Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 3 octombrie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 3 octombrie 2022 privind "Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 972 din 6 octombrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.734 din 3 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972 din 6 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat, cu titlul „Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă“, în cadrul axei prioritare 4 - „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive“ din Programul operaţional Competitivitate.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică domeniului industriei alimentare şi al construcţiilor, precum şi altor domenii în legătură cu acestea, conform anexei nr. 1, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, şi este finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020.

    ART. 2
    (1) Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat exceptat de la obligaţia de notificare, stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare [Regulamentul (UE) nr. 651/2014].
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

    ART. 3
    Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate (AM POC).

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de stat
    ART. 4
    Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMMurilor din domeniile industriei alimentare, construcţiilor, precum şi din alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă.

    ART. 5
    Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor, precum şi din alte domenii în legătură cu acestea.

    CAP. III
    Legislaţie relevantă aplicabilă
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, în special art. 13 şi 14;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    d) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10.233, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Decizia C (2021) 9.750 din 20.12.2021 privind harta ajutoarelor regionale pentru România;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMMurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale.


    ART. 7
    În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:
    1. active corporale - active precum terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
    2. active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    3. administrator al schemei de ajutor de stat şi al apelului de proiecte - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi modificarea acestora, de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, precum şi recuperarea eventualelor ajutoare ilegale, dacă este cazul;
    4. administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori şi prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
    5. administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic şi asigurarea mentenanţei acestuia;
    6. ajutor de stat regional - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, a cărui valoare minimă este de 50.000 euro şi valoarea maximă nu depăşeşte 500.000 euro, pentru realizarea de investiţii în retehnologizare pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, în conformitate cu regulile de ajutor de stat regional;
    7. ajutoare regionale pentru investiţii - ajutoarele regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;
    8. beneficiari ai ajutorului de stat - IMM şi microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiţii în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanţare cu administratorul schemei de ajutor de stat;
    9. capacitate de rezilienţă - capacitatea IMM-urilor de a rezista la şocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamităţi naturale, războaie şi altele asemenea, constatate şi stabilite în condiţiile legii, respectiv de a-şi adapta capacităţile de producţie/servicii la cerinţele specifice pieţei în perioade de crize;
    10. cofinanţare - procent din valoarea proiectului depus la finanţare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuţia proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
    11. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    12. data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare;
    13. demararea lucrărilor - demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente, fie oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    14. IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală netă nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR;
    15. investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică înseamnă:
    a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei noi unităţi sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
    b) achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;

    16. întreprindere în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    17. IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte, de către MIPE;
    18. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    19. investiţie iniţială - fie o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente, fie o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;
    20. investiţii în retehnologizare - investiţii în active corporale şi necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare şi sunt necesare pentru asigurarea capacităţii de producţie pentru refacerea capacităţii de rezilienţă;
    21. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    22. producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    23. relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau al unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi cel de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE;
    24. industrie siderurgică înseamnă toate activităţile legate de producţia unuia sau mai multora dintre următoarele produse: a) fontă şi feroaliaje: fontă pentru fabricarea oţelului, fontă de turnătorie şi alte fonte brute, fontă-oglindă şi feromangan cu conţinut ridicat de carbon, fără a include alte feroaliaje; b) produse brute şi produse semifinite din fier, din oţel obişnuit sau din oţel special: oţel lichid turnat sau nu în lingouri, inclusiv lingouri pentru forjarea produselor semifinite: blumuri, ţagle şi brame; bare din tablă şi bare din tablă cositorită; rulouri mari laminate la cald, cu excepţia producţiei de oţel lichid pentru piese turnate a turnătoriilor mici şi mijlocii; c) produse finite la cald din fier, din oţel obişnuit sau din oţel special: şine, traverse, etriere şi eclise, grinzi, profile grele şi bare de minimum 80 mm, palplanşe, bare şi profile de maximum 80 mm şi benzi de oţel de maximum 150 mm, sârmă laminată, profile cu secţiunea rotundă şi pătrată pentru ţevi, benzi de oţel şi benzi laminate la cald (inclusiv benzi pentru ţevi), table laminate la cald (acoperite şi neacoperite), plăci şi table cu grosimea de minimum 3 mm, oţeluri late de minimum 150 mm, cu excepţia produselor trefilate, barelor calibrate şi pieselor turnate din fontă; d) produse finite la rece: tablă cositorită, tablă acoperită cu plumb, tablă neagră, table galvanizate, alte table acoperite, table laminate la rece, oţel de tole, benzi destinate fabricării tablei cositorite, plăci laminate la rece, în rulouri şi în benzi; e) ţevi: toate ţevile de oţel fără sudură, ţevile de oţel sudate cu diametrul mai mare de 406,4 mm;
    25. industria fibrelor sintetice înseamnă: a) extrudarea/ texturarea tuturor tipurilor generice de fire şi fibre pe bază de poliester, poliamidă, acrilic sau polipropilenă, indiferent de utilizările finale ale acestora sau b) polimerizarea (inclusiv policondensarea), atunci când aceasta este integrată extrudării în ceea ce priveşte echipamentele utilizate sau c) orice proces auxiliar legat de instalarea simultană a capacităţilor de extrudare/texturare de către viitorul beneficiar sau de către o altă societate din grupul din care acesta face parte şi care, în domeniul de activitate specific în cauză, este integrată, în mod normal, acestei capacităţi în ceea ce priveşte echipamentele utilizate;
    26. sectorul transporturilor înseamnă transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar şi transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terţ.


