Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 1 aprilie 2024  având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 1 aprilie 2024 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 366 din 18 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 336 din 1 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 18 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    (1) Se instituie o schemă de ajutor de stat, în conformitate cu dispoziţiile Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01), cu scopul de a sprijini investiţiile şi reformele esenţiale în vederea realizării unei redresări durabile şi a îmbunătăţirii rezilienţei economice şi sociale a României prin iniţierea şi dezvoltarea unităţilor de producţie în lanţul valoric al bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice (producţie, asamblare şi reciclare).
    (2) Conform ţintelor stabilite pentru Investiţia 4. Lanţ industrial de producţie şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, lanţul valoric al bateriilor industriale va atinge o capacitate anuală totală de producţie şi asamblare a bateriilor de cel puţin 2 GW, în timp ce lanţul valoric industrial de celule şi panouri fotovoltaice va atinge o capacitate anuală totală de cel puţin 200 MW până la 30 iunie 2026, în urma unui apel competitiv pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă.
    (3) Punerea în aplicare a acestui sistem va contribui la:
    a) crearea unei economii mai ecologice şi mai competitive în ceea ce priveşte utilizarea surselor, care să conducă la o dezvoltare durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel ridicat de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    b) realizarea obiectivelor Pactului ecologic european ca strategie pentru creşterea durabilă a Europei şi combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
    c) obiectivul de dezvoltare regională prin implementarea de noi investiţii, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea industriei din aval sau din amonte etc.

    (4) În cadrul acestui obiectiv specific, proiectele vor putea fi finanţate cu scopul de a pune în aplicare una dintre următoarele acţiuni:
    a) construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblarea şi reciclarea bateriilor, cu condiţia ca activitatea de reciclare să fie finanţată conform alin. (6), care include orice combinaţie de activităţi de: 1. producţia de electrozi şi/sau componente ale electrozilor şi bateriilor; 2. asamblarea electrozilor în baterii şi testarea/condiţionarea bateriilor, inclusiv activitatea de reciclare;
    b) construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare a celulelor/panourilor fotovoltaice şi reciclare, cu condiţia ca activitatea de reciclare să fie finanţată conform alin. (6), care include orice combinaţie de activităţi de: 1. producţia de polisilicon şi plachete; 2. asamblarea celulelor şi a modulelor fotovoltaice, inclusiv reciclarea panourilor fotovoltaice (sau a elementelor acestora).

    (5) Punerea în funcţiune a investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice ca urmare a apelului competitiv are în vedere respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, prevăzute în Comunicarea Comisiei (2021/C 58/01), şi al taxonomiei Regulamentului (UE) 2020/852, în special prin utilizarea excluderilor legate de depozite de deşeuri, incineratoare şi instalaţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor, precum şi activităţile legate de extracţia materiilor prime.
    (6) Pentru realizarea ţintelor aferente acestei măsuri de investiţii, respectiv capacităţi anuale totale de producţie şi asamblare a bateriilor de cel puţin 2 GW şi capacităţi anuale totale de producţie lanţ valoric industrial de celule şi panouri fotovoltaice de cel puţin 200 MW nu vor fi finanţate proiecte care vizează exclusiv activitatea de reciclare.

    ART. 2
    (1) Acordarea de ajutoare de stat pentru stimularea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice în cadrul prezentei scheme este în conformitate cu dispoziţiile privind Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01).
    (2) Această schemă este elaborată în conformitate cu principiile şi normele Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României.
    (3) Furnizorul de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este Ministerul Energiei.
    (4) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme se face după notificarea şi autorizarea schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi în condiţiile prevăzute în decizia Comisiei Europene. Ajutoarele de stat individuale care depăşesc pragul de notificare prevăzut la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pot fi acordate în cadrul acestei scheme numai după notificarea individuală a acestora la Comisia Europeană de către Ministerul Energiei şi autorizarea acestora de către Comisia Europeană, în condiţiile prevăzute în decizia Comisiei Europene.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 3
    În cadrul prezentei scheme, următorii termeni şi expresii au următoarele semnificaţii:
    a) active corporale - active reprezentate de:
    (i) clădiri;
    (ii) instalaţiile, maşinile şi echipamentele noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;

    b) active necorporale - active amortizabile care nu au o concretizare fizică sau financiară, cum ar fi brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    c) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
    d) achiziţionarea de active în condiţii de piaţă - un mijloc de achiziţionare de active bazat pe următoarele principii: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate şi eficienţă a utilizării fondurilor;
    e) ajutor ad hoc - ajutor care nu a fost acordat în cadrul unei scheme;
    f) ajutoare individuale - ajutoare ad hoc sau acordarea de ajutoare beneficiarilor individuali pe baza unei scheme de ajutor;
    g) ajutoare regionale pentru investiţii - ajutoare regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;
    h) contract de finanţare - actul juridic supus normelor de drept public semnat între furnizor, pe de o parte, şi beneficiarul ajutorului de stat, pe de altă parte, care stabileşte drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat regional;
    i) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura impozitelor şi taxelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă create direct de acesta, plătite efectiv de întreprinderea care primeşte ajutor de stat în timpul punerii în aplicare şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    j) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul este plătit întreprinderii în cauză;
    k) data documentaţiei considerate complete - data de la care societatea depune toată documentaţia, inclusiv documentaţia solicitată ulterior de Ministerul Energiei;
    l) demararea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau orice alt angajament care face investiţia ireversibilă, în funcţie de care are loc mai întâi; achiziţionarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate drept începutul lucrărilor; în cazul preluărilor de întreprinderi, „începerea lucrărilor“ corespunde datei de achiziţie a activelor direct legate de unitatea preluată;
    m) finalizarea investiţiei - momentul în care a fost demarată activitatea productivă sau trei ani de la începerea lucrărilor, oricare dintre acestea survine primul;
    n) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Energiei;
    o) intensitatea ajutorului - echivalentul subvenţiei brute exprimat ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; costurile eligibile sunt susţinute de documente justificative clare, specifice şi contemporane;
    p) intensitatea maximă a ajutorului - intensitatea ajutorului reflectată în harta ajutoarelor regionale din România, inclusiv creşterea intensităţii ajutorului pentru IMM-uri;^1
    ^1 Aprobat de către CE prin Decizia C (2021) 9750 final/20.12.2021.

