Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ din 28 mai 2019  de ajutor de stat denumită Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ din 28 mai 2019 de ajutor de stat denumită "Schemă de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA"

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 5 iunie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.527/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 5 iunie 2019.
──────────
    I. DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor stat denumită "Schemă de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA".
    (2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei Scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (4) Prezenta Schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat.
    (5) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Unitatea de Management a Proiectului este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, denumit în continuare MCIN-UMP.


    II. OBIECTIVUL SCHEMEI
    ART. 2
        Obiectivul prezentei Scheme de ajutor de stat este protejarea patrimoniului cultural prin restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice şi sprijinirea cooperării culturale între statele donatoare şi România.


    III. BAZA LEGALĂ
    ART. 3
        Prezenta Schemă de ajutor de stat se aplică cu luarea în considerare şi respectarea dispoziţiilor următoarelor reglementări:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017;
    b) O.U.G. nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
    c) Protocolul 38c la Acordul SEE privind Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 (denumit în continuare "MFSEE");
    d) Acordul privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European din 25.07.2007;
    e) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare "Regulament", adoptat de Comitetul pentru MFSEE conform Art. 10.5 al Protocolului 38c al Acordului SEE la 8 septembrie 2016 şi confirmat de Comitetul Permanent al Statelor AELS la 22.09.2016;
    f) Memorandumul de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei (denumite în continuare "state donatoare") şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 838 din 21.10.2016 prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2102 din 19.10.2016;
    g) Ghidurile adoptate de CMF în conformitate cu prevederile art. 1.5 alin. (1) lit. d) din Regulament;
    h) Acordul de Program din data de 05.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE (denumit în continuare "CMF") şi Punctul Naţional de Contact (denumit în continuare "PNC"), pentru implementarea Programului "RO-CULTURA";
    i) Acordul de implementare a Programului din data de 05.06.2018, încheiat între PNC şi Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (denumit în continuare "MCIN"), în calitate de Operator de Program;
    j) O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată prin Legea nr. 206/2017 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 2840/31.10.2017;
    k) O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 142/2012 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin H.G. nr. 875/2011;
    l) H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    m) Ordinul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2324/26.05.2017 privind desemnarea Unităţii de Management a Proiectului pentru a prelua integral atribuţiile de Operator de Program pentru Programul PA14 - "Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA;
    n) Ordinul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2238/08.04.2019 privind modalitatea de acordare a finanţării pe bază de sume forfetare şi pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanţate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 315/23.04.2019.    IV. DOMENIUL DE APLICARE
    ART. 4
    (1) Prezenta Schemă se aplică pe întreg teritoriul României persoanelor juridice legal constituite în România, conform criteriilor stabilite la cap. Beneficiari eligibili.
    (2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei Scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind categoriile de ajutor exceptate, respectiv ajutor pentru cultură şi conservarea patrimoniului, prevăzut la art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin prezenta Schemă nu se acordă ajutoare:
    a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;
    b) întreprinderilor aflate în dificultate;
    c) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul central în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;
    d) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.


    ART. 5
    (1) Prezenta Schemă de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă beneficiarul depune furnizorului o cerere de finanţare, conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, aprobat prin Ordin de ministru, înainte de demararea proiectului.


    V. DEFINIŢII
    ART. 6
        În sensul prezentei Scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:
    a) acord de parteneriat - document încheiat între promotorul de proiect şi partenerul/partenerii de proiect, cuprinzând prevederi clare referitoare la rolul şi responsabilităţile fiecăreia dintre părţi, inclusiv în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor stipulate în O.U.G. nr. 77/2014, drepturile şi obligaţiile părţilor pentru implementarea proiectului, un buget detaliat şi prevederi cu privire la plăţi şi modalitatea de gestionare a avantajelor economice obţinute în cadrul proiectului, inclusiv obligaţiile privind stoparea şi recuperarea ajutorului de stat, după caz;
    b) activitate - activitatea pentru care se acordă ajutor de stat;
    c) activitate economică - furnizarea de bunuri, lucrări şi servicii pe o piaţă;
    d) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene;
    e) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare detaliate în prezenta Schemă;
    f) antreprenoriat cultural - modalitate de consolidare a valenţelor economice şi sociale ale activităţilor culturale şi a impactului acestora;
    g) apel de proiecte - modalitate competitivă de depunere, evaluare şi selecţie a unor proiecte ce se înscriu în obiectivele Programului RO-CULTURA şi care respectă prevederile Ghidului solicitantului şi ale Schemei de ajutor de stat;
    h) avans - prima tranşă de plată acordată beneficiarului de către furnizor, în limita stabilită în contractul de finanţare, în vederea acoperirii părţii de cheltuieli justificate estimate ale proiectului până la plata primei prefinanţări;
    i) avantaj - orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obţine în condiţii normale de piaţă, şi anume în absenţa intervenţiei statului. Ori de câte ori situaţia financiară a unei întreprinderi este îmbunătăţită ca rezultat al intervenţiei statului în condiţii care diferă de condiţiile normale de piaţă, există un avantaj;
    j) beneficiar de ajutor de stat - promotorul de proiect şi partenerul de proiect din România, întreprindere, care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Schemei de ajutor de stat;
    k) cheltuieli eligibile - costurile prevăzute la art. 53 din Regulamentul de exceptare în bloc;
    l) costuri indirecte - costurile instituţiei culturale sau ale sitului de patrimoniu legate de activităţi continue sau periodice care se desfăşoară în cursul activităţii obişnuite, în legătură directă cu costurile eligibile directe atribuite proiectului şi cu activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.
    m) cofinanţare/contribuţie proprie - totalul sumelor asigurate de către beneficiarii de ajutor de stat şi/sau de către partenerii acestora, după caz, pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractului de finanţare;
    n) Comitetul Mecanismului Financiar SEE (CMF) - Comitetul înfiinţat de Comitetul permanent al Statelor AELS să gestioneze Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
    o) componentă de infrastructură ("hard measure") - realizarea de lucrări de intervenţie la construcţii existente pentru care este obligatorie obţinerea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii;
    p) conflict de interese - situaţia în care o persoană implicată în procesul de selecţie deţine interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparţială şi/sau obiectivă a funcţiilor legate de procesul de selecţie. Aceste interese pot fi legate de interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale solicitantului sau ale partenerului său, sau orice alte interese care pot influenţa activitatea imparţială şi obiectivă a persoanei implicate în selecţia proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere şi prevederile privind conflictul de interese din legislaţia naţională incidentă;
    q) contract de finanţare - contractul încheiat între furnizor şi promotorul de proiect (beneficiar de ajutor de stat), care reglementează drepturile şi obligaţiile aferente implementării unui proiect şi prin intermediul căruia este acordat ajutorul de stat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    r) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speţă, data semnării contractului de finanţare între beneficiar şi furnizor;
    s) dosar de finanţare - totalitatea documentelor aferente unui proiect depus în cadrul unui apel de proiecte, conţinând cererea de finanţare, documentele obligatorii şi alte documente suport;
    t) dublă finanţare - finanţarea unor costuri care au fost deja acoperite/decontate din Mecanismul Financiar SEE sau alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile sau finanţarea aceleiaşi activităţi din mai multe surse;
    u) evaluare - o apreciere sistematică, obiectivă şi independentă a modului de concepere, implementare şi/sau a rezultatelor obţinute în programe şi proiecte, cu scopul de a determina relevanţa, coerenţa şi consistenţa, eficacitatea, eficienţa, impactul şi sustenabilitatea contribuţiei financiare;
    v) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Unitatea de Management a Proiectului;
    w) ghidul solicitantului - documentul ce cuprinde informaţiile necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului;
    x) infrastructură culturală - clădiri-monument istoric individualizate în Lista Monumentelor Istorice (LMI) actualizată, în care se desfăşoară activităţi culturale;
    y) inovare - implementarea unui produs nou sau îmbunătăţit semnificativ (bunuri sau servicii) sau a unui proces, a unei noi metode de punere pe piaţă sau a unei noi metode organizaţionale în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau într-o relaţie externă. Inovarea poate fi la nivel de întreprindere, la nivel de sector, la nivel naţional sau la nivel internaţional. Inovarea presupune inclusiv utilizarea de soluţii/tehnologii/produse deja dezvoltate/disponibile pe piaţă şi ajustarea acestora la propriile nevoi;
    z) instituţie publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    aa) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    bb) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    i. În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva nr. 2013/34/UE, respectiv societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    ii. În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva nr. 2013/34/UE, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă.
    iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    v. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, inclusiv în cazul organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale care desfăşoară activitate economică, reflectată separat în conturi contabile distincte, atunci când, în ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

    cc) monitorizare - urmărirea implementării proiectelor şi programelor pentru a se asigura că procedurile stabilite sunt respectate, pentru a verifica progresul înregistrat în vederea obţinerii rezultatelor şi realizărilor stabilite şi a identifica la timp eventualele probleme, în vederea adoptării de măsuri corective;
    dd) monument istoric - bun imobil, construcţie şi teren situat pe teritoriul României, semnificativ pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute în legea specială;
    ee) Oficiul Mecanismului Financiar - oficiul care asistă CMF în gestionarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv a Programului RO- CULTURA, care este responsabil pentru derularea operaţiunilor curente ale MFSEE 2014-2021 în numele CMF şi îndeplineşte funcţia de punct de contact;
    ff) Operator de Program - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA, în cadrul prezentei Scheme de ajutor de stat fiind furnizor de ajutor de stat şi administrator al Schemei;
    gg) organizaţie neguvernamentală - organizaţie voluntară, non-profit, având un scop non-comercial, înfiinţată ca persoană juridică în ţara de origine, independentă de administraţiile locale, regionale sau de administraţia centrală, de entităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile comerciale. Instituţiile religioase şi partidele politice nu sunt considerate organizaţii neguvernamentale eligibile pentru scopurile Programului RO-CULTURA;
    hh) Partener de Program - entitate din statele donatoare, desemnată de CMF, care oferă consiliere cu privire la pregătirea şi/sau implementarea Programului. Pentru Programul RO-CULTURA, partenerii de program sunt Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural şi Consiliul Artelor din Norvegia;
    ii) partener de proiect - persoană juridică, activ implicată şi contribuind în mod eficient la implementarea unui proiect. Împarte cu Promotorul de Proiect un scop cultural, social sau economic comun, care urmează să fie realizat prin implementarea acelui proiect. Partenerul de proiect din România este beneficiar de ajutor de stat, împreună cu promotorul de proiect;
    jj) prefinanţare - tranşă de plată acordată beneficiarului ajutorului de stat (promotorului de proiect) de către furnizor (Operatorul de Program) pe baza estimărilor financiare ale cheltuielilor eligibile aferente perioadelor de raportare intermediare, în limitele stabilite prin Schemă;
    kk) proiect - o serie de lucrări indivizibile din punct de vedere economic care îndeplinesc o funcţie tehnică precisă şi cu obiective clar stabilite referitoare la programul în care se încadrează;
    ll) proiect în parteneriat cu statele donatoare - proiect implementat în strânsă cooperare cu un partener de proiect a cărui locaţie principală este în unul dintre statele donatoare;
    mm) promotor de proiect - beneficiar de ajutor de stat, persoană juridică, cu responsabilitate în iniţierea, pregătirea şi implementarea unui proiect, care a semnat contractul de finanţare pentru acordarea ajutorului de stat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    nn) protejarea monumentelor istorice - ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale;
    oo) Punct Naţional de Contact - entitate publică naţională desemnată de Statul Beneficiar, ce deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum şi pentru implementarea prevederilor Memorandumului de Înţelegere, respectiv Ministerul Fondurilor Europene;
    pp) sectoare culturale şi creative - toate sectoarele ale căror activităţi sunt bazate pe valori culturale şi/sau expresii artistice şi alte expresii creative, indiferent dacă aceste activităţi sunt orientate sau nu către piaţă şi indiferent de tipul de structură care le realizează şi de modul de finanţare a structurii respective. Activităţile respective includ dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea şi conservarea bunurilor şi serviciilor care constituie/încorporează expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum şi funcţiile conexe, cum ar fi educaţia sau managementul/gestionarea. Sectoarele culturale şi creative includ, printre altele, arhitectura, arhivele, bibliotecile şi muzeele, artizanatul artistic, patrimoniul cultural material şi imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele spectacolului, editarea, radioul şi artele vizuale;
    qq) solicitant - persoană juridică publică sau privată, înregistrată în România, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului RO-CULTURA şi care depune o cerere de finanţare în cadrul unui apel de proiecte;
    rr) sprijin financiar nerambursabil - suma acordată în baza contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, constituită din suma finanţată din MFSEE şi cofinanţarea naţională publică aferentă;
    ss) state donatoare - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.    VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI
    ART. 7
    (1) În accepţiunea prezentei Scheme de ajutor de stat, toţi beneficiarii eligibili sunt consideraţi întreprinderi. Întreprinderile în dificultate nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.
    (2) Beneficiarii eligibili ai ajutorului de stat sunt promotorii de proiect şi partenerii de proiect din România.

