Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 23 aprilie 2024  Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 23 aprilie 2024 Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 394 din 26 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.690 din 23 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 26 aprilie 2024.
──────────
    1. Domeniu de aplicabilitate
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru a asigura acoperirea accesului la internet de mare viteză în zonele în care piaţa nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu, denumită în continuare schema.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 52 şi 52a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    (3) Schema de ajutor de stat este finanţată prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României), investiţia 11 „Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe, Operaţiunea B. Conectivitate digitală“, componenta 7 „Transformarea digitală“.
    (4) Ajutorul de stat se acordă sub formă de subvenţie nerambursabilă (grant), în baza unui contract de finanţare, în urma unei proceduri competitive, deschise, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu principiile normelor privind achiziţiile publice şi cu respectarea principiului neutralităţii tehnologice, pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
    (5) Denumirea măsurii de ajutor de stat este „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 7: Transformarea digitală“.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă nu se aplică următoarelor ajutoare:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia următoarelor:
    - ajutoare pentru formare;
    – ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finanţare;
    – ajutoare în domeniul cercetării şi dezvoltării;
    – ajutoare pentru inovare acordate IMM-urilor;
    – ajutoare pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap;
    – ajutoare regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice;
    – scheme de ajutoare regionale de exploatare;
    – ajutoare pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“);
    – ajutoare pentru proiectele de cooperare teritorială europeană;
    – începând cu 1 iulie 2023, ajutoare sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (f) şi al art. 15 alin. (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului;
    – ajutoare incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei;
    – ajutoare acordate microîntreprinderilor sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură, menţionate la art. 19c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    – ajutoare acordate IMM-urilor sub forma unor intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, menţionate la art. 19d din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

    d) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă în favoarea IMMurilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană, a ajutoarelor incluse în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU, a ajutoarelor pentru microîntreprinderi sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură, astfel cum se menţionează la art. 19c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, şi a ajutoarelor pentru IMM-uri sub forma unor intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, astfel cum se menţionează la art. 19d din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    g) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate mai sus, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat, prevederile prezentei scheme se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul şi beneficiarul de ajutor de stat să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat.
    (3) Nu se pot acorda ajutoare în temeiul prezentei scheme dacă acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă.


    2. Obiective
    ART. 3
    (1) Obiectivul general al schemei este de a asigura acoperirea accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piaţa nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone defavorizate). Viteza minimă va fi de cel puţin 100 Mbps, cu posibilitatea creşterii acesteia în viitor, iar reţelele vor fi FTTB/H şi/sau 5G.
    (2) Obiectivele specifice ale schemei se împart în două măsuri de investiţii prioritare, în funcţie de gradul de acoperire la internet:
    a) prioritate absolută (P1) - acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză (minimum 100 mbps) a localităţilor rurale albe, nedeservite cu reţele fixe şi nedeservite cu reţele mobile 4G sau 5G [pentru cazul în care se vor implementa reţele 5G, conform art. 52a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014], dar în care există cerere latentă şi/sau inductori socioeconomici (şcoală, grădiniţă, dispensar, instituţie publică etc.);
    b) prioritate subiacentă (P2) - acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză a localităţilor rurale insuficient deservite cu reţele fixe [şi nedeservite cu reţele mobile 4G sau 5G, pentru cazul în care se vor implementa reţele 5G, conform art. 52a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014], în care trebuie îmbunătăţite vitezele astfel:
    - pentru localităţile în care există reţele fixe cu viteză < 30 Mbps, viteza de descărcare a noilor reţele va fi de minimum 100 mbps;
    – pentru localităţile în care există reţele fixe cu viteză de download 30-100 Mbps, viteza de descărcare a noilor reţele va fi de minimum 300 mbps.
    3. Legislaţie
    ART. 4
    Schema de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014], în special cele menţionate la art. 52 şi 52a din acest regulament;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României - Bruxelles, 27.9.2021 COM(2021) 608 final 2021/0309 (NLE).    4. Administrare
    ART. 5
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (MCID).
    (2) Administratorul schemei de ajutor de stat este Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI).


