Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 februarie 2024  pentru realizarea de investiţii în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare şi depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor româneşti ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 februarie 2024 pentru realizarea de investiţii în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare şi depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor româneşti ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 129 din 15 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 645 din 7 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 15 februarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    Prin prezenta schemă de ajutor de stat se are în vedere acordarea de ajutoare de stat pentru investiţii în suprastructura porturilor maritime şi interioare din România aflate la graniţa estică a Uniunii Europene (UE), afectate de fluxurile de marfă ale Ucrainei (Constanţa, Galaţi şi Giurgiu)/ în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia şi Mangalia (parte a Portului Constanţa) pentru a facilita expedierea produselor, în special agricole, din Ucraina şi accesul Ucrainei la pieţele internaţionale şi la lanţurile de aprovizionare globale, prin integrarea acestor porturi în lanţuri eficiente de transport şi de logistică, dar şi pentru creşterea volumului de mărfuri manipulate în porturi, pentru a contribui la creşterea economică şi la o utilizare şi funcţionare mai eficientă ale reţelei transeuropene de transport.

    ART. 2
    (1) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi compatibile cu piaţa internă, în conformitate cu prevederile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. (c) din TFUE.

    ART. 3
    Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schemă se vor acorda doar după emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) articolul 107 alin. (3) lit. (c);
    b) Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;
    c) Decizia CE nr. C(2022)9.754 din 16.12.2022 privind aprobarea Programului Transport 2021-2027;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Decizia Comisiei Europene nr. C(2024)23 din 11.01.2024 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare şi depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor româneşti ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina;
    f) prevederile Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor COM(2022)217 din 12.05.2022 privind Un plan de acţiune pentru culoarele de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei şi schimburile comerciale bilaterale cu UE.


    CAP. III
    Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 5
    Obiectivul prezentei scheme constă în acordarea de ajutoare de stat pentru realizarea de investiţii în porturile maritime şi interioare (Constanţa, Galaţi, Giurgiu), în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari, de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia şi Mangalia (parte a Portului Constanţa), în vederea reducerii efectelor negative imediate ale crizei geopolitice provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (aflate pe reţeaua TEN-T).

    ART. 6
    (1) Această schemă are ca scop:
    a) stabilirea/operaţionalizarea de urgenţă a rutei logistice alternative care să utilizeze toate modurile de transport şi să conecteze UE cu Ucraina;
    b) extinderea şi dezvoltarea serviciilor de transport de mărfuri corespunzătoare de-a lungul rutelor logistice respective care leagă Ucraina de porturile maritime din UE, unde mărfurile ar putea fi expediate mai departe sau ar putea fi, de asemenea, depozitate;
    c) facilitarea, în special, a expedierii produselor agricole din Ucraina, dar şi a comerţului bilateral cu mărfuri, şi accesul Ucrainei la pieţele internaţionale şi la lanţurile de aprovizionare globale, asigurându-se faptul că pe piaţa mondială ajung cerealele atât de necesare;
    d) deblocarea potenţialului logistic existent în porturile româneşti aflate în hinterlandul porturilor ucrainene, în timp ce acţiunile suplimentare pe termen mediu şi lung ar trebui să servească drept factori ce favorizează schimburile comerciale postbelice ale Ucrainei şi să sprijine reconstrucţia ţării;
    e) reducerea blocadei navale temporare din nordul Mării Negre, mai ales din porturile româneşti care au preluat fluxurile de marfă din şi spre Ucraina;
    f) facilitarea instituirii culoarelor de solidaritate UE-Ucraina în vederea menţinerii exporturilor ucrainene, în acoperirea nevoilor Ucrainei în ceea ce priveşte importul de bunuri esenţiale;
    g) modernizarea/dezvoltarea suprastructurii portuare de încărcare/descărcare/procesare şi depozitare a mărfurilor în porturile româneşti maritime şi interioare, aflate la graniţa estică a UE/în zona Giurgiu, afectate de fluxurile de marfă ale Ucrainei.

