Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022 privind "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 595 bis din 17 iunie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 20.827 din 17 iunie 2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 595 din 20 iunie 2022.
──────────
    1. Domeniu de aplicabilitate
    2. Obiective
    3. Legislaţie
    4. Administrator
    5. Definiţii
    6. Beneficiari
    7. Condiţii de eligibilitate
    8. Durata şi bugetul schemei de ajutor de stat
    9. Intensitatea ajutorului de stat
    10. Cheltuieli (costuri) eligibile
    11. Cumul
    12. Monitorizare şi raportare
    13. Recuperarea ajutorului de stat
    1. Domeniu de aplicabilitate
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă*1) de ajutor de stat pentru sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI), denumită în continuare Schema.
        *1) Reg.(UE) 651/2014, Art. 5 (Transparenţa ajutorului)
    "(1) Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu exactitate a echivalentului subvenţie brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor ("ajutoare transparente").
(2) Sunt considerate transparente ajutoarele conţinute în granturi şi subvenţii la dobândă."


    (2) Activităţile CDI sunt specificate în proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare derulate în cadrul Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare şi inovare din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ajutorul de stat se acordă sub formă de subvenţie (grant), în baza unui contract de finanţare.
    (4) Schema este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 187 din 26 iunie 2014, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare GBER).
    (5) Denumirea măsurii este Schemă de ajutor de stat Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare şi inovare, asociată Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă nu se aplică următoarelor ajutoare:
    a) Ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) Ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    c) Ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare, a ajutoarelor în domeniul cercetării şi dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii ("DLRC"), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 717/2014;
    d) Ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operaţional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii ("DLRC"), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană şi a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU;
    e) Ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    f) Ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate mai sus, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat, prevederile prezentei Scheme se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul şi beneficiarul de ajutor de stat să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat.
    (3) Nu se pot acorda ajutoare în temeiul prezentei scheme dacă:
    a) acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă.
    (b) acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    (c) se limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.    2. Obiective
    ART. 3
        Schema are ca obiectiv susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare şi inovare din cadrul PN CDI III:
    a) Stimularea progresului întreprinderilor pe lanţurile de valoare şi a parteneriatelor cu universităţile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producţia de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare ştiinţifică (proprie sau externalizată);
    b) Creşterea capacităţii întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generaţie, şi de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor ţintă;
    c) Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare, şi de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economi şi organizaţiile de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, şi, eventual, autorităţile publice locale;
    d) Susţinerea proceselor de specializare inteligentă, prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanţă economică şi cu potenţial de cercetare demonstrat, prin parteneriate public-public şi public-privat - care să conducă la concentrare, eficienţă şi eficacitate şi la deblocarea potenţialului identificat;
    e) Dezvoltarea activităţilor CDI în domenii de interes social general, pentru a mări capacitatea sectorului public de cercetare de a răspunde provocărilor globale care afectează economia României.    3. Legislaţie
    ART. 4
        Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 651/2014, art. 25), 28), al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187 din 26 iunie 2014, modificat şi completat prin Regulamentul UE nr. 1084/2017, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare GBER);
    – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii Concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) cu modificările şi completările ulterioare.    4. Administrare
    ART. 5
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).
    (2) Administratorul schemei de ajutor de stat este conducătorul programului din PNCDI III căruia îi este asociată Schema, respectiv Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).


    5. Definiţii
    ART. 6
        În prezentă Schemă, termenii au înţelesurile de mai jos.
    1) Activităţi de inovare sunt activităţi destinate obţinerii unor produse sau procese noi sau semnificativ îmbunătăţite (în cazul întreprinderilor, activitatea principală se încadrează în următoarele diviziuni CAEN Rev.2: 05÷09, 10÷33, 35, 36÷39, 46, 49÷53, 58÷63, 64÷66, 71, 72, 73).
    2) Administrarea schemei constă în totalitatea activităţilor specifice de coordonare (planificare, programare, finanţare), control (monitorizare, evaluare, actualizare informaţii) şi raportare privind desfăşurarea şi rezultatele schemei de ajutor de stat.
    3) Ajutoare/ajutor de stat este orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    4) Întreprindere este o entitate care prestează activităţi cu caracter economic, adică activităţi care constă în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă, indiferent de statutul său legal sau modul de finanţare.
    5) Cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă.
    6) Cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese, sau servicii, sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi component pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice.
    7) Colaborare efectivă înseamnă colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare.
    8) Cooperare organizaţională înseamnă dezvoltarea de strategii de afaceri sau de structuri de gestionare comune, furnizarea de servicii comune sau de servicii în vederea facilitării cooperării, activităţi coordonate precum cercetarea sau comercializarea, sprijinirea reţelelor şi a clusterelor de întreprinderi, îmbunătăţirea accesibilităţii şi a comunicării, utilizarea de instrumente comune în vederea încurajării antreprenoriatului şi a schimburilor comerciale cu IMM-uri.
    9) Contract de finanţare - contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită beneficiar de ajutor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare.
    10) Costuri (cheltuieli) cu personalul înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă.
    11) Detaşare înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar, cu drept de a reveni la angajatorul anterior.
    12) Dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competente relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii.
        Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare.
        Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