    5. Definiţii
    ART. 6
    (1) În prezenta schemă, termenii au înţelesurile de mai jos:
    1. „infrastructură în bandă largă“ înseamnă o reţea în bandă largă fără nicio componentă activă şi cuprinde infrastructura fizică, inclusiv conductele, stâlpii, pilonii, turnurile, fibra neagră, cabinetele şi cablurile (inclusiv cablurile din fibră neagră şi din cupru);
    2. „reţea de acces“ înseamnă segmentul unei reţele în bandă largă care conectează reţeaua backhaul cu locaţiile sau dispozitivele utilizatorilor finali;
    3. „reţea backhaul“ înseamnă partea unei reţele în bandă largă care conectează reţeaua de acces la reţeaua magistrală şi care nu oferă acces direct utilizatorilor finali. Este partea din reţea în care este agregat traficul utilizatorilor finali;
    4. „reţea magistrală“ înseamnă reţeaua centrală care interconectează reţelele backhaul din zone geografice sau regiuni diferite (backbone network);
    5. „oră de vârf“ înseamnă intervalul din zi, cu o durată tipică de o oră, în care solicitarea reţelei atinge în mod obişnuit valoarea sa maximă;
    6. „condiţii de oră de vârf“ înseamnă condiţiile în care se preconizează că reţeaua va funcţiona la „ora de vârf“;
    7. „locaţiile deservite“ înseamnă un sediu al utilizatorilor finali la care, la cererea utilizatorilor finali şi în termen de 4 săptămâni de la data solicitării, un operator poate furniza servicii în bandă largă (indiferent dacă locaţiile respective sunt deja conectate la reţea sau nu). În acest caz, preţul perceput de operator pentru furnizarea unor astfel de servicii în bandă largă în locaţiile utilizatorilor finali nu trebuie să depăşească taxele de conectare normale. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să includă niciun cost suplimentar sau excepţional în raport cu practica comercială standard şi, în orice caz, nu trebuie să depăşească preţul obişnuit din statul membru în cauză. Preţul respectiv trebuie stabilit de autoritatea naţională competentă;
    8. „orizont de timp relevant“ înseamnă un orizont de timp utilizat pentru verificarea investiţiilor private planificate şi corespunde intervalului de timp estimat de statul membru pentru implementarea reţelei preconizate finanţate de stat, începând din momentul publicării consultării publice privind intervenţia preconizată a statului până la punerea în funcţiune a reţelei, adică până la începerea furnizării de servicii cu ridicata şi/sau cu amănuntul în reţeaua finanţată de stat. Orizontul de timp relevant nu poate fi mai scurt de doi ani;
    9. „acces cu ridicata“ înseamnă accesul care permite unui operator să utilizeze echipamentele altui operator. Accesul cu ridicata include, pe baza evoluţiilor tehnologice actuale, cel puţin următoarele produse de acces: (i) pentru reţelele FTTx: accesul la infrastructura în bandă largă, degruparea şi accesul de tip bitstream; (ii) pentru reţelele prin cablu: accesul la infrastructura în bandă largă şi accesul la servicii active; (iii) reţelele fără fir fixe: accesul la infrastructura în bandă largă şi accesul la servicii active; (iv) pentru reţelele mobile: accesul la infrastructura în bandă largă şi accesul la servicii active (cel puţin roaming); (v) pentru platformele prin satelit: accesul la servicii active; (vi) pentru reţelele backhaul: accesul la infrastructura în bandă largă şi accesul la servicii active;
    10. „ajutor de stat“ - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    11. „cerere de finanţare“ - formular completat de către solicitanţi pentru a obţine finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat;
    12. „cheltuieli eligibile“ - cheltuieli care, potrivit prezentei scheme, constituie baza de calcul pentru ajutorul de stat ce poate fi acordat;
    13. „cheltuieli neeligibile“ - cheltuieli inerente realizării proiectelor, care nu se finanţează prin schema de ajutor de stat;
    14. „conductă“ - o ţeavă sau un tub subteran utilizat la adăpostirea cablurilor (de fibră optică, de cupru sau coaxiale) unei reţele în bandă largă;
    15. „contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului“ - diferenţa dintre totalul cheltuielilor proiectului (atât cheltuieli eligibile, cât şi cheltuieli neeligibile) şi valoarea ajutorului de stat acordat unui beneficiar;
    16. „data acordării ajutorului“ - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil. În cazul de faţă se consideră data acordării ajutorului data la care se semnează contractul de finanţare;
    17. „degruparea fizică“ - permite accesul la linia de acces al consumatorului final şi oferă posibilitatea ca sistemele de transmisie deţinute de concurenţi să fie utilizate pentru a transmite direct prin această linie;
    18. „întreprindere în dificultate“ - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice prime de capital;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.