    (2) Implementarea prezentei scheme va contribui la fluidizarea, creşterea capacităţii de operare în porturile maritime şi fluviale în care se operează mărfuri din şi spre Ucraina aflate pe teritoriul României şi la eforturile UE de a sprijini economia şi redresarea economică a Ucrainei, precum şi la stabilizarea pieţelor alimentare globale şi la îmbunătăţirea securităţii alimentare la nivel mondial.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    Schema de ajutor de stat se aplică pentru investiţiile destinate modernizării/dezvoltării suprastructurii portuare de încărcare/descărcare/procesare şi depozitare (echipamente de încărcare/descărcare/manipulare; facilităţi pentru depozitarea mărfurilor) în porturile româneşti maritime şi interioare [Constanţa, Galaţi, Giurgiu şi/sau în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia şi Mangalia (parte a Portului Constanţa)] în vederea facilitării, în special, a expedierii produselor agricole din Ucraina, dar şi a comerţului bilateral cu mărfuri şi accesului Ucrainei la pieţele internaţionale şi la lanţurile de aprovizionare globale, asigurându-se faptul că pe piaţa mondială ajung cerealele atât de necesare.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 8
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) suprastructura portuară - amenajările de suprafaţă (cum ar fi cele de depozitare temporară), echipamentele fixe (cum ar fi depozitele şi clădirile terminalelor) şi echipamentele mobile (cum ar fi macaralele), situate în port şi destinate furnizării de servicii portuare în legătură cu transportul; totodată, instalaţiile destinate încărcării/descărcării şi procesării mărfurilor - instalaţii portuare de operare, delimitează utilajele necesare descărcării, încărcării, transbordării, primirii şi expedierii mărfurilor din navă, la navă către şi din alte mijloace de transport, precum şi echipamentele de transport pe distanţe scurte, cum ar fi remorchere, locomotive, capete de tractor;
    b) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;
    c) profit din exploatare - diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă economică a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administraţia, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii. Actualizarea veniturilor şi a costurilor de exploatare cu ajutorul unei rate de actualizare corespunzătoare permite realizarea unui profit rezonabil;
    d) infrastructură portuară - infrastructura şi instalaţiile pentru furnizarea de servicii portuare legate de transport, cum ar fi danele utilizate pentru legarea/dezlegarea navelor, pereţii cheiurilor, debarcaderele şi pontoanele plutitoare, bazinele interioare, rambleurile şi terenurile recuperate din ape, infrastructura pentru combustibilii alternativi, infrastructura pentru colectarea deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură;
    e) infrastructură de acces - orice tip de infrastructură necesară pentru a asigura accesul şi intrarea utilizatorilor în porturile maritime sau interioare de pe uscat, de pe mare sau de pe un curs de apă, cum ar fi drumurile de acces, şinele de cale ferată, şenalele de acces şi ecluzele;
    f) port maritim - port destinat, în principal, primirii navelor maritime;
    g) port interior - un port, altul decât un port maritim, destinat primirii navelor de navigaţie interioară;
    h) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi modul în care este finanţată. În sensul legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, termenul de „întreprindere“ trebuie înţeles ca reprezentând o „unitate economică“ (economic unit)/„entitate economică unică“ (single economic entity). Se poate considera că mai multe entităţi juridice distincte formează o singură unitate economică, respectiv o întreprindere, dacă între acestea există influenţe dominante/decisive (apreciate, de exemplu, prin existenţa unei participaţii de control şi a altor legături funcţionale, economice sau organice între respectivele entităţi). Exercitarea efectivă a controlului poate rezulta din implicarea directă sau indirectă în conducerea acesteia (de exemplu, în luarea unor decizii ce ţin de strategia de afaceri/comercială/de management);
    i) IMM - categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR. O întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane EUR. O microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane EUR;
    j) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    k) data plăţii ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;
    l) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate de management pentru Programul Transport;
    m) administrator al schemei - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Transport;
    n) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    o) funding GAP - costul suplimentar net determinat de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv investiţia şi funcţionarea) proiectului sprijinit şi cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului. Pentru a determina deficitul de finanţare, statul membru trebuie să cuantifice, pentru scenariul factual şi un scenariu contrafactual credibil, toate costurile şi veniturile principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului („WACC“) al beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare, precum şi valoarea actuală netă („VAN“) pentru scenariile faptice şi contrafactuale, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenţa dintre VAN pentru scenariul factual şi pentru scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului de referinţă;
    p) spaţiu de depozitare temporar - se referă în acest caz la durata depozitării, nu la tipul construcţiei. Depozitarea temporară se referă la depozitarea mărfurilor de la preluarea acestora de pe un vehicul de transport şi până la îndeplinirea exclusiv a condiţiilor logistice pentru transferul pe un alt vehicul de transport, în vederea continuării parcursului spre destinaţia finală. Depozitarea temporară nu are ca scop formarea unor stocuri de mărfuri pentru obţinerea unor avantaje comerciale prin creşterea preţurilor de vânzare în funcţie de condiţiile pieţei.


    CAP. VI
    Categorii de beneficiari şi criterii de eligibilitate
    ART. 9
    (1) Potenţialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investiţiilor în suprastructura portuară sunt operatorii portuari privaţi - care sunt întreprinderi micro, mici, mijlocii sau mari constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, care desfăşoară activităţi de descărcare, încărcare, transbordare, primire şi expediere a mărfurilor din navă, la navă către şi din alte mijloace de transport, în cadrul porturilor Constanţa, Galaţi şi Giurgiu şi în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia şi Mangalia (parte a Portului Constanţa) şi care au operat şi operează mărfuri de natura celor prevăzute de prezenta schemă.
    (2) Beneficiarii de ajutor de stat depun proiecte individual sau în parteneriat.

    ART. 10
    Pentru a primi finanţare în cadrul schemei, beneficiarii menţionaţi la art. 9 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare conform legislaţiei în vigoare, prin care un ajutor de care au beneficiat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente;
    b) să fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    c) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru judecat;
    d) nu au fost subiectul unei judecăţi de tip lucru judecat pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    e) reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;
    f) solicitantul va trebui să demonstreze capacitatea de implementare (tehnică şi administrativă) conform grilei de selecţie;
    g) solicitantul demonstrează capacitatea de asigurare a cofinanţării proiectului din surse proprii, neafectate de nicio măsură de ajutor (disponibilitate financiară bancară, scrisori de confort etc.);
    h) solicitantul este operator portuar autorizat şi, în anul 2022/ 2023, a derulat activităţi de operare a mărfurilor din şi spre Ucraina, în special de natura celor alimentare, bunuri esenţiale. Va dovedi aceasta prin documente de transport, conform legii;
    i) solicitantul demonstrează că are activitate în domeniul operării bunurilor esenţiale de natura celor afectate de criza actuală;^1
    ^1 Conform Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An action plan for EU-Ukraine Solidarity Lanes to facilitate Ukraine’s agricultural export and bilateral trade with the EU.

    j) solicitantul va demonstra necesitatea de noi capacităţi de procesare a mărfurilor faţă de cele existente;
    k) solicitantul demonstrează contribuţia noilor echipamente la reducerea timpilor de aşteptare din porturile vizate;
    l) solicitantul desfăşoară activităţi în cadrul porturilor Constanţa, Galaţi, Giurgiu şi în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia şi Mangalia (parte a Portului Constanţa);
    m) solicitantul ajutorului de stat trebuie să demonstreze că investiţia duce la creşterea capacităţii suprastructurii şi că capacitatea sporită va fi dedicată în principal fluxurilor de trafic generate de conflictul din Ucraina;
    n) solicitantul trebuie să demonstreze că este întreprindere autonomă sau să prezinte legătura cu alte întreprinderi (acţionariat/sucursală etc.).


