Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE FINANŢARE din 29 noiembrie 2022  privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE FINANŢARE din 29 noiembrie 2022 privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1158 bis din 29 noiembrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.047 din 29 noiembrie 2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1158 din 29 noiembrie 2022.
──────────

    PREAMBUL
        Prezentul ghid de finanţare se aplică apelului de proiecte aferent Investiţiei I.4 din Componenta 11 - Turism şi cultură în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
        Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelul de proiecte.
        Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte aferent Investiţiei I.4 din Componenta 11 - Turism şi cultură în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), aprobate şi publicate pe site-ul MDLPA.
        Aspectele cuprinse în documentele ce derivă din Componenta 11 - Turism şi cultură din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Coordonator de Reformă/Investiţii, cu solicitarea opiniei Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional PNRR şi a Comisiei Europene privind Decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi folosind metoda de interpretare sistematică.
        Conform indicatorilor din Jalonului 342, Componenta 11 în cadrul PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Coordonator de Reformă/Investiţii stabileşte prin prezenta schemă de finanţare (ghid specific) criteriile de eligibilitate şi de evaluare a proiectelor, condiţiile pentru cererea de finanţare şi etapele de implementare a proiectelor. În urma semnării contractelor de finanţare şi a implementării proiectelor conform specificaţiilor, se va atinge ţinta 343, Componenta 11 în cadrul PNRR, privind realizarea a minimum 3.000 km de trasee cicloturistice.
        În înţelesul acestui document, schema de finanţare nu reprezintă schemă de finanţare de ajutor de stat sau schemă de ajutor de minimis.
        IMPORTANT
        Vă recomandăm, ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte aferent Investiţiei I.4 din Componenta 11 - Turism şi cultură în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fondurile europene aferente.
        Vă recomandăm, ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic aplicaţia https://mdlpa.ro/pages/pnrr pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

    1. DESCRIEREA COMPONENTEI 11 - TURISM ŞI CULTURĂ, INVESTIŢIA I.4 (VELO)
        Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.
        Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU*1), în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii.
        *1) https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro

        Informaţii utile se regăsesc la adresele:
    https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT DATE+DESC (Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR)
        https://mfe.gov.ro/pnrr/
        (Date generale privind Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă) https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar (Descrierea Componentei 11 - Turism şi cultură)

    1.1. Pilon, componentă, obiectiv general
        Pilonul IV. Coeziune socială şi teritorială sprijină consolidarea coeziunii, ţinând seama de disparităţile locale, regionale şi naţionale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităţilor teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând incluziunea şi integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Aceasta vizează implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a mobilităţii urbane, punând accentul pe investiţiile verzi şi digitale şi pe reducerea disparităţilor regionale, respectiv dezvoltarea sectorului turismului şi sprijinirea tranziţiei digitale a sectorului cultural şi a celui creativ. Reformele şi investiţiile vor conduce la crearea de locuri de muncă stabile şi de înaltă calitate, vor permite consolidarea dialogului social, a infrastructurii şi a serviciilor, precum şi a sistemelor de protecţie şi bunăstare socială.
        Obiectiv general al Componentei 11 - Turism şi cultură îl reprezintă creşterea coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi creare de noi locuri de muncă în special în mediu rural, prin:
    1) Promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale şi defavorizate prin dezvoltarea unei reţele de Organizaţii Regionale de Management al Destinaţiilor (OMD) şi sprijinirea investiţiilor locale în turism;
    2) Sprijinirea mobilităţii durabile prin crearea unei reţele naţionale velo, care să includă rute EuroVelo;
    3) Reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale şi cele urbane mari.


    1.2. Obiectiv specific, axe de investiţii şi ţinte ale componentei
        În cadrul Componentei 11 - Turism şi cultură, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) coordonează, prin Centrul Naţional de Coordonare Velo (CNCV), Investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice.
        Obiectivul investiţiei este sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel naţional. Stabilirea şi amplasarea traseelor cicloturistice se va face în raport cu celelalte investiţii din Componenta 11 - Turism şi cultură, prin care este vizată creşterea accesibilităţii zonelor turistice şi dezvoltarea infrastructurii aferente.
        Trasee selectate se vor conforma direcţiilor strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea şi distribuţia teritorială a traseelor cicloturistice la nivel naţional*2), elaborat de Centrul Naţional de Coordonare Velo.
        *2) https://mdlpa.ro/userfiles/pnrr_componenta11/studiuv1.pdf
        https://mdlpa.ro/userfiles/pnrr_componenta11/anexa1.pdf
        https://mdlpa.ro/userfiles/pnrr_componenta11/anexa2.pdf
    2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    2.1. Tipul apelului de proiecte
     Pentru Investiţia I.4 din Componenta 11 - Turism şi cultură se lansează apel deschis competitiv, pe priorităţi de intervenţii (PI), destinat solicitanţilor eligibili, cu buget diferenţiat pe priorităţi de intervenţii, definit de valoarea unitară a intervenţiilor (Capitolul 2.2), în baza criteriilor de eligibilitate de la Capitolul 2.3 şi a criteriilor de selecţie (Anexa 1).
        Termenul de finalizare a proiectelor nu poate depăşi data de 30 iunie 2026.
    Semnarea contractului de finanţare se va realiza între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de coordonator de investiţie şi beneficiar (lider de parteneriat sau beneficiar individual). Proiectele pot fi implementate de către Compania Naţională de Investiţii (CNI) în calitate de structură de implementare definită conform art. 3 alin. n) din OUG nr. 124/2021, aprobat prin Legea nr. 178/2022.
        Apelul conţine 2 priorităţi de intervenţii (PI):
        PI1 - TRASEE MIXTE
        Pentru PI1 - TRASEE MIXTE pot depune proiect parteneriate formate din doi sau mai mulţi beneficiari eligibili, din următoarele categorii:
    a. unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de judeţ, comună, oraş şi municipiu de rang I/II, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite în OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    b. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru realizarea de trasee cicloturistice pe digurile cursurilor de apă administrate de Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) sau de structurile teritoriale ale acesteia;
    c. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în cazul desemnării Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) ca structură de implementare în cadrul proiectelor depuse în parteneriat.

        În cazul proiectelor depuse în parteneriat, partenerii vor desemna lider de parteneriat un UAT judeţ sau o autoritate a administraţiei publice centrale.
        În cadrul apelului de proiecte, pentru PI1- TRASEE MIXTE, solicitanţii parteneri au dreptul să fie incluşi în cel mult două cereri de finanţare. Un beneficiar poate avea calitatea de lider de parteneriat pentru maxim două cereri de finanţare.

        PI2 - TRASEE PE DIGURI
        Pentru PI2 - TRASEE PE DIGURI poate depune proiecte în mod individual Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru realizarea de trasee cicloturistice pe digurile cursurilor de apă administrate de Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) sau de structurile teritoriale ale acesteia.
        În cazul PI2 - TRASEE PE DIGURI, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are dreptul să depună mai multe cereri de finanţare.
        Un traseu cicloturistic, inclusiv secţiuni componente ale acestuia poate să facă obiectul doar unei singure cereri de finanţare.    2.2. Indicatorii de proiect
        Indicatorii de proiect sunt:
    a. Lungime traseu cicloturistic (km);
    b. Lungime traseu suprapus cu EuroVelo 6 (km);
    c. Lungime traseu suprapus cu EuroVelo 13 (km);
    d. Lungime traseu suprapus cu Via Transilvanica (km);
    e. Lungime traseu suprapus cu Velo Râuri (km);
    f. Lungime traseu suprapus cu Velo Carpatica (km);
    g. Număr de obiective cultural-turistice din Investiţia I.1 "Promovarea 12 rute turistice/culturale", selectate la finanţare prin Componenta 11 din PNRR*3).
        *3) aprobate prin Ordin comun MIPE nr. 1540 din 2022/MAT nr. 1166 din 2022/MC nr. 3092 din 2022/MDLPA nr. 1283 din 2022    2.3. Sumele alocate pentru apelul de proiecte
    Bugetul total alocat pentru Investiţia I.4 din Componenta 11 - Turism şi cultură este echivalentul în lei a sumei de 247,5 milioane euro, la cursul valutar Inforeuro din luna octombrie 2022 de 1 euro= 4,9481 lei.
        Suma alocată apelului contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor:
    - din domeniul climei: în proporţie de 100%,
    – din domeniul digital: în proporţie de 0%.

        Bugetul apelului, pe priorităţi de intervenţii:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│PRIORITATE DE │BUGET │
│INTERVENŢIE │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│PI1- TRASEE MIXTE │197,5 milioane │
│ │euro │
├─────────────────────┼────────────────┤
│PI2- TRASEE PE DIGURI│50,0 milioane │
│ │euro │
└─────────────────────┴────────────────┘


        În cazul în care în urma procesului de evaluare şi selecţie, valoarea cumulată a proiectelor depuse pe PI2 şi selectate pentru finanţare în cadrul prezentului apel nu atinge bugetul alocat pentru PI2, bugetul rămas neacoperit se va realoca în mod automat pentru proiectele depuse pe PI1.
        În funcţie de evoluţia globală a PNRR, MDLPA, în calitate de coordonator de reformă/investiţii, poate decide aplicarea prevederilor Articolul 24, alin. (1) din OUG nr. 124/2021.
        Valoarea unitară a intervenţiilor
    Costurile unitare aferente Investiţiei I.4 trebuie să se încadreze în valoarea de cost unitar mediu/km de traseu cicloturistic amenajat, de 82.500 euro/km, fără TVA (bugetul total alocat/3.000 km trasee cicloturistice).

        Bugetul alocat pentru realizarea unui traseu cicloturistic
        Bugetul eligibil alocat pentru realizarea unui traseu cicloturistic se determină prin înmulţirea lungimii traseului cicloturistic (în km, rotunjit la 0 decimale) şi a costului unitar mediu (82.500 euro/km, fără TVA).
        BUGET ALOCAT = LUNGIME TRASEU (km) x COST UNITAR MEDIU (82.500 euro/km)
        În cazul proiectelor depuse în cadrul acestui apel, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din bugetul coordonatorului Investiţiei I.4 din Componenta 11 - Turism şi cultură, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
        Orice cheltuială care depăşeşte bugetul eligibil alocat constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar din surse proprii.
        În cazul depăşirii bugetului alocat, ultimul solicitant aflat pe lista proiectelor eligibile, întocmită în ordinea descrescătoare a punctajului, care atinge limita de buget alocat în cadrul prezentului apel, va putea opta ori pentru contractarea proiectului la un buget redus faţă de realizările fizice asumate prin aplicaţie, ori pentru reducerea lungimii traseului până la limita bugetului rămas disponibil. [ex. Solicitantul "X", propune realizarea a 350 km traseu, cu buget iniţial de 28.875.000 euro. Aflat pe ultima poziţie în ordinea punctajului, din bugetul total alocat pe apel a rămas disponibilă suma de 25.000.000 euro. În urma notificării primite după etapa de evaluare, solicitantul "X" poate opta pentru contractarea proiectului iniţial, asumându-şi finanţarea diferenţei de 3.875.000 euro, cheltuială neeligibiliă în condiţiile apelului, sau poate reduce lungimea traseului la 303 km, astfel încât să se încadreze în bugetul rămas disponibil. În cazul în care nu va opta pentru niciuna din aceste variante, aceeaşi opţiuni se vor oferi următorului solicitant de pe listă, ş.a.ş.m.d., păstrând aceeaşi raţionament].


    2.4. Criterii de eligibilitate a proiectului
    HG nr. 441/2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism stabileşte cadrul legal pentru crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism, precum şi instituţiile responsabile cu operaţionalizarea, întreţinerea şi monitorizarea infrastructurii de cicloturism.
        Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri pentru ciclişti, drumuri de utilitate privată deschise circulaţiei publice*4), suprafeţe de rulare amenajate în zona de protecţie aferentă drumurilor deschise circulaţiei publice, drumuri forestiere, poteci şi trasee amenajate în fondul forestier, diguri şi zone de protecţie la inundaţie ale cursurilor de apă şi pe eventuale alte tipuri de căi de comunicaţie deschise circulaţiei bicicletelor.
        *4) Sunt eligibile doar cheltuielile cu marcaje şi indicatoare

        Pentru traseele cicloturistice propuse spre finanţare este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:
        Pentru PI1- TRASEE MIXTE, sunt eligibile trasee care:
    a) traversează minimum 3 judeţe, axă principală*5),
        *5) Axă principală: traseu cicloturistic de tip liniar sau circular, la nivelul a minimum 3 judeţe, cu posibilitatea realizării unor bifurcaţii care să permită suprapunerea cu una sau mai multe tematici de trasee la nivel internaţional/naţional/regional/judeţean.

    b) sunt continue pe o lungime de minimum 150 km,
    c) includ conexiuni secundare*6) către obiectivele turistice-culturale din Componenta 11, Investiţia I.1 "Promovarea celor 12 rute culturale/turistice", pe o rază de maxim 10 km de la axa principală propusă,
        *6) Conexiune secundară: un segment de traseu de tip linear, care are punctul de plecare de la o axă principală, respectiv minim un punct de sosire la un obiectiv cultural-turistic din Investiţia "12 rute culturale-turistice"

    d) se realizează pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al unităţilor administrativ- teritoriale, al statului român sau cele aflate în administrarea ANAR/Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" şi structurilor descentralizate ale acestora/altor autorităţi ale administraţiei publice centrale/instituţii publice/instituţii de interes local sau pe terenuri ale beneficiarilor persoane juridice de drept privat (unităţi de cult, ONG-uri sau persoane fizice), în situaţia în care beneficiarul eligibil este titularul unui drept real asupra terenului, care îi dă posilibitatea să solicite şi să obţină autorizaţie de construire pe întreaga durată de viaţă a construcţiei.

        Pentru PI2 - TRASEE PE DIGURI, sunt eligibile trasee care:
    a. sunt continue pe o lungime de minimum 10 km,
    b. traversează teritoriul a cel puţin două UAT-uri din categoria: comune, oraşe sau/şi municipii,
    c. se realizează pe terenuri domeniul public/privat ale statului, pe digurile cursurilor de apă administrate de către Administraţia Naţională Apele Române.


        Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul respectă legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate (a se vedea Declaraţia de angajament).


    2.5. Tipuri de activităţi şi categorii de cheltuieli eligibile
    2.5.1. Activităţi eligibile pe tipuri de infrastructură şi categorii de UAT-uri
     Cu respectarea condiţiilor de la pct. 2.4, pentru a asigura continuitatea traseului cicloturistic pe toate categoriile de drumuri publice şi categoriile de terenuri, se propun următoarele categorii de investiţii, aferente teritoriului pe care îl traversează:
    A. Marcaje şi indicatoare (traseu sugerat pentru biciclete)
        Marcajele şi indicatoarele se vor realiza conform standardelor în vigoare la momentul realizării marcajului. Aceste marcaje şi indicatoare se vor amplasa pe tot parcursul traseului cicloturistic. Traseul sugerat pentru biciclete conform standardului, se va realiza doar pe carosabil, fiind interzisă amenajarea acestuia pe trotuare.

    B. Reparaţii (piste pentru biciclete existente)
        Se vor executa lucrări de reparaţii ale pistelor pentru biciclete, care au depăşit perioada de garanţie sau de durabilitate (în cazul pistelor realizate din fonduri nerambursabile). Lucrările se vor executa local şi vor consta în reabilitarea gropilor, lărgire profil transversal şi elemente care să asigure siguranţa şi confortul în deplasare. Se exclud pistele pentru biciclete existente amenajate pe trotuar.

    C. Lucrări de tasare şi reabilitare drum/teren (se exclud drumurile asfaltate)
        Se vor executa lucrări de tasare pe drumuri/poteci pietruite/terenuri, astfel încât să se asigure planeitatea căii de rulare şi evacuarea apelor de suprafaţă.

    D. Piste pentru biciclete, cale de rulare realizată din asfalt. Nu sunt eligibile pistele pentru biciclete realizate pe trotuar
        Pe toate categoriile de drumuri (naţionale, judeţene, locale) din afara localităţilor, în care traficul auto este intens (conform date Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică- CESTRIN), se pot realiza drumuri/piste/culoare pentru biciclete, astfel încât să asigure deplasarea în ambele sensuri, pentru un sens de deplasare asigurând lăţimea minimă de 1,5 m (sens dublu minim 3 m).
        Pentru zonele în care este identificată şi deplasarea cu bicicleta în scop utilitar (navetism), calea de rulare a pistelor pentru biciclete se poate realiza din asfalt.

    E. Piste pentru biciclete, cale de rulare realizată din alte agregate
        Pentru zonele sensibile ecologic sau patrimonial (arii protejate, situri UNESCO, situri Natura 2000, diguri de protecţie la inundaţie ale cursurilor de apă, zone forestiere, zone inundabile, zone deşertificate etc.) calea de rulare a pistelor pentru biciclete se va realiza din agregate (naturale şi/sau reciclabile).
    Pentru a asigura continuitatea şi accesibilitatea la traseele cicloturistice, se pot realiza elemente constructive, precum podeţe, pasaje de traversare, rampe, etc. pentru biciclete. În cazul rutelor EuroVelo 6 şi EuroVelo 13, pentru anumite porţiuni de traseu continuitatea traseul se poate asigura prin mijloace de transport public (feroviar, naval etc.). De asemenea, în cazul identificării altor bariere naturale/antropice, continuitatea se poate asigura prin mijloace de transport public. Toate aspectele şi elementele de continuitate a traseului se vor nota în secţiunea de Observaţii din Nota de fundamentare.
        Totodată, traseul cicloturistic propus poate să integreze infrastructură existentă pentru bicicletă. În cazul infrastructurii finanţate din alte surse publice, cu lucrări demarate (inclusiv proiectare) sau finalizate, aflate în perioadă de durabilitate, acestea vor fi excluse din finanţare prin acest apel.


     Pentru toate categoriile de investiţii menţionate mai sus, autorizaţia de construire va fi eliberată conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, alin. 1 ("Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale").
    În cazul realizării de lucrări de construcţii, se vor respecta prevederile cap. I, art. 1 alin. 1, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ("executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral").
        În tabelul de mai jos, sunt prezentate investiţiile care se pot realiza în diferite tipuri de UAT-uri, pe tipuri de infrastructură şi categorii de terenuri traversate:

┌──────────────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │MUNICIPIU│MUNICIPIUL │
│TIPURI DE │COMUNĂ│ORAŞ │ALTE │REŞEDINŢĂ│BUCUREŞTI, │
│INFRASTRUCTURĂ│ │ │MUNICIPII│DE JUDEŢ │subdiviziuni │
│/ LUCRĂRI ŞI │ │ │ │ │ale acestuia │
│INTERVENŢII ├───┬──┼─┬───┼──────┬──┼───────┬─┼──────┬──────┤
│ │I │E │I│E │I │R │I │R│I │R │
├──┬───────────┴───┴──┴─┴───┴──────┴──┴───────┴─┴──────┴──────┤
│1 │Piste pentru biciclete existente │
├──┼───────────┬─┬────┬───┬─┬───────┬─┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v│v │v │v│v │v│v │v │ │ │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │v│v │20%│v│20% │v│20% │v │ │ │
│ │reparaţii │ │ │v │ │v │ │v │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴─┴────┴───┴─┴───────┴─┴─────┴───┴──────┴──────┤
│2 │Drumuri forestiere │
├──┼───────────┬─┬────┬───┬─┬───────┬─┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v│v │v │v│v │v│v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴─┴────┴───┴─┴───────┴─┴─────┴───┴──────┴──────┤
│3 │Poteci şi trasee amenajate în fondul forestier │
├──┼───────────┬─┬────┬───┬─┬───────┬─┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v│v │v │v│v │v│v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │v│v │v │v│v │v│v │v │v │v │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┼────┼───┼─┼───────┼─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼─┴─┬──┼───┼─┼──────┬┴─┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│4 │Diguri şi zone de protecţie la inundaţie ale cursurilor de│
│ │apă │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │v │v │v │v│v │v │v │v │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │v │ │v │ │v │ │v │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │v │ │v│ │v │ │v │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│5 │Poteci si trasee din arii protejate, situri UNESCO, situri│
│ │natura 2000, zone inundabile │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│6 │Drumuri naţionale (în zona de protecţie) │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │v │ │v│ │v │ │v │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │v │ │v│ │v │ │v │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│7 │Drumuri judeţene cu trafic redus (date Centrul De Studii │
│ │Tehnice Rutiere si Informatică CESTRIN) │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v │v │v │v│v │v │v │v │ │ │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │20%│v │20%│v│20% │v │20% │v │ │ │
│ │reparaţii │v │ │v │ │v │ │v │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│8 │Drumuri judeţene cu trafic intens (date CESTRIN) în zona │
│ │de protecţie │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │v │ │v│ │v │ │v │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │v │ │v│ │v │ │v │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│9 │Drumuri comunale │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje si │v │v │v │v│v │v │v │v │ │ │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │v │v │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│10│Străzi de categoria I. │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│11│Străzi de categoria II.-III.-IV. │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje şi │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │v │v │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│12│Căi ferate dezafectate │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje şi │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │v │ │v │ │v │ │v │ │v │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │v │ │v│ │v │ │v │ │v │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│13│Căi ferate în zona de protecţie │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje şi │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│14│Căi ferate industriale │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje şi │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┤
│15│Drumuri agricole │
├──┼───────────┬───┬──┬───┬─┬──────┬──┬─────┬───┬──────┬──────┤
│A │Marcaje şi │v │v │v │v│v │v │v │v │v │v │
│ │indicatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│B │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tasare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │drum/ │v │v │v │v│v │v │v │v │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(se exclud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asfaltate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din asfalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───┼──┼───┼─┼──────┼──┼─────┼───┼──────┼──────┤
│ │Piste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E │cale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────────┴───┴──┴───┴─┴──────┴──┴─────┴───┴──────┴──────┘

        NOTĂ: Sunt permise doar investiţiile bifate ( v ), iar investiţiile bifate cu (20% v) sunt permise doar în limita a 20% din lungimea totală a traseului cicloturistic.
        Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la atingerea Obiectivului general al Componentei 11 - Turism şi cultură, şi anume creşterea coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi creare de noi locuri de muncă în special în mediu rural, creşterea numărului de vizitatori, respectiv creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.


