Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 iunie 2022  pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 iunie 2022 pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 611 din 22 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.541 din 6 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611 din 22 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Baza legală
    ART. 1
    (1) Prezenta măsură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat sub forma compensaţiei pentru prestarea serviciului de interes economic general, constând în investiţiile necesare pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/ oraşe/comune prin înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, înfiinţarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane şi construirea de insule ecologice digitalizate. Prin aceste investiţii în infrastructura locală de gestionare a deşeurilor, unităţile administrativ-teritoriale vor contribui cu un procent minim de 4,5% la obiectivul naţional de 50% de reciclare şi pregătire pentru reutilizare a deşeurilor municipale până în 2025, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională şi europeană.
    (2) Acordarea ajutoarelor sub forma compensaţiei pentru prestarea serviciului de interes economic general pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se face numai cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general (Decizia Comisiei 2012/21/UE).

    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată având în vedere următoarele acte normative:
    a) Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    i) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Scopul şi obiectivul schemei
    ART. 3
    (1) Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar unităţilor administrativ-teritoriale (municipii, oraşe, comune)/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) şi/sau altor asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanţare prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) şi în scopul dezvoltării, modernizării şi completării sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/oraşe/comune.
    (2) Scopul schemei de ajutor este reprezentat de finanţarea investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, şi anume înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, înfiinţarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane şi construirea de insule ecologice digitalizate, care în lipsa ajutorului de stat nu ar fi realizate de operatorii privaţi (valoarea acestor investiţii este prea mare sau acestea nu pot fi recuperate într-o perioadă rezonabilă de timp), având în vedere preţul/tarifele percepute utilizatorilor/beneficiarilor finali ai serviciului public, acestea fiind ponderate cu gradul de suportabilitate al populaţiei.
    Aceste investiţii sunt absolut necesare pentru implementarea politicii publice de protecţie a mediului, pentru desfăşurarea serviciului public de salubrizare la standardele de mediu impuse de Directiva 2008/98/CE şi pentru evitarea deschiderii unor noi dosare de infringement în domeniul gestionării deşeurilor, în lipsa colectării separate şi a tratării deşeurilor înainte de depozitare.

    (3) Obiectivele politicii în domeniul prevenirii generării şi gestionării deşeurilor, precum şi măsurile şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru implementarea acestora sunt stabilite prin intermediul Planului naţional de gestionare a deşeurilor (PNGD), acestea fiind corelate cu obiectivele cuprinse în PNRR, capitolul „Managementul deşeurilor“. Cele două documente de planificare creează cadrul necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, eficient din punct de vedere economic şi cu un impact cât mai redus asupra mediului. Pentru îndeplinirea acestor obiective în parametrii temporali stabiliţi de Uniunea Europeană a fost necesară identificarea unei modalităţi de eficientizare a derulării schemei, astfel încât să poată fi implementată în termenele stabilite prin PNRR.
    (4) Schema de sprijin va contribui implicit la dezvoltarea economică a zonelor în care sunt realizate investiţiile şi, indirect, la crearea de locuri de muncă, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, economisirea de materii prime şi energie, asigurând astfel un echilibru între protecţia mediului, creşterea economică şi accesul echitabil la resurse între generaţii.

    ART. 4
    Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme au ca scop asigurarea unui management eficient al deşeurilor, prin compensarea integrală a costurilor generate de investiţiile prevăzute în măsura de sprijin.

    ART. 5
    În înţelesul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele definiţii:
    a) administrator al schemei - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    b) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP);
    c) gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau broker;
    d) deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;
    e) deşeu periculos - orice deşeuri care prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    g) contract de finanţare - actul prin care se încredinţează beneficiarului Serviciul de interes economic general;
    h) activitate economică - furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă;
    i) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speţă prin contractul de finanţare care va fi încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi autorităţile locale;
    j) ajutor de stat - orice măsură de sprijin a unui stat membru care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) să fie acordată de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale indiferent de formă;
    (ii) să fie selectivă;
    (iii) să asigure un avantaj unei întreprinderi conform definiţiei de „întreprindere“ enunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
    (iv) să distorsioneze ori să ameninţe concurenţa sau să afecteze comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.    CAP. III
    Analiza ajutorului de stat acordat sub forma compensaţiei pentru prestarea serviciului de interes economic general
    ART. 6
    (1) Schema de sprijin se înscrie în contextul necesităţii integrării politicilor de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale şi al fundamentării unei strategii de dezvoltare economică durabilă a României pe termen lung, în scopul asigurării unui echilibru între dezvoltarea socioeconomică şi resursele naturale prezente şi viitoare.
    (2) În Planul naţional de redresare şi rezilienţă sunt prevăzute în cadrul componentei C3 - „Managementul deşeurilor“ următoarele investiţii:
    - Reforma 1, Investiţia I.1, Subinvestiţia I.1.a „Înfiinţarea de centre de colectare cu aport voluntar“;
    – Reforma 1, Investiţia I.1, Subinvestiţia I.1.b „Construirea de insule ecologice digitalizate“;
    – Reforma 1, Investiţia I.1, Subinvestiţia I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane“.