    13) Data acordării ajutorului - ajutoarele se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de stat se plătesc întreprinderii, respectiv data semnării contractului de finanţare;
    14) Intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice, care îndeplinesc condiţiile de realitate, regularitate şi legalitate. Ajutorul plătit în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.
    15) Întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    (i) Raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    (ii) Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.


    16) Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) sunt întreprinderile care respecta criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În schema de faţă, micro-întreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici.
    17) Întreprinderi mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I la GBER.
    18) Produse înseamnă bunuri sau servicii destinate pieţei.
    19) Organizaţie de cercetare (şi diseminare) a cunoştinţelor înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi, prin predare, publicare, sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.
    20) Personal cu înaltă calificare înseamnă personalul având studii superioare şi cel puţin 5 ani de experienţă profesională relevantă, care poate include şi formarea în cadrul unui doctorat.
    21) Servicii de consultanţă în domeniul inovării înseamnă servicii de consultanţă, asistenţă şi formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, achiziţia, protecţia şi valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin.
    22) Servicii de asistenţă în domeniul inovării înseamnă furnizarea de spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace.
    23) Servicii de consultanţă în domeniul cooperării înseamnă consultanţă, asistenţă şi formare în vederea realizării de schimb de cunoştinţe şi experienţă şi a îmbunătăţirii cooperării.
    24) Servicii de sprijin legat de cooperare înseamnă furnizarea de spaţii pentru birouri, site-uri internet, bănci de date, biblioteci, cercetări de piaţă, manuale, documente de lucru şi documente model.
    25) Studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările, şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia.
    26) Subvenţie (grant) este un transfer nerambursabil de resurse din bugetul de stat către un anumit domeniu sau anumite întreprinderi, în schimbul respectării anumitor condiţii.    6. Beneficiari
    ART. 7
        Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile, indiferent de statutul juridic, care au cercetarea, dezvoltarea tehnologică, sau inovarea în obiectul de activitate, şi care prestează activităţi cu caracter economic, respectiv activităţi care constau în oferirea de produse destinate vânzării pe piaţă. Aceştia pot fi:
    (i) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
    (ii) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale.
    (iii) întreprinderi şi structuri ale acestora, care realizează activităţi de cercetare-dezvoltare;
    (iv) instituţii de învăţământ superior private acreditate, sau structuri ale acestora.


    ART. 8
    (1) Nu pot fi beneficiari, în cadrul schemei de ajutor de stat, întreprinderile considerate "întreprinderi în dificultate", aşa cum sunt definite la art. 6 pct. 15 din prezenta schemă, cu excepţia întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021.
    (2) În cazul în care un potenţial beneficiar a făcut obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal sau incompatibil cu piaţa comună, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil.
    (3) Numărul maxim de beneficiari ai acestei scheme de ajutor de stat este de 250.


    7. Condiţii de eligibilitate
    ART. 9
        Ajutorul de stat se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta Schemă, în limita bugetului disponibil.

    ART. 10
    (1) Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare şi inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:
    a) cercetare fundamentală;
    b) cercetare industrială;
    c) dezvoltare experimentală;
    d) studii de fezabilitate;
    e) activităţi de inovare.

    (2) Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor (costurilor) eligibile, conform contractului de finanţare. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare.
    (3) Ajutorul de stat se acordă fără a depăşi intensitatea ajutorului de stat aplicabil pe fiecare categorie.

    ART. 11
    (1) Fiecare solicitant în cadrul Schemei trebuie să se înscrie în prealabil în Registrul Naţional al Potenţialilor Contractori (RPC). Acest registru conţine toate datele de identificare şi situaţiile economico-financiare actualizate ale fiecărui solicitant:
    a) informaţii generale;
    b) date despre bonitatea beneficiarului,
    c) resursa umană disponibilă;
    d) documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi;
    e) structura acţionariatului (persoane fizice şi juridice);
    f) componenţa organului de conducere/consiliului de administraţie;
    g) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea condiţiilor generale de eligibilitate.

