Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 20 decembrie 2023  având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 20 decembrie 2023 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii)

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1191 din 29 decembrie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.663 din 20 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.191 din 29 decembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
        Se instituie o schemă de ajutor de stat transparent, conform prevederilor din Comunicarea Comisiei "Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie" (denumită în continuare Comunicarea CEEAG 2022), bazată pe procedură de ofertare concurenţială, având ca obiectiv susţinerea investiţiilor şi reformelor esenţiale în vederea redresării sustenabile şi pentru ameliorarea rezilienţei economice şi sociale a României prin iniţierea şi dezvoltarea de unităţi de producţie în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii).

    ART. 2
        Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor în stocarea energiei electrice în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor secţiunii 4.9 Ajutoarele pentru infrastructura energetică din Comunicarea CEEAG 2022, în baza unei proceduri de ofertare concurenţială.
        Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru investiţii destinate capacităţilor de stocare a energiei electrice (stocare autonomă a energiei electrice) conectate la linii de transport sau de distribuţie, indiferent de nivelurile de tensiune, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (Programul şi/sau PNRR), măsura de investiţii I.4 Lanţ industrial de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice, submăsura 3: Dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii).

    ART. 3
    (1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor de energie electrică, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    b) atingerea implicită a obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie electrică din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    c) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi combaterea schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii Europene de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Ca parte esenţială a Comunicării privind Pactul verde, strategia stabileşte obiective şi angajamente ambiţioase pentru 2030, în vederea realizării unor ecosisteme sănătoase şi reziliente;
    d) creşterea ponderii energiei electrice regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca efect rezultant al investiţiilor de stocare a energiei electrice din surse regenerabile;
    e) creşterea eficienţei Sistemului energetic naţional prin utilizarea de noi capacităţi de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

    (2) Prin realizarea proiectelor finanţabile în cadrul acestei scheme de ajutor de stat se urmăreşte darea în funcţiune a unei capacităţi totale instalate de stocare a energiei electrice de cel puţin 240 MW (sau 480 MWh), contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR - componenta C6. Energie, măsura de investiţii I.4 Lanţ industrial de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice, submăsura 3: Dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii).
    (3) Punerea în funcţiune a noilor capacităţi de stocare a energiei electrice (baterii), ca urmare a procedurii de ofertare concurenţială, va asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" (2021/C58/01), în special prin utilizarea excluderilor legate de depozite de deşeuri, incineratoare şi instalaţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor, precum şi activităţile legate de extracţia materiilor prime.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
        În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) costul suplimentar net (deficitul de finanţare) - diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv costurile de investiţie şi de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor şi cele aferente proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului;
    b) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    c) demararea lucrărilor - primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda echipamente sau de a începe construcţia) care face o investiţie ireversibilă. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, precum obţinerea permiselor şi realizarea studiilor preliminare de fezabilitate nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor înseamnă data de achiziţionare a activelor direct legate de unitatea preluată;
    d) efect stimulativ - ajutorul poate fi considerat ca facilitând o activitate economică numai dacă are un efect de stimulare. Un efect stimulativ apare în cazul în care ajutorul determină beneficiarul să îşi schimbe comportamentul, să se implice într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică care respectă mediul, pe care, în absenţa ajutorului, nu ar desfăşura-o sau ar desfăşura-o în mod limitat sau diferit. Ajutoarele nu trebuie să sprijine costurile unei activităţi pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfăşurat-o oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice. Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual şi a scenariului contrafactual probabil în absenţa ajutorului;
    e) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă;
    f) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Energiei;
    g) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    h) întreprindere - una sau mai multe entităţi juridice care formează o singură unitate economică, conform Comunicării Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene*1;
        *1 Potrivit paragrafului nr. 11 din Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat, astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 262/19.07.2016.

    i) întreprindere mare - mai mult de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane euro sau un bilanţ peste 43 milioane euro;
    j) întreprindere mijlocie - mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală sub 50 milioane euro sau un bilanţ sub 43 milioane euro;
    k) întreprindere mică - mai puţin de 50 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 10 milioane euro;
    l) microîntreprindere - mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanţ (o declaraţie privind activele şi pasivele unei companii) sub 2 milioane euro;
    m) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării ofertei pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    n) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării ofertei pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat/a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării ofertei;
    o) procedură de ofertare concurenţială - un proces de ofertare nediscriminatoriu care prevede participarea unui număr suficient de întreprinderi şi în care ajutorul se acordă fie pe baza ofertei iniţiale prezentate de ofertant, fie pe baza unui preţ de echilibru. De asemenea, bugetul sau volumul aferent procedurii de ofertare reprezintă o constrângere obligatorie, ceea ce creează o situaţie în care nu toţi ofertanţii pot primi ajutoare de stat;
    p) surse proprii - resursele de natură strict financiară ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;
    q) instalaţie de stocare a energiei electrice - o instalaţie de stocare a energiei electrice conectată la liniile de transport sau de distribuţie, indiferent de nivelurile de tensiune;
    r) valoarea ajutorului de stat - valoarea solicitată de ofertant în cadrul procedurii de ofertare concurenţială şi nu poate depăşi 100% din deficitul de finanţare.


    CAP. III
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2024.
    (2) Acordarea ajutorului de stat (semnarea contractelor de finanţare) se efectuează până la data de 31 decembrie 2024, în condiţiile prezentei scheme şi ale ghidului specific.
    (3) Investiţiile trebuie puse în funcţiune până la data de 30.06.2026.

    ART. 6
    (1) Bugetul total aferent prezentei scheme este echivalentul în lei a sumei de 103.480.000 euro*2, compus din 79.600.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă în cadrul PNRR şi 23.880.000 euro fonduri naţionale prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile pentru asistenţa tehnică aferentă derulării de către Ministerul Energiei a acestei măsuri de investiţii sunt cuprinse în bugetul alocat măsurii de investiţii I.4 (80.000.000 euro) şi sunt în valoare de 400.000 euro.
        *2 Cursul inforeuro din luna precedentă lansării procedurii de ofertare concurenţială.

    (2) Bugetul va fi alocat beneficiarilor în urma organizării unei prime proceduri de ofertare concurenţială care se organizează în anul 2023.
    (3) În cazul în care bugetul nu este epuizat conform alin. (2), se va organiza o nouă procedură de ofertare concurenţială.
    (4) Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor.
    (5) Valoarea maximă a ajutorului de stat acordată nu poate depăşi suma de:
    a) 167.000 euro per MWh instalat;
    b) 15 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii.

    (6) Un beneficiar poate depune doar un singur proiect în cadrul prezentei scheme.
    (7) Ministerul Energiei va analiza costurile şi veniturile relevante înainte de acordarea ajutorului, pentru a se asigura că ajutorul rămâne necesar pentru fiecare categorie eligibilă de beneficiari.
    (8) Ministerul Energiei va actualiza analiza costurilor şi veniturilor relevante cel puţin o dată la trei ani.

    ART. 7
    (1) Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate), precum şi întreprinderile mari constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin, ale căror proiecte au fost selectate drept câştigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurenţială, care au înscrise în actul constitutiv activităţi privind producerea şi comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat" din clasificarea codurilor CAEN sau echivalent.
    (2) Numărul total estimat al întreprinderilor care ar putea beneficia de ajutor de stat în baza schemei este cuprins între 5-20 de întreprinderi.

    CAP. IV
    Cheltuieli eligibile şi modalitatea de derulare a schemei
    ART. 8
    (1) Costurile eligibile sunt costurile necesare realizării capacităţilor noi de stocare a energiei electrice (baterii):
    a) achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacităţi noi de stocare a energiei electrice în baterii;
    b) construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

    (2) Intensitatea ajutorului poate atinge până la 100% din deficitul de finanţare. Ajutorul se limitează la minimul necesar pentru realizarea proiectului sau a activităţii care beneficiază de ajutor. Această condiţie este îndeplinită dacă ajutorul corespunde costului suplimentar net ("deficitul de finanţare") necesar pentru îndeplinirea obiectivului măsurii de ajutor (construcţia instalaţiilor de stocare), în comparaţie cu scenariul contrafactual în absenţa ajutorului. Costurile nete suplimentare sunt determinate de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv costurile de investiţie şi de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor şi cele aferente proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului.
    (3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
    (4) Ajutorul de stat se acordă cu respectarea prevederilor prezentei scheme şi a Comunicării CEEAG 2022, sub formă de alocări financiare nerambursabile, şi nu poate depăşi 100% din deficitul de finanţare, precum şi în limita bugetului maxim al PNRR.

