Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ŞI DE MINIMIS din 16 februarie 2024  referitoare la Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ŞI DE MINIMIS din 16 februarie 2024 referitoare la "Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 155 din 26 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 464 din 16 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 26 fenbruarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta schemă denumită „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate“ instituie măsuri de ajutor de stat şi de minimis, în conformitate cu Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), pilonul III^1, componenta 9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare), Investiţia 3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 1 (Schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor) şi oferă sprijin antreprenorilor (IMM-uri) în dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi: inteligenţa artificială, datele şi cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanţă şi cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică, ceea ce ar putea contribui ulterior la creşterea competitivităţii, favorizând inovarea acestor întreprinderi şi facilitând noi formule de lucru.
    ^1 Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice.

    (2) Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (3) Prezenta schemă implică trei componente, a căror complementaritate asigură atingerea obiectivului acţiunii, după cum urmează:
    a) ajutor de stat regional pentru investiţii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ajutor de stat regional;
    b) ajutor de stat regional pentru cercetare şi dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ajutor de stat pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare;
    c) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ajutor de minimis.

    (4) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare, şi anume Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov (doar localităţile: Ciorogârla, Domneşti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti, Pantelimon).
    (5) Acordarea ajutoarelor din prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2023/2.831.
    (6) Furnizorul schemei de ajutor de stat şi de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE), prin intermediul Direcţiei generale implementare PNRR şi instrumente financiare (denumită în continuare DGIPNRRIF), care are calitatea şi de administrator al schemei de ajutor de stat şi de minimis.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Planul naţional de redresare şi rezilienţă (pilonul III, componenta 9, investiţia 3, măsura 1);
    b) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    c) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    d) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/2.831;
    e) Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/2.832;
    f) Comunicarea Comisiei „Orientări tehnice privind aplicarea principiului de «a nu prejudicia în mod semnificativ» în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă“ (2021/C 58/01);
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările ulterioare.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) AI - Artificial intelligence (inteligenţă artificială) - sisteme care utilizează tehnologii precum: explorarea şi analizarea unor cantităţi mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoaşterea vorbirii, generarea limbajului natural, învăţarea automată, învăţarea profundă pentru a culege şi/sau utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acţiune pentru atingerea unor obiective specifice;
    b) activitate identică sau similară - o activitate din aceeaşi clasă (cod numeric din patru cifre) din Nomenclatorul statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire (NACE Rev. 2);
    c) ajutor regional pentru investiţii - un ajutor de stat regional acordat pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    d) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2023/2.831, valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordată unei întreprinderi unice nu trebuie să depăşească 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau europene;
    e) contract de finanţare - actul juridic semnat între furnizorul/administratorul schemei şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis. În cadrul acestuia se vor specifica cuantumul ajutorului acordat în temeiul prezentei scheme, precum şi caracterul acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile;
    f) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
    g) activitate în domeniul IT (tehnologia informaţiei) - activitate economică de creare a programelor sau aplicaţiilor software într-un limbaj de programare specific, respectiv activităţi asociate editării de produse software şi realizării softului la comandă, inclusiv activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei şi alte servicii conexe. Astfel, plecând de la structura nomenclatorului CAEN, activităţile în domeniul IT reprezintă unul dintre subsectoarele componente ale macrosectorului „Informaţii şi comunicaţii“ (secţiunea J a nomenclatorului CAEN), constituind rezultatul agregat al următoarelor coduri CAEN:
    - 5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
    – 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator;
    – 6201 - Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
    – 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
    – 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
    – 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
    – 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
    – 6312 - Activităţi ale portalurilor web;
    – 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;

    h) activitate în domeniul non-IT - orice activitate economică care nu se regăseşte în enumerarea de la lit. g);
    i) active corporale - echipamente tehnologice, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, respectiv cele care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“ sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“, enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
    j) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    k) ajutoare/ajutor (de stat) - orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    l) furnizor al schemei de ajutor de stat şi de minimis - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul DGIPNRRIF, în calitate de coordonator de reforme/investiţii în cadrul PNRR, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de transfer, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor şi acordă, respectiv administrează ajutoarele de stat şi de minimis;
    m) activităţile proiectului - totalitatea investiţiilor şi acţiunilor care urmează a fi implementate în proiect şi care au relevanţă pentru domeniul de activitate al întreprinderii (CAEN-ul unic) pentru care a fost solicitată finanţarea;
    n) acord de parteneriat - un document necesar în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altă natură, inclusiv aspecte care privesc ajutoarele de stat şi de minimis (mod de repartizare, modalităţi de recuperare etc.), care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România, se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanţare şi este parte integrantă a contractului de finanţare. În cadrul prezentei scheme, liderul de parteneriat reprezintă o IMM cu activitate în domeniul non-IT care iniţiază un proiect, solicită finanţare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu o altă IMM (cu activitate în domeniul IT) şi semnează contractul de finanţare;
    o) beneficiar al ajutorului de stat/de minimis - întreprindere care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis şi care semnează un contract de finanţare;
    p) beneficiar real - orice persoană fizică în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, aşa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) B2C (Business to Consumer) - indică relaţiile comerciale dintre companie şi consumator; include, de asemenea, întreaga comunicare a companiilor cu clienţi privaţi potenţiali sau existenţi, adică marketing orientat către consumator; vânzări ale întreprinderilor către consumatori privaţi;
    r) blockchain - listă de înregistrări (sau date) în continuă creştere, numite blocuri, care sunt legate şi securizate cu ajutorul criptografiei;
    s) big data - colecţie de seturi de date ale căror dimensiuni sunt prea mari şi complexe pentru a putea fi gestionate de sistemele de tip bază de date şi aplicaţiile tradiţionale de procesare analitică;
    t) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    u) CRM (Customer Relationship Management) - metodologie de management care plasează clientul în centrul activităţii de afaceri, în baza unei utilizări intensive a tehnologiilor informaţionale, pentru a colecta, integra, procesa şi analiza informaţiile legate de clienţi;
    v) cofinanţare/contribuţia proprie a beneficiarului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis şi/sau ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    w) cloud computing - ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicaţii, acces la informaţii şi stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea şi configuraţia fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii;
    x) cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud). „Cercetarea industrială“ cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    y) costuri cu personalul - costul cu cercetătorii, tehnicienii şi alţi membri ai personalului de sprijin, în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    z) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare şi contribuţiile obligatorii, precum contribuţiile la sistemul de securitate socială şi costurile cu îngrijirea copiilor şi a părinţilor, dintr-o perioadă definită;
    aa) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil. În cadrul prezentei scheme, aceasta este reprezentată de data semnării contractului de finanţare;
    bb) data plăţii ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;
    cc) DESI (Digital Economy and Society Index) - indicele economiei şi societăţii digitale. Începând din 2014, Comisia Europeană a monitorizat progresele înregistrate de statele membre în domeniul digital şi a publicat rapoarte anuale privind Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI). În fiecare an, rapoartele includ profiluri de ţară, care ajută statele membre să identifice domeniile de acţiune prioritară, precum şi capitole tematice care oferă o analiză la nivelul Uniunii Europene (UE) în principalele domenii de politică digitală;
    dd) dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii.
    "Dezvoltarea experimentală" poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare.
    "Dezvoltarea experimentală" nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;

