Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ din 29 decembrie 2023  de ajutor de stat şi de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ din 29 decembrie 2023 de ajutor de stat şi de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 10 bis din 5 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 6.504 din 29 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezenta reglementare instituie o măsură de sprijin transparentă, constând în acordarea de ajutoare de stat şi ajutoare de minimis, după caz, în scopul îmbunătăţirii accesului la finanţare al întreprinderilor mari pentru sprijinirea, deblocarea şi accelerarea de noi activităţi de investiţii care să sprijine redresarea economică şi tranziţia ecologică şi digitală.
    (2) Măsura de sprijin contribuie la realizarea Investiţiei 2, măsura 4 (Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes) din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta 9 "Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare".
    (3) Această măsură este alcătuită din două componente complementare care contribuie la realizarea investiţiei menţionate la alin. (2), după cum urmează:
    a) ajutor de minimis pentru activităţi eligibile pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis*1;
     *1 Regulamentul 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu numărul 352L din data de 24 decembrie 2013.

    b) ajutor de stat pentru activităţi eligibile pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, cu respectarea, după caz, a articolelor 14, 25, 38, 38a, 39, 41, 46, 48 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014*2, cu modificările şi completările ulterioare.
     *2 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    (4) Prezenta măsură de sprijin se aplică pe întreg teritoriul României şi este scutită de la obligaţia de notificare la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 şi ale art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Obiectivul măsurii de ajutor constă în facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin utilizarea instrumentului de garanţie plafonată de portofoliu, care generează o diferenţă între dobânda de referinţă la nivelul pieţei şi dobânda percepută întreprinderii ca urmare a reducerii primei de risc şi a costului de capital pentru împrumuturile acordate, diferenţă care se constituie într-un avantaj economic oferit întreprinderii, sub forma unui ajutor de stat sau ajutor de minimis.
    (2) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, este furnizor de ajutor (de stat / de minimis) în cadrul prezentei măsuri de sprijin.
    (3) Banca Europeană de Investiţii, denumită în continuare BEI, este entitatea căreia i-a fost încredinţată execuţia măsurii 4, Investiţia 2, denumită Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, în conformitate cu Contractul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul PNRR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022, numit în continuare ''Contract de finanţare".
    (4) Intermediarii financiari cu care BEI încheie acorduri operaţionale, în baza selecţiei deschise, transparente şi nediscriminatorii, aprobată de către Comitetul de investiţii, sunt sub- administratori ai măsurii de sprijin.

    ART. 3
        Măsura de sprijin este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Reg. 651/2014.
    b) Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Reg. 2023/2831;
    c) Decizia de punere în aplicare a Consiliului Uniunii Europene din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    d) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    e) Comunicarea Comisiei "Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă" (2021/C 58/01)
    f) Lege nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022.
    j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
    k) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 422 din 2 mai 2022;
    n) Hotărârea Guvernului nr. 720/2022 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022;
    o) Ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1789/1784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
        În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:
    a) "acord operaţional" înseamnă acordul pe care BEI îl semnează cu un intermediar financiar selectat în urma exprimării interesului de a participa la procesul de intermediere financiară, în cadrul apelului public pentru expresii de interes derulat de BEI;
    b) "activitate economică" înseamnă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi/sau servicii pe o piaţă;
    c) "activitate identică sau similară" înseamnă o activitate din aceeaşi clasă (cod numeric din patru cifre) din Nomenclatorul statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire (NACE Rev. 2);
    d) "apelul public pentru expresii de interes" înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop selectarea intermediarilor financiari pentru Produsul Intermediat în conformitate cu Contractul de finanţare şi care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Services - 43493-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)) şi pe pagina de web a BEI (https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/rrf/eoi/all/cft-1685),
    e) "beneficiar final" înseamnă o întreprindere care primeşte finanţare rambursabilă sub formă de ajutor de stat/de minimis în baza prezentei măsuri de sprijin;
    f) "cercetare fundamentală" înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    g) "cercetare industrială" înseamnă cercetarea planificată sau investigaţia critică care vizează dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau care vizează aducerea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale. servicii, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la, industriile şi tehnologiile digitale, cum ar fi super-calcularea, tehnologiile cuantice, tehnologiile block chain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile de date mari şi cloud).
    h) "Comitet de Investiţii" înseamnă un consiliu de administraţie al Fondului de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, care va funcţiona în conformitate cu termenii stabiliţi în Contractul de finanţare, potrivit art. 26 din OUG nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    i) "data acordării ajutorului (de stat/de minimis)" înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul de stat/de minimis este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de acordare a ajutorului (de stat/de minimis);
    j) "deficit de finanţare" - înseamnă costul suplimentar net determinat de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv costurile de investiţie şi de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor (denumit şi scenariu factual) şi cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului (denumit şi scenariu contrafactual). Pentru a determina deficitul de finanţare, se determină toate costurile şi veniturile principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului ("WACC") pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare, precum şi valoarea actualizată netă ("VAN"), atât pentru proiectul care beneficiază de ajutor, cât şi pentru scenariul contrafactual, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenţa dintre VAN pentru proiectul care beneficiază de ajutor şi VAN pentru scenariul contrafactual, pe durata de viaţă a proiectului de referinţă;
    k) "dezvoltare experimentală" înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor ştiinţifice, tehnologice, comerciale şi a altor abilităţi relevante existente, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, super-computing, tehnologii cuantice, tehnologii block chain, inteligenţă artificială, securitate cibernetică, volume mari de date şi tehnologii cloud sau edge). Aceasta poate include, de asemenea, activităţi care vizează definirea conceptuală, planificarea şi documentarea noilor produse, procese sau servicii.
    l) "digitalizare" înseamnă adoptarea de tehnologii utilizate de dispozitive şi/sau sisteme electronice care permit sporirea funcţionalităţii produselor, dezvoltarea de servicii online, modernizarea proceselor sau migrarea la modele de afaceri bazate pe dezintermedierea producţiei de bunuri şi a prestării de servicii, generând în cele din urmă un impact transformator;
    m) "echivalent subvenţie brută" înseamnă valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi fost acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere a impozitului sau a altor taxe;
    n) "element al clădirii" înseamnă un sistem tehnic al clădirii sau un element al anvelopei clădirii;
    o) "energie primară" înseamnă energie din surse regenerabile şi neregenerabile, care nu a trecut prin niciun proces de conversie sau transformare;
    p) "entitate căreia i-a fost încredinţată execuţia" înseamnă Banca Europeană de Investiţii căreia România, prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, i-a încredinţat execuţia măsurii 4 (Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes), Investiţia 2 din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
    q) "finalizarea investiţiei" înseamnă momentul în care furnizorul, prin sub-administratorul de ajutor, este notificat de către beneficiarul de ajutor de stat că investiţia a fost pusă în funcţiune sau, în absenţa notificării, 3 ani de la începerea lucrărilor;
    r) "Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes" înseamnă structura prin care Banca Europeană de Investiţii administrează resursele financiare puse la dispoziţie în temeiul Contractului de finanţare,
    s) "garanţie de portofoliu" înseamnă, în contextul prezentei măsuri de sprijin, un angajament prin care Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, prin BEI, va prelua o parte din riscul de credit asociat unui portofoliu de credite deţinut de un intermediar financiar, acordate în condiţiile acordului operaţional semnat cu respectivul intermediar financiar;
    t) "infrastructură de reîncărcare" înseamnă o instalaţie fixă sau mobilă care furnizează energie electrică vehiculelor sau echipamentelor terminale mobile sau echipamentelor mobile de handling la sol;
    u) "intensitatea ajutorului (de stat/de minimis)" înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor şi a altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care sunt rambursabile în temeiul legislaţiei fiscale naţionale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensităţii ajutorului şi a costurilor eligibile. Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;
    v) "intermediar financiar" înseamnă o instituţie de credit sau o instituţie financiar nebancară cu care BEI încheie un acord operaţional cu privire la instrumentul de garantare (Produsul Intermediat) în condiţiile prezentei măsuri;
    w) "împrumut" înseamnă creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care intermediarul financiar îl pune la dispoziţia beneficiarului schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    x) "întreprindere" - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, oricare ar fi forma sa juridică sau modul de finanţare, inclusiv unităţi administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi economice. Din această categorie fac parte inclusiv lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi întreprinderile familiale care desfăşoară activităţi de artizanat sau alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară în mod regulat o activitate economică. Pentru evitarea oricărui dubiu, se poate considera că mai multe entităţi juridice distincte pot forma o unitate economică, pentru scopurile aplicării normelor privind ajutoarele de stat, potrivit secţiunii 2.1 punctul 11 din Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat*3;
     *3 Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2016/C 262/01)

    y) "întreprindere mare" înseamnă întreprindere, alta decât întreprinderile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută la anexa I la Reg. 651/2014;
    z) "întreprindere unică", în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2831, înseamnă toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    iv. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

    aa) "investitor privat independent" înseamnă un investitor care este privat şi independent, aşa cum este definit în acest punct. Investitori "privaţi" înseamnă investitori care, indiferent de structura acţionariatului lor, urmăresc un interes pur comercial, îşi folosesc propriile resurse şi suportă toate riscurile legate de investiţia lor şi includ, în special: instituţiile de credit care investesc pe propriul risc şi din resurse proprii, fonduri şi fundaţii private, birouri de familie şi business angels, investitori corporativi, societăţi de asigurări, fonduri de pensii, instituţii academice, precum şi persoane fizice care desfăşoară sau nu o activitate economică. Banca Europeană de Investiţii, Fondul European de Investiţii, o instituţie financiară internaţională în care un stat membru este acţionar sau o entitate juridică care desfăşoară activităţi financiare cu titlu profesional, căreia i s-a dat un mandat de către un stat membru sau o entitate a unui stat membru la nivel central, regional sau local ca să desfăşoare activităţi de dezvoltare sau de promovare (bancă naţională de promovare sau altă instituţie de promovare), nu vor fi consideraţi investitori privaţi în sensul prezentei definiţii. Investitor "independent" înseamnă un investitor care nu este acţionar al întreprinderii eligibile în care investeşte. În contextul investiţiilor de continuare, un investitor rămâne "independent" dacă a fost considerat ca un investitor independent într-o rundă anterioară de investiţii. La momentul înfiinţării unei noi întreprinderi, orice investitor privat, inclusiv fondatorii acestei noi întreprinderi, sunt consideraţi independenţi în raport cu respectiva întreprindere.
    bb) "investiţie iniţială" înseamnă una dintre următoarele:
    i. o investiţie în active corporale şi necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activităţi: (i) demararea unei unităţi noi, (ii) extinderea capacităţii unei unităţi existente, (iii) diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau (iv) o schimbare fundamentală a procesului general de producţie sau al furnizării generale de servicii în cadrul unei unităţi existente; sau
    ii. o achiziţionare de active aparţinând unei unităţi care s-a închis sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată. Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu se califică drept investiţie iniţială;
        O investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială.


    cc) "investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică" înseamnă:
    i. o investiţie în active corporale şi necorporale, legată de înfiinţarea unei noi unităţi şi/sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; sau
    ii. achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
        Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică.


    dd) "întreprindere în dificultate", conform definiţiei din art. 2 alin. (18) din Reg. 651/2014 - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    1. În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), dacă mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE , iar "capital social" include, dacă este cazul, orice prime de capital.
    2. În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    3. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    4. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    5. atunci când, în ultimii doi ani:
    a. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    b. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.