    ART. 8
    Promotori de proiect
    (1) Sunt consideraţi beneficiari eligibili ai prezentei Scheme doar promotorii de proiect, solicitanţi de sprijin financiar nerambursabil, care respectă criteriile de eligibilitate şi se încadrează în definiţia întreprinderii. Nu este necesar ca promotorul de proiect să desfăşoare în mod curent activitate economică, aceasta reprezentând criteriu de eligibilitate doar în ceea ce priveşte activităţile aferente proiectului depus în cadrul prezentei Scheme de ajutor de stat.
    (2) Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul prezentei Scheme sunt:
    a) instituţie publică, în sensul definiţiei de la art. 6 din prezenta Schemă;
    b) unitate administrativ-teritorială, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sector al Municipiului Bucureşti;
    c) organizaţie neguvernamentală, în sensul definiţiei de la art. 6 din prezenta Schemă, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) sau a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poate desfăşura activităţile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
    d) societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea nr. 2003/361/CE. Solicitantul va completa Anexa nr. 1 la prezenta Schemă - "Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii";
    e) societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, care se încadrează în categoria IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea nr. 2003/361/CE. Solicitantul va completa Anexa nr. 1 la prezenta Schemă - "Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii";

    (3) Solicitant eligibil este entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate mai jos:
    a) are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
    b) se aplică atunci când solicitantul este tip societate comercială sau societate cooperativă: domeniul de activitate - clasa CAEN - vizat de proiect trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societăţii la data depunerii proiectului şi să fie autorizat la sediul identificat ca loc de implementare al proiectului la momentul începerii activităţii de valorificare a monumentului istoric, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
    c) deţine unul dintre următoarele drepturi reale asupra monumentului istoric vizat de proiect: drept de proprietate, inclusiv drept de proprietate asupra construcţiei aferent unui drept de superficie, drept de administrare specific dreptului de proprietate publică, drept de concesiune specific dreptului de proprietate publică sau drept de concesiune asupra bunului proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale. Dreptul asupra monumentului istoric vizat de proiect trebuie să fie valabil din momentul depunerii proiectului, pe toată perioada de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program;
    d) se aplică atunci când solicitantul deţine un alt drept real decât dreptul de proprietate asupra monumentului istoric vizat de proiect: deţine dreptul de restaurare şi dreptul de utilizare/exploatare/valorificare a monumentului istoric, conform obiectului proiectului, pe toată perioada de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program;
    e) se aplică atunci când dreptul de proprietate deţinut de solicitant asupra monumentului istoric vizat de proiect este aferent unui drept de superficie asupra terenului: solicitantul deţine acordul proprietarului terenului pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra construcţiei conform obiectului proiectului;
    f) nu se află în una dintre următoarele situaţii:
    i. solicitantul este în faliment, în insolvenţă sau în lichidare, activităţile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, şi-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte şi se află în orice altă situaţie similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislaţia sau reglementările europene şi naţionale;
    ii. solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
    iii. solicitantul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, res judicata, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau finanţarea terorismului, infracţiuni aferente terorismului sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaţionali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile (europene şi/sau provenind de la donatori publici internaţionali) şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    iv. solicitantul sau reprezentantul legal au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, res judicata, pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
    v. solicitantul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti sau decizii administrative rămase definitive, res judicata, cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovaţi de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă;
    vi. solicitantul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuşi, să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte aferent prezentei Scheme sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-CULTURA;
    vii. solicitantul sau reprezentantul legal au furnizat informaţii false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informaţiile/documentele justificative solicitate în vederea selecţiei proiectului pentru finanţare;
    viii. solicitantul sau reprezentantul legal se află în orice situaţie de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu apelul de proiecte;
    ix. solicitantul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situaţie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naştere unui conflict de interese;
    x. solicitantul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat în cazul căreia creanţa nu a fost integral recuperată;
    xi. solicitantul este întreprindere în dificultate. Solicitantul va completa Anexa nr. 2 la prezenta Schemă - "Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în întreprindere în dificultate";

    g) nu este partid politic, instituţie religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, indiferent de forma de organizare;
    h) respectă legislaţia naţională şi europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv în ceea ce priveşte cumulul, aşa cum acesta este definit în prezenta schemă;
    i) este direct responsabil pentru iniţierea, pregătirea, implementarea şi sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect (dacă este cazul);
    j) dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru implementarea proiectului şi asigurarea sustenabilităţii acestuia;
    k) dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanţării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
    l) dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum şi pentru acoperirea eventualelor corecţii financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
    m) nu a beneficiat şi nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri publice externe nerambursabile pentru implementarea proiectului (identitate de obiective, rezultate, activităţi etc.) sau a unor activităţi aferente proiectului;
    n) îşi asumă obligaţia de a informa imediat furnizorul în situaţia în care proiectul/activităţi din proiect este/sunt aprobat(e) la finanţare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.

    (2) Solicitantul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse în etapele de pre-contractare şi contractare.
    (3) Beneficiarul de ajutor de stat care desfăşoară activităţi economice şi neeconomice, are obligaţia de a evidenţia distinct aceste tipuri de activităţi în contabilitate.

    ART. 9
    Parteneri de proiect
    (1) Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu entităţi din România şi/sau din statele donatoare. Dacă proiectul se implementează în parteneriat, se va încheia un acord de parteneriat între beneficiarul ajutorului de stat şi entitatea parteneră /entităţile partenere.
    (2) Un beneficiar din România poate stabili un parteneriat cu unul sau mai mulţi parteneri din România şi/sau statele donatoare: Norvegia, Islanda şi /sau Liechtenstein.
    (3) Categoriile de parteneri eligibili în cadrul prezentei Scheme sunt:
    a) Parteneri de proiect din România:
    i. organizaţie neguvernamentală, în sensul definiţiei de la art. 6 din prezenta Schemă, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) sau a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani faţă de data de lansare a apelului de proiecte, a cărei activitate, conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 şi care poate desfăşura activităţile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
    ii. societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE, care a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani faţă de data de lansare a apelului de proiecte şi a cărei activitate, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013. Partenerul va completa Anexa nr. 1 la prezenta Schemă - "Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii";
    iii. societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, care se încadrează în categoria IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE, care a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani faţă de data de lansare a apelului de proiecte şi a cărei activitate, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013. Partenerul va completa Anexa nr. 1 la prezenta Schemă - "Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii";
    iv. instituţie publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.).

    b) Parteneri de proiect din statele donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizaţii neguvernamentale, astfel cum sunt definite la art. 6 din prezenta schemă, cu personalitate juridică, înfiinţată în unul dintre statele donatoare.

    (4) Partener de proiect eligibil este entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate mai jos:
    a) are calitatea de persoană juridică înregistrată în România sau în unul dintre statele donatoare, respectiv are personalitate juridică;
    b) se aplică atunci când partenerul de proiect din România este tip societate comercială sau societate cooperativă: domeniul de activitate - clasa CAEN - vizat de proiect şi relevant din perspectiva activităţilor derulate de partener în cadrul proiectului trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societăţii la data depunerii proiectului;
    c) nu se află în una dintre următoarele situaţii:
    i. partenerul este în faliment, în insolvenţă sau în lichidare, activităţile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, şi-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte şi se află în orice altă situaţie similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislaţia sau reglementările europene şi naţionale;
    ii. partenerul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică partenerilor din România atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
    iii. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, res judicata, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau finanţarea terorismului, infracţiuni aferente terorismului sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaţionali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile (europene şi/sau provenind de la donatori publici internaţionali) şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    iv. partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, res judicata, pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
    v. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti sau decizii administrative rămase definitive, res judicata, cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovaţi de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă;
    vi. partenerul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuşi, să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte aferent prezentei Scheme sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-CULTURA;
    vii. partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informaţii false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informaţiile/documentele justificative solicitate în vederea selecţiei proiectului pentru finanţare;
    viii. partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situaţie de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu apelul de proiecte;
    ix. partenerul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situaţie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naştere unui conflict de interese;
    x. partenerul din România este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat ce a fost deja pusă în executare şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    xi. partenerul din România, beneficiar al ajutorului de stat, este întreprindere în dificultate. Partenerul va completa Anexa nr. 2 la prezenta Schemă - "Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în întreprindere în dificultate";

    d) nu este partid politic, instituţie religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, indiferent de forma de organizare;
    e) respectă legislaţia naţională şi europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv în ceea ce priveşte cumulul, aşa cum acesta este definit la secţiunea VIII din prezenta Schemă;
    f) este activ implicat în şi contribuie la implementarea proiectului;
    g) dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale în cadrul proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate, dacă este cazul;
    h) dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanţării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
    i) dispune de resursele necesare pentru finanţarea costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente activităţilor derulate, precum şi pentru acoperirea eventualelor corecţii financiare rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul;
    j) nu a beneficiat şi nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus (identitate de obiective, rezultate, activităţi etc.) sau a unor activităţi aferente proiectului;
    k) îşi asumă obligaţia de a informa imediat furnizorul în situaţia în care proiectul/activităţi din proiect este/sunt aprobat(e) la finanţare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentului apel de proiecte.