    ee) dublă finanţare - finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar);
    ff) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;
    gg) ERP - Enterprise Resource Planning (planificarea resurselor întreprinderii) - unul sau mai multe seturi de aplicaţii software care integrează şi procesează informaţii pentru diverse funcţiuni/departamente din cadrul întreprinderii. Produsele ERP integrează informaţii referitoare la planificare, aprovizionare, vânzări, marketing, financiar şi resurse umane. Sistemele ERP au următoarele caracteristici: sunt proiectate pentru un mediu client-server (tradiţional sau web-based); integrează majoritatea proceselor întreprinderii; prelucrează majoritatea tranzacţiilor la nivelul întreprinderii (organizaţiei); utilizează baze de date care stochează fiecare informaţie doar o singură dată; permite accesul la date în timp real;
    hh) finalizarea investiţiei - în cadrul prezentei scheme, aceasta este reprezentată de data finalizării perioadei de implementare a proiectului, respectiv 31 decembrie 2026;
    ii) IoT - Internet of Things (internetul obiectelor) - dispozitive sau sisteme interconectate numite dispozitive „inteligente“ sau sisteme „inteligente“ care colectează şi fac schimb de date şi care pot fi monitorizate sau controlate de la distanţă prin internet, prin software pe orice fel de computere, smartphone-uri sau prin interfeţe precum comenzi montate pe perete;
    jj) investiţie iniţială - una dintre următoarele:
    (i) investiţie în active corporale şi necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
    - înfiinţarea unei noi unităţi;
    – extinderea capacităţii unei unităţi existente;
    – diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate; sau;
    – o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiţia în unitate;

    (ii) achiziţionare de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată. Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială. Prin urmare, o investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială;

    kk) inovarea - implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ (inovare de produs) sau implementarea unui proces de producţie nou sau semnificativ îmbunătăţit în cadrul întreprinderii (inovare de proces);
    ll) inovarea de produs (bun sau serviciu) - introducerea unui bun sau a unui serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului încorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovative pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. Inovaţiile de produs pot folosi cunoştinţe sau tehnologii noi sau se pot baza pe noi utilizări sau combinaţii de cunoştinţe sau tehnologii existente;
    mm) inovările de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de livrare noi sau îmbunătăţite semnificativ, inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software la nivel de întreprindere (la nivel de grup într-un anumit sector industrial în Aria economică europeană), inclusiv, spre exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluţii digitale noi sau inovatoare. Excepţie fac schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.
    Metodele de producţie implică tehnici, echipamente şi software utilizate pentru producerea bunurilor. Aceste metode vor contribui la scăderea costurilor unitare ale producţiei sau la îmbunătăţirea calităţii producţiei. Metodele de livrare privesc logistica întreprinderii şi echipamentele incluse, software şi tehnici în vederea identificării rezultatelor, a alocării materialelor din întreprindere sau livrării produselor finale.
    Inovările de proces includ metode semnificativ îmbunătăţite sau noi pentru oferirea şi crearea serviciilor. Acestea implică schimbări semnificative în software-ul folosit în întreprinderile orientate către servicii sau în tehnicile folosite pentru livrarea serviciilor având ca bază rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate.
    Inovările de proces acoperă de asemenea tehnici, echipamente şi software-uri noi sau semnificativ îmbunătăţite, pentru activităţile-suport auxiliare, precum achiziţiile, contabilitatea, informatizarea sau mentenanţa. Implementarea TIC (tehnologiei informaţiei şi comunicării) noi sau îmbunătăţite reprezintă o inovare de proces, dacă intenţionează să îmbunătăţească eficienţa şi/sau calitatea activităţii-suport auxiliare;

    nn) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ;
    oo) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM-uri, microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici (microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 2 milioane euro; întreprindere mică - o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 10 milioane euro; întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro). Este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia;
    pp) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice;


    qq) întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    rr) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    ss) ghidul specific - document programatic ce cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile prevăzute în prezenta schemă. Documentul conţine o detaliere tehnică şi financiară a condiţiilor impuse potenţialilor beneficiari pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare;
    tt) lider de parteneriat - întreprinderea care exercită convenţional reprezentativitatea unui parteneriat cu alte întreprinderi, conform definiţiei de la lit. n);
    uu) perioada de durabilitate - intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să menţină investiţia. Perioada de durabilitate este de 3 ani pentru IMM-uri. Termenul începe să curgă de la momentul finalizării proiectului. Durabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obţinute după încetarea sursei de finanţare;
    vv) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ww) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    xx) produse pescăreşti şi de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    yy) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord, necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
    zz) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia;
    aaa) plan de afaceri - instrument managerial de acţiune, elaborat în mod logic, ce presupune o gândire de perspectivă asupra dezvoltării unei afaceri prin prisma digitalizării activităţilor şi pornind de la obiectivele acesteia; include toate acele faze şi resurse care sunt implicate în atingerea lor, într-un termen prestabilit;
    bbb) reţele sociale - aplicaţii bazate pe tehnologii IT care permit utilizatorilor să se conecteze prin crearea de profiluri cu informaţii personale pentru a distribui anumite interese şi/sau activităţi, a împărtăşi idei, a invita alţi utilizatori să acceseze profilul lor şi să creeze comunităţi de oameni cu interese comune;
    ccc) proiecte.pnrr.gov.ro - aplicaţia pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro;
    ddd) tehnologii digitale avansate - capacităţi de calcul de înaltă performanţă şi de informatică cuantică/capacităţi de comunicare cuantică (inclusiv criptare cuantică); proiectarea, producţia şi integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii; următoarea generaţie de capacităţi de date, cloud şi edge (infrastructuri, platforme şi servicii); realitatea virtuală şi augmentată, tehnologia profundă, securizarea lanţului digital de aprovizionare şi implementarea de tehnologii, măsuri şi structuri de sprijin în materie de securitate cibernetică;
    eee) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE^2 (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi cel de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE;
    ^2 Acordul privind SEE - Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE).