    ee) "municipiu" înseamnă unitatea administrativ-teritorială declarată ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute de lege, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate economică;
    ff) "prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură" înseamnă toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia;
    gg) "produse pescăreşti şi de acvacultură" înseamnă produsele definite la articolul 5 literele (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
    hh) "comercializarea produselor agricole" înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    ii) "prelucrarea produselor agricole" înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    jj) "prima de risc de credit" înseamnă prima stabilită intern de către fiecare intermediar financiar, în funcţie de politica proprie de risc şi reprezintă venitul estimat, suplimentar, obţinut din realizarea unei investiţii care implică un risc dintr-o investiţie incertă;
    kk) "produse agricole" înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    ll) "produse pescăreşti şi de acvacultură" înseamnă produsele definite la articolul 5 literele (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
    mm) "producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură" înseamnă toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
    nn) "proiect mare de investiţii" înseamnă o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului.
    oo) "rată de garantare" înseamnă procentul din fiecare credit eligibil din cadrul portofoliului de credite, acoperit de garanţia acordată din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes;
    pp) "regiuni de dezvoltare" înseamnă entităţi teritoriale specifice din România, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    qq) "studiu de fezabilitate" înseamnă evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările, şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia.
    rr) "zone asistate" înseamnă zonele desemnate prin harta ajutoarelor regionale din România aprobată în conformitate cu Articolul 107 alineatul (3) literele (a) şi (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi care este în vigoare la momentul în care este acordat ajutorul regional;
    ss) "colaborare efectivă" înseamnă colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
    tt) "cogenerare de înaltă eficienţă" înseamnă cogenerarea care îndeplineşte criteriile definiţiei privind cogenerarea de înaltă eficienţă, conform articolului 2 alineatul (34) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (1);
    uu) "valoarea ajustată a ajutoarelor" înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),
        unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 55 de milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de milioane EUR şi 110 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 110 de milioane EUR.

    vv) "producţie agricolă primară" înseamnă producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;


    CAP. III
    Descrierea ajutorului
    ART. 5
    (1) Prezenta măsură sprijină accesul întreprinderilor eligibile la finanţare prin intermediul unei garanţii plafonate de portofoliu care acoperă riscul de credit pentru fiecare împrumut în parte.
    (2) Rata de garantare este stabilită la 80% din valoarea împrumutului de rambursat şi până la nivelul maxim de acoperire a riscului portofoliului garantat, care nu poate depăşi 20% din valoarea portofoliului de împrumuturi. Valoarea sumei garantată pentru portofoliul eligibil la nivelul intermediarului financiar nu depăşeşte 16% din dimensiunea portofoliului.
    (3) Riscul de credit este acoperit de intermediarii financiari în proporţie de cel puţin 20% pentru fiecare împrumut.
    (4) Intermediarii financiari selectaţi în vederea implementării prezentei măsuri nu trebuie să beneficieze de ajutoare prin implementarea măsurii. Astfel, intermediarii financiari trebuie să transfere integral orice avantaj beneficiarilor finali. Mecanismul de transfer este inclus în procesul de selecţie a intermediarilor financiari şi este o condiţie competitivă în funcţie de care se face selecţia intermediarilor de către BEI.
    (5) Transferul avantajului financiar se realizează prin reducerea dobânzii aferente împrumuturilor acordate cu cel puţin 80% din costurile de capital şi de risc aferente. Ajutorul de stat / de minimis se acordă beneficiarilor eligibili sub formă de împrumut cu dobândă subvenţionată.
    (6) Durata garanţiei de portofoliu va fi de până la 15 ani. Împrumuturile către beneficiarii finali cu o scadenţă mai mare decât durata garanţiei pot fi incluse în portofoliu, cu condiţia ca acoperirea garanţiei să fie limitată la durata garanţiei.
    (7) Garanţia de portofoliu nu este remunerată, prin urmare se poate considera că valoarea primei pentru riscul de credit aferent părţii garantate a împrumutului, este zero.
    (8) Garanţia de portofoliu se acordă pentru împrumuturi noi, cu excepţia împrumuturilor prin care se acordă ajutor de minimis, care pot fi incluse în portofoliul garantat dacă sunt semnate cu cel mult 6 luni înainte de semnarea acordului operaţional dintre intermediarul financiar şi BEI.
    (9) Garanţia de portofoliu nu se acordă pentru refinanţarea împrumuturilor.

    CAP. IV
    Criterii generale
    ART. 6
    (1) Prezenta măsură de sprijin se aplică pe tot teritoriul României, în toate cele opt regiuni de dezvoltare, în funcţie de cererea de finanţare a întreprinderilor.
    (2) Prezenta măsură de sprijin nu se aplică următoarelor ajutoare de minimis acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 2023/2831:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (3) În baza a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, prezenta măsură nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor în domeniul cercetării şi dezvoltării (art. 25 din Reg. 651/2014);
    b) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare şi ajutoarelor de mediu (art. 25, 38, 38a, 39, 41, 46, 48 din Reg. 651/2014).
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului.

    (4) În plus faţă de excepţiile enumerate la alin. (2) şi (3), în cadrul acestei măsuri nu se va acorda ajutor de stat şi / sau de minimis niciunei întreprinderi care este activă în cadrul unuia sau mai multor sectoare enumerate în Anexa nr. I la prezenta schemă.
    (5) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (2),(3) şi (4), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate eligibile, prezenta măsură se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul să prezinte intermediarului financiar, la momentul solicitării ajutorului de minimis sau formulării cererii de finanţare potrivit art. 8 alin (1), dovada separării activităţilor sau realizării distincţiei între costuri, prin care să demonstreze că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare a prezentei măsuri nu beneficiază de ajutoare de stat / de minimis acordate în conformitate cu prezenta măsură.

    ART. 7
    (1) Prezenta măsură de sprijin vizează activităţi de investiţii legate de climă pentru cel puţin 33% din resursele alocate Fondului de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, precum şi activităţi de investiţii legate de digitalizare pentru cel puţin 16% din resursele alocate Fondului de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes.
    (2) Activităţile eligibile pentru investiţiile prevăzute la alin. (1) se încadrează în categoriile de intervenţii prevăzute în Mecanismul de redresare şi rezilienţă prevăzute la anexele VI şi, respectiv VII la Regulamentul (UE) nr. 241/2021, şi cuprinse în anexa II la prezenta măsură.

    ART. 8
        Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să respecte condiţiile privind caracterul transparent şi efectul stimulativ.

    ART. 9
    (1) Se consideră că ajutorul de stat / de minimis sub formă de credite cu dobândă subvenţionată este transparent atunci când echivalentul subvenţie brută a fost calculat*4 pe baza ratei de referinţă actualizate periodic de Comisia Europeană*5, în vigoare la data semnării contractului de finanţare rambursabilă, iar beneficiarul întruneşte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 20 din prezenta măsură, în special în ceea ce priveşte neîncadrarea în situaţia de dificultate financiară.
        fel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2016/C 262/01)
        *4 Potrivit Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02)
        *5 https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest- rates/reference-and-discount-rates en

    (2) Se consideră că ajutorul de stat acordat prin prezenta măsură are un efect stimulativ dacă beneficiarul a formulat, în condiţiile art. 6 din Reg. nr. 651/2014, o cerere de finanţare către intermediarul financiar, înainte de demararea investiţiei. Cererea de finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    (c) locul de desfăşurare a proiectului;
    (d) lista costurilor proiectului;
    (e) tipul de ajutor şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    CAP. V
    Criterii specifice pentru ajutoarele de minimis / de stat
        Ajutoare de minimis
    ART. 10
    (1) Furnizorul şi sub-administratorii măsurii se asigură de respectarea cumulului ajutoarelor de minimis pentru un beneficiar, în sensul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite în ultimii 3 ani (calculaţi de la momentul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, indiferent de forma ajutorului de minimis, obiectivul urmărit sau sursa de finanţare, nu depăşeşte echivalentul în lei, calculat la data acordării ajutorului, a 300.000 de euro per întreprindere unică.
    (2) Intensitatea ajutorului de minimis acordat va fi de 100% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului.
    (3) În cazul în care, prin acordarea unor ajutoare de minimis în baza prezentei scheme, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de ajutor de minimis acordat în cadrul prezentei măsuri, după ce a optat pentru reducerea finanţării solicitate sau pentru renunţarea, integrală sau parţială, la ajutoarele anterioare deja primite sau pentru rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis maxim.

        Ajutoare de stat regionale
    ART. 11
    (1) În cadrul măsurii, beneficiarii finali pot primi ajutor de stat regional pentru activităţile de investiţii care respectă prevederile art. 14 din Reg. 651/2014, după cum urmează:
    a) ajutorul acordat vizează o investiţie iniţială, în cazul proiectelor realizate în toate regiunile din România, mai puţin în Regiunea Bucureşti - Ilfov, sau o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice în zona în cauză în cazul proiectelor realizate în localităţile eligibile pentru ajutor regional din judeţul Ilfov,
    b) investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani, după finalizarea investiţiei.
    c) costurile eligibile sunt costurile cu investiţiile în active corporale şi necorporale. Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru achiziţionarea unei unităţi. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:
    i. în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii;
    ii. în cazul închirierii de instalaţii sau utilaje, contractul este unul de leasing financiar şi conţine obligaţia ca beneficiarul ajutorului să achiziţioneze activul la data la care expiră.
    iii. în cazul achiziţionării activelor unei unităţi pentru o investiţie iniţială într-o nouă activitate economică, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul.

    d) Pentru ajutoarele acordate pentru o modificare fundamentală a procesului de producţie, costurile eligibile depăşesc amortizarea activelor legate de activitatea de modernizat în ultimii trei ani fiscali. Pentru ajutoarele acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile depăşesc cu cel puţin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, înregistrată în anul fiscal anterior începerii lucrărilor.
    e) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    i. sunt utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul,
    ii. sunt amortizabile,
    iii. sunt achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul
    iv. sunt incluse în activele întreprinderii care primeşte ajutorul şi rămân asociate cu proiectul pentru care se acordă ajutorul timp de cel puţin cinci ani.

    f) Costurile imobilizărilor necorporale sunt eligibile numai până la 50% din costurile totale eligibile pentru investiţia iniţială.

    (2) Intensitatea ajutorului de stat, al cărui echivalent subvenţie brută a fost determinat potrivit art. 7 din prezenta măsură de sprijin, nu depăşeşte intensitatea maximă a ajutorului stabilită în harta ajutoarelor regionale în vigoare la momentul acordării ajutorului în zona în cauză, potrivit Anexei III. În cazul proiectelor mari de investiţii, valoarea ajutorului nu depăşeşte valoarea ajustată a ajutorului;
    (3) Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25%, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
    (4) Orice investiţie iniţială legată de aceeaşi activitate sau de o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.
    (5) Valoarea maximă a ajutorului pentru investiţiile menţionate la alin. (1) se stabileşte în funcţie de următoarele praguri:
    a) în cazurile de intensitate a ajutorului regional de 30%: 24,75 milioane euro;
    b) în cazurile de intensitate a ajutorului regional de 35%: 28,88 milioane euro;
    c) în cazurile de intensitate a ajutorului regional de 40%: 33 de milioane euro;
    d) în cazurile de intensitate a ajutorului regional de 45%: 37,125 de milioane euro;
    e) în cazurile de intensitate a ajutorului regional de 50%: 41,25 milioane euro;
    f) în cazurile de intensitate a ajutorului regional de 60%: 49,5 milioane euro;

    (6) În plus faţă de excepţiile prevăzute la art. 6 din prezenta măsură, acest articol nu se aplică ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă; ajutoarelor pentru sectorul producerii, stocării, transportului şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice; ajutoarelor în sectorul comunicaţiilor în bandă largă şi ajutoarelor pentru sectorul siderurgic, sectorul lignitului şi sectorul cărbunelui.

        Ajutoare de stat pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare
    ART. 12
    (1) În conformitate cu prevederile art. 25 din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor de stat pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare care pun accentul pe economia cu emisii scăzute de carbon, rezilienţă şi adaptarea la schimbările climatice, precum şi pe economia circulară.
    (2) Partea din proiectul de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:
    (a) cercetare fundamentală;
    (b) cercetare industrială;
    (c) dezvoltare experimentală;
    (d) studii de fezabilitate.

