Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 22 august 2022  pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 22 august 2022 pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", prioritatea de investiţii 13i "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", acţiunea 4.1.1 "Investiţii în activităţi productive"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 838 din 26 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.096 din 22 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 838 din 26 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat, denumită „Ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă“, finanţată din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene nerambursabile aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară 4 - „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, prioritatea de investiţii 13i - „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1. - „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19“, acţiunea 4.1.1. „Investiţii în activităţi productive“.
    (2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor legale privind Comunicarea CE 2020/C 112 I/01 - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare (Cadrul temporar COVID-19).
    (3) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă refacerea capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC).
    (4) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM-POC. Schema de ajutor de stat este administrată de AM-POC.
    (5) Ajutoarele se acordă în cadrul Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 şi din fonduri de la bugetul de stat.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    (1) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu secţiunea 3.13 din Cadrul temporar COVID-19 - Sprijin pentru investiţii în vederea unei redresări durabile.
    (2) Ajutoarele se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (3) Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, cu modificările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 460/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus); Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu; Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, Referinţa C(2014)10.233 din data de 19.12.2014, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE);
    b) administrator al schemei de ajutor de stat (apelurilor de proiecte) - MIPE prin intermediul AM-POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare şi a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor;
    c) administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat şi de minimis - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori şi prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
    d) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat -Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic şi asigurarea mentenanţei acestuia;
    e) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat şi de minimis, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;
    f) beneficiari ai ajutorului de stat - microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiţii în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanţare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv MIPE, prin AM-POC;
    g) IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare „IMM-uri“, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro;
    h) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Cadrul temporar COVID-19, a cărui valoare minimă este de 50.000 euro şi valoare maximă nu depăşeşte 500.000 euro, pentru realizarea de investiţii în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat;
    i) capacitate de rezilienţă - capacitatea IMM-urilor şi a entităţilor economice de a rezista la şocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamităţi naturale, războaie şi altele asemenea constatate şi stabilite în condiţiile legii, respectiv de a-şi putea adapta capacităţile de producţie/servicii la cerinţele specifice pieţei în perioade de crize;
    j) cofinanţare - procent din valoarea proiectului depus la finanţare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuţia proprie a acestora realizată, prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat;
    k) grant pentru investiţii productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiţii în retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;
    l) investiţii în retehnologizare - investiţii în active corporale şi necorporale, care sunt necesare pentru asigurarea capacităţii de producţie şi/sau a capacităţilor de prestării servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă;
    m) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în
    special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    n) contract de acordare a ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorul schemei, pe de o parte, şi întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte.


    CAP. IV
    Forma ajutorului
    ART. 4
    (1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă.
    (2) Prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

    (3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanţare şi până la încheierea contractelor de finanţare.

    CAP. V
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 5
    (1) Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2022.
    (2) Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.140.596 euro, din care 150.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate prin mecanismul de supracontracte rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    (4) Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este cursul INFOREURO valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 RON.

    CAP. VI
    Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate şi cheltuieli eligibile
    ART. 6
    (1) Valoarea ajutorului se acordă pe proiect şi beneficiar sub formă de granturi pentru investiţii necesare retehnologizării, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 500.000 euro^1, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse. Ajutoarele pentru investiţii efectuate anterior datei notificării aprobării măsurii de către CE sunt excluse.
    ^1 Care reprezintă mai puţin de 1% din bugetul total al schemei.

    (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta schemă. Diferenţa până la 100% trebuie acoperită de beneficiar din surse proprii neafectate de ajutor de stat.

    ART. 7
    (1) Beneficiarii sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii a căror activitate se încadrează în secţiunea C - Industria prelucrătoare, cu excepţia celor care se încadrează în subdiviziunile 11 - fabricare băuturi, 12 - fabricare tutun şi 254 - fabricarea armamentului şi muniţiei; secţiunea F - Construcţii; secţiunea G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor; secţiunea H - Transport şi depozitare; clasa I - Hoteluri şi restaurante, potrivit listei domeniilor de activitate eligibile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta schemă.
    (2) Activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.
    (3) Granturile pentru investiţii prevăzute la art. 6 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2019;
    b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019;
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta schemă;
    f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. m) din prezenta schemă;
    g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
    h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
    i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul, în condiţiile art. 2 pct. II subpunctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) investiţiile propuse respectă condiţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 14 alin. (14) din acelaşi regulament.