    ART. 9
    (1) Criteriul de selecţie din cadrul procedurii de ofertare concurenţială se bazează pe cuantumul ajutorului solicitat de ofertant, raportat în mod direct sau indirect la îndeplinirea obiectivului măsurii.
    (2) Ministerul Energiei publică criteriul de selecţie cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data procedurii de ofertare concurenţială şi stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, semnând contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat selectaţi în urma procedurii de ofertare concurenţială, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
    a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii ofertei
     Comisia de selecţie constituită la nivelul Ministerului Energiei va verifica conformitatea administrativă a ofertei, în linie cu grila de verificare, prezentată în anexa nr. 1 la prezenta schemă.
        După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, Ministerul Energiei va publica lista cu ofertanţii acceptaţi, respectiv cu ofertanţii respinşi.

    b) Evaluarea tehnico-economică a ofertei
     Evaluarea tehnico-economică a ofertei va fi realizată de Comisia de selecţie constituită la nivelul Ministerului Energiei, prin ordin al ministrului energiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico-economică, prezentată în anexa nr. 2 la prezenta schemă.
     Conform criteriului din anexa nr. 2 - Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor, va obţine un punctaj maxim de 100 de puncte oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat/MW capacitate instalată în stocare şi zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare, cu descreşterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat. Capacitatea de debitare/absorbţie (MW) va reprezenta minimum 50% din energia (MWh) nominală a bateriei, respectiv se va asigura un ciclu de încărcare/descărcare de maximum 4 ore.
        În urma evaluării tehnico-economice, oferta va primi un punctaj între 0 şi 100 puncte.
        Ofertele vor fi ordonate în funcţie de punctajele finale obţinute şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat pentru această schemă.
        După finalizarea procesului de verificare tehnico-economică a tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, Ministerul Energiei va publica lista cu ofertanţii selectaţi pentru finanţare, respectiv cu ofertanţii respinşi.


    (3) Verificarea şi evaluarea reprezintă etapele de derulare a procedurii de ofertare concurenţială şi de selecţie a ofertelor, astfel cum sunt detaliate în ghidul specific.
    (4) În aplicarea dispoziţiilor Comunicării CEEAG 2022, Ministerul Energiei acordă ajutorul de stat după ce verifică îndeplinirea criteriilor din grilele de evaluare ataşate ghidului specific.
    (5) Derularea schemei de ajutor în cadrul procedurii de ofertare competitivă se va realiza în conformitate cu prevederile Comunicării CEEAG 2022, respectiv ale ghidului specific.

    CAP. V
    Efectul stimulativ
    ART. 10
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ, conform prevederilor art. 4 lit. d).
    (2) Un efect stimulativ apare în cazul în care ajutorul determină beneficiarul să îşi schimbe comportamentul, să se implice într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică care respectă mediul, pe care, în absenţa ajutorului, nu ar desfăşura-o sau ar desfăşura-o în mod limitat sau diferit.
    (3) Dacă ajutorul nu modifică comportamentul beneficiarului prin stimularea investiţiilor (suplimentare) în zona respectivă, aceasta nu beneficiază de un efect pozitiv. Prin urmare, ajutorul nu va fi considerat compatibil cu piaţa internă dacă se dovedeşte că aceeaşi investiţie s-ar efectua chiar dacă ajutorul nu ar fi fost acordat.
    (4) Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme nu trebuie să sprijine costurile unei activităţi pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfăşurat-o oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice.
    (5) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Energiei oferta, în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, înaintea demarării lucrărilor.
        Oferta depusă în cadrul procesului de ofertare concurenţială trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate;
    d) localizarea proiectului;
    e) bugetul proiectului;
    f) lista costurilor proiectului;
    g) cuantumul ajutorului solicitat de ofertant pentru realizarea proiectului.


    (6) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (5), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

    ART. 11
    (1) Ministerul Energiei acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza ofertei în procesul de ofertare concurenţială depuse de solicitant, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie.
    (2) Ministerul Energiei monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, Ministerul Energiei întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte norme europene în vigoare.

    CAP. VI
    Criterii de acordare a ajutorului de stat
    ART. 12
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării proiectului în procesul de ofertare competitivă, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) întreprinderea este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituită în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţine;
    b) îşi desfăşoară activitatea într-un sector eligibil (producţia de energie electrică, comercializare de energie electrică) corespunzător diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat" din clasificarea codurilor CAEN sau echivalent;
    c) nu se încadrează în una din situaţiile următoare:
    1. în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţine;
    2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, iar conducerea afacerilor să fie preluată de un administrator judiciar;
    3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    4. este declarată într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    6. pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovaţi de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    7. pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceştia se fac vinovaţi de comiterea de infracţiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani şi finanţarea terorismului sau în alte activităţi ilegale, în sensul art. 136 alin. (1) lit. d) şi următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    8. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip resjudicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    9. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

    d) reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP)/echipei de proiect, nu se află în situaţie de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;
    e) solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informaţii privind UIP/echipa de proiect;
    f) solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susţinerea activităţilor proiectului;
    g) solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului;
    h) contribuie la ameliorarea stării economice şi la creşterea capacităţii de rezilienţă, la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României;
    i) respectă condiţiile prevăzute pentru finanţare în cadrul PNRR;
    j) respectă cerinţele prevăzute de Mecanismul de redresare şi rezilienţă;
    k) are un impact semnificativ pentru dezvoltarea economică şi pentru promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi de eficienţă energetică, în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Strategiei Europa 2020 privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice, respectiv instalaţiile de stocare a energiei electrice, ţinând cont şi de Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României 2030;
    l) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01);
    m) nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

    (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării ofertei, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi criteriile stabilite în ghidul specific asociat acestei scheme de ajutor de stat.
    (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării ofertei, criteriile prevăzute la alin. (1) şi au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei.
    (4) Dacă întreprinderea nu are un exerciţiu financiar încheiat (este înfiinţată în anul depunerii ofertei), datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declaraţii pe propria răspundere a solicitantului (conform certificatului constatator şi anexei corespunzătoare din ghidul specific).

    ART. 13
        Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, conform planului de afaceri definit în ghidul specific;
    b) să demonstreze îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
    c) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi în ghidul specific;
    d) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.


    ART. 14
    (1) Ministerul Energiei verifică respectarea tuturor prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat.
    (2) Dacă beneficiarii nu respectă prevederile prezentei scheme se va dispune recuperarea ajutorului acordat conform prevederilor în domeniul ajutorului de stat, inclusiv a dobânzilor aferente cu aplicarea ratei de dobândă comunicată de Comisia Europeană.
    (3) Ministerul Energiei, atunci când emite pe numele beneficiarilor o decizie de recuperare a ajutorului de stat ca urmare a rezilierii contractului de finanţare conform prevederilor acestuia, individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.
    (4) Decizia de recuperare a ajutorului de stat constituie titlu executoriu conform art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, în care se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.