    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    (1) Proiectul este implementat pe teritoriul României, în cadrul porturilor Constanţa, Galaţi, Giurgiu şi în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia şi Mangalia (parte a Portului Constanţa), pe reţeaua TEN-T.
    (2) Proiectul trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor menţionate la cap. III din prezenta schemă.
    (3) Proiectul trebuie să poată fi implementat până cel târziu la 31.12.2025. Acordarea ajutorului se face până la 31.12.2024.
    (4) Proiectul trebuie să conţină exclusiv echipamente, instalaţii portuare de operare, utilaje portuare de operare, spaţii de depozitare, aşa cum au fost definite la cap. V.
    (5) Proiectul va viza activitatea curentă a beneficiarului, nu va viza diversificarea activităţii existente. Proiectul va avea în vedere activităţi care vin în completarea unor activităţi deja existente, nu se vor finanţa proiecte care propun înfiinţarea unor companii noi.
    (6) Activităţile derulate în cadrul proiectului trebuie să respecte legislaţia naţională/comunitară şi regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat.
    (7) Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare.
    (8) Costurile eligibile ale proiectului sunt costurile menţionate la cap. XI.
    (9) Ajutorul de stat nu se acordă pentru investiţii care sunt în implementare sau care sunt finalizate din punct de vedere tehnic şi financiar.
    (10) Finanţarea oferită în cadrul prezentei scheme nu va susţine suprastructura dedicată transportului sau depozitării combustibililor fosili, aceasta nefiind eligibilă a fi finanţată din fonduri nerambursabile.
    (11) Activităţile proiectului fac parte din categoriile celor eligibile.
    (12) Tipurile de echipamente care fac obiectul prezentei scheme sunt: echipamente de încărcare/descărcare/manipulare mărfuri, facilităţi de stocare temporară.
    (13) Localizarea proiectului/Aria geografică de utilizare (Proiectul să se desfăşoare în zonele menţionate de prezenta schemă).
    (14) Investiţia propusă în cadrul proiectului este legată de fluxurile de marfă afectate de conflictul din Ucraina.
    (15) Proiectul contribuie la reducerea timpului total de transport pe fluxurile de marfă generate de conflictul din Ucraina.
    (16) Investiţia trebuie să devină complet operaţională până cel târziu la 31.12.2025.

    CAP. VIII
    Durata
    ART. 12
    Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai după aprobarea Comisiei Europene, şi se aplică până la data de 31.12.2024. Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data de 31.12.2025.

    CAP. IX
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari pentru investiţiile în suprastructura portuară şi utilaje de operare
    ART. 13
    (1) Bugetul total estimat al schemei pentru investiţiile în suprastructura portuară este de 126.000.000 de euro (echivalent în lei conform curs InforEuro luna octombrie 2023) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul de coeziune prin Programul Transport 2021-2027 şi de la bugetul de stat (63.000.000 de euro reprezintă Fond de coeziune şi 63.000.000 de euro reprezintă cofinanţare din bugetul de stat pentru Programul Transport).
    (2) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările ulterioare.

    ART. 14
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investiţiile în suprastructura portuară în cadrul prezentei scheme este de maximum 30, până la epuizarea fondurilor alocate.

    CAP. X
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat) pentru investiţiile în suprastructura portuară
    ART. 15
    (1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant şi nu va depăşi funding gap-ul, dar nu mai mult de 65% din costul total fără TVA. În orice situaţie, valoarea ajutorului de stat nu va depăşi 10.000.000 de euro per întreprindere.
    (2) În situaţia în care solicitanţii au beneficiat, pentru acelaşi proiect, de ajutor de stat în cadrul unei scheme de ajutor de stat pe Cadrul temporar de criză secţiunea 2.1, acest ajutor se va deduce din valoarea maximă a ajutorului stabilită conform prevederilor alin. (1).
    (3) Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar, acesta trebuind să aducă o contribuţie financiară la finanţarea costurilor eligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XI
    Costurile eligibile pentru investiţiile în suprastructura portuară, instalaţii portuare
    ART. 16
    (1) În cazul investiţiilor în suprastructură - instalaţii portuare de operare, costuri eligibile sunt costurile de investiţie cu:
    a) instalaţii portuare de operare, respectiv utilajele necesare descărcării, încărcării, transbordării, primirii şi expedierii mărfurilor din navă, la navă către şi din alte mijloace de transport;
    b) principalele mijloace de transbordare a mărfurilor ce au amplasare de-a lungul frontului de acostare, de exemplu, macaralele de cheu, podurile de transbordare, automacaralele mobile şi macaralele plutitoare, spredere etc.;
    c) mijloace auxiliare de transbordare a mărfurilor, cu autonomie sporită şi rază mare de acţiune, de tipul autostivuitoarelor, autoîncărcătoarelor şi transportoarelor - stivuitoarelor;
    d) orice alte utilaje/componente care contribuie la accelerarea procesului de încărcare-descărcare;
    e) spaţii de depozitare destinate depozitării pe perioade scurte.

    (2) Utilajele/Echipamentele menţionate la lit. a)-d) vor demonstra încadrarea la categoria echipamentelor eficiente energetic aflate pe piaţă. Beneficiarii vor achiziţiona echipamentele care vor fi încadrate ca nepoluante şi eficiente energetic conform legislaţiei aplicabile, disponibile la momentul lansării achiziţiei pe piaţă şi aplicabile la scară largă. De asemenea, achiziţia de utilaje care sunt conform ultimelor tehnologii, electrice/hibrid, va fi considerată prioritară.
    (3) În cazul investiţiilor desfăşurate de beneficiarii acestei scheme nu sunt eligibile costurile de investiţie referitoare la activităţi care nu sunt legate de transporturi, inclusiv instalaţii de producţie industrială care funcţionează în perimetrul portului, birouri sau magazine, şi nici costurile pentru clădiri, terenuri, construcţii şi altele asemenea.
    (4) În cazul investiţiilor desfăşurate de beneficiarii acestei scheme nu se vor finanţa cheltuieli de pregătire, achiziţii scriere cerere de finanţare, management proiect, studii, analize etc.
    (5) Prin prezenta schemă nu se subvenţionează şi nu se finanţează activităţi de transport, nave, flote, activităţi similare.

