Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 15 septembrie 2020  pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 15 septembrie 2020 pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 847 din 15 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.093/2.082/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 847 din 15 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită în continuare schema de ajutor de stat, finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC).

    ART. 2
    (1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat exceptat de la obligaţia de notificare stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

    ART. 3
    (1) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).
    (2) Autoritatea care administrează prezenta schemă de ajutor de stat este AMPOC, prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR).

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de stat
    ART. 4
    Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri.

    ART. 5
    Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/ aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii:
    • IoT, smart city/village/agriculture etc.;
    • cyber security;
    • big data;
    • inteligenţă artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR);
    • tranzacţii electronice;
    • e-guvernare/e-administraţie/e-sănătate/e-educaţie;
    • digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.


    CAP. III
    Legislaţie relevantă aplicabilă
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    d) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10233, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
    h) Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării - IMPACT.


    ART. 7
    În sensul prezentei scheme de ajutor de stat următorii termeni se definesc astfel:
    1. active corporale - strict echipamente;
    2. active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    3. inovare - activitate orientată către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică şi socială;
    3.1. inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătăţite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite;
    3.2. inovarea tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătăţirea metodelor de gestiune şi organizare a muncii;
    3.3. inovare organizaţională - punerea în aplicare a unei noi metode organizaţionale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale unei întreprinderi, cu excepţia modificărilor care sunt bazate pe metode organizaţionale deja în funcţiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor şi achiziţiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere şi a altor schimbări ciclice şi a comercializării de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    3.4. inovare de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de livrare noi sau îmbunătăţite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepţie făcând schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;

    4. ajutoare regionale pentru investiţii - ajutoarele regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;
    5. ajutor/ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    6. beneficiar - întreprinderea care solicită singură sau ca lider al consorţiilor de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC şi care primeşte ajutor în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, în baza unui contract de finanţare încheiat cu AMPOC/OIPSI;
    7. infrastructură de cercetare - înseamnă instalaţii, resurse şi servicii conexe utilizate de comunitatea ştiinţifică pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniile sale respective şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente ştiinţifice, resurse de cunoştinţe, precum colecţii, arhive sau informaţii ştiinţifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cum ar fi reţelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi orice alte mijloace necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate“ într-un singur sit sau „distribuite“ (o reţea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)^1;
    ^1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 206 din 8 august 2009, pag. 1.

    8. cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    9. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
    10. cerere de finanţare - formular completat de către solicitanţi pentru a obţine finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;
    11. cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar şi considerate eligibile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pentru care se poate acorda ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat;
    12. cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor care nu pot fi finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;
    13. cluster - o grupare între executanţi, utilizatori şi/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici (Hotărârea Guvernului nr. 918/2006);
    13.1. clustere de inovare - structuri sau grupuri organizate de părţi independente (cum ar fi întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari, precum şi organizaţii de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, organizaţii nonprofit şi alţi operatori economici afiliaţi) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor şi a schimbului de cunoştinţe şi cunoştinţe de specialitate şi prin contribuţii efective la transferul de cunoştinţe, stabilirea de contacte, diseminarea informaţiilor şi colaborarea între întreprinderi şi alte organizaţii din cluster;

    14. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative;
    15. contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    16. costuri cu personalul - costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin, în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    17. data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
    18. demararea investiţiei - începerea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei sau primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea survine mai întâi; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, precum obţinerea permiselor şi realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea investiţiei“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    19. IMM - întreprinderi aşa cum sunt definite conform anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    20. întreprindere aflată în dificultate - o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel mult trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    21. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor şi a altor taxe. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului;
    22. investiţie iniţială - înseamnă:
    a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; sau
    b) o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;

    23. investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică înseamnă:
    a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei noi unităţi sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
    b) achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;

    24. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. Sunt incluse în această categorie, în special, persoanele care exercită activităţi independente şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat şi în alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile implicate în mod regulat într-o activitate economică [definiţie conformă cu art. 1 din anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014];
    25. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    26. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    27. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    28. organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor - entitate (precum universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    29. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    30. solicitant - IMM care depune o cerere de finanţare singură sau ca lider al consorţiilor de IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare sunt selectate pentru finanţare dobândesc calitatea de beneficiari;
    31. relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 8
    (1) Schema de ajutor de stat se aplică în cadrul axei prioritare 2 a POC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ şi vizează obiectivul specific „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie“.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României.