    (2) Administratorul Schemei verifică condiţiile de eligibilitate ex ante ale beneficiarilor, precum şi tipul de beneficiar (întreprindere mare, mijlocie sau mică), utilizând toate platformele şi instrumentele legale, inclusiv RPC.

    ART. 12
        Ajutorul de stat se acordă instituţiilor din România ce implementează proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare, selectate în baza competiţiilor organizate de către MCID/UEFISCDI.
        Procedura de evaluare şi selecţie a acestor proiecte este prezentată în pachetul de informaţii al competiţiilor respective, aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării, inovării şi Digitalizării (OMCID) (conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare).
        Modalităţile de plată sunt conform clauzelor Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte, încheiat între Autoritatea Contractantă şi Contractor, model aprobat prin OMCID nr. 633/22.10.2021.
        Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin această Schemă numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o propunere de proiect la autoritatea care administrează Schema, acceptată pentru finanţare de către furnizorul de ajutor de stat, înainte de începerea activităţilor proiectului.

    ART. 13
        Tipurile de proiectele finanţate în cadrul schemei sunt:

┌─────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Tip de │ │Activităţi │
│proiect │Descriere │eligibile │
│CDI │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sprijin direct│ │
│ │la operatorul │ │
│ │economic │ │
│ │pentru │ │
│ │realizarea de │ │
│ │modele/ │ │
│ │soluţii pentru│-cercetare │
│Proiect │produse/ │fundamentală │
│experimental │tehnologii/ │-cercetare │
│-demonstrativ│metode/ │industrială │
│(demonstrare │sisteme/ │-dezvoltare │
│concept) │servicii noi. │experimentală│
│ │Se │-studii de │
│ │concretizează │fezabilitate │
│ │prin modele │ │
│ │exeprimentale,│ │
│ │modele │ │
│ │funcţionale, │ │
│ │tehnologii de │ │
│ │laborator etc.│ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sprijin pentru│ │
│ │cerere de │ │
│ │cercetare de │ │
│ │la organizaţii│ │
│ │de CD publice,│ │
│ │pentru │ │
│ │elaborarea/ │ │
│ │fabricarea de │ │
│ │prototipuri/ │ │
│ │instalaţii │ │
│ │pilot etc., │-cercetare │
│ │pentru produse│industrială │
│ │/ tehnologii/ │-dezvoltare │
│Proiect de │metode/ │experimentală│
│transfer la │sisteme │-studii de │
│operatorul │servicii noi │fezabilitate │
│economic │(sau │-activităţi │
│ │echivalente │de inovare │
│ │pentru planuri│pentru │
│ │de lucrari, │IMM-uri │
│ │planuri de │ │
│ │dezvoltare │ │
│ │etc.). Se │ │
│ │concretizează │ │
│ │prin │ │
│ │omologarea de │ │
│ │prototipuri / │ │
│ │instalaţii │ │
│ │pilot etc. │ │
│ │premergătoare │ │
│ │seriei zero. │ │
└─────────────┴──────────────┴─────────────┘    ART. 14
        Acordarea ajutorului trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivelul beneficiarului. Efectul direct al ajutorului se va materializa în diversificarea şi creşterea importanţei, volumului de cheltuieli şi impactului activităţilor CDI, ca şi ameliorarea productivităţii întreprinderii.

    ART. 15
        Ajutoarele pentru IMM-uri sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care activităţile din cadrul proiectului au început după depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect pentru obţinerea ajutorului, sau a cererii de acordare a ajutorului. Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanţare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicită ajutor de stat. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.    8. Durata şi bugetul schemei de ajutor de stat
    ART. 16
    (1) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 30 iunie 2022.
    (2) Plăţile se pot efectua în perioada 2022 - 31.12.2024.

    ART. 17
    (1) Bugetul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 155.000.000 lei şi este asigurat din fonduri naţionale. Creditele de angajament pentru anul 2022 sunt în sumă de 155.000.000 lei.
    (2) Cuantumul ajutorului de stat pentru fiecare beneficiar în parte nu va depăşi pragurile de notificare prevăzute la art. 4 din Regulamentul 651/2014 respectiv:
    a) 40 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare fundamentală;
        Un proiect conţine predominat activitate de cercetare fundamentală dacă mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului revin activităţilor de cercetare fundamentală.

