Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 martie 2024  privind IMM PLUS    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 martie 2024 privind IMM PLUS

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 201 din 11 martie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 11 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prin prezenta schemă de ajutor de stat se au în vedere sprijinirea accesului la lichidităţi al întreprinderilor mici şi mijlocii, al întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina, precum şi încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt compatibile cu piaţa internă, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanţelor, iar atribuţiile de administrare sunt delegate, prin efectul legii, astfel:
    a) Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS;
    b) F.N.G.C.I.M.M. şi Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN, denumit în continuare F.G.C.R., pentru componenta AGRO PLUS;
    c) F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM PROD PLUS;
    d) F.N.G.C.I.M.M. şi Fondului Român de Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.R.C., pentru componenta CONSTRUCT PLUS;
    e) F.R.C., pentru componenta INNOVATION PLUS;
    f) F.G.C.R., pentru componenta RURAL PLUS.


    ART. 2
    În înţelesul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarii schemei de ajutor de stat:
    1. pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale;
    2. pentru componenta AGRO PLUS, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului;
    3. pentru componenta IMM PROD PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri;
    4. pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi arhitecţii, aşa cum sunt reglementaţi în Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură;
    5. pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor, din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul subprogramului de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale este municipiul, oraşul, comuna, care are proiecte ce presupun finanţarea unor activităţi economice în sectorul construcţiilor;
    6. pentru componenta INNOVATION PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi care au în componenta cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi. Prin cheltuială cu caracter inovator se înţelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activităţi, creşterea productivităţii mijloacelor fixe, achiziţionate şi/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum şi cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, şi cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin programul INNOVATION;
    7. pentru componenta RURAL PLUS, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatori economici constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului;

    b) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul schemei de ajutor de stat. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat;
    c) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul schemei de ajutor de stat, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit; beneficiarul schemei de ajutor de stat îşi asumă obligaţia de a rambursa statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    d) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    e) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiarul schemei de ajutor de stat în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor, acordă o garanţie în numele şi pe contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    f) garant - statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului;
    g) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, în numele şi pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    h) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    i) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) comision de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat;
    k) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;
    l) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    m) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    n) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării garantate, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor;
    o) microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprinderi care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane de euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane de euro;
    r) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, astfel cum sunt definite la lit. o), p) şi q);
    s) unitate administrativ-teritorială - UAT - municipiul, oraşul sau comuna care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor.


    CAP. II
    Ajutor de stat
    ART. 3
    (1) În cadrul schemei de ajutor de stat se acordă, în temeiul secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, ajutoare de stat sub formă de garanţie pentru credite şi sub formă de grant, cu respectarea prevederilor art. 4, respectiv art. 5.
    (2) Ajutoarele acordate pe baza schemelor aprobate în temeiul secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare în acelaşi temei, nu trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă s-au depăşit plafoanele prevăzute la art. 6.

    ART. 4
    (1) În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea creditului garantat de stat şi/sau procentul de garantare a creditului vor/va putea fi ajustate/ajustat în vederea încadrării în plafoanele menţionate la art. 6 alin. (1), după caz.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 de lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 de lei.
    (3) Durata maximă a finanţărilor prevăzute la alin. (2) este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru, cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    (5) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.
    (6) Pentru garanţiile acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat se percep comisioane de risc, astfel:
    a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.


    ART. 5
    (1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate conform art. 4 alin. (2), beneficiază de un ajutor de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 6
    (1) Ajutoarele de stat prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) sau (2), după caz, se cumulează şi se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/UAT.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Ajutoarele de stat vor fi acordate cu respectarea prevederilor secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, respectiv:
    a) ajutorul total nu depăşeşte 2.250.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; plafonul se aplică tuturor întreprinderilor active în sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia sectoarelor agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii, unde se aplică prevederile lit. e);
    b) ajutorul se acordă cel târziu la data de 30 iunie 2024;
    c) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;
    d) se poate acorda ajutor întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării de produse agricole, cu condiţia ca acest ajutor să nu fie transferat parţial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii de produse introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză sau achiziţionate de la producători primari, cu excepţia cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piaţă, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;
    e) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii, pe lângă criteriile prevăzute la lit. b), respectiv la lit. c), se aplică următoarele condiţii:
    (i) ajutorul nu depăşeşte 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    (ii) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    (iii) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;

    f) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, potrivit lit. a), respectiv lit. e), întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, însumate, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 de euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 de euro pe întreprindere.

