Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 30 mai 2023  având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 30 mai 2023 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 569 din 23 iunie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.496 din 30 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 23 iunie 2023.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    Prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat transparent, exceptat de la obligaţia de notificare la Comisia Europeană, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    (1) Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme, bazat pe procedură competitivă, este acordat pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, în baza dispoziţiilor tranzitorii conţinute de art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014); acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face în baza art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), pilonul I - Tranziţia verde, componenta 3 - Managementul deşeurilor, investiţia 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, prin investiţii în capacităţi de producţie a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd.

    ART. 3
    (1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) accelerarea proceselor de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor agricole compostabile, cu accent pe reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară;
    b) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi definite pentru România prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030;
    c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile din agricultură;
    d) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, metan, oxizi de azot) produse de activităţile agricole, în special de sectorul zootehnic;
    e) reducerea cantităţilor de compuşi ai azotului care ajung în corpurile de apă subterane şi de suprafaţă;
    f) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor în creşterea puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile din agricultură;
    g) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă, generate de sectorul energetic, prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
    h) obiectivele prevăzute în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, respectiv:
    (i) eficientizarea controlului privind depozitarea deşeurilor netratate provenite din agricultură şi din activităţile de creştere a animalelor (deşeuri vegetale şi dejecţii animaliere);
    (ii) încurajarea valorificării prin procedee aerobe şi anaerobe a deşeurilor provenite din agricultură, creşterea animalelor şi silvicultură (deşeuri vegetale şi dejecţii animaliere) - valorificarea materială sau energetică a circa 50% din deşeurile biodegradabile;

    i) decongestionarea sistemului energetic naţional prin utilizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice.

    (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu 300 KW electrici şi 300 KW termici a capacităţii instalate de producere a energiei electrice şi termice din biogaz pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri agricole compostabile, pentru fiecare investiţie.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele acte normative:
    a) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum acesta va fi modificat conform Proiectului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completareaLegii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează fermelor mari, cooperativelor agricole, parteneriatelor între acestea, parteneriatelor între ferme/cooperative agricole şi unităţi administrativ-teritoriale (UAT), parteneriatelor între ferme (indiferent de dimensiune) şi întreprinderi (altele decât ferme) sau parteneriatelor între ferme/cooperative agricole, UAT-uri şi întreprinderi.
    (2) În cazul solicitantului individual, acesta este obligat ca până la darea în funcţiune a investiţiei să înscrie în statut activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat“ din codurile CAEN. În cazul parteneriatelor, obligaţia descrisă mai sus revine liderului de parteneriat.
    (3) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni realizarea capacităţilor de producere a energiei, utilizând surse regenerabile, respectiv biogaz produs prin utilizarea ca materie primă a gunoiului de grajd şi a altor deşeuri compostabile.
    (4) Prezenta schemă se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei utilizând surse regenerabile, respectiv biogaz.

    ART. 6
    (1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) şi art. 1 alin. (3) - (6) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) În cadrul prezentei scheme ajutoarele nu se acordă retroactiv şi nici nu sunt rambursate cheltuieli care au fost efectuate înaintea semnării contractului de finanţare.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acord de parteneriat - documentul prin care membrii parteneriatului stabilesc liderul de parteneriat (care devine proprietarul investiţiei) şi contribuţia, drepturile şi obligaţiile fiecărui membru; în baza acestui document furnizorul indică beneficiarii reali ai ajutorului de stat;
    b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    c) administrator al schemei - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    d) aplicaţie - documentaţia depusă de către un solicitant în cadrul unei licitaţii competitive de proiecte, în scopul de a obţine finanţare în cadrul prezentei scheme, pentru înfiinţarea unui sistem de biogaz;
    e) beneficiar - ferme mari, cooperative agricole, parteneriate între acestea, parteneriate între ferme/cooperative agricole şi UAT-uri, parteneriate între ferme (indiferent de dimensiune) şi întreprinderi (altele decât ferme) sau parteneriate între ferme/cooperative agricole, UAT-uri şi întreprinderi, cărora li se acordă, în cadrul prezentei scheme, ajutor de stat. Beneficiarii sunt selectaţi de către furnizorul de ajutor de stat, pe baza unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu prevederile prezentei scheme, ale ghidurilor solicitantului şi ale procedurilor de evaluare şi selectare;
    f) biogaz - produse gazoase obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, obţinut pe bază de gunoi de grajd şi, suplimentar, alte deşeuri compostabile. Cantităţi mici de plante energetice, necesare stabilizării procesului de fermentare, sunt acceptabile;
    g) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public, semnat între furnizorul de ajutor de stat, pe de o parte, şi beneficiarul ajutorului de stat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul investiţiei 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, componenta 3 - Managementul deşeurilor, pilonul I - Tranziţia verde din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
    h) coordonator de reformă/investiţie - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP);
    i) costuri eligibile - costurile totale aferente investiţiilor necesare producţiei de energie din surse regenerabile, conform prevederilor art. 41 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    j) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii, respectiv data semnării contractului de finanţare;
    k) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul selectării proiectului de către furnizorul de ajutor de stat, respectiv data primirii notificării de acceptare la finanţare de către beneficiar, cu excepţia activităţilor pregătitoare menţionate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;
    l) efect stimulativ - prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de finanţare scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (i) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    (iii) locul de desfăşurare a proiectului;
    (iv) lista costurilor proiectului;
    (v) tipul de ajutor - grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele - şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;