    (3) Costurile eligibile ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare şi dezvoltare şi sunt următoarele:
    (a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
    (b) costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    (c) costurile cu clădirile şi terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului şi pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce priveşte clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;
    (d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
    (e) cheltuielile de regie suplimentare şi alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului.

    (4) Costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului.
    (5) Intensitatea ajutorului pentru fiecare beneficiar nu trebuie să depăşească:
    a) 100 % din costurile eligibile pentru cercetarea fundamentală;
    b) 50 % din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;
    c) 25 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;
    d) 50 % din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate.

    (6) Intensităţile ajutorului pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală stabilite la alin. (5) pot fi majorate până la o intensitate maximă a ajutorului de 65 %, respectiv 40% din costurile eligibile, după cum urmează:
    a) cu 15 puncte procentuale, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    i. proiectul implică o colaborare efectivă:
    1. între întreprinderi dintre care cel puţin una este IMM, sau proiectul este realizat în cel puţin două state membre sau într-un stat membru al UE şi într-o parte contractantă la Acordul privind SEE, şi niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70 % din costurile eligibile; sau
    2. între o întreprindere şi un organism de cercetare şi de diseminare a cunoştinţelor sau mai multe astfel de organisme, în cazul în care aceste organisme suportă cel puţin 10 % din costurile eligibile şi au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

    ii. rezultatele proiectului sunt diseminate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.
    iii. beneficiarul se angajează să pună la dispoziţie, în timp util, licenţe pentru rezultatele cercetării ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor, care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, la preţul pieţei şi în mod neexclusiv şi nediscriminatoriu, în vederea utilizării de către părţile interesate din SEE;
    iv. proiectul de cercetare şi dezvoltare este realizat într-o regiune asistată care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat (regiunile Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia).

    b) cu 5 puncte procentuale în cazul în care proiectul de cercetare şi dezvoltare este realizat într-o regiune asistată care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat (localităţile eligibile din judeţul Ilfov enumerate în Anexa III la prezenta schemă);

    (7) În condiţiile respectării prevederilor privind intensitatea maximă admisă, valoarea ajutorului de stat nu poate depăşi:
    a) 55 milioane euro per întreprindere, per proiect, dacă proiectul constă, în principal, în cercetare fundamentală, (mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului apar ca urmare a unor activităţi care se încadrează în categoria cercetării fundamentale);
    b) 35 milioane euro per întreprindere, per proiect, dacă proiectul constă, în principal, în cercetare industrială (mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului apar ca urmare a unor activităţi care se încadrează în categoria cercetării industriale sau în categoriile cercetare industrială şi cercetare fundamentală luate împreună);
    c) 25 milioane euro per întreprindere, per proiect, dacă proiectul constă, în principal, în dezvoltare experimentală (mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului apar ca urmare a unor activităţi care se încadrează în categoria dezvoltării experimentale);
    d) 8,25 milioane euro per studiu de fezabilitate în pregătirea activităţilor de cercetare.


        Ajutoare de stat pentru investiţii în favoarea măsurilor de eficienţă energetică, altele decât cele pentru clădiri
    ART. 13
    (1) În conformitate cu prevederile art. 38 din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor de stat pentru investiţii în favoarea măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, altele decât cele pentru clădiri, dacă acestea sunt întreprinse pentru a depăşi standardele Uniunii în vigoare sau pentru a respecta standardele Uniunii care au fost adoptate, dar nu sunt încă în vigoare, cu condiţia ca investiţia să fie implementată şi finalizată cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardului.
    (2) Nu se acordă ajutor în temeiul prezentului articol pentru:
    a. investiţiile efectuate pentru cogenerare şi pentru încălzire şi/sau răcire centralizată;
    b. instalarea de echipamente energetice alimentate cu combustibili fosili, inclusiv gaze naturale.

    (3) Costurile eligibile sunt costurile de investiţii suplimentare necesare pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficienţă energetică, determinate prin compararea costurilor investiţiei cu cele ale scenariului contrafactual care ar surveni în absenţa ajutorului, după cum urmează:
    a. costurile eligibile constau în diferenţa dintre costurile investiţiei pentru care se acordă ajutor de stat şi costurile investiţiei mai puţin eficiente din punct de vedere energetic, în cazul în care scenariul contrafactual constă în realizarea unei investiţii mai puţin eficiente din punct de vedere energetic care corespunde practicii comerciale normale în sectorul sau pentru activitatea în cauză;
    b. costurile eligibile constau în diferenţa dintre costurile investiţiei pentru care se acordă ajutor de stat şi valoarea actualizată netă a costurilor investiţiei ulterioare, actualizate la momentul în care ar fi realizată investiţia sprijinită prin ajutor de stat, în cazul în care scenariul contrafactual constă în realizarea aceleiaşi investiţii într-un moment ulterior;
    c. costurile eligibile constau în diferenţa dintre costurile investiţiei pentru care se acordă ajutor de stat şi valoarea actualizată netă a investiţiei în întreţinere, reparare şi modernizare a instalaţiei şi echipamentelor existente, actualizate la momentul în care ar fi realizată investiţia sprijinită prin ajutor de stat, în cazul în care scenariul contrafactual constă în menţinerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor existente;
    d. în cazul echipamentelor care fac obiectul contractelor de leasing, costurile eligibile constau în diferenţa în valoare actualizată netă dintre leasingul echipamentului pentru care se acordă ajutor de stat şi leasingul echipamentului mai puţin eficient din punct de vedere energetic care ar fi închiriat în absenţa ajutorului; costurile de leasing nu includ costurile legate de exploatarea echipamentului sau instalaţiei (costuri cu combustibil, asigurări, întreţinere, alte consumabile), indiferent dacă acestea fac parte din contractul de leasing.
     În toate situaţiile enumerate la literele (a)-(d), scenariul contrafactual corespunde unei investiţii cu capacitate de producţie şi durată de viaţă comparabile, care respectă standardele Uniunii deja în vigoare. Scenariul contrafactual trebuie să fie credibil în lumina cerinţelor legale, a condiţiilor de piaţă şi a stimulentelor generate de sistemul EU ETS.
        În cazul în care investiţia constă într-o investiţie clar identificabilă, destinată exclusiv îmbunătăţirii eficienţei energetice, pentru care nu există investiţii contrafactuale mai puţin eficiente din punct de vedere energetic, costurile eligibile sunt costurile totale de investiţie.
        Costurile care nu sunt legate direct de atingerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică nu sunt eligibile.


    (4) Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 30% din costurile eligibile şi poate fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alin. (3) litera (a) din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (regiunile Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia) şi cu 5 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alin. (3) lit. (c) din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (localităţile eligibile din judeţul Ilfov enumerate în Anexa III la prezenta schemă).
    (5) Intensitatea ajutorului prevăzută la alin. (4), inclusiv majorările, se reduc cu 50% în cazul în care costurile eligibile sunt determinate fără identificarea scenariului contrafactual. În acest caz, costurile eligibile sunt reprezentate de costurile totale ale investiţiei direct legate de atingerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică.
    (6) Valoarea ajutorului pentru investiţii în favoarea măsurilor de eficienţă energetică, altele decât cele pentru clădiri, nu depăşeşte 30 de milioane euro per întreprindere per proiect.

        Ajutoare de stat pentru investiţii în favoarea măsurilor de eficienţă energetică a clădirilor
    ART. 14
    (1) În conformitate cu prevederile art. 38a din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor de stat pentru investiţii pentru măsuri de eficienţă energetică în clădiri.
    (2) Nu se acordă ajutor în temeiul prezentului articol pentru investiţiile pentru eficienţă energetică efectuate pentru a respecta standardele Uniunii care au fost adoptate şi sunt în vigoare.
    (3) Nu se acordă ajutor în temeiul prezentului articol pentru investiţiile efectuate pentru cogenerare şi pentru încălzire şi/sau răcire centralizată.
    (4) Pot fi acordate ajutoare în temeiul prezentului articol pentru investiţiile efectuate pentru a se conforma standardelor Uniunii care au fost adoptate, dar nu sunt încă în vigoare. În cazul în care standardele relevante ale Uniunii sunt standarde minime de performanţă energetică, ajutorul trebuie acordat înainte ca standardele să devină obligatorii pentru întreprinderea în cauză. În acest caz, beneficiarii furnizează un plan de renovare precis şi un calendar care să demonstreze că renovarea pentru care se primeşte ajutor de stat este cel puţin suficientă pentru a asigura conformitatea cu standardele minime de performanţă energetică. În cazul în care standardele relevante ale Uniunii sunt diferite de standardele minime de performanţă energetică, investiţia trebuie să fie implementată şi finalizată cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardului Uniunii.
    (5) Costurile eligibile sunt costurile totale de investiţie. Costurile care nu sunt legate direct de atingerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică în clădire nu sunt eligibile.
    (6) Sunt eligibile proiectele care determină îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii măsurată în energie primară de cel puţin: (i) 20 % faţă de situaţia anterioară investiţiei în cazul renovării clădirilor existente sau (ii) 10 % faţă de la situaţia anterioară investiţiei în cazul măsurilor de renovare referitoare la instalarea sau înlocuirea unui singur tip de elemente de construcţie, astfel cum sunt definite la articolul 3 pct. 14 din Legea nr. 372/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi astfel de măsuri de renovare vizate nu reprezintă mai mult de 30 % din partea din bugetul prezentei scheme dedicată măsurilor de eficienţă energetică sau (iii) 10 % în comparaţie cu pragul stabilit pentru cerinţele clădirilor cu consum de energie aproape zero, în conformitate cu Legea nr. 372/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul clădirilor noi. Cererea iniţială de energie primară şi îmbunătăţirea estimată se stabilesc prin referire la un certificat de performanţă energetică, astfel cum este definit la articolul 3 pct. 3 din Legea nr. 372/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Ajutorul acordat pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirii poate fi combinat cu ajutorul pentru oricare sau pentru toate următoarele măsuri:
    a. instalarea de echipamente integrate la faţa locului care generează energie electrică, încălzire sau răcire din surse de energie regenerabilă, inclusiv, dar fără a se limita la panouri fotovoltaice şi pompe de căldură;
    b. instalarea de echipamente pentru stocarea energiei generate la faţa locului de instalaţii de energie regenerabilă. Echipamentul de stocare trebuie să absoarbă anual cel puţin 75 % din energia sa dintr-o instalaţie de generare a energiei regenerabile conectată direct;
    c. racordarea la un sistem de termoficare şi/sau răcire eficient energetic şi echipamente aferente;
    d. construirea şi instalarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor şi infrastructura conexă, cum ar fi tubulatura, pentru utilizarea de către utilizatorii clădirii, în cazul în care locurile de parcare sunt situate fie în interiorul clădirii, fie sunt fizic adiacente clădirii;
    e. instalarea de echipamente pentru digitalizarea clădirii, în special pentru a creşte gradul de pregătire a acesteia pentru a deveni clădire cu soluţii inteligente, inclusiv cablarea internă pasivă sau cablarea structurată pentru reţelele de date şi partea auxiliară a reţelei pasive de pe proprietatea căreia îi aparţine clădirea, dar cu excepţia cablării electrice sau pentru reţelele de date din afara proprietăţii.
    f. investiţii în acoperişuri verzi şi echipamente pentru reţinerea şi utilizarea apei pluviale.