    CAP. XII
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 17
    (1) Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă pentru un anumit proiect specific cu aceleaşi cheltuieli eligibile pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în temeiul regulamentelor de minimis sau cu ajutoarele acordate în temeiul regulamentelor de exceptare pe categorii, cu condiţia respectării dispoziţiilor şi a normelor privind cumularea prevăzute în regulamentele respective.
    (2) Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu ajutorul de stat acordat pentru acelaşi proiect, aprobat de către Comisia Europeană în baza Cadrului temporar de criză, fără a depăşi valoarea maximă a ajutorului stabilită conform art. 15 alin. (1).

    CAP. XIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat şi de derulare a schemei
    ART. 18
    (1) Ca urmare a obţinerii deciziei CE privind aprobarea schemei de ajutor de stat, administratorul publică prezenta schemă împreună cu Ghidul solicitantului aferent priorităţii 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale şi lansează apelul competitiv de proiecte. Durata apelului competitiv de proiecte va fi limitată la 120 de zile calendaristice, în funcţie de data aprobării de către CE a Deciziei.
    (2) Beneficiarii eligibili depun dosarele de aplicaţie prin intermediul MySMIS la autoritatea de management pentru Programul operaţional Transport.
    (3) Administratorul schemei verifică îndeplinirea condiţiilor stabilite în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi a celor prevăzute de Ghidul solicitantului aferent priorităţii 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale.
    (4) Verificarea îndeplinirii condiţiilor se realizează în două etape:
    a) în prima etapă se verifică îndeplinirea criteriilor privind verificarea administrativă, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta schemă;
    b) în etapa a doua se verifică îndeplinirea criteriilor menţionate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta schemă. Astfel, proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnico-economic şi financiar.

    (5) Evaluarea tehnico-economică presupune verificarea acurateţei şi coerentei informaţiilor prezentate de solicitant cu privire la fluxurile de mărfuri generate de conflictul din Ucraina şi cu privire la impactul investiţiei asupra fluidizării acestora şi reducerii timpului total de transport.
    (6) Evaluarea financiară presupune analiza impactului investiţiei asupra profitului solicitantului. În acest scop, solicitanţii vor completa macheta de calcul al rentabilităţii financiare a investiţiei, anexată Ghidului solicitantului.
    (7) Criteriul principal de evaluare şi selecţie îl reprezintă contribuţia maximă posibilă la fluidizarea fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina:
    a) proiecte tip 1: Echipamente de încărcare/descărcare/ manipulare mărfuri
    Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat;

    b) proiecte tip 2: Facilităţi de stocare
    Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/ din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat.


    (8) Proiectele eligibile şi care nu au fost respinse în etapa de evaluare tehnico-economică vor fi prioritizate în funcţie de raportul Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat (crescător).
    (9) În situaţia în care raportul Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat este acelaşi pentru mai multe proiecte de acest tip, iar finanţarea tuturor nu este posibilă din cauza limitelor bugetare (după realocările între tipurile de proiecte), în acest caz, doar proiectele cu acelaşi punctaj vor fi prioritizate luând în considerare, în ordine, următoarele criterii suplimentare:
    - Pasul 1: Proiecte care vizează cerealele sau plantele oleaginoase vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având acelaşi raport Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 2.
    – Pasul 2: Proiecte localizate în interiorul porturilor Constanţa, Galaţi, Giurgiu vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având acelaşi raport Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 3.
    – Pasul 3: Proiectele rămase, dacă este cazul, vor fi prioritizate şi finanţate în funcţie de contribuţia solicitantului la realizarea investiţiei.

    (10) În termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea verificării aplicaţiilor depuse prin intermediul MySMIS, administratorul schemei publică lista cu punctajele obţinute, în ordine crescătoare, pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. În urma publicării listei, se declară admise proiectele, în ordine crescătoare, până la epuizarea sumei alocate.
    (11) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării listei cu punctajele obţinute, beneficiarii pot depune contestaţie prin intermediul MySMIS.
    (12) La împlinirea termenului de depunere a contestaţiilor, administratorul publică, pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, lista finală a proiectelor admise pentru care se semnează contracte de finanţare. În cadrul contractelor de finanţare se menţionează faptul că valoarea finanţării publice reprezintă ajutor de stat acordat în baza schemei aprobate conform deciziei CE.
    (13) Acordarea ajutorului de stat va avea în vedere:
    a) completarea declaraţiei din anexa nr. 1 la prezenta schemă;
    b) grila prevăzută la anexa nr. 2 la prezenta schemă.


    ART. 19
    În vederea susţinerii celor menţionate la art. 18, solicitanţii vor prezenta analiza traficului existent (pentru perioada 2022-2023, comparativ cu anul 2021) şi o estimare de trafic până în 2027.

    CAP. XIV
    Recuperarea ajutoarelor de stat
    ART. 20
    (1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul alineat, furnizorul emite, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii.
    (2) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.

    ART. 21
    Valoarea ajutorului recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte conform instrucţiunilor emise de Consiliul Concurenţei.

    ART. 22
    (1) Furnizorii au obligaţia transmiterii către Consiliul Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.
    (2) Furnizorii au obligaţia transmiterii către Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.

    ART. 23
    Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    CAP. XV
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 24
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, administratorul schemei aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Furnizorul/Administratorul are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul şi valoarea contractelor semnate, precum şi sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afişate în timp real. Astfel, datele vor fi publicate la adresa www.mt.gov.ro şi pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa www.mfe.gov.ro.

    ART. 26
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

    ART. 27
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 28
    (1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului operaţional Infrastructură mare, pentru a demonstra că sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de regulament.
    (2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei şi să transmită furnizorului/ administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 29
    Pe baza unei cereri scrise, administratorul/ furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

    ART. 30
    Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al UE.

