART. 25
    (1) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (2) La data acordării ajutorului, furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de stat sau de minimis informează beneficiarul în scris sau electronic cu privire la caracterul de minimis sau de stat al ajutorului, la cuantumul acestuia, precum şi la o trimitere expresă la reglementarea europeană aplicabilă, verificând respectarea plafonului şi a intensităţii impuse de legislaţia Uniunii Europene.

    ART. 26
    (1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

    ART. 27
    Schema va fi publicată integral pe website-ul furnizorului, www.mfe.gov.ro, şi al administratorului: www.poc.research.gov.ro.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 28
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei, regăsite la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_ merged-2.pdf.
    (4) Furnizorul/Administratorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016