    (8) În cazul oricăror astfel de lucrări combinate, astfel cum se prevede la alin. (7), costurile totale de investiţie aferente diferitelor instalaţii şi echipamente constituie costuri eligibile. Costurile care nu sunt direct legate de atingerea unui nivel mai ridicat de performanţă energetică sau de mediu nu sunt eligibile.
    (9) Ajutorul poate fi acordat fie proprietarului (proprietarilor) clădirii, fie locatarilor (chiriaşilor), în funcţie de cine pune în aplicare măsura de eficienţă energetică (cine încheie contractul pentru implementarea măsurii de eficienţă energetică).
    (10) În temeiul prezentei scheme de ajutor sunt eligibile pentru finanţare inclusiv activităţile necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a echipamentelor de încălzire sau răcire din interiorul clădirii.
    (11) În temeiul prezentei scheme de ajutor nu se acordă finanţare pentru instalarea de echipamente energetice alimentate cu combustibili fosili, inclusiv gaze naturale.
    (12) Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 30 % din costurile eligibile. În cazul în care investiţia constă în instalarea sau înlocuirea unui singur tip de element al clădirii, astfel cum este definit*6) la articolul 3 pct. 14 din Legea nr. 372/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intensitatea ajutorului nu depăşeşte 25%.
         *6) "element al clădirii" înseamnă un sistem tehnic al clădirii sau un element al anvelopei clădirii

    (13) Prin derogare de la alin. (12), în cazul în care ajutorul pentru investiţii în clădiri efectuate pentru a respecta standardele minime de performanţă energetică care se califică drept standarde ale Uniunii este acordat cu mai puţin de 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardelor Uniunii, intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 15 % din costurile eligibile atunci când investiţia constă în instalarea sau înlocuirea unui singur tip de element al clădirii, respectiv 20 % în toate celelalte cazuri.
    (14) Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) (regiunile Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia) din TFUE şi cu 5 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alin. (3), lit. (c) din TFUE (localităţile eligibile din judeţul Ilfov enumerate în Anexa III la prezenta schemă).
    (15) Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru ajutorul acordat pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor existente, în cazul în care ajutorul determină o îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirii, măsurată în energie primară, cu cel puţin 40 % faţă de situaţia anterioară investiţiei. Această creştere a intensităţii ajutorului nu se aplică în cazul în care investiţia nu îmbunătăţeşte performanţa energetică a clădirii peste nivelul impus de standardele minime de performanţă energetică care se califică drept standarde ale Uniunii care intră în vigoare în mai puţin de 18 luni de la momentul implementării şi finalizării investiţiei.
    (16) Valoarea ajutorului pentru investiţii în legătură cu îmbunătăţirea combinată a performanţei energetice şi de mediu a clădirilor, acordat conform prevederilor alin. (7), nu depăşeşte 30 de milioane euro per întreprindere per proiect, cu respectarea prevederilor privind intensitatea maximă admisă.

        Ajutoare pentru investiţiile în proiectele de eficienţă energetică a clădirilor sub formă de instrumente financiare
    ART. 15
    (1) În conformitate cu prevederile art. 39 din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor pentru investiţii în proiectele de eficienţă energetică a clădirilor, sub formă de instrumente financiare.
    (2) Sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol investiţiile care îmbunătăţesc eficienţa energetică a clădirilor.
    (3) Nu se acordă ajutor în temeiul prezentului articol pentru investiţiile pentru eficienţă energetică efectuate pentru a respecta standardele Uniunii care au fost adoptate şi sunt în vigoare.
    (4) Pot fi acordate ajutoare în temeiul prezentului articol pentru investiţiile efectuate pentru a se conforma standardelor Uniunii care au fost adoptate, dar nu sunt încă în vigoare. În cazul în care standardele relevante ale Uniunii sunt standarde minime de performanţă energetică, ajutorul trebuie acordat înainte ca standardele să devină obligatorii pentru întreprinderea în cauză. În acest caz, beneficiarii furnizează un plan de renovare precis şi un calendar care să demonstreze că renovarea pentru care se primeşte ajutor de stat este cel puţin suficientă pentru a asigura conformitatea cu standardele minime de performanţă energetică. În cazul în care standardele relevante ale Uniunii sunt diferite de standardele minime de performanţă energetică, investiţia trebuie să fie implementată şi finalizată cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a standardului Uniunii.
    (5) Se pot acorda ajutoare şi pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a echipamentelor de încălzire sau răcire din interiorul clădirii.
    (6) Nu sunt eligibile în temeiul prezentului articol ajutoarele pentru instalarea de echipamente energetice alimentate cu combustibili fosili, inclusiv gaze naturale.
    (7) Ajutorul acordat pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirii poate fi combinat cu ajutorul pentru oricare sau pentru toate următoarele măsuri:
    a. instalarea de echipamente integrate la faţa locului care generează energie electrică, încălzire sau răcire din surse de energie regenerabilă, inclusiv panouri fotovoltaice şi pompe de căldură, dar fără a se limita la acestea;
    b. instalarea de echipamente pentru stocarea energiei generate de instalaţiile de energie regenerabilă la faţa locului. Echipamentul de stocare trebuie să absoarbă anual cel puţin 75 % din energia sa dintr-o instalaţie de generare a energiei regenerabile conectată direct;
    c. racordarea la un sistem centralizat de termoficare şi/sau răcire eficient energetic, precum şi echipamentele conexe;
    d. construirea şi instalarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor şi infrastructura conexă, precum tubulatura, pentru utilizarea de către utilizatorii clădirii, în cazul în care locurile de parcare sunt situate fie în interiorul clădirii, fie sunt fizic adiacente clădirii;
    e. instalarea de echipamente pentru digitalizarea clădirii, în special pentru a creşte gradul de pregătire a acesteia pentru a deveni clădire cu soluţii inteligente, inclusiv intervenţii limitate la cablarea internă pasivă sau cablarea structurată pentru reţelele de date şi partea auxiliară a infrastructurii de bandă largă de pe proprietatea căreia îi aparţine clădirea, dar excluzând cablajul electric sau pentru reţelele de date din afara proprietăţii.
    f. investiţii în acoperişuri verzi şi echipamente pentru reţinerea şi utilizarea apei pluviale.

    (8) Costurile eligibile sunt costurile totale ale proiectului de eficienţă energetică, cu excepţia clădirilor menţionate la alin. (7), în cazul cărora costurile eligibile sunt costurile totale ale proiectului de eficienţă energetică, precum şi costurile de investiţie ale diverselor echipamente enumerate la alin. (7).
    (9) Ajutoarele se acordă prin intermediul unui intermediar financiar proprietarilor sau locatarilor (chiriaşilor) clădirii, sub forma unor împrumuturi cu rate ale dobânzii mai scăzute decât nivelul pieţei, în condiţiile art. 5 alin. (5).
    (10) Suma rambursată de către proprietarii clădirii către intermediarul financiar nu trebuie să fie mai mică decât valoarea nominală a împrumutului.
    (11) Pentru a se putea acorda ajutor în temeiul prezentului articol, este necesar ca ajutorul pentru eficienţa energetică să genereze investiţii suplimentare din partea investitorilor privaţi independenţi, astfel cum sunt definiţi la art. 4 lit. aa), de cel puţin 30 % din finanţarea totală acordată unui proiect de eficienţă energetică.
    (12) Intermediarii financiari îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la art. 18 din prezenta schemă.
    (13) Investitorii privaţi independenţi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la art. 19 din prezenta schemă.
    (14) Valoarea nominală a împrumutului sau suma garantată acordată pentru eficienţa energetică a clădirilor nu depăşeşte 25 de milioane de euro per beneficiar final şi proiect, cu excepţia cazului investiţiilor combinate menţionate la alin. (7), caz în care nu depăşeşte 30 de milioane de euro.

        Ajutoare pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie şi a cogenerării de înaltă eficienţă
    ART. 16
    (1) În conformitate cu prevederile art. 41 din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor pentru investiţii pentru promovarea energiei din surse regenerabile de energie, a hidrogenului produs din surse regenerabile şi a cogenerării de înaltă eficienţă, cu excepţia energiei electrice produse din hidrogen regenerabil, după cum urmează:
    a) ajutor pentru investiţii pentru proiectele de stocare a energiei electrice numai în măsura în care este acordat proiectelor combinate de energie regenerabilă şi de stocare (în spatele contorului / behind-the-meter), în care ambele elemente sunt componente ale unei singure investiţii sau în care dispozitivul de stocare este conectat la o instalaţie existentă de generare din surse regenerabile. Componenta de stocare trebuie să absoarbă anual cel puţin 75 % din energia sa din instalaţia de generare a energiei regenerabile conectată direct. Toate componentele de investiţie (generare şi stocare) sunt considerate a constitui un singur proiect integrat pentru verificarea respectării valorii maxime a ajutorului de stat. Aceleaşi reguli se aplică stocării energiei termice conectate direct la o instalaţie de producere a energiei regenerabile;
    b) ajutor pentru investiţii pentru producţia şi depozitarea de biocombustibili, biolichide, biogaz (inclusiv biometan) şi combustibili din biomasă numai în măsura în care combustibilii care beneficiază de ajutor respectă criteriile de durabilitate şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 şi în actele delegate sau de punere în aplicare a acesteia şi sunt produşi din materiile prime enumerate în anexa IX la directiva respectivă. Componenta de stocare trebuie să obţină anual cel puţin 75 % din conţinutul său de combustibil din instalaţiile de producere a biocarburanţilor, biolichidelor, biogazului (inclusiv biometanului) şi combustibililor din biomasă conectate direct. Toate componentele de investiţii (producţie şi depozitare) sunt considerate a constitui un singur proiect integrat pentru verificarea respectării valorii maxime a ajutorului de stat.
    c) ajutor pentru investiţii pentru producţia de hidrogen numai pentru instalaţiile care produc exclusiv hidrogen din surse regenerabile de energie. Pentru proiectele privind hidrogenul produs din surse regenerabile de energie constând dintr-un electrolizor şi una sau mai multe unităţi de generare din surse regenerabile situate în spatele unui singur punct de conectare la reţea, capacitatea electrolizorului nu trebuie să depăşească capacitatea combinată a unităţilor de generare din surse regenerabile. Ajutorul pentru investiţii poate acoperi infrastructura dedicată pentru transportul sau distribuţia hidrogenului produs din surse regenerabile de energie, precum şi instalaţiile de stocare a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie.
    d) ajutor pentru investiţii destinate unităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă numai în măsura în care asigură economii globale de energie primară în comparaţie cu producţia separată de energie termică şi electrică, astfel cum este prevăzut de Directiva 2012/27/UE sau orice legislaţie ulterioară care înlocuieşte acest act în totalitate sau în parte. Ajutoarele pentru investiţii pentru proiectele de stocare a energiei electrice şi termice conectate direct la cogenerarea de înaltă eficienţă pe bază de surse de energie regenerabile se pot acorda în condiţiile prevăzute la lit. a).
    e) ajutor pentru investiţii pentru cogenerarea de înaltă eficienţă dacă nu este destinat unor instalaţii de cogenerare pe bază de combustibili fosili, cu excepţia gazelor naturale, pentru care respectarea obiectivelor climatice pentru 2030 şi 2050 este asigurată în conformitate cu secţiunea 4.30 din anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 (modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2022/1214 al Comisiei).

    (2) Ajutorul pentru investiţii prevăzut la alin. (1) se acordă pentru capacităţi nou instalate sau renovate. Valoarea ajutorului este independentă de producţia capacităţii instalate sau renovate.
    (3) Costurile eligibile sunt costurile totale ale investiţiei.
    (4) Intensitatea ajutorului de stat nu va depăşi:
    a) 45% din costurile eligibile pentru investiţii în producţia de surse regenerabile de energie, inclusiv pompe de căldură conforme cu anexa VII la Directiva 2018/2001, hidrogen din surse regenerabile şi cogenerare de înaltă eficienţă bazată pe surse regenerabile de energie
    b) 30% din costurile eligibile pentru orice altă investiţie reglementată de prezentul articol.

    (5) Valoarea ajutorului pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie şi a cogenerării de înaltă eficienţă nu depăşeşte 30 de milioane euro per întreprindere per proiect.

