Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 12 martie 2024  având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de compost pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 12 martie 2024 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de compost pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 234 din 20 martie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 620 din 12 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 20 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    Prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat transparent, exceptat de la obligaţia de notificare la Comisia Europeană, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, pentru sprijinirea investiţiilor destinate producţiei compostului agricol.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 2
    (1) Sprijinul financiar în cadrul prezenţei scheme este acordat pentru investiţii destinate promovării producţiei de compost pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile, în baza dispoziţiilor art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Obiectivul principal al schemei îl reprezintă protecţia mediului.
    (3) Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), pilonul I - Tranziţia verde, componenta 3 - Managementul deşeurilor, investiţii în dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, prin investiţii în capacităţi de producţie a compostului.
    (4) Investiţia contribuie în proporţie de 40% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi în proporţie de 0% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.

    ART. 3
    (1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) accelerarea proceselor de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor agricole compostabile, cu accent pe reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi a tranziţiei la economia circulară;
    b) reducerea cantităţilor de compuşi ai azotului care ajung în corpurile de apă subterane şi de suprafaţă;
    c) obiectivele prevăzute în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, respectiv:
    (i) eficientizarea controlului privind depozitarea deşeurilor netratate provenite din agricultură şi din activităţile de creştere a animalelor (deşeuri vegetale şi dejecţii animaliere);
    (ii) încurajarea valorificării prin procedee aerobe şi anaerobe a deşeurilor provenite din agricultură, creşterea animalelor şi silvicultură (deşeuri vegetale şi dejecţii animaliere) - valorificarea materială a circa 50% din deşeurile biodegradabile.


    (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte reducerea emisiilor de amoniac şi metan, precum şi a poluării cu nitraţi.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele acte normative:
    a) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    b) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    c) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat se adresează unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) organizate la nivel de judeţ, oraş şi comună.
    (2) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care au ca scop realizarea capacităţilor de producere a compostului prin utilizarea ca materie primă a gunoiului de grajd şi a altor deşeuri compostabile.
    (3) Prezenta schemă se aplică numai pentru realizarea de capacităţi noi de producere a compostului din gunoi de grajd şi din deşeuri compostabile.

    ART. 6
    (1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) şi alin. (3)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) În cadrul prezentei scheme ajutoarele nu se acordă retroactiv şi nici nu sunt rambursate cheltuieli care au fost efectuate înaintea semnării contractului de finanţare.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    b) administrator al schemei - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    c) aplicaţie - documentaţia depusă de către un solicitant în cadrul unei licitaţii competitive de proiecte, în scopul de a obţine finanţare în cadrul prezentei scheme, pentru înfiinţarea unui sistem de compostare;
    d) beneficiar - unităţi administrativ-teritoriale cărora li se acordă, în cadrul prezentei scheme, ajutor de stat;
    e) beneficiarii reali - beneficiarii în înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, aşa cum sunt reglementaţi de obligaţiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    f) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între furnizorul de ajutor de stat, pe de o parte, şi beneficiarul ajutorului de stat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul investiţiei 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, componenta 3 - Managementul deşeurilor, pilonul I - Tranziţia verde din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
    g) coordonator de reformă/investiţie - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP);
    h) costuri eligibile - costurile de investiţii în active corporale şi necorporale;
    i) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    j) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat, respectiv data primirii notificării de îndeplinire a eligibilităţii proiectului de către beneficiar, cu excepţia activităţilor pregătitoare, menţionate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;
    k) efect stimulativ - prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (i) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    (iii) locul de desfăşurare a proiectului;
    (iv) lista costurilor proiectului;
    (v) tipul de ajutor - grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele - şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

    l) fermă - orice întreprindere care desfăşoară o activitate de creştere a animalelor şi deţine în exploatare un număr de peste 100 UVM;
    m) fermă mare - orice ferma care desfăşoară şi o activitate de creştere a animalelor şi deţine în exploatare un număr de peste 1.000 UVM;
    n) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau orice structură succesoare legală a acestuia;
    o) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul său juridic şi modul în care este finanţată, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică;
    p) întreprindere în dificultate -o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţiile de la art. 21 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE^1, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    ^1 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 21 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    q) operator economic - persoana juridică de drept public sau privat care prestează activităţi cu caracter economic pe teritoriul României, adică activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă, indiferent de statutul său legal şi de modul de finanţare; operatorii economici pot fi de tip întreprindere mare, mijlocie sau mică;
    r) sistem de compostare - investiţie incluzând un sistem de compostare compus din staţie de compostare şi echipamente personalizate pentru gestionarea compostului;
    s) UVM - unitate vită mare, coeficient de unitate utilizat pentru a se efectua agregări comparabile ale diferitelor categorii de animale şi ale cantităţii de gunoi de grajd excretat, conform Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