    ART. 31
    (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ART. 32
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    ANEXA 1

    la schema de ajutor de stat
    Formatul şi structura-cadru ale declaraţiei unice
    Program: <program>
    Prioritate: <prioritate>
    Obiectiv specific: <obiectiv specific>
    Apel de proiecte: <titlu apel>
    Cod SMIS: <cod SMIS>
    DECLARAŢIE UNICĂ
    Subsemnatul/Subsemnata <nume>, <prenume>, posesor/posesoare al/a BI/CI, seria <seriaCI> nr. <nrCi>, CNP <CNP>, în calitate de <reprezentant/împuternicit> al <entitate>, în calitate de <calitate în parteneriat - partener/lider> al parteneriatului format din <denumire parteneriat>, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii şi falsul intelectual, declar următoarele:
    <solicitant> depune cererea de finanţare cu titlul <titlu proiect>, depus în cadrul apelului de proiecte <titlu apel>, lansat în cadrul programului <program>, prioritatea <prioritate>, obiectiv specific <obiectiv specific> în calitate de <calitatea în proiect>, proiect pentru care va fi asigurată o contribuţie proprie de <contribuţia proprie> lei, reprezentând <x>% din valoarea eligibilă a proiectului. (Unde x% = se va calcula din datele introduse în cererea de finanţare ca contribuţie proprie din valoarea eligibilă a proiectului.)

    A. Sunt respectate cerinţele specifice de eligibilitate aplicabile proiectului şi solicitantului, în condiţiile şi la termenele prevăzute în Ghidul solicitantului, după cum urmează:
    A.1. Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni finanţabile menţionate atât în PT 2021-2027, corespunzătoare priorităţii, obiectivului de politică, perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 1.01.2021 şi 31.12.2029), cât şi în Programul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2023 (condiţie favorizantă).
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei.
    [ ] Nu este cazul.


    A.2. Activităţile proiectului intră în domeniul de aplicare al fondului (FC, FEDR) şi sunt atribuite unui tip de intervenţie.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei.
    [ ] Nu este cazul.


    A.3. Dacă proiectul intră sub incidenţa Directivei 2011/92/UE, acesta a făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare şi evaluarea soluţiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.4. Proiectul nu include activităţi care au făcut parte dintr-o operaţiune care este relocată în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 sau care ar constitui un transfer al unei activităţi productive în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.

    A.5. Activităţile sau obiectivele proiectului nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea şi regularitatea cheltuielilor sau desfăşurarea operaţiunilor.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.6. Dacă activităţile proiectului au început înainte de data depunerii cererii de finanţare, legislaţia aplicabilă a fost respectată.
    [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.7. Prin proiect se asigură imunizarea la schimbările climatice a investiţiilor în infrastructură.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.8. Pentru proiectul ce implică lucrări de construcţii incluse în cheltuielile eligibile, solicitantul va face demersuri ca infrastructura şi terenul pe care se face investiţia să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii la data contractării în cazul în care proiectul va fi selectat la finanţare:
    a) să se afle în proprietatea/concesiunea/administrarea sau solicitantul să deţină drept de superficie asupra acestora cel puţin pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
    b) să fie libere de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului;
    c) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);
    d) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] HG/HCL/HCJ de expropriere, contract de concesiune, HG de administrare sau, după caz, orice act care conferă dreptul de administrare, carte funciară etc.


    A.9. Documentaţiile tehnico-economice aferente proiectului au fost aprobate potrivit competenţelor stabilite prin Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] HG de aprobare a indicatorilor tehnici/Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii şi/sau HCL/HCJ de aprobare a indicatorilor tehnici/Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii


    A.10. Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.11. Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea in categoriile de cheltuieli.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.12. Operaţiunile nu sunt selectate pentru sprijin din fonduri dacă au fost finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plăţile aferente, în conformitate cu art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.13. Ajutoare de stat/de minimis - Proiectul
    - nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finanţare;
    – proiectul are un efect stimulativ. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună cererea de finanţare înainte de demararea lucrărilor la proiectul respectiv şi să demonstreze, prin documentaţia depusă, îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:
    • creşterea substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;
    • creşterea substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;
    • creşterea substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză;

    – respectă principiul demarării lucrărilor;
    – este în curs de solicitare a unui/unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finanţare, după cum urmează:

┌────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Forma │
│ │ │ │ │ajutorului │
│ │Valoarea │ │Titlul │solicitat şi│
│Nr. │ajutorului│Instituţia │programului│cheltuielile│
│crt.│solicitat │finanţatoare│de │pentru care │
│ │ │ │finanţare │s-a │
│ │ │ │ │solicitat │
│ │ │ │ │ajutorul │
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ajutor de │
│1. │lei │ │ │stat │
│ │ │ │ │regional, │
│ │ │ │ │ajutor de │
│ │ │ │ │minimis │
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


    [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    A.14. Proiectul respectă prevederile art. 118 şi 118a din Regulamentul nr. 1.060/2021 aplicabile operaţiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate (pentru proiecte fazate/etapizate).
    [ ] Da [ ] Nu [ ] N/A
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.    B. Organizaţia/Reprezentantul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute de legislaţia aplicabilă, respectiv Ghidul solicitantului:
    B.1. Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru Prioritatea 7 din PT.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Documente care atestă constituirea legală a solicitantului


    B.2. Solicitantul/Partenerul nu este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] În cazul operatorilor economici, certificatul constatator emis de registrul comerţului (forma extinsă)
    [ ] Nu este cazul.


    B.3. Solicitantul/Partenerul nu este în stare de faliment, lichidare, nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] În cazul operatorilor economici, certificatul constatator emis de registrul comerţului (forma extinsă)
    [ ] Nu este cazul.


