Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022  pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022 pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 945 bis din 27 septembrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 2.614 din 27 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 27 septembrie 2022.
──────────
    I. Introducere
    ART. 1
        Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat în baza art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu modificările şi completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014), pentru sprijinirea investiţiilor în măsuri de eficienţă energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale şi construcţiilor anexe, precum şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe şi a celor specifice proceselor tehnologice.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se face în temeiul art. 38 - Ajutoare pentru investiţii în favoarea măsurilor de eficienţă energetică, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită, în continuare O.U.G. nr. 112/2022);
    a) Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
    b) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
    d) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică şi de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
    e) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor, modificată prin Directiva (UE) 2018/844 din 30 mai 2018 şi prin Regulamentul (UE) 2018/1999 din 11 decembrie 2018;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020;
    g) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;
    j) Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021 - 2030;
    k) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Lege nr. 101 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
    m) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.    II. Obiectivul schemei
    ART. 3
        În cadrul prezentei scheme, sprijinul financiar este acordat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi întreprinderilor mari, pentru investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie/servicii ale întreprinderilor.


    III. Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
        Implementarea schemei de ajutor de stat va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    - reducerea consumului de energie (energie electrică şi termică, resurse energetice) de către beneficiari cu cel puţin 10%;
    – reducerea emisiilor GES raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiţiei;
    – reducerea intensităţii energetice a activităţii beneficiarilor;
    – o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului.    IV. Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat se adresează IMM-urilor, inclusiv microîntreprinderilor şi întreprinderilor mari cu excepţia întreprinderilor cu activităţi enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia depunerii la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a unei cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului, şi a semnării ulterioare a unui contract de finanţare.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pentru proiectele care propun investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor, inclusiv ale microîntreprinderilor, şi ale întreprinderilor mari.
    (3) Investiţiile în măsuri de eficienţă energetică presupun intervenţii la anvelopa clădirii, şarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor şi construcţiilor anexe, intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor. Lucrările de consolidare la clădiri şi construcţiile anexe nu pot depăşi 15% din valoarea totală a proiectului.
    (4) Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanţare.

    ART. 6
    (1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile excluse de la aplicarea regulamentului de exceptări pe categorii de ajutoare, respectiv cele prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru investiţii/activităţi prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, şi anume:
    a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activităţile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    c) investiţiile în sectorul locuinţelor, cu excepţia celor legate de promovare a eficienţei energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    (4) Pentru a beneficia de prevederile schemei, beneficiarul de ajutor trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutor de stat acordat în conformitate cu prezenta schemă.
    (5) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile aflate în dificultate.
    (6) Ajutorul nu se acordă în cazul în care îmbunătăţirile de eficienţă energetică sunt realizate pentru a se asigura respectarea de către întreprinderi a standardelor Uniunii deja adoptate, chiar dacă acestea nu au intrat încă în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 38 paragraful (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    V. Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) eficienţa energetică înseamnă cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie;
    b) clădire pentru prestare servicii şi construcţie anexă - spaţiu funcţional necesar pentru prestarea serviciilor;
    c) clădire industrială şi construcţie anexă - spaţiu funcţional necesar pentru derularea proceselor industriale, cu excepţia clădirii administrative.
    d) performanţă energetică a unei clădiri - înseamnă cantitatea de energie calculată sau măsurată necesară pentru a se asigura necesarul de energie în condiţiile utilizării normale a clădirii, care presupune, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă şi iluminat;
    e) anvelopă a clădirii - înseamnă elementele integrate ale unei clădiri care separă interiorul acesteia de mediul exterior;
    f) sistem tehnic al clădirii - înseamnă echipamente tehnice pentru încălzirea spaţiului, răcirea spaţiului, ventilare, apă caldă menajeră, iluminat încorporat, automatizarea şi controlul clădirii, generarea de energie electrică in situ sau o combinaţie a acestora, inclusiv acele sisteme care folosesc energie din surse regenerabile, ale unei clădiri sau ale unei unităţi de clădire;
    g) efect stimulativ - în sensul că beneficiarul a prezentat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene o cerere de ajutor scrisă înainte de demararea proiectului pentru care solicită ajutor de stat în cadrul prezentei scheme. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    - denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    – descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2023;
    – obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    – localizarea proiectului;
    – bugetul proiectului;
    – lista costurilor proiectului;
    – valoarea finanţării publice solicitate pentru proiect;