    m) energie din surse regenerabile - energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile în instalaţii hibride care utilizează şi surse de energie convenţională. Aceasta include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
    n) eutrofizare - îmbogăţirea apei în nutrienţi, în special în compuşi cu azot şi/sau fosfor, determinând o creştere accelerată a algelor şi a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă şi asupra calităţii apei;
    o) fermă - orice întreprindere care desfăşoară o activitate de creştere a animalelor şi deţine în exploatare un număr de peste 100 UVM;
    p) fermă mare - orice fermă care desfăşoară şi o activitate de creştere a animalelor şi deţine în exploatare un număr de peste 1.000 UVM;
    q) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) sau orice structură succesoare legală a acestuia;
    r) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi modul în care este finanţată. În sensul legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, termenul „întreprindere“ trebuie înţeles ca reprezentând o „unitate economică“ (economic unit)/„entitate economică unică“ (single economic entity). Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene^1, diferite companii/firme care aparţin aceluiaşi grup formează o entitate economică unică dacă respectivele companii nu îşi determină în mod independent modul în care acţionează pe piaţă. Prin urmare, se poate considera că mai multe entităţi juridice distincte formează o singură unitate economică, respectiv o întreprindere, dacă între acestea există influenţe dominante/decisive (apreciate, de exemplu, prin existenţa unei participaţii de control şi a altor legături funcţionale, economice sau organice între respectivele entităţi). Exercitarea efectivă a controlului poate rezulta din implicarea directă sau indirectă în conducerea acesteia (de exemplu, în luarea unor decizii ce ţin de strategia de afaceri/comercială/de management);
    ^1 A se vedea Hotărârea Curţii de Justiţie din 16 decembrie 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Comisia, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punctele 47-55, şi Hotărârea Curţii de Justiţie din 10 ianuarie 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA şi alţii, C-222/04, ECLI:EU: C:2006:8, punctul 112.

    s) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât (IMM) care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţiile de la art. 21 alin. (3) pct. b) şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE^2, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    ^2 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 23 alin. (3) pct. b) şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    t) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    u) parteneriat - forma de cooperare între ferme mari şi/sau cooperative agricole, între ferme/cooperative agricole şi UAT-uri, între ferme (indiferent de dimensiune) şi întreprinderi (altele decât ferme) sau între ferme/cooperative agricole, UAT-uri şi întreprinderi, care urmăresc realizarea în comun a unui sistem de biogaz în cadrul investiţiei 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, componenta 3 - Managementul deşeurilor, pilonul I - Tranziţia verde din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă şi pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor;
    v) sistem de biogaz - investiţie incluzând o instalaţie care produce energie electrică din biogaz, construcţiile, dotările şi echipamentele aferente procesului de operare, precum şi instalaţiile tehnologice pentru instituirea unui model de economie circulară la nivel de fermă sau local, finanţat în cadrul investiţiei 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, componenta 3 - Managementul deşeurilor, pilonul I - Tranziţia verde din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
    w) surse regenerabile de energie eligibile - biogaz;
    x) UVM - unitate vită mare, coeficient de unitate utilizat pentru a se efectua agregări comparabile ale diferitelor categorii de animale şi ale cantităţii de gunoi de grajd excretat, conform Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

