Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ din 19 octombrie 2023  de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ din 19 octombrie 2023 de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 951 bis din 20 octombrie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.996 din 19 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 20 octombrie 2023.
──────────

──────────

──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de măsuri de ajutor de stat şi de minimis, prin care se finanţează investiţii pentru dezvoltarea IMM şi crearea de locuri de muncă, în cadrul acţiunii "Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului", la nivelul priorităţilor 1-6 ale Programului Tranziţie Justă 2021-2027, în vederea atingerii obiectului de diversificare economică durabilă, creşterii competitivităţii şi capacităţii economiilor locale, denumită în continuare schemă.
    (2) Această schemă este alcătuită din două componente, după cum urmează:
    a) ajutor de stat regional pentru investiţii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ajutor de stat regional;
    b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1056/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
    g) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Prezenta măsură este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (5) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziţie Justă, este furnizorul ajutorului de stat regional şi al ajutorului de minimis, precum şi instituţia responsabilă cu implementarea şi administrarea prezentei scheme.

    CAP. II
    Obiectivul măsurii
    ART. 2
        Prezenta schemă are ca scop finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care asigură creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în zonele vizate de PTJ. Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea investiţiilor productive în IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii) în vederea atenuării impactului socio-economic al tranziţiei la neutralitatea climatică.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
        În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) "ajutor regional pentru investiţii" înseamnă un ajutor de stat regional acordat pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) "ajutor de minimis" înseamnă ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, în conformitate cu prevederile art. 2 din OUG nr. 77/2014. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea maximă a ajutorului de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare - minimis - indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare) este de 200.000 de euro şi respectiv de 100.0 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    c) "activitate economică" reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi/sau lucrări pe o piaţă;
    d) "aceeaşi activitate sau o activitate similară", în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă o activitate care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire aşa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice;
    e) "activele fixe" sunt acele active deţinute de către agenţii economici şi/sau de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale şi necorporale;
    f) "active fixe necorporale - active fixe fără concretizare fizică sau financiară, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an; ele pot fi brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, precum şi investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;
    g) "active fixe corporale" - active fixe care îndeplinesc cumulativ doua condiţii: au valoarea de intrare mai mare 2.500 lei şi durata normală de utilizare mai mare de un an; ele pot fi terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
    h) "ajutor de stat" - un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unităţile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat sau, după caz, din resurse ale unităţii administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa şi afectează comerţul cu statele membre;
    i) "beneficiar" în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 şi în contextul prezentei măsuri de sprijin este un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu iniţierea sau deopotrivă cu iniţierea şi implementarea operaţiunilor; în contextul parteneriatelor public-privat, organismul public care iniţiază respectiva operaţiune sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia; în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primeşte ajutorul, iar în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, statul membru poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu iniţierea sau atât cu iniţierea cât şi cu implementarea operaţiunii;
    j) "caracterul durabil al operaţiunilor" este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 şi se referă la menţinerea unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau în investiţii productive pe o perioadă de trei/cinci ani de la efectuarea plăţii finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat. Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:
    a. înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
    b. să efectueze o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
    c. să efectueze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de implementare a operaţiunii şi care ar conduce la subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.
        În cadrul prezentei scheme, perioada în care trebuie menţinut caracterul durabil al operaţiunii este de 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul contractului de finanţare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultima. Excepţie fac proiectele cu o valoare eligibilă nerambursabilă cuprinsă între 5.000.000 Euro - 8.000.000 Euro, pentru care caracterul durabil va fi asigurat pentru o perioadă de 5 ani, calculată de la data efectuării plăţii finale în cadrul contractului de finanţare.

    k) "demararea investiţiei" înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Achiziţia unui teren pe care există construcţii/structuri construite poate fi asimilată cumpărării de terenuri, caz în care această acţiune nu este considerată "demarare a lucrărilor". Însă, toate lucrările care constau în restructurarea şi adaptarea clădirilor şi terenurilor în vederea realizării proiectului de investiţie finanţat prin ajutor de stat vor fi considerate ca reprezentând demararea lucrărilor, în sensul definiţiei de mai sus.
    l) "data acordării ajutorului" înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective.
    m) "data plăţii ajutorului de stat" este data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului.
    n) "intensitatea ajutorului de stat/de minimis" înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Conform prevederilor aplicabile ajutorului de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25 % din costurile eligibile, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Pentru ajutorul de minimis rata de cofinanţare la cheltuielile eligibile aplicabilă prezentei scheme este de 10% din costurile eligibile.
    o) "întreprindere" este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată sau de existenţa unui scop lucrativ;
    p) "întreprindere unică", în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
        Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele i)-iv) sunt considerate întreprinderi unice.

    q) IMM - reprezintă microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare. Categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală netă nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR.
    r) "microîntreprinderile" - au mai puţin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    s) "întreprinderile mici" - au mai puţin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    t) "întreprinderile mijlocii" - au mai puţin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    u) "finalizarea investiţiei"- momentul în care autorităţile naţionale consideră că investiţia a fost finalizată sau trei/cinci ani (după caz) de la începerea lucrărilor, oricare dintre acestea survine mai întâi;
    v) furnizor şi administrator al ajutorului de stat regional şi al ajutorului de minimis, în conformitate cu art. 2 din OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014,este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul Tranziţie Justă, denumită în continuare AMPTJ;
    w) "investiţie iniţială" înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea (crearea) unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente sau diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiţia în unitate. O investiţie de înlocuire nu constituie investiţie iniţială;
    x) "întreprindere în dificultate", în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, este o întreprindere aflată în una din situaţiile următoare:
    i) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) din regulament*1 şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva nr. 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
        *1 La nivelul investitorilor privaţi independenţi, ajutoarele de finanţare de risc se pot prezenta sub formele menţionate la alineatul (2) din prezentul articol sau sub formă de stimulente fiscale acordate investitorilor privaţi care au calitatea de persoană fizică şi care furnizează întreprinderilor eligibile, în mod direct sau indirect, finanţare de risc.

    ii) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin (3) litera (b) din regulament şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva nr. 2013/34/UE.
    iii) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    iv) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    v) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

    y) Programul Tranziţie Justă, denumit în continuare PTJ, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune să permită regiunilor şi cetăţenilor să facă faţă efectelor sociale, asupra ocupării forţei de muncă, economice şi de mediu ale tranziţiei către ţintele energetice şi climatice ale Uniunii pentru 2030 şi o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris;
    z) "contract de finanţare" este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, şi beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1.060, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării proiectelor, în conformitate cu art. 2 din OUG nr. 133/2021;
    aa) "relocare" înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.
    bb) "proiect mare de investiţii" înseamnă o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane de euro, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului;
    cc) "valoarea ajustată a ajutoarelor" înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei:
        valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),
        unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 55 de milioane de euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de milioane de euro şi 110 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 110 de milioane de euro.

    dd) "proiect unic de investiţii" înseamnă în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.
    ee) "unitate de producţie/prestare servicii" este orice loc fix, de afaceri sau de investiţie, care serveşte activităţii unei întreprinderi. Unitatea individuală trebuie să fie autonomă, să nu se bazeze pe resurse tehnice comune cu o unitate existentă şi să nu fie doar o extindere simplă a capacităţii de producţie a unei unităţi existente. O unitate ar trebui să fie separată spaţial, organizaţional şi funcţional şi să fie caracterizată printr-un grad ridicat de autonomie.
    ff) "prelucrarea produselor agricole"*2 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
     *2 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.

    gg) "comercializarea produselor agricole"*3 - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
        *3 idem

    hh) "produse agricole"*4 - produsele enumerate în Anexa I a Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.
        *4 idem    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis se aplică investiţiilor realizate în judeţele identificate în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş.
    (2) Pentru apelul de proiecte dedicat instrumentului ITI Valea Jiului din cadrul Priorităţii 2 - Atenuarea impactului socio-economic al tranziţiei la neutralitatea climatică în judeţul Hunedoara a PTJ 20212027, zona vizată include doar teritoriul aferent unităţilor administrativ-teritoriale ce fac parte din ITI Valea Jiului, respectiv Oraşul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Oraşul Aninoasa, Municipiul Petroşani, Oraşul Petrila, inclusiv satele aparţinătoare de acestea.
    (3) Pentru apelul de proiecte aferent Priorităţii 2- Atenuarea impactului socio-economic al tranziţiei la neutralitatea climatică în judeţul Hunedoara , zona geografică vizată exclude teritoriul aferent unităţilor administrativ-teritoriale ce fac parte din ITI Valea Jiului, menţionate la alin. (2).

    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat şi de minimis se adresează IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii), care trebuie să nu vizeze domeniile de activitate menţionate în anexa la schemă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 354 din 28 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sectorul producţiei agricole primare;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
    g) sectorul siderurgic, sectorul lignitului şi sectorul cărbunelui;
    h) sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă, definit conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) sectorul producerii, stocării, transportului şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
    j) sectorul comunicaţiilor în bandă largă;
    k) producerea energiei nucleare;
    l) domeniile de activitate şi tipurile de activităţi prevăzute de dispoziţiile art. 1 al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    n) producerea de energie regenerabilă din biomasă;
    o) acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;

    (3) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutor de stat şi de minimis pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
    (4) Prezenta schemă se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
    (5) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (1) - (3), poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi, ca urmare a semnării contractului de finanţare.
    (6) Investiţia finanţată prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru perioada în care este necesară menţinerea caracterului durabil al operaţiunii în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pe o perioadă de cel puţin trei/cinci ani (după caz) de la realizarea plăţii finale sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, fiind permisă doar utilizarea ocazională în afara acestei zone (ex. utilizarea ocazională a echipamentelor mobile achiziţionate prin proiect). Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

    CAP. V
    Beneficiari şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
     Beneficiarii ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii), în sensul prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Anexei I Definiţia IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie constituite, cel puţin la momentul primei plăţi a ajutorului în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    b) să fi fost înfiinţată cel târziu la data de 31 decembrie 2021, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare (2023/2024) şi în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022), în conformitate cu informaţiile preluate de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022) şi să îşi asume prin Declaraţie pe propria răspundere că se va afla în această situaţie la momentul contractării.
    c) nu reprezintă sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte unităţi fără personalitate juridică.
    d) să aibă un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.
    e) să aibă capacitatea de a asigura o contribuţie financiară de cel puţin 25% din valoarea eligibilă totală a investiţiei pentru ajutorul de stat şi 10% pentru ajutorul de minimis, conform prevederilor ghidului solicitantului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), a costurilor suplimentare ce pot apărea în implementare, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi sustenabilitatea financiară a investiţiei, respectiv costurile de întreţinere, operare şi mentenanţă a investiţiei pe toată durata de durabilitate a proiectului. Contribuţia financiară proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/de minimis.
    f) să nu aibă obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului şi respectiv bugetul local şi nu are fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele sale de lucru situate pe raza unor unităţi administrativ teritoriale diferite.
    g) solicitantul formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    h) nu se află în situaţiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiţionarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv:
    - nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
    – nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, aşa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deţin unităţi permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale; şi
    – nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.    ART. 7
        La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul şi/sau reprezentantul său legal nu trebuie să se încadreze în niciuna din următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile enumerate la lit. a);
    c) este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens;
    d) a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, aşa cum a fost definită la art. 3, litera x);
    f) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;


    ART. 8
        Solicitantul sau reprezentantul legal al solicitantului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află într-una din situaţiile de mai jos:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare în cadrul altor programe cu finanţare europeană/naţională;
    c) se află în situaţia de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanţare europeană/naţională;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, inclusiv condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata.


    ART. 9
    (1) La data depunerii cererii de finanţare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecţie, contractare şi implementare, precum şi pe perioada de minimum 3 ani/5 ani (după caz) de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, solicitantul deţine un drept real principal asupra imobilului, obiect al proiectului identificat ca locul de implementare a proiectului.
    (2) Solicitantul va asigura respectarea prevederilor PTJ şi prevederilor legale aplicabile privind dreptul legal de a realiza activităţile în cadrul proiectului, caracterul durabil al operaţiunii şi menţinerea investiţiei, conform art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor OUG nr. 23/2023 privind drepturile reale principale asociate imobilului/imobilelor investiţiei.

    ART. 10
        Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, la momentul contractării:
    a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    i) recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AMPTJ şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat;
    ii) a contestat în instanţă notificările/ procesele-verbale/ notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens;

    b) şi-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul consolidat al statului şi respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.
    c) deţine dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.


    ART. 11
    (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) investiţiile propuse trebuie să fie investiţii iniţiale, în conformitate cu prevederile art. 14, coroborat cu art. 2, punctele 49 şi 52 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor PTJ.
    b) investiţiile propuse trebuie să implice investiţii productive şi să demonstreze crearea de noi locuri de muncă durabile. În procesul de ocupare a locurilor de muncă create, solicitantul are obligaţia de a consulta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă aferentă judeţului în care se implementează proiectul, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziţie, pentru toate locurile de muncă create prin proiect, precum şi angajarea de persoane din categoriile de lucrătorii defavorizaţi, extrem de defavorizaţi şi a lucrătorilor cu handicap. De asemenea, mai pot fi consultate şi alte instituţii şi/sau organizaţii cu profil social care pot furniza informaţii legate de identificarea persoanelor defavorizate de la nivel local, cu menţiunea demonstrării derulării procesului de consultare. Cel puţin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reşedinţa în zona vizată de apel. În mod excepţional se acceptă şi persoane ce nu au domiciliul în zona vizată dacă demonstrează că au fost direct afectate de procesele de tranziţie desfăşurate în zonele vizate de apel sau au fost afectate de procesul de reconversie economică în zona vizată de apel.
    c) investiţia trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiţia finanţată, ce trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 3 ani/ 5 ani (după caz) de la plata finală în cadrul proiectului sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, în zona vizată de apel. În funcţie de valoarea finanţării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este de un loc de muncă nou creat la maximum 175.000 euro finanţare nerambursabilă solicitată, cu excepţia proiectelor ce depăşesc 5.000.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro.
    d) investiţia iniţială trebuie menţinută în zona vizată de apel (i.e. judeţul în care se situează locul de implementare a proiectului) pe toată perioada de implementare şi durabilitate stipulată în contractul de finanţare, fiind permisă doar utilizarea ocazională în afara acestei zone (e.g utilizarea ocazională a echipamentelor mobile achiziţionate prin proiect)
    e) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiţie, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
    f) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiţie, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Prin excepţie, în cazul unei cereri de finanţare care presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiţiei, solicitantul se va angaja (prin declaraţia unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.
    g) investiţia să fie realizată în zona geografică de intervenţie a PTJ, respectiv unitatea de producţie/prestare servicii finanţată trebuie să fie localizată într-unul din următoarele judeţe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova, Mureş, cu respectarea prevederilor de la art. 4 din prezenta schemă. În cazul apelului de proiecte aferent investiţiilor productive pentru ITI Valea Jiului, locaţia de implementare a investiţiei este exclusiv cea asociată microregiunii Valea Jiului, în conformitate cu prevederile HG nr. 901/13.07.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, respectiv Oraşul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Oraşul Aninoasa, Municipiul Petroşani, Oraşul Petrila, inclusiv satele aparţinătoare.
    h) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar, cu excepţia cazului în care prin cererea de finanţare se propune înfiinţarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiţiei, situaţie în care solicitantul se va angaja (prin Declaraţia unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar în zona vizată de apel, în acest ultim caz, fiind eligibile doar proiectele de investiţii care nu presupun doar achiziţie de echipamente sau dotări. Până la finalizarea implementării proiectului, solicitantul trebuie să înregistreze fiscal locul de implementare a proiectului şi a echipamentelor în zona vizată de apel, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    i) locul de implementare trebuie să fie adecvat pentru realizarea proiectului. O investiţie se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condiţiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiţii distincte sub umbrela unei singure cereri de finanţare.
    j) investiţia nu a fost demarată (i.e. a fost începută execuţia lucrărilor de construcţii sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanţare.
    k) proiectul nu include activităţi care au făcut parte dintr-o operaţiune care este relocată în conformitate cu art. 66 sau care ar constitui un transfer al unei activităţi productive în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    l) proiectul nu include activităţi care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activităţi de producţie în afara zonei vizate de apel şi nu include activităţi/investiţii asupra unor obiective de investiţie aflate în perioada de durabilitate/ de garanţie a altor finanţări europene şi/sau de la bugetul de stat.
    m) proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului.
    n) proiectul nu include activităţi care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea şi regularitatea cheltuielilor sau desfăşurarea acestuia.
    o) proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, DNSH, drepturile fundamentale şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu art. 9 din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice, acolo unde este cazul; informare şi publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii, după caz.
    p) proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de costuri eligibile asociate aceloraşi intervenţii realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare (în cazul proiectului propus prin cererea de finanţare care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu autorizării).
    q) proiectul contribuie la Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2022, cu îndeplinirea celorlalte condiţii de eligibilitate, conformitate şi de evaluare.
    r) proiectul nu poate să includă activităţi în domenii excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor regionale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    s) activităţile propuse prin proiect, investiţia, trebuie să nu vizeze domeniile de activitate menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă.


    CAP. VI
    Modalităţi de acordare a ajutorului de stat regional şi a ajutorului de minimis
    ART. 12
    (1) În cadrul prezentei scheme, valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional şi ajutor de minimis, după caz, este de minimum 200.000 euro şi maximum 8.000.000 euro pentru cele două tipuri de ajutoare cumulate, sumele menţionate fiind calculate în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data deschiderii apelului de proiecte, cu respectarea regulilor de cumul aplicabile.
    (2) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de stat (calculată ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional), respectiv finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis (calculată ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de minimis) aferente proiectului nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă, în funcţie de judeţul în care se implementează proiectul şi de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ │Ajutor de stat regional │Ajutor │
│Apel ├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤de │
│ │Microîntreprinderi│Întreprinderi│Întreprinderi│minimis│
│ │ │mici │mijlocii │ │
├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P1/1.1/1.A/GJ │ │ │ │ │
│(investiţii productive │75% │75% │75% │90% │
│IMM) │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P2/1.1/1.A/HD │ │ │ │ │
│(investiţii productive │70% │70% │60% │90% │
│IMM) │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ITI │ │ │ │ │
│VJ (investiţii │70% │70% │60% │90% │
│productive IMM ITI │ │ │ │ │
│Valea Jiului) │ │ │ │ │
├──────────┬────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P3/1.1│ │ │ │ │ │
│/1.A/DJ │(investiţii)│75% │75% │75% │90% │
│productive│ │ │ │ │ │
│IMM) │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P4/1.1│ │ │ │ │ │
│/1.A/GL │(investiţii)│75% │75% │75% │90% │
│productive│ │ │ │ │ │
│IMM) │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P5/1.1│ │ │ │ │ │
│/1.A/PH │(investiţii)│75% │75% │75% │90% │
│productive│ │ │ │ │ │
│IMM) │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│PTJ/P6/1.1│ │ │ │ │ │
│/1. A/MS │(investiţii)│70% │70% │60% │90% │
│productive│ │ │ │ │ │
│IMM) │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┘    ART. 13
    (1) În cadrul prezentei scheme, finanţarea nerambursabilă (grant) pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanţare, se acordă într-o singură transă, sub forma ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale şi a ajutorului de minimis, după caz.
    (2) Este obligatorie realizarea prin proiect a unei investiţii iniţiale, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. w), cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităţilor maxime aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 311/04.03.2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţiile iniţiale, cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile art. 14, alin. (14) din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă ca grant direct.
    (5) Valoarea ajutorului de stat şi de minimis va fi exprimată în numerar, ca sumă brută, înainte de orice deducere de impozit sau de orice altă taxă.
    (6) Ajutoarele de stat şi de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele se plătesc întreprinderii respective.
    (7) Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.
    (8) Ajutoarele de stat şi de minimis se acordă proiectelor eligibile la finanţare, în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în Ghidul solicitantului, cu toate anexele necesare.

    ART. 14
        În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensităţii maxime admise pentru fiecare componentă se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin componenta respectivă.

    ART. 15
     În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă (grant), pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în art. 26. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis (luând în calcul şi ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme) acordate solicitantului, întreprindere unică, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. p) nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi - ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul curent acordării ajutorului de minimis - indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. p), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost (plafonul de minimis aplicabil este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi per întreprindere unică), desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de mărfuri. Aceeaşi condiţie se aplică şi dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiţia propusă prin cererea de finanţare, întreprinderea solicitantă desfăşoară activităţi şi în alte domenii dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis şi/sau a Schemei de ajutor, ori plafonul de minimis aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, astfel încât sectoarele excluse de la aplicarea schemei să nu beneficieze de ajutorul acordat în baza prezentei scheme.
    c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniune.


    ART. 16
        Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte.

    ART. 17
        Pentru ajutoarele de minimis acordate într-o singură transă, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 18
     În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 15 lit. a), cererea de finanţare poate fi ajustată astfel încât la momentul acordării să se încadreze în plafoanele de minimis. În acest caz se poate acorda un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanţarea solicitată care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil*5.
     *5 A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020 - "Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depăşesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obţinute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunţarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis", accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/iuris/document/document.isf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RQ&mode=lst&dir=&oc c=first&part=1&cid=2603115


    ART. 19
        În cazul fuziunilor societăţilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 20
        În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se reţin în patrimoniul întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
        Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

    ART. 21
    (1) Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:
    a) investiţii în active corporale, respectiv:
    i) lucrări de construire şi extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM- urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
    ii) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepţia mijloacelor de transport;
    iii) achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuţia la dezvoltarea durabilă sau de introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi punctate în cadrul evaluării tehnice şi financiare.

    b) investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiţiei propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie legate de obiectul investiţiei iniţiale. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    ii) să fie utilizate exclusiv în scopul proiectului;
    iii) să fie amortizabile;
    iv) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
    v) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani/cinci ani (după caz) de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;
    vi) Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului, cu excepţia situaţiilor în care activitatea pentru care se realizează investiţia iniţială este în domeniul IT&C, unde procentul privind valoarea eligibilă a activelor necorporale poate creşte până la maximum 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale.

    c) activităţi care respectă principiul economiei circulare şi sunt asociate investiţiei iniţiale propuse a fi realizate prin proiect.

    (2) Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente şi intrinsec legate de investiţia iniţială propusă, nu presupun doar îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali, ci implică modificări/îmbunătăţiri substanţiale ale infrastructurii existente, în condiţiile ghidului solicitantului.

    ART. 22
    (1) Categoriile de investiţii eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se referă la următoarele:
    a) Activităţi de formare profesională pentru activitatea asociată investiţiei iniţiale: calificare, recalificare, formare continuă - perfecţionare sau specializare pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajaţi, în special pentru obţinerea de competenţe verzi sau competenţe în domeniile şi sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte.
    b) Activităţi de consultanţă pentru pregătirea documentaţiei de proiect (cerere de finanţare şi/sau planul de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanţare, pentru managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie, realizarea procedurilor de achiziţii, monitorizare şi raportare, pregătirea cererilor de rambursare).
    c) Activităţi de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Documentaţia tehnico-economică trebuie să fi fost realizată cu cel mult doi ani anterior depunerii cererii de finanţare.
    d) Activităţi de asistenţă tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de şantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
    e) Activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării şi punerii pe piaţă a unor produse noi/inovative.
    f) Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
    g) Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calităţii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001/EMAS), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securităţii informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calităţii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilităţii sociale (SA 8000), simple sau integrate.
    h) Activităţi obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerinţelor de vizibilitate a proiectelor.

    (2) Valoarea eligibilă aferentă componentei finanţabile prin ajutor de minimis nu poate depăşi limita prevăzută în ghidul solicitantului, raportată la valoarea eligibilă totală a investiţiei (valoarea eligibilă aferentă ajutorului de stat regional şi valoarea eligibilă a ajutorului de minimis), cu respectarea plafonului de minimis.

    ART. 23
        Solicitantul şi proiectul propus spre finanţare trebuie să îndeplinească toate condiţiile menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare.

    CAP. VII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 24
        Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis sunt:
    a) Să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă, precum şi prevederile art. 14 alin. (6), (7) (8) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să respecte prevederile art. 63 şi, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu prevederile legislaţiei statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    d) să fie însoţită de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    e) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    f) să fie în conformitate cu contractul de finanţare;
    g) să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;
    h) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    i) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului;
    j) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor;
    k) să fie legată de înfiinţarea unei investiţii iniţiale conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă este asociată ajutorului de minimis conform prevederilor ghidului solicitantului.


    ART. 25
    (1) Costurile, finanţabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale.
    (2) Cheltuielile cu active necorporale cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
    (3) Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi limita prevăzută la art 21, alin 1. pct vi
    (4) Cheltuielile cu echipamente, dotări, active corporale cuprind cheltuieli cu procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport. Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.
    (5) Cheltuielile cu lucrări cuprind cheltuieli cu:
    a) Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    b) Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) Construcţii şi instalaţii - se includ cheltuieli aferente activităţilor de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.
    e) Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajul acestora.
    f) Cheltuieli cu organizarea de şantier - sunt eligibile în limita a 2,5% din valoarea investiţiei de bază (cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 din devizul general conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare).
    g) Cheltuieli diverse şi neprevăzute - sunt eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la categoria "Construcţii şi instalaţii" de la pct. d). Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

    (6) Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiţiei iniţiale propuse prin proiect în limita şi în condiţiile prevăzută la art. 21.
    (7) În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

    ART. 26
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul solicitantului sunt:
    a) cheltuieli cu servicii;
    b) cheltuieli cu taxe.