    (5) În cazul solicitanţilor de tip unitate administrativ-teritorială, sector al Municipiului Bucureşti sau instituţie publică, în sensul definiţiei de la art. 6 al prezentei Scheme, parteneriatul cu o entitate de drept privat de tip organizaţie neguvernamentală înregistrată ca persoană juridică în România sau societate comercială/societate cooperativă înregistrată ca persoană juridică în România de tip IMM este obligatoriu în vederea valorificării/revitalizării monumentului istoric restaurat.
    (6) În procesul de selecţie a partenerilor de tip entitate privată din România şi/sau Statele Donatoare, solicitantul de tip instituţie publică sau unitate administrativ-teritorială, inclusiv sector al Municipiului Bucureşti, va respecta cel puţin cerinţele privind procedura transparentă şi nediscriminatorie prevăzute de O.U.G. nr. 34/2017 şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2840/31.10.2017*1), respectiv:
        *1) Criteriul de eligibilitate se consideră îndeplinit în cazul selectării partenerului în baza altor acte normative relevante, sub condiţia respectării cerinţelor minime privind procedura transparentă şi nediscriminatorie prevăzute în O.U.G. nr. 34/2017 şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2840/31.10.2017.
    a) pentru partenerii de proiect de drept privat din România:
    i. va face publică intenţia privind stabilirea unui parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din Programul RO- CULTURA, prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională sau prin internet şi
    ii. va menţiona în anunţul de intenţie principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii şi
    iii. va demonstra că a ales partenerii dintre entităţile private care au răspuns anunţului public (prin raport de selecţie sau document echivalent);

    b) pentru partenerii de proiect de drept privat din Statele Donatoare:
    i. va face dovada că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile lege care au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului.


    (7) Solicitantul poartă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea tuturor prevederilor legale incidente, inclusiv, dar fără a se limita la, regimul juridic al bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale/sectoarelor Municipiului Bucureşti.

    ART. 10
    Activităţi eligibile
    (1) Pentru a fi finanţate în cadrul prezentei Scheme, proiectele/activităţile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor MFSEE şi ale Programului RO-CULTURA, precum şi la realizarea indicatorilor de Program dedicaţi, menţionaţi în Acordul de Program. Activităţile eligibile se vor încadra în limitele prevederilor art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Activităţile eligibile în cadrul prezentei Scheme de ajutor de stat vizează:
    a) restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument istoric (individualizate în Lista monumentelor Istorice actualizată şi aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale), în care funcţionează sau vor funcţiona, după finalizarea restaurării, muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii artistice şi culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de concerte, alte organizaţii de spectacole, instituţii de patrimoniu filmografic şi alte infrastructuri, organizaţii şi instituţii artistice şi culturale similare;
    b) revitalizarea/punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activităţi:
    i. activităţi ce vizează promovarea patrimoniului cultural mobil;
    ii. activităţi ce vizează promovarea patrimoniului imaterial sub toate formele lui, inclusiv obiceiurile populare, meşteşugurile tradiţionale şi artizanatul;
    iii. activităţi de educaţie culturală şi artistică, precum şi promovarea înţelegerii importanţei pe care o au protejarea şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală prin programe educaţionale şi de sporire a sensibilizării publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
    iv. activităţi de scriere, editare, producţie, distribuţie, digitizare şi publicare a operelor muzicale şi literare, inclusiv a traducerilor;
    v. organizarea de evenimentele culturale, cum ar fi festivalurile, expoziţiile şi alte activităţi culturale similare;
    vi. schimb de experienţă, know-how şi bune practici în sectoarele culturale şi creative cu entităţi din statele donatoare;
    vii. iniţiative ce vizează mobilitatea artiştilor/profesioniştilor din sectoarele culturale şi creative şi/sau a lucrărilor acestora;
    viii. dezvoltarea sau actualizarea competenţelor şi abilităţilor artiştilor şi profesioniştilor activi în sectoarele culturale şi creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
    ix. dezvoltarea de noi produse şi servicii culturale şi introducerea lor pe piaţă;
    x. promovarea diversităţii culturale;
    xi. implementarea de iniţiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităţilor;
    xii. susţinerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;

    c) activităţi de instruire formală şi non-formală, mentorat, job shadowing, etc. destinate dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect, precum şi instruire vocaţională.

    (3) Alte activităţi decât cele menţionate la alin. (2) pot fi considerate eligibile, dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiţii optime, respectând obiectivele şi rezultatele Programului RO-CULTURA.
    (4) În cadrul prezentei Scheme, vor fi finanţate exclusiv proiecte care conţin atât componenta de restaurare a monumentelor istorice, cât şi componenta de valorificare/exploatare a acestora.
    (5) În cazul proiectelor depuse în parteneriat, implementarea activităţilor aferente restaurării monumentelor istorice revine promotorului de proiect, iar partenerii din România pot fi implicaţi exclusiv în implementarea activităţilor privind valorificarea/exploatarea monumentelor istorice.
    (6) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor ţintă minime aferente indicatorilor de Program, astfel cum sunt menţionate în Ghidul Solicitantului.
    (7) Prin activităţile implementate, se va avea în vedere, pe cât posibil, îmbunătăţirea accesibilităţii pentru public a patrimoniului cultural, inclusiv, dar fără a se limita la, digitizare şi alte tehnologii noi, îmbunătăţirea accesibilităţii pentru persoanele cu nevoi speciale (de exemplu, adaptarea infrastructurii de acces, indicaţii în Braille, exponate care pot fi atinse în muzee etc.) şi promovarea diversităţii culturale în ceea ce priveşte prezentările, programele şi vizitatorii.
    (8) Toate activităţile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România sau în statele donatoare. Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată şi convergentă cu obiectivele Programului, sunt permise excepţii pentru activităţi care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la seminarii/conferinţe/expoziţii sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state beneficiare, prevăzute la art. 6 din Protocolul 38c, respectiv Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia.
    (9) În contextul prezentei Scheme, furnizorul se va asigura că doar Promotorul de Proiect şi partenerul din România sunt beneficiari ai avantajului din perspectiva reglementărilor incidente ajutorului de stat.
    (10) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, orice avantaj obţinut de partenerii de proiect din statele donatoare ca urmare a implementării proiectului, precum taxe obţinute din vânzarea biletelor la diferite evenimente, taxe percepute pentru participarea la diferite activităţi organizate de partener etc., trebuie să fie transferat beneficiarului de ajutor de stat.
    (11) Următoarele condiţii privind restaurarea/utilizarea monumentului istoric trebuie îndeplinite cumulativ:
    a) Cel puţin 80% din capacitatea anuală a monumentului istoric ce face obiectul restaurării va fi utilizată, în termeni de timp sau de spaţiu, în scopuri culturale.
    b) Monumentul istoric nu poate avea, integral sau parţial, destinaţii/funcţiuni non- culturale (de exemplu, spaţii comerciale, spaţii administrative în care se desfăşoară activităţi în folosul comunităţii, precum instituţii de învăţământ, primării, spitale etc.), cu excepţia acelor destinaţii/funcţiuni auxiliare activităţilor culturale (de exemplu, cafenea în incinta muzeului, magazin de suveniruri, birouri administrative aferente desfăşurării activităţii culturale etc.).
    c) Spaţiile cu destinaţii/funcţiuni auxiliare activităţilor culturale nu pot ocupa, în termeni de timp sau de spaţiu, mai mult de 20% din capacitatea anuală a monumentului istoric ce face obiectul restaurării.
    d) La finalizarea proiectului, întreg monumentul trebuie să fie restaurat/în bună stare de conservare, funcţional în integralitatea sa şi redat circuitului public.
    e) În cazul în care sunt necesare doar lucrări de restaurare pentru o parte a unei clădiri monument istoric, restul monumentului fiind în stare bună de conservare/restaurat, beneficiarul trebuie să se asigure că, la finalizarea proiectului, întreg obiectivul/monumentul este restaurat/în bună stare de conservare, funcţional în integralitatea sa şi redat circuitului public. Documentaţia tehnică va fi realizată numai pentru obiectul delimitat de către proiectant, lucrările de restaurare se vor referi doar la acest obiect, iar planul de revitalizare va fi elaborat pentru întregul obiectiv clădire monument istoric.
    f) Monumentul istoric vizat de proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe cumulativ:
    i. să fie inclus în Lista monumentelor istorice actualizată. Obiectivul de patrimoniu trebuie să fie înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice; se vor finanţa doar monumente, înscrise cu "m", identificate în clar: XX-II-m-A-XXXX, XX-II-m-B-XXXX, sau după caz: XX-II-m-A-XXXX.01; XX-II-m-B-XXXX.01 etc.;
    ii. să aibă carte funciară deschisă;
    iii. să fie liber de orice sarcini/obligaţii care grevează imobilul sau terenul, modalităţi sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
    iv. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul de proprietate, indiferent de titular, sau dreptul real invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. Această cerinţă se aplică şi terenului aferent;

    v. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit dreptului comun sau unor legi speciale în materie. Această cerinţă se aplică şi terenului aferent.

    (12) În cadrul prezentei Scheme, nu sunt eligibile proiectele/activităţile care:
    a) nu respectă condiţiile cumulative privind restaurarea/utilizarea monumentului istoric de la alin. (11);
    b) vizează obţinerea unui avantaj, în sensul prezentei Scheme, de către partenerii de proiect din statele donatoare;
    c) sunt desfăşurate în domeniul audiovizualului - inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video şi multimedia - modei, designului şi publicării de ziare şi reviste, fie în format tipărit, fie în format electronic;
    d) vizează exclusiv sau în mod esenţial cercetare academică, conferinţe şi alte evenimente singulare, sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferinţe, congrese, alte evenimente similare;
    e) vizează obţinerea de burse individuale de studiu;
    f) vizează/conţin activităţi de refinanţare (de ex. utilizarea sprijinului financiar nerambursabil pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);
    g) vizează implementarea unui program anual de activităţi curente (cererea de finanţare trebuie să fie elaborată pentru un proiect specific, ca un set de activităţi bine definite şi corelate, care să conducă la rezultate concrete într-un interval de timp bine definit);
    h) au drept obiective îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă sau prevăd exclusiv activităţi dedicate minorităţii rome. Activităţile dedicate îmbunătăţirii situaţiei populaţiei rome vor fi sprijinite în cadrul unui apel de proiecte aferent Programului RO-CULTURA dedicat;
    i) fac obiectul unei duble finanţări;
    j) nu respectă valorile ţintă minime aferente indicatorilor de Program, detaliate în Ghidul Solicitantului.    VII. CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    ART. 11
    (1) Pentru proiecte cu durata cuprinsă între 12 şi mai puţin de 18 luni, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 50% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10%, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative.

    (2) Pentru proiecte cu durata de 18 luni sau mai mult, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 30% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10%, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative.

    (3) Prefinanţarea se poate acorda în una sau mai multe tranşe. Avansul şi prefinanţarea nu pot totaliza mai mult de 90% din totalul sprijinului financiar nerambursabil, în cazul solicitanţilor de tip entităţi de drept privat.
    (4) Valoarea brută totală a ajutoarelor de stat acordate unei întreprinderi nu poate depăşi, la data semnării contractului de finanţare, echivalentul în lei a 2.000.000 Euro, calculat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.