    ART. 9
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare economice:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Cod │Denumirea activităţii │
│CAEN │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│C2611│Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│C2612│Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│C2630│Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│J6201│soft-ului la comandă (software │
│ │orientat client) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│J6202│Activităţi de consultanţă în │
│ │tehnologia informaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│J6203│(gestiune şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de calcul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│J6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│M7211│Cercetare-dezvoltare în │
│ │biotehnologie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│M7219│Cercetare-dezvoltare în alte │
│ │ştiinţe naturale şi inginerie │
└─────┴────────────────────────────────┘    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
    a) ajutoarelor care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal;
    b) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate;
    c) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;
    d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    e) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;
    f) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export.


    CAP. V
    Tipuri de ajutoare şi modalitatea de acordare
    ART. 10
    (1) Prin prezenta schemă se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare regionale pentru investiţii, ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare; ajutoare pentru proiecte de inovare ale IMM-urilor; ajutoare pentru investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale.
    (2) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă, ca grant direct, în una sau mai multe tranşe.
    (3) În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele. Cuantumurile costurilor eligibile pot fi calculate în conformitate cu opţiunile simplificate în materie de costuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu condiţia ca operaţiunea să fie cel puţin parţial finanţată prin intermediul unui fond al Uniunii care permite utilizarea respectivelor opţiuni simplificate în materie de costuri şi ca respectiva categorie de costuri să fie eligibilă în conformitate cu dispoziţia derogatorie relevantă.
    (4) Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (5) Ajutoarele de stat se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în Ghidul solicitantului, dar care nu vor impacta criteriile de eligibilitate din perspectiva legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi ataşate
    a) declaraţia privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajaţi, a cifrei de afaceri anuale nete şi a activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - pentru solicitant şi parteneri;
    b) declaraţia privind valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării primite în ultimii 3 ani de către solicitant/partener, dacă este cazul.


    CAP. VI
    Beneficiari şi condiţii de eligibilitate
    ART. 11
    Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România în sectoarele economice menţionate în continuare sau consorţii de astfel de întreprinderi:
    C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
    C2612 Fabricarea altor componente electronice
    C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
    J6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
    J6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
    J6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
    J6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
    M7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
    M7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie,
    cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;
    3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
    a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

    4. nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;
    5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare; nu au mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii;
    6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
    7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“, aşa cum aceasta este definită la art. 7 pct. 20;
    8. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităţilor europene;
    12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
    14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
    15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;
    16. fac dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară/nebancară) în etapa de contractare;
    17. sunt înfiinţate până în anul 2019, inclusiv;
    18. au obţinut profit din exploatare pe ultimul exerciţiu financiar încheiat;
    19. îndeplinesc orice alte condiţii/cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului.    CAP. VII
    Intensitatea ajutorului şi cheltuieli eligibile
    ART. 12
    Intensitatea maximă a ajutorului care poate fi acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este:

┌───────────────┬───────────────────────────────────┐
│Cheltuieli │ │
│eligibile în │ │
│funcţie de │ │
│tipul de ajutor│Intensitatea maximă a ajutorului % │
│de stat │din cheltuieli eligibile │
│prevăzut în │ │
│Regulamentul │ │
│(UE) nr. 651/ │ │
│2014 │ │
├───────────────┼────────────┬────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Ajutoarele │ │ │ │
│regionale │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│Cheltuielile cu│ │ │ │
│investiţii în │ │ │Perioada de │
│active │ │ │acordare a │
│corporale şi │ │ │ajutorului │
│necorporale: │ │ │ │
│a) │ │ │ │
│achiziţionarea │ │ │ │
│de hardware TIC│ │ │ │
│şi a altor │ │ │ │
│dispozitive şi │ │ │ │
│echipamente │Regiunea de │ │ │
│aferente │implementare│Tip IMM │ │
│(inclusiv │a │ ├─────────────┤
│cheltuieli de │proiectului │ │ │
│instalare, │ │ │ │
│configurare, │ │ │ │
│punere în │ │ │ │
│funcţiune), │ │ │ │
│justificate din│ │ │ │
│punctul de │ │ │ │
│vedere al │ │ │Anii │
│implementării │ │ │2020-2021 │
│proiectului. │ │ │ │
│Sunt excluse │ │ │ │
│elemente de │ │ │ │
│mobilier care │ │ │ │
│nu au legătură │ │ │ │
│cu funcţionarea│ │ │ │
│produselor/ │ │ │ │
│aplicaţiilor │ │ │ │
│informatice ├────────────┼────────┼─────────────┤
│implementate │ │ │ │
│prin proiect; │ │ │ │
│b) amenajarea │ │ │ │
│data center în │ │ │ │
│care se vor │ │ │ │
│instala │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │
│TIC │ │ │ │
│achiziţionate │ │Micro şi│70% (50% + │
│prin proiect (o│ │mici │20%) │
│singură dată pe│ │ │ │
│perioada │ │ │ │
│implementării),│ │ │ │
│dacă clădirea │ │ │ │
│în care se face│ │ │ │
│investiţia │Regiunile │ │ │
│îndeplineşte │Centru, Sud │ │ │
│următoarele │Muntenia, │ │ │
│condiţii la │Nord-Est, │ │ │
│data depunerii │Sud-Est, ├────────┼─────────────┤
│cererii de │Nord-Vest, │ │ │
│finanţare: │Sud-Vest │ │ │
│- este │Oltenia │ │ │
│disponibilă │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│(este liberă de│ │ │ │
│orice sarcini, │ │ │ │
│în sensul că nu│ │ │60% (50% + │
│este afectată │ │Mijlocii│10%) │
│de limitări │ │ │ │
│legale, │ │ │ │
│convenţionale, │ │ │ │
│judiciare ale │ │ │ │
│dreptului real │ │ │ │
│invocat, │ │ │ │
│incompatibile │ │ │ │
│cu realizarea │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│proiectului); ├────────────┼────────┼─────────────┤
│- nu face │ │ │ │
│obiectul unor │ │ │ │
│litigii în curs│ │ │ │
│de soluţionare │ │ │ │
│la instanţele │ │ │ │
│judecătoreşti │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │
│situaţia │ │Micro şi│55% (35% + │
│juridică; │ │mici │20%) │
│- nu face │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │
│revendicărilor │ │ │ │
│potrivit unor │ │ │ │
│legi speciale │ │ │ │