    (2) Termenii „ajutor de stat“ şi „ajutor exceptat“ au semnificaţia dată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 8
    Potenţialii beneficiari pot fi unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de judeţ, comună şi oraş, care primesc ajutor de stat pentru realizarea unui sistem de compostare - cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 9
    Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu se află în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu se află în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale prin declararea lor în stare de faliment, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
    c) au îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetul local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    d) reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    e) reprezentatul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    f) reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;
    g) au capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    h) au capacitatea financiară pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;
    i) nu sunt subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    j) produc şi/sau colectează anual o cantitate de gunoi de grajd de la cel puţin 2 ferme mari a minimum 1.000 UVM, aflate pe raza administrativă a unităţii administrativ-teritoriale respective. Sistemul de compostare se va construi pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
    k) deţin materia primă necesară funcţionării sistemului de compostare, asigurată conform lit. j);
    l) propun pentru construire un teren cu statut juridic cert asupra căruia deţin un drept de proprietate, liber de sarcini şi care nu face obiectul oricărui litigiu de orice natură;
    m) dispun de resursele financiare necesare pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi acoperirea costurilor de operare şi de mentenanţă pe viitor a investiţiei;
    n) au efectuat o consultare publică pentru a se asigura că investiţia nu prejudiciază colectivitatea din punct de vedere social şi că este acceptată la nivelul comunităţii, precum şi că sunt asigurate măsuri de protecţie a mediului.


    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 10
    Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    b) proiectul demonstrează un raport pozitiv în ceea ce priveşte costurile investiţiei, rezultat din analiza cost-beneficiu aferentă studiului de fezabilitate;
    c) proiectul demonstrează sustenabilitatea pe termen lung a investiţiei, incluzând modele ale economiei circulare la nivelul fermei sau la nivel local;
    d) proiectul asigură conformitatea cu Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01);
    e) proiectul cuantifică beneficiile de mediu ale investiţiei propuse în termeni de cantităţi anuale de azot provenit din gunoi de grajd pentru care se asigură o gestionare conformă prin încorporare în îngrăşăminte organice sub formă de compost;
    f) proiectul utilizează tehnologii prin care procesul de compostare este controlat şi accelerat, incluzând echipamente de monitorizare şi control pentru aerare, temperatură şi umezeală, iar compostul rezultat poate fi însăcuit;
    g) echipamentele furnizate în cadrul investiţiei sunt din categoria celor mai bune tehnologii disponibile din punctul de vedere al protecţiei mediului;
    h) perioada de implementare a proiectului începe odată cu semnarea contractului de finanţare, respectiv data acordării ajutorului de stat, şi se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la 30.03.2026, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor“;
    i) proiectul va fi realizat respectând prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea şi accesibilitatea.


    CAP. IX
    Durata
    ART. 11
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data aprobării, până la 30.03.2026, cu posibilitatea de prelungire, în situaţia în care prevederile europene vor permite.
    (2) În anul 2024 se va organiza primul apel pentru selectarea beneficiarilor.
    (3) Plăţile în cadrul schemei se pot face până la data de 30.06.2026.

    CAP. X
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 12
    (1) Bugetul total alocat al schemei este de 6.000.000 euro, echivalentul a 29.851.800 lei, calculat la cursul InforEURO din luna ianuarie 2024, de 4,9753 lei/euro, sume provenind din fonduri europene asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă.
    (2) În situaţia în care ulterior primului apel de proiecte nu va fi atinsă ţinta de 5 sisteme de compostare, aşa cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, vor fi deschise apeluri subsecvente până la atingerea acestei ţinte.
    (3) Numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este 10.
    (4) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac de către furnizorul de ajutor de stat.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 13
    (1) Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare din fonduri europene (granturi).
    (2) Ajutorul de stat se acordă în cadrul PNRR, pilonul I - Tranziţia verde, componenta 3 - Managementul deşeurilor, investiţia 2 - Investiţii în dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile.
    (3) Ajutorul de stat se acordă pentru instalaţii de transformare a gunoiului de grajd şi a altor deşeuri compostabile în compost, prin procesarea acestuia. O asemenea instalaţie constă în, fără a se limita la, o platformă betonată de depozitare alături de o membrană permeabilă care să permită menţinerea compostului la o temperatură constantă, precum şi de un sistem de aerisire a gunoiului de grajd.