    CAP. IV
    Forma ajutorului
    ART. 8
    (1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, cu condiţia să reprezinte o investiţie iniţială sau o investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică.
    (2) Prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare extinderii/diversificării capacităţilor de producţie existente.

    (3) Verificarea îndeplinirii calităţii de IMM a beneficiarului, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către AM POC, până cel târziu la data de 31 martie 2023.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 9
    (1) Schema de ajutor de stat se aplică în cadrul axei prioritare 4 a POC, acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pentru regiunile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta schemă.

    ART. 10
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice detaliate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
    a) ajutoarelor care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal;
    b) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate;
    c) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;
    d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    e) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;
    f) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    g) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    h) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare;
    i) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    1. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    2. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    j) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    k) ajutoarelor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;
    l) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la alin. (2), cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    CAP. VI
    Tipuri de ajutoare şi modalitatea de acordare
    ART. 11
    (1) Prin prezenta schemă se pot acorda ajutoare regionale pentru investiţii.
    (2) Ajutorul se acordă sub formă de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor, afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
    (3) Granturile pentru investiţii necesare retehnologizării se acordă pe proiect şi beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exerciţiul financiar 2021, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.
    (4) În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele. Cuantumurile costurilor eligibile pot fi calculate în conformitate cu opţiunile simplificate în materie de costuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu condiţia ca operaţiunea să fie cel puţin parţial finanţată prin intermediul unui fond al Uniunii care permite utilizarea respectivelor opţiuni simplificate în materie de costuri şi ca respectiva categorie de costuri să fie eligibilă în conformitate cu dispoziţia derogatorie relevantă.
    (5) Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor din momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (6) Ajutoarele de stat se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în ghidul solicitantului, dar care nu vor impacta criteriile de eligibilitate din perspectiva legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, la care va fi ataşată declaraţia privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria IMM şi, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajaţi, al cifrei de afaceri anuale nete şi al activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare - pentru solicitant şi parteneri.

    CAP. VII
    Beneficiari şi condiţii de eligibilitate
    ART. 12
    (1) Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiţii iniţiale sau realizarea unei investiţii iniţiale pentru o nouă activitate economică.
    (2) Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii înfiinţate în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;
    b) sunt înfiinţate până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite, care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 2;
    f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
    h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
    i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
    j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;
    k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    l) nu au beneficiat de ajutor ilegal şi nu au utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral, incluzând dobânzile aferente;
    m) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;
    o) nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    p) nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    q) reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităţilor europene;
    r) reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    s) reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese.


    ART. 13
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare sunt detaliate în anexa nr. 3 la prezenta schemă şi includ:
    a) rata profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2021;
    b) rata costului cu utilităţile aferent exerciţiului financiar 2021;
    c) rentabilitatea fondurilor utilizate în exerciţiul financiar 2021;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României;
    e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

    (2) În urma verificării automate în platforma IMM Recover a condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), b), d) şi f), precum şi a calculului punctajelor aferente criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schemă, AM POC poate semna contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi.
    (3) Acordarea finanţării se va face pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la alin. (1) pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte.
    (4) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 50 de puncte nu sunt admise la finanţare.