    q) firmă aflată în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi enumerate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capitalul social“ include, după caz, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din conturile societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi enumerate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    (iii) în cazul în care întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de dreptul intern pentru deschiderea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) în cazul în care întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a reziliat garanţia sau nu a primit ajutor de restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei societăţi care nu este IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii ale întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. rata de acoperire a dobânzii calculată pe baza EBITDA este sub 1,0;


    r) investiţia iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale, legate de una sau mai multe dintre următoarele activităţi: înfiinţarea unei noi unităţi; extinderea capacităţii unei unităţi existente; diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o modificare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) vizat(e) de investiţia în unitate;
    - achiziţia de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată (adică achiziţionarea de acţiuni într-o afacere nu este o investiţie iniţială, prin urmare, investiţiile de înlocuire nu constituie investiţii iniţiale);
    – se iau în considerare numai costurile de achiziţionare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul, cu excepţia cazului în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică;
    – tranzacţia trebuie să aibă loc în condiţiile pieţei (dacă achiziţionarea activelor unei unităţi este însoţită de o investiţie suplimentară eligibilă pentru ajutorul regional, costurile eligibile ale acestei investiţii suplimentare ar trebui să fie adăugate la costul achiziţionării activelor unităţii);

    s) investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică:
    (i) o investiţie în active corporale şi necorporale, legată de una sau mai multe dintre următoarele activităţi: a) înfiinţarea unei noi unităţi; sau b) diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
    (ii) achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată, cu condiţia ca noua activitate care urmează să fie efectuată utilizând activele achiziţionate să nu fie o activitate identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie; simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu este o investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică;
    (iii) obligaţia de a menţine investiţia în zona în cauză pentru o perioadă minimă de cinci ani (trei ani pentru IMM-uri) nu ar trebui să împiedice înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor care au devenit depăşite sau au fost distruse în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în zona în cauză pentru perioada minimă. Cu toate acestea, nu se pot acorda ajutoare regionale pentru a înlocui instalaţia sau echipamentul respectiv;
    (iv) se iau în considerare numai costurile de achiziţionare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul, cu excepţia cazului în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică;
    (v) tranzacţia trebuie să aibă loc în condiţiile pieţei (dacă achiziţionarea activelor unei unităţi este însoţită de o investiţie suplimentară eligibilă pentru ajutorul regional, costurile eligibile ale acestei investiţii suplimentare ar trebui să fie adăugate la costul achiziţionării activelor unităţii);

    t) întreprindere - una sau mai multe entităţi juridice care formează o singură unitate economică, în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind conceptul de ajutor de stat menţionat la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE);
    u) întreprindere mare - o întreprindere cu peste 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro sau un bilanţ de peste 43 de milioane de euro;
    v) întreprindere mijlocie - o întreprindere cu mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de milioane euro sau un bilanţ mai mic de 43 de milioane euro;
    w) întreprinderi mici - o întreprindere cu mai puţin de 50 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ mai mic de 10 milioane euro;
    x) microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri (sumă de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanţ (o situaţie a activelor şi pasivelor unei societăţi) sub 2 milioane euro;
    y) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de finanţare şi care a aprobat situaţiile financiare anuale corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    z) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de finanţare sau întreprinderea care a desfăşurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
    aa) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu cheltuieli eligibile de peste 50 de milioane euro, calculată pe baza cursului de schimb Inforeuro din luna anterioară lansării procedurii de apel de proiecte;
    bb) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială legată de aceeaşi activitate sau de o activitate similară iniţiată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, în termen de 3 ani de la data începerii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS3 (judeţ);
    cc) valoarea ajustată a ajutorului - valoarea maximă admisă a ajutorului pentru un proiect mare de investiţii, calculată în conformitate cu formula menţionată la art. 10 alin. (8);
    dd) valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile, în conformitate cu art. 7 alin. (1), şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără TVA;
    ee) zone „a“ - zone desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale în conformitate cu art. 107 alin. (3) lit. (a) din TFUE;
    ff) zone „c“ - zone desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale în conformitate cu art. 107 alin. (3) lit. (c) din TFUE;
    gg) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau al unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) (unitatea iniţială) la unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE în care are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau nevoile aceluiaşi tip de clienţi, iar locurile de muncă se pierd în cadrul aceleiaşi activităţi sau al unor activităţi similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului ajutorului din SEE.    CAP. III
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 4
    Schema de ajutor se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de sfârşitul celui de-al doilea trimestru al anului 2026.

    ART. 5
    (1) Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 258.700.000 euro, compusă din 199.000.000 euro (diferenţa de 1.000.000 euro până la valoarea întregului buget de 200.000.000 euro din măsura de investiţii din PNRR fiind suma alocată pentru asistenţă tehnică Ministerului Energiei) fonduri europene nerambursabile acordate prin Facilitatea de redresare şi rezilienţă în cadrul Programului naţional de redresare şi rezilienţă - Refacerea şi rezilienţa planului - componenta C.6 Energie şi fonduri naţionale de 59.700.000 euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%, în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, fiind defalcate după cum urmează:

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Buget cu │
│Acţiune │Buget │contractare│
│ │(euro) │excesivă │
│ │ │(euro) │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Realizarea de │ │ │
│noi capacităţi│ │ │
│pentru │ │ │
│producţia şi/ │149.250.000│194.025.000│
│sau asamblarea│ │ │
│şi reciclarea │ │ │
│bateriilor │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Realizarea de │ │ │
│noi capacităţi│ │ │
│pentru │ │ │
│producţia şi/ │ │ │
│sau asamblarea│49.750.000 │64.675.000 │
│de celule şi │ │ │
│panouri │ │ │
│fotovoltaice, │ │ │
│inclusiv │ │ │
│reciclarea │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Total │199.000.000│258.700.000│
└──────────────┴───────────┴───────────┘    (2) În cazul în care bugetul uneia dintre componente nu este epuizat, partea rămasă poate fi redirecţionată către cealaltă componentă, al cărei buget iniţial a fost consumat, sub rezerva atingerii ţintei pentru fiecare submăsură.
    (3) Bugetul mediu anual al schemei este de 428 milioane lei, adică echivalentul a aproximativ 86 milioane euro.
    (4) Sumele neutilizate într-un an se reportează în anul următor, fără a se depăşi plafonul de 150.000.000 euro anual.
    (5) În cazul în care valoarea proiectelor depuse în cadrul cererii de propuneri depăşeşte bugetul alocat în anul respectiv, sumele alocate în anii următori se utilizează în avans, fără a se depăşi plafonul de 150.000.000 euro anual.