    ART. 12
    (1) Intensitatea ajutorului de stat este de până la 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, fără a depăşi însă valoarea menţionată la art. 11 alin. (4). Plafonul stabilit va fi exprimat, ca valoare brută, înainte de deducerea unor eventuale taxe sau a altor obligaţii fiscale.
    (2) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de stat prevăzute în prezenta Schemă, inclusiv a criteriilor privind clasificarea unei întreprinderi ca fiind IMM sau în dificultate şi a condiţiilor de cumul, se efectuează de furnizor în etapa de pre-contractare, înainte de semnarea contractului de finanţare. Dacă la momentul introducerii contractului de finanţare în sistemul RegAS, se constată de către furnizorul ajutorului de stat că nu sunt îndeplinite de beneficiar condiţiile de cumul, contractul este desfiinţat de plin drept.

    ART. 13
    Cofinanţare
    (1) Cofinanţarea va fi asigurată sub formă de numerar.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul proiectelor în care beneficiarul de ajutor de stat este ONG, cofinanţarea poate fi asigurată atât de beneficiar, cât şi de ONG- partener şi sub formă de muncă voluntară, reprezentând contribuţie în natură. În acest caz, contribuţia în natură sub formă de muncă voluntară poate constitui până la 50% din totalul contribuţiei proprii eligibile asigurate de solicitant împreună cu partenerii.
    (3) Baza de calcul a preţurilor unitare pentru munca voluntară va lua în considerare datele oficiale cu privire la salariul minim şi mediu pe economie la nivel naţional, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte şi va rămâne fixă pe toată durata de implementare a proiectului. În funcţie de tipul de muncă, două niveluri diferite ale preţurilor vor fi utilizate:
    a) în cazul muncii administrative/necalificate, va fi luat în considerare salariul minim brut pe economie. De exemplu, conform H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră;
    b) în cazul muncii complexe/calificate, va fi luat în considerare salariul mediu brut pe economie. De exemplu, conform Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor de stat pe anul 2019, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei lunar pentru un program complet de lucru de 167,333 de ore în medie pe lună reprezentând 30,85 lei/oră.    VIII. REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT
    ART. 14
    (1) Pentru a stabili dacă pragurile de notificare stabilite în cadrul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi intensităţile maxime ale ajutoarelor prevăzute la capitolul III din regulamentul menţionat sunt respectate, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.
    (2) În cazul în care finanţarea din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central de către instituţii, agenţii, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii Europene, care nu este direct sau indirect sub controlul statului membru, este combinată cu ajutor de stat, numai acesta din urmă este analizat pentru a se stabili dacă pragurile de notificare şi intensităţile maxime ale ajutorului sau valorile maxime ale ajutorului sunt respectate, cu condiţia ca valoarea totală a finanţării publice acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile să nu depăşească rata de finanţare cea mai favorabilă prevăzută în normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene.
    (3) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

    (4) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei Scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului/prag al ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în prezenta Schemă.
    (5) Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei Scheme nu este transmisibil.
    (6) Declaraţia privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis - Anexa nr. 3 - va fi completată de fiecare solicitant şi de fiecare partener de proiect din România.


    IX. DURATA SCHEMEI
    ART. 15
    (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat, este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale de aprobare a prezentei Scheme până la data de 31 decembrie 2020.
    (2) Perioada în care se vor efectua plăţile ajutorului de stat este 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024.


    X. BUGETUL SCHEMEI
    ART. 16
        Finanţarea în cadrul prezentei Scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil şi fonduri ale Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil.

    ART. 17
        Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei Scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 16.000.000 Euro, respectiv valoarea estimată de 74.446.400 lei, la cursul mediu anual din 2018 de 4,6529 lei/euro.

    ART. 18
        Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de maximum 160.


    X. VALOARE SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL
    ART. 19
    (1) Valoarea sprijinului financiar nerambursabil se va încadra în următoarele limite:
    a) suma minimă este de 200.000 Euro pentru fiecare proiect
    b) suma maximă este de 2.000.000 Euro pentru fiecare proiect.

    (2) Bugetul proiectului se întocmeşte în lei. Pentru a se încadra în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte.
    (3) În cadrul unui proiect implementat în parteneriat, nu se acceptă ca mai mult de 40% din bugetul total eligibil al proiectului să fie alocat partenerului/partenerilor.


    XI. DURATA PROIECTELOR
    ART. 20
        Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni şi 48 de luni, cu începere de la data semnării contractului de finanţare. Proiectul poate fi prelungit, dar nu poate fi finalizat mai târziu de 30.04.2024.


    XII. EFECTE
    ART. 21
    (1) Pornind de la obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv contribuţia la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Statele Donatoare şi România, Programul RO-CULTURA încurajează iniţiativele culturale implementate în parteneriat cu entităţi din Statele Donatoare. România şi statele donatoare sunt angajate să promoveze statul de drept, libertatea de exprimare, înţelegerea reciprocă şi respectarea drepturilor fundamentale. Prin urmare, promovarea diversităţii prin intermediul relaţiilor culturale internaţionale reprezintă o parte importantă a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.
    (2) Proiectele finanţate urmăresc îmbunătăţirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Astfel, prin intermediul prezentei Scheme, vor fi restaurate cel puţin 7 monumente istorice, vor fi implementate cel puţin 7 planuri de valorificare a monumentelor istorice restaurate, vor fi dezvoltate la locul de muncă competenţele/expertiza a cel puţin 35 de profesionişti, vor fi create aproximativ 42 de locuri de muncă, iar numărul anual estimat de vizitatori la obiectivele de patrimoniu şi/sau a numărului de participanţi la activităţile culturale va creşte cu 25%.
    (3) Se urmăreşte ca cel puţin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate să fie acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puţin o entitate din statele donatoare.


    XIII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI
    ART. 22
    (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei Scheme, solicitanţii trebuie să înainteze dosarele de finanţare către furnizor.
    (2) Dosarele de finanţare se depun în cadrul apelului de proiecte, ce va fi anunţat pe pagina de internet a Programului şi a furnizorului.
    (3) Implementarea proiectului va începe în ziua următoare celei în care contractul de finanţare este semnat de ultima dintre părţi.


    XIV. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR
    ART. 23
    (1) Furnizorul este responsabil pentru evaluarea proiectelor şi acordarea sprijinului financiar nerambursabil. În procesul de evaluare şi selecţie se aplică principiile bunei guvernări, transparenţei, egalităţii, eficienţei şi toleranţei zero faţă de corupţie.
    (2) Proiectele vor fi selectate urmând procedura de evaluare şi selecţie prevăzută în Acordul de Program şi detaliată în Ghidul Solicitantului.
    (3) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat în baza clasamentului, inclusiv lista de rezervă, în limita bugetului alocat apelurilor de proiecte. Includerea unui proiect pe lista de rezervă nu constituie o garanţie pentru semnarea contractului de finanţare la o dată ulterioară.
    (4) În cazul în care în oricare etapă a procesului de evaluare şi selecţie se identifică o situaţie de dublă finanţare, proiectul va fi exclus de la finanţare.
    (5) Constatarea, în orice etapă anterioară semnării contractului de finanţare, a neîndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a ajutorului de stat impuse prin Ghidul Solicitantului şi prin Schema de ajutor de stat, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind cumulul şi întreprinderea în dificultate, conduce la respingerea proiectului, cu excepţia acelor situaţii în care este posibilă excluderea de la finanţare doar a activităţilor/cheltuielilor neeligibile.


    XV. CHELTUIELI ELIGIBILE
    ART. 24
    (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt cele efectuate în mod real în cadrul proiectului, care îndeplinesc următoarele criterii:
    a) au fost efectuate între data iniţială şi data finală de eligibilitate a proiectului, conform contractului de finanţare;
    b) au legătură cu obiectul contractului de finanţare şi sunt prevăzute în bugetul detaliat al proiectului;
    c) sunt proporţionale şi necesare pentru implementarea proiectului;
    d) sunt utilizate în unicul scop al atingerii obiectivelor şi al realizării rezultatelor aşteptate ale proiectului, conform principiilor de economie, eficienţă şi eficacitate;
    e) sunt identificabile şi verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în înregistrările contabile ale promotorului de proiect şi/sau ale partenerului de proiect şi sunt stabilite conform standardelor contabile aplicabile în ţara în care este stabilit promotorul de proiect şi/sau partenerul de proiect şi conform principiilor de contabilitate general acceptate;
    f) respectă cerinţele legislaţiei fiscale şi sociale în vigoare.

    (2) Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit şi obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor şi lucrărilor). În mod excepţional, cheltuielile pentru care a fost emisă o factură în ultima lună de eligibilitate sunt, de asemenea, considerate ca fiind efectuate în perioada de eligibilitate, dacă acestea sunt plătite în termen de 30 de zile de la data finală a eligibilităţii.
    (3) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei Scheme sunt acele cheltuieli efectuate în mod real în cadrul proiectului, prevăzute de Regulamentul CE nr. 651/2014 cu modificările şi completările ulterioare, care respectă principiile generale privind eligibilitatea cheltuielilor precizate în Regulamentul MFSEE şi Acordul de Program şi detaliate în Ghidul Solicitantului şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