    fff) proiect comun - proiectul elaborat, propus şi realizat de către entităţile ce formează parteneriatul prevăzut la lit. n);
    ggg) studiu de fezabilitate - evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia;
    hhh) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială^3 cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului;
    ^3 În cadrul prezentei scheme, proiect mare de investiţii se referă la o investiţie iniţială, aşa cum este aceasta definită la lit. jj).

    iii) valoarea ajustată a ajutoarelor - valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei:
    valoarea ajustată a ajutoarelor^4 = R \'d7 (A + 0,50 \'d7 B + 0 \'d7 C),
    unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 55 de milioane euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de milioane euro şi 110 milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 110 milioane euro.
    ^4 Valoarea ajustată a ajutoarelor se aplică doar ajutorului de stat regional.    CAP. IV
    Obiectivele schemei
    ART. 4
    Prin prezenta schemă se oferă sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:
    a) obiectivul principal îl constituie dezvoltarea regională şi crearea de locuri de muncă prin sprijinirea antreprenorilor (IMM-uri) în dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi: inteligenţa artificială, datele şi cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanţă şi cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică, ceea ce ar putea contribui ulterior la creşterea competitivităţii, favorizând inovarea acestor întreprinderi şi facilitând noi formule de lucru;
    b) obiectivele secundare sunt:
    (i) inovarea;
    (ii) cercetarea şi dezvoltarea.    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de ajutoare de stat şi de minimis se aplică întreprinderilor care se încadrează în categoria IMM, au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puţin la momentul plăţii ajutorului de stat, şi depun proiecte în parteneriat format din:
    a) lider de parteneriat (IMM ce desfăşoară activităţi non-IT): întreprinderi înregistrate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puţin la momentul plăţii ajutorului de stat;
    b) partener (IMM ce desfăşoară activităţi IT): IMM care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (i) înregistrată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi are sediul social în România;
    (ii) activează în cel puţin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):
    - 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator;
    – 5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
    – 6201 - Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
    – 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
    – 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
    – 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
    – 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
    – 6312 - Activităţi ale portalurilor web;
    – 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.    (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sectorul producţiei agricole primare;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    f) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    g) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (JO L 336, 21.12.2010, p. 24);
    h) sectorul siderurgic, sectorul lignitului, sectorul cărbunelui;
    i) sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă, definit conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    j) sectorul producerii, stocării, transportului şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
    k) sectorul comunicaţiilor în bandă largă;
    l) domeniile de activitate şi tipurile de activităţi prevăzute de dispoziţiile art. 1 din Regulamentul (UE) 2023/2.831;
    m) ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

    (3) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (1) şi (2), poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în baza prezentei scheme.
    (4) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutor de stat şi/sau de minimis pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
    (5) Prezenta schemă se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare, aşa cum este definită la art. 3 lit. eee).

    CAP. VI
    Tipuri de ajutoare şi modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 6
    (1) În cadrul prezentei scheme, valoarea finanţării nerambursabile cumulate (ajutor de stat regional, pentru cercetare şi dezvoltare şi ajutor de minimis) ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat şi ajutor de minimis, după caz, este de minimum 500.000 euro şi maximum 3.000.000 euro, sumele menţionate fiind calculate în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, cu respectarea regulilor de cumul aplicabile.
    (2) Valoarea finanţării nerambursabile cumulate (ajutor de stat regional, pentru cercetare şi dezvoltare şi ajutor de minimis) ce poate fi acordată pentru un proiect comun (lider de parteneriat şi partener) se va determina în funcţie de categoria în care se încadrează liderul de proiect, indiferent de categoria de IMM în care se încadrează partenerul, astfel:
    a) microîntreprinderi - 500.000-700.000 euro;
    b) întreprinderi mici - 500.000-1.500.000 euro;
    c) întreprinderi mijlocii - 500.000-3.000.000 euro.

    (3) Prezenta schemă cuprinde 3 categorii de ajutoare, după cum urmează:

┌─────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Procentul din│
│ │ │valoarea │
│ │ │totalului │
│Tipul de │ │cheltuielilor│
│măsură de │Tipul de │eligibile ale│
│sprijin │beneficiari│proiectului │
│ │ │comun (depus │
│ │ │de liderul de│
│ │ │parteneriat │
│ │ │şi partener) │
├─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Ajutor │ │ │
│regional │ │ │
│pentru │ │ │
│investiţii │Lider de │Minimum 70% │
│[art. 14 din │parteneriat│ │
│Regulamentul │ │ │
│(UE) nr. 651/│ │ │
│2014] │ │ │
├─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Ajutor pentru│ │ │
│cercetare şi │ │ │
│dezvoltare │Lider de │ │
│[art. 25 din │parteneriat│Maximum 30% │
│Regulamentul │şi partener│ │
│(UE) nr. 651/│ │ │
│2014] │ │ │
├─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │ │ajutorului de│
│ │ │minimis │
│ │ │acordat poate│
│Ajutor de │ │fi de maximum│
│minimis │ │300.000 euro,│
│[Regulamentul│Lider de │echivalent în│
│(UE) 2023/ │parteneriat│lei la cursul│
│2.831] │ │de schimb │
│ │ │InforEuro │
│ │ │valabil la │
│ │ │data semnării│
│ │ │contractului │
│ │ │de finanţare.│
└─────────────┴───────────┴─────────────┘    (4) Intensitatea ajutorului reprezintă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (5) Cofinanţarea din contribuţie proprie aferentă ajutorului regional şi ajutorului pentru cercetare şi dezvoltare trebuie asigurată de beneficiarul ajutorului şi acoperă valoarea cheltuielilor eligibile care nu a fost finanţată prin ajutor de stat, în funcţie de intensitatea maximă aplicabilă liderului de proiect/partenerului. În cazul cofinanţării aferente ajutorului de stat regional, aceasta va fi de cel puţin 25% din costurile eligibile aferente ajutorului de stat regional, asigurată de beneficiar fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
    (6) Valoarea maximă a finanţării nerambursabile, acordată ca ajutor de minimis pe un proiect, va fi echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro la cursul de schimb InforEuro, valabil la data acordării ajutorului, care se acordă cu respectarea condiţiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis, fiind necesară o cofinanţare de minimum 10% din partea beneficiarului.
    (7) Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, credite bancare care nu implică ajutor de stat sau din alte surse private.
    (8) Ajutoarele de stat şi de minimis se acordă proiectelor eligibile la finanţare conform prezentei scheme, în baza aprobării cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în ghidul specific, cu toate anexele aferente.
    (9) În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensităţii maxime admise pentru fiecare componentă (măsură de sprijin) se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin componenta (măsura de sprijin) respectivă.
    (10) Analiza eligibilităţii fiecărui solicitant de ajutor de stat/de minimis se va realiza la nivel individual (atât pentru liderul de parteneriat, cât şi pentru partener).
    (11) Ajutorul de stat regional, ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare şi ajutorul de minimis se vor acorda fiecărui beneficiar în corelare directă cu cheltuielile realizate în mod individual de către fiecare dintre aceştia (atât pentru liderul de parteneriat, cât şi pentru partener).

