Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 28 aprilie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 28 aprilie 2022 privind "Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.465 din 28 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 490 din 17 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), denumită „Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare“, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“, investiţia I8 „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare“.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României.
    (2) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014).

    ART. 3
    (1) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Unitatea de implementare a reformelor PSF.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare (în special art. 25);
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Scopul şi obiectivele schemei de ajutor de stat
    ART. 5
    Prezenta schemă are ca scop oferirea de sprijin pentru atragerea de resurse umane înalt specializate din afara României şi orientarea activităţilor CDI spre tematicile şi necesităţile actuale la nivel naţional şi european, prin promovarea cercetării fundamentale în scopul formării de resurse umane şi creării unor grupuri de cercetare de excelenţă în jurul acestor cercetători în domenii ştiinţifice de vârf, pentru a echilibra investiţia în infrastructuri de cercetare comparativ cu cea în resurse umane şi pentru a creşte capacitatea instituţională de absorbţie de fonduri europene, respectiv stimularea parteneriatelor internaţionale instituţionale.

    ART. 6
    Această schemă de ajutor are ca obiectiv principal cercetarea şi dezvoltarea. Obiectivul secundar al schemei de ajutor este inovarea.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, respectiv componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare, inovare“, în directă legătură cu investiţia I8 „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare“.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică următoarelor categorii de ajutoare: ajutoare pentru cercetare fundamentală acordate unor organizaţii de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, cu rol de instituţii gazdă pentru cercetători de excelenţă din străinătate.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare, a ajutoarelor în domeniul cercetării şi dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 717/2014;
    d) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă destinate IMMurilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU;
    e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    g) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor acordat de acelaşi stat membru a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    h) întreprinderilor aflate în dificultate, conform definiţiei de la art. 9 lit. k), cu excepţia celor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    i) ajutoarelor a căror acordare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    j) ajutoarelor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;
    k) proiectelor de cercetare care contravin Orientărilor tehnice DNSH (2021/C58/01). Astfel, sunt excluse de la finanţare în temeiul acestei scheme următoarele domenii/activităţi:
    (i) activităţi legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;
    (ii) activităţi acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de CO_2 preconizate a nu fi mai mici decât valorile de referinţă relevante;
    (iii) compensarea costurilor ETS indirecte;
    (iv) activităţi legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi instalaţiile de tratare mecanobiologică a deşeurilor;
    (v) activităţi în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.    ART. 8
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor, prezenta schemă de ajutor se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 9
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) activitate economică este orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    b) administrator este orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat în numele furnizorului;
    c) ajutoare/ajutor (de stat) înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    d) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    e) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
    f) cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    g) costuri cu personalul înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    h) furnizor înseamnă orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unităţii administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis. În cadrul prezentei scheme, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    i) infrastructură de cercetare înseamnă instalaţii, resurse şi servicii conexe utilizate de comunitatea ştiinţifică pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniile sale respective şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente ştiinţifice, resurse de cunoştinţe, precum colecţii, arhive sau informaţii ştiinţifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cum ar fi reţelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi orice alte mijloace necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate“ într-un singur sit sau „distribuite“ (o reţea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);
    j) întreprindere este orice entitate care desfăşoară activitate economică, astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ;
    k) întreprindere aflată în dificultate este o întreprindere care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    - raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    l) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor este o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile/întreprinderile cu activitate principală cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    m) transfer de cunoştinţe înseamnă orice proces care are scopul de a obţine, de a colecta şi de a face schimb de cunoştinţe explicite şi implicite, inclusiv de abilităţi şi de competenţe, în cadrul unor activităţi economice şi neeconomice, cum ar fi colaborări în materie de cercetare, servicii de consultanţă, acordare de licenţe, creare de produse derivate, publicare şi mobilitate a cercetătorilor şi a altor categorii de personal implicate în activităţile respective. Pe lângă cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice, transferul de cunoştinţe include, de asemenea, alte tipuri de cunoştinţe, precum cunoştinţele privind utilizarea standardelor şi a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoştinţele privind condiţiile mediilor de operare din viaţa reală şi metodele de inovare organizaţională, precum şi gestionarea cunoştinţelor legate de identificarea, dobândirea, protejarea, apărarea şi exploatarea activelor necorporale;
    n) cercetător de excelenţă din străinătate este un cercetător din străinătate care a gestionat proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în afara României în ultimii 3 ani, cu doctorat obţinut cu cel puţin 3 ani înainte de data aplicaţiei pentru grant;
    o) întreprindere mare este o întreprindere care are cel puţin 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane de euro şi/sau al cărei bilanţ anual total depăşeşte echivalentul în lei a 43 de milioane de euro;
    p) întreprindere mijlocie este o întreprindere care are mai puţin de 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă este de până la 50 de milioane de euro echivalent în lei şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 de milioane de euro;
    q) întreprindere mică este o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane de euro.