    ART. 8
    Beneficiarii pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie/servicii care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare;

    c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.


    ART. 9
    Cheltuielile efectuate din granturi pentru investiţii potrivit art. 8 din prezenta schemă, prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare.

    ART. 10
    (1) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
    b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;
    c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţii anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de prezenta schemă;
    d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;
    e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate prevăzute la art. 7 alin. (1).

    (2) Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă şi alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

    ART. 11
    Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 1.023.

    ART. 12
    (1) Beneficiarul trebuie să depună o cerere de finanţare înainte de demararea lucrărilor referitoare la investiţii, în caz contrar proiectul nu este eligibil pentru finanţare prin prezenta schemă.
    (2) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schemă şi includ:
    a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 faţă de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    b) scăderea ratei profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2020 în raport cu exerciţiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    c) rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019, înainte de apariţia pandemiei de COVID-19;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României;
    e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

    (3) Proiectele de investiţii sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat potrivit prezentei scheme de ajutor de stat şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, cu modificările ulterioare.
    (4) La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019.
    (5) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale este calculată cu 3 zecimale.
    (6) Solicitanţii au obligaţia respectării principiilor „DNSH“, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului şi ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.
    (7) În urma evaluării cererilor de finanţare depuse, AM-POC va încheia contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi.
    (8) Acordarea finanţării se va face pe criterii de selecţie prevăzute în anexa nr. 3 din prezenta schemă pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.
    (9) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanţare.

    CAP. VII
    Cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 13

    Ajutoarele prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pot fi adăugate la ajutoarele regionale pentru investiţii care fac obiectul unei notificări şi pot fi cumulate cu alte tipuri de ajutoare, în condiţiile specificate la punctul 20 din Cadrul temporar COVID-19. Cuantumul total al ajutoarelor nu poate depăşi în niciun caz 100% din costurile eligibile. Prin urmare, se exclude cumularea cu alte instrumente de ajutor care permit acoperirea unui deficit de finanţare.
    ART. 14
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.

    CAP. VIII
    Domeniu de aplicare
    ART. 15
    Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta schemă.

    ART. 16
    Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarele sectoare/tipuri de ajutoare:
    a) activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
    b) activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.


    CAP. IX
    Implementarea schemei
    ART. 17
    Informaţiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidul solicitantului pe care AM-POC urmează să îl lanseze în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, cu modificările ulterioare.

    ART. 18
    Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanţare în platforma electronică IMMRecover, însoţită de documentaţia necesară analizei solicitării, care cuprinde:
    a) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind cumulul ajutoarelor de stat şi de minimis obţinute;
    b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019, că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile menţionate la art. 8 din prezenta schemă, că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate sau recuperate, privind încadrarea în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare (se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanţare şi până la încheierea contractelor de finanţare), privind cofinanţarea şi/sau menţinerea locurilor de muncă, după caz;
    c) declaraţie pe propria răspundere prin care solicitantul îşi asumă faptul că utilizarea grantului pentru investiţii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat;
    d) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că: (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    e) declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale;
    f) alte documente necesare analizei solicitării, prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului aferent acţiunii POC 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive.


    ART. 19
    Procesul de evaluare şi selecţie constă în parcurgerea următoarelor etape:
    a) etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
    b) etapa de evaluare tehnică şi financiară a propunerii de proiect, în conformitate cu criteriile de la art. 12 alin. (2);
    c) etapa de selecţie a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare şi selecţie;
    d) etapa de contractare a proiectelor.


    ART. 20
    Contractele de finanţare se vor semna până la data de 31 decembrie 2022.

    ART. 21
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzuţi de prezenta schemă de ajutor de stat au dreptul de a depune contestaţii în conformitate cu regulile specifice de acordare a ajutorului de stat prevăzute în Ghidul solicitantului.
    (2) După desemnarea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum şi după verificarea calităţii de IMM de către AM-POC, inclusiv soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile încarcă în sistemul informatic MYSMIS toate informaţiile necesare încheierii contractului de finanţare.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) se realizează pe bază de instrucţiuni emise de AM-POC, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul de fonduri a fost notificat pentru depunerea documentaţiei de contractare.