    CAP. VIII
    Intensitatea ajutorului şi cheltuieli eligibile
    ART. 14
    Intensitatea maximă a ajutorului de stat este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta schemă. Diferenţa până la 100% trebuie acoperită de beneficiar din surse proprii, neafectate de ajutor de stat.

    ART. 15
    (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile, pentru finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente unei investiţii iniţiale sau unei investiţii iniţiale pentru o nouă activitate economică, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

    c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

    (2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri.
    (3) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
    b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;
    c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţii anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de prezenta schemă;
    d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;
    e) investiţiile în producţia de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;
    f) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 20.


    ART. 16
    (1) Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului european de dezvoltare regională şi bugetul de stat) este de 500.000 euro.
    (2) Valoarea minimă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului european de dezvoltare regională şi bugetul de stat) este de 50.000 euro.

    ART. 17
    În cazul ajutoarelor regionale pentru investiţii:
    a) investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă;
    b) activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    (ii) trebuie să fie amortizabile;
    (iii) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
    (iv) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani;

    c) beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    d) în cazul achiziţionării activelor unei unităţi, în înţelesul art. 7 pct. 15 şi 19, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacţia are loc în condiţiile pieţei. Dacă a fost deja acordat un ajutor pentru achiziţionarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziţionării unei unităţi. În cazul în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiţia ca activele să fie cumpărate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziţionarea de acţiuni nu constituie o investiţie iniţială;
    e) costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:
    (i) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de 3 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii;
    (ii) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul;

    f) orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii;
    g) beneficiarul ajutorului trebuie să facă dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA, prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară/nebancară fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.


    CAP. IX
    Durata, bugetul şi numărul estimat al beneficiarilor
    ART. 18
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 martie 2023. Plăţile se efectuează de către beneficiari până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

    ART. 19
    (1) Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive, precum şi diferenţa până la bugetul maxim al prezentei scheme, respectiv 110.929.702 euro din fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate sau declarate neeligibile prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    (3) Bugetul total alocat este defalcat pe ani, astfel:
    a) 145.000.000 de euro pentru anul 2022;
    b) 145.000.000 de euro pentru anul 2023, cu finanţare prin FEDR-REACT EU, precum şi fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor de producţie vor fi împărţite astfel:
    a) pentru domeniile de investiţii - industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare: 145.000.000 euro, din care 75.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 14.535.149 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, precum şi 55.464.851 din fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile, prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru domeniile de investiţii - construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii: 145.000.000 euro, din care 75.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 14.535.149 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, precum şi 55.464.851 din fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile, prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este cursul INFOREURO valabil în luna septembrie 2022, respectiv 1 euro = 4,8657 lei.

    ART. 20
    (1) Domeniile de investiţii destinate retehnologizării, finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat, includ:
    a) industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
    b) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

    (2) Lista domeniilor de activitate eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub formă de ajutor de stat este prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 21
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 651.

    CAP. X
    Efectul stimulativ
    ART. 22
    Ajutoarele acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care beneficiarul a prezentat furnizorului cererea de finanţare completată în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, înainte de demararea investiţiei. Astfel, cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;


    CAP. XI
    Regula de cumul
    ART. 23
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi cheltuieli eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.


    ART. 24
    Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensităţile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 25
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.

    CAP. XII
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 26
    Informaţiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidul solicitantului pe care AM POC l-a elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanţare în platforma electronică IMM Recover, însoţită de documentaţia necesară analizei solicitării, care cuprinde:
    a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind cumulul ajutoarelor de stat şi de minimis obţinute;
    b) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu se află în dificultate la 31.12.2021, că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile menţionate la art. 15 din prezenta schemă, că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate sau recuperate, privind încadrarea în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare (se realizează de către AM POC după depunerea cererii de finanţare şi până la încheierea contractelor de finanţare), privind cofinanţarea şi/sau menţinerea locurilor de muncă, după caz;
    c) declaraţia pe propria răspundere prin care solicitantul îşi asumă faptul că utilizarea grantului pentru investiţii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat;
    d) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că: (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    e) declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale;
    f) alte documente necesare analizei solicitării, prevăzute în cadrul ghidului solicitantului aferent acţiunii POC 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive - tip de proiect: „Investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă“.