    CAP. VI
    Beneficiari, condiţii de eligibilitate şi procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 10
    Beneficiarii prezentei scheme sunt organizaţiile de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor care atrag, în calitate de instituţie gazdă, cercetători de excelenţă din străinătate şi derulează proiecte de cercetare fundamentală coordonate de respectivii cercetători de excelenţă, proiecte a căror durată de implementare este de maximum 3 ani şi al căror termen de finalizare nu va depăşi data de 30 iunie 2026.

    ART. 11
    Pentru a fi eligibilă în vederea accesării prezentei scheme, organizaţia de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor cu rol de instituţie gazdă trebuie:
    1. să fi aderat sau să adere, în maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanţare, la principiile consacrate ale următoarelor documente programatice la nivelul UE: Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, precum şi să continue procedura de implementare a cartei şi codului cercetătorilor până la obţinerea logoului „HR Excellence in Research“ acordat de către Comisia Europeană, până la data finalizării proiectului de cercetare fundamentală coordonat de către cercetătorul de excelenţă din străinătate pe care îl găzduieşte;
    2. să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de stat, anterior demarării proiectului de cercetare fundamentală coordonat de către cercetătorul de excelenţă din străinătate pe care îl găzduieşte, o cerere de finanţare însoţită de următoarele documente:
    - declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în cadrul său;
    – declaraţie privind încadrarea în definiţia întreprinderii (desfăşurarea activităţii economice);
    – declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare;
    – declaraţie privind lipsa stării de dificultate;
    – declaraţie privind nefinanţarea din alte surse a proiectului pentru care se depune cererea de finanţare;
    – certificarea legalităţii şi a corectitudinii informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare şi informaţiilor completate în platforma de depunere a cererii de finanţare.    ART. 12
    Un beneficiar poate primi ajutor în temeiul acestei scheme doar în situaţia în care ajutorul are un efect stimulativ asupra sa. Se consideră că ajutoarele acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat au un efect stimulativ dacă cererea de finanţare menţionată la art. 11 pct. 2 este transmisă înainte de demararea proiectului de cercetare fundamentală şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    ART. 13
    Criteriile de evaluare pe baza cărora vor fi punctate cererile de finanţare sunt:
    (i) valoarea propunerii de proiect, respectiv: caracterul de multidisciplinaritate; relevanţa şi impactul scontat; calitatea ştiinţifică a proiectului, inclusiv fezabilitatea acestuia;
    (ii) valoarea profilului ştiinţific al directorului de proiect, respectiv capacitatea ştiinţifică demonstrată de a propune şi conduce cu succes proiecte de cercetare multidisciplinare, cu relevanţă şi impact ştiinţific major;
    (iii) valoarea profilului ştiinţific al echipei de cercetare, respectiv capacitatea ştiinţifică demonstrată a membrilor echipei de a derula creativ, eficient şi eficace activitate de cercetare ştiinţifică.