    (2) Termenii „întreprinderi mici şi mijlocii“ şi „întreprindere mare“ au semnificaţia dată de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (3) Termenii „ajutor de stat“ şi „ajutor exceptat“ au semnificaţia dată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 8
    Potenţialii beneficiari pot fi fermele mari, cooperativele agricole, parteneriatele între acestea, parteneriatele între ferme/cooperative agricole şi UAT-uri, parteneriatele între ferme (indiferent de dimensiune) şi întreprinderi (altele decât ferme) sau parteneriatele între ferme/cooperative agricole, UAT-uri şi întreprinderi care primesc ajutor de stat pentru realizarea de instalaţii ce produc energie electrică şi termică din biogaz - inclusiv în cogenerare -, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 9
    (1) Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) au personalitate juridică, sunt legal constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin, cu condiţia înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în România;
    b) desfăşoară activitate economică şi vor înscrie, dacă este cazul, în statutul societăţii şi activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat“ din codurile CAEN, şi intenţionează realizarea unei instalaţii ce produce energie electrică şi termică din biogaz pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile;
    c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    e) au îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    f) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene sau a altui furnizor/administrator de ajutor de stat, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    g) nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. s);
    h) produc şi/sau colectează anual o cantitate de gunoi de grajd de la minimum 1.000 UVM. Instalaţia de biogaz se va construi la nivelul unei ferme/cooperative agricole/întreprinderi/ UAT, parte a parteneriatului. Cel puţin 50% din cantitatea necesară de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile vor fi asigurate de membrii parteneriatului, diferenţa putând fi asigurată din alte surse. Cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora proiectul a fost selectat la finanţare, în situaţii fortuite, pot fi adăugaţi şi alţi membri ai parteneriatului, oricând după momentul selectării proiectului;
    i) există materia primă necesară funcţionării instalaţiilor de biogaz, asigurată conform lit. h);
    j) propun pentru construire un teren cu statut juridic cert asupra căruia deţin un drept real, liber de sarcini, cu excepţia ipotecii;
    k) dispun de resursele financiare necesare pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile şi acoperirea costurilor de operare şi de mentenanţă pe viitor a investiţiei;
    l) au efectuat o consultare publică pentru a se asigura că investiţia nu prejudiciază colectivitatea din punct de vedere social şi asigură măsuri de protecţie a mediului.

    (2) Potenţialul beneficiar trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere şi să depună documentele justificative privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii sau mari, conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, şi să prezinte documentele doveditoare prin care să demonstreze că nu este în dificultate.
    (3) În cazul parteneriatelor, membrii acestora vor depune acordul de parteneriat prin care se stabilesc clar drepturile şi obligaţiile fiecărui membru, astfel încât furnizorul de ajutor de stat să poată stabili calitatea de beneficiar direct sau indirect de ajutor de stat.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 10
    Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    b) proiectul demonstrează un raport pozitiv rezultat din analiza cost-beneficiu;
    c) instalaţia proiectată are capacitate de minimum 300 KW electrici şi minimum 300 KW termici şi până la 1 MW electric şi 1 MW termic;
    d) biogazul produs va fi utilizat pentru producţia de energie electrică şi termică şi nu se va arde exclusiv la faclă;
    e) proiectul demonstrează sustenabilitatea pe termen lung a investiţiei, incluzând modele ale economiei circulare la nivelul fermei sau la nivel local;
    f) proiectul asigură conformitatea cu Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01);
    g) proiectul cuantifică beneficiile de mediu ale investiţiei propuse;
    h) proiectul utilizează tehnologii care reduc cantitatea de emisii de amoniac şi alte emisii gazoase;
    i) echipamentele furnizate în cadrul investiţiei sunt din categoria celor mai bune tehnologii disponibile din punctul de vedere al protecţiei mediului;
    j) perioada de implementare a proiectului începe odată cu semnarea contractului de finanţare, respectiv data acordării ajutorului de stat, şi se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data declarării selectării proiectului de către furnizorul de ajutor de stat şi 30.06.2026, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor“;
    k) proiectul va fi realizat respectând distanţele minime impuse de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IX
    Durata
    ART. 11
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data aprobării până la data de 30.06.2026.
    (2) În anul 2023 se va organiza prima procedură/se vor organiza procedurile de licitaţie competitivă, deschisă, transparentă şi nediscriminatorie pentru selectarea beneficiarilor. În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prima procedură, MMAP va organiza un nou apel pentru suma rămasă neutilizată.
    (3) Plăţile în cadrul schemei se pot face până la data de 30.06.2026.