    (4) Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2), cu excepţia creditelor acordate beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, Ministerul Finanţelor finanţează grantul pentru dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.
    (5) Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat pentru plata dobânzii este de maximum 12 luni de la data acordării creditului. În situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depăşeşte cuantumul nominal prevăzut pentru componenta de dobândă prin acordul de finanţare, valoarea ajutorului de stat efectiv plătit este plafonat la acest nivel, iar beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa.
    (6) Pentru toţi beneficiarii eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor finanţează valoarea comisionului de risc şi a comisionului de administrare din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.
    (7) Ajutorul de stat prevăzut la art. 5 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, şi se virează trimestrial în contul F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituţiile de credit pe propria răspundere. Ministerul Finanţelor virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior.

    CAP. III
    Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat
    ART. 7
    (1) Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, RURAL PLUS din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mari şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ, la data transmiterii de către instituţiile de credit a solicitărilor, următoarele criterii:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale, depozite colaterale, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise şi autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora.

    (2) Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele de investiţii, valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    f) la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar şi în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se emit în limba română, iar în cazul în care sunt emise şi autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora.

    (3) Beneficiarul din categoria UAT-urilor este eligibil în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru realizarea proiectelor de investiţii din domeniul construcţiilor ce vizează activităţi economice, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) prezintă dovada aprobării finanţării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanţia F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz;
    b) nu înregistrează credite restante la instituţiile de credit la data solicitării de acordare a garanţiei de stat;
    c) nu se află în situaţie de criză financiară sau împotriva beneficiarului nu a fost deschisă procedura insolvenţei în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, la data acordării garanţiei;
    d) prezintă certificatul de atestare fiscală valabil la data acordării garanţiei de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz. În cazul în care UAT înregistrează datorii se va prezenta dovada achitării acestora;
    e) nu au fost emise împotriva acestuia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    g) prezintă avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Măsurile de ajutor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat nu pot fi utilizate în niciun fel pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană sau de partenerii săi internaţionali şi trebuie să fie în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile. Este interzis ca entităţile care fac obiectul sancţiunilor să beneficieze direct sau indirect de astfel de măsuri. Astfel, nu pot beneficia de facilităţile acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat întreprinderile care fac obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană şi nici:
    a) persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) întreprinderile deţinute sau controlate de persoane, entităţi sau organisme care au făcut obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană;
    c) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în industrii care au făcut obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

    (5) Ajutorul acordat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă nu este condiţionat de relocarea unei activităţi de producţie sau a altei activităţi a beneficiarului dintr-o altă ţară din Spaţiul Economic European (SEE) pe teritoriul statului membru care acordă ajutorul, indiferent de numărul de locuri de muncă pierdute efectiv în unitatea iniţială a beneficiarului din SEE.
    (6) În exercitarea atribuţiilor lor, F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R. pot solicita informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii activităţile finanţate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare, tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.
    (8) În cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS pot fi finanţate activităţi din toate sectoarele/domeniile de activitate, cu excepţia:
    a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la alin. (7);
    b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO PLUS, RURAL PLUS şi codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD PLUS şi CONSTRUCT PLUS.


    ART. 8
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R. în vederea emiterii de garanţii, în numele şi pe contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat.
    (2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R. în numele şi pe contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50.

    ART. 9
    Garanţiile pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2) se acordă cu respectarea prevederilor Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03.