    19. „microîntreprindere“ - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 2 milioane de euro;
    20. „întreprindere mică“ - o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro;
    21. „întreprindere mijlocie“ - o întreprindere care are mai puţin de 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă este de până la 50 milioane euro echivalent în lei şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    22. „întreprindere mare“ - o întreprindere care are cel puţin 250 de salariaţi sau a cărei cifră de afaceri anuală depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    23. „lucrări de geniu civil aferente comunicaţiilor în bandă largă“ - lucrări de construcţii civile necesare pentru dezvoltarea unei reţele în bandă largă, cum ar fi excavarea unui drum pentru a permite plasarea conductelor (pentru cablurile în bandă largă);
    24. „operator“ - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii electronice sau facilităţi asociate ori o persoană care este autorizată în acest sens;
    25. „reţea publică de comunicaţii electronice“ - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă;
    26. „zone albe“ - se referă în prezenta schema la zonele în care nu există o reţea care să ofere o viteză de descărcare de cel puţin 100 Mbps în condiţii de oră de vârf (viteză-prag) sau în care o astfel de reţea nu este planificată în mod credibil să fie implementată în orizontul de timp relevant şi/sau la zonele în care nu există reţele mobile 4G şi nici reţele mobile 5G existente sau planificate în mod credibil să fie implementate în orizontul de timp relevant;
    27. „zone defavorizate“ - conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizează mai mult de 50% din populaţia salariată;
    b) sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicării programelor de restructurare;
    c) în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaţilor care au domiciliul stabil în zona respectivă;
    d) rata şomajului depăşeşte cu 25% rata şomajului la nivel naţional;
    e) sunt lipsite de mijloace de comunicaţie şi infrastructura este slab dezvoltată.

    (2) Ajutorul plătit în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.
    (3) La calculul cifrelor care stau la încadrarea unei întreprinderi ca mare/mijlocie/mică/*micro se iau în considerare şi numărul de angajaţi/cifra de afaceri a întreprinderilor partenere/asociate, conform definiţiei din anexa I la Regulamentul UE nr. 651/2014.
    (4) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) al doilea paragraf din prezenta schemă, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.
    (5) În contextul consultării publice realizate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), tipurile de reţele publice fixe de comunicaţii electronice au următoarele definiţii:
    1. „reţea fixă de bandă largă ultrarapidă“ are înţelesul de reţea capabilă să asigure servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe la viteze de download mai mari de 100 Mbps;
    2. „reţea fixă de bandă largă rapidă“ are înţelesul de reţea capabilă să asigure servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe la viteze download mai mari de 30 Mbps şi mai mici de 100 Mbps;
    3. „reţea fixă de bandă largă de bază“ are înţelesul de reţea capabilă să asigure servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe la viteze de download mai mari de 2 Mbps şi mai mici de 30 Mbps.    6. Beneficiari
    ART. 7
    Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderi de orice dimensiune (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari), care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate din prezenta schemă de ajutor de stat, depun individual sau împreună cu alte întreprinderi cel puţin un proiect de dezvoltare a unei reţele în bandă largă care este selectat în vederea finanţării, ca urmare a parcurgerii procedurii de atribuire descrise în schema de ajutor de stat, şi care la data depunerii cererii de finanţare sunt notificate la ANCOM ca furnizori de comunicaţii electronice de cel puţin 3 ani.

    ART. 8
    Numărul maxim de beneficiari în cadrul acestei scheme de ajutor de stat este de 30.


    7. Cartografierea zonelor
    ART. 9
    (1) ANCOM a organizat, în perioada 19.01.2024-19.02.2024, o consultare publică, având următoarele scopuri:
    a) verificarea corectitudinii informaţiilor deţinute de ANCOM, la nivel de localitate, cu privire la acoperirea cu reţele fixe de bandă largă şi reţele mobile de bandă largă în tehnologie 4G care deservesc utilizatorii finali, persoane fizice;
    b) colectarea intenţiilor de investiţii pentru dezvoltarea în următorii 3 ani a unor reţele fixe de bandă largă sau a unor staţii fixe de comunicaţii electronice care să deservească localităţile în care nu există acoperire cu internet fix sau cu tehnologie 4G.

    (2) Contextul, motivaţia, modalitatea de cartografiere şi de desfăşurare a consultării publice au fost explicate în cadrul anunţului postat: https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/ anunt_de_publicare_consultare_publica1705669152.pdf.
    (3) În baza listei finale furnizate de către ANCOM s-au împărţit localităţile pe zone (ce vor fi vizate de proiecte) în funcţie de: judeţele din care fac parte, zona geografică, dispersia acestora, tipurile de priorităţi urmărite, fiind eliminată acoperirea vizată de proiectele NGN şi Ronet şi Cef Telecom.


