Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 februarie 2024  referitoare la Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 februarie 2024 referitoare la "Susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 123 din 13 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.396 din 6 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 13 februarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), denumită „Susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa“, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“, investiţia 7 „Consolidarea excelenţei şi susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programului Orizont Europa“.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României.
    (2) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014].

    ART. 3
    (1) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).
    (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală gestiune şi coordonare PNRR.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    b) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    c) Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare (în special art. 25c);
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Scopul şi obiectivele schemei de ajutor de stat
    ART. 5
    Prezenta schemă are ca scop oferirea de sprijin întreprinderilor cu activitate de cercetare-dezvoltare şi inovare şi organizaţiilor de cercetare care desfăşoară o activitate economică în cadrul proiectului, în sensul stimulării şi susţinerii acestora în participarea la parteneriatele şi misiunile europene din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa ale Uniunii Europene (UE).

    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de stat are ca obiectiv principal cercetarea şi dezvoltarea. Obiectivul secundar al schemei de ajutor este inovarea.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor incluse în proiectele de cercetare şi dezvoltare cofinanţate, care sunt puse în aplicare de cel puţin trei state membre sau, alternativ, de două state membre şi cel puţin o ţară asociată şi care sunt selectate pe baza evaluării efectuate şi a clasamentului întocmit de experţi independenţi în urma unor cereri de propuneri transnaţionale, în conformitate cu normele programului Orizont Europa.
    (2) Prezenta schemă se aplică şi ajutoarelor incluse în proiectele de cercetare şi dezvoltare cofinanţate din cadrul programului Orizont 2020 şi aflate încă în derulare la data intrării în vigoare a prezentei scheme.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare, a ajutoarelor în domeniul cercetării şi dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“), începând cu 1 iulie 2023, a ajutoarelor sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul art. 15 alin. (1) lit. f) şi art. 15 alin. (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii, a ajutoarelor acordate microîntreprinderilor sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaz sau căldură, menţionate în cadrul art. 19c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, a ajutoarelor acordate IMM-urilor sub formă de intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau energie termică produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, menţionate în cadrul art. 19d din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    d) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, a ajutoarelor acordate microîntreprinderilor sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaz sau căldură, menţionate în cadrul art. 19c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, a ajutoarelor acordate IMM-urilor sub formă de intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau energie termică produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, menţionate în cadrul art. 19d din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
    g) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor acordat de acelaşi stat membru a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    h) întreprinderilor aflate în dificultate, conform definiţiei de la art. 9 lit. m), cu excepţia celor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    i) acelor ajutoare în care acordarea lor este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    j) ajutoarelor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;
    k) proiectelor de cercetare care contravin Orientărilor tehnice DNSH (2021/C58/01). Astfel, sunt excluse de la finanţare în temeiul prezentei scheme următoarele domenii/activităţi:
    (i) activităţi legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;
    (ii) activităţi acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de CO_2 preconizate a nu fi mai mici decât valorile de referinţă relevante;
    (iii) compensarea costurilor ETS indirecte;
    (iv) activităţi legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi instalaţiile de tratare mecanobiologică a deşeurilor;
    (v) activităţi în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.    ART. 8
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor, prezenta schemă de ajutor se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 9
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    b) administrator al măsurii de ajutor - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat în numele furnizorului. În cadrul prezentei scheme, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală gestiune şi coordonare PNRR;
    c) ajutoare/ajutor (de stat) - orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    d) cercetare fundamentală - activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    e) cercetare industrială - cercetarea planificată sau investigaţia critică care vizează dobândirea de noi cunoştinţe şi competenţe pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau care vizează o îmbunătăţire semnificativă a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la industriile şi tehnologiile digitale, cum ar fi supercalculatoarele, tehnologiile cuantice, tehnologiile de blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, big data şi tehnologiile cloud).
    Cercetarea industrială cuprinde crearea de părţi componente ale unor sisteme complexe şi poate include construirea de prototipuri într-un mediu de laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate cu sistemele existente, precum şi de linii-pilot, atunci când este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiei generice;