    CAP. X
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 22
    (1) AM-POC are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul şi valoarea contractelor semnate, precum şi sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afişate în timp real.
    (2) AM-POC trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

    ART. 23
    Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia furnizorului schemei de ajutor de stat, a Consiliului Concurenţei, Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României şi a altor organisme de control naţionale/europene ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 24
    (1) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM-POC, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) MIPE are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme şi a încărcării contractelor de finanţare a ajutorului de stat, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
    (3) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    (4) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.
    (5) MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenţei către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.

    CAP. XI
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 25
    Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM-POC.

    ART. 26
    (1) În situaţia în care beneficiarii de finanţare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale contractului de finanţare, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM-POC, va recupera ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM-POC, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta schemă.

    ANEXA 1

    la schemă
    Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat

┌─────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului│
│ │ │^1 │
│Codul│Denumirea ├─────────────┬──────────────────┤
│NUTS │regiunii NUTS │Întreprinderi│Microîntreprinderi│
│ │ │mijlocii │şi întreprinderi │
│ │ │ │mici │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO111│Bihor │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO112│Bistriţa-Năsăud│65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO113│Cluj │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO114│Maramureş │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO115│Satu Mare │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO116│Sălaj │65% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Centru │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO121│Alba │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO122│Braşov │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO123│Covasna │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO124│Harghita │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO125│Mureş │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO126│Sibiu │65% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO21 │Nord-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO211│Bacău │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO212│Botoşani │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO213│Iaşi │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO214│Neamţ │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO215│Suceava │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO216│Vaslui │65% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO22 │Sud-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO221│Brăila │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO222│Buzău │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO223│Constanţa │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO224│Galaţi │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO225│Vrancea │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO226│Tulcea │65% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO31 │Sud-Muntenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO311│Argeş │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO312│Călăraşi │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO313│Dâmboviţa │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO314│Giurgiu │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO315│Ialomiţa │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO316│Prahova │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO317│Teleorman │65% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO41 │Sud-Vest Oltenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO411│Dolj │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO412│Gorj │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO413│Mehedinţi │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO414│Olt │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO415│Vâlcea │65% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO42 │Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO421│Arad │55% │65% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO422│Caraş-Severin │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO423│Hunedoara │65% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO424│Timiş │55% │65% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO322│Ilfov (parţial) │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │Numai │ │ │
│ │următoarele │ │ │
│ │părţi din │ │ │
│ │regiunea NUTS 3│ │ │
│ │sunt eligibile │ │ │
│ │ca zone „c“ │ │ │
│ │care nu sunt │ │ │
│ │predefinite: │ │ │
│ │Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, │60% │70% │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │
│ │Bragadiru, │ │ │
│ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │Jilava, │ │ │
│ │1 Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, │ │ │
│ │Vidra, │ │ │
│ │Berceni. │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Numai │ │ │
│ │următoarele │ │ │
│ │părţi din │ │ │
│ │regiunea NUTS 3│ │ │
│ │sunt eligibile │ │ │
│ │ca zone „c“ │ │ │
│ │care nu sunt │ │ │
│ │predefinite: │ │ │
│ │Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, │ │ │
│ │Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, │65% │75% │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, │ │ │
│ │Moara Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, │ │ │
│ │Glina, │ │ │
│ │Cernica, │ │ │
│ │Dobroeşti, │ │ │
│ │Pantelimon. │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Bucureşti şi │ │ │
│ │restul părţilor│ │ │
│RO321│din Ilfov │25% │35% │
│ │nemenţionate │ │ │
│ │mai sus^2 │ │ │
└─────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────┘


    ^1 Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în baza schemei pentru întreprinderile mici este 75%, iar pentru întreprinderi mijlocii este 65%, având la bază Harta ajutoarelor regionale pentru regiunile României care se aplică de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027 şi prevederile cap 3.13 din Cadrul temporar COVID-19.
    ^2 Acestor regiuni nu li se aplică prevederile art. 7 alin. (3) lit. k din schemă.