    2.5.2. Categorii de cheltuieli eligibile
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor:
    Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
    Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

        Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile, dacă:
    - sunt realizate şi plătite efectiv după data de 01.02.2020 şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
    – sunt/vor fi efectuate pentru realizarea investiţiei, cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
    – sunt/vor fi efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat;
    – sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile prevăzute de prezentul Ghid.

        În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru cheltuielile eligibile.
        Categorii de cheltuieli eligibile:
    1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
    1.1. Amenajarea terenului: cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea terenului şi care constă în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
    1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: cheltuieli efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

    2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
        Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe terenul ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

    3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
        Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, detaliate după cum urmează:
    3.1. Studii de teren: cheltuieli pentru studii de cercetare arheologică, geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care este amplasat obiectivul de investiţie.
    3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii:
    a. obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
    b. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
    c. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, energie electrică etc.;
    d. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
    e. obţinerea acordului de mediu;
    f. alte avize, acorduri şi autorizaţii.

    3.3. Proiectare şi inginerie: cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, expertiză tehnică etc.)
    3.5. Asistenţă tehnică:
    a. asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
    b. plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii;
    c. certificarea rutelor EuroVelo, conform standardelor în vigoare.


     Costurile necesare implementării proiectului, prevăzute la Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, direct legate de investiţie, sunt eligibile dacă se încadrează în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază - amenajare trasee cicloturistice
    4.1. Cheltuieli aferente amenajării traseelor cicloturistice:
    a. piste pentru biciclete pe partea carosabilă sau acostament, inclusiv lucrări de separare a traficului auto de cel velo (se exclude finanţarea pistelor de biciclete pe trotuare);
    b. piste pentru biciclete pe digurile de protecţie la inundaţie ale cursurilor de apă sau pe terasamentul căilor ferate dezafectate;
    c. lucrări de tasare şi reabilitare a zonei de protecţie aferentă drumurilor deschise circulaţiei publice, a potecilor/drumurilor din zona forestieră, drumurilor agricole şi drumurilor din ariile naturale protejate, astfel încât să asigure planeitatea suprafeţei de rulare şi confort în deplasarea cu bicicleta;
    d. în cadrul localităţilor, pe străzile secundare şi terţiare se va realiza traseu sugerat pentru biciclete, cu marcaj la nivelul carosabilului şi prin indicatoare;
    e. elemente constructive care să asigure continuitatea infrastructurii de cicloturism, inclusiv construcţia de pontoane, debarcadere, sau achiziţia de ambarcaţiuni, utilizate doar în acest scop;
    f. amenajare marcaje, semnalizări, indicatoare, inclusiv elemente de vegetaţie înaltă care să permită marcarea traseelor cicloturistice (se exclude finanţarea traseelor sugerate pentru biciclişti pe trotuare);
    g. investiţii conexe investiţiei de bază,
    - asigurarea iluminatului traseului cicloturistic (după caz): construcţii, instalaţii şi dotări;
    – puncte de odihnă, refugii, mobilier urban, puncte de reparaţii biciclete;
    – senzori contorizare trafic velo şi sistem de monitorizare;
    – utilaje pentru întreţinere cu putere maximă de 30 kW (ex. utilaje/tractoare multifuncţionale cu kit de deszăpezire-curăţenie-întreţinere spaţii verzi, utilaj/cilindru vibro-compactor).    5. Alte cheltuieli
    5.1. Organizare de şantier
    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
        Cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcţii existente pentru vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platforme tehnologice, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială la terminarea execuţiei lucrărilor.

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
        Cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, închirieri de vestiare/barăci, containere/grupuri sanitare, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza şantierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public.


    5.2. Comisioane, cote şi taxe
        Se cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute: se consideră eligibile în condiţiile prevederilor legale şi doar dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative, putând fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
    5.4. Cheltuieli de informare şi publicitate
        Cheltuieli cu activităţile obligatorii de informare şi publicitate
        Se cuprind cheltuielile de publicitate şi informare, activităţi obligatorii în conformitate cu Manualul de identitate vizuala sunt eligibile în limita maxima de 2.000 euro (fără TVA).


    5.5. Cheltuieli de promovare a traseului cicloturistic
        Se cuprind cheltuielile pentru activităţi de marketing şi promovare turistică a traseului cicloturistic, care sunt eligibile în limita maximă de 10.000 euro (fără TVA).
        Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
    a. costuri de funcţionare şi întreţinere a obiectivelor finanţate prin proiect;
    b. costuri administrative;
    c. cheltuieli de personal;
    d. cheltuieli de consultanţă, management de proiect, intern sau externalizat;
    e. audit financiar;
    f. active necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate;
    g. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata şi dobânzi aferente creditelor;
    h. contribuţia în natură;
    i. amortizarea;
    j. leasing-ul;
    k. achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. "Mijloace de transport" din HG nr. 2139/2004;
    l. achiziţia de terenuri;
    m. sumele care depăşesc pragurile menţionate, respectiv valoarea TVA aferentă acestora;
    n. cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc.;
    o. costurile de funcţionare ale solicitantului/partenerilor sau de întreţinere şi mentenanţă investiţiei în perioada de durabilitate;
    p. alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus.


    2.6. Procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor
        Etapele de implementare a proiectul şi a documentelor necesare pentru fiecare etapă:
        CALENDARUL APELULUI DE PROIECTE

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Consultare │17 noiembrie 2022 │
│publică │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Testare platformă│29 noiembrie 2022 │
│informatică │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Deschidere │05 decembrie 2022, │
│sesiune de │ora 09:00 │
│depunere │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Închidere sesiune│decembrie 2022, ora │
│de depunere │23:59 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Evaluare, │ │
│inclusiv │12-18 decembrie 2022│
│clarificări │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Publicare │ │
│rezultate │19 decembrie 2022 │
│evaluare*) │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Transmitere de │19-22 decembrie 2022│
│contestaţii │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Soluţionare │27 decembrie 2022 │
│contestaţii │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Publicare listă │începând cu data de │
│finală selecţie │27 decembrie 2022 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Contractare │începând cu data de │
│ │28 decembrie 2022 │
└─────────────────┴────────────────────┘

        *) - dată orientativă, se poate modifica în funcţie de volumul şi complexitatea cererilor depuse. În cazul decalării unui termen, termenele care urmează se vor decala în cascadă.


        Etape ale procesului de depunere, selecţie, contractare şi implementare
    I. Depunerea proiectelor
    II. Selecţia de proiecte
    III. Semnarea contractului de finanţare
    IV. Prezentarea actelor de proprietate şi acordul proprietarilor
    V. Elaborarea studiului de fezabilitate
    VI. Verificarea conformităţii administrative şi tehnico-financiare a proiectului în etapa de evaluare a studiului de fezabilitate
    VII. Elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei/autorizaţiilor de construire
    VIII. Execuţia lucrărilor de construcţii
    IX. Etapa de mentenanţă (asigurarea durabilităţii investiţiei)

    I. a. încărcarea cererilor de finanţare şi documentelor justificative în platforma informatică: https://investitii.mdloa.ro;
        Vor fi încărcate toate documentele justificative care vor contribui la evaluarea cererilor de finanţare.

    b. pentru proiectele depuse pe PI1, în care lider de parteneriat este un UAT judeţ sau o autoritate a administraţiei publice centrale, se va prezenta acordul de parteneriat, inclusiv hotărârile forurilor de conducere ale partenerilor;
    c. Pentru proiectele depuse pe PI2, se va prezenta extras Carte Funciară a terenurilor traversate de traseul de cicloturism propus, iar în cazul în care terenurile traversate de traseul propus de cicloturism nu sunt intabulate, acestea vor fi înscrise provizoriu conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;

    II. Selecţia de proiecte
    a. evaluarea cererilor de finanţare, solicitare şi transmitere clarificări;
    b. publicare listă de selecţie;
    c. soluţionare contestaţii;
    d. comunicarea rezultatului etapei de selecţie, publicare listă finală: https://mdlpa.ro/pages/pnrr.
        După finalizarea depunerii proiectelor şi evaluării acestora, MDLPA va proceda la întocmirea Raportului proiectelor selectate pentru finanţare prin PNRR, respectiv la publicarea acestuia pe site-ul https://www.mdloa.ro/pages/pnrr şi notificarea Solicitanţilor cu privire la selectare/neselectarea proiectului pentru finanţare.
        Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În cazul în care solicitanţii se consideră nemulţumiţi de rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, respectiv de rezultatul verificării criteriilor de selecţie, se poate depune de către solicitant o singură contestaţie, în aplicaţia informatică, preferabil în termen de 5 zile de la data înştiinţării de către MDLPA a rezultatului asupra procesului de verificare.
        Decizia MDLPA privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta o nouă contestaţie.
        Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    III. Semnarea contractului de finanţare
        După finalizarea etapei de selecţie proiecte se va întocmi contractul de finanţare. În urma verificării documentaţiilor de contractare, MDLPA va refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
        Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanţare, definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.

    IV. Prezentarea actelor doveditoare ale drepturilor reale şi acordul proprietarilor
        În termen de maxim 90 zile de la data semnării contractului de finanţare, beneficiarii PI1 au obligaţia prezentării următoarelor documente (în caz contrar contractul de finanţare putând fi reziliat în mod unilateral de către finanţator):
    a. Extrasele de carte funciară aferente terenurilor traversate de traseul cicloturistic propus din care să rezulte intabularea sau înscrierea provizorie a dreptului real, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
    b. Protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public - dacă e cazul;

        În cazul modificării condiţiilor faţă de etapa de semnare a contractului de finanţare, beneficiarii vor prezenta Acord de parteneriat actualizat, cu respectarea eligibilităţii beneficiarului/partenerilor, respectiv a activităţilor şi cheltuielilor.
        Terenurile, în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate, vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
    a. să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
    b. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
    c. nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

        Drepturi asupra terenurilor (pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale)
        În cazul lucrărilor de construcţii, beneficiarul va deţine dreptul de execuţie a lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare, după caz:
    a. Drept de administrare/concesiunea se va dovedi pentru o perioadă care să acopere întreaga perioadă de durabilitate de minim 5 ani de la data plăţii finale;
    b. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi Cod civil, şi nu la dreptul de administrare aferent altor instituţii de drept;
    c. În cazul concesiunii, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de a face investiţii, pe o perioadă egală cu cea pentru care se face dovada concesiunii;
    d. Alte drepturi reale în temeiul cărora beneficiarul poate solicita şi obţine autorizaţie de construire.


        Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a. este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile contractului de finanţare,
    b. schimbarea respectivă este determinată de retragerea sau intrarea unuia sau a mai multor parteneri,
    c. noul partener/noii parteneri se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect, după caz.


    V. Elaborarea studiului de fezabilitate
        Achiziţia serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate se va realiza după identificarea proprietarilor terenurilor care sunt traversate de traseul cicloturistic.
        Termenul de finalizare a studiului de fezabilitate este de 6 luni de la semnarea contractului de prestări servicii, după care parteneriatul/beneficiarul individual are obligaţia de a prezenta următoarele documente (în caz contrar contractul de finanţare putând fi reziliat în mod unilateral de către finanţator):
    a. Certificat de urbanism,
    b. Documentaţia tehnico-economică - SF/DALI inclusiv hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea forului de conducere a partenerilor sau beneficiarului independent. Beneficiarul va include în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare respectarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) încă din faza SF/DALI,
    c. Acordul de parteneriat actualizat, cu defalcarea valorii investiţiei pe fiecare beneficiar/partener în parte, respectiv pe categorii de cheltuieli


    VI. Verificarea conformităţii administrative şi tehnico-financiare a proiectului în etapa de evaluare a studiului de fezabilitate
    - Evaluarea conformităţii administrative a investiţiei (eligibilitatea activităţilor, beneficiarilor/partenerilor şi drepturilor de proprietate asupra terenurilor)
    – Evaluarea tehnică şi financiară a studiului de fezabilitate (eligibilitatea cheltuielilor, încadrarea în bugetul iniţial, asumarea cheltuielilor neeligibile, avize şi acorduri corespunzătoare etapei de proiectare)
        Această etapă permite formularea de întrebări de către finanţator şi răspunsuri din partea beneficiarilor, respectiv adaptarea la condiţiile din teren.
        În cazul în care în urma evaluării studiului de fezabilitate se depistează nesatisfacerea criteriilor de eligibilitate administrativă, contractul de finanţare va fi reziliat în mod unilateral de către finanţator.
        În cazul în care în urma realizării studiului de fezabilitate vor rezulta cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate de către beneficiar/parteneri şi se vor reflecta în contractul de finanţare, respectiv în acordul de parteneriat (dacă e cazul).
        Cererile de transfer vor putea fi depuse doar după finalizarea etapei de Verificare a conformităţii administrative şi tehnico-financiare a proiectului în etapa de evaluare a studiului de fezabilitate.

    VII. Elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei/autorizaţiilor de construire
        În termen de 12 luni de la semnarea contractului de servicii de proiectare/contractului de proiectare şi execuţie, beneficiarul are obligaţia de a prezenta următoarele documente (în caz contrar contractul de finanţare putând fi reziliat în mod unilateral de către finanţator):
    a. Autorizaţia de construire
    b. Proiect tehnic, împreună cu devizul general actualizat
    c. Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat în urma achiziţiei. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    d. Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).


    VIII. Execuţia lucrărilor de construcţii
    - Execuţia lucrărilor de construcţii, inclusiv procurarea de dotări şi utilaje tehnologice
        După finalizarea lucrărilor de execuţie, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:
    a. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcţiei, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia;
    b. Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea obiectivelor investiţiei.


    IX. Etapa de mentenanţă (asigurarea durabilităţii investiţiei)
        Beneficiarul va stabili modalitatea de administrare şi întreţinerea traseului cicloturistic conform HG nr. 441/2022.
        Responsabilităţile de mentenanţă a traseului cicloturistic pot fi realizate de UAT-uri, respectiv asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi/sau organizaţii neguvernamentale, în asociere cu UAT-uri.
        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va asigura, prin Centrul Naţional de Coordonare Velo, monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar.
        Perioada de durabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului apel.


    2.7. Modalitatea de depunere a proiectelor
        În cadrul apelului unic de atragere de fonduri, toate cererile de finanţare, precum şi răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune exclusiv prin platforma electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, doar în intervalele de depunere menţionate. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora.
        Cererile de finanţare şi documentele anexă se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        La transmiterea documentelor prin aplicaţie, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, comunicat solicitantului prin email. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare transmis.
        BENEFICIARUL REAL
        Beneficiarii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind beneficiarul real al persoanei juridice. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de reforme/investiţii, va verifica informaţiile necesare în vederea identificării beneficiarilor reali ai fondurilor PNRR, în conformitate cu prevederile legale şi instrucţiunile emise de MIPE.
        Beneficiarul are obligaţia să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile referitoare la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor. Înainte de semnarea contractelor de achiziţie, se vor asigura de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat până la încetarea relaţiilor contractuale.
        În vederea aplicării prevederilor paragrafului anterior, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic e_SMC, anterior semnării contractului de achiziţie, atât pentru ofertantul câştigător, cât şi pentru subcontractanţi sau terţi. În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, în formularul privind beneficiarul real se vor completa datele acelor entităţi ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deţine părţile sociale ale acestora şi se va depune la ONRC, aşa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
        Totodată, se va completa o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine date despre beneficiarul real. Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie.    3. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    3.1. Formatul cererii de finanţare
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare ale cărei secţiuni se completează în aplicaţia electronică;
    – Anexele la cererea de finanţare:
    a. Model A: Declaraţie de angajament, completat de toţi partenerii PI1 sau solicitantul PI2 (este obligatorie respectarea modelului),
    b. Model B: Acord de parteneriat
        Pentru proiectele depuse pe PI1, se va prezenta acordul de parteneriat, inclusiv a hotărârilor forurilor de conducere ale partenerilor (Model HCJ - calitate de lider parteneriat, Model HCJ - calitate de partener, Model HCL - calitate de partener);

    c. Model C: Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completat de toţi partenerii PI1 sau solicitantul individual PI2 (este obligatorie respectarea modelului);
    d. Model D: Declaraţia de eligibilitate şi de dublă finanţare - completată de toţi partenerii PI1 sau solicitantul individual PI2 (este obligatorie respectarea modelului);
    e. Model E: Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare, completată de toţi partenerii PI1 sau solicitantul PI2 (este obligatorie respectarea modelului);
    f. Model F: Declaraţie privind aplicarea principiului DNSH "Do no significant harm"/"A nu aduce prejudicii asupra mediului", completat de liderul de parteneriat pentru PI1 sau solicitantul PI2 (este obligatorie respectarea modelului);
    g. Model G: Notă de fundamentare şi hartă cu traseul cicloturistic propus în format .pdf, completat şi asumat de liderul de parteneriat pentru PI1 sau de solicitantul PI2 (este obligatorie respectarea modelului);
     NOTĂ: Informaţii din Nota de informare (Model G) vor servi ca surse pentru acordarea punctajelor conform Grilei de evaluare/selecţie (Anexa 1). Finanţatorul (MDLPA) va avea dreptul solicitării de documente justificative care pot proba veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor prezentate, (exemplu: seturi de date spaţiale cu coordonate geografice (exemplu format .GIS, .KML, .DWG, .GPX etc).

    h. Anexa 1: Grila de evaluare/ selecţie proiecte depuse
        Ca instrument de monitorizare şi control în faza de elaborare a cererii de finanţare, se recomandă ca solicitanţii să realizeze autoevaluarea proiectului prin completarea rubricii "Punctaj autoevaluat" cu un punctaj bazat pe consideraţiile lor proprii. Evaluarea proiectului va fi efectuat exclusiv de către finanţator (MDLPA), în mod independent de punctajul autoevaluării.

    i. Alte documente justificative

    – extrase de carte funciară aferente terenurilor traversate de traseul cicloturistic şi pe care sunt propuse lucrări de construcţii supuse autorizării, conform condiţiilor prezentate pentru etapa IV- Prezentarea actelor de proprietate şi acordul proprietarilor.
    Prezentarea extraselor CF în etapa de depunere/selecţie este opţională, însă acestea vor servi ca documente justificative pentru acordarea punctajului pentru Criteriului de evaluare 5.

        Documentele enumerate mai sus se vor încărca obligatoriu în aplicaţia electronică disponibilă la adresa https://investitii.mdlpa.ro.
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.

    3.1.1. Documente statutare ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale partenerilor
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

    3.1.2. împuternicirea pentru semnarea cu semnătură electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanţare (dacă este cazul)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        În cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanţare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, respectiv al liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
     Observaţie: Dacă la depunere cererea de finanţare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuterniceşte o altă persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secţiunea 3.2, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

    3.1.3. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acordului de parteneriat (Model B).
        Acordul de parteneriat stabileşte:
    a. drepturile şi obligaţiile părţilor,
    b. contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
    c. responsabilităţile ce le revin fiecărui partener în implementarea activităţilor aferente proiectului

        Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a. este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de finanţare,
    b. schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi
    c. noii parteneri/ noul partener se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.


    3.1.4. Hotărârea/hotărârile de aprobare a proiectului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
    Pentru proiectele depuse pe PI 1, la acordul de parteneriat (Model B) se vor ataşa hotărârile forurilor de conducere ale partenerilor (Model HCJ - calitate de lider parteneriat, Model HCJ - calitate de partener, Model HCL - calitate de partener);
        Hotărârea de aprobare a proiectului, de către fiecare partener, conţine cel puţin următoarele:
    a. aprobarea acordului de parteneriat;
    b. aprobarea participării în cadrul proiectului;
    c. aprobarea şi definirea responsabilităţilor asumate în cadrul parteneriatului;
    d. aprobarea notei de fundamentare a investiţiei;
    e. aprobarea traseului cicloturistic propus;
    f. declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea numărului de kilometri a traseului cicloturistic propus spre finanţare (în cazul liderului de parteneriat pentru PI 1, respectiv pentru solicitantul PI 2), până la recepţia lucrărilor;
    g. aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului;


    3.1.5. Nota de fundamentare, prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei
        [se încarcă în format .pdf de către solicitant]
        Nota de fundamentare se va completa, de către solicitant, conform referinţelor din (Model G). Se va anexa o hartă (format .pdf, asumat şi semnat electronic) a traseului cicloturistic propus, corelată cu datele introduse în nota de fundamentare.
        Harta va conţine o legendă cu următoarele informaţii, marcate cu linie/puncte de culori distincte, scară şi orientarea cardinală:
    a. limite şi denumirea unităţilor administrativ-teritoriale care sunt traversate de traseul cicloturistic propus,
    b. marcarea suprapunerilor cu EuroVelo 6, EuroVelo 13, Velo Râuri (prelungire EuroVelo 14), Velo Carpatica, Via Transilvanica şi specificarea numărului de kilometri suprapusi,
    c. marcarea distanţelor până la obiectivele turistice-culturale din Componenta 11, I.1 "Promovarea celor 12 rute cultural/turistice" (rază maximă de accesibilitate/conexiune secundară 10 km)
    d. marcarea infrastructurii pentru biciclete în curs de elaborare sau existentă care se află în perioada de durabilitate şi specificarea lungimii pentru fiecare segment. Aceste secţiuni de traseu nu se vor finanţa, respectiv lungimea acestora se va exclude din lungimea traseului eligibil din cererea de finanţare,
    e. marcarea infrastructurii pentru biciclete existente şi specificarea numărului de kilometri pentru fiecare segment.

        CNCV va pune la dispoziţia tuturor solicitanţilor următoarele baze de date (la adresa publică https://mdlpa.ro/pages/pnrr):
    - model hartă traseu cicloturistic;
    – hartă trasee cicloturistice identificate în "Studiu pentru identificarea, stabilirea şi distribuţia teritorială a traseelor cicloturistice la nivel naţional", în format .kml şi format GIS. Aceste hărţi vor conţine rutele EuroVelo 6, EuroVelo 13, Velo Râuri, Velo Carpatica, Via Transilvanica şi obiective cultural-turistice;
    – tutorial de urmat pentru realizarea hărţilor.    3.2. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal a solicitantului/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.


    4. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    4.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        Cererile de finanţare se depun în sistemul informatic prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
     După depunerea cererii de finanţare, se va analiza şi verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate (Anexa 1 şi Anexa 2). Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa secţiunilor din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).

    4.2. Renunţarea la cererea de finanţare
        Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal a liderului de parteneriat/solicitant.

