Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 iunie 2022  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 iunie 2022 "Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 588 din 16 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 882 din 7 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 16 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat, denumită „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19“, finanţată din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene nerambursabile, aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acţiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19“.
    (2) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea entităţilor din domeniul agroalimentar în cadrul măsurilor economice „Sprijin pentru România“, precum şi în cadrul programului de relansare economică cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităţilor.
    (3) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat, denumit în continuare parteneriat microgranturi, cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, este administratorul prezentei scheme, pentru implementarea Măsurii 1 - microgranturi, prevăzută la art. 5 alin. (2).
    (5) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, în parteneriat cu agenţiile pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, şi STS, parteneriat denumit, în continuare, parteneriat capital de lucru, este administratorul prezentei scheme, pentru implementarea Măsurii 2 - granturi pentru capital de lucru, prevăzută la art. 5 alin. (2).
    (6) Ajutoarele se acordă în cadrul Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 şi din fonduri de la bugetul de stat.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    (1) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu secţiunea 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutoarele se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (3) Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; Regulamentul (UE) nr. 460/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus); Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, referinţa C(2014)10.233 din data de 19.12.2014, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) furnizor - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE);
    b) administrator al Măsurii 1 - microgranturi - din schema de ajutor de stat - MADR, în parteneriat cu APIA şi STS, fiind împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare semnat cu AM POC;
    c) administrator al Măsurii 2 - granturi pentru capital de lucru - din schema de ajutor de stat - MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, fiind împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare semnat cu AM POC;
    d) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - STS;
    e) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, sistem dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MADR pentru microgranturi şi MAT pentru capital de lucru, în scopul gestionării apelurilor de proiecte, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT în parteneriat cu AIMMAIPE, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte, de către MADR în parteneriat cu APIA;
    f) beneficiari ai ajutorului de stat - microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, întreprinderi individuale, denumite în continuare ÎI, societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizaţii de producători, întreprinderi familiale, denumite în continuare ÎF, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu administratorul schemei de ajutor de stat;
    g) IMM - întreprinderile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, care au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă, înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;
    i) ÎI - întreprinderi individuale, organizate potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;
    j) ÎF - întreprinderi familiale înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;
    k) Societate cooperativă agricolă - înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    l) Cooperativă agricolă - înfiinţată în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Grup şi organizaţii de producători - înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    o) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, şi administratorul schemei, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POC 2014-2020, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat;
    p) contract de acordare a ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorii schemei, în calitate de administratori ai schemei, pe de o parte, şi întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte.


    CAP. IV
    Forma ajutorului
    ART. 4
    Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:
    a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, în sensul art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, cu modificările ulterioare, pentru reluarea activităţii curente sub formă de sumă forfetară, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    b) granturi pentru capital de lucru, în sensul art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, cu modificările ulterioare, pentru reluarea activităţii curente, sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. b) din prezenta schemă.


    CAP. V
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 5
    (1) Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2022.
    (2) Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 300.000.000 de euro, din care 150.000.000 de euro FEDR-REACT-EU şi 150.000.000 de euro fonduri de la bugetul de stat împărţit între cele 2 măsuri după cum urmează:
    • Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de sumă forfetară: echivalentul în lei al sumei de 50.000.000 de euro, din care 25.000.000 de euro din FEDR-REACT-EU, 25.000.000 de euro fonduri de la bugetul de stat;
    • Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru pentru domeniul agroalimentar, sub formă de sumă forfetară: echivalentul în lei al sumei de 250.000.000 de euro, din care 125.000.000 de euro din FEDR-REACT-EU, 125.000.000 de euro fonduri de la bugetul de stat.

    (3) Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este cursul INFOREURO valabil în luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 RON.
    (4) Bugetele celor două măsuri sunt indicative şi pot suferi modificări în funcţie de nevoile entităţilor din domeniul agroalimentar, în condiţiile încadrării în alocarea prevăzută la alin. (2).
    (5) Valoarea ajutoarelor pentru microgranturi şi capital de lucru, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile, respectiv din economii, relocări de fonduri între axele prioritare ale programului operaţional, cheltuieli neeligibile declarate de autorităţile competente, precum şi din orice alte asemenea cauze, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat.