    ART. 28
    (1) Solicitanţii ajutorului de stat prevăzuţi de prezenta schemă de ajutor de stat au dreptul de a depune contestaţii în conformitate cu regulile specifice de acordare a ajutorului de stat prevăzute în ghidul solicitantului.
    (2) După întocmirea listei beneficiarilor de fonduri, precum şi după soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informaţiile necesare încheierii contractului de finanţare.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, respectiv ale instrucţiunilor emise de AM POC.
    (4) Implementarea contractelor de finanţare se va realiza prin platforma MYSMIS.

    ART. 29
    Contractele de finanţare se vor semna până la data de 31 martie 2023 inclusiv.

    ART. 30
    În vederea verificării eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă de ajutor de stat se vor verifica toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor.

    ART. 31
    (1) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât a celor referitoare la beneficiar, cât şi a celor referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat.
    (2) Înainte de primirea ajutorului, solicitantul trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaraţie pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit în ultimele 60 de luni pentru aceleaşi cheltuieli.
    (3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi cheltuielilor se realizează de administratorul schemei de ajutor de stat înainte de plata ajutoarelor. Administratorul schemei de ajutor de stat asigură, sub orice formă, publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.
    (4) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare, administratorul schemei de ajutor de stat comunică prin intermediul aplicaţiei întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat conform prezentei scheme de ajutor de stat şi altor scheme de ajutor.
    (5) În cazul în care solicitantul nu este eligibil să primească ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică prin intermediul aplicaţiei acest lucru.

    CAP. XIII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 32
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul şi valoarea contractelor semnate, precum şi sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afişate în timp real.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 33
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia să dea informaţiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.

    ART. 34
    Furnizorul de ajutor de stat transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea schemei de ajutor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, modificat şi completat de Regulamentul (UE) 2015/2.282.

    ART. 35
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei de ajutor de stat şi pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

    ART. 36
    Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    ART. 37
    Textul schemei de ajutor de stat şi ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului schemei de ajutor de stat (www.mfe.gov.ro).

    ART. 38
    Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 referitoare la fiecare ajutor individual care depăşeşte 500.000 euro vor fi publicate pe site-ul www.ajutordestat.ro.

    ART. 39
    (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării.

    CAP. XIV
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 40
    Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC.

    ART. 41
    (1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat va respecta normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor de stat emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    (5) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligaţia emiterii, prin acte normative/administrative, de norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.

    ANEXA 1

    la schemă
    Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub forma de ajutor de stat