    ANEXA 2

    la schemă
    DOMENII DE ACTIVITATE
    eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub formă de ajutor de stat

┌────┬─────────────────────────────────┐
│10 │Industria alimentară (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1011│Producţia şi conservarea cărnii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │grăsimilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1042│Fabricarea margarinei şi a altor │
│ │produse comestibile similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1061│Fabricarea produselor de morărit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │produselor din amidon │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor şi a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor şi a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea macaroanelor, │
│1073│tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor│
│ │produse făinoase similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1081│Fabricarea zahărului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din cacao, │
│1082│a ciocolatei şi a produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1083│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1084│Fabricarea condimentelor şi │
│ │ingredientelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1085│Fabricarea de mâncăruri preparate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea preparatelor │
│1086│alimentare omogenizate şi │
│ │alimentelor dietetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1089│Fabricarea altor produse │
│ │alimentare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de fermă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13 │Fabricarea produselor textile │
│ │(secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1310│Pregătirea fibrelor şi filarea │
│ │fibrelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1320│Producţia de ţesături │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1330│Finisarea materialelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1391│Fabricarea de metraje prin │
│ │tricotare sau croşetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de articole │
│1392│confecţionate din textile (cu │
│ │excepţia îmbrăcămintei şi │
│ │lenjeriei de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1393│Fabricarea de covoare şi mochete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1394│Fabricarea de odgoane, frânghii, │
│ │sfori şi plase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de textile neţesute şi│
│1395│articole din acestea, cu excepţia│
│ │confecţiilor de îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1396│Fabricarea de articole tehnice şi│
│ │industriale din textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1399│Fabricarea altor articole textile│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1411│Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1412│Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte pentru lucru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor articole de │
│1413│îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │
│ │de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1414│Fabricarea de articole de │
│ │lenjerie de corp │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1419│Fabricarea altor articole de │
│ │îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1420│Fabricarea articolelor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1431│croşetare a ciorapilor şi │
│ │articolelor de galanterie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1439│croşetare a altor articole de │
│ │îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │fabricarea articolelor de voiaj │
│15 │şi marochinărie, harnaşamentelor │
│ │şi încălţămintei; prepararea şi │
│ │vopsirea blănurilor (secţiunea C)│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1511│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │prepararea şi vopsirea blănurilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor de voiaj │
│1512│şi marochinărie şi a articolelor │
│ │de harnaşament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1520│Fabricarea încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea lemnului, fabricarea │
│ │produselor din lemn şi plută, cu │
│16 │excepţia mobilei; fabricarea │
│ │articolelor din paie şi din alte │
│ │materiale vegetale împletite │
│ │(secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1610│Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1622│Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623│dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1624│Fabricarea ambalajelor din lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi din alte materiale│
│ │vegetale împletite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi a │
│17 │produselor din hârtie (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1711│Fabricarea celulozei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1712│Fabricarea hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
│1721│ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de uz │
│1722│gospodăresc şi sanitar, din │
│ │hârtie sau carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1723│Fabricarea articolelor de │
│ │papetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1724│Fabricarea tapetului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1729│Fabricarea altor articole din │
│ │hârtie şi carton n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Tipărire şi reproducerea pe │
│18 │suporţi a înregistrărilor │
│ │(secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de cocserie│
│19 │şi a produselor obţinute din │
│ │prelucrarea ţiţeiului (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1910│Fabricarea produselor de cocserie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1920│Fabricarea produselor obţinute │
│ │din prelucrarea ţiţeiului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20 │Fabricarea substanţelor şi a │
│ │produselor chimice (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2011│Fabricarea gazelor industriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2012│Fabricarea coloranţilor şi a │
│ │pigmenţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2013│Fabricarea altor produse chimice │
│ │anorganice, de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2014│Fabricarea altor produse chimice │
│ │organice, de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2015│Fabricarea îngrăşămintelor şi │
│ │produselor azotoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2016│Fabricarea materialelor plastice │
│ │în forme primare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2017│Fabricarea cauciucului sintetic │
│ │în forme primare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2020│Fabricarea pesticidelor şi a │
│ │altor produse agrochimice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea vopselelor, lacurilor,│
│2030│cernelii tipografice şi │
│ │masticurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea săpunurilor, │
│2041│detergenţilor şi a produselor de │
│ │întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2042│Fabricarea parfumurilor şi a │
│ │produselor cosmetice (de toaletă)│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2052│Fabricarea cleiurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2053│Fabricarea uleiurilor esenţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2059│Fabricarea altor produse chimice │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2060│Fabricarea fibrelor sintetice şi │
│ │artificiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor │
│21 │farmaceutice de bază şi a │
│ │preparatelor farmaceutice │
│ │(secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2110│Fabricarea produselor │
│ │farmaceutice de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2120│Fabricarea preparatelor │
│ │farmaceutice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22 │Fabricarea produselor din cauciuc│
│ │şi mase plastice (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211│camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2219│Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221│tuburilor şi profilelor din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2222│Fabricarea articolelor de ambalaj│
│ │din material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223│material plastic pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2229│Fabricarea altor produse din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23 │Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice (secţiunea C)│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │
│ │plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2313│Fabricarea articolelor din sticlă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din sticlă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2320│Fabricarea de produse refractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor │
│2332│şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2342│Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2343│Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2344│Fabricarea altor produse tehnice │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2352│Fabricarea varului şi ipsosului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2361│Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2362│Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2363│Fabricarea betonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2364│Fabricarea mortarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2365│Fabricarea produselor din │
│ │azbociment │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2369│Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2391│Fabricarea de produse abrazive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2399│Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice, n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│24 │Industria metalurgică (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2410│Producţia de metale feroase sub │
│ │forme primare şi de feroaliaje │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de tuburi, ţevi, │
│2420│profile tubulare şi accesorii │
│ │pentru acestea, din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2431│Tragere la rece a barelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2432│Laminare la rece a benzilor │
│ │înguste │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2433│Producţia de profile obţinute la │
│ │rece │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2434│Trefilarea firelor la rece │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2441│Producţia metalelor preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2442│Metalurgia aluminiului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2443│Producţia plumbului, zincului şi │
│ │cositorului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2444│Metalurgia cuprului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2445│Producţia altor metale neferoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2446│Prelucrarea combustibililor │
│ │nucleari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2451│Turnarea fontei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2452│Turnarea oţelului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2453│Turnarea metalelor neferoase │
│ │uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2454│Turnarea altor metale neferoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Industria construcţiilor metalice│
│25 │şi a produselor din metal, │
│ │exclusiv maşini, utilaje şi │
│ │instalaţii (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511│metalice şi părţi componente ale │
│ │structurilor metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2512│Fabricarea de uşi şi ferestre din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire centrală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550│obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2571│Fabricarea produselor de tăiat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2572│Fabricarea articolelor de │
│ │feronerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipiente, │
│2591│containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor uşoare din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593│metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi arcuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594│şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea calculatoarelor şi a │
│26 │produselor electronice şi optice │
│ │(secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2611│Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2612│Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2620│Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2630│Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2640│Fabricarea produselor electronice│
│ │de larg consum │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de instrumente şi │
│2651│dispozitive pentru măsură, │
│ │verificare, control, navigaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2652│Producţia de ceasuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente pentru │
│2660│radiologie, electrodiagnostic şi │
│ │electroterapie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2670│Fabricarea de instrumente optice │
│ │şi echipamente fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27 │Fabricarea echipamentelor │
│ │electrice (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│ │generatoarelor şi │
│2711│transformatoarelor electrice şi a│
│ │aparatelor de distribuţie şi │
│ │control al electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2712│Fabricarea aparatelor de control │
│ │şi distribuţie a electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2732│Fabricarea altor fire şi cabluri │
│ │electrice şi electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733│conexiune pentru fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2740│Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2751│Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2752│Fabricarea de echipamente casnice│
│ │neelectrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2790│Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│28 │Fabricarea de maşini, utilaje şi │
│ │echipamente n.c.a. (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2812│Fabricarea de motoare hidraulice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2814│Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815│angrenajelor, cutiilor de viteză │
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2821│Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipulat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2823│echipamentelor de birou (exclusiv│
│ │fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2824│Fabricarea maşinilor-unelte │
│ │portabile acţionate electric │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea echipamentelor de │
│2825│ventilaţie şi frigorifice, │
│ │exclusiv a echipamentelor de uz │
│ │casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor maşini şi │
│2829│utilaje de utilizare generală │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2830│utilajelor pentru agricultură şi │
│ │exploatări forestiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor şi a │
│2841│maşinilor-unelte pentru │
│ │prelucrarea metalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2849│Fabricarea altor maşini-unelte │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2891│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │metalurgie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2892│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2893│prelucrarea produselor │
│ │alimentare, băuturilor şi │
│ │tutunului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2894│industria textilă, a │
│ │îmbrăcămintei şi a pielăriei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2895│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │industria hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2896│prelucrarea maselor plastice şi a│
│ │cauciucului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2899│Fabricarea altor maşini şi │
│ │utilaje specifice n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea autovehiculelor de │
│29 │transport rutier, a remorcilor şi│
│ │semiremorcilor (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2910│Fabricarea autovehiculelor de │
│ │transport rutier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de caroserii pentru │
│2920│autovehicule; fabricarea de │
│ │remorci şi semiremorci │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente │
│2931│electrice şi electronice pentru │
│ │autovehicule şi pentru motoare de│
│ │autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor piese şi │
│2932│accesorii pentru autovehicule şi │
│ │pentru motoare de autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│30 │Fabricarea altor mijloace de │
│ │transport (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3011│Construcţia de nave şi structuri │