    4.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În cazul în care solicitanţii se consideră nemulţumiţi de rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitanţii de finanţare pot depune contestaţie preferabil în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul notificării rezultatului.
        Decizia MDLPA privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestaţie având acelaşi obiect.

    4.4. Contractarea proiectelor
        După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii se va întocmi contractul de finanţare.
        În urma verificării documentaţiilor de contractare, MDLPA îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. În acest sens, MDLPA va respinge documentaţiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanţilor să depună contestaţii în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
        Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanţare.
        Toate comunicările oficiale se vor realiza în cadrul platformei.


    5. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
        Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanţilor de finanţare. MDLPA poate emite instrucţiuni de clarificare în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenţei.

    6. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
    Anexa 1: Grila de evaluare/selecţie proiecte depuse;
    Anexa 2: Lista obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea promovării acestora
    Anexa 3: Hartă Velo Carpatica + Tabel UAT-uri
    Anexa 4: Hartă Velo Râuri (prelungire EuroVelo 14 "Râuri") + Tabel UAT-uri
    Anexa 5: Hartă diguri intabulate/neintabulate la protecţie inundaţii
    Anexa 6: Hartă trasee turistice la nivel naţional
        Model A: Declaraţie de angajament pentru solicitant individual sau membrii ai parteneriatului
        (Va fi completat de toţi partenerii PI1 sau solicitantul PI2. Respectarea modelului este obligatorie.)

        Model B: Acord de parteneriat şi anexe Model HCJ - calitate de lider, Model HCL - calitate de partener);
        Model C: Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
        Model D: Declaraţia de eligibilitate şi de dublă finanţare;
        Model E: Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare;
        Model F: Declaraţie privind aplicarea principiului DNSH "Do no significant harm"/"A nu aduce prejudicii asupra mediului";
        Model G: Notă de fundamentare şi anexă Hartă cu traseul cicloturistic propus în format .pdf;
        (Harta cu traseul cicloturistic propus se transmite în format .pdf, asumată şi semnată electronic. Totodată, la solicitarea finanţatorului, harta asumată se va transmite în mod obligatoriu şi prin e-mail, conţinând seturi de date spaţiale cu coordonate geografice /exemplu format .GIS, .kMl, .DWG, .GPX etc/, astfel încât să se poată realiza verificarea informaţiilor din nota de fundamentare şi a criteriilor de punctaj din Grila de evaluare.)

        Model H: Contract de finanţare.


    ANEXA 1

    Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor
        Activitatea de prevenire, verificare şi constatare a neregulilor se va desfăşura pe toată perioada de implementare şi durabilitate a proiectelor, de către autorităţile, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu respectarea prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 mai 2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.
    Entităţile publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare, precum şi beneficiarii publici şi privaţi ai proiectelor finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, identificarea şi sesizarea neregulilor grave, precum şi pentru prevenirea, identificarea şi sesizarea dublei finanţări care afectează interesele financiare ale Uniunii
        MECANISM DE GESTIONARE A RISCURILOR DE IMPLEMENTARE
        Beneficiarii vor include riscurile principale pentru implementarea sa conform planificării, respectiv dacă există mecanisme de management a acestor riscuri, precum şi prezentarea acestui mecanism, inclusiv planul de acţiune pentru eliminarea riscurilor sau reducerea acestora până la un nivel acceptabil.

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Riscuri │Măsuri de atenuare│
│crt.│identificate │a riscurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Activitatea de │
│ │ │prevenire, │
│ │ │verificare şi │
│ │ │constatare a │
│ │ │neregulilor se va │
│ │ │desfăşura pe toată│
│ │ │perioada de │
│ │ │implementare si │
│ │ │durabilitate a │
│ │ │proiectelor, de │
│ │ │către │
│ │ │compartimentele, │
│ │ │cu rol de │
│ │ │verificare şi │
│ │ │control, respectiv│
│ │ │cu competenţe în │
│ │ │gestionarea │
│ │ │fondurilor externe│
│ │ │nerambursabile/ │
│ │ │rambursabile │
│ │ │alocate României │
│ │ │prin Mecanismul de│
│ │ │redresare şi │
│ │ │rezilienţă, cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │prevederilor OUG │
│ │ │nr. 70/2022 │
│ │ │privind │
│ │ │prevenirea, │
│ │ │verificarea şi │
│ │ │constatarea │
│ │ │neregulilor/dublei│
│ │ │finanţări, a │
│ │ │neregulilor grave │
│ │ │apărute în │
│ │ │obţinerea şi │
│ │ │utilizarea │
│ │ │fondurilor externe│
│ │Nereguli în │nerambursabile/ │
│ │perioada de │rambursabile │
│1. │implementare │alocate României │
│ │si │prin Mecanismul de│
│ │durabilitate │redresare şi │
│ │ │rezilienţă şi/sau │
│ │ │a fondurilor │
│ │ │publice naţionale │
│ │ │aferente acestora │
│ │ │şi recuperarea │
│ │ │creanţelor │
│ │ │rezultate. │
│ │ │Beneficiarii/ │
│ │ │structurile de │
│ │ │implementare ai │
│ │ │proiectelor │
│ │ │finanţate integral│
│ │ │sau parţial din │
│ │ │fonduri externe │
│ │ │nerambursabile/ │
│ │ │rambursabile │
│ │ │alocate României │
│ │ │prin Mecanismul de│
│ │ │redresare si │
│ │ │rezilienţă si/sau │
│ │ │din fonduri │
│ │ │publice naţionale │
│ │ │aferente acestora │
│ │ │au obligaţia să ia│
│ │ │măsuri adecvate │
│ │ │pentru prevenirea,│
│ │ │identificarea si │
│ │ │sesizarea │
│ │ │neregulilor grave,│
│ │ │precum si pentru │
│ │ │prevenirea, │
│ │ │identificarea si │
│ │ │sesizarea dublei │
│ │ │finanţări care │
│ │ │afectează │
│ │ │interesele │
│ │ │financiare ale │
│ │ │Uniunii Europene. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Beneficiarii au │
│ │ │obligaţia de a │
│ │ │completa la │
│ │ │momentul depunerii│
│ │ │cererii de │
│ │ │finanţare │
│ │ │Declaraţia de │
│ │ │angajament pentru │
│ │ │solicitant │
│ │Riscuri │individual sau │
│ │privind │membrii ai │
│2. │beneficiarul │parteneriatului în│
│ │real al │vederea │
│ │fondurilor │verificării de │
│ │ │gestionarul │
│ │ │apelului a │
│ │ │informaţiilor │
│ │ │referitoare la │
│ │ │beneficiarii reali│
│ │ │ai fondurilor din │
│ │ │cadrul Investiţiei│
│ │ │I.4, Componenta 11│
│ │ │a PNRR │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │MDLPA prin Centrul│
│ │ │Naţional de │
│ │ │Coordonare Velo │
│ │ │(CNCV), din cadrul│
│ │ │DGIPNRR, în │
│ │ │calitate de │
│ │ │coordonator al │
│ │ │Investiţiei I.4 │
│ │ │din cadrul │
│ │ │Componentei 11 a │
│ │ │PNRR va efectua în│
│ │ │perioada evaluării│
│ │ │cererilor de │
│ │ │finanţare, │
│ │ │verificări privind│
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │finanţări, │
│ │ │inclusiv evaluarea│
│ │ │ex-ante a riscului│
│3. │Dublă │de dublă │
│ │finanţare │finanţare. │
│ │ │Beneficiarii au │
│ │ │obligaţia de a │
│ │ │completa la │
│ │ │momentul depunerii│
│ │ │cererii de │
│ │ │finanţare │
│ │ │Declaraţia de │
│ │ │eligibilitate si │
│ │ │dublă finanţare în│
│ │ │vederea │
│ │ │verificării de │
│ │ │referitoare la │
│ │ │eligibilitatea si │
│ │ │dubla finanţare │
│ │ │din fondurile │
│ │ │alocate │
│ │ │Investiţiei I.4, │
│ │ │Componenta 11 a │
│ │ │PNRR. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │MDLPA prin Centrul│
│ │ │Naţional de │
│ │ │Coordonare Velo │
│ │ │(CNCV), din cadrul│
│ │ │DGIPNRR, în │
│ │ │calitate de │
│ │ │coordonator al │
│ │ │Investiţiei I.4 │
│ │ │din cadrul │
│ │ │Componentei 11 a │
│ │ │PNRR va coopera │
│ │ │continuu cu │
│ │Încălcarea │beneficiarii │
│ │prevederilor │investiţiei si │
│ │legale în │ANAP, în vederea │
│ │privinţa │identificării │
│ │achiziţiilor │riscurilor de │
│ │publice │încălcare a │
│4. │privind │prevederilor │
│ │proiectarea si│legale în materia │
│ │execuţia │achiziţiilor │
│ │lucrărilor de │publice si în │
│ │amenajare a │vederea elaborării│
│ │traseelor │de instrucţiuni si│
│ │cicloturistice│recomandări │
│ │ │specifice potrivit│
│ │ │recomandărilor │
│ │ │rezultate în urma │
│ │ │misiunilor de │
│ │ │audit realizate de│
│ │ │entităţile │
│ │ │europene si │
│ │ │naţionale, pentru │
│ │ │o mai bună │
│ │ │îndrumare a │
│ │ │autorităţilor │
│ │ │contractante. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │MDLPA prin Centrul│
│ │ │Naţional de │
│ │ │Coordonare Velo │
│ │ │(CNCV), din cadrul│
│ │ │DGIPNRR, în │
│ │ │calitate de │
│ │ │coordonator al │
│ │ │Investiţiei I.4 │
│ │ │din cadrul │
│ │ │Componentei 11 a │
│ │ │PNRR va coopera cu│
│ │ │MIPE în ceea ce │
│ │ │priveşte │
│5. │Conflictul de │realizarea de │
│ │interese │verificări privind│
│ │ │prevenirea si │
│ │ │detectarea │
│ │ │conflictului de │
│ │ │interese la │
│ │ │nivelul │
│ │ │entităţilor │
│ │ │implicate în │
│ │ │implementarea │
│ │ │investiţiei, │
│ │ │precum şi de a │
│ │ │asigura îndrumarea│
│ │ │beneficiarilor în │
│ │ │acest sens. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │MDLPA prin Centrul│
│ │ │Naţional de │
│ │ │Coordonare Velo │
│ │ │(CNCV), din cadrul│
│ │ │DGIPNRR, în │
│ │ │calitate de │
│ │ │coordonator al │
│ │ │Investiţiei I.4 │
│ │ │din cadrul │
│ │Neatribuirea │Componentei 11 a │
│ │procedurilor │PNRR va monitoriza│
│ │de achiziţie │periodic şi │
│6. │servicii │trimestrial prin │
│ │proiectare si │Rapoartele de │
│ │execuţie │progres stadiul │
│ │ │derulării │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │achiziţie publică │
│ │ │referitoare la │
│ │ │serviciile de │
│ │ │proiectare şi │
│ │ │execuţie lucrări │
│ │ │de amenajare │
│ │ │trasee │
│ │ │cicloturistice. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Beneficiarii au │
│ │ │obligaţia de a │
│ │ │completa la │
│ │ │momentul depunerii│
│ │Gestionare │cererii de │
│ │defectuoasă a │finanţare │
│ │datelor cu │Consimţământul │
│7. │caracter │privind │
│ │personal ale │prelucrarea │
│ │beneficiarilor│datelor cu │
│ │reali │caracter personal │
│ │ │în vederea unei │
│ │ │mai bune colectări│
│ │ │a datelor privind │
│ │ │beneficiarul real │
│ │ │al fondurilor. │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


        Se vor stipula prevederi pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor.
        Se vor include menţiuni referitoare la obligaţiile cu privire la prezentarea de către beneficiari a declaraţiei pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind beneficiarul real al persoanei juridice şi modul de verificare de către gestionarul apelului a informaţiilor necesare identificării beneficiarilor reali ai fondurilor PNRR, în conformitate cu prevederile legale şi instrucţiunile emise de MIPE.

    ANEXA 1

    Grila de evaluare/selecţie proiecte depuse
        Grila de evaluare/selecţie proiecte depuse Investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice
        [se aplică pentru PI1- TRASEE MIXTE şi PI2- TRASEE PE DIGURI]


┌──────────────────┬───────┬───────────┐
│Criterii de │Punctaj│Punctaj │
│punctaj │maxim │autoevaluat│
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Criteriu punctaj 1. │
│Traseul propus face parte din rutele │
│EuroVelo 6 şi EuroVelo 13 de pe │
│teritoriul României, respectiv din │
│rutele EuroVelo identificate de către │
│CNCV, prelungire EuroVelo 14 şi Velo │
│Carpatica, Via Transilvanica │
├──────────────────────────────────────┤
│Sursa de informaţii de bază: │
│- Nota de fundamentare (Model G) │
│- Harta cu traseul cicloturistic │
│propus │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│- Vor primi maxim │ │ │
│40 puncte în cazul│ │ │
│integrării │ │ │
│traseului cu │40 │ │
│EuroVelo 6, │ │ │
│EuroVelo 13, Via │ │ │
│Transilvanica*x) │ │ │
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Punctaj ponderat │
│Formula de calcul utilizată: │
│lungime porţiune traseu EUROVELO 6, 13│
│sau Via Transilvanica (km)/lungime │
│traseu (km) x punctaj maxim (40 pct.) │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│- Vor primi maxim │ │ │
│20 puncte în cazul│ │ │
│integrării │20 │ │
│traseului cu │ │ │
│EuroVelo 14 şi │ │ │
│Velo Carpatica*x) │ │ │
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Punctaj ponderat │
│Formula de calcul utilizată: │
│lungime porţiune traseu EUROVELO 14 │
│sau Velo Carpatica*x) (km)/lungime │
│traseu (km) x punctaj maxim (20 pct.) │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│Punctaj maxim │40 │ │
│criteriul 1 │ │ │
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Criteriu punctaj 2. │
│Traseul propus oferă accesibilitate │
│obiectivelor din Investiţia I.1 │
│”Promovarea 12 rute turistice/ │
│culturale” selectate la finanţare prin│
│Componenta 11 din PNRR*xx) │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│- Se acordă 0,55 │ │ │
│puncte pentru │ │ │
│fiecare obiectiv │ │ │
│identificat în │ │ │
│cadrul rutei │ │ │
│culturale*xx), în │ │ │
│limita a 100 de │55 │ │
│obiective (rază │ │ │
│maximă de 10 km de│ │ │
│la traseul propus)│ │ │
│- Peste 100 │ │ │
│obiective se va │ │ │
│acorda punctajul │ │ │
│maxim de 55 puncte│ │ │
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Sursa de informaţii de bază: │
│- Nota de fundamentare (Model G) │
│- Harta cu traseul cicloturistic │
│propus │
│- Anexe hărţi transmise de către CNCV │
├──────────────────────────────────────┤
│Formula de calcul utilizată: │
│nr. obiective culturale x 0,55 pct. │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│Punctaj maxim │55 │ │
│criteriul 2 │ │ │
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Criteriu punctaj 3. │
│Conexiune transfrontalieră │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│- Se acordă 5 │ │ │
│puncte pentru │5 │ │
│conexiunea cu │ │ │
│ţările vecine │ │ │
├──────────────────┴───────┴───────────┤
│Sursa de informaţii de bază: │
│- Nota de fundamentare (Model G) │
│- Harta cu traseul cicloturistic │
├──────────────────┬───────┬───────────┤
│Total punctaj │5 │ │
│criteriul 3 │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│TOTAL PUNCTAJ │ │ │
│(CRITERIILE DE LA │100 │ │
│1 LA 3) │ │ │
└──────────────────┴───────┴───────────┘

    *x) a se vedea harta pusă la dispoziţie de CNCV
    *xx) a se vedea tabelul şi harta pusă la dispoziţie de CNCV. Un traseu al gastronomiei tradiţionale româneşti va fi considerat un singur obiectiv.
        Un instrument de monitorizare şi control în faza de elaborare a cererii de finanţare este autoevaluarea proiectului de către solicitanţi prin completarea rubricii "Punctaj autoevaluat" cu un punctaj bazat pe consideraţiile lor proprii. Evaluarea proiectului va fi efectuat de către finanţator (MDLPA) în mod independent de punctajul autoevaluării.
        În cazul proiectelor depuse în PI 1 cu acelaşi punctaj obţinut, respectiv pentru proiectele depuse în PI 2, departajarea se va realiza în funcţie de numărul de kilometri a traseului cicloturistic propus.
        În cazul în care în urma procesului de evaluare-selecţie proiectele depuse pe PI2 şi selectate pentru finanţare în cadrul prezentului apel nu acoperă bugetul alocat pentru PI 2, bugetul neconsumat se va realoca în mod automat pentru proiectele depuse pe PI1.
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data: zz/ll/aaaa

    ANEXA 2

    Lista obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii
    în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea promovării acestora
        (sursa: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/020deb77b79aa05975502c7296dd40ec.pdf)
    I. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Traseului castrelor române, în vederea promovării

┌────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │”Castrul Roman │ │ │
│1 │Drajna de Sus - │Drajna de Sus│Prahova │
│ │origine şi │ │ │
│ │perenitate” │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │Castrul roman │Veţel │Hunedoara │
│ │Micia │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrul de la │ │ │
│3 │Zlatna │Zlatna │Alba │
│ │Trîmpoiele │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Intrare Forul │ │ │
│ │lui Traian din │ │ │
│4 │cadrul sitului │Sarmizegetusa│Hunedoara │
│ │Arheologic Ulpia│ │ │
│ │Traiana │ │ │
│ │Sarmizegetusa” │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5 │Castrul Drobeta │Drobeta-Turnu│Mehedinţi │
│ │ │Severin │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│6 │Fortificaţia │Abrud │Alba │
│ │romană Cetăţeaua│ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│7 │Castrul Roman │Călimăneşti │Vâlcea │
│ │Arutela │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrul şi │ │ │
│8 │vicus-ul militar│Gilău │Cluj │
│ │Gilău │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│9 │Castrul roman de│Mărtiniş │Harghita │
│ │la Sânpaul │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │„Castrul roman” │ │ │
│10 │- Parcul │Călugăreni │Mureş │
│ │Arheologic de la│ │ │
│ │Călugăreni │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrului roman │ │ │
│11 │de la Bologa: │Poieni │Cluj │
│ │reconstituire │ │ │
│ │Porta Praetoria │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrul de la │sat Răcari, │ │
│12 │Răcarii de Jos │comuna │Dolj │
│ │ │Brădeşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cetatea │oraş Corabia,│ │
│13 │Romano-Bizantină│cartier Celei│Olt │
│ │Sucidava │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrul de la │ │ │
│14 │Războieni - │Ocna Mureş │Alba │
│ │Cetate │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│15 │Castrul Roman │Cigmău │Hunedoara │
│ │Cigmău │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrul de │ │ │
│16 │pământ de la │Ighiu │Alba │
│ │Măgulici │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Clădire cu │ │ │
│ │spaţii muzeale │ │ │
│ │şi anexe, acces │ │ │
│17 │sit arheologic │Sarmizegetusa│Hunedoara │
│ │Colonia Ulpia │ │ │
│ │Traina Augusta │ │ │
│ │Dacica │ │ │
│ │Sarmizegetusa │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│18 │Castrul roman de│Hinova │Mehedinţi │
│ │la Hinova │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Castrul Roman │ │ │
│ │Tibiscum │ │ │
│ │Construire │ │ │
│19 │spaţii muzeale │Caransebeş │Caraş-Severin│
│ │cu anexe şi │ │ │
│ │înlocuire │ │ │
│ │signalistică │ │ │
│ │castru │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│20 │Castrul roman de│Pietroasele │Buzău │
│ │la Pietroasele │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    II. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei cetăţilor, în vederea promovării

┌────┬─────────────────┬────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumire obiectiv│Locaţie │Judeţ │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│1 │Cetatea Dacică de│Săsciori │Alba │
│ │la Căpâlna │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Zidul Cetăţii │ │ │
│ │Sighişoara - │ │ │
│2 │tronsoanele 12,16│Sighişoara │Mureş │
│ │şi 22 Cetatea │ │ │
│ │Sighişoara │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │sat │ │
│ │Cetatea │Costeşti, │ │
│3 │Sarmizegetusa │comuna │Hunedoara │
│ │Regia -Terasa X │Orăştioara │ │
│ │ │de Sus │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │sat │ │
│ │Cetatea │Costeşti, │ │
│4 │Costeşti-Cetăţuia│comuna │Hunedoara │
│ │ │Orăştioara │ │
│ │ │de Sus │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│5 │Cetatea Nobiliară│Rimetea │Alba │
│ │Colţeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Cetatea medievală│ │ │
│ │timpurie de la │ │ │
│6 │Moldoveneşti, │Moldoveneşti│Cluj │
│ │Castrum Turdawar │ │ │
│ │(1075) │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Zidurile Cetăţii │ │ │
│7 │Oradea - Bastion │Oradea │Bihor │
│ │Craisor - etapa a│ │ │
│ │IV-a │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │sat Istria, │ │
│8 │Cetatea Histria │comuna │Constanţa │
│ │ │Istria │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Cetatea │ │ │
│9 │Hallstattiană din│Şuncuiuş │Bihor │
│ │Dealul Simionului│ │ │
│ │- Bălnaca │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│10 │Cetatea Feldioara│Feldioara │Braşov │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│11 │Cetatea Ulmetum │Pantelimon │Constanţa │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Cetatea │ │ │
│12 │Braşovului │Braşov │Braşov │
│ │Centrul istoric │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Cetatea Medievală│Drobeta │ │
│13 │a Severinului │Turnu │Mehedinţi │
│ │ │Severin │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│14 │Cetatea Miko │Miercurea │Harghita │
│ │ │Ciuc │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│15 │Cetatea Bologa │Poieni │Cluj │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│16 │Cetatea Balvanyos│Turia │Covasna │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│17 │Cetatea Ika │Cernat │Covasna │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Cetăţuia dacică │ │ │
│18 │de la Moineşti - │Moineşti │Bacău │
│ │„Dealul Cetăţuia”│ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│19 │Cetatea │Costeşti │Hunedoara │
│ │Costeşti-Blidaru │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│20 │Cetatea dacică de│Băniţa │Hunedoara │
│ │la Băniţa │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Turnul │ │ │
│21 │Croitorilor/ │Sebeş │Alba │
│ │Studentului │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│22 │Cetatea Medievală│Bistrita │Bistriţa-Năsăud│
│ │Bistriţa │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│23 │Cetatea │Homorod │Braşov │
│ │Jimborului │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│24 │Cetăţuia │Cluj Napoca │Cluj │
│ │Cluj-Napoca │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Cetatea medievală│ │ │
│25 │de la Mehadia, │Mehadia │Caraş-Severin │
│ │punct „Dealul │ │ │
│ │Grad” │ │ │
└────┴─────────────────┴────────────┴───────────────┘


