Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 septembrie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 septembrie 2022 privind "Centrul de competenţă", aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare", investiţia 5 "Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 953 din 30 septembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 21.451 din 29 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 din 30 septembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), denumită „Centrul de competenţă“, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“, investiţia 5 „Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă“.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, respectiv tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare.
    (2) Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.
    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Unitatea de implementare a reformelor PSF.
    (2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele schemei
    ART. 4
    Prezenta schemă are ca scop fragmentarea tematică a sistemului naţional de CDI pentru cele 5 misiuni europene, prin susţinerea financiară a organizaţiilor de cercetare, întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mari cu activitate de CDI menţionată în statut. Cele 5 domenii de importanţă strategică în cadrul programului Orizont Europa sunt:
    a) cancer;
    b) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală;
    c) oceane sănătoase, ape de interior şi zona costieră;
    d) oraşe inteligente, climatic neutre;
    e) sănătatea solului.


    ART. 5
    Această schemă de ajutor are ca obiectiv principal sprijinirea cercetării şi dezvoltării. Obiectivul secundar este inovarea.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 6
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare (în special art. 25 şi art. 28);
    – Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare şi inovare.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare, a ajutoarelor în domeniul cercetării şi dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 717/2014;
    d) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă destinate IMMurilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU;
    e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    g) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor acordat de acelaşi stat membru a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    h) întreprinderilor aflate în dificultate, cu excepţia întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    i) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    j) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statele membre să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    ART. 8
    Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), proiectele de cercetare referitoare la următoarea listă de activităţi şi active vor fi excluse de la eligibilitate:
    a) activităţi şi active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;
    b) activităţi şi active din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante;
    c) activităţi şi active legate de depozite de deşeuri, incineratoare şi instalaţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor;
    d) activităţi şi active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.


    ART. 9
    Implementarea prezentei scheme de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 10
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutoare/ajutor de stat înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    b) schemă de ajutor înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau pentru o valoare nedefinită;
    c) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil. În cadrul prezentei scheme, data acordării ajutorului reprezintă data la care se semnează contractul de finanţare între furnizor şi beneficiar;
    d) organizaţie CDI înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    e) cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    f) cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau întrun mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    g) dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
    h) consorţiul centrului de competenţă reprezintă parteneriatul realizat de 10 entităţi (dintre care 5 organizaţii de cercetare şi 5 IMM-uri) pe care acestea îl formează pentru depunerea propunerii de proiect. Suplimentar faţă de cele 10 entităţi, în structura consorţiului pot fi integrate exclusiv întreprinderi mari. Fiecare centru de competenţă este o reţea de excelenţă, cu structură flexibilă (in, out), care reuneşte instituţii relevante, publice şi private, din domeniul CDI, care dezvoltă împreună o agendă strategică de cercetare şi inovare, care să fie conexată cu agenda europeană a misiunii respective şi să ajute la implementarea ei prin activităţi CDI. Având în vedere conceptul de misiune din Orizont Europa şi susţinerea soluţiilor derivate din cercetare, care să corespundă provocărilor comunităţilor locale, autorităţile publice vor fi implicate în implementarea de soluţii identificate de cercetătorii din centrele de competenţă. În plus, autorităţile locale vor putea fi implicate şi în ajustarea agendei strategice de cercetare şi inovare a centrului de competenţă pentru a răspunde nevoilor locale ale comunităţii şi pentru a creşte impactul rezultatelor cercetării la nivel local;
    i) studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia;
    j) costuri cu personalul înseamnă costul salarial al cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    k) întreprindere înseamnă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    l) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM-uri înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014:
    (i) microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 2 milioane euro, echivalent în lei;
    (ii) întreprindere mică - o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 10 milioane euro, echivalent în lei;
    (iii) întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro, echivalent în lei, şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 de milioane euro;