    ART. 7
    (1) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităţilor maxime stabilite pentru perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale prin legislaţia naţională aplicabilă privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022, cu modificările ulterioare.
    (2) Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, conform tabelului de mai jos:

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Intensităţile specifice ajutorului regional │
├────────┼────┬─────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │Nr. │Codul│Denumirea │Întreprinderi│Microîntreprinderi│
│ │crt.│NUTS │regiunii NUTS │mijlocii │/ │
│ │ │ │ │ │Întreprinderi mici│
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO11 │Nord-Vest │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │1 │RO111│Bihor │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │2 │RO112│Bistriţa-Năsăud│60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │3 │RO113│Cluj │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │4 │RO114│Maramureş │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │5 │RO115│Satu Mare │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │6 │RO116│Sălaj │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO12 │Centru │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │7 │RO121│Alba │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │8 │RO122│Braşov │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │9 │RO123│Covasna │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │10 │RO124│Harghita │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │11 │RO125│Mureş │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │12 │RO126│Sibiu │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO21 │Nord-Est │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │13 │RO211│Bacău │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │14 │RO212│Botoşani │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │15 │RO213│Iaşi │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │16 │RO214│Neamţ │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │17 │RO215│Suceava │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │18 │RO216│Vaslui │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO22 │Sud-Est │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │19 │RO221│Brăila │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │20 │RO222│Buzău │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │21 │RO223│Constanţa │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │22 │RO224│Galaţi │75% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │23 │RO225│Vrancea │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │24 │RO226│Tulcea │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO31 │Sud Muntenia │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │25 │RO311│Argeş │60% │70% │
│AJUTOR ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│REGIONAL│26 │RO312│Călăraşi │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │27 │RO313│Dâmboviţa │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │28 │RO314│Giurgiu │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │29 │RO315│Ialomiţa │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │30 │RO316│Prahova │75% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │31 │RO317│Teleorman │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO41 │Sud-Vest Oltenia │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │32 │RO411│Dolj │75% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │33 │RO412│Gorj │75% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │34 │RO413│Mehedinţi │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │35 │RO414│Olt │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │36 │RO415│Vâlcea │70% │75% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │ │RO42 │Vest │
│ ├────┼─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │37 │RO421│Arad │40% │50% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │38 │RO422│Caraş-Severin │50% │60% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │39 │RO423│Hunedoara │60% │70% │
│ ├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │40 │RO424│Timiş │40% │50% │
│ ├────┼─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │41 │RO32 │Ilfov (parţial) │
│ ├────┼─────┴───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │Numai următoarele │ │ │
│ │ │părţi din regiunea │ │ │
│ │ │NUTS 3 sunt eligibile│ │ │
│ │ │ca zone „c“ care nu │ │ │
│ │ │sunt predefinite: │ │ │
│ │41.1│Ciorogârla, Domneşti,│45% │55% │
│ │ │Clinceni, Cornetu, │ │ │
│ │ │Bragadiru, │ │ │
│ │ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │ │Jilava, 1 Decembrie, │ │ │
│ │ │Copăceni, Vidra, │ │ │
│ │ │Berceni. │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Numai următoarele │ │ │
│ │ │părţi din regiunea │ │ │
│ │ │NUTS 3 sunt eligibile│ │ │
│ │ │ca zone „c“ care nu │ │ │
│ │ │sunt predefinite: │ │ │
│ │ │Periş, Ciolpani, │ │ │
│ │ │Snagov, Gruiu, Nuci, │ │ │
│ │41.2│Grădiştea, │55% │65% │
│ │ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │ │Dascălu, Moara │ │ │
│ │ │Vlăsiei, Baloteşti, │ │ │
│ │ │Corbeanca, Buftea, │ │ │
│ │ │Chitila, Glina, │ │ │
│ │ │Cernica, Dobroeşti, │ │ │
│ │ │Pantelimon. │ │ │
└────────┴────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘    (3) În cazul în care proiectul prevede atât activităţi aferente unei investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi activităţi finanţabile prin ajutor de minimis/pentru cercetare şi dezvoltare, procentele aferente intensităţii maxime admise prezentate anterior se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional.
    (4) Având în vedere specificul proiectelor (proiecte comune), ajutorul de stat regional se acordă exclusiv liderului de parteneriat, iar intensitatea ajutorului se calculează în legătură cu investiţia iniţială realizată de către acesta, pe baza cheltuielilor eligibile realizate, şi în funcţie de locaţia, respectiv regiunea de implementare a investiţiei, tipul de întreprindere (categoria din care face parte).
    (5) Ajutorul de stat regional se consideră acordat la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutorul de stat regional se plăteşte întreprinderii respective.

    ART. 8
    (1) Ajutoarele de stat regionale acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu orice alte ajutoare de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite, sau cu orice alt ajutor de stat sau de minimis, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
    (2) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de stat va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se vor menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis sau de stat primit sau solicitat de acesta cu referire la aceleaşi costuri eligibile ale proiectului pentru care se solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme la nivel de întreprindere unică/grup. Pentru orice modificare survenită între momentul semnării declaraţiei şi data semnării contractului de finanţare, solicitantul ajutorului va notifica furnizorul în ziua semnării contractului de finanţare, anterior momentului semnării contractului.

    ART. 9
    (1) Partea din proiectul de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet în una sau în mai multe dintre categoriile următoare:
    a) cercetare industrială;
    b) dezvoltare experimentală;
    c) studii de fezabilitate.