    CAP. X
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 12
    (1) Bugetul total alocat al schemei este de 27.011.588,5 euro, din care 20.778.145 euro, echivalentul a 101.927.190,30 lei, calculat la cursul InforEURO din luna februarie 2023, de 4,9055 lei/euro, reprezintă sume provenind din fonduri europene asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, iar suma de 6.233.443,5 euro şi echivalentul în lei al acesteia reprezintă cofinanţare de la bugetul de stat alocată prin mecanismul de supracontractare.
    (2) Numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este 15.
    (3) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac de către furnizorul de ajutor de stat.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 13
    (1) Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare din fonduri europene (granturi).
    (2) Ajutorul de stat se acordă în cadrul unor proceduri de licitaţie concurenţiale, pe baza unor criterii clare, transparente şi nediscriminatorii, în cadrul PNRR, Pilonul I - Tranziţia verde, componenta 3 - Managementul deşeurilor, investiţia 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile.

    CAP. XII
    Criterii de selecţie a aplicaţiilor potenţialilor beneficiari
    ART. 14
    (1) Procesul de selecţie a aplicaţiilor potenţialilor beneficiari în cadrul unor proceduri de licitaţie concurenţiale va avea la bază acordarea de punctaje pentru o categorie de criterii aferente factorului „tehnic“, cu o pondere de 30%, şi factorului de evaluare „economic“, cu o pondere de 70%.
    (2) Punctarea aplicaţiilor potenţialilor beneficiari după factorul economic se va realiza utilizând următorul criteriu de selecţie: valoarea ajutorului de stat per KW instalat.
    Vor fi prioritizate proiectele cu cel mai mic raport dintre valoarea sprijinului public şi KW instalat.
    Va obţine un punctaj maxim (70 de puncte) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat per KW instalat şi 0 puncte oferta care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat per KW instalat, cu descreşterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat.

    (3) Punctarea aplicaţiilor potenţialilor beneficiari după principiul „impactul pozitiv de mediu raportat la costul public al investiţiei“, respectiv factorul tehnic, se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie, fiecare având o pondere egală:
    a) valoarea ajutorului de stat per kg azot din gunoi de grajd utilizat;
    b) concentraţia de nitraţi şi tendinţa din apele subterane din corpul de apă subteran aferent UAT în care se construieşte instalaţia;
    c) gradul de eutrofizare a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic în care se situează UAT în care se construieşte instalaţia;
    d) maturitatea proiectului.
    Vor obţine un punctaj maxim (30 de puncte) oferta care vizează zonele cu poluarea cea mai mare şi cu valoarea cea mai mică a ajutorului de stat per kg de azot din gunoiul de grajd utilizat, precum şi proiectele cu grad ridicat de maturitate.


    (4) În urma evaluării tehnico-economice, oferta va primi un punctaj între 0 şi 100 puncte.
    Ofertele vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare până la acoperirea bugetului alocat.

    (5) Sunt excluse ajustările ex post ale rezultatului procedurii de ofertare (selecţie a beneficiarilor), cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele ofertării sau raţionalizarea, pentru a nu se denatura rezultatul procesului de selecţie.

    CAP. XIII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 15
    (1) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de maximum 90% din costurile eligibile, ceea ce respectă prevederile art. 41 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 3.740.066 euro la cursul de schimb InforEURO din data semnării contractului de finanţare.

    ART. 16
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile şi pentru toate costurile neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XIV
    Costuri eligibile
    ART. 17
    Costurile eligibile sunt costurile totale ale investiţiei, respectiv următoarele:
    a) amenajarea terenului;
    b) amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
    c) utilităţi;
    d) investiţia de bază, incluzând construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi montajul acestora, dotări;
    e) organizarea de şantier;
    f) teste şi probe tehnologice;
    g) cheltuieli cu publicitatea;
    h) cheltuieli de supervizare.


    CAP. XV
    Efectul stimulativ
    ART. 18
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (i) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi încheierii acestuia;
    (iii) locul de desfăşurare a proiectului;
    (iv) lista costurilor proiectului;
    (v) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
    (vi) analiza cost-beneficiu;

    b) întreprinderea a fost selectată în cadrul unei proceduri de ofertare concurenţială, deschisă, transparentă şi nediscriminatorie şi furnizorul de ajutor de stat a confirmat eligibilitatea proiectului, înainte de semnarea contractului de finanţare.

    (3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor. Singurele cheltuieli eligibile efectuate anterior sunt cele cu serviciile necesare pregătirii şi depunerii proiectului.

    CAP. XVI
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 19
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat sau de minimis.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru a nu fi depăşită intensitatea maximă admisă, conform art. 15.

