Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 28 aprilie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 28 aprilie 2022 privind "Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelenţă Marie Sklodowska Curie", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 494 din 18 mai 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.466 din 28 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 494 din 18 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), denumită „Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelenţă Marie Sklodowska Curie“, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“, investiţia I9 „Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelenţă primite la competiţia pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie“.

    ART. 2
    (1) Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta anexă, în limita bugetului disponibil.
    (2) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării prin Unitatea de implementare a reformelor PSF.
    (2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele schemei
    ART. 4
    Prezenta schemă are ca scop oferirea de sprijin pentru susţinerea financiară a organizaţiilor de cercetare sau întreprinderi cu activitate principală de CDI menţionată în statut ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, care vor avea calitatea de instituţii gazdă pentru desfăşurarea proiectelor cercetătorilor posesori de certificate de excelenţă la acţiunile Marie Sklodowska Curie din Orizont 2020 şi Orizont Europa.

    ART. 5
    Această schemă are ca obiectiv principal cercetarea şi dezvoltarea. Obiectivul secundar al schemei de ajutor este inovarea.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 6
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare (în special art. 25b);
    – Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, în speţă ajutoarelor pentru acţiuni Marie Sklodowska Curie.
    (2) Prezenta schemă nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare, a ajutoarelor în domeniul cercetării şi dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 717/2014;
    d) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU;
    e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    g) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor acordat de acelaşi stat membru a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    h) întreprinderilor aflate în dificultate;
    i) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    j) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei anexe, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statele membre să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta anexă.

    ART. 8
    Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), proiectele de cercetare referitoare la următoarea listă de activităţi şi active vor fi excluse de la eligibilitate:
    a) activităţi şi active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;
    b) activităţi şi active din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante;
    c) activităţi şi active legate de depozite de deşeuri, incineratoare şi instalaţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor;
    d) activităţi şi active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.


    ART. 9
    Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 10
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutoare/ajutor (de stat) înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    b) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;
    c) schemă de ajutor înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau pentru o valoare nedefinită;
    d) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
    e) organizaţie CDI înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    f) cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    g) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    h) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    i) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) În cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (6), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    a) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    b) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    j) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro;
    k) posesor de certificat de excelenţă (seal of excellence) -cercetătorul care întruneşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
    (i) este cetăţean al Uniunii Europene;
    (ii) a aplicat în cadrul apelurilor pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie din cadrul programului Orizont 2020 sau Orizont Europa;
    (iii) a obţinut un scor peste 85%;
    (iv) nu a primit finanţare prin programul Orizont 2020 sau Orizont Europa din cauza epuizării bugetului alocat competiţiilor;
    (v) este posesor al certificatului de excelenţă începând cu anul 2020.    CAP. VI
    Beneficiari şi condiţii de eligibilitate
    ART. 11
    Prin prezenta schemă se pot acorda ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru acţiunile Marie Sklodowska Curie.

    ART. 12
    (1) Beneficiarii acestei scheme sunt organizaţii de cercetare sau întreprinderi cu activitate principală de CDI menţionată în statut ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, care reprezintă instituţii gazdă pentru desfăşurarea proiectelor cercetătorilor posesori ai certificatelor de excelenţă primite la competiţia pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie, din cadrul programului Orizont 2020 2014-2020 sau din cadrul programului Orizont Europa 2021-2027.
    (2) În cazul în care proiectul original al cercetătorului posesor al unui certificat de excelenţă urma a fi desfăşurat în cadrul unei organizaţii de cercetare, publică sau privată, din străinătate, pentru a putea fi eligibil în cadrul acestei scheme, cercetătorul va colabora cu o instituţie de cercetare de pe teritoriul României pentru realizarea acestui proiect.
    (3) Instituţia de cercetare menţionată la alin. (2) va reprezenta instituţia gazdă pentru cercetătorul posesor de certificat de excelenţă, substituind organizaţia din proiectul original.
    (4) Numărul maxim estimat de beneficiari este de 75.