    m) întreprindere mare înseamnă o întreprindere care are cel puţin 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total depăşesc/depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    n) activitate economică înseamnă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    o) furnizor înseamnă orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unităţii administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis. În cadrul prezentei scheme, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Unitatea de implementare a reformelor PSF;
    p) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice şi contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;
    q) infrastructură de cercetare înseamnă instalaţii/laboratoare complexe de cercetare si investigare, resurse şi servicii conexe utilizate de comunitatea ştiinţifică pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniile sale respective şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente ştiinţifice, resurse de cunoştinţe, precum colecţii, arhive sau informaţii ştiinţifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cum ar fi reţelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi orice alte mijloace necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate“ într-un singur sit sau „distribuite“ (o reţea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);
    r) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    a) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    b) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    s) rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro;
    t) inovare de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de livrare noi sau îmbunătăţite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepţie făcând schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    u) inovare organizaţională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaţionale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale unei întreprinderi, cu excepţia modificărilor care sunt bazate pe metode organizaţionale deja în funcţiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor şi achiziţiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere şi a altor schimbări ciclice şi a comercializării de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.


    CAP. VI
    Beneficiari, condiţii de eligibilitate şi procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 11
    Implementarea şi derularea schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:
    (i) lansarea de către administratorul schemei de ajutor a unui apel, pentru fiecare dintre cele 5 domenii de interes enumerate la art. 4, în vederea depunerii de cereri de finanţare de către consorţiile centrului de competenţă; pentru a fi eligibil, un consorţiu trebuie să aibă ca membri 5 organizaţii de cercetare şi 5 IMM-uri, la care se pot adăuga una sau mai multe întreprinderi mari;
    (ii) depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele prevăzute la art. 16 de către liderul consorţiului (privind proiectul global depus de consorţiu), precum şi de către fiecare membru al acestuia;
    (iii) evaluarea cererilor de finanţare;
    (iv) semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele selectate în urma evaluării, cu fiecare dintre membrii consorţiului;
    (v) implementarea proiectelor de cercetare din cadrul centrului de competenţă;
    (vi) monitorizarea derulării proiectelor.


    ART. 12
    Criteriile de evaluare pe baza cărora vor fi punctate cererile de finanţare sunt:
    (i) calitatea, relevanţa şi impactul ştiinţific scontat în contextul misiunilor;
    (ii) calitatea şi eficienţa implementării proiectului;
    (iii) profilul ştiinţific al directorului de proiect;
    (iv) profilul ştiinţific al echipei de cercetare şi calitatea echipamentelor de cercetare.


    ART. 13
    Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat asigură publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare în urma finalizării etapei de selecţie şi de evaluare a acestora.

    ART. 14
    Pot fi beneficiari ai prezentei scheme membrii consorţiilor ale căror proiecte au fost declarate câştigătoare de administratorul schemei de ajutor.

    ART. 15
    (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    (ii) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (iii) reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    (iv) nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi/sau incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    (v) nu sunt întreprinderi aflate în dificultate şi nu au în componenţa acţionariatului întreprinderi aflate în dificultate, cu excepţia întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    (vi) îndeplinesc condiţiile privind strict calitatea cercetării, descrise în apelul de proiecte şi ghidul aplicantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    (2) Nu pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă entităţile al căror reprezentant legal, la data depunerii aplicaţiei de proiect şi pe întreaga perioadă de evaluare, selecţie şi contractare, se află în următoarele situaţii:
    (i) a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    (ii) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/unionale în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    (iii) a indus în eroare cu intenţie furnizorul/autoritatea schemei de ajutor de stat sau o comisie de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte/false în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă;
    (iv) a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau furnizorul/autoritatea schemei de ajutor de stat pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă.


    ART. 16
    Fiecare solicitant care depune o cerere de finanţare în cadrul prezentei scheme trebuie să furnizeze obligatoriu datele de identificare şi situaţiile economico-financiare actualizate:
    a) informaţii generale;
    b) date despre bonitatea solicitantului, inclusiv resurse umane;
    c) documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi;
    d) structura acţionariatului (persoane fizice şi juridice);
    e) componenţa organului de conducere/consiliului de administraţie;
    f) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate cuprinse în schema de ajutor;
    g) declaraţie privind desfăşurarea de activităţi economice (toţi solicitanţii de ajutor);
    h) declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare (doar pentru organizaţiile de cercetare);
    i) declaraţie privind încadrarea/neîncadrarea în categoria de întreprinderi aflate în dificultate;
    j) declaraţie privind nefinanţarea din alte surse a proiectului pentru care se depune cererea de finanţare;
    k) certificarea legalităţii şi a corectitudinii informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare şi informaţiilor completate în platforma de depunere;
    l) alte documente necesare, specificate în ghidul aplicantului, care fac obiectul evaluării ştiinţifice.