    ART. 15
    (1) Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare sub condiţia suspensivă de acordare a ajutorului după obţinerea deciziei Comisiei Europene de aprobare a prezentei scheme de ajutor de stat, în concordanţă cu prevederile deciziei forului european.
    (2) Ministerul Energiei nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul schimbării anumitor condiţii după emiterea deciziei de aprobare a prezentei scheme. Beneficiarii din cadrul acestui apel de proiecte îşi asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă. De asemenea, beneficiarii îşi asumă riscurile ce pot decurge cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii şi implementării acestora şi atingerea rezultatelor preconizate.
    (3) Furnizorul de ajutor acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza ofertei depuse de întreprinderea solicitantă, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie specificate prevăzute pentru sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii).
    (4) Alocările specifice de ajutoare pot fi acordate în cadrul acestei scheme de ajutor de stat numai după emiterea deciziei Comisiei Europene de autorizare a schemei.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 16
        Ministerul Energiei are obligaţia de a publica pe pagina oficială de internet (http://energie.gov.ro/) următoarele informaţii relevante privind schema de ajutor, conform pct. 58 şi 61 din Comunicarea CEEAG 2022:
    a) textul integral al schemei de ajutor aprobate şi dispoziţiile sale de punere în aplicare;
    b) informaţii privind fiecare ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor.


    ART. 17
        Beneficiarii vor asigura vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii diverse de public, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    ART. 18
    (1) Ministerul Energiei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la data de 31.12.2026, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de acordare prevăzute în decizia de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat.
    (2) Beneficiarii de ajutor de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidentă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme.
    (3) Ministerul Energiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.
    (4) Ministerul Energiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale privind implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (5) Ghidul specific va fi adoptat prin ordin al Ministrului Energiei.

    ART. 19
    (1) Prezenta schemă se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Energiei (http://energie.gov.ro/).
    (2) Ministerul Energiei asigură publicarea informaţiilor, privind fiecare ajutor acordat în cadrul prezentei scheme care depăşeşte 100.000 euro, în termen de şase luni de la data acordării ajutorului.
    (3) Ministerul Energiei asigură publicarea textului integral al schemei de ajutor aprobate sau un link către aceasta.
    (4) În vederea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul Energiei are obligaţia încărcării schemei în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (5) Ministerul Energiei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la data de 31.12.2026, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de acordare prevăzute în decizia de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat.

    ANEXA 1

        la schema de ajutor de stat
                              Grila de verificare a conformităţii administrative a ofertelor
        Sistem de notare: DA, NU, NA (Nu este cazul)