    b) 20 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare industrială;
    c) 15 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de dezvoltare experimentală;
    d) 7,5 milioane euro per studiu pentru acoperirea costurilor cu studii de fezabilitate pentru pregătirea activităţilor de CD;
    e) dacă proiectul este un proiect Eureka sau este pus în aplicare de către o întreprindere comună instituită în temeiul articolului 185 sau al articolului 187 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sumele menţionate la punctele (a)-(c) se dublează.
    f) 5 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor care conţin activităţi de inovare destinate IMM-urilor.    9. Intensitatea ajutorului de stat
    ART. 18
    (1) Intensitatea maximă a ajutorului de stat, pentru fiecare întreprindere, nu trebuie să depăşească:
    a) 100% pentru cercetarea fundamentală;
    b) 50% pentru cercetarea industrială;
    c) 25% pentru dezvoltarea experimentală;
    d) 50% pentru studii de fezabilitate.

    (2) Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici, fără a depăşi o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
    (3) Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 15% (fără a depăşi o intensitate maximă a ajutorului de 80%), dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    a) proiectul implică o colaborare efectivă:
    (i) între întreprinderi dintre care cel puţin una este IMM, sau proiectul este realizat în cel puţin două state membre sau într-un stat membru al UE şi într-o parte contractantă la Acordul privind SEE, şi niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70 % din costurile eligibile; sau
    (ii) între o întreprindere şi una sau mai multe organizaţii de cercetare, în cazul în care aceste organizaţii suportă cel puţin 10 % din costurile eligibile şi au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

    b) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber, sau prin intermediul unor programe informatice gratuite, sau de tip sursă general accesibilă ("open source").


    ART. 19
        Intensitatea ajutoarelor pentru studiile de fezabilitate poate fi majorată cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici.

    ART. 20
    (1) Intensitatea ajutorului acordat pentru activităţi de inovare pentru IMM-uri nu va depăşi, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activităţi.
    (2) În cazul ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiţia ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării să nu depăşească 200.000 EUR per IMM, pe durata oricărei perioade de trei ani.


    10. Cheltuieli (costuri) eligibile
    ART. 21
    (1) În cadrul activităţilor de cercetare fundamentală, cercetare industrială şi dezvoltare experimentală sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:
    a) costurile cu personalul: salarii pentru cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect.
    b) alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului.
    c) costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    d) costurile cu clădirile şi terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului şi pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce priveşte clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;
    e) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
    f) cheltuielile de regie suplimentare.

    (2) Pentru studii de fezabilitate, sunt eligibile costurile aferente studiilor.
    (3) Pentru activităţile de inovare pentru IMM-uri sunt eligibile următoarele costuri:
    a) costurile obţinerii, validării şi protejării brevetelor şi altor active necorporale;
    b) costurile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la o organizaţie de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
    c) costurile pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării (costuri cu servicii de consultanţă, asistenţă şi formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, achiziţia, protecţia şi valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin);
    d) costurile pentru serviciile de sprijinire a inovării (costuri cu spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace).    11. Cumul
    ART. 22
        Intensităţile maxime de finanţare permise de această schemă se aplică indiferent de sursa fondurilor publice implicate: locală, regională, naţională sau comunitară.


    12. Monitorizare şi raportare
    ART. 23
        Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.
        Furnizorul transmite Comisiei, în sistemul de notificare electronică (State Aid Notification Interactive - SANI), prin intermediul Consiliului Concurenţei, rezumatul informaţiilor despre măsura de ajutor exceptată, în formatul standard prevăzut în anexa II a Regulamentului CE nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor, inclusiv modificările sale, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a măsurii.

    ART. 24
    (1) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează Schema vor aplica prevederile art. 25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind schema de ajutor de stat instituită de prezenta decizie, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolul 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Administratorul Schemei de ajutor de stat, va încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
        Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat are obligaţia verificării încărcării în RegAS a prezentei scheme.

    (3) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului / actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ART. 25
    (1) Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe pagina furnizorului de ajutor de stat la adresa http://www.research.ro şi pe pagina entităţii care administrează Schema de ajutor şi nu se va implementa înainte de publicare. Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetizate în formatul Standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 100.000 euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat (conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014), astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.

    ART. 26
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul Schemei vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat beneficiarului în cadrul Schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei Scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori de ajutor de stat, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 28
        Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare, sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

    ART. 29
    (1) Administratorul Schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.
    (2) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, furnizorul comunică în scris beneficiarului de ajutor cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    13. Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 30
    (1) Recuperarea/stoparea ajutoarelor acordate se realizează de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de stat va elabora metodologia de recuperare a ajutorului de stat acordate.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016