    ART. 6
    (1) Beneficiarii sunt întreprinderile mijlocii, întreprinderile mici (inclusiv întreprinderile nou-înfiinţate şi microîntreprinderile), precum şi întreprinderile mari înfiinţate în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică a statului membru ai cărui resortisanţi sunt, al căror obiect de activitate este producţia şi/sau asamblarea şi reciclarea bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice.
    (2) Numărul total estimat de întreprinderi care vor beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei este de 10 întreprinderi.
    (3) Pentru a respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01), nu se va acorda sprijin pentru activităţile legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi instalaţiile/instalaţiile de tratare mecanico-biologică, precum şi pentru activităţile legate de extracţia materiilor prime.

    CAP. IV
    Cheltuieli eligibile
    ART. 7
    (1) În cadrul prezentei scheme, costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale în scopul producţiei şi/sau asamblării şi reciclării bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice care constituie „investiţii iniţiale“ sau „investiţii iniţiale care creează o nouă activitate economică“, astfel cum sunt definite la art. 3, sunt considerate cheltuieli eligibile.
    (2) Din cheltuielile eligibile menţionate la alin. (1) sunt eligibile numai costurile activelor care fac parte din investiţia iniţială în unitatea beneficiarului ajutorului situat în zona NUTS3 asistată de ajutorul de stat.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), activele de echipare ale furnizorilor pot fi incluse în costurile eligibile ale întreprinderii care le-a achiziţionat (sau produs) dacă sunt utilizate pe întreaga perioadă minimă de întreţinere a investiţiilor de cinci ani pentru întreprinderile mari şi de trei ani pentru IMM-uri, pentru o operaţiune de prelucrare sau asamblare a beneficiarului ajutorului direct legată de un proces de producţie bazat pe investiţia iniţială care beneficiază de ajutor realizată de beneficiar. Această derogare se aplică cu condiţia ca unitatea furnizorului să fie situată într-o zonă asistată, furnizorul să nu primească ajutoare regionale pentru investiţii sau ajutoare pentru investiţii pentru IMM-uri în temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pentru activele în cauză, iar intensitatea ajutorului să nu depăşească intensitatea maximă relevantă a ajutorului aplicabilă locului în care se află unitatea furnizorului. Orice ajustare a intensităţii ajutorului pentru proiectele mari de investiţii se aplică, de asemenea, ajutoarelor calculate pentru costurile activelor de echipare a furnizorilor, care sunt considerate ca făcând parte din costul total al investiţiei iniţiale.
    (4) Echiparea furnizorilor se referă la achiziţionarea (sau autoproducţia) de maşini, unelte sau echipamente şi software aferente de către o întreprindere (la nivel de grup), care sunt achiziţionate (sau produse) nu pentru a fi utilizate la unul dintre sediile sale (la nivel de grup), ci sunt puse la dispoziţia unor furnizori selectaţi pentru realizarea de produse care urmează să fie fabricate la sediul furnizorului, care vor servi drept produse intermediare pentru procesul de producţie al întreprinderii. Activele de echipare a furnizorilor rămân în proprietatea întreprinderii achizitoare, dar sunt puse la dispoziţia furnizorului pentru sarcinile şi în condiţiile definite într-un contract de furnizare de produse sau într-un acord similar. Acestea sunt legate de operaţiuni de prelucrare sau de asamblare bine definite la unul sau mai multe dintre sediile întreprinderii (la nivel de grup) şi pot fi returnate proprietarului după finalizarea comenzii sau după expirarea sau încetarea unui contract-cadru.
    (5) În zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. a) din TFUE se pot acorda ajutoare pentru realizarea unei investiţii iniţiale, indiferent de dimensiunea beneficiarului. În zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. c) din TFUE, ajutorul poate fi acordat IMM-urilor pentru orice formă de investiţie iniţială şi întreprinderilor mari numai pentru a efectua investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice în zona în cauză.
    (6) Pentru a fi eligibilă pentru ajutor de stat, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) să fie însoţite de facturi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile pot fi auditate şi identificate;
    b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (CF) încheiat cu Ministerul Energiei;
    c) să respecte dispoziţiile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, achiziţiile publice şi mediul, inclusiv cerinţa unei evaluări a impactului asupra mediului, în cazul în care acest lucru este impus de lege, şi să obţină toate autorizaţiile necesare;
    d) cheltuielile cofinanţate din fondurile PNRR nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate din alte fonduri publice;
    e) să fie efectuate şi plătite de la data la care solicitantul primeşte notificarea de îndeplinire a eligibilităţii proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, şi nu mai târziu de 30 iunie 2026;
    f) toate activele corporale achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

    (7) Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, cel puţin trei ani de la finalizarea investiţiei. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau încetează să funcţioneze în perioada respectivă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Totuşi, ajutoarele regionale nu pot fi acordate pentru înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor în cauză.
    (8) Activele corporale şi necorporale achiziţionate trebuie să fie noi.
    (9) În cazul în care achiziţionarea activelor unei unităţi este însoţită de o investiţie suplimentară eligibilă pentru ajutoare regionale, costurile eligibile ale investiţiei suplimentare respective ar trebui adăugate la costul de achiziţie a activelor unităţii.
    (10) Costurile legate de închirierea activelor corporale pot fi luate în considerare în cazul leasingului de instalaţii sau echipamente; contractul trebuie să fie un contract de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia beneficiarului ajutorului de a achiziţiona activul la data expirării contractului.
    (11) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o modificare fundamentală a procesului de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor trei exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care urmează să fie modernizată.
    (12) În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum a fost înregistrată în exerciţiul financiar anterior începerii lucrărilor.
    (13) Imobilizările necorporale sunt eligibile pentru calcularea costurilor de investiţie dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) trebuie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care beneficiază de ajutor;
    b) trebuie să fie amortizabile;
    c) trebuie să fie achiziţionate în condiţii de piaţă de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul; şi
    d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutorul de stat şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care a fost acordat ajutorul pe o perioadă minimă de cinci ani sau trei ani în cazul IMM-urilor. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile eligibile totale ale investiţiei iniţiale.