    h) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau instalarea unui echipament esenţial, oricare alt angajament esenţial prin care investiţia devine ireversibilă. Obţinerea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor" corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    i) costuri eligibile - sunt costurile suplimentare de investiţii necesare atingerii unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică. Costurile care nu sunt direct legate de obţinerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică nu sunt eligibile.
    j) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare;
    k) intensitatea ajutorului - înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    l) zone asistate - zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) şi (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi 31 decembrie 2027 în cazul ajutoarelor regionale acordate după 31 decembrie 2021;
    m) furnizor de ajutor de stat - înseamnă Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM;
    n) analiza energetică - analiza la care se face referire la art. 11 lit. j) din O.U.G. nr. 112/2022.
    o) administrator al schemelor de ajutor de stat - apelurilor de proiecte - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul autorităţii de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, denumită în continuare AM POIM, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanţare, plată, rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor.
    p) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro şi valoare maximă nu depăşeşte 500.000 de euro;
    q) beneficiar al ajutorului de stat - întreprinderi mari, IMM-uri şi microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiţii în optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice şi realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum şi reducerea intensităţii energetice şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, care încheie contract de finanţare cu MIPE, prin AM POIM.
    r) cheltuieli eligibile - cheltuielile eligibile sunt costurile eligibile astfel cum acestea sunt definite în articolul 19 al prezentei scheme.

    (2) Termenii "microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)" au semnificaţia dată de Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014. "Întreprinderi mari" înseamnă întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
    (3) Termenul "întreprindere în dificultate" are semnificaţia dată de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (4) Termenii "ajutor de stat" şi "ajutor exceptat" au semnificaţia dată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Termenul "contract de finanţare" are semnificaţia dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările ulterioare.


    VI. Beneficiarii
    ART. 8
        Potenţialii beneficiari sunt întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), inclusiv microîntreprinderile şi întreprinderile mari, cu excepţia întreprinderilor cu activităţi enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, definite conform art. 3 al Ordonanţei de urgenţă.

    ART. 9
        Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.


    VII. Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    (1) Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) se încadrează în categoria beneficiarilor definiţi la art. 3 din O.U.G. nr. 112/2022
    b) desfăşoară activitate economică în România la momentul depunerii cererii de finanţare, şi sunt înregistraţi la ONRC, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    c) îndeplinesc condiţiile definite la art. 11 din O.U.G. nr. 112/2022;
    d) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanţei, a unui furnizor de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    e) desfăşoară activitatea de producţie/prestări servicii cu excepţia investiţiilor imobiliare, consultanţei, asistenţei tehnice şi a activităţilor listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    g) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile comerciale suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    h) Solicitantul/Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    i) Reprezentantul legal al solicitantului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află într-una din situaţiile de mai jos:
    - este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    – se află în situaţia de a induce grav în eroare autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia, sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare în cadrul altor programe cu finanţare europeană/naţională;
    – se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanţare europeană/naţională.


    (2) Solicitantul trebuie să demonstreze dacă se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, având în vedere prevederile anexei I la Regulamentul (UE) 651/2011.


    VIII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    (1) Proiectul este implementat pe teritoriul României.
    (2) Proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe dintre intervenţiile următoare: lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor aşa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) literele b) şi c) din prezenta schemă, respectiv clădiri industriale (cu excepţia clădirilor administrative) şi construcţii anexe şi clădiri pentru prestări servicii şi construcţii anexe, inclusiv pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol, a şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepţie făcând lucrările privind consolidări seismice;
    (3) Prin prezenta schemă pot fi finanţate doar măsurile prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol. Cheltuielile eligibile ce pot fi finanţate sunt determinate în conformitate cu art. 19 din cadrul prezentei scheme.
    (4) Pentru acelaşi cheltuieli eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanţare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.
    (5) Beneficiarul face dovada "efectului stimulativ", cu luarea în considerare a principiului "demarării lucrărilor", aşa cum acestea sunt definite la art. 7 lit. g) şi h) din prezenta schemă. Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate, proiectul neputând fi finanţat în cadrul prezentei scheme dacă activităţile/acţiunile ce constituie "demararea lucrărilor" au fost începute înainte de depunerea cererii de finanţate la MIPE pentru această schemă.
    (6) Proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.
    (7) Proiectul trebuie să realizeze economii de energie de cel puţin 10%.
    (8) Proiectul îndeplineşte criteriile de selecţie prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta schemă şi, după caz, întreprinderea desfăşoară activităţi productive în domeniile prevăzute în Anexa 2 la prezenta schemă, şi întruneşte un punctaj minim de 50 de puncte.
    (9) Beneficiarul va prezenta o analiză energetică, în conformitate cu prevederile art. 11 lit. j) din O.U.G. nr. 112/2022.
    (10) Nu se acordă ajutoare în temeiul prezentei scheme în cazul în care îmbunătăţirile eficienţei energetice sunt realizate pentru a se asigura respectarea de către acestea a standardelor Uniunii deja adoptate, chiar dacă acestea nu au intrat încă în vigoare. Aceasta constituie condiţie de eligibilitate a proiectelor.
    (11) Astfel, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va verifica dacă proiectul de eficienţă energetică pentru care se solicită ajutorul nu ar fi necesar pentru ca beneficiarul să respecte standardele adoptate la nivelul UE. În cazul în care un proiect este necesar pentru a respecta un standard al Uniunii, beneficiarul ar fi obligat să realizeze oricum proiectul respectiv (sau un proiect echivalent), iar ajutorul nu ar avea niciun efect stimulativ. Prin urmare, un astfel de proiect nu este eligibil în cadrul prezentei scheme.
    (12) Proiectul îndeplineşte şi celelalte condiţii specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite, condiţii care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.


