Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 octombrie 2017 pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 octombrie 2017  pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor    Twitter Facebook
Cautare document

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 octombrie 2017 pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.493 din 10 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 25 octombrie 2017.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    Introducere
    ART. 1
    Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru investiţii în infrastructura aeroportuară, în scopul creşterii sustenabile a gradului de utilizare a transportului aerian în condiţii de securitate şi siguranţă.

    ART. 2
     Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, potrivit art. 56a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, completat şi modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile, denumit în continuare Regulament;
    b) Decizia CE nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Infrastructură mare“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională şi Fondului de coeziune în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme constă în acordarea de ajutoare de stat pentru investiţii aeroporturilor regionale din România, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 2 din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, cu respectarea prevederilor prezentei scheme.

    ART. 5
    (1) Această schemă are ca scop modernizarea şi dezvoltarea aeroporturilor şi utilizarea aviaţiei generale în România, în conformitate cu cerinţele Master Planului General de Transport al României.
    (2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea ţintei de 20.000.000 pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi în transportul aeroportuar în România în anul 2023.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică ajutoarelor pentru investiţii în infrastructura aeroportuară care:
    a) au ca obiectiv relocarea unui aeroport existent sau crearea unui nou aeroport în vederea asigurării serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri, inclusiv transformarea unui aerodrom existent într-un aeroport în vederea asigurării serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri;
    b) conduc la o investiţie ce va depăşi ceea ce este necesar pentru a se face faţă traficului preconizat pe termen mediu pe baza unor prognoze rezonabile ale traficului, cu excepţia ajutoarelor pentru investiţii acordate aeroporturilor cu o medie anuală a traficului de pasageri mai mică de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare anului în care ajutorul de stat este acordat, dacă în doi ani de la finalizarea investiţiei traficul nu depăşeşte 200.000 de pasageri/an;
    c) sunt acordate unui aeroport aflat la o distanţă de până la 100 de kilometri sau 60 de minute de călătorie cu maşina, autobuzul, trenul sau cu tren de mare viteză faţă de un alt aeroport care desfăşoară servicii aeriene regulate şi operaţionale în sensul art. 2 alin. (16) din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008, cu excepţia:
    - aeroporturilor cu o medie anuală a traficului de pasageri mai mică de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare anului în care ajutorul de stat este acordat, dacă în doi ani de la finalizarea investiţiei traficul nu depăşeşte 200.000 de pasageri/an;
    – aeroportului situat la o distanţă de până la 100 de kilometri de aeroporturi existente de pe care sunt operate servicii aeriene regulate în înţelesul art. 2 alin. (16) din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008, cu condiţia ca traseul dintre fiecare alt aeroport existent şi aeroportul care beneficiază de ajutor să presupună în mod necesar fie o durată totală a călătoriei prin intermediul transportului maritim de cel puţin 90 de minute, fie transport aerian;

    d) sunt acordate aeroporturilor cu o medie a traficului anual de pasageri de peste 3 milioane de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare anului în care este acordat ajutorul de stat;
    e) conduc la creşterea traficului mediu anual de pasageri peste 3 milioane de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare ulterioare anului în care ajutorul de stat este acordat;
    f) sunt acordate aeroporturilor care înregistrează un trafic mediu anual de mărfuri de peste 200.000 de tone în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele;
    g) conduc la creşterea traficului mediu anual de marfă peste 200.000 tone pe parcursul a două exerciţii financiare ulterioare anului în care ajutorul de stat este acordat.