    B.4. Solicitantul/Partenerul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Certificate de atestare fiscală locală şi centrală


    B.5. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Cazier judiciar pentru reprezentantul legal al solicitantului/partenerului


    B.6. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Caziere fiscale pentru solicitant şi partener(i); caziere judiciare pentru reprezentanţii legali ai solicitantului/partenerului


    B.7. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Actul emis de direcţia judeţeană a finanţelor publice din care rezultă că unitatea administrativ-teritorială nu figurează în Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale sau în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale (pentru beneficiari publici)/Certificatul constatator emis de registrul comerţului (forma extinsă) şi bilanţul şi contul de profit şi pierdere pentru ultimii 2 ani financiari încheiaţi la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte că agentul economic nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii (pentru agenţi economici):

    • în anul N (ultimul an financiar încheiat), capitalul social subscris şi vărsat s-a diminuat cu mai mult de 50% faţă de anul N-2 şi cu 25% mai mult faţă de anul N-1;
    SAU

    • în ultimii 2 ani financiari încheiaţi, raportul datorii/capitaluri proprii > 75% şi capacitatea de acoperire a dobânzilor (cheltuieli cu dobânzile/EBITA) < 1,0 (EBIDTA – Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea); această condiţie se aplică doar în situaţia în care agentul economic nu este întreprindere mică sau mijlocie (IMM).

    B.8. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu face obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor de care a beneficiat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Nu este cazul.


    B.9. Solicitantul/Partenerul are capacitatea financiară şi operaţională pentru implementarea proiectului.
    [ ] Da [ ] Nu
    Document-suport încărcat în aplicaţia informatică:
    [ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinţei
    [ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Fila buget/Hotărârea consiliului de administraţie/ Documente care atestă capacitatea financiară de a suporta cheltuielile proiectului + decizie de constituire a UIP + CV-uri    C. Mă angajez ca organizaţia pe care o reprezint: (Text static introdus la definire apel ca angajament distinct, poate fi adaptat)
    [ ] Să nu utilizeze sprijinul primit pentru finanţarea de intervenţii excluse din domeniul de aplicare al Fondului vizat de intervenţie (FEDR/FC art. 6 reg. FEDR/FC 1.058/2021, FSE+ etc., text static introdus la definire apel ca angajament distinct)
    [ ] Să asigure contribuţia proprie declarată în secţiunea aferentă din cererea de finanţare
    [ ] Să finanţeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului
    [ ] Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile Uniunii
    [ ] Să asigure folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect
    [ ] Să asigure cheltuielile de funcţionare şi întreţinere aferente proiectului care includ investiţii în infrastructură sau investiţii productive, în vederea asigurării sustenabilităţii financiare a acestora (pentru investiţii din FEDR/FC)
    [ ] Să prezinte, la momentul contractării, la cererea AM/OI, toate documentele necesare pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate
    [ ] În cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice
    [ ] În cazul obţinerii finanţării, să respecte toate cerinţele privind caracterul durabil al proiectului, aşa cum sunt specificate în Ghidul solicitantului în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060
    [ ] Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei europene şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH, imunizării la schimbări climatice, egalităţii de şanse şi nediscriminării, egalităţii de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, privind ajutorul de stat şi/sau minimis (acolo unde este cazul), precum şi dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanţării terorismului, al evitării obligaţiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale
    [ ] Înţeleg că, în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate conform Ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare, cererea de finanţare va fi respinsă. În acest sens, înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate în Ghidul solicitantului vor fi aduse la cunoştinţa AM/OI în termen de 10 zile de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective
    [ ] Să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu reglementările europene şi naţionale în vigoare
    [ ] Alte cerinţe specifice pentru fiecare apel de proiecte
    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către AM/OI responsabil sau orice altă structură cu responsabilităţi în gestiunea şi controlul fondurilor europene, în cadrul procesului de evaluare şi contractare şi în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor legale.

    D. Declar că am luat cunoştinţă că în etapa de contractare am obligaţia să fac dovada tuturor celor declarate prin prezenta declaraţie, sub sancţiunea respingerii cererii de finanţare.
    E. Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele:
    - denumirea entităţii juridice
    – numele, prenumele
    – funcţia
    – semnătura
    – data (zz/ll/aaaa)