    (2) Cheltuielile cu servicii cuprind următoarele categorii:
    a) Studii - studii de teren, raport de impact asupra mediului, studii de specialitate în funcţie de specificul investiţiei (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare).
    b) Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare).
    c) Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau după caz a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnic (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare).
    d) Servicii de proiectare (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare).
    e) Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi/a planului de afaceri; plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect); plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii.
    f) Asistenţă tehnică din partea proiectantului - se includ cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului).
    g) Dirigenţie de şantier/supervizare - se includ cheltuieli efectuate pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
    h) Cheltuieli pentru informare şi publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita prevăzută în ghidul solicitantului. Cheltuielile cu activităţi de marketing şi promovare nu sunt eligibile.
    i) Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare - se includ cheltuieli pentru calificare, recalificare, formare continuă - perfecţionare sau specializare, pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajaţii aferenţi locurilor de muncă nou create, în special pentru obţinerea de competenţe verzi sau competenţe în domeniile şi sectoarele emergente identificate conform ghidului solicitantului.
    j) Cheltuieli cu certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
    k) Cheltuieli cu Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calităţii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001/EMAS), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securităţii informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calităţii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilităţii sociale (SA 8000), simple sau integrate.

    (3) Cheltuielile cu taxe cuprind:
    a) cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
    b) cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
    c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC;
    d) taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.


    ART. 27
        Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă pentru operaţiunile pentru care:
    a) costul total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);
    b) costul total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA.


    ART. 28
        Sunt considerate neeligibile pentru ajutor de stat şi de minimis următoarele categorii de cheltuieli şi activităţi:
    a) dobânzi pentru împrumuturi, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru rata dobânzii sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
    b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
    c) taxa pe valoarea adăugată ("TVA"), cu excepţiile de la art. 27 din prezenta schemă;
    d) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1056/2021;
    f) cheltuieli care intră sub incidenţa prevederilor art. 63, alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cheltuielile care fac obiectul uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 65, alin (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second hand;
    i) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. "Mijloace de transport" din HG nr. 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia Clasei 2.3.6. "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat";
    j) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    k) cheltuieli efectuate peste plafoanele specifice stabilite de AM PTJ prin ghidul solicitantului;
    l) costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
    m) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;
    n) costuri de personal;
    o) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
    p) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    q) cheltuieli cu amortizarea;
    r) cheltuielile cu dobânzile şi penalităţi pentru împrumuturi;
    s) cheltuielile cu leasingul;
    t) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia costurilor de consultanţă privind realizarea cererii de finanţare şi a documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului (dar nu mai veche de 2 ani de la data depunerii cererii de finanţare);
    u) activităţi care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activităţi de producţie în afara zonei vizate de program;
    v) activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
    w) activităţi care favorizează domeniile excluse de prevederile Regulamentului (UE) 1060/2021, a Regulamentului (UE) nr. 1056/2021 şi a regulamentelor aplicabile în materia ajutorului de stat regional şi respectiv de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale analizei DNSH a PTJ;
    x) alte cheltuieli şi activităţi care nu se regăsesc în categoria celor eligibile potrivit art 21-27 de mai sus.


    CAP. VIII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 29
    (1) Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2028, în limita bugetului alocat.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2029, în limita bugetului alocat.
    (3) Alocările indicative pentru apelurile de proiecte privind investiţiile productive în IMM sunt:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │Alocare │
│Apel │indicativă │
│ │(euro)* │
├───────────────────────┼──────────────┤
│GJ - Investiţii │184,898,599.00│
│productive IMM │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│HD - Investiţii │131,969,559.00│
│productive IMM │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ITI VJ - Investiţii │ │
│productive IMM ITI │48,965,578.00 │
│Valea Jiului │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│DJ - Investiţii │136,673,075.00│
│productive IMM │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│GL - Investiţii │84,633,938.00 │
│productive IMM │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│PH - Investiţii │104,525,370.00│
│productive IMM │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│MS - Investiţii │83,903,737.00 │
│productive IMM │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│TOTAL │775,569,856.00│
└───────────────────────┴──────────────┘

        Alocările sunt compuse din contribuţia Fondului pentru Tranziţie Justă (85%) şi contribuţia de la Bugetul de stat (15%). Alocarea în euro a apelului de proiecte se transformă în lei pentru introducerea datelor în SMIS la cursul InforEuro valabil la data deschiderii apelului de proiecte.


    ART. 30
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fonduri din Fondul pentru tranziţie justă (FTJ) alocate prin PTJ 2021-2027, în cadrul acţiunii "Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului".
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei scheme (bugetul schemei de ajutor), pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 775,569,856.00 euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare europeană prin FTJ, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).
    (3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 770.000.000 euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare FTJ, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 5.569.856 euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare FTJ, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea, în euro:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Milioane euro │
├────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│Tip │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajutor │Anul │2023 │2024 │2025 │2026 │2027 │2028 │Total │
│acordat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total,│20 │150 │150 │150 │150 │150 │770,00│
│Ajutor │din │ │ │ │ │ │ │ │
│de stat │care: │ │ │ │ │ │ │ │
│regional├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │FTJ │17 │127,50│127,50│127,50│127,50│127,50│654,50│
│ ├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │BS │3 │22,50 │22,50 │22,50 │22,5 │22,5 │115,50│
├────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total,│0.20 │1.10 │1.10 │1.06 │1.05 │1.05 │5.56 │
│Ajutor │din │ │ │ │ │ │ │ │
│de │care: │ │ │ │ │ │ │ │
│minimis ├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │FTJ │0.17 │0.94 │0.94 │0.90 │0.89 │0.89 │4.73 │
│ ├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │BS │0.03 │0.17 │0.17 │0.16 │0.16 │0.16 │0.83 │
├────────┴──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Total: │20.20│151.10│151.10│151.06│151.05│151.05│775.56│
└───────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    ART. 31
        Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 400.

    CAP. IX
    Efectul stimulativ
    ART. 32
        Se consideră că ajutorul de stat regional acordat prin prezenta schemă are un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanţare, conţinând informaţii privind denumirea şi dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii şi finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum şi valoarea finanţării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiţiei.

    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 33
    (1) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în cererea de finanţare, informaţiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informaţii referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent depunerii cererii de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (2) Cererea de finanţare va cuprinde şi informaţii privind orice alt ajutor regional acordat pentru o investiţie demarată în ultimii trei ani de către solicitantul ajutorului (la nivel de grup) în acelaşi judeţ.
    (3) Orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau cu o activitate similară, demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în acelaşi judeţ, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.
    (4) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
    (5) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.
    (6) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. În mod similar, ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate prin prezenta schemă pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite, precum şi orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil respectivului ajutor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XI
    Procedura de implementare
    ART. 34
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de această schemă, solicitanţii vor depune o cerere de finanţare, împreună cu anexele aferente în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în cadrul acestuia cu respectarea prevederilor OUG nr. 23/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Proiectele sunt selectate prin aplicarea criteriilor de evaluare şi selecţie cu condiţia respectării pragului de excelenţă, pragului de calitate şi în condiţiile prevăzute de ghidul solicitantului, în limita bugetului alocat apelului specific.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează, pentru proiectele acceptate în urma evaluării tehnice şi financiare, în etapa de contractare, în urma verificării documentelor transmise de solicitant şi/sau prin interogarea unor baze electronice de date, după caz, în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ghidului solicitantului. Criteriile de eligibilitate, ca regulă generală, trebuie îndeplinite începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe întreg procesul de evaluare, selecţie, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate, cu excepţiile prevăzute în cadrul ghidului solicitantului şi respectiv ale contractului de finanţare.
    (4) Criteriile de evaluare şi selecţie sunt în concordanţă cu cerinţele şi obiectivul specific unic al PTJ, în special cu prevederile din PTJ specifice priorităţilor, în cadrul căreia este lansat apelul de proiecte şi urmăresc impactul proiectului asupra realizării obiectivelor de investiţie, precum şi eficienţa utilizării fondurilor externe nerambursabile, inclusiv prin utilizarea indicatorilor de performanţă financiară.
    (5) Toate cererile de finanţare depuse vor fi evaluate în vederea selectării acestora pentru finanţare. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor se va realiza pe baza criteriilor şi sub-criteriilor de evaluare aprobate de către Comitetul de monitorizare PTJ, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel de program/apel de proiecte, după caz.
    (6) Finanţarea nerambursabilă se acordă în termenii şi condiţiile contractului de finanţare. Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile contractului de finanţare, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.

    ART. 35
        Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 36
        MIPE îşi rezervă dreptul de a nu acorda ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar sunt incomplete sau necorelate cu cerinţele pentru ajutorul regional sau de minimis.

    ART. 37
     MIPE, prin contractul de finanţare, va informa întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului de stat regional acordat şi, după caz, a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile), precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 38
        MIPE are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi intensitatea maximă admisă şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 39
        În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MIPE are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza ordinului de aprobare a schemei pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice acordate în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 40
    (1) MIPE, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei schemei, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis aprobat prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia să furnizeze informaţiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.
    (3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai schemei, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MIPE, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (4) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (5) În conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei scheme.

    ART. 41
        Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate la adresa www.ajutordestat.ro.
        Furnizorul va asigura publicarea Anexei II - Informaţii privind ajutoarele de stat exceptate potrivit Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina proprie de internet, la adresa https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/.

    ART. 42
        În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MIPE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă.

    ART. 43
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MIPE, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. Beneficiarii de ajutoare au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului schemei, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.
    (3) Furnizorul ajutorului va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile şi a plafoanelor maxime permise.
    (4) În conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile de la data adoptării schemei de ajutor de stat şi de minimis.
    (5) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat şi de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maxim 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din OUG nr. 77/2014.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 44
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MIPE, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia, calculată în conformitate cu Instrucţiunile privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020.
    (3) Furnizorul ajutorului va elabora metodologie de stopare/recuperare a ajutorului în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (5) din OUG nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat şi de minimis acordate, furnizorul schemei de ajutor de stat emite decizii care au caracter de titlu executoriu, pe care le transmite la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale
    ART. 45
    (1) Lista domeniilor de activitate prioritizate la finanţare prin acordarea unor punctaje suplimentare în procesul de evaluare şi pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis este cuprinsă în anexa la prezenta schemă şi face parte integrantă din aceasta. Pentru stabilirea domeniilor de activitate prioritizate şi a domeniilor excluse s-a avut în vedere concordanţa cu prevederile PTJ 2021-2027, ale Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, Regulamentului (UE) nr. 1056/2021, Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 , cu modificările şi completările ulterioare şi cu analiza DNSH aferente acţiunii asociate din cadrul PTJ, precum şi cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.
    (2) În cazul în care, pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor, prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei vor suferi modificări, prezenta schema va fi modificată în consecinţă, furnizorul solicitând, în prealabil, avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări.

    ANEXA 1

    la Schema de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027
    Lista domeniilor de activitate prioritizate la finanţare şi a domeniilor excluse în conformitate cu regulamentele aplicabile
    A. Domeniile prioritizate conform PTJ 2021-2027 şi domeniile din strategiile regionale de specializare inteligentă
    B. Condiţii legate de Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament Comun);
    C. Condiţii legate de Regulamentul UE 1056/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    D. Condiţii legate de domeniile de excludere din Regulamentul UE nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    E. Condiţii legate de domeniile de excludere din Regulamentul UE nr. 1407/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul de minimis).
    F. Domenii excluse de PTJ 2021-2027
    G. Domenii excluse de prevederile art. 346 din Tratatul de Funcţionare a UE (TFUE)
    H. Condiţii legate de aplicarea DNSH în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) 852/2020, respectiv cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, consolidat şi respectiv cu criteriile prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
    I. Analiza DNSH la nivelul acţiunii privind investiţiile productive în IMM şi crearea de noi locuri de muncă durabile

    A. Domeniile prioritizate conform PTJ 2021-2027 şi domeniile din strategiile regionale de specializare inteligentă
        Investiţia se realizează într-unul dintre domeniile identificate expres în cadrul fiecărei priorităţi PTJ 2021-2027 şi nu este exclus din domeniile de aplicare ale:
    - Regulamentului UE 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului UE 1056/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului UE 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare
    – Regulamentului UE 1407/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    – Analiza DNSH de la nivelul PTJ 2021-2027 sau nu se încadrează în activităţile cuprinse în Anexa I Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE

        Investiţiile în instalaţiile industriale existente inclusiv cele vizate de sistemul Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte aferente prezentei metodologii. Pentru investiţiile care îndeplinesc condiţiile tehnice de examinare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, consolidat se vor avea în vedere prevederile specifice din cadrul prezentei anexe şi ale ghidului solicitantului.
        Atenţie!
        Interpretarea prevederilor prezentului document se realizează sistematic.