    8. Condiţii de eligibilitate
    ART. 10
    (1) Ajutorul de stat se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.
    (2) Beneficiarul desfăşoară activităţi autorizate în cel puţin unul dintre următoarele domenii, la data depunerii cererii de finanţare şi la data încheierii contractului de finanţare:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Cod CAEN │ │
│principal/ │Denumirea activităţii │
│secundar │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Activităţi de │
│611 │telecomunicaţii prin │
│ │reţele cu cablu │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Activităţi de │
│612 │telecomunicaţii prin │
│ │reţele fără cablu │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Activităţi de │
│613 │telecomunicaţii prin │
│ │satelit │
├─────────────┼────────────────────────┤
│619 │Alte activităţi de │
│ │telecomunicaţii │
└─────────────┴────────────────────────┘    (3) Beneficiarul nu va desfăşura pe perioada implementării proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse prevăzute la art. 2.
    (4) Beneficiarul are sediul sau o sucursală în România la momentul plăţii ajutorului.
    (5) Beneficiarul nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
    a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale.

    (6) Beneficiarul/Partenerul nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în localităţile vizate în cadrul acestui apel de proiecte.
    (7) Beneficiarul este direct responsabil de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului.
    (8) Beneficiarul şi grupul din care acesta face parte nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“, aşa cum aceasta este definită la art. 6 pct. 18.
    (9) Beneficiarul nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.
    (10) Beneficiarul asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile. Contribuţia proprie a beneficiarului, întro formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private.
    (11) Beneficiarul nu face obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliul Concurenţei sau a instanţei sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
    (12) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    (13) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica.
    (14) Reprezentantul legal al beneficiarului nu este subiectul unui conflict de interese.
    (15) În cazul proiectelor depuse în parteneriat, criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite de toţi membrii respectivului parteneriat.
    (16) Reprezentantul legal al beneficiarului nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a MCID/OIPSI prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

    ART. 11
    (1) Reţeaua finanţată trebuie să ofere acces cu ridicata, în conformitate cu art. 6 pct. 9, în condiţii echitabile şi nediscriminatorii.
    (2) Accesul cu ridicata activ se acordă pentru o perioadă de cel puţin zece ani de la începerea exploatării reţelei, iar accesul cu ridicata la infrastructura în bandă largă se acordă pe durata de viaţă a elementelor în cauză.
    (3) Aceleaşi condiţii de acces se aplică întregii reţele, inclusiv părţilor unei astfel de reţele în care s-au utilizat infrastructurile existente. Obligaţiile de acces se aplică indiferent de schimbările intervenite în ceea ce priveşte deţinerea proprietăţii, gestionarea sau exploatarea reţelei.
    (4) În cazul reţelelor fixe în bandă largă, reţeaua trebuie să asigure accesul pentru cel puţin trei solicitanţi de acces şi să pună la dispoziţia solicitanţilor de acces cel puţin 50% din capacitate.
    (5) Pentru a face accesul cu ridicata efectiv şi pentru a permite solicitanţilor de acces să furnizeze servicii, accesul cu ridicata se acordă, de asemenea, pentru părţi ale reţelei care nu au fost finanţate de stat sau care este posibil să nu fi fost implementate de beneficiarul ajutorului, de exemplu prin acordarea accesului la echipamente active, chiar dacă se finanţează numai infrastructura în bandă largă.
    (6) Preţul accesului cu ridicata se va baza pe unul dintre următoarele criterii de referinţă şi principii de stabilire a preţurilor:
    a) preţurile medii cu ridicata publicate care predomină în alte zone comparabile şi mai competitive din respectivul stat membru;
    b) preţurile reglementate deja stabilite sau aprobate de autoritatea naţională de reglementare pentru pieţele şi serviciile în cauză; sau
    c) orientarea în funcţie de costuri sau o metodologie impusă conform cadrului de reglementare sectorial.

    (7) Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin, ANCOM a fost consultată cu privire la produsele de acces cu ridicata, la termenii şi condiţiile de acces, inclusiv cu privire la preţuri, precum şi cu privire la litigiile legate de aplicarea prezentului articol. Condiţiile de acces deschis la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructurile fizice aferente acestora, aprobate de ANCOM, se regăsesc în anexa nr. 2 la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 12
    (1) Ajutorul pentru reţelele fixe în bandă largă şi reţelele mobile 5G se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă (grant), în una sau mai multe tranşe, în conformitate cu tranşele stabilite în contractul de finanţare.
    (2) Pentru calcularea intensităţii ajutoarelor şi a valorii costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.
    (3) Ajutoarele care vor fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor, publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont.