    f) colaborare efectivă - colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
    g) costuri cu personalul - costul cu cercetătorii, tehnicienii şi cu alţi membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    h) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
    i) dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea cunoştinţelor şi competenţelor ştiinţifice, tehnologice, comerciale şi a altor cunoştinţe şi competenţe relevante existente, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la industriile şi tehnologiile digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculatoarele, tehnologiile cuantice, tehnologiile de blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, big data şi tehnologiile cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de asemenea, de exemplu, activităţi care vizează definirea conceptuală, planificarea şi documentarea de noi produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate cuprinde crearea de prototipuri, demonstrarea, pilotarea, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare din viaţa reală, în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătăţiri tehnice suplimentare produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt stabilite în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau a unui pilot utilizabil din punct de vedere comercial, care este în mod necesar produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru a fi utilizat doar în scopuri de demonstraţie şi validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor şi altor operaţiuni în curs de desfăşurare existente, chiar dacă aceste modificări pot reprezenta îmbunătăţiri;
    j) furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unităţii administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis. În cadrul prezentei scheme, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice şi contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;
    l) întreprindere - orice entitate care desfăşoară activitate economică astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ;
    m) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    - raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    n) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor („organizaţie de cercetare“) - o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    o) platforma de depunere a cererii de finanţare - aplicaţie informatică bazată pe tehnologie web, gestionată de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin intermediul căreia organizaţiile de cercetare depun cererea de finanţare pentru proiecte de cercetare-dezvoltare în vederea accesării de fonduri din cadrul Programului naţional de redresare şi rezilienţă al României; adresa web la care această aplicaţie se găseşte este https://proiecte.pnrr.gov.ro;
    p) transfer de cunoştinţe - orice proces care are scopul de a obţine, de a colecta şi de a face schimb de cunoştinţe explicite şi implicite, inclusiv de abilităţi şi de competenţe, în cadrul unor activităţi economice şi neeconomice, cum ar fi colaborări în materie de cercetare, servicii de consultanţă, acordare de licenţe, creare de produse derivate, publicare şi mobilitate a cercetătorilor şi a altor categorii de personal implicate în activităţile respective. Pe lângă cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice, transferul de cunoştinţe include, de asemenea, alte tipuri de cunoştinţe, precum cunoştinţele privind utilizarea standardelor şi a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoştinţele privind condiţiile mediilor de operare din viaţa reală şi metodele de inovare organizaţională, precum şi gestionarea cunoştinţelor legate de identificarea, dobândirea, protejarea, apărarea şi exploatarea activelor necorporale;
    q) întreprindere mare - o întreprindere care are cel puţin 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    r) întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puţin de 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă este de până la 50 milioane euro echivalent în lei şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    s) întreprindere mică - o întreprindere care are mai puţin de 50 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro;
    t) studiu de fezabilitate - evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia;
    u) beneficiar real - orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. VI
    Beneficiari, condiţii de eligibilitate şi procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 10
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat oferit prin prezenta schemă sunt organizaţiile de cercetare care desfăşoară o activitate economică în cadrul proiectului, precum şi întreprinderile cu activitate de cercetare care, la data intrării în vigoare a prezentei scheme, desfăşoară activitate de cercetare, dezvoltare şi inovare:
    a) în cadrul proiectelor de cercetare în derulare în cadrul parteneriatelor europene din programul Orizont 2020;
    b) în cadrul proiectelor de cercetare derulate în legătură cu cele 5 misiuni de cercetare-inovare ale UE finanţate prin programul Orizont Europa;
    c) în cadrul parteneriatelor finanţate prin programul Orizont Europa, respectiv parteneriate cofinanţate şi parteneriate instituţionalizate, inclusiv următoarele parteneriate: Tehnologii digitale cheie, Parteneriatul european pentru cloudul ştiinţei deschise, Parteneriatul european pentru calculatoare de înaltă performanţă, Parteneriatul european de promovare a tranziţiei urbane şi pentru dezvoltare durabilă, Parteneriatul european pentru conservarea biodiversităţii, Parteneriatul european pentru tranziţia la energia curată.