┌─────────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│Domeniile │Domenii din │ │
│identificate │identificate │Detaliere domenii │
│expres în cadrul │în strategia │Strategii de │
│fiecărei │regională de │specializare │
│priorităţi PTJ │dezvoltare │inteligentă │
│2021-2027 │inteligentă │ │
├─────────────────┴──────────────┴────────────────────┤
│GORJ │
├─────────────────┬──────────────┬────────────────────┤
│ │ │1. Sisteme de │
│ │ │transport │
│ │ │• Vehicule şi │
│ │ │componente pentru │
│ │ │vehicule rutiere │
│ │ │(bio-vehicule, │
│ │ │vehicule inovatoare,│
│ │ │noi generaţii de │
│ │ │vehicule şi │
│ │ │tehnologii de │
│ │ │transport ecologice │
│ │ │şi eficiente │
│ │ │energetic, │
│ │ │componente pentru │
│ │ │vehicule, │
│ │ │acumulatoare │
│ │ │eficiente energetic,│
│ │ │mobilitate pe baza │
│ │ │de hidrogen, │
│ │ │vehicule cu │
│ │ │hidrogen) │
│ │ │• Vehicule şi │
│ │ │tehnologii pentru │
│ │ │transportul feroviar│
│ │ │- tehnologii │
│ │ │ecologice, eficiente│
│ │ │energetic │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │a) Nu sunt eligibile│
│ │ │ajutoarele pentru │
│ │ │sectorul │
│ │ │transporturilor*2), │
│ │ │precum şi pentru │
│ │ │infrastructura │
│ │ │conexă; ajutoarele │
│ │ │pentru sectorul │
│ │ │producerii, │
│ │ │stocării, │
│ │ │transportului şi │
│ │ │distribuţiei de │
│ │ │energie şi pentru │
│ │ │infrastructurile │
│ │ │energetice. Conform │
│ │ │art. 3 din │
│ │ │Regulamentul nr. │
│ │ │1407/2013, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
│ │ │ajutoarele de │
│ │ │minimis nu pot fi │
│ │ │utilizate pentru │
│ │ │achiziţionarea de │
│ │ │vehicule pentru │
│ │ │transportul rutier │
│ │ │de mărfuri. │
│ │ │b) Nu sunt eligibile│
│ │ │activităţile care nu│
│ │ │respectă criteriile │
│ │ │tehnice specificate │
│ │ │în din Regulamentul │
│ │ │delegat (UE) 2021/ │
│ │ │2139 de completare a│
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │2020/852 prin │
│ │ │stabilirea │
│ │ │criteriilor tehnice │
│ │ │de examinare pentru │
│ │ │a determina │
│ │ │condiţiile în care o│
│ │ │activitate economică│
│ │ │se califică drept │
│ │ │activitate care │
│ │ │contribuie în mod │
│ │ │substanţial la │
│ │ │atenuarea │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice sau la │
│ │ │adaptarea la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice şi pentru │
│ │ │a stabili dacă │
│ │ │activitatea │
│ │ │economică respectivă│
│ │ │aduce prejudicii │
│ │ │semnificative │
│ │ │vreunuia dintre │
│ │ │celelalte obiective │
│ │ │de mediu, │
│ │ │consolidat. │
│ │ │2. Inginerie │
│ │ │industrială şi │
│ │ │materiale: │
│ │ │• Sisteme, │
│ │ │instalaţii, │
│ │ │echipamente, maşini/│
│ │ │utilaje pentru │
│ │ │construcţii şi alte │
│ │ │industrii (sisteme │
│ │ │şi tehnici noi în │
│ │ │construcţii bazate │
│ │ │pe economia │
│ │ │circulară, │
│ │ │echipamente │
│ │ │specifice, │
│ │ │tehnologii şi metode│
│ │ │de producţie │
│ │ │industriale (cu un │
│ │ │consum scăzut de │
│ │ │energie), aplicaţii │
│ │ │industriale cu un │
│ │ │consum scăzut de │
│ │ │energie, sisteme │
│ │ │inovative de │
│ │ │construcţii, │
│ │ │componente micro- şi│
│ │ │nano-electronice, │
│ │ │creşterea eficienţei│
│ │ │energetice, │
│ │ │tehnologii cu impact│
│ │ │durabil, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │utilaje, instalaţii)│
│ │ │• Sisteme, procese, │
│ │ │instalaţii, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │tehnologii de mediu/│
│ │ │Protecţia mediului │
│ │ │(procese criogenice,│
│ │ │sisteme de producere│
│ │ │a hidrogenului din │
│ │ │resurse │
│ │ │regenerabile, │
│ │ │depoluare ape, │
│ │ │echipamente │
│ │ │specifice pentru │
│ │ │recuperare │
│ │ │materiale, sisteme │
│ │ │şi modele de │
│ │ │degradare │
│ │ │microbiologică a │
│ │ │poluanţilor, sisteme│
│ │ │biotehnologice │
│ │ │inovative, │
│ │ │utilizarea optimă a │
│ │ │apei, evaluare, │
│ │ │reducere risc │
│ │ │dezastre, │
│ │ │tehnologii, │
│ │ │echipamente, sisteme│
│ │ │pentru producţia de │
│ │ │bioresurse, sisteme │
│ │ │de producere a │
│ │ │energiei din surse │
│ │ │alternative, modele │
│ │ │de consum eficiente │
│ │ │energetic, │
│ │ │combaterea │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice prin │
│ │ │măsuri de prevenire │
│ │ │a inundaţiilor, │
│ │ │eroziunii solurilor,│
│ │ │combaterea │
│ │ │deşertificării, a │
│ │ │înmlăştinărilor) │
│ │ │• Sisteme, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │tehnologii pentru │
│ │ │sectorul │
│ │ │agroalimentar │
│ │ │(procese, tehnologii│
│ │ │pentru culturi, │
│ │ │adaptare la fenomene│
│ │ │meteorologice │
│ │ │extreme, │
│ │ │biotehnologii │
│ │ │industriale │
│ │ │agro-alimentare, │
│ │ │sisteme irigaţii, │
│ │ │procese şi │
│ │ │tehnologii horticole│
│ │ │şi forestiere │
│ │ │eficienţă energetică│
│ │ │în agricultură, │
│ │ │dezvoltare durabilă │
│ │ │în agricultură) │
│ │ │• Sisteme, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │tehnologii pentru │
│ │ │sănătate │
│ │ │(echipamente/ │
│ │ │proteze) │
│ │ │• Materiale │
│ │ │avansate, compozite,│
│ │ │materiale │
│ │ │recuperate, material│
│ │ │din bioresurse │
│ │ │(materiale avansate,│
│ │ │compozite, fotonice,│
│ │ │aliaje şi acoperiri │
│ │ │funcţionale în │
│ │ │special destinate │
│ │ │industriilor auto şi│
│ │ │componente, │
│ │ │construcţii, │
│ │ │metalică şi │
│ │ │metalurgică, │
│ │ │valorificarea │
│ │ │biotehnică a │
│ │ │zăcămintelor, │
│ │ │substituţia │
│ │ │materialelor critice│
│ │ │materiale obţinute │
│ │ │din revalorificarea,│
│ │ │recuperarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │bio-materiale │
│ │ │materiale pentru │
│ │ │sănătate, crearea │
│ │ │unor lanţuri │
│ │ │eficiente de │
│ │ │producţie pentru │
│ │ │transformarea │
│ │ │materiilor prime │
│ │ │locale în produsele │
│ │ │secundare/terţiare) │
│ │ │Atenţie ! │
│ │ │Activităţile │
│ │ │proiectului pentru │
│ │ │asigurarea │
│ │ │îndeplinirii │
│ │ │obiectivului de │
│ │ │atenuare a │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice, pe lângă │
│ │ │cele mai sus, nu vor│
│ │ │fi realizate/ │
│ │ │utilizate în │
│ │ │legătură directă/ │
│ │ │indirectă pentru: │
│ │ │i. activităţi legate│
│ │ │de depozitele de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │incineratoare şi │
│ │ │instalaţiile de │
│ │ │tratare │
│ │ │mecano-biologică a │
│ │ │deşeurilor*3), │
│ │ │ii. activităţi în │
│ │1 Sisteme de │care eliminarea pe │
│ │transport │termen lung a │
│ │2 Inginerie │deşeurilor poate │
│Fabricarea │industriala şi│dăuna mediului (de │
│echipamentelor │materiale │exemplu, deşeurile │
│pentru │3 │nucleare). │
│telecomunicaţii/ │Agro-alimentar│3. Agroalimentar: │
│medicină │4 Sănătate şi │• Smart farming, │
│Electronică │wellness │agricultura de │
│Producţia de │5 TIC şi │precizie (alimente │
│baterii pentru │digitalizare │sigure, sănătoase, │
│maşinile │6 Industrii │optimizate │
│electrice/ │creative │nutriţional │
│Reciclarea │7 Economie │(funcţionale) soiuri│
│bateriilor │verde şi │noi (inclusiv │
│uzate*1) │economie │hibride) reziliente │
│ │circulară │la efectele │
│ │(domenii │schimbărilor │
│ │transversale) │climatice, │
│ │ │agricultura │
│ │ │ecologica, controlul│
│ │ │calităţii │
│ │ │alimentelor │
│ │ │biofertilizatori, │
│ │ │biocatalizatori, │
│ │ │utilizarea │
│ │ │produselor agricole │
│ │ │în scopuri │
│ │ │nealimentare, │
│ │ │conservarea şi │
│ │ │protejarea naturii, │
│ │ │dezvoltare de │
│ │ │fabricanţi de │
│ │ │materii │
│ │ │agroalimentare │
│ │ │corelat cu producţii│
│ │ │de materii prime │
│ │ │bio-alimentare şi │
│ │ │agroalimentare) │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │Nu sunt eligibile │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, care │
│ │ │intră în domeniul de│
│ │ │aplicare al │
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │nr. 1379/2013, │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │producţiei agricole │
│ │ │primare şi nici │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │prelucrării şi │
│ │ │comercializării │
│ │ │produselor agricole,│
│ │ │în următoarele │
│ │ │cazuri: │
│ │ │i. atunci când │
│ │ │valoarea ajutoarelor│
│ │ │este stabilită pe │
│ │ │baza preţului sau a │
│ │ │cantităţii unor │
│ │ │astfel de produse │
│ │ │achiziţionate de la │
│ │ │producători primari │
│ │ │sau introduse pe │
│ │ │piaţă de │
│ │ │întreprinderile │
│ │ │respective; │
│ │ │ii. atunci când │
│ │ │ajutoarele sunt │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │transferarea lor │
│ │ │parţială sau │
│ │ │integrală către │
│ │ │producătorii │
│ │ │primari. │
│ │ │Ajutorul de minimis │
│ │ │nu se acordă │
│ │ │sectoarelor │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, astfel│
│ │ │cum sunt │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 104/2000, │
│ │ │ajutoarele │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │utilizarea │
│ │ │preferenţială a │
│ │ │produselor naţionale│
│ │ │faţă de produsele │
│ │ │importate. │
│ │ │4. Sănătate şi │
│ │ │wellness- stil de │
│ │ │viaţă sănătos │
│ │ │• Medicina de │
│ │ │preventivă │
│ │ │(Prevenirea, │
│ │ │diagnosticul şi │
│ │ │tratamentul bolilor │
│ │ │netransmisibile şi │
│ │ │rare (inclusiv │
│ │ │genetice) │
│ │ │Prevenirea, │
│ │ │diagnosticul şi │
│ │ │tratamentul bolilor │
│ │ │transmisibile Metode│
│ │ │inovative pentru │
│ │ │sănătate) │
│ │ │• Medicina de │
│ │ │precizie (terapii │
│ │ │medicamentoase │
│ │ │personalizate, │
│ │ │îngrijire paliativă │
│ │ │Imagistica │
│ │ │personalizata pentru│
│ │ │diagnostic şi │
│ │ │tratament) │
│ │ │• Biotehnologii │
│ │ │medicale şi │
│ │ │farmaceutice │
│ │ │(Produse │
│ │ │farmaceutice │
│ │ │generice şi │
│ │ │naturale, testare şi│
│ │ │detectare agenţi │
│ │ │patogeni, baze de │
│ │ │date de celule şi │
│ │ │ţesuturi; tratamente│
│ │ │inovative) │
│ │ │• Stil de viaţă │
│ │ │sănătos, centre de │
│ │ │sănătate bazate pe │
│ │ │resurse locale, │
│ │ │tratamente balneare │
│ │ │îmbătrânire activă │
│ │ │şi stil de viată │
│ │ │sănătos, geriatrie │
│ │ │şi întreţinere │
│ │ │medicina │
│ │ │regenerative, │
│ │ │terapii pentru │
│ │ │creşterea calităţii │
│ │ │vieţii, inclusiv în │
│ │ │staţiuni turistice │
│ │ │şi montane │
│ │ │5. TIC şi │
│ │ │digitalizare: │
│ │ │• Digitalizarea în │
│ │ │folosul │
│ │ │administraţiei │
│ │ │locale, cetăţenilor │
│ │ │şi companiilor │
│ │ │• Structura completă│
│ │ │IT&C după cum │
│ │ │urmează : Hardware │
│ │ │(soluţii, produse şi│
│ │ │servicii) Software │
│ │ │(soluţii, produse şi│
│ │ │servicii) │
│ │ │Networking (soluţii,│
│ │ │produse şi servicii)│
│ │ │Cybersecurity │
│ │ │(soluţii, produse şi│
│ │ │servicii) Gaming │
│ │ │(produse şi │
│ │ │servicii) │
│ │ │Comunicaţii (fixe şi│
│ │ │mobile cu un accent │
│ │ │major pe tehnologia │
│ │ │5G) softuri, │
│ │ │echipamente şi │
│ │ │sisteme informatice │
│ │ │pentru digitalizarea│
│ │ │proceselor de │
│ │ │proiectare, │
│ │ │producţie şi a │
│ │ │activităţii │
│ │ │IMM-urilor soft │
│ │ │specializat pentru │
│ │ │producţia de │
│ │ │vehicule feroviare, │
│ │ │şi utilizate în │
│ │ │domeniul │
│ │ │construcţiilor, │
│ │ │softuri pentru │
│ │ │furnizare/gestionare│
│ │ │energie durabilă, │
│ │ │digitalizarea │
│ │ │serviciilor publice │
│ │ │(e-administraţie, │
│ │ │ecultură, │
│ │ │e-educaţie, │
│ │ │e-sănătate) │
│ │ │digitalizarea │
│ │ │economiei │
│ │ │(e-Business, │
│ │ │e-Comert) soluţii │
│ │ │TIC destinate unui │
│ │ │stil de viaţă │
│ │ │sănătos şi pentru │
│ │ │tratamentul, │
│ │ │îngrijirea │
│ │ │persoanelor cu boli │
│ │ │netransmisibile, │
│ │ │soluţii TIC │
│ │ │(hardware şi │
│ │ │software) în │
│ │ │prevenţia, │
│ │ │diagnosticul şi │
│ │ │managementului │
│ │ │bolilor produse │
│ │ │inovative în │
│ │ │domeniul IT cu │
│ │ │accent pe domeniile │
│ │ │mediu, energie, │
│ │ │patrimoniu, turism │
│ │ │Structura │
│ │ │tehnologiilor │
│ │ │digitale care este │
│ │ │agreată în UK/US: 1.│
│ │ │Cloud Computing şi │
│ │ │Tehnologii Mobile 2.│
│ │ │IoT (Internet of │
│ │ │Things) (e.g. smart │
│ │ │cities, etc.) 3. Big│
│ │ │Data Analytics 4. │
│ │ │Automation şi │
│ │ │Inteligenta │
│ │ │Artificiala (RPA / │
│ │ │AI) 5. FinTech şi │
│ │ │Blockchain │
│ │ │• Smart city, smart │
│ │ │village (soluţii │
│ │ │inovative în │
│ │ │domeniul │
│ │ │digitalizării cu │
│ │ │accent pe domeniile │
│ │ │mediu, energie, │
│ │ │patrimoniu, turism, │
│ │ │mobilitate ferme │
│ │ │inteligente, │
│ │ │agricultura │
│ │ │inteligenta) │
│ │ │6. Industrii │
│ │ │creative │
│ │ │• Activităţi │
│ │ │culturale şi de │
│ │ │creaţie (tipărire │
│ │ │n.c.a, activităţi de│
│ │ │editare, fabricarea │
│ │ │altor articole │
│ │ │textile, alte │
│ │ │activităţi │
│ │ │industriale n.c.a, │
│ │ │activităţi de │
│ │ │arhitectură şi │
│ │ │inginerie, │
│ │ │activităţi de │
│ │ │creaţie şi │
│ │ │interpretare, │
│ │ │activităţi ale │
│ │ │muzeelor, centrelor │
│ │ │cultural, arhivelor,│
│ │ │bibliotecilor) │
├─────────────────┴──────────────┴────────────────────┤
│HUNEDOARA │
├─────────────────┬──────────────┬────────────────────┤
│ │ │1. AGRICULTURĂ ŞI │
│ │ │INDUSTRIA │
│ │ │ALIMENTARĂ: │
│ │ │cultivarea │
│ │ │cerealelor; │
│ │ │activităţi în ferme │
│ │ │mixte; activităţi │
│ │ │auxiliare în │
│ │ │producţia vegetală, │
│ │ │prelucrarea/ │
│ │ │conservarea cărnii │
│ │ │respective, │
│ │ │fabricarea │
│ │ │produselor din │
│ │ │carne; fabricarea │
│ │ │pâinii, prăjiturilor│
│ │ │/produse patiserie; │
│ │ │fabricarea │
│ │ │produselor lactate/ │
│ │ │brânzeturi │
│ │ │(biotehnologii şi │
│ │ │ameliorarea │
│ │ │produselor agricole │
│ │ │şi dezvoltarea │
│ │ │zootehniei, │
│ │ │biosecuritatea şi │
│ │ │certificarea │
│ │ │soiurilor, │
│ │ │procesarea │
│ │ │produselor şi a │
│ │ │altor produse cu │
│ │ │valoare adăugată) │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │Nu sunt eligibile │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, care │
│ │ │intră în domeniul de│
│ │ │aplicare al │
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │nr. 1379/2013, │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │producţiei agricole │
│ │ │primare şi nici │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │prelucrării şi │
│ │ │comercializării │
│ │ │produselor agricole,│
│ │ │în următoarele │
│ │ │cazuri: │
│ │ │i. atunci când │
│ │ │valoarea ajutoarelor│
│ │ │este stabilită pe │
│ │ │baza preţului sau a │
│ │ │cantităţii unor │
│ │ │astfel de produse │
│ │ │achiziţionate de la │
│ │ │producători primari │
│ │ │sau introduse pe │
│ │ │piaţă de │
│ │ │întreprinderile │
│ │ │respective; │
│ │ │ii. atunci când │
│ │ │ajutoarele sunt │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │transferarea lor │
│ │ │parţială sau │
│ │ │integrală către │
│ │ │producătorii │
│ │ │primari; │
│ │ │Ajutorul de minimis │
│ │ │nu se acordă │
│ │ │sectoarele │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, astfel│
│ │ │cum sunt │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 104/2000, │
│ │ │ajutoarele │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │utilizarea │
│ │ │preferenţială a │
│ │ │produselor naţionale│
│ │ │faţă de produsele │
│ │ │importate. │
│ │ │2. EFICIENŢĂ │
│ │ │ENERGETICĂ ŞI │
│ │ │CONSTRUCŢII │
│ │ │SUSTENABILE: Lucrări│
│ │ │clădiri rezidenţiale│
│ │ │/nerezidenţiale, │
│ │ │lucrări │
│ │ │construcţii*5); │
│ │ │lucrări instalaţii │
│ │ │sanitare/încălzire/ │
│ │ │aer condiţionat/ │
│ │ │electrice şi │
│ │ │fabricarea de │
│ │ │construcţii │
│ │ │metalice, clădiri │
│ │ │inteligente, noi │
│ │ │modele şi tehnologii│
│ │ │pentru clădiri │
│ │ │modulare, doar │
│ │ │asamblare, fără │
│ │ │elemente ce ţin de │
│ │ │metalurgie, │
│ │ │transporturi – │
│ │ │manipulare şi │
│ │ │depozitare mărfuri │
│ │ │ce ţin de eficienţa │
│ │ │energetica; │
│ │ │distribuţia şi │
│ │ │furnizarea energiei │
│ │ │electrica (doar │
│ │ │producţia de │
│ │ │echipamente, reţele │
│ │ │inteligente de │
│ │ │energie). │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │a) Nu sunt eligibile│
│ │ │ajutoarelor pentru │
│ │ │sectorul producerii,│
│ │ │stocării, │
│ │ │transportului şi │
│ │ │distribuţiei de │
│ │ │energie şi pentru │
│ │ │infrastructurile │
│ │ │energetice. │
│ │ │b) Nu este eligibilă│
│ │ │producţia de produse│
│ │ │( ex. producerea şi │
│ │ │fabricarea │
│ │ │materialelor │
│ │ │feroase) care │
│ │ │implică instalaţii │
│ │ │de ardere şi/sau o │
│ │ │parte a unei │
│ │ │instalaţii care │
│ │ │eliberează emisii de│
│ │ │gaze cu efect de │
│ │ │seră, menţionate în │
│ │ │anexa 1 din HG nr. │
│ │ │780/2006 privind │
│ │ │stabilirea schemei │
│ │ │de comercializare a │
│ │ │certificatelor de │
│ │ │emisii de gaze cu │
│ │ │efect de seră, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, care │
│ │ │transpune anexa I a │
│ │ │Directivei nr. 2003/│
│ │ │87/CE şi care nu │
│ │ │respectă criteriile │
│ │ │tehnice specificate │
│ │ │în Regulamentul │
│ │ │delegat (UE) 2021/ │
│ │ │2139 de completare a│
│ │ │Regulamentului (UE) │
│• Fabricarea de │ │2020/852 prin │
│echipamente │ │stabilirea │
│electrice în │ │criteriilor tehnice │
│special pentru │ │de examinare pentru │
│sectorul auto │ │a determina │
│(fire şi cabluri │ │condiţiile în care o│
│electrice şi │ │activitate economică│
│electronice, alte│ │se califică drept │
│echipamente │ │activitate care │
│electrice) │ │contribuie în mod │
│• Industria │ │substanţial la │
│alimentară │ │atenuarea │
│(procesarea │ │schimbărilor │
│produselor locale│ │climatice sau la │
│şi a altor │ │adaptarea la │
│produse cu │ │schimbările │
│valoare adăugată,│ │climatice şi pentru │
│prelucrarea/ │ │a stabili dacă │
│conservarea │ │activitatea │
│cărnii respectiv │ │economică respectivă│
│fabricarea │ │aduce prejudicii │
│produselor din │ │semnificative │
│carne, fabricarea│ │vreunuia dintre │
│pâinii, │ │celelalte obiective │
│prăjiturilor │1 Agricultura │de mediu, │
│produse │şi industria │consolidate. │
│patiserie; │alimentară, │3. INDUSTRIA │
│fabricarea │2 Eficienţă │MANUFACTURIERA ŞI │
│produselor │energetică şi │PRELUCRATOARE: │
│lactate/ │construcţii │Fabricarea │
│brânzeturi; │sustenabile, │articolelor din │
│fabricarea │3 Industria │plastic*6) din │
│băuturilor din │manufacturieră│materiale reciclate,│
│struguri, cu │şi │de produse cu │
│excepţia │prelucrătoare │materiile secundare │
│situaţiei │4 Industrii │rezultate în │
│băuturilor │culturale şi │condiţiile codului │
│alcoolice) │creative │NACE de reciclare; │
│• Turism │5 TIC şi │procesarea mecanică │
│sustenabil şi │automotive, │a metalelor feroase │
│sănătate │6 Sănătatea şi│şi a articolelor din│
│(wellness şi │calitatea │fire metalice (fără │
│turism medical, │vieţii │procese │
│tratamente │ │metalurgice); │
│inovative pentru │ │fabricarea de mobilă│
│boli │ │n.c.a (materiale │
│degenerative, │ │avansate şi tehnice,│
│tehnologii │ │design şi producţie │
│emergente în IT │ │industrial, noi │
│medical, │ │tehnologii de │
│fabricarea de │ │producţie şi │
│dispozitive, │ │producţie │
│aparate şi │ │customizată,3D │
│instrumente │ │printing) │
│medicale │ │Atenţie! │
│stomatologice) │ │Nu este eligibila │
│• Transporturi*4)│ │producţia de ciment,│
│(manipulare şi │ │var, gips, sticlă, │
│depozitare │ │cărămizi, aluminiu, │
│mărfuri) │ │fier, oţel, │
│• Servicii TIC │ │producerea de │
│(design de │ │celuloză din lemn │
│software şi de │ │sau alte materiale │
│sisteme │ │fibroase, hârtie, │
│personalizate şi │ │carton şi/sau alte │
│programare │ │produse care implică│
│ │ │instalaţii de ardere│
│ │ │şi/sau o parte a │
│ │ │unei instalaţii care│
│ │ │eliberează emisii de│
│ │ │gaze cu efect de │
│ │ │seră, menţionate în │
│ │ │anexa 1 din HG nr. │
│ │ │780/2006 privind │
│ │ │stabilirea schemei │
│ │ │de comercializare a │
│ │ │certificatelor de │
│ │ │emisii de gaze cu │
│ │ │efect de seră, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, care │
│ │ │transpune anexa I a │
│ │ │Directivei nr. 2003/│
│ │ │87/CE şi care nu │
│ │ │respectă criteriile │
│ │ │tehnice specificate │
│ │ │în din Regulamentul │
│ │ │delegat (UE) 2021/ │
│ │ │2139 de completare a│
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │2020/852 prin │
│ │ │stabilirea │
│ │ │criteriilor tehnice │
│ │ │de examinare pentru │
│ │ │a determina │
│ │ │condiţiile în care o│
│ │ │activitate economică│
│ │ │se califică drept │
│ │ │activitate care │
│ │ │contribuie în mod │
│ │ │substanţial la │
│ │ │atenuarea │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice sau la │
│ │ │adaptarea la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice şi pentru │
│ │ │a stabili dacă │
│ │ │activitatea │
│ │ │economică respectivă│
│ │ │aduce prejudicii │
│ │ │semnificative │
│ │ │vreunuia dintre │
│ │ │celelalte obiective │
│ │ │de mediu, │
│ │ │consolidat. │
│ │ │4. INDUSTRII │
│ │ │CULTURALE ŞI │
│ │ │CREATIVE - │
│ │ │Arhitectură şi │
│ │ │inginerie, inclusiv │
│ │ │consultanţă tehnică,│
│ │ │testări şi analize │
│ │ │tehnice; Fabricarea │
│ │ │de dispozitive, │
│ │ │aparate şi │
│ │ │instrumente medicale│
│ │ │stomatologice; │
│ │ │activităţi de │
│ │ │editare a altor │
│ │ │produse software; │
│ │ │fabricarea altor │
│ │ │produse │
│ │ │manufacturiere │
│ │ │(design şi creaţie │
│ │ │artistică, │
│ │ │infrastructuri │
│ │ │suport pentru │
│ │ │comunităţi │
│ │ │creative). │
│ │ │5. TIC: Serviciile │
│ │ │TIC: soft la │
│ │ │comandă, Fabricarea │
│ │ │calculatoarelor şi a│
│ │ │produselor │
│ │ │electronice, │
│ │ │telecomunicaţii │
│ │ │AUTOMOTIVE: │
│ │ │Fabricarea │
│ │ │autovehiculelor: │
│ │ │echipamente │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice, piese │
│ │ │şi accesorii, │
│ │ │fabricarea │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │electrice: fire şi │
│ │ │cabluri electrice şi│
│ │ │electronice, alte │
│ │ │echipamente │
│ │ │electrice │
│ │ │(IoT, automatizare/ │
│ │ │robotizare, │
│ │ │inteligenţa │
│ │ │artificială, big │
│ │ │data, realitate │
│ │ │virtuală - │
│ │ │autoturisme autonome│
│ │ │- sisteme │
│ │ │inteligente de │
│ │ │transport - │
│ │ │fabricarea │
│ │ │echipamentelor de │
│ │ │comunicaţii - design│
│ │ │sisteme, customizare│
│ │ │şi programare) │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │Activităţile │
│ │ │aferente proiectelor│
│ │ │finanţate nu vor │
│ │ │conduce la │
│ │ │fabricarea, │
│ │ │introducerea pe │
│ │ │piaţă sau utilizarea│
│ │ │ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, a │
│ │ │substanţelor │
│ │ │enumerate în anexa 2│
│ │ │la Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 322/ │
│ │ │2013 privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice care │
│ │ │transpune Directiva │
│ │ │2011/65/UE privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care se respectă pe │
│ │ │deplin articolul 4 │
│ │ │alineatul (1) din │
│ │ │directiva respectivă│
│ │ │7. SĂNĂTATE ŞI │
│ │ │CALITATEA VIEŢII │
│ │ │Asistenţă medicală │
│ │ │ambulatorie şi │
│ │ │stomatologică; │
│ │ │Activităţi de │
│ │ │asistenţă │
│ │ │spitalicească; Alte │
│ │ │activităţi de │
│ │ │asistenţă medicală │
│ │ │general (wellness şi│
│ │ │turism medical - │
│ │ │tratamente inovative│
│ │ │pentru boli │
│ │ │degenerative - │
│ │ │tehnologii emergente│
│ │ │în IT medical - │
│ │ │e-sănătate) │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│8. Valea Jiului │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│• Extinderea │ │ │
│activităţii │ │ │
│turistice pe │ │ │
│întreaga durată a│ │ │
│anului;- all │ │ │
│season │ │ │
│• Sprijinirea şi │ │ │
│dezvoltarea │ │ │
│turismului │ │ │
│familial, │ │ │
│cultural şi │ │ │
│şcolar şi │ │ │
│consolidarea │ │ │
│turismului activ.│ │ │
│• Fabricarea │ │ │
│panourilor │ │ │
│fotovoltaice şi a│ │ │
│altor echipamente│ │ │
│din industria │ │ │
│energetică cum ar│ │ │
│fi bateriile │ │ │
│pentru stocarea │ │ │
│energiei │ │ │
│electrice, │ │ │
│fabricarea │ │ │
│componentelor │ │ │
│electronice, │ │ │
│confecţii │ │ │
│metalice, │ │ │
│prelucrarea │ │ │
│lemnului, │ │ │
│fabricarea │ │ │
│mobilei, │ │ │
│producţia de │1 Agricultura │ │
│carton şi hârtie │şi industria │ │
│din elemente │alimentară, │ │
│reciclabile*7), │2 Eficienţă │ │
│industria uşoară,│energetică şi │ │
│materiale de │construcţii │ │
│construcţii*8) │sustenabile, │ │
│• Susţinerea │3 Industria │ │
│activităţilor │manufacturieră│ │
│economice │şi │Idem Hunedoara │
│existente şi cu │prelucrătoare │ │
│potenţial de │4 Industrii │ │
│creştere (de │culturale şi │ │
│exemplu, sectorul│creative, │ │
│construcţiilor │5 TIC si │ │
│care ar putea │automotive, │ │
│beneficia de │6 Sănătatea şi│ │
│forţa de muncă │calitatea │ │
│existentă în │vieţii │ │
│Valea Jiului şi │ │ │
│de oportunităţile│ │ │
│viitoare │ │ │
│susţinute de │ │ │
│dezvoltarea │ │ │
│integrată a │ │ │
│turismului - │ │ │
│extindere, │ │ │
│modernizare │ │ │
│pensiuni, case de│ │ │
│vacanţă; de │ │ │
│îmbunătăţirea şi │ │ │
│modernizarea │ │ │
│infrastructurii │ │ │
│fizice a Văii │ │ │
│Jiului - │ │ │
│reabilitări │ │ │
│drumuri, │ │ │
│amenajări pieţe, │ │ │
│parcuri, alei; │ │ │
│precum şi în zona│ │ │
│reabilitărilor de│ │ │
│clădiri dar şi │ │ │
│industria │ │ │
│prelucrătoare - │ │ │
│prelucrarea │ │ │
│sustenabila a │ │ │
│lemnului*9), a │ │ │
│textilelor din │ │ │
│produse reciclate│ │ │
│in principal; │ │ │
│industria │ │ │
│alimentară etc │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│DOLJ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sisteme de transport│
│ │ │• Vehicule şi │
│ │ │componente pentru │
│ │ │vehicule rutiere │
│ │ │(bio-vehicule, │
│ │ │vehicule inovatoare,│
│ │ │noi generaţii de │
│ │ │vehicule şi │
│ │ │tehnologii de │
│ │ │transport ecologice │
│ │ │şi eficiente │
│ │ │energetic, │
│ │ │componente pentru │
│ │ │vehicule, │
│ │ │acumulatoare │
│ │ │eficiente energetic,│
│ │ │mobilitate pe baza │
│ │ │de hidrogen, │
│ │ │vehicule cu │
│ │ │hidrogen) │
│ │ │• Vehicule şi │
│ │ │tehnologii pentru │
│ │ │transportul feroviar│
│ │ │- tehnologii │
│ │ │ecologice, eficiente│
│ │ │energetic │
│ │ │Atenţiei │
│ │ │a) Nu sunt eligibile│
│ │ │ajutoarelor pentru │
│ │ │sectorul │
│ │ │transporturilor13, │
│ │ │precum şi pentru │
│ │ │infrastructura │
│ │ │conexă; ajutoarelor │
│ │ │pentru sectorul │
│ │ │producerii, │
│ │ │stocării, │
│ │ │transportului şi │
│ │ │distribuţiei de │
│ │ │energie şi pentru │
│ │ │infrastructurile │
│ │ │energetice. Conform │
│ │ │art. 3 din │
│ │ │Regulamentul nr. │
│ │ │1407/2013, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
│ │ │ajutoarele de │
│ │ │minimis nu pot fi │
│ │ │utilizate pentru │
│ │ │achiziţionarea de │
│ │ │vehicule pentru │
│ │ │transportul rutier │
│ │ │de mărfuri. │
│ │ │b) Nu sunt eligibile│
│ │ │activităţile care nu│
│ │ │respectă criteriile │
│ │ │tehnice specificate │
│ │ │în din Regulamentul │
│ │ │delegat (UE) 2021/ │
│ │ │2139 de completare a│
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │nr. 2020/852 al prin│
│ │ │stabilirea │
│ │ │criteriilor tehnice │
│ │ │de examinare pentru │
│ │ │a determina │
│ │ │condiţiile în care o│
│ │ │activitate economică│
│ │ │se califică drept │
│ │ │activitate care │
│ │ │contribuie în mod │
│ │ │substanţial la │
│ │ │atenuarea │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice sau la │
│ │ │adaptarea la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice şi pentru │
│ │ │a stabili dacă │
│ │ │activitatea │
│ │ │economică respectivă│
│ │ │aduce prejudicii │
│ │ │semnificative │
│ │ │vreunuia dintre │
│ │ │celelalte obiective │
│ │ │de mediu, │
│ │ │consolidate. │
│ │ │2. Inginerie │
│ │ │industriala si │
│ │ │materiale: │
│ │ │• Sisteme, │
│ │ │instalaţii, │
│ │ │echipamente, maşini │
│ │ │/ utilaje pentru │
│ │ │construcţii şi alte │
│ │ │industrii (sisteme │
│ │ │şi tehnici noi în │
│ │ │construcţii bazate │
│ │ │pe economia │
│ │ │circulară, │
│ │ │echipamente │
│ │ │specifice, │
│ │ │tehnologii şi metode│
│ │ │de producţie │
│ │ │industriale (cu un │
│ │ │consum scăzut de │
│ │ │energie), aplicaţii │
│ │ │industriale cu un │
│ │ │consum scăzut de │
│ │ │energie, sisteme │
│ │ │inovative de │
│ │ │construcţii, │
│ │ │componente micro-şi │
│ │ │nano-electronice, │
│ │ │creşterea eficienţei│
│ │ │energetice, │
│ │ │tehnologii cu impact│
│ │ │durabil, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │utilaje, instalaţii)│
│ │ │• Sisteme, procese, │
│ │ │instalaţii, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │tehnologii de mediu │
│ │ │/ Protecţia mediului│
│ │ │(procese criogenice,│