        Ajutoare pentru investiţii în favoarea sistemelor de termoficare şi/sau răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic
    ART. 17
    (1) În conformitate cu prevederile art. 46 din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor pentru construcţia, extinderea sau modernizarea sistemelor de termoficare şi/sau răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic, care includ construcţia, extinderea sau modernizarea instalaţiilor de încălzire sau răcire şi/sau a soluţiilor de stocare a energiei termice şi/sau a reţelei de distribuţie.
    (2) Ajutoarele se acordă numai pentru construcţia, extinderea sau modernizarea sistemelor de termoficare şi/sau de răcire centralizată care sunt sau urmează să devină eficiente din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (41) din Directiva 2012/27/UE. În cazul în care sistemul nu devine încă pe deplin eficient din punct de vedere energetic ca urmare a lucrărilor susţinute la reţeaua de distribuţie care beneficiază de ajutor de stat, modernizările suplimentare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor pentru a se încadra în definiţia sistemului de încălzire şi/sau răcire centralizată eficientă energetic încep, pentru instalaţiile de încălzire şi/sau de răcire care fac obiectul ajutorului, în termen de trei ani de la începerea lucrărilor la reţeaua de distribuţie care beneficiază de ajutor de stat.
    (3) Se pot acorda ajutoare pentru producţia de energie pe bază de surse regenerabile, inclusiv pompe de căldură (cu respectarea cu anexei VII la Directiva (UE) 2018/2001), căldură reziduală sau cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi soluţii de stocare a energiei termice. Ajutorul pentru generarea de energie pe bază de deşeuri se poate baza fie pe deşeuri care corespund definiţiei surselor de energie regenerabilă, fie pe deşeuri utilizate pentru alimentarea instalaţiilor care corespund definiţiei cogenerării de înaltă eficienţă. Deşeurile utilizate drept combustibil pentru producţie nu trebuie să eludeze principiul ierarhiei deşeurilor, astfel cum este definit la articolul 4 punctul (1) din Directiva 2008/98/CE.
    (4) Nu se acordă ajutor pentru construcţia sau modernizarea instalaţiilor de producţie de energie electrică pe bază de combustibili fosili, cu excepţia gazelor naturale. Ajutorul pentru construirea sau modernizarea instalaţiilor de generare pe bază de gaze naturale poate fi acordat numai în cazul în care respectarea obiectivelor climatice pentru 2030 şi 2050 este asigurată în conformitate cu anexa 1, secţiunea 4.30 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 (modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2022/1214).
    (5) Ajutoarele pentru modernizarea reţelelor de stocare şi distribuţie care transportă căldură şi frig produse pe bază de combustibili fosili pot fi acordate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) reţeaua de distribuţie este sau devine adecvată pentru transportul de căldură sau frig produse din surse regenerabile de energie şi/sau căldură reziduală;
    b) modernizarea nu are ca rezultat o creştere a producţiei de energie din combustibili fosili, cu excepţia gazelor naturale. În cazul unei modernizări la capacitatea de stocare sau la reţeaua de distribuţie a căldurii şi frigului produse pe bază de gaze naturale, în măsura în care modernizarea are ca rezultat o creştere a generării de energie din gaze naturale, acele instalaţii de generare trebuie să respecte obiectivele climatice pentru 2030 şi 2050, în conformitate cu anexa 1, secţiunea 4.31 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 (modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2022/1214).

    (6) Costurile eligibile sunt costurile de investiţii legate de construcţia sau modernizarea unui sistem de încălzire şi/sau răcire centralizată eficient din punct de vedere energetic.
    (7) Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 30 % din costurile eligibile. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, căldură reziduală sau o combinaţie a celor două, inclusiv cogenerarea din surse regenerabile.
    (8) În cazul utilizării deficitului de finanţare, intensitatea ajutorului poate atinge până la 100 % din deficitul de finanţare. În acest caz, ajutorul se limitează la minimul necesar pentru realizarea proiectului sau a activităţii care beneficiază de ajutor. Această condiţie este îndeplinită dacă valoarea ajutorului corespunde analizei deficitului de finanţare, definit la art. 4 lit. (j), validată de intermediarul financiar. O evaluare detaliată a costului suplimentar net nu este necesară dacă valoarea ajutorului este determinată printr-o procedură de ofertare concurenţială, în urma publicării invitaţiei la procedura de ofertare concurenţială şi la care participă un număr minim de 3 candidaţi.
    (9) Valoarea ajutorului pentru investiţii pentru sistemele de încălzire şi/sau răcire centralizată nu depăşeşte 50 de milioane euro per întreprindere per proiect.

        Ajutoare pentru investiţii în infrastructura energetică
    ART. 18
    (1) În conformitate cu prevederile art. 48 din Reg. 651/2014, beneficiarii finali pot primi ajutor pentru investiţii pentru construirea sau modernizarea infrastructurii energetice.
    (2) Nu se acordă ajutor pentru infrastructura energetică care, în conformitate cu legislaţia privind piaţa internă a energiei, este parţial sau total exceptată de la reglementările privind accesul terţilor sau de la reglementările privind tarifele.
    (3) Nu se acordă ajutor în temeiul prezentului articol pentru investiţii în proiecte de stocare a energiei electrice şi a gazelor.
    (4) Se pot acorda ajutoare pentru infrastructura de gaze naturale numai în cazul în care infrastructura în cauză este destinată utilizării pentru hidrogen şi/sau gaze regenerabile sau este utilizată pentru transportul de hidrogen şi gaze regenerabile în proporţie de peste 50%.
    (5) Costurile eligibile sunt reprezentate de costurile totale de investiţii.
    (6) Intensitatea ajutorului poate atinge până la 100 % din deficitul de finanţare. În acest caz, ajutorul se limitează la minimul necesar pentru realizarea proiectului sau a activităţii care beneficiază de ajutor. Această condiţie este îndeplinită dacă valoarea ajutorului corespunde analizei deficitului de finanţare, definit la art. 4 lit. (j), validată de intermediarul financiar. O evaluare detaliată a costului suplimentar net nu este necesară dacă valoarea ajutorului este determinată printr-o procedură de ofertare concurenţială, în urma publicării invitaţiei la procedura de ofertare concurenţială şi la care participă un număr minim de 3 candidaţi.
    (7) Valoarea ajutorului pentru investiţii pentru infrastructura energetică nu depăşeşte 70 de milioane euro per întreprindere per proiect.

    CAP. VI
    Condiţii obligatorii pentru intermediarii financiari
    ART. 19
    (1) Intermediarii financiari care acordă beneficiarilor finali ajutor de stat / de minimis, sub formă de credit cu dobândă subvenţionată, sunt selectaţi de BEI prin apelul public de expresii de interes în cadrul procedurii deschisi, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cu legislaţia naţională aplicabile şi desemnaţi sub-administratori ai prezentei scheme de ajutor, inclusiv pe baza următoarelor criterii:
    a) dispun de experienţă şi cunoştinţe de specialitate necesare pentru a îndeplini sarcinile de implementare a măsurii;
    b) capacitatea juridică şi autorizarea acestora de a îndeplini sarcinile de implementare relevante în temeiul legislaţiei UE şi naţionale;
    c) intermediarii financiari sunt solvabili din punct de vedere economic şi financiar în mod corespunzător;
    d) intermediarii financiari dispun de sisteme şi controale interne efective şi eficiente;
    e) intermediarii financiari utilizează un sistem contabil care furnizează informaţii exacte, complete şi fiabile în timp util; şi
    f) disponibilitatea intermediarilor financiari de a fi auditaţi de BEI, de organismele de audit din România, de Comisie şi de Curtea de Conturi Europeană.

    (2) Intermediarii financiari care acordă finanţare pentru proiectele de eficienţă energetică a clădirilor în conformitate cu prevederile art. 15 îşi asumă 20% din riscul aferent finanţărilor acordate. Rata de garantare acordată din Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes pentru fiecare împrumut este de 80%, iar pierderile totale asumate de Fondul de fonduri sunt plafonate la 20% din portofoliul garantat. Numai garanţiile care acoperă pierderile aşteptate ale portofoliului garantat pot fi furnizate în mod gratuit. Dacă o garanţie cuprinde, de asemenea, acoperirea pierderilor neprevăzute, intermediarul financiar plăteşte către Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, pentru partea din garanţie care acoperă pierderile neprevăzute, o primă de garanţie conformă cu condiţiile pieţei.în cazul în care pierderile sunt împărţite asimetric între investitorii publici şi cei privaţi, prima pierdere asumată de către investitorul public este plafonată la 25 % din totalul investiţiei efectuate;
    (3) Intermediarii financiari asigură faptul că deciziile de finanţare pentru proiectele de eficienţă energetică a clădirilor în conformitate cu prevederile art. 15 sunt motivate de obţinerea unui profit, prin îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a. sunt obligaţi prin lege sau prin acordul operaţional să acţioneze cu diligenţa unui administrator profesionist şi de bună credinţă, evitând conflictele de interese; se aplică cele mai bune practici şi supravegherea normativă;
    b. primesc o remuneraţie în funcţie de performanţă sau îşi asumă o parte din riscurile de investiţii prin co-investirea de resurse proprii, astfel încât să se asigure faptul că interesele lor sunt în permanenţă aliniate cu interesele investitorului public;
    c. stabilesc o strategie de investiţii, criteriile şi calendarul propus pentru realizarea investiţiilor în proiecte de eficienţă energetică, determinând viabilitatea financiară ex-ante şi impactul preconizat asupra eficienţei energetice;
    d. există o strategie de ieşire clară şi realistă pentru fondurile publice acordate intermediarului financiar, care permite pieţei să finanţeze proiecte de eficienţă energetică atunci când piaţa este pregătită să facă acest lucru.


        Condiţii obligatorii pentru investitorii privaţi independenţi
    ART. 20
     Investitorii privaţi independenţi sunt intermediarii financiari care îndeplinesc condiţiile specificate la art. 19 din prezenta măsură de sprijin.

        Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii finali
    ART. 21
    (1) În cadrul măsurii se acordă ajutoare de stat / de minimis beneficiarilor finali care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt întreprinderi mari care au un sediu sau o sucursală înregistrată în România la momentul plăţii ajutorului;
    b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător sindic sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
    c) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    d) reprezentantul legal al fiecărui beneficiar final nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    e) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor a Consiliului Concurenţei sau a instanţei sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    f) nu au efectuat o relocare, în sensul definiţiei din prezenta schemă, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia pentru care a solicitat ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    g) nu sunt întreprinderi în dificultate, conform definiţiei din prezenta schemă;
    h) în cazul acordării unui ajutor de minimis, beneficiarul se află într-o situaţie comparabilă cu cea pentru care se conferă un rating de credit de cel puţin B-.

    (2) În cadrul măsurii se acordă ajutoare de minimis beneficiarilor finali municipii, definite la art.4, lit. ee), care, suplimentar condiţiilor de eligibilitate aplicabile stabilite prin prezenta schemă, îndeplinesc şi următoarele condiţii:
    a) au un număr de locuitori mai mic de 100.000;
    b) desfăşoară o activitate economică în domeniul acţiunii climatice, digitalizării şi altor domenii de interes.
    c) se asigură de respectarea condiţiilor pentru contractarea de împrumuturi în conformitate cu Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Beneficiarii finali sunt selectaţi de către intermediarii financiari, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate de la alin. (1), respectiv (2) şi în conformitate cu regulile stabilite în prezenta măsură.

    CAP. VII
    Modalitatea de punere în aplicare a schemei
    ART. 22
        Comitetul de Investiţii aprobă rezultatul selecţiei intermediarilor financiari, derulată de BEI în cadrul procedurii deschise, transparente, necondiţionate şi nediscriminatorie prin apelul public de expresii de interes, pentru punerea în aplicare a măsurii de sprijin. BEI semnează acorduri operaţionale cu intermediarii selectaţi.