    III. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei bisericilor fortificate, în vederea promovării

┌────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1 │Situl rural │Biertan │Sibiu │
│ │Biertan │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2 │Situl rural │Valea Viilor │Sibiu │
│ │Valea Viilor │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Promovarea │ │ │
│ │Capelei │ │ │
│3 │Bisericii │Aiud │Alba │
│ │Evanghelice în │ │ │
│ │incinta Cetăţii│ │ │
│ │Aiud │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Biserica │ │ │
│ │romano-catolică│ │ │
│4 │„Sf. Gheorghe” │Ciucsângeorgiu│Harghita │
│ │din │ │ │
│ │Ciucsângeorgiu │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Biserica │ │ │
│5 │evanghelică │Bistriţa │Bistriţa-Năsăud│
│ │Herina │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Biserica Romano│ │ │
│6 │- Catolică din │Cârţa │Harghita │
│ │Cârţa │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│7 │bisericii │Sebeş │Alba │
│ │evanghelice din│ │ │
│ │SEBES │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│8 │bisericii │Budacu de jos │Bistriţa-Năsăud│
│ │evanghelice │ │ │
│ │C.A. Jelna │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│ │Bisericii │ │ │
│9 │evanghelice │Cristian │Braşov │
│ │fortificate │ │ │
│ │Cristian │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Biserica │ │ │
│10 │Evanghelică │Hărman │Braşov │
│ │Fortificată │ │ │
│ │Hărman │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│11 │Situl rural │Câlnic │Alba │
│ │Câlnic │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Biserica │ │ │
│12 │Reformată │Ocna Sibiului │Sibiu │
│ │Fortificată din│ │ │
│ │Ocna Sibiului │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Ansamblul │sat Ighiu, │ │
│13 │Bisericii │comuna Ighiu │Alba │
│ │Reformate Ighiu│ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Biserica │ │ │
│14 │reformată Sieu │Sieu-Odorhei │Bistriţa-Năsăud│
│ │Odorhei │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Ansamblul │sat Şard, │ │
│15 │Bisericii │comuna Ighiu │Alba │
│ │Reformate Şard │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘


    IV. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei bisericilor de lemn, în vederea promovării

┌────┬────────────────┬────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│1 │”Sf. Trei │Goiesti │Alba │
│ │Ierarhi” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│2 │Bisericii de │Pianu de Sus│Alba │
│ │lemn ’’Cuvioasa │ │ │
│ │Paraschiva” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│3 │Bisericii de │Arieseni │Alba │
│ │lemn „Înălţarea │ │ │
│ │Domnului” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│4 │„Sf. Nicolae” a │Valea Lupsii│Alba │
│ │Mănăstirii Lupsa│ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica din │ │ │
│ │lemn „Sf. │ │Bistriţa-│
│5 │Prooroc Ilie” │Petris │Năsăud │
│ │din localitatea │ │ │
│ │Petris │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│ │„Sfinţii │ │ │
│6 │Arhangheli │Beznea │Bihor │
│ │Mihail si │ │ │
│ │Gavril” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de Lemn│ │ │
│7 │„Sfinţii │Băluseni │Botoşani │
│ │Voievozi │ │ │
│ │Băluseni” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │„Adormirea │sat Căpăt - │ │
│8 │Maicii Domnului”│comuna │Timiş │
│ │ │Racoviţa │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│ │„Cuvioasa │ │ │
│9 │Paraschiva”, │Vaideeni │Vâlcea │
│ │„Sf. Nicolae” si│ │ │
│ │„Sf. Apostoli” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│10 │Biserica de lemn│Selistea │Mehedinţi│
│ │„Sf. Voievozi” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│sat Tilecus,│ │
│11 │din Tilecus │comuna │Bihor │
│ │ │Tileagd │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│12 │„Sf. Arhangheli │sat Margine,│Bihor │
│ │Mihail si │comuna Abram│ │
│ │Gavril” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│sat │ │
│13 │"Sf. Ioan Gură │Stancesti, │Bihor │
│ │de Aur" │comuna │ │
│ │ │Buntesti │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica din │ │ │
│14 │lemn ”Sfinţii │Isverna │Mehedinţi│
│ │Voievozi” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│15 │"Adormirea │Glâmbocu │Argeş │
│ │Maicii Domnului”│ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│16 │Biserica de lemn│Gugesti │Vrancea │
│ │„Sf. Voievozi” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│Horodnic de │ │
│17 │„Inălţarea │Jos │Suceava │
│ │Sfintei Cruci” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│ │de la Leurda, │ │ │
│ │aflată în │ │ │
│ │incinta │ │ │
│ │Complexului │ │ │
│18 │Muzeal │Bistriţa │Bistriţa-│
│ │Bistriţa-Năsăud,│ │Năsăud │
│ │Muzeul Bistriţa │ │ │
│ │(Cazarma │ │ │
│ │Regimentului 63 │ │ │
│ │infanterie, azi │ │ │
│ │Muzeu) │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│19 │"Naşterea │Leordeni │Argeş │
│ │Domnului” - │ │ │
│ │Călugăriţa │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│20 │"Sf. Ioan │Bărbălătesti│Argeş │
│ │Botezătorul” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│21 │Biserica de lemn│Cluj-Napoca │Cluj │
│ │din Chirales │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica din │ │ │
│22 │lemn „Sf. │Suciu de Sus│Maramureş│
│ │Mucenic │ │ │
│ │Dimitrie” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│23 │Biserica de lemn│Rediu │Neamţ │
│ │„Buna Vestire” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│24 │bisericii │Colacu │Suceava │
│ │„Sfântul │ │ │
│ │Nicolae” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│25 │Biserica de lemn│Botosana │Suceava │
│ │„Sf. Dumitru” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Restaurare │ │ │
│26 │monument istoric│Fedeleseni │Iaşi │
│ │biserica de lemn│ │ │
│ │Sf. Nicolae │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│27 │„Înălţarea │Jupânesti │Argeş │
│ │Domnului” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Biserica de lemn│ │ │
│28 │“Sfinţii │Rogoz │Maramureş│
│ │Arhangheli” │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│29 │Biserica Lăpugiu│Lăpugiu de │Hunedoara│
│ │de Jos │Jos │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│30 │Biserica │Costesti │Vâlcea │
│ │Grămesti │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴─────────┘


    V. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei mănăstirilor, în vederea promovării

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│1 │Mănăstirea │Arbore │Suceava │
│ │Arbore │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│2 │Mănăstirea │Mănăstirea│Suceava │
│ │Humor │Humorului │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│3 │Mănăstirea │Putna │Suceava │
│ │Putna │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│4 │Mănăstirea │Slatina │Suceava │
│ │Slatina │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Mănăstirea │ │ │
│5 │"Sf. Trei │Iasi │Iasi │
│ │Ierarhi" │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│6 │Mânăstirii │Costesti │Vaslui │
│ │Pârvesti │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Biserica Buna│ │ │
│7 │Vestire a │Alexandru │Neamţ │
│ │Mănăstirii │cel Bun │ │
│ │Bisericani │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│8 │Mănăstirea │Cosula │Botosani│
│ │Cosula │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Biserica │ │ │
│ │Vovidenia │sat Schitu│ │
│ │monument │Stavnic, │ │
│9 │istoric din │comuna │Iasi │
│ │cadrul │Voinesti │ │
│ │Mănăstirii │ │ │
│ │Stavnic │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Mănăstirea │ │ │
│ │Sfinţii │ │ │
│10 │Apostoli │Solca │Suceava │
│ │Petru si │ │ │
│ │Pavel │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│11 │Mănăstirea │Râsca │Suceava │
│ │Râsca │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│12 │Mănăstirea │Suceva │Suceava │
│ │Teodoreni │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Mănăstirea │ │ │
│ │Floresti, │ │ │
│ │Biserica Sf. │ │ │
│ │Ilie, Palatul│sat │ │
│13 │egumenesc, │Floresti, │Vaslui │
│ │Turn poartă │comuna │ │
│ │si │Poienesti │ │
│ │clopotniţă, │ │ │
│ │Zid de │ │ │
│ │incintă │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│14 │Mănăstirea │Cozmesti │Vaslui │
│ │Fâstâci │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Biserica de │ │ │
│ │lemn Sf. │ │ │
│15 │Voievozi a │Gârceni │Vaslui │
│ │Mănăstirii │ │ │
│ │Mălinesti │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Mănăstirea │ │ │
│ │Dimitrie │ │ │
│ │Cantemir │ │ │
│16 │Biserica │Dimitrie │Vaslui │
│ │Vovidenia a │Cantemir │ │
│ │Mănăstirii │ │ │
│ │Dimitrie │ │ │
│ │Cantemir │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Biserica Sf. │sat │ │
│ │Nicolae si │Grăjdeni, │ │
│17 │Sf. Treime a │comuna │Vaslui │
│ │Mănăstirii │Fruntiseni│ │
│ │Grăjdeni │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┘


    VI. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei Castelelor, în vederea promovării

┌────┬────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│ │Arhitectural│ │ │
│1 │Castelul │Hunedoara │Hunedoara │
│ │Corvinilor -│ │ │
│ │Etapa 2 │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castelul │Ozd (Comuna │ │
│2 │Pekri din │Bichis) │Mures │
│ │Ozd │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castel │ │ │
│3 │Teleki │Gornesti │Mures │
│ │Gornesti │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Restaurare │ │ │
│4 │ansamblu │Jibou │Sălaj │
│ │Castel Beldy│ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castelul │ │ │
│5 │Huniade, │Timisoara │Timis │
│ │(azi Muzeul │ │ │
│ │Banatului) │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│6 │Castelul │Topliţa │Harghita │
│ │Urmanczy │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Lucrări de │sat │ │
│7 │restaurare a│Miclăuseni, │Iasi │
│ │Castelului │comuna Butea │ │
│ │Sturdza │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castelul │ │ │
│8 │Banffy din │Sâncrai │Alba │
│ │Sâncrai │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│9 │Castelul │Comuna Petris│Arad │
│ │Salbek │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│10 │Castelul │Şeica Mare │Sibiu │
│ │Thobias │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│11 │Castelul │Vinţu de Jos │Alba │
│ │Martinuzzi │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castelul │ │ │
│12 │Kalnoky din │Valea │Covasna │
│ │Valea │Crisului │ │
│ │Crisului │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castelul │Comuna │ │
│13 │Brâncovenesc│Sâmbăta de │Brasov │
│ │ │Sus │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│14 │Castel Apafi│Dumbrăveni │Sibiu │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│15 │Conacul Ion │Gherghani │Dâmbovita │
│ │Ghica │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Castelul │ │ │
│16 │Beldy │Budila │Brasov │
│ │Ladislau │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│17 │Castelul │Sângeorgiu de│Mures │
│ │Rhedey │Pădure │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│18 │Castelul │Zau de Câmpie│Mures │
│ │Ugron │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│19 │Castel │Şieu-Măgherus│Bistrita-Năsăud│
│ │Arcalia │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴───────────────┘


    VII. Lista obiectivelor admise care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei curiilor, în vederea promovării

┌────┬─────────────┬──────────────┬────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│1 │Castel Miko │Bodoc │Covasna │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│2 │Conacul │Cristuru │Harghita│
│ │Gyarfas │Secuiesc │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│3 │Conacul │Mihăileni │Harghita│
│ │Bialis │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│ │Conac │Municipiul │ │
│4 │Szentkereszty│Câmpia Turzii │Cluj │
│ │- Bethlen │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│ │Conacul │ │ │
│5 │Serester │Chichis │Covasna │
│ │Jozsef │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│6 │Conacul │Misca │Bihor │
│ │Baranyi-Jako │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│7 │Conacul │Ciucsângeorgiu│Harghita│
│ │Adorjan Imre │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│8 │Conacul │Lazuri │Satu │
│ │Kovats │ │Mare │
└────┴─────────────┴──────────────┴────────┘


    VIII. Lista obiectivelor admise care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei culelor, în vederea promovării

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Sat. │ │
│1 │Cula Tudor │Cerneţi, │Mehedinţi│
│ │Vladimirescu│Comuna │ │
│ │ │Şimian │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│2 │Cula │Sat │Gorj │
│ │Glogovenilor│Glogova │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│3 │Cula │Turcineşti│Gorj │
│ │Cartianu │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│4 │Cula │Zătreni │Vâlcea │
│ │Zătreanu │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│5 │Culei │Măldăreşti│Vâlcea │
│ │Greceanu │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│6 │Ansamblul │Măldăreşti│Vâlcea │
│ │Culei Duca │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│7 │Cula Poenaru│Almăj │Dolj │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┘


    IX. Lista obiectivelor admise care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Traseului gastronomiei tradiţionale româneşti, în vederea promovării

┌────┬───────────────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Judeţul Braşov,│ │ │
│1 │destinaţie a │Judeţ Braşov │Braşov │
│ │gastronomiei │ │ │
│ │tradiţionale │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Luncaviţa, │ │
│ │ │Cerna, │ │
│ │ │Frecăţei, │ │
│ │Bucătăria │Greci, │ │
│2 │Hercinică │Hamcearca, │Tulcea │
│ │ │Horia, │ │
│ │ │Izvoarele, │ │
│ │ │Jijila, │ │
│ │ │Niculiţel │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Traseul │ │ │
│3 │gastronomic │Ţara Călăţei │Cluj │
│ │Ţara Călatei │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Jurilovca, │ │
│ │ │Sarichioi, │ │
│4 │Bucătăria │Mahmudia, │Tulcea │
│ │Deltaică │Murighiol, │ │
│ │ │Crişan, Sf. │ │
│ │ │Gheorghe │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Traseul │ │ │
│5 │gastronomic │Ţara Moţilor │Cluj │
│ │Ţara Moţilor │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Judeţul Mureş -│ │ │
│ │zonă cu produse│ │ │
│6 │gastronomice │Mureş │Mureş │
│ │tradiţionale │ │ │
│ │româneşti │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Agârbiciu, │ │
│ │ │Alămor, Axente│ │
│ │ │Sever, Boiţa, │ │
│ │ │Bradu, │ │
│ │ │Cârţişoara, │ │
│ │ │Cisnădie, │ │
│ │ │Cisnădioara, │ │
│ │ │Colun, │ │
│ │ │Cristian, │ │
│ │ │Galeş, Gura │ │
│ │ │Râului, Hamba,│ │
│ │ │Jina, Marpod, │ │
│ │ │Mălâncrav, │ │
│ │Traseul │Mediaş, │ │
│ │gastronomiei │Micăsasa, │ │
│7 │tradiţionale │Moşna, │Sibiu │
│ │româneşti în │Orlat, │ │
│ │judeţul Sibiu │Racoviţa, │ │
│ │ │Răşinari, Râu │ │
│ │ │Sadului, │ │
│ │ │Roşia, Sadu, │ │
│ │ │Săcădate, │ │
│ │ │Sălişte, │ │
│ │ │Sărata, │ │
│ │ │Sibiel, Sibiu,│ │
│ │ │Şelimbăr, Şura│ │
│ │ │Mare, │ │
│ │ │Tălmaciu, │ │
│ │ │Tălmăcel, │ │
│ │ │Tilişca, │ │
│ │ │Vurpăr │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Produs turistic│ │ │
│8 │„Mic Dejun la │Margina │Timiş │
│ │Margina” - │ │ │
│ │comuna Margina │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │„Ruta │ │ │
│9 │gastronomică a │Sălaj │Sălaj │
│ │Ţării │ │ │
│ │Silvaniei” │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Ţara Crişurilor│Tara │ │
│10 │- microregiune │Crişurilor │Bihor │
│ │gastronomică │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Traseul │ │ │
│ │gastronomiei │ │ │
│ │tradiţionale │ │ │
│ │maramureşene: │Ţara │ │
│11 │Ţara Chioarului│Chioarului şi │Maramureş│
│ │şi Ţara │Ţara Codrului │ │
│ │Codrului - │ │ │
│ │„Maramureş, │ │ │
│ │plai cu bucate │ │ │
│ │din mălai” │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Traseul │ │ │
│ │gastronomiei │ │ │
│ │tradiţionale │ │ │
│ │maramureşene: │ │ │
│ │Ţara │ │ │
│12 │Maramureşului │Lăpus │Maramures│
│ │şi Ţara │ │ │
│ │lăpuşului - │ │ │
│ │„Maramureş, │ │ │
│ │plai cu bucate │ │ │
│ │din mălai” │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│13 │Gastronomie │Neamţ │Neamţ │
│ │locală nemţeană│ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Comuna Şugag, │ │
│14 │Potecu Stânelor│Comuna │Alba │
│ │ │Săsciori, │ │
│ │ │Comuna Pianu │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Ţara Beiuşului │ │ │
│15 │- microregiune │Tara Beiuşului│Bihor │
│ │gastronomică │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Plăcinte pe │comunele: │ │
│ │lespede din │Arieşeni, │ │
│16 │Apuseni-Ţara de│Gârda de Sus, │Alba │
│ │Piatră │Scărişoara, │ │
│ │ │Albac, Horea │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Produse │ │ │
│ │gastronomice │ │ │
│ │tradiţionale │Fundu Moldovei│ │
│17 │din Ţinutul │si │Suceava │
│ │huţulilor - │Moldova-Suliţa│ │
│ │Fundu Moldovei │ │ │
│ │şi │ │ │
│ │Moldova-Suliţa │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Traseul │ │ │
│ │gastronomiei │ │ │
│ │tradiţionale │ │ │
│18 │giurgiuvene şi │Giurgiu │Giurgiu │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │locală prin │ │ │
│ │ospitalitate │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Regiunea │ │ │
│ │gastronomică │Bistriţa │Bistriţa │
│19 │Poarta │Năsăud │Năsăud │
│ │Transilvaniei │ │ │
│ │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Aninoasa - │ │ │
│20 │tradiţii │Aninoasa │Arges │
│ │gastronomice │ │ │
│ │argeşene │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Produse │ │ │
│ │gastronomice │ │ │
│21 │tradiţionale │Câmpulung │Suceava │
│ │din Bucovina - │Moldovenesc │ │
│ │Câmpulung │ │ │
│ │Moldovenesc │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Regiunea │ │ │
│22 │gastronomică │Constanţa │Constanţa│
│ │Judeţul │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Caşcaveaua din │ │ │
│ │Prahova - │Comuna Valea │ │
│23 │deliciu │Doftanei │Prahova │
│ │tradiţional │ │ │
│ │românesc │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Crearea Rutei │ │ │
│ │gastronomiei │ │ │
│24 │tradiţională │Botosani │Botosani │
│ │Botoşăneană şi │ │ │
│ │promovarea │ │ │
│ │acesteia │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Beceni, Berca,│ │
│ │ │Bisoca, │ │
│ │ │Bozioru, │ │
│ │ │Brăiesti, │ │
│ │ │Cănesti, │ │
│ │ │Chilii, Colţi,│ │
│ │ │Cozieni, │ │
│25 │Ţinutul │Lopătari, │Buzău │
│ │Buzăului │Mânzălesti, │ │
│ │ │Odăile, │ │
│ │ │Pârscov, │ │
│ │ │Pănătău, │ │
│ │ │Sărulesti, │ │
│ │ │Scorţoasa, │ │
│ │ │Valea Salciei,│ │
│ │ │Vintilă- Vodă │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│26 │Gastro -Covasna│Judeţul │Covasna │
│ │ │Covasna │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Valea Mare │ │ │
│ │Pravăţ - │Valea Mare │ │
│27 │tradiţii │Pravăţ │Arges │
│ │gastronomice │ │ │
│ │argeşene │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Traseul │ │ │
│ │gastronomiei │ │ │
│28 │tradiţionale în│Harghita │Harghita │
│ │judeţul │ │ │
│ │Harghita │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │sat Ostrovu │ │
│ │Traseul │Mic, comuna │ │
│ │gastronomiei │Râu de Mori, │ │
│29 │tradiţionale │sat Şoimus, │Hunedoara│
│ │Hunedorene │comuna Şoimus,│ │
│ │ │sat Bârsău, │ │
│ │ │comuna Hărău, │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Vrancea - │ │ │
│30 │ţinutul │Vrancea │Vrancea │
│ │păpuşarelor de │ │ │
│ │caş │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴─────────┘


    X. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei Sfântului Ladislau, în vederea promovării

┌────┬───────────────┬───────────────┬────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Zidurile │ │ │
│1 │cetăţii Oradea │Oradea │Bihor │
│ │- Bastion Aurit│ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │ │ │
│2 │romano-catolică│Ciucsângiorgiu,│Harghita│
│ │„Zămislirea Sf.│sat Armăseni │ │
│ │Fecioare” │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│3 │Cetatea Biharia│Biharia │Bihor │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│4 │Biserica │Sat Daia, │Harghita│
│ │Reformată Daia │Comuna Ulies │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │ │ │
│ │Reformate din │ │ │
│ │Lutiţa │ │ │
│5 │(Biserica │sat Lutiţa, │Harghita│
│ │reformată si │Comuna Mugeni │ │
│ │Zid de incintă │ │ │
│ │cu turn de │ │ │
│ │poartă) │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │ │ │
│6 │evanghelică │Şmig │Sibiu │
│ │fostă Sf. Maria│ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│ │Bisericii │ │ │
│7 │Reformate │Ighiu │Alba │
│ │Fortificate │ │ │
│ │Cricău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Parohia │ │ │
│8 │Reformată │Biborţeni │Covasna │
│ │Biborţeni │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│9 │abaţiei din │Sâniob │Bihor │
│ │Sâniob │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │Gălesti, sat │ │
│10 │Unitariană │Sânvasii │Mures │
│ │Sânvăsii │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │ │ │
│11 │unitariană din │Chichis │Covasna │
│ │Chichis, │ │ │
│ │Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │Comuna │ │
│12 │romano-catolică│Mihăileni, sat │Harghita│
│ │„Sf. Mihail” │Mihăileni │ │
│ │din Mihăileni │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserica │ │ │
│13 │Reformată din │Saciova │Covasna │
│ │Saciova │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Biserică │ │ │
│14 │unitariană │Sfântu Gheorghe│Covasna │
│ │Sfântu Gheorghe│ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ │Ansamblul │ │ │
│ │Bisericii │ │ │
│15 │Romano-Catolică│Ghelinţa │Covasna │
│ │Sf. Emeric din │ │ │
│ │Ghelinţa │ │ │
└────┴───────────────┴───────────────┴────────┘