    (14) Un proiect unic de investiţii nu poate fi împărţit în mai multe subproiecte pentru a beneficia de ajutor de stat într-o sumă mai mare decât suma maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
    (15) În cazul în care un proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutorului pentru proiectul unic de investiţii nu poate depăşi valoarea ajustată a ajutorului pentru proiectele mari de investiţii.
    (16) Cheltuielile neeligibile în cadrul acestei operaţiuni sunt următoarele:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) cheltuieli pentru construcţia imobilelor (altele decât cele aferente derulării procesului de producţie - asamblare - reciclare);
    c) cheltuieli aferente achiziţiei terenurilor;
    d) taxa pe valoarea adăugată;
    e) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    f) cheltuieli cu amortizarea;
    g) achiziţia de echipamente secondhand;
    h) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    i) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    j) cheltuieli efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    k) cheltuieli aferente achiziţiei sub forma leasingului, cu excepţia costurilor prevăzute la alin. (10);
    l) cheltuieli cu achiziţia de bunuri imobile deja construite;
    m) cheltuieli cu închirierea mijloacelor fixe de producţie;
    n) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    o) cheltuieli generale de administraţie;
    p) cheltuieli cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului);
    q) cheltuieli de consultanţă.


    ART. 8
    Pentru ca investiţia să fie viabilă, beneficiarul ajutorului contribuie cu cel puţin 25% din costurile eligibile, din resurse proprii sau prin finanţare externă, într-o formă care nu include niciun sprijin public.

    ART. 9
    Ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor, în conformitate cu prevederile prezentei scheme şi ale Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01) prin alocări de la bugetul de stat, de la bugetul Ministerului Energiei sub formă de sume nerambursabile în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxime admisibile în funcţie de zona asistată.

    CAP. V
    Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 10
    (1) Intensitatea maximă admisă a ajutoarelor de stat pentru investiţiile iniţiale, care pot fi acordate în România companiilor mari, astfel cum sunt definite în reglementările privind ajutoarele de stat, se stabileşte prin raportare la următoarea grilă generală aplicabilă în perioada 2022-2027, conform hărţii ajutoarelor de stat regionale aprobate de Comisia Europeană, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările ulterioare:

┌─────┬───────────┬────────────────────┐
│Codul│Numele │Intensităţile maxime│
│NUTS │regiunii │ale ajutorului │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │40% │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO12 │Centru │40% │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO21 │Nord-Est │50% │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO22 │Sud-Est │50% │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO31 │Sud │50% │
│ │Muntenia │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO41 │Sud-Vestul │50% │
│ │Olteniei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│RO42 │Vest │30% │
└─────┴───────────┴────────────────────┘    (2) Pentru regiunile NUTS 3 care s-au confruntat cu o pierdere a populaţiei de peste 10% în perioada 2009-2018 (conform tabelului de mai jos), intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru întreprinderile mari se stabileşte prin referire la următoarea grilă, conform hărţii ajutoarelor de stat regionale aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2022-2027:

┌────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │Intensităţile│
│Regiunea │Numele regiunii│maxime │
│NUTS 2 │ │propuse ale │
│ │ │ajutorului │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│50% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Judeţul │50% │
│RO11 │Maramureş │ │
│Nord-Vest ├───────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare │50% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Sălaj │50% │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Centrul RO12│Alba │50% │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Judeţul Bacău │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Botoşani │60% │
│RO21 ├───────────────┼─────────────┤
│Nord-Est │Germană │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Suceava │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Vaslui │60% │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Brăila │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Buzău │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│RO22 Sud-Est│Galaţi │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Tulcea │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Vrancea │60% │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│RO31 │Ialomiţa │60% │
│Sud-Muntenia├───────────────┼─────────────┤
│ │Judeţul Prahova│60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Teleorman │60% │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Dolj │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Gorj │60% │
│RO41 ├───────────────┼─────────────┤
│Sud-Vest │Mehedinţi │60% │
│Oltenia ├───────────────┼─────────────┤
│ │Olt │60% │
│ ├───────────────┼─────────────┤
│ │Vâlcea │60% │
├────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Caraş-Severin │40% │
│RO42 Vest ├───────────────┼─────────────┤
│ │Judeţul │40% │
│ │Hunedoara │ │
└────────────┴───────────────┴─────────────┘    (3) Pentru zonele care nu sunt predefinite, intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat întreprinderilor mari este cuprinsă între 35% şi 45%, în funcţie de intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă zonei adiacente RO31 Sud-Muntenia, după cum urmează:
    a) o intensitate maximă a ajutorului de 35% pentru zona adiacentă părţii de sud a Bucureştiului, cuprinzând şase unităţi administrative locale (Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra şi Berceni), precum şi pentru zona limitrofă cu partea de sud-vest a Bucureştiului, cuprinzând cinci unităţi administrative locale (Ciorogârla, Domneşti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru), toate adiacente regiunii NUTS 3 RO314 Giurgiu; şi
    b) o intensitate maximă a ajutorului de 45% pentru zona adiacentă părţii de nord a Bucureştiului, cuprinzând 13 unităţi administrative locale (Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea şi Chitila), adiacente regiunilor NUTS 3 RO316 Prahova şi RO315 Ialomiţa, precum şi pentru zona adiacentă părţii de est a Bucureştiului, cuprinzând 4 unităţi administrative locale (Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon), adiacente regiunii NUTS 3 RO312 Călăraşi.

    (4) Intensităţile maxime ale ajutorului de stat prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.
    (5) Intensităţile maxime crescute ale ajutorului pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiecte de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc echivalentul în lei a 50 de milioane euro.
    (6) Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor atunci când sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la suma pe care o au în momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Comisiei Europene.
    (7) Pentru proiectele de investiţii care nu sunt proiecte mari de investiţii, valoarea ajutorului de stat care poate fi acordat în cadrul prezentei scheme se calculează în conformitate cu formula R x Cheltuieli eligibile, unde R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în zona în care se desfăşoară proiectul, astfel cum se prevede pentru întreprinderile mari în harta regională aprobată, care este în vigoare la data acordării ajutorului; în cazul IMM-urilor, de asemenea, se iau în considerare bonusurile prevăzute la alin. (4).
    (8) Pentru proiectele mari de investiţii, valoarea maximă ajustată a ajutorului se calculează în conformitate cu formula R x (A + 0,50 x B + 0,34 x C), unde:
    - R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată, care este în vigoare la momentul acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii sporite a ajutorului pentru IMM-uri;
    – A reprezintă costurile eligibile iniţiale de 50 de milioane euro;
    – B reprezintă partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 şi 100 de milioane euro;
    – C reprezintă partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane euro.