    ART. 13
    Pentru a primi ajutor în temeiul acestei scheme, organizaţiile de cercetare interesate vor transmite administratorului măsurii de ajutor, prin intermediul platformei de depunere, o cerere de finanţare a proiectului pentru care sa obţinut un certificat de excelenţă pe care urmează să îl implementeze, însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în cadrul său;
    b) declaraţie privind încadrarea în definiţia întreprinderii (desfăşurare activitate economică);
    c) declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare;
    d) declaraţie privind lipsa stării de dificultate;
    e) declaraţia privind nefinanţarea din alte surse a proiectului pentru care se depune cererea de finanţare;
    f) certificarea legalităţii şi a corectitudinii informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare şi informaţiilor completate în platforma de depunere.


    ART. 14
    Pentru a fi eligibilă în vederea accesării prezentei scheme, organizaţia de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor cu rol de instituţie gazdă trebuie să fi aderat sau să adere în maximum 6 luni de la data semnării contractului de finanţare la principiile consacrate ale următoarelor documente programatice la nivelul UE: Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, precum şi să continue procedura de implementare a Cartei şi Codului cercetătorilor până la obţinerea logoului „HR Excellence in Research“ acordat de către Comisia Europeană, până la data finalizării proiectului de cercetare fundamentală coordonat de către cercetătorul de excelenţă din străinătate pe care îl găzduieşte.

    CAP. VII
    Bugetul şi durata schemei
    ART. 15
    (1) Bugetul total al schemei este de 8 milioane EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb Inforeuro, sumă finanţată din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, componenta 9, investiţia 9.
    (2) Valoarea maximă a grantului este stabilită conform condiţiilor prevăzute de către programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.291/2012 şi programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.291/2012. În funcţie de tipul programului în cadrul căruia a fost acordat certificatul de excelenţă, valoarea maximă, în euro, la data semnării contractului de finanţare, poate fi:
    a) în cazul unui proiect de tip „Individual Fellowship“ (burse individuale) din cadrul programului Orizont 2020, valoarea maximă a unui proiect va fi de 141.768 EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb Inforeuro de la data semnării contractului de finanţare;
    b) în cazul unui proiect de tip „Postdoctoral Fellowships“ (burse postdoctorale) din cadrul programului Orizont Europa, valoarea maximă a unui proiect va fi de 149.568 EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb Inforeuro de la data semnării contractului de finanţare.

    (3) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 16
    Ajutoarele acordate în temeiul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă, sub formă de grant.

    ART. 17
    Intensitatea ajutorului este de 100% din cheltuielile eligibile.

    ART. 18
    (1) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme se pot cumula cu orice alt tip de ajutor de stat/de minimis având costuri eligibile diferite.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se pot cumula cu niciun alt tip de ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile (ca urmare a faptului că intensitatea ajutorului în cadrul prezentei scheme este de 100%).
    (3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile (ca urmare a faptului că intensitatea ajutorului în cadrul prezentei scheme este de 100%).

    CAP. IX
    Costuri eligibile
    ART. 19
    (1) Cheltuielile eligibile să primească finanţare în temeiul acestei scheme de ajutor sunt următoarele: cheltuieli pentru cercetător şi cheltuielile instituţionale.
    (2) Cheltuielile pentru cercetător avute în vedere sunt: costurile de salariu, alocaţia de mobilitate şi alocaţia familială.
    (3) Cheltuielile instituţionale avute în vedere sunt: costuri de cercetare, training networking, management şi regie.
    (4) Limitele costurilor menţionate în alin. (2) şi (3) sunt stabilite conform condiţiilor prevăzute de către programul de lucru al programului Orizont 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.291/2012 şi programul de lucru al programului Orizont Europa, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.291/2012, şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă de finanţare.

    ART. 20
    (1) În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate valorile utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.

    CAP. X
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 21
    (1) Derularea schemei de ajutor de stat va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea aplicaţiilor de finanţare însoţite de documentele justificative aferente, evaluarea, selecţia, semnarea contractelor de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi plata cheltuielilor eligibile.
    (2) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizări implementează, contractează şi monitorizează derularea schemei de ajutor de stat pentru investiţia I9 din cadrul componentei C9 din PNRR, prin intermediul unei platforme informatice.

    CAP. XI
    Transparenţa, raportarea şi monitorizarea acordării ajutorului de stat prin intermediul prezentei scheme
    ART. 22
    Furnizorul schemei de ajutor de stat va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de ajutor de stat al finanţării, cu menţionarea reglementărilor aplicabile [art. 25b din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare].

    ART. 23
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii sintetice referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale dacă va fi cazul), în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme prin platforma SANI (State Aid Notification Interactive).