┌─────────────────────┬──────┬──────────┐
│A. Lista de │ │ │
│verificare a │DA, │Observaţii│
│conformităţii │NU, NA│ │
│administrative │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Anexele privind │ │ │
│declaraţii/ │ │ │
│angajamente anexate │ │ │
│ofertei │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Oferta a fost │ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi are toate │ │ │
│secţiunile │ │ │
│completate? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Oferta include │ │ │
│toate anexele │ │ │
│obligatorii, în │ │ │
│formatul solicitat │ │ │
│prin ghidul specific?│ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│3. Declaraţia privind│ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│regulile de exceptare│ │ │
│de la notificare a │ │ │
│ajutorului de stat a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│4. Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a fost │ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│5. Declaraţia de │ │ │
│angajament a fost │ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│6. Declaraţiile │ │ │
│privind conflictul de│ │ │
│interese au fost │ │ │
│încărcate în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi sunt completate, │ │ │
│datate, semnate şi cu│ │ │
│numele complet ale │ │ │
│persoanelor │ │ │
│semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│7. Declaraţia privind│ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│ajutorul de stat a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│8. Declaraţia privind│ │ │
│tipul întreprinderii │ │ │
│a fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│9. Declaraţia privind│ │ │
│scopul proiectului a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│10. Declaraţia de │ │ │
│consimţământ privind │ │ │
│prelucrarea datelor │ │ │
│cu caracter personal │ │ │
│a fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│11. Declaraţia cu │ │ │
│privire la evitarea │ │ │
│dublei finanţări a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Anexele privind │ │ │
│documentele de │ │ │
│identificare a │ │ │
│solicitantului │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Documentele care │ │ │
│atestă constituirea │ │ │
│legală a │ │ │
│solicitantului, │ │ │
│respectiv actul │ │ │
│constitutiv/actul │ │ │
│normativ de │ │ │
│înfiinţare/alte │ │ │
│documente de │ │ │
│înfiinţare relevante,│ │ │
│au fost încărcate în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Actul de │ │ │
│împuternicire în │ │ │
│original este │ │ │
│încărcat în platforma│ │ │
│electronică ? (dacă │ │ │
│este cazul) │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Declaraţiile pe │ │ │
│propria răspundere │ │ │
│vor fi semnate │ │ │
│exclusiv de către │ │ │
│reprezentantul legal │ │ │
│al solicitantului. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│3. Documentele prin │ │ │
│care se demonstrează │ │ │
│capacitatea │ │ │
│financiară pentru │ │ │
│derularea proiectului│ │ │
│pentru solicitant │ │ │
│(care să asigure │ │ │
│cofinanţarea │ │ │
│proiectului) au fost │ │ │
│încărcate în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│4. Declaraţia de │ │ │
│angajament şi oferta │ │ │
│cuprind informaţii │ │ │
│referitoare la │ │ │
│colectarea şi │ │ │
│furnizarea datelor │ │ │
│privind beneficiarul │ │ │
│real? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Anexe privind avize │ │ │
│de mediu/autorizaţii/│ │ │
│acorduri/certificate │ │ │
│(conform legislaţiei │ │ │
│în vigoare) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Actul de │ │ │
│reglementare privind │ │ │
│protecţia mediului/ │ │ │
│Dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea │ │ │
│competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului │ │ │
│este încărcat(ă) în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│La momentul depunerii│ │ │
│ofertei, solicitantul│ │ │
│trebuie să facă cel │ │ │
│puţin dovada │ │ │
│depunerii la │ │ │
│autoritatea │ │ │
│competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului, │ │ │
│iar în etapa de │ │ │
│contractare este │ │ │
│obligatorie depunerea│ │ │
│actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Declaraţia pentru │ │ │
│siturile Natura 2000/│ │ │
│Avizul Natura 2000 │ │ │
│este ataşată/ataşat? │ │ │
│(dacă este cazul) │ │ │
│Dacă nu este depusă │ │ │
│odată cu oferta, │ │ │
│solicitantul trebuie │ │ │
│să facă cel puţin │ │ │
│dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea │ │ │
│competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea acestui │ │ │
│document, iar în │ │ │
│etapa de contractare │ │ │
│este obligatorie │ │ │
│declaraţia pentru │ │ │
│siturile Natura 2000/│ │ │
│avizul Natura 2000. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Conformitatea cu │ │ │
│principiul DNSH („a │ │ │
│nu prejudicia în mod │ │ │
│semnificativ”) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Declaraţia în │ │ │
│formatul prestabilit │ │ │
│privind respectarea │ │ │
│principiului DNSH a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică│ │ │
│şi este completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu│ │ │
│numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Autoevaluarea │ │ │
│ofertei din punctul │ │ │
│de vedere al │ │ │
│respectării │ │ │
│principiului DNSH a │ │ │
│fost încărcată? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│3. Solicitantul │ │ │
│justifică faptul că │ │ │
│oferta/proiectul nu │ │ │
│prejudiciază în mod │ │ │
│semnificativ │ │ │
│obiectivul de mediu │ │ │
│privind atenuarea │ │ │
│schimbărilor │ │ │
│climatice? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│4. Solicitantul │ │ │
│justifică faptul că │ │ │
│oferta/proiectul nu │ │ │
│prejudiciază în mod │ │ │
│semnificativ │ │ │
│obiectivul de mediu │ │ │
│privind adaptarea la │ │ │
│schimbările │ │ │
│climatice? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│5. Solicitantul │ │ │
│justifică faptul că │ │ │
│oferta/proiectul nu │ │ │
│prejudiciază în mod │ │ │
│semnificativ │ │ │
│obiectivul de mediu │ │ │
│privind utilizarea │ │ │
│durabilă şi protecţia│ │ │
│resurselor de apă şi │ │ │
│a celor marine? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│6. Solicitantul │ │ │
│justifică faptul că │ │ │
│oferta/proiectul nu │ │ │
│prejudiciază în mod │ │ │
│semnificativ │ │ │
│obiectivul de mediu │ │ │
│privind tranziţia │ │ │
│către o economie │ │ │
│circulară? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│7. Solicitantul │ │ │
│justifică faptul că │ │ │
│oferta/proiectul nu │ │ │
│prejudiciază în mod │ │ │
│semnificativ │ │ │
│obiectivul de mediu │ │ │
│privind prevenirea şi│ │ │
│controlul poluării? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│8. Solicitantul │ │ │
│justifică şi probează│ │ │
│prin documente │ │ │
│relevante, după caz, │ │ │
│faptul că oferta/ │ │ │
│proiectul nu │ │ │
│prejudiciază în mod │ │ │
│semnificativ │ │ │
│obiectivul de mediu │ │ │
│privind protecţia şi │ │ │
│refacerea │ │ │
│biodiversităţii şi a │ │ │
│ecosistemelor? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│9. A fost respectată │ │ │
│conformitatea │ │ │
│proiectului cu │ │ │
│principiul DNSH, │ │ │
│inclusiv excluderea │ │ │
│de la sprijinul │ │ │
│acordat în cadrul │ │ │
│acestei măsuri, în │ │ │
│special a │ │ │
│activităţilor legate │ │ │
│de depozite de │ │ │
│deşeuri, │ │ │
│incineratoare şi │ │ │
│instalaţii de tratare│ │ │
│mecano- biologică a │ │ │
│deşeurilor, precum şi│ │ │
│a activităţilor │ │ │
│legate de extracţia │ │ │
│materiilor prime? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Anexe privind │ │ │
│documente-suport │ │ │
│specifice ofertei şi │ │ │
│alte anexe │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Declaraţia privind│ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│terenurilor a fost │ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Planul de │ │ │
│amplasament pentru │ │ │
│imobile pe care se │ │ │
│propune a se realiza │ │ │
│investiţia în cadrul │ │ │
│proiectului a fost │ │ │
│încărcat în platforma│ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│3. Studiul de │ │ │
│fezabilitate elaborat│ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│Hotărârii Guvernului │ │ │
│nr. 907/2016 de către│ │ │
│un operator economic │ │ │
│în conformitate cu │ │ │
│prevederile legale, │ │ │
│precum şi documentul │ │ │
│de aprobare a │ │ │
│acestuia au fost │ │ │
│încărcate în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│4. Analiza │ │ │
│cost-beneficiu a fost│ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│5. Analiza privind │ │ │
│capacitatea │ │ │
│instituţională a fost│ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│6. Decizia privind │ │ │
│înfiinţarea echipei │ │ │
│de implementare a │ │ │
│proiectului datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare a fost │ │ │
│încărcată în │ │ │
│platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│7. Avizul tehnic de │ │ │
│racordare (ATR) │ │ │
│pentru proiectele │ │ │
│care vizează │ │ │
│extragerea/injecţia │ │ │
│de energie din/în │ │ │
│reţea │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│În funcţie de │ │ │
│specificul │ │ │
│proiectului, dacă ATR│ │ │
│nu a fost depus o │ │ │
│dată cu oferta, se va│ │ │
│depune la semnarea │ │ │
│contractului de │ │ │
│finanţare. În cazul │ │ │