│ │plutitoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3012│Construcţia de ambarcaţiuni │
│ │sportive şi de agrement │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3020│Fabricarea materialului rulant │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3030│Fabricarea de aeronave şi nave │
│ │spaţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3040│Fabricarea vehiculelor militare │
│ │de luptă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3091│Fabricarea de motociclete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3092│Fabricarea de biciclete şi de │
│ │vehicule pentru invalizi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3099│Fabricarea altor mijloace de │
│ │transport n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│31 │Fabricarea de mobilă (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3101│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │birouri şi magazine │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3102│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │bucătării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3103│Fabricarea de saltele şi somiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3109│Fabricarea de mobilă n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│32 │Alte activităţi industriale │
│ │n.c.a. (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de dispozitive, aparate│
│3250│şi instrumente medicale şi de │
│ │laborator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3291│Fabricarea măturilor şi periilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea, întreţinerea şi │
│33 │instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor (secţiunea C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3311│Repararea articolelor fabricate │
│ │din metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3312│Repararea maşinilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3313│Repararea echipamentelor │
│ │electronice şi optice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3314│Repararea echipamentelor │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3315│Repararea şi întreţinerea navelor│
│ │şi bărcilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3316│Repararea şi întreţinerea │
│ │aeronavelor şi navelor spaţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3317│Repararea şi întreţinerea altor │
│ │echipamente de transport n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3319│Repararea altor echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3320│Instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor industriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│41 │Construcţii de clădiri (secţiunea│
│ │F) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii a │
│4120│clădirilor rezidenţiale şi │
│ │nerezidenţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│42 │Lucrări de geniu civil (secţiunea│
│ │F) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4211│Lucrări de construcţii a │
│ │drumurilor şi autostrăzilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4212│Lucrări de construcţii a căilor │
│ │ferate de suprafaţă şi subterane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4213│Construcţia de poduri şi tuneluri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii a │
│4221│proiectelor utilitare pentru │
│ │fluide │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii a │
│4222│proiectelor utilitare pentru │
│ │electricitate şi telecomunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4291│Construcţii hidrotehnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4299│Lucrări de construcţii a altor │
│ │proiecte inginereşti n.c.a │
├────┼─────────────────────────────────┤
│43 │Lucrări speciale de construcţii │
│ │(secţiunea F) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4311│Lucrări de demolare a │
│ │construcţiilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4312│Lucrări de pregătire a terenului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4321│Lucrări de instalaţii electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de instalaţii sanitare, │
│4322│de încălzire şi de aer │
│ │condiţionat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4329│Alte lucrări de instalaţii pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4331│Lucrări de ipsoserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4332│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4333│Lucrări de pardosire şi placare a│
│ │pereţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4334│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli │
│ │şi montări de geamuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4339│Alte lucrări de finisare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4391│Lucrări de învelitori, şarpante │
│ │şi terase la construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4399│Alte lucrări speciale de │
│ │construcţii n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│45 │Repararea autovehiculelor şi │
│ │motocicletelor (secţiunea G) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4520│Întreţinerea şi repararea │
│ │autovehiculelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Transporturi terestre şi │
│49 │transporturi prin conducte │
│ │(secţiunea H) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4910│Transporturi interurbane de │
│ │călători pe calea ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4920│Transporturi de marfă pe calea │
│ │ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4931│Transporturi urbane, suburbane şi│
│ │metropolitane de călători │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4939│Alte transporturi terestre de │
│ │călători n.c.a │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4941│Transporturi rutiere de mărfuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4942│Servicii de mutare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4950│Transporturi prin conducte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Depozitare şi activităţi │
│52 │auxiliare pentru transporturi │
│ │(secţiunea H) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5210│Depozitări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5221│Activităţi de servicii anexe │
│ │pentru transporturi terestre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5222│Activităţi de servicii anexe │
│ │transportului pe apă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5223│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor aeriene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5224│Manipulări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5229│Alte activităţi anexe │
│ │transporturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│53 │Activităţi de poştă şi de curier │
│ │(secţiunea H) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi poştale desfăşurate │
│5310│sub obligativitatea serviciului │
│ │universal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5320│Alte activităţi poştale şi de │
│ │curier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│55 │Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare (secţiunea I) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5510│Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520│vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5530│Parcuri pentru rulote, campinguri│
│ │şi tabere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5590│Alte servicii de cazare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Restaurante şi alte activităţi de│
│56 │servicii de alimentaţie │
│ │(secţiunea I) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5610│Restaurante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5621│Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5629│Alte activităţi de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5630│Baruri şi alte activităţi de │
│ │servire a băuturilor │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    la schemă
    CRITERII DE SELECŢIE
    la finanţare ale proiectelor de investiţii
    a) Scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 faţă de 31.12.2019, ca urmare a crizei de COVID-19 - 15 puncte
    Se determină cu formula de calcul:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    • ∆CA reprezintă modificarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2020 faţă de 31.12.2019;
    • CA_2019 reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanţelor;
    • CA_2020 reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanţelor;
    • ≥ 30% - 15 puncte;
    • [20% ÷ 30%)┤- 10 puncte;
    • [10% ÷ 20%)┤ - 5 puncte;
    • < 10% - 0 puncte.