    CAP. IV
    Cheltuieli eligibile, finanţarea şi garantarea
    ART. 10
    În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt eligibile cheltuielile aferente investiţiilor şi capitalului de lucru detaliate mai jos pentru fiecare componentă a schemei de ajutor de stat, astfel:
    1. Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt următoarele:
    a) pentru creditele de investiţii: achiziţie de echipamente/ maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziţie de active necorporale aferente investiţiei software/licenţe pentru programe/brevete inclusiv TVA; achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/terenuri pentru construcţie/agricultură inclusiv TVA: construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiţie inclusiv TVA;
    b) pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări şi/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; plată impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea „sedii/activităţi autorizate“, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;
    c) cheltuielile de refinanţare a altor credite pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii, cheltuielile destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.

    2. Pentru componenta AGRO PLUS, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt cele prevăzute la pct. 1, care sunt aferente beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea „sedii/activităţi autorizate“, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei AGRO PLUS.
    3. Pentru componenta IMM PROD PLUS se pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli:
    a) achiziţia de echipamente şi utilaje inclusiv TVA, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producţie sau demararea de activităţi noi de producţie;
    b) achiziţia, amenajarea de terenuri şi achiziţia/construcţia de hale destinate producţiei inclusiv TVA;
    c) achiziţia de echipamente inclusiv TVA, softuri inclusiv TVA, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv TVA, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează şi dezvoltă proiecte în industria producătoare;
    d) achiziţia de echipamente inclusiv TVA, în vederea alinierii la obiectivele de mediu, care să genereze eficienţă energetică consumului propriu, panouri solare inclusiv TVA, staţii de biogaz inclusiv TVA, staţii de reciclare inclusiv TVA;
    e) finanţarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale şi mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuţii, alte sume datorate bugetului general consolidat, în cazul companiilor producătoare care deţin/nu deţin propriile lanţuri de distribuţie şi pentru firmele care intenţionează să deschidă/dezvolte/diversifice activităţi de producţie, inclusiv pentru internaţionalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producţie;
    f) cheltuielile de refinanţare a altor credite pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii, cheltuielile destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.

    4. Pentru componenta CONSTRUCT PLUS sunt eligibile următoarele destinaţii ale finanţărilor aferente creditelor de investiţii şi capital de lucru, inclusiv TVA:
    1. achiziţia de echipamente şi utilaje de construcţii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţiilor necesare proiectelor de construcţii, şi anume:
    a) dotări cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări - cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora;
    b) cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
    c) cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi de sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

    2. construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii:
    a) construcţii şi instalaţii - cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;
    b) cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi;
    c) cheltuieli de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi;

    3. achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcţii:
    a) active necorporale - cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului;
    b) obţinere de avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; comisioane, cote şi taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare; achiziţionarea semnăturii electronice; alte avize, acorduri şi autorizaţii;
    c) proiectare şi inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic. Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;
    d) consultanţă - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii;
    e) asistenţă tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului, plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii;
    f) cheltuielile cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 de lei fără TVA, cu excepţia cheltuielilor cu activităţi de marketing şi promovare care nu sunt eligibile;

    4. achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu, care să genereze eficienţa consumului propriu - panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare:
    a) achiziţionarea echipamentelor şi instalarea panourilor solare fotovoltaice, panourilor fotovoltaice, invertoarelor, acumulatorilor, regulatoarelor de încărcare, sistemelor de prindere;
    b) cheltuieli cu proiectarea privind asigurarea suportului tehnic - aviz tehnic de racordare din ATR existent în ATR prosumator - maximum 10% din cheltuielile eligibile;
    c) cheltuieli cu întreţinerea şi service-ul sistemelor fotovoltaice;
    d) consultanţă şi management de proiect - maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    e) modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;
    f) investiţii în producţia/achiziţia de biodigestoare şi staţii de biogaz;
    g) investiţii în producţia/achiziţia de staţii de reciclare;
    h) investiţii în producţia de componente/sisteme integrate de panouri fotovoltaice;

    5. finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii şi cheltuieli pentru executarea lucrărilor aferente activităţilor de construcţii, pentru combustibil, energie şi alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care derulează contracte în sectorul construcţiilor;
    6. plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuţii, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care derulează contracte în sectorul construcţiilor;
    7. achiziţia de acţiuni şi părţi sociale.