    (2) Cuantumurile maxime ale ajutoarelor de cercetare şi dezvoltare se vor calcula aplicând intensităţile maxime permise, fără a se depăşi pragurile maxime prevăzute în tabelul de mai jos:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Intensităţile specifice ajutorului pentru cercetare şi │
│dezvoltare │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │Tipul de │Întreprinderi│Microîntreprinderi│
│ │ajutor │mijlocii │/ │
│ │ │ │Întreprinderi mici│
│Ajutoare ├─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│de │Cercetare │50% │50% │
│cercetare │industrială │ │ │
│şi ├─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│dezvoltare│Dezvoltare │25% │25% │
│ │experimentală│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Studii de │50% │50% │
│ │fezabilitate │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┘    (3) Intensităţile ajutoarelor pentru cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi studii de fezabilitate prezentate la alin. (2) pot fi majorate până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile, în conformitate cu lit. a)-c), unde lit. b) şi c) nu se pot cumula:
    a) cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici;
    b) cu 15 puncte procentuale, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    (i) proiectul implică o colaborare efectivă:
    - între întreprinderi dintre care cel puţin una este IMM sau proiectul este realizat în cel puţin două state membre sau într-un stat membru al UE şi într-o parte contractantă la Acordul privind SEE şi niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile; sau
    – între o întreprindere şi un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau mai multe astfel de organisme, în cazul în care aceste organisme suportă cel puţin 10% din costurile eligibile şi au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

    (ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source;
    (iii) beneficiarul se angajează să pună la dispoziţie, în timp util, licenţe pentru rezultatele cercetării proiectelor de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor, care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, la preţul pieţei şi în mod neexclusiv şi nediscriminatoriu, în vederea utilizării de către părţile interesate din SEE;
    (iv) proiectul de cercetare şi dezvoltare este realizat într-o regiune asistată care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

    c) cu 5 puncte procentuale, în cazul în care proiectul de cercetare şi dezvoltare este realizat într-o regiune asistată care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    ART. 10
    (1) Ajutorul pentru cercetare şi dezvoltare este acordat în cadrul schemei doar pentru activităţile şi proiectele care nu sunt şi nu au fost finanţate înainte din alte fonduri publice pentru aceleaşi costuri eligibile (în concordanţă cu declaraţiile pe propria răspundere depuse de solicitanţi sau cu alte informaţii la care furnizorul are acces).
    (2) Ajutoarele acordate prin schemă pot fi cumulate cu orice alt ajutor (de stat/de minimis) atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite.

    ART. 11
    (1) Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în cuprinsul prezentului act administrativ. Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentei scheme.
    (2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu trebuie să depăşească 300.000 de euro în nicio perioadă de 3 ani. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmărit prin acestea şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniunea Europeană.
    (3) Pentru componenta de ajutor de minimis, finanţarea nerambursabilă maximă acordată în baza prezentei scheme este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis per întreprindere unică prevăzut la alin. (2).
    (4) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă de grant, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.
    (5) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon.
    (6) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziţionează depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (2), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legale.
    (7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de ele, aceasta fiind, în principiu, întreprinderea care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data efectivă a separării.
    (8) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (9) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, al cărei model va fi aprobat prin ghidul specific, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit sau solicitat de acesta şi de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 3 ani. Pentru orice modificare survenită între momentul semnării declaraţiei şi data semnării contractului de finanţare, solicitantul ajutorului va notifica MIPE în ziua semnării contractului de finanţare, însă înainte de semnarea acestuia.
    (10) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut în cuprinsul prezentei scheme.
    (11) În cazul în care, prin acordarea unor ajutoare de minimis în baza prezentei scheme, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de ajutor de minimis acordat în cadrul prezentei scheme, după ce a optat pentru reducerea finanţării solicitate sau pentru renunţarea, integrală sau parţială, la ajutoarele anterioare deja primite sau pentru rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis maxim.

    ART. 12
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (2) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de stat va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se vor menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis sau de stat primit sau solicitat de acesta cu referire la aceleaşi costuri eligibile ale proiectului pentru care se solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme.
    (3) Furnizorul măsurii se va asigura de respectarea cumulului ajutoarelor de minimis pentru un beneficiar, în sensul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite în ultimii 3 ani (calculaţi de la momentul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, indiferent de forma ajutorului de minimis, obiectivul urmărit sau sursa de finanţare, nu depăşeşte echivalentul în lei, calculat la data acordării ajutorului, a 300.000 euro per întreprindere unică.

    CAP. VII
    Beneficiari, activităţi şi condiţii de eligibilitate
    ART. 13
    (1) În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutoarelor de stat regionale, de minimis şi ajutoare pentru cercetare şi dezvoltare activităţile care respectă condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în prezenta schemă şi au ca scop sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligenţa artificială, datele şi cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanţă şi cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică).
    (2) Activităţile eligibile sunt:
    a) activităţi specifice domeniului cercetare-dezvoltare:
    (i) realizarea analizei de business şi analiza vulnerabilităţilor privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de proiect. Această etapă trebuie să includă şi realizarea documentaţiei care stă la baza proiectării, dezvoltării şi implementării tehnologiilor digitale avansate propuse pentru lider;
    (ii) asistenţă în design, implementare, migrare date;
    (iii) customizare şi integrare arhitecturi;
    (iv) dezvoltarea propriu-zisă a aplicaţiilor IT identificate în urma elaborării analizei de business, după caz;

    b) activităţi specifice ajutorului de stat regional: activităţile care au ca scop creşterea competitivităţii IMM-urilor prin investiţii care contribuie la dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate prin:
    (i) achiziţii de active corporale şi necorporale conform planului/analizei de business realizat(e) de partener pentru liderul de proiect (hardware pentru calculul de înaltă performanţă şi cuantică, echipamente pentru automatizări şi robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluţii digitale, dezvoltarea şi/sau adaptarea aplicaţiilor software, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation, proiectarea, producţia şi integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii);
    (ii) investiţii în tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producţie şi lanţul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date), IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), big data, cloud computing şi inteligenţă artificială;
    (iii) achiziţii de active corporale şi necorporale pentru securitatea cibernetică;
    (iv) achiziţii de sisteme de inteligenţă artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
    (v) achiziţia de date şi cloud computing (cu condiţia ca aceste achiziţii să poate fi încadrate la imobilizări necorporale);

    c) activităţi specifice ajutorului de minimis:
    (i) activităţi de transfer de abilităţi/competenţe/cunoştinţe de cercetare-dezvoltare: asistenţă tehnologică pentru inovare; consiliere şi expertiză pentru validarea ideii/soluţiei (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa şi implementa soluţiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obţinerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activităţi de omologare, certificare şi standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
    (ii) activităţi privind achiziţia de active necorporale: licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, investiţii în realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii, precum şi active necorporale achiziţionate din surse externe în condiţii de concurenţă deplină pentru activităţi de inovare: cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;
    (iii) acces la bănci de date, servicii de cloud [achiziţii de servicii de cloud computing: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) şi infrastructură ca serviciu (IaaS)] şi de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.