│ │ │sisteme de producere│
│ │ │a hidrogenului din │
│ │ │resurse │
│ │ │regenerabile, │
│ │ │depoluare ape, │
│ │ │echipamente │
│ │ │specifice pentru │
│ │ │recuperare │
│ │ │materiale, sisteme │
│ │ │şi modele de │
│ │ │degradare │
│ │ │microbiologică a │
│ │ │poluanţilor, sisteme│
│ │ │biotehnologice │
│ │ │inovative, │
│ │ │utilizarea optimă a │
│ │ │apei, evaluare, │
│ │ │reducere risc │
│ │ │dezastre, │
│ │ │tehnologii, │
│ │ │echipamente, sisteme│
│ │ │pentru producţia de │
│ │ │bioresurse, sisteme │
│ │ │de producere a │
│ │ │energiei din surse │
│ │ │alternative, modele │
│ │ │de consum eficiente │
│ │ │energetic, │
│ │ │combaterea │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice prin │
│ │ │masuri de prevenire │
│ │ │a inundaţiilor, │
│ │ │eroziunii solurilor,│
│ │ │combaterea │
│ │ │deşertificării, a │
│ │ │înmlăştinirilor) │
│ │ │• Sisteme, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │tehnologii pentru │
│ │ │sectorul │
│ │ │agroalimentar │
│ │ │(procese, tehnologii│
│ │ │pt culturi, adaptare│
│ │ │la fenomene │
│ │ │meteorologice │
│ │ │extreme, │
│ │ │biotehnologii │
│ │ │industriale │
│ │ │agro-alimentare, │
│ │ │sisteme irigaţii, │
│ │ │procese şi │
│ │ │tehnologii horticole│
│ │ │şi forestiere │
│ │ │eficienţă energetică│
│ │ │în agricultură, │
│ │ │dezvoltare durabilă │
│ │ │în agricultură) │
│ │ │• Sisteme, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │tehnologii pentru │
│ │ │sănătate │
│ │ │(echipamente/ │
│ │ │proteze) │
│ │ │• Materiale │
│ │ │avansate, compozite,│
│ │ │materiale │
│ │ │recuperate, material│
│ │ │din bioresurse │
│ │ │(materiale avansate,│
│ │ │compozite, fotonice │
│ │ │şi acoperiri │
│ │ │funcţionale în │
│ │ │special destinate │
│ │ │industriilor auto şi│
│ │ │componente, │
│ │ │construcţii, │
│ │ │metalică şi │
│ │ │metalurgică, │
│ │ │valorificarea │
│ │ │biotehnică a │
│ │ │zăcămintelor, │
│ │ │substituţia │
│ │ │materialelor critice│
│ │ │materiale obţinute │
│ │ │din revalorificarea,│
│ │ │recuperarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │bio-materiale │
│ │ │materiale pentru │
│ │ │sănătate, crearea │
│ │ │unor lanţuri │
│ │ │eficiente de │
│ │ │producţie pentru │
│ │ │transformarea │
│ │ │materiilor prime │
│ │ │locale in produsele │
│ │ │secundare / │
│ │ │terţiare) │
│ │ │Atenţie ! │
│ │ │a) Activităţile │
│ │ │proiectului pentru │
│ │ │asigurarea │
│ │ │îndeplinirii │
│ │ │obiectivului de │
│ │ │atenuare a │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice, pe lângă │
│ │ │cele mai sus, nu vor│
│ │ │fi realizate/ │
│ │ │utilizate în │
│ │ │legătură directă/ │
│ │ │indirectă pentru: │
│ │ │i. activităţi legate│
│ │ │de depozitele de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │incineratoare si │
│ │ │instalaţiile de │
│ │ │tratare │
│ │ │mecano-biologică a │
│ │ │deşeurilor*l4), │
│ │ │ii. activităţi în │
│ │ │care eliminarea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │deşeurilor poate │
│ │ │dăuna mediului (de │
│ │ │exemplu, deşeurile │
│ │ │nucleare). │
│ │ │b) Nu este eligibila│
│ │ │producţia de ciment,│
│ │ │var, gips, sticla, │
│ │ │cărămizi, aluminiu, │
│ │ │fier, otel si/sau │
│ │ │alte produse care │
│ │ │implică instalaţii │
│ │ │de ardere si/sau o │
│ │ │parte a unei │
│ │ │instalaţii care │
│ │ │eliberează emisii de│
│ │ │gaze cu efect de │
│ │ │seră, menţionate în │
│ │ │anexa 1 din HG nr. │
│ │ │780/2006 privind │
│• Sisteme de │ │stabilirea schemei │
│transport │ │de comercializare a │
│sustenabile *10) │ │certificatelor de │
│(vehicule rutiere│ │emisii de gaze cu │
│şi feroviare │ │efect de seră, cu │
│verzi, componente│ │modificările şi │
│şi dispozitive de│ │completările │
│conexiune pentru │ │ulterioare, care │
│fire şi cabluri │ │transpune anexa 1 a │
│electrice şi │ │Directivei nr. 2003/│
│electronice, │ │87/CE şi care nu │
│fabricarea │ │respectă criteriile │
│aparatelor de │ │tehnice specificate │
│control şi │ │în din Regulamentul │
│distribuţie a │ │delegat (UE) 2021/ │
│electricităţii, │ │2139 de completare a│
│fabricarea de │ │Regulamentului (UE) │
│cabluri cu fibră │ │2020/852 prin │
│optică) │ │stabilirea │
│• Inginerie │1. Sisteme de │criteriilor tehnice │
│industrială şi │transport │de examinare pentru │
│materiale │2. Inginerie │a determina │
│(sisteme şi │industriala şi│condiţiile în care o│
│tehnici noi în │materiale │activitate economică│
│construcţii │3. │se califică drept │
│specifice, │Agro-alimentar│activitate care │
│tehnologii, │4. Sănătate şi│contribuie în mod │
│aplicaţii şi │wellness │substanţial la │
│metode de │5. TIC şi │atenuarea │
│producţie │digitalizare │schimbărilor │
│industriale cu un│6. Industrii │climatice sau la │
│consum scăzut de │creative │adaptarea la │
│energie, sisteme │7. Economie │schimbările │
│de producere a │verde şi │climatice şi pentru │
│energiei din │economie │a stabili dacă │
│surse alternative│circulara │activitatea │
│în special sursa │(domenii │economică respectivă│
│fotovoltaică │transversale) │aduce prejudicii │
│• Echipamente şi │ │semnificative │
│tehnologii pentru│ │vreunuia dintre │
│sectorul │ │celelalte obiective │
│agro-alimentar │ │de mediu, │
│• Tehnologii şi │ │consolidate. │
│biotehnologii │ │c) Ajutoarele pentru│
│medicale şi │ │sectorul producerii,│
│farmaceutice │ │stocării, │
│sustenabile │ │transportului şi │
│• Construcţii*11)│ │distribuţiei de │
│• Furnizare / │ │energie şi pentru │
│gestionare │ │infrastructurile │
│energie │ │energetice nu sunt │
│durabilă (doar │ │eligibile, cu │
│producţia de │ │excepţia producerii │
│echipamente) │ │de echipamente în │
│• Industria │ │acest sector. │
│chimică şi │ │3. Agroalimentar: │
│metalurgică*12) │ │• Smart farming, │
│ │ │agricultura de │
│ │ │precizie (alimente │
│ │ │sigure, sănătoase, │
│ │ │optimizate │
│ │ │nutriţional │
│ │ │(funcţionale) soiuri│
│ │ │noi (inclusiv │
│ │ │hibride) reziliente │
│ │ │la efectele │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice, │
│ │ │agricultura │
│ │ │ecologica, controlul│
│ │ │calităţii │
│ │ │alimentelor │
│ │ │biofertilizatori, │
│ │ │biocatalizatori, │
│ │ │utilizarea │
│ │ │produselor agricole │
│ │ │in scopuri │
│ │ │nealimentare, │
│ │ │conservarea şi │
│ │ │protejarea naturii, │
│ │ │dezvoltare de │
│ │ │fabricând de materii│
│ │ │agroalimentare │
│ │ │corelat cu producţii│
│ │ │de materii prime │
│ │ │bio-alimnetare si │
│ │ │agroalimentare) │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │Nu sunt eligibile │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, care │
│ │ │intră în domeniul de│
│ │ │aplicare al │
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │nr. 1379/2013, │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │producţiei agricole │
│ │ │primare si nici │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │prelucrării şi │
│ │ │comercializării │
│ │ │produselor agricole,│
│ │ │în următoarele │
│ │ │cazuri: │
│ │ │iii. atunci când │
│ │ │valoarea ajutoarelor│
│ │ │este stabilită pe │
│ │ │baza preţului sau a │
│ │ │cantităţii unor │
│ │ │astfel de produse │
│ │ │achiziţionate de la │
│ │ │producători primari │
│ │ │sau introduse pe │
│ │ │piaţă de │
│ │ │întreprinderile │
│ │ │respective; │
│ │ │iv. atunci când │
│ │ │ajutoarele sunt │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │transferarea lor │
│ │ │parţială sau │
│ │ │integrală către │
│ │ │producătorii │
│ │ │primari; │
│ │ │Ajutorul de minimis │
│ │ │nu se acordă │
│ │ │sectoarele │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, astfel│
│ │ │cum sunt │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 104/2000, │
│ │ │ajutoarele │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │utilizarea │
│ │ │preferenţială a │
│ │ │produselor naţionale│
│ │ │faţă de produsele │
│ │ │importate. │
│ │ │4. Sănătate şi │
│ │ │wellness - still de │
│ │ │viaţă sănătos │
│ │ │• Medicina de │
│ │ │preventivă │
│ │ │(Prevenirea, │
│ │ │diagnosticul şi │
│ │ │tratamentul bolilor │
│ │ │netransmisibile şi │
│ │ │rare (inclusiv │
│ │ │genetice) │
│ │ │Prevenirea, │
│ │ │diagnosticul şi │
│ │ │tratamentul bolilor │
│ │ │transmisibile Metode│
│ │ │inovative pentru │
│ │ │sănătate) │
│ │ │• Medicina de │
│ │ │precizie (terapii │
│ │ │medicamentoase │
│ │ │personalizate, │
│ │ │îngrijire paliativă,│
│ │ │imagistica │
│ │ │personalizata pentru│
│ │ │diagnostic si │
│ │ │tratament) │
│ │ │• Biotehnologii │
│ │ │medicale si │
│ │ │farmaceutice │
│ │ │(Produse │
│ │ │farmaceutice │
│ │ │generice şi │
│ │ │naturale, testare si│
│ │ │detectare agenţi │
│ │ │patogeni, baze de │
│ │ │date de celule si │
│ │ │ţesuturi; tratamente│
│ │ │inovative) │
│ │ │• Stil de viată │
│ │ │sănătos Centre de │
│ │ │sănătate bazate pe │
│ │ │resurse locale, │
│ │ │tratamente balneare │
│ │ │îmbătrânire activă │
│ │ │si stil de viată │
│ │ │sănătos, geriatrie │
│ │ │si întreţinere │
│ │ │medicina │
│ │ │regenerative, │
│ │ │terapii pentru │
│ │ │creşterea calităţii │
│ │ │vieţii, inclusiv in │
│ │ │staţiuni turistice │
│ │ │si montane │
│ │ │5. TIC şi │
│ │ │digitalizare: │
│ │ │• Digitalizarea in │
│ │ │folosul │
│ │ │administraţiei │
│ │ │locale, cetăţenilor │
│ │ │si companiilor │
│ │ │• Structura completa│
│ │ │IT&C după cum │
│ │ │urmeaza : Hardware │
│ │ │(soluţii, produse si│
│ │ │servicii) Software │
│ │ │(soluţii, produse si│
│ │ │servicii) Networking│
│ │ │(soluţii, produse si│
│ │ │servicii) │
│ │ │Cybersecurity │
│ │ │(solutii, produse si│
│ │ │servicii) Gaming │
│ │ │(produse si │
│ │ │servicii) │
│ │ │Comunicaţii (fixe si│
│ │ │mobile cu un accent │
│ │ │major pe tehnologia │
│ │ │5G) softuri, │
│ │ │echipamente şi │
│ │ │sisteme informatice │
│ │ │pentru digitalizarea│
│ │ │proceselor de │
│ │ │proiectare, │
│ │ │producţie şi a │
│ │ │activităţii │
│ │ │IMM-urilor soft │
│ │ │specializat pt │
│ │ │producţia de │
│ │ │vehicule feroviare, │
│ │ │şi utilizate în │
│ │ │domeniul │
│ │ │construcţiilor, │
│ │ │softuri pentru │
│ │ │furnizare/gestionare│
│ │ │energie durabilă, │
│ │ │pentru industria │
│ │ │chimică şi │
│ │ │metalurgică, pentru │
│ │ │sectorul agricol, │
│ │ │forestier şi │
│ │ │alimentar, │
│ │ │tehnologii de │
│ │ │gestionare pentru │
│ │ │managementul │
│ │ │culturilor agricole │
│ │ │si al pădurilor │
│ │ │digitalizarea │
│ │ │serviciilor publice │
│ │ │(e-administraţie, │
│ │ │ecultură, │
│ │ │e-educaţie, │
│ │ │e-sanatate) │
│ │ │digitalizarea │
│ │ │economiei │
│ │ │(e-Business, │
│ │ │e-Comert) soluţii │
│ │ │TIC destinate unui │
│ │ │stil de viaţă │
│ │ │sănătos şi pentru │
│ │ │tratamentul, │
│ │ │îngrijirea │
│ │ │persoanelor cu boli │
│ │ │netranmisibile, │
│ │ │soluţii TIC │
│ │ │(hardware si │
│ │ │sofware) in │
│ │ │prevenţia, │
│ │ │diagnosticul si │
│ │ │managementului │
│ │ │bolilor produse │
│ │ │inovative în │
│ │ │domeniul IT cu │
│ │ │accent pe domeniile │
│ │ │mediu, energie, │
│ │ │patrimoniu, turism │
│ │ │Structura │
│ │ │tehnologiilor │
│ │ │digitale care este │
│ │ │agreata in UK/US: 1.│
│ │ │Cloud Computing si │
│ │ │Tehnologii Mobile 2.│
│ │ │loT (Internet of │
│ │ │Things) (e.g. smart │
│ │ │cities, etc.) 3. Big│
│ │ │Data Analytics 4. │
│ │ │Automation si │
│ │ │Inteligenta │
│ │ │Artificiala (RPA/ │
│ │ │Al) 5. FinTech si │
│ │ │Blockchain │
│ │ │• Smart city, smart │
│ │ │village (soluţii │
│ │ │inovative în │
│ │ │domeniul │
│ │ │digitalizării cu │
│ │ │accent pe domeniile │
│ │ │mediu, energie, │
│ │ │patrimoniu, turism, │
│ │ │mobilitate ferme │
│ │ │inteligente, │
│ │ │agricultura │
│ │ │inteligenta) │
│ │ │6. Industrii │
│ │ │creative │
│ │ │• Activităţi │
│ │ │culturale şi de │
│ │ │creaţie (tipărire │
│ │ │n.c.a, activităţi de│
│ │ │editare, fabricarea │
│ │ │altor articole │
│ │ │textile, alte │
│ │ │activităţi │
│ │ │industriale n.c.a, │
│ │ │activităţi de │
│ │ │arhitectură şi │
│ │ │inginerie, │
│ │ │activităţi de │
│ │ │creaţie şi │
│ │ │interpretare, │
│ │ │activităţi ale │
│ │ │muzeelor, centrelor │
│ │ │cultural, arhivelor,│
│ │ │bibliotecilor) │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│GALAŢI │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │1. Industria navală │
│ │ │- construcţia de │
│ │ │nave pentru │
│ │ │transportul de marfă│
│ │ │şi vase comerciale, │
│ │ │vase militare; │
│ │ │activităţi de │
│ │ │reparaţie a │
│ │ │diverselor categorii│
│ │ │de nave - numai │
│ │ │partea de │
│ │ │proiectare; │
│ │ │Transportul naval - │
│ │ │transporturile │
│ │ │publice maritime sau│
│ │ │fluviale de persoane│
│ │ │şi/sau de mărfuri, │
│ │ │efectuate de către │
│ │ │persoane juridice; │
│ │ │transporturile de │
│ │ │persoane şi/sau de │
│ │ │mărfuri în folos │
│ │ │propriu, pe apele │
│ │ │naţionale │
│ │ │navigabile, │
│ │ │efectuate ca │
│ │ │activitate accesorie│
│ │ │unei alte activităţi│
│ │ │economice, efectuate│
│ │ │de persoanele │
│ │ │juridice sau fizice │
│ │ │care le organizează,│
│ │ │mărfurile │
│ │ │transportate fiind │
│ │ │proprietatea │
│ │ │acestora sau │
│ │ │rezultatul │
│ │ │activităţii lor, iar│
│ │ │persoanele │
│ │ │transportate fiind │
│ │ │angajaţii lor; │
│ │ │transporturile de │
│ │ │bunuri şi/sau de │
│ │ │persoane în interes │
│ │ │personal, pe apele │
│ │ │naţionale │
│ │ │navigabile, │
│ │ │efectuate de │
│ │ │persoane fizice │
│ │ │pentru satisfacerea │
│ │ │cerinţelor proprii │
│ │ │de transport pe apă,│
│ │ │pentru sport sau │
│ │ │agrement; │
│ │ │activităţile conexe │
│ │ │activităţii de │
│ │ │transport naval │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │a) Nu sunt eligibile│
│ │ │activităţile de │
│ │ │transport maritim │
│ │ │care intră sub │
│ │ │incidenţa sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │2015/757, cu │
│ │ │excepţia │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │transport maritim │
│ │ │care intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │articolului 2 │
│ │ │alineatul alineatul │
│ │ │(la) şi, până la 31 │
│ │ │decembrie 2026, a │
│ │ │articolului 2 │
│ │ │alineatul (lb) din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │meţionat │
│ │ │b) Nu sunt eligibile│
│ │ │ajutoarele pentru │
│ │ │sectorul │
│ │ │transporturilor*16),│
│ │ │precum şi pentru │
│ │ │infrastructura │
│ │ │conexă; ajutoarele │
│ │ │pentru sectorul │
│ │ │producerii, │
│• Ingineria şi │ │stocării, │
│transportul naval│ │transportului şi │
│(dezvoltarea │ │distribuţiei de │
│navelor cu │ │energie şi pentru │
│propulsie │ │infrastructurile │
│prietenoasă │ │energetice. Conform │
│mediului pentru │ │art. 3 din │
│transportul │ │Regulamentul nr. │
│fluvial de │ │1407/2013, cu │
│containere / │ │modificările şi │
│tiruri, │ │completările │
│dezvoltarea de │ │ulterioare │
│soluţii pentru │ │ajutoarele de │
│rezolvarea │ │minimis nu pot fi │
│problemelor de │ │utilizate pentru │
│hidrodinamică în │ │achiziţionarea de │
│transportul │ │vehicule pentru │
│naval) │ │transportul rutier │
│• Industria │ │de mărfuri. │
│confecţiilor │ │2. echipamentelor │
│(fabricarea │ │hardware şi │
│fibrelor │1. Inginerie │instrumente software│
│sintetice şi │şi transport │necesare în procesul│
│artificiale din │naval*15) │de producţie din │
│materiale │2. Industria │industria │
│reciclate, │confecţiilor │confecţiilor; │
│valorificarea │sustenabile, │utilizării digital- │
│superioară a │din materiale │fashioning-ului, │
│deşeurilor │reciclate │materiale inovative,│
│rezultate din │3. │biomateriale şi │
│activitatea de │Agro-alimentar│textile funcţionale │
│producţie, │şi │pentru uz medical, │
│dezvoltarea unor │biotehnologii │aplicarea │
│tehnologii │4. Acvacultură│nanotehnologiilor şi│
│avansate pentru │şi pescuit │a microelectronicii │
│îmbrăcăminte │5. Turism │pentru obţinere │
│inovativă, │6. Tehnologia │produse │
│dezvoltarea de │informaţiei şi│multifuncţionale │
│textile │comunicării │3. tehnologiilor │
│inteligente şi │ │digitale şi a │
│dezvoltarea de │ │robotizării în │
│textile tehnice │ │agricultură (smart │
│sustenabile) │ │agri), ferme │
│• Industria │ │hidroponice, │
│agro-alimentară │ │utilizării │
│(instrumente, │ │deşeurilor din │
│procese şi │ │industrie (hârtie) │
│asistenţi │ │drept compost, │
│robotici │ │infrastructurii de │
│inteligenţi │ │cercetare în │
│pentru susţinerea│ │biotehnologii, │
│agriculturii │ │4. achiziţionarea de│
│tradiţionale) │ │echipamente care │
│• Acvacultura şi │ │permit reducerea │
│pescuitul │ │impactului │
│• Turism │ │pescuitului asupra │
│(agroturism sau │ │ecosistemelor; │
│ecoturism) │ │Susţinerea │
│• Tehnologia │ │achiziţionării de │
│informaţiei │ │software şi sisteme │
│ │ │de monitorizare a │
│ │ │activităţii de │
│ │ │producţie, centrelor│
│ │ │de primă vânzare a │
│ │ │peştelui, │
│ │ │acvaculturilor │
│ │ │organice; │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │Nu sunt eligibile │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, care │
│ │ │intră în domeniul de│
│ │ │aplicare al │
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │nr. 1379/2013, │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │producţiei agricole │
│ │ │primare si nici │
│ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │în sectorul │
│ │ │prelucrării şi │
│ │ │comercializării │
│ │ │produselor agricole,│
│ │ │în următoarele │
│ │ │cazuri: │
│ │ │i. atunci când │
│ │ │valoarea ajutoarelor│
│ │ │este stabilită pe │
│ │ │baza preţului sau a │
│ │ │cantităţii unor │
│ │ │astfel de produse │
│ │ │achiziţionate de │
│ │ │la producători │
│ │ │primari sau │
│ │ │introduse pe piaţă │
│ │ │de întreprinderile │
│ │ │respective; │
│ │ │ii. atunci când │
│ │ │ajutoarele sunt │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │transferarea lor │
│ │ │parţială sau │
│ │ │integrală către │
│ │ │producătorii │
│ │ │primari; │
│ │ │Ajutorul de minimis │
│ │ │nu se acordă │
│ │ │sectoarele │
│ │ │pescuitului şi │
│ │ │acvaculturii, astfel│
│ │ │cum sunt │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 104/2000, │
│ │ │ajutoarele │
│ │ │condiţionate de │
│ │ │utilizarea │
│ │ │preferenţială a │
│ │ │produselor naţionale│
│ │ │faţă de produsele │
│ │ │importate. │
│ │ │5. instrumente │
│ │ │software şi │
│ │ │echipamente │
│ │ │hardware, │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │e-turismului, │
│ │ │turismului de │
│ │ │croazieră, (turismul│
│ │ │eco, oenologic, │
│ │ │gastronomic, │
│ │ │turismul balnear, de│
│ │ │conferinţe şi │
│ │ │congrese, cultural, │
│ │ │arheologic, turismul│
│ │ │pentru pescuit, │
│ │ │soluţii inovative │
│ │ │pentru îmbunătăţirea│
│ │ │serviciilor │
│ │ │turistice │
│ │ │6. SMART CITY; │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │centrelor de inovare│
│ │ │digital, parc │
│ │ │software │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│PRAHOVA │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │1. Automobile │
│ │ │inteligente şi │
│ │ │sigure, electrice, │
│ │ │componente şi │
│ │ │echipamente pentru │
│ │ │industria auto │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │Activităţile │
│ │ │aferente proiectelor│
│ │ │finanţate nu vor │
│ │ │conduce la │
│ │ │fabricarea, │
│ │ │introducerea pe │
│ │ │piaţă sau utilizarea│
│ │ │ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, a │
│ │ │substanţelor │
│ │ │enumerate în anexa 2│
│ │ │la Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 322/ │
│ │ │2013 privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice care │
│ │ │transpune Directiva │
│ │ │2011/65/UE privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care se respectă pe │
│ │ │deplin articolul 4 │
│ │ │alineatul (1) din │
│ │ │directiva respectivă│
│ │ │2. Agricultură de │
│ │ │precizie - Alimente │
│ │ │funcţionale - noi │
│ │ │produse alimentare │
│ │ │sănătoase şi │
│ │ │îmbogăţite │
│ │ │nutriţionale │
│ │ │3. Servicii de │
│ │ │inovare in industria│
│ │ │turismului, soluţii │
│ │ │inovative pentru │
│ │ │valorizarea │
│• Componente şi │ │patrimoniului │
│echipamente │ │cultural, turismul │
│pentru industria │ │integrat de tip │
│auto │ │cultural, spa/ │
│• Servicii de │ │balnear, şi │
│inovare in │ │oportunităţi de │
│industria │ │turism active │
│turismului │ │4. Biotehnologii în │
│• Soluţii │ │agricultură │
│inovative pentru │ │,biotehnologii │
│valorizarea │ │industrial │
│patrimoniului │ │biotehnologii │
│cultural │ │orientate către │
│• Turismul │ │protecţia mediului, │
│integrat de tip │ │reducerea poluării │
│cultural, spa/ │ │şi recuperarea │
│balnear, şi │ │deşeurilor │
│oportunităţi de │1. Construcţia│5. Tehnologii de │
│turism activ │de maşini, │mediu pentru │
│• Biotehnologii │componente şi │localităţi │
│în agricultură/ │echipamente de│inteligente şi verzi│
│biotehnologii │producţie │(eficienţă │
│industriale / │2. Agricultura│energetică, energii │
│biotehnologii │şi industria │regenerabile), │
│orientate către │alimentară │servicii publice │
│protecţia │3. Turismul şi│inteligente, locuire│
│mediului, │identitatea │inteligentă │
│reducerea │culturală │6. Metode şi │
│poluării şi │4. │tehnologii avansate │
│recuperarea │Bioeconomia: │de producţie, │
│deşeurilor │dezvoltarea │materiale avansate, │
│• Tehnologii de │economiei │inovare în industria│
│mediu pentru │circulare │aerospaţială, │
│localităţi │5. Localităţi │inovare în industria│
│inteligente şi │inteligente ce│nucleară │
│verzi (eficienţă │oferă servicii│7. Industria 4.0, │
│energetică, │inovative │securitate │
│energii │cetăţenilor │cibernetică, │
│regenerabile) │6. Industria │digitalizare, big │
│• Servicii │şi Cercetarea │data (Fintech şi │
│publice │de înaltă │GIS), noi produse şi│
│inteligente │tehnologie │servicii TIC │
│• Locuire │7. ITC │8. Biotehnologii şi │
│inteligentă │8. Sănătate │Bionanotehnologii │
│• Industria 4.0, │ │medicale şi │
│securitate │ │farmaceutice, │
│cibernetică, │ │biosecuritate, │
│digitalizare, Big│ │medicină │
│data (Fintech şi │ │inteligentă, │
│GIS), noi produse│ │medicină de │
│şi servicii TIC │ │prevenţie/ │
│• Biotehnologii │ │personalizată │
│şi │ │Atenţie! │
│bionanotehnologii│ │a) Activităţile │
│medicale şi │ │proiectului pentru │
│farmaceutice, │ │asigurarea │
│biosecuritate, │ │îndeplinirii │
│medicină │ │obiectivului de │
│inteligentă şi │ │atenuare a │
│medicină de │ │schimbărilor │
│prevenţie / │ │climatice, pe lângă │
│personalizată │ │cele mai sus, nu vor│
│ │ │fi realizate/ │
│ │ │utilizate în │
│ │ │legătură directă/ │
│ │ │indirectă pentru: │
│ │ │i. activităţi legate│
│ │ │de depozitele de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │incineratoare si │
│ │ │instalaţiile de │
│ │ │tratare │
│ │ │mecano-biologică a │
│ │ │deşeurilor*17), │
│ │ │ii. activităţi în │
│ │ │care eliminarea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │deşeurilor poate │
│ │ │dăuna mediului (de │
│ │ │exemplu, deşeurile │
│ │ │nucleare). │
│ │ │b) Activităţile │
│ │ │aferente proiectelor│
│ │ │finanţate nu vor │
│ │ │conduce la │
│ │ │fabricarea, │
│ │ │introducerea pe │
│ │ │piaţă sau utilizarea│
│ │ │ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, a │
│ │ │substanţelor │
│ │ │enumerate în anexa 2│
│ │ │la Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 322/ │
│ │ │2013 privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice care │
│ │ │transpune Directiva │
│ │ │2011/65/UE privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care se respectă pe │
│ │ │deplin articolul 4 │
│ │ │alineatul (1) din │
│ │ │prezenta directivă. │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│MUREŞ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │1. digitalizare a │
│ │ │companiilor, │
│ │ │creşterea gradului │
│ │ │de automatizare a │
│ │ │producţiei şi │
│ │ │sprijinirea │
│ │ │tranziţiei către │
│ │ │Industry 4.0, │
│ │ │dezvoltarea de │
│ │ │aplicaţii smart city│
│ │ │şi de sisteme │
│ │ │inteligente de │
│ │ │conducere │
│ │ │2. tehnologiile de │
│ │ │fabricaţie «green» │
│ │ │pentru industria │
│ │ │aerospaţială - │
│ │ │tehnologiile vizează│
│ │ │introducerea │
│ │ │materialelor de noua│
│ │ │generaţie (poli/ │
│ │ │multi-funcţionale) │
│ │ │şi robotică │
│ │ │aerospaţială - │
│ │ │vehicule aeriene │
│ │ │autonome (în │
│ │ │sprijinul │
│ │ │situaţiilor de │
│ │ │urgenţă, │
│ │ │supraveghere │
│ │ │aeriană, │
│ │ │monitorizare │
│ │ │dezastre şi │
│ │ │managementul │
│ │ │resurselor), sisteme│
│ │ │de operare robotică │
│ │ │şi de propulsie │
│ │ │pentru vehicule de │
│ │ │explorare a │
│ │ │spaţiului │
│ │ │3. tehnologiile noi,│
│ │ │pentru fermieri şi │
│ │ │pentru firmele din │
│ │ │industria de │
│ │ │procesare a │
│ │ │produselor agricole,│
│ │ │agriculturii │
│ │ │ecologice şi │
│ │ │reducerea impactului│
│ │ │asupra mediului, │
│ │ │produse alimentare │
│ │ │sănătoase, soluţii │
│ │ │digitale modern, │
│ │ │crearea unei bănci │
│ │ │de seminţe │
│ │ │4. digitalizării şi │
│ │ │a industriei 4.0; │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │silviculturii la │
│ │ │combaterea │
│• Producţia de │ │schimbărilor │
│alimente │ │climatice, │
│sănătoase / │ │utilizarea într-o │
│ecologice (prin │ │măsură preponderentă│
│utilizarea mai │ │a materiilor prime │
│bună a materiilor│ │sustenabile │
│prime agricole şi│ │5. tehnologizarea │
│a celor │ │sectorului, │
│secundare) │ │conexiuni cu alte │
│• Prelucrarea │ │sectoare (în special│
│lemnului în │ │cu industria auto │
│special prin │ │dar şi cu alte │
│utilizarea de │ │domenii care │
│materie primă din│ │utilizează textile │
│resurse │ │specializate), │
│sustenabile │ │reutilizarea │
│• Industria │ │deşeurilor textile, │
│textilă din surse│ │6. hub-uri pentru │
│reciclate, │1. Industria │industriile │
│sustenabile, în │auto şi │culturale şi │
│special prin │mecatronica │creative │
│reutilizarea │2. Industria │7. sectorul balnear,│
│deşeurilor │aeronautică │medical şi │
│textile în │3. Sectorul │farmaceutic, │
│contextul │agroalimentar │Informatică medicală│
│dezvoltării │4. │şi tehnologie │
│economiei │Silvicultura, │medicală, Cercetare │
│circulare, prin │prelucrarea │medicală aplicată │
│mai buna │lemnului şi │8. clădiri │
│valorificare a │industria │eficiente, sisteme │
│creativităţii │mobilei │de termoizolare │
│locale şi prin │5. Industria │tradiţională/ │
│tehnologizarea │uşoară │durabilă (izolare │
│sectorului pentru│6. Sectorul IT│prin valorificarea │
│producţia de │şi industriile│deşeurilor agricole,│
│textile │creative │a produselor │
│inteligente │7. Sănătate │naturale), clădiri │
│utilizate la │8. Mediul │nZeB (sisteme │
│fabricarea de │construit │eficiente de măsură │
│articole sportive│sustenabil │şi gestionare a │
│şi medicale │9. Turismul │energiei, producere │
│• Producţia de │ │RES din surse │
│medicamente şi │ │locale), textile │
│producţia de │ │ecologice, alimente │
│echipamente │ │bio, valorificare a │
│medicale │ │deşeurilor ca sursă │
│• Producţia de │ │alternativă de │
│cosmetice │ │energie., comunitate│
│naturale │ │rurală durabilă │
│• Producţia de │ │9. tehnologiilor │
│materiale de │ │digitale, │
│construcţii │ │dezvoltarea de │
│locale şi │ │produse şi servicii │
│tradiţionale, │ │turistice inovative,│
│inclusiv produse │ │dezvoltarea de │
│naturale de │ │structuri şi │
│izolare termică │ │instrumente │
│(lână) │ │inovative, brand │
│ │ │regional în domeniul│
│ │ │apelor minerale/ │
│ │ │sărate │
│ │ │Atenţie! │
│ │ │a) Activităţile │
│ │ │proiectului pentru │
│ │ │asigurarea │
│ │ │îndeplinirii │
│ │ │obiectivului de │
│ │ │atenuare a │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice, pe lângă │
│ │ │cele mai sus, nu vor│
│ │ │fi realizate/ │
│ │ │utilizate în │
│ │ │legătură directă/ │
│ │ │indirectă pentru │
│ │ │activităţi legate de│
│ │ │depozitele de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │incineratoare si │
│ │ │instalaţiile de │
│ │ │tratare │
│ │ │mecano-biologică a │
│ │ │deşeurilor*18), │
│ │ │b) Activităţile │
│ │ │aferente proiectelor│
│ │ │finanţate nu vor │
│ │ │conduce la │
│ │ │fabricarea, │
│ │ │introducerea pe │
│ │ │piaţă sau utilizarea│
│ │ │ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, a │
│ │ │substanţelor │
│ │ │enumerate în anexa 2│
│ │ │la Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 322/ │
│ │ │2013 privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice care │
│ │ │transpune Directiva │
│ │ │2011/65/UE privind │
│ │ │restricţiile de │
│ │ │utilizare a anumitor│
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care se respectă pe │
│ │ │deplin articolul 4 │
│ │ │alineatul (1) din │
│ │ │directiva respectivă│
└─────────────────┴──────────────┴────────────────────┘

