Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 2 noiembrie 2021  privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/axa prioritară (AP) 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 2 noiembrie 2021 privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/axa prioritară (AP) 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1103 din 19 noiembrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.225 din 2 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1103 din 19 noiembrie 2021.
──────────
    I. Introducere
    ART. 1
    Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în reţele de transport şi distribuţie a energiei termice, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la nivel urban.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face în baza art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187/26.06.2014, cu modificările ulterioare.
    (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
    a) Strategia Europa 2020;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    d) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice.


    ART. 3
    Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.


    II. Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    b) demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilităţii proiectului depus în MySMIS, cu excepţia activităţilor pregătitoare, menţionate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;
    c) efect stimulativ înseamnă prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat în cauză a unei cereri de ajutor scrise înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă; Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii: a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia; b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia; c) locul de desfăşurare a proiectului; d) lista costurilor proiectului; e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
    d) furnizor de ajutor de stat înseamnă Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management al Programului Operaţional Infrastructură Mare;
    e) sistem eficient de termoficare şi răcire centralizată înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care la momentul depunerii cererii de ajutor de stat^1 îndeplineşte criteriile definiţiei sistemului eficient de termoficare şi răcire centralizată, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatele (41) şi (42) din Directiva 2012/27/UE. Definiţia include instalaţiile de termoficare/răcire şi reţeaua (inclusiv echipamentele conexe) necesare pentru a distribui agentul de termoficare/răcire de la unităţile de producţie la sediul clientului;
    ^1 Sau investiţiile de eficientizare vor fi demarate în maximum 3 ani de la finalizarea proiectului de reabilitare a reţelei de termoficare.

    f) data declarării eligibilităţii proiectului înseamnă data comunicării de către furnizorul de ajutor de stat a rezultatului verificării administrative şi a eligibilităţii proiectului;
    g) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    h) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    i) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    j) profit din exploatare înseamnă diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă economică a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Costurile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administrarea, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii. Actualizarea veniturilor şi a costurilor de exploatare cu ajutorul unei rate de actualizare corespunzătoare permite realizarea unui profit rezonabil;
    k) proiecte integrate de termoficare în cele 7 oraşe selectate înseamnă proiectele de investiţii în reţele de termoficare pentru asigurarea eficientizării sistemelor de termoficare din municipiile Botoşani, Oradea, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timişoara, Focşani, ale căror investiţii realizate la sursele de producere energie termică au fost cofinanţate prin Programul operaţional sectorial de mediu (POS Mediu) 2007-2013, axa prioritară 3 şi pentru care trebuie asigurată sustenabilitatea;
    l) proiectele de termoficare integrate ale altor autorităţi locale înseamnă proiecte de investiţii în reţele de termoficare (altele decât cele 7 oraşe care necesită continuarea investiţiilor finanţate prin POS Mediu) care sunt propuse şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele oraşelor selectate, în vederea creşterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii şi consumului de energie şi luând în considerare evoluţiile în domeniul eficienţei energetice la nivelul centrelor urbane.    III. Obiectivul schemei
    ART. 5
    Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru realizarea de investiţii în eficienţa energetică a sectorului de termoficare, în vederea reducerii pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic. Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 7 „Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate“, obiectivul specific 7.1 „Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate“/axei prioritare 10 „Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie“, obiectivul specific 10.2 „Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020.


    IV. Necesitatea implementării schemei
    ART. 6
    (1) Implementarea schemei de ajutor de stat contribuie, prin sprijinirea realizării de investiţii în reţele de termoficare, la atingerea următoarelor obiective:
    a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;
    b) creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate şi în alte oraşe, prin optimizarea reţelelor de distribuţie/transport a/al agentului termic, precum şi prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor.

    (2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea următoarelor ţinte până în anul 2023:
    a) reducerea pierderilor de energie înregistrate pe reţele de transport şi distribuţie a agentului termic la nivel naţional cu până la 15% până în anul 2023;
    b) reabilitarea/extinderea reţelei termice cu până la 130 km până în 2023.    V. Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Schema de ajutor de stat se adresează unităţilor administrativ-teritoriale care propun investiţii în distribuţia energiei termice de la nivelul sistemelor centralizate de termoficare, în vederea creşterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii şi consumului de energie şi luând în considerare evoluţiile în domeniul eficienţei energetice la nivelul centrelor urbane.
    (2) Prezenta schemă vizează acordarea de ajutoare în favoarea sistemelor de termoficare centralizată eficiente din punct de vedere energetic.
    (3) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni de finanţare:
    a) proiecte integrate de termoficare în cele 7 oraşe selectate (Botoşani, Oradea, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timişoara, Focşani) pentru continuarea investiţiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilităţii investiţiilor iniţiale orientate spre îmbunătăţirea calităţii aerului şi luând în considerare evoluţiile în domeniul eficienţei energetice la nivelul centrelor urbane;
    b) proiecte de termoficare integrate ale altor autorităţi locale (altele decât cele 7 oraşe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în vederea creşterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii şi consumului de energie şi luând în considerare evoluţiile în domeniul eficienţei energetice la nivelul centrelor urbane.

    (4) Prin prezenta schemă, proiectele de investiţii vor viza următoarele activităţi orientative, fără a fi însă limitative:
    a) modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerinţele actuale privind pierderile de căldură şi de fluid şi care să conducă la reducerea emisiilor de CO_2; extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
    b) achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
    c) implementarea de sisteme de management energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).