    ART. 23
        Banca Europeană de Investiţii, în calitate de entitate căreia i s-a încredinţat execuţia, include în acordurile operaţionale încheiate cu intermediarii financiari, obligaţiile acestora în ceea ce priveşte măsura de sprijin, dar fără a se limita la acestea:
    a) respectarea prevederilor schemei de ajutor de stat / de minimis aplicabile împrumuturilor acordate în cadrul prezentei măsuri;
    b) includerea prevederilor relevante şi/sau a obligaţiilor de a respecta prevederile schemei de ajutor de stat / de minimis în contractele de finanţare semnate cu beneficiarii finali, inclusiv cu referire la obligaţiile faţă de furnizorul ajutorului, obligaţia de a rambursa, parţial sau integral, orice sprijin primit prin intermediul Fondului de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, care constituie ajutor de stat/ de minimis nelegal, inclusiv dobânda aferentă, precum şi obligaţia de a transmite furnizorului / intermediarului financiar toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat şi de minimis;
    c) colectarea şi arhivarea evidenţelor detaliate cu privire la ajutorul acordat, care demonstrează conformarea cu condiţiile prevăzute în prezenta măsură de sprijin, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul ajutor individual a fost acordat în baza acestei măsuri;
    d) recuperarea valorii integrale a ajutorului ilegal sau utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului, inclusiv dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor legale aplicabile şi procedurii de recuperare a ajutoarelor de stat prevăzută la capitolul XII din prezenta măsură de sprijin.


    ART. 24
        Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai măsurii de sprijin, au următoarele atribuţii:
    a) verifică eligibilitatea, inclusiv din perspectiva respectării regulilor de ajutor de stat / de minimis, a întreprinderilor care solicită finanţare în baza prezentei scheme;
    b) includ împrumuturile eligibile în portofoliile garantate;
    c) transferă integral avantajul financiar creat de garanţia de portofoliu către beneficiarii finali şi determină echivalentul-subvenţie brută aferent ajutorului acordat;
    d) verifică conformarea cu regulile privind cumulul de ajutoare de stat / de minimis, la nivelul beneficiarului final, pe baza declaraţiei pe propria răspundere depusă de beneficiarul final (Anexa IV la schema de ajutor), a RegAS şi, în cazul în care există îngrijorări cu privire la depăşirea pragurilor relevante, orice altă documentaţie/informaţie relevantă. Aceste îngrijorări pot reprezenta, spre exemplu, situaţii în care:
    1. pragurile relevante sunt deja atinse în RegAS; sau
    2. valoarea ajutorului primit anterior prezentată în declaraţia pe propria răspundere este superioară valorii din RegAS; sau
    3. informaţia inclusă în declaraţia pe proprie răspundere în legatură cu valoarea ajutorului primit anterior este diferită faţă de valoarea din RegAS, iar acordarea ajutorului solicitat ar putea duce la depăşirea pragurilor relevante.

    e) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de stat / de minimis primit şi caracterul acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 şi al Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 în baza cărora se acordă ajutorul, după caz, şi solicită beneficiarilor declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa II care face parte integrantă din prezenta măsură;
    f) introduc în RegAS, în termen de maxim 7 zile de la acordarea / plata ajutoarelor, informaţiile necesare cu privire la ajutoarele acordate, respectiv plăţile efectuate;
    g) raportează către BEI informaţiile relevante privitoare la ajutorul de stat / de minimis şi beneficiarii reali, în conformitate cu prevederile acordului operaţional;
    h) colectează informaţii privind identitatea (numele, prenumele şi data naşterii) beneficiarilor reali de la nivelul beneficiarului final, le transmit în rapoartele către BEI şi pun aceste informaţii la dispoziţia autorităţilor relevante în cazul unor controale/audituri;
    i) colectează şi arhivează evidenţe detaliate cu privire la ajutorul acordat pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul ajutor individual a fost acordat în baza măsurii de sprijin. Aceste evidenţe vor trebui să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra conformarea cu condiţiile prevăzute în această măsură. Aceste obligaţii trebuie specificate şi în documentaţia semnată cu beneficiarii finali.
    j) permit Comisiei, DLAF, a Curţii Europene de Conturi şi, dacă este necesar, şi a EPPO să-şi exercite drepturile prevăzute la Art. 129 alin. (1) din Regulamentul Financiar şi să dispună respectarea aceloraşi obligaţii de către toţi beneficiarii finali, în cadrul măsurilor incluse în Schemă.
    k) recuperează şi rambursează către Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, ajutoarele (de stat / de minimis) şi dobânda aferentă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificări şi completări, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, cu modificări şi completări, conform prevederilor capitolului XII din prezenta măsură de sprijin.


    ART. 25
        Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat / de minimis, va asigura conformarea cu toate normele aplicabile în materia ajutoarelor de stat / de minimis şi va purta următoarele responsabilităţi:
    a) va furniza Băncii Europene de Investiţii toate informaţiile necesare pentru ca împrumuturile acordate din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes să respecte normele privind ajutorul de stat / de minimis;
    b) informează Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurii de sprijin şi a oricăror modificări ale acesteia, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul nr. 437/2016 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei;
    c) respectă obligaţiile de publicare, raportare şi monitorizare permanentă a ajutoarelor acordate, în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă;
    d) păstrează, prin BEI şi intermediarii financiari, evidenţe detaliate privind ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul ajutor individual a fost acordat în baza acesteia. Aceste evidenţe vor trebui să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra conformarea cu condiţiile prevăzute în această schemă;
    e) furnizează Comisiei Europene, Consiliului Concurenţei sau altor instituţii interesate toate informaţiile necesare pentru a susţine conformitatea instrumentelor financiare cu reglementările aplicabile în materia ajutorului de stat şi de minimis;
    f) asigură publicarea prezentei scheme şi a Anexei II - "Informaţii privind ajutoarele de stat exceptate în condiţiile prevăzute în prezentul regulament" la Regulamentul (UE) 651/2014 pe pagina de web www.mfe.gov.ro, iar informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.


    ART. 26
    (1) Banca Europeană de Investiţii transmite în raportările către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, informaţiile necesare pentru a demonstra conformarea ajutoarelor de minimis / de stat acordate cu condiţiile prevăzute în această măsură, inclusiv informaţiile colectate de la intermediarii financiari cu privire la beneficiarii reali, potrivit art. 22 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 241/2021.
    (2) Banca Europeană de Investiţii, prin intermediarii financiari păstrează documente justificative relevante pentru normele privind ajutorul acordat în temeiul prezentei măsuri, pe o perioadă de zece ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor beneficiarilor finali.

    ART. 27
        Beneficiarii ajutorului de stat / de minimis în cadrul prezentei măsuri de sprijin au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) Să depună o cerere de finanţare care conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. (9) alin.(1) şi alte informaţii solicitate de intermediarul financiar pentru punerea în aplicare a prezentei măsuri de sprijin;
    b) Să păstreze, timp de cel puţin 10 ani de la data primirii ultimei alocări specifice, toate documentele privitoare la ajutorul de stat / de minimis primit în cadrul măsurii pentru a putea demonstra conformarea cu toate condiţiile solicitate în această schemă;
    c) Să raporteze furnizorului/sub-administratorului schemei de ajutor de stat şi de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat şi de minimis, în formatul pus la dispoziţiei şi în termenul solicitat de către acesta;
    d) Să răspundă în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei la orice solicitare de informaţie cu privire la ajutorul de stat primit. Termenul-limită stabilit de către Consiliul Concurenţei este de cel puţin 5 zile lucrătoare;
    e) Să restituie parţial sau integral valoarea ajutorului de stat şi de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă, calculată conform reglementărilor în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.


    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 28
        Data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare rambursabilă între intermediarul financiar şi beneficiarul final.

    ART. 29
    (1) Ajutorul de stat / de minimis în cadrul prezentei măsuri reprezintă echivalentul subvenţie brută rezultat din acordarea din Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes de garanţii de portofoliu în legătură cu împrumuturile acordate beneficiarilor de către intermediarii financiari selectaţi de BEI.
    (2) Echivalentul-subvenţie brută rezultat în urma acordării garanţiei de portofoliu reprezintă diferenţa între rata dobânzii de referinţă la nivelul pieţei şi rata dobânzii efectiv plătită de către beneficiarul final (a cărei valoare ţine cont de reducerea primei de risc şi a costului de capital la nivelul intermediarilor financiari selectaţi) pentru împrumuturile acordate. Valoarea echivalentului-subvenţie brută se calculează la data acordării ajutorului de stat / de minimis, aplicând următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        şi IR_i = D_ref/i - D_pnrr/i
        unde:
        IR_i = reducerea ratei dobânzii rezultată din diferenţa între dobânda de referinţă la nivelul pieţei şi dobânda rezultată ca urmare a reducerii primei de risc şi a costului de capital la nivelul intermediarilor financiari selectaţi, pentru împrumuturile acordate
        D_ref = dobânda de referinţă la nivelul pieţei, comunicată de Comisia Europeană*7)
        *7) https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates en

        D_pnrr = dobânda rezultată ca urmare a reducerii primei de risc şi a costului de capital la nivelul intermediarului financiar prin efectul garanţiei de portofoliu acordată de BEI;
        Y_i = suma împrumutului din resursele Fondului de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, rămas de rambursat în anul i
        i = anul pentru care se calculează dobânda
        n = scadenţa împrumutului
        r = rata de actualizare, comunicată de Comisia Europeană*8)
        *8) https://competition-policv.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates en    (3) Alternativ faţă de metoda de calcul prevăzută la alin. (2), pentru împrumuturile garantate cu garanţii reale care acoperă cel puţin 50 % din împrumut, iar împrumutul este fie de 1.500.000 de euro pe o perioadă de cinci ani, fie de 750.000 de euro pe o perioadă de zece ani, echivalentul subvenţie brută pentru ajutorul de minimis acordat este considerat a fi 300.000 de euro; dacă un împrumut este mai mic decât aceste sume şi/sau se acordă pentru o perioadă de mai puţin de cinci, respectiv zece ani, echivalentul subvenţie brută al împrumutului se calculează ca procentaj corespunzător din plafonul relevant prevăzut la art. 10 alin. (1) din prezenta schemă.

    CAP. IX
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 30
    (1) Perioada de acordare a ajutoarelor de stat este cuprinsă între data publicării schemei în Monitorul Oficial şi 30 iunie 2026.
    (2) Data limită în care se pot efectua plăţi în cadrul prezentei măsuri de sprijin este 31 decembrie 2030.

    ART. 31
    (1) Bugetul estimat al prezentei scheme, reprezentând ajutorul de stat / de minimis total care va fi acordat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată este estimat la 194,05 milioane euro, echivalent în lei, finanţat din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă:

┌────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │- euro - │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
│valoare │ │2024 │2025 │2026 │
│ajutor │ │ │ │ │
│pe ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│perioadă│ │ │ │ │
│/ tip de│194.053.813│73.740.447│91.205.292│29.108.074│
│ajutor: │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Reg. │ │ │ │ │
│2023/ │161.711.505│61.450.372│76.004.407│24.256.726│
│2831 (de│ │ │ │ │
│minimis)│ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Reg. 651│32.342.308 │12.290.075│15.200.885│4.851.348 │
│/2014 │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 14 │13.454.398 │5.112.671 │6.323.567 │2.018.160 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 25 │3.363.600 │1.278.168 │1.580.892 │504.540 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 38 │2.587.385 │983.206 │1.216.071 │388.108 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 38a│2.587.385 │983.206 │1.216.071 │388.108 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 39 │2.587.385 │983.206 │1.216.071 │388.108 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 41 │2.587.385 │983.206 │1.216.071 │388.108 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 46 │2.587.385 │983.206 │1.216.071 │388.108 │
├────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│art. 48 │2.587.385 │983.206 │1.216.071 │388.108 │
└────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    (2) În vederea raportării, valoarea ajutorului acordat se calculează la cursul de schimb BNR valabil pentru ziua semnării acordului de finanţare dintre intermediarul financiar şi beneficiarul final.