    ANEXA 2

    la schema de ajutor de stat
    Criterii de eligibilitate

┌───┬────────────────────┬──┬──────────┐
│ │ │Da│ │
│Nr.│Criteriul │/ │Observaţii│
│ │ │Nu│ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Eligibilitatea │ │ │
│ │solicitantului │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │
│ │(fiecare partener) │ │ │
│ │nu se află în │ │ │
│ │niciuna dintre │ │ │
│ │situaţiile de │ │ │
│ │excludere: │ │ │
│ │a) absenţa │ │ │
│ │conflictului de │ │ │
│ │interese; │ │ │
│ │b) datorii restante │ │ │
│ │la bugetul de stat │ │ │
│1 │sau la bugetele │ │ │
│ │locale; │ │ │
│ │c) întreprinderea nu│ │ │
│ │este în faliment sau│ │ │
│ │insolvenţă; se va │ │ │
│ │demonstra cu │ │ │
│ │documente de la │ │ │
│ │ONRC; │ │ │
│ │d) întreprinderea nu│ │ │
│ │este în dificultate,│ │ │
│ │conform aplicării │ │ │
│ │grilei. │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │
│ │(fiecare partener) │ │ │
│ │este întreprindere │ │ │
│2 │autonomă sau, după │ │ │
│ │caz, legătura cu │ │ │
│ │alte întreprinderi │ │ │
│ │este prezentată şi │ │ │
│ │descrisă. │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │
│ │(fiecare partener) │ │ │
│ │deţine o autorizaţie│ │ │
│ │/certificat de │ │ │
│3 │operare în portul în│ │ │
│ │care este propusă │ │ │
│ │investiţia (document│ │ │
│ │emis de │ │ │
│ │administraţia │ │ │
│ │portuară competentă)│ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Eligibilitatea │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Tipul proiectului │ │ │
│ │a) Tipul 1: │ │ │
│ │Echipamente de │ │ │
│4 │încărcare/descărcare│ │ │
│ │/manipulare mărfuri │ │ │
│ │b) Tipul 2: │ │ │
│ │Facilităţi de │ │ │
│ │stocare temporară │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Localizarea │ │ │
│ │proiectului/Aria │ │ │
│ │geografică de │ │ │
│ │utilizare │ │ │
│ │a) Tipul 1: │ │ │
│ │porturile Constanţa,│ │ │
│ │Galaţi, Giurgiu, │ │ │
│ │Midia, Mangalia, │ │ │
│ │porturi amplasate pe│ │ │
│ │Canalul Dunăre-Marea│ │ │
│5 │Neagră, Canalul │ │ │
│ │Poarta │ │ │
│ │Albă-Midia-Năvodari,│ │ │
│ │Canalul Sulina │ │ │
│ │(inclusiv Sulina) │ │ │
│ │aflate pe reţeaua │ │ │
│ │TEN-T │ │ │
│ │b) Tipul 2: │ │ │
│ │porturile Constanţa,│ │ │
│ │Galaţi, Giurgiu, │ │ │
│ │aflate pe reţeaua │ │ │
│ │TEN-T │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Legătura cu Ucraina │ │ │
│ │Investiţia propusă │ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │proiectului este │ │ │
│ │legată de fluxurile │ │ │
│ │de marfă afectate de│ │ │
│ │conflictul din │ │ │
│ │Ucraina. │ │ │
│ │a) exporturi ale │ │ │
│ │Ucrainei către terţe│ │ │
│ │ţări care, în │ │ │
│ │absenţa │ │ │
│ │conflictului, ar fi │ │ │
│ │fost încărcate în │ │ │
│ │porturile maritime │ │ │
│ │ucrainene; │ │ │
│ │b) importuri ale │ │ │
│ │Ucrainei din terţe │ │ │
│ │ţări care, în │ │ │
│ │absenţa │ │ │
│ │conflictului, ar fi │ │ │
│ │fost descărcate în │ │ │
│ │porturile maritime │ │ │
│ │ucrainene; │ │ │
│ │c) importuri ale │ │ │
│ │României sau ale │ │ │
│ │statelor UE din │ │ │
│ │terţe ţări care, în │ │ │
│ │absenţa │ │ │
│ │conflictului, ar fi │ │ │
│ │fost importate din │ │ │
│ │Ucraina utilizând │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │terestru. │ │ │
│ │Solicitantul va │ │ │
│ │prezenta: │ │ │
│ │- identificarea şi │ │ │
│6 │descrierea │ │ │
│ │fluxurilor de marfă │ │ │
│ │vizate de proiecte, │ │ │
│ │înainte şi după │ │ │
│ │începerea │ │ │
│ │conflictului din │ │ │
│ │Ucraina, fără a lua │ │ │
│ │în considerare │ │ │
│ │investiţia propusă │ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │(categoria de │ │ │
│ │mărfuri, origine - │ │ │
│ │destinaţie, moduri │ │ │
│ │de transport de la │ │ │
│ │origine la │ │ │
│ │destinaţie, │ │ │
│ │incluzând │ │ │
│ │operaţiunile de │ │ │
│ │transfer de la un │ │ │
│ │mod de transport la │ │ │
│ │altul şi timpii │ │ │
│ │medii de depozitare,│ │ │
│ │înainte şi după │ │ │
│ │conflict); │ │ │
│ │- volumele totale │ │ │
│ │estimate pentru anul│ │ │
│ │2024 pe fiecare flux│ │ │
│ │de marfă generat de │ │ │
│ │conflictul din │ │ │
│ │Ucraina (şi vizat de│ │ │
│ │investiţia propusă).│ │ │
│ │Fundamentarea │ │ │
│ │legăturii cu Ucraina│ │ │
│ │va include toate │ │ │
│ │elementele │ │ │
│ │solicitate şi se va │ │ │
│ │limita la acestea. │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Contribuţia la │ │ │
│ │fluidizarea │ │ │
│ │fluxurilor de marfă │ │ │
│ │generate de │ │ │
│ │conflictul din │ │ │
│ │Ucraina │ │ │
│ │Proiectul contribuie│ │ │
│ │la reducerea │ │ │
│ │timpului total de │ │ │
│ │transport pe │ │ │
│ │fluxurile de marfă │ │ │
│ │generate de │ │ │
│ │conflictul din │ │ │
│ │Ucraina prin: │ │ │
│ │- reducerea timpilor│ │ │
│ │de aşteptare/ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │
│ │descărcare; │ │ │
│ │- eliberare mai │ │ │
│ │rapidă a vehiculelor│ │ │
│ │de transport │ │ │
│ │(camioane, trenuri, │ │ │
│ │nave/barje │ │ │
│ │fluviale); │ │ │
│ │- altele (conform │ │ │
│ │fundamentării │ │ │
│ │solicitantului). │ │ │
│ │În cererea de │ │ │
│ │finanţare: │ │ │
│ │- solicitantul va │ │ │
│ │descrie modul în │ │ │
│ │care investiţia │ │ │
│ │intervine în │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│ │fluxurilor de marfă │ │ │
│ │generate de │ │ │
│ │conflictul din │ │ │
│ │Ucraina (prezentate │ │ │
│ │anterior), încadrând│ │ │
│ │obiectul investiţiei│ │ │
│ │în ansamblul │ │ │
│ │procesului de │ │ │
│ │operare de la │ │ │
│ │intrarea până la │ │ │
│ │ieşirea din port │ │ │
│ │(sau de la intrarea │ │ │
│ │în primul port până │ │ │
│ │la ieşirea din │ │ │
│ │ultimul port); │ │ │
│ │- în cazul │ │ │
│ │echipamentelor de │ │ │
│ │încărcare/descărcare│ │ │
│ │/manipulare, │ │ │
│7 │solicitantul va │ │ │
│ │prezenta şi │ │ │
│ │fundamenta, în │ │ │
│ │corelare cu │ │ │
│ │tehnologia de │ │ │
│ │operare, volumul │ │ │
│ │anual de marfă care │ │ │
│ │ar putea fi operat, │ │ │
│ │luând în considerare│ │ │
│ │un număr de 300 de │ │ │
│ │zile/an şi 20 de ore│ │ │
│ │de operare/zi │ │ │
│ │(valori medii), │ │ │
│ │comparativ cu │ │ │
│ │volumul anual de │ │ │
│ │marfă (de acelaşi │ │ │
│ │tip, utilizând │ │ │
│ │aceleaşi moduri de │ │ │
│ │transport) pe care │ │ │
│ │l-ar putea opera cu │ │ │
│ │capacităţile │ │ │
│ │existente; │ │ │
│ │- în cazul │ │ │
│ │facilităţilor de │ │ │
│ │stocare se va │ │ │
│ │preciza capacitatea │ │ │
│ │suplimentară de │ │ │
│ │stocare creată prin │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │investiţiei; │ │ │
│ │- indiferent de │ │ │
│ │tipul proiectului, │ │ │
│ │solicitantul va │ │ │
│ │indica şi fundamenta│ │ │
│ │modul în care │ │ │
│ │investiţia │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │reducerea timpului │ │ │
│ │total de transport │ │ │
│ │al mărfurilor, luând│ │ │
│ │în considerare │ │ │
│ │faptul că şi │ │ │
│ │descărcarea mai │ │ │
│ │rapidă a unor │ │ │
│ │vehicule de │ │ │
│ │transport permite │ │ │
│ │intrarea acestora │ │ │
│ │într-un nou flux │ │ │
│ │logistic şi │ │ │
│ │reducerea timpului │ │ │
│ │de aşteptare a │ │ │
│ │acestor vehicule la │ │ │
│ │punctul de origine a│ │ │
│ │mărfurilor. │ │ │
├───┼────────────────────┼──┼──────────┤
│ │Termenul de │ │ │
│ │finalizare │ │ │
│ │Investiţia trebuie │ │ │
│8 │să devină complet │ │ │
│ │operaţională în cel │ │ │
│ │mai scurt timp până │ │ │
│ │la 31.12.2025. │ │ │
└───┴────────────────────┴──┴──────────┘