┌────┬─────────────────────────────────┐
│08 │Alte activităţi extractive │
│ │(secţiunea B) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│0812│Extracţia pietrişului şi │
│ │nisipului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│09 │Activităţi de servicii anexe │
│ │extracţiei (secţiunea B) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│0990│Activităţi de servicii anexe │
│ │pentru extracţia mineralelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │Industria alimentară (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1011│Producţia şi conservarea cărnii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │grăsimilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1042│Fabricarea margarinei şi a altor │
│ │produse comestibile similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1061│Fabricarea produselor de morărit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │produselor din amidon │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor şi a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor şi a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea macaroanelor, │
│1073│tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor│
│ │produse făinoase similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1081│Fabricarea zahărului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din cacao, │
│1082│a ciocolatei şi a produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1083│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1084│Fabricarea condimentelor si │
│ │ingredientelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1085│Fabricarea de mâncăruri preparate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea preparatelor │
│1086│alimentare omogenizate şi │
│ │alimentelor dietetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1089│Fabricarea altor produse │
│ │alimentare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de fermă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1106│Fabricarea malţului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de băuturi răcoritoare │
│1107│nealcoolice; producţia de ape │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
│1721│ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton │
├────┴─────────────────────────────────┤
│16. Prelucrarea lemnului, fabricarea │
│produselor din lemn şi plută, cu │
│excepţia mobilei; fabricarea │
│articolelor din paie şi din alte │
│materiale vegetale împletite │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1610│Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1622│Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623│dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│22. Fabricarea produselor din cauciuc │
│şi mase plastice │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211│camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2219│Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221│tuburilor şi profilelor din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2222│Fabricarea articolelor de ambalaj│
│ │din material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223│material plastic pentru │
│ │construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. Fabricarea altor produse din │
│minerale nemetalice │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │
│ │plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2313│Fabricarea articolelor din sticlă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din sticlă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2320│Fabricarea de produse refractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor │
│2332│şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2342│Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2343│Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2344│Fabricarea altor produse tehnice │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2352│Fabricarea varului şi ipsosului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2361│Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2362│Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2363│Fabricarea betonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2364│Fabricarea mortarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2365│Fabricarea produselor din │
│ │azbociment │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2369│Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2391│Fabricarea de produse abrazive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2399│Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│25. Industria construcţiilor metalice │
│şi a produselor din metal, exclusiv │
│maşini, utilaje şi instalaţii │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511│metalice şi părţi componente ale │
│ │structurilor metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2512│Fabricarea de uşi şi ferestre din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire centrală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550│obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2571│Fabricarea produselor de tăiat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2572│Fabricarea articolelor de │
│ │feronerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipienţi, │
│2591│containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor uşoare din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593│metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi arcuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594│şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│27. Fabricarea echipamentelor │
│electrice │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│2711│generatoarelor şi │
│ │transformatoarelor electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea aparatelor de │
│2712│distribuţie şi control al │
│ │electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2732│Fabricarea altor fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733│conexiune pentru fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2740│Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2751│Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2752│Fabricarea de echipamente casnice│
│ │neelectrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2790│Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│28. Fabricarea de maşini, utilaje şi │
│echipamente n.c.a. │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2812│Fabricarea de motoare hidraulice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2814│Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815│angrenajelor, cutiilor de viteză │
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2821│Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipulat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2892│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│42. Lucrări de geniu civil │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4211│Lucrări de construcţii ale │
│ │drumurilor şi autostrăzilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4212│Lucrări de construcţii ale căilor│
│ │ferate de suprafaţă şi subterane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4213│Construcţia de poduri şi tuneluri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4221│proiectelor utilitare pentru │
│ │fluide │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4222│proiectelor utilitare pentru │
│ │electricitate şi telecomunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4291│Construcţii hidrotehnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4299│Lucrări de construcţii ale altor │
│ │proiecte inginereşti n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│43. Lucrări speciale de construcţii │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru│
│ │construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│52. Depozitare si activităţi auxiliare│
│pentru transporturi │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5210│Depozitări │
│^1 │ │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ^1 Codul CAEN 5210 poate fi eligibil pentru ajutor regional, cu condiţia ca toate criteriile relevante din schemă să fie îndeplinite şi dacă nu se referă la infrastructura necesară şi utilizată pentru a presta activităţi conform CAEN 49, 50 sau 51.

    ANEXA 2

    la schemă
    Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat

┌─────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului│
│Codul│Denumirea ├─────────────┬──────────────────┤
│NUTS │regiunii NUTS │Întreprinderi│Microîntreprinderi│
│ │ │mijlocii │Întreprinderi mici│
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO111│Bihor │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO112│Bistriţa-Năsăud│60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO113│Cluj │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO114│Maramureş │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO115│Satu Mare │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO116│Sălaj │60% │70% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Centru │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO121│Alba │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO122│Braşov │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO123│Covasna │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO124│Harghita │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO125│Mureş │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO126│Sibiu │50% │60% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Nord-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO211│Bacău │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO212│Botoşani │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO213│Iaşi │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO214│Neamţ │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO215│Suceava │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO216│Vaslui │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO22 │Sud-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO221│Brăila │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO222│Buzău │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO223│Constanţa │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO224│Galaţi │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO225│Vrancea │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO226│Tulcea │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO31 │Sud-Muntenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO311│Argeş │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO312│Călăraşi │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO313│Dâmboviţa │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO314│Giurgiu │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO315│Ialomiţa │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO316│Prahova │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO317│Teleorman │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO41 │Sud-Vest Oltenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO411│Dolj │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO412│Gorj │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO413│Mehedinţi │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO414│Olt │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO415│Vâlcea │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO42 │Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO421│Arad │40% │50% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO422│Caraş-Severin │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO423│Hunedoara │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO424│Timiş │40% │50% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO322│Ilfov (parţial) │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │Numai │ │ │
│ │următoarele │ │ │
│ │părţi din │ │ │
│ │regiunea NUTS 3│ │ │
│ │sunt eligibile │ │ │
│ │ca zone „c“ │ │ │
│ │care nu sunt │ │ │
│ │predefinite: │ │ │
│ │Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, │45% │55% │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │
│ │Bragadiru, │ │ │
│ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │Jilava, │ │ │
│ │1 Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, │ │ │
│ │Vidra, │ │ │
│ │Berceni. │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Numai │ │ │
│ │următoarele │ │ │
│ │părţi din │ │ │
│ │regiunea NUTS 3│ │ │
│ │sunt eligibile │ │ │
│ │ca zone „c“ │ │ │
│ │care nu sunt │ │ │
│ │predefinite: │ │ │
│ │Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, │ │ │
│ │Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, │55% │65% │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, │ │ │
│ │Moara Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, │ │ │
│ │Glina, │ │ │
│ │Cernica, │ │ │
│ │Dobroeşti, │ │ │
│ │Pantelimon. │ │ │
└─────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────┘    ANEXA 3