    (3) Activităţile vor respecta condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în prezenta schemă.

    ART. 14
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat, respectiv ajutor de minimis întreprinderile care au calitatea de IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii), în sensul prevederilor anexei I - Definiţia IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu respectarea cumulativă (atât pentru liderul de parteneriat, cât şi pentru partener) a următoarelor condiţii:
    a) sunt înregistrate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puţin la momentul plăţii ajutorului de stat;
    c) sunt înfiinţate cel târziu la data de 31 decembrie 2021, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare (2024) şi în anii 2022 şi 2023, în conformitate cu, spre exemplu, informaţiile preluate de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi au înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior 2022;
    d) la data semnării contractului de finanţare nu au obligaţii de plată nete neachitate în termen către bugetul consolidat al statului şi, respectiv, bugetul local şi nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unităţi administrativ-teritoriale diferite;
    e) au capacitatea de a asigura o contribuţie financiară, conform prevederilor ghidului specific, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), a costurilor suplimentare ce pot apărea în implementare, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi sustenabilitatea financiară a investiţiei, respectiv costurile de întreţinere, operare şi mentenanţă a investiţiei, pe toată durata de durabilitate a proiectului. Contribuţia financiară proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/de minimis;
    f) nu desfăşoară activităţi cu produse care au caracter erotic sau obscen, activităţi din domeniul jocurilor de noroc şi nici activităţi care contravin ordinii publice şi/sau prevederilor legale în vigoare;
    g) nu deţin pagini web care conţin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată;
    h) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate“, aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme;
    i) nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenţei sau a unei instanţe de judecată sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    k) nu au legătură cu industria de tutun (producţie, distribuţie, prelucrare şi comerţ);
    l) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfăşoară activităţi destinate modificării patrimoniului genetic al fiinţei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activităţi de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obţinerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
    m) nu desfăşoară activităţi de jocuri de noroc (producţie, construcţie, distribuţie, prelucrare, comerţ sau software conex);
    n) nu desfăşoară comerţ sexual;
    o) nu implică animale vii în scopuri experimentale şi ştiinţifice, în măsura în care respectarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice nu poate fi garantată;
    p) nu desfăşoară activităţi de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziţionarea sau tranzacţionarea cu instrumente financiare;
    q) nu desfăşoară activităţi legate de exploatare/extracţie, prelucrare, distribuţie, depozitare sau ardere a combustibililor fosili solizi şi a petrolului şi nici investiţii legate de extracţia gazelor;
    r) solicită ajutor de stat/de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în prezenta schemă.

    (2) Liderul de parteneriat poate depune un singur proiect în cadrul prezentei scheme. Numărul maxim de proiecte în care se poate angaja un partener este de 3 proiecte. Partenerul se va asigura de evitarea dublei finanţări în ceea ce priveşte dezvoltarea produselor IT/soluţiilor IT în cadrul proiectelor în care participă (nu se vor accepta la plată aceleaşi produse IT/soluţii IT dezvoltate pentru alte proiecte propuse pentru finanţare).
    (3) Activitatea pentru care se solicită finanţare, asociată unui cod CAEN aferent proiectului de investiţii, trebuie să fie autorizată la 31 decembrie 2022 pentru liderul de parteneriat şi cel puţin la momentul plăţii ajutorului de stat la locaţia de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de parteneriat).
    (4) Pe parcursul implementării proiectului, dar şi pe perioada de durabilitate, locaţia de implementare se poate modifica exclusiv în interiorul regiunii în cadrul aceluiaşi NUTS 3 (Nomenclatorul unităţilor teritoriale pentru statistică pentru România 3 este format din 41 de judeţe şi Bucureşti) în legătură cu care s-a acordat ajutorul regional. În situaţia în care regiunea în cauză reprezintă una dintre localităţile din Ilfov [aşa cum sunt acestea menţionate la art. 7 alin. (2) nr. crt. 41], modificarea locaţiei se va putea face doar în interiorul respectivei regiuni/localităţi de nivel inferior NUTS 3.
    (5) Nu pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile al căror reprezentant legal se află în următoarele situaţii:
    a) a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    b) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/unionale în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    c) a indus în eroare cu intenţie o autoritate de management, un organism intermediar sau o comisie de evaluare şi selecţie prin furnizarea de informaţii incorecte/false în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi de minimis sau al altor scheme de ajutor de stat şi de minimis derulate pentru finanţare din programele operaţionale în oricare dintre perioadele de programare;
    d) a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau furnizorul/ administratorul schemei de ajutor de stat pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare din programele operaţionale în oricare dintre perioadele de programare.

    (6) Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul, în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul. Această prevedere se aplică la nivel de „grup“.
    (7) Proiectul prin care se solicită ajutor de stat regional trebuie să cuprindă obligatoriu o investiţie iniţială în active, având opţiunea de a accesa şi ajutor pentru cercetare- dezvoltare şi/sau ajutor de minimis în condiţiile detaliate în prezenta schemă.
    (8) Perioada de realizare a activităţilor proiectului începe după semnarea contractului de finanţare şi este de maximum 30 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.
    (9) Liderul de parteneriat nu trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul IT, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. g). Totuşi, liderii de parteneriat care au autorizate aceste coduri CAEN pot beneficia de finanţare pentru domenii de activitate eligibile în cadrul apelului de proiecte, cu condiţia asumării printr-o declaraţie că vor prezenta un raport/o adresă întocmit(ă) de un expert contabil - membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sau auditor financiar - membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, care va certifica faptul că firma nu a avut venituri din activităţile specifice codurilor CAEN enumerate la art. 3 lit. g), conform situaţiilor financiare aferente anului 2023, în etapa de contractare a proiectului.