│în care ATR nu este │ │ │
│necesar, solicitantul│ │ │
│va furniza │ │ │
│justificări în acest │ │ │
│sens la momentul │ │ │
│depunerii ofertei. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│8. Activitatea │ │ │
│corespunzătoare │ │ │
│diviziunii 35: │ │ │
│„Producţia şi │ │ │
│furnizarea de energie│ │ │
│electrică şi termică,│ │ │
│gaze, apă caldă şi │ │ │
│aer condiţionat” este│ │ │
│cuprinsă în domeniile│ │ │
│de activitate │ │ │
│înregistrate ale │ │ │
│solicitantului │ │ │
│(conform │ │ │
│certificatului │ │ │
│constatator)? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│9. Documentele │ │ │
│privind harta │ │ │
│indicând zona │ │ │
│proiectului şi date │ │ │
│de geolocalizare sunt│ │ │
│anexate? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│10. Planul de │ │ │
│informare şi │ │ │
│publicitate datat, │ │ │
│semnat şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare a fost │ │ │
│încărcat în platforma│ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Eligibilitatea │ │ │
│solicitantului │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Solicitantul face │ │ │
│parte din categoria │ │ │
│de beneficiari │ │ │
│menţionată în ghidul │ │ │
│specific pentru │ │ │
│măsura de investiţii │ │ │
│I.4 submăsura 3? │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Solicitantul │ │ │
│îndeplineşte toate │ │ │
│criteriile de natură │ │ │
│instituţională, │ │ │
│legală şi financiară,│ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│din ghidul specific: │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│a) Se încadrează în │ │ │
│categoria │ │ │
│beneficiarilor │ │ │
│eligibili, conform │ │ │
│secţiunii 1.4 din │ │ │
│ghidul specific? │ │ │
│Pentru │ │ │
│întreprinderile │ │ │
│nou-înfiinţate este │ │ │
│necesar să aibă │ │ │
│capitalul social │ │ │
│subscris vărsat în │ │ │
│condiţiile legii în │ │ │
│valoare de minimum │ │ │
│100.000 lei. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│documente care atestă│ │ │
│constituirea legală a│ │ │
│solicitantului, actul│ │ │
│constitutiv/actul │ │ │
│normativ de │ │ │
│înfiinţare, alte │ │ │
│documente de │ │ │
│înfiinţare relevante;│ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Solicitantul nu se│ │ │
│încadrează în una │ │ │
│dintre situaţiile de │ │ │
│mai jos: │ │ │
│1) este în │ │ │
│incapacitate de plată│ │ │
│/în stare de │ │ │
│insolvenţă conform │ │ │
│prevederilor Legii │ │ │
│nr. 85/2014 privind │ │ │
│procedurile de │ │ │
│prevenire a │ │ │
│insolvenţei şi de │ │ │
│insolvenţă, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, după caz;│ │ │
│2) este în stare de │ │ │
│faliment, lichidare, │ │ │
│are afacerile conduse│ │ │
│de un administrator │ │ │
│judiciar sau │ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt │ │ │
│suspendate ori fac │ │ │
│obiectul unui │ │ │
│aranjament cu │ │ │
│creditorii sau este │ │ │
│într-o situaţie │ │ │
│similară cu cele │ │ │
│anterioare, │ │ │
│reglementată prin │ │ │
│lege, ori face │ │ │
│obiectul unei │ │ │
│proceduri legale │ │ │
│pentru declararea sa │ │ │
│în stare de faliment,│ │ │
│lichidare, conducerea│ │ │
│afacerilor de un │ │ │
│administrator │ │ │
│judiciar sau │ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt │ │ │
│suspendate ori fac │ │ │
│obiectul unui │ │ │
│aranjament cu │ │ │
│creditorii; │ │ │
│3) nu şi-a îndeplinit│ │ │
│obligaţiile de plată │ │ │
│a impozitelor, │ │ │
│taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de │ │ │
│asigurări sociale │ │ │
│către bugetele │ │ │
│componente ale │ │ │
│bugetului general │ │ │
│consolidat şi │ │ │
│bugetului local în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile legale în│ │ │
│vigoare în România; │ │ │
│4) este declarat │ │ │
│într-o situaţie gravă│ │ │
│de încălcare a │ │ │
│prevederilor │ │ │
│legislaţiei privind │ │ │
│achiziţiile publice │ │ │
│şi/sau a obligaţiilor│ │ │
│asumate printr-un │ │ │
│contract/acord de │ │ │
│finanţare din fonduri│ │ │
│publice; │ │ │
│5) solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal │ │ │
│al solicitantului a │ │ │
│suferit condamnări │ │ │
│definitive datorate │ │ │
│unei conduite │ │ │
│profesionale │ │ │
│îndreptate împotriva │ │ │
│legii, decizie │ │ │
│formulată de o │ │ │
│autoritate de │ │ │
│judecată ce are forţă│ │ │
│de res judicata; │ │ │
│6) solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal │ │ │
│al solicitantului a │ │ │
│fost subiectul unei │ │ │
│judecăţi de tip res │ │ │
│judicata pentru │ │ │
│fraudă, corupţie, │ │ │
│implicare în │ │ │
│organizaţii criminale│ │ │
│sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, │ │ │
│în detrimentul │ │ │
│intereselor │ │ │
│financiare ale │ │ │
│Comunităţii Europene;│ │ │
│7) nu face obiectul │ │ │
│unei decizii de │ │ │
│recuperare │ │ │
│neexecutate a │ │ │
│Consiliului │ │ │
│Concurenţei, a │ │ │
│Comisiei Europene, a │ │ │
│unui furnizor/ │ │ │
│administrator de │ │ │
│ajutor de stat sau a │ │ │
│instanţei, prin care │ │ │
│un ajutor de stat a │ │ │
│fost declarat ilegal │ │ │
│şi incompatibil cu │ │ │
│piaţa internă; │ │ │
│8) este o │ │ │
│întreprindere în │ │ │
│dificultate, conform │ │ │
│definiţiei din │ │ │
│Comunicarea Comisiei │ │ │
│privind ajutoarele de│ │ │
│stat pentru salvarea │ │ │
│şi restructurarea │ │ │
│întreprinderilor │ │ │
│nefinanciare aflate │ │ │
│în dificultate. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului; │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│ajutorul de stat │ │ │
│(anexa 3.c la │ │ │
│ofertă); │ │ │
│- în cazul punctului │ │ │
│8 se va verifica │ │ │
│îndeplinirea acestei │ │ │
│condiţii în baza │ │ │
│declaraţiei de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului. │ │ │
│În cazul în care │ │ │
│proiectul va obţine │ │ │
│punctajul minim │ │ │
│pentru a fi selectat │ │ │
│spre finanţare, se va│ │ │
│verifica îndeplinirea│ │ │
│acestei condiţii │ │ │
│privind întreprinderi│ │ │
│în dificultate, în │ │ │
│corelare cu anexa 3.c│ │ │
│la ofertă. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Reprezentantul │ │ │
│legal al │ │ │
│solicitantului, │ │ │
│membrii echipei/ │ │ │
│unităţii de │ │ │
│implementare a │ │ │
│proiectului nu sunt │ │ │
│subiectul unui │ │ │
│conflict de interese,│ │ │
│astfel cum este │ │ │
│definit de legislaţia│ │ │
│naţională. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│declaraţia privind │ │ │
│conflictul de │ │ │
│interese. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Solicitantul │ │ │
│demonstrează │ │ │
│capacitate de │ │ │
│implementare (tehnică│ │ │
│şi administrativă). │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- decizia privind │ │ │
│înfiinţarea UIP/ │ │ │
│echipei de proiect │ │ │
│pentru solicitant şi │ │ │
│CV-urile membrilor │ │ │
│UIP/echipei de │ │ │
│proiect şi fişele de │ │ │
│post, atât pentru │ │ │
│personalul care va │ │ │
│asigura managementul │ │ │
│proiectului, cât şi │ │ │
│pentru cei care vor │ │ │
│asigura expertiza │ │ │
│tehnică necesară │ │ │
│derulării │ │ │
│activităţilor │ │ │
│proiectului; dacă │ │ │
│posturile sunt │ │ │
│vacante la depunerea │ │ │
│ofertei, se prezintă │ │ │
│doar fişele de post, │ │ │
│urmând ca posturile │ │ │
│vacante să fie │ │ │
│ocupate până la │ │ │
│contractare; pentru │ │ │
│posturile ocupate se │ │ │
│prezintă atât │ │ │
│CV-urile, cât şi │ │ │
│fişele de post; │ │ │
│- informaţiile din │ │ │
│secţiunea „Capacitate│ │ │
│solicitant” din │ │ │
│ofertă. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Solicitantul │ │ │
│demonstrează │ │ │
│capacitatea │ │ │
│financiară pentru │ │ │
│implementarea │ │ │
│proiectului prin │ │ │
│indicatorii de │ │ │
│solvabilitate, │ │ │
│respectiv prin │ │ │
│raportul dintre │ │ │
│datorii totale şi │ │ │
│capitaluri proprii, │ │ │
│care trebuie să fie │ │ │
│pozitiv şi mai mic de│ │ │
│7,5 în ultimul an │ │ │
│financiar. │ │ │
│Dacă solicitantul nu │ │ │
│îndeplineşte acest │ │ │
│criteriu sau nu are │ │ │
│un exerciţiu │ │ │
│financiar încheiat │ │ │
│(este înfiinţat în │ │ │
│anul depunerii │ │ │
│cererii de │ │ │
│finanţare), trebuie │ │ │
│să prezinte la │ │ │
│depunere unul dintre │ │ │
│următoarele │ │ │
│documente: │ │ │
│- un extras de cont │ │ │
│bancar din care să │ │ │
│reiasă că acesta │ │ │
│deţine sursele │ │ │
│necesare cofinanţării│ │ │
│şi cheltuielilor │ │ │
│neeligibile; │ │ │
│sau │ │ │
│- o scrisoare de │ │ │
│confort emisă de o │ │ │
│instituţie bancară │ │ │
│din România sau din │ │ │
│alte state membre ale│ │ │
│Uniunii Europene. │ │ │
│Menţionăm că, la │ │ │
│momentul │ │ │
│contractării, │ │ │
│beneficiarul trebuie │ │ │
│să prezinte │ │ │
│scrisoarea de confort│ │ │
│emisă de o instituţie│ │ │
│bancară din România │ │ │
│sau din alte state │ │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care să│ │ │
│reiasă că acesta │ │ │
│deţine sursele │ │ │
│necesare cofinanţării│ │ │
│şi cheltuielilor │ │ │
│neeligibile, sau │ │ │
│extrasul de cont │ │ │
│bancar din care să │ │ │
│reiasă că acesta │ │ │
│deţine sursele │ │ │
│necesare cofinanţării│ │ │
│şi cheltuielilor │ │ │
│neeligibile. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Se probează prin: │ │ │
│- bilanţul contabil │ │ │
│(consolidat unde este│ │ │
│cazul) auditat/semnat│ │ │
│de cenzori, dacă │ │ │
│acest lucru este │ │ │
│solicitat de │ │ │
│legislaţia în │ │ │
│vigoare, depus şi │ │ │