    ART. 17
    Pentru a putea să beneficieze de ajutor, beneficiarii se obligă să adere, în primele 12 luni de la data semnării contractului de finanţare, la principiile consacrate ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor şi ale Cartei europene a cercetătorului.

    ART. 18
    Un beneficiar poate primi finanţare în temeiul acestei scheme doar în situaţia în care ajutorul are un efect stimulativ asupra sa. Se consideră că ajutoarele acordate prin prezenta schemă au un efect stimulativ dacă cererea de finanţare menţionată la art. 16 este transmisă înainte de demararea proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului pe care acesta le va suporta;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    ART. 19
    IMM-urile partenere din cadrul unui proiect au obligaţia de a suporta o cofinanţare totală de minim 250.000 euro, echivalent în lei, la data semnării contractului de finanţare.

    ART. 20
    Pentru a putea să beneficieze de ajutor, membrii consorţiului centrului de competenţă se obligă ca în primii 2 ani de activitate să realizeze activităţi-suport sub forma unor studii de fezabilitate referitoare la misiunile Orizont Europa în România, incluzând un roadmap naţional al infrastructurilor de cercetare existente pe domeniul misiunii respective.

    CAP. VII
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 21
    Ajutoarele acordate în temeiul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă, sub formă de grant, plătibilă în una sau mai multe tranşe.

    ART. 22
    Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare, fără a depăşi intensitatea ajutorului de stat aplicabilă. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare.

    ART. 23
    Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect de cercetare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este de 6 milioane euro, echivalent în lei.

    ART. 24
    (1) Proiectele se realizează prin colaborarea a 5 întreprinderi mici şi mijlocii şi 5 organizaţii de cercetare-dezvoltare şi inovare.
    (2) Suplimentar faţă de cele 10 entităţi, în structura consorţiului pot fi integrate exclusiv întreprinderi mari.
    (3) Pe durata implementării proiectului se păstrează structura menţionată la art. 11 pct. (i), fiind permisă înlocuirea unui membru al consorţiului cu o entitate de acelaşi tip (întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii de cercetare-dezvoltare şi inovare şi întreprinderi mari), exclusiv cu acordul în scris al furnizorului de ajutor de stat; entitatea care va înlocui fostul membru al consorţiului va reprezenta un continuator juridic al entităţii pe care o înlocuieşte, substituindu-se în drepturi şi obligaţii acesteia.
    (4) În cazul în care un membru al consorţiului a fost înlocuit de o altă entitate, valoarea intensităţii ajutorului de stat de care poate beneficia noul membru este minimul dintre intensitatea eligibilă a fostului membru al consorţiului şi valoarea intensităţii eligibile a noului membru al consorţiului.

    ART. 25
    Pentru conversia în lei, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va utiliza cursul de schimb InforEuro.

    ART. 26
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:
    1. orice alt ajutor de stat sau de minimis, atâta timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;
    2. orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil respectivului ajutor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.


    CAP. VIII
    Tipurile de activităţi finanţate în cadrul schemei
    ART. 27
    Tipurile de activităţi conţinute în proiecte şi finanţate prin schemă sunt următoarele:
    (i) cercetare fundamentală;
    (ii) cercetare industrială;
    (iii) dezvoltare experimentală;
    (iv) studii de fezabilitate;
    (v) inovare.


    CAP. IX
    Cheltuieli eligibile
    ART. 28
    (1) Cheltuielile proiectului eligibile să primească finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor sunt următoarele:
    a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
    b) costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    c) costurile cu clădirile şi terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului şi pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce priveşte clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;
    d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
    e) cheltuielile de regie suplimentare şi alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului. Acestea cuprind şi:
    (i) cheltuieli cu organizarea de evenimente;
    (ii) cheltuieli de deplasare;
    (iii) cheltuieli de logistică;

    f) costuri aferente studiilor de fezabilitate privind stadiul implementării obiectivelor misiunii Orizont Europa în România.