    (2) Proiectul finanţat în cadrul programelor de tip parteneriat european şi în cadrul misiunilor Orizont Europa trebuie să fie în derulare la data lansării apelului de proiecte aferent prezentei scheme.
    (3) Întrucât prin prezenta schemă de ajutor de stat se finanţează inclusiv proiecte din cadrul parteneriatelor care vizează tranziţia verde şi tranziţia digitală, această schemă este conformă cu prevederile programatice ale Regulamentului (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv prevederile art. 3 - Domeniul de aplicare al Mecanismului.

    ART. 11
    Nu pot fi beneficiari, în cadrul schemei de ajutor de stat, întreprinderile considerate „întreprinderi în dificultate“, astfel cum sunt definite la art. 9 lit. m).

    ART. 12
    (1) Pentru a fi eligibile în vederea accesării prezentei scheme de ajutor de stat, entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) trebuie să transmită administratorului schemei o cerere de finanţare însoţită de următoarele declaraţii şi de documentele aferente, după caz:
    a) copie după contractul de finanţare aferent proiectului de cercetare derulat în parteneriat la care respectiva entitate participă, în care să fie evidenţiată implicarea sa;
    b) declaraţie de eligibilitate;
    c) declaraţie privind încadrarea solicitantului în categoria organizaţiilor de cercetare din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, după caz;
    d) declaraţie privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare;
    e) declaraţie pe propria răspundere cu privire la evitarea dublei finanţări;
    f) declaraţie privind conflictul de interese;
    g) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea propunerii de proiect cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01);
    h) declaraţie consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    i) declaraţie solicitant privind certificarea legalităţii şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare şi a informaţiilor completate în platforma de depunere;
    j) declaraţie solicitant privind evitarea neregulilor grave, a fraudei şi a corupţiei;
    k) declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a solicitantului;
    l) declaraţie privind beneficiarii reali;
    m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în organizaţie;
    n) declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare;
    o) declaraţie de angajament pentru derularea proiectului.

    (2) Toate declaraţiile şi documentele enumerate la alin. (1), referitoare la conflictul de interese, dubla finanţare, colectarea datelor privind beneficiarul real, frauda, corupţia, achiziţiile publice, precum şi obligaţiile de control ale coordonatorului naţional, coordonatorului de reformă, ale comisiei şi ale organelor de audit, se vor regăsi în Ghidul solicitantului.

    ART. 13
    Ajutorul de stat se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.

    ART. 14
    Criteriile de evaluare şi selecţie pe baza cărora vor fi evaluate proiectele de cercetare pentru care se solicită finanţare prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă.

    ART. 15
    (1) Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare şi inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau mai multe dintre categoriile următoare:
    a) cercetare fundamentală [doar în combinaţie cu categoriile de la lit. b)-e)];
    b) cercetare industrială;
    c) dezvoltare experimentală;
    d) studii de fezabilitate;
    e) inovare.

    (2) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă este de minimum 30% şi de maximum 70% din costurile eligibile totale ale proiectului de cercetare-dezvoltare, în funcţie de intensitatea ajutorului oferit misiunilor şi parteneriatelor europene din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa, parteneriate la care participă şi organizaţii de cercetare din România.
    (3) Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile, conform sumelor stabilite în contractul de finanţare. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare.
    (4) Activităţile eligibile ale proiectului de cercetare şi dezvoltare sau ale studiului de fezabilitate care beneficiază de ajutor sunt cele definite ca fiind eligibile în normele programului Orizont 2020 sau Orizont Europa, excluzându-se activităţile care depăşesc nivelul de dezvoltare experimentală.

    ART. 16
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară sub formă de apeluri competitive cu termen-limită de depunere pentru entităţile din România prevăzute la art. 10 alin. (1) care participă la misiuni şi parteneriate europene din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa.

    ART. 17
    (1) Administratorul schemei de ajutor de stat asigură publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.
    (2) În cazul în care un solicitant nu este eligibil să primească ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat sau nu a fost selectat în urma evaluării să primească ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.
    (3) Lista propunerilor de proiecte şi punctajele obţinute de fiecare dintre acestea vor fi publicate pe pagina web a MCID. Directorii propunerilor de proiecte sunt informaţi de prezenţa raportului de evaluare în conturile din platforma de depunere https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home sau prin transmiterea unei notificări, prin e-mail, la adresa specificată în propunerea de proiect.