    (3) Măsurile de finanţare a investiţiilor menţionate în prezenta schemă de ajutor de stat vor contribui la îndeplinirea ţintelor şi obiectivelor de ţară asumate de România în cadrul PNRR.
    (4) Prezenta schemă are ca obiect finanţarea investiţiilor menţionate la alin. (2), ce vor rămâne în proprietatea UAT-urilor, urmând ca etapa ulterioară (delegarea operării infrastructurii) să fie implementată de autorităţile semnatare ale contractelor de finanţare, cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat şi a celei specifice sectorului.
    (5) În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE, MMAP va atribui autorităţilor locale - beneficiari ai ajutorului de stat finanţat prin PNRR - prestarea unui serviciu de interes economic general, prin contractul de finanţare. Acesta va conţine în special clauze referitoare la:
    a) definirea serviciului de interes economic general şi a obligaţiilor asociate acestuia;
    b) denumirea UAT-ului/ADI-ului/asociaţiei de UAT-uri şi teritoriul în cauză;
    c) o descriere a mecanismului de compensare.

    (6) Durata încredinţării serviciului public pentru construirea de infrastructură locală de gestionare a deşeurilor va fi, de asemenea, prevăzută în contractul ce va fi încheiat cu beneficiarul şi nu va depăşi 5 ani, fiind corelată cu perioada de realizare a investiţiilor, până la operaţionalizarea acestora.

    ART. 7
    (1) Ajutorul de stat pentru compensarea construirii de infrastructură menţionate la art. 3 alin. (2) se acordă sub forma de alocări financiare nerambursabile asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi prevăzute în bugetul furnizorului de ajutor de stat şi nu va depăşi pragul mediu anual de 15 milioane de euro per serviciu de interes economic general, per beneficiar.
    (2) În scopul determinării pragului menţionat la alin. (1), echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului de stat.
    (3) Cuantumul compensaţiei include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităţilor locale, pentru prestarea aceluiaşi serviciu de interes economic general, indiferent de forma acestora.
    (4) Cheltuielile care sunt luate în considerare cuprind toate costurile suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 15. Acestea se calculează pe baza unor principii de contabilizare a costurilor general acceptate.

    ART. 8
    O dată la doi ani, furnizorul va prezenta Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor procedurale specifice, un raport privind punerea în aplicare a prezentei scheme, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Decizia Comisiei 2012/21/UE.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare/Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor/proiectelor
    SECŢIUNEA 1
    Domeniul de aplicare
    ART. 9
    (1) Ajutorul de stat sub formă de compensaţie se acordă pentru realizarea de investiţii în vederea înfiinţării infrastructurii locale de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:
    a) centre de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunităţi cu până la 50.000 de locuitori;
    b) centre integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, ce vor fi localizate după cum urmează: Bucureşti (partea de nord) şi regiunea afiliată Ilfov, Bucureşti (partea de sud) şi regiunea afiliată Ilfov, Constanţa, Galaţi şi Brăila, Iaşi, Bacău, Craiova, Ploieşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Baia Mare, Târgu Mureş, Buzău;
    c) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor ce vor deservi zonele cu blocuri de apartamente din localităţi (municipii şi oraşe).

    (2) Investiţiile menţionate la alin. (1) vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere, după cum urmează:
    a) centrele de colectare cu aport voluntar şi centrele integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din uşă-în-uşă (door-to-door)“, respectiv a deşeurilor reciclabile şi deşeurilor biodegradabile care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri - deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări, cadavre de animale;
    b) insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor (eco-insulele) vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere pentru următoarele fluxuri de deşeuri: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic, deşeuri de metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale. Fiecare eco-insulă va deservi minimum 200 de locuitori/ apartamente.