    CAP. XII
    Criterii de selecţie a aplicaţiilor potenţialilor beneficiari
    ART. 14
    (1) Procesul de selecţie a solicitanţilor în cadrul unui apel de proiecte va avea la bază acordarea de punctaje pentru criteriile de selecţie, după cum urmează:
    a) valoarea ajutorului de stat solicitat per kg compost obţinut din gunoi de grajd (impactul pozitiv de mediu raportat la costul public al investiţiei);
    b) numărul de animale;
    c) concentraţia de nitriţi şi nitraţi din corpul de apă subteran aferent UAT-ului în care se construieşte instalaţia;
    d) gradul de eutrofizare a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic în care se situează UAT-ul în care se construieşte instalaţia.

    (2) Scorarea aplicaţiilor solicitanţilor se va realiza în baza criteriilor de selecţie enumerate la alin. (1), pe baza formulelor de mai jos:
    a) valoarea ajutorului de stat solicitat per kg de compost obţinut din gunoi de grajd;
    Va obţine un punctaj maxim (30 de puncte) proiectul care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat per kg compost obţinut din gunoi de grajd, raport calculat cu două zecimale.
    Pentru celelalte proiecte punctajul se va acorda în baza formulei: (a se vedea imaginea asociată)


    b) numărul de animale, pentru a dovedi sursa reală (nu istorică) a poluării;
    Va obţine un punctaj maxim (30 de puncte) proiectul care va avea cel mai mare număr de animale.
    Pentru celelalte proiecte punctajul se va acorda în baza formulei: (a se vedea imaginea asociată)


    c) concentraţia de nitraţi şi tendinţa din corpul de apă subteran aferent UAT-ului (conform datelor furnizate de Administraţia Naţională „Apele Române“) în care se construieşte instalaţia (20 de puncte), după cum urmează:
    - 20 de puncte pentru proiectul situat în UAT-uri cu corpuri de apă subterană cu concentraţii de nitraţi de peste 50 mg/l;
    – 10 puncte pentru proiectul situat în UAT-uri cu corpuri de apă subterană cu concentraţii de nitriţi cu tendinţă crescătoare cu valori cuprinse între 40-50 mg/l;
    – 0 puncte pentru proiectul situat în UAT-uri care nu sunt situate în zone afectate de poluarea apelor subterane;

    d) gradul de eutrofizare a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic în care se situează UAT-ul în care se construieşte instalaţia (20 de puncte), după cum urmează:
    - 20 de puncte pentru proiectul situat în UAT-uri cu un grad ridicat de eutrofizare a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic;
    – 10 puncte pentru proiectul situat în UAT-uri cu un grad mediu de eutrofizare a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic;
    – 0 puncte pentru proiectul situat în UAT-uri care nu prezintă eutrofizare a apelor de suprafaţă.


    (3) În urma evaluării criteriilor de selecţie, proiectul va primi un punctaj între 0 şi 100 de puncte.
    (4) Proiectele vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat. În cazul în care există două proiecte cu acelaşi punctaj, va prevala ordinea de depunere a acestora.

    CAP. XIII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile
    ART. 15
    (1) Valoarea ajutorului de stat se stabileşte ca diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex ante, pe baza unor estimări rezonabile în cadrul analizei cost-beneficiu.
    (2) Costurile eligibile sunt costurile de investiţii în active corporale şi necorporale aşa cum sunt detaliate la art. 17.
    (3) Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 1.200.000 euro la cursul de schimb inforEURO din data semnării contractului de finanţare.

    ART. 16
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile şi pentru toate costurile neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XIV
    Costuri eligibile
    ART. 17
    Costurile eligibile sunt costurile în active corporale şi necorporale specifice realizării investiţiei, respectiv următoarele:
    a) amenajarea terenului;
    b) investiţia de bază incluzând construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi montajul acestora, dotări, licenţe, softuri;
    c) organizarea de şantier;
    d) teste şi probe tehnologice;
    e) cheltuieli de supervizare.


    CAP. XV
    Efectul stimulativ
    ART. 18
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ atunci când beneficiarul adresează autorităţii responsabile de administrare a prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
    f) analiza cost-beneficiu.

    (3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

    CAP. XVI
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 19
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat sau de minimis.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru a nu fi depăşită valoarea ajutorului, conform art. 15.