    IX. Durata
    ART. 12
    (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I şi este valabilă până la 28.02.2023 inclusiv, data până la care se pot acorda ajutoare de stat în cadrul acesteia.
    (2) Plata ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat se face până la până la data de 31.05.2024, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.


    X. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 13
    (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200.000.000 euro (echivalent în lei 990.000.000, la un cursul mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) şi reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro (echivalent în lei 841.500.000 şi Bugetul de Stat în valoare de 30.000.000 euro (echivalent în lei 148.500.000 lei).
    (2) Din alocarea menţionată la alin. (1), 85.000.000 euro (echivalent în lei 420.750.000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro (echivalent în lei 357.637.500) fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune şi 12.750.000 euro (echivalent în lei 63.112.500) Buget de Stat, sunt alocate măsurilor de eficienţă energetică pentru activităţile productive aferente grupelor de clase CAEN 10 şi din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 şi 1107, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările şi completările ulterioare. Lista acestora, este detaliată în anexa 2 la prezenta schemă.
    (3) Alocarea specifică prevăzută la alin. 2 este justificată în contextul actual al crizei energetice şi a apropierii de zona de conflict ucraineană, precum şi a condiţiilor socio-economice, a riscurilor naturale şi a schimbărilor climatice asociate, creând o presiune suplimentară asupra securităţii alimentare şi lanţurilor valorice esenţiale, fiind necesare măsuri care să contribuie la menţinerea competitivităţii domeniului alimentar prin măsuri în domeniul eficienţei energetice.
    (4) Ajutorul acordat întreprinderilor cu activitate în domeniile menţionate la alin. (2) nu va putea depăşi valoarea totală alocată la alin. (2).
    (4) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani │
│ │(Euro) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2022 │100.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2023 │100.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Total │200.000.000 │
└─────────┴────────────────────────────┘

        NOTĂ: Sumele neutilizate în 2022 vor fi reportate pentru anul 2023. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anul 2023, bugetul este utilizat în avans, dar nu mai mult de 150 milioane de euro/an. Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin POIM, la care s-au adăugat sume din supracontractare, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
        Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maxim 4000 de întreprinderi.


    XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 15
        Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.


    XII. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 16
        Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi are o valoare minimă de 247.500 lei şi valoare maximă de 2.475.000 lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei.
        Fiecare întreprindere este eligibilă cu un singur proiect de investiţii.

    ART. 17
    (1) Intensitatea ajutorului este de 30% din costurile eligibile.
    (2) Intensitatea va fi majorată cu 20 de puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.
    (3) Intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027) şi cu 5 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele "c" care nu sunt predefinite, prevăzute în ANEXĂ.

    ART. 18
        Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul cheltuielilor eligibile, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.


    XIII. Cheltuielile eligibile
    ART. 19
    (1) În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, costurile eligibile sunt costurile suplimentare de investiţie necesare pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficienţă energetică şi reprezintă costurile totale de investiţii.
    (2) Costurile care nu sunt direct legate de obţinerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică nu sunt eligibile.
    (3) Costurile eligibile sunt determinate prin raportare la intervenţiile definite la art. 11 alin. (2) din prezenta Schemă.
    (4) În măsura în care reprezintă cheltuieli eligibile, costurile aferente lucrărilor de consolidare la clădiri şi construcţiile anexe nu pot depăşi 15% din valoarea totală a proiectului.
    (5) Costurile aferente lucrărilor privind consolidările seismice nu sunt eligibile.
    (6) Activităţile proiectului începute înainte de data depunerii cererii pentru finanţare la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (precum lucrări pregătitoare, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea analizei energetice, precum şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului), nu sunt considerate drept demarare/începere a lucrărilor, iar costurile aferente acestora nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Solicitantul va completa în acest sens formularul privind Conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, ce va constitui anexa la ghidul solicitantului.


    XIV. Efectul stimulativ, compatibilitatea cu piaţa internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat    ART. 20
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conţine cel puţin informaţiile de la art. 7 lit. g) din prezenta schemă.
    (3) Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate cu luarea în considerare a definiţiei privind "demararea lucrărilor", astfel cum este aceasta prevăzută la art. 7 lit. h) din prezenta schemă, în cazul proiectului propus spre finanţare.


    XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 21
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii în eficienţa energetică acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.


    XVI. Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 22
    (1) Furnizorul schemei de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanţare depuse, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie prevăzute de prezenta schemă.
    (2) În cadrul prezentei scheme, vor fi lansate apeluri de selecţie pentru întreprinderile care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (2) din prezenta Schemă, distinct de apelurile de selecţie pentru ceilalţi beneficiari ai schemei.
    (3) Depunerea cererii de finanţare pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de către întreprinderea solicitantă se face prin intermediul platformei IMM-Recover.
    (4) Evaluarea şi selecţia proiectelor se face de către MIPE prin intermediul platformei IMM-Recover.
    (5) Evaluarea presupune verificarea tuturor condiţiilor privind acordarea ajutorului de stat din prezenta schemă.
    (6) Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie detaliate în Anexa nr. 1 la prezenta schemă.
    (7) Pentru a fi primi finanţare în cadrul prezentei scheme, proiectele trebuie să întrunească un punctaj de minim 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt selectate spre finanţare.
    (8) Proiectele sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat al schemei. La punctaje egale, departajarea se face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul C1) din Anexă nr. 1. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obţinut la criteriul următor.
    (9) MIPE încheie contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi, prin intermediul platformei IMM-Recover.
    (10) Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a primit ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile şi pentru conformitatea cu ajutorul de stat.
    (11) Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiţia respectării cerinţelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor structurale astfel cum sunt definite în legislaţia europeană şi naţională relevante şi care vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.


    XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 23
        În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1588 din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
        Textul prezentei scheme, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro.

    ART. 25
        Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.

    ART. 26
        Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului Operaţional Infrastructură Mare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ajutorului în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care a beneficiat conform prezentei scheme din care să reiasă suma totală a ajutorului de stat primit, defalcat pe ani, informaţii privind forma ajutorului, precum şi baza legală prin care acesta a fost acordat.

    ART. 28
        Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 29
        Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi celorlalte prevederi europene în vigoare. De asemenea, va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 30
        În vederea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. 31
        Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    (1) Acordarea finanţării în cadrul prezentei scheme se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 pentru asigurarea eligibilităţii activităţilor finanţate în baza prezentei scheme, precum şi a bugetului asociat acesteia. Procesul de depunere, evaluare şi selecţie a proiectelor în baza prezentei scheme se va realiza pe riscul solicitantului la finanţare până la îndeplinirea condiţiei de aprobare a modificărilor la programul menţionat.
    (2) Acordarea finanţării se va realiza cu obligativitatea respectării tuturor condiţiilor specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite.
    (3) Textul prezentei scheme, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro.

    ANEXA 1

                                  CRITERII DE SELECŢIE

    Criteriul C1): Reducerea consumului de energie (RCE) - 40 p:
        Modalitatea de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
        Unde:
    - RCE - reducerea consumului de energie ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – Tepr - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea proiectului;
    – Tep1 - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;


        Punctaj acordat:
    - RCE ≤ 30% - 10 p;
    – 30% < RCE ≤ 40% - 20 p;
    – 40% < RCE ≤ 50% - 25 p;
    – 50% < RCE ≤ 60% - 30 p;
    – RCE > 60% - 40 p;


    Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES) - 40 p:
        Modalitatea de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
        Unde:
    - RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO_2] pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea proiectului;
    – GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO_2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;


        Punctaj acordat:
        RGES ≤ 30% - 10 p;
        30% < RGES ≤ 40% - 20 p;
        40% < RGES ≤ 50% - 30 p;
        RCE > 50% - 40 p;


    Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operaţional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ţinând cont de valorile rezultatului obţinut pe baza situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor: - 10 p;
        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
        Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    Unde: (a se vedea imaginea asociată)


        Punctaj acordat:
    - ≤ 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%]- 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;


    Criteriul C4*) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în anul 2021 - 10 p;
        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
        Se determină cu relaţia de calcul: (a se vedea imaginea asociată) Unde: (a se vedea imaginea asociată)        Punctaj acordat:
    - ≤ 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%] - 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;


    ANEXA 2

        10 - Industria alimentară
        101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
        1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
        1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
        1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
        102 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
        1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
        103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
        1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
        1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
        1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
        104 - Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
        1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
        1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
        105 - Fabricarea produselor lactate
        1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
        1052 - Fabricarea îngheţatei
        106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
        1061 - Fabricarea produselor de morărit
        1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
        107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
        1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
        1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
        1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare
        108 - Fabricarea altor produse alimentare
        1081 - Fabricarea zahărului
        1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
        1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
        1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
        1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
        1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
        1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
        109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
        1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
        1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
        11 - Fabricarea băuturilor
        1106 - Fabricarea malţului
        1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016