    9. Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 13
    (1) Beneficiarii vor fi selectaţi printr-o procedură de selecţie competitivă, deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, în conformitate cu principiile normelor privind achiziţiile publice şi cu respectarea principiului neutralităţii tehnologice, pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Ofertele se vor depune sub formă de proiecte, în cadrul unui apel de proiecte.
    (2) Schema de ajutor de stat şi ghidul solicitantului vor fi de asemenea publicate pe aceleaşi site-uri, înainte de lansarea apelului de proiecte. În plus, apelul de proiecte va asigura cea mai largă participare posibilă (IMM şi întreprinderi mari).
    (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme solicitanţii vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR (https://proiecte.pnrr.gov.ro) proiectul însoţit de documentele solicitate în cadrul prezentei scheme de ajutor. Implementarea reţelei mobile 5G se realizează în zone în care nu există reţele mobile 4G şi nici reţele mobile 5G existente sau planificate în mod credibil să fie implementate în orizontul de timp relevant. În temeiul prezentei scheme de ajutor de stat, implementarea unei reţele fixe în bandă largă se va realiza doar în zonele în care nu există o reţea care să ofere o viteză de descărcare de cel puţin 100 Mbps în condiţii de oră de vârf (viteză-prag) sau în care o astfel de reţea nu este planificată în mod credibil să fie implementată în orizontul de timp relevant.
    (4) Se va finanţa câte un proiect pe zonă (o întreprindere poate obţine finanţare pentru maximum 2 proiecte din 2 zone, indiferent dacă implementează proiectele singură sau în parteneriat cu alte întreprinderi), conform tabelului de la alin. (6).
    (5) Pentru a fi atinsă ţinta stabilită prin investiţia 11, jalonul 178 din PNRR, respectiv 945 de sate conectate la internet de foarte mare viteză, indiferent de zona aleasă pentru implementarea proiectului, beneficiarul ajutorului de stat trebuie să respecte numărul minim de localităţi ce trebuie a fi acoperite prin proiect, din localităţile care se regăsesc în Lista localităţilor privind acoperirea, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta schemă, conform tabelului de la alin. (6).
    (6) Având în vedere modul de prioritizare a investiţiei, numărul de localităţi regăsite în prioritatea 1, propuse a fi acoperite prin proiect, trebuie să aibă o pondere mai mare (peste 50%), decât numărul de localităţi regăsite în prioritatea 2, propuse a fi acoperite prin proiect conform următorului tabel:

┌────┬───────┬──────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │Prioritatea 1 (Nu există reţele │Prioritatea 2 (Există reţele fixe│ │ │ │
│ │ │ │fixe/Există reţele fixe cu viteză│cu viteză de download 30-100 │ │ │ │
│ │ │ │< 30 Mbps) │Mbps) │Există │Minim de │Valoarea │
│ │ │ ├───────────┬──────────┬──────────┼───────────┬──────────┬──────────┤acoperire cu│localităţi│maximă │
│Nr. │Judeţul│Total │ │Nu există │Există │ │Nu există │Există │tehnologie │de │nerambursabilă│
│zonă│ │localităţi│Total │acces la o│acces la o│Total │acces la o│acces la o│5G │acoperit │totală │
│ │ │ │Prioritatea│reţea │reţea │Prioritatea│reţea │reţea │(30.06.2023)│prin │acordată pe │
│ │ │ │1 │mobilă în │mobilă în │2 │mobilă în │mobilă în │ │proiect │proiect │
│ │ │ │ │tehnologie│tehnologie│ │tehnologie│tehnologie│ │ │ │
│ │ │ │ │4G │4G │ │4G │4G │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│1 │AB │296 │295 │112 │183 │1 │0 │1 │0 │160 │9.990.000,00 │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │HD │159 │155 │77 │78 │4 │2 │2 │0 │105 │9.610.000,00 │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │CS │90 │89 │34 │55 │1 │0 │1 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│3 │MH │32 │32 │18 │14 │0 │0 │0 │0 │90 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │122 │121 │52 │69 │1 │0 │1 │0 │ │ │
│ │ZONA 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │TM │36 │32 │9 │23 │4 │1 │3 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │AR │25 │23 │11 │12 │2 │0 │2 │1 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│4 │BH │21 │21 │4 │17 │0 │0 │0 │0 │90 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │SJ │48 │42 │19 │23 │6 │2 │4 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │130 │118 │43 │75 │12 │3 │9 │1 │ │ │
│ │ZONA 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │SM │21 │21 │3 │18 │0 │0 │0 │3 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │MM │15 │14 │9 │5 │1 │1 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│5 │CJ │83 │77 │36 │41 │6 │0 │6 │1 │90 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │BN │17 │15 │8 │7 │2 │0 │2 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │136 │127 │56 │71 │9 │1 │8 │4 │ │ │
│ │ZONA 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │MS │59 │57 │27 │30 │2 │0 │2 │1 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │HR │21 │19 │11 │8 │2 │0 │2 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│6 │SV │33 │28 │15 │13 │5 │2 │3 │1 │90 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │BT │15 │15 │8 │7 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │128 │119 │61 │58 │9 │2 │7 │2 │ │ │
│ │ZONA 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │NT │11 │11 │6 │5 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │IS │4 │2 │0 │2 │2 │1 │1 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│7 │VS │46 │45 │18 │27 │1 │0 │1 │0 │90 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │BC │75 │63 │10 │53 │12 │1 │11 │2 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │136 │121 │34 │87 │15 │2 │13 │2 │ │ │
│ │ZONA 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │VN │50 │44 │16 │28 │6 │5 │1 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │GL │8 │8 │1 │7 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│8 │BZ │49 │45 │31 │14 │4 │3 │1 │0 │90 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │BR │32 │29 │5 │24 │3 │1 │2 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │139 │126 │53 │73 │13 │9 │4 │0 │ │ │
│ │ZONA 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │SB │11 │11 │6 │5 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │BV │2 │1 │0 │1 │1 │0 │1 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │CV │7 │6 │1 │5 │1 │1 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │PH │12 │12 │4 │8 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │DB │9 │4 │0 │4 │5 │0 │5 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │AG │6 │5 │1 │4 │1 │0 │1 │0 │ │ │
│9 ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤75 │9.300.000,00 │
│ │VL │22 │21 │9 │12 │1 │0 │1 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │GJ │6 │6 │3 │3 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │DJ │24 │23 │7 │16 │1 │0 │1 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │OT │1 │1 │0 │1 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TR │2 │2 │0 │2 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │102 │92 │31 │61 │10 │1 │9 │0 │ │ │
│ │ZONA 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │CT │39 │35 │15 │20 │4 │0 │4 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TL │29 │29 │11 │18 │0 │0 │0 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│10 │CL │13 │13 │2 │11 │0 │0 │0 │0 │65 │9.300.000,00 │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │IL │10 │8 │0 │8 │2 │0 │2 │0 │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │ │
│ │TOTAL │91 │85 │28 │57 │6 │0 │6 │0 │ │ │
│ │ZONA 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │2.332 │2.183 │877 │1.306 │149 │38 │111 │18 │945 │94.000.000,00 │
└────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────────┘    (7) În cazul priorităţii 1, pentru minimum 10% din localităţile aferente unei zone, se va realiza conectarea (în fiecare dintre aceste localităţi) a cel puţin unui factor socioeconomic (şcoală, grădiniţă, dispensar, instituţie publică, bibliotecă etc.).
    (8) În judeţul Tulcea este obligatorie acoperirea următoarelor localităţi: Tatanir (cod Siruta - 160216), Ceatalchioi (cod Siruta - 160056), Cardon (cod Siruta - 159909), Sălceni (cod Siruta - 160083) şi Plauru (cod Siruta - 160074).
    (9) Proiectul depus va parcurge un proces de evaluare şi selecţie. Procesul de evaluare şi selecţie constă în parcurgerea următoarelor etape:
    - etapa de verificare a conformităţii administrative a dosarului cererii de finanţare şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului (respectarea principiului neutralităţii tehnologice este criteriu de eligibilitate);
    – etapa de evaluare tehnico-economică a propunerii de proiect.

    (10) Selecţia proiectelor va aplica principiile normelor privind achiziţiile publice, şi anume oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Astfel se au în vedere criteriile de evaluare tehnico-economică cu punctajele aferente, prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schemă.
    (11) Pentru ca un proiect să fie selectat, trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii la finalul evaluării:
    a) valoarea maximă a ajutorului acordat pe proiect este:
    (i) 9.990.000,00 euro, echivalentul în lei, pentru zona 1;
    (ii) 9.610.000,00 euro, echivalentul în lei, pentru zona 2;
    (iii) 9.300.000,00 euro, echivalentul în lei, pentru zonele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

    b) punctajul obţinut să fie de cel puţin 70 de puncte;
    c) să aibă punctajul cel mai mare aferent zonei vizate.

    (12) Solicitantul poate contesta, în orice etapă, respingerea/rezultatul evaluării cererii de finanţare, o singură dată pentru fiecare etapă, termenul de contestare fiind precizat în scrisoarea transmisă de OIPSI, respectiv 30 de zile. Contestaţia va fi transmisă prin platforma proiecte.pnrr.gov.ro sau la adresa de e-mail fonduri.oipsi@adr.gov.ro şi va fi strict legată de motivaţia prezentată. După finalizarea procesului de evaluare a tuturor proiectelor (inclusiv de soluţionare a contestaţiilor) depuse, administratorul va publica lista cu proiectele selectate pentru finanţare, respectiv cu proiectele respinse pe site-ul https://oipsi.gov.ro.
    (13) Furnizorul de ajutor de stat acordă ajutorul de stat prin semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii selectaţi în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare menţionate mai sus.