    ART. 15
    (1) Întreprinderile care beneficiază de finanţare în cadrul acestei scheme trebuie să demonstreze respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ (DNSH) obiectivele de mediu, în înţelesul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088; astfel vor depune împreună cu cererea de finanţare declaraţia privind respectarea principiului DNSH, însoţită de autoevaluare. Totodată, în vederea respectării principiului DNSH, planul de afaceri va prezenta orice riscuri potenţiale care pot decurge pentru mediu şi care sunt metodele de abordare a acestora. Conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) va fi certificată de un auditor independent la sfârşitul perioadei de investiţie. Auditorul independent va fi angajat de stat (MIPE) şi trebuie să furnizeze un raport care să justifice în mod corespunzător concordanţa dintre caracteristicile sistemului şi cerinţele prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului, în anexa la această decizie şi în Regulamentul privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă.
    (2) Întreprinderea care aplică în cadrul acestei scheme va declara că este beneficiarul real al investiţiei conform art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, corelat cu art. 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate pentru cheltuieli
    ART. 16
    (1) Cheltuieli eligibile sub incidenţa ajutorului de stat regional sunt cheltuielile aferente următoarelor activităţi:
    a) cheltuieli privind achiziţia de active corporale şi necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanţă şi cuantică, echipamente pentru automatizări şi robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluţii digitale, dezvoltarea şi/sau adaptarea aplicaţiilor software, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
    b) cheltuieli privind achiziţia de tehnologii blockchain [ce favorizează în principal industria de producţie şi lanţul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), big data, cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) şi inteligenţă artificială];
    c) cheltuieli privind achiziţia de active corporale şi necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minimum 5% din valoarea proiectului) - cheltuială obligatorie;
    d) cheltuieli privind achiziţia de sisteme de inteligenţă artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
    e) valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile de la lit. a)-d), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este eligibilă, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Activele necorporale vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    b) sunt amortizabile;
    c) sunt achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi fără legături cu beneficiarul ajutorului;
    d) sunt incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi rămân asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani.

    (3) Activele achiziţionate conform prezentului articol trebuie să fie noi.
    (4) Orice alte cheltuieli sunt considerate neeligibile pentru a fi finanţate prin ajutor de stat regional. Cu titlu exemplificativ şi nu limitativ sunt neeligibile:
    a) achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport;
    b) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    c) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite prin prezenta schemă.


    ART. 17
    (1) Cheltuieli eligibile sub incidenţa ajutorului de cercetare şi dezvoltare sunt cheltuielile aferente următoarelor:
    a) costurile cu personalul*): cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare şi dezvoltare;
    *) Costurile cu personalul pentru care se acordă ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare vor respecta plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

    b) costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului de cercetare şi dezvoltare şi pe durata perioadei de implementare. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiectul de cercetare şi dezvoltare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei acestui proiect, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    c) costurile asociate studiilor de fezabilitate;
    d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiectul de cercetare şi dezvoltare;
    e) valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la lit. a)-d), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este eligibilă, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Cheltuielile cu personalul se stabilesc proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor în proiectul de cercetare şi dezvoltare şi includ remuneraţia netă şi contribuţiile/taxele aferente.
    (3) Toate investiţiile vor fi conforme cu criteriile de selecţie ale următoarelor câmpuri de intervenţie prezentate în anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241: 021c (130 de milioane euro), 021d (alocare de 20 de milioane euro).

    ART. 18
    (1) Cheltuieli eligibile sub incidenţa ajutorului de minimis sunt următoarele:
    a) cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor/licenţelor software, cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) şi AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluţii E-Commerce etc. şi integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
    b) cheltuieli aferente accesului la bănci de date, servicii de cloud [achiziţii de servicii de cloud computing: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) şi infrastructură ca serviciu (IaaS)] şi de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe, pe perioada de implementare a proiectului;
    c) cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele;
    d) cheltuieli privind serviciile pentru validarea ideii/soluţiei (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa şi implementa soluţiile tehnice inovative potrivite);
    e) cheltuieli cu serviciile de consiliere pentru obţinerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activităţi de omologare, certificare şi standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
    f) cheltuieli privind achiziţia de active necorporale: licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, investiţii în realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/produselor proprii, precum şi active necorporale achiziţionate din surse externe în condiţii de concurenţă deplină pentru activităţi de inovare: cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;
    g) valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la lit. a)-f), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 19
    (1) Pentru a putea beneficia de ajutor de stat/de minimis în temeiul prezentei scheme, solicitanţii trebuie să depună/încarce în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro o cerere de finanţare însoţită de următoarele:
    a) plan de afaceri [pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), solicitanţii vor prezenta în planul de afaceri inclusiv riscuri potenţiale pentru mediu care decurg din activităţile lor şi metodele de atenuare a acestora];
    b) anexele detaliate în ghidul specific aferent apelului de proiecte;
    c) informaţii cu privire la beneficiarii reali, în înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiile impuse de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    Astfel, datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanţi încă din faza depunerii proiectelor, respectiv:
    (i) pentru solicitanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    (ii) pentru solicitanţii care au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) pentru solicitanţii străini, înregistraţi în afara României, se vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din ţara ofertantului, însoţite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi, în condiţiile legii.    (2) Investiţia propusă prin cererea de finanţare prevăzută la alin. (1) nu este demarată înainte de depunerea acesteia.

    CAP. IX
    Aspecte privind ajutoarele regionale
    ART. 20
    În cazul ajutoarelor regionale pentru investiţii:
    a) investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea, fără acordarea unui nou ajutor, a unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Regiunea în cauză se înţelege ca zonă la nivelul NUTS 3 în care se află investiţia beneficiarului; dacă regiunea în cauză este la un nivel mai mic decât NUTS 3, se va înţelege că se va referi la o regiune de nivel inferior;
    b) beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    c) în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;
    d) orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale pentru statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii;
    e) beneficiarul ajutorului trebuie să facă dovada posibilităţii asigurării cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.