│înregistrat la │ │ │
│organul fiscal │ │ │
│competent, pentru │ │ │
│ultimele 3 exerciţii │ │ │
│financiare încheiate,│ │ │
│anterioare anului de │ │ │
│depunere a ofertei în│ │ │
│corelare cu secţiunea│ │ │
│„Solicitant” din │ │ │
│ofertă; │ │ │
│- contul de profit şi│ │ │
│pierdere şi datele │ │ │
│informative │ │ │
│(consolidate unde │ │ │
│este cazul) auditate/│ │ │
│semnate de cenzori, │ │ │
│dacă acest lucru este│ │ │
│solicitat de │ │ │
│legislaţia în │ │ │
│vigoare, însoţite de │ │ │
│lista entităţilor │ │ │
│incluse în │ │ │
│consolidare, pentru │ │ │
│ultimul exerciţiu │ │ │
│financiar încheiat, │ │ │
│anterior anului de │ │ │
│depunere a ofertei, │ │ │
│în corelare cu │ │ │
│secţiunea │ │ │
│„Solicitant” din │ │ │
│ofertă; │ │ │
│- documente de │ │ │
│confirmare a alocării│ │ │
│contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de │ │ │
│exemplu, hotărârea │ │ │
│AGA/CA/asociatului │ │ │
│unic al societăţii/ │ │ │
│privind asigurarea │ │ │
│cofinanţării │ │ │
│proiectului şi │ │ │
│acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor, altele│ │ │
│decât cele eligibile;│ │ │
│> bugetul aprobat al │ │ │
│solicitantului care │ │ │
│probează existenţa │ │ │
│resurselor financiare│ │ │
│necesare cofinanţării│ │ │
│proiectului; │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│angajament a │ │ │
│solicitantului (anexa│ │ │
│3.b la ofertă) şi, │ │ │
│după caz, un extras │ │ │
│de cont bancar din │ │ │
│care să reiasă că │ │ │
│acesta deţine sursele│ │ │
│necesare cofinanţării│ │ │
│şi cheltuielilor │ │ │
│neeligibile sau o │ │ │
│scrisoare de confort │ │ │
│emisă de o instituţie│ │ │
│bancară din România/ │ │ │
│alte state membre ale│ │ │
│Uniunii Europene. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Sistem│ │
│Criteriu │de │ │
│ │notare│ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Cererea de finanţare │ │ │
│este admisă în urma │ │ │
│procedurii de │ │ │
│verificare a │ │ │
│conformităţii │ │ │
│administrative? │ │ │
├──────────┬──────────┼──────┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├──────────┴──────────┴──────┴──────────┤
│B. Listă de verificare eligibilitate │
├─────────────────────┬──────┬──────────┤
│a) Proiectul se │ │ │
│încadrează în │ │ │
│categoriile de │ │ │
│acţiuni finanţabile │ │ │
│menţionate în │ │ │
│prezentul ghid, iar │ │ │
│perioada de │ │ │
│implementare a │ │ │
│proiectului este │ │ │
│corelată cu perioada │ │ │
│de eligibilitate a │ │ │
│cheltuielilor, care │ │ │
│este cuprinsă între │ │ │
│data depunerii │ │ │
│ofertei pentru │ │ │
│finanţare la │ │ │
│Ministerul Energiei │ │ │
│şi data preconizată │ │ │
│de finalizare, dar nu│ │ │
│mai târziu de │ │ │
│30.06.2026, cu │ │ │
│respectarea regulilor│ │ │
│de ajutor de stat. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunile │ │ │
│„Obiectivele │ │ │
│proiectului”, │ │ │
│„Descrierea │ │ │
│proiectului” şi │ │ │
│„Activităţi │ │ │
│previzionate” din │ │ │
│ofertă. │ │ │
│ATENŢIE! │ │ │
│Solicitanţii de │ │ │
│finanţare îşi vor lua│ │ │
│angajamentul │ │ │
│finalizării │ │ │
│proiectelor din surse│ │ │
│proprii în situaţia │ │ │
│în care implementarea│ │ │
│proiectului depăşeşte│ │ │
│termenul de │ │ │
│30.06.2026. Din acest│ │ │
│considerent, │ │ │
│recomandăm │ │ │
│dimensionarea │ │ │
│realistă a │ │ │
│investiţiilor propuse│ │ │
│astfel încât termenul│ │ │
│de 30.06.2026 să nu │ │ │
│fie depăşit. │ │ │
│Se probează prin │ │ │
│declaraţia de │ │ │
│angajament │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Proiectul respectă│ │ │
│principiul „demararea│ │ │
│lucrărilor (Start of │ │ │
│Works)”, adică nu │ │ │
│s-au demarat alte │ │ │
│activităţi, cu │ │ │
│excepţia celor │ │ │
│referitoare la │ │ │
│obţinerea de terenuri│ │ │
│şi lucrările │ │ │
│pregătitoare, cum ar │ │ │
│fi obţinerea │ │ │
│avizelor, realizarea │ │ │
│studiilor de │ │ │
│fezabilitate şi │ │ │
│demararea procedurii │ │ │
│de achiziţie? │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│declaraţia de │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│ajutorul de stat. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Scopul şi │ │ │
│obiectivele │ │ │
│proiectului trebuie │ │ │
│să fie în concordanţă│ │ │
│cu tipurile de │ │ │
│acţiuni şi cu │ │ │
│activităţile │ │ │
│eligibile din │ │ │
│prezentul ghid. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunile │ │ │
│„Obiectivele │ │ │
│proiectului”, │ │ │
│„Descrierea │ │ │
│proiectului” şi │ │ │
│„Justificare” din │ │ │
│ofertă. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Valoarea eligibilă│ │ │
│a proiectului se │ │ │
│încadrează în limita │ │ │
│prevăzută de │ │ │
│prezentul ghid. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunea „Buget │ │ │
│activităţi” şi │ │ │
│„Cheltuieli” din │ │ │
│ofertă. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Proiectul trebuie │ │ │
│să fie localizat în │ │ │
│România. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunea „Localizare│ │ │
│proiect” din ofertă. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Proiectul │ │ │
│îndeplineşte │ │ │
│cumulativ condiţiile │ │ │
│privind caracterul │ │ │
│unitar? Se probează │ │ │
│prin: │ │ │
│- descrierea │ │ │
│investiţiei │ │ │
│prezentată în anexa 1│ │ │
│(formularul ofertei);│ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate (anexa │ │ │
│3.a). │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Proiectul respectă│ │ │
│reglementările │ │ │
│naţionale şi │ │ │
│comunitare privind │ │ │
│egalitatea de şanse, │ │ │
│dezvoltarea durabilă,│ │ │
│principiile de │ │ │
│transparenţă │ │ │
│referitoare la │ │ │
│achiziţiile publice │ │ │
│(inclusiv dacă sunt │ │ │
│incluse activităţi │ │ │
│care au fost demarate│ │ │
│anterior depunerii │ │ │
│proiectului), │ │ │
│informare şi │ │ │
│publicitate şi │ │ │
│ajutorul de stat. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate; │ │ │
│- secţiunile │ │ │
│„Descrierea │ │ │
│proiectului”, „Ajutor│ │ │
│de stat” şi │ │ │
│„Activităţi │ │ │
│previzionate” din │ │ │
│ofertă; │ │ │
│- planul de informare│ │ │
│şi publicitate; │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│angajament (anexa │ │ │
│3.b). │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│h) Proiectul pentru │ │ │
│care se solicită │ │ │
│finanţare nu a mai │ │ │
│beneficiat de │ │ │
│finanţare din fonduri│ │ │
│publice, altele decât│ │ │
│cele ale │ │ │
│solicitantului, cu │ │ │
│excepţia studiilor │ │ │
│preliminare (studiul │ │ │
│de prefezabilitate, │ │ │
│analiza │ │ │
│geotopografică, │ │ │
│studiu de │ │ │
│fezabilitate, proiect│ │ │
│tehnic, detalii de │ │ │
│execuţie) şi dacă │ │ │
│acestea nu sunt │ │ │
│solicitate pentru │ │ │
│finanţare în cadrul │ │ │
│acestei proceduri de │ │ │
│ofertare │ │ │
│concurenţială. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului; │ │ │
│- secţiunea │ │ │
│„Solicitant/Finanţări│ │ │
│anterioare” din │ │ │
│ofertă. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│i) Bugetul │ │ │
│proiectului respectă │ │ │
│indicaţiile privind │ │ │
│încadrarea în │ │ │
│categoriile de │ │ │
│cheltuieli. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea „Buget” │ │ │
│din ofertă şi │ │ │
│încadrarea în │ │ │
│categoriile de │ │ │
│cheltuieli din anexa │ │ │
│4. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│j) Terenurile/ │ │ │
│Imobilele necesare │ │ │
│înfiinţării şi │ │ │
│funcţionării │ │ │
│investiţiei sunt puse│ │ │
│la dispoziţia │ │ │
│proiectului. │ │ │
│În acest sens se va │ │ │
│demonstra dreptul de │ │ │
│folosinţă (de │ │ │
│exemplu, dreptul de │ │ │
│proprietate/ │ │ │
│concesiune/superficie│ │ │
│etc.) asupra │ │ │
│imobilului (teren şi/│ │ │
│sau clădire) unde se │ │ │
│face investiţia, pe o│ │ │
│perioadă de cinci ani│ │ │
│de la data │ │ │
│previzionată pentru │ │ │
│efectuarea plăţii │ │ │
│finale în cadrul │ │ │
│proiectului. În plus,│ │ │
│unde dreptul de │ │ │
│proprietate nu este │ │ │
│obligatoriu, se va │ │ │
│prezenta acordul │ │ │
│proprietarilor asupra│ │ │
│terenurilor private │ │ │
│unde accesul se face │ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│Codului civil. │ │ │
│În plus, imobilul │ │ │
│(teren şi/sau │ │ │
│clădiri): │ │ │
│() este disponibil │ │ │
│pentru investiţii; │ │ │
│() este liber de │ │ │
│sarcini în sensul în │ │ │
│care nu există niciun│ │ │
│act sau fapt juridic │ │ │
│care împiedică sau │ │ │
│limitează, total sau │ │ │
│parţial, exercitarea │ │ │
│unuia sau mai multor │ │ │
│atribute ale │ │ │
│dreptului de │ │ │
│proprietate, astfel │ │ │
│încât proprietarul să│ │ │
│poată realiza │ │ │
│activităţile │ │ │
│proiectului; │ │ │
│() nu face obiectul │ │ │
│unor litigii în curs │ │ │
│de soluţionare la │ │ │
│instanţele │ │ │
│judecătoreşti cu │ │ │
│privire la situaţia │ │ │
│juridică; │ │ │
│() nu face obiectul │ │ │
│revendicărilor │ │ │
│potrivit unor legi │ │ │
│speciale în materie │ │ │
│sau dreptului comun. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- orice document/ │ │ │
│înscris care atestă │ │ │
│dreptul de folosinţă │ │ │
│(de exemplu, act de │ │ │
│proprietate/contract │ │ │
│de concesiune/ │ │ │
│superficie etc.) │ │ │
│valabil cel puţin 5 │ │ │
│ani de la data │ │ │
│previzionată pentru │ │ │
│efectuarea plăţii │ │ │
│finale în cadrul │ │ │
│proiectului. În plus,│ │ │
│unde dreptul de │ │ │
│proprietate nu este │ │ │