    ART. 14
    (1) Fiecare beneficiar al finanţării acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat va fi titularul dreptului de proprietate asupra reţelelor de comunicaţii electronice, respectiv asupra infrastructurilor fizice aferente acestora realizate în cadrul proiectului.
    (2) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat se elaborează normele de implementare (Ghidul solicitantului) care să precizeze şi procedura de plată, documentele care se depun de beneficiar la plată, termene clare în care se efectuează plata.
    (3) Prevederi referitoare la verificarea conflictului de interese, dublei finanţări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupţiei, achiziţiilor publice şi obligaţiilor de control ale CE/CN/CR/I şi organelor de audit şi de concurenţă pentru beneficiarii şi proiectele vizate de prezenta schemă de ajutor de stat se regăsesc în Ghidul solicitantului.
    (4) Conform analizei „Do No Significant Harm“ (DNSH) realizată pentru componenta 7. „Transformarea digitală“, pentru investiţia I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe, se va avea în vedere respectarea următoarelor prevederi:
    a) echipamentele utilizate trebuie să îndeplinească cerinţele energetice stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru servere şi stocare de date sau computere şi servere de calculatoare sau afişaje electronice;
    b) investiţia va fi realizată în lumina celor mai bune practici privind eficienţa energetică a echipamentelor utilizate şi managementul energiei;
    c) se va asigura că există un nivel scăzut de deşeuri generate, că echipamentele existente sunt reciclate acolo unde este posibil şi că echipamentele nou-achiziţionate respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, în ceea ce priveşte producţia lor (inclusiv de mediu), cerinţele de eficienţă materială stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE;
    d) echipamentele utilizate nu trebuie să conţină substanţele restricţionate enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE, cu excepţia cazului în care valorile concentraţiei în greutate în materiale omogene nu le depăşesc pe cele enumerate în anexa respectivă.    10. Durata schemei de ajutor de stat
    ART. 15
    (1) În temeiul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 31 decembrie 2025.
    (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se va efectua începând cu data semnării contractului şi se va finaliza cel târziu la data de 31 decembrie 2025.


    11. Bugetul schemei de ajutor de stat
    ART. 16
    (1) Bugetul schemei este de 94.000.000 euro şi este asigurat din PNRR. Pentru conversia în lei a ajutorului se va utiliza cursul inforeuro corespunzător datei de semnare a contractului de finanţare/realizării plăţilor (după caz).
    (2) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021, din bugetul total menţionat la alin. (1), contribuţia la tranziţia digitală este de 100%.


    12. Intensitatea ajutorului de stat
    ART. 17
    Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanţare nerambursabilă, astfel: intensitatea maximă care se acordă pentru reţelele fixe în bandă largă şi reţelele mobile 5G în cadrul schemei de ajutor de stat este de 100%.


    13. Cheltuieli (costuri) eligibile
    ART. 18
    (1) Cheltuielile eligibile sunt toate costurile aferente construirii, gestionării şi exploatării reţelelor fixe în bandă largă şi construirii, gestionării şi exploatării componentelor pasive şi active ale reţelelor mobile 5G.
    (2) Detalierea cheltuielilor eligibile se regăseşte în tabelul de mai jos:
    1. Cheltuieli pentru crearea/upgradarea buclelor locale la punct fix
    a) crearea/upgradarea/modernizarea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last mile“) în zonele fără acces la internet în bandă largă
    b) lucrările de realizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL)
    c) realizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare
    d) finanţarea echipamentelor tehnice şi toate lucrările civile aferente instalării şi punerii în funcţiune a acestora (ca, de exemplu, canalizaţii, conducte, piloni, staţii la sol etc.)
    e) finanţarea sistemelor de software necesare pentru crearea buclelor locale
    f) instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca, de exemplu, switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.)
    g) racordarea unei reţele de distribuţie în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la reţeaua magistrală (backbone network)

    2. Cheltuieli pentru crearea/upgradarea/modernizarea reţelei de distribuţie şi crearea buclelor locale
    a) crearea/upgradarea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last mile“) în zonele fără acces la internet în bandă largă
    b) crearea unei infrastructuri de distribuţie broadband (backhaul network) în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserţie în reţeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la PLABL, pentru a conecta reţeaua de acces local la reţeaua backbone
    c) upgradarea unei infrastructuri de distribuţie broadband (backhaul network) în zonele în care aceasta există, de la punctul de inserţie în reţeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la PLABL
    d) realizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare
    e) finanţarea echipamentelor tehnice şi toate lucrările civile aferente instalării şi punerii în funcţiune a acestora (ca de exemplu canalizaţii, conducte, piloni, staţii la sol etc.)
    f) finanţarea sistemelor de software necesare
    g) instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.)
    h) crearea/upgradarea unei infrastructuri de distribuţie (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la reţeaua magistrală (backbone network)
    i) realizarea punctelor de inserţie şi a lucrărilor de racordare la reţelele backbone