        *1) Activitatea economică produce baterii reîncărcabile, ansambluri de baterii şi acumulatori (şi componentele lor respective), inclusiv din materii prime secundare, având ca rezultat reduceri substanţiale ale emisiilor de GES în sectorul transporturilor, al stocării energiei cu acumulatori staţionări şi în afara reţelei şi în alte aplicaţii industriale. Activitatea economică reciclează bateriile uzate. Pentru fabricarea de noi baterii, componente şi materiale, activitatea evaluează disponibilitatea şi, dacă este fezabil, adoptă tehnici care sprijină:
    a) reutilizarea şi utilizarea materiilor prime secundare şi a componentelor reutilizate în produsele fabricate;
    b) o proiectare care asigură o durabilitate ridicată, posibilitatea de reciclare, dezasamblarea uşoară şi adaptabilitatea produselor fabricate;
    c) informaţii despre substanţele care prezintă motive de îngrijorare pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produselor fabricate şi trasabilitatea acestor substanţe.
     Procesele de reciclare îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 12 din Directiva 2006/66/CE şi în partea B din anexa III la directiva respectivă, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea celor mai recente cele mai bune tehnici disponibile relevante, atingerea nivelurilor de eficienţă specificate pentru bateriile cu plumb acid, bateriile cu nichel-cadmiu şi pentru alte substanţe chimice utilizate în baterii.
     Aceste procese asigură reciclarea conţinutului de metal la cel mai înalt nivel posibil din punct de vedere tehnic, evitând în acelaşi timp costurile excesive. După caz, instalaţiile care desfăşoară procese de reciclare îndeplinesc cerinţele prevăzute în Directiva 2010/75/UE.
     Bateriile respectă normele aplicabile în materie de durabilitate privind introducerea pe piaţă a bateriilor în Uniune, inclusiv restricţiile privind utilizarea substanţelor periculoase în baterii, printre care Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (93) şi Directiva 2006/66/CE