    b) Scăderea ratei profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2020 în raport cu exerciţiul financiar 2019, ţinând cont de valorile rezultatului exerciţiului financiar ca urmare a crizei COVID - 35 de puncte
    Se determină cu formula de calcul:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    • ∆π_op reprezintă variaţia profitului operaţional la data de 31.12.2020 faţă de 31.12.2019;
    • π_op2019 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanţelor;
    • π_op2020 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanţelor;
    • ≤ 30% - 35 de puncte;
    • ├(30% ÷ 40%] - 25 de puncte;
    • ├(40% ÷ 50%] - 15 puncte;
    • ├(50% ÷ 60%] - 10 puncte;
    • ├(60% ÷ 70%] - 5 puncte;
    • > 70% - 0 puncte.


    c) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019 - 30 de puncte
    Se determină cu relaţia de calcul:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    • R_op2019 reprezintă rentabilitatea activităţii operaţionale realizată în anul 2019;
    • π_op2019 reprezintă profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019, depuse la Ministerul Finanţelor;
    • CA_2019 reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019.
    • > 30% - 30 de puncte;
    • ├(20% ÷ 30%] - 20 de puncte;
    • ├(10% ÷ 20%] - 10 puncte;
    • ├(5% ÷ 10%] - 5 puncte;
    • ≤ 5% - 0 puncte.


    d) Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS)/Banca Naţională a României (BNR) - 5 puncte:
    • Sold negativ - 5 puncte;
    • Sold pozitiv - 0 puncte.

    e) Creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri împărţită la numărul mediu de angajaţi (anul de referinţă este 2020, iar numărul de angajaţi în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puţin egal cu cel din anul 2020) - 15 puncte:
    Se determină cu formula de calcul:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    • ΔW reprezintă variaţia productivităţii muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului şi productivitatea din anul referinţă al proiectului, respectiv anul 2020;
    • W_N+3 reprezintă productivitatea muncii realizată în anul trei de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri realizată în anul 3 de implementare a proiectului şi numărul de angajaţi prevăzuţi pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajaţi luaţi în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referinţă 2020;
    • W_2020 reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2020 şi se determină ca raport între cifra de afaceri din anul 2020 şi numărul mediu de angajaţi deţinuţi de IMM-uri în anul 2020;
    • ≥ 15% - 15 puncte;
    • ≥ 10% < 15% - 7 puncte;
    • < 10% - 0 puncte.


    Criteriu suplimentar
    În situaţia în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016