    CAP. VI
    Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate şi cheltuieli eligibile
    SECŢIUNEA 1
    Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă pentru sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură şi industrie alimentară
    ART. 6
    Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabilă o singură dată, într-o singură tranşă, sub formă de sumă forfetară.

    ART. 7
    Beneficiarii de ajutor de stat ai măsurii 1 sunt:
    a) microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada, prin situaţiile financiare depuse, că nu deţineau salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă, respectiv în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022;
    b) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa la prezenta schemă, respectiv în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022.


    ART. 8
    Beneficiarii ajutorului de stat îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la art. 17 şi următoarele criterii de eligibilitate specifice:
    a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
    b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 de euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 7 lit. a), care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 de euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 7 lit. b);
    c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.


    ART. 9
    Beneficiarii măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare pentru reluarea activităţii;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.


    ART. 10
    Cheltuielile efectuate din microgranturi potrivit art. 9 trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN REV 2 pentru care s-a solicitat finanţare.

    ART. 11
    Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 10.000.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru pentru sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură şi industrie alimentară
    ART. 12
    (1) Valoarea ajutorului se stabileşte astfel:
    a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 de euro, valoarea grantului este de 5.000 de euro;
    b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 de euro, valoarea grantului se stabileşte în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 de euro.

    (2) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanţarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

    ART. 13
    Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa la prezenta schemă, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la art. 17 şi următoarele criterii de eligibilitate specifice:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform legii;
    b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanţare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri;
    d) codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.


    ART. 14
    Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru pentru susţinerea următoarelor tipuri de cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.


    ART. 15
    Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit art. 14 trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN REV 2 pentru care s-a solicitat finanţare.

    ART. 16
    Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 10.000.

    ART. 17
    Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanţare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele:
    a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) şi Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul pescuitului şi acvaculturii (FIBER), cu excepţia PFA, ÎI şi IF;
    b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment.


    CAP. VII
    Cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 18
    Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), inclusiv INVESTIMM, AGROIMMINVEST şi RURAL INVEST în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 345.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare, respectiv 2,3 milioane de euro/întreprindere pentru celelalte domenii de activitate.

    ART. 19
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) şi pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, administratorul schemei trebuie să asigure faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activităţi, prin mijloace adecvate, cum ar fi obligaţia întreprinderii de separare a conturilor.

    ART. 20
    Solicitanţii de ajutor de stat pot depune o singură solicitare de ajutor de stat pentru oricare din formele de sprijin prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat.

    CAP. VIII
    Domeniu de aplicare
    ART. 21
    Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în domeniile de activitate prevăzute în anexa la prezenta schemă.

    ART. 22
    Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarele sectoare/tipuri de ajutoare:
    a) activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
    b) activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.


    ART. 23
    (1) Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.
    (2) Cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă.
    (3) Ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei.

    ART. 24
    Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăşi 345.000 de euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 de euro pentru întreprinderea activă în producţia primară de produse agricole.

    ART. 25
    Plafoanele de ajutor şi maximele de cumul stabilite în cadrul acestor măsuri se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiect este finanţat integral din resurse de stat sau finanţat parţial de Uniunea Europeană.

    CAP. IX
    Implementarea schemei
    ART. 26
    Informaţiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidul solicitantului în cazul Măsurii 1 şi în procedura de implementare în cazul Măsurii 2 aferente apelurilor de proiecte, pe care administratorii de schemă de ajutor urmează să le lanseze în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

    ART. 27
    Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanţare în platforma electronică IMMRecover, însoţită de documentaţia necesară analizei solicitării, care cuprinde:
    a) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind cumulul ajutorului de stat;
    b) împuternicire, acolo unde este cazul, cu respectarea modelului prevăzut în ghidul solicitantului în cazul Măsurii 1/procedura de implementare în cazul Măsurii 2;
    c) extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), emis cu maximum 24 de ore înaintea transmiterii cererii de finanţare;
    d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31 decembrie 2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile menţionate la art. 9 şi 14 din prezenta schemă; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare (verificarea se va face ex-post, pe bază de eşantion, de către parteneriat); privind cofinanţarea şi/sau menţinerea locurilor de muncă, după caz;
    e) declaraţie pe propria răspundere prin care solicitantul îşi asumă faptul că utilizarea micrograntului/grantului pentru capital de lucru în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat;
    f) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că: (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante.