│în materie sau │ │ │ │
│a dreptului │Regiunea │ │ │
│comun; │Vest şi │ │ │
│c) │judeţul ├────────┼─────────────┤
│achiziţionarea │Ilfov │ │ │
│aplicaţiilor │ │ │ │
│software/ │ │ │ │
│licenţelor │ │ │ │
│necesare │ │ │ │
│implementării │ │ │ │
│proiectului, │ │ │ │
│configurarea şi│ │ │45% (35% + │
│implementarea │ │Mijlocii│10%) │
│bazelor de │ │ │ │
│date, migrarea │ │ │ │
│şi integrarea │ │ │ │
│diverselor │ │ │ │
│structuri de │ │ │ │
│date existente,│ │ │ │
│realizarea unui│ │ │ │
│website/portal │ │ │ │
│şi ├────────────┼────────┼─────────────┤
│achiziţionarea │ │ │ │
│numelui de │ │ │ │
│domeniu, │ │ │ │
│achiziţionarea │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │
│de soluţii de │ │ │ │
│semnătură │ │Micro şi│30% (10% + │
│electronică. │ │mici │20%) │
│Dezvoltarea şi │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │
│soluţiilor │ │ │ │
│software │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│proiectului şi │ │ │ │
│integrarea │ │ │ │
│aplicaţiilor │ │ │ │
│folosite │Bucureşti ├────────┼─────────────┤
│trebuie să │ │ │ │
│respecte │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │
│etapele clare │ │ │ │
│de dezvoltare: │ │ │ │
│analiza │ │ │ │
│cerinţelor, │ │ │ │
│proiectare, │ │ │20% (10% + │
│implementare şi│ │Mijlocii│10%) │
│testare, precum│ │ │ │
│şi pe cele de │ │ │ │
│punere în │ │ │ │
│funcţiune (dacă│ │ │ │
│este cazul) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┴────────┼─────────────┤
│ │ │ │
│Ajutoarele │ │ │
│pentru proiecte│ │ │
│de cercetare şi│ │ │
│dezvoltare - │ │ │
│dacă partea din│ │ │
│proiect care │Microîntreprinderi şi│Întreprinderi│
│beneficiază de │întreprinderi mici │mijlocii │
│ajutor se │ │ │
│încadrează în │ │ │
│cercetare │ │ │
│industrială sau│ │ │
│dezvoltare │ │ │
│experimentală: │ │ │
│a) cheltuielile├─────────────────────┴─────────────┤
│cu personalul: │ │
│cercetători, │ │
│tehnicieni şi │ │
│alţi membri ai │ │
│personalului │ │
│auxiliar, în │ │
│măsura în care │Dezvoltare experimentală │
│aceştia sunt │ │
│angajaţi în │ │
│proiect; │ │
│b) cheltuieli │ │
│cu instrumente │ │
│şi echipamente,│ │
│în măsura în ├─────────────────────┬─────────────┤
│care acestea │ │ │
│sunt utilizate │ │ │
│în cadrul │ │ │
│proiectului şi │ │ │
│pe durata │ │ │
│acestei │ │ │
│utilizări. În │ │ │
│cazul în care │ │ │
│aceste │ │ │
│instrumente şi │ │ │
│echipamente nu │ │ │
│sunt folosite │ │ │
│pe întreaga lor├─────────────────────┼─────────────┤
│durată de viaţă│ │ │
│în proiect, │ │ │
│sunt │ │ │
│considerate │ │ │
│eligibile doar │ │ │
│cheltuielile de│ │ │
│amortizare │60%* │50%* │
│corespunzătoare│ │ │
│duratei │ │ │
│proiectului, │ │ │
│calculate pe │ │ │
│baza │ │ │