    3. Alte tipuri de cheltuieli
    a) cheltuieli pentru construcţii speciale necesare pentru proiect (realizare piloni, cabinete stradale etc.)
    b) cheltuieli pentru realizarea instalaţiilor aferente construcţiilor necesare pentru proiect, inclusiv echipamente destinate eficienţei energetice (instalaţii electrice, încălzire, ventilare, climatizare, PSI etc.)
    c) cheltuieli pentru achiziţionare şi montare echipamente pentru măsurători specifice (privind caracteristici electrice/optice/de propagare radio ale reţelelor de comunicaţii executate, măsurători pentru determinarea coordonatelor în sistem GIS etc.)
    d) cheltuieli pentru efectuarea studiilor necesare şi obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale proiectului
    e) cheltuieli cu taxe (cu excepţia TVA), comisioane şi alte cote asociate investiţiei
    f) cheltuieli pentru asistenţă tehnică aferente investiţiei:
    (i) asistenţă tehnică din partea proiectantului (inclusiv studiul de fezabilitate etc., justificate din punctul de vedere al implementării investiţiei);
    (ii) servicii pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziţie);
    (iii) servicii de dirigenţie de şantier;

    g) cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare)
    14. Cumul
    ART. 19
    (1) Ajutoarele de stat acordate în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează cheltuieli eligibile diferite;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil respectivului ajutor în temeiul prezentei scheme.

    (2) Pentru a se asigura că ajutorul rămâne proporţional şi nu conduce la supracompensare sau la subvenţionarea încrucişată a unor activităţi pentru care nu s-a acordat ajutor, beneficiarii ajutorului trebuie să asigure separarea contabilă a fondurilor utilizate pentru construirea şi exploatarea reţelei finanţate de stat de alte fonduri aflate la dispoziţia sa.


    15. Efectul stimulativ
    ART. 20
    Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului de ajutor o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.    16. Monitorizare şi raportare
    ART. 21
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
    (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările etc. se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 22
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Comisiei Europene, prin intermediului platformei SANI (State Aid Notification Interactive), fişa de informaţii sintetice prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat. Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.
    (3) Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor, conform art. 9 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 100.000 euro.
    (4) Furnizorul de ajutor de minimis sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, precum şi ale art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la schema de minimis într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (5) Informaţiile referitoare la actele de acordare a finanţării se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul, actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare, plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii, iar obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.

    ART. 23
    (1) Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe pagina furnizorului de ajutor la adresa https://mcid.gov.ro/programe-europene/ şi pe pagina entităţii care administrează schema de ajutor de stat şi nu se va implementa înainte de publicare. Informaţiile se publică în format de date deschise, care permite căutarea, extragerea şi publicarea cu uşurinţă a datelor pe internet, de exemplu, în format CSV sau XML. Accesul la pagina de internet este permis oricărei părţi interesate, fără restricţii. Pentru accesarea paginii de internet nu este necesară înregistrarea prealabilă a utilizatorului.
    (2) Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetizate în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 100.000 euro.

    ART. 24
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul schemei vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat beneficiarului în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori de ajutor de stat, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia să transmită informaţiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor europene în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.

    ART. 26
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea schemei de ajutor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.


    17. Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 27
    (1) La nivelul furnizorului şi administratorului, după caz, se va institui un mecanism de monitorizare şi de recuperare pentru cazurile în care valoarea ajutorului acordat proiectului depăşeşte 10 milioane euro.
    (2) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.
    (3) Valoarea ajutorului recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015. Regăsite la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ ilovepdf_merged-2.pdf.
    (4) În cazul nerealizării indicatorilor, la finalul perioadei de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat şi/sau partenerilor acestuia, precum şi în situaţia unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor care afectează substanţial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanţare, coordonatorul/agenţia de implementare, după caz, poate proceda la rezilierea contractului de finanţare
    (5) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare.
    (6) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării. (www.renascc.eu/despre-noi/dobanda-de-referinta)
    (7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (6) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor. Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (8) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    (9) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligaţia emiterii, prin acte normative/administrative, de norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.


    18. Dispoziţii finale
    ART. 28
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta schemă.
    *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.    ANEXA 1-3

    ANEXE

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016