    (9) Pentru această schemă de ajutor de stat se iau în considerare cheltuieli eligibile care nu pot depăşi echivalentul a:
    a) 100.000.000 euro pe GW capacitate anuală de producţie pentru producţia de electrozi şi/sau componente ale electrozilor şi bateriilor [activităţi descrise la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. 1], inclusiv reciclarea;
    b) 100.000.000 euro pe GW capacitate anuală de producţie pentru asamblarea electrozilor în baterii şi testarea/condiţionarea bateriilor [activităţi descrise la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. 2], inclusiv reciclarea;
    c) 200.000.000 euro pe capacitate anuală de producţie pe GW pentru producţia de baterii [activităţi descrise la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. 1 şi 2];
    d) 400.000 euro pe MW capacitate anuală de producţie de silicon şi plachete [activităţi descrise la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. 1], inclusiv reciclarea;
    e) 400.000 euro pe MW capacitate anuală de asamblare a celulelor şi a modulelor fotovoltaice [activităţi descrise la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. 2], inclusiv reciclarea;
    f) 800.000 euro pe MW capacitate anuală de producţie a elementelor fotovoltaice [activităţi descrise la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. 1 şi 2].

    (10) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) vor putea fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul regiunilor NUTS 3 identificate pentru a primi sprijin din partea Fondului pentru tranziţie justă în cadrul planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă, ulterior aprobării acestora de Comisia Europeană pentru România.
    (11) Aplicarea bonusurilor prevăzute la alin. (4), respectiv alin. (10) se face în limita contribuţiei proprii a beneficiarului, prevăzută la art. 8.

    ART. 11
    În cadrul prezentei scheme sunt supuse obligaţiei de notificare individuală către Comisia Europeană şi pot fi acordate numai după notificarea acestora de către Ministerul Energiei şi autorizarea acestora de către Comisia Europeană următoarele ajutoare de stat individuale:
    a) în regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 60%, ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 49,5 milioane euro;^2
    ^2 Cursul de schimb Inforeuro din luna anterioară lansării procedurii de apel de proiecte.

    b) în regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 50%, ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 41,25 milioane euro;
    c) în regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 45%, ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 37,13 milioane euro;
    d) în regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 40%, ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 33 milioane euro;
    e) în regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 35%, ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 28,88 milioane euro;
    f) în regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 30%, ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 24,75 milioane euro.


    ART. 12
    (1) Pentru a demonstra contribuţia la dezvoltarea regională a ajutoarelor individuale pentru investiţii care fac obiectul notificării se pot utiliza următorii indicatori:
    a) numărul de locuri de muncă create direct ca urmare a investiţiei. De asemenea, ar trebui să se ţină seama de calitatea şi sustenabilitatea locurilor de muncă create, precum şi de nivelul de calificare necesar;
    b) numărul de noi locuri de muncă în reţeaua locală de (sub) furnizori, contribuind la o mai bună integrare a investiţiilor în zona în cauză şi asigurând o răspândire mai largă a efectelor. Prin urmare, numărul de locuri de muncă create indirect este, de asemenea, un indicator care trebuie luat în considerare;
    c) angajamentul beneficiarului ajutorului de a desfăşura activităţi de formare la scară largă pentru a îmbunătăţi calificările (generale şi specifice) ale personalului său va fi considerat un factor care contribuie la dezvoltarea regională şi coeziunea teritorială. Accentul se va pune, de asemenea, pe oferirea de stagii sau ucenicii, în special pentru tineri, precum şi pe activităţi de formare care îmbunătăţesc cunoştinţele lucrătorilor şi capacitatea lor de inserţie profesională în afara întreprinderii;
    d) economii externe de scară sau alte beneficii care rezultă din proximitate (efect de grupare). Gruparea întreprinderilor care aparţin aceluiaşi sector de activitate permite fiecărei unităţi să se specializeze într-o măsură mai mare, ceea ce duce la o eficienţă îmbunătăţită. Cu toate acestea, importanţa acestui indicator în determinarea contribuţiei la dezvoltarea regională şi coeziunea teritorială depinde de cât de dezvoltată este gruparea;
    e) transferul de tehnologie (diseminarea cunoştinţelor) care rezultă în urma investiţiei. Este mai probabil ca investiţiile în sectoarele cu utilizare intensivă a tehnologiei să implice un transfer de tehnologie către zona respectivă. Din acest punct de vedere, nivelul şi gradul de specificitate a diseminării cunoştinţelor sunt, de asemenea, importante;
    f) contribuţia proiectelor la capacitatea zonei de a genera noi tehnologii prin inovare la nivel local. Cooperarea cu organizaţiile locale de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, poate fi considerată un element pozitiv în această privinţă;
    g) posibile investiţii ulterioare ale întreprinderii, care indică un angajament durabil al întreprinderii în zona în cauză.

    (2) Planul de afaceri al beneficiarului ajutorului furnizează informaţii cu privire la numărul de locuri de muncă care urmează să fie create, salariile care trebuie plătite (cu efectul colateral pozitiv al creşterii nivelului bunăstării gospodăriilor), volumul achiziţiilor de la producătorii locali, cifra de afaceri generată de investiţie şi de care beneficiază zona, eventual prin venituri fiscale suplimentare.

    ART. 13
    (1) Ajutoarele individuale care fac obiectul notificării sunt limitate la minimum în cazul în care valoarea ajutorului corespunde costurilor suplimentare nete de realizare a investiţiei în zona în cauză în comparaţie^3 cu scenariul contrafactual în absenţa ajutorului, cu intensităţile maxime ale ajutorului ca valoare-plafon. De asemenea, în cazul ajutoarelor pentru investiţii acordate întreprinderilor mari, furnizorul trebuie să se asigure că valoarea ajutorului este limitată la minimum, utilizând „abordarea bazată pe costurile suplimentare nete“, cu intensităţile maxime ale ajutorului ca valoare-plafon.
    ^3 Atunci când se compară scenarii contrafactuale, valoarea ajutorului trebuie actualizată prin aplicarea aceluiaşi factor al scenariilor de investiţii corespunzătoare şi al scenariilor contrafactuale.