┌──────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Tip ajutor │ │
│Categorii de │(exploatare│Costuri │
│cheltuieli │/ │eligibile │
│ │investiţie)│ │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile de│
│ │ │exploatare │
│ │ │direct legate │
│ │ │de proiect sau │
│ │ │de activitatea │
│ │ │culturală, │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu: │
│ │ │deplasarea │
│ │ │personalului │
│ │ │angajat │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │voluntariat), │
│ │ │materiale │
│ │ │consumabile, │
│ │ │obiecte de │
│ │ │inventar direct│
│ │ │legate de │
│ │ │proiect şi │
│ │ │amortizarea │
│ │ │activelor │
│ │ │corporale şi │
│ │ │necorporale, │
│ │ │doar în cazul │
│ │ │în care nu au │
│ │ │fost acoperite │
│ │ │de ajutoare │
│ │ │pentru │
│ │ │investiţii; │
│ │ │b) Costurile │
│ │ │aferente │
│Cheltuieli │ │personalului │
│aferente │Exploatare │care lucrează │
│managementului│ │pentru │
│de proiect │ │instituţia │
│ │ │culturală sau │
│ │ │situl de │
│ │ │patrimoniu sau │
│ │ │pentru un │
│ │ │proiect │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu │
│ │ │personalul │
│ │ │angajat; │
│ │ │c) Costurile │
│ │ │serviciilor de │
│ │ │consultanţă şi │
│ │ │de sprijin │
│ │ │furnizate de │
│ │ │consultanţi │
│ │ │externi şi de │
│ │ │furnizori de │
│ │ │servicii, │
│ │ │suportate │
│ │ │direct ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │proiectului │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │cu:consultanţă │
│ │ │şi expertiză, │
│ │ │onorariile │
│ │ │experţilor, │
│ │ │traducere şi │
│ │ │interpretariat,│
│ │ │audit. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile │
│ │ │serviciilor de │
│ │ │consultanţă şi │
│ │ │de sprijin │
│ │ │furnizate de │
│ │ │consultanţi │
│ │ │externi şi de │
│ │ │furnizori de │
│ │Exploatare │servicii, │
│ │ │suportate │
│ │ │direct ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │proiectului │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │cu:proiectare │
│ │ │şi asistenţă │
│ │ │tehnică. │
│ ├───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile cu│
│ │ │protejarea, │
│ │ │conservarea, │
│ │ │restaurarea şi │
│ │ │reabilitarea │
│ │ │patrimoniului │
│ │ │cultural │
│ │ │material şi │
│ │ │imaterial, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │costurile │
│ │ │suplimentare │
│Cheltuieli │ │aferente │
│aferente │ │depozitării în │
│restaurării │ │condiţii │
│monumentului │ │adecvate, │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │speciale şi │
│ │ │materialelor, │
│ │ │precum şi │
│ │ │costurile cu │
│ │ │documentarea, │
│ │ │cercetarea, │
│ │Investiţie │digitizarea şi │
│ │ │publicarea │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu: │
│ │ │amenajarea │
│ │ │terenului, │
│ │ │asigurarea │
│ │ │utilităţilor, │
│ │ │investiţia de │
│ │ │bază, probe │
│ │ │tehnologice şi │
│ │ │teste, │
│ │ │asigurările │
│ │ │privind │
│ │ │investiţia şi │
│ │ │dotările de │
│ │ │bază, alte │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │aferente │
│ │ │investiţiei de │
│ │ │bază, inclusiv │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │diverse şi │
│ │ │neprevăzute. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile de│
│ │ │exploatare │
│ │ │direct legate │
│ │ │de proiect sau │
│ │ │de activitatea │
│ │ │culturală, │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu: │
│ │ │deplasarea │
│ │ │personalului │
│ │ │angajat, │
│ │ │deplasarea │
│ │ │participanţilor│
│ │ │la evenimente, │
│ │ │achiziţia de │
│ │ │active │
│ │ │corporale şi │
│ │ │necorporale, │
│ │ │materiale │
│ │ │consumabile şi │
│ │ │obiecte de │
│ │ │inventar, │
│ │ │amortizarea │
│ │ │activelor │
│ │ │corporale şi │
│ │ │necorporale, │
│ │ │asigurările. │
│ │ │b) Costurile │
│ │ │aferente │
│ │ │personalului │
│ │ │care lucrează │
│ │ │pentru │
│ │ │instituţia │
│ │ │culturală sau │
│ │ │situl de │
│ │ │patrimoniu sau │
│ │ │pentru un │
│ │ │proiect │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu │
│ │ │personalul │
│ │ │angajat. │
│ │ │c) Costurile │
│ │ │serviciilor de │
│ │ │consultanţă şi │
│ │ │de sprijin │
│ │ │furnizate de │
│ │ │consultanţi │
│ │Exploatare │externi şi de │
│ │ │furnizori de │
│ │ │servicii, │
│ │ │suportate │
│ │ │direct ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │proiectului │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │cu:onorariile │
│ │ │experţilor │
│ │ │necesari pentru│
│ │ │activităţile/ │
│ │ │acţiunile │
│ │ │necesare pentru│
│ │ │revitalizarea │
│ │ │monumentului. │
│ │ │d) Costurile │
│ │ │aferente │
│ │ │îmbunătăţirii │
│Cheltuieli │ │accesului │
│aferente │ │public la │
│revitalizării │ │instituţiile │
│monumentului │ │culturale sau │
│ │ │la siturile de │
│ │ │patrimoniu şi │
│ │ │la activităţi, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │costurile │
│ │ │digitizării şi │
│ │ │ale utilizării │
│ │ │noilor │
│ │ │tehnologii, │
│ │ │precum şi │
│ │ │costurile de │
│ │ │îmbunătăţire a │
│ │ │accesibilităţii│
│ │ │pentru │
│ │ │persoanele cu │
│ │ │handicap │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu: │
│ │ │achiziţia de │
│ │ │servicii │
│ │ │aferente │
│ │ │activităţilor/ │
│ │ │acţiunilor de │
│ │ │revitalizare a │
│ │ │monumentului. │
│ ├───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile cu│
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │accesibilităţii│
│ │ │pentru public a│
│ │ │patrimoniului │
│ │ │cultural, │
│ │ │inclusive │
│ │ │costurile │
│ │ │pentru │
│ │ │digitizare şi │
│ │ │alte tehnologii│
│ │ │noi, costurile │
│ │ │cu │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │accesibilităţii│
│ │ │pentru │
│ │ │persoanele cu │
│ │ │nevoi speciale │
│ │ │(în special │
│ │ │rampe şi │
│ │Investiţie │lifturi pentru │
│ │ │persoanele cu │
│ │ │handicap, │
│ │ │indicaţii în │
│ │ │Braille şi │
│ │ │exponate care │
│ │ │pot fi atinse │
│ │ │în muzee) şi │
│ │ │costurile cu │
│ │ │promovarea │
│ │ │diversităţii │
│ │ │culturale în │
│ │ │ceea ce │
│ │ │priveşte │
│ │ │prezentările, │
│ │ │programele şi │
│ │ │vizitatorii │
│ │ │reprezentând │
│ │ │alte cheltuieli│
│ │ │aferente │
│ │ │revitalizării │
│ │ │monumentului. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile de│
│ │ │exploatare │
│ │ │direct legate │
│ │ │de proiect sau │
│ │ │de activitatea │
│ │ │culturală, │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu: │
│ │ │elaborarea, │
│ │ │prelucrarea şi │
│ │ │tipărirea │
│ │ │materialelor de│
│ │ │vizibilitate, │
│Cheltuieli de │ │creare şi │
│informare şi │ │mentenanţă │
│publicitate │ │website, │
│care rezultă │ │conform │
│din │Exploatare │planului de │
│respectarea │ │comunicare, │
│obligaţiilor │ │organizarea │
│de identitate │ │evenimentelor │
│vizuală │ │de promovare, │
│ │ │achiziţia de │
│ │ │panouri │
│ │ │publicitare/ │
│ │ │placă │
│ │ │permanentă, │
│ │ │alte cheltuieli│
│ │ │de informare şi│
│ │ │publicitate │
│ │ │care rezultă │
│ │ │din respectarea│
│ │ │obligaţiilor de│
│ │ │identitate │
│ │ │vizuală. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile │
│ │ │aferente │
│ │ │personalului │
│ │ │care lucrează │
│ │ │pentru │
│ │ │instituţia │
│ │ │culturală sau │
│ │ │situl de │
│ │ │patrimoniu sau │
│Costuri cu │ │pentru un │
│personalul │ │proiect │
│reprezentând │ │reprezentând │
│cheltuieli │ │cheltuieli cu: │
│aferente │Exploatare │contractele de │
│contractelor │ │voluntariat │
│devoluntariat │ │(contribuţie în│
│(contribuţie │ │natură) │
│în natură) │ │aferente │
│ │ │managementului │
│ │ │de proiect, │
│ │ │contractele de │
│ │ │voluntariat │
│ │ │(contribuţie în│
│ │ │natură) │
│ │ │necesare │
│ │ │implementării │
│ │ │proiectului. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile │
│ │ │aferente │
│ │ │activităţilor │
│ │ │de educaţie │
│ │ │culturală şi │
│ │ │artistică, │
│ │ │precum şi ale │
│ │ │promovării │
│ │ │înţelegerii │
│ │ │importanţei pe │
│ │ │care o au │
│ │ │protejarea şi │
│ │ │promovarea │
│ │ │diversităţii │
│ │ │formelor de │
│ │ │expresie │
│ │ │culturală prin │
│ │ │programe │
│ │ │educaţionale şi│
│Cheltuieli │ │de sporire a │
│aferente │ │sensibilizării │
│activităţilor │ │publicului, │
│de instruire │Exploatare │inclusiv cu │
│formală şi │ │utilizarea │
│non-formală │ │noilor │
│ │ │tehnologii │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli cu: │
│ │ │activităţile de│
│ │ │instruire │
│ │ │formală şi │
│ │ │non-formală, │
│ │ │deplasarea în │
│ │ │cadrul │
│ │ │activităţilor │
│ │ │de instruire │
│ │ │formală şi │
│ │ │non-formală, │
│ │ │onorariile │
│ │ │experţilor │
│ │ │privind │
│ │ │activităţile de│
│ │ │instruire │
│ │ │formală şi │
│ │ │non-formală │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile cu│
│ │ │proiectele şi │
│ │ │activităţile │
│ │ │culturale, │
│ │ │programele de │
│ │ │cooperare şi de│
│ │ │schimb şi │
│ │ │granturile, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │costurile cu │
│Cheltuieli ale│ │procedurile de │
│partenerilor │Investiţie │selecţie, │
│din Statele │ │costurile cu │
│Donatoare │ │promovarea şi │
│ │ │costurile │
│ │ │suportate │
│ │ │direct ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │proiectului │
│ │ │reprezentând │
│ │ │cheltuieli ale │
│ │ │partenerilor │
│ │ │din Statele │
│ │ │Donatoare. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) Costurile │
│ │ │instituţiei │
│ │ │culturale sau │
│ │ │ale sitului de │
│ │ │patrimoniu │
│ │ │legate de │
│ │ │activităţi │
│ │ │continue sau │
│ │ │periodice, │
│Cheltuieli │Exploatare │inclusiv │
│neprevăzute │ │expoziţii, │
│ │ │spectacole, │
│ │ │evenimente şi │
│ │ │activităţi │
│ │ │culturale │
│ │ │similare, care │
│ │ │se desfăşoară │
│ │ │în cursul │
│ │ │activităţii │
│ │ │obişnuite. │
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │a) costurile │
│ │ │instituţiei │
│ │ │culturale sau │
│ │ │ale sitului de │
│ │ │patrimoniu │
│ │ │legate de │
│ │ │activităţi │
│ │ │continue sau │
│ │ │periodice care │
│ │ │se desfăşoară │
│ │ │în cursul │
│Cheltuieli │Exploatare │activităţii │
│indirecte │ │obişnuite, în │
│ │ │legătură │
│ │ │directă cu │
│ │ │costurile │
│ │ │eligibile │
│ │ │directe │
│ │ │atribuite │
│ │ │proiectului şi │
│ │ │cu activităţile│
│ │ │desfăşurate în │
│ │ │cadrul │
│ │ │proiectului. │
└──────────────┴───────────┴───────────────┘