│principiilor │ │ │
│contabile ├─────────────────────┴─────────────┤
│general │ │
│acceptate │ │
│c) cheltuielile│ │
│aferente │ │
│cercetării │ │
│contractuale, │ │
│cunoştinţelor │Cercetare industrială │
│şi brevetelor │ │
│cumpărate sau │ │
│obţinute cu │ │
│licenţă din │ │
│surse externe │ │
│(subscripţii, │ │
│abonamente, ├─────────────────────┬─────────────┤
│resurse de │ │ │
│procesare, │ │ │
│stocare şi │ │ │
│telecomunicaţii│ │ │
│aferente │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│IT &C), în │ │ │
│condiţii de │ │ │
│concurenţă │ │ │
│deplină; │ │ │
│d) cheltuielile│ │ │
│de regie │ │ │
│suplimentare şi├─────────────────────┼─────────────┤
│alte costuri de│ │ │
│exploatare, │ │ │
│inclusiv │ │ │
│costurile │ │ │
│materialelor │ │ │
│consumabile şi │ │ │
│ale altor │80%* │75%* │
│produse │ │ │
│similare, │ │ │
│necesare pentru│ │ │
│implementarea │ │ │
│proiectului │ │ │
│ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┴─────────────┤
│Ajutoarele │ │
│pentru inovare │ │
│destinate │ │
│IMM-urilor │ │
│a) cheltuielile│ │
│pentru │ │
│detaşarea de │ │
│personal cu │ │
│înaltă │ │
│calificare de │ │
│la un organism │ │
│de cercetare şi│ │
│de difuzare a │ │
│cunoştinţelor │ │
│sau de la o │ │
│întreprindere │ │
│mare, care │ │
│efectuează │ │
│activităţi de │ │
│cercetare, │ │
│dezvoltare şi │50% │
│inovare, într-o│ │
│funcţie │ │
│nou-creată în │ │
│cadrul │ │
│întreprinderii │ │
│beneficiare, │ │
│fără să se │ │
│înlocuiască │ │
│alţi membri ai │ │
│personalului │ │
│angajat al │ │
│beneficiarului;│ │
│b) cheltuieli │ │
│pentru servicii│ │
│de consultanţă │ │
│în domeniul │ │
│inovării şi │ │
│pentru │ │
│serviciile de │ │
│sprijinire a │ │
│inovării │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┤
│Ajutoarele │ │
│pentru inovarea│ │
│de proces şi │ │
│organizaţională│ │
│a) cheltuielile│ │
│cu personalul │ │
│implicat în │ │
│implementarea │ │
│proiectului │ │
│b) cheltuielile│ │
│pentru │ │
│instrumente, │ │
│echipamente, în│ │
│măsura în care │ │
│acestea sunt │ │
│utilizate în │ │
│cadrul │ │
│proiectului şi │ │
│pe durata │ │
│acestei │ │
│utilizări; │ │
│c) cheltuielile│ │
│aferente │ │
│cercetării │ │
│contractuale, │50% │
│cunoştinţelor │ │
│şi brevetelor │ │
│cumpărate sau │ │
│obţinute cu │ │
│licenţă din │ │
│surse externe │ │
│în condiţii de │ │
│concurenţă │ │
│deplină; │ │
│d) cheltuielile│ │
│de regie │ │
│suplimentare şi│ │
│alte costuri de│ │
│exploatare, │ │
│inclusiv │ │
│costurile │ │
│materialelor, │ │
│ale │ │
│consumabilelor │ │
│şi ale altor │ │
│produse │ │
│similare, │ │
│necesare pentru│ │
│implementarea │ │
│proiectului │ │
└───────────────┴───────────────────────────────────┘