    XI. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Refacerii peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creşterii atractivităţii zonei, în vederea promovării

┌────┬────────────────┬─────────┬──────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Gospodării │ │ │
│1 │tradiţionale în │Jurilovca│Tulcea│
│ │localitatea │ │ │
│ │Jurilovca │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Gospodării │ │ │
│2 │tradiţionale în │Caraorman│Tulcea│
│ │localitatea │ │ │
│ │Caraorman │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Gospodării │ │ │
│3 │tradiţionale în │Chilia │Tulcea│
│ │localitatea │Veche │ │
│ │Chilia Veche │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Gospodării │ │ │
│4 │tradiţionale în │Periprava│Tulcea│
│ │localitatea │ │ │
│ │Periprava │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴──────┘


    XII. Lista obiectivelor admise, care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei satelor cu arhitectură tradiţională, în vederea promovării

┌────┬──────────────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │Locaţie*) │Judeţ │
│crt.│obiectiv │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│1 │tradiţionale │Rimetea │Alba │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Rimetea │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│2 │tradiţionale │Biertan │Sibiu │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Biertan │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│3 │tradiţionale │Lelese │Hunedoara│
│ │în localitatea│ │ │
│ │Lelese │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│4 │tradiţionale │Bunila │Hunedoara│
│ │în localitatea│ │ │
│ │Bunila │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│5 │tradiţionale │Arpasu de Jos │Sibiu │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Arpasu de Jos │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│6 │tradiţionale │Atid │Harghita │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Atid │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│7 │tradiţionale │Rosia Montană │Alba │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Rosia Montană │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│8 │tradiţionale │Saschiz │Mureş │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Saschiz │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│9 │tradiţionale │Brodina │Suceava │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Brodina │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│10 │tradiţionale │Ciocăneşti │Suceava │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Ciocăneşti │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│ │tradiţionale │Izvoru │ │
│11 │în localitatea│Crişului │Cluj │
│ │Izvoru │ │ │
│ │Crişului │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│12 │tradiţionale │Ozun │Covasna │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Ozun │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│13 │tradiţionale │Ciucsângeorgiu│Harghita │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Ciucsângeorgiu│ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│14 │tradiţionale │Cerna │Tulcea │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Cerna │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│15 │tradiţionale │Prejmer │Braşov │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Prejmer │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│16 │tradiţionale │Peceneaga │Tulcea │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Peceneaga │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│17 │tradiţionale │Ocna Şugatag │Maramureş│
│ │în localitatea│ │ │
│ │Breb │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│18 │tradiţionale │Bogda │Timiş │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Bogda │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│19 │tradiţionale │Drajna │Prahova │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Drajna │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Gospodării │ │ │
│20 │tradiţionale │Saschiz │Mureş │
│ │în localitatea│ │ │
│ │Cloaşterf │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴─────────┘

        *) Pentru fiecare localitate mai sus menţionată se vor restaura câte 8 gospodării tradiţionale


    ANEXA 3

    Hartă Velo "Carpatica" + Tabel UAT-uri
        Propunerea rutei Velo Carpatica (complementară cu extinderea rutei Velo Râuri-EuroVelo 14) urmăreşte structura etajată a potenţialului turistic natural (cel mai înalt reprezentat de Munţii Carpaţi, cel de mijloc de Subcarpaţi, dealuri şi podişuri, cel mai jos de câmpii, văile râurilor şi Delta Dunării) reprezentând un fundament foarte solid, în concordanţă cu practicile de proiectare a traseelor pentru biciclete folosite la nivel european (Studiu pentru identificarea, stabilirea şi distribuţia teritorială a traseelor cicloturistice la nivel naţional, 2022).
        Cu păstrarea conceptului general al rutei şi asigurarea continuităţii pe tot parcursul traseului, se pot realiza devieri a traseului, pe anumite porţiuni de traseu unde se identifică alte oportunităţi de realizare în funcţie de situaţia din teren/domeniu de proprietate/dificultatea traseului. Aceste modificări se vor prezenta în Nota de fundamentare, la secţiunea Observaţii.

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Judeţ │U.A.T. - uri aferente │
│crt.│ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Şibot, Blandiana, Vînţu│
│ │ │de Jos, Municipiul Alba│
│ │ │Iulia, Ighiu, Meteş, │
│ │ │Oraş Zlatna, Bucium, │
│1 │Alba │Oraş Abrud, Roşia │
│ │ │Montană, Oraş Câmpeni, │
│ │ │Bistra, Ciugud, │
│ │ │Berghin, Ohaba, Roşia │
│ │ │de Secaş │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│2 │Arad │Birchiş, Săvârşin │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Boteni, Mioarele, Valea│
│ │ │Mare Pravăţ, Municipiul│
│ │ │Câmpulung, Schitu │
│ │ │Goleşti, Godeni, │
│3 │Argeş │Berevoeşti, Aninoasa, │
│ │ │Domneşti, Muşăteşti, │
│ │ │Valea Iaşului, │
│ │ │Municipiul Curtea de │
│ │ │Argeş, Tigveni, │
│ │ │Ciofrângeni │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Brusturoasa, Agăş, │
│ │ │Asău, Oraş Comăneşti, │
│ │ │Municipiul Moineşti, │
│4 │Bacău │Oraş Dărmăneşti, │
│ │ │Dofteana, Oraş Târgu │
│ │ │Ocna, Oraş Slănic │
│ │ │Moldova, Oituz, │
│ │ │Mănăstirea Caşin │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Borş, Municipiul │
│ │ │Oradea, Oşorhei, Ineu, │
│5 │Bihor │Tileagd, Ţeţchea, │
│ │ │Aştileu, Măgeşti, Vadu │
│ │ │Crişului, Şuncuiuş, │
│ │ │Bratca, Bulz │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│6 │Bistriţa │Şanţ │
│ │- Năsăud │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Teliu, Budila, │
│ │ │Tarlungeni, Municipiul │
│ │ │Săcele, Oraş Predeal, │
│ │ │Municipiul Braşov, Oraş│
│7 │Braşov │Râşnov, Oraş Zărneşti, │
│ │ │Poiana Mărului, Şinca │
│ │ │Nouă, Şinca, Hârseni, │
│ │ │Recea, Lisa, Sâmbăta de│
│ │ │Sus, Drăguş, Viştea, │
│ │ │Ucea, Oraş Victoria │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│8 │Buzău │Siriu │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Topleţ, Oraş Băile │
│ │ │Herculane, Cornereva, │
│ │ │Mehadia, Teregova, │
│ │ │Armeniş, Slatina - │
│ │ │Timiş, Bolvaşniţa, │
│9 │Caraş - │Turnu Ruieni, Zăvoi, │
│ │Severin │Rusca Montană, Socol, │
│ │ │Naidăş, Sasca Montană, │
│ │ │Ciclova Română, Oraş │
│ │ │Oraviţa, Oraş Anina, │
│ │ │Carasova, Municipiul │
│ │ │Reşiţa, Ezeriş, Fârliug│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Poieni, Săcuieu, │
│10 │Cluj │Sâncraiu, Călăţele, │
│ │ │Beliş, Risca, Mărişel, │
│ │ │Măguri - Răcătău │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Breţcu, Ojdula, │
│ │ │Ghelinta, Zăbala, Oraş │
│11 │Covasna │Covasna, Comandău, │
│ │ │Zagon, Sita Buzăului, │
│ │ │Oraş Întorsura Buzăului│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Moroeni, Pietroşiţa, │
│ │ │Buciumeni, Oraş Fieni, │
│ │ │Oraş Pucioasa, │
│ │ │Brăneşti, Vulcana - │
│ │ │Pandele, Şotânga, │
│12 │Dâmboviţa│Municipiul Târgovişte, │
│ │ │Dragomireşti, Măneşti, │
│ │ │Tătărani, Cândeşti, │
│ │ │Voineşti, Malu cu │
│ │ │Flori, Văleni - │
│ │ │Dâmboviţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Polovragi, Baia de │
│ │ │Fier, Oraş Novaci, │
│ │ │Crasna, Muşeteşti, Oraş│
│13 │Gorj │Bumbeşti - Jiu, │
│ │ │Municipiul Târgu Jiu, │
│ │ │Leleşti, Runcu, Arcani,│
│ │ │Peştişani, Oraş │
│ │ │Tismana, Padeş │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Zam, Burjuc, Lapugiu de│
│ │ │Jos, Dobra, Bătrâna, │
│ │ │Cerbal, Municipiul │
│ │ │Hunedoara, Oraş Călan, │
│14 │Hunedoara│Teliucu Inferior, │
│ │ │Boşorod, Orăştioara de │
│ │ │Sus, Beriu, Municipiul │
│ │ │Orăştie, Turdaş, │
│ │ │Rapoltu Mare, Oraş │
│ │ │Geoagiu │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Municipiul Sighetu │
│ │ │Marmaţiei, Vadu Izei, │
│ │ │Onceşti, Bârsana, │
│ │ │Strâmtura, Poienile │
│15 │Maramureş│Izei, Şieu, Ieud, │
│ │ │Bogdan Vodă, Oraş │
│ │ │Dragomireşti, Oraş │
│ │ │Săliştea de Sus, Săcel,│
│ │ │Moisei, Oraş Borşa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Oraş Baia de Aramă, │
│ │ │Ponoarele, Obârşia - │
│16 │Mehedinţi│Cloşani, Isverna, │
│ │ │Balta, Municipiul │
│ │ │Orşova, Eşelniţa, │
│ │ │Dubova, Sviniţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Borca, Farcaşa, Poiana │
│17 │Neamţ │Teiului, Hangu, Oraş │
│ │ │Bicaz, Tarcău │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│18 │Prahova │Oraş Azuga, Oraş │
│ │ │Buşteni, Oraş Sinaia │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Arpaşu de Jos, │
│ │ │Cârţişoara, Porumbacu │
│ │ │de Jos, Oraş Avrig, │
│ │ │Racoviţă, Oraş │
│19 │Sibiu │Tălmaciu, Sadu, Oraş │
│ │ │Cisnădie, Municipiul │
│ │ │Sibiu, Cristian, Şura │
│ │ │Mică, Oraş Ocna │
│ │ │Sibiului, Loamneş, │
│ │ │Ludoş, Păuca │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Cârlibaba, Ciocăneşti, │
│ │ │lacobeni, Pojorâta, │
│ │ │Sadova, Vatra │
│ │ │Moldoviţei, Suceviţa, │
│ │ │Marginea, Horodnic de │
│20 │Suceava │Sus, Municipiul │
│ │ │Rădăuţi, Dorneşti, │
│ │ │Bălcăuţi, Oraş Siret, │
│ │ │Municipiul Câmpulung │
│ │ │Moldovenesc, Crucea, │
│ │ │Oraş Broşteni │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Victor Vlad Delamarina,│
│ │ │Municipiul Lugoj, │
│21 │Timiş │Barna, Traian Vuia, │
│ │ │Fârdea, Tomeşti, │
│ │ │Curtea, Margina │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Goleşti, Budeşti, │
│ │ │Municipiul Râmnicu │
│ │ │Vâlcea, Mihăeşti, │
│22 │Vâlcea │Oraşul Băile Govora, │
│ │ │Pietrari, Bărbăteşti, │
│ │ │Costeşti, Tomşani, Oraş│
│ │ │Horezu, Vaideeni │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│23 │Vrancea │Tulnici, Păuleşti │
└────┴─────────┴───────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    Hartă Velo "Râuri" (prelungire EuroVelo 14) + Tabel UAT-uri
        Dezvoltarea infrastructurii velo va permite României conectarea la alte rute EuroVelo (cum ar fi 11, 14 sau altele propuse la nivelul Federaţiei Europene a Ciclismului) prin identificarea de mecanisme/instrumente de finanţare în acest sens, şi de asemenea, dezvoltarea rutelor secundare şi a infrastructurii conexe.
        Localizarea traseelor cicloturistice propuse ca prelungire a rutei EuroVelo 14 (dar şi propunerea unei rute Velo Carpatica) urmăreşte structura etajată a potenţialului turistic natural (cel mai înalt reprezentat de Munţii Carpaţi, cel de mijloc de Subcarpaţi, dealuri şi podişuri, cel mai jos de câmpii, văile râurilor şi Delta Dunării) reprezentând un fundament foarte solid, în concordanţă cu practicile de proiectare a traseelor pentru biciclete folosite la nivel european.
        Amplasarea traseelor cicloturistice cu tematica "râuri" pe defileele râurilor şi fluviului Dunărea va avea ca impact direct vizual şi peisagistic trecerea de la văile înguste şi adânci ale defileelor, cu versanţi abrupţi (de obicei creaţi prin eroziune de către apele curgătoare) la canioane prin care râurile curg vijelios, formând vârtejuri, la peşteri cu amenajări complexe (cabluri de susţinere, iluminate, poteci marcate), peşteri cu amenajări satisfăcătoare sau peşteri cu amenajări limitate la stânci cu forme bizare, elemente de mare atractivitate, ce s-au format ca rezultat al acţiunii agenţilor externi (vânturi, ploi) asupra micilor conglomerate (Studiu pentru identificarea, stabilirea şi distribuţia teritorială a traseelor cicloturistice la nivel naţional, 2022).
        Cu păstrarea conceptului general al rutei şi asigurarea continuităţii pe tot parcursul traseului, se pot realiza devieri a traseului, pe anumite porţiuni de traseu unde se identifică alte oportunităţi de realizare în funcţie de situaţia din teren/domeniu de proprietate/dificultatea traseului. Aceste modificări se vor prezenta în Nota de fundamentare, la secţiunea Observaţii.

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Judeţ │U.A.T.- uri │
│crt.│ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Lunca Mureşului, Oraş │
│ │ │Ocna Mureş, Unirea, │
│ │ │Miraslău, Municipiul │
│ │ │Aiud, Rădeşti, Oraş │
│1 │Alba │Teiuş, Mihalţ, │
│ │ │Sântimbru, Municipiul │
│ │ │Alba Iulia, Ciugud, │
│ │ │Vînţu de Jos, │
│ │ │Blandiana, Şibot. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Petriş, Săvârşin, │
│ │ │Birchiş, Varadia de │
│ │ │Mureş, Bârzava, Conop, │
│2 │Arad │Oraş Lipova, Păuliş, │
│ │ │Vladimirescu, │
│ │ │Fântânele, Municipiul │
│ │ │Arad, Zădăreni, Felnac,│
│ │ │Secusigiu. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Răteşti, Căteasca, Oraş│
│ │ │Ştefăneşti, Municipiul │
│ │ │Piteşti, Bascov, │
│3 │Argeş │Merişani, Băiculeşti, │
│ │ │Municipiul Curtea de │
│ │ │Argeş, Albeştii de │
│ │ │Argeş, Valea Danului, │
│ │ │Cepari, Suici. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Filipeşti, Negri, │
│ │ │Săuceşti, Buhoci, Letea│
│ │ │Veche, Tamaşi, Nicolae │
│4 │Bacău │Bălcescu, Faraoani, │
│ │ │Cleja, Gioseni, │
│ │ │Răcăciuni, Horgeşti, │
│ │ │Parava, Orbeni, │
│ │ │Corbasca, Tătărăşti. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Oraş Ştefăneşti, │
│ │ │Durneşti, Truşeşti, │
│ │ │Gorbăneşti, Blândeşti, │
│5 │Botoşani │Stăuceni, Municipiul │
│ │ │Botoşani, Mihai │
│ │ │Eminescu, Oraş Bucecea,│
│ │ │Vlădeni, Corni, Vorona,│
│ │ │Tudora. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Ucea, Viştea, Voila, │
│ │ │Beclean, Municipiul │
│ │ │Făgăraş, Mândra, │
│ │ │Şercaia, Comana, Ungra,│
│6 │Braşov │Hoghiz, Racoş, │
│ │ │Augustin, Ormeniş, │
│ │ │Apata, Măieruş, │
│ │ │Feldioara, Bod, Hărman,│
│ │ │Prejmer. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Măxineni, Siliştea, │
│7 │Brăila │Vădeni, Municipiul │
│ │ │Brăila, Măraşu, │
│ │ │Frecăţei. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Caraş - │Berzeasca, Sicheviţa, │
│8 │Severin │Coronini, Oraş Moldova │
│ │ │Nouă, Pojejena, Socol. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Borcea, Unirea, │
│ │ │Dichiseni, Roseti, │
│ │ │Modelu, Municipiul │
│ │ │Călăraşi, Cuza Vodă, │
│ │ │Grădiştea, Ciocăneşti, │
│9 │Călăraşi │Dorobanţu, Mănăstirea, │
│ │ │Chiselet, Spantov, │
│ │ │Municipiul Olteniţa, │
│ │ │Chirnogi, Mitreni, │
│ │ │Radovanu, Soldanu, Oraş│
│ │ │Budeşti. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Luna, Municipiul Câmpia│
│ │ │Turzii, Viişoara, │
│ │ │Municipiul Turda, │
│ │ │Sănduleşti, Tureni, │
│10 │Cluj │Aiton, Feleacu, │
│ │ │Apahida, Jucu, Bonţida,│
│ │ │Iclod, Municipiul │
│ │ │Gherla, Mintiu Gherlii,│
│ │ │Municipiul Dej, Mica, │
│ │ │Caseiu, Câţcău, Vad. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Ciobanu, Oraş Hârşova, │
│11 │Constanţa│Ghindăreşti, Seimeni, │
│ │ │Raşova, Aliman, Oltina,│
│ │ │Lipniţa, Ostrov. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Vâlcele, Ilieni, │
│ │ │Cichiş, Municipiul Sf. │
│12 │Covasna │Gheorghe, Arcuş, │
│ │ │Ghidfalău, Bodoc, │
│ │ │Malnaş, Micfalău, │
│ │ │Băţani, Bixad. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Corbii Mari, Ulieşti, │
│13 │Dâmboviţa│Mătăsaru, Mogoşani, │
│ │ │Petreşti, Crângurile. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Oraş Dăbuleni, │
│ │ │Călăraşi, Oraş Bechet, │
│ │ │Ostroveni, Gighera, │
│ │ │Măceşu de Jos, Cârna, │
│ │ │Bistreţ, Catane, Negoi,│
│ │ │Rast, Ghidici, Piscu │
│ │ │Vechi, Poiana Mare, │
│ │ │Desa, Ciupercenii Noi, │
│ │ │Municipiul Calafat, │
│14 │Dolj │Maglavit, Cetate, │
│ │ │Gângiova, Valea │
│ │ │Stanciului, Dranic, │
│ │ │Bratovoeşti, Teasc, │
│ │ │Calopar, Ţuglui, Malu │
│ │ │Mare, Bucovăţ, Breasta,│
│ │ │Işalniţa, Coţofenii din│
│ │ │Dos, Scăeşti, │
│ │ │Braloştiţa, Oraş │
│ │ │Filiaşi. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Poiana, Nicoreşti, │
│ │ │Cosmeşti, Movileni, │
│ │ │Umbrăreşti, Iveşti, │
│15 │Galaţi │Fundeni, Nămoloasa, │
│ │ │Tudor Vladimirescu, │
│ │ │Piscu, Independenţa, │
│ │ │Braniştea, Şendreni, │
│ │ │Municipiul Galaţi. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Prundu, Gostinu, │
│ │ │Oinacu, Municipiul │
│ │ │Giurgiu, Slobozia, │
│ │ │Malu, Vedea, Găujani, │
│ │ │Hotarele, Isvoarele, │
│ │ │Gostinari, Comana, │
│16 │Giurgiu │Adunaţii - Copăceni, │
│ │ │Oraş Mihăileşti, │
│ │ │Buturugeni, Grădinari, │
│ │ │Ogrezeni, Oraş Boletin │
│ │ │- Vale, Floreşti - │
│ │ │Stoeneşti, Găişeni, │
│ │ │Vânătorii Mici │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Ioneşti, Oraş Turceni, │
│ │ │Plopşoru, Bălteni, │
│ │ │Fărcăşeşti, Oraş │
│17 │Gorj │Rovinari, Teleşti, │
│ │ │Băleşti, Drăguţeşti, │
│ │ │Municipiul Târgu Jiu, │
│ │ │Turcineşti, Schela, │
│ │ │Oraş Bumbeşti - Jiu │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Tuşnad, Oraş Băile │
│ │ │Tuşnad, Sansimion, │
│ │ │Sântimbru, Sâncrăieni, │
│ │ │Minicipiul Miercurea │
│ │ │Ciuc, Ciceu, Siculeni, │
│ │ │Racu, Mădăraş, Dăneşti,│
│ │ │Cârţa, Tomeşti, │
│18 │Harghita │Sândominic, Oraş Bălan,│
│ │ │Municipiul Gheorgheni, │
│ │ │Şuşeni, Voslabeni, │
│ │ │Ciumani, Joseni, │
│ │ │Lazărea, Remetea, │
│ │ │Subcetate, Sărmaş, │
│ │ │Gălăuţaş, Municipiul │
│ │ │Topliţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Oraş Geoagiu, │
│ │ │Municipiul Orăştie, │
│ │ │Turdaş, Oraş Simeria, │
│ │ │Hărău, Municipiul Deva,│
│19 │Hunedoara│Şoimuş, Vetel, Ilia, │
│ │ │Dobra, Gurasada, │
│ │ │Burjuc, Zam, Oraş │
│ │ │Aninoasa, Municipiul │
│ │ │Petroşani, Oraş Petrila│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│20 │Ialomiţa │Giurgeni, Făcăeni, │
│ │ │Borduşani, Stelnica. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Lespezi, Vânători, │
│ │ │Municipiul Paşcani, │
│ │ │Moţca, Stolniceni - │
│21 │Iaşi │Prăjescu, Mogoşeşti - │
│ │ │Siret, Hălăuceşti, │
│ │ │Alexandru Ioan Cuza, │
│ │ │Mirceşti, Răchiţeni, │
│ │ │Butea. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │1 Decembrie, Dărăşti - │
│22 │Ilfov │Ilfov, Oraş Măgurele, │
│ │ │Cornetu, Clinceni, │
│ │ │Ciorogârla │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Oraş Ulmeni, Mireşu │
│23 │Maramureş│Mare, Sâlsig, Gârdani, │
│ │ │Fărcaşa, Ardusat, Oraş │
│ │ │Tăuţii -Măgherăuş │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Salcia, Vrata, Gârla │
│ │ │Mare, Pristol, Gruia, │
│ │ │Gogoşu, Burila Mare, │
│ │ │Devesel, Hinova, │
│24 │Mehedinţi│Simian, Municipiul │
│ │ │Drobeta - Turnu │
│ │ │Severin, Municipiul │
│ │ │Orşova, Eşelniţa, │
│ │ │Dubova, Sviniţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Stânceni, Lunca │
│ │ │Bradului, Răstoliţa, │
│ │ │Deda, Ruşii - Munţi, │
│ │ │Brâncoveneşti, Suseni, │
│ │ │Municipiul Reghin, │
│ │ │Petelea, Gorneşti, │
│25 │Mureş │Glodeni, Santana de │
│ │ │Mureş, Municipiul Târgu│
│ │ │Mureş, Sâncraiu de │
│ │ │Mureş, Paneţ, Oraş │
│ │ │Ungheni, Sânpaul, Ogra,│
│ │ │Oraş Iernut, Cuci, │
│ │ │Bogata, Oraş Luduş, │
│ │ │Cheţani │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Tămăşeni, Sagna, │
│ │ │Municipiul Roman, │
│ │ │Horia, Ion Creangă, │
│ │ │Timişeşti, Oraş Târgu │
│ │ │Neamţ, Vânători - │
│26 │Neamţ │Neamţ, Pipirig, │
│ │ │Farcaşa, Poiana │
│ │ │Teiului, Ceahlău, │
│ │ │Hangu, Oraş Bicaz, │
│ │ │Taşca, Bicazu Ardelean,│
│ │ │Bicaz - Chei. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Gârcov, Oraş Corabia, │
│ │ │Orlea, Gura Padinii, │
│ │ │Grojdibodu, Ianca, │
│ │ │Giuvărăşti, Izbiceni, │
│ │ │Tia Mare, Cilieni, │
│ │ │Rusăneşti, Scărişoara, │
│27 │Olt │Băbiciu, Gostavăţu, │
│ │ │Stoeneşti, Fărcaşele, │
│ │ │Fălcoiu, Mărunţei, │
│ │ │Coteana, Osica de Sus, │
│ │ │Brâncoveni, Ipoteşti, │
│ │ │Milcov, Oraş Piatra - │
│ │ │Olt, Slătioara, │
│ │ │Curţişoara, Teslui │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Pomi, Valea Vinului, │
│28 │Satu Mare│Culciu, Păuleşti, │
│ │ │Odoreu, Municipiul Satu│
│ │ │Mare, Vetiş, Dorolt │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Gâlgău, Rus, Ileanda, │
│ │ │Lozna, Leţca, Băbeni, │
│29 │Sălaj │Surduc, Oraş Jibou, │
│ │ │Someş - Ordohei, │
│ │ │Năpradea, Benesat │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Boiţa, Turnu Roşu, │
│30 │Sibiu │Racoviţa, Oraş Avrig, │
│ │ │Porumbacu de Jos, │
│ │ │Cârţa, Arpaşu de Jos │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│31 │Suceava │Fântânele, Oraş Liteni,│
│ │ │Oraş Dolhasca │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Pietroşani, Năsturelu, │
│ │ │Oraş Zimnicea, │
│32 │Teleorman│Fântânele, Suhaia, │
│ │ │Lisa, Seaca, Traian, │
│ │ │Ciuperceni, Municipiul │
│ │ │Turnu Măgurele, Islaz │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Periam, Sânpetru Mare, │
│33 │Timiş │Saravale, Oraş │
│ │ │Sânnicolau Mare, │
│ │ │Dudeştii Vechi, Vâlcani│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Municipiul Tulcea, │
│ │ │Somova, Oraş Isaccea, │
│34 │Tulcea │Luncaviţa, Grindu, │
│ │ │Jijila, I.C. Brătianu, │
│ │ │Smârdan, Oraş Măcin, │
│ │ │Turcoaia, Ostrov, Dăeni│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Voiceşti, Municipiul │
│ │ │Drăgăşani, Prundeni, │
│ │ │Orleşti, Drăgoeşti, │
│ │ │loneşti, Galicea, Oraş │
│ │ │Băbeni, Mihăeşti, │
│ │ │Budeşti, Municipiul │
│35 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea, │
│ │ │Bujoreni, Dăeşti, Oraş │
│ │ │Călimăneşti, │
│ │ │Sălătrucel, │
│ │ │Berislăveşti, Oraş │
│ │ │Brezoi, Racoviţa, │
│ │ │Mălaia, Voineasa, │
│ │ │Câineni. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Municipiul Adjud, │
│ │ │Homocea, Ploscuţeni, │
│36 │Vrancea │Pufeşti, Oraş │
│ │ │Mărăşeşti, Bilieşti, │
│ │ │Suraia, Vulturu, │
│ │ │Năneşti. │
└────┴─────────┴───────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