    CAP. X
    Atribuţiile furnizorului şi administratorului schemei de ajutor de stat şi de minimis
    ART. 21
    Furnizorul şi administratorul schemei de ajutor de stat şi de minimis are următoarele atribuţii:
    a) publică prezenta schemă în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro/ secţiunea https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/;
    b) publică anexa II - Informaţii privind ajutoarele de stat exceptate în condiţiile prevăzute în prezentul regulament la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro;
    c) elaborează Ghidul specific - Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate;
    d) lansează şi organizează apelurile de proiecte ulterior avizării schemei de ajutor de stat şi de minimis de către Consiliul Concurenţei;
    e) evaluează şi selectează, în mod transparent şi nediscriminatoriu, propunerile de proiecte primite de la potenţialii beneficiari ai ajutorului de stat şi de minimis;
    f) semnează contractul de finanţare cu fiecare dintre beneficiarii ajutorului de stat şi de minimis selectaţi pentru finanţare;
    g) efectuează plata sumelor aferente contractelor de finanţare către beneficiarii ajutorului de stat şi de minimis;
    h) monitorizează permanent ajutoarele de stat şi de minimis acordate, aflate în derulare, în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de stat şi de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă;
    i) înregistrează în cadrul Registrului ajutoarelor de stat (RegAS) măsura de ajutor, ajutoarele acordate, plăţile efectuate în cadrul acestora, precum şi obligaţiile de rambursare impuse beneficiarilor sau rambursările de ajutor efectuate de către beneficiari în conformitate cu prevederile art. 29;
    j) are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de stat/de minimis nelegal sau utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de stat/de minimis şi a dobânzii aferente;
    k) are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate privind ajutorul de stat/de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat şi de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de stat/de minimis, cum sunt, de exemplu: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.


    CAP. XI
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, activităţi eligibile şi cheltuieli eligibile
    ART. 22
    (1) Beneficiarii (lider de parteneriat şi partener) au dreptul de a primi ajutorul de stat/de minimis pentru implementarea proiectului selectat, în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis şi în conformitate cu prevederile actului de acordare a ajutorului încheiat.
    (2) Beneficiarii (lider de parteneriat şi partener) au obligaţia de a implementa proiectul selectat şi de a asigura sustenabilitatea acestuia. De asemenea, beneficiarii au următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a asigura din surse proprii, care exclud ajutorul de stat sau alte tipuri de ajutoare, valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi valoarea cofinanţării din bugetul eligibil al proiectului^5;
    ^5 Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor (alţii decât organisme ale statului) sau din alte surse private.

    b) obligaţia de a raporta furnizorului/administratorului schemei de ajutor de stat şi de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat şi de minimis, în formatul pus la dispoziţie şi în termenul solicitat de către acesta;
    c) obligaţia de a păstra, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de stat şi de minimis primit, pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de stat şi de minimis;
    d) obligaţia de a restitui parţial sau integral valoarea ajutorului de stat şi de minimis primit, în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă, calculată conform reglementărilor în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    (3) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de stat şi de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014, precum şi a Regulamentului (UE) 2023/2.831;
    b) nerealizarea niciunuia dintre obiectivele asumate prin proiect, menţionate în contractul de finanţare;
    c) înstrăinarea proiectului ori a bunurilor obţinute prin finanţarea prevăzută în prezenta schemă, inclusiv în termenul de durabilitate a proiectului. Se au în vedere atât înstrăinarea parţială, cât şi cea totală. În raport cu forma, prin înstrăinare se înţelege atât cea oneroasă, cât şi cea gratuită;
    d) cazurile confirmate de conflict de interese sau de dublă finanţare;
    e) orice alte situaţii prevăzute în contractele de finanţare.

    (4) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de stat primit:
    a) efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin PNRR, în conformitate cu domeniile de intervenţie 021c şi 021d din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241;
    b) atingerea parţială a obiectivelor şi indicatorilor de realizare şi de rezultat din cadrul contractului de finanţare; se va aplica direct proporţional cu valoarea indicatorului neîndeplinit;
    c) orice alte situaţii prevăzute în contractele de finanţare.


    ART. 23
    Activităţile eligibile care fac obiectul prezentei scheme de ajutor de stat şi de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare.

    CAP. XII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 24
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis se aplică de la data publicării ei până la epuizarea bugetului alocat, astfel:
    a) data până la care se poate acorda ajutorul este 30 iunie 2026;
    b) data până la care se pot efectua plăţile în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat şi de minimis este 31 decembrie 2026.

    (2) În cazul modificării Regulamentului (UE) nr. 651/2014 şi a Regulamentului (UE) 2023/2.831 înainte de data de 1 ianuarie 2027, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate în consecinţă.

    ART. 25
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este reprezentată de fonduri europene finanţate din PNRR.
    (2) Bugetul schemei de ajutor de stat şi de minimis este de 150 milioane euro, echivalent în lei.
    (3) Alocarea bugetului pe ani şi pe tipuri de măsuri de sprijin este următoarea:

┌──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Tipul de │Bugetul │ │ │ │
│măsură de │total │Anul 2024 │Anul 2025 │Anul 2026 │
│sprijin │(euro) │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Ajutor │ │ │ │ │
│regional │105.000.000│31.500.000│52.500.000│21.000.000│
│pentru │ │ │ │ │
│investiţii│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Ajutor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│proiecte │ │ │ │ │
│de │25.000.000 │7.500.000 │12.500.000│5.000.000 │
│cercetare │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│dezvoltare│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Ajutor de │20.000.000 │6.000.000 │10.000.000│4.000.000 │
│minimis │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │150.000.000│45.000.000│75.000.000│30.000.000│
│(euro) │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    (4) Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei.

    ART. 26
    Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat şi de minimis în cadrul prezentei scheme este de 300 de întreprinderi.

    CAP. XIII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 27
    (1) Prezenta schemă se va publica pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro.
    (2) Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 referitoare la fiecare ajutor acordat care depăşeşte 100.000 euro vor fi publicate pe site-ul www.ajutordestat.ro.

    ART. 28
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, precum şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 29
    (1) Furnizorul schemei are obligaţia de a înregistra schema de ajutor de stat şi de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.^6
    ^6 Conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

    (2) Furnizorul schemei are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz. Plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii.
    (3) Furnizorul schemei este responsabil pentru datele şi informaţiile încărcate în RegAS.
    (4) Furnizorul schemei are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (5) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (6) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    CAP. XIV
    Regula de cumul
    ART. 30
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi cheltuieli eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.


    ART. 31
    Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensităţile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat şi de minimis.

    ART. 32
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Pentru orice modificare survenită între momentul semnării declaraţiei şi data semnării contractului de finanţare, solicitantul ajutorului va notifica furnizorul în ziua semnării contractului de finanţare, anterior momentului semnării contractului.

    CAP. XV
    Recuperarea ajutoarelor de stat, de minimis şi pentru cercetare şi dezvoltare
    ART. 33
    (1) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei^7. Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MIPE, prin direcţiile de specialitate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat şi normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de minimis.
    ^7 Regăsită la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged-2.pdf.

    (2) În vederea dispunerii recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor de stat emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    (3) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligaţia emiterii, prin acte normative/administrative, de norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016