     *2) Conform art. 13 lit. b) din Regulamentul (UE) 651/2016 ajutoarele regionale nu se aplică ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă. Sectorul transporturilor înseamnă transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar şi transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terţ; mai exact, "sectorul transporturilor" înseamnă următoarele activităţi în conformitate cu Nomenclatorul statistic al activităţilor economice (NACE Rev. 2), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006:
    a) NACE 49: Transporturi terestre şi transporturi prin conducte,
    b) NACE 50: Transporturi pe apă;
    c) NACE 51: Transport aerian.
        Chiar dacă sunt prevăzute anumite excepţii acestea nu sunt de natură să fie relevante pentru obiectivul privind investiţii productive în IMM.

        *3) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.
        *5) Pentru producerea de materiale din surse reciclabile şi/sau activităţi de reciclare.
     Cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din construcţii şi demolări (cu excepţia materialelor geologice naturale menţionate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantierul de construcţii sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operaţiuni de rambleiaj care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.
        Operatorii limitează generarea de deşeuri în cadrul proceselor legate de construcţii şi demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile şi utilizând demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase. De asemenea, aceştia facilitează reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deşeurile din construcţii şi demolări.
        Construirea de clădiri noi pentru care:
    1. Cererea de energie primară (PED), care defineşte performanţa energetică a clădirii provenită din construcţie, este cu cel puţin 10% mai mică decât pragul fixat pentru cerinţele privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) în cadrul măsurilor naţionale de punere în aplicare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. Performanţa energetică este certificată cu ajutorul unui certificat de performanţă energetică (EPC).
    2. În cazul clădirilor cu o suprafaţă mai mare de 5000 mp, la finalizarea construcţiei, clădirea rezultată este supusă unor teste de etanşeitate şi integritate termică, şi orice deviere de la nivelurile de performanţă stabilite în etapa de proiectare sau orice defect în anvelopa clădirii sunt comunicate investitorilor şi clienţilor. Ca alternativă: în cazul în care în timpul construcţiei sunt aplicate procese robuste şi trasabile de control al calităţii, acest lucru este acceptabil ca alternativă la testarea integrităţii termice.
    3. În cazul clădirilor cu o suprafaţă mai mare de 5000 mp (293), potenţialul de încălzire globală (GWP) al clădirii pe durata ciclului de viaţă, care rezultă din construcţie, este calculat pentru fiecare etapă a ciclului de viaţă şi este comunicat investitorilor şi clienţilor la cerere.


        *4 Idem nota 1, Nu sunt eligibile ajutoarele pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă; ajutoarele pentru sectorul producerii, stocării, transportului şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice. Conform art. 3 din Regulamentul nr. 1407/2013, cu modificările şi completările ulterioare ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
        *6) Materialele plastice în forme primare sunt fabricate integral prin reciclarea mecanică a deşeurilor de plastic
        *7) Nu este eligibilă producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase sau producerea de hârtie sau carton, având o capacitate de producţie mai mare de 20 tone pe zi
     *8) Nu este eligibilă producţia de ciment, var, gips, sticla, cărămizi, aluminiu, fier, otel, producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase, hârtie, carton şi/sau alte produse care implică instalaţii de ardere şi/sau o parte a unei instalaţii care eliberează emisii de gaze cu efect de seră, menţionate în anexa 1 din HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune anexa I a Directivei nr. 2003/87/CE şi care nu respectă criteriile tehnice specificate în din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, consolidat.
        *9)
        *10) Conform art 13 lit. b) din Regulamentul (UE) 651/2016 ajutoarele regionale nu se aplică ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă. Sectorul transporturilor înseamnă transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar şi transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terţ; mai exact, "sectorul transporturilor" înseamnă următoarele activităţi în conformitate cu Nomenclatorul statistic al activităţilor economice (NACE Rev. 2), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006:
    (a) NACE 49: Transporturi terestre şi transporturi prin conducte,
    (b) NACE 50: Transporturi pe apă;
    (c) NACE 51: Transport aerian.
        Chiar dacă sunt prevăzute anumite excepţii acestea nu sunt de natură să fie relevante pentru obiectivul privind investiţii productive în IMM.

        *13) Conform art 13 lit. b) din Regulamentul (UE) 651/2016 ajutoarele regionale nu se aplică ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă. Sectorul transporturilor înseamnă transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar şi transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terţ; mai exact, "sectorul transporturilor" înseamnă următoarele activităţi în conformitate cu Nomenclatorul statistic al activităţilor economice (NACE Rev. 2), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (1):
    (a) NACE 49: Transporturi terestre şi transporturi prin conducte,
    (b) NACE 50: Transporturi pe apă;
    (c) NACE 51: Transport aerian.
        Chiar dacă sunt prevăzute anumite excepţii acestea nu sunt de natură să fie relevante pentru obiectivul privind investiţii productive în IMM.

        *11) Pentru producerea de materiale din surse reciclabile şi/sau activităţi de reciclare poate fi acceptată. Nu este eligibilă producţia de ciment, var, gips, sticla, cărămizi, aluminiu, fier, otel, producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase, hârtie, carton şi/sau alte produse care implică instalaţii de ardere şi/sau o parte a unei instalaţii care eliberează emisii de gaze cu efect de seră, menţionate în anexa 1 din HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune anexa I a Directivei nr. 2003/87/CE şi care nu respectă criteriile tehnice specificate în din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, consolidat.
        Cel puţin 70 % (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din construcţii şi demolări (cu excepţia materialelor geologice naturale menţionate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantierul de construcţii sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operaţiuni de rambleiaj care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.
        Operatorii limitează generarea de deşeuri în cadrul proceselor legate de construcţii şi demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile şi utilizând demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase. De asemenea, aceştia facilitează reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deşeurile din construcţii şi demolări.
        Construirea de clădiri noi pentru care:
    1. Cererea de energie primară (PED), care defineşte performanţa energetică a clădirii provenită din construcţie, este cu cel puţin 10 % mai mică decât pragul fixat pentru cerinţele privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) în cadrul măsurilor naţionale de punere în aplicare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. Performanţa energetică este certificată cu ajutorul unui certificat de performanţă energetică (EPC).
    2. În cazul clădirilor cu o suprafaţă mai mare de 5 000 m2, la finalizarea construcţiei, clădirea rezultată este supusă unor teste de etanşeitate şi integritate termică, şi orice deviere de la nivelurile de performanţă stabilite în etapa de proiectare sau orice defect în anvelopa clădirii sunt comunicate investitorilor şi clienţilor. Ca alternativă: în cazul în care în timpul construcţiei sunt aplicate procese robuste şi trasabile de control al calităţii, acest lucru este acceptabil ca alternativă la testarea integrităţii termice. 3. în cazul clădirilor cu o suprafaţă mai mare de 5 000 m2 (293), potenţialul de încălzire globală (GWP) al clădirii pe durata ciclului de viaţă, care rezultă din construcţie, este calculat pentru fiecare etapă a ciclului de viaţă şi este comunicat investitorilor şi clienţilor la cerere.


     *12) Nu este eligibilă producţia de ciment, var, gips, sticla, cărămizi, aluminiu, fier, otel şi/sau alte produse care implică instalaţii de ardere şi/sau analiza de emisii în conformitate cu prevederile Regulamentului 2139/2021 şi respectiv a anexa I la Directiva 2003/87/CE
        *14) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.
        *15) Conform art 13 lit. b) din Regulamentul (UE) 651/2016 ajutoarele regionale nu se aplică ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă. Sectorul transporturilor înseamnă transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar şi transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terţ; mai exact, "sectorul transporturilor" înseamnă următoarele activităţi în conformitate cu Nomenclatorul statistic al activităţilor economice (NACE Rev. 2), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006:
    (a) NACE 49: Transporturi terestre şi transporturi prin conducte,
    (b) NACE 50: Transporturi pe apă;
    (c) NACE 51: Transport aerian.
        Chiar dacă sunt prevăzute anumite excepţii acestea nu sunt de natură să fie relevante pentru obiectivul privind investiţii productive în IMM.

        *16) Conform art 13 lit. b) din Regulamentul (UE) 651/2016 ajutoarele regionale nu se aplică ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă. Sectorul transporturilor înseamnă transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar şi transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terţ; mai exact, "sectorul transporturilor" înseamnă următoarele activităţi în conformitate cu Nomenclatorul statistic al activităţilor economice (NACE Rev. 2), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (1):
    (a) NACE 49: Transporturi terestre şi transporturi prin conducte,
    (b) NACE 50: Transporturi pe apă;
    (c) NACE 51: Transport aerian.
        Chiar dacă sunt prevăzute anumite excepţii acestea nu sunt de natură să fie relevante pentru obiectivul privind investiţii productive în IMM.

        *17) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.
        *18) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.

    B. Condiţii legate de Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament Comun);
    1) Operaţiunile sunt compatibile cu PTJ 2021-2027, inclusiv în ceea ce priveşte coerenţa lor cu strategiile relevante care stau la baza programului, precum şi că contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivului specific unic de a permite regiunilor şi cetăţenilor să facă faţă efectelor sociale, asupra ocupării forţei de muncă, economice şi de mediu ale tranziţiei către ţintele energetice şi climatice ale Uniunii pentru 2030 şi o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris.
    2) Operaţiunile nu includ activităţi care au făcut parte dintr-o operaţiune care este relocată sau care ar constitui un transfer al unei activităţi productive legată de încetarea unei activităţi productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin.
        Relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE;

    3) Operaţiunile nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea şi regularitatea cheltuielilor sau desfăşurarea operaţiunilor;
    4) Operaţiunile selectate care intră sub incidenţa Directivei 2011/92/UE fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare şi că evaluarea soluţiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător, pe baza cerinţelor directivei respective

    C. Condiţii legate de Regulamentul UE 1056/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
        FTJ nu acordă sprijin pentru:
    1) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    2) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;

    3) o întreprindere în dificultate, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014*19), cu excepţia cazului în care este autorizată în temeiul unor norme privind acordarea temporară de ajutoare de stat instituite pentru a răspunde unor circumstanţe excepţionale sau în temeiul unor norme privind ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care reduc costurile energiei în contextul procesului de tranziţie energetică;
        *19) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.


    4) investiţiile legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, depozitarea sau arderea combustibililor fosili.


    D. Condiţii legate de domeniile de excludere din Regulamentul UE nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
        Regulamentul menţionat nu se aplică:
    a. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1379/2013, cu excepţia următoarelor: ajutoare pentru formare; ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finanţare; ajutoare în domeniul cercetării şi dezvoltării; ajutoare pentru inovare acordate IMM-urilor; ajutoare pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap; - ajutoare regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice; scheme de ajutoare regionale de exploatare; ajutoare pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; ajutoare pentru proiectele de cooperare teritorială europeană; începând cu 1 iulie 2023, ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul Directivei 2003/96/CE; ajutoare incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014; pentru ajutoarele acordate microîntreprinderilor sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură; pentru ajutoarele acordate IMM- urilor sub forma unor intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;
    b. ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană, a ajutoarelor incluse în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU, a ajutoarelor pentru microîntreprinderi sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură şi a ajutoarelor pentru IMM-uri sub forma unor intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;
    c. ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d. ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE;
    e. ajutoarelor pentru sectorul siderurgic, sectorul lignitului şi sectorul cărbunelui;
    f. ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă; ajutoarelor pentru sectorul producerii, stocării, transportului şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii din regiunile ultraperiferice şi a schemelor de ajutoare regionale de exploatare; şi ajutoarelor în sectorul comunicaţiilor în bandă largă, cu excepţia schemelor de ajutoare regionale de exploatare;
    g. ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică; nu se consideră că schemele de ajutoare destinate activităţilor turistice sau prelucrării şi comercializării produselor agricole vizează sectoare specifice de activitate economică;
    h. ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activităţi principale se încadrează în secţiunea K "Intermedieri financiare şi asigurări" din NACE Rev. 2 sau întreprinderilor care desfăşoară activităţi în interiorul grupurilor şi ale căror activităţi principale se încadrează în categoriile 70.10 "Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate" sau 70.22 "Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management" din NACE Rev. 2.

        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a ajutorului de stat regional, solicitantul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele regionale acordate în baza prezentei scheme de finanţare.

    E. Condiţii legate de domeniile de excludere din Regulamentul UE nr. 1407/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul de minimis).
        Ajutorul de minimis nu se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în:
    a. sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
    b. în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c. în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d. ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e. ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele mai sus menţionate cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate eligibile pentru ajutorul de minimis, solicitantul trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al regulamentului de minimis nu beneficiază de ajutor acordat în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

    F. Domenii excluse de PTJ 2021-2027
    - producţia de energie regenerabilă din biomasă.

    G. Domenii excluse de prevederile art. 346 din Tratatul de Funcţionare a UE (TFUE)
    - producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    H. Condiţii legate de aplicarea DNSH în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) 852/2020, respectiv cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, consolidat şi respectiv cu criteriile prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        Activităţile proiectului şi/sau echipamentele achiziţionate, cu excepţiile menţionate nu vor fi utilizate direct/indirect pentru activităţi în domeniile de mai jos:
    a. dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b. investiţiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    c. fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    d. investiţiile în infrastructura aeroportuară,
    e. investiţiile în eliminarea deşeurilor în depozite de deşeuri, exceptând:
    i. investiţiile destinate regiunilor ultraperiferice, numai în cazuri justificate în mod corespunzător; sau
    ii. investiţiile pentru dezafectarea, reconversia sau securizarea depozitelor de deşeuri existente, cu condiţia ca investiţiile respective să nu le sporească capacitatea;

    f. investiţiile care sporesc capacitatea instalaţiilor de tratare a deşeurilor reziduale, exceptând investiţiile în tehnologii de recuperare a materialelor din deşeurile reziduale în scopul economiei circulare;
    g. investiţiile legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând:
    i. investiţiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, şi anume cărbune, turbă, lignit, şisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, în scopul de a optimiza sistemele de încălzire şi răcire centralizată pentru a le aduce la stadiul de "sisteme eficiente de termoficare şi răcire centralizată" astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE; de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice şi a energiei termice pentru a le aduce la stadiul de "cogenerare de înaltă eficienţă" astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE; de a investi în cazane şi sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaze naturale pentru locuinţe şi clădiri, care înlocuiesc instalaţiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau şisturi bituminoase;
    ii. investiţiile în extinderea şi schimbarea destinaţiei, conversia sau modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor, cu condiţia ca aceste investiţii să pregătească reţelele pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile şi a gazelor cu emisii reduse de carbon, cum ar fi hidrogenul, biometanul şi gazul de sinteză, şi să permită înlocuirea instalaţiilor de combustibili fosili solizi;
    iii. investiţiile în vehiculele nepoluante, astfel cum sunt definite în Directiva 2009/33/CE, de interes public; şi vehicule, aeronave şi nave proiectate şi construite sau adaptate pentru a fi utilizate de serviciile de protecţie civilă şi de pompieri.


        Activităţile proiectului şi/sau echipamentele achiziţionate pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului de atenuare a schimbărilor climatice, pe lângă cele mai sus, nu vor fi realizate/utilizate în legătură directă/indirectă pentru:
    i. activităţi legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval*20),
        *20) Cu excepţia investiţiilor în producţia de energie electrică şi/sau termică, precum şi în infrastructura de transport şi de distribuţie aferentă, care utilizează gaze naturale, respectând condiţiile stabilite în anexa III a Ghidului -Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C5 8/01).

    ii. activităţi acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de C02 preconizate a nu fi substanţial mai mici decât valorile de referinţă relevante*21),
        *21) Valorile de referinţă stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile/instalaţiile care intra în sfera de aplicabilitate a sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447.

    iii. compensarea costurilor ETS indirecte;
    iv. activităţi legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi instalaţiile de tratare mecano-biologică a deşeurilor*22),
        *22) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.

    v. activităţi în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului (de exemplu, deşeurile nucleare).

        Activitatea aferenta proiectului nu conduce la fabricarea, introducerea pe piaţă sau utilizarea:
    a) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care substanţele sunt prezente ca urme neintenţionate de contaminant;
    b) mercurului şi a compuşilor mercurului, a amestecurilor acestora şi a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
    d) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;
    e) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin condiţiile specificate în anexa respectivă;
    f) unor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 şi sunt identificare în conformitate cu art. 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate;
    g) altor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate.


    I. Analiza DNSH la nivelul acţiunii privind investiţiile productive în IMM şi crearea de noi locuri de muncă durabile
        Acţiunea presupune realizarea de apeluri de proiecte pentru dezvoltarea activităţii productive a IMM cu scopul creării de noi locuri de muncă. Proiectele pot fi integrate cu o componentă de transfer tehnologic, dacă este necesară pentru dezvoltarea activităţii productive şi/sau cu o componentă de reconversie/recalificare profesională.
        Codurile de intervenţie utilizate sunt 021 - Dezvoltarea comercială şi internaţionalizarea IMM-urilor, inclusiv investiţii productive şi respectiv 146 - Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor.
     În cadrul procesului de evaluare a proiectelor depuse se va avea în vedere ca activităţile legate de pregătirea şi de implementarea proiectelor, lucrările, serviciile şi/sau dotările prevăzute în cadrul acestora, precum şi activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanţarea să nu prejudicieze în mod semnificativ cele şase obiective de mediu în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului, fiind punctate măsurile suplimentare care contribuie la obiectivele respective, acolo unde este posibil.
        În cadrul acestei linii de finanţare nu vor fi sprijinite, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului de atenuare a schimbărilor climatice, activităţi în legătură directă/indirectă cu:
    a) investiţiile legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, depozitarea sau arderea combustibililor fosili.
    b) activităţi acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS),
    c) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare
    d) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    e) compensarea costurilor ETS indirecte;
    f) activităţi legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi instalaţiile de tratare mecano-biologică a deşeurilor*23),
        *23) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.

    g) activităţi în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului (de exemplu, deşeurile nucleare).

        Activităţile aferente proiectelor finanţate nu vor conduce la fabricarea, introducerea pe piaţă sau utilizarea:
    a) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care substanţele sunt prezente ca urme neintenţionate de contaminant;
    b) mercurului şi a compuşilor mercurului, a amestecurilor acestora şi a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
    d) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;
    e) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanţelor enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin condiţiile specificate în anexa respectivă;
    f) unor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 şi sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate;
    g) altor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate.