    (4) Cheltuielile aferente managementului de proiect, astfel cum sunt detaliate la alin. (1), nu vor depăşi 20% din totalul costurilor directe eligibile. Totalul costurilor directe eligibile se calculează prin însumarea tuturor categoriilor de cheltuieli eligibile detaliate la alin. (1), mai puţin cheltuielile indirecte şi cheltuielile neprevăzute.
    (5) Cheltuielile diverse şi neprevăzute specifice cheltuielilor aferente restaurării monumentului, astfel cum sunt detaliate la alin. (1), nu vor depăşi procentul de 10% calculat prin raportare la capitolele/subcapitolele menţionate în H.G. nr. 907/2016 corespunzător formatului standard de deviz general, respectiv: Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, subcapitolele: amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială, cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor, Secţiunea 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare, Secţiunea 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - subcapitolele: proiectare şi asistenţă tehnică şi Secţiunea 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază.
    (6) Cheltuielile aferente organizării de şantier nu vor depăşi 3,5% din totalul cheltuielilor cumulate aferente costurilor de investiţii necesare pentru amenajarea terenului, asigurarea utilităţilor, construcţii şi instalaţii. Acest procent este calculat prin raportare la capitolele/subcapitolele menţionate în H.G. nr. 907/2016 corespunzător formatului standard de deviz general, respectiv: Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, Secţiunea 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare şi Secţiunea 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul investiţia de bază, construcţii şi instalaţii.
    (7) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică nu vor depăşi 10% calculat din total cheltuieli cumulate aferente costurilor de investiţii necesare pentru amenajarea terenului, asigurarea utilităţilor şi investiţia de bază. Acest procent este calculat prin raportare la capitolele/subcapitolele menţionate în H.G. nr. 907/2016 corespunzător formatului standard de deviz general, respectiv: Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, Secţiunea 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare şi Secţiunea 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază.
    (8) Realizarea documentaţiei as-build/proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor, precum şi documentaţia pentru exploatarea/întreţinerea clădirii vor fi incluse în buget în categoria cheltuielilor de proiectare sau cea a cheltuielilor de asistenţă tehnică, la sub-liniile bugetare aferente.
    (9) Costurile indirecte reprezintă o rată fixă de maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul Promotorului de proiect implicat în proiect.
    (10) Cheltuielile neprevăzute ale proiectului (altele decât cele aferente investiţiei de bază) reprezintă o rată fixă de maxim 5% din valoarea totală a cheltuielilor directe eligibile diminuat cu totalul costurilor eligibile aferente restaurării monumentului.
    (11) Cheltuielile de deplasare pot fi bugetate şi decontate pe bază de sume forfetare, bareme standard de costuri unitare, costuri reale, aşa cum acestea vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului aferent apelului de propuneri de proiecte.
    (12) În cazul în care se achiziţionează active corporale/necorporale, următoarele condiţii vor fi îndeplinite cumulativ:
    a) sunt eligibile doar cheltuielile de achiziţionare şi amortizare a activelor noi;
    b) numai partea de amortizare corespunzătoare duratei proiectului şi ratei reale de utilizare în scopurile proiectului poate fi considerată cheltuială eligibilă. Prin excepţie, în cazul în care activul este o componentă integrală şi necesară pentru atingerea rezultatelor proiectului, întregul preţ de achiziţie al acestuia poate fi eligibil. În această situaţie, beneficiarul de ajutor de stat are următoarele obligaţii:
    i. păstrează activul în proprietatea sa pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului şi continuă să îl folosească în beneficiul obiectivelor generale ale proiectului pentru aceeaşi perioadă;
    ii. păstrează activul asigurat în mod corespunzător împotriva pierderilor, cum ar fi incendiu, furt sau alte incidente ce pot fi asigurate în mod normal, atât în timpul implementării proiectului, cât şi timp de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului;
    iii. rezervă resurse corespunzătoare pentru întreţinerea activului timp de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului.


    (13) Pentru partenerii de proiect din România sunt eligibile categoriile de cheltuieli menţionate la alin. (1), cu excepţia cheltuielilor indirecte, cheltuielilor aferente restaurării monumentului şi cheltuielile de audit.
    (14) Pentru partenerii de proiect din statele donatoare sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli, indiferent de categoria cheltuielilor:
    a) cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale);
    b) cheltuieli cu deplasarea personalului;
    c) cheltuieli cu onorariile experţilor;
    d) cheltuieli cu materiale consumabile şi obiecte de inventar;
    e) servicii de închiriere aferente activităţilor de revitalizare a monumentului;
    f) cheltuielile cu servicii de audit ale partenerilor din Statele Donatoare/cheltuielile aferente raportului întocmit de un ofiţer public independent recunoscut în statul donator.

    (15) Partenerii de proiect din statele donatoare nu vor include în buget alte tipuri de cheltuieli decât cele menţionate la alin. (14), sub sancţiunea declarării acestora ca neeligibile.
    (16) Costurile vor fi estimate realist. Acestea trebuie să fie rezonabile şi conforme cu preţurile practicate pe piaţă. Pentru toate tipurile de costuri incluse în buget, cu excepţia cheltuielilor indirecte, se va avea în vedere că fundamentarea cheltuielilor trebuie să aibă la bază documente justificative precum dovezi ale prospectării pieţei, oferte, contracte similare sau orice alte documente considerate utile. Necesitatea cheltuielilor estimate trebuie justificată, raportat la activităţile ce urmează a fi derulate şi complexitatea acestora.
    (17) La întocmirea bugetului se va avea în vedere respectarea pragurilor procentuale menţionate în Instrucţiuni completare buget din Ghidul solicitantului.

    ART. 25
    (1) Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;
    b) costul de achiziţie a bunurilor imobiliare şi a terenului neconstruit;
    c) dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei şi penalităţi de întârziere;
    d) cheltuieli legate de tranzacţiile financiare şi de alte costuri pur financiare, cu excepţia serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
    e) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
    f) pierderi din cursul de schimb valutar;
    g) TVA recuperabilă;
    h) costuri care sunt acoperite din alte surse;
    i) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    j) cheltuieli excesive şi imprudente.

    (2) Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarii sprijinului financiar nerambursabil, respectiv promotorul de proiect şi/sau partenerii de proiect.


    XVI. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE STAT
    ART. 26
        Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei Scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

    ART. 27
        Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei Scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 28
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta Schemă.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul măsurii de ajutor de stat are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (7) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de stat şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul prezentei scheme.
    (8) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta Schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G. nr. 77/2014.

    ART. 29
        Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

    ART. 30
    (1) Modul de utilizare al sprijinului financiar nerambursabil sub prezenta Schemă este supus controlului furnizorului, precum şi al autorităţilor publice cu atribuţii de audit şi control în domeniul fondurilor nerambursabile.
    (2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (3) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia promotorului/furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce le revin ca responsabilitate.


    XVII. RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
    ART. 31
    (1) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul Schemei de ajutor de stat, conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de stat. Normele de recuperare emise de furnizor vor fi transmise, spre informare, Consiliului Concurenţei, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.
    (2) Ajutorul de stat se va recupera integral în cazul în care:
    a) sunt încălcate condiţiile specifice legislaţiei de ajutor de stat aplicabile prezentei scheme;
    b) ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului, partenerilor şi proiectului/activităţilor;
    c) este încălcată interdicţia privind cesiunea contractului de finanţare;
    d) în orice altă situaţie în care se impune această măsură.

    (3) Furnizorul poate decide recuperarea parţială a ajutorului de stat, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate, constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2).
        În ambele cazuri, la suma respectivă se adaugă şi dobânzile aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.

    (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului, respectiv data efectuării plăţii avansului şi/sau a prefinanţărilor.
    (6) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (7) Promotorul de proiect este singurul răspunzător în faţa furnizorului privind modalitatea de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei Scheme. În situaţia în care se impune recuperarea integrală/parţială a ajutorului de stat de la partenerul de proiect din România, beneficiar de ajutor de stat, furnizorul recuperează ajutorul de stat de la promotorul de proiect, în limita sumelor de recuperat, inclusiv dobânzile aferente, în condiţiile stabilite prin normele de recuperare emise de furnizor, contractul de finanţare şi acordul de parteneriat. Promotorul de proiect poate să recupereze suma respectivă, inclusiv dobânda aferentă, de la partenerul de proiect beneficiar de ajutor de stat. În acest sens, promotorul de proiect trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare.
    (8) În cazul în care furnizorul constată, ca urmare a introducerii contractelor de finanţare semnate în sistemul RegAS, că nu este respectată condiţia de cumul al ajutoarelor de stat/de minimis, contractul este desfiinţat de plin drept, beneficiarul de ajutor de stat (promotorul de proiect şi/sau partenerul de proiect din România) fiind notificat în acest sens.


    XVIII. REGULI PRIVIND TRANSPARENŢA
    ART. 32
        Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe pagina de internet a furnizorului, www.umpcultura.ro, şi a Programului, www.ro-cultura.ro.

    ART. 33
        În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei Scheme şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, furnizorul comunică în scris beneficiarului de ajutor de stat cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

    ART. 34
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta schemă.


    ANEXA 1

                 DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ŞI CATEGORIA ÎNTREPRINDERII
    Subsemnatul <numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria < ......... > nr. < ..........>, eliberat/ă de < ..........>, CNP < ..........>, având <funcţia> în cadrul <denumirea organizaţiei>, în calitate de <se alege una dintre variantele: solicitant/partener> al proiectului <titlu proiect>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
    I. Categoria întreprinderii:
        Se bifează opţiunea aplicabilă

┌────┬──┬┬────────────────────────────┬┐
│ │ ││ÎNTREPRINDERE MICĂ ││
│ │ │├────────────────────────────┼┤
│ │DA││ÎNTREPRINDERE MIJLOCIE ││
│ │ │├────────────────────────────┼┤
│ │ ││MICROÎNTREPRINDERE ││
├────┼──┴┼────────────────────────────┴┤
│IMM │ │ │
├────┼──┬┤ │
│ │NU││ │
└────┴──┴┴─────────────────────────────┘


┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│ │Întreprinderi│Întreprinderi│Microîntreprinderi│
│ │mijlocii │mici │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│Nr. │≥ 50 - < 250 │≥ 10 - < 50 │< 10 │
│angajaţi*│ │ │ │
├─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ŞI │
├─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│Cifra de │ │ │ │
│afaceri │ │ │ │
│netă │≤ 50 │≤ 10 │≤ 2 │
│(mil. │ │ │ │
│euro)* │ │ │ │
├─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│SAU │
├─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│Active │ │ │ │
│totale │≤ 43 │≤ 10 │≤ 2 │
│(mil. │ │ │ │
│euro)* │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┘

        (*) Îndeplinirea criteriului numărului de angajaţi este obligatorie pentru încadrarea în categoria IMM. Cu toate acestea, o întreprindere poate alege să îndeplinească fie criteriul cifrei de afaceri, fie pe cel al bilanţului total. Nu este nevoie să îndeplinească ambele cerinţe şi poate depăşi unul dintre aceste praguri fără impact asupra statutului de IMM.
        Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) paragraf 2 din Anexa 1 la Recomandarea Comisiei nr. 2003/361/CE privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul social sau drepturile de vot sunt controlate direct sau indirect, împreună sau individual, de către unul sau mai multe organisme publice.    II. Tipul întreprinderii:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│ÎNTREPRINDERE AFILIATĂ (LEGATĂ)** ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│ÎNTREPRINDERE PARTENERĂ** ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│ÎNTREPRINDERE AUTONOMĂ ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        "Întreprinderile afiliate (legate)" sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relaţii:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor/membrilor altei întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu cealaltă întreprindere sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat/membru al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în temeiul unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi/membri ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor/membrilor întreprinderii respective.