    (3) Acordarea finanţării în cazul centrelor de colectare cu aport voluntar şi în cazul centrelor integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane va fi de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor şi a proiectelor.
    (4) Acordarea finanţării în cazul insulelor ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor (eco-insule) va fi de tip apel de proiecte, respectând principiul selecţiei de proiecte pe bază de punctaj sau pe baza criteriului temporar (în ordinea depunerii), cu respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor şi proiectelor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Beneficiarii şi condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    (1) Beneficiari ai ajutorului de stat sunt autorităţile publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) şi/sau alte asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanţare prin PNRR şi în scopul dezvoltării, modernizării şi completării sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/oraşe/comune care deţin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deşeurilor şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta schemă. În cazul ADI/altor asocieri de UAT-uri, pragul mediu de 15 milioane de euro anual se aplică pentru întreaga asociere.
    (2) Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt:
    a) pentru centrele de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunităţi de aproximativ 50.000 de locuitori:
    (i) unităţile administrativ-teritoriale;
    (ii) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri);
    (iii) alte asocieri de UAT-uri

    b) pentru centrele integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane mari:
    - Bucureşti (partea de nord) şi regiunea Ilfov afiliată;
    – Bucureşti (partea de sud) şi regiunea Ilfov afiliată;
    – Constanţa;
    – Galaţi şi Brăila;
    – Iaşi;
    – Bacău;
    – Craiova;
    – Ploieşti;
    – Timişoara;
    – Cluj-Napoca:
    – Sibiu;
    – Braşov;
    – Baia Mare;
    – Târgu Mureş;
    – Buzău;

    c) pentru insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor: unităţile administrativ-teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu şi oraş, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanţată din fonduri europene prin PNRR.


    ART. 11
    (1) Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor (individual/împreună cu/prin partenerii lor, după caz) prevăzuţi la art. 10 alin. (2) sunt următoarele:
    1. nu se află în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, după caz;
    2. nu se află în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
    3. are îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetul local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    4. reprezentantul legal al beneficiarului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    5. reprezentatul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    6. reprezentatul legal al beneficiarului (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;
    7. are capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    8. are capacitatea financiară pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;
    9. nu este subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    10. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului beneficiarul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

    (2) În afara criteriilor generale de eligibilitate enumerate la alin. (1), beneficiarul face dovada faptului că terenul pe care urmează a se efectua investiţia îndeplineşte următoarele cerinţe:
    - se află în proprietatea sau la dispoziţia solicitantului (UAT/ADI/alte asocieri de UAT-uri) cu avizul proprietarului de drept privind posibilitatea desfăşurării lucrărilor de construcţie;
    – este liber de sarcini;
    – nu face obiectului vreunui litigiu de orice natură.

    (3) Beneficiarii persoane juridice de drept public pot deţine şi calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru minimum 10 ani; de asemenea, imobilul - teren trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi să nu fie ipotecat.

    ART. 12
    Atunci când un beneficiar desfăşoară atât activităţi din categoria serviciilor de interes economic general, cât şi activităţi în afara acestei categorii, contabilitatea sa internă trebuie să prezinte costurile şi încasările aferente serviciului de interes economic general separat de cele aferente altor servicii, precum şi parametrii de alocare a cheltuielilor şi veniturilor. Costurile legate de activităţile care nu intră în categoria serviciilor de interes economic general acoperă toate costurile directe, o contribuţie adecvată la costurile comune şi o rentabilitate adecvată a capitalului propriu. Nu se acordă nicio compensaţie pentru respectivele costuri.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii de eligibilitate a proiectului
    ART. 13
    (1) Investiţiile se vor realiza de către unităţile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), alte asocieri de UAT-uri, pentru:
    a) înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar ce vor deservi comunităţi cu până la 50.000 de locuitori;
    b) centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate celor 15 aglomerări urbane prestabilite;
    c) construirea de insule ecologice digitalizate.

    (2) Pentru proiectele tip CAV (centre de colectare cu aport voluntar) aferente comunităţilor de până la 50.000 de locuitori se vor putea finanţa următoarele activităţi care vor avea strânsă legătură cu implementarea proiectului de investiţie:
    - realizarea centrelor cu aport voluntar.

    (3) Pentru proiectele de tip CAV (centre integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane) destinate aglomerărilor urbane se vor putea finanţa următoarele activităţi, care vor avea strânsă legătură cu implementarea proiectului de investiţie:
    - realizarea centrelor cu aport voluntar.

    (4) Pentru proiectele tip insule ecologice digitalizate se vor putea finanţa următoarele activităţi:
    - realizarea investiţiilor de tip insule ecologice digitalizate.