     De asemenea, având în vedere aplicarea pentru această acţiune a Regulamentului 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE, precum şi a Regulamentului 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, şi/sau a reglementărilor care le vor succede, vor fie excluse la finanţare şi domeniile pentru care reglementările respective în materie de ajutor de stat nu se aplică.
        Prin ghidurile specifice se asigură preluarea principiului (DNSH) şi a condiţiilor aferente în cadrul documentaţiilor tehnico-economice a proiectelor (fazele SF/DALI, PTh şi DTAC), precum şi în cadrul procedurilor de achiziţie pentru execuţia lucrărilor de construire şi/sau achiziţia de echipamente. De asemenea, în activitatea aferentă codului CAEN autorizată/care se va autoriza în urma implementării proiectului solicitantul se va angaja că va implementa elementele necesare pentru a contribui la obiectivele de mediu menţionate.
        Conform Anexei 1 la Regulamentul UE 1060/2021, pentru obiectivul specific de a permite regiunilor şi cetăţenilor să facă faţă efectelor sociale, asupra ocupării forţei de muncă, economice şi de mediu ale tranziţiei către ţintele energetice şi climatice ale Uniunii pentru 2030 şi o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în temeiul acordului de la Paris, sprijinit de FTJ coeficientul pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind combaterea schimbărilor climatice este stabilit la 100 % pentru toate domeniile de intervenţie utilizate.
        Comunicarea CE C(2021) 1054 final/2021 - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă menţionează că:
    - În cazul în care o măsură este monitorizată întrucât sprijină 100 % obiectivele legate de schimbările climatice, se consideră că principiul DNSH este respectat în ceea ce priveşte obiectivul relevant privind schimbările climatice (şi anume, atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la acestea).
    – În cazul în care o măsură este monitorizată întrucât sprijină 100 % alte obiective de mediu decât cele legate de schimbările climatice, se consideră că principiul DNSH este respectat în ceea ce priveşte obiectivul de mediu relevant (şi anume, resursele de apă şi resursele marine, economia circulară, prevenirea şi controlul poluării sau biodiversitatea şi ecosistemele).
    – În mod similar, în cazul în care o măsură "contribuie în mod substanţial", în temeiul Regulamentului privind taxonomia, la unul dintre cele şase obiective de mediu, această măsură este considerată conformă cu principiul DNSH în ceea ce priveşte obiectivul respectiv.

        Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond

┌───────────────┬──┬──┬────────────────┐
│Vă rugăm să │ │ │ │
│indicaţi care │ │ │ │
│dintre │ │ │ │
│obiectivele de │ │ │ │
│mediu de mai │ │ │Justificare în │
│jos necesită o │Da│Nu│cazul selectării│
│evaluare de │ │ │răspunsului "Nu"│
│fond a măsurii │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│principiului │ │ │ │
│DNSH │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │ │ │Având în vedere │
│ │ │ │domeniile │
│ │ │ │excluse de la │
│ │ │ │finanţare mai │
│ │ │ │sus menţionate, │
│ │ │ │faptul că │
│ │ │ │investiţiile │
│ │ │ │sunt coerente cu│
│ │ │ │art. 8 şi art. 9│
│ │ │ │din Regulamentul│
│ │ │ │UE 1056/2021 │
│ │ │ │privind FTJ şi │
│ │ │ │conforme cu │
│ │ │ │planurile │
│ │ │ │teritoriale │
│ │ │ │pentru o │
│ │ │ │tranziţie justă │
│ │ │ │aplicabile, │
│ │ │ │precum şi faptul│
│ │ │ │că, în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │prevederile din │
│ │ │ │Anexa 1 la │
│ │ │ │Regulamentul UE │
│ │ │ │1060/2021, │
│ │ │ │coeficientul │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │calcularea │
│ │ │ │sprijinului │
│ │ │ │acordat │
│ │ │ │obiectivelor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │combaterea │
│ │ │ │schimbărilor │
│ │ │ │climatice este │
│ │ │ │stabilit la 100 │
│ │ │ │%, coroborat cu │
│ │ │ │abordarea │
│ │ │ │similară din │
│ │ │ │cadrul │
│ │ │ │Comunicării CE C│
│ │ │ │(2021) 1054 fina│
│ │ │ │1/2021, │
│ │ │ │investiţiile │
│ │ │ │propuse vor │
│ │ │ │contribui la │
│ │ │ │atenuarea │
│ │ │ │schimbărilor │
│ │ │ │climatice. │
│ │ │ │Investiţiile │
│ │ │ │propuse vor │
│ │ │ │permite │
│ │ │ │reducerea │
│ │ │ │efectelor │
│ │ │ │sociale, a celor│
│ │ │ │asupra ocupării │
│ │ │ │forţei de muncă,│
│ │ │ │a efectelor │
│ │ │ │economice şi de │
│ │ │ │mediu ale │
│ │ │ │tranziţiei către│
│ │ │ │ţintele │
│ │ │ │energetice şi │
│ │ │ │climatice ale │
│ │ │ │Uniunii pentru │
│ │ │ │2030 şi o │
│ │ │ │economie neutră │
│ │ │ │din punct de │
│ │ │ │vedere climatic │
│ │ │ │până în 2050. │
│ │ │ │In cadrul │
│ │ │ │acţiunii sunt │
│ │ │ │excluse │
│ │ │ │următoarele │
│ │ │ │tipuri de │
│ │ │ │activităţi: │
│ │ │ │(a) investiţiile│
│ │ │ │legate de │
│ │ │ │producţia, │
│ │ │ │prelucrarea, │
│ │ │ │transportul, │
│ │ │ │distribuţia, │
│ │ │ │depozitarea sau │
│ │ │ │arderea │
│ │ │ │combustibililor │
│ │ │ │fosili. │
│ │ │ │(b) activităţi │
│ │ │ │acoperite de │
│ │ │ │sistemul UE de │
│ │ │ │comercializare a│
│ │ │ │certificatelor │
│ │ │ │de emisii (ETS),│
│ │ │ │(c) dezafectarea│
│ │ │ │sau construirea │
│ │ │ │de centrale │
│ │ │ │nucleare │
│ │ │ │(d) fabricarea, │
│ │ │ │prelucrarea şi │
│ │ │ │comercializarea │
│ │ │ │tutunului şi a │
│ │ │ │produselor din │
│ │ │ │tutun; │
│ │ │ │(e) compensarea │
│ │ │ │costurilor ETS │
│ │ │ │indirecte; │
│ │ │ │(f) activităţi │
│ │ │ │legate de │
│ │ │ │depozitele de │
│ │ │ │deşeuri, │
│ │ │ │incineratoare si│
│ │ │ │instalaţiile de │
│ │ │ │tratare │
│ │ │ │mecano-biologică│
│ │ │ │a │
│ │ │ │deşeurilor*24), │
│ │ │ │(g) activităţi │
│ │ │ │în care │
│ │ │ │eliminarea pe │
│ │ │ │termen lung a │
│ │ │ │deşeurilor poate│
│ │ │ │dăuna mediului │
│ │ │ │(de exemplu, │
│ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │nucleare). │
│ │ │ │De asemenea, │
│ │ │ │având în vedere │
│ │ │ │aplicarea pentru│
│ │ │ │această acţiune │
│ │ │ │a Regulamentului│
│ │ │ │651/2014 de │
│ │ │ │declarare a │
│ │ │ │anumitor │
│ │ │ │categorii de │
│ │ │ │ajutoare │
│ │ │ │compatibile cu │
│ │ │ │piaţa internă în│
│ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │articolelor 107 │
│ │ │ │şi 108 din TFUE,│
│ │ │ │precum şi a │
│ │ │ │Regulamentului │
│ │ │ │1407/2013 │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │articolelor 107 │
│ │ │ │şi 108 din │
│ │ │ │Tratatul privind│
│ │ │ │funcţionarea │
│ │ │ │Uniunii Europene│
│ │ │ │ajutoarelor de │
│ │ │ │minimis, şi/sau │
│ │ │ │a │
│ │ │ │reglementărilor │
│ │ │ │care le vor │
│ │ │ │succede, vor fie│
│ │ │ │excluse la │
│ │ │ │finanţare şi │
│ │ │ │domeniile │
│ │ │ │excluse de │
│ │ │ │reglementările │
│ │ │ │respective în │
│ │ │ │materie de │
│ │ │ │ajutor de stat. │
│ │ │ │Investiţiile în │
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │productivă a IMM│
│ │ │ │şi/sau transfer │
│ │ │ │tehnologic │
│ │ │ │presupun în │
│ │ │ │principal │
│ │ │ │realizarea │
│ │ │ │infrastructurii │
│ │ │ │necesare pentru │
│ │ │ │derularea │
│ │ │ │procesului │
│ │ │ │productiv, │
│ │ │ │indiferent dacă │
│ │ │ │este vorba de │
│ │ │ │realizarea unei │
│ │ │ │construcţii noi │
│ │ │ │şi/sau │
│ │ │ │extinderea/ │
│ │ │ │modernizarea/ │
│ │ │ │adaptarea unei │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │existente pentru│
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │productivă. De │
│ │ │ │asemenea, │
│ │ │ │achiziţiile de │
│ │ │ │echipamente sunt│
│ │ │ │necesare pentru │
│ │ │ │derularea │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │productive. │
│ │ │ │Având în vedere │
│ │ │ │aceste aspecte, │
│ │ │ │menţionăm │
│ │ │ │următoarele: │
│ │ │ │a) Pentru │
│ │ │ │dezvoltarea de │
│ │ │ │proiecte de │
│ │ │ │construcţie a │
│ │ │ │unor clădiri │
│ │ │ │destinate │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │productive/ │
│ │ │ │serviciilor │
│Atenuarea │ │ │oferite de IMM, │
│schimbărilor │ │x │prin reunirea │
│climatice │ │ │mijloacelor │
│ │ │ │financiare, │
│ │ │ │tehnice şi │
│ │ │ │fizice necesare:│
│ │ │ │- Pentru │
│ │ │ │construcţiile │
│ │ │ │noi cererea de │
│ │ │ │energie primară,│
│ │ │ │care defineşte │
│ │ │ │performanţa │
│ │ │ │energetică a │
│ │ │ │clădirii │
│ │ │ │provenită din │
│ │ │ │construcţie este│
│ │ │ │în conformitate │
│ │ │ │cu normativul de│
│ │ │ │proiectare │
│ │ │ │pentru clădirile│
│ │ │ │al căror consum │
│ │ │ │de energie este │
│ │ │ │aproape egal cu │
│ │ │ │zero (NZEB) în │
│ │ │ │cadrul măsurilor│
│ │ │ │de punere în │
│ │ │ │aplicare a │
│ │ │ │Directivei 2010/│
│ │ │ │31/UE. Pentru o │
│ │ │ │punctare │
│ │ │ │suplimentară a │
│ │ │ │investiţiei în │
│ │ │ │infrastructura │
│ │ │ │respectivă se va│
│ │ │ │avea în vedere │
│ │ │ │ca cererea de │
│ │ │ │energie primară │
│ │ │ │să fie puţin 10 │
│ │ │ │% mai mică decât│
│ │ │ │pragul fixat │
│ │ │ │pentru cerinţele│
│ │ │ │privind │
│ │ │ │clădirile NZEB. │
│ │ │ │Performanţa │
│ │ │ │energetică va fi│
│ │ │ │certificată cu │
│ │ │ │ajutorul unui │
│ │ │ │certificat de │
│ │ │ │performanţă │
│ │ │ │energetică. în │
│ │ │ │cazul clădirilor│
│ │ │ │cu o suprafaţă │
│ │ │ │mai mare de 5 │
│ │ │ │000 mp la │
│ │ │ │finalizarea │
│ │ │ │construcţiei, │
│ │ │ │clădirea │
│ │ │ │rezultată este │
│ │ │ │supusă unor │
│ │ │ │teste de │
│ │ │ │etanşeitate şi │
│ │ │ │integritate │
│ │ │ │termică, şi │
│ │ │ │orice deviere de│
│ │ │ │la nivelurile de│
│ │ │ │performanţă │
│ │ │ │stabilite în │
│ │ │ │etapa de │
│ │ │ │proiectare sau │
│ │ │ │orice defect în │
│ │ │ │anvelopa │
│ │ │ │clădirii sunt │
│ │ │ │comunicate │
│ │ │ │investitorilor │
│ │ │ │şi clienţilor │
│ │ │ │sau în timpul │
│ │ │ │construcţiei │
│ │ │ │sunt aplicate │
│ │ │ │procese robuste │
│ │ │ │şi trasabile de │
│ │ │ │control al │
│ │ │ │calităţii. │
│ │ │ │- Pentru │
│ │ │ │extinderea/ │
│ │ │ │modernizarea/ │
│ │ │ │adaptarea unei │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │existente pentru│
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │productivă se va│
│ │ │ │avea în vedere │
│ │ │ │îmbunătăţirea pe│
│ │ │ │cât posibil a │
│ │ │ │eficienţei │
│ │ │ │energetice a │
│ │ │ │clădirii prin │
│ │ │ │măsuri de │
│ │ │ │montare a unor │
│ │ │ │panouri │
│ │ │ │fotovoltaice/ │
│ │ │ │fototermice şi/ │
│ │ │ │sau alte măsuri │
│ │ │ │limitate ca │
│ │ │ │buget care să │
│ │ │ │conducă la │
│ │ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │ │eficienţei │
│ │ │ │energetice a │
│ │ │ │clădirii şi/sau │
│ │ │ │optimizarea │
│ │ │ │consumului de │
│ │ │ │energie asociat.│
│ │ │ │- Pentru │
│ │ │ │investiţiile în │
│ │ │ │infrastructură │
│ │ │ │se vor utiliza, │
│ │ │ │pe cât posibil, │
│ │ │ │materiale de │
│ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │tehnologii │
│ │ │ │eficiente din │
│ │ │ │punct de vedere │
│ │ │ │energetic şi se │
│ │ │ │va asigura │
│ │ │ │implementarea │
│ │ │ │principiilor de │
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │durabilă cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │reducerea │
│ │ │ │poluării aerului│
│ │ │ │şi reducerea │
│ │ │ │emisiilor │
│ │ │ │suplimentare de │
│ │ │ │GES. │
│ │ │ │b) Pentru │
│ │ │ │achiziţiile de │
│ │ │ │echipamente care│
│ │ │ │sunt necesare │
│ │ │ │pentru derularea│
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │productive, │
│ │ │ │precum şi pentru│
│ │ │ │activităţile │
│ │ │ │economice │
│ │ │ │existente şi a │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │economice noi │
│ │ │ │asociate, se va │
│ │ │ │avea în vedere │
│ │ │ │incorporarea │
│ │ │ │conceptul de │
│ │ │ │cele mai bune │
│ │ │ │tehnici │
│ │ │ │disponibile │
│ │ │ │(BAT) pentru │
│ │ │ │instalaţiile │
│ │ │ │propuse a fi │
│ │ │ │realizate în │
│ │ │ │investiţia │
│ │ │ │productivă, cu │
│ │ │ │integrarea pe │
│ │ │ │cât posibil a │
│ │ │ │energiei din │
│ │ │ │surse │
│ │ │ │regenerabile şi/│
│ │ │ │sau promovarea │
│ │ │ │principiului de │
│ │ │ │eficienţă │
│ │ │ │energetică. │
│ │ │ │c) Pentru │
│ │ │ │activităţile │
│ │ │ │economice avute │
│ │ │ │în vedere a fi │
│ │ │ │finanţate, care │
│ │ │ │utilizează │
│ │ │ │activele fizice │
│ │ │ │existente, în │
│ │ │ │cazul extinderii│
│ │ │ │şi/sau │
│ │ │ │diversificării │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │economice, │
│ │ │ │operatorul │
│ │ │ │economic poate │
│ │ │ │pune în │
│ │ │ │aplicare, │
│ │ │ │soluţii fizice │
│ │ │ │şi nefizice │
│ │ │ │("soluţii de │
│ │ │ │adaptare"), pe │
│ │ │ │perioada de │
│ │ │ │implementare şi/│
│ │ │ │sau durabilitate│
│ │ │ │a investiţiei, │
│ │ │ │care reduc cele │
│ │ │ │mai importante │
│ │ │ │riscuri │
│ │ │ │climatice fizice│
│ │ │ │identificate │
│ │ │ │care sunt │
│ │ │ │semnificative │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │respectivă şi │
│ │ │ │care vor putea │
│ │ │ │fi punctate │
│ │ │ │suplimentar în │
│ │ │ │procesul de │
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │cererii de │
│ │ │ │finanţare. │
├───────────────┼──┼──┼────────────────┤
│Adaptarea la │ │ │ │
│schimbările │x │ │ │
│climatice │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │ │ │Activitatea care│
│ │ │ │beneficiază de │
│ │ │ │sprijinul │
│ │ │ │financiar în │
│ │ │ │temeiul măsurii │
│ │ │ │are un impact │
│ │ │ │previzibil │
│ │ │ │nesemnificativ │
│ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │obiectiv de │
│ │ │ │mediu, ţinând │
│ │ │ │seama atât de │
│ │ │ │efectele │
│ │ │ │directe, cât şi │
│ │ │ │de cele primare │
│ │ │ │indirecte pe │
│ │ │ │întreaga durată │
│ │ │ │a ciclului de │
│ │ │ │viaţă. Nu sunt │
│ │ │ │identificate │
│ │ │ │riscuri de │
│ │ │ │degradare a │
│ │ │ │mediului legate │
│ │ │ │de protejarea │
│ │ │ │calităţii apei │
│ │ │ │şi de stresul │
│ │ │ │hidric. │
│ │ │ │Investiţiile │
│ │ │ │care implică │
│ │ │ │realizarea de │
│ │ │ │lucrări pentru │
│ │ │ │care este │
│ │ │ │necesară │
│ │ │ │obţinerea │
│ │ │ │autorizaţiei de │
│ │ │ │construire în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │prevederile │
│ │ │ │Legii 50/1991, │
│ │ │ │republicată şi │
│ │ │ │actualizată, vor│
│ │ │ │avea anexată │
│ │ │ │decizia etapei │
│ │ │ │de încadrare în │
│ │ │ │procedura de │
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │asupra mediului │
│ │ │ │sau clasarea │
│ │ │ │notificării │
│ │ │ │emisă de la │
│ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │pentru protecţia│
│ │ │ │mediului în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │Legea nr. 292/ │
│ │ │ │2018 privind │
│ │ │ │evaluarea │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │anumitor │
│ │ │ │proiecte publice│
│ │ │ │şi private │
│ │ │ │asupra mediului │
│ │ │ │şi vor urma │
│ │ │ │etapele │
│ │ │ │procedurale │
│ │ │ │stabilite în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │încadrarea │
│ │ │ │respectivă, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │obţinerea │
│ │ │ │acordului de │
│ │ │ │mediu necesar │
│ │ │ │pentru aprobarea│
│ │ │ │de dezvoltare a │
│ │ │ │proiectului, │
│ │ │ │respectiv │
│ │ │ │decizia │
│ │ │ │autorităţii sau │
│ │ │ │autorităţilor │
│ │ │ │competente. Din │
│ │ │ │experienţa unor │
│ │ │ │apeluri de │
│ │ │ │proiecte │
│ │ │ │similare din │
│ │ │ │cadrul POR │
│ │ │ │2014-2020, nu au│
│ │ │ │fost depuse la │
│ │ │ │finanţare │
│ │ │ │proiecte pentru │
│ │ │ │care a fost │
│ │ │ │necesară │
│ │ │ │emiterea │
│ │ │ │acordului de │
│ │ │ │mediu. │
│ │ │ │În general, │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │investiţiile în │
│ │ │ │infrastructură │
│ │ │ │propuse, │
│ │ │ │respectiv │
│ │ │ │realizarea unei │
│ │ │ │construcţii noi │
│ │ │ │şi/sau │
│ │ │ │extinderea/ │
│ │ │ │modernizarea/ │
│ │ │ │adaptarea unei │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │existente, │
│ │ │ │precum şi pentru│
│ │ │ │dotările │
│ │ │ │necesare │
│ │ │ │derulării │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │productive, │
│ │ │ │impactul │
│ │ │ │potenţial │
│ │ │ │prognozat asupra│
│ │ │ │calităţii apei │
│ │ │ │se consideră fi │
│ │ │ │redus, indirect,│
│ │ │ │pe termen scurt │
│ │ │ │si reversibil, │
│ │ │ │deoarece │
│ │ │ │lucrările se │
│ │ │ │realizează în │
│ │ │ │zona terestră, │
│ │ │ │fără legătură │
│ │ │ │directă cu apele│
│ │ │ │de suprafaţă. │
│ │ │ │Acolo unde sunt │
│ │ │ │proiecte de │
│ │ │ │infrastructură │
│ │ │ │şi/sau │
│ │ │ │activităţile │
│ │ │ │economice şi/sau│
│ │ │ │instalaţiile │
│ │ │ │implica elemente│
│ │ │ │legate de │
│ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │resurselor de │
│ │ │ │apă se va │
│ │ │ │respecta │
│ │ │ │Directiva (EC) │
│ │ │ │2000/60 de │
│ │ │ │stabilire a unui│
│ │ │ │cadru de │
│ │ │ │politică │
│ │ │ │comunitară în │
│ │ │ │domeniul apei, │
│ │ │ │directivă │
│ │ │ │transpusă în │
│ │ │ │legea naţională │
│ │ │ │prin Legea 310/ │
│ │ │ │2004 pentru │
│ │ │ │modificarea şi │
│ │ │ │completarea │
│ │ │ │Legii apelor nr.│
│ │ │ │107/1996. │
│ │ │ │În ceea ce │
│ │ │ │priveşte │
│ │ │ │clădirile noi, │
│ │ │ │instalaţiile │
│ │ │ │productive şi │
│ │ │ │instalaţiile de │
│ │ │ │apă asociate vor│
│ │ │ │fi adaptate │
│ │ │ │pentru un consum│
│ │ │ │cât mai redus │
│ │ │ │însă adaptat la │
│ │ │ │necesităţile de │
│ │ │ │consum ale │
│ │ │ │activităţii care│
│ │ │ │se vor derula în│
│ │ │ │cadrul clădirii,│
│Utilizarea │ │ │iar │
│durabilă şi │ │ │dispozitivele │
│protejarea │ │ │aferente │
│resurselor de │ │x │instalaţiilor de│
│apă şi a celor │ │ │apă vor avea │
│marine │ │ │consumul │
│ │ │ │specificat în │
│ │ │ │fişele tehnice │
│ │ │ │ale produsului. │
│ │ │ │Alimentarea cu │
│ │ │ │apă, colectarea │
│ │ │ │şi evacuarea │
│ │ │ │apei uzate │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │infrastructura │
│ │ │ │nou construită │
│ │ │ │destinată │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │productive se va│
│ │ │ │realiza, după │
│ │ │ │caz, prin │
│ │ │ │conectare la │
│ │ │ │sisteme │
│ │ │ │centralizate, │
│ │ │ │sau prin soluţii│
│ │ │ │tehnice care să │
│ │ │ │asigure │
│ │ │ │condiţiile de │
│ │ │ │calitate │
│ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │legislaţie │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │alimentarea cu │
│ │ │ │apă potabilă, │
│ │ │ │respectiv │
│ │ │ │evacuarea apelor│
│ │ │ │uzate (bazine │
│ │ │ │etanşe │
│ │ │ │vidanjabile). │
│ │ │ │De asemenea şi │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │economică │
│ │ │ │asociată │
│ │ │ │investiţiilor în│
│ │ │ │infrastructură │
│ │ │ │şi/sau │
│ │ │ │echipamente, │
│ │ │ │solicitanţii la │
│ │ │ │finanţare vor │
│ │ │ │avea obligaţia │
│ │ │ │contractuală să │
│ │ │ │obţină avizele/ │
│ │ │ │acordurile/ │
│ │ │ │autorizaţiile │
│ │ │ │necesare │
│ │ │ │derulării │
│ │ │ │respectivei │
│ │ │ │activităţii, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │obţinerea │
│ │ │ │autorizaţiei de │
│ │ │ │mediu pentru │
│ │ │ │clasa CAEN │
│ │ │ │respectivă, care│
│ │ │ │stabileşte │
│ │ │ │parametrii şi │
│ │ │ │regulile de │
│ │ │ │funcţionare a │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │titularului de │
│ │ │ │activitate, │
│ │ │ │căruia i se │
│ │ │ │impun condiţii │
│ │ │ │speciale pentru │
│ │ │ │buna desfăşurare│
│ │ │ │a activităţii, │
│ │ │ │în raport cu │
│ │ │ │normele de │
│ │ │ │protecţia │
│ │ │ │mediului. │
│ │ │ │Astfel, nu sunt │
│ │ │ │identificate │
│ │ │ │riscuri de │
│ │ │ │degradare a │
│ │ │ │mediului legate │
│ │ │ │de protejarea │
│ │ │ │calităţii apei │
│ │ │ │şi de stresul │
│ │ │ │hidric la acest │
│ │ │ │moment. Cu toate│
│ │ │ │acestea, pentru │
│ │ │ │activităţile │
│ │ │ │unde este │
│ │ │ │aplicabil, se │
│ │ │ │vor respecta │
│ │ │ │prevederile art.│
│ │ │ │2, punctele (22)│
│ │ │ │and (23), din │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(UE) 2020/852, │
│ │ │ │în conformitate │
│ │ │ │cu prevederile │
│ │ │ │Directivei (EC) │
│ │ │ │2000/60 de │
│ │ │ │stabilire a unui│
│ │ │ │cadru de │
│ │ │ │politică │
│ │ │ │comunitară în │
│ │ │ │domeniul apei şi│
│ │ │ │se va elabora un│
│ │ │ │plan de │
│ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │utilizării şi │
│ │ │ │protecţiei apei,│
│ │ │ │în conformitate │
│ │ │ │cu prevederile │
│ │ │ │directivei │
│ │ │ │menţionate, │
│ │ │ │pentru corpul │
│ │ │ │sau corpurile de│
│ │ │ │apă potenţial │
│ │ │ │afectat(e), în │
│ │ │ │consultare cu │
│ │ │ │părţile │
│ │ │ │interesate │
│ │ │ │relevante. │
│ │ │ │În cazul în care│
│ │ │ │se efectuează o │
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │asupra mediului │
│ │ │ │în conformitate │
│ │ │ │cu Directiva │
│ │ │ │2011/92/UE, │
│ │ │ │modificată prin │
│ │ │ │Directiva 2014/ │
│ │ │ │52/UE a │
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi a │
│ │ │ │Consiliului şi │
│ │ │ │aceasta include │
│ │ │ │o evaluare a │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │asupra apei în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │Directiva 2000/ │
│ │ │ │60/CE, nu este │
│ │ │ │necesară o │
│ │ │ │evaluare │
│ │ │ │suplimentară a │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │asupra apei, cu │
│ │ │ │condiţia ca │
│ │ │ │riscurile │
│ │ │ │identificate să │
│ │ │ │fi fost │
│ │ │ │abordate. │
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │activitatea de │
│ │ │ │reconversie şi │
│ │ │ │recalificare │
│ │ │ │profesională nu │
│ │ │ │se evidenţiază │
│ │ │ │un impact │
│ │ │ │previzibil │
│ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │obiectiv de │
│ │ │ │mediu. Cu toate │
│ │ │ │acestea, acolo │
│ │ │ │unde profilul │
│ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │recalificare/ │
│ │ │ │reconversie │
│ │ │ │permite, vor fi │
│ │ │ │integrate │
│ │ │ │elemente de │
│ │ │ │promovare a │
│ │ │ │respectării │
│ │ │ │acestui criteriu│
│ │ │ │pentru domeniul │
│ │ │ │de activitate │
│ │ │ │respectiv. │
├───────────────┼──┼──┼────────────────┤
│Economia │ │ │ │
│circulară, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│prevenirea │x │ │ │
│generării de │ │ │ │
│deşeuri şi │ │ │ │
│reciclarea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼────────────────┤
│Prevenirea şi │ │ │ │
│controlul │ │ │ │
│poluării │x │ │ │
│aerului, apei │ │ │ │
│sau solului │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │ │ │Nu se estimează │
│ │ │ │un impact │
│ │ │ │previzibil sau │
│ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │obiectiv de │
│ │ │ │mediu luând în │
│ │ │ │considerare │
│ │ │ │următoarele: │
│ │ │ │Intervenţiile │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │investiţiilor │
│ │ │ │productive │
│ │ │ │aferente IMM nu │
│ │ │ │vizează, în │
│ │ │ │principiu, │
│ │ │ │direct clădirile│
│ │ │ │situate în zone │
│ │ │ │sensibile din │
│ │ │ │punctul de │
│ │ │ │vedere al │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │sau în │
│ │ │ │apropierea │
│ │ │ │acestora │
│ │ │ │(inclusiv │
│ │ │ │reţeaua de arii │
│ │ │ │protejate Natura│
│ │ │ │2000, siturile │
│ │ │ │înscrise pe │
│ │ │ │Lista │
│ │ │ │patrimoniului │
│ │ │ │mondial UNESCO │
│ │ │ │şi principalele │
│ │ │ │zone de │
│ │ │ │biodiversitate, │
│ │ │ │precum şi alte │
│ │ │ │zone protejate).│
│ │ │ │în general din │
│ │ │ │experienţa unor │
│ │ │ │apeluri de │
│ │ │ │proiecte similar│
│ │ │ │derulate prin │
│ │ │ │POR 2014- 2020, │
│ │ │ │investiţiile au │
│ │ │ │fost │
│ │ │ │concentrate, în │
│ │ │ │principal, în │
│ │ │ │zona urbană │
│ │ │ │inclusiv sate │
│ │ │ │aparţinătoare de│
│ │ │ │oraşe, şi nu au │
│ │ │ │fost finanţate │
│ │ │ │proiecte în │
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │productive în │
│ │ │ │clădiri de │
│ │ │ │patrimoniu │
│ │ │ │UNESCO. │
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │situaţiile în │
│ │ │ │care sunt │
│ │ │ │construite │
│ │ │ │obiecte de │
│ │ │ │infrastructură │
│ │ │ │noi, acestea nu │
│ │ │ │vor fi │
│ │ │ │construite pe │
│ │ │ │următoarele │
│ │ │ │tipuri de teren:│
│ │ │ │- terenuri │
│ │ │ │arabile şi │
│ │ │ │terenuri │
│ │ │ │cultivate cu un │
│ │ │ │nivel moderat │
│ │ │ │până la ridicat │
│ │ │ │al fertilităţii │
│ │ │ │solului şi al │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │în sol, │
│ │ │ │- terenuri care │
│ │ │ │să fie │
│ │ │ │recunoscute că │
│ │ │ │au o valoare │
│ │ │ │ridicată a │
│ │ │ │biodiversităţii,│
│ │ │ │terenuri care │
│ │ │ │servesc drept │
│ │ │ │habitat al │
│ │ │ │speciilor pe │
│ │ │ │cale de │
│ │ │ │dispariţie │
│ │ │ │(floră şi faună)│
│ │ │ │şi nici terenuri│
│ │ │ │forestiere │
│ │ │ │(acoperite sau │
│ │ │ │nu de arbori), │
│ │ │ │- alte terenuri │
│ │ │ │împădurite sau │
│ │ │ │terenuri care │
│ │ │ │sunt acoperite │
│ │ │ │parţial sau │
│ │ │ │integral sau │
│ │ │ │destinate să fie│
│ │ │ │acoperite de │
│ │ │ │arbori. │
│ │ │ │În ceea ce │
│ │ │ │priveşte │
│ │ │ │spaţiile verzi │
│ │ │ │din zona │
│ │ │ │şantierului │
│ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │acestea vor fi │
│ │ │ │refăcute imediat│
│ │ │ │după finalizarea│
│ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │indiferent de │
│ │ │ │locul în care au│
│ │ │ │fost afectate. │
│ │ │ │Activităţile │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │realizarea de │
│ │ │ │construcţii şi/ │
│ │ │ │sau instalaţii │
│ │ │ │se vor promova │
│ │ │ │cu precădere │
│ │ │ │principiile │
│ │ │ │protecţiei şi │
│ │ │ │refacerii │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │şi a │
│ │ │ │ecosistemelor, │
│ │ │ │sprijinind │
│ │ │ │identificarea de│
│ │ │ │modalităţi mai │
│ │ │ │eficiente de │
│ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │resurselor │
│ │ │ │naturale. │
│ │ │ │Dacă va fi │
│ │ │ │cazul, pentru │
│ │ │ │siturile/ │
│ │ │ │operaţiunile │
│ │ │ │situate în zone │
│ │ │ │sensibile din │
│ │ │ │punctul de │
│ │ │ │vedere al │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │sau în │
│ │ │ │apropierea │
│ │ │ │acestor zone │
│ │ │ │(inclusiv │
│ │ │ │reţeaua Natura │
│ │ │ │2000 de zone │
│ │ │ │protejate, │
│ │ │ │siturile care │
│ │ │ │fac parte din │
│ │ │ │patrimoniul │
│ │ │ │mondial UNESCO │
│ │ │ │şi principalele │
│ │ │ │zone de │
│ │ │ │biodiversitate, │
│ │ │ │precum şi alte │
│ │ │ │zone protejate),│
│ │ │ │se va realiza o │
│ │ │ │evaluare │
│ │ │ │corespunzătoare,│
│ │ │ │după caz, şi pe │
│ │ │ │baza │
│ │ │ │concluziilor │
│ │ │ │acesteia sunt │
│ │ │ │puse în aplicare│
│ │ │ │măsurile de │
│ │ │ │atenuare │
│ │ │ │necesare. │
│ │ │ │Cu privire la │
│ │ │ │activităţile │
│ │ │ │economice │
│ │ │ │asociate │
│ │ │ │investiţiilor in│
│ │ │ │infrastructură │
│ │ │ │şi/sau dotări │
│Protecţia şi │ │ │pentru derularea│
│refacerea │ │ │de activităţi │
│biodiversităţii│ │x │productive, nu │
│şi a │ │ │se vor finanţa │
│ecosistemelor │ │ │proiectele care │
│ │ │ │vor conduce la │
│ │ │ │fabricarea, │
│ │ │ │introducerea pe │
│ │ │ │piaţă sau │
│ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │chimice │
│ │ │ │menţionate în │
│ │ │ │descrierea │
│ │ │ │acestei │
│ │ │ │investii, │
│ │ │ │respectiv: │
│ │ │ │- ca atare, în │
│ │ │ │amestecuri sau │
│ │ │ │în articole, a │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │anexa 1 sau │
│ │ │ │anexa II la │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(UE) 2019/1021 │
│ │ │ │al Parlamentului│
│ │ │ │European şi al │
│ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │excepţia cazului│
│ │ │ │în care │
│ │ │ │substanţele sunt│
│ │ │ │prezente ca urme│
│ │ │ │neintenţionate │
│ │ │ │de contaminant; │
│ │ │ │- mercurului şi │
│ │ │ │a compuşilor │
│ │ │ │mercurului, a │
│ │ │ │amestecurilor │
│ │ │ │acestora şi a │
│ │ │ │produselor cu │
│ │ │ │adaos de mercur,│
│ │ │ │astfel cum sunt │
│ │ │ │definite la │
│ │ │ │articolul 2 din │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(UE) 2017/852 al│
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi al │
│ │ │ │Consiliului; │
│ │ │ │- ca atare, în │
│ │ │ │amestecuri sau │
│ │ │ │în articole, a │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │anexa 1 sau │
│ │ │ │anexa II la │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(CE) nr. 1005/ │
│ │ │ │2009 al │
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi al │
│ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │- ca atare, în │
│ │ │ │amestecuri sau │
│ │ │ │în articole, a │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │anexa II la │
│ │ │ │Directiva 2011/ │
│ │ │ │65/UE a │
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi a │
│ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │excepţia cazului│
│ │ │ │în care se │
│ │ │ │respectă pe │
│ │ │ │deplin art. 4 │
│ │ │ │alin. (1) din │
│ │ │ │directiva │
│ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │- ca atare, în │
│ │ │ │amestecuri sau │
│ │ │ │în articole, a │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │anexa XVII la │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(CE) nr. 1907/ │
│ │ │ │2006 al │
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi al │
│ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │excepţia cazului│
│ │ │ │în care se │
│ │ │ │respectă pe │
│ │ │ │deplin │
│ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │specificate în │
│ │ │ │anexa │
│ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │- unor substanţe│
│ │ │ │care, fie │
│ │ │ │singure, fie în │
│ │ │ │amestecuri, fie │
│ │ │ │ca parte │
│ │ │ │dintr-un │
│ │ │ │articol, │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │criteriile │
│ │ │ │prevăzute la │
│ │ │ │articolul 57 din│
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(CE) 1907/2006 │
│ │ │ │şi sunt │
│ │ │ │identificare în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │articolul 59 │
│ │ │ │alineatul (1) │
│ │ │ │din regulamentul│
│ │ │ │respectiv, cu │
│ │ │ │excepţia cazului│
│ │ │ │în care s-a │
│ │ │ │dovedit că │
│ │ │ │utilizarea lor │
│ │ │ │este esenţială │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │societate; │
│ │ │ │- altor │
│ │ │ │substanţe care, │
│ │ │ │fie singure, fie│
│ │ │ │în amestecuri, │
│ │ │ │fie ca parte │
│ │ │ │dintr-un │
│ │ │ │articol, │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │criteriile │
│ │ │ │prevăzute la │
│ │ │ │articolul 57 din│
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │(CE) 1907/2006, │
│ │ │ │cu excepţia │
│ │ │ │cazului în care │
│ │ │ │s-a dovedit că │
│ │ │ │utilizarea lor │
│ │ │ │este esenţială │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │societate. │
│ │ │ │eliminându-se, │
│ │ │ │astfel, o serie │
│ │ │ │de afectări a │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │ecosistemelor. │
│ │ │ │Se vor respecta │
│ │ │ │prevederile │
│ │ │ │legislaţiei │
│ │ │ │specifice în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │(inclusiv a │
│ │ │ │Directivei │
│ │ │ │Habitate, │
│ │ │ │Directivei │
│ │ │ │Păsări şi │
│ │ │ │Directivei │
│ │ │ │privind EIA). │
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │activitatea de │
│ │ │ │reconvesie şi │
│ │ │ │recalificare │
│ │ │ │profesională se │
│ │ │ │va urmări │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │integrarea │
│ │ │ │principiilor │
│ │ │ │privind şi │
│ │ │ │refacerea │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │şi a │
│ │ │ │ecosistemelor în│
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │profesională │
│ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │realizează │
│ │ │ │specializarea/ │
│ │ │ │calificarea/ │
│ │ │ │recalificarea. │
└───────────────┴──┴──┴────────────────┘