              Hartă diguri intabulate/neintabulate la protecţie inundaţii
    Planul naţional de amenajare a bazinelor hidrografice din România din 2013 menţionează ca şi lucrări transversale peste 1200 de baraje pentru lacuri de acumulare dintre care 400 au volume de peste 1 mil. mc, 230 de baraje mari, 9920 km de diguri, 6300 km de regularizări de albii, 2290 km de derivaţii de debite (Apele Române, 2013).
        La nivel mondial, în ceea ce priveşte numărul de baraje mari, ţara noastră ocupă locul 21, cu 246 de astfel de amenajări hidrotehnice (Brink et al., 2018).
        La cele peste 14.600 de lucrări hidrotehnice transversale se adaugă cele peste 500 de microhidrocentrale (MHC) ce întrerup conectivitatea longitudinală pe râurile din România. Aceste construcţii duc la fragmentare deoarece sunt planificate fără a ţine cont de necesitatea menţinerii conectivităţii pe cursul râului.
        Categoriile de importanţă ale digurilor ţinând cont de caracteristicile tehnice şi funcţionale ale digului, de starea digului, de efectele negative potenţiale ale cedării digului, inclusiv impactul social, economic şi de mediu:
    a) dig de importanţă excepţională - A;
    b) dig de importanţă deosebită - B;
    c) dig de importanţă normală - C;
    d) dig de importanţă redusă - D.

        În funcţie de caracterizarea stării digului ce cuprinde informaţii privind tasările la coronament, vegetaţia pe taluze, ravenările şi alunecările locale, existenţa craterelor de sufozie la piciorul taluzului interior, existenţa galeriilor de rozătoare, circulaţia pe dig, coroborat cu inventarierea incidentelor anterioare şi a intervenţiilor constructive corective care se referă la breşe şi/sau la deversarea taluzului interior cu eroziuni remanente şi la modul de închidere, în regim de urgenţă, sau bazat pe proiect şi execuţie cu control de calitate, se poate analiza capacitatea digului de a suporta un traseu cicloturistic. Digurile de pe malurile râurilor ar putea deveni atracţii turistice, având în vedere că pe aceste amenajări de protecţie împotriva inundaţiilor s-ar putea face drumeţii cu bicicleta. Toate digurile incluse în traseele cicloturistice sunt construite din pământ compactat şi înierbat, având o înălţime medie şi o lăţime a coronamentului între 2 şi 4 metri. Pentru ca aceste construcţii de apărare împotriva inundaţiilor să poată fi utilizate pentru crearea unor piste de biciclete, în general sunt necesare lucrări de amenajare a coronamentului prin nivelare şi completare cu pământ în zonele cu denivelări pronunţate, precum şi a intersecţiilor cu podurile existente pe traseu. În zonele în care structura podurilor rutiere permite accesul bicicletelor pe sub acestea, sunt necesare amenajări de rampe de coborâre şi urcare pe diguri.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă diguri intabulate/neintabulate (sursă: CNCV, Studiu pentru identificarea, stabilirea şi distribuţia teritorială a traseelor cicloturistice la nivel naţional, 2022)

    ANEXA 6

                        Hartă trasee turistice la nivel naţional

    Via Transilvanica
    "Via Transilvanica constituie un traseu de aproximativ 1.400 de kilometri. Acest traseu destinat deplasărilor cu bicicleta dezvăluie 2.000 de ani de istorie a Transilvaniei, pornind de la Putna până la Drobeta Turnu-Severin. Este un proiect al organizaţiei Tăşuleasa Social, ONG cu sediul în Pasul Tihuţa, în judeţul Bistriţa-Năsăud, care desfăşoară acţiuni cu caracter educaţional, social, de mediu, cultural etc.
    Via Transilvanica este un drum ce este dedicat acelor persoane care, indiferent de vârstă, experienţă sau locul de provenienţă, sunt pregătite ca, pe perioada călătoriei lor, să reducă activitatea de peste zi la mers şi numărul obiectelor personale pe care le transportă în rucsac la un minim necesar. Motivul principal al acestui drum este acest aspect, al descoperirii de noi personaje, poveşti şi bineînţeles locuri, care pot îmbogăţi şi vindeca sufletul şi mintea călătorului" (Tăşuleasa Social, 2022. Ghidul biciclistului pe Via Transilvanica, p. 3, Cuvânt Înainte).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă trasee turistice la nivel naţional - Via Transilvanica (sursă: CNCV, Studiu pentru identificarea, stabilirea şi distribuţia teritorială a traseelor cicloturistice la nivel naţional, 2022)

    ANEXA 1

    la Schema de finanţare
        Model A
                            Declaraţie de angajament pentru
                  solicitant individual sau membrii ai parteneriatului
    Subsemnatul ..., CNP ........, posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare solicitant individual sau solicitant de finanţare (parteneriat) - lider de parteneriat şi membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
    1. Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului
    2. Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta C11 - Turism şi cultură - Investiţia I.4 - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    3. În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
    a. menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    b. nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al terenurilor, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    c. nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

    4. Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
    5. Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
    6. Să notifice MDLPA asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Schema de finanţare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    7. Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul), toate documentele solicitate din Schema de finanţare.

        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data: zz/ll/aaaa

    ANEXA 2

    la Schema de finanţare
        Model B
                                  Acord de parteneriat
                                Model orientativ nr. ...../.....
                     pentru realizarea proiectului <denumire proiect>
        (acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice alta natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului).
        Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanţare şi este parte integrantă din aceasta.
        Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, parteneriatul este forma de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investiţiilor/investiţiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor.
        Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului de finanţare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare şi care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanţare, legislaţiei comunitare şi naţionale incidente.
    ART. 1
    Părţile
    1. denumirea completă a autorităţii/instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de indentificare ale liderului de parteneriat şi conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:
        Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer*1: ...............
        *1 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii sau responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m).

        Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...............
        Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: ...............
        Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...............

    2. denumirea completă a autorităţii/instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului şi, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:
        Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ...........
        Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...........
        Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: ...........
        Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...........

    3. denumirea completă a autorităţii/instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener n, unde n = numărul total de membri ai parteneriatului <se vor insera datele de indentificare ale partenerului şi conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, după modelul de mai sus>.
        au convenit următoarele:


    ART. 2
    Obiectul
    (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 - ..........., Investiţia ..........., subinvestiţia ........... precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.
    (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.

    ART. 3
    Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
    (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Roluri şi responsabilităţi│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Se vor descrie │
│ │activităţile şi │
│ │subactivităţile pe care │
│ │fiecare partener trebuie │
│ │să le implementeze, în │
│LIDER DE │strânsă corelare cu │
│PARTENERIAT│informaţiile furnizate în │
│(PARTENER │formularul cererii de │
│1) │finanţare │
│ │De asemenea, se va │
│ │menţiona valoarea estimată│
│ │a fiecărei activităţi, │
│ │defalcată pentru fiecare │
│ │partener/lider de │
│ │parteneriat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 2 │idem │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener n │idem │
└───────────┴──────────────────────────┘


    (2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
        Partenerii vor asigura contribuţia la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Contribuţia (unde este │
│ │cazul) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Valoarea contribuţiei la │
│LIDER DE │total cheltuieli │
│PARTERIAT │neeligibile (în lei si %) │
│(PARTENER ├──────────────────────────┤
│1) │Valoarea contribuţiei la │
│ │valoarea totală a │
│ │proiectului (în lei si %) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener n │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


    (3) Plăţile
        Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022.


    ART. 4
    Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
        Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
    A. Drepturile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

    B. Obligaţiile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

    (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.

    (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.

    (5) Liderul de parteneriat are obligaţia păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

    (6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor proiectului, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/ţintelor/obiectivelor aferente activităţilor proprii, liderul de parteneriat şi partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer.

    (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

    (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

    (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii.

    (10) Liderul de parteneriat, precum şi partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate cât şi pentru cererile de transfer distincte care conţin cheltuieli deja efectuate, către coordonatorul de investiţii, conform prevederilor contractului de finanţare.

    (11) Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de reformă/ de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate,.


    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile partenerilor
    A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n

    (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/transfer pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

    (2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile proprii şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de reforme şi/sau investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer.

    (3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.

    B. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 2, 3, N

    (5) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, comunicării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii.

    (6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

    (7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de transfer

    (8) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/ transfer

    (9) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia MDLPA sau oricărui alt organism naţional sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

    (10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

    (11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor pe parcursul implementării proiectului.

    (12) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor proiectului, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor/ţintelor aferente activităţilor proprii, partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru neîndeplinirea lor.

    (13) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul proiectului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

    (14) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

    (15) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

    (16) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare.

    (17) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

    (18) Partenerii sunt responsabili pentru cheltuielile afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.

    (19) Partenerii au obligaţia restituirii sumelor reprezentând cheltuieli afectate de nereguli şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

    (20) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

    (21) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat şi ceilalţi parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

    (22) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.

    (23) Cel puţin unul dintre partenerii trebuie să deţină (în proprietate publică sau privată sau administrare proprietate publică) o clădire publică care este ocupată (în care îşi desfăşoară activitatea) de cel puţin unul dintre parteneri şi/sau de alte entităţi publice din categoria autorităţilor publice locale, dacă este cazul.

    (24) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.

    (25) Partenerul are obligaţia ca activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).


    ART. 8
    Achiziţii publice
        Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislaţiei specifice şi generală în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, a condiţiilor din contractul de finanţare, a instrucţiunilor/ordinelor emise de MDLPA şi/sau alte organisme abilitate, precum şi a protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării.

    ART. 9
    Proprietatea
    (26) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
    (27) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale.

    ART. 10
    Confidenţialitate
    (28) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

    ART. 11
    Legea aplicabilă
    (29) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
    (30) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
        Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

        Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
        Semnături

┌───────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│ │Numele, │ │ │
│Lider de │prenumele şi │ │ │
│parteneriat│funcţia │ │Data şi │
│(Partener │reprezentantului│Semnătura│locul │
│1) │legal al │ │semnării│
│ │organizaţiei/ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│ │funcţia │ │Data şi │
│Partener 2 │reprezentantului│Semnătura│locul │
│ │legal al │ │semnării│
│ │organizaţiei/ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│ │funcţia │ │Data şi │
│Partener n │reprezentantului│Semnătura│locul │
│ │legal al │ │semnării│
│ │organizaţiei/ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────┴────────┘

    ANEXA 1

    la Acordul de parteneriat pentru Schema de finanţare
        Model HCJ - calitate de lider parteneriat
        ROMÂNIA
        JUDEŢUL ............
                                        HOTĂRÂRE
             privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean .... pentru
                     participarea la implementarea proiectului din
          Investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la
          nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură
        Consiliul Judeţean .... întrunit în şedinţă ordinară ... la data de ...., legal constituită;
        Luând act de:
    a) referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean .... în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr .... din ....;
    b) raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean înregistrat sub nr .... din ....;
    c) avizul de legalitate al secretarului general al Comunei/Oraşului/Municipiului .... înregistrat sub nr .... din ....;
    d) raportul comisiei/comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean .... nr .... din ....;
    e) proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean .... pentru participarea la implementarea proiectului din Investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean .... şi înregistrat sub nr .... din ....;

        Având în vedere:
    a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2), art. 138 alin. (1) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată;
    b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
    c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e), alin. (3) lit. f) şi alin. (4) lit. a) şi b), alin. (7) lit. c) şi alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr ..../2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţa în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11, Componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional;

        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e), alin. (3) lit. f) şi alin. (4) lit. a) şi b), alin. (7) lit. c), alin. (8) lit. b) şi art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
                        CONSILIUL JUDEŢEAN .... adoptă prezenta
                                       HOTĂRÂRE:
    ART. 1
        Consiliul Judeţean ... îşi exprimă acordul cu privire la participarea la implementarea proiectului din investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură, alături de alte unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului dar şi din judeţele învecinate sub coordonarea Liderului de proiect, stabilit ulterior;

    ART. 2
        Consiliul Judeţean ... îşi exprimă acordul cu privire la susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare şi prevăzute în Ghidul de finanţare al apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4.

    ART. 3
        Judeţul .... se angajează să identifice toate terenurile aflate în domeniul public şi privat al acestuia şi să susţină identificarea celor mai potrivite rute pe care să se efectueze ulterior lucrările de amenajare a traseului cicloturistic, astfel încât acestea să poată avea un caracter de continuitate pe teritoriul administrativ al judeţului dar pe teritoriul administrativ al judeţelor învecinate.

    ART. 4
        Judeţul .... se angajează să susţină efectuarea lucrărilor şi a amenajărilor necesare aferente traseului cicloturistic care tranzitează judeţul de către executantul lucrărilor desemnat potrivit legii.

    ART. 5
        Judeţul .... se angajează să susţină utilizarea nestingherită pentru toţi utilizatorii, pe întreaga durată a existenţei traseului cicloturistic, a lucrărilor şi amenajărilor aferente şi să permită, ulterior dării în folosinţă a traseului, a tuturor lucrărilor de întreţinere sau mentenanţă necesare.

    ART. 6
        Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean .... să exercite calitatea de Lider de proiect/parteneriat şi să semneze în numele şi pe seama tuturor partenerilor cererea de finanţare a proiectului din Investiţia I.4 'Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului şi să reprezinte partenerii în relaţia cu MDLPA.

    ART. 7
        Preşedintele consiliului Judeţean împreună cu partenerii - celelalte unităţi administrativ- teritoriale pe teritoriul cărora vor fi construite traseele cicloturistice - va propune constituirea unei structuri pentru gestionarea proiectului.

    ART. 8
        Secretarul general al judeţului va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţul ...., şi va dispune postarea acesteia pe site-ul propriu.

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu .... voturi pentru, .... voturi împotrivă, .... abţineri, din totalul de .... consilieri prezenţi (din cei .... consilieri în funcţie).
        Preşedintele Consiliului Judeţean,
        Contrasemnează de legalitate,
        Secretar General al Judeţului

    ANEXA 2

    la Acordul de parteneriat pentru Schema de finanţare
        Model HCJ - calitate de lider parteneriat
        ROMÂNIA
        JUDEŢUL .......
                                        HOTĂRÂRE
             privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean .... pentru
                     participarea la implementarea proiectului din
          Investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la
          nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură
        Consiliul Judeţean .... întrunit în şedinţă ordinară ... la data de ......., legal constituită;
        Luând act de:
    a) referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean .... în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr .... din ....;
    b) raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean înregistrat sub nr .... din ....;
    c) avizul de legalitate al secretarului general al Comunei/Oraşului/Municipiului .... înregistrat sub nr .... din ....;
    d) raportul comisiei/comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean ..... nr .... din ....;
    e) proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean .... pentru participarea la implementarea proiectului din Investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean .... şi înregistrat sub nr .... din ....;

        Având în vedere:
    a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2), art. 138 alin. (1) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată;
    b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
    c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e), alin. (3) lit. f) şi alin. (4) lit. a) şi b), alin. (7) lit. c) şi alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr ...../2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţa în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11, Componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional;

        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e), alin. (3) lit. f) şi alin. (4) lit. a) şi b), alin. (7) lit. c), alin. (8) lit. b) şi art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
                        CONSILIUL JUDEŢEAN .... adoptă prezenta
                                       HOTĂRÂRE:
    ART. 1
        Consiliul Judeţean ... îşi exprimă acordul cu privire la participarea la implementarea proiectului din investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură, alături de alte unităţi administrativ- teritoriale din cadrul judeţului dar şi din judeţele învecinate sub coordonarea Liderului de proiect, stabilit ulterior;

    ART. 2
        Consiliul Judeţean ... îşi exprimă acordul cu privire la susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare şi prevăzute în Ghidul de finanţare al apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4.

    ART. 3
        Judeţul .... se angajează să identifice toate terenurile aflate în domeniul public şi privat al acestuia şi să susţină identificarea celor mai potrivite rute pe care să se efectueze ulterior lucrările de amenajare a traseului cicloturistic, astfel încât acestea să poată avea un caracter de continuitate pe teritoriul administrativ al judeţului dar pe teritoriul administrativ al judeţelor învecinate.

    ART. 4
        Judeţul .... se angajează să susţină efectuarea lucrărilor şi a amenajărilor necesare aferente traseului cicloturistic care tranzitează judeţul de către executantul lucrărilor desemnat potrivit legii.

    ART. 5
        Judeţul .... se angajează să susţină utilizarea nestingherită pentru toţi utilizatorii, pe întreaga durată a existenţei traseului cicloturistic, a lucrărilor şi amenajărilor aferente şi să permită, ulterior dării în folosinţă a traseului, a tuturor lucrărilor de întreţinere sau mentenanţă necesare.

    ART. 6
        Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean .... să semneze în numele şi pe seama Judeţului .... acordul de parteneriat la cererea de finanţare a proiectului din Investiţia I.4 'Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului şi să reprezinte judeţul şi Consiliul Judeţean .... în relaţia cu MDLPA.

    ART. 7
        Preşedintele consiliului Judeţean împreună cu partenerii - celelalte unităţi administrativ- teritoriale pe teritoriul cărora vor fi construite traseele cicloturistice - va propune constituirea unei structuri pentru gestionarea proiectului.

    ART. 8
        Secretarul general al judeţului va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţul ...., şi va dispune postarea acesteia pe site-ul propriu.