        "Întreprinderile partenere" sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi afiliate (legate) şi între care există următoarea relaţie: o întreprindere (întreprinderea în amonte) deţine, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi afiliate (legate), 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot la o altă întreprindere (întreprindere în aval).
        "Întreprinderea autonomă" este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere parteneră sau ca întreprindere afiliată (legată).
        O întreprindere poate fi clasificată drept autonomă şi deci ca neavând nicio întreprindere parteneră, chiar dacă plafonul de 25% este atins sau depăşit de către următorii investitori, cu condiţia ca aceştia să nu fie legaţi (afiliaţi), care participă fie individual, fie împreună la întreprinderea în cauză:
    (a) corporaţii de investiţii publice, companii cu capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care exercită în mod regulat o activitate de investiţii cu capital de risc şi care investesc capital propriu în afaceri necotate la bursă (investitori providenţiali - "business angels"), cu condiţia ca investiţia totală a investitorilor providenţiali în cauză în aceeaşi întreprindere să nu depăşească 1 250 000 de euro;
    (b) universităţi şi centre de cercetare non-profit;
    (c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri regionale de dezvoltare;
    (d) autorităţi locale autonome cu un buget anual sub 10 milioane de euro şi cu mai puţin de 5 000 de locuitori.

        (**) se completează tabelul următor

┌────┬────────┬───────┬──────────────┬────┬─────────────┬───────┐
│ │Nume │ │Este asociat/ │ │Nume │ │
│ │asociat/│Procent│acţionar/ │ │întreprindere│Procent│
│Nr. │acţionar│drept │membru şi la │Nr. │la care este │drept │
│crt.│/membru │de vot │altă │crt.│asociat/ │de vot │
│ │cu drept│(%) │întreprindere?│ │acţionar/ │(%) │
│ │de vot │ │ │ │membru │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┬┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
└────┴────────┴───────┴─────────────┴┴──────────────────────────┘
    ANEXA 2

             Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în
                      categoria "întreprindere în dificultate"*
    Subsemnatul <numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria < ..........> nr. < .......... >, eliberat/ă de < .......... >, CNP < .......... >, având <funcţia> în calitate de reprezentant legal în cadrul <denumirea organizaţiei> Cod unic de înregistrare < .......... > nr. de înregistrare la ONRC < .......... > declar pe propria răspundere că toate informaţiile consemnate în prezenta, inclusiv în anexa acesteia, sunt corecte şi complete, iar <denumirea organizaţiei beneficiarului de ajutor de stat> pe care o reprezint:
    [ ] NU este "întreprindere în dificultate" în înţelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, conform prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat;
    [ ] Este "întreprindere în dificultate" în înţelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, conform prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.

        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile Codului Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Semnătura autorizată a reprezentantului legal .........
        Data semnării ..........
    ANEXA 1

    la Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului întreprinderii privind încadrarea în categoria "întreprindere în dificultate"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢIE „întreprindere │ │
│în dificultate”: Conform │ │
│Regulamentului (UE) NR. │ │
│651/2014 al Comisiei din │Metodologia de verificare privind încadrarea în │
│17 iunie 2014 de declarare│categoria „întreprindere în dificultate” are în vedere│
│a anumitor categorii de │Documentul- Situaţiile financiare anuale complete, │
│ajutoare compatibile cu │încheiate pentru anul N, precedent depunerii Cererii │
│piaţa internă în aplicarea│de Finanţare (conform cu Normele de închidere a │
│articolelor 107 şi 108 din│exerciţiului financiar), aprobate şi depuse la │
│tratat, o întreprindere în│administraţiile fiscale din raza teritorială unde │
│dificultate înseamnă o │întreprinderea are domiciliul fiscal. │
│întreprindere care se află│ │
│în cel puţin una din │ │
│situaţiile următoare: │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Calculul se aplică întreprinderilor de tipul SA, SRL, │
│ │SCA; Algoritmul nu se aplică IMM-urilor^1 cu o vechime│
│a) În cazul unei societăţi│mai mică de 3 ani. │
│comerciale cu răspundere │Pierderi de capital < 50% x Capital social subscris şi│
│limitată (alta decât un │vărsat → solicitantul nu este în dificultate │
│IMM care există de mai │Dacă Pierderile de capital (rezultatul obţinut în urma│
│puţin de trei ani sau, în │deducerii pierderilor) sunt egale cu zero → │
│sensul eligibilităţii │solicitantul nu este în dificultate │
│pentru ajutor pentru │Pierderi de capital = Pierderi reportate (sold ct.107)│
│finanţare de risc, un IMM │+ (+/-) Rezultatul exerciţiului financiar (sold │
│aflat la 7 ani de la prima│ct.121) + Capital social subscris şi vărsat (ct.1012) │
│sa vânzare comercială care│+ Prime de capital (ct.104) + Rezerve din reevaluare │
│se califică pentru │(ct.105) + Rezerve (ct.106), unde: │
│investiţii pentru │→ Rezultatul exerciţiului financiar poate fi Profit │
│finanţare de risc în urma │sau Pierdere exerciţiu financiar │
│unui proces de diligenţă │→ Pierderea se ia în calcul cu semnul (-) │
│efectuat de un intermediar│Exemplu │
│financiar selectat), ├────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│atunci când mai mult de │Capital social subscris │2.060.000,00 │
│jumătate din capitalul său│şi vărsat │ │
│social subscris a dispărut├────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│din cauza pierderilor │Prime de capital │0,00 │
│acumulate. Această ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│situaţie survine atunci │Rezerve din reevaluare │0,00 │
│când deducerea pierderilor├────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│acumulate din rezerve (şi │Rezerve │3.000.000,00 │
│din toate celelalte ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│elemente considerate în │Pierderi raportate │3.000.608,02 │
│general ca făcând parte │(neacoperite) │ │
│din fondurile proprii ale ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│societăţii) conduce la un │Pierderi exerciţiu │1.006.176,41 │
│rezultat negativ care │financiar │ │
│depăşeşte jumătate din ├────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│capitalul social subscris.│ │
│În sensul acestei ├────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┤
│dispoziţii, „societate cu │ │ │Mai mult de │ │
│răspundere limitată” se │ │ │jumătate din│ │
│referă în special la │ │ │Capitalul │ │
│tipurile de societăţi │Pierderi de │ │social │Întreprinderea │
│menţionate în anexa I la │capital │Jumătate din│subscris şi │este în │
│Directiva 2013/34/UE (37),│(valoare │capital │vărsat a │dificultate? │
│şi anume societate pe │absolută) │ │dispărut din│ │
│acţiuni, societate cu │ │ │cauza │ │
│răspundere limitată, │ │ │pierderilor │ │
│societate în comandită pe │ │ │acumulate │ │
│acţiuni, iar „capital ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│social” include, dacă este│Pierderi │ │ │ │
│cazul, orice capital │raportate + │ │ │ │
│suplimentar │(+/-) │ │ │ │
│Da [ ] Nu [ ] │rezultatul │ │ │ │
│Se completează de către │exerciţiului│ │ │ │
│beneficiarii de ajutor de │financiar + │ │ │ │
│stat timp IMM, de tip │Capital │ │ │ │
│societate comercială │social │ │ │ │
│constituită în baza Legii │subscris şi │50% * │1.053.215,57│ │
│nr. 31/1990 privind │vărsat + │Capital │> │ │
│societăţile, republicată, │Prime de │social │1.030.000.00│DA │
│cu modificările şi │capital + │subscris = │DA │ │
│completările ulterioare │Rezerve din │1.030.000,00│ │ │
│sau societate cooperativă │reevaluare +│ │ │ │
│constituită în baza Legii │Rezerve = │ │ │ │
│nr. 1/2005 privind │(-3.000.608 │ │ │ │
│organizarea şi │– 1.006.176 │ │ │ │
│funcţionarea cooperaţiei │+ 2.060.000 │ │ │ │
│(republicată) │+ 0 + 0 + │ │ │ │
│ │3.000.000) =│ │ │ │
│ │1.053.215,57│ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┤
│ │ │
│b) În cazul unei societăţi│Calculul se aplică societăţilor de tipul SNC, SCS; │
│comerciale în care cel │Algoritmul nu se aplică IMM-urilor^1 cu o vechime mai │
│puţin unii dintre asociaţi│mică de 3 ani. │
│au răspundere nelimitată │Întreprinderea Nu este în dificultate dacă condiţia* │
│pentru creanţele │de mai jos este îndeplinită: │
│societăţii (alta decât un │Capitalurile Proprii Totale (N) ≥ 50%* Capitalurile │
│IMM care există de mai │Proprii Totale (N-1) (N = anul precedent depunerii │
│puţin de trei ani sau, în │Cererii de Finanţare, N-1 = anul precedent anului N) │
│sensul eligibilităţii │(condiţia* este una şi aceeaşi cu CPT(N-1) – CPT(N) <=│
│pentru ajutor pentru │50%* CPT(N-1) atunci întreprinderea nu este în │
│finanţare de risc, un IMM │dificultate). │
│aflat la 7 ani de la prima│!! Sumele se vor prelua din Situaţiile financiare │
│sa vânzare comercială care│anuale complete, încheiate pentru anii N şi N-1, │
│se califică pentru │precedenţi depunerii Cererii de Finanţare (conform cu │
│investiţii pentru │Normele de închidere a exerciţiului financiar), │
│finanţare de risc în urma │aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza│
│unui proces de diligenţă │teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.│
│efectuat de un intermediar│ │
│financiar selectat), ├──────────────────────────────────────────────────────┤
│atunci când mai mult de │ │
│jumătate din capitalul │Întreprinderea este în dificultate dacă condiţia** de │
│propriu aşa cum reiese din│mai jos este îndeplinită. │
│contabilitatea societăţii │Capitalurile Proprii Totale (N) < 50%* Capitalurile │
│a dispărut din cauza │Proprii Totale (N-1) │
│pierderilor acumulate. În │(condiţia ** este una şi aceeaşi cu CPT(N-1) – CPT(N) │
│sensul prezentei │> 50%* CPT(N-1) atunci întreprinderea este în │
│dispoziţii, „o societate │dificultate). │
│comercială în care cel │ │
│puţin unii dintre asociaţi├───────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│au răspundere nelimitată │ │ │ │
│pentru creanţele │ │CPT(N) │ │
│societăţii” se referă în │1 │[Capitaluri │ │
│special la acele tipuri de│ │proprii totale│ │
│societăţi menţionate în │ │(N)] │ │
│anexa II la Directiva 2013│ │ │ │
│/34/UE, şi anume societate├───────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│în nume colectiv, │ │ │ │
│societate în comandită │ │CPT(N-1) │ │
│simplă. │2 │[Capitaluri │ │
│Da [ ] Nu [ ] │ │proprii totale│ │
│Se completează de către │ │(N-1)] │ │
│beneficiarii de ajutor de │ │ │ │
│stat tip IMM, societate ├───────────┼──────────────┼─────────────────┬─────────┤
│comercială constituită în │ │ │ │ │
│baza Legii nr. 31/1990 │3 │CPT(N) ≥ 50%* │DA │NU │
│privind societăţile, │ │CPT(N-1) │ │ │
│republicată, cu │ │ │ │ │
│modificările şi ├───────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────┤
│completările ulterioare │ │
│sau societate cooperativă │!! Sumele se vor prelua din Situaţiile financiare │
│constituită în baza Legii │anuale complete, încheiate pentru anii N şi N-1, │
│nr. 1/2005 privind │precedenţi depunerii Cererii de Finanţare (conform cu │
│organizarea şi │Normele de închidere a exerciţiului financiar), │
│funcţionarea cooperaţiei │aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza│
│(republicată) │teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.│
│ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│→ Atunci când │ │
│întreprinderea face │ │
│obiectul unei proceduri │Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică │
│colective de insolvenţă │Certificatul constatator eliberat de Registrul │
│sau îndeplineşte │Comerţului pentru a se identifica eventualele decizii │
│criteriile prevăzute în │de insolvenţă şi se verifică Buletinul procedurilor de│
│dreptul intern pentru ca o│insolvenţă pe site-ul Ministerului Justiţiei- Oficiul │
│procedură colectivă de │Naţional al Registrului Comerţului https:// │
│insolvenţă să fie deschisă│portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal. │
│la cererea creditorilor │Pentru întreprinderi de tip UAT se verifică situaţia │
│săi. │acestora pe pagina de internet a Ministerului │
│Da [ ] Nu [ ] │Finanţelor Publice http://www.mfinante.gov.ro/ │
│Se completează de către │insolventa.html?pagina=domenii. │
│toate tipurile de │ │
│beneficiari de ajutor de │ │
│stat. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│d) Atunci când │ │
│întreprinderea a primit │ │
│ajutor pentru salvare şi │ │
│nu a rambursat încă │ │
│împrumutul sau nu a │Se consultă pagina web a Consiliului Concurenţei http:│
│încetat garanţia sau a │//www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale │
│primit ajutoare pentru │decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare- │
│restructurare şi face încă│restructurare (ajutoare individuale sau scheme de │
│obiectul unui plan de │ajutor de salvare- restructurare) şi aplicaţia │
│restructurare. │informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România │
│Da [ ] Nu [ ] │(din momentul în care aceasta devine funcţională). │
│Se completează de către │ │
│toate tipurile de │ │
│beneficiar de ajutor de │ │
│stat. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un │
│ │IMM (Întreprindere mare). │
│ │Întreprinderea NU este în dificultate dacă unul din │
│ │indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din│
│ │ultimele două exerciţii financiare │
│ │0 ≤ Datorii totale/Capitaluri proprii totale ≤ 7,5 sau│
│ │EBITDA/cheltuieli cu dobânzile ≥ 1 │
│ │Întreprinderea ESTE ÎN DIFICULTATE dacă în fiecare din│
│ │ultimele două exerciţii financiare condiţiile e1(N) > │
│ │7,5 şi e2(N) < 1 ŞI e1(N-1) > 7,5 şi e2(N-1) < 1 sunt │
│ │cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani. │
│ │!! Sumele se vor prelua din Situaţiile financiare │
│ │anuale complete, încheiate pentru anii N şi N-1, │
│ │precedenţi depunerii Cererii de Finanţare (conform cu │
│ │Normele de închidere a exerciţiului financiar), │
│ │aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza│
│ │teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.│
│ │e1 = Datorii totale/Capitaluri proprii totale │
│ │e2 = EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile │
│ │Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o │
│ │perioadă de până la un an + Datorii care trebuie │
│ │plătite într-o perioadă de peste un an, │
│ │EBITDA = (+)Profit net/(-)Pierdere netă + Cheltuieli │
│ │cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + │
│e) În cazul unei │Cheltuieli cu amortizarea │
│întreprinderi care nu este│Menţionaţi explicit valorile care sunt folosite în │
│un IMM, inclusiv în cazul │calcul şi bifaţi corespunzător pentru condiţiile e1), │
│organizaţiilor │respectiv e2) │
│neguvernamentale, ├───────┬─────────────────────────────┬────────────┬───┤
│instituţiilor publice şi │ │ │N │N-1│
│unităţilor ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│administrativ-teritoriale:│ │Datorii care trebuie plătite │ │ │
│Desfăşoară activitate │1 │pe o perioadă de până la un │ │ │
│economică? │ │an │ │ │
│Da [ ] Nu [ ] ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│În cazul în care s-a bifat│ │Datorii care trebuie plătite │ │ │
│opţiunea „Da”, trebuie să │2 │pe o perioadă mai mare de un │ │ │
│verificaţi condiţiile de │ │an │ │ │
│mai jos, completând ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│tabelul din partea │3 │Datorii totale (rd.3 = rd.1 +│ │ │
│dreaptă, reflectată │ │rd.2) │ │ │
│separat în conturi ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│contabile distincte │4 │Capitaluri proprii totale │ │ │
│conform legislaţiei ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│incidente în vigoare: │ │Raportul rd.3/rd.4 aferent │ │ │
│În cazul unei │ │anului N, respectiv anului │ │ │
│întreprinderi care nu este│ │N-1 │ │ │
│un IMM, atunci când, în │ │Datorii totale/Capitaluri │ │ │
│ultimii doi ani, sunt │e1 │proprii totale [e1(N), │ │ │
│îndeplinite cumulativ, │ │respectiv e1(N-1)] │ │ │
│următoarele condiţii: │ ├─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│e1) raportul datorii │ │0 ≤ Datorii totale/Capitaluri│DA │DA │
│totale/capitaluri proprii │ │proprii totale ≤ 7,5 ├────────────┼───┤
│ale întreprinderii este │ │ │NU │NU │
│mai mare de 7,5; ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│şi │5 │Profit net(N)/ Pierderea netă│ │ │
│e2) capacitatea de ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│acoperire a dobânzilor │6 │Cheltuieli cu impozitul pe │ │ │
│calculată pe baza EBITDA │ │profit │ │ │
│se situează sub valoarea ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│1,0 │7 │Cheltuieli cu dobânzile │ │ │
│Da [ ] Nu [ ] ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│ │8 │Cheltuieli cu amortizarea │ │ │
│ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│ │ │EBITDA = (+)Profit net/(-) │ │ │
│ │ │Pierderea netă + Cheltuieli │ │ │
│ │9 │cu impozitul pe profit + │ │ │
│ │ │Cheltuieli cu dobânzile + │ │ │
│ │ │Cheltuieli cu amortizarea │ │ │
│ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│ │ │Raportul rd.9/rd.7 aferent │ │ │
│ │ │anului N, respectiv anului │ │ │
│ │ │N-1 │ │ │
│ │ │EBITDA/Cheltuieli cu │ │ │
│ │e2 │dobânzile [e2(N), respectiv │ │ │
│ │ │e2(N-1)] │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼───┤
│ │ │EBITDA/cheltuieli cu │DA │DA │
│ │ │dobânzile ≥ 1 ├────────────┼───┤
│ │ │ │NU │NU │
│ ├───────┴─────────────────────────────┴────────────┴───┤
│ │Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente │
│ │anului N şi/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile │
│ │aferente anului N-1 este zero pentru calcului │
│ │indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobânzile se ia în │
│ │considerare cifra 0,1. │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