    Criterii de evaluare şi selecţie
    Proiectele eligibile conform criteriilor de mai sus vor fi evaluate din punct de vedere tehnico-economic şi financiar.

    Evaluarea tehnico-economică
    Evaluarea tehnico-economică presupune verificarea acurateţei şi coerenţei informaţiilor prezentate de solicitant cu privire la fluxurile de mărfuri generate de conflictul din Ucraina şi cu privire la impactul investiţiei asupra fluidizării acestora şi reducerii timpului total de transport.
    În cursul evaluării tehnico-economice ar putea rezulta ajustări ale impactului investiţiei asupra fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina, din următoarele motive:
    a) capacitatea creată prin realizarea investiţiei depăşeşte fluxul de mărfuri legat de Ucraina asupra căruia se intervine (caz în care investiţia va fi eligibilă proporţional cu contribuţia la fluxul de marfă legat de Ucraina);
    b) pentru obţinerea impactului aşteptat din perspectiva fluidizării fluxurilor de marfă sunt necesare investiţii suplimentare fie la nivelul solicitantului, fie la nivelul unor terţe părţi (de exemplu, administraţia portuară). În cazul în care sunt necesare investiţii suplimentare la nivelul solicitantului, solicitantul va trebui să prezinte angajamentul de realizare a acestora din alte surse înainte de finalizarea investiţiei care face obiectul cererii de finanţare, iar investiţia suplimentară va fi evaluată şi luată în considerare în calculul rentabilităţii financiare. În cazul în care se constată că sunt necesare investiţii la nivelul unor terţe părţi, proiectul va fi respins.


    Evaluarea financiară
    Evaluarea financiară presupune analiza impactului investiţiei asupra profitului solicitantului. În acest scop, solicitanţii vor completa macheta de calcul al rentabilităţii financiare a investiţiei, anexată Ghidului solicitantului. Macheta de calcul, pe tip de proiect, asigură comparabilitatea proiectelor propuse spre finanţare.
    Luând în considerare profitul net generat de investiţie până la sfârşitul duratei economice de viaţă a acesteia, se va determina necesarul de finanţare, rezultând următoarele situaţii:
    1. La depunerea cererii de finanţare se va realiza calculul deficitului de finanţare, care nu va depăşi 65% din valoarea totală a proiectului;
    2. La finalul celor 5 ani de funcţionare se va realiza calculul deficitului de finanţare şi, dacă este cazul, se va aplica un mecanism de clawback.


    Aplicarea criteriului principal de selecţie
    Criteriul principal de evaluare şi selecţie îl reprezintă contribuţia maximă posibilă la fluidizarea fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina, denumită în continuare „Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat“, care se va determina astfel:
    a) Proiecte tip 1: Echipamente de încărcare/descărcare/manipulare mărfuri
    Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat

    b) Proiecte tip 2: Facilităţi de stocare temporară
    Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/valoarea ajutorului de stat


    Proiectele eligibile şi care nu au fost respinse în etapa de evaluare tehnico-economică vor fi prioritizate în funcţie de Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat (crescător).

    Aplicarea criteriilor suplimentare de selecţie
    Este posibil ca raportul Volumul suplimentar de mărfuri/Valoarea ajutorului de stat să fie acelaşi pentru mai multe proiecte de acest tip, iar finanţarea tuturor nu este posibilă din cauza limitelor bugetare (după realocările între tipurile de proiecte). În acest caz, doar proiectele cu acelaşi punctaj vor fi prioritizate, luând în considerare, în ordine, următoarele criterii suplimentare:
    - pasul 1: Proiectele care vizează cerealele sau plantele oleaginoase vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având acelaşi Volum suplimentar de mărfuri/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 2;
    – pasul 2: Proiectele localizate în interiorul porturilor Constanţa, Galaţi, Giurgiu vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având acelaşi raport Cost/Capacitate Volumul suplimentar de mărfuri/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 3;
    – pasul 3: Proiectele rămase, dacă este cazul, vor fi prioritizate şi finanţate în funcţie de contribuţia solicitantului la realizarea investiţiei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016