        *24) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.

        Partea a 2- a

┌─────────────┬──┬─────────────────────┐
│Întrebări │Nu│Justificare de fond │
├─────────────┼──┼─────────────────────┤
│ │ │Similar ca la │
│ │ │criteriul privind │
│ │ │contribuţia la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile din Anexa│
│ │ │1 la Regulamentul UE │
│ │ │1060/2021, │
│ │ │coeficientul pentru │
│ │ │calcularea │
│ │ │sprijinului acordat │
│ │ │obiectivelor privind │
│ │ │combaterea │
│ │ │schimbărilor │
│ │ │climatice este │
│ │ │stabilit la 100 %, │
│ │ │coroborat cu │
│ │ │abordarea similară │
│ │ │din cadrul │
│ │ │Comunicării CE C │
│ │ │(2021) 1054 final/ │
│ │ │2021, investiţiile │
│ │ │propuse vor contribui│
│ │ │şi la realizarea │
│ │ │acestui criteriu. De │
│ │ │asemenea, │
│ │ │investiţiile │
│ │ │finanţate vor promova│
│ │ │măsuri suplimentare │
│ │ │care să conducă │
│ │ │diminuarea efectului │
│ │ │negativ al climatului│
│ │ │actual şi al │
│ │ │climatului viitor │
│ │ │asupra activităţii, │
│ │ │inclusiv asupra │
│ │ │persoanelor, asupra │
│ │ │naturii sau asupra │
│ │ │activelor. Astfel: │
│ │ │Investiţiile în │
│ │ │infrastructura noua │
│ │ │şi/sau în │
│ │ │modernizarea şi │
│ │ │extinderea │
│ │ │infrastructurii │
│ │ │existente eligibile │
│ │ │în cadrul liniei de │
│ │ │finanţare nu sunt │
│ │ │folosite pentru │
│ │ │extracţia, │
│ │ │depozitarea, │
│ │ │transportul sau │
│ │ │producţia de │
│ │ │combustibili fosili. │
│ │ │Investiţiile în │
│ │ │infrastructură şi/sau│
│ │ │echipamente vor fi │
│ │ │realizate în lumina │
│ │ │celor mai bune │
│ │ │practici şi pe │
│ │ │orientările │
│ │ │disponibile şi iau în│
│ │ │considerare cele mai │
│ │ │recente cunoştinţe │
│ │ │ştiinţifice legate de│
│ │ │analiza │
│ │ │vulnerabilităţii şi a│
│ │ │riscurilor şi │
│ │ │metodologiile │
│ │ │aferente, promovând │
│ │ │reducerea consumului │
│ │ │de energie, respectiv│
│ │ │creşterea eficienţei │
│ │ │energetice a │
│ │ │sistemelor tehnice, │
│ │ │răspunzând astfel, │
│ │ │cerinţelor speciale │
│ │ │de confort şi de │
│ │ │adaptare la │
│ │ │schimbările climatice│
│ │ │- în special │
│ │ │perioadele prelungite│
│ │ │cu temperaturi foarte│
│ │ │ridicate/foarte │
│ │ │scăzute. │
│ │ │Astfel, clădirile nou│
│ │ │construite vor fi │
│ │ │realizate, cel puţin │
│ │ │după standardul NZEB,│
│ │ │conform legislaţiei │
│ │ │în vigoare, sau vor │
│ │ │promova măsuri │
│ │ │suplimentare de │
│ │ │eficienţă energetică,│
│ │ │ca de exemplu: │
│ │ │- instalarea unor │
│ │ │sisteme alternative │
│ │ │de producere a │
│ │ │energiei din surse │
│ │ │regenerabile de │
│ │ │energie, în scopul │
│ │ │reducerii │
│ │ │consumurilor │
│ │ │energetice din surse │
│ │ │convenţionale şi a │
│ │ │emisiilor de gaze cu │
│ │ │efect de seră, etc. │
│ │ │- asigurarea unui │
│ │ │nivel ridicat de │
│ │ │etanşeitate la aer a │
│ │ │clădirii, atât prin │
│ │ │montarea adecvată a │
│ │ │tâmplăriei │
│ │ │termoizolante în │
│ │ │anvelopa clădirii, │
│ │ │cât şi prin aplicarea│
│ │ │de tehnologii │
│ │ │adecvate de reducere │
│ │ │a permeabilităţii la │
│ │ │aer a elementelor de │
│ │ │anvelopă opace şi │
│ │ │asigurarea │
│ │ │continuităţii │
│ │ │stratului etanş la │
│ │ │nivelul │
│ │ │infrastructurii; │
│ │ │- în cazul clădirilor│
│ │ │cu o suprafaţă mai │
│ │ │mare de 5 000 mp la │
│ │ │finalizarea │
│ │ │construcţiei, │
│ │ │clădirea rezultată │
│ │ │este supusă unor │
│ │ │teste de etanşeitate │
│ │ │şi integritate │
│ │ │termică, şi orice │
│ │ │deviere de la │
│ │ │nivelurile de │
│ │ │performanţă stabilite│
│ │ │în etapa de │
│ │ │proiectare sau orice │
│ │ │defect în anvelopa │
│ │ │clădirii sunt │
│ │ │comunicate │
│ │ │investitorilor şi │
│ │ │clienţilor sau în │
│ │ │timpul construcţiei │
│ │ │sunt aplicate procese│
│ │ │robuste şi trasabile │
│ │ │de control al │
│ │ │calităţii. │
│ │ │- sisteme de │
│ │ │încălzire/ sisteme de│
│ │ │furnizare a apei │
│ │ │calde de consum, cu │
│ │ │randament ridicat şi │
│ │ │un nivel redus al │
│ │ │emisiilor echivalent │
│ │ │CO2 │
│ │ │- Ventilatoarele, │
│ │ │compresoarele, │
│ │ │pompele şi alte │
│ │ │echipamente utilizate│
│ │ │care sunt │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Directiva 2009/125/CE│
│ │ │a Parlamentului │
│ │ │European şi a │
│ │ │Consiliului (187) │
│ │ │respectă, după caz, │
│ │ │cerinţele aferente │
│ │ │celei mai înalte │
│ │ │clase de eficienţă │
│ │ │energetică, precum şi│
│ │ │regulamentele de │
│ │ │punere în aplicare │
│ │ │adoptate în temeiul │
│ │ │directivei │
│ │ │respective, │
│ │ │reprezentând totodată│
│ │ │cea mai bună │
│ │ │tehnologie │
│ │ │disponibilă. │
│ │ │Pentru clădirile │
│ │ │existente care vor fi│
│ │ │modernizate/extinse │
│ │ │se va avea în vedere │
│ │ │instalarea unor │
│ │ │sisteme alternative │
│ │ │de producere a │
│ │ │energiei, din surse │
│ │ │regenerabile de │
│ │ │energie, în scopul │
│ │ │reducerii │
│ │ │consumurilor │
│ │ │energetice din surse │
│ │ │convenţionale şi a │
│ │ │emisiilor de gaze cu │
│ │ │efect de seră etc. │
│ │ │Sistemele de │
│ │ │producere a energiei │
│ │ │utilizând surse │
│ │ │regenerabile pot fi │
│ │ │montate, conform │
│ │ │soluţiei tehnice, pe │
│ │ │clădire sau în │
│ │ │apropierea acesteia, │
│ │ │cu condiţia ca │
│ │ │acestea să se afle pe│
│ │ │imobilul (teren sau │
│ │ │clădire) pentru care │
│ │ │solicitantul deţine │
│ │ │unul din drepturile │
│ │ │reale prevăzute prin │
│ │ │ghidul │
│ │ │solicitantului. │
│ │ │Activităţile de │
│Adaptarea la │ │dotare vor include │
│schimbările │ │echipamente conforme │
│climatice: │ │cu cerinţele privind │
│- Se │ │energia aşa cum sunt │
│preconizează │ │acestea prevăzute de │
│că măsura va │ │Directiva (EC) 2009/ │
│duce la │ │125 de instituire a │
│creşterea │ │unui cadru pentru │
│efectului │ │stabilirea cerinţelor│
│negativ al │ │în materie de │
│climatului │ │proiectare ecologică │
│actual şi al │ │aplicabile produselor│
│climatului │x │cu impact energetic. │
│viitor │ │Activităţile │
│preconizat │ │prevăzute în cadrul │
│asupra │ │acestui acţiuni vor │
│măsurii în │ │fi realizate în cele │
│sine sau │ │6 judeţe afectate de │
│asupra │ │procesul de tranziţie│
│persoanelor, │ │la neutralitatea │
│asupra │ │climatică, judeţe cu │
│naturii sau │ │diferite │
│asupra │ │vulnerabilităţi din │
│activelor? │ │punct de vedere a │
│ │ │condiţiilor de mediu/│
│ │ │climatice. │
│ │ │Proiecţiile acestor │
│ │ │vulnerabilităţi pe │
│ │ │durata de viaţă a │
│ │ │investiţiilor vor fi │
│ │ │avute în vedere în │
│ │ │faza de proiectare a │
│ │ │obiectivelor de │
│ │ │infrastructură, cu │
│ │ │impact asupra │
│ │ │soluţiilor tehnice │
│ │ │selectate. Vor fi │
│ │ │evaluate şi riscurile│
│ │ │legate de inundaţii, │
│ │ │alunecări de teren şi│
│ │ │în cazul în care sunt│
│ │ │identificate probleme│
│ │ │de adaptare, în │
│ │ │special în ceea ce │
│ │ │înseamnă amplasarea │
│ │ │construcţiilor în │
│ │ │zone cu riscuri │
│ │ │asociate, vor fi puse│
│ │ │în aplicare soluţii │
│ │ │specifice de │
│ │ │adaptare. In funcţie │
│ │ │de specificul │
│ │ │fiecărui proiect vor │
│ │ │fi implementate │
│ │ │diferite măsuri de │
│ │ │adaptare la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice, luând în │
│ │ │considerare folosirea│
│ │ │eficientă a │
│ │ │resurselor: │
│ │ │utilizarea unor │
│ │ │soluţii tehnice care │
│ │ │să permită adaptarea │
│ │ │la temperaturile │
│ │ │maxime actuale; │
│ │ │proiectarea │
│ │ │infrastructurii │
│ │ │pentru colectarea │
│ │ │apelor pluviale; │
│ │ │măsuri de adaptare în│
│ │ │conformitate cu │
│ │ │specificul climatic │
│ │ │al zonei; straturi de│
│ │ │acoperire rezistente │
│ │ │la fluctuaţiile de │
│ │ │temperatură, rosturi │
│ │ │de dilataţie │
│ │ │rezistente la │
│ │ │fluctuaţiile de │
│ │ │temperatură; │
│ │ │monitorizarea │
│ │ │constantă a │
│ │ │comportamentului │
│ │ │infrastructurii în │
│ │ │contextul utilizării │
│ │ │acesteia; acoperirea │
│ │ │terasamentelor cu │
│ │ │material textil şi │
│ │ │vegetaţie; etc │
│ │ │Fenomenele climatice │
│ │ │şi hazardele naturale│
│ │ │asociate acestora │
│ │ │care vor fi luate în │
│ │ │calcul pe parcursul │
│ │ │tuturor etapelor │
│ │ │activităţilor │
│ │ │prevăzute în cadrul │
│ │ │acestei acţiuni, │
│ │ │inclusiv pentru │
│ │ │activitatea economică│
│ │ │asociată investiţiei │
│ │ │productive sunt: │
│ │ │ploile torenţiale, │
│ │ │valurile de căldură, │
│ │ │inundaţiile, │
│ │ │eroziunile pluviale, │
│ │ │alunecările de teren │
│ │ │etc. Vor fi luate în │
│ │ │considerare atât │
│ │ │efectele schimbărilor│
│ │ │climatice din │
│ │ │prezent, cât şi cele │
│ │ │din viitor. Soluţii │
│ │ │specifice vor fi puse│
│ │ │în aplicare în cazul │
│ │ │în care sunt │
│ │ │identificate probleme│
│ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │adaptarea │
│ │ │investiţiilor la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice. │
│ │ │În cazul │
│ │ │activităţilor │
│ │ │existente şi al │
│ │ │activităţilor noi │
│ │ │care utilizează │
│ │ │active fizice │
│ │ │existente, operatorul│
│ │ │economic pune în │
│ │ │aplicare soluţii │
│ │ │fizice şi nefizice │
│ │ │("soluţii de │
│ │ │adaptare"), pe o │
│ │ │perioadă de până la │
│ │ │cinci ani, care reduc│
│ │ │cele mai importante │
│ │ │riscuri climatice │
│ │ │fizice identificate │
│ │ │care sunt │
│ │ │semnificative pentru │
│ │ │activitatea │
│ │ │respectivă. în │
│ │ │consecinţă, se │
│ │ │elaborează un plan de│
│ │ │adaptare pentru │
│ │ │punerea în aplicare a│
│ │ │acestor soluţii. │
│ │ │În cazul │
│ │ │activităţilor noi şi │
│ │ │al activităţile │
│ │ │existente care │
│ │ │utilizează active │
│ │ │fizice nou │
│ │ │construite, │
│ │ │operatorul economic │
│ │ │integrează, în │
│ │ │momentul proiectării │
│ │ │şi al construcţiei, │
│ │ │soluţiile de adaptare│
│ │ │care reduc cele mai │
│ │ │importante riscuri │
│ │ │climatice fizice │
│ │ │identificate care │
│ │ │sunt semnificative │
│ │ │pentru activitatea │
│ │ │respectivă şi le pune│
│ │ │în aplicare înainte │
│ │ │de începerea │
│ │ │operaţiunilor. │
│ │ │Soluţiile de adaptare│
│ │ │puse în aplicare nu │
│ │ │afectează negativ │
│ │ │eforturile de │
│ │ │adaptare la riscurile│
│ │ │climatice fizice sau │
│ │ │nivelul de rezilienţă│
│ │ │la acestea al altor │
│ │ │persoane, al naturii,│
│ │ │al patrimoniului │
│ │ │cultural, al │
│ │ │activelor şi al altor│
│ │ │activităţi economice;│
│ │ │acestea sunt coerente│
│ │ │cu strategiile şi │
│ │ │planurile de adaptare│
│ │ │de la nivel local, │
│ │ │sectorial, regional │
│ │ │sau naţional şi iau │
│ │ │în calcul utilizarea │
│ │ │soluţiilor bazate pe │
│ │ │natură sau se │
│ │ │bazează, în măsura │
│ │ │posibilului, pe │
│ │ │infrastructura │
│ │ │albastră sau pe │
│ │ │infrastructura verde.│
│ │ │Pentru activităţile │
│ │ │economice care │
│ │ │utilizează activele │
│ │ │fizice existente, în │
│ │ │cazul extinderii şi/ │
│ │ │sau diversificării │
│ │ │activităţii │
│ │ │economice, operatorul│
│ │ │economic poate pune │
│ │ │în aplicare, soluţii │
│ │ │fizice şi nefizice │
│ │ │("soluţii de │
│ │ │adaptare"), pe o │
│ │ │perioada de │
│ │ │implementare şi/sau │
│ │ │durabilitate a │
│ │ │investiţiei, care │
│ │ │reduc cele mai │
│ │ │importante riscuri │
│ │ │climatice fizice │
│ │ │identificate care │
│ │ │sunt semnificative │
│ │ │pentru activitatea │
│ │ │respectivă şi care │
│ │ │vor putea fi punctate│
│ │ │suplimentar în │
│ │ │procesul de evaluare │
│ │ │a cererii de │
│ │ │finanţare. │
│ │ │Pentru activitatea de│
│ │ │reconvesie şi │
│ │ │recalificare │
│ │ │profesională se va │
│ │ │urmări inclusiv │
│ │ │integrarea │
│ │ │principiilor de │
│ │ │analiza DNSH la │
│ │ │activitatea │
│ │ │profesională pentru │
│ │ │care se realizează │
│ │ │specializarea/ │
│ │ │calificarea/ │
│ │ │recalificarea, cu │
│ │ │accent pe economia │
│ │ │verde şi durabilă. │
├─────────────┼──┼─────────────────────┤
│ │ │Măsura nu are efecte │
│ │ │negative previzibile │
│ │ │asupra economiei │
│ │ │circulare, │
│ │ │nepresupunând │
│ │ │utilizarea de resurse│
│ │ │şi nici acţiuni cu │
│ │ │impact asupra │
│ │ │acestora, luând în │
│ │ │considerare atât │
│ │ │efectele directe, cât│
│ │ │şi pe cele indirecte │
│ │ │pe parcursul duratei │
│ │ │de viaţă a │
│ │ │investiţiilor. │
│ │ │In cadrul liniei de │
│ │ │finanţare sunt │
│ │ │excluse următoarele │
│ │ │tipuri de activităţi:│
│ │ │- activităţi legate │
│ │ │de depozitele de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │incineratoare şi │
│ │ │instalaţiile de │
│ │ │tratare │
│ │ │mecano-biologică a │
│ │ │deşeurilor*25), │
│ │ │- activităţi în care │
│ │ │eliminarea pe termen │
│ │ │lung a deşeurilor │
│ │ │poate dăuna mediului │
│ │ │(de exemplu, │
│ │ │deşeurile nucleare). │
│ │ │Pentru investiţiile │
│ │ │in infrastructură şi/│
│ │ │sau instalaţii │
│ │ │asociate spaţiilor de│
│ │ │producţie şi/sau │
│ │ │servicii, se va │
│ │ │solicita │
│ │ │beneficiarilor să │
│ │ │impună, ca o condiţie│
│ │ │în documentaţiile de │
│ │ │atribuire şi în │
│ │ │contractele de │
│ │ │lucrări, să se │
│ │ │asigure că cel puţin │
│ │ │70 % (în greutate) │
│ │ │din deşeurile │
│ │ │nepericuloase │
│ │ │provenite din │
│ │ │activităţi de │
│ │ │construcţie şi │
│ │ │demolări (cu excepţia│
│ │ │materialelor naturale│
│ │ │menţionate în │
│ │ │categoria 17 05 04 │
│ │ │din lista europeană a│
│ │ │deşeurilor stabilită │
│ │ │prin Decizia 2000/532│
│ │ │/CE) şi generate pe │
│ │ │şantier vor fi │
│ │ │pregătite pentru │
│ │ │reutilizare, │
│ │ │reciclare şi alte │
│ │ │operaţiuni de │
│ │ │valorificare │
│ │ │materială, inclusiv │
│ │ │operaţiuni de umplere│
│ │ │care utilizează │
│ │ │deşeuri pentru a │
│ │ │înlocui alte │
│ │ │materiale, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │ierarhia deşeurilor │
│ │ │şi cu Protocolul UE │
│ │ │de gestionare a │
│ │ │deşeurilor din │
│ │ │construcţii şi │
│ │ │demolări*26). │
│ │ │În special, agenţii │
│ │ │economici/ │
│ │ │constructorii vor │
│ │ │limita generarea de │
│ │ │deşeuri în procesele │
│ │ │aferente │
│ │ │construcţiilor şi │
│ │ │demolărilor, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │Protocolul UE de │
│ │ │gestionare a │
│ │ │deşeurilor din │
│ │ │construcţii şi │
│ │ │demolări. Proiectarea│
│ │ │clădirilor şi │
│ │ │tehnicile de │
│ │ │construcţie vor │
│ │ │sprijini │
│ │ │circularitatea şi, în│
│ │ │special, vor │
│ │ │demonstra, în │
│ │ │conformitate cu ISO │
│ │ │20887 sau cu alte │
│ │ │standarde de evaluare│
│ │ │a caracteristicilor │
│ │ │de dezasamblare sau a│
│ │ │adaptabilităţii │
│ │ │infrastructurii │
│ │ │construite, modul în │
│ │ │care sunt proiectate │
│ │ │astfel încât să fie │
│ │ │mai eficiente din │
│ │ │punctul de vedere al │
│ │ │utilizării │
│Tranziţia │ │resurselor, │
│către o │ │adaptabile, flexibile│
│economie │ │şi demontabile. │
│circulară, │ │În ceea ce priveşte │
│inclusiv │ │investiţiile în │
│prevenirea │ │echipamente, se va │
│generării de │ │avea în vedere ca │
│deşeuri şi │ │acestea să │
│reciclarea │ │îndeplinească │
│acestora: │ │cerinţele privind │
│- Se │ │eficienţa utilizării │
│preconizează │ │materialelor şi a │
│că măsura: │ │altor resurse, în │
│(i) va duce │ │concordanţă cu │
│la o creştere│ │prevederile │
│semnificativă│ │Directivei 2009/125/ │
│a generării, │ │CE de instituire a │
│a incinerării│ │unui cadru pentru │
│sau a │ │stabilirea cerinţelor│
│eliminării │ │în materie de │
│deşeurilor, │ │proiectare ecologică │
│cu excepţia │ │aplicabile produselor│
│incinerării │ │cu impact energetic. │
│deşeurilor │ │Acolo unde este │
│periculoase │ │cazul, pentru │
│nereciclabile│ │echipamentele noi │
│sau │ │cumpărate vor │
│(ii) va duce │x │respecta prevederile │
│la │ │legale în vigoare, │
│ineficienţe │ │inclusiv standardele │
│semnificative│ │europene, cu privire │
│în utilizarea│ │la producerea │
│directă sau │ │acestora (inclusiv │
│indirectă a │ │cele legate de mediu)│
│oricăror │ │cerinţele de │
│resurse │ │eficienţă a │
│naturale în │ │materialelor │
│orice etapă a│ │stabilite în │
│ciclului său │ │conformitate cu │
│de viaţă, │ │Directiva 2009/125/ │
│care nu sunt │ │CE. │
│reduse la │ │De asemenea, │
│minimum prin │ │echipamentele │
│măsuri │ │utilizate nu vor │
│adecvate sau │ │conţine substanţele │
│(iii) va │ │restricţionate │
│cauza │ │enumerate în anexa II│
│prejudicii │ │la Directiva 2011/65/│
│semnificative│ │UE, cu excepţia │
│şi pe termen │ │cazului în care │
│lung mediului│ │valorile │
│în ceea ce │ │concentraţiilor în │
│priveşte │ │greutate în │
│economia │ │materialele omogene │
│circulară? │ │nu le depăşesc pe │
│ │ │cele enumerate în │
│ │ │anexa respectivă. │
│ │ │La sfârşitul ciclului│
│ │ │lor de viaţă, │
│ │ │echipamentele sunt │
│ │ │pregătite pentru │
│ │ │reutilizare, │
│ │ │valorificare sau │
│ │ │reciclare sau tratare│
│ │ │corespunzătoare, │
│ │ │inclusiv îndepărtarea│
│ │ │tuturor fluidelor şi │
│ │ │o tratare selectivă │
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │anexa VII la │
│ │ │Directiva 2012/19/UE.│
│ │ │Pe parcursul │
│ │ │realizării │
│ │ │investiţiilor se va │
│ │ │asigura menţinerea │
│ │ │unui nivel scăzut al │
│ │ │deşeurilor generate, │
│ │ │se va asigura │
│ │ │reciclarea │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │existente, acolo unde│
│ │ │este posibil. │
│ │ │Trebuie să existe un │
│ │ │plan de gestionare a │
│ │ │deşeurilor la nivelul│
│ │ │activităţii aferente │
│ │ │codului CAEN si la │
│ │ │nivelul │
│ │ │infrastructurii si │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │realizate in urma │
│ │ │implementării │
│ │ │proiectului care să │
│ │ │asigure reciclarea │
│ │ │maximă la sfârşitul │
│ │ │ciclului de viaţă a │
│ │ │acestora, inclusiv │
│ │ │prin acorduri │
│ │ │contractuale cu │
│ │ │furnizorii de │
│ │ │servicii de │
│ │ │reciclare. De │
│ │ │asemenea, pe │
│ │ │parcursul derulării │
│ │ │proiectului si │
│ │ │activităţii CAEN │
│ │ │asociate, │
│ │ │solicitantul va │
│ │ │promova masurile de │
│ │ │colectare selectivă a│
│ │ │deşeurilor şi de │
│ │ │promovare a │
│ │ │reciclării acestora. │
│ │ │În plus, acolo unde │
│ │ │este cazul, procesele│
│ │ │de reciclare trebuie │
│ │ │să îndeplinească │
│ │ │condiţiile prevăzute │
│ │ │de Directiva 2006/66/│
│ │ │CE a Parlamentului │
│ │ │European şi a │
│ │ │Consiliului şi în │
│ │ │partea B din anexa │
│ │ │III la directiva │
│ │ │respectivă, inclusiv │
│ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │utilizarea celor mai │
│ │ │recente cele mai bune│
│ │ │tehnici disponibile │
│ │ │relevante, atingerea │
│ │ │nivelurilor de │
│ │ │eficienţă specificate│
│ │ │pentru bateriile cu │
│ │ │plumb acid, bateriile│
│ │ │cu nichel-cadmiu şi │
│ │ │pentru alte substanţe│
│ │ │chimice utilizate în │
│ │ │baterii. Aceste │
│ │ │procese asigură │
│ │ │reciclarea │
│ │ │conţinutului de metal│
│ │ │la cel mai înalt │
│ │ │nivel posibil din │
│ │ │punct de vedere │
│ │ │tehnic, evitând în │
│ │ │acelaşi timp │
│ │ │costurile excesive. │
│ │ │Totodată, după caz, │
│ │ │instalaţiile care │
│ │ │desfăşoară procese de│
│ │ │reciclare îndeplinesc│
│ │ │cerinţele prevăzute │
│ │ │în Directiva 2010/75/│
│ │ │UE a Parlamentului │
│ │ │European şi a │
│ │ │Consiliului. │
│ │ │Pentru activitatea de│
│ │ │reconversie şi │
│ │ │recalificare │
│ │ │profesională se va │
│ │ │urmări inclusiv │
│ │ │integrarea │
│ │ │principiilor privind │
│ │ │economia profesională│
│ │ │în activitatea │
│ │ │profesională pentru │
│ │ │care se realizează │
│ │ │specializarea/ │
│ │ │calificarea/ │
│ │ │recalificarea. │
├─────────────┼──┼─────────────────────┤
│ │ │Proiectarea şi │
│ │ │implementarea │
│ │ │proiectelor se va │
│ │ │realiza cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │factorilor de mediu │
│ │ │(inclusiv apă, aer şi│
│ │ │sol) potenţial │
│ │ │afectaţi stabilite │
│ │ │prin actele de mediu │
│ │ │emise în conformitate│
│ │ │cu Directiva EIA, │
│ │ │dacă este cazul. │
│ │ │În cea mai mare │
│ │ │parte, având în │
│ │ │vedere experienţa în │
│ │ │derularea acestor │
│ │ │tipuri de investiţii │
│ │ │în cadrul POR │
│ │ │2007-2013 şi │
│ │ │2014-2020, sursele de│
│ │ │emisie a poluanţilor │
│ │ │atmosferici vor fi │
│ │ │surse la sol libere, │
│ │ │deschise şi mobile │
│ │ │sau staţionare difuze│
│ │ │/dirijate. │
│ │ │Investiţiile care │
│ │ │prevăd realizarea de │
│ │ │componente de │
│ │ │infrastructură fizică│
│ │ │nu vor conduce la o │
│ │ │creştere │
│ │ │semnificativă a │
│ │ │emisiilor de poluanţi│
│ │ │în aer, apă sau sol, │
│ │ │deoarece o serie de │
│ │ │activităţi sunt │
│ │ │restricţionate din │
│ │ │descrierea │
│ │ │investiţiei. De │
│ │ │asemenea, în etapa de│
│ │ │construcţie a │
│ │ │elementelor de │
│ │ │infrastructură se vor│
│ │ │asigura măsuri pentru│
│ │ │a reduce zgomotul, │
│ │ │praful şi emisiile de│
│ │ │poluanţi pe parcursul│
│ │ │derulării lucrărilor;│
│ │ │astfel, beneficiarii │
│ │ │se vor asigura că în │
│ │ │etapa de construire a│
│ │ │infrastructurii sunt │
│ │ │promovate: │
│ │ │- măsuri privind │
│ │ │calitatea aerului din│
│ │ │interior, ce poate fi│
│ │ │afectată de numeroşi │
│ │ │alţi factori cum ar │
│ │ │fi utilizarea de │
│ │ │ceruri şi lacuri │
│ │ │pentru suprafeţe, │
│ │ │materialele de │
│ │ │construcţie precum │
│ │ │formaldehida din │
│ │ │placaj şi substanţele│
│ │ │ignifuge din │
│ │ │numeroase materiale │
│ │ │sau radonul care │
│ │ │provine, atât din │
│ │ │soluri, cât şi din │
│ │ │materialele de │
│ │ │construcţie. │
│ │ │- faptul că │
│ │ │materialele şi │
│ │ │componentele de │
│ │ │construcţie utilizate│
│ │ │nu vor conţine azbest│
│ │ │şi nici substanţe │
│ │ │care prezintă motive │
│ │ │de îngrijorare │
│ │ │deosebită, astfel cum│
│ │ │au fost identificate │
│ │ │pe baza listei │
│ │ │substanţelor supuse │
│ │ │autorizării prevăzute│
│ │ │în anexa XIV la │
│ │ │Regulamentul (CE) nr.│
│ │ │1907/2006; │
│ │ │- ventilatoarele, │
│ │ │compresoarele, │
│ │ │pompele şi alte │
│ │ │echipamente utilizate│
│ │ │care sunt │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Directiva 2009/125/CE│
│ │ │a Parlamentului │
│ │ │European şi a │
│ │ │Consiliului (187) │
│ │ │respectă, după caz, │
│ │ │cerinţele aferente │
│ │ │celei mai înalte │
│ │ │clase de eficienţă │
│ │ │energetică, precum şi│
│ │ │regulamentele de │
│ │ │punere în aplicare │
│ │ │adoptate în temeiul │
│ │ │directivei │
│ │ │respective, │
│ │ │reprezentând totodată│
│ │ │cea mai bună │
│ │ │tehnologie │
│ │ │disponibilă. │
│ │ │Deoarece atât │
│ │ │fabricarea, cât şi │
│ │ │transportul │
│ │ │materialelor │
│ │ │generează emisii de │
│ │ │gaze cu efect de │
│ │ │seră, se recomandă │
│ │ │folosirea │
│ │ │materialelor │
│ │ │disponibile cât mai │
│ │ │aproape de locul │
│ │ │construcţiei şi a │
│ │ │celor al căror proces│
│ │ │de producţie este cât│
│ │ │se poate de prietenos│
│ │ │cu mediul. Trebuie │
│ │ │avută în vedere │
│ │ │utilizarea produselor│
│ │ │de construcţii │
│ │ │non-toxice, │
│ │ │reciclabile şi │
│ │ │biodegradabile, │
│ │ │fabricate la nivelul │
│ │ │industriei locale, │
│ │ │din materii prime │
│ │ │produse în zonă, │
│ │ │folosind tehnici care│
│ │ │nu afectează mediul. │
│ │ │Se estimează că │
│ │ │poluarea aerului în │
│ │ │timpul perioadei de │
│ │ │execuţie a lucrărilor│
│ │ │nu depăşeşte limitele│
│ │ │maxime permise, este │
│ │ │temporară (în timpul │
│ │ │executării │
│ │ │lucrărilor), │
│ │ │intermitentă (în │
│ │ │funcţie de programul │
│ │ │de lucru şi de │
│ │ │graficul lucrărilor),│
│ │ │nu este concentrată │
│ │ │doar în frontul de │
│ │ │lucru (unele surse │
│ │ │sunt mobile) nefiind │
│ │ │de natură să afecteze│
│ │ │semnificativ acest │
│ │ │obiectiv de mediu. │
│ │ │De asemenea, pe │
│ │ │parcursul etapei de │
│ │ │execuţie se vor lua │
│ │ │măsurile necesare │
│ │ │astfel încât │
│ │ │deşeurile rezultate │
│ │ │din demontări/ │
│ │ │demolări, precum şi │
│ │ │materialele necesare │
│ │ │pentru construire să │
│ │ │fie corect depozitate│
│ │ │pentru a se evita │
│ │ │infiltraţiile în │
│ │ │stratul acvifer sau │
│ │ │în apele de │
│ │ │suprafaţă, ca urmare │
│ │ │a antrenării acestora│
│ │ │de către apele │
│ │ │pluviale sau de către│
│ │ │vânt. Deşeurile │
│ │ │solide, materialul │
│ │ │rezultat din │
│ │ │decopertări, │
│Prevenirea şi│ │excavaţii, │
│controlul │ │combustibilii sau │
│poluării: │ │uleiurile nu se vor │
│- Se │ │deversa în albia │
│preconizează │ │cursului de apă sau │
│că măsura va │ │în lacul de │
│duce la o │x │acumulare; se va │
│creştere │ │proceda la colectarea│
│semnificativă│ │selectivă a │
│a emisiilor │ │deşeurilor în vederea│
│de poluanţi │ │valorificării şi /sau│
│în aer, apă │ │eliminării prin firme│
│sau sol? │ │autorizate. │
│ │ │Se va asigura │
│ │ │instruirea periodică │
│ │ │a tuturor │
│ │ │lucrătorilor de la │
│ │ │faţa locului pentru a│
│ │ │se asigura evitarea │
│ │ │scurgerilor │
│ │ │accidentale de │
│ │ │substanţe chimice, │
│ │ │carburanţi şi uleiuri│
│ │ │provenite de la │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │utilajelor implicate │
│ │ │în lucrările de │
│ │ │construcţie sau │
│ │ │datorate manevrării │
│ │ │defectuoase a │
│ │ │autovehiculelor de │
│ │ │transport. │
│ │ │Se iau măsuri de │
│ │ │reducere a │
│ │ │zgomotului, a │
│ │ │prafului şi a │
│ │ │emisiilor poluante │
│ │ │inclusive pe perioada│
│ │ │de întreţinere a │
│ │ │infrastructurii şi │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │integrate/ │
│ │ │achiziţionate. │
│ │ │De asemenea, în ceea │
│ │ │ce priveşte │
│ │ │utilizarea şi │
│ │ │prezenţa substanţelor│
│ │ │chimice, activitatea │
│ │ │întreprinderii/in │
│ │ │echipamentele şi/sau │
│ │ │lucrările propuse nu │
│ │ │va utiliza: │
│ │ │a) ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, substanţele│
│ │ │enumerate în anexa I │
│ │ │sau anexa II la │
│ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │2019/1021 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care substanţele sunt│
│ │ │prezente ca urme │
│ │ │neintenţionate de │
│ │ │contaminant; │
│ │ │b) mercurul şi a │
│ │ │compuşii mercurului, │
│ │ │amestecurile acestora│
│ │ │şi a produselor cu │
│ │ │adaos de mercur, │
│ │ │astfel cum sunt │
│ │ │definite la articolul│
│ │ │2 din Regulamentul │
│ │ │(UE) 2017/852 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului; │
│ │ │c) ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, substanţele│
│ │ │enumerate în anexa I │
│ │ │sau anexa II la │
│ │ │Regulamentul (CE) nr.│
│ │ │1005/2009 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului; │
│ │ │d) ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, substanţele│
│ │ │enumerate în anexa II│
│ │ │la Directiva 2011/65/│
│ │ │UE a Parlamentului │
│ │ │European şi a │
│ │ │Consiliului, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care se respectă pe │
│ │ │deplin articolul 4 │
│ │ │alineatul (1) din │
│ │ │directiva respectivă;│
│ │ │e) ca atare, în │
│ │ │amestecuri sau în │
│ │ │articole, substanţele│
│ │ │enumerate în anexa │
│ │ │XVII la Regulamentul │
│ │ │(CE) nr. 1907/2006 al│
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care se respectă pe │
│ │ │deplin condiţiile │
│ │ │specificate în anexa │
│ │ │respectivă; │
│ │ │f) substanţe care, │
│ │ │fie singure, fie în │
│ │ │amestecuri, fie ca │
│ │ │parte dintr-un │
│ │ │articol, îndeplinesc │
│ │ │criteriile prevăzute │
│ │ │la articolul 57 din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │1907/2006 şi sunt │
│ │ │identificare în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │articolul 59 │
│ │ │alineatul (1) din │
│ │ │regulamentul │
│ │ │respectiv, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care s-a dovedit că │
│ │ │utilizarea lor este │
│ │ │esenţială pentru │
│ │ │societate; │
│ │ │g) alte substanţe │
│ │ │care, fie singure, │
│ │ │fie în amestecuri, │
│ │ │fie ca parte dintr-un│
│ │ │articol, îndeplinesc │
│ │ │criteriile prevăzute │
│ │ │la articolul 57 din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │1907/2006, cu │
│ │ │excepţia cazului în │
│ │ │care s-a dovedit că │
│ │ │utilizarea lor este │
│ │ │esenţială pentru │
│ │ │societate. │
│ │ │Astfel, se evită │
│ │ │manevrarea şi riscul │
│ │ │de poluare cu acestea│
│ │ │în situaţii de │
│ │ │accidente. │
│ │ │Pentru reducerea │
│ │ │nivelului de zgomot │
│ │ │şi vibraţii, acolo │
│ │ │unde va fi cazul, vor│
│ │ │fi instalate bariere │
│ │ │fonice conforme cu │
│ │ │Directiva 2002/49/CE │
│ │ │privind evaluarea şi │
│ │ │gestiunea zgomotului.│
│ │ │Echipamentele │
│ │ │achiziţionate nu vor │
│ │ │conţine substanţele │
│ │ │restricţionate │
│ │ │enumerate în │
│ │ │Directiva (EU) 2011/ │
│ │ │65 din 8 iunie 2011 │
│ │ │privind restricţiile │
│ │ │de utilizare a │
│ │ │anumitor substanţe │
│ │ │periculoase în │
│ │ │echipamentele │
│ │ │electrice şi │
│ │ │electronice, iar la │
│ │ │sfârşitul duratei de │
│ │ │viaţă a │
│ │ │echipamentelor se va │
│ │ │avea în vedere │
│ │ │respectarea │
│ │ │prevederilor │
│ │ │Directivei (EU) 2012/│
│ │ │19 din 4 iulie 2012 │
│ │ │privind deşeurile de │
│ │ │echipamente electrice│
│ │ │şi electronice. │
│ │ │Activitatea de │
│ │ │reconversie şi │
│ │ │recalificare │
│ │ │profesională are un │
│ │ │impact previzibil │
│ │ │nesemnificativ asupra│
│ │ │acestui obiectiv de │
│ │ │mediu, ţinând seama │
│ │ │atât de efectele │
│ │ │directe, cât şi de │
│ │ │cele primare │
│ │ │indirecte. │
└─────────────┴──┴─────────────────────┘

        *25) Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţii dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi nici instalaţiilor existente, în cazul în care investiţia are ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de tratare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiei pentru care se face dovada.
        *26) Protocolul UE privind deşeurile provenite din construcţii şi demolări (versiunea din 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and- demolition-waste-protocol-0_ro).    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016