    CAP. XVII
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 20
    (1) Furnizorul de ajutor de stat selectează beneficiarii printr-un apel de proiecte, verifică îndeplinirea condiţiilor din prezenta schemă şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat. Furnizorul are obligaţia de a preciza în contractul de finanţare faptul că sumele acordate reprezintă ajutor de stat exceptat de la notificarea la Comisia Europeană în baza art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor, înainte de semnarea contractelor de achiziţie, asigurându-se, de asemenea, de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat, până la încetarea relaţiilor contractuale.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri implementate prin alte programe operaţionale sau prin alte programe cu surse publice de finanţare, respectiv verificarea achiziţiilor publice şi punerea la dispoziţie a organelor de control CE/CN/CR/I şi organelor de audit şi de concurenţă pentru beneficiarii şi proiectele vizate de schema de ajutor de stat.
    (4) Prevederile referitoare la conflictul de interese, dubla finanţare, colectarea datelor privind beneficiarul real, frauda, corupţia, achiziţiile publice, precum şi obligaţiile de control ale coordonatorului naţional, coordonatorului de reformă, a Comisiei şi organelor de audit se vor regăsi în formă detaliată în ghidul specific, elaborat în baza prezentei scheme.
    (5) Operarea investiţiei, în cazul în care aceasta este efectuată de un terţ, se va acorda printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, cu respectarea normelor aplicabile în materie de achiziţii publice.
    (6) Beneficiarul/Entitatea care va opera infrastructura este obligat(ă) să permită accesul deschis, transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor interesaţi. De asemenea, beneficiarul este obligat să practice un preţ calculat la nivelul pieţei.
    (7) Fluxul procedural al selecţiei beneficiarilor, conform procedurilor de lucru aprobate la nivelul coordonatorului de reforme, este următorul:
    a) coordonatorul de reformă întocmeşte Ghidul solicitantului, împreună cu procedurile de evaluare, de selectare a aplicaţiilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de contractare;
    b) lansarea apelului de proiecte va avea la bază un anunţ public în care se vor menţiona suma disponibilă, perioada de depunere, precum şi modalitatea de depunere a aplicaţiilor; Ghidul solicitantului, împreună cu anexele acestuia, se va publica pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro, odată cu anunţul de lansare;
    c) solicitanţii vor încărca, în platforma informatică https://proiectepnrr.mmap.ro, cererea de finanţare incluzând anexele acesteia şi alte documente menţionate de Ghidul solicitantului;
    d) în urma verificării eligibilităţii şi criteriilor de selecţie, se constată eligibilitatea proiectului, iar la finalul evaluării tuturor proiectelor se va publica lista de proiecte selectate;
    e) scorarea se va realiza pentru aplicaţiile eligibile conform punctajului de la art. 14;
    f) toţi solicitanţii sunt informaţi/notificaţi în scris cu privire la rezultatele evaluării;
    g) după primirea notificării, solicitanţii pot contesta rezultatul evaluării;
    h) după soluţionarea contestaţiilor se întocmeşte un raport de contestaţii;
    i) solicitanţii selectaţi vor fi notificaţi în vederea încheierii contractelor de finanţare.


    CAP. XVIII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 21
    Prezenta schemă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va afişa integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor www.pnrr.mmap.ro.

    ART. 22
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Comisiei Europene, prin intermediului platformei SANI (State Aid Notification Interactive), fişa de informaţii sintetice prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    (1) Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.
    (2) Proiectele vor fi realizate cu implementarea cerinţelor specifice prin care este respectat principiul de a nu prejudicia semnificativ conform Orientărilor tehnice DNSH (2021/C58/01). Îndeplinirea acestor cerinţe specifice va fi urmărită atât în etapa de pregătire a proiectelor (elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, în special analizele de opţiuni), cât şi în etapa de implementare prin termenii de referinţă pentru procedurile de achiziţie a contractelor de lucrări/contractelor de furnizare. De asemenea, autorităţile contractante vor urmări implementarea acestor cerinţe pe toată durata realizării lucrărilor şi, după caz, în etapa de exploatare.

    ART. 24
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului naţional de redresare şi rezilienţă, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 26
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi termenele prevăzute, raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a înregistra în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) contractele de finanţare, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
    (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările etc. se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (4) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul are obligaţia încărcării în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) a informaţiilor privind prezenta schemă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (5) Informaţiile privind contractele, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. Plăţile realizate în cadrul acestor măsuri se vor încărca în RegAS în termen de maximum 10 zile de la data efectuării lor.
    (6) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    (7) Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    CAP. XIX
    Reguli privind recuperarea ajutoarelor de stat
    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de stat va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Rata dobânzii^2 aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.
    ^2 https://www.renascc.eu/despre-noi/dobanda-de-referinta/

    (4) Rata dobânzii prevăzută la alin. (3) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (5) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (6) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016