    ART. 32
        Numărul maxim estimat al beneficiarilor finali în cadrul acestei scheme este de 300, estimat pentru fiecare tip de ajutor după cum urmează:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Tip de ajutor │Număr estimat de │
│ │beneficiari │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Total │300 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│De minimis │250 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reg (UE) nr. 651/ │50 │
│2014, din care: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 14 │21 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 25 │5 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 38 │4 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 38a │4 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 39 │4 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 41 │4 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 46 │4 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│art. 48 │4 │
└────────────────────┴─────────────────┘    ART. 33
    (1) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2026, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitatea sa de iniţiator şi furnizor al schemei de ajutor de stat şi de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de stat regional în vigoare după data de 31 decembrie 2026 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de stat regionale acordate, începând cu data de 1 ianuarie 2027, în baza prezentei scheme, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de stat regional aplicabile la acel moment. Aceste obligaţii apar şi în cazul modificării Regulamentului (UE) nr. 651/2014 înainte de data de 1 ianuarie 2027.

    CAP. X
    Cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 34
    (1) Ajutorul de stat acordat în baza măsurii constituie ajutor cu costuri eligibile identificabile şi poate fi cumulat, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) al Reg. 651/2014 cu:
    a) orice alt ajutor de stat/de minimis, atât timp cât măsurile vizează costuri eligibile identificabile diferite,
    b) orice alt ajutor de stat/de minimis în legătură cu aceleaşi costuri eligibile care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil în temeiul Reg. 651/2014 şi Reg. 2023/2831.

    (2) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/2832 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 10 alin. (1) din prezenta schemă.
    (3) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de Reg. 651/2014 şi Reg. 2023/2831 sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

    ART. 35
     Pentru a se conforma regulilor de cumul a ajutoarelor de stat, beneficiarul final trebuie să depună o declaraţie dată pe propria răspundere (conform modelului din Anexa IV la prezenta Schemă) în care să precizeze dacă a primit anterior sau a solicitat, până la data acestei declaraţii pe propria răspundere, ajutoare de stat / de minimis şi, în cazul afirmativ, detalii privind acestea. În cazul în care intervin modificări la nivelul informaţiilor furnizate în declaraţia dată pe propria răspundere între momentul depunerii respectivei declaraţii şi momentul acordării ajutorului, Beneficiarul final trebuie să actualizeze declaraţia.

    CAP. XI
    Transparenţă, raportare şi monitorizare
    ART. 36
        Măsura de sprijin şi Anexa II la Reg. 651/2014 vor fi publicată pe site-ul MIPE, la adresa www.mfe.gov.ro.

    ART. 37
    (1) În conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor ajutor de stat şi de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor ajutor de stat şi de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maxim 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    (3) Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    CAP. XII
    Procedura de recuperare a ajutorului de stat
    ART. 38
    (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind recuperarea ajutorului de stat / de minimis (inclusiv dobânda aferentă), Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va emite, prin acte normative/administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.
    (2) Recuperarea ajutorului, împreună cu dobânda aferentă, se realizează de către furnizor prin intermediul sub-administratorului de ajutor, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) MIPE poate emite decizii, cu caracter de titlu executoriu, prin care va solicita intermediarilor financiari suspendarea sau recuperarea ajutorului de stat / de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    (4) Dobânda se va calcula de MIPE în baza prevederilor Ordinului nr. 386 din 16 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat, pentru perioada care începe cu data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi se încheie cu data recuperării efective a ajutorului acordat.

    ART. 39
    Anexele I-IV formează parte integrantă din prezenta măsură.

    ANEXA I

        Activităţi excluse
    1. Activităţi şi active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizare downstream, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în cadrul schemei de ajutor.
    2. Activităţile şi activele din cadrul Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS) prin care se acoperă emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante*9.
     *9 În cazul în care activitatea sprijinită permite realizarea unor emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referinţă relevante, trebuie să se explice motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referinţă sunt cele stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile care intră în domeniul de aplicare al Schemei de Comercializare a Certificatelor de Emisii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

    3. Activităţi şi active legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi staţii de tratare mecano-biologică, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în cadrul schemei de ajutor.
    4. Activităţi şi active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.
    5. Producţie sau activităţi care implică forme dăunătoare sau de exploatare prin muncă forţată*10/muncă dăunătoare pentru copii*11.
        *10 Munca forţată înseamnă orice muncă sau serviciu care nu este prestat în mod voluntar şi care este obţinut de la o persoană sub ameninţarea forţei sau a unei sancţiuni.
        *11 Prin muncă dăunătoare pentru copii se înţelege angajarea copiilor în condiţii de exploatare economică sau care poate fi periculoasă pentru copil sau poate interfera cu educaţia acestuia, sau poate fi dăunătoare pentru sănătatea sau dezvoltarea fizică, mentală, morală sau socială a copilului. În plus, orice muncă prestată de o persoană care nu a împlinit încă vârsta de 15 ani este considerată dăunătoare, cu excepţia cazului în care legislaţia locală specifică obligativitatea şcolară sau vârsta minimă de muncă mai mare; în astfel de cazuri, se va aplica vârsta mai mare pentru definirea muncii dăunătoare pentru copii.

    6. Producerea sau comercializarea oricărui produs sau activitate considerată ilegală în conformitate cu legile sau reglementările naţionale sau cu convenţiile şi acordurile internaţionale.
    7. Orice afacere legată de pornografie sau prostituţie.
    8. Producţia sau comerţul cu animale sălbatice sau cu produse din acestea, reglementate în temeiul Convenţiei privind Comerţul Internaţional cu Specii Sălbatice de Faună şi Floră pe Cale de Dispariţie (CITES).
    9. Producerea, utilizarea sau comercializarea de materiale periculoase, cum ar fi materialele radioactive, fibrele de azbest neprelucrat şi produsele care conţin PCB.
    10. Comerţul transfrontalier cu deşeuri şi produse din deşeuri, cu excepţia cazului în care se efectuează conform Convenţiei de la Basel şi reglementărilor naţionale şi europene aplicabile, dar, pentru evitarea oricărui dubiu, nu este exclusă utilizarea deşeurilor drept combustibil pentru încălzirea districtuală.
    11. Metode de pescuit necorespunzătoare (de exemplu, pescuitul cu plase în derivă în mediul marin, folosind plase cu o lungime mai mare de 2,5 km şi pescuitul cu explozivi).
    12. Producţia sau comerţul cu produse farmaceutice, pesticide/erbicide, produse chimice, substanţe care diminuează stratul de ozon*12 şi alte substanţe periculoase care fac obiectul unor eliminări sau interdicţii internaţionale.
        *12 Substanţe care diminuează stratul de ozon: Compuşi chimici care intră în reacţie cu ozonul stratosferic şi îl diminuează, ceea ce duce la apariţia unor "găuri în stratul de ozon". Protocolul de la Montreal enumeră substanţele care diminuează stratul de ozon, precum şi obiectivele de reducere şi de eliminare treptată a acestora.

    13. Distrugerea Habitatelor Esenţiale*13.
        *13 Habitatul esenţial este un subansamblu de habitate naturale şi modificate care merită o atenţie deosebită. Habitatul critic include zone cu o valoare ridicată a biodiversităţii care îndeplinesc criteriile de clasificare ale World Conservation Union ("IUCN"), inclusiv habitatele necesare pentru supravieţuirea speciilor aflate în pericol critic de dispariţie sau pe cale de dispariţie, astfel cum sunt definite în Lista Roşie a Speciilor Ameninţate a IUCN sau în orice legislaţie naţională; zone care au o importanţă specială pentru speciile endemice sau cu rază de răspândire restrânsă; situri care sunt esenţiale pentru supravieţuirea speciilor migratoare; zone care susţin concentraţii sau numere de exemplare semnificative la nivel global ale speciilor migratoare; zone cu ansambluri unice de specii sau care sunt asociate cu procese evolutive cheie sau care furnizează beneficii ecosistemice cheie; şi zone cu biodiversitate de importanţă socială, economică sau culturală semnificativă pentru comunităţile locale. Pădurile Virgine sau pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare sunt considerate Habitate Esenţiale. În sensul prezentului Contract, se înţelege şi se convine că cerinţele sociale şi de mediu anexate la acesta oferă o garanţie rezonabilă şi satisfăcătoare pentru evitarea distrugerii habitatelor esenţiale.

    14. Producerea şi distribuirea de mass-media rasistă, antidemocratică şi/sau neonazistă.
    15. Tutun, în cazul în care acesta reprezintă o parte substanţială a activităţilor comerciale principale finanţate ale unui Proiect*14.
        *14 Un punct de referinţă pentru o valoare substanţială este de 5-10% din bilanţ sau din volumul finanţat sau din veniturile din vânzări ale beneficiarului final.

    16. Animale vii în scopuri ştiinţifice şi experimentale, inclusiv pentru reproducerea acestor animale
    17. Muniţii şi arme, echipamente militare/de poliţie, infrastructuri sau instituţii corecţionale, închisori.*15
        *15 Astfel de activităţi sunt complet excluse de la finanţarea BEI în toate ţările, altele decât statele membre ale UE. În UE, activităţile excluse legate de apărare, ordine publică şi siguranţă se limitează la producţia (sau construcţia), distribuţia (sau prelucrarea) şi comerţul cu arme, muniţii, explozibili, echipamente sau infrastructuri special concepute pentru uz militar, precum şi echipamente sau infrastructuri care au ca rezultat limitarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale persoanelor (de exemplu, închisori, centre de detenţie de orice fel) sau care încalcă drepturile omului.

    18. Jocuri de noroc, cazinouri şi societăţi echivalente sau hoteluri care găzduiesc astfel de facilităţi.
    19. Concesiuni comerciale asupra pădurilor naturale tropicale şi exploatarea forestieră a acestora; transformarea pădurilor naturale în plantaţii.
    20. Achiziţionarea de echipamente de exploatare forestieră pentru utilizarea în pădurile tropicale naturale sau în pădurile cu valoare naturală ridicată din toate regiunile; şi activităţi care conduc la tăierea şi/sau degradarea pădurilor tropicale naturale sau a pădurilor cu valoare naturală ridicată.
    21. Noi plantaţii de palmieri pentru ulei.
    22. Orice afacere cu conţinut politic sau religios.

    ANEXA II

                          Lista orientativă a activităţilor care contribuie la îndeplinirea
                     obiectivului finanţării pentru acţiuni climatice (33%) şi digitalizare (16%)
                        din Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică
                           şi alte domenii de interes potrivit anexelor VI şi
                                 VII la Regulamentul (UE) nr. 241/2021
    1. Digitalizarea întreprinderilor mari (inclusiv comerţ electronic, activităţi economice electronice şi procese economice în reţea, centre de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web şi start-up-uri în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, serviciilor pentru afaceri) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sau criteriile de eficienţă energetică*16;
        *16 Dacă obiectivul măsurii este ca în cadrul activităţii să trebuiască să se prelucreze sau să se colecteze date pentru a permite reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră care să ducă la reduceri substanţiale demonstrate ale emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă. Dacă obiectivul măsurii impune ca centrele de date să respecte "Codul european de conduită privind eficienţa energetică a centrelor de date".

    2. Realizarea şi utilizarea de soluţii TIC, servicii electronice şi aplicaţii guvernamentale care respectă criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sau criteriile de eficienţă energetică*17
        *17 Idem

    3. Transfer de tehnologie şi cooperare între întreprinderi, centre de cercetare şi sectorul învăţământului superior*18
        *18 Coeficientul digital de 40% ar trebui aplicat numai dacă intervenţia se axează pe elemente direct legate de digitalizarea întreprinderilor, inclusiv, de exemplu, pe produse digitale, active TIC etc.

    4. Procese de cercetare şi inovare, transfer de tehnologie şi cooperare între întreprinderi care pun accentul pe economia cu emisii scăzute de carbon, rezilienţă şi adaptarea la schimbările climatice
    5. Procese de cercetare şi inovare, transfer de tehnologie şi cooperare între întreprinderi care pun accentul pe economia circulară
    6. Realizarea de măsuri de eficienţă energetică şi proiecte demonstrative în întreprinderi mari şi măsuri de sprijin şi cele care respectă criteriile de eficienţă energetică*19
     *19 (a) Dacă obiectivul măsurii este de a realiza, în medie, cel puţin o renovare de amploare moderată, aşa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau (b) dacă obiectivul măsurilor este de a realiza, în medie, o reducere de cel puţin 30 % a emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră în comparaţie cu emisiile ex-ante.