    5. Pentru componenta INNOVATION PLUS, cheltuielile eligibile inclusiv TVA sunt următoarele:
    a) cheltuieli ocazionate de participarea la târguri internaţionale de profil, în vederea promovării produselor companiei pe pieţele internaţionale:
    - transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora;
    – depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale;

    b) cheltuieli cu achiziţionarea mijloacelor de transport aferente serviciilor de distribuţie pentru activitatea de export;
    c) cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale;
    d) cheltuieli cu obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor;
    e) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    f) cheltuieli cu achiziţionarea echipamentelor hardware TIC, dispozitivelor şi a echipamentelor aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune;
    g) cheltuieli cu construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru;
    h) cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului; soluţii software cu rol de gestionare, evaluare şi monitorizare: cheltuieli pentru achiziţia unui website de prezentare a companiei, pentru achiziţia unui domeniu şi găzduirea pe server; cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service, cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller, cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele, activităţi de vânzări prospectare clienţi, managementul lead-urilor, managementul portofoliului de clienţi activi, managementul relaţiei cu clienţii prin soluţii software de tip Customer Relationship Management - CRM; gestionarea problemelor trimise de clienţi în sisteme de ticketing; activitatea financiară - facturi, contabilitate, managementul documentelor - contracte, oferte, documente specifice unei industrii; analiza şi gestionarea corectă a proceselor de business prin soluţii software de tip Business Process Management - BPM; colectarea datelor specifice obiectivelor şi profilului fiecărei companii/industrii; activităţi de comunicare internă şi externă şi de rapoarte;
    i) cheltuieli cu plata salariilor şi chiriilor pentru sediile în care îşi desfăşoară activitatea şi alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea „sedii/activităţi autorizate“, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;
    j) cheltuieli legate de activitatea de inovare şi invenţie a întreprinderii. Toate activităţile care încorporează inovaţie şi invenţie sunt eligibile în cadrul componentei INNOVATION PLUS, respectiv orice activitate care încorporează progres tehnologic poate fi finanţată în cadrul acestei componente; de asemenea, orice produs încorporat sau dezvoltat de un beneficiar care este asimilat invenţiei (produse/servicii noi) validate prin brevete, licenţe, mărci. Toate cheltuielile accesorii realizării obiectivelor, precum salarii, chirii, stocuri, energie, combustibil, impozite, taxe, pot fi finanţate prin INNOVATION PLUS.

    6. Pentru componenta RURAL PLUS destinaţiile finanţării sunt: achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA; achiziţie de active necorporale: software/licenţe/programe/brevete, inclusiv TVA; achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/depozitare/ terenuri agricole şi terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA; achiziţie de părţi sociale şi acţiuni; construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/depozitare, inclusiv TVA; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA; alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv TVA; active biologice productive, inclusiv TVA; cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar la acestea; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilităţi; impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat, a căror obligaţie de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta; alte costuri de operare; active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor; cheltuielile de refinanţare a altor credite pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea „sedii/activităţi autorizate“, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL PLUS.
    7. În cadrul schemei de ajutor de stat nu sunt eligibile creditele acordate pentru refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 11
    (1) Garanţiile de stat aferente creditelor prevăzute la art. 4 alin. (2) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit, respectiv ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz.
    (2) Perioada de acordare şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia, cu respectarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat.

    CAP. V
    Garanţiile creditului
    ART. 12
    (1) Între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.
    (2) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietate a beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii schemei de ajutor de stat la instituţia de creditare.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la alin. (2) şi (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat, şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (5) Ipotecile legale prevăzute la alin. (2) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul naţional de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi F.G.C.R. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi F.G.C.R., după caz, mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    ART. 13
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat, prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, în condiţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 3 din ordonanţa de urgenţă.
    (2) Mandatul prevăzut la art. 12 alin. (7) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, de către instituţia de credit.