    1. Un IMM care există de mai puţin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepţia cazului în care acesta face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor şi comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat şi în alte domenii care interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor).
    2. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.
    3. Conform Regulamentului 651/2014, Anexa 1, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf al aceleiaşi anexe.

    ANEXA 3

                 DECLARAŢIA PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT/DE MINIMIS
    Subsemnatul <numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria < .......... > nr. < .......... >, eliberat/ă de < .......... >, CNP < .......... >, având <funcţia> în cadrul <denumirea întreprinderii>, în calitate de <se alege una dintre variantele: solicitant/partener> proiectului <titlu proiect>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
        Anul înfiinţării:
        Nr. de înregistrare în Registrul Comerţului/Număr de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor:
        Cod Unic de Înregistrare (CUI)/Cod de Identificare Fiscală (CIF):
        Contul IBAN în care se solicită transferarea ajutorului de stat (lei) < cont IBAN > deschis la < denumirea băncii>*1).
        *1) Se completează în etapa de pre-contractare.

    Forma juridică: <se va completa cu forma juridică (unitate administrativ-teritorială, societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, fundaţie etc.)>
        Capitalul social/Patrimoniul iniţial al asociaţiei/fundaţiei: < se va completa cu valoarea capitalului social > lei, deţinut de*2):
        *2) Sistemul va permite introducerea de asociaţi/acţionari multipli, până la procentaj de 100%
    <denumirea persoanei fizice/juridice> - <procent deţinut> %
    <denumirea persoanei fizice/juridice> - <procent deţinut> %

    Obiectul principal de activitate: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în cazul societăţilor comerciale/cooperative, respectiv conform documentelor statutare, în cazul celorlalte entităţi>
    Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în cazul societăţilor comerciale/cooperative, respectiv codul CAEN asimilat, în cazul celorlalte entităţi>
    Obiectul secundar de activitate*3): <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în cazul societăţilor comerciale/cooperative, respectiv conform documentelor statutare, în cazul celorlalte entităţi>
        *3) Se completează DOAR dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

    Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în cazul societăţilor comerciale/cooperative, respectiv codul CAEN asimilat, în cazul celorlalte entităţi>
    Numărul mediu scriptic anual de persoane angajate (în anul fiscal anterior): <se va completa conform situaţiilor financiare>
    Cifră de afaceri/venituri totale (conform ultimei situaţii financiare anuale): <se va completa conform situaţiilor financiare> lei
    Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare anuale)*4): <se va completa conform situaţiilor financiare> lei
        *4) Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare.


        Date privind ajutoarele de stat:
        [_] Nu am mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse şi nici de ajutor de minimis.

        [_] Am beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează:
    a) alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Costurile │ │ │Sursa şi │ │ │
│ │Data │eligibile │ │ │actul │ │ │
│ │acordării │care au │Forma │Furnizorul│normativ │Suma │Suma │
│Nr. │ajutorului│făcut │ajutorului│ajutorului│în baza │acordată│acordată│
│crt.│de minimis│obiectul │de minimis│de minimis│căruia a │(euro) │(lei) │
│ │(an/lună/ │ajutorului│ │ │beneficiat│ │ │
│ │zi) │de minimis│ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │ │finanţare │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘


    b) ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele menţionate în Schema de ajutor de stat:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Costurile │ │ │Sursa şi │ │ │
│ │Data │eligibile │ │ │actul │ │ │
│ │acordării │care au │Forma │Furnizorul│normativ │Suma │Suma │
│Nr. │ajutorului│făcut │ajutorului│ajutorului│în baza │acordată│acordată│
│crt.│de stat │obiectul │de stat │de stat │căruia a │(euro) │(lei) │
│ │(an/lună/ │ajutorului│ │ │beneficiat│ │ │
│ │zi) │de stat │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │ │finanţare │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘    <Denumirea întreprinderii>, prin reprezentantul său legal, <numele reprezentantului legal>, declară că prin cumulul ajutoarelor de stat/de minimis prevăzute la lit. a) şi b) cu cele acordate în cadrul prezentului apel de proiecte pentru aceleaşi costuri eligibile nu se depăşeşte plafonul de 80%, prevăzut de Schema de ajutor de stat.
        Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

                                      -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016