    ART. 28
    Măsurile 1 şi 2 sunt preevaluate şi selectate la finanţare automatizat, prin preevaluarea automatizată realizată de platforma IMMRecover pe baza criteriilor specifice menţionate la cap. VI.

    ART. 29
    Administratorii schemei de ajutor de stat, respectiv MAT în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, precum şi MADR în parteneriat cu APIA şi STS încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate potrivit legii, pe baza preevaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover şi a declaraţiilor pe propria răspundere care însoţesc cererile de finanţare depuse de beneficiari.

    ART. 30
    Prin derogare de la prevederile art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor art. 29 din prezenta schemă, cu respectarea condiţiei de verificare până la data plăţii aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat dacă preevaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate, precum şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate specifice măsurilor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 31
    În situaţia în care se constată neconcordanţe între preevaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover şi documentele anexate cererii de finanţare, respectiv cu condiţiile de eligibilitate specifice măsurilor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului de stat de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.

    ART. 32
    Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de administratorii de schemă de ajutor de stat vor conţine în mod obligatoriu o clauză de reziliere a contractului de plin drept fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu următorul conţinut:
    "În situaţia în care se constată neconcordanţe între preevaluarea cererilor de finanţare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover, şi verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat se reziliază de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată"


    ART. 33
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzuţi de prezenta schemă de ajutor de stat au dreptul de a depune contestaţii în conformitate cu regulile specifice de acordare a ajutorului de stat prevăzute în Ghidul solicitantului/Procedura de implementare pe care administratorii de schemă de ajutor urmează să le lanseze în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
    (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului de stat obţine decizie de soluţionare a contestaţiei în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat.

    CAP. X
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 34
    (1) AM POC are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul şi valoarea contractelor semnate, precum şi sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afişate în timp real.
    (2) AM POC trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

    ART. 35
    Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 36
    (1) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, iar parteneriatul, în calitate de administrator al schemei, are obligaţia încărcării contractelor de finanţare a ajutorului de stat, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
    (3) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    (4) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.
    (5) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenţei către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.

    CAP. XI
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 37
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul celor 2 măsuri din prezenta schemă de ajutor de stat se vor face pentru AM POC de către administratorii schemei.
    (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile pentru măsurile 1 şi 2 se va efectua pe un eşantion de 1%, în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.

    ART. 38
    (1) În situaţia în care furnizorul/administratorul de ajutor de stat constată că beneficiarii ajutorului de stat nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale contractului de acordare a ajutorului de stat, AM POC prin administratorii de schemă solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM POC/MADR/MAT, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la schema de ajutor de stat
    LISTA
    domeniilor de activitate eligibile

    A - Agricultură, silvicultură şi pescuit
    0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
    0112 - Cultivarea orezului
    0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
    0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
    0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
    0121 - Cultivarea strugurilor
    0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
    0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
    0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
    0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
    0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
    0129 - Cultivarea altor plante permanente
    0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    0141 - Creşterea bovinelor de lapte
    0142 - Creşterea altor bovine
    0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
    0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
    0146 - Creşterea porcinelor
    0147 - Creşterea păsărilor
    0149 - Creşterea altor animale
    0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
    0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
    0163 - Activităţi după recoltare
    0164 - Pregătirea seminţelor
    0311 - Pescuitul maritim
    0312 - Pescuitul în ape dulci
    0321 - Acvacultura maritimă
    0322 - Acvacultura în ape dulci

    10 - Industria alimentară
    1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
    1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
    1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
    1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
    1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
    1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
    1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
    1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
    1052 - Fabricarea îngheţatei
    1061 - Fabricarea produselor de morărit
    1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
    1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
    1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
    1073 - Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare
    1081 - Fabricarea zahărului
    1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
    1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
    1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
    1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
    1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
    1106 - Fabricarea malţului
    1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
    1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016