    ART. 14
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:
    (i) lansarea de către administratorul schemei de ajutor a unui apel în vederea depunerii de cereri de finanţare de către organizaţiile de cercetare interesate să implementeze un proiect de cercetare fundamentală, coordonat de către un cercetător de excelenţă atras din străinătate, proiect cu o durată de implementare de maximum 3 ani;
    (ii) depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele minim necesare specificate la art. 11 pct. 2;
    (iii) evaluarea cererilor de finanţare;
    (iv) semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele selectate în urma evaluării;
    (v) implementarea proiectelor de cercetare coordonate de către cercetătorul cu experienţă atras din străinătate;
    (vi) monitorizarea derulării proiectelor.


    ART. 15
    (1) Administratorul schemei de ajutor de stat asigură publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.
    (2) În cazul în care un solicitant nu este eligibil să primească ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat sau nu a fost selectat în urma evaluării să primească ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică, în scris, acest lucru.

    CAP. VII
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 16
    Intensitatea ajutorului de stat pentru această schemă este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de cercetare fundamentală pentru care se acordă finanţare prin prezenta schemă.

    ART. 17
    Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect de cercetare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este de 2 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb de la data semnării contractului de finanţare.

    ART. 18
    Pentru conversia în lei în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va utiliza cursul de schimb InforEuro.

    ART. 19
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat sau de minimis atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile.

    ART. 20
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun alt tip de ajutoare de stat sau de minimis, în raport cu aceleaşi costuri eligibile, ca urmare a faptului că intensitatea tuturor ajutoarelor acordate în temeiul prezentei scheme este de 100%.

    CAP. VIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 21
    Cheltuielile proiectului eligibile să primească finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor sunt următoarele:
    a) cheltuieli cu personalul: salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, pentru cercetătorii, tehnicienii şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect; contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora, potrivit legii;
    b) cheltuieli cu logistica:
    - cheltuieli de capital: instrumentele şi echipamentele, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    – cheltuieli cu achiziţionarea de materiale, consumabile şi alte produse similare: maximum 20% din bugetul proiectului;
    – cheltuieli aferente cercetării contractuale, brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
    – alte costuri de exploatare, suportate direct ca urmare a proiectului: cheltuieli legate de diseminarea în regim „acces deschis“ a rezultatelor proiectului;

    c) cheltuieli de deplasare: maximum 2,5% din suma cheltuielilor cu personalul şi a cheltuielilor cu logistica;
    d) cheltuieli de regie: acestea nu vor depăşi 15% din totalul cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor cu logistica şi cheltuielilor de deplasare, exceptând valoarea imobilizărilor corporale.


    ART. 22
    În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate valorile utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.

    CAP. IX
    Bugetul şi durata schemei
    ART. 23
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, dezvoltării şi inovării şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 30 iunie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

    ART. 24
    Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 178 de milioane de euro, echivalent în lei, şi este asigurat din fondurile accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene.

    ART. 25
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 150.

    CAP. X
    Transparenţa, raportarea şi monitorizarea acordării ajutorului de stat prin intermediul prezentei scheme
    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat va informa beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi la caracterul de ajutor de stat al finanţării, cu menţionarea reglementărilor aplicabile [art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare].

    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii sintetice referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale, dacă va fi cazul), în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme prin platforma SANI („State Aid Notification Interactive“).

    ART. 28
    Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.research.gov.ro şi nu se va implementa înainte de publicare. Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetizate în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 100.000 de euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.

    ART. 29
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat are, de asemenea, obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile realizate în cadrul acestora, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 30
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conţină informaţiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform cu acelaşi regulament.

    ART. 31
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 32
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema, precum şi beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute prin prezenta schemă vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 33
    Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

    ART. 34
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XI
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 35
    (1) Recuperarea/Stoparea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea ajutorului care trebuie recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE^1, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene^2.
    ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004.
    ^2 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau de a solicita recuperarea ajutorului deja plătit în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016