    CAP. VII
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 18
    Ajutoarele acordate în temeiul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă, sub formă de grant, plătibilă în una sau mai multe tranşe.

    ART. 19
    Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat este de maximum 300.000 euro (echivalent în lei la cursul InforEuro din data acordării ajutorului) pentru fiecare partener român care participă la un proiect de cercetare acceptat la finanţare în cadrul parteneriatelor europene ale programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa, precum şi în cadrul misiunilor UE ale programului Orizont Europa.

    ART. 20
    Pentru conversia în lei, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va utiliza cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului, realizării plăţilor (după caz).

    ART. 21
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile.

    CAP. VIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 22
    (1) În temeiul prezentei scheme, categoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele:
    a) cheltuieli cu personalul (salarii şi venituri asimilate salariilor potrivit legii; contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora);
    b) cheltuieli cu logistica:
    (i) cheltuieli de capital (cheltuieli cu imobilizări corporale şi cheltuieli cu imobilizări necorporale);
    (ii) cheltuieli privind stocurile (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, materiale nestocate, energia şi apa utilizate direct în cadrul proiectului);
    (iii) cheltuieli cu servicii executate de terţi (întreţinerea şi reparaţiile, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, transportul de bunuri, cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii, cheltuieli de audit financiar, cheltuieli de acces la arhive biblioteci, arhive şi alte surse de informare, cheltuieli de publicare etc.)

    c) cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă, taxe de participare la manifestări ştiinţifice, asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate, taxe de viză şi altele asemenea);
    d) cheltuieli indirecte (regie).

    (2) În cazul în care TVA este nedeductibilă (complet sau parţial), partea nedeductibilă reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Aceste situaţii trebuie dovedite de beneficiari cu documente corespunzătoare.
    (3) Maximum 25% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei de ajutor de stat poate fi utilizată pentru cheltuielile de regie.
    (4) Categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) sunt eligibile în măsura în care sunt legate de realizarea proiectelor de cercetare pentru care se acordă ajutor în temeiul prezentei scheme de ajutor, proporţional cu contribuţia lor la realizarea proiectelor, şi sunt limitate la perioada în care se realizează respectivele proiecte de cercetare.

    ART. 23
    În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.

    CAP. IX
    Bugetul şi durata schemei
    ART. 24
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, dezvoltării şi inovării şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. Plata ajutorului se efectuează până la data de 30 iunie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

    ART. 25
    Bugetul total al schemei de ajutor de stat este 16.500.000 euro (respectiv 82.047.900 lei, la cursul InforEuro de 1 euro = 4,9726 lei valabil pentru luna decembrie 2023) şi este asigurat din fondurile accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene.

    ART. 26
    Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de minimum 35 şi maximum 55.

    CAP. X
    Prevederi referitoare la conflictul de interese, dubla finanţare, fraudă, corupţie, verificarea achiziţiilor publice, beneficiarii reali
    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a se asigura că beneficiarii de ajutor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR), conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor, înainte de semnarea contractelor de achiziţie, asigurându-se, de asemenea, de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat, până la încetarea relaţiilor contractuale.

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de stat se va asigura că, pe perioada procesului de evaluare şi contractare, beneficiarul nu se află într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională/europeană în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b) să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.


    ART. 29
    Furnizorul ajutorului de stat se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri implementate prin programe operaţionale sau prin alte programe cu surse publice de finanţare, respectiv verificarea achiziţiilor publice şi punerea la dispoziţie a organelor de control ale Comisiei Europene/coordonatorului naţional al PNRR/coordonatorilor de reforme/investiţii şi a organelor de audit şi de concurenţă pentru beneficiarii şi proiectele vizate de schema de ajutor de stat.

    CAP. XI
    Transparenţa, raportarea şi monitorizarea acordării ajutorului de stat prin intermediul prezentei scheme
    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat va informa beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de ajutor de stat al finanţării, cu menţionarea reglementărilor aplicabile [art. 25c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014].