    7. Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic*20
        *20 Dacă obiectivul măsurilor priveşte construirea de clădiri noi cu un necesar de energie primară cu cel puţin 20 % mai mic decât cerinţa privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naţionale). Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic include şi infrastructura în sensul domeniilor de intervenţie 85-92.

    8. Servicii ce contribuie la economia cu emisii reduse de dioxid de carbon şi la rezilienţa la schimbările climatice, inclusiv măsuri de sensibilizare
    9. Investiţii în tehnologii, competenţe, infrastructuri şi soluţii care măresc eficienţa energetică şi asigură neutralitatea climatică a centrelor şi reţelelor de date
    10. Activităţi de producţie, transport şi distribuţie a energiei din surse regenerabile
    11. Realizarea de sisteme energetice inteligente (inclusiv reţele inteligente şi sisteme TIC) şi stocarea aferentă
    12. Cogenerare de înaltă eficienţă, termoficare şi răcire centralizate şi cele eficiente, cu emisii reduse pe durata ciclului de viaţă*21
     *21 În cazul cogenerării de înaltă eficienţă, dacă obiectivul investiţiei este de a obţine emisii pe durata ciclului de viaţă mai mici de 100gCO2 e/kWh sau termoficare/răcire produsă din căldura reziduală. În cazul termoficării/răcirii centralizate, dacă infrastructura aferentă respectă Directiva 2012/27/UEDirectiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1) sau dacă infrastructura existentă este renovată pentru a corespunde definiţiei termoficării şi răcirii centralizate eficiente sau dacă proiectul este un sistem-pilot avansat (sisteme de control şi de gestionare a energiei, internetul obiectelor) sau duce la un regim de temperatură mai scăzută în sistemul de termoficare şi răcire centralizat.

    13. Măsuri de adaptare la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscurilor legate de climă: inundaţii, incendii, furtuni sau secete
    14. Prevenirea riscurilor şi gestionarea riscurilor naturale conexe care nu au legătură cu clima (de exemplu, cutremurele) şi a riscurilor legate de activităţile umane (de exemplu, accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, protecţie civilă şi sisteme, infrastructuri şi abordări ecosistemice pentru gestionarea dezastrelor
    15. Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracţie, tratare, stocare şi distribuţie, măsuri de eficienţă, aprovizionare cu apă potabilă) care respectă criteriile de eficienţă*22
        *22 Dacă obiectivul investiţiei este ca sistemul construit să aibă un consum mediu de energie ≤ 0,5 kWh sau un indice de pierderi în infrastructură (ILI) ≤ 1,5, iar activitatea de renovare să scadă consumul mediu de energie cu peste 20 % sau să reducă pierderile cu peste 20 %

    16. Gospodărirea apelor şi conservarea resurselor de apă (inclusiv managementul bazinelor hidrografice, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor)
    17. Colectarea şi tratarea apelor uzate, care respectă criteriile de eficienţă energetică*23
        *23 Dacă obiectivul investiţiei este ca întregul sistem de tratare a apelor uzate construit să aibă un consum net de energie egal cu zero sau ca reînnoirea sistemului de tratare a apelor uzate să ducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puţin 10 % (numai prin măsuri de eficienţă energetică şi nu prin modificări substanţiale sau modificări ale sarcinii).

    18. Gestionarea deşeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare şi reciclare şi gestionarea deşeurilor reziduale
    19. Gestionarea deşeurilor comerciale şi industriale: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare şi reciclare şi deşeuri reziduale şi periculoase
    20. Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime
    21. Utilizarea materialelor reciclate ca materii prime care respectă criteriile de eficienţă*24
        *24 Dacă obiectivul măsurii este de a transforma cel puţin 50 %, în greutate, din deşeurile nepericuloase colectate separat şi tratate în materii prime secundare.

    22. Reabilitarea siturilor industriale şi a terenurilor contaminate şi respectând criteriile de eficienţă*25
        *25 Dacă obiectivul măsurii este transformarea siturilor industriale şi a terenurilor contaminate într-un absorbant natural de carbon.

    23. Sprijin pentru procesele de producţie care respectă mediul şi utilizarea eficientă a resurselor în întreprinderile mari
    24. Măsuri privind calitatea aerului şi reducerea zgomotului
    25. Protejarea, refacerea şi utilizarea sustenabilă a siturilor Natura 2000
    26. Protecţia naturii şi a biodiversităţii, patrimoniul natural şi resursele naturale, infrastructura verde şi cea albastră
    27. TIC: alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori şi alte echipamente wireless), în conformitate cu criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi de eficienţă energetică*26
        *26 Idem 1.

    28. Digitalizarea transporturilor atunci când urmăreşte în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: transportul rutier
    29. Căi ferate nou construite sau reabilitate: reţeaua centrală TEN-T , reţeaua globală TEN-T (cod 065), alte căi ferate nou construite sau reabilitate, alte căi ferate nou construite sau reabilitate-electrice/cu emisii zero*27
        *27 Dacă obiectivul măsurii priveşte sistemele de cale electrificate şi subsistemele asociate sau dacă există un plan de electrificare sau acesta va fi adecvat pentru folosire de către trenurile cu emisii zero la ţeava de evacuare în termen de 10 ani.

    30. Căi ferate reconstruite sau modernizate - reţeaua centrală TEN-T, reţeaua globală TEN-T (cod 068), alte căi ferate nou reconstruite sau modernizate, alte căi ferate nou reconstruite sau modernizate - electrice/cu emisii zero*28
    31. Activităţi pentru digitalizarea transporturilor: transportul feroviar
        *28 Idem 11.

    32. Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)
    33. Active feroviare mobile şi cele cu emisii zero/electrice*29
        *29 Se aplică şi trenurilor hibrid.

    34. Infrastructuri de transporturi urbane curate*30
        *30 Prin infrastructuri de transporturi urbane curate se înţelege: infrastructuri care permit exploatarea materialului rulant cu emisii zero.

    35. Material rulant de transport urban curat*31
        *31 Prin material rulant de transport urban curat se înţelege: material rulant cu emisii zero.

    36. Infrastructuri pentru mersul pe bicicletă
    37. Digitalizarea transporturilor atunci când urmăreşte în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: transportul urban
    38. Infrastructuri pentru combustibili alternativi*32
        *32 Dacă obiectivul măsurii este în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001

    39. Transport multimodal: TEN-T şi neurban
    40. Porturi maritime (TEN-T), cu excepţia instalaţiilor dedicate transportului de combustibili fosili
    41. Alte porturi maritime, cu excepţia instalaţiilor dedicate transportului de combustibili fosili)
    42. Căi navigabile interioare şi porturi interioare TEN-T, cu excepţia instalaţiilor dedicate transportului de combustibili fosili şi regionale şi locale, cu excepţia instalaţiilor dedicate transportului de combustibili fosili
    43. Digitalizarea transporturilor atunci când urmăreşte în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: alte moduri de transport

    ANEXA III

    Intensitatea ajutorului regional aplicabil
    de la 1.01.2022 până la 31.12.2027

┌─────┬──────────────────┬─────────────┐
│Codul│Denumirea regiunii│Întreprinderi│
│NUTS │NUTS │mari │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO111│Bihor │40% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO112│Bistrita-Năsăud │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO113│Cluj │40% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO114│Maramureş │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO115│Satu Mare │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO116│Sălaj │50% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO12 │Centru │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO121│Alba │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO122│Braşov │40% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO123│Covasna │40% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO124│Harghita │40% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO125│Mureş │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO126│Sibiu │40% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO12 │Nord-Est │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO211│Bacău │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO212│Botoşani │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO213│Iaşi │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO214│Neamt │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO215│Suceava │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO216│Vaslui │60% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO22 │Sud-Est │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO221│Brăila │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO222│Buzău │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO223│Constanta │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO224│Galati │70% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO225│Vrancea │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO226│Tulcea │60% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO31 │Sud-Muntenia │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO311│Argeş │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO312│Călăraşi │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO313│Dâmbovita │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO314│Giurgiu │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO315│lalomita │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO316│Prahova │70% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO317│Teleorman │60% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO41 │Sud-Vest Oltenia │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO411│Dolj │70% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO412│Gorj │70% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO413│Mehedinti │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO414│Olt │60% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO415│Vâlcea │60% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO42 │Vest │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│RO421│Arad │30% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO422│Caras-Severin │40% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO423│Hunedoara │50% │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│RO424│Timis │30% │
├─────┼──────────────────┴─────────────┤
│RO │Ilfov (parţial) │
│322 │ │
├─────┼──────────────────┬─────────────┤
│ │Ciorogârla, │ │
│ │Domneşti, │ │
│ │Clinceni, Cornetu,│ │
│ │Bragadiru, │ │
│ │Dărăşti-Ilfov, │35% │
│ │Jilava, 1 │ │
│ │Decembrie, │ │
│ │Copăceni, Vidra, │ │
│ │Berceni │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Periş, Ciolpani, │ │
│ │Snagov, Gruiu, │ │
│ │Nuci, Grădiştea, │ │
│ │Petrăchioaia, │ │
│ │Dascălu, Moara │ │
│ │Vlăsiei, │45% │
│ │Baloteşti, │ │
│ │Corbeanca, Buftea,│ │
│ │Chitila, Glina, │ │
│ │Cernica, │ │
│ │Dobroeşti, │ │
│ │Pantelimon. │ │
└─────┴──────────────────┴─────────────┘


    ANEXA IV

                            Declaraţie pe propria răspundere
                    privind ajutoarele de stat/de minimis primite
        Subsemnatul <nume, prenume>, CNP <CNP>, posesor al CI <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, în calitate de reprezentant legal al <denumirea solicitant>, declar pe propria răspundere că:
    A. Activitatea pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu face obiectul altui ajutor de stat/minimis. La data prezentei declaraţii:
        [ ] NU am beneficiat de ajutor de stat şi/sau de ajutoare de minimis;
        [ ] am beneficiat de ajutoare de stat şi/sau de ajutoare de minimis, după cum urmează:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│normativ │ │
│Nr. │acordării │ajutorului│ajutorului│în baza │Cuantumul │
│Crt.│ajutorului│de stat/ │de stat/ │căruia a │ajutorului│
│ │de stat/ │minims │minimis │beneficiat│acordat │
│ │minimis │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

        Împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate şi ajutorul împreună cu dobânda aferentă au fost recuperate.

    B. Întreprinderea<denumirea solicitant> pe care o reprezint:
    - nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nici nu îndeplineşte criteriile din dreptul naţional pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă deschise la cererea creditorilor săi;
    – nu a beneficiat de ajutoare ilegale*33.
     *33 Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare Şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

    – nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
        Întreprinderea şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor nu au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

    C. Mă angajez:
    - să respect obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ") pe perioada de implementare a proiectului;
    – să iau toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie) în conformitate cu prevederile legale naţionale şi europene incidente pe perioada de implementare a proiectului;
    – să respect prevederile şi principiile care guvernează achiziţiile pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;
    – să permit desfăşurarea, în cadrul proiectului finanţat, acţiunilor de monitorizare şi control ale Coordonatorului Naţional - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a Coordonatorului de Reforme şi Investiţii - MIPE prin Direcţia Generală Implementare PNNR şi Instrumente Financiare şi a altor instituţii abilitate, precum şi să pun la dispoziţia echipelor de monitorizare şi control toate documentele solicitate de aceştia;
    – să actualizez informaţiile către intermediarii financiari din prezenta declaraţie, în cazul în care intervin modificări la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv al semnării contractului de finanţare.

        Prin prezenta declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în această declaraţie sunt corecte şi complete şi că înţeleg că prezentarea informaţiilor cu omisiuni sau inexactitate în scopul obţinerii unor avantaje pecuniare este pedepsită de lege.
        Semnătura autorizată a solicitantului/împuternicitului
        Numele ...................
        Semnătura ................
        Data semnării ............

                                  ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016