    (2) În situaţii precum scenariul 1 [deciziile de realizare a investiţiei - a se vedea art. 16 alin. (4) lit. b) pct. (i)] valoarea ajutorului nu ar trebui, prin urmare, să depăşească minimul necesar pentru ca proiectul să devină suficient de profitabil, de exemplu, prin creşterea ratei interne de rentabilitate peste rata normală aplicată de întreprindere în alte proiecte de investiţii de natură similară sau, dacă este cazul, prin creşterea ratei interne de rentabilitate peste costul capitalului beneficiarului în ansamblu sau peste ratele de rentabilitate înregistrate în mod obişnuit în sectorul în cauză.
    (3) Pentru situaţii precum scenariul 2 [stimulente pentru alegerea locaţiei - a se vedea art. 16 alin. (4) lit. b) pct. (ii)] valoarea ajutorului nu trebuie să depăşească diferenţa dintre valoarea actualizată netă a investiţiei pentru zona în cauză şi valoarea actualizată netă a investiţiei într-un loc alternativ. Trebuie luate în considerare toate costurile şi beneficiile relevante, inclusiv (de exemplu, costurile administrative, costurile de transport, precum şi diferenţele salariale). Dacă locaţia alternativă este în SEE, subvenţiile în această locaţie nu pot fi luate în considerare.
    (4) Calculele utilizate pentru a analiza efectul stimulativ pot fi, de asemenea, utilizate pentru a evalua dacă ajutorul este proporţional. Această cerinţă trebuie demonstrată prin documente.
    (5) Atunci când acordă ajutoare în cadrul schemei unor proiecte individuale, în conformitate cu dispoziţiile Orientărilor CE cu privire la ajutoarele de stat regionale (Regional Aid Guidelines), autoritatea care acordă ajutorul va verifica şi va confirma că ajutorul nu are ca rezultat efecte negative, cum ar fi crearea unei supracapacităţi pe o piaţă în declin absolut, efecte de contracoeziune sau relocare.

    ART. 14
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutoarele de stat pentru investiţii acordate în cadrul prezentei scheme nu pot fi cumulate cu niciun alt ajutor de stat/de minimis.
    (2) Ministerul Energiei monitorizează ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

    ART. 15
    Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea, astfel cum este definită în Ghidul solicitantului.

    CAP. VI
    Efectul stimulativ
    ART. 16
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.
    (2) Ajutoarele regionale pot fi considerate compatibile cu piaţa internă numai dacă au un efect stimulativ. Se consideră că ajutorul de stat are un efect stimulativ atunci când ajutorul modifică comportamentul unei întreprinderi astfel încât aceasta să desfăşoare o activitate suplimentară care contribuie la dezvoltarea unei zone, activitate pe care nu ar fi desfăşurat-o sau pe care ar fi desfăşurat-o într-un mod diferit sau limitat sau într-un alt loc dacă ajutorul nu ar fi fost acordat. Ajutorul nu trebuie să subvenţioneze costurile unei activităţi pe care o întreprindere le-ar desfăşura în orice caz şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice.
    (3) Se consideră că ajutorul are un efect stimulativ în cazul în care întreprinderea adresează o cerere scrisă Ministerului Energiei de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiţiei.
    (4) Pentru a demonstra efectul stimulativ, întreprinderea trebuie să ţină seama de următoarele:
    a) depunerea cererii de finanţare, care va conţine informaţiile din anexa VII la Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01);
    b) demonstrarea, în cadrul documentaţiei depuse prin cererea de finanţare, dintr-o perspectivă contrafactuală, a ceea ce s-ar întâmpla dacă nu ar primi ajutorul, indicând scenariul aplicabil dintre următoarele situaţii:
    (i) ajutorul solicitat oferă un stimulent pentru a lua o decizie pozitivă de a investi în zona în cauză, deoarece, în caz contrar, investiţia nu ar fi suficient de profitabilă pentru beneficiarul ajutorului nicăieri în SEE (scenariul 1, decizia de investiţie);
    (ii) ajutorul oferă un stimulent pentru a realiza o investiţie planificată în zona în cauză, mai degrabă decât într-un alt loc, deoarece compensează dezavantajele şi costurile nete ale investiţiei în zona în cauză (scenariul 2, stimulente pentru alegerea locaţiei);

    c) demararea investiţiei după depunerea cererii de finanţare şi obţinerea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 6 luni de la obţinerea contractului de finanţare.

    (5) În plus, companiile mari trebuie să furnizeze documente justificative privind efectul scenariului contrafactual descris în formularul de cerere. IMM-urile nu fac obiectul unei astfel de obligaţii în ceea ce priveşte ajutoarele care nu fac obiectul unei notificări individuale în cadrul prezentei scheme. Furnizorul de ajutor de stat verifică credibilitatea scenariului contrafactual, precum şi dacă ajutorul regional are efectul stimulativ necesar corespunzător unuia dintre scenariile descrise la alin. (4) lit. b). Un scenariu contrafactual este credibil dacă este autentic şi se referă la principalii factori care au fost luaţi în considerare la momentul în care beneficiarul a luat decizia de investiţie.
    (6) În plus faţă de cerinţele de la alin. (1)-(5), pentru ajutoarele individuale care fac obiectul notificării, trebuie furnizate dovezi clare că ajutorul are un impact real asupra deciziei de investiţie sau asupra deciziei privind alegerea locaţiei.
    (7) Pentru ajutoarele menţionate la alin. (6), pentru a permite o evaluare cuprinzătoare a compatibilităţii acestora, trebuie furnizate nu numai informaţii despre proiect, ci şi o descriere detaliată a scenariului contrafactual în care beneficiarul nu primeşte niciun ajutor de la nicio autoritate publică din SEE.
    (8) În scenariul 1, efectul stimulativ al ajutorului poate fi dovedit pe baza documentelor întreprinderii care demonstrează că investiţia nu ar fi suficient de profitabilă în absenţa ajutorului.
    (9) În scenariul 2, efectul stimulativ al ajutorului poate fi dovedit pe baza documentelor societăţii care demonstrează că s-a efectuat o comparaţie între costurile şi beneficiile plasării investiţiei în zona respectivă cu cele din zona (zonele) alternativă (alternative). Aceste documente trebuie să fie contemporane cu procesul decizional privind investiţia sau locul realizării acesteia. Documentele care conţin informaţii privind estimările cererii, estimările costurilor, estimările financiare, documentele prezentate unui comitet de investiţii şi care dezvoltă scenarii de investiţie sau documente furnizate instituţiilor financiare ar putea contribui la demonstrarea efectului stimulativ.
    (10) În acest context şi, în special în cazul scenariului 1, nivelul rentabilităţii poate fi evaluat utilizând metode standard aplicate în industria în cauză, care pot include metode de evaluare a valorii actualizate nete a proiectului, a ratei interne de rentabilitate sau a rentabilităţii medii a capitalului angajat. Rentabilitatea proiectului trebuie comparată cu ratele normale de rentabilitate aplicate de beneficiar în alte proiecte de investiţii de natură similară. În cazul în care aceste rate nu sunt disponibile, rentabilitatea proiectului trebuie comparată cu costul capitalului beneficiarului în ansamblu sau cu ratele de rentabilitate observate în mod normal în sectorul în cauză.