    ART. 24
    Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul coordonatorului naţional al Planului naţional de redresare şi rezilienţă la adresa www.mfe.gov.ro pe site-ul furnizorului/administratorului de ajutor de stat la adresa www.research.ro şi nu se va implementa înainte de publicare. Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetice în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 500.000 euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.

    ART. 25
    (1) Furnizorul schemei de ajutor are obligaţia de a înregistra schema în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.^1
    ^1 Conform prevederilor Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016.

    (2) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările, se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) Furnizorul schemei de ajutor are, de asemenea, obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 26
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conţină informaţiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, în conformitate cu acelaşi regulament.

    ART. 27
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele şi informaţiile necesare pentru, monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 28
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 29
    Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

    ART. 30
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului
    ART. 31
    (1) Recuperarea ajutorului se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de stat va elabora metodologia de recuperare a ajutorului conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Valoarea ajutorului recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene^2, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene^3.
    ^2 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004.
    ^3 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau de a solicita recuperarea ajutorului deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ANEXA 1

    la schemă
    Costuri eligibile
    1. Costurile eligibile ale schemei sunt calculate conform unităţilor de cost şi coeficientului de ţară al României, stabilite de către Comisia Europeană prin programele de lucru ale celor două acţiuni Marie Sklodowska Curie din programele Orizont 2020 şi Orizont Europa.
    2. Pentru proiectele de tip „Individual Fellowship“ din cadrul programului Orizont 2020, pentru care s-a acordat certificat de excelenţă, costurile eligibile lunare, în euro, sunt după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Costuri eligibile cercetător │
├───────────────────────────────┬──────┤
│A1. Salariu │3.357 │
│ │EUR │
├───────────────────────────────┼──────┤
│A2. Alocaţie mobilitate^1 │600 │
│ │EUR │
├───────────────────────────────┼──────┤
│A3. Alocaţie familială^2 │500 │
│ │EUR │
├───────────────────────────────┴──────┤
│B. Costuri eligibile instituţionale │
├───────────────────────────────┬──────┤
│B1. Costuri cercetare, training│800 │
│şi networking │EUR │
├───────────────────────────────┼──────┤
│B2. Management şi regie │650 │
│ │EUR │
└───────────────────────────────┴──────┘    3. Suma maximă eligibilă de finanţare pentru un proiect de tip „Individual Fellowship“ este de 141.768 euro.
    4. Pentru proiectele de tip „Postdoctoral Fellowship“ din cadrul programului Orizont Europa, pentru care s-a acordat certificat de excelenţă, costurile eligibile lunare, în euro, sunt după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Costuri eligibile cercetător │
├───────────────────────────────┬──────┤
│A1. Salariu │3.322 │
│ │EUR │
├───────────────────────────────┼──────┤
│A2. Alocaţie mobilitate^1 │600 │
│ │EUR │
├───────────────────────────────┼──────┤
│A3. Alocaţie familială^2 │660 │
│ │EUR │
├───────────────────────────────┴──────┤
│B. Costuri eligibile instituţionale │
├───────────────────────────────┬──────┤
│B1. Costuri cercetare, training│1.000 │
│şi networking │EUR │
├───────────────────────────────┼──────┤
│B2. Management şi regie │650 │
│ │EUR │
└───────────────────────────────┴──────┘


    ^1 Costurile de tip A2. Alocaţia mobilitate este eligibilă doar în cazuri specifice unde cercetătorul, posesor de certificat de excelenţă, nu a avut reşedinţa sau un contract de muncă în România pentru o perioadă cumulată de 12 luni din ultimii 3 ani.
    ^2 Costurile de tip A3. Alocaţia familială este eligibilă doar în cazuri specifice unde cercetătorul, posesor de certificat de excelenţă, are obligaţii familiale. În acest context, familia este definită ca persoane care au legătură faţă de cercetător prin:
    a) căsătorie;
    b) o relaţie cu status echivalent unei căsătorii, recunoscută de către legislaţia europeană, naţională sau regională din ţara unde această relaţie a fost recunoscută;
    c) copii care sunt sub întreţinerea cercetătorului.


    5. Suma maximă eligibilă de finanţare pentru un proiect de tip „Postdoctoral Fellowship“ este de 149.568 euro.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016