    la schemă
    Criteriile de selecţie la finanţare ale proiectelor de investiţii
    I. Rata profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2021 - 30 de puncte
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Π_op2021 reprezintă profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanţelor;
    – CA_2021 reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021.


    Punctajul se calculează astfel:
    a) dacă rata profitului operaţional este între 0% şi 10% (0% ≤ R_pr op ≤ 10%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 3 puncte. Numărul de puncte obţinut pentru indicatorul R_pr op = valoarea R_pr op x 3 puncte;
    b) dacă rata profitului operaţional se situează peste 10% (valoarea R_pr op > 10%), se acordă 30 de puncte.


    II. Rata costului cu utilităţile aferent exerciţiului financiar 2021-30 de puncte
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - CU_2021 reprezintă costurile cu utilităţile realizate potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanţelor;
    – CA_2021 reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021.


    Punctajul se calculează astfel:
    a) dacă rata costului cu utilităţile este între 0% şi 10% (0% ≤ R_CU ≤ 10%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 3 puncte. Numărul de puncte obţinut pentru indicatorul R_CU = valoarea R_CU x 3 puncte;
    b) dacă rata costului cu utilităţile este de peste 10% (valoarea R_CU > 10%), se acordă 30 de puncte;


    III. Rentabilitatea fondurilor utilizate în exerciţiului financiar 2021-15 puncte
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Π_net reprezintă profitul net realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanţelor;
    – Capitalul propriu reprezintă totalul capitalurilor proprii la data de 31.12.2021 potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanţelor.


    Punctajul se calculează astfel:
    a) dacă rentabilitatea capitalului propriu este între 0% şi 30% (0% ≤ R_fd utilizate ≤ 30%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 0,50 puncte. Numărul de puncte obţinut pentru indicatorul R_fd utilizate = valoarea R_fd utilizate x 0,50 puncte;
    b) dacă rentabilitatea capitalului propriu este de peste 30% (valoarea R_fd utilizate > 30%), se acordă 15 puncte.


    IV. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României - 5 puncte
    • Sold negativ - 5 puncte
    • Sold pozitiv - 0 puncte

    V. Creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri netă împărţită la numărul mediu de angajaţi (anul de referinţă este 2021, iar numărul de angajaţi în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puţin egal cu cel din anul 2021) - 20 de puncte:
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - ∆W reprezintă variaţia productivităţii muncii din anul 3 de implementare a proiectului şi productivitatea din anul referinţă al proiectului, respectiv anul 2021;
    – W_n + 3 reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului, determinată ca raport între cifra de afaceri netă realizată în anul 3 de implementare a proiectului şi numărul de angajaţi prevăzuţi pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajaţi luaţi în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referinţă 2021;
    – W_2021 reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2021 şi se determină ca raport între cifra de afaceri netă din anul 2021 şi numărul mediu de angajaţi deţinuţi de IMM-uri în anul 2021.


    Punctajul se calculează astfel:
    a) dacă creşterea productivităţii muncii este între 0% şi 15% (0% ≤ ∆W ≤ 15%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 1,333 puncte. Numărul de puncte obţinut pentru indicatorul ∆W = valoarea ∆W x 1,333 puncte;
    b) dacă rata profitului operaţional se situează peste 15% (valoarea ∆W > 15%), se acordă 20 de puncte.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016