    CAP. XVII
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 20
    (1) Furnizorul de ajutor de stat selectează beneficiarii printr-o procedură de licitaţie concurenţială, deschisă, transparentă, nediscriminatorie, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat. Furnizorul are obligaţia de a preciza în contractul de finanţare faptul că sumele acordate reprezintă ajutor de stat exceptat de la notificarea la Comisia Europeană în baza art. 41, cu precizarea în clar a Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi ale legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor, înainte de semnarea contractelor de achiziţie, asigurându-se, de asemenea, de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat până la încetarea relaţiilor contractuale.
    (3) Furnizorul de ajutor de stat se va asigura că, pe perioada procesului de evaluare şi contractare, beneficiarul nu se afla în una dintre situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională/comunitară în vigoare, sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b) să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

    (4) Furnizorul ajutorului de stat se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a activităţilor propuse prin proiect şi a celor realizate asupra aceleiaşi infrastructuri implementate prin alte programe operaţionale sau prin alte programe cu surse publice de finanţare.
    (5) Fluxul procedural al selecţiei beneficiarilor, conform procedurilor de lucru aprobate la nivelul coordonatorului de reforme, este următorul:
    1. coordonatorul de reformă pregăteşte Ghidul solicitantului, împreună cu procedurile de evaluare, de selectare a aplicaţiilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de contractare;
    2. cu 6 săptămâni înainte de data-limită a lansării procedurii de licitaţie competitivă se vor publica criteriile de eligibilitate şi selecţie;
    3. lansarea procedurii de licitaţie va avea la bază un anunţ public în care se vor menţiona suma disponibilă, perioada de depunere, precum şi modalitatea de depunere a aplicaţiilor. Ghidului solicitantului, împreună cu anexele acestuia, se va publica pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro, odată cu anunţul de lansare;
    4. solicitanţii vor încărca, în platforma informatică dedicată PNRR, oferta incluzând anexele acesteia şi alte documente menţionate de Ghidul solicitantului;
    5. odată ce procedura de licitaţie este lansată şi ofertele sunt depuse, coordonatorul de reformă va realiza verificarea eligibilităţii;
    6. în urma verificării costurilor eligibile se obţine valoarea maximă eligibilă pentru fiecare proiect şi cuantumul ajutorului de stat pentru oferta depusă. În cazul în care diferenţa între valoarea ajutorului de stat rezultată în urma recalculării costurilor eligibile şi valoarea acestuia propusă iniţial depăşeşte 10%, atunci proiectul va fi declarat neeligibil;
    7. aplicanţii vor fi anunţaţi în scris asupra rezultatului verificării costurilor eligibile şi a valorilor obţinute, având posibilitatea să opteze pentru continuarea procedurii sau să renunţe;
    8. scorarea se va realiza pentru aplicaţiile eligibile conform punctajului de la art. 14, utilizând valorile stabilite la pct. 6;
    9. după finalizarea scorării se întocmeşte lista proiectelor selectate. La punctaje egale se prioritizează proiectele care vizează un număr de UVM mai mare;
    10. toţi solicitanţii sunt informaţi/notificaţi în scris cu privire la rezultatele evaluării;
    11. după primirea notificării, solicitanţii pot contesta rezultatul evaluării;
    12. după soluţionarea contestaţiilor, se întocmeşte un raport de contestaţii;
    13. solicitanţii selectaţi vor fi notificaţi în vederea încheierii contractelor de finanţare.


    CAP. XVIII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 21
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontal, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    Prezentul act se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va afişa integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor www.mmediu.ro.

    ART. 23
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Comisiei Europene, prin intermediului platformei SANI (State Aid Notification Interactive), fişa de informaţii sintetice prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    (1) Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.
    (2) Proiectele vor fi realizate cu implementarea cerinţelor specifice prin care este respectat principiul de a nu se afecta semnificativ mediul. Îndeplinirea acestor cerinţe specifice va fi urmărită atât în etapa de pregătire a proiectelor (elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, în special analizele de opţiuni), cât şi în etapa de implementare prin termenii de referinţă pentru procedurile de achiziţie a contractelor de lucrări/contractelor de furnizare. De asemenea, autorităţile contractante vor urmări implementarea acestor cerinţe pe toată durata realizării lucrărilor şi, după caz, în etapa de exploatare.

    ART. 25
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului naţional de redresare şi rezilienţă, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
    (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările etc. se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 28
    (1) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar, în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare.
    (2) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării (www.renascc.eu/despre-noi/dobanda-de-referinta).
    (5) Rata dobânzii prevăzută la alin. (4) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (6) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (7) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

    ART. 29
    Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor, conform art. 9 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 100.000 euro.

    ART. 30
    (1) În vederea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractul de finanţare, actul de acordare a ajutorului, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016