    (5) Prin cererile de finanţare se poate solicita:
    a) în cazul centrelor de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunităţi de aproximativ 50.000 de locuitori, minimum 1 platformă şi maximum 5 platforme, corelat cu numărul de comunităţi cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori;
    b) în cazul centrelor integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, câte 1 platformă, pentru fiecare dintre aglomerările urbane menţionate la art. 10 alin. (2) lit. b);
    c) în cazul insulelor ecologice digitalizate de colectare a deşeurilor, se poate solicita un număr de insule corelat cu numărul minim de 200 de locuitori/apartamente pe care le deserveşte fiecare insulă ecologică.

    (6) Cuantumul total al finanţării (platforme cumulate cu insule) va respecta pragul maxim de 15 milioane de euro, calculat ca valoarea medie anuală per serviciu de interes economic general per beneficiar.
    (7) Comunităţile deservite vor fi din cadrul UAT-ului, ADI-ului, înfiinţat(ă) conform Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a)-d) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanţare prin PNRR, cu condiţia respectării criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, ţinând cont de datele Institutului Naţional de Statistică privind populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2021.
    (8) Toate activele corporale care fac obiectul finanţării trebuie să fie noi.
    (9) Proiectul respectă reglementările naţionale şi europene privind protecţia mediului, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea.
    (10) Proiectul va fi realizat respectând distanţele minime impuse de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă.
    (12) Proiectul propus spre finanţare include doar activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020.
    (13) Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea.
    (14) Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm“ (DNSH).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Principii de selecţie pentru punctaj
    ART. 14
    (1) În cadrul prezentei scheme sunt considerate principii de selecţie pentru punctarea proiectelor menţionate la art. 9 alin. (1) lit. c) următoarele:
    a) capacitatea de generare a deşeurilor în funcţie de mărimea localităţilor (municipii de rang I, municipii de rang II, oraşe);
    b) gradul scăzut de colectare separată a deşeurilor din prezent;
    c) disponibilitatea instalaţiilor existente de tratare a deşeurilor colectate separat.

    (2) În cadrul prezentei scheme, pentru investiţiile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică criteriul temporal, respectiv selecţia în ordinea depunerii.

    CAP. V
    Categorii de cheltuieli eligibile
    ART. 15
    În cadrul prezentei scheme sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli, care vor avea strânsă legătură cu implementarea proiectelor de investiţie, după cum urmează:
    a) pentru centrele de colectare cu aport voluntar şi pentru centrele integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane:
    - cheltuieli cu realizarea construcţiilor necesare realizării platformei de colectare şi toate cheltuielile conexe;
    – cheltuieli cu achiziţia de bunuri necesare pentru dotarea platformei de colectare;
    – cheltuieli cu proiectarea şi realizarea de studii;
    – cheltuieli cu achiziţia de mijloace fixe în vederea utilării platformei de colectare;

    b) pentru insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor:
    - cheltuieli cu achiziţia şi instalarea de containere digitalizate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere;
    – cheltuieli conexe pentru realizarea eco-insulelor.    CAP. VI
    Durata de aplicare a schemei, bugetul şi numărul de beneficiari
    ART. 16
    Schema de ajutor de stat se aplică de la data aprobării acesteia până la 31 decembrie 2026, perioadă în care va putea fi acordată compensaţia pentru prestarea serviciului de interes economic general.

    ART. 17
    Bugetul estimat al schemei este finanţat din PNRR în sumă de 736.000.000 de euro, echivalent în lei, defalcat anual astfel:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│An │Bugetul alocat │
├────────┼─────────────────────────────┤
│2022 │220.800.000 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│2023 │73.600.000 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│2024 │73.600.000 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│2025 │147.200.000 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│2026 │220.800.000 │
└────────┴─────────────────────────────┘
    ART. 18
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei este următorul:
    - 3.228 UAT-uri/ADI-uri pentru centrele de colectare cu aport voluntar;
    – 15 UAT-uri/ADI-uri pentru centrele integrate cu aport voluntar;
    – 423 de UAT-uri pentru insulele ecologice digitalizate.


    CAP. VII
    Modalităţi de acordare a ajutorului de stat
    ART. 19
    (1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanţa costurile aferente investiţiilor efectuate după 1 februarie 2020 până la 31 decembrie 2026, pentru înfiinţarea de:
    a) centre de colectare cu aport voluntar aferente localităţilor cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori;
    b) centre integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar pentru cele 15 aglomerări urbane prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b);
    c) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor.