    (2) În cazul în care aeroporturile desfăşoară şi alte activităţi pe lângă prestarea de servicii aeroportuare, trebuie să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât să se demonstreze că activităţile excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 nu beneficiază de ajutoarele de stat acordate în temeiul prezentei scheme.
    (3) În cadrul schemei nu se acordă ajutoare pentru proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.
    (4) Aeroportul trebuie să fie deschis tuturor potenţialilor utilizatori. În cazul în care aeroportul are o capacitate limitată de sloturi, alocarea acestora se realizează pe baza unor criterii pertinente, obiective, transparente şi nediscriminatorii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Definiţii
    ART. 7
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;
    b) costuri eligibile - sunt costurile de investiţii în infrastructura aeroportului, inclusiv costurile de planificare;
    c) profit din exploatare - diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administraţia, dar exclud, în sensul prezentei scheme, costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii. Actualizarea veniturilor şi a costurilor de exploatare cu ajutorul unei rate de actualizare corespunzătoare permite realizarea unui profit rezonabil;
    d) infrastructură aeroportuară - infrastructura şi echipamentele care permit unui aeroport să furnizeze servicii aeroportuare companiilor aeriene şi diverşilor prestatori de servicii, şi anume piste, terminale, platforme, căi de rulare, infrastructura centralizată de handling la sol şi orice alte structuri utilizate în mod direct pentru serviciile aeroportuare, cu excepţia infrastructurilor şi a echipamentelor care sunt necesare, în principal, pentru desfăşurarea activităţilor nonaeronautice;
    e) companie aeriană - orice transportator aerian cu o licenţă valabilă de operare emisă de un stat membru sau de un membru al Spaţiului Aerian Comun European în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    f) aeroport - înseamnă o entitate sau un grup de entităţi care desfăşoară activitatea economică de furnizare a unor servicii aeroportuare pentru companiile aeriene;
    g) trafic mediu anual de pasageri - reprezintă media aritmetică a numărului de pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi la un aeroport în cursul ultimilor 2 ani financiari înaintea celui în care se acordă ajutorul de stat;
    h) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată^1 (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
──────────
    ^1 Se referă, în special, la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
──────────

    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii^2 (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
──────────
^2 Se referă, în special, la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.──────────

    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

    i) servicii aeroportuare - serviciile furnizate companiilor aeriene de către aeroport sau de către oricare dintre filialele sale, menite să asigure handlingul aeronavelor, de la aterizare până la decolare, precum şi al pasagerilor şi al mărfurilor, pentru a permite companiilor aeriene să ofere servicii de transport aerian, inclusiv furnizarea de servicii de handling la sol şi furnizarea de infrastructură centralizată de handling la sol;
    j) infrastructură centralizată de handling la sol - o infrastructură care este în mod normal operată de administratorul aeroportului şi pusă la dispoziţia diferiţilor furnizori de servicii de handling la sol care îşi desfăşoară activitatea în aeroport, în schimbul unei remuneraţii, cu excepţia echipamentelor deţinute sau exploatate de către furnizorii de servicii de handling la sol;
    k) servicii de handling la sol - serviciile oferite utilizatorilor aeroporturilor în aeroporturi, astfel cum sunt descrise în anexa la Directiva 96/67/CE a Consiliului;
    l) tren de mare viteză - un tren care poate atinge viteze de peste 200 km/h;
    m) activităţi nonaeronautice - servicii comerciale oferite operatorilor aerieni şi/sau utilizatorilor unui aeroport ce includ închirierea suprafeţei pentru birouri şi spaţii comerciale, parcări, hoteluri şi servicii conexe;
    n) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare;
    o) aeroport regional - aeroportul cu un trafic mediu anual de pasageri de maximum trei milioane de pasageri;
    p) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE);
    q) administrator al schemei - Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism intermediar de transport al Programului operaţional Infrastructură mare.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Beneficiarii
    ART. 8
    Potenţialii beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei sunt companiile naţionale, regiile autonome, societăţile şi entităţile naţionale şi private care administrează infrastructura aeroportuară.