    ART. 17
    (1) Ministerul Energiei stabileşte criteriile de selecţie în anexele de la Ghidul solicitantului şi lansează apelul competitiv în cadrul PNRR pentru selectarea proiectelor care vor beneficia de finanţare sub condiţia suspensivă de acordare a ajutorului după obţinerea deciziei Comisiei Europene de aprobare a prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile deciziei forului european.
    (2) Ministerul Energiei acordă ajutorul de stat prin semnarea contractelor financiare cu beneficiarii ajutorului de stat selectaţi în urma verificării, în baza cererii de finanţare depuse de solicitant, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi de selecţie pentru susţinerea investiţiilor în iniţierea/dezvoltarea/diversificarea unităţilor de producţie/asamblare/reciclare din lanţul valoric al bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice care reprezintă investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale care creează o nouă activitate economică, în conformitate cu art. 3 lit. r) sau s).
    (3) Apelul de proiecte este competitiv, bugetul schemei de ajutor de stat fiind distribuit proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, după efectuarea verificărilor administrative, respectiv tehnico-economice, menţionate în Ghid şi anexele acestuia. Epuizarea bugetului are loc atunci când suma rămasă disponibilă din bugetul alocat schemei nu acoperă ajutorul de stat solicitat sau convenit de beneficiarii cărora nu li s-au acordat acorduri de finanţare.
    (4) În cazul în care există un proiect eligibil, în ordinea punctajului, pentru care suma rămasă din buget nu acoperă ajutorul de stat solicitat, solicitantului i se va oferi posibilitatea de a accepta suma rămasă în buget până la totalul său, într-o sumă mai mică decât ajutorul de stat solicitat iniţial. În cazul refuzului solicitantului de a accepta suma reprezentând restul bugetului, opţiunea este oferită următorului solicitant în ordinea descrescătoare a punctajului.
    (5) Ministerul Energiei semnează contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi ca urmare a finalizării procesului de evaluare menţionat la alin. (2) numai după emiterea deciziei de aprobare a schemei de ajutor notificabile de către Comisia Europeană, iar în cazul proiectelor selectate având ajutoare de stat care depăşesc pragurile menţionate la art. 2 alin. (4), numai după notificarea individuală şi autorizarea acestora de către Comisia Europeană.

    ART. 18
    (1) Activităţile proiectului nu vor fi demarate înainte de declararea eligibilităţii proiectului, cu excepţia obţinerii terenului şi a lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite prin standardele şi normele de pregătire a proiectului), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul ajutorului individual care este supus obligaţiei de notificare la Comisia Europeană, începerea lucrărilor după declararea de către Ministerul Energiei a eligibilităţii proiectului, dar înainte de a obţine decizia Comisiei Europene se face pe riscul solicitantului de ajutor de stat.
    (2) În cazul în care activităţile proiectului încep înainte de declararea eligibilităţii proiectului de către Ministerul Energiei (cu excepţia celor care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.
    (3) În cazul în care ajutorul nu modifică comportamentul beneficiarului prin stimularea investiţiilor (suplimentare) în zona în cauză, acesta nu are un efect pozitiv. Prin urmare, ajutorul nu va fi considerat compatibil cu piaţa internă dacă se dovedeşte că aceeaşi investiţie ar fi fost făcută în zonă chiar dacă ajutorul nu ar fi fost acordat.

    CAP. VII
    Criterii de acordare a ajutorului de stat
    ART. 19
    (1) Întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la momentul înregistrării cererii de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate pot beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei:
    a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin;
    b) sunt calificate ca întreprinderi mari, mici, mijlocii, microîntreprinderi sau întreprinderi nou-înfiinţate;
    c) contribuie la îmbunătăţirea situaţiei economice şi la creşterea capacităţii de rezilienţă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României;
    d) respectă condiţiile prevăzute pentru finanţare în cadrul PNRR, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) au un impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi/sau, după caz, la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României sau la nivelul autorităţilor locale, ţinând cont şi de Strategia naţională de dezvoltare durabilă a României 2030;
    f) nu se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate“;
    g) nu se află în proceduri de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    h) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutoarelor de stat sau, în cazul în care astfel de decizii au fost emise, acestea au fost executate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) confirmă că nu au efectuat o relocare către unitatea în care investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul urmează să aibă loc în cei doi ani anteriori înregistrării cererii de finanţare şi, în momentul înregistrării cererii, se angajează că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani de la finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul şi nici nu îşi vor înceta activitatea de la data depunerii formularului de cerere în termen de 5 ani de la finalizarea investiţiei în cazul întreprinderilor mari sau în termen de 3 ani de la finalizare în cazul IMM-urilor pentru care urmează să se acorde ajutorul;
    j) să facă dovada că deţin cel puţin 25% din cheltuielile eligibile ale proiectului, precum şi dovada că dispun de resursele necesare pentru cheltuieli neeligibile ale proiectului din resurse proprii sau prin finanţare externă, într-o formă care nu include niciun sprijin public.

    (2) Întreprinderile active pot beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei dacă îndeplinesc cumulativ, în momentul înregistrării cererii de finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1) şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
    b) au capitalul propriu pozitiv în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

    (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la momentul înregistrării cererii de finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1) şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în sumă de cel puţin 100.000 lei;
    b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei de înregistrare a cererii de finanţare o altă societate înregistrată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituită în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţarea.

    (4) Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se dovedeşte prin completarea declaraţiilor prevăzute în cap. 2 din Ghidul solicitantului.