│obligatoriu, se va │ │ │
│prezenta şi acordul │ │ │
│proprietarilor asupra│ │ │
│terenurilor private │ │ │
│unde accesul se face │ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│Codului civil; │ │ │
│- dovada iniţierii │ │ │
│demersului de │ │ │
│obţinere a dreptului │ │ │
│de folosinţă, în │ │ │
│situaţia în care │ │ │
│solicitantul nu │ │ │
│prezintă documentele │ │ │
│mai sus enumerate (la│ │ │
│depunerea ofertei); │ │ │
│> extras de carte │ │ │
│funciară care să │ │ │
│probeze că imobilele │ │ │
│(teren şi/sau │ │ │
│clădiri) sunt libere │ │ │
│de orice sarcini (în │ │ │
│sensul în care nu │ │ │
│există niciun act sau│ │ │
│fapt juridic care │ │ │
│împiedică sau │ │ │
│limitează, total sau │ │ │
│parţial, exercitarea │ │ │
│unuia sau mai multor │ │ │
│atribute ale │ │ │
│dreptului de │ │ │
│proprietate, astfel │ │ │
│încât proprietarul să│ │ │
│poată realiza │ │ │
│activităţile │ │ │
│proiectului), că nu │ │ │
│fac obiectul unor │ │ │
│litigii în curs de │ │ │
│soluţionare la │ │ │
│instanţele │ │ │
│judecătoreşti cu │ │ │
│privire la situaţia │ │ │
│juridică, că nu fac │ │ │
│obiectul │ │ │
│revendicărilor │ │ │
│potrivit unor legi │ │ │
│speciale în materie │ │ │
│sau dreptului comun. │ │ │
│În situaţia în care │ │ │
│instalaţia de stocare│ │ │
│a energiei electrice │ │ │
│se amplasează în │ │ │
│cadrul unui imobil │ │ │
│care este grevat de │ │ │
│ipotecă, aplicantul │ │ │
│va depune, la │ │ │
│contractarea │ │ │
│proiectului, o │ │ │
│scrisoare din partea │ │ │
│instituţiei │ │ │
│creditoare (bancă) │ │ │
│conform căreia │ │ │
│aceasta se angajează │ │ │
│că nu va executa │ │ │
│clădirea/terenul │ │ │
│respectivă/respectiv │ │ │
│şi investiţia │ │ │
│finanţată din PNRR pe│ │ │
│o perioadă de cel │ │ │
│puţin 5 ani de la │ │ │
│punerea proiectului │ │ │
│în exploatare; │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului, │ │ │
│punctul 3 din anexa │ │ │
│3.a, referitor la │ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│terenurilor pe care │ │ │
│se vor construi │ │ │
│investiţiile (la │ │ │
│depunerea ofertei); │ │ │
│- plan de amplasament│ │ │
│pentru imobilele pe │ │ │
│care se propune a se │ │ │
│realiza investiţia în│ │ │
│cadrul proiectului │ │ │
│(la depunerea │ │ │
│ofertei). │ │ │
│La semnarea │ │ │
│contractului de │ │ │
│finanţare (în cazul │ │ │
│selectării ofertei │ │ │
│aferente proiectului │ │ │
│pentru finanţare), │ │ │
│solicitantul va face │ │ │
│dovada deţinerii │ │ │
│dreptului de │ │ │
│folosinţă (de │ │ │
│exemplu, dreptul de │ │ │
│proprietate/ │ │ │
│concesiune/superficie│ │ │
│pentru imobilele │ │ │
│(teren şi/sau │ │ │
│clădiri) care fac │ │ │
│obiectul proiectului.│ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│k) Proiectul │ │ │
│contribuie la │ │ │
│îndeplinirea │ │ │
│obiectivelor, │ │ │
│indicatorului de │ │ │
│realizare imediată, │ │ │
│precum şi la │ │ │
│dezvoltarea │ │ │
│socioeconomică. │ │ │
│Secţiunile │ │ │
│„Obiectivele │ │ │
│proiectului”, │ │ │
│„Indicatori │ │ │
│prestabiliţi”, │ │ │
│„Context” şi │ │ │
│„Justificare” (Se va │ │ │
│evalua coerenţa │ │ │
│proiectului cu │ │ │
│obiectivele PNRR — │ │ │
│componenta C6. │ │ │
│Energie, măsura de │ │ │
│investiţii I.4.) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│l) Descrierea │ │ │
│investiţiilor propuse│ │ │
│şi formularea unor │ │ │
│obiective clare cu │ │ │
│cuantificarea │ │ │
│rezultatelor │ │ │
│aşteptate │ │ │
│- Obiectivele │ │ │
│proiectului sunt │ │ │
│clare, realizabile şi│ │ │
│uşor verificabile şi │ │ │
│răspund deficienţelor│ │ │
│identificate. │ │ │
│Secţiunea │ │ │
│„Obiectivele │ │ │
│proiectului” din │ │ │
│ofertă (Se va urmări │ │ │
│ca obiectivele │ │ │
│propuse să fie clar │ │ │
│descrise, măsurabile │ │ │
│şi realizabile în │ │ │
│termenele propuse.) │ │ │
│- Sunt prezentate în │ │ │
│mod clar rezultatele │ │ │
│proiectului prin │ │ │
│indicatorii │ │ │
│proiectului. │ │ │
│Secţiunea │ │ │
│„Indicatori” din │ │ │
│ofertă (Se vor urmări│ │ │
│completarea │ │ │
│indicatorului │ │ │
│obligatoriu conform │ │ │
│ghidului şi a celor │ │ │
│fizici corespunzători│ │ │
│proiectului, │ │ │
│asigurarea │ │ │
│caracterului │ │ │
│măsurabil al acestora│ │ │
│şi corelarea cu │ │ │
│activităţile │ │ │
│propuse.) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│m) Fezabilitate │ │ │
│tehnică a proiectului│ │ │
│Propunerea de proiect│ │ │
│este clară, coerentă,│ │ │
│realistă şi fezabilă │ │ │
│(cu referire la │ │ │
│operaţiunile propuse,│ │ │
│termenele de │ │ │
│realizare) şi se │ │ │
│bazează pe o analiză │ │ │
│de opţiuni │ │ │
│fundamentată corect │ │ │
│şi pe o nevoie corect│ │ │
│estimată a │ │ │
│investiţiilor în │ │ │
│termeni de capacităţi│ │ │
│în corelare cu │ │ │
│evoluţia preconizată │ │ │
│a cererii. │ │ │
│La secţiunile │ │ │
│„Descrierea │ │ │
│proiectului”, │ │ │
│„Activităţile │ │ │
│previzionate”, │ │ │
│„Analiza │ │ │
│cost-beneficiu” din │ │ │
│ofertă se vor evalua │ │ │
│următoarele: │ │ │
│- investiţiile │ │ │
│propuse sunt clar │ │ │
│descrise, justificate│ │ │
│pe baza unor analize │ │ │
│de opţiuni, fezabile │ │ │
│din punct de vedere │ │ │
│instituţional, │ │ │
│tehnic, de mediu şi │ │ │
│corelate cu │ │ │
│indicatorii fizici şi│ │ │
│calendarul │ │ │
│proiectului; │ │ │
│- analiza cererii a │ │ │
│fost realizată pe │ │ │
│baza unor estimări │ │ │
│viabile şi în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│principalele tendinţe│ │ │
│demografice şi │ │ │
│evoluţii în sectorul │ │ │
│respectiv, care │ │ │
│justifică necesitatea│ │ │
│proiectului şi │ │ │
│capacitatea globală a│ │ │
│dotărilor │ │ │
│proiectului; │ │ │
│- cea mai bună │ │ │
│opţiune selectată │ │ │
│pentru implementare, │ │ │
│inclusiv justificarea│ │ │
│opţiunii alese, se │ │ │
│bazează pe o analiză │ │ │
│de opţiuni unde au │ │ │
│fost analizate │ │ │
│principalele │ │ │
│alternative; │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│- caracterul adecvat │ │ │
│al tehnologiei │ │ │
│propuse pentru │ │ │
│proiect şi │ │ │
│capacitatea │ │ │
│beneficiarului final │ │ │
│de a asigura │ │ │
│sustenabilitatea │ │ │
│acesteia sau, în │ │ │
│cazul unei capacităţi│ │ │
│insuficiente a │ │ │
│beneficiarului final,│ │ │
│prevederea unor │ │ │
│dispoziţii suficiente│ │ │
│pentru a aduce │ │ │
│capacitatea la │ │ │
│nivelul necesar; │ │ │
│- proiectul este │ │ │
│fezabil şi poate fi │ │ │
│implementat în │ │ │
│perioada planificată │ │ │
│pentru proiect sau │ │ │
│cel târziu până la │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │
│de eligibilitate. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│n) Analiză │ │ │
│cost-beneficiu │ │ │
│(analiza financiară, │ │ │
│analiza economică, │ │ │
│analiza riscului şi a│ │ │
│senzitivităţii) │ │ │
│Se vor urmări │ │ │
│prezentarea │ │ │
│elementelor şi │ │ │
│parametrilor │ │ │
│utilizaţi în analiza │ │ │
│cost-beneficiu şi │ │ │
│principalii │ │ │
│indicatori ai │ │ │
│analizei financiare, │ │ │
│inclusiv estimarea │ │ │
│costurilor pentru │ │ │
│corectarea impactului│ │ │
│negativ asupra │ │ │
│mediului, după caz, │ │ │
│precum şi respectarea│ │ │
│prevederilor Ghidului│ │ │
│ACB al CE 2014—2020. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│o) Mecanismul de │ │ │
│finanţare şi │ │ │
│propunerea de buget │ │ │
│- Este identificat un│ │ │
│mecanism de finanţare│ │ │
│în care se face │ │ │
│diferenţa între │ │ │
│fondurile proprii ale│ │ │
│solicitantului şi │ │ │
│sursele de │ │ │
│cofinanţare. │ │ │
│- Sunt indicate │ │ │
│resursele financiare │ │ │
│folosite pentru │ │ │
│implementarea │ │ │
│proiectului. │ │ │
│- Propunerea de buget│ │ │
│corespunde │ │ │
│operaţiunilor │ │ │
│descrise în partea │ │ │
│tehnică. │ │ │
│- Bugetul proiectului│ │ │
│este defalcat pe │ │ │
│categorii de │ │ │
│cheltuieli, │ │ │
│transparent şi │ │ │
│coerent. │ │ │
│Secţiunea „Analiză │ │ │
│cost-beneficiu” din │ │ │
│ofertă (Se va urmări │ │ │
│ca resursele │ │ │
│financiare să fie │ │ │
│corect distribuite pe│ │ │
│sursele de │ │ │
│finanţare.) │ │ │
│Secţiunea „Buget” din│ │ │
│ofertă (Se vor urmări│ │ │
│defalcarea bugetului │ │ │
│pe categorii de │ │ │
│cheltuieli, modul de │ │ │
│calculare a │ │ │
│costurilor eligibile │ │ │
│totale, precum şi │ │ │
│corelarea liniilor │ │ │
│bugetare cu │ │ │
│operaţiunile │ │ │
│proiectului.) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│p) Valoarea │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat pe MWh │ │ │
│instalat este de │ │ │
│maximum 167.000 euro?│ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│q) Valoarea │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat nu │ │ │
│depăşeşte valoarea │ │ │
│costului eligibil │ │ │
│rezultată din │ │ │
│aplicarea │ │ │
│metodologiei de │ │ │
│calcul prezentate la │ │ │
│cap. 1.7 din ghid. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│r) Valoarea │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat nu │ │ │
│depăşeşte 15 milioane│ │ │
│euro pe întreprindere│ │ │
│/proiect de │ │ │
│investiţie. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────────┤
│Oferta este admisă în│ │ │
│urma procedurii de │ │ │
│verificare a │ │ │
│eligibilităţii? │ │ │
├──────────┬──────────┼──────┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├──────────┴──────────┼──────┼──────────┤
│Comentarii │ │ │
└─────────────────────┴──────┴──────────┘