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu .... voturi pentru, .... voturi împotrivă, .... abţineri, din totalul de .... consilieri prezenţi (din cei .... consilieri în funcţie).
        Preşedintele Consiliului Judeţean,
        Contrasemnează de legalitate,
        Secretar General al Judeţului

    ANEXA 3

    la Acordul de parteneriat pentru Schema de finanţare
        Model HCJ - calitate de lider parteneriat
        ROMÂNIA
        JUDEŢUL .......
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI/ORAŞULUI/MUNICIPIULUI .......
                                        HOTĂRÂRE
                   privind participarea Comunei/Oraşului/Municipiului
                        ...... la implementarea proiectului din
          Investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la
          nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură
        Consiliul Local al comunei/oraşului/municipiului judeţul .... întrunit în şedinţă ordinară .... la data de ....., legal constituită;
        Luând act de:
    a) referatul de aprobare al primarului comunei/oraşului/municipiului .... în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. ... din ...;
    b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. ... din ...;
    c) avizul de legalitate al secretarului general al Comunei/Oraşului/Municipiului ..... înregistrat sub nr. ... din ...;
    d) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei/Oraşului/Municipiului ..... nr. ... din ...;
    e) proiectul de hotărâre privind participarea Comunei/Oraşului/Municipiului ..... la implementarea proiectului "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură, iniţiat de primarul comunei/oraşului/municipiului şi înregistrat sub nr. ... din ...;

        Având în vedere:
    a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2), art. 138 alin. (1) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată;
    b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
    c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) art. 139 alin. 3 coroborat cu art. 5 lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr ..../2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţa în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11, componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional;

        În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), lit. c) şi lit. e), alin. (4) lit. d), alin (7) lit. r) şi lit. s), art. 134, alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. d), lit. f), lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI/ORAŞULUI/MUNICIPIULUI .... adoptă prezenta
                                           HOTĂRÂRE:
    ART. 1
        Se aprobă participarea Comunei/Oraşului/Municipiului ..., alături de alte unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului dar şi din judeţele învecinate, la implementarea proiectului din Investiţia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură.

    ART. 2
        Se mandatează primarul comunei/oraşului/municipiului .... să semneze în numele şi pe seama Comunei/Oraşului/Municipiului .... Acordul de Parteneriat la cererea de finanţare a proiectului "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului şi să reprezinte Comuna/Oraşul/Municipiul şi Consiliul Local al comunei/oraşului/municipiului în relaţia cu MDLPA.

    ART. 3
        Primarul comunei/oraşului/municipiului .... împreună cu aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 4
        Secretarul general al comunei/oraşului/municipiului .... va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţul ...., primarului comunei/oraşului/municipiului şi va dispune postarea acesteia pe site-ul propriu.

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu .... voturi pentru, .... voturi împotrivă, .... abţineri, din totalul de .... consilieri prezenţi (din cei .... consilieri în funcţie).
        Preşedinte de Şedinţă,
        Contrasemnează de legalitate,
        Secretar General

    ANEXA 3

    la Schema de finanţare
        Model C
             Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de finanţare cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia I.4 cu titlul (după caz) ..........
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situaţia unui parteneriat, de către reprezentanţii legali ai membrilor parteneriatului).
                                      CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul/Subsemnata .........., CNP .........., posesor/posesoare a CI .......... seria nr .........., domiciliat/ă în .........., email .........., telefon .......... în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal* al:
        ....................
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale liderului/partenerului reprezentat)

        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul .........., depusă în cadrul apelului de proiecte .........., să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul ...........,
        Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ..........,şi/sau fax ..........
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME ..........
        DATA ..........
        SEMNĂTURA ..........

    ANEXA 4

    la Schema de finanţare
        Model D
                     Declaraţia de eligibilitate şi dublă finanţare
             Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
        Subsemnatul .........., CNP .......... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de .........., în calitate de reprezentant legal (funcţie) al ... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul .........., din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C11 - Turism şi cultură - Investiţia I.4, în calitate de solicitant
    B. Pentru traseul cicloturistic propus în prezenta cerere de finanţare declar următoarele:
    1) Segmente din traseul cicloturistic propus prin prezenta cerere de finanţare nu fac parte şi din altă cerere de finanţare din cadrul prezentei Scheme de finanţare/apel de proiecte;
    2) Segmente de infrastructura pentru biciclete în curs de elaborare sau existente care se află în perioada de durabilitate şi care au fost integrate în traseul cicloturistic propus (pentru a asigura continuitatea traseului), nu vor fi incluse în categoria de cheltuieli eligibile în cadrul acestui proiect;

    C. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:
    1) să se afle în stare de faliment/insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    2) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul 1);
    3) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    4) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    5) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale;
    6) nu sunt încadrate în categoria "întreprinderi în dificultate", aşa cum este această noţiune definită în cadrul Capitolului III - Termeni şi Definiţii;
    7) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    8) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    D. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    1) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    2) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    3) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    4) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    E. Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.
    F. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    G. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    H. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    I. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.

        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data: zz/ll/aaaa

    ANEXA 5

    la Schema de finanţare
        Model E
                  Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
                                         proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]

    B. Datele de identificare a proiectului
        Titlul proiectului: proiect în cadrul Investiţiei I.4, Componenta C11-Turism şi cultură din PNRR
    Titlul parteneriatului: [Judeţ nr. 1, Judeţ nr. 2, Judeţ nr. 3 ... Judeţ nr.n ]
        Liderul parteneriatului: [Judeţ sau autorităţi ale administraţiei publice centrale]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare
        pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
        [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal


    D. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare
        pentru proiectul menţionat mai sus, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului TVA este nedeductibilă potrivit ..........

        Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data: zz/ll/aaaa

    ANEXA 6

    la Schema de finanţare
        Model F
                Declaraţia privind aplicarea principiului
          DNSH ("Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului")
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului
        Declar că fiecare componentă inclusă în cererea de finanţare respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01).
        În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineşte noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. Solicitantul va justifica integrarea considerentelor DNSH şi a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformităţii atât în cadrul procedurilor de licitaţie şi de achiziţie, prin includerea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a măsurilor privind respectarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), cât şi în etapa de execuţie a lucrărilor.

        Solicitantul va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document.

┌─────────────────────┬──┬──┬─────────────────────────┐
│Vă rugăm să indicaţi │ │ │ │
│care dintre │ │ │ │
│obiectivele de mediu │DA│NU│Justificare dacă aţi │
│de mai jos necesită o│ │ │selectat „Nu” │
│evaluare aprofundată │ │ │ │
│DNSH │ │ │ │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Se estimează că │
│ │ │ │investiţia nu va avea un │
│ │ │ │impact semnificativ │
│ │ │ │previzibil asupra │
│ │ │ │obiectivului de mediu │
│ │ │ │privind atenuarea │
│ │ │ │schimbărilor climatice, │
│ │ │ │luând în considerare atât│
│ │ │ │efectele directe de pe │
│ │ │ │parcursul implementării, │
│ │ │ │cât si efectele primare │
│ │ │ │indirecte de pe parcursul│
│ │ │ │duratei de viaţă a │
│ │ │ │investiţiei. │
│ │ │ │Proiectele de mobilitate │
│ │ │ │verde de tip │
│ │ │ │infrastructură de rulare │
│ │ │ │a bicicletelor se │
│ │ │ │încadrează la domeniul de│
│Atenuarea │ │ │intervenţie 075 - │
│schimbărilor │ │x │Infrastructuri pentru │
│climatice │ │ │mersul pe bicicleta din │
│ │ │ │anexa VI la Regulamentul │
│ │ │ │(UE) nr. 2021/241, cu un │
│ │ │ │coeficient al │
│ │ │ │schimbărilor climatice de│
│ │ │ │100 %, susţinând trecerea│
│ │ │ │la o economie neutră din │
│ │ │ │punct de vedere climatic.│
│ │ │ │Având în vedere faptul că│
│ │ │ │investiţia sprijină cu un│
│ │ │ │coeficient de 100% │
│ │ │ │obiectivul privind │
│ │ │ │atenuarea schimbărilor │
│ │ │ │climatice, se consideră │
│ │ │ │îndeplinit principiul │
│ │ │ │DNSH pentru acest │
│ │ │ │obiectiv de mediu, │
│ │ │ │investiţia sprijinind │
│ │ │ │trecerea la o economie │
│ │ │ │neutră din punct de │
│ │ │ │vedere climatic. │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│Adaptarea la │x │ │ │
│schimbările climatice│ │ │ │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Investiţia are un impact │
│ │ │ │previzibil nesemnificativ│
│ │ │ │asupra acestui obiectiv │
│ │ │ │de mediu, ţinând │
│ │ │ │seamaatât de efectele │
│ │ │ │directe, cât si de cele │
│ │ │ │primare indirecte pe │
│ │ │ │întreaga durată a │
│ │ │ │ciclului de viaţă. Nu │
│ │ │ │sunt identificate riscuri│
│ │ │ │de degradare a mediului │
│ │ │ │legate de protejarea │
│ │ │ │calităţii apei si de │
│ │ │ │stresul hidric. │
│ │ │ │Având în vedere faptul că│
│ │ │ │investiţia se încadrează │
│ │ │ │la domeniul de │
│ │ │ │intervenţie 075 - │
│ │ │ │Infrastructuri pentru │
│ │ │ │mersul pe bicicleta din │
│ │ │ │anexa VI la Regulamentul │
│Utilizarea durabilă │ │ │(UE) nr. 2021/241, cu un │
│si protejarea │ │ │coeficient 100% in ceea │
│resurselor de apă si │ │x │ce priveste obiectivele │
│a celor marine │ │ │de mediu, rezultă un │
│ │ │ │impact potenţial redus │
│ │ │ │asupra acestora si │
│ │ │ │respectarea principiului │
│ │ │ │DNSH. │
│ │ │ │Chiar si în situaţia în │
│ │ │ │care investiţiile vor fi │
│ │ │ │amplasate în vecinătatea │
│ │ │ │corpurilor de apă, │
│ │ │ │lucrările aferente sunt │
│ │ │ │de amploare redusa si nu │
│ │ │ │vor afecta starea bună a │
│ │ │ │apelor de suprafaţă şi │
│ │ │ │subterane, precum şi │
│ │ │ │potenţial ecologic bun, │
│ │ │ │asa cum sunt definite în │
│ │ │ │Articolul 2, punctele │
│ │ │ │(22) şi (23) din │
│ │ │ │Regulamentul (UE) 2020/ │
│ │ │ │852, în conformitate cu │
│ │ │ │Directiva 2000/60/CE │
│ │ │ │(Directiva-cadru privind │
│ │ │ │apa). │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│Economia circulară, │ │ │ │
│inclusiv prevenirea │x │ │ │
│si reciclarea │ │ │ │
│deseurilor │ │ │ │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Investiţia nu are un │
│ │ │ │impact previzibil │
│ │ │ │semnificativ asupra │
│ │ │ │obiectivului de mediu │
│ │ │ │privind prevenirea şi │
│ │ │ │controlul poluării │
│ │ │ │aerului, apei şi solului,│
│ │ │ │luând în considerare │
│ │ │ │efectele directe şi │
│ │ │ │efectele primareindirecte│
│ │ │ │de pe parcursul │
│ │ │ │implementării. │
│ │ │ │Investiţia se încadrează │
│Prevenirea şi │ │ │la domeniul de │
│controlul poluării în│ │x │intervenţie 075 - │
│aer, apă sau sol │ │ │Infrastructuri pentru │
│ │ │ │mersul pe bicicleta din │
│ │ │ │anexa VI la Regulamentul │
│ │ │ │(UE) nr. 2021/241, │
│ │ │ │susţinând obiectivele │
│ │ │ │privind schimbările │
│ │ │ │climatice şi de mediu cu │
│ │ │ │o contribuţie de 100 %. │
│ │ │ │Având în vedere faptul că│
│ │ │ │măsura sprijină cu un │
│ │ │ │coeficient de 100% │
│ │ │ │obiectivul de mediu, se │
│ │ │ │consideră îndeplinit │
│ │ │ │principiul DNSH pentru │
│ │ │ │acest obiectiv. │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Se estimează că │
│ │ │ │investiţia nu va avea un │
│ │ │ │impact semnificativ │
│ │ │ │previzibil asupra │
│ │ │ │obiectivului de mediu │
│ │ │ │privind protecţia │
│ │ │ │biodiversităţii şi a │
│ │ │ │ecosistemelor , luând în │
│ │ │ │considerare atât efectele│
│ │ │ │directede pe parcursul │
│ │ │ │implementării, cât şi │
│ │ │ │efectele primare │
│ │ │ │indirecte de pe parcursul│
│ │ │ │duratei de viaţă a │
│ │ │ │investiţiei. Investiţia │
│ │ │ │se încadrează la domeniul│
│ │ │ │de intervenţie 075 - │
│ │ │ │Infrastructuri pentru │
│ │ │ │mersul pe bicicleta din │
│ │ │ │anexa VI la Regulamentul │
│ │ │ │(UE) nr. 2021/241, │
│ │ │ │susţinând obiectivele │
│ │ │ │privind schimbările │
│ │ │ │climatice şi de mediu cu │
│ │ │ │o contribuţie de 100 %. │
│ │ │ │Investiţia va fi │
│ │ │ │realizată în locaţii │
│ │ │ │amplasate în diferite │
│ │ │ │zone ale ţării, cu │
│ │ │ │diferite condiţii privind│
│ │ │ │biodiversitatea şi │
│ │ │ │ecosistemele, care vor fi│
│ │ │ │avute în vedere în faza │
│ │ │ │de proiectare, la nivelul│
│ │ │ │soluţiilortehnice │
│ │ │ │selectate. │
│ │ │ │Se va evita amplasarea │
│ │ │ │traseelor în zone │
│ │ │ │sensibile din punctul de │
│ │ │ │vedere al biodiversităţii│
│ │ │ │sau în apropierea │
│ │ │ │acestora (inclusiv │
│ │ │ │reţeaua de arii protejate│
│ │ │ │Natura 2000, siturile │
│ │ │ │înscrise pe Lista │
│ │ │ │patrimoniului mondial │
│ │ │ │UNESCO şi principalele │
│ │ │ │zone de biodiversitate, │
│ │ │ │precum şi alte zone │
│ │ │ │protejate). │
│ │ │ │Urmare a parcurgerii │
│Protecţia şi │ │ │etapelor procesului de │
│restaurarea │ │x │evaluare a impactului │
│biodiversităţii şi a │ │ │asupra mediului, realizat│
│ecosistemelor │ │ │în conformitate cu │
│ │ │ │prevederile Directivei │
│ │ │ │2014/52/UE a │
│ │ │ │Parlamentului European şi│
│ │ │ │a Consiliului, de │
│ │ │ │modificare a Directivei │
│ │ │ │2011/92/UE privind │
│ │ │ │evaluarea efectelor │
│ │ │ │anumitor proiecte publice│
│ │ │ │şi private asupra │
│ │ │ │mediului se va stabili în│
│ │ │ │clar, de către │
│ │ │ │autoritatea competentă │
│ │ │ │pentru protecţia │
│ │ │ │mediului, dacă se │
│ │ │ │preconizează vreun efect │
│ │ │ │semnificativ asupra │
│ │ │ │acestui obiectiv, în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │prevederile Directivei 92│
│ │ │ │/43/CEE a Consiliului │
│ │ │ │privind conservarea │
│ │ │ │habitatelor naturale şi a│
│ │ │ │speciilor de faună şi │
│ │ │ │floră sălbatică. │
│ │ │ │De asemenea, realizarea │
│ │ │ │lucrărilor de construire │
│ │ │ │aferente prezentei │
│ │ │ │intervenţii nu va afecta:│
│ │ │ │terenuri arabile şi │
│ │ │ │terenuri cultivate cu un │
│ │ │ │nivel moderat până la │
│ │ │ │ridicat al fertilităţii │
│ │ │ │solului şi al │
│ │ │ │biodiversităţii sub │
│ │ │ │pământ, terenuri care să │
│ │ │ │fie recunoscute că au o │
│ │ │ │valoare ridicată a │
│ │ │ │biodiversităţiişi │
│ │ │ │terenuri care servesc │
│ │ │ │drept habitat al │
│ │ │ │speciilor pe cale de │
│ │ │ │dispariţie (floră şi │
│ │ │ │faună) şi nici │
│ │ │ │terenuriforestiere │
│ │ │ │(acoperite sau nu de │
│ │ │ │arbori), alte terenuri │
│ │ │ │împădurite sau terenuri │
│ │ │ │care sunt acoperite │
│ │ │ │parţial sau integral sau │
│ │ │ │destinate să fie │
│ │ │ │acoperite de arbori. │
├─────────────────────┼──┼──┼─────────────────────────┤
│Vă rugăm să indicaţi │ │ │ │
│caredintre │ │ │ │
│obiectivele de mediu │DA│NU│Justificare dacă aţi │
│de mai jos necesită o│ │ │selectat „Nu” │
│evaluare aprofundată │ │ │ │
│DNSH │ │ │ │
├─────────────────────┼──┴┬─┴────────────────┬────────┤
│Întrebări │NU │Justificare │ │
├─────────────────────┼───┼──────────────────┼────────┤
│ │ │Investiţia vizează│ │
│ │ │realizarea │ │
│ │ │infrastructurii de│ │
│ │ │rulare pentru │ │
│ │ │biciclete şi va fi│ │
│ │ │realizată în │ │
│ │ │locaţii amplasate │ │
│ │ │în diferite zone │ │
│ │ │ale ţării, cu │ │
│ │ │diferite │ │
│ │ │vulnerabilităţi │ │
│ │ │din punct de │ │
│ │ │vedere al │ │
│ │ │condiţiilor de │ │
│ │ │mediu/climatice │ │
│ │ │(inundaţii, ploi │ │
│ │ │torenţiale, │ │
│ │ │temperaturi │ │
│ │ │extreme, etc). │ │
│ │ │Proiecţiile │ │
│ │ │acestor │ │
│ │ │vulnerabilităţi pe│ │
│ │ │durata de viaţă a │ │
│ │ │investiţiilor vor │ │
│ │ │fi avute în vedere│ │
│ │ │în faza de │ │
│Adaptarea la │ │proiectare, cu │ │
│schimbările │ │impact asupra │ │
│climatice. Se │ │soluţiilor tehnice│ │
│preconizează că │ │selectate. │ │
│măsura va duce la │ │Investiţia nu are │ │
│creşterea efectului │ │un impact │ │
│negativ al climatului│X │previzibil │ │
│actual şi al │ │semnificativ │ │
│climatului viitor │ │asupra │ │
│preconizat asupra │ │obiectivului de │ │
│măsurii în sinesau │ │mediu privind │ │
│asupra persoanelor, │ │adaptareala │ │
│asupra naturii sau │ │schimbările │ │
│asupra activelor? │ │climatice, luând │ │
│ │ │în considerare │ │
│ │ │efectele directe │ │
│ │ │şi efectele │ │
│ │ │primare indirecte │ │
│ │ │de pe parcursul │ │
│ │ │implementării. │ │
│ │ │Totodată se va │ │
│ │ │urmări ca │ │
│ │ │soluţiile de │ │
│ │ │adaptare să nu │ │
│ │ │afecteze în mod │ │
│ │ │negativ eforturile│ │
│ │ │de adaptaresau │ │
│ │ │nivelul de │ │
│ │ │rezilienţă la │ │
│ │ │riscurile fizice │ │
│ │ │legate de climă a │ │
│ │ │altor persoane, a │ │
│ │ │naturii, a │ │
│ │ │activelor şi a │ │
│ │ │altor activităţi │ │
│ │ │economice şi să │ │
│ │ │fie în concordanţă│ │
│ │ │cu eforturile de │ │
│ │ │adaptare la nivel │ │
│ │ │local. │ │
├─────────────────────┼───┼──────────────────┼────────┤
│ │ │În toate etapele │ │
│ │ │intervenţiei se va│ │
│ │ │menţine evidenţa │ │
│ │ │gestiunii │ │
│ │ │deşeurilor conform│ │
│ │ │Legii nr. 211/2011│ │
│ │ │privind regimul │ │
│ │ │deşeurilor, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, HG nr.│ │
│ │ │856/2002 │ │
│ │ │(Directiva2008/98/│ │
│ │ │CE privind │ │
│ │ │deşeurile şi de │ │
│ │ │abrogare a │ │
│ │ │anumitor │ │
│ │ │directive) şi │ │
│ │ │respectiv Legea │ │
│ │ │nr. 249/2015 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │modalitatea de │ │
│ │ │gestionare a │ │
│ │ │ambalajelor şi a │ │
│ │ │deşeurilor de │ │
│ │ │ambalaje, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
│ │ │În etapa de │ │
│ │ │realizare a │ │
│ │ │lucrărilor se va │ │
│ │ │impune │ │
│ │ │operatorilor │ │
│ │ │economici să se │ │
│ │ │asigure că cel │ │
│ │ │puţin 70 % (în │ │
│ │ │greutate) din │ │
│ │ │deşeurile │ │
│ │ │nepericuloase │ │
│Tranziţia către o │ │provenite din │ │
│economie circulară, │ │activităţi de │ │
│inclusiv prevenirea │ │construcţie şi │ │
│generării de deşeuri │ │demolări (cu │ │
│şi reciclarea │ │excepţia │ │
│acestora: │ │materialelor │ │
│Se preconizează că │ │naturale │ │
│măsura: │ │menţionate în │ │
│(i) va duce la o │ │categoria 17 05 04│ │
│creşteresemnificativă│ │din lista │ │
│a generării, a │ │europeană a │ │
│incinerării sau a │ │deşeurilor │ │
│eliminării │ │stabilită prin │ │
│deşeurilor, cu │ │Decizia 2000/532/ │ │
│excepţia incinerării │ │CE) şi generate pe│ │
│deşeurilor │ │şantier vor fi │ │
│periculoase │ │pregătite pentru │ │
│nereciclabile sau │X │reutilizare, │ │
│(ii) va duce la │ │reciclare şi alte │ │
│ineficienţe │ │operaţiuni de │ │
│semnificative în │ │valorificare │ │
│utilizarea direct sau│ │materială, │ │
│indirectă a oricăror │ │inclusiv │ │
│resurse naturale în │ │operaţiuni de │ │
│orice etapă a │ │umplere care │ │
│ciclului său de │ │utilizeazădeşeuri │ │
│viaţă, care nu sunt │ │pentru a înlocui │ │
│reduse la minimum │ │alte materiale, în│ │
│prin măsuri adecvate │ │conformitate cu │ │
│sau │ │ierarhia │ │
│(v) (iii) va cauza │ │deşeurilor şi cu │ │
│prejudicii │ │Protocolul UE de │ │
│semnificative şi pe │ │gestionare a │ │
│termen lung mediului │ │deşeurilor din │ │
│în ceea ce priveste │ │construcţii şi │ │
│economia circulară? │ │demolări. │ │
│ │ │Gestionarea │ │
│ │ │deşeurilor │ │
│ │ │rezultate atât din│ │
│ │ │faza de operare, │ │
│ │ │cât şi cele │ │
│ │ │rezultate la │ │
│ │ │finalul duratei de│ │
│ │ │viaţă se va │ │
│ │ │realiza în │ │
│ │ │conformitate cu │ │
│ │ │obiectivele de │ │
│ │ │reducere a │ │
│ │ │cantităţilor de │ │
│ │ │deşeuri generate │ │
│ │ │şi de maximizare a│ │
│ │ │reutilizării şi │ │
│ │ │reciclării, │ │
│ │ │respectiv în linie│ │
│ │ │cu obiectivele din│ │
│ │ │cadrul general de │ │
│ │ │gestionare a │ │
│ │ │deşeurilor la │ │
│ │ │nivel naţional - │ │
│ │ │Planul naţional de│ │
│ │ │gestionare a │ │
│ │ │deşeurilor │ │
│ │ │(elaborat în baza │ │
│ │ │art. 28 al │ │
│ │ │Directivei 2008/98│ │
│ │ │/EC privind │ │
│ │ │deşeurile şi de │ │
│ │ │abrogare a │ │
│ │ │anumitor │ │
│ │ │directive, cu │ │
│ │ │modificările │ │
│ │ │ulterioare şi │ │
│ │ │aprobat prin │ │
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 942│ │
│ │ │/2017). │ │
└─────────────────────┴───┴──────────────────┴────────┘

        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data: zz/ll/aaaa

    ANEXA 7

        la Schema de finanţare
        Model G
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

        la Schema de finanţare
        Model H
                                CONTRACT DE FINANŢARE
                                    Nr ........
                                     în cadrul
                       Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                          Componenta 11 - Turism şi cultură
              Investiţia 4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice
                           Titlu apel unic: PNRR/2022/C11/I.4
        Părţile
        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bulevardul Libertăţii nr. 16, Latura Nord, localitatea Bucureşti, sector 5, România, cod poştal 050706, telefon: 0372.111.506, poştă electronică: pnrr@mdlpa.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în calitate de coordonator de investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice,
        şi

        Parteneriatul ....../UAT Comuna/Oraş/Municipiu/Judeţ ...... cu sediul în ...... nr ......, comuna ......, judeţul ......, România, cod poştal ......, telefon ......, fax ......, poştă electronică: ......, cod fiscal ......, reprezentată legal prin domnul ...... având funcţia de ......, în calitate de Beneficiar,

        au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare.
        Precizări prealabile

    (1) În prezentul Contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când din context rezultă altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de finanţare.