    (2) Ajutoarele care se plătesc în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care urmează să fie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.
    (3) Achiziţia bunurilor necesare dotării centrelor de colectare cu aport voluntar, a centrelor integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, precum şi a containerelor digitalizate destinate colectării selective a deşeurilor se va face centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

    ART. 20
    (1) Pentru măsurile de ajutor de stat prevăzute la art. 19 alin. (1) se poate acorda un avans de 30% din valoarea lucrărilor de construcţie a platformei betonate pentru stocarea deşeurilor, conform devizului din proiectul-tip, în cazul centrelor de colectare cu aport voluntar, de către ordonatorul principal de credite al bugetului de stat (bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor).
    (2) Valoarea avansului acordat potrivit alin. (1) se va deduce lunar din valoarea deconturilor justificative pentru lucrările de construcţie a platformei betonate pentru stocarea deşeurilor.
    (3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a fiecărui an.

    CAP. VIII
    Procedura de implementare
    ART. 21
    Pentru acordarea ajutorului de stat, autoritatea publică locală depune la aparatul de specialitate al furnizorului schemei următoarele documente:
    a) copii de pe bilanţurile contabile aferente celor două exerciţii financiare anterioare exerciţiului financiar în care i-a fost atribuit serviciul de interes economic general, precum şi orice alte documente relevante;
    b) declaraţie pe propria răspundere cu privire la sumele primite în fiecare an pentru compensarea cheltuielilor privind prestarea serviciului de interes economic general, transmise de autoritatea publică locală, precum şi documentele doveditoare, pe care le stabileşte furnizorul;
    c) declaraţie prin care argumentează că ajutorul de stat intră în componenţa costurilor generate de obligaţia de prestare a serviciilor publice;
    d) orice alte documente solicitate de furnizor în scopul clarificării situaţiei concrete a autorităţilor publice locale care solicită ajutor de stat.


    CAP. IX
    Controlul supracompensării
    ART. 22
    Pentru a evita o supracompensare a serviciului, furnizorul de ajutor de stat va face verificări anuale ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute pentru a se constata dacă serviciile publice pentru care s-au acordat alocări în cadrul prezentei scheme primesc sau nu compensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor art. 7.

    ART. 23
    În situaţia în care se constată supracompensarea serviciului public, furnizorul de ajutor de stat solicită beneficiarului să ramburseze cuantumul aferent acesteia, plus dobânzile aferente, calculate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 24
    Când valoarea supracompensării nu depăşeşte 10% din valoarea anuală a compensării calculate conform celor menţionate la art. 23, aceasta poate fi reportată şi scăzută din valoarea compensării aferente anilor următori celui în care s-a înregistrat supracompensarea.

    CAP. X
    Transparenţă, raportare şi monitorizare
    ART. 25
    Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi afişată pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.

    ART. 26
    Ministerul Medului, Apelor şi Pădurilor transmite Consiliului Concurenţei spre informare prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei rapoartele privind ajutoarele de stat acordate potrivit prezentei scheme, cu respectarea Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat păstrează informaţiile aferente acordării ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul acesteia.

    ART. 28
    Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei trebuie menţinută în funcţiune pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor.

    ART. 29
    (1) Autorităţile publice locale beneficiare ţin evidenţa specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.
    (2) În ce priveşte ajutoarele de stat acordate în temeiul prezentei scheme, beneficiarii păstrează, pe perioada de încredinţare a serviciului de interes economic general şi pentru cel puţin zece ani de la data încheierii perioadei de valabilitate a actului de atribuire, toate informaţiile necesare pentru a se stabili compatibilitatea compensaţiei acordate cu dispoziţiile schemei.

    ART. 30
    La cererea scrisă a Comisiei Europene, furnizorul de ajutor de stat transmite, prin Consiliul Concurenţei, toate informaţiile pe care aceasta le consideră necesare pentru a stabili dacă prezenta schemă de ajutor de stat şi compensaţiile acordate în cadrul acesteia sunt conforme cu Decizia Comisiei 2012/21/UE.

    ART. 31
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă.
    (2) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
    (3) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2015/1.589. Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.
    (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.
    (6) Rata dobânzii prevăzută la alin. (5) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (7) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (8) În conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul va încărca prezenta schemă în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului normativ/administrativ pentru instituirea acesteia.
    (9) Furnizorul va înregistra informaţiile legate de contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii şi plăţile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016