    (2) În cadrul proiectului sunt eligibile şi cheltuielile aferente ajutorului pentru inovare. Acestea sunt destinate exclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii. Cheltuielile eligibile sunt:
    a) costurile obţinerii, validării şi protejării brevetelor şi altor active necorporale;
    b) costurile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului; pentru a fi eligibile aceste costuri este necesar ca personalul detaşat să nu provină de la vreun membru al consorţiului centrului de competenţă.

    (3) Cheltuielile privind cercetarea fundamentală nu sunt eligibile pentru întreprinderile mari pe această schemă de ajutor de stat.
    (4) Maximum 10% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei poate fi utilizată pentru cheltuielile care privesc investiţiile în echipamente şi instrumente care servesc utilizării în cadrul proiectului.
    (5) Maximum 5% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei poate fi utilizată pentru costurile aferente studiilor de fezabilitate referitoare la misiunile Orizont Europa în România.
    (6) Maximum 15% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei poate fi utilizată pentru cheltuieli de regie.

    ART. 29
    În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.

    ART. 30
    Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    CAP. X
    Bugetul şi durata schemei
    ART. 31
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, dezvoltării şi inovării şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 32
    (1) Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 30 milioane euro (148.026.000 echivalent în lei) şi este asigurat din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene.
    (2) Bugetul aferent ajutoarelor pentru inovare este de 5 milioane euro (24.671.000 echivalent în lei).
    (3) Ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă unui proiect este de 6 milioane euro pentru fiecare dintre centrele de competenţă.
    (4) În cadrul unui proiect, valoarea maximă a ajutorului pentru partenerii proiectului este de:
    a) 200.000 euro, echivalent în lei, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform art. 10 lit. l);
    b) 500.000 euro, echivalent în lei, pentru organizaţiile de cercetare, dezvoltare şi inovare, definite conform art. 10 lit. d).
    c) 1.000.000 euro, echivalent în lei, pentru întreprinderile mari, definite conform art. 10 lit. m).


    ART. 33
    Numărul maxim al beneficiarilor este 100.

    CAP. XI
    Intensitatea ajutorului de stat
    ART. 34
    (1) Intensitatea ajutorului pentru fiecare beneficiar nu trebuie să depăşească:
    a) 100% din costurile eligibile pentru cercetarea fundamentală;
    b) 50% din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;
    c) 25% din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;
    d) 50% din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate;
    e) 50% din costurile eligibile pentru ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor.

    (2) Intensităţile ajutorului pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală pot fi majorate după cum urmează:
    a) cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici;
    b) cu 15 puncte procentuale dacă rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

    (3) Intensităţile ajutoarelor pentru studiile de fezabilitate pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici.
    (4) Intensitatea maximă ce va fi acordată pentru activităţile suportate de către IMM-uri este de 75%.

    CAP. XII
    Transparenţa, raportarea şi monitorizarea acordării ajutorului de stat prin intermediul prezentei scheme
    ART. 35
    Furnizorul de ajutor de stat va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de ajutor de stat al finanţării, cu menţionarea reglementărilor aplicabile [art. 25 şi/sau art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare].

    ART. 36
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii sintetice referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale, dacă va fi cazul), şi o va transmite către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme prin platforma SANI („State Aid Notification Interactive“).

    ART. 37
    Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.research.gov.ro şi nu se va implementa înainte de publicare. Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetizate în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 100.000 euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.

    ART. 38
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat are, de asemenea, obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 39
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conţină informaţiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform aceluiaşi regulament.

    ART. 40
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 41
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema, precum şi beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute prin prezenta schemă vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 42
    Autoritatea care administrează prezenta schemă are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

    ART. 43
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 44
    (1) Recuperarea/Stoparea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea ajutorului care trebuie recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau de a solicita recuperarea ajutorului deja plătit în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
    (4) Recuperarea ajutorului de stat se realizează direct de la entitatea implicată în cadrul consorţiului centrului de competenţă (organizaţie de cercetare, IMM, întreprindere mare etc.).

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016