    (5) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru:
    a) investiţii/activităţi prevăzute de art. 3 alin (3) din Regulamentul nr. 1.301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    b) investiţii în sursele de producere a energiei termice;
    c) proiecte care propun investiţii în sisteme care nu respectă criteriile definiţiei sistemului de termoficare centralizat eficient din punct de vedere energetic, astfel cum este prevăzut la art. 4 lit. e);
    d) proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.

    (6) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoare acordate întreprinderilor aflate în dificultate.    VI. Beneficiarii
    ART. 8
    Beneficiarii sunt unităţile administrativ-teritoriale definite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin autorităţile publice locale din localităţile preidentificate care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3 - Botoşani, Oradea, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timişoara, Focşani, precum şi din alte localităţi care necesită investiţii la nivelul reţelelor de termoficare.

    ART. 9
    Beneficiarii depun proiecte numai individual.


    VII. Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    La momentul depunerii Cererii de finanţare, beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    1. se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcţie de acţiunile finanţabile prevăzute la art. 7 alin. (3);
    2. nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    3. nu sunt în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
    4. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    5. nu au suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    6. nu au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    8. nu se află în situaţie de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;
    9. demonstrează capacitate tehnică şi financiară pentru susţinerea activităţilor proiectului;
    10. nu sunt întreprinderi în dificultate.


    ART. 11
    Solicitantul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.


    VIII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 12
    La momentul depunerii Cererii de finanţare, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    1. proiectul vizează una dintre acţiunile de finanţare prevăzute la art. 7 alin. (3);
    2. proiectul propune investiţii într-un sistem de termoficare centralizată care respectă criteriile definiţiei sistemului de termoficare centralizat eficient din punct de vedere energetic, astfel cum este prevăzut la art. 4 lit. e). În cazul în care aceste criterii nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanţare, investiţiile de eficientizare vor fi demarate în maximum 3 ani de la finalizarea proiectului de reabilitare a reţelei de termoficare;
    3. perioada de implementare a proiectului se încadrează între data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat şi 31.12.2023;
    4. investiţiile propuse sunt conforme cu strategia locală de încălzire a unităţii administrativ-teritoriale unde este propusă investiţia şi/sau master planul de dezvoltare/reabilitare a sistemului de termoficare;
    5. aria de acoperire a proiectului este definită la nivel de municipalitate şi localităţi învecinate, după caz;
    6. activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului.


    ART. 13
    Proiectul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.


    IX. Durata
    ART. 14
    Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31.12.2023.


    X. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 15
    (1) Bugetul total alocat schemei este de 150.000.000 euro, echivalent în lei, şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (rata de cofinanţare 85%) şi fonduri de cofinanţare publică (rata de cofinanţare 15%), în cadrul axei prioritare 7, obiectivul specific 7.1 şi fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU (rata de cofinanţare 100%), în cadrul axei prioritare 10, obiectivul specific 10.2, după caz, conform Planului financiar al POIM şi prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 2.221/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare şi măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistenţă pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei (REACT-EU).
    (2) Bugetul aferent plăţilor este următorul:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (euro) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2021 │45.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2022 │45.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2023 │60.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Total │150.000.000 │
└───────┴──────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.


    (3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este 15.


    XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 17
    Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.


    XII. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 18
    (1) Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăşi 20.000.000 euro pe întreprindere, pentru un proiect de investiţii. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.
    (2) Valoarea ajutorului pentru reţeaua de transport şi distribuţie nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare.
    (3) Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile exante prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu prevederile relevante din Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi.


    XIII. Cheltuielile eligibile
    ART. 19
    Prevederile prezentului capitol sunt în concordanţă cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.

    ART. 20
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile de investiţii în reţeaua de distribuţie.
    (2) Pot fi eligibile pentru acordarea de ajutor de stat în baza prezentei scheme următoarele categorii de cheltuieli indicative, dacă componenta investiţională a proiectelor propuse la finanţare este legată de un activ corporal şi dacă sunt realizate după data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat:
    a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie;
    c) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
    d) proiectare şi inginerie;
    e) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuţiei;
    f) cheltuieli cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie;
    g) cheltuieli cu plata diriginţilor de şantier;
    h) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii;
    i) cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu şi fără montaj, dotări);
    j) cheltuieli cu active necorporale;
    k) cheltuieli cu organizarea de şantier;
    l) cheltuieli diverse şi neprevăzute;
    m) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

    (3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.


    XIV. Cheltuielile neeligibile
    ART. 21
    Nu sunt eligibile pentru acordarea de ajutor de stat în baza prezentei scheme următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) cheltuieli cu amortizarea;
    c) cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite;
    d) cheltuieli de leasing;
    e) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    i) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    j) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    k) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    l) cheltuielile cu studiile de teren (realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);
    m) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie;
    n) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii (realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);
    o) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie (realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);
    p) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii (realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);
    q) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe.    XV. Efectul stimulativ
    ART. 22
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) cuantumul ajutorului;
    d) locul de desfăşurare a proiectului;
    e) costurile eligibile;
    f) tipul de ajutor (grant).

    (3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), coroborate cu art. 4 lit. b), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.


    XVI. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 23
    Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul investiţional acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.


    XVII. Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 24
    (1) Furnizorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.
    (2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi.
    (3) Furnizorul schemei de stat va acorda ajutorul de stat după ce va verifica, pe baza cererii de finanţare depuse de beneficiar, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie specificate prevăzute în apelurile de propuneri de proiecte aferente Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi.


    XVIII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 25
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa II a Regulamentului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.

    ART. 28
    Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de furnizor al prezentei scheme de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 29
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 30
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute de Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate. Beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei aceste informaţii ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 31
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 32
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004, privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 33
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    ART. 34
    În situaţia în care furnizorul constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    În vederea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat (MIPE) are obligaţia încărcării schemei în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. 36
    Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016