     * Vezi art. 15.


    ART. 13
    Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat) este de 5.000.000 euro.
    Valoarea minimă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat) este de 1.000.000 euro.

    ART. 14
    În cazul ajutoarelor regionale pentru investiţii:
    a) Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.
    b) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    (ii) trebuie să fie amortizabile;
    (iii) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
    (iv) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani;

    c) Beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
    d) În cazul achiziţionării activelor unei unităţi, în înţelesul art. 7 pct. 22, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacţia are loc în condiţiile pieţei. Dacă fost deja acordat un ajutor pentru achiziţionarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziţionării unei unităţi. În cazul în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiţia ca activele să fie cumpărate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziţionarea de acţiuni nu constituie o investiţie iniţială.
    e) Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:
    (i) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de 3 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii;
    (ii) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.

    f) În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor 3 exerciţii financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
    g) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii (se va completa o declaraţie pe propria răspundere de către beneficiar).
    h) Beneficiarul ajutorului trebuie să facă dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA, prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară/nebancară fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
    i) Ajutoarele regionale pentru infrastructurile de cercetare se acordă numai în cazul în care ajutorul este condiţionat de oferirea unui acces transparent şi nediscriminatoriu la infrastructura care beneficiază de ajutor.


    ART. 15
    În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensităţile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială şi dezvoltare experimentală (a căror valoare maximă este de 50%, respectiv 25%), pe lângă bonusul acordat întreprinderilor mici (20%) şi mijlocii (10%), se poate acorda un bonus suplimentar de 15%, fără a se depăşi o valoare a intensităţii maxime a ajutorului de 80%, dacă este îndeplinită următoarea condiţie: rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

    ART. 16
    În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiţia ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării să nu depăşească 200.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani. În acest caz solicitantul va depune o declaraţie.

    CAP. VIII
    Durata, bugetul şi numărul estimat al beneficiarilor
    ART. 17
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al secretarului general al Guvernului şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

    ART. 18
    Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 45 milioane euro, din care 33,75 milioane euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională:

┌───────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │din care │
│ │Contribuţia ├──────────┬────────────────────┬──────────┬───────────────┤
│Anul │publică │Ajutor │Ajutoare pt. │Ajutor pt.│Ajutoare pt. │
│ │(euro)* │regional │proiecte de │inovare │inovarea de │
│ │ │pentru │cercetare-dezvoltare│destinate │proces şi │
│ │ │investiţii│ │IMM-urilor│organizaţională│
├───────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│2021 │45.000.000,00│4.500.000 │31.500.000 │4.500.000 │4.500.000 │
├───────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│Total │45.000.000,00│4.500.000 │31.500.000 │4.500.000 │4.500.000 │
│general│ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┴───────────────┘
    ART. 19
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 45.

    CAP. IX
    Efectul stimulativ
    ART. 20
    Ajutoarele acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care beneficiarul a prezentat furnizorului cererea de finanţare completată în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, înainte de demararea investiţiei. Astfel, cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    CAP. X
    Regula de cumul
    ART. 21
    Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi cheltuieli eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, modificat şi completat cu Regulamentul (CE) 2017/1.084.


    ART. 22
    Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensităţile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 23
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.

    CAP. XI
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 24
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:
    a) derularea schemei de ajutor de stat va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate la art. 10 alin. (5), evaluarea, selecţia beneficiarilor de finanţare, semnarea contractelor individuale de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor;
    b) criteriile de evaluare principale pe baza cărora vor fi punctate proiectele sunt:
    1. relevanţa;
    2. eficienţa;
    3. impactul socio-economic;
    4. sustenabilitatea;

    c) detaliile privind toate etapele de la lit. a), precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate în ghidul solicitantului; acestea nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului.


    ART. 25
    În vederea verificării eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă de ajutor de stat se vor verifica toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor.

    ART. 26
    (1) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât a celor referitoare la solicitant, cât şi a celor referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat.
    (2) Înainte de primirea ajutorului, solicitantul trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaraţie pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit în ultimele 36 de luni pentru aceleaşi cheltuieli.
    (3) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada de postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.
    (4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi cheltuielilor se realizează de administratorul schemei de ajutor de stat înainte de acordarea finanţării nerambursabile. Administratorul schemei de ajutor de stat asigură, sub orice formă, publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.
    (5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de stat comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat conform prezentei scheme de ajutor de stat şi altor scheme de ajutor.
    (6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia să dea informaţiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.

    ART. 29
    Furnizorul de ajutor de stat transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea schemei de ajutor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, modificat şi completat de Regulamentul (UE) 2015/2.282.

    ART. 30
    Furnizorul monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei de ajutor de stat şi pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

    ART. 31
    Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    ART. 32
    Textul schemei de ajutor de stat şi ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului schemei de ajutor de stat (www.mfe.gov.ro).

    ART. 33
    Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentului (UE) nr. 651/2014 referitoare la fiecare ajutor individual care depăşeşte 500.000 euro vor fi publicate pe siteul www.ajutordestat.ro.

    ART. 34
    (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 35
    (1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat va respecta normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor de stat emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    (5) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligaţia emiterii, prin acte normative/administrative, de norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016