    ART. 31
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii sintetice referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale, dacă va fi cazul), în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme prin platforma SANI („State Aid Notification Interactive“).

    ART. 32
    Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.mcid.gov.ro şi nu se va implementa înainte de publicare. Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetizate în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 100.000 euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace, şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.

    ART. 33
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat are, de asemenea, obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare şi actele de acordare a ajutoarelor în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor. Plăţile realizate în cadrul respectivelor acte se vor înregistra în RegAS în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea lor.

    ART. 34
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conţină informaţiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform aceluiaşi regulament.

    ART. 35
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat acordate în temeiul prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 36
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema, precum şi beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute prin prezenta schemă vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 37
    Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

    ART. 38
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 39
    (1) Recuperarea/Stoparea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea ajutorului care trebuie recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE^1, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene^2.
    ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004.
    ^2 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau de a solicita recuperarea ajutorului deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ANEXA 1

    Criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor
    1. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii
    - Propunerile de proiecte primite sunt verificate de către personalul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate şi de conformitate administrativă sunt îndeplinite. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării poate solicita clarificări de la solicitant dacă o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se pot solicita clarificări pentru etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Solicitantul este obligat să răspundă la clarificări prin e-mail, la adresa secretariat.psf@mcid.gov.ro sau pe platforma PNRR într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora.
    – Lista cu propunerile de proiecte ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de conformitate administrativă va fi afişată pe pagina web https://www.mcid.gov.ro/. Contestaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi de conformitate administrativă se pot transmite, prin e-mail, la adresa secretariat.psf@mcid.gov.ro într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, până la ora 16.00.
    – Dacă, pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea vreunuia dintre criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă şi va fi exclusă din competiţie.

    2. Evaluarea propunerilor de proiecte
    Propunerile de proiecte declarate conforme administrativ şi eligibile sunt evaluate de către angajaţi din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează într-o singură etapă şi constă în acordarea unui punctaj calculat astfel:
    Punctaj = (Punctajul obţinut de proiectul acceptat la finanţare în cadrul programului de tip parteneriat european din Orizont 2020 sau Orizont Europa sau misiunilor UE din Orizont Europa împărţit la Punctajul maximal ce poate fi obţinut de o propunere de proiect în cadrul apelului de proiecte în care a fost depus) înmulţit (x) cu 100 plus (+) 5 puncte, dacă propunerea de proiect depusă în cadrul prezentului apel de proiecte are o componentă „green“ sau o componentă „digital“.

    Formula de calcul este: (a se vedea imaginea asociată)
    * Aceste puncte se vor acorda doar dacă propunerea de proiect depusă în cadrul prezentului apel de proiecte are o componentă „green“ sau „digital“.

    Punctajul minimal pentru o propunere de proiect pentru a fi acceptată la finanţare este de 80 de puncte.
    Bugetele sunt constatate la nivel maximal, în condiţiile respectării art. 19 din schema de ajutor de stat.

    3. Publicarea rezultatelor evaluării
    - Lista propunerilor de proiecte şi punctajele obţinute de fiecare dintre acestea vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    – Directorii propunerilor de proiecte sunt informaţi de rezultatul evaluării în conturile din platforma de depunere, https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, sau prin transmiterea unei notificări, prin e-mail, la adresa specificată în propunerea de proiect.

    4. Contestaţii
    - Directorii propunerilor de proiecte pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării, până la ora 16.00.
    – Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informaţii.
    – Contestaţiile se transmit, prin e-mail, la adresa secretariat.psf@mcid.gov.ro.
    – Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestaţiilor.

    5. Rezultatele finale ale competiţiei
    - Lista propunerilor de proiecte cu punctajul stabilit după soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul www.mcid.gov.ro.
    – Propunerile de proiecte sunt ierarhizate în ordinea punctajelor obţinute.
    – Lista finală cu propunerile de proiecte acceptate la finanţare se aprobă de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi se publică pe site-ul acestuia, www.mcid.gov.ro.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016