    ART. 20
    Investiţiile realizate de întreprinderile din cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale pentru întreprinderi;
    b) să demonstreze eficienţa şi viabilitatea economică a acestora în timpul implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, în conformitate cu planul de afaceri definit în cap. I din Ghidul solicitantului;
    c) să demonstreze că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 13 privind efectul stimulativ al ajutoarelor de stat;
    d) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi în Ghidul solicitantului;
    e) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin implicarea altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii;
    f) amplasarea investiţiei.


    ART. 21
    (1) În cazul în care beneficiarii nu respectă prezenta schemă se va dispune recuperarea ajutorului acordat conform prevederilor aplicabile în domeniul ajutorului de stat, inclusiv prin perceperea dobânzilor aferente recuperării ajutorului de stat, aplicând rata dobânzii comunicată de Comisia Europeană, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 77/2014.
    (2) Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu Ministerul Energiei şi cărora li s-au emis decizii/ordine de finanţare, conform prevederilor prezentei scheme, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor returna de la bugetul propriu ajutorul acordat, împreună cu dobânda prevăzută de O.U.G. nr. 77/2014.
    (3) Ajutorul de stat plătit se recuperează, inclusiv dobânda, în următoarele situaţii:
    a) întreprinderea nu respectă condiţia de a menţine investiţia iniţială în stare de funcţionare pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării sale în cazul întreprinderilor mari sau de 3 ani în cazul IMM-urilor;
    b) societatea nu depune un raport de investiţii la Ministerul Energiei, până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat;
    c) întreprinderea solicitantă nu finalizează investiţia pentru care a solicitat finanţare în conformitate cu graficul realizării investiţiei;
    d) investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă în cazul unei modificări a graficului de realizare a investiţiei în planul de investiţii;
    e) societatea a efectuat o relocare către unitatea în care investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul urmează să aibă loc, în ultimii 2 ani înainte de înregistrarea cererii de acord de finanţare;
    f) societatea nu şi-a respectat angajamentul de a nu se reloca pentru o perioadă de până la 2 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale pentru care a fost solicitat ajutorul;
    g) întreprinderea nu a îndeplinit condiţiile prevăzute în contractul de finanţare pentru care este specificată revocarea sa;
    h) societatea informează Ministerul Energiei că nu este în măsură să realizeze investiţia sau solicită revocarea contractului de finanţare;
    i) Ministerul Energiei constată, după emiterea contractului de finanţare, că investiţia a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanţare;
    j) beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu Ministerul Energiei vor suporta din bugetul propriu sumele necesare pentru plata sancţiunilor, inclusiv majorările de întârziere cauzate de imposibilitatea recuperării, dar şi sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de Comisia Europeană pentru neregulile grave constatate sau pentru neîndeplinirea ţintelor/obiectivelor de etapă; în funcţie de gradul de nerealizare, după caz;
    k) întreprinderea nu a instalat întreaga capacitate de producţie din planul de afaceri propus pentru finanţare.

    (4) Ministerul Energiei, atunci când emite pe numele beneficiarilor o decizie de recuperare a ajutorului de stat ca urmare a rezilierii contractului de finanţare conform prevederilor acestuia, individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.
    (5) Decizia de recuperare a ajutorului de stat constituie titlu executoriu conform art. 25 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2014, în care se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.

    ART. 22
    (1) Furnizorul de ajutor de stat lansează apelul competitiv sub condiţia suspensivă de acordare a ajutorului după obţinerea deciziei Comisiei Europene de aprobare a acestei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile deciziei forului european.
    (2) Ministerul Energiei nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu în cazul unei modificări a anumitor condiţii după emiterea deciziei de aprobare a prezentei scheme. Beneficiarii acestei cereri de propuneri îşi asumă întreaga responsabilitate în legătură cu orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi în situaţia descrisă. Beneficiarii îşi asumă, de asemenea, riscurile care pot apărea în ceea ce priveşte cheltuielile suportate pentru a le pregăti şi a le pune în aplicare şi pentru a obţine rezultatele scontate.
    (3) Furnizorul de ajutor acordă ajutorul de stat numai după ce Comisia Europeană a emis decizia de aprobare a schemei de ajutor care face obiectul notificării, după ce a verificat, pe baza cererii de finanţare depuse de întreprinderea solicitantă, dacă au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate şi de selecţie specificate prevăzute pentru sprijinirea investiţiilor finanţate de prezenta schemă, inclusiv cele care vizează gradul de maturitate al proiectelor, fezabilitatea acestora şi condiţiile de punere în aplicare care oferă o asigurare pentru finalizarea investiţiilor în termenele stabilite, respectiv după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutoarelor de stat care depăşesc pragurile menţionate la art. 2 alin. (4).

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    Ministerul Energiei are obligaţia de a publica pe site-ul oficial textul integral al prezentei scheme, data de la care pot fi înregistrate cererile de finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legislaţiei bugetare anuale.

    ART. 24
    (1) Ministerul Energiei trebuie să ţină o evidenţă detaliată a ajutoarelor acordate beneficiarilor în cadrul schemei. Aceste evidenţe care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite criteriile din Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01) trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului şi trebuie puse la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere.
    (2) Întreprinderea beneficiară a ajutorului de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii contractului de finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei şi este obligată să le pună la dispoziţia furnizorului.
    (3) Ministerul Energiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prezintă Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate în cadrul acestei scheme, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004.
    (4) Beneficiarii ajutorului vor permite publicarea pe site-ul Ministerului Energiei, la adresa https://energie.gov.ro/category/pnrr/, a informaţiilor privind activităţile finanţate din ajutorul acordat.
    (5) În vederea creării posibilităţii verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul Energiei, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor, are obligaţia de a încărca prezenta schemă în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării sale în vigoare.
    (6) Ministerul Energiei are obligaţia de a prezenta Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, toate datele şi informaţiile necesare monitorizării ajutorului la nivel naţional.
    (7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valorile estimate.
    (8) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (9) Ministerul Energiei are, de asemenea, obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, plăţile efectuate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursările efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării documentelor sau a efectuării plăţilor, după caz.
    (10) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a evalua respectarea condiţiilor acestei scheme de ajutor.
    (11) Beneficiarii ajutorului au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului schemei, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru a efectua procedurile de raportare şi monitorizare care ţin de responsabilitatea furnizorului.
    (12) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor, precum şi cu privire la orice modificare adusă măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la data la care a avut loc acest eveniment.
    (13) Implementarea schemei de ajutor de stat se realizează în conformitate cu Recomandarea (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante. Respectarea condiţiilor prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucţiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016