    ANEXA 2

        la schema de ajutor de stat
                           Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor

┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Grila de evaluare │ │ │
│tehnico-economică a │Maxim│Minim│
│ofertei │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Cuantum ajutor de stat │ │ │
│solicitat pentru proiect │ │ │
│din cheltuielile eligibile│ │ │
│/MWh instalat de stocare │ │ │
│(Se urmăreşte o cât mai │ │ │
│bună proporţie pentru ca │ │ │
│solicitantul, ţinând cont │ │ │
│de scăderea costurilor cu │ │ │
│tehnologia, să acopere o │ │ │
│mare sursă din investiţie │ │ │
│din fonduri proprii, │ │ │
│astfel încât subvenţia │ │ │
│publică oferită per MWh │ │ │
│instalat să fie cea mai │ │ │
│joasă şi să se evite │ │ │
│supracompensarea. │ │ │
│Cuantumul ajutorului de │ │ │
│stat se raportează la │ │ │
│capacitatea instalată de │ │ │
│stocare (euro/MWh │ │ │
│instalat). │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Acordarea punctajului: │ │ │
│- Valoarea cea mai mică a │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/MWh) - 100│ │ │
│pct. │ │ │
│- Valoarea cea mai mare a │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/MWh) - 0 │ │ │
│pct. │ │ │
│- Valorile intermediare │ │ │
│ale ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/MWh) se │ │ │
│calculează conform │ │ │
│ecuaţiei dreptei: │ │ │
│ax + b = y, unde: │100 │0 │
│x este valoarea ajutorului│ │ │
│de stat solicitat; y este │ │ │
│punctajul obţinut; │ │ │
│a şi b sunt coeficienţii │ │ │
│dreptei, care se vor │ │ │
│calcula înlocuind valorile│ │ │
│x şi y în ecuaţia dreptei │ │ │
│după cum urmează: │ │ │
│() când x este valoarea │ │ │
│maximă a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat, y este 0; │ │ │
│() când x este valoarea │ │ │
│minimă a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat, y este │ │ │
│100. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj │100 │0 │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘


                                       -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016