    (4) În înţelesul prezentului Contract de finanţare, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor.

    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

    (6) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, drepturile şi obligaţiile Beneficiarului, prevăzute în cadrul prezentului Contract, revin Liderului de parteneriat. Orice menţiune cu privire la Beneficiar se referă şi la Liderul de parteneriat.

    (7) Beneficiarul înţelege şi declară că prezentul Contract de finanţare se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile cuprinse în:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu modificările şi completările ulterioare ("Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021"),
    – Hotărârea Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu modificările şi completările ulterioare ("Normele Metodologice"),
    – Ordin MDLPA nr. ...... din ...... pentru aprobare Schemă de finanţare - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C11, componenta 11 - Turism şi cultură,
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate,
    – Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi comunitare şi naţionale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă"


    (8) Beneficiarul nu va putea invoca necunoaşterea vreunor dispoziţii legale care reglementează prezentul Contract de finanţare.

    ART. 1
    Obiectul Contractului de finanţare
    (1) Obiectul acestui Contract de finanţare îl reprezintă acordarea finanţării de către MDLPA, pentru implementarea Proiectului nr. C11-I.4- ......., intitulat: "............", care vizează amenajarea a ....... km trasee cicloturistice, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de finanţare, inclusiv Anexele I - VIII care fac parte integrantă din acesta, astfel:
    a. Anexa I: Cererea de finanţare cu toate anexele sale (inclusiv documente/informaţii introduse în aplicaţie) rezultată în urma verificării şi evaluării, denumită în continuare cererea de finanţare;
    b. Anexa II: Mecanismul de efectuare a plăţilor care cuprinde şi lista cu documente justificative;
    c. Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    d. Anexa IV: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    e. Anexa V: Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH - Do No Significant Harm;
    f. Anexa VI: Măsuri de informare şi comunicare;
    g. Anexa VII: Achiziţii publice, conflicte de interese şi incompatibilităţi;
    h. Anexa VIII: Nereguli/fraudă, recuperări creanţe rezultate.

    (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi în Legea aplicabilă.
    (3) Prezentul Contract este încheiat sub condiţia rezolutorie a aprobării creditelor de angajament şi bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situaţia supracontractării).

    ART. 2
    Durata Contractului de finanţare, perioada de implementare şi durabilitate a Proiectului
    (1) Contractul de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte contractantă şi îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului sau expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
    (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, calculate de la data semnării Contractului de finanţare, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (3) Perioada de implementare a Proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile art. 9 Modificarea şi completarea Contractului de finanţare, cu respectarea termenului limită de 30 iunie 2026 care nu poate fi depăşit.
    (4) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzut în Legea aplicabilă.

    ART. 3
    Valoarea Proiectului
    (1) Valoarea totală a Proiectului este de ...... lei (în litere), din care:

┌───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Valoarea │ │Valoare TVA │Valoarea │Valoarea │
│Valoarea │maximă a │Valoarea │aferentă │totală │ajutorului│
│totală a │finanţării │eligibilă│cheltuielilor│care nu │de │
│Proiectului│nerambursabile│din PNRR │eligibile din│este │stat/ │
│ │a Proiectului │ │PNRR │eligibilă│ajutor de │
│ │ │ │ │ │minimis │
├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│1 = 2+ 5 + │2 = 3 + 4 │3 │4 │5 │6 │
│6 │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│(alin 1) │........ │........ │........ │........ │........ │
│........ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘


    (2) MDLPA se angajează să acorde o finanţare maximă nerambursabilă de ...... lei (în litere) din care 0 lei (zero lei) reprezintă ajutor de stat/ajutor de minimis.
    (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte peste valoarea convenită prin prezentul Contract de finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
    (4) În cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea eligibilă este mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la alin. (1), suma acordată de MDLPA (inclusiv TVA aferent cheltuielilor eligibile) va reprezenta valoarea eligibilă rezultată la finalul Proiectului.
    (5) Orice modificare a contractului de finanţare, agreată de părţi, nu poate conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile a Proiectului.
    (6) Beneficiarului i se acordă finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al părţilor, care este constituit în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (7) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare.

    ART. 4
    Indicatorii Proiectului
    (1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/ţintelor sunt: lungime traseu cicloturistic, determinat în km.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a furniza MDLPA orice informaţii necesare şi relevante privind aceşti indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/ţintelor.
    (3) Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii apelului de proiecte astfel cum sunt aceştia prevăzuţi la punctul 2.2 în Ghidul specific.

    ART. 5
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a) Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b) Ghidul specific aferent Investiţiei I.4 din cadrul Componentei 11 - Turism şi cultură.

    (2) Cheltuielile aferente Proiectului sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanţare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanţare şi ale Legii aplicabile.
    (3) Eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se stabileşte în urma verificărilor, Beneficiarul fiind răspunzător de corectitudinea şi legalitatea tuturor informaţiilor şi documentelor prezentate.
    (4) Nedetectarea de către MDLPA a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează asupra dreptului acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica sancţiuni ca urmare a verificării/monitorizării/ controlului/auditului.
    (5) Orice cheltuială efectuată după expirarea perioadei de implementare a Proiectului va fi suportată exclusiv de Beneficiar din bugetul propriu.

    ART. 6
    Transferul fondurilor
    (1) Transferul de la MDLPA al sumelor solicitate de către Beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condiţiile şi pe baza documentaţiei justificative stabilite prin Mecanismul de efectuare a plăţilor (Anexa II), în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie.
    (2) Beneficiarul depune la MDLPA cereri de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate, cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanţare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MDLPA în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractelor.
    (3) În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la MDLPA a cererii de transfer întocmite conform Contractului de finanţare, MDLPA autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie. După efectuarea plăţii, MDLPA notifică Beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.
    (4) Transferul fondurilor se va efectua în următoarele conturi deschise pe numele Beneficiarului/Liderului de parteneriat:
        Cod IBAN
        Titular cont
        Denumire/adresa Trezoreriei

    (5) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau a unor răspunsuri la clarificări solicitate de MDLPA, termenul de 10 (zece) zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 (zece) zile lucrătoare.
    (6) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de Beneficiar în cadrul Proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 45 (patruzeci şi cinci) de zile.
    (7) Pentru proiectele implementate în parteneriat, Liderul de parteneriat depune cererea de transfer, iar MDLPA transferă, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie, după efectuarea verificărilor, sumele autorizate la plată în conturile Liderului de parteneriat, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia.
    (8) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MDLPA cu această destinaţie, MDLPA înştiinţează beneficiarul contractului de finanţare cu privire la aceasta.

    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    A. Drepturile şi obligaţiile MDLPA

    (1) MDLPA are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia şi prevenirii neregulilor.

    (2) MDLPA are dreptul de a solicita Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale/semestriale sau ori de câte ori se impune, precum şi orice alt document privind implementarea proiectului.

    (3) MDLPA are dreptul de a verifica, inclusiv prin intermediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanţare.

    (4) MDLPA are dreptul de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor către Beneficiar în cazul depistării unei suspiciuni de fraudă.

    (5) MDLPA are dreptul să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi să întreprindă orice acţiune legală pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor şi a proiectelor incluse în cadrul PNRR.

    (6) MDLPA are dreptul de a solicita de la Beneficiar orice alte documente justificative necesare raportărilor către Ministerul Investiţiilor şi Programelor Europene (MIPE).

    (7) MDLPA are dreptul de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului.

    (8) MDLPA are dreptul de a emite decizie de suspendare a Contractului ca urmare a Deciziei CE de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanţare încheiate cu România în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

    (9) MDLPA are dreptul de a recupera sumele aferente indicatorilor care nu au fost îndepliniţi.

    (10) MDLPA are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.

    (11) MDLPA are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor legale, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

    (12) MDLPA are obligaţia de a efectua transferul fondurilor în conformitate cu prevederile articolului 6 din prezentul Contract.

    (13) MDLPA are obligaţia de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente Contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.

    (14) MDLPA are obligaţia să identifice beneficiarii reali, direcţi sau indirecţi din fondurile nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare de la beneficiarii reali, în vederea raportării tuturor informaţiilor specifice, prevăzute în Directiva UE 2015/849.

    (15) MDLPA va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parţiale a PNRR prin intermediul mijloacelor publice de informare.

    B. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    B1. Obligaţii generale

    (1) Beneficiarul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării prin PNRR.

    (2) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al MDLPA cu privire la aspectele survenite şi care sunt de natură să afecteze buna implementare a Proiectului.

    (3) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare şi ale Legii aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanţare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestora. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

    (4) Beneficiarul declară şi se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare şi Legii aplicabile.

    (5) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui Contract şi ale Legii aplicabile.

    (6) Beneficiarul are obligaţia de a prezenta, după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de termenele stabilite prin Ghidul specific, documentele obligatorii, în caz contrar Contractul de finanţare putând fi reziliat.

    (7) Beneficiarul are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.

    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţia proiectelor prin care se acordă de minimis, beneficiarul are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a finanţării nerambursabile acordate în cadrul prezentului contract ca şi de minimis, pe o perioadă de minim 10 ani fiscali de la data intrării în vigoare a prezentului contract sau până la închiderea oficială a programului, oricare intervine ultima. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis, sub sancţiunea recuperării ajutorului de minimis acordat în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare/ conform legislaţiei în materia ajutorului de stat şi de minimis.

    (9) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor europene şi naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin , în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii.

    (10) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi (8), după caz, cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de MDLPA/MIPE sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente finanţării nerambursabile.

    (11) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

    (12) Beneficiarul are obligaţia de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MDLPA în conformitate cu prezentul contract de finanţare.

    (13) Fiecare cerere de transfer transmisă de Beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului.

    (14) Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul informatic toate documentele achiziţiei stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz.

    (15) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor şi rezultatelor Proiectului şi pentru asigurarea eficienţei, eficacităţii, sustenabilităţii şi impactului acestuia.

    (16) După caz, Beneficiarul are obligaţia de depune la MDLPA, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea Contractului, o cerere de transfer, distinctă, care să conţină plăţile care au fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, dar după data de 1 februarie 2020.

    (17) În cazul în care, Beneficiarul efectuează plăţi în valută în cadrul Proiectului, solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

    (18) După caz, dacă Beneficiarul se încadrează în categoria celor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021, acesta are obligaţia de a transmite MDLPA până la data de 7 (şapte) a ultimei luni a trimestrului anterior, sumele estimate a fi utilizate în trimestrul următor, pentru proiecte finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă.

    (19) După caz, dacă Beneficiarul se încadrează în categoria celor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021, acesta are obligaţia de a transmite în primele 7 (şapte) zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, solicitările de fonduri în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior, aferente asistenţei financiare nerambursabile.

    (20) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite MDLPA rapoarte de progres trimestriale/semestriale sau ori de câte ori se impune, precum şi orice alt document privind implementarea proiectului.

    (21) Beneficiarul are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile din anexa VI la prezentul contract.

    (22) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. MDLPA este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de finanţare.

    (23) Beneficiarul are obligaţia să informeze MDLPA despre orice situaţie care poate determina rezilierea şi/sau întârzierea executării Contractului de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. În urma analizei, MDLPA poate decide rezilierea şi/sau suspendarea contractului de finanţare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.

    (24) Beneficiarul are obligaţia să informeze MDLPA în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice alte informaţii care pot fi relevante în relaţia sa cu MDLPA, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă MDLPA doar de la data primirii notificării de către MDLPA. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanţare.

    B2. Obligaţii specifice

    (25) Beneficiarul trebuie să respecte toate obligaţiile stabilite prin Ghidul specific, precum şi pe cele asumate prin anexele cererii de finanţare, în caz contrar MDLPA are dreptul de aplicare a sancţiunilor corespunzătoare.

    (26) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze seturile de date spaţiale în format vectorial, pentru a fi încărcate în Observatorul Teritorial.    ART. 8
    Cesiunea Contractului de finanţare
    (1) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    ART. 9
    Modificarea şi completarea Contractului de finanţare
    (1) Prezentul Contract de finanţare poate fi modificat şi completat prin acordul scris al părţilor, prin Act adiţional.
    (2) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua semnării lor de către ultima parte contractantă, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia europeană şi/sau naţională relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), MDLPA are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanţare:
    a) Anexa II: Mecanismul de efectuare a plăţilor care cuprinde şi lista cu documente justificative;
    b) Anexa IV: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    c) Anexa V: Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH - "Do No Significant Harm";
    d) Anexa VI: Măsuri de informare şi comunicare;
    e) Anexa VII: Achiziţii publice, conflicte de interese;
    f) Anexa VIII: Nereguli/fraudă, recuperări creanţe rezultate.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Beneficiarul poate modifica/completa, prin notificare, fără acordul MDLPA dar cu obligaţia transmiterii notificării şi a documentelor justificative în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intervenirea modificărilor, următoarele informaţii:
    a) Modificarea sediului Beneficiarului şi/sau Liderului de parteneriat;
    b) Modificarea conturilor Proiectului;
    c) Schimbarea reprezentantului legal al Beneficiarului şi/sau Liderului de parteneriat.


    ART. 10
    Conflictul de interese
    (1) Conflict de interese are înţelesul prevăzut la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a respecta şi prevederile referitoare la conflictele de interese, astfel cum sunt acestea reglementate în materia achiziţiilor publice.
    (3) Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de interese precum şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (4) Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului de finanţare trebuie notificat fără întârziere către MDLPA.
    (5) MDLPA îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, conform prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare incidente, dacă este cazul.

    ART. 11
    Recuperarea sumelor
    (1) Termenii de "neregulă" şi "neregulă gravă" au înţelesul dat de Legea aplicabilă.
    (2) Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave şi a dublei finanţări, precum şi a neregulilor în aplicarea procedurilor de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia incidentă.
    (3) În situaţia identificării unei nereguli, MDLPA va întreprinde toate demersurile necesare pentru constatarea neregulii şi stabilirea creanţelor bugetare, precum şi orice alte măsuri, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară.
    (4) Sumele transferate care nu sunt eligibile, în cazurile de dublă finanţare, respectiv în cele de stabilire a unei nereguli precum şi sumele transferate care nu sunt eligibile din orice alt motiv se vor recupera prin titluri de creanţă sau acte administrative, după caz. Se vor recupera inclusiv sumele ce reprezintă dobânzi rezultate din plata cu întârziere a titlurilor de creanţă.
    (5) Dacă prin legislaţie nu se prevede altfel, Beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare plăţii sancţiunilor, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării, dar şi sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea ţintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz.
    (6) După caz, pentru proiectele finanţate prin scheme de minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în condiţiile prevederilor legale privind ajutoarele de minimis acordate.
    (7) Beneficiarul are obligaţia de a restitui orice sumă stabilită conform alin. 4 în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii solicitării de restituire. Comisioanele bancare aferente restituirii sumelor cad în sarcina Beneficiarului.
    (8) În cazul în care Beneficiarul nu restituie în termenul prevăzut sumele puse în sarcina sa, datorează majorări de întârziere.

    ART. 12
    Monitorizarea şi raportarea
    (1) Monitorizarea Contractului de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar va fi realizată de către MDLPA, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de coordonator naţional al PNRR, pe toată durata de valabilitate a Contractului.
    (2) Monitorizarea va fi efectuată şi după implementare, în perioada de durabilitate, după caz.
    (3) Beneficiarul raportează lunar MDLPA, până la data de 5 a lunii, cheltuielile efectuate în cadrul reformelor şi/sau investiţiilor asociate componentei de împrumut în luna anterioară lunii de raportare.
    (4) Beneficiarul transmite MDLPA până la data de 25 noiembrie a fiecărui an lista achiziţiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.
    (5) Beneficiarul transmite MDLPA până la data de 10 martie, respectiv 25 august, datele necesare însoţite de documente justificative, în scopul elaborării cererii de plată şi declaraţiei de gestiune.
    (6) Beneficiarul transmite MDLPA, trimestrial, în primele 5 zile lucrătoare de la finele trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se vor solicita în scris de MDLPA, rapoarte privind progresul tehnic şi financiar al investiţiilor ce fac obiectul prezentului Contract.
    (7) Beneficiarul transmite MDLPA până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iulie a anului de raportare, datele privind indicatorii comuni şi datele privind cheltuielile sociale, inclusiv ale celor pentru copii şi tineret prevăzute la art. 29 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021.

    ART. 13
    Încetarea Contractului de finanţare
    (1) Prezentul Contract încetează, în condiţiile legii, prin:
    a) executare;
    b) acordul de voinţă al părţilor, exprimat în scris, cu recuperarea integrală a finanţării acordate prin individualizarea sumelor ce se vor recupera în moneda naţională, după caz;
    c) reziliere în condiţiile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021, şi a prevederilor prezentului contract;
    d) din orice alte cauze prevăzute de lege.

    (2) MDLPA poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără punerea în întârziere a celeilalte părţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în termen de 30 (treizeci) de zile de la comunicarea acesteia, în următoarele cazuri:
    a) în cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare pentru obiectivul de investiţii în integralitatea lui;
    b) în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm");
    c) în cazul constatării unor nereguli;
    d) în cazul netransmiterii documentelor obligatorii prevăzute în Ghidul specific, în termenele prevăzute în acesta.

    (3) Beneficiarul, sub sancţiunea rezilierii Contractului, trebuie ca, pe perioada de durabilitate a Proiectului:
    a) să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    b) să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, cu excepţia situaţiei în care aceasta este dobândită de o entitate care ar fi avut calitatea de beneficiar eligibil conform Ghidului specific;
    c) să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.


    ART. 14
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor situaţiei de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa comunicării notificării.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanţare.
    (8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

    ART. 15
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanţare.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele competente.

    ART. 16
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    (3) Părţile contractante vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer către terţi ori publicare pe surse publice interne sau externe.
    (4) Părţile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale toate condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor cu caracter personal.
    (5) Părţile contractante se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
    (6) Părţile contractante, prin reprezentaţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din prezentul Contract şi actele adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al acestora, vor întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum şi a consimţământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris şi format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.
    (7) În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, unde Beneficiarul este un parteneriat, fie liderul de parteneriat, fie partenerii semnatari are/au obligaţia obţinerii şi întocmirii evidenţelor consimţământului persoanelor care fac parte din grupului ţintă al Proiectului, pe activităţile pe care le are fiecare în responsabilitate, pentru atingerea şi implementarea obiectivelor proiectului.

    ART. 17
    Corespondenţa
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de finanţare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice sau prin aplicaţia informatică, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului/numărului de identificare C11-I.4- şi va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât şi de la MDLPA.
    (2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va transmite la următoarele adrese:
        Pentru Beneficiar: .........
        Pentru MDLPA: pnrr@mdlpa.ro


    ART. 18
    Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Contractul de finanţare se interpretează şi este guvernat de legea română în vigoare.
    (2) Limba prezentului Contract de finanţare este limba română.

    ART. 19
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul Contract de finanţare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar pentru MDLPA, un exemplar pentru Beneficiar.
    (2) În situaţia în care între cele 2 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul MDLPA.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│MINISTERUL │PARTENERIATUL/ │
│DEZVOLTĂRII, │UNITATEA │
│LUCRĂRILOR │ADMINISTRATIV │
│PUBLICE ŞI │TERITORIALĂ │
│ADMINISTRAŢIEI │JUDEŢ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│MINISTRU │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│CSEKE ATTILA │……………………….. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │……………………….. │
└──────────────────────┴───────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016