    ART. 9
    Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    Pentru a primi finanţare în cadrul schemei beneficiarii trebuie să fie eligibili conform secţiunii a 6-a şi să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să nu fie întreprindere în dificultate;
    b) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor de care a beneficiat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente;
    c) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    d) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru judecat;
    e) nu a fost subiectul unei judecăţi de tip lucru judecat pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    f) reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;
    g) solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică şi administrativă);
    h) solicitantul demonstrează capacitatea şi asigurarea cofinanţării proiectului.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    (1) Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună o cerere de ajutor înainte de demararea lucrărilor la proiectul respectiv şi să demonstreze, prin documentaţia depusă, îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:
    a) creşterea substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;
    b) creşterea substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;
    c) creşterea substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză.

    (2) Proiectul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Durata
    ART. 12
    Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31.12.2020. Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data de 31.12.2023.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 13
    (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 479.229.091 euro (echivalent în lei), din care 359.421.814 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 119.807.277 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat.
    (2) Bugetul este defalcat pe ani astfel:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (euro) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2017 │57.239.345 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2018 │130.633.325 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2019 │143.737.174 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2020 │147.619.247 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Total │479.229.091 │
└───────┴──────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate şi include şi sumele din supracontractare.


    (3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 16.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 15
    Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 16
    (1) În cadrul schemei, valoarea maximă a alocărilor individuale acordate unui beneficiar nu poate depăşi:
    a) 50% din costurile eligibile în cazul aeroporturilor care înregistrează un trafic mediu anual de pasageri cuprins între un milion şi trei milioane de pasageri în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele;
    b) 75% din costurile eligibile în cazul aeroporturilor care înregistrează un trafic mediu anual de pasageri de maximum un milion de pasageri în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele.

    (2) Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 şi prevederile relevante din Ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.
    (3) Ajutoarele pentru investiţii acordate aeroporturilor care înregistrează un trafic mediu anual de pasageri de maximum 200.000 de pasageri în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele, cu condiţia ca aceste ajutoare nu vor conduce la creşterea traficului mediu anual de pasageri pe aeroport la peste 200.000 de pasageri în cursul următoarelor două exerciţii financiare după acordarea ajutoarelor, trebuie să respecte fie prevederile alin. (1), fie prevederile alin. (2).
    (4) Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar; acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară la finanţarea costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Cheltuielile eligibile
    ART. 17
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile în sensul prezentei scheme costurile de investiţii în infrastructura aeroportuară, inclusiv costurile de planificare.
    (2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt detaliate în Ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor şi sunt stabilite cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
    (3) Cheltuielile aferente obiectivelor de investiţii de natură noneconomică, necesare desfăşurării activităţilor/serviciilor aeroportuare, nu fac obiectul prezentei scheme.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 18
    Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă pentru un proiect specific se pot cumula cu alte ajutoare de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite şi nu se depăşeşte nivelul maxim al intensităţii sau al pragului maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza acestei scheme.

    ART. 19
    Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 20
    (1) Administratorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie prevăzute de prezenta schemă şi a celor specificate în Ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor şi, în cazul în care constată că acestea sunt îndeplinite, semnează contractele de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.
    (2) Furnizorul va plăti ajutorul de stat ulterior semnării de către administratorul schemei a contractelor de finanţare cu beneficiarul respectiv.
    (3) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent obiectivului specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

    ART. 21
    (1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, furnizorul/administratorul va proceda la sistarea/recuperarea, după caz, a ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 22
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 23
    După obţinerea avizului Consiliului Concurenţei, textul prezentei scheme, precum şi al actului normativ pentru aprobare se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor, la adresa www.mt.ro, şi a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro

    ART. 24
    Administratorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II la Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.

    ART. 25
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze în conformitate cu prevederile contractului de finanţare stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

    ART. 26
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului operaţional Infrastructură mare, pentru a demonstra că sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.
    (2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei şi să transmită furnizorului/ administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 28
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

    ART. 29
    Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 30
    (1) Administratorul schemei de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii aferente acestei măsuri se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ART. 31
    Administratorul ajutorului de stat va asigura publicarea informaţiilor pe site-ul Ministerului Transporturilor, conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte valoarea de 500.000 euro.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016