    CAP. VI
    Plata garanţiilor şi recuperarea creanţelor
    ART. 14
    (1) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile schemei de ajutor de stat.
    (2) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R. prin schema de ajutor de stat, în numele şi pe contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, şi se recuperează de la beneficiarul schemei de ajutor de stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul schemei de ajutor de stat, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor.

    ART. 15
    (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 14 alin. (2), Ministerul Finanţelor informează F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare instituţiei de credit finanţatoare.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în procedura de acordare a garanţiilor de stat, a grantului, de stabilire a plafoanelor de garantare şi a bugetului pe componente şi regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum şi convenţiile de garantare şi plată a grantului şi convenţiile de implementare, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    (1) Creanţele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul schemei de ajutor de stat sunt asimilate creanţelor bugetare ale căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru sumele prevăzute la art. 14 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt comunicate şi recuperate de către acestea.
    (3) În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2), executarea silită a ipotecilor legale asupra activelor finanţate prin credit se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din executarea silită a activelor finanţate din creditul de investiţii garantat în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare, se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat, între statul român, prin Ministerul Finanţelor, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
    (5) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.
    (7) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 2 lit. h), precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor.
    (8) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2), în baza garanţiei acordate de stat. Instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale este obligată să înştiinţeze din oficiu organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (8), instituţia de credit va distribui şi va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către instituţia de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanţiilor accesorii finanţării garantate, instituţia de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanţiilor şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor instituţiei de credit şi a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.
    (11) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (9) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (10), instituţia de credit şi organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la regularizare.
    (12) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (9), instituţia de credit datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituţia de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.
    (13) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate pentru creditele de investiţii în cadrul schemei de ajutor de stat nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (9) şi (11), fie în cazul în care activele finanţate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite instituţiei de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.
    (15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către Ministerul Finanţelor a plăţii valorii de executare a garanţiilor de stat acordate şi comunicarea documentelor prevăzute la art. 15 alin. (3) de către F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (16) În cazul beneficiarilor schemei de ajutor de stat care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de Ministerul Finanţelor a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, Ministerul Finanţelor poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmise Ministerului Finanţelor de F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.
    (17) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

    CAP. VII
    Durata, plafonul total de garantare, bugetul schemei de ajutor de stat şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 17
    (1) Schema de ajutor de stat IMM PLUS va deveni operaţională la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente programului vor fi emise până la 30 iunie 2024. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.
    (2) Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de maximum 12.499.375.483,08 lei, echivalentul în lei a aproximativ 2.499.995.096,616 euro.
    (3) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (2) se pot acorda garanţii în limita plafonului total de 11.100.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 2.220.000.000 de euro şi granturi în limita a 1.399.375.483,08 lei, echivalentul în lei a aproximativ 279.995.096,62 euro.
    (4) Plafoanele garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul schemei de ajutor de stat pentru fiecare componentă prevăzută la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se stabilesc prin ordinul comun al ministrului finanţelor şi al miniştrilor de resort, astfel cum este stabilit la art. 3 din ordonanţa de urgenţă.
    (5) Plafonul anual total alocat pentru componentele gestionate de un fond de garantare poate fi realocat între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, în limita plafonului total alocat administratorului respectiv pentru acordarea de garanţii în cadrul schemei de ajutor de stat, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor.

    ART. 18
    Prin implementarea schemei de ajutor de stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 11.500 de beneficiari.

    CAP. VIII
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea, raportarea, controlul beneficiarilor schemei de ajutor de stat şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 19
    (1) F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R. au obligaţia să publice pe site-urile proprii textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului schemei de ajutor de stat, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
    (2) F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R., după caz, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat. F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R., după caz, au obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile de monitorizare şi raportare.
    (3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    (4) F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R., în calitate de administratori ai prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (5) F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R., în calitate de administratori ai schemei de ajutor de stat, au obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS a prezentei scheme de ajutor de stat, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R., în calitate de administratori ai schemei de ajutor de stat, au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale în vederea transmiterii acestora la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile pct. 3 paragraful 89 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie.

    ART. 20
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.
    (2) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 4 alin. (2) trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.
    (